You are on page 1of 10

Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru postul de secretar

Art.1 La sediul societăţii se vor păstra numai piese de mobilier( birouri, scaune, mese, dulapuri, case de bani etc.) în perfectă stare de funcţionare şi astfel amplasate(pozitionate) încât să nu provoace accidente; Art.2 Orice element de birotică depistat ca defect va fi reparat imediat, dacă acest lucru nu este posibil, obiectul va fi retras în magazie, astfel încât să nu se permită folosirea sa în stare defectă şi să se elimine astfel posibilitatea producerii unui accident; Art.3 Repararea biroticii se va executa numai de personal calificat de la unităţi de profil; Art.4 Orice fel de reparaţii la instalaţiile electrice (tablou de siguranţe, prize, cabluri defecte etc.) sanitare, de încălzire, gaze şi alte asemenea se vor executa prin firme specializate pe bază de comandă. Art.5 Cablurile electrice de alimentare a aparatelor electrice (lămpi de birou, calculatoare etc.) vor fi amplasate astfel încât să se elimine posibilitatea accidentării prin împiedicarea persoanelor. Periodic se va proceda la verificarea integrităţii acestora şi eliminarea orcărui pericol de electrocutare. Art.6 Se intezice utilizarea oricăror echipamente electrice prezentând defecţiuni precum: prize sparte sau avariate ca urmare a unor scurtcircuite, arcuri electrice etc., conductori neizolaţi sau având izolaţia deteriorată. Art.7 Este interzisă depozitarea sau amplasarea provizorie la înălţime (pe dulapuri, cuiere, etc.) a unor obiecte care prin cădere să poată provoca accidente. Art.8 Se interzice accesul în sediul societăţii a personalului în stare de ebrietate sau consumul băuturilor alcoolice în incintă. În situaţiile în care are loc sărbătorirea unui eveniment deosebit consumul băuturilor alcoolice se va face cu aprobarea administratorilor, limitat cantitativ astfel încât în nici o situaţie să nu se ajungă la accidente de muncă. Art.9 Se va asigura un grad de curăţenie pe jos, în încăperile de lucru şi culoare, holuri, grupuri sanitare astfel încât să nu existe pericol de alunecare sau împiedicare. Art10 Pardoselile din încăperi trebuie să fie întreţinute iar urmele de lichide trebuiesc înlăturate pentru a se evita alunecările. Trebuie semnalate şi remediate orice defecţiune în pardoseli (spărturi sau rupturi de linoleum, covoare, gresie, etc). Art.11 În situaţii de îngheţ, polei zona de circulaţie aferentă sediului societăţii va fi curăţată de zăpadă şi se vor arunca pe jos materiale care să elimine riscul de accidentare prin alunecare (nisip, sare şi altele asemenea). Art.12 Orice deplasare dintr-o încăpere în alta se va efectua atent, cu faţa înainte. Deschiderea uşii se va executa lent pentru a nu accidenta vreo persoană, în imediata apropiere a ei. Art.13 Circulaţia pe scări se va efectua respectându-se următoarele norme: - se va circula numai pe partea dreaptă; - se va merge încet, unul după altul, în şir simplu; - se va sprijini cu mâna balustrada, nu se va citi în timp ce se urcă sau coboară, nu se va aprinde ţigara, nu se vor număra bani sau citi ziare sau documente, nu se va merge distrat sărind câte două trei trepte deodată etc. - vor fi îndepărte de pe trepte obiecte care ar putea provoca alunecarea (creioane, cartoane, coji de fructe, etc.). Art.14 Când trebuie luat un obiect aflat la înălţime, obligatoriu se va folosi o scară sigură. Este interzis să se improvizeze podeţe formate din scaune, cutii, sertare. Art.15 Uşile cu geamuri trebuiesc manevrate atent. Este interzis a se sprijini sau a se împinge sticla uşilor. Art.16 La ieşirea din clădire, orice persoană se va asigura în toate direcţiile pentru a nu fi surprinsă de vreun mijloc de transport. Art.17 În timpul programului trebuie folosită o încălţăminte corespunzătoare pentru a se evita orice sursă de accident. Art.18 Pentru protecţia personalului care face curăţenie, cioburile de sticlă trebuiesc învelite şi depuse astfel încât să poată fi uşor identificate de către acest personal, de preferat fiind să se lase la vedere pe birou.

grupuri stabilizatoare. c) punerea sub tensiune a unitatii centrale. prin examenul medical la angajare. . b) verificarea tensiunii la tabloul de alimentare. Art. în conformitate cu legislaţia în vigoare.Lucrătorii trebuie să beneficieze de un examen corespunzător al ochilor şi al vederii. e. cordoane de alimentare. Punerea in functiune a unui echipament dupa revizii sau reparatii se va face numai dupa ce personalul autorizat sa efectueze revizia confirma in scris ca echipamentul respectiv este in buna stare de functionare.19 Pentru ridicarea obiectelor efortul trebuie făcut cu muşchii picioarelor şi nu cu muşchii spatelui. (3) Remedierea defectiunilor se va realiza numai de catre personalul de intretinere autorizat. Art. la intervale regulate. Protecţia ochilor şi a vederii Art.Măsurile luate nu trebuie să implice în nici un caz costuri financiare pentru lucrători. Obligaţiile angajatorilor Art. Art. 21 .Angajatorii trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru ca posturile de lucru să îndeplinească cerinţele minime prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. a. . in succesiunea indicata in documentatia tehnica a calculatorului. 26.28 Se interzice lucratorilor sa utilizeze echipamentele de calcul pe care nu le cunosc si pentru care nu au instruirea necesara. (2) Se interzice continuarea lucrului la echipamentul de calcul atunci cand se constata o defectiune a acestuia.29 La punerea sub tensiune a calculatoarelor electronice se vor respecta. Scoaterea de sub tensiune a calculatoarelor electronice se va realiza in succesiunea inversa celei prevazute la punerea sub tensiune.Art. d) punerea sub tensiune a echipamentelor periferice prin actionarea butoanelor corespunzatoare de pe panourile de comanda. . b. 5. prize. c. Trebuie evitate întinderile rapide ale braţelor şi întoarcerile bruşte. prin actiunarea butonului corespunzator de pe panoul unitatii centrale . b) ulterior.Angajatorii au obligaţia de a face o analiză a posturilor de lucru pentru a evalua condiţiile de securitate şi sănătate oferite lucrătorilor.Protecţia ochilor şi a vederii lucrătorilor poate fi asigurată din punctul de vedere al costurilor în cadrul sistemului naţional de sănătate. 24. 22 . care să corespundă activităţii respective. 23 . 20. probleme fizice şi solicitare mentală. Art. d. urmat. Art. in ordine.Angajatorii trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru a remedia riscurile constatate pe baza analizei care face obiectul art. 27.Dacă rezultatele examenului prevăzut mai. . (2) Se interzice personalului de deservire a echipamentelor de calcul sa intervina la tablouri electrice. . lucrătorilor trebuie să li se furnizeze dispozitive de corecţie speciale. care să reducă suprasolicitarea în faţa ecranului de vizualizare.Angajatorul trebuie să planifice sarcinile lucrătorului astfel încât folosirea zilnică a ecranului de vizualizare să fie întreruptă periodic prin pauze sau schimbări de activitate.  (1) Punerea sub tensiune a tablourilor de distributie va fi efectuata numai de catre personalul autorizat in acest scop. în special în ceea ce priveşte eventualele riscuri pentru vedere. 25. stechere. Se interzice indepartarea dispozitivelor de protectie ale echipamentelor de calcul. efectuat de o persoană care are competenţa necesară: a) înainte de începerea activităţii la ecranul de vizualizare. prevederi : a) verificarea temperaturii si umiditatii din sala. Art. . (1) Functionarea echipamentelor de calcul va fi permanent supravegheata pentru a se putea interveni imediat ce se produce o defectiune. EXPLOATAREA ECHIPAMENTELOR DE CALCUL Art. c) ori de câte ori apar tulburări de vedere care pot fi cauzate de activitatea la ecranul de vizualizare. ţinând seama de efectele suplimentare şi/sau combinate ale riscurilor identificate. instalatii de climatizare sau la orice alte instalatii auxiliare specifice. Se interzice efectuarea oricarei interventii in timpul functionarii echipamentului de calcul. Art.

37 Se interzice consumul de alimente pe masa suport a calculatorului sau deasupra tastaturii. d) puntea faţă precum şi puntea (punţile) spate să nu prezinte deformări sau alte defecţiuni la elementele de fixare de cadrul autovehiculului. in circuit deschis. (2) Orice interventie in timpul functionarii imprimantelor. (3) Se vor regla in principal .inaltimea si inclinarea suportului pentru documente .Art.31 Se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fara legatura la pamant. Art. (2) in apropierea acestor imprimante se vor amplasa stingatoare cu praf si dioxid de carbon. se va realiza numai dupe deconectarea acestora de la sursa.luminanta ecranului.30 Daca in timpul functionarii echipamentului de calcul se aud zgomote deosebite. (3) In timpul functionarii . Art. . c) piesele mecanismului de direcţie să nu prezinte defecţiuni şi uzuri (jocuri la articulaţie.36 (1) In cazul unui inceput de incendiu in sala calculatoerelor. Art.1Condiţii tehnice pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele: 3. se va actiona cu stingatorul cu praf si dioxid de carbon. . pozitia ecranului ( inaltime. . se va realiza cu luarea masurilor de evitare a antrenarii partilor corpului de catre imprimanta. Art. . usile de acces la sala calculatorului nu se vor bloca sau incuia. autovehiculele trebuie să îndeplinească următoarele condiţii tehnice: a) dispozitivul de pornire automată să fie în stare de funcţionare. se va evita purtarea ochelarilor colorati. 3 Lucratorul va utiliza autoturismul tinand cont de urmatoarele: 3. orientare.35 Se interzice fumatul in incaperile cu volum mare de documente. inclinarea si inaltimea spatarului scaunului.1. acesta va fi oprit si se va anunta personalul de intretinere pentru control si remediere. contrastul intre caractere si fond. lipsă şplinturi etc.32 (1) La utilizarea imprimantelor de mare viteza se vor evita supraincalzirile care pot conduce la incendii.inaltimea mesei de lucru ( daca este reglabila ). (2) Reluarea lucrului in zonele de actiune a dioxidului de carbon se va face numai dupa ventilarea spatiilor respective cu instalatia de climatizare in functiune. (2) Reglarile se vor efectua in raport cu cerintele sarcinii de munca. Art. a personalului de deservire. aplicate pe suprafata ecranului ). capacul superior al imprimantelor va fi mentinut inchis .1 Pentru a asigura buna funcţionare a autovehiculelor în parcurs şi pentru a evita defecţiunile şi accidentele. Art. b) volanul să nu aibă joc mai mare de 15°. inclinare ) . in caz de pericol. (2) Pentru evitarea reflexiilor difuze sau speculare se vor utiliza filtre antireflexii ( sub forma de retea. CAPITOLUL II 1 Prevederi referitoare la circulatia cu autoturismul de serviciu 2 Se vor respecta prevederile legale referitoare la circulatia pe drumurile publice.inaltimea suprafetei de sedere a scaunului.39 (1) Utilizatorii echipamentelor de calcul prevazute cu ecran de vizualizare trebuie sa cunoasca necesitatea si posibilitatile de reglare a achipamentului si mobierului de lucru.pentru a permite evacuarea rapida.33 (1) La utilizarea imprimantelor se va evita atingerea partilor fierbinti. . deschiderea capacului imprimantelor. Art. permisa in documentatia tehnica.34 In timpul functionarii calculatorului. un timp stabilit in functie de capacitatea ventilatoarelor si volumul incaperilor. dar nu mai putin de o ora.38 (1) In timpul lucrului la videoterminale. Art. Art. conditiile de mediu si cu caracteristicile antropofunctionale si psihofiziologice individuale.).

