P. 1
Rezolutiile Lui Jonathan Edwards

Rezolutiile Lui Jonathan Edwards

5.0

|Views: 9|Likes:
Published by George Balan
Jonathan Edwards
Rezolutiile
Jonathan Edwards
Rezolutiile

More info:

Published by: George Balan on Aug 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2014

pdf

text

original

Hotărârile lui Jonathan Edwards (1722– 1723).

Fiind conştient că sunt incapabil să fac ceva fără ajutorul lui Dumnezeu, Îl rog cu umilinţă ca prin harul Său să mă întărească în păzirea acestor hotărâri, în măsura în care ele reprezintă voia Sa, de dragul lui Cristos. Aminteşte-şi să le repeţi în fiecare săptămână! 1. Sunt hotărât să fac totate lucrurile pentru gloria lui Dumnezeu, pentru binele, câştigul şi plăcerea mea, pe toată durata exsietnţei mele, fără a ţine cont de timp, atât pentru acum, cât şi pentru veşnicie. Sunt hotărât să fac tot ceea ce este de datoria mea pentru binele şi avantajul omenirii. Sunt hotărât să fac acest lucruri neţinând cont de dificultăţile pe care le voi întâmpina, oricât de multe şi oricât de mari vor fi. 2. Sunt hotărât să depun în permanenţă eforturi pentru a găsi noi metode de a promova lucrurile menţionate mai sus. 3. Sunt hotărât ca, dacă voi cădea vreodată şi voi deveni plictisit, astfel încât să neglijez păzirea oricărei părţi a acestor rezoluţii, să mă pocăiesc de tot ceea ce-mi voi aminti atunci când îmi voi reveni. 4. Hotărăsc să nu fac nicioidată vreun lucru, fie în suflet sau în trup, fie mare fie mic, care să atenteze la gloria lui Dumnezeu; să nici nu existe, să nici nu-l suport, şi, pe cât posibil, să mă ţin departe de el. 5. Sunt hotărât să nu pierd niciun moment, ci să-l exploatez în cel mai profitabil mod cu putinţă. 6. Sunt hotărât să trăiesc cu toată puterea mea, tot timpul vieţii mele. 7. Sunt hotărât să nu fac niciodată niciun lucru pe care nu l-aş face în ultima oră a vieţii mele. 8. Sunt hotărât să acţionez, în toate privinţele, atât cu vorba cât şi cu fapta, ca şi cum nimeni nu ar fi fost atât de vulgar şi josnic ca şi mine, ca şi cum aş fi comis aceleaşi păcate, ca şi cum aş fi avut aceleaşi slăbiciuni sau eşecuri ca alţii; şi să las cunoaşterea eşecurilor lor să producă în mine nimic mai mult decât ruşine, şi să-mi arate o nouă ocazie de a-mi mărturisi păcatele şi propria mizerie faţă de Dumnezeu. 9. Sunt hotărât să mă gândesc cât mai mult, în orice situaţie, la propria -mi moarte şi la circumstanţele obişnuite care duc la moarte. 10. Sunt hotărât ca, atunci când când voi simţi durere, să mă gândesc la durerile martirilor şi ale iadului. 11. Sunt hotărât ca, atunci când mă voi gândi la orice problemă legată de Divinitate ce se cere rezolvată, să fac imediat tot ce-mi stă în putere pentru a o rezolva, dacă circumstanţele nu mă vor împiedica. 12. Sunt hotărât ca, dacă voi vedea în plăcere orice urmă de gratificare personală, mândrie sau orice de felul acesta, să o îndepărtez imediat. 13. Sunt hotărât să depun orice efort pentru a găsi persoane faţă de care să -mi manifest bunăvoinţa şi libertatea. 14. Sunt hotărât să nu fac niciodată nimic din duh de răzbunare. 15. Sunt hotărât să nu permit niciodată vreun gest de mânie faţă de fiinţele iraţionale . 16. Sunt hotărât să nu vorbesc niciodată de rău despre cineva, astfel încât să -l dezonorez, fie mult

