You are on page 1of 38

!

Această broșură a fost creată pentru a sprijini accesul cadrelor didactice la informații cu privire la voluntariat și resursele aferente. Informația a fost creată de către instituțiile implicate în proiectul COMENIUS REGIO: "Voluntary service for a better life" (11-PR-24-DB-RO) și este responsabilitatea acestor instituții. Punctele de vedere și opiniile exprimate în această broșură nu reflectă neapărat opiniile Comisiei Europene.

Lucrare realizată în cadrul proiectului COMENIUS REGIO ”Voluntary service for a Better Life”
Această broșură este creată în cadrul proiectului de parteneriat COMENIUS REGIO ”voluntary service for a better life” finanțat în cadrul programului sectorial Comenius Regio, al cărui beneficiar este CCD Dâmbovița. Broșura își propune multiplicarea rezultatelor obținute în cadrul acestui proiect la nivelul tuturor unităților de învățământ preuniversitar din județul Dâmbovița și din regiunea Martfu, Ungaria. Broșura se va distribui în cadrul diferitelor activități de diseminare, ca material ajutător pentru desfășurarea activităților extracurriculare din unitățile de învățământ preuniversitar, pentru dezvoltarea competențelor de participare activă la viața comunității a elevilor. Broșura va fi disponibilă și în format electronic, pe site-ul parteneriatului, la adresa: http://voluntariatcomeniusregio.wordpress.com/ și pe site-ul Colegiului Economic ”Ion Ghica” din Târgoviște. Parteneriatul COMENIUS REGIO este un cadru pentru activități de cooperare între două regiuni, și cuprinde un context larg de cooperare între partenerii sociali precum instituții pentru formarea adul ților (profesori), instituții de învățământ preuniversitar și organizații nonguvernamentale sau autorități publice locale (primării, consilii locale s.a.) Broșura vizează asigurarea unor motivații mai bune pentru actorii sociali pentru implicarea în rezolvarea problemelor comunității prin prestarea unor activități de voluntariat. Dezvoltarea socială nu poate fi concepută în absen ța unor parteneriate construite cu contribuția tuturor factorilor ce pot influența evoluția acestui sistem, a partenilor sociali, a statului și autorităților de reglementare dar și a asociațiilor, societății civile etc. Broșura vine în întâmpinarea celor interesați să se implice în activități de voluntariat, punându-le la dispoziție resurse privind oportunitățile locale de volunatariat dar și instrumente de monitorizare și de evaluare a unor astfel de activități.

TITLUL PROIECTULUI: VOLUNTARY SERVICE FOR A BETTER LIFE ID/NUMĂR: 11-PR-24-RO FORMA DE FINANŢARE: Cofinanţare de la Comisia Europeană prin LIFELONG LEARNING PROGRAMME – COMENIUS REGIO PROGRAMME PERIOADA DE DERULARE: 2011-2013 SITE-UL PROIECTULUI: http://voluntariatcomeniusregio.wordpress.com PARTENERI: Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, Colegiul Economic "Ion Ghica", Şcoala Gimnazială "Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti" şi Asociaţia Cultural Educativă "Ambasadorii Prieteniei" din Târgovişte şi Martfű Város Önkormányzata, Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium / Alapfokú Intézményegység, Játékvár Óvoda és Bölcsöde, Martfűi Városi Sportegyesület şi MOSTart Nemzetközi Kulturális Közhasznú Egyesület din Martfű, Ungaria OBIECTIV GENERAL / SCOP: Îmbunătăţirea eficacitatății activităţilor de voluntariat în şcoli şi răspândirea fenomenului de voluntariat. COORDONATOR: CASA CORPULUI DIDACTIC DÂMBOVIȚA

2

………………………………………………………….………. …………………………………………………….……..….7 Scopul proiectului …………………………………………………………….5 Obiectivele proiectului.11 Activități pentru promovarea voluntariatului………………………..15 Activități de voluntariat desfășurate în școală (HU)/ Bune practici…………..….15 Activități de voluntariat desfășurate în școală (RO)/ Bune practici…………..CUPRINS Sumarul proiectului..28 Instrumente de evaluare și monitorizare…………………………………….13 Seminarii…………………………………………………………………..9 Activități/ mobilități………………………………………………….34 3 ...

more flexible and more focused on the development of volunteer experiences. în funcție de noile nevoi sociale și economice. problemele globale precum încălzirea globală.: a globális felmelegedés. mai flexibilă și mai concentrată pe dezvoltarea experiențelor de voluntariat. mint pl. Két európai régió. necesită o reconsiderare a implicării școlii. Ebből a szempontból. from Romania tried to inform during the project. according to economic needs. milyen előnyei lehetnek. Two regions in Europe. hogy bemutatják a résztvevő iskolákban. ha a közösségi problémákat önkéntes munkával oldunk meg. a népesség elöregedése és más örökölt problémák. a helyi közösségekben. poverty and constant aging of the population requieres to reconsider the school involvement in solving these issues. global problems such as global warming. szegénység. Două regiuni europene. sărăcia și îmbătrânirea constantă a populației dar și problemele inerente acesteia. Ezt úgy fogják megtenni. flexibilisebb s az önkéntesség tapasztalatainak fejlesztésére jobban fókuszálva. megkövetelik az iskola bevonásának újragondolását az új társadalmi és gazdasági elvárásoknak megfelelően. illetve az önkéntes munka elterjesztését a saját régiónkban.Schimbările constante din lume. Summary of the project 4 . both schools and local community about the advantages that voluntary service could bring in solving community issues but also to increase the eficacity of the volunteering in schools and spreading the phenomena within the regions. Dombovita megye (Románia) és Magyarország Észak – Alföldi régiója megkísérli javítani az önkéntes tevékenységek hatékonyságát. Constant changes in the world. au încercat prin acest proiect să informeze școlile participante dar și comunitatea locală asupra avantajelor pe care le aduce voluntariatul în rezolvarea problemelor comunității. A világban zajló állandó változások a globális problémák. Hungary’ Észak Regio-Alföldi and Dambovita County. să îmbunătățească eficacitatea activităților de voluntariat din scoli și să contribuie la răspândirea fenomenului de voluntariat în regiunea lor. județul Dâmbovița și Észak-Alföldi Regio din Ungaria.

. Activități ale organizației în care se pot implica voluntarii: Tipul implicării Perioada determinată Perioada nedeterminată Perioada determinată Tipul activităților Sprijin în efectuarea temelor copiilor de la Centru de zi. Formare cadre didactice. contabilitate primară) termen lung Perioada nedeterminată Colaborare 5 .Cerințe pentru voluntari: ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE ARED TÂRGOVIȘTE Misiune: . Activități de joc și recreere cu copiii din Centrul de zi. Târgoviște Telefon: 0727/833555 sau 0729/366907 Email : aredtgv@yahoo. însă este o activitate utilă atât asociației cât și voluntarilor. 3) Activitati de educație pentru însușirea deprinderilor de viață independentă la copiii de la 3-18 ani. centre comunitare.Ajută copiii din familiile defavorizate social și economic. respectarea legii voluntariatului.com Persoane de contact : pe d-na CORNELIA MILEA.Centru de zi “Dănuț”. numărul 29. Perioada Perioada anului școlar Permanent În funcție de perioada în care se desfășoară proiectul • • • • • încheierea unui contract de voluntariat cu ARED . Activități de informare a cetățenilor municipiului cu prilejul diferitelor activitati de anvergura ARED.Formează specialiști în domeniul educației.ori de câte ori sunt organizate diferite activități educative Date de contact pentru înscrierea voluntarilor Adresa: Strada ION CORAVU. 2) Proiecte de educație a adolescenților și a adulților. respectarea programului de lucru. evidența voluntarilor și un program de lucru posibil de realizat. de desfășurare a actiunilor ARED.Vineri – ORELE 8:00. Activități organizatorice și de funcționare (secretariat.presedinte d-na EUGENIA PETRE Perioada determinată Participarea la diferite seminare. Domeniul de activitate al organizației: Educație și protecție socială. Serviciile/ activitățile principale ale organizației: 1) Protecție socială pentru familiile în dificultate . se de Intervalul orar în care desfășoară activitățile voluntariat: . activitatea de voluntariat nu este obligatorie. 4) Activități de educație pentru viața de familie a copiilor de 14-18 ani. conferinte tematice pentru În funcție de perioada organizarea acestora. în care se desfăsoară proiectul Confecționarea de materiale pentru activitățile ludice si didactice Permanent pentru copiii din centru. etc.14:00 (PENTRU CENTRUL DE ZI) . ca activitate completă și continuă în instituțiile de învățământ. editare Permanent sau documente.Luni.

anumite competențe ecologice.To give the inhabitants of the local communities the chance to develop their ecological. . to become deeply involved into their communities’ issues.Education for sustainability and healthier environment. Să creeze baza unei colaborări viitoare cu școlile partenere. . by promoting a bottom-up approach in both European educational systems.To encourage and support schools to improve educational context. nevelés területén dolgozó személyben növelni az önkéntes szolgálat hasznának elismerését az adott ország kihívásainak adott válaszként. 30tanár és más az oktatás. . megközelítéssel mindkét európai oktatási rendszerben. hogy fejlesszék az oktatási kontextusokat s mélyebben. Oktatás a fenntarthatóságért és egészségesebb környezetért.To increase the awareness of around 30 teachers and other educational stakeholders (6 NGOs and local authorities) about the benefits of voluntary services irrespective of the specific challenges in each country. Concrete objectives of the partnership are: . social and economic skills by practice . Meg kell adni a lehetőséget. Să dea cetățenilor din comunitatea locală șansa să își dezvolte prin practică. ehhez egy teljesen új.To create a support for a future Comenius bilateral or multilateral school partnership. sociale si economice.Obiective specifice: • Să încurajeze si să sprijine școlile pentru îmbunătățirea contextului educațional în sensul implicării acesteia în rezolvarea problemelor comunității Conștientizarea a cel puțin 30 de profesori și a altor agenți implicați (6 ONG și autorități locale) în privința beneficiilor pe care le poate aduce voluntariatul în contextul provocărilor actuale în fiecare dintre cele două țări. vegyenek részt a közösség ügyeiben Kb. társadalmi és gazdasági jártasságukat a gyakorlatba • • • • • • • Project objectives 6 . hogy a helyi közösség tagjai fejleszthessék az ökológiai. Az együttműködés konkrét céljai a következők: • Bátorítani és támogatni az iskolákat. Educația pentru sănătate și un mediu curat.

