You are on page 1of 5

1. Šta je dijagnostika?

Dijagnostika podrazumjeva preglede vozila u toku redovnog održavanja kojima se utvrđuje njegovo stanje ili uzroci otkaza u slučaju pojave otkaza, pomoću uređaja koji su stalno ugrađeni na vozilo ili se na njega postavljaju u toku tog ispitivanja, a povezani su sa uređajem za dijagnostiku. 2. Šta je decelometar i kako se koristi? Decelometar je uredjaj za mjerenje usporenja vozila, odnosno mjerenje kočionog koeficijenta. Da bi decelometar ispravno radio neophodno je vrisiti mjerenje na suhoj, horizontalnoj i ravnoj podlozi na min 70. Metara. Rezultati se dobiju u jedinici m/s2, a 1 m/s2 odgovara kocionom koeficijentu 10%. Vrše se dva mjerenja, jedno sa aktiviranim kočnicama i vučnog i prikljucnog vozila, a drugo bez kocnica prikljucnog vozila. Rezultati se ispisuju na displeju te se mogu isprintati kao racun. 3. Šta je tahograf i razlika između analognog i digitalnog tahografa? Tahograf je uređaj koji se koristi za prikaz i bilježenje brzine, vremena, pređenog puta, kao i vremena rada i vremena odmora vozača. Razlika izmedju analognog i digitalnog tahografa je u upotrebi “pametne tahografske kartice” umjesto tahografskih listića. Razlika je i u tome sto se podaci o vremenu, brzini i predjenom putu cuvaju i na kartici i na tahografu. 4. Šta je nadzor i kako se dijeli ? Nadzor predstavlja skup najjednostavnijih vidova održavanja vozila i on je preventivnog karaktera. Postupci nadzora se provode na cijelom vozilu, a provodi ih vozac svjesno ili nesvjesno. Nadzor se dijeli na : 1. Nadzor u toku rada, 2. Nadzor prilikom preuzimanja vozila, 3. Nadzor prilikom pripreme vozila za rad. 5. tehnoloska linija i vrste: • • • Tehnološka linija je površina na kojoj su ugrađeni uređaji i oprema za obavljanje tehničkog pregleda vozila. Tehnološka linija lahkih vozila namijenjena je za obavljanje tehničkih pregleda vozila najveće dopuštene mase do 3,5 tona. Tehnološka linija teških vozila namijenjena je za obavljanje tehničkih pregleda vozila najveće dopuštene mase preko 3,5 tone u okviru dozvoljenih gabarita i masa. Na ovoj tehnološkoj liniji se mogu ispitivati i lahka vozila.

STA JE FRETING: Korozija nastala uslijed trenja (Fretting corrosion) može se dogoditi ondje gdje se dvije površine dodiruju i relativno se kreću u odnosu jedna na drugu. 2 – vratilo upravljača. MEHANIZMI TROŠENJA MEHANIZMI TROŠENJA: 7. 8. 3 – pužni točak.6. PUZNI PRENOSNIK: Osnovni nedostatak – veliki otpori trenja klizanja pri okretanju upravljača. 4 – kučište upravljača . Osnovni elementi: 1 – puž.

te do 30 000 okretaj/min i obodne brzine 70 m/s. Za razliku od većine zupčastih prijenosa. Tok Tehničkog pregleda 1. Za veće prijenosne odnose neke izvedbe dosta su jeftinije od kombiniranih prijenosnika s čelnicima i stožnicima (do razmaka osi 100 mm).kotači.zglobni prijenosnici. 9. Utvrdjivanje podataka o vozilu – identifikacija vozila 3. a imaju i sposobnost (donekle) prigušenja vibracija. Ovjera tehničke ispravnosti vozila i evidencija o pregledu vozila 10. Pregled uredjaja.Oni imaju sposobnost ostvarivanja veoma velikog prijenosnog omjera u jednom stupnju (i do 100).spojka . pužni prijenosi veoma tiho rade.neovisno oslanjanje itd.) . ali im s porastom prijenosnog odnosa pada stupanj iskorištenja (kod i = 100 oko 45%). sistema i opreme na vozilu 4. Rade se izvedbe snage do 1000 kW s izlaznim momentom do 2500 Nm.brizgaljke. Prijem vozila i pregled prateće dokumentacije 2. Stroboskopske metode Se temelje se na korištenju principa stroboskopskog efekta pomoću kojeg se određuje brzina elemenata s periodičnim kretanjem i obrtanjem ( motor.

