You are on page 1of 1

W.

TOMASZ Z AKWINU S. TH. II-II, Q.162 ART.6

CZY PYCHA JEST NAJCISZYM GRZECHEM? W grzechu bierze si pod uwag dwie rzeczy: zwrcenie si ( conversio) ku dobru zniszczalnemu (to zwrcenie si jest w grzechu czym materialnym) i odwrcenie si (aversio) od dobra niezniszczalnego (co jest czym formalnym, dopeniajcym charakter grzechu). Ot jeli chodzi o zwracanie si (conversio) do czego, pycha nie jest najwikszym z grzechw: wspaniao (celsitudo), ktrej pycha pragnie w sposb nieuporzdkowany, nie ma w swoim charakterze najwikszej niezgodnoci z dobrem waciwym dla cnoty. Ale jeli chodzi o odwrcenie si ( aversio), pycha odznacza si najwikszym ciarem; w wypadku innych grzechw bowiem czowiek odwraca si od Boga z niewiedzy czy ze saboci, czy wskutek pragnienia jakiegokolwiek innego dobra. Pysze jednak odwrcenie si od Boga przysuguje z uwagi na samo to, e nie chce si ona podda Bogu i jego regule. Std te Boecjusz powiada, e podczas gdy wszystkie wady uciekaj od Boga, sama pycha si Bogu przeciwstawia. Dlatego w szczeglnoci mowa w Licie w. Jakuba, e Bg pysznym si sprzeciwia. Std te odwrcenie si do Boga i od jego przykaza, ktre w wypadku innych grzechw ma niejako charakter nastpstwa, do pychy naley jako takie: jej aktem bowiem jest pogarda dla Boga.