00 Date de contact pentru înscrierea voluntarilor: Adresa: Târgovişte. Cooptarea persoanelor interesate să desfăşoare în mod voluntar activităţi în interesul persoanelor afectate de scleroză multiplă. 16 Telefon: 0727 449 564. 4. la sediu sau o locație destinată. Cerințe pentru voluntari: Dorința de implicare. 7 . contabilitate primară) Perioada Permanent sau termen lung pe Scopul ASMDb este ocrotirea şi sprijinirea bolnavilor de sclerozã multiplã. Broșura de informare medicală în care sunt expuse date actuale pe plan mondial despre boală și tratamente. și comunicarea cu Biroul Național. Distribuire formulare 2% Distribuire de materiale informative și/sau altor materiale persoamelor afectate de SM. Consiliere medicală.M. ap. discretie. Realizarea unor activități (manifestări) cu impact local. în intervalul orar 8. pe plan material şi moral. bastoane etc.Difuzarea de informaţii cu privire la ASMDb. seriozitate. C. Calea București. cadre. et. Realizarea de întâlniri pentru membrii. Manual de kineto-terapie specific afecțiunii. organizări de întâlniri cu specialiști. . Posibilități de asistență spirituală la domiciliu prin colaborarea cu autorități religioase.00 – 20. Consiliere legislativă în domeniul obținerii certificatului de handicap și a drepturilor legale.Târgul ONG D-ța . a autoritãţilor. din judeţul nostru şi necesitãţile acestora. editare documente. 0742 204 336 Email: smdambovita@yahoo.Ziua Mondială SM . cu privire la problemele şi dificultãţile cu care se confruntã bolnavii de S.Difuzarea de informaţii şi sensibilizarea opiniei publice. Activități organizatorice și de funcționare (secretariat.com Persoana de contact: Petru Dănilă – președinte Facebook As Dâmboviţa Scleroză Multiplă Colaborare Colaborare Colaborare Suport și colaborare Permanent Perioadă determinată Perioadă determinată Perioadă determinată Colaborare Permanent sau termen lung pe Pe plan local. O2. Consiliere asupra necesității și posibilității obținerii unor accesorii medicale (cărucioare. Intervalul orar în care se desfășoară activitățile de voluntariat: conform programului agreat cu voluntarul. disponibilitate.ASOCIAŢIA DE SCLEROZĂ MULTIPLĂ DÂMBOVIŢA Domeniul de activitate al organizației: Social-sănătate-persoane cu handicap. sc.Întâlniri ale membrilor și alte activități de socializare. Activități ale organizației în care se pot implica voluntarii: Tipul implicarii Distribuire de materiale informative Tipul activitatilor .). E-mail pentru acces la rețeaua MS din localitate. Activitati ale organizatiei cum ar fi: . Bl. Date utilizabile pentru studiu medical și social. persoanele afectate de scleroză multiplă (SM) benefieiază prin colaborarea cu ASMDb de următoarele: Pot fi în contact cu alte persoane din Dâmbovița cu probleme asemănătoare de sănătate și sociale. țară.

nu de natură materială. Az önkéntes munka előnyei hosszú távon kamatoznak. hogy tapasztalatokat szereznek a jövőbeli több tevékenységükben. csapatszellem). és szervezet az activities range from personal satisfaction to gaining experience in the future field of activity. comunicare. Az önkéntes munka során olyan képességeket szereznek meg. spirit de echipă). Az előnyök attól függnek. și cu siguranță.g. de ugyan olyan sokat segítenek. people acquire skills that they cannot get at their work places (e. ha a tanárok tisztában lennének szerepükkel abban a tekintetben. Advantages of the volunteers are generally longterm effect and certainly not of material nature. We want to make teachers aware of their role in developing certain social skills of students. s nem anyagi természetűek . Avantajele voluntariatului sunt. The advantages of carrying out volunteer Szeretnénk. akik volt diákokat fognak alkalmazni. hogy milyen önkéntesről beszélünk. hogy hogyan alakítják a diákok bizonyos szociális képességeit. from creating friendships and professional contacts to finding a useful job based on experience gained as a volunteer. până la prieteniile și contactele profesionale stabilite pe baza experienței câștigate ca voluntar. Avantajele activităților de voluntariat variază de la satisfacția personală de a te familiariza cu diferite sisteme de operare sau structuri organizatorice. intézmény és de megismerkednek barátságokat. vezetői képességek. amikor munkájukat végzik. communication. Prin voluntariat tinerii dobândesc abilități extrem de utile în viața activă (de exemplu. leadership. Project goal 8 . team spirit) but that are equally helpful when they perform their jobs. melyeket munkájukban aligha (kommunikáció. în general. leadership.Vrem să îi facem pe profesori conștienți de rolul lor în dezvoltarea abilităților sociale ale elevilor. By volunteering. to familiarizing them with different operating systems and institutions and / or organizational structures. pe termen lung. Az önkéntes szolgálat előnyei között említjük a személyes elégedettséget illetve. ugyanakkor meg fogunk keresni cégeket is. struktúrájával és működésével és mind emellett összeköttetéseket szereznek önkéntes munkájuk során.

activităţi în şcoală Implicare în campanii de informare. destinate schimbului de bune practice şi organizării activităţii din cadrul sucursalelor Fundaţiei Participarea la schimbul de bune practici între voluntarii din cele 15 sucursale judeţene ale fundaţiei Adresa: Tineri pentru Tineri Bucureşti.y4y.ro pagina web: www. sector 2. carismatici. responsabili. Icoanei. pentru susţinerea şi implementarea programelor fundaţiei realizare de campanii pentru promovarea comportamentelor responsabile oferirea de servicii de consultanţă pentru Ministerul Educaţiei. consilieri pishopedagogi şi consilieri educativi. informaţi. generoşi.ASOCIAȚIA TINERI PENTRU TINERI Misiune Tineri pentru Tineri (TpT) este o organizaţie neguvernamentală naţională. e-mail: mihaela. simpatici. “Voluntarul anului” sau la concursul “Voluntarul lunii în rețeaua Y-PEER” 9 . cod 20452 Telefon/ Fax: 021 212 03 63 E-mail: office@y4y. bazată pe voluntariat care îşi propune: Cerinte pentru voluntari • voluntarii TpT sunt instruiţi. nonprofit. apolitică. coordonator judeţean sucursala Dâmboviţa.ro Persoana de contact: Mihaela Diaconescu. prin activităţi în afara şcolii Participarea la întâlnirile voluntarilor. cu accent pe sănătatea reproducerii. decidenţi din educaţie. planificare familială şi pe formarea abilităţilor privind viaţa de familie 2. voluntarii TpT respectă codul etic al educatorului şi standardele pentru activităţile de formare şi cele în afara şcolii. • 1.ro Participarea la concursurile organizate de către Fundaţie: lunar/ anual “Voluntarul lunii”. serioşi. în special în taberele de vară organizate la Costineşti Marcarea zilelor importante din calendarul evenimentelor internaţionale.diaconescu@y4y. Tineretului şi Sportului pentru introducerea educaţiei pentru sănătate în unităţile de învăţământ preuniversitar Perioada 6-12 ore/clasă 1-2 săptămâni activitate de o zi o zi/ săptămână căteva zile Intervalul orar în care se desfășoară activitățile de voluntariat • conform clauzelor contractuale Date de contact inscrierea voluntarilor: pentru Activități ale organizației în care se pot implica voluntarii: Tipul implicării Tipul activităților Permanent sau pe termen lung Permanent sau pe termen lung Permanent sau pe termen lung Permanent sau pe termen lung Pe termen scurt Permanent sau pe termen lung Furnizarea de cursuri de instruire în sistemul consiliere pentru egali. 29A. personal didactic. îmbunătăţirea calităţii vieţii tinerilor prin implicarea lor activă în programe de sănătatea reproducerii destinate grupului de vârstă 15-24 ani 3. militarea pentru drepturile adolescenţilor şi copiilor la nivel naţional şi internaţional Serviciile/ activitățile principale ale organizatiei • • • formare de educatori pentru egali. promovarea accesului tinerilor la educaţie/ informare şi servicii de sănătate. independentă. Str. nr.