Sunt hotărât să fac întodeauna ceea ce-mi stă în putere pentru a crea. Sunt hotărât să fiu strict şi ferm în credincioşia mea. Sunt hotărât să mă străduiesc în cea mai mare măsură ca în fiecare săptămână să devin mai credincios şi mai plin de har decât am fost în săptămâna precedentă. în acord cu cea mai joasă umilinţă şi potrivit simţirii depline a propriilor greşeli şi eşecuri. cu toată violenţa de care sunt în stare. sub nicio formă. să depun tot efortul pentru a nu mai repeta vreodată acel lucru.Sunt hotărât să menţin cele mai stricte cumpătări în ceea cea priveşte mâncarea şi băutura. 26. 34. 31. astfel încât Proverbe 20:6 „Cine poate găsi un om credincios?” să nu fie doar parţial împlinit în viaţa mea . ori de câte ori voi face un lucru rău în mod vizibil. Sunt hotărât să nu fac niciodată ceva ce mi-ar fi teamă să fac dacă dacă m-aş aştepta să am mai puţin de o oră pănă să aud cea din urmă trâmbiţă. Sunt hotărât să trăiesc în orice clipă ca în momentele cele mai devotate şi ca atunci când am avut cele mai clare noţiuni despre Evanghelie şi lumea cealaltă. da. cu excepţia unui motiv foarte bine întemeiat. 25. 30. şi să direcţionez toate forţele împotriva lui . 17. Sunt hotărât să trăiesc în felul în care îmi voi dori să o fi făcut în clipa morţii . planul şi scopul original.fie puţin. nici să nu fac vreo mărturisire în privinţa căreia n-aş putea spera că Dumnezeu o va accepta. Adevărul . dacă voi spune ceiva cuiva. 19. să lupt şi să mă rog cu toată puterea mea faţă de el. ori de câte ori mă voi întreba dacă mi-am făcut datoria şi liniştea îmi va fi . nici să nu cer vreodată în rugăciune ceva în aşa fel încât n-aş putea spera că Dumnezeu îmi va răspunde. sau să gândesc ceva ce m-ar face mai josnic decât pe el. le voi respinge ca o încălcare a celei de -a patra rezoluţii. 27. 33. Sunt hotărât să examinez cu atenţie şi în mod constant să nu existe în mine vreun lucru care să mă facă să mă îndoiesc de dragostea lui Dumnezeu. Sunt hotărât să nu măsor niciodată durata rugăciunii. Sunt hotărât ca. 32. de dragoste faţă de omenire. Sunt hotărât să studiez Scripturile în mod constant şi frecvent. întări şi prolifera pacea. va fi doar pentru a testa prezenta rezoluţie. 18. Sunt hotărât să lupt cu toată puterea. care par puţin probabile a fi făcute pentru gloria lui Dumnezeu şi să le duc înapoi la intenţia. 21. Sunt hotărât să fac frecvent şi în mod deliberat unele lucruri. doar dacă aceasta va aduce glorie lui Dumnezeu. 22. l-aş dispreţui. Sunt hotărât ca în predicare să nu vorbesc altceva decât. Sunt hotărât ca. pur şi simplu. 35. 29. vigoarea şi vehemenţa şi. 23. Sunt hotărât să nu omit în mod voit vreun lucru. Sunt hotărât să nu spun niciodată ceva împotriva propriului trup. şi să examinez în mod fecvent omisiunile me. pentru a obţine cât mai multă fericire pentru lumea cealaltă . pentru a nu diminua siguranţa mea în Dumnezeu. dacă l -aş vedea la altul. Sunt hotărât să nu fac niciodată niciun lucru. pe care. şi ptrivit regulii de aur. 28. şi dacă voi observa că nu sunt făcute pentru gloria lui Dumnezeu. astfel încât să observ că cresc mereu în cunoaşterea Lui. 20. 24. dar să nu o fac în detrimentul altora (26 decembrie 1772). Sunt hotărât să mă descotorosesc de astfel de lucruri. şi apoi. fiinţa. cu excepţia situaţiilor c ând ar fi pe deplin de acord cu cel mai înalt grad de onoare creştină. menţine. să merg în urmă până voi ajunge la cauza iniţială. nici să nu o omit vreodată.

