You are on page 1of 13

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII

PROJEKT Z PRZEDMIOTU MASZYNY I SYSTEMY MECHANIZACYJE Temat: Projekt układu mechanizacyjnego wyrobiska ścianowego eksploatowanego z zawałem stropu.

AUTOR: RAFAŁ HADAM TOBHP sem. IV Gr. 1 s. 2

GLIWICE, ROK AKADEMICKI: 2011/2012
1

3 do 2. Ze względu na większy skok przesuwu obudowy 850 mm należy zamówić u producenta kombajn z większym zabiorem.8 m) oraz I kategorii zagrożenia metanowego. Na podstawie wytrzymałości laboratoryjnej na ściskanie skał spągowych (RSL–45MPa) określamy rodzaj skały spągu: to łupki piaszczyste (mułowce) lub piaskowce. klasa spągu IV. 2 .0. średnio uławicone.0. rodzaj spągu to bardzo zwięzły. rodzaj stropu: C Na podstawie wytrzymałości laboratoryjnej na ściskanie skał stropu zasadniczego (RCLZ – 34MPa).0 do 35. uzyskujemy z tabeli dane: skały stropu to łupki piaszczyste (mułowce) lub piaskowce średnio uławicone. 3 możemy odczytać z tabeli charakterystyki rodzaj węgla mianowicie w badanym pokładzie znajduje się węgiel mało i średnio zwięzły. Jego wytrzymałość laboratoryjna na ściskanie węgla w pokładzie (RCW) to 25.0MPa). otrzymujemy z tabeli iż skały stropu łupki ilaste.3 RCLB = 54 MPa RCLZ = 34 MPa RSL = 45 MPa hB = 1. Ich zwięzłość f =2. Ich zwięzłość f = 2. Na podstawie wytrzymałości laboratoryjnej na ściskanie skał stropu bezpośredniego (RCLB – 54MPa).Dane do projektu: Głębokość eksploatacji Miąższość pokładu (wysokość ściany) Długość ściany Upad pokładu (nachylenie podłużne ściany) Wskaźnik zwięzłości węgla w pokładzie Wytrzymałość laboratoryjna na ściskanie skał stropu bezpośredniego Wytrzymałość laboratoryjna na ściskanie skał stropu zasadniczego Wytrzymałość laboratoryjna na ściskanie skał spągowych Wysokość warstwy stropu bezpośredniego Kategoria zagrożenia metanowego Gęstość węgla G = 900 m h = 1.1 t/m3 1.0MPa (średnio 30. rodzaj stropu: B. Jest to węgiel średnio urabialny. Dobór maszyny urabiającej i technologii pracy  Obliczamy średnicę organu urabiającego: Maszyna urabiająca: Kombajn ścianowy KGS-410/2BP Ze względu na wysokość ściany (1. 2. śr ednio uławicone.1 do 3.1 do 3.8 m D = 230 m α = 15˚ f = 1.7*h kM = I ρw = 1. jako technologię pracy kombajnu przyjmuje się urabianie jednostronne.0. Ogólna charakterystyka węgla w pokładzie oraz skał otaczających wyrobisko ścianowe Na podstawie wskaźnika zwięzłości węgla w pokładzie f= 1. Ich zwięzłość f = 1.

3 .

4 .

5 .

6 . 0.7 Tk – czas pracy kombajnu na dobę – 18 godzin  Ilość cykli na dobę:  Postęp dobowy ściany: Gdzie: z – szerokość zabioru organów urabiających kombajnu ⁄ 3. Dobór obudowy zmechanizowanej. Obliczamy czas pracy kombajnu ścianowego: ( )( ) Gdzie: l – długość ściany lk – długość kombajnu ścianowego Vz – prędkość posuwu kombajnu poruszającego się po upadzie – 5 m/min Vp – prędkość posuwu kombajnu poruszającego się po wzniosie – 12 m/min Tp – czas operacji przygotowawczo – zakończeniowych – ok. jej podłużne nachylenie oraz zabiór kombajnu dobrano obudowę TAGOR-12/31-POz. Mając na uwadze wysokość ściany. 30 min (  Efektywny czas pracy kombajnu: )( ) Gdzie: X – współczynnik czasu dyspozycyjnego ok.

