You are on page 1of 8

KLIZMA

Definicija
Klizma je ulivanje tenosti analnim putem u debelo crevo radi ienja i pranjenja, postavljanja dijagnoze ili davanja lekova.

Vrste klizme
Lekovita Hranljiva Dijagnostika Evakuaciona

Lekovita klizma Lekovitom klizmom se u debelo crevo ubacuju lekovite supstance gde se vri njihova reapsorpcija. Pre lekovite klizme neophodno je primeniti klizmu za ienje. Prilikom primene ove klizme se mora voditi rauna o : Koliini ubaenog leka Brzini ubacivanja leka kako se nebi postigao suprotan efekat tojest evakuaciona klizma. Lekovita klizma se daje pomou prica ili irigator sistema. Lek se daje sporo i posle lekovite klizme bolesnik miruje 30 minuta. Ova klizma se daje kao mikro klizma ili ako su velike koliine sprovodi se kap po kap. Hranljiva klizma Hranljivom klizmom se postie vetako hranjenje. Preko sluzokoe debelog creva se resorbuju rastvori, mineralne materije i vitamini. Hranljivoj klizmi predhodi evakuaciona klizma ili laksantno sredstvo. Ova klizma se daje kap po kap. Dijagnostika klizma Dijagnostika klizma se sprovodi u cilju postavljanja dijagnoze. U debelo crevo se ubacuje kontrastno sredstvo. Sredstva mogu biti fabriki pripremljena ili se prave neposredno pre davanja klizme. I ovoj klizmi predhodi evakuacina klizma.

Evakuaciona klizma Najee primenjena klizma. Evakuacionom klizmom ili klizmom za ienje se unosi tenost rektalnim putem radi ienja- pranjenja debelog creva od fekalnih masa. Indikacije: - opstipacija - pre i posle hirukih zahvata - pre dijagnostikih postupaka (rektoskopija, kolonosakopija ...) - pre poroaja - pre svih ostalih klizmi Kontraindikacije: - ulcerozni kolitis - divertikulis - perforacija creva - operacioni zahvati na debelom crevu Ovom klizmom se postiu dva osnovna efekta: - uspostavljanje peristaltike creva - rastvaraju se fekalne mase Dejstvo: mehaniko i hemijsko Unesena tenost rastee zidove debelog creva to dovodi do nadraaja receptora sluzokoe to uspostavlja ili pojaava peristaltiku. Mlaka voda sa supstancijama rastvara fekalne mase, razbijajui ih na male delove to omoguava njihovo prolaenje kroz analni sfinkter. Materije koje se dodaju: -glicerol 15-30 ml -sapunica ( povidon pena ) Vrste evakuacone klizme Klasifikovane su po dubini uvoenja rektalnog katetera ili sonde i koliini tenosti. Obina klizma 500-2000 ml tenosti kateter ili sonda se uvodi 10-20 cm. Svrha je da tenost dopre u silazni de debelog creva.

Mikroklizma ili mala klizma 100-200 ml tenosti sa glicerolom do 10 cm. Ova klizma se sprovodi kod dece. Zamena za ovu klizmu su gotove mikroklizme Medilaks ili Bebilaks to su male tube sa glicerin gelom. Deci se daje 1 dnevno, deci uzrasta od 5 i vie godina 2 u najmanjem razmaku od 1 sat, a kod odraslih se daju 2-3. Duboka ili visoka klizma 1000-1500 ml tenosti, nastavak se plasira do 30 cm. Svrha ove klizme je da tenost dopre do visokih delova debelog creva. Rektalne sonde Rektalne sonde se izrauju od PVC materijala za medicinske upotrebe, otporne na lomljenje, povrina omoguava uvijanje uz minimalno korienje lubrikanta. Gladak je, zaobljen na vrhu sa otvorima sa strane, pri uvijanju ne oteuje sluznicu. Boni otvori su kompatibilni sa dimenzijom sonde i oblikovani tako da omoguavaju uinkovitu drenau. Adapteri su obojeni zbog jednostavne identifikacije dimenzije. Veliina je izraena jedinicom koja se naziva ar. Veliina sonde : 10-12 za novoroenad, 12-18 za decu, 22 i vie za odrasle.

Boja adaptera zelena plava crna bela zelena narandasta crvena uta

ar Ch 18 Ch 20 Ch 22 Ch 25 Ch 28 Ch 30 Ch 32 Ch 35

Duina 40 40 40 40 40 40 40 40

Promer 6.0 mm 6.6 mm 7.3 mm 8.3 mm 9.3 mm 10.0 mm 10.6 mm 11.6mm

Kriterijumi za davanje klizme - nalog lekara - stanje pacijenta Kadrovski normativ- jedna medicinska sestra

Vremenski normativ- 30 min

Priprema pacijenta za izvoenje klizme


Psihika priprema Objasniti vanost procedure i nain izvoenja Proveriti da li je pacijent razumeo Proveriti podatke iz anamneze o eventualnim alergijama na dezinfekciono sredstvo ili sastojke klizme Upozoriti na neprijatnost tokom izvoenja procedure Dobiti pristanak pacijenta Fizika priprema Ukoliko je pacijent pokretan sam obavi toletu, a ukoliko je pacijent nepokretan oprati i dezinfikovati analnu regiju. Pacjent se postavlja u ginekoloki poloajtj. Lei na leima sa savijenim nogama i kolenima i rairenim u kukovima ili boni poloaj sa blago savijenim nogama u kolenima i kukovima. Obezbediti prostor i udobnost. Voditi rauna da se ne ugrozi privatnost pacijenta.