Asociaţia New Projects). întâlniri cu factorii de decizie la nivel local (Leornardo Badea – vicepreşedintele CJ Dâmboviţa. din ambele ţări.Decembrie 2011 – 6 persoane. cu precădere. Moţoc Honorius – viceprimarul oraşului Târgovişte. Asociația Ecologică „Floare de colţ”.Martie 2012 – 8 persoane. 10 . Februarie 2013 – 5 persoane. Aprilie 2012 – 6 persoane. Asociaţia React. Septembrie 2012 – 5 persoane.Martie 2013 – 3 persoane. Strategia Națională de Acțiune Comunitară. Mircea Niţă – Centrul judeţean de cultură și mai mulți reprezentanți ai Crucea Roşie Dâmboviţa. cu reprezentanţi ai sectorului ONG (Asociaţia Europe Direct. Mobilităţi ale partenerilor maghiari în România (Târgovişte): - Octombrie 2011 – 3 persoane. Au fost prezentate exemple de activităţi de voluntariat şi de promovare a voluntariatului în comunitate. Vali Niţu – Primăria Municipiului Târgovişte. cu reprezentanţi ai autorităţilor educaţionale (inspectori şcolari generali. pe studiul politicilor de voluntariat din ambele ţări şi impactul acestora la nivelul comunităţii. directori de şcoli) şi cu reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ din cele două regiuni partenere. reprezentanţi ai Centrului judetean de resurse şi asistenţă educaţională. axate. . Jon Sayer – voluntar în Corpul Păcii. inspectori şcolari de specialitate. Asociația Dezvoltarea Europeană a Comunităţii Locale. .La mobilităţi au participat membri din echipele de proiect din fiecare instituţie parteneră.Noiembrie 2012 – 5 persoane. Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa. Au avut loc întâlniri de lucru. Activități . Societatea Astronomică Română de Meteori). În timpul întâlnirilor de proiect au fost derulate activităţi de prezentare a instituţiilor partenere. Kiss Edit și Szasz Eva – primarul oraşului Martfu și vicenotarul.Mobilități - Mobilităţi ale partenerilor români în Ungaria (Martfu): . .

Financiară.Organizare de mese rotunde. Administrativă. Creşterea prestigiului şi calităţii învăţământului preuniversitar.Acordarea de consiliere şi consultanţă managerilor educaţionali din învăţământul preuniversitar. disponibilitate la efort prelungit. 14-16 Date de contact pentru înscrierea voluntarilor Adresa: Liceul de arte Bălașa Doamna – Târgoviște Telefon: 0245211166 Email : arte_gabriela@yahoo.Acordare de sprijin şi consultanţă managerilor educaţionali în vederea implementării în integralitatea lor a legilor care reglementează învăţământul şi educaţia în România. Obiective: . . acţiuni comune cu autorităţile şi impunerea şcolilor în mentalul colectiv. .CORPUL MANAGERILOR DIN EDUCAȚIE DÂMBOVIȚA Misiune Un management performant pentru o școală de calitate.Evidențierea managerilor cu rezultate bune .Implicarea managerilor în descentralizarea învăţământului pe cele trei componente fundamentale: Curriculară.Profesionalizarea managerilor din educaţie prin introducerea în nomenclatorul de meserii a profesiei “Manager educaţional în învăţământul preuniversitar“ . cunoștințe IT. Domeniul de activitate al organizației Crearea cadrului organizatoric necesar desfășurării activităților specifice managerilor din învăţământul preuniversitar dâmboviţean. empatie Intervalul orar în care se desfășoară activitățile de voluntariat 10-12. . . Management educational Serviciile/ activitățile principale ale organizației Asociaţia asigură promovarea imaginii corecte a managerilor în comunitate.Adoptarea prin lege a statutului managerilor din educaţie . prin editarea de materiale promoţionale. Asociaţia asigură servicii de formare şi dezvoltare profesională sau facilitează accesul la surse acreditate.com Persoana Gabriela de contact: Istrate 11 .Celebrarea managerilor ieșiți la pensie Activități ale organizației în care se pot implica voluntarii Tipul implicării -activitate pe o perioadă determinată -activitate pe o perioadă determinată Tipul activităților Aplicarea chestionarelor Managerilor educaționali din județ Organizare întalnire/ adunare generală 15 iunie 2012 Perioada Martie-mai 2012 Cerințe pentru voluntari Responsabilitate. dezbateri. Consilierea managerilor din educație. seminarii având ca tematică activitatea specifică a managerilor educaţionali.

până acum. la 40 în 2013. d-na Suzana Ilie. aproximativ 50% dintre cei care au răspuns consideră că resursele locale sunt suficiente pentru rezolvarea problemelor semnalate. o au copiii și tinerii. Cei 50 de reprezentanţi ai unităţilor şcolare. conform celor chestionați. Ecologia și ajutorarea diferitelor categorii defavorizate au fost indicate ca principalele activități în care se implică voluntarii. în special din mediul urban. în vederea stabilirii de parteneriate. principalele domenii descoperite sunt tot protecţia mediului și caritatea. care desfășoară activități în cadrul asociațiilor partenere a crescut de la 10 în 2010. iar şomerii sunt ultimii). au următoarea percepţie asupra manifestării fenomenului studiat în comunităţile lor: ecologia şi ajutorarea diferitelor categorii defavorizate sunt principalele activităţi în care se implică voluntarii. rezultatul fiind prezentarea de ONG locale. partenerul local al Colegiului Economic. . furnizat de directorul Colegiului Economic. jumătate din prima situaţie şi străini de comunitate sau chiar din altă ţară). un număr de 17 activități. care au răspuns. potrivit raportului nr. tot membri ai acelei comunităţi. 1/ 22 martie 2013. În urma acestor inițiative numărul elevilor voluntari din Colegiul Economic ”Ion Ghica”. în timp ce numărul acestora în Liceul Tehnolgic ”Aurel Rainu” din Fieni. - În decembrie 2011 şi ianuarie 2012 a fost realizată o analiză a oportunităţilor locale de voluntariat.Activități de promovare a voluntariatului ca mod eficient de rezolvare a problemelor comunității Au fost realizate. care au fost direct implicați în organizare. aceasta a avut ca public țintă 50 de persoane din comunități din mediul rural. în vederea creării unei punţi de legătură între cerere şi ofertă. În octombrie 2011. din județul Dâmbovița și a vizat percepția asupra manifestării voluntariatului în comunitatea lor. Jumătate dintre repondenți indică faptul că au beneficiat de ajutorul unor voluntari. În septembrie 2012 a fost realizată o analiză a nevoii de voluntariat la nivelul comunităţii. aproape toţi consideră că voluntariatul este o necesitate în comunitățile respective. dar 80% consideră că voluntariatul este o 12 necesitate în comunitățile lor. Spre deosebire de cercetarea din octombrie 2011. În anul 2012 au fost realizate cu ajutorul elevilor voluntari. la un sfert din prima categorie. Cea mai mare pondere în rândul voluntarilor. trei activităţi de cercetare a domeniului de voluntariat. copiii şi tinerii sunt principalii voluntari (pensionarii şi salariaţii sunt cam la egalitate. numărul acestora a crescut la 20 (menționăm că este vorba de voluntari acreditați la diverse ONG locale). pentru a se putea identifica direcţiile de acţiune ale activităţilor. a fot realizată o analiză de nevoi în domeniul voluntariatului la nivelul comunităţii. jumătate dintre repondenţi au beneficiat în comunitatea lor de ajutorul unor voluntari (în general.

la combaterea unor epidemii şi la alte acţiuni. Cuza Nr.să încheie convenţii de colaborare şi să alcătuiască programe de acţiune comune cu alte societăţi sau asociaţii care desfăsoară activităţi umanitare.ro 13 . cu ministere şi alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale. acţiunile sale. pe baza programelor iniţiate de Ministerul Sănătăţii. indiferent de cauzele şi natura acestora. acordare prim ajutor și cursuri de educație pentru sănătate Domeniul de activitate al organizației Organizație de utilitate publică și intervenție în caz de dezastre Serviciile/ activitățile principale ale organizației: .să acţioneze în caz de conflict armat. după caz. la nivel naţional sau local. Târgovişte Telefon: 0722794954 . în vederea realizării misiunii sale umanitare. . iar în timp de pace să se pregătească şi să acţioneze. rezistență la efort. .să promoveze participarea copiilor şi a tinerilor la activităţile specifice. idealurile păcii. atât persoane civile. cât şi pe cele ale Mişcării Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie.să contribuie la ameliorarea stării de sănătate. ca auxiliară a autorităţilor publice.să participe. . respectului şi înţelegerii între toţi oamenii şi toate popoarele. interventie în caz de calamități. .să recruteze. . pe timp de pace. servicii de ajutoare de urgenţă în favoarea victimelor dezastrelor. indiferent de cauzele şi de natura dezastrelor. Email: crrdb_ef@yahoo.să autorizeze folosirea emblemei. în toate domeniile prevăzute de Convenţiile de la Geneva din 1949 şi în favoarea tuturor celor aflaţi în suferinţă. la recrutarea donatorilor de sânge. la prevenirea îmbolnăvirilor şi să organizeze. în special copiilor şi tineretului. .SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE CRUCE ROȘIE DIN ROMÂNIA Misiune Susținere persoane vulnerabile.1.să organizeze şi să participe la acţiuni internaţionale de ajutorare a victimelor. precum şi Principiile fundamentale ale Crucii Roşii. să instruiască şi să pună la dispoziţie personalul necesar pentru realizarea misiunii sale. . conform legii. I.crucearosie.să facă cunoscut opiniei publice. Activități ale organizației în care se pot implica voluntarii Tipul implicarii colaborare colaborare Tipul activitătilor Deprinderea tehnicilor de prim ajutor Transport si distributie de ajutoare Perioada Permanent În caz de urgențe Cerințe pentru voluntari Seriozitate.com Persoana de contact : FLOREA EUGEN pagina web: www. . responsabilitate Intervalul orar în care se desfasoară activitătile de voluntariat În funcție de programul voluntarului Date de contact pentru înscrierea voluntarilor Adresa: strada Al. cât şi militare.

voluntari (elevi.1 2 Seminarii Au fost organizate şi derulate 6 seminarii de lucru la care au participat cadre didactice. Cele mai multe activităţi s-au desfăşurat în grupe mici şi au vizat nevoile concrete de lucru la şcoală şi în comunitate ale celor prezenţi la seminarii. reglementări internaţionale. modurile de evaluare ale competenţelor dobândite prin voluntariat. 14 . Pe lângă faptul că seminariile au constituit o importantă resursă informaţională pentru participanţi. voluntariatul sprijinit de angajator. Voluntariatul de la lege la efecte (27 aprilie 2012) – sau analizat Legea voluntariatului. Evaluarea primului an şi Rolul cooperării europene în domeniul voluntariatului (28 şi 29 septembrie 2012) – temele abordate au fost politicile publice. - - Voluntariatul – valori şi practici (23 februarie 2013) – temele abordate au fost codul etic al asociaţiilor care lucrează cu voluntari. autorităţi locale): Rolul voluntariatului în şcoală şi metode interactive pentru implicarea actorilor din şcoală în proiecte de voluntariat (12 şi 13 ianuarie 2012) – s-au discutat mai multe experienţe de voluntariat prezentate de către participanţi sau preluate din alte surse şi cum se pot acoperi nişte nevoi concrete ale comunităţii prin implicarea membrilor acesteia. reglementări europene şi posibilităţi de voluntariat la nivel european. activişti ONG. responsabilitatea socială a companiilor (inclusiv standarde ale UE şi ONU). ele au reprezentat şi o modalitate de a crea legături în vederea derulării de acţiuni viitoare.

Stancu Ion. în intervalul orar 8. Ialomița/Alexandria etc. precum și cultivarea dialogului și a cooperării în domeniile cultural. clădirea E.arsbn.00 – 20.htm si http://www. pasiune pentru studiile baltice și nordice. dorința de cunoaștere. Activitățile și produsele ARSBN au atras în mod constant atenția opiniei publice.htm). parter. are în vedere o gamă largă de activități de promovare a valorilor universale. Asociația Română pentru Studii Baltice și Nordice (ARSBN) a reușit foarte rapid să se facă remarcată prin implicarea sa într-un număr important de acțiuni culturale în cooperare cu parteneri provenind din universități și institute de cercetare din întreaga lume. ARSBN colaborează totodată cu universități. a presei și a celor interesați de conexiunile dintre spațiul românesc și cel septentrional al Europei. cu ambasadele și consulatele țărilor baltice și nordice la București.00 Date de contact pentru înscrierea voluntarilor Adresa: Strada Lt.htm). conferințe despre spațiul nordic și baltic și realizarea de parteneriate cu instituții de profil din Europa septentrională. Printre acțiunile cele mai importante desfășurate până în prezent se numără conferințele internaționale de studii baltice si nordice in Romania (http://www.arsbn. cu Muzeul Național de Istorie și alte muzee din țară. Astfel. cu ONG-uri si OING-uri din țară și din străinătate.ro/RRSBN. cu Ministerul Afacerilor Externe român. lunile aprilie-mai Cerințe pentru voluntari Dorința de implicare. atenția asupra activității ARSBN. Publicațiile noastre stiintifice au atras. mese rotunde. inclusiv prin mijloacele educaționale. licee și biblioteci în ceea ce privește predarea unor cursuri. al apropierii și cunoasterii mai bune între națiunile europene din zona Mării Negre și arealul Mării Baltice. Activități ale organizației în care se pot implica voluntarii Tipul implicării Permanent termen lung sau pe Tipul activităților Biblioteca de studii baltice și nordice (RoBaltNord) Editarea periodicului Revista Română de Studii Baltice şi Nordice / The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies Organizarea de expoziţii tematice Școala de vară asupra studiilor baltice și nordice Conferința internațională anuală a ARSBN Conferințe. Tulcea/Tulcea. seriozitate. prin urmare.ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU STUDII BALTICE ȘI NORDICE (ARSBN) Misiune Constituită la data de 27 noiembrie 2008 pentru a răspunde unei necesități de cunoaștere reciprocă vizibilă atât în societatea românească cât și în statele baltice și nordice. ARSBN este un OING și.ro/conferences. un exemplu în acest sens fiind și Revista Română de Studii Baltice și Nordice / The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies (http://www. a cunoașterii privită ca un drept fundamental al omului. Galati/Galati.arsbn. obiectivele asumate de asociație au avut în vedere promovarea activităților de cunoaștere și cercetare în beneficiu public cu privire la această zonă geografică.ro/conference-2011. Iași/Iași. Targoviste Telefon: 0724403094 Email: asociatie@arsbn. 34.arsbn. înca de la început. publicație științifică menită a încuraja și răspândi cunoașterea cu privire la regiunea baltică și nordică și de a disemina informații cu privire la societatea românească în ariile septentrionale ale Europei – prima revistă cu acest profil din România. cunoașterea cel puțin a limbii engleze Intervalul orar în care se desfășoară activitățile de voluntariat • • conform programului agreat cu voluntarul. mai ales ale învățământului superior. mese rotunde și prelegeri periodice Activități organizatorice Perioada Permanent (din mai 2012) Permanent Periodic (mai-noiembrie) Annual.ro Persoana de contact: Dr. a drepturilor omului.ro Perioada determinata 15 . întâlniri tematice. Silviu Miloiu pagina web: www. de asemenea. capacitatea de asimila noi cunoștințe și deprinderi. cu autorități publice locale și județene din Dâmbovița/Târgoviște. lunile iunieaugust Anual. nr. în special din regiunea baltică și nordică din România. educațional și al cercetării pe axa ponto-baltică. Constanța/Constanța.

organizate pe cele trei domenii (ecologie. Activități de voluntariat desfășurate în școli BUNE PRACTICI 16 . în fiecare dintre ţările partenere. de la spectacole în scop caritabil. la acţiuni de ecologizare. social) identificate ca necesitând acţiunea comunităţii. la activităţi caritabile care au avut drept beneficiari bătrâni şi copii. de la activităţi de promovare a educaţiei ecologice. unele beneficiind şi de participarea unor membri din regiunea parteneră (plantarea de copaci – câte un copac pentru fiecare nou-născut din acea lună. organizarea unui bal în scop caritabil). confecționarea de obiecte în scop caritabil. cultură. au reunit peste 1000 de elevi. Activităţile. Acţiunile au variat de la campanii de informare sau sensibilizare a opiniei publice. la activităţi de promovare a tradiţiilor şi obiceiurilor locale.În unităţile de învăţământ partenere au fost derulate peste 30 de activităţi de voluntariat.

. cultural etc.blogspot. “Răspund present”. Dr. g) stabilirea de relaţii de colaborare cu organizaţii similare de tineret din ţară sau de peste hotare. f) propagarea / promovarea ecologiei. facilitarea accesului copiilor şi tinerilor la sisteme educaţionale alternative arhivarea unui bogat material ştiinţific. a podeţelor. cod 135100. în condiţii de deplină siguranţă şi cu respectarea şi protejarea mediului Domeniul de activitate al organizației: mediu.1. a podeţelor. fotografic şi documentar Perioada Permanent sau în cadrul unor proiecte din cadrul programelor AEFC “Natura ne învaţă primii paşi în viaţă”. pliante. b) stimularea voluntariatului prin participarea tinerilor la acţiuni de ecologizare sau de întreţinere a potecilor. stabilirea de relaţii de colaborare cu organizaţii similare de tineret din ţară sau de peste hotare. sportului şi turismului.2. cabane. monografii şi orice alte lucrări cu caracter de publicitate turistică şi ecologică. a ecoturismului şi a turismului specializat în rândul tinerilor. afişe. participarea la acţiuni de ecologizare sau de întreţinere a potecilor. fotografie. geografic. licee. Bocanciu pagina web: http://asociatiafloaredecolt. cultural etc. ecologiei. facultăţi prin film. pasiune. expoziţii etc. video.com ileanachindia@yahoo. turismului specializat sau dezvoltării durabile în rândul tineretului. drumeţie. speologie. faunei. Stefănescu. facultăţi prin film. a ecoturismului şi a turismului specializat sau de agreement. ap. puncte de informare turistică sau de propagandă ecologică administrate de asociaţie în locuri absolut necesare. precum şi cu autorităţile publice locale şi centrale stimularea participării copiilor. călăuze. a ecoturismului şi a turismului specializat în rândul tinerilor prin participarea la activităţi specifice: şcoli de iniţiere. drumeţie. Dâmboviţa Telefon: 0245 774508 e-mail: asociatiafloaredecolt@yahoo. orientare turistică. com 17 . de marcare sau remarcare / refacere a traseelor turistice în zona montană. fotografie. precum şi cu autorităţile publice locale şi centrale. c) construirea. licee. diapozitive. expoziţii etc. turismului specializat sau dezvoltării durabile în rândul tineretului. ecologizare. N. cu alte organizaţii neguvernamentale. prin organizarea de activităţi specifice: şcoli de iniţiere. alpinism. speologie. ecoturismului. video. afişe. colaborare cu alte reviste de specialitate. “Armonie şi culoare”. cu avizele de rigoare. dragoste de munte şi de natură Intervalul orar în care se desfășoară activitățile de voluntariat • conform programului agreat cu voluntarul Date de contact pentru înscrierea voluntarilor: • Adresa: Fieni. orientare turistică.ASOCIAŢIA ECOLOGICĂ FLOARE DE COLŢ Misiune: atragerea tineretului în practicarea activităţilor ecologice. tineret Tipul implicării Ca membru sau ca voluntar al Asociaţiei Ecologice Floare de Colţ Tipul activităților propagarea / promovarea activităţilor ecologice. în şcoli. prospecte. d) educarea tinerilor membri şi a turiştilor pentru respectarea integrităţii bunurilor obşteşti. de refugii alpine. tinerilor şi adulţilor la programe şi activităţi educative în domeniul protecţiei mediului. bl. Jud. siturilor arheologice sau arhitecturale prin publicitate sau prin sprijinirea organelor competente. seriozitate. în şcoli. hărţi. a monumentelor istorice. e) editarea sub egida asociaţiei de cărţi. alpinism. Serviciile/ activitățile principale ale organizației a) propagarea / promovarea activităţilor ecologice.com Persoana Ileana de contact: . diapozitive. Str. cu alte organizaţii neguvernamentale. monumentelor naturii şi a parcurilor naţionale / naturale. de marcare sau remarcare / refacere a traseelor turistice în zona montană propagarea / promovarea ecologiei. ecoturismului. “Edelweiss” Cerinţe pentru voluntari: dorinţa de implicare. a florei. pliante. ecologizare.

