listic-kk1.pdf

k k K k

kak ke Ki ku

kako | K kek Kik kuk keks Kiki kuka | |

Ka | k k k

Kaj ko ki ku

Kaja koš kiš

| | k

k

ka ko ki |

kam kok kin s so

kamo koka kino sok

kiša | k kum kuma

n

ne

nek

neka

nekam

nekamo

m

ma

mak |

m

me

mek

meka

mekan

mekano

Nauči čitati i prepiši sljedeće rečenice:

Kuma lija voli koke. Koke ne vole kumu liju. Kuma Mila voli svoje koke. Nosi im jelo. Evo vam jelo moje koke. Koke: Ko – ko – ko ! Koki: Av – av – av!

Nacrtaj liju, Kokija, koke i kumu Milu.

Branka Rukavina

NU VU. SA. Ko-ko-ko-ko-ko! U šumi je lija. SU.plavo . oboji slogove: MA. KA . lijo. JU. ŠE KE . ŠA. KU – smeđe Kuma Milka ima koke. Laje na liju: Av! Av! Av! Ne. NO. ima koke. I lija voli koke. jako laje. NI. Evo vam malo jela. Koka je snijela jaje. NE. KI . MI.crveno . VO.zeleno. ŠO. U ovom tekstu vlastita imena su:___________________________________________________ Spoji rečenice i prepiši u pisanku: Kuma Milka Koka Kuma lija Koki je snijela jaje. JE. Ona voli svoje koke. JI. je u šumi. ŠI. nema je. Evo Kokija. SI. MU. ME. SO. VI. MO. Ima li koja koka? Lija se smije. One jako vole . Prepiši riječi koje sadrže k ili nekoliko rečenica. VE.Nauči čitati: Ako želiš. ŠU. Nosi im jelo. Nono Luka im nosi . SE. Nema koke. Veli im: Amo! Amo! Mile moje male. NA.žuto . VA. Branka Rukavina . Iš! Iš! Ima u šumi miševa. JO . Koki se smješka. KO . JA.

NA. Matko voli samo meso . Nabroj što ti voliš jesti. • • • • Prepiši nekoliko riječi ili rečenica. JA. SO. VO. i jaja. LO. ŠE KE . Razgovaraj o zdravom načinu prehrane. Voliš li jesti u društvu ? S kim? Zašto? Možeš nacrtati svoju obitelj za jelom. MI. JO . MU. Kakvi su to mirisi? Mama nosi jelo na stol. SI. KU – smeđe MO. ME. ŠA.plavo . meso. SA. NI. NE.Oboji slogove i nauči čitati: MA. KI . ŠU. JU. tjestenina i salata. Promotri (nacrtaj) piramidu zdrave hrane. Tetak Tomo se najeo slanine i jako slano i masno. KA . KA ka jaka kaj kako kamo kaša kava šaka KE Ki ke ki Muki kesa kim Kiki seke kima Koki jako meke kika Viki koš neke kiša neki meki KO ko koje Ko-ko-ko! kosi Ku-ku! koka koja koji kosa kum kuša kuma muka kuna KU ku Kuka Šest je sati. Branka Rukavina . To je . NU VU. VE. SE. LA. VA. JI.žuto . LE. ŠI. ŠO. KO . NO. SU. Vinka voli kiseli kupus i masline. LI. JE. slanina. Tata jako voli tjesteninu. VI.LU.zeleno. Tu su: jaja.crveno .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful