You are on page 1of 1

NUMĂRUL SUBSTANTIVULUI Ca şi în limba română, şi în limba germană distingem 2 numere: - singularul (der Singular, die Einzahl) - pluralul (der

Plural, die Mehrzahl) În mod obişnuit, un substantiv are o formă de singular şi una de plural. der Mann - die Männer die Frau - die Frauen das Kind - die Kinder Există un număr restrâns de cuvinte care se folosesc fie numai la singular, fie numai la plural. Cele 5 grupe de plural: În limba germană substantivele pot fi grupate in 5 grupe, în funcţie de felul în care îşi formează pluralul:

GRUPA-TERMINATIA- EXEMPLE Grupa I: - (susbtantivele nu primesc nicio terminatie la forma de plural) - fără Umlaut: der Wagen - die Wagen - cu Umlaut: der Vater- die Väter Grupa II: –e (susbtantivele primesc terminatia – e la forma de plural) - fără Umlaut: der Tag - die Tage - cu Umlaut: die Bank - die Bänke (dar: die Bank - die Banken) Grupa III: -er (susbtantivele primesc terminatia – er la forma de plural) - fără Umlaut: das Kind - die Kinder - cu Umlaut: das Buch - die Bücher Grupa IV: -(e)n (susbtantivele primesc terminatia – er la forma de plural) - întotdeauna fără Umlaut: der Mensch - die Menschen Grupa V: -s -Intotdeauna fără Umlaut: das Radio - die Radios (dialectal der Radio)