You are on page 1of 2

Cunoşti tăcerea ?

„Tăcerea este taină a veacului ce va veni." (Avva Isaac) „Dacă noi am înţelege valoarea tăcerii, lumea ar fi plină de exemple bune."

Taci! Dumnezeu încearcă să-ţi vorbească!
„În tăcere se aude Cuvântul Divin." „Limbajul Duhului Sfânt este tăcerea."

Iubiţi liniştea!
„Eşti stăpânul cuvintelor pe care nu le-ai rostit încă, dar eşti robul acelora care ti-au zburat de pe buze" (Proverb arab) „Cugetul nostru va fi înseninat de lumina răspândită din arta de a tăcea."

Gândeşte-te la trei lucruri pentru care tăcerea este plăcută lui Dumnezeu!
„Tăcerea este cel dintâi frâu al mândriei, semn al înţelepciunii şi şcoală a răbdării."

Iubiţi tăcerea!
„Cât taci, atâta valorezi". „Tăcerea îndelungată, intrată în obişnuinţă, este o faptă ascetică, o nevoinţă. Fiindcă atunci când cineva perseverează în tăcere, vrăjmaşul vine şi le şopteşte celorlalţi: «Uitaţi-vă cât este de îngâmfat, nici măcar să vă vorbească nu catadicseşte...»" (Părintele Nicon de la Optina) Vorbiţi încet, ca să nu deranjaţi pe cei din jur. Mănăstirea este o oază de pace şi de linişte. „Tăcerea este mai înaltă decât toate lucrurile vieţii monahale." (Avva Isaac) „Cine este ocupat cu contemplarea lui Dumnezeu nu mai are timp pentru a vorbi cu oamenii." Împrieteniţi-vă cu tăcerea! „Viaţa şi moartea sunt în puterea limbii! (Proverbe 18,21) „De vorbă multă m-am căit, iar de tăcere niciodată." (Sf. Arsenie cel Mare) Mai ştii ce e tăcerea ? „Tăcerea este suire tăinuită spre Dumnezeu" (Sf. loan Scărarul) „Tăcerea este un semn al înţelepciunii." (Sf. Nicodim Aghioritul) Taci şi roagă-te! Ce poate fi mai frumos ? „Tăcerea este mama rugăciunii." „Prietenul tăcerii se apropie de Dumnezeu" (Sf. loan Scărarul) Încearcă să guşti din roadele tăcerii! „Tăcerea este maica înţeleptelor gânduri." (Pateric) „Tăcerea este prietena rugăciunii, a muncii, a sănătăţii şi a păcii." În următorul minut taci! „Cine tace mult greşeşte puţin." (Proverb) „Vorbirea de Dumnezeu e de argint, tăcerea e de aur !" Iubeşti tăcerea? Atunci păstreaz-o ! „Vorba este omenească, tăcerea este dumnezeiască." „De aceea avem două urechi şi numai o gură, ca să ascultăm mult şi să vorbim puţin." Ştiţi ce îi place lui Dumnezeu ? Tăcerea. „Vă spun că pentru orice cuvânt deşert pe care îl vor rosti oamenii vor da socoteală în ziua Judecăţii." (Matei 12,36) „Cine păzeşte tăcerea, acela se pregăteşte pentru viaţa ce va veni." (Părintele Nicon de la Optina) Smerenia tăcerii este duhul umilit şi inima înfrântă. „Fii tăcut şi lăuntric şi în afară."

„Glasul lacrimilor se aude numai în tăcere". Şi Maica Domnului iubeşte tăcerea... „Tăcerea care o înconjoară pe Maica Domnului este aceea care ne arată cel mai mult frumuseţea, măreţia şi sfinţenia ei." „Tăcerea este iubirea şi ajutorul pe care îl dăm lui Dumnezeu ca El să ne poată copleşi cu darurile Sale aşa cum vrea." Te pot ajuta să te rogi. Eu sunt tăcerea. „Pe cel tăcut liniştea îl pregăteşte pentru rugăciune; ea lucrează rodnic asupra sufletului." (Părintele Nicon de la Optina) „Cine renunţă la tăcere, renunţă la intimitatea cu Dumnezeu" Îţi pot arăta o cale frumoasă şi liniştită spre Dumnezeu: tăcerea. „Să nu ne temem de tăcere! Ea este necesară ca să auzim şi să vedem cum creştem făpturi noi în Hristos." „Tăcerea sufletului e ca un lac liniştit." Căutaţi tăcerea! De un timp s-a rătăcit... „Lumea este bolnavă de gură spartă". „Nu spune nimănui ceea ce vrei să rămână ascuns. Dacă tu însuţi nu te poţi stăpâni, cum de te poţi bizui pe tăcerea altuia?" Împrieteniţi-vă cu tăcerea. „Tăcerea este ajutătoare în lucrurile bune." (Avva Isaac) „Sufletul se cântăreşte în tăcere, aşa cum aurul şi argintul se cântăresc în apă curată." Eşti sigur că nu deranjezi vorbind? Poate cineva se roagă... „Tăcerea este o păstrătoare de sfinţită rugăciune şi un minunat ajutor în practicarea virtuţilor." (Sf. Nicodim Aghioritul) Să facem cunoştinţă! Eu sunt tăcerea. „Dacă ai fi tăcut, lui Hristos ai fi plăcut". „Tăcerea este aceea care ne determină de a nu îi cere cont Domnului: tăcere în care sufletul nu spune niciodată lui Dumnezeu „pentru ce, Doamne? Numai dintr-o credinţă profundă se poate naşte o astfel de tăcere." E de ajuns să ştim că putem deranja un singur om de la rugăciune şi tot merită să păstrăm liniştea. „Tăcând, ajungi la starea de statornicie în tăcere si din aceasta în rugăciune deoarece cum s-ar putea ruga cel aflat în risipire? (Părintele Nicon de la Optina) „Fără tăcere nu poate exista o viaţă profund lăuntrică." E suficient să ştim că păstrând liniştea ajutăm pe cineva să se roage. „Cine iubeşte pe Dumnezeu ştie să tacă". „Tăcerea buzelor depinde de voinţa noastră, tăcerea gândurilor depinde de atentja noastră în rugăciune, iar tăcerea inimii este un dar al harului." Şşşt! Sunteţi în Casa Domnului! „Vrei să fii ucenicul lui Hristos? Trebuie să înveţi să trăieşti tăcerea." „Cel ce tace se află înţelept." (înţelepciunea lui Isus Sirah, 20,4) Învaţă să taci smerit. „Atunci când cuvântăm, chiar despre cele mântuitoare de suflet, ni se întâmplă uneori să regretăm. Când tăcem, niciodată." (Părintele Nicon de la Optina) „Mai mult valorează un gram de exemplu bun decât 50 de kilograme de cuvinte."