Nu se vor folosi anvelope a căror bandă de rulare prezintă o uzură peste limita prevăzută de normele tehnice.) pentru a se evita scurtcircuitele. k) bateria acumulatoare să fie în bună stare. n) compresorul de aer să fie în bună stare de funcţionare. h) carburatorul (pompa de injecţie) să fie bine fixat şi reglat pentru a se evita orice scurgere de combustibil. c) să asigure condiţii corespunzătoare de lucru.) să nu prezinte defecţiuni. care pot provoca scurtcircuite. f) rulmenţii roţilor să nu aibă jocuri care depăşesc limitele stabilite în prescripţiile tehnice de funcţionare ale acestora. bine fixată.1. o) anvelopele să fie de acelaşi tip şi de aceleaşi dimensiuni şi să nu prezinte deformaţii ce indică dezlipiri sau ruperi ale straturilor componente. r) ţeava de evacuare a gazelor arse va fi în bună stare. perne de aer. Parbrizul va fi prevăzut cu ştergătoare în perfectă stare de funcţionare. s) parbrizul şi celelalte geamuri ale autovehiculului să fie în bună stare şi curate. .  3. b) să organizeze baza tehnico. cu alte materiale sau cu geamuri care nu sunt corect fixate. potrivit tipului anvelopei şi autovehiculului. acoperită şi amplasată în aşa fel încât bacurile să nu se spargă în timpul mersului. iar suporturile de susţinere şi colierele de fixare ale rezervorului să nu prezinte fisuri. persoanele fizice şi juridice care deţin autovehicule trebuie: a) să asigure şi să controleze efectuarea lucrărilor de întreţinere a autovehiculelor în conformitate cu prescripţiile din Cartea tehnică a autovehiculului respectiv. p) jantele şi cercurile elastice nu trebuie să prezinte deformaţii ca urmare a uzurii şi a loviturilor. siguranţele necalibrate. sunt interzise legăturile improvizate.e) elementele suspensiei (arcuri lamelare şi spirale.materială necesară efectuării în bune condiţii a lucrărilor de întreţinere zilnică a parcului de autovehicule pe care le deţin. m) sistemele de frânare să fie reglate corect şi să fie în perfectă stare de funcţionare. j) instalaţia electrică a autovehiculului să fie în perfectă stare. amortizoare etc. astfel încât să asigure presiunea şi debitul corespunzător de aer. fiind interzise orice fel de improvizaţii. Este interzisă folosirea anvelopelor reşapate pe axa din faţă. Jantele vor fi bine fixate cu piuliţele respective. i) rezervorul de carburant să fie prevăzut cu capac bine fixat şi asigurat pentru a nu se deschide în timpul mersului. l) releele regulatoarelor de tensiune şi de curent să fie bine reglate şi izolate faţă de exterior (capac etc. Se interzice înlocuirea geamurilor cu geamuri de altă calitate decât cele prescrise de constructor. fără fisuri sau garnituri defecte şi va fi prevăzută cu amortizor de zgomot (tobă de eşapament).2 Pentru menţinerea stării tehnice corespunzătoare a parcului de autovehicule. iar presiunea să fie cea prescrisă de fabricant. lipsa capacelor de protecţie etc. g) sistemul de alimentare al autovehiculelor să nu aibă scurgeri de carburant sau fisuri. d) să supravegheze operaţiile de întreţinere zilnică a autovehiculelor şi a remorcilor urmărind executarea lor în condiţii bune de către conducătorii auto. e) să asigure luarea măsurilor de prevenire şi de combatere a incendiilor la autovehicule şi staţiile de alimentare din incintă. cablurile neizolate.

 3. . e) să confirme. c) existenţa şi integritatea fizică şi funcţională a oglinzilor retrovizoare. pentru asigurarea condiţiilor tehnice ale autovehiculelor. sistemul de direcţie.5 Conducătorii auto au obligaţia ca. e) patru pene pentru asigurarea împotriva deplasării necomandate a mijloacelor de transport în timpul remedierii defecţiunilor tehnice. peridocul. dacă una din componentele sistemului de împerechere este defectă sau deteriorată. b) dispozitivul de protecţie împotriva săririi inelului de siguranţă al jantei (pe timpul umflării anvelopelor nedemontate). d) două capre pentru suspendarea autovehiculului. g) trusă medicală de prim ajutor. semnalizare. instalaţia electrică.f) să verifice prin sondaj starea tehnică la plecarea şi înapoierea din cursă cât şi pe traseu a autovehiculelor. în afara celor montate de către uzina constructoare. d) uşile să fie în bună stare de funcţionare. b) să nu aibă ataşate rezervoare suplimentare de combustibil.8 Persoanele fizice sau persoanele juridice trebuie să asigure ca în inventarul autovehiculului să se găsească: a) lampa electrică portabilă.6 Este interzisă circulaţia autovehiculelor cu remorci. instalaţia de evacuare a gazelor arse (eşapate). prin semnătură pe foaia de parcurs.  3. g) să organizeze acţiunea de depanare a autovehiculelor defecte pe trasee şi să asigure asistenţa tehnică a autovehiculelor care circulă în tranzit.3 Se interzice plecarea în cursă a autovehiculelor care prezintă stare tehnică şi estetică necorespunzătoare sau care depăşesc limitele admise ale nivelului de zgomot sau concentraţiile maxime admise ale noxelor în gazele de evacuare. rulare şi frânare care trebuie să fie în stare corespunzătoare şi fără improvizaţii.  3. precum şi a remorcilor şi semiremorcilor. c) dispozitivul suplimentar pentru fixarea cabinei după rabatarea ei. să verifice înainte de plecarea în cursă următoarele: a) instalaţia de alimentare cu carburanţi. că autovehiculul corespunde din punct de vedere tehnic. dacă nu se blochează în prealabil.  3. în diferite situaţii ivite.7 Este interzisă manevra de manevra de mers înapoi a autovehiculelor cu remorcă. instalaţia de încălzire.4 Se interzice plecarea în cursă a autovehiculelor destinate transporturilor de persoane care nu sunt amenajate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind circulaţia pe drumurile publice şi ale prezentelor norme. f) manometru pentru verificarea presiunii pneurilor.  3.  3.

sare etc. prelate etc. iar înainte de plecare în cursă. starea şi amplasarea lor.13 În timpul iernii.). l) stingător. în bună stare. precum şi carosabilul din spate. j) două triunghiuri reflectorizante sau dispozitiv de semnalizare a avariilor.)  3. autovehiculele vor fi dotate. nisip. nisip. i) cric corespunzător tonajului autovehiculului încărcat şi suport de lemn pentru stabilitatea acestuia. a uşilor. f) existenţa oglinzilor retrovizoare. vor fi curăţate şi apoi presărate cu materiale aderente (nisip. în afară de cele arătate în art. n) pe timp de iarnă. autovehiculul va fi dotat şi cu alte mijloace în scopul preîntâmpinării accidentelor (frânghii.12 Locurile de parcare devenite alunecoase prin scurgeri sau împrăştieri de substanţe grase. lopeţi. e) funcţionarea pe timp friguros a sistemului de încălzire din dotarea mijlocului de transport. trotuarele. zgură. corespunzătoare tipului de autovehicul. buna lor închidere şi funcţionare. câte două stingătoare precum şi ladă sau sac cu nisip.16. cenuşă. pasajele din parcare vor fi curăţate de zăpadă sau de gheaţă.11 Este interzisă parcarea autovehiculelor pe drumurile de trecere din garaj şi din incinta unităţilor sau subunităţilor.  