Iordache Elena. Lecții învățate/sugestii de dezvoltare: .Burom Com SRL.să sensibilizăm şi să cooptăm cât mai multe persoane în acţiunea de voluntariat. preşcolar Participanți: 200-de elevi din clasele primare. a soluţiilor prin care îl putem ajuta. Conexiuni cu curricula: educaţie civică (comportarea faţă de persoanele cu nevoi speciale). că trebuie să se implice în viaţa şcolii. Perioada/Durata: decembrie 2012 Obiective: . profesor. Măţăoanu Viorica. Mihai Elena.să reacţionăm la problemele semenilor. Petcu Violeta.Părinţii participă la activităţi organizate de şcoală. Oprescu Raluca. Acțiuni întreprinse: întâlnirea cu Ilinca Neacşu pentru cunoaşterea cazului. limba şi literatura română (cultivarea interesului pentru lectură. editată prin sponsorizarea S. Al. dar şi pe părinţi. . “Când voi citi această poveste mă voi gândi că într-o zi va putea şi Andrei să se bucure de această plăcere şi sunt fericit că am contribuit şi eu la asta!” Coordonator: Mihai Elena. Brătescu-Voineşti” Târgovişte 18 . Hossu Simona.Numele activității/proiectului: ”Ajutor pentru Andrei” Problema/Nevoia abordată: strângerea de fonduri pentru achiziţionarea unei maşini de scris pentru nevăzători Beneficiar: Vlad Andrei Tudose.Copiii sunt sensibili la problemele altora dacă ştim să le prezentăm. Evaluare: pe baza unei fişe de observaţie şi a unor fişe de impact au fost monitorizate şi evaluate schimbările de comportament obţinute în urma acestei acţiuni. BrătescuVoineşti” din Târgovişte (Băsceanu Mihaela. aparat foto. Buşu Lili). Resurse folosite: cartea scrisă de Ilinca Neacşu. care trebuie să conştientizeze faptul că ei sunt modele pentru copiii lor. că trebuie să petreacă timp alături de copiii lor în viaţa reală. Al. părinţii au fost solicitaţi să prezinte şi altora modul în care s-au implicat în activitatea aceasta împreună cu şcoala.Școala îi poate responsabiliza pe copii prin acţiunile de voluntariat.să identificăm soluţii pentru ajutorarea semenilor care au nevoie de sprijinul celorlalţi. prezentarea orală a acţiunii şi a rezultatului ei în faţa altor persoane). Rezultate obținute: s-au strâns din vânzarea cărţii 2000 de lei. nevăzător din naştere. Băluţă Lizica. pentru identificarea nevoilor lui Andrei. părinţii elevilor. profesori învăţământ primar de la Şcoala “I. cumpărarea cărţii pentru folosinţa proprie sau pentru a o face cadou de Crăciun altor copii. întâlniri cu părinţii şi cu elevii pentru prezentarea cazului. timpul acordat şedinţelor cu părinţii şi întâlnirilor cu elevii pentru prezentarea cazului. Cioroba Adriana. computer pentru prezentarea acţiunii on-line. abilităţi practice/educaţie tehnologică (educaţie antreprenorială). departe de televizor sau calculator. . Ştefan Georgiana. . fişe de impact. . banii au fost oferiţi direct familiei lui Andrei pentru achiziţionarea unei maşini de scris pentru nevăzători. profesor învăţământ preşcolar Ilinca Neacşu (autoarea cărţii “Din tolba lui Moş Crăciun”). acceptă să se implice în acţiuni alături de copii. banii necesari cumpărării cărţilor. .să facem cunoscute şi altora rezultatele acţiunii noastre. Şcoala “I.C. panou pentru prezentarea acţiunii în şcoală. elevii au fost încurajaţi să vorbească şi altora despre ceea ce au făcut şi ce au simţit.

părinţi. Evaluare: În urma activităţii. 20 elevi din ciclul gimnazial. Pe 12 mai 2012.Al. din apropierea şcolii.) Ecologizarea unei zone din apropierea scolii pe data de 12 mai 2012 Monitorizarea permanentă a acestei zone împreună cu alţi voluntari (colegi. De asemenea. Târgovişte-Dâmboviţa 19 . elevii însoţiţi de cadre didactice şi părinţi s-au deplasat în zona stabilită. părinţi. în faţa blocului. Târgovişte cadre didactice. primar. Materiale informative distribuite trecătorilor. care se aflau în zonă. activitatea de ecologizare a constituit un act firesc de manifestare a grijii faţă de mediul înconjurător. din împresiile împărtăşite de elevi. profesor. ai Şcolii I. conştientizând necesitatea cunoaşterii intereselor comune şi a respectării regulilor de convieţuire într-o comunitate. pungi din hârtie. saci. s-au alăturat campaniei). a îmbogăţit palmaresul activităţilor extracurriculare desfăşurate împreună cu elevii mei. pe stradă. cât şi prezentarea imaginilor făcute în timpul desfăşurării acesteia. Fiind interesaţi de mediu.oraş. Lecții învățate/sugestii de dezvoltare: Astfel.Brătescu . cadre didactice. Rezultate obținute: Spaţii verzi. şi au colectat gunoaiele.. au convins şi alţi elevi din clasă/şcoală care şi-au exprimat dorinţa de a participa la astfel de activităţi. Școala Gimnazială ”I. ca membru al comunităţii) pentru protejarea mediului înconjurător. elevii au relaţionat cu alţi membri ai comunităţii având interese comune (elevi din alte şcoli din oraş. părinţi. nepoluat. cadre didactice. saci). Conexiuni cu curricula: Activitatea desfăşurată a fost un bun prilej de a pune în practică cunoştinţele dobândite la lecţiile de geografie referitoare la protejarea mediului înconjurător. reprezentanţi ai consiliului judeţean) şi au beneficiat de puterea exemplului adulţilor. a reieşit necesitatea intervenţiilor întregii comunităţi (deci şi a fiecărui elev. elevii s-au bucurat de noua oportunitate. Romania!” Problema/Nevoia abordată: Gunoaiele întâlnite în oraşul nostru (în anumite zone/locuri). cât şi dorinţa de a participa la alte acţiuni similare. în piaţă. S-a făcut instructajul şi s-au distribuit materialele (mănuşi. având ca scop realizarea educaţiei pentru mediu a copiilor.Al. După activităţile în care au plantat flori în grădiniţa şcolii și arbori în parcul şcolii. cartier. părinţi Perioada/Durata: mai 2012 Obiective: Dezvoltarea deprinderilor de colectare selectivă a deşeurilor Cultivarea grijii sporite pentru menţinerea unui mediu curat (clasă. ROMANIA. locuitori.      Coordonator: Toader Emilia.Voineşti..Brătescu-Voinesti”. în parc. scoală. cât şi la cele de educţie civică despre comunitatea locală. conform angajamentelor exprimate prin parteneriatul încheiat cu Filiala Judeţeană LET’S DO IT. S-au împărţit pungi din hârtie şi pliante în şcoală. pliante Acțiuni întreprinse: S-a vorbit copiilor despre Ziua Naţională de Curăţenie şi despre ce poate face fiecare dintre noi pentru păstrarea unui mediu curat. parc. Relatările participanţilor la acţiune. casă. Grija pentru mediul înconjurător Beneficiari/Grup țintă: Locuitorii oraşului/comunitatea locală Participanți: 14 elevi din ciclul primar. curate şi impact pozitiv asupra membrilor comunităţii (câţiva copii şi bunicii lor. cadre didactice) Cultivarea simţului apartenenţei la grupurile mari de voluntari Resurse folosite: mănuşi din plastic.Numele activității/proiectului: Campania naţională ”LET’S DO IT. A fost întocmită o listă cu cei care şi-au manifestat dorinţa de a participa la această acţiune.