fiecărei luni. să stabilesc. nici vreo circumstanţă care să mă ducă spre acestea. şi armonia şi bunătatea universală. Sunt hotărât să ca nimic altceva cu excepţia religiei să nu influenţeze vreuna dintre acţiunile mele. răbdarea. dacă am comis vreun păcat şi dacă m-am cenzurat suficient. aşa cum am uneori intenţia. . şi să fac tot timpul ceea ce mă vor îndruma aceste caracteristici. 5 Mai1723). dărnicia. blândeţea. 42. Sunt hotărât să nu permit niciodată vreo plăcere sau durere. sinceritatea. compasiunea. generozitatea. să examinez strict la fiecare sfârşit de săptămână dacă am făcut acest lucru (Dimineaţa de duminică. linişte. Sunt hotărât să nu permit niciodată ca vreo decizie personală. ca să ştiu dacă sunt cu adevărat interesat de Cristos sau nu. 23 Decembrie 1772). şi modul în care voi rezolva problema (18 Decembrie 1772) . 37. mulţumire a. făcută la botezul meu. să nu practic niciun sport şi să nu fac nicio glumă în Ziua Domnului (Seara de Duminică. 39. astfel încât. atât în ce priveşte vorbirea sau privirea. 38. în acelaşi timp. pacea. de asemenea. ci potrivit voii lui Dumnezeu. hărnicia. 49. bucurie sau întristare. de asemenea. umilinţa. 40. Sunt hotărât ca. păstrând în acelaşi timp respectul cuvenit pentru toţi cei din familia noastră . sunt hotîrât să fac lucrul acesta la fiecare sfârşit de săptămână. Sunt hotărât să mă întreb la sfârşitul fiecărui an. atunci când va fi să mor. în mod constant. 44. modestia. Sunt hotărât să mă interesez în fiecare seară. 46. Sunt hotărât să nu acţionez niciodată. 43. excepţie vor face cazurile în care aş putea pune la îndoială un astfel de lucru . de acum şi până voi muri. moderaţia. 13 Ianuarie. 36. de acord cu ceea ce am hotârât în această zi de Sâmbătă. cu excepţia cazului în care am o intenţie bună cu privire la el (19 Decembrie 1772). Sunt hotărât să nu vorbesc nimic rău despre cineva. amabilitatea. supunerea. Sunt hotărât să mă întreb în fiecare seară înainte de a merge la culcare dacă am fost neglijent. 1723). să privesc la starea sufletului meu cu cea mai mare delicateţe şi grijă şi cu cea mai strictă intransigenţă. cu excepţia cazului în care va sprijini religia mea (12. 47. şi. Sunt hătărât să să-mi reînnoiesc dedicarea faţă de Dumnezeu. 48. să ştiu că nu am neglijat niciodată să mă pocăiesc de lucrul acesta (26 Mai 1723). lună şi an (22. săptămâni şi zile dacă am făcu t tot posibilul să excelez în toate lucrurile (11 ianuarie 1723). înainte să merg la culcare. cumpătarea. Sunt hotărât să nu-i las să sufere din cauza acestei hotrărâri. să fiu atent în mod special cu privire la ea.Sunt hătărât să nu fac niciodată ceva discutabil din punct de vedere legal. 26 Decembrie 1772). nici vreo afecţiune de vreun fel. 12 Ianuarie 1723. nu potrivit voinţei mele. pe care am declarat-o când am fost primit în comuniunea Bisericii şi pe care am reînnoit -o în această zi de 12 Ianuarie 1723.tulburată. iertarea. Sunt hotărât să depun efortul de care sunt capabil pentru a nega ceea ce nu este perfect de acord cu binele. 41. dacă pot face lucru l acesta. nici chiar cea mai neînsemnată. să iau în considerare şi să examinez dacă este legal sau nu. dacă am acţionat în cel mai bun mod cu putinţă cu privire la mâncare şi băutură (7 Ianuarie 1773) . direcţionată decât spre scopuri religioase (12 Ianuarie. ascultare. 45. Sunt hotărât să nu las niciodată să se întâmple aşa ceva. Sunt hotărât să nu spun niciodată nimic ridicol. în rice circumstanţă. 1723). să-i neliniştească sau să-i îngrijoreze pe părinţii mei. şi ca niciuna dintre acţiunile mele să nu fie.