7 .

8 .

1 zśr – średnia wartość zaciskania wyrobiska do2 – do1 = z 9 . Obliczanie wytrzymałości skał stropowych na ściskanie: ( ) Gdzie: hb – wysokość warstwy stropu bezpośredniego RCLB – wytrzymałość laboratoryjna na ściskanie skał stropu bezpośredniego RCLZ – wytrzymałość laboratoryjna na ściskanie skal stropu zasadniczego (  ) Obliczanie rozpiętości naturalnej stropu: Gdzie: hs – zredukowana wysokość wyrobiska ścianowego ks – współczynnik ściśliwości rumowiska skalnego – 0.85  Obliczenie średniej podporności obudowy zmechanizowanej dla 3 kolejnych sekcji: ( [( )( ) ) ] Gdzie: i – ilość podpór hydraulicznych w obudowie nk – współczynnik redukcyjny występujący w przypadku odchylenia stojaka nw – współczynnik przenoszenia podporności obudowy na strop wyrobiska Pn – podpornosć nominalna stojaka obudowy b – podziałka obudowy zmechanizowanej no – stosunek podporności wstępnej do nominalnej ncz – wskaźnik pracy obudowy nm – zawilgocenie skał .

1 Nz – nacisk jednostkowy obudowy na spąg Rcs – wytrzymałość skał spągowych na jednoosiowe ściskanie RSL – wytrzymałość laboratoryjna na ściskanie skal spągowych as – współczynnik modyfikacji skał spągowych aw1 – współczynnik podebrania przez eksploatację – 1 as2 – współczynnik osłabienia spągu – 1 nD – współczynnik wpływu długości ściany * ( ) ( ) + ( [( )( ) ) ] 10 .lw – rozpiętość obudowanego stropu Pw – podporność wstępna pojedynczego stojaka w zestawie Pn – podporność nominalna pojedynczego stojaka w zestawie nFd – bezwymiarowy współczynnik nierównomierności nacisku obudowy .

2  Obliczenie statycznego ciśnienia działającego na obudowę zmechanizowaną: ( ) Gdzie: nu – współczynnik nachylenia podłużnego wyrobiska ścianowego .4 a – współczynnik modyfikacji ciśnienia górotworu ≈ 1. postępu dobowego  Obliczenie ciśnienia górotworu: Gdzie: nG – współczynnik nasilenia ciśnienia górotworu ≈ 1.1 nQ – współczynnik redukcyjny zależny od sposobu kierowania stropem 11 .5 G – głębokość eksploatacji α – nachylenie podłużne ściany  Obliczenie odległości od czoła ściany do punktu przegięcia krzywej osiadania: Gdzie: nz – współczynnik nasilenia ruchu górotworu ≈ 1. Obliczenie wytrzymałości pokładu węgla: Rw – laboratoryjna wytrzymałość węgla na ściskanie w pokładzie kv – współczynnik wpływu.

85 [m] (  ) ⁄ Obliczenie obciążenia statycznego działającego na obudowę: ⁄  Obliczenie wartości bezwymiarowej nośności stropu: ( ) ap – współczynnik uwzględniający nierównomierność – 1 ( ) 12 .( ) Ls – rozpiętość wyrobiska ścianowego – Ls = LR ( ) (  ) ⁄ Obliczenie obciążenia statycznego działającego na osłonę odzawałową: ( ) Ld – odległość od końca ściany do końca osłony odzawałowej = 6.

Dobór przenośnika zgrzebłowego oraz środków odstawy oddziałowej Przenośnik ścianowy produkcji NFUG NOWOMAG – PSZ-750 Dane techniczne: Typ przenośnika Moc napędów maksymalna kW Moc silników elektrycznych . 2 x 30 x 108 1000 Do 315 13 . 200.89.17.92. kW . 1. 250 55/160.13. 1. kW Prędkość łańcucha m/s Wielkość łańcucha zgrzebłowego Wydajność przenośnika (szczytowa) t/h Długość przenośnika m Nowomag PSZ-750 3 x 65/200. 160. 2 x 85/250 90.jednobiegowych. 132.4. 0. 85/250 0. 65/200.dwubiegowych.31 2 x 26 x 92. 1.