de responsabilitate. tema abordată vizează paşi în realizarea a două finalităţi stabilite pentru acest nivel de învăţământ: .Formarea unei atitudini de bun cetăţean Conexiuni cu curricula: .Formarea la elevi a capacităţii de a comunica eficient în situaţii reale. de responsabilitate.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de adaptare şi de integrare în comunitate.„I.Numele activităţii/proiectului: “ O şcoală mai bună pentru noi toţi” (domeniul.Formarea atitudinilor pozitive în relaţionarea cu mediul social: de toleranţă.Asigurarea pentru toţi elevii a unui standard de educaţie comparabil cu cel european.Înzestrarea copilului cu acele cunoştinte.. . Resurse folosite: .dezbatere: importanţa manifestării unei atitudini de bună-creştere faţă de oamenii din jurul nostru .Brătescu – Voineşti” -elevii cls.Formarea capacităţilor şi a motivaţiilor necesare învăţării în condiţiile unei societăţi în schimbare. a III-a C şi a III-a E şi părinţii acestora Şc.Al. Tema Prezentarea proiectului – “ O şcoală mai bună pentru noi toţi” Ecoul unui glas de copil Desfăşurare .Suport financiar din partea părinţilor Acţiuni întreprinse Nr crt 1. . desene pe tema non-violenţei . . . pliante. I săptămână 3.Asigurarea educaţiei elementare pentru toţi copiii.Formarea atitudinilor pozitive în relaţionarea cu mediul social: de toleranţă. „Cutia cu … Bunătate” a II-a săptămână 20 .afişarea lucrărilor în fiecare clasă -colectarea mesajelor de la elevii din ciclul primar Răspunsuri la întrebările: Ce faptă bună ai făcut la şcoală săptămâna aceasta? Cum ajuţi un coleg? Ce cuvinte frumoase foloseşti când vorbeşti cu colegii tăi? Locul desfăşurării / participanţi Şc. folosind limba română. dar şi stingerea acestora -realizarea unor postere. respectând nivelul şi ritmul său de dezvoltare. cadrele didactice de la clasă Perioada/Durata: 22 ianuarie – 2 februarie 2012 (2 săptămâni) Obiective: . în raport cu aspiraţiile şi aptitudinile elevilor.vizionarea unor filmuleţe şi prezentări ppt care aduc în atenţia elevilor necesitatea evitării conflictelor.Al. . După câte se poate observa. colaje.Formarea personalităţii copilului.Al. .Brătescu – Voineşti” Termen 22 ianuarie 2012 2.Asigurarea unei orientări şcolare şi profesionale optime.Brătescu – Voineşti” -elevii cls. colajelor. capacităţi şi atitudini care să stimuleze raportarea efectivă şi creativă la mediul social şi natural şi să permită continuarea educaţiei. pliantelor .Al.Implicarea elevilor în viaţa şcolii . a III-a C şi a III-a E Şc. . limba maternă. . ‘I.Brătescu-Voineşti” Participanţi: elevii claselor a III-a C si a III-a E. limbile străine şi diverse limbaje de specialitate.Materiale de lucru pentru realizarea desenelor.educaţie pentru o cetăţenie democratică) Problema/Nevoia abordată: violenţa şi atitudinea elevilor din ciclul primar în această privință Beneficiari/Grup ţintă: elevii claselor primare – Şcoala Gimnazială “I. părinţii elevilor. .. de solidaritate etc.Formarea şi dezvoltarea capacităţii de adaptare şi de integrare în comunitate. ‘I. de solidaritate etc.

Realizarea unei expoziţii tematice cu lucrarile artisticoplastice ale elevilor .înv.Pentru o evidenţă mai clară a modului de gândire şi acţiune a elevilor în ceea ce priveşte violenţa ar fi trebuit să împărţim fluturaşi de răspuns pentru un număr exact de elevi care şi-ar fi dat acordul de participare la această acţiune (o evaluare mai exactă).înv.Jurnal de bord (materiale care ilustrează aspecte din activităţile desfăşurate) Lecţii învăţate/sugestii de dezvoltare .Diseminarea în fiecare clasă de elevi din ciclul primar a temei abordate şi a acţiunilor stabilite 21 . etc. Primar Lizica Băluţă Evaluare (metode. instr.Coordonatori: Prof. Primar Lili Buşu Prof.Raportul de evaluare al proiectului .) . .

Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște (partener).Dezvoltarea spiritului civic 3. Grupul școlar „Nicolae Ciorănescu” Târgoviște (partener). Aceasta a fost promovată cu ajutorul consiliului elevilor. pe grupe de vârstă. 3. susținut de elevii de la Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște. Cros "Alerg pentru colegul meu".” Premiem efortul” .Dezvoltarea competențelor antreprenoriale Resurse folosite: donații din partea Primăriei Târgoviște pentru pachetele oferite de Crăciun și Paște . diriginții. Organizarea unor atelierelor de creație pentru realizarea unor felicitări cu tematică adecvată sărbătorilor de iarnă și de Paște și alte obiecte decorative.Mobilizarea elevilor în acțiuni de voluntariat 2. 6. Biblioteca Judeţeană “ Ion Heliade Rădulescu” (partener). părinților și cadrelor didactice. Din vânzarea materialelor reciclabile s-au obținut banii necesari achitării facturilor restante pentru familiile copiiilor cuprinși în proiect. relații sociale) 1. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa (partener).august 2013 Obiective: Promovarea valorilor umanitare (voluntariat. Atelierele s-au desfășurat sub consilierea profesorului de educație plastică. tot cu sprijinul lor în cadrul serbări ”Pomului de iarnă”. 5. 2. Au fost confecționate aproximativ 450 de felicitări și diverse obiecte decorative. rechizite și jucării. Campania ”Dăruieşte din inimă!”. învățătorilor și diriginților. Comercializarea hârtiei și pet-urilor colectate. Primaria Municipiului Targoviste (partener). Pentru promovarea unui comportament responsabil privind protecția mediului. care pot duce la eșec școlar. cât și cu sprijinul Primăriei Municipiului Târgoviște. Părinți elevilor Școlii Gimnaziale Mihai Viteazul Târgoviște. departamentul secretariat. condiția înscrierii la cros a fost aducerea la școală a 10 kg de maculatură și pet-uri de plastic. prin abandon/situații de corigență sau prin scăderea rezultatelor școlare). consilierul școlar. 38 cadre didactice din Școala Gimnazială Mihai Viteazul Târgoviște. reprezentanți ai părinților. iar sumele au fost utilizate pentru susținerea proiectului (oferirea unei excursii tematice la București elevilor aflați în grupul țintă). Spectacolele caritabile organizate în parteneriat. obiecte decorative – realizate de elevi și cadre didactice. activitatea elevilor fiind coordonată de 10 cadre didactice. Elevii voluntari au contribuit la organizarea și realizarea pachetelor ce au fost înmânate. 4. Organizarea unei campaniei de colectare de alimente. Acțiuni întreprinse : 1. Au fost realizate pachete cu alimente și dulciuri.Identificarea copiilor aflați în situații vulnerabile (situații financiare și familiare dificile. atât din donațiile elevilor.Numele activității/proiectului: Proiect de voluntariat ”Elevii ajută elevii” Domeniul: social Problema/Nevoia abordată: Necesitatea sprijinirii elevilor care provin din familii cu venituri scăzute în vederea menținerii motivației școlare și susținerea performanțelor școlare ale acestora Beneficiari/Grup țintă: 30 de elevi ce provin din familii cu venituri scăzute Participanți: 500 elevi clasele I. Fonduri colectate din campanii tematice: Târg de felicitări. Biletele au fost vândute către elevii și părinții școlii. Organizarea unor expozitii cu vânzare de felicitari. Sumele colectate din vânzarea acestor obiecte au folosite pentru realizarea pachetelor de alimente/rechizite dăruite copiilor din grupul țintă cu ocazia Crăciunului și Paștelui.organizarea unui concurs de cros pentru elevii claselor I-VIII. Perioada/Durata : septembrie 2012.VIII din Școala Gimnazială Mihai Viteazul Târgoviște. prin colaborare cu învățătorii. 22 . caritate. 7. obiecte decorative confecționate de elevi și cadre didactice în cadrul atelierelor de creație.Organizarea unui spectacolul caritabil de teatru.

Proiectarea. Primaria Municipiului Târgoviște. interviuri structurate aplicate pe tot parcursul activităților. Coordonatori: Profesor Scurtescu Alexandra-Școala Gimnazială Mihai Viteazul Târgoviste Profesor Bobeș Luminița -Școala Gimnazială Mihai Viteazul Târgoviste 23 . care să facă și evaluări periodice cu fiecare din voluntarii cu care lucrează. confecţionarea şi evaluarea unor produse simple 7. parteneri noi (Colegiul Național Ienăchiță Vacarescu Târgoviște. Cadrele didactice au interacționat foarte mult în efortul coordonării elevilor. Realizarea proiectului le-a prilejuit elevilor dezvoltarea competențelor antreprenoriale. niciunul dintre aceștia nu a abandonat școala și toți au înregistrat o situație de promovabilitate la toate disciplinele. Utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi instrumente 6. 4. Conexiuni cu curricula: Educatie plastica:Competențe generale vizate: 1. destul de ample. reușind să-și mențină performanțele școlare anterioare. 2. care au necesitat mult timp de pregătire în afara orelor de clasă. . raport financiar privind donațiile facute. Manifestarea unui comportament favorabil ameliorării relaţiilor dintre om şi mediul înconjurător 5. 10 dintre elevii din grupul țintă s-au clasat printre primii în cadrul clasamentelor anuale pe fiecare clasă. Dezvoltarea abilităților de interrelaționare în contexte variate.Rezultate obținute : Proiectul a reușit să sprijine motivațional și financiar 42 de elevi ce provin din familii cu venituri scăzute. Este necesară utilizarea și altor instrumente de evaluare a activității voluntarilor (de exemplu: chestionare. Şcolile participante au putut să-şi promoveze imaginea în comunitate. atât în rândul elevilor. instrumente şi tehnici variate. ce conțin informații despre numărul de participanții. Dezvoltarea sensibilităţii. Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică utilizând materiale. fișe de evaluare. Proiectul a reușit să dezvolte competențe socio-civice și spiritul de lucru în echipă. Evaluarea proiectului de către participanți prin interviu. situația elevilor sprijiniți prin proiect. Liceul Tehnologic Nicolae Cioranescu Târgoviște). interese identificate sau feed-back-ului primit. descrierea activităților realizate. Evaluare : întâlniri de lucru în cadrul echipei de proiect pentru evaluarea intermediară şi finală. a imaginaţiei şi a creativităţii artistice. la formarea lor ca membri activi ai comunităţii din care fac parte. Dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unui produs Lecții învățate/sugestii de dezvoltare Proiectul este la a III-a ediție. considerăm ca efortul poate fi ”reajustat” prin numirea unei echipe de cadre didactice-elevi-părinți responsabile fiecare activitate. Fiind cuprise multe activități. cât şi al cadrelor didactice. dar anul acesta a implicat mai multe cadre didactice. prin evenimentele de diseminare a proiectului.Prezentarea unor rapoarte de evaluare intermediară şi finală. 3. astfel se poate adapta activitatea derulată conform noilor nevoi. ceea ce va contribui la reușita lor profesională și la o bună inserție socială. sumele de bani colectate. părinți și elevi.