3. k) manivelă de pornire la motoarele cu aprindere prin scânteie.9 Mijloacele auto care transportă persoane vor fi întreţinute în stare bună de funcţionare şi de curăţenie.  3. coborâre. b) starea parasolarului de protecţie montat deasupra parbrizului. lichide etc. conducătorul auto va efectua. în plus.  3.h) trusă de scule şi unelte. drumurile de acces.  . un minuţios control tehnic privind: a) starea geamurilor. lanţuri antiderapante. presărându. o pătură groasă şi o lopată pentru împrăştierea nisipului. cu: huse pentru acoperirea măştii radiatorului.se rumeguş. astfel încât să permită şoferului să supravegheze de la locul său uşile de la urcare. fiind interzise orice improvizaţii.10 Conducătorilor auto le este interzis să transporte în cabina mijlocului de transport un număr de persoane mai mare decât cel stabilit prin construcţia autovehiculului şi înscris în certificatul de Înmatriculare. c) existenţa şi starea perdelelor de la geamuri şi din spatele scaunului conducătorului auto. zgură etc. astfel încât să asigure încălzirea corespunzătoare a salonului autobuzului. m) în funcţie de natura transportului. sare etc. d) etanşeitatea sistemului de evacuare a gazelor eşapate. precum şi sub liniile electrice aeriene. iar în cazul autovehiculelor care transportă încărcături uşor inflamabile sau periculoase.  Parcarea  3.

 3. b) alimentarea cu combustibili sau lubrifianţi. f) vor scoate de sub tensiune instalaţia electrică a mijlocului de transport. pentru a se face loc acestora. acţionând întrerupătorul general (dacă este cazul). Circulaţia pe timp nefavorabil 3.3. de ninsoare abundentă. autovehiculele vor circula cu viteză redusă până la limita evitării oricărui pericol.15 Se interzice folosirea flăcării deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea motorului. De asemenea. cu buşoane lipsă sau neetanşe.16 Se interzice părăsirea autovehiculului cu motorul în funcţiune. la întâlnirea cu autovehicule ce vin din sens opus. e) vor închide şi vor asigura prin încuiere uşile cabinei.  3. b) vor opri motorul. ieşirea pe drumurile publice se efectuează numai prin pilotare. pe timp de ceaţă. autovehiculele de orice fel vor fi iluminate şi în timpul zilei.19 Pe timp de ceaţă. să reducă viteza până la limita evitării oricărui pericol. Circulaţia autoturismelor . conducătorii autovehiculelor sunt obligaţi ca. cu rezervoare de benzină fisurate sau sparte. în mers şi în staţionare. În cazul când nu este posibil.  3.18 Ieşirea autovehiculelor din parcare şi din incintele agenţilor economici în drumurile publice se va face cu faţa. iar conducătorii acestora sunt obligaţi să dea semnale sonore şi să răspundă prin aceleaşi semnale la avertizările altor autovehicule ce se apropie.21 Când se circulă pe un drum acoperit cu zăpadă. conducătorii auto care vin din direcţia opusă sunt obligaţi să oprească pe partea dreaptă. c) aruncarea cârpelor imbibate cu produse petroliere etc.  3.  3. c) vor frâna autovehiculul.. d) parcarea autovehiculelor încărcate cu materiale explozive sau uşor inflamabile. Acestea se vor efectua la standurile de încercare a eficienţei sistemului de frânare sau În zone special amenajate.22 In apropierea autovehiculelor destinate deszăpezirii drumurilor.20 Regulile de circulaţie stabilite pentru timp de ceaţă sunt obligatorii şi în caz de ploaie torenţială. conducătorii auto vor lua următoarele măsuri: a) vor asigura distanţa de manevrare în siguranţă dintre autovehicule şi între acestea şi construcţii.17 La locul de parcare sunt interzise: a) efectuarea probelor de frânare în mers. d) vor scoate cheile din contact. de viscol sau în alte condiţii atmosferice care determină reducerea vizibilităţii.  3.14 La parcarea autovehiculelor pe locurile destinate acestui scop.  3.