koje može prouzroèiti njihovo trajno oštećenje. Ovo važi za vozila koja su starija od 5 godina. izuzev u slučajevima navedenim u Zakonu.11. Kod motora s više cilindara ugrađuju se dva senzora. 2. Paljenje benzinskih motora osiguravaju svjećice. Prikazivanje grešaka. Maleni sklop. ugrađuje se osjetnik detonantnog izgaranja (senzor kliktanja ili lupanja). 4. Tada se naglo oslobađa velika količina topline. sa strane usisa. Nastaje veliko lokalno zagrijavanje cilindara. teretna motorna i priključna vozila. precizno registrira prve naznake detonacija u cilindrima. 3. . koji izvedbom podsjeća na liječnički stetoskop. krenimo redom. Memorisanje grešaka i informacija o stanju. a brzina izgaranja raste na preko 500 m/s (nekoliko desetaka puta više od normalnog). autobusi. Kako bi ga spriječili. Osnovni zadaci koje moraju izvršavati OBD sistemi su: 1. Nadzor svih komponenti. koja hitro mijenja radne parametre motora. vozila auto-škola i vozila rent-a-cara. koja preskače između elektroda. uređaja i sklopova koji imaju uticaj na sastav izduvnih gasova i funkcionisanje pogona vozila. 14. 12. Ponekad prije preskakanja iskre dolazi do samozapaljenja smjese. Senzor potrošenosti kočionih pločica? Senzor potrošenosti kocionih plocica nalazi se unutar same plocice. Otkrivanje odstupanja i otkrivanje grešaka. 13. Kada se plocica istrosi do mjere kada bi se trebala zamjeniti (kada bi senzor trebao da registruje da je plocica istrosena) senzor dolazi u kontakt sa diskom i zatvara elektricni krug koji aktivira signalnu lampicu i daje znak vozacu da treba zamjeniti plocice. odnosno do nekontrolirane eksplozije (detonacije). Koja vozila su obavezna vršiti tehnički pregled svako 6 mjeseci? Vozila koja podliježu redovnom tehničkom pregledu svakih šest mjeseci su taxi vozila. klipova i ventila. na blok motora. Pri završetku drugog takta (kompresije) stlačena smjesa goriva i zraka pali se iskrom. 5. Dojavljuje ih u središnju upravljaèku jedinicu. Izlaz kodova grešaka i informacija o stanju. No. što je dovoljno za praženje svih cilindara. Senzor detonantnog izgaranja? Senzor detonantnog izgaranja smješten je na akustički najpovoljnijem mjestu na bloku.

16. iste konstrukcije (radijalni. a preporučljivo je povremeno medjusobno menjanje točkova zbog ravnomernog habanja. kod čega se mora voditi računa o mogudnosti otklanjanja neispravnosti. provjerava se ispravnost ranije utvrđenog neispravnog uređaja ili opreme. Posle svake demontaže potrebno je izvrsiti balansiranje tockova. zimski) Najmanje svakih 14 dana i pre svake duze voznje kontrolisati pritisak pneumatika na hladno (pneumatici se zagrevaju i sire usled voznje). dijagonalni i sa ukrstenim pojasevima) istih dimenzija inosivosti iste vrste (letnji. Šta će kontroler uraditi ako osnovano posumnja da je vozilo tehnicki neispravno? Ako se na tehničkom pregledu utvrdi da je vozilo neispravno.3 bara viši od propisanog. Nakon toga prvom prilikom proverite pritisak u hladnim gumama. a neispravnost se ne može odmah otkloniti u stanici za tehnički pregled. 4.15.Šta se provjerava prilikom kontrole pneumatika? Na jednoj osovini pneumatici treba da budu: 1. 2. pritisak punjenja mora biti 0.2 do 0. Ako se ranije utvrđeno neispravno vozilo ne podvrgne tehničkom pregledu na vrijeme. . Ako se u roku vozilo podvrgne ponovnom tehničkom pregledu. Ukoliko je neophodna kontrola pritiska vazduha zagrejanih guma. Ne zaboravite da proverite i rezervni točak. 3. kontrolor određuje rok za otklanjanje neispravnosti koji ne može biti duži od četiri dana. na ponovnom tehničkom pregledu postupa se kao da vozilo nije bilo na tehničkom pregledu.