3. povestiri cu participanţii. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Impactul (asupra instituţiei. La nivel personal. la nivelul parteneriatului Coordonatori Obiective Mai-Iunie 2012 50 de elevi voluntari de la Şcoala ”Ioan Alexandru Brătescu -Voineşti”. padurea fiind folosita adesea ca si “groapa de gunoi”. 6. Perioada în care s-a derulat Grup ţintă şi beneficiari. una care îşi are răsplata într-o monedă mai preţioasă care este calitatea umană). Panou in cadru scolii despre protectia padurilor. Toader Emilia şi Petcu Violeta Elena Manifestarea interesului în activităţile de ocrotire a mediului precum şi promovarea regulilor de protejare şi respectarea a naturii Excursii în pădure şi observaţii legate de acest ecosistem complex Stimularea activităţii în grup Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale copiilor prin organizarea de expoziţii în care să evidenţieze importanţa pădurii şi a unui mediu curat Dezvoltarea simţului estetic Elevii şi cadrele didactice de la învăţământul primar de la clasele a II-a D şi a III-a D Pliante expuse in scoala cu lucrarile realizate cu ocazia excursiei tematice Pancarde cu diferite teme despre protectia mediului vor fi asezate in locuri unde se obsnuia sa se arunce gunoie.Pădurea. comunităţii locale. elevilor.) 24 . părinţilor. 5. etc. salvand astfel vietuitoarele. personalului şcolii. Ariile curriculare implicate Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului. poveştile spuse de participanţi au fost în măsură să ne motiveze să continuăm activitatea noastră de dascăli. 2. 4. 8. cel mai adesea. prietena mea Activitatea/proiectul 1.Târgovişte Prof. Discuţii. o activitate de voluntariat (respectiv. al instituţiei şi în afara acesteia 7.

) 7. al instituţiei şi în afara acesteia Metodele de evaluare si de diseminare folosite Impactul (asupra instituţiei. Ariile implicate curriculare Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului. la nivelul parteneriatului Coordonatori Obiective CRĂCIUN FERICIT ŞI VOUĂ! 21 decembrie 2012 50 de elevi voluntari. Elevii şi cadrele didactice de la învăţământul primar de la clasele a II-a D şi a III-a D Fonduri alocate de catre Comitetul de parinti şi cele rezultate din valorificarea deşeurilor de hârtie Daruri pentru bătrâni (obiecte îmbrăcăminte. Toader Emilia şi Petcu Violeta Elena Stimularea și învățarea copiilor pentru a dărui dragoste aproapelui nostru și pentru a fi toleranți cu cei nevoiași și nu numai. 8. părinţilor. 4. elevilor. personalului şcolii.alimente) Felicitări confecţionate de elevi.Activitatea/proiectul 1. 2. comunităţii locale. Perioada în care s-a derulat Grup ţintă şi beneficiari. ornamente Spectacol de colinde şi poezie Marturiile ”la cald” ale participantilor și bătrânilor Activitatea a fost un bun exemplu urmat şi de alte clase de elevi. etc. 3. 5. 25 . de la Şcoala ”Ioan Alexandru Brătescu Voineşti” Prof. 6.

8. 7. 2. 6. In afara de efectele benefice asupra societatii. 5.permite dezvoltarea unor aptitudini cum ar fi: creativitatea. C. Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate Activitatea va fi valorificată în sensul inițierii unor şi a rezultatelor obţinute la nivel competiții între clase. Perioada în care s-a derulat Grup ţintă şi beneficiari. etc. bucuria de a face ceea ce îți place și la care te pricepi…Diana Neațu. Banii obținuti au fost donați copiilor și mamelor de la ”Casa Soarelui”. Cu ajutorul acestei tehnici . la nivelul parteneriatului Coordonator Obiective Ariile curriculare implicate Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului. plăcute ochiului și sufletului. care vor fi astfel motivate să își instituţional şi la nivelul parteneriatului dezvolte aceste aptitudini în sprijinul ajutorării semenilor lor. În felul acesta voluntariatul nu va mai fi privit ca o muncă fără răsplată ci.) Atelier produse Quiling Ianuarie 2013 30 Elevi ai Colegiului Economic ”Ion Ghica” Prof. 9. 3. Îmi place să fac lucruri drăguțe. dimpotrivă.E. 4. acest tip de activitate ajuta si la dezvoltarea comunitatii fara a produce efecte negative asupra acesteia sau a mediului inconjurator. Aprecierile participanților și mulțumirea celor ajutorați. părinţilor. lucrul in echipa. clasa a XI-a E.quilling . ”Este o tehnică incredibilă. Grigore Ileana și Carmen Rădulescu Realizarea prin tehnica quiling a unor produse care pot fi comercializate în scopul obținerii de fonduri pentru susținerea și ajutorarea copiilor de la ”Casa Soarelui”. ca una care aduce o plată enormă. Limbi moderne Elevii au realizat diverse produse valorificând o tehnică artistică orientală – quiling-ul. comunităţii locale. Produsele obținute au făcut obiectul unei expozitii cu vânzare în cadrul școlii. personalului şcolii. Cred că a fi voluntar presupune întotdeauna exploatarea unor abilități pe care elevii le au.Activitatea/proiectul 1. Om și societate. indemanarea. 26 . elevilor. al instituţiei şi în afara acesteia Metodele de evaluare si de diseminare folosite Impactul (asupra instituţiei.

un subiect care ma intereseaza dintotdeauna. al instituţiei şi în afara acesteia 7. Tehnologii. părinţilor. etc. De aceea. am fost incantata cand am fost solicitata sa particip la acest proiect…Adina Radu. 4. cunostintele si abilitatile pentru a realiza activitati legate de dezvoltarea personala. 2. CE. pliante) oferite spre distribuție de către organizația națională ”Student consulting” Aprecierile și mărturiile elevilor din anii terminali privind calitatea informării.” Gabriela Buturugă. Ariile curriculare implicate Produsele finale si rezultatele obţinute şi gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului. elevă CE ”Ca voluntar mă simt bucuroasa sa imi ofer timpul. la nivelul parteneriatului Coordonatori Obiective Voluntar student consulting 5 decembrie 2012 120 Elevi ai Colegiului Economic ”Ion Ghica” Ilie Suzana și Carmen Rădulescu informarea elevilor despre posibilitatea de a studia în străinătate orientarea profesională și importanța acesteia alegerea corectă a universității în funcție de pregătirea școlară și posibilitatea financiară a elevului • informarea elevilor privind alte proiecte educaționale din România. nu atât pentru că universitatile de la noi nu sunt performante ci. personalului şcolii. pe baza parteriatului stabilit cu organizația va derula pe parcursul întregului an școlar 2012-2013 activități cu caracter informativ pentru elevi cu ajutorul voluntarilor deja formați printr-un training special în luna septembrie 2012. mai degrabă. Om și societate • • • Voluntarii au realizat un infodesk pe holul liceului pentru prezentări ale universităților din străinătate. care să le pună la încercare abilitățile de supraviețuire și adaptare la un mediu cultural nou și care oferă noi provocari. au fost organizate întâlniri cu elevii și părinții interesați de studiul în străinătate și au fost distribuite materiale informative (broșuri.Activitatea/proiectul 1. 8. 27 . 6. Metodele de evaluare si de diseminare folosite Impactul (asupra instituţiei. Participantii au înțeles importanța consilierii în privința alegerii viitoarei facultăți și viitoarei profesii.) Sustenabilitatea activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute la nivel instituţional şi la nivelul parteneriatului 9. comunităţii locale. Școala noastră. ”Cred că tot mai mulți tineri sunt interesați să facă studii în străinătate. clasa a XII-a C. elevilor. 3. pentru că toți tinerii sunt dornici de experiențe care să îi formeze. Perioada în care s-a derulat Grup ţintă şi beneficiari. De asemenea. 5.

