You are on page 1of 2

Anexa 4

Liceul Tehnologic Marmaţia – Sighetu Marmaţiei CENTRALIZATORUL CHESTIONARELOR DE OPINIE
CAMPANIA NAŢIONALĂ „VALENŢELE CULTURALE ALE SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ” (acţiunea nr. 3 din Programul cadru al Inspecţiei Muncii pentru anul 2013)  Număr de cadre didactice care au completat chestionarul*  Număr de elevi care au completat chestionarul* 86 Câte cunoştinţe apreciaţi că aţi acumulat cu privire la:
1.Legislaţia de securitate şi sănătate în muncă? 1 (Puţine) 10 2. Sănătatea şi igienă? 1 (Puţine) 7 2 30 3 (Multe) 49 2 48 3 (Multe) 28

3. Identificarea pericolelor pentru securitatea şi sănătatea în muncă? 1 (Puţine) 6 2 40 3 (Multe) 40

4. Moduri nepericuloase de manipulare manuală a sarcinilor? 1 (Puţine) 25 5. Echipamentul individual de protecţie? 1 (Puţine) 6 2 32 3 (Multe) 48 2 36 3 (Multe) 25

6. Substanţele periculoase – riscuri legate de expunerea la agenţi chimici periculoşi? 1 (Puţine) 15 2 33 3 (Multe) 48

7. Zgomotul la locul de muncă şi măsurile de combatere a zgomotului? 1 (Puţine) 12 2 43 3 (Multe) 31

8. Cum se procedează în cazuri de urgenţă? 1 (Puţine) 5 9.Noţiuni de electrosecuritate? 2 48 3 (Multe) 33

enumeraţi-le: . Semnături: .mai multe module. Cât de interesante vi s-au părut modulele prezentate? 1 (Neinteresante) 2 2 (acceptabile) 41 3 (Interesante) 43 3. Vă vor fi utile informaţiile transmise prin intermediul acestor module? 1 (NU) 2 2 (Nu ştiu) 24 3 (DA) 60 5. .mai multe despre echipamente de protecţie a muncii.Prezentările în Power Point au fost atractive ? 1 (Neatractive) 2 2 (acceptabile) 39 3 (Atractive) 45 2. .chestionarele au fost deosebit de interesante şi captivante.mulţumim pentru efortul depus în crearea şi prezentarea acestora. . .mai multă practică şi nu teorie. Accidentele de muncă şi bolile profesionale? 1 (Puţine) 2 3 (Multe) 9 36 41 Se completează separat un centralizator pentru profesori şi unul pentru elevi * Ce părere aveţi despre suportul de curs prezentat? 1.? 1 (NU) 7 2 (acceptabili) 26 3 (DA) 53 4.prezentare mai aprofundată în domeniul electrosecurităţii. Termenii utilizaţi în prezentări au fost pe înţelesul dvs.Anexa 4 1 (Puţine) 27 2 39 3 (Multe) 20 10.mai multe informaţii despre riscurile în domeniul muncii. . Alte comentarii: . Credeţi că ar trebui abordate şi alte subiecte? 1 (NU) 4 2 (Nu ştiu) 46 3 (DA)** 36 ** .