Priprema materijala
Set za higijensko pranje analne regije Muema sa poprenim aravom Bokal sa mlakom vodom Lopata Sterilne hvatljke za pranje Sterilni tupferi od vate Medifleks rukavice Kontejner za odlaganje medicinskog otpada Set za izvoenje klizme Sistem za klizmu koji se sastoji od: irigatora (sud cilindrinog oblika) najee je plastian, na gornjem delu se nalazi produetak ili perforacija za veanje, a na donjem delu produetak u vidu slavine na koji se nastavlja gumeno ili plastino crevo dugo 150 cm promera 1 cm koje se zavrava ventilom koji regulie protok tenosti na koji se montira nastavak tj. rektalna sonda ili kateter . Zagrejana tenost temperature 36-37C Sterilan vazelin patula

Sterilna gaza Papirna vata

Priprema medicinske sestre


Pranje ruku Zauzimanje odreenog poloaja

Postupak davanja klizme


Sestra navlai rukavice. Pacijent je postavljen u odreeni poloaj, ispod je muema sa poprenim aravom, ukoliko se radi o nepokretnom pacijentu i lopata. U irigator se sipa zagrejana tenost i okai na stalak visine 60 cm iznad postelje (ukoliko je visina vea tenost se uliva pod velikim pritiskom to dovodi do naglog irenja creva i vraanja sadraja- neefikasnost klizme) Tenost dobro promukati pre upotrebe. Isputanjem tenosti kroz crevo istisne se vazduh, a zatim ventil zatvori. Na crevo se montira sterilan nastavak. Nastavak se premae u duini od 5-6 cm sterilnim vazelinom. Sestra uzima dva tupfera vate i stavi jedan izmeu domalog i srednjeg prsta, adrugi izmeu palca i kaiprsta i iri glutealnu pukotinu. Desnom rukom uzima rektalni nastavak i paljivo ga uvlai u rektum. Iz leve ruke baca tupfere i prihvata nastavak, a desnom otvara ventil. Ventil se zatvara kada mala koliina ostane u irigatoru kako ne bi uao vazduh. Paretom papirne vate se obavije kraj rektalne sonde i kroz nju izvlai iz rektuma, zatim se odvoji od creva i baci u kontejner za medicinski otpad. Crevo se okai o stalak. Pacijent opusti trbunu muskulaturu, stegne sfinkter i pokua da zadri tenost oko 10 min. Ukoliko je pacijent pokretan on sam odlazi u toalet i nastupa prenjenje. Ne sme da se zakljua. Sestra se nalazi u blizini. Nakon defekacije, uz pomo sestre, sam obavi toaletu. Ukoliko je pacijent nepokretan, kompresom se pokrije i ostavi da se proisti na lopati. Sestra je prisutna.

Nakon defekacije promeni se lopata, stavi ista i opere pacijent toplom vodom i sapunicom. Zatim se izvuku muema i popreni arav i pacijent se postavi u odgovarajui poloaj. Posmatrati fekalije koje je izbacio:koliinu , boju, izgled. Sve raditi tako da se ne ugrozi pacijentovo dostojanstvo i intima. Posle zbrinjavanja pacijenta raspremi se materijal: -sistem se opere i potopi u dezinfekciono sredstvo. -lopate se operu i potope u dezinfekciono sredstvo. -materijal za jednokratnu upotrebu se baci u kontejnere za medicinski otpad. -posteljno rublje se odloi u prljavo. Mogue komplikacije Ukoliko se klizma daje nepaljivo moe doi do povreda anusa ili rektuma. Zbog nagle promene pritiska u trbunoj duplji (naglo pranjenje) pacijent moe da oseti malaksalost pa i da kolabira. Alergiske reakcije na sredstva koja se koriste za klizmu.

Klizma u poroaju
Primena klizme u poroaju je obavezna procedura prilikom prijema trudnice. Procedura izvoenja klizme pred poroaj je klasina procedura evakuacione klizme kao i kod svih ostalih indikacija. Uloga klizme u poroaju je sledea: Ispranjene donje partije debelog creva olakavaju sputanje ploda kroz poroajni kanal Spreava defekaciju na poroajnom stolu, a samim tim: Kompromitovanje aseptine tehnike poroaja Infekciju novoroeneta Kontaminaciju poroajnih puteva

Uspostavlja regularnost i pojaavanje kontrakcija.