Kiss Edit megnyitóján. a könyvtár rendezésében. meszelés. alapítványi gyűjtés Baptista szolgálat felajánlásai a helyi felújításokra. hogy hogyan kell jó halételeket készíteni. Elfeledtük azt. Ma már ezzel sem sokat törődünk. karitatív tevékenységek (falkaparás. A keresztény önkéntes munka résztvevői négy év óta segítenek a nyári szünetben. a Tiszából kifogott hal. A kisebbeket. 28 . melynek folytatásaként választják azóta is a nyári önkéntes munkájuk helyszínéül Martfűt az Adventista Egyház tagjai.• A Tisza táján élő emberek fontos eledele volt a hal. holott minden lehetőségünk meglenne rá. az általános iskolában. A Segít-Hetek akció keretében első alkalommal Martfűn munkát végző fiatalok és a martfűi önkormányzat között olyan jó kapcsolat alakult ki. hogy újból megtanuljuk ezt a fontos tudományt . rendezvényen hangzott el. könyvtárrendezés) Minden évben a „ Segít-Hetek” akció keretében dolgozik Martfű intézményeiben a Hetednapi Adventista Egyház Országos Táborának 22 fiatalja. az óvodai és az általános iskolai pedagógusok közreműködésével kézműves játszóház és kirakodóvásár várja minden évben.hallhattuk dr. Good practices in Hungary • Május 1. A bevétel az iskola alapítványainak vagyonát gyarapítja. Most elindulunk azon az úton. Ebben az évben ismét segítséget nyújtottak a falak rendbetételében. mely a Martfűiek Napja c.

părăsire timpurie a școlii 2011 . Cojasca. Mergi la școală! “ Organizarea de activități artistice decembrie .ro 29 .fdpsr. jud. În viziunea FDP.lungu@fdpsr./11.nov.277.FUNDAȚIA “DEZVOLTAREA POPOARELOR” Misiune: Oferirea de oportunitati socio-educative și de integrare profesională persoanelor aflate în situație de risc social. Serviciile/ activitățile principale ale organizației:  Servicii        sociale și de educație : informare și consiliere în vederea conștientizării importanței în educație consiliere psihologică suport școlar activități creativ-educative stimulente materiale dezvoltarea abilităților de viață independentă formarea personalului din domeniu Cerințe pentru voluntari: • • • • dorința de implicare. cu deplasare la domiciliul elevilor cu risc de 07. Domeniul de activitate al organizației: voluntariat/nonprofit/ONG FDP intervine la nivelul comunităților.00 – 20.nov. seriozitate abilități de comunicare.Dâmbovița Telefon: 0245671563 Email: adrian. nr.realizarea activității cu voluntari identificați la nivelul școlii și comunității care doresc să facă practică Realizarea și distribuirea de materiale informative cu scopul de a sensibiliza comunitatea octombrie asupra problematicii elevilor cu risc de a părăsi timpuriu școala 2011 Organizarea de caravane ale colegilor. organizare înțelegerea diversității culturale susținerea și motivarea celorlalți Intervalul orar în care se desfășoară activitățile de voluntariat conform programului agreat cu voluntarul. Principală.tema activităților:’’Educația între egali prin tradiții și obiceiuri de iarnă” 2011 Adresa: com.ro Persoana de contact: Lungu Adrian pagina web: www. fiecare persoană își poate valorifica talentele cu care a fost înzestrată.00 Date de contact pentru înscrierea voluntarilor: • Servicii de stimulare a ocupării :  informare /orientare/consiliere  formare profesională  tutorat  mediere Activități ale organizației în care se pot implica voluntarii  Tipul implicării Permanent sau pe termen lung Perioadă determinată Perioadă determinată Perioada determinată Tipul activităților Perioada Realizare de activități școlare suplimentare cu elevii care absentează și implicit care au lacune școlare . str. în intervalul orar 8.sloganul caravanei :’’La școală și în viață trebuie să fii prezent.

talán legnépszerűbb program.és ún.• Diákjaink gazdák felajánlásával zöldségvetőmagokat kapnak azért. hogy otthon vagy itt az iskolában a konyhakertben elvessék. A program célja kettős. 30 • . a ketrecben érkező hörcsögöket. A résztvevő kisdiákok otthoni kis kedvenceikkel neveznek be a nem mindennapi versenybe. a kisállat szépségverseny nyitja meg minden évben a Diákönkormányzati hetet. majd az így kapott saját termesztésű zöldségeket a család és az osztály elfogyassza vagy az iskola konyhájának felajánlja. ahol a népes nevezőtábor izgatott versenyzőin túl nagyszámú szurkoló. Konyha – kiskerti szedd magad akció a konyha javára Kisállat-szépségverseny (macskaboltos támogatás) • Egyik. hogy sikeresen tudják felnevelni. cicákat. papagájokat. Egyrészt segítséget nyújtunk a gyerekeknek ahhoz. másrészről pedig figyelemfelkeltés a célból. A jutalmakat.rágcsálnivalókat. hogy megcsodálják és kényeztessék a kutyákat. „simogató-tábor” gyűlik össze. gondozni a növénykéiket. hogy ahol rendelkezésre áll minimális méretű házi kert. játékszereket a környékbeli Kisállateledel Kereskedők ajánlják fel. ott már lehet élelmiszert előállítani.

nagymamáit. kezükbe adja a lehetőséget. értékrendeket változtassanak meg. cserebere fejleszti személyiségüket. népdalénekes. parkok takarításban. könyveiket. óvodások. Az önkormányzat által szervezett tavaszi városszépítő akció keretében közel 500 ezer forint értékben ültettek.Április.Május: virágültetés Rendkívüli aktivitással vettek részt az itt élők. majd a iskolánk társastáncos. civil közösségek a Tavaszi Városszépítő Akcióban. Az adományozás. Összesen közel ötszázan töltötték a péntek vagy szombat délelőttjeiket a helyi közösségért végzett önkéntes munkával március végétől május közepéig. a fa. igazán feledhetetlenné téve a nyugdíjasklub anyák napi megemlékezését. Karácsonyi vásár – lásd HÖK akciók dokumentumban Tavaszi zsibvásár keretében tanulóink minden évben kicserélik. hogy életfelfogásokat. átadják egymásnak nem használt játékaikat. városi nagytakarítás: szemétszedés. iskolások. cserjéket és fákat. a közterek.tisztasági akció. zeneiskolás növendékei léptek színpadra. az általános és a középiskola kerítésének festésében. Ünnepi gondolatait követően a Munkácsy úti óvoda nagycsoportosai. cserje és virágültetéseken. gyerekek és felnőttek. kisgyermekes szülők közterekre virágokat. 31 . A hagyománnyá vált akció nagy népszerűségnek örvend tanulóink körében. festés . Május-anyák napi köszöntő műsor Városunk polgármestere nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntötte a Városi Nyugdíjasklub édesanyáit.

Tavaszi hulladékgyűjtés Az ide tanévben. újrahasznosításra. A szervezők a bál összes bevételét a Boldog Gyermekekért Alapítvány javára fordították. kirándulásokon. erdei iskolákat. 32 .alapítványokat. a szabadidős tevékenységeket. már feleslegessé vált papírhulladékot gyűjthettek be a gyerekek.Alapítvány bál (esélyegyenlőség biztosítása. hh gyerekek támogatása) Április. táborokat. a diákok testi és szellemi gyarapodásának elősegítését tudják támogatni. A diákok hosszú hetek óta gyakorolták a látványos koreográfiát. Az újrafelhasznált papír minden tonnájával 12 – 16 db terebélyes fát mentettünk meg a kivágástól és ismét támogatni tudtuk a kirándulásokat. portyákon való részvételhez.Áprilisban került sor az általános iskola alapítványi báljára. így az összegyűlt pénzből az iskola tehetséges és hátrányos tanulóit. A tavaszi gyűjtés alkalmával is rengeteg. már második alkalommal rendeztük meg a papírgyűjtést az iskolában. Április . évfolyamosok keringőtánca nyitotta meg. A rendezvényt a 8.

33 .

Monitoring/ Assessement tools for schools CHESTIONAR PENTRU ELEVI 34 .

cadru didactic 4.?) • avem de corectat ceva major? (din punct de vedere pedagogic) • am notat idei şi informaţii care ne vor folosi în altă acţiune? (să fim economi şi isteţi). nu doar finalul) • atenţie la obiectivele activităților /proiectului (să verificăm dacă le-am realizat) 5. sau la finalul unui proiect mai complex. pe parcursul. learning by doing • voluntarul – cetăţean • voluntarul . Se poate realiza şi cu profesorii şi învăţătorii (sau alţi actori importanţi) dintr-o şcoală (convinşi sau nu de rolul voluntariatului). 35 . capacităţile şi competenţele dezvoltate ca urmare a participării la respectiva activitate (contează enorm şi procesul. Probleme concrete (din comunitatea noastră) care necesită acţiuni voluntare • în general • abordabile de către elevi 3. Competenţe necesare (şi cum se dobândesc) • pregătire prealabilă • practică. tot prin voluntariat etc. Despre ce vorbim • exemple personale • exemple din activitățile cu elevii 2. Tema: Rolul voluntariatului în viaţa individului modern (motivaţia şi rezultatele pentru sine şi comunitate) 1. Cu ce ne alegem (schimbări concrete) • toate informaţiile şi cunoştinţele dobândite.FOCUS GRUP Monitoring/ Assessement tools for schools (pentru echipa unui proiect din şcoală sau a unui parteneriat între şcoli) Se poate realiza la începutul. Ce urmează (mai vedem ceva de făcut în jur.

informarea colegilor din şcoală.La alţi actori din şcoală (inclusiv eventuale activăți inspirate din proiectul autorului acestui portofoliu) .) 36 .) Ilustrarea activităților proiectului în presă şi reacţia autorităţilor B..La elevi (mai ales produsele lor) . elevilor antrenaţi Nr. de colegi antrenaţi Nr.PORTOFOLIUL CADRULUI DIDACTIC Numele: Şcoala/Instituţia: A.iniţiate . vârsta etc.la care a participat Temele activităților/proiectelor Obiectivele urmărite vs. Orice alt demers de încurajare a voluntariatului (formarea unor competenţe specifice. mesaje de la beneficiari etc.În comunitate (rezolvarea/atenuarea problemei. atitudinea autorităţilor): . măsurători obiective. altor persoane antrenate Dinamica acestor cifre pe perioada proiectului Rezultate obţinute (poze. mărturiile persoanelor respective. rezultatele obţinute Nr. Activităţi/Proiecte de voluntariat . abordarea autorităţilor etc. inclusiv dovezi de îndeplinire a obiectivelor.

! Casa!Corpului!Didactic!Dâmbovița! Calea!Domnească!!7!127! Târgoviște! www.ccd7dambovita.ro! .