You are on page 1of 2

Despre bunurile materiale

Felul cum cineva se slujeşte de bani, cum îi câştigă, cum îi economiseşte şi cum îi cheltuieşte, este, poate, una din cele mai bune pietre de încercare a înţelepciunii purtării lui. Cu toate că trebuie să ne ferim de a socoti banul ca o ţintă în viaţă, totuşi el nu este un lucru indiferent sau care poate fi tratat cu un dispreţ filozofic întrucât reprezintă — şi încă într-un grad înalt — cel dintâi element ale unui confort fizic şi al unui bun trai social. Unele din cele mai frumoase calităţi ale firii omeneşti sunt legate în adânc de buna întrebuinţare a banului. Aşa sunt: mărinimia, onestitatea, dreptatea şi devotamentul şi tot aşa virtuţile practice ale economiei şi ale prevederii. De altă parte, aceste virtuţi au ca potrivnice: zgârcenia, frauda, nedreptatea şi egoismul, care dezonorează viaţa acelora care au dragoste nemăsurată pentru câştig — şi mai au şi risipa şi neprevederea, de care dau dovadă acei care împrăştie banul pe care îl au la îndemână. Îndestularea este o stare pe care orice om, aici pe pământ, are dreptul să caute s-o atingă, prin toate mijloacele cinstite. Această singură stare poate asigura omului buna stare fizică, care e de mare nevoie dezvoltării părţii celei mai înalte a firii sale, şi să-i îngăduie a face faţă nevoilor familiei sale, condiţie fără care — zice apostolul — un om e mai rău decât un necredincios. Această îndatorire ar trebui cu atât mai puţin să ne fie indiferentă, cu cât respectul pe care concetăţenii noştri îl au pentru noi, e strâns legat de chipul în care noi profităm de prilejurile ce ni se înfăţişează de a munci onorabil în propăşirea vieţii noastre. Sforţarea chiar, pe care trebuie s-o facem pentru a atinge această ţintă aici pe pământ, este în ea însăşi o educaţie care îmboldeşte la om sentimentele sale practice şi care îl disciplinează prin exerciţiul răbdării, al perseverenţei şi al altor virtuţi asemănătoare. Omul prevăzător şi cu grijă trebuie neapărat să fie un om de cuget tare; căci el nu vede numai pentru clipa de acum, ci cu o înţeleaptă prevedere, ia măsuri şi pentru viitor.

Caractere tari ) .( Smiles.