semnalele . dacă uşile sunt bine închise şi asigurate.U. (4) Pietonii surprinşi şi accidentaţi ca urmare a traversării prin locuri nepermise. în localităţi. marcate şi semnalizate corespunzător. Art. pe acostamentul din partea stânga a drumului. 6 pct.2006) Art. modificată şi completată prin O. 24 defineste ca “participant la trafic” – persoana fizica ce utilizeaza. numai prin locurile special amenajate şi semnalizate corespunzător. ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor. b) să folosească centura de siguranţă şi să atenţioneze şi persoana care călătoreşte în faţă.09. Semnalizarea rutieră Art. la un moment dat. pe locul din dreapta.729/20. (2) Pietonii au prioritate de trecere faţă de conducătorii de vehicule numai atunci când sunt angajaţi în traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate. după care să circule pe carosabil spre partea din spate a acestuia. d) să se asigure la coborârea pe partea stângă. e) să se asigure la urcarea în autoturism. Când şi acostamentul lipseşte. c) să asigure coborârea persoanelor din autoturism fără pericol de accidentare (de regulă. conducătorii auto de pe autoturisme au aceleaşi obligaţii ca şi conducătorii auto de pe celelalte mijloace de transportat. înainte de a pleca în cursă. (3) Traversarea drumului public de către pietoni se face perpendicular pe axa acestuia. pe la colţul străzii. Partea I. iar în lipsa acestuia.63/2006 publicată în Monitorul Oficial al României.(1) Pietonii sunt obligati să se deplaseze numai pe trotuar. să utilizeze centura de siguranţă. . drumul public. pietonii sunt obligaţi să circule cât mai aproape de marginea din partea stângă a părţii carosabile.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. în direcţia lor de mers. în directia lor de mers. iar în lipsa acestora. 3. la culoarea roşie a semaforului destinat acestora sau nerespectării altor obligaţii stabilite de normele rutiere poartă întreaga răspundere a accidentării lor.G.72. în afara localităţilor. semnalele şi indicaţiile poliţistului rutier care dirijeaza circulatia. numai după ce s-au asigurat că o pot face fără pericol pentru ei şi pentru ceilalţi participanţi la trafic.7 (1) Circulaţia pe drumurile publice se desfăşoară în conformitate cu regulile de circulaţie şi cu respectarea semnificaţiei semnalizării rutiere realizate prin mijloacele de semnalizare. nr.5 Art. în condiţiile în care conducătorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulaţia prin acel sector. şi îndeosebi: a) să verifice. venind numai din faţa acestuia şi pe partea stângă CAPITOLUL III Reguli privind circulaţia pe drumurile publice (Extras Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. atât la deschiderea uşilor cât şi la coborârea din autoturism.6 Art. nr.23 În timpul circulaţiei pe drumurile publice. pe uşa din dreapta).

(3) Semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei în intersecţii au următoarele semnificaţii: a) semnalul de culoare verde permite trecerea. c) marcajele. Art. semnalele. d) alte dispozitive speciale. indicaţiile şi dispoziţiile poliţistului rutier. se realizează şi se instalează astfel încât să fie observate cu uşurinţă şi de la o distanţă adecvată. c) semnalizarea temporară care modifică regimul normal de desfăşurare a circulaţiei. d) semnalele luminoase sau sonore. b) semnalele speciale de avertizare. să nu coboare şi să nu deschidă uşile autovehiculului de transport în comun în timpul mersului. 9 Participanţii la trafic trebuie să respecte regulile de circulaţie. e) indicatoarele.speciale de avertizare luminoase sau sonore. (6) Mijloacele de semnalizare rutieră pot fi însoţite şi de dispozitive speciale de avertizare. interzic trecerea. f) marcajele. b) semnalul de culoare roşie interzice trecerea. c) semnalul de culoare galbenă.a) si b). Reguli suplimentare pentru circulaţia în siguranţă pe traseul de la domiciliu la locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliu Art. precum şi într-o stare tehnică de funcţionare corespunzătoare. ale membrilor patrulelor şcolare de circulaţie care acţionează în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ. indicaţiile şi dispoziţiile poliţistului rutier. g) regulile de circulaţie.11 Lucrătorii sunt obligaţi să nu urce. . ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulaţiei pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora. ale îndrumătorilor de circulaţie ai Ministerului Apărării Naţionale. b) lumina albastră obligă participanţii la trafic să acorde prioritate de trecere. agenţilor căilor ferate.(2) lit.32 alin. de semnalizare temporară şi semnalele conducătorilor de vehicule. (2) Mijloacele de semnalizare rutieră se constituie într-un sistem unitar. Art. împreună cu cel de culoare roşie. b) indicatoarele.10 (1) Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitive de iluminare montate pe autovehicule şi au următoarele semnificaţii: a) lumina roşie obligă participanţii la trafic să oprească în direcţia de mers cât mai aproape de marginea drumului.8 (1) Mijloacele de semnalizare rutieră sunt: a) sistemele de semnalizare luminoasă sau sonoră. (2) Participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte şi semnalele poliţiştilor de frontieră. precum şi ale nevăzătorilor. precum şi semnificaşia diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare rutieră. de cei cărora li se adresează şi trebuie să fie în deplină concordanţă între ele. luminoase sau sonore ale autovehiculelor. prevăzute la art. c) lumina galbenă obligă participanţii la trafic să circule cu atenţie. în următoarea ordine de prioritate: a) semnalele. cât şi pe timp de noapte. potrivit prevederilor din regulament. atât pe timp de zi. Art.

Prezentele instrucţiuni proprii de securitate în muncă se vor aduce la cunoştinţa întregului personal.13 Lucrătorii sunt obligaţi să nu distragă. Art.21 Consecinţe legate de aplicarea prevederilor Codului Rutier . nu se va alerga după acestea Art. dacă deplasarea se face pe jos .15 Lucrătorii sunt obligaţi să respecte toate indicaţiile de utilizare ale ascensoarelor clădirilor în care salariaţii se află pe timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu. Art. Art. Orice abatere de la traseu se va face pe propria răspundere Art. ele putând fi completate în funcţie de condiţiile specifice fiecărui loc de muncă şi. cu autoturismul sau alt mijloc de transport se vor respecta regulile de circulaţie pe drumurile publice.Art.17 La plecarea de acasă spre serviciu şi la plecarea de la serviciu. Art. astfel încât să protejeze propria persoană şi pe ceilalţi participanţi la traficul auto. se vor respecta regulile de traversare precum şi alte reguli privind pietonii. nu se va urca sau coborî din mersul acestora. fiecărei activităţi. în timpul programului de lucru în interes de serviciu sau la terminarea programului. ca pieton. cauzate de accidente rutiere Art.19 Prezentele instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă nu sunt limitative.12 Lucrătorii sunt obligaţi să nu călătorească pe scările sau părţile laterale ale caroseriei autobuzelor sau altor mijloace de transport ori stând în picioare în caroseria autocamioanelor sau remorcilor. Călătorii nu vor urca sau coborî din ramele acestor mijloace de transport după ce a fost comunicată comanda de închidere a uşilor de acces ale garniturii respective. atenţia conducătorilor autovehiculelor de transport în comun. Urmări posibile ale nerespectării prezentelor instrucţiuni Art. cu ocazia instruirilor periodice de securitate şi sănătate în muncă .18 Fiecare lucrător din cadrul societăţii se va deplasa de acasă la serviciu şi de la serviciu acasă pe traseul sau traseele declarate. 1. prin discuţii.16 La deplasarea la/de la loc de muncă/domiciliu cu autovehiculul proprietate personală să respecte legislaţia specifică circulaţiei pe drumurile publice. Art. dacă se circulă cu mijloace de transport în comun. respectiv.14 Lucrătorii sunt obligaţi să folosească numai acele culoare şi scări rulante de acces la peroanele amenajate pentru urcare / coborâre în mijloacele de transport . nu se va circula pe scările acestora.20 Răniri uşoare până la foarte grave sau deces.