61. sunt hotărât ca în asemenea momente să manifest bună dispoziţie. şi. Pornind de la presupoziţia că ar exista o singură persoană în lume la un moment dat. ori de câte ori voi auzi spunându-se ceva lăudabil într-o conversaţie despre o persoană anume. să mă străduiesc să o imit (8 Iulie 1723). să mă supun celei mai exigente examinări (4.50. bucurie şi bunătate (27. 58. în conformitate cu Efeseni 6:6 -8. iar în altele aş spune că sunt imprudent (12. 59. 13 Iulie. care i se pare leneşă şi relaxantă minţii mele. Sunt hotărât ca. nu ca pentru oameni. şi sunt hotărât să mă ţin de hotărâre. al cărui creştinism să strălucească cu toată puterea. 1723). iar în ceea ce mă priveşte. da. Sunt hotărât să acţionez în aşa fel încât atunci când va fi să mor. 3 Iulie 1723). Am auzit frecvent persoane în vârstă spunând cum ar fi dorit să trăiască dacă ar fi avut posibilitatea să o ia de la capăt: Sunt hotărât să trăiesc doar în aşa fel încât să pot spune la bătrâneţe (dacă va fi s-o ajung) că aşa aş vrea să trăiesc dacă ar fi s-o iau de la capăt (8 Iulie 1723). oricât de puţin succes voi avea. 53. care să fie un creştin autentic. când sunt în cea mai bună şi fericită stare de spirit. chiar dacă în alte circumstanţe m-aş simţi dezavantajat. când sunt conştient de zbuciumul sufletesc. să examinez dacă mi -am făcut datoria. 62. atunci când mă voi teme de nenorociri şi adversităţi. 63. şi care să fie în în faţa altora excelent şi minunat. voi lăsa ca providenţa divină să decidă asta. să o îndeplinesc de bună voie şi cu bucurie. chiar şi aceea că apatia ce tinde să mă supună este cea mai bună stare pe care aş putea-o avea (21 Mai. atunci când sunt cel mai conştient de provocările bolii şi mâniei. Sunt hotărât să nu dau dau curs acestei apatii. ci chiar să prezint dragoste. drept în toate privinţele ca un timbru pe scrisoare. de a fi pe deplin statornic în religia mea. 55. Sunt hotărât ca. 57. Sunt hotărât să nu fac niciodată altceva decât datoria. din orice punct de vedere l-ar privi şi orice trăsătură de caracter i-ar analiza. 51. 13 Mai 1723). 56. pentru că astfel voi putea fi sigur de mântuirea mea. să mă străduiesc să mă simt bine şi să acţionez în consecinţă. 13 Iulie 1723). 1723). 13 Mai 1723) . Sunt hotărât să acţionez în toate privinţele astfel încât şi dacă ar fi să fiu damnat pe vecie. Sunt hotărât să înbunătăţesc fiecare oportunitate. ştiind că „fiecare va primi răsplata de la Domnul după binele pe care-l va fi făcut” (26 Iunie. dacă ştiu că mă încred în Răscumpărătorul Meu (8 Iulie 1723). 13 Iulie. 60. Sunt hotărât să nu renunţ niciodată. Sunt hotărât ca. sau cel puţin de neliniştea interioară. 13 Iulie 1723). să cred că aşa ar fi trebuit să acţionez (8 Iulie 1723). Sunt hotărât nu doar să mă abţin de la afişa un aer de lehmite. să cred că am judecat în cel mai corect şi prudent mod posibil (5 Iulie 1723). . 54. Sunt hotărât ca. atunci când sentimentele încep să-mi fie dezordonate. ca pentru Domnul. de a mă pregăti să-mi risc viaţa de dragul Domnului Isus Cristos. 52. irascibilitate şi mânie în conversaţii. nici chiar în cele mai vulnerabile momente ale luptei cu firea mea coruptă. Sunt hotărât să depun tot efortul de care sunt în stare să acţionez în toate lucrurile ca şi cum aş fi văzut deja fericirea cerului şi chinurile iadului (8 Iulie 1723). indiferent de scuzele pe care le voi găsi pentru ea. voi fi preocupat doar de datoria mea şi de păcatul meu (9. să mă încred în El şi să mă consacrez în întregime Lui. sunt hotărât să acţionez în aşa fel încât eu să fiu persoana aceea pentru generaţia mea (14 Ianuarie.

10 August. să mă întreb dacă am dat ce am avut mai bun celorlalţi. speranţele. 69. dificultăţile. chiar boala sau păcatul. 67. 1723). Să fie bunăvoinţă în tot ceea ce spun (17 August 1723). după fiecare conflict. Manton din Psalmul 199 (26 Iulie. durerile. 65. Sunt hotărât să stăruiesc foarte mult în păzirea acestor hotărâri pe toată durata vieţii mele. atunci când voi afla acele „suspine negrăite” despre care vorbeşte apostolul Pavel (Romani 8:26) şi acele „tânjiri ale sufletului de dor după legile lui Dumnezeu” despre care vorbeşte psalmistul (Ps. temerile. dacă acestea vor afecta religia mea să-I mărturisesc totul lui Dumnezeu şi să cer ajutorul Lui (23 Iulie. precum şi fiecare circumstanţă. să le promovez cu toată puterea mea şi să nu mă plictisesc de seriozitatea lor mereu proaspătă. 68. 119:20). 10 August 1723) . cu cea mai mare deschidere de care sunt capabil. cu excepţia cazurilor în care datoria îmi cere altceva . 66. în conformitate cu predica cu numărul 27 a Dr. . spunându-I toate păcatele. ispitele. dacă am luat ce a fost mai bun de la ei. Sunt hotărât să mărturisesc sincer faţă de mine tot ce voi găsi în mine. să-i vorbesc lui Dumnezeu despre umnlarea mea şi să-mi deschid sufletul faţă de El. şi nici să nu mă satur de repatearea lor cu cea mai strictă seriozitate (23 Iulie. şi dorinţa de a vorbi în orice loc şi în orice companie. dorinţele mele şi fiecare lucru din viaţa mea. Sunt hotărât să fac întotdeauna ceea ce mi-aş fi dorit să fac dacă i-aş fi văzut pe alţii făcând (11 August 1723) 70. Sunt hotărât ca. Sunt hotărât să fac tot ce-mi stă în putere pentru a păstra un aspect bun. 10 August 1723). Sunt hotărât ca. şi dacă ei au luat ce am avut eu mai bun de dat . şi.64.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->