PRAVILNIK O ORGANIZACIJI DRŽAVNIH PRVENSTEV

1.člen Plavalna zveza Slovenije (PZS) je prireditelj vseh zimskih in letnih državnih prvenstev Slovenije , katera razpisuje kandidature za organizacijo državnih prvenstev vsako tekmovalno sezono. 2. člen Na razpis za organizacijo državnih prvenstev lahko kandidirajo vsi plavalni klubi - člani PZS, ki bodo izpolnjevali osnovna navodila, zahteve in dolžnosti organizatorja . OSNOVNA NAVODILA 3.člen Navodila za organizacijo tekmovanj, ki jih razpisuje Plavalna zveza Slovenije opredeljujejo dolžnosti organizatorja Brez potrjenega sklepa IO PZS ni dovoljeno spreminjati nobene od predpisanih zahtev. Ta pravila so prirejena pravila FINA, ki jih priporoča le-ta za organizacijo nacionalnih tekmovanj. 4.člen 1. UPRAVITELJ BAZENA Upravitelj bazena (UB) je s strani organizatorja določena oseba, ki odgovarja za opremo in zahteve navedene v nadaljevanju. Pred in med samim tekmovanjem odgovarja za izpolnjevanje zahtev vodstva tekmovanja in delegata tekmovanja. 5.člen 1.1. TEKMOVALNI OBJEKT - Oprema in ostale zahteve : 1.1.1. Certifikat o geodetski izmeri tekmovalnega bazena (glej Pravila FINA SW 4). Samo ob predloženem certifikatu je moč Izvršilnemu odboru Plavalne zveze Slovenije predložiti v potrditev doseženi državni rekord. 1.1.2. Potrebna tehnična oprema, ki mora biti instalirana na objektu. 1.1.2.1. Elektronska merilna oprema za merjenje časov opremljena z merilnimi ploščami na cilju. 1.1.2.2. Računalniška obdelava tekmovanja. 1.1.2.3. Avtomatski zvočni startni sistem. 1.1.2.4. Piščalke za sodnike - obveza organizatorja. 1.1.2.5. Lovilna vrv v primeru napačnega starta. 1.1.2.6. Sistem ozvočenja za občinstvo. 1.1.2.7. Semafor za občinstvo za eno (opozicijsko) vse proge. 1.1.3. Nivo, temperatura in kemična sestava vode mora biti vzdrževana
1

primerno ves čas tekmovanja. 1.1.4. Sistem za izmenjavo in filtriranje vode mora biti v času tekmovanja izključen. 1.1.5. Štartni bloki morajo biti varni in predpisanih dimenzij (višina, nagib in sprednji rob) in oprijemališče za hrbtni slog morajo biti varna in pravilno izvedena. 1.1.6. Štartni bloki morajo biti vidno označeni (številke 20 - 25 cm višine). 1.1.7. Orientacijske zastavice za hrbtno plavanje na obeh straneh bazena v pravilni oddaljenosti od koncev bazena in na ustrezni višini nad gladino vode. 1.1.8. Ustrezne označbe, ki omejujejo posamezne proge in so napete med oba konca bazena. 1.1.9. Števec za prikazovanje preplavanih razdalj tekmovalcev v disciplinah 400 m, 800 m in 1500 m (8 kom). 1.1.10. Zvonec ali piščalka (8 kom) za opozorilo tekmovalcu da plava zadnjo razdaljo v disciplinah 400 m, 800 m, 1500 m. 1.1.11. Specialna t.i. tempo ura (po možnosti po ena na vsakem koncu bazena) v času razplavanja. Med tekmovanjem mora biti izključena. 1.1.12. Osvetlitev tekmovališča mora biti merjeno na startu in na obračališču več kot 100 fc. 6.člen 1.2. PROSTORI OB TEKMOVALNEM BAZENU Vsi spremljajoči prostori morajo izpolnjevati minimalne higijensko klimatizacijske zahteve. a) pri odprtih tekmovališčih zadostne površine zaščitene pred direktnim soncem in morebitnimi padavinami b) zadostne količine tekoče vode (pitne) kot tudi higienske c) primeren prostor za počitek tekmovalcev d) ustrezna oprema teh prostorov s stoli, mizami in ustreznim drugim materialom 1.2.1. Zagotovljena mora biti ustrezna površina okoli tekmovalnega bazena. 1.2.2. Prostor za počitek tekmovalcev mora biti opremljen z ustreznimi podlogami ali ležalniki za počitek. 1.2.3. Tekmovalcem morajo biti na razpolago ustrezne garderobe ali garderobne omarice (varne pred tatvinami) in tuši. 1.2.4. Posebna soba prve pomoči, ki je opremljena z opremo za prvo pomoč 1.2.5. Posebno sobo za sestanek delegatov 1.2.6. Prostor za razglasitev zmagovalcev in podeljevanje medalj 1.2.7. Prostor za zbiranje tekmovalcev pred prihodom na štart 7.člen 1.3. KOMUNIKACIJE 1.3.1. Označiti je potrebno z vidnimi oznakami področja namenjena tekmovalcem, osebju, gledalcem, itd. 1.3.2. Predstavnikom nastopajočih klubov ali držav je potrebno pred pričetkom tekmovanja posredovati skico tekmovališča z vsemi potrebnimi

2

informacijami. 1.3.3. Potrebno je določiti na tekmovališču informacijski center, kjer lahko vodje ekip ali drugi dobijo potrebne informacije 1.3.3.1. Zagotoviti je potrebno posebne individualne informacijske nabiralnike (mesta), kjer se odlaga ves informacijski material. 1.3.4. Zagotoviti je potrebno telefonsko ali radio povezavo med vsemi službami, ki so odgovorne za izvedbo tekmovanja. 1.3.5. Potrebno je zagotoviti normalne delovne pogoje za delo novinarjev Obvezno mora biti novinarjem omogočen nemoten dostop do komunikacijskih sredstev (telefon, teleprinter, telefax) za oddajanje poročil. 8.člen 2.2. SODNIKI Za normalni potek tekmovanja mora organizator predvideti sodniški zbor. 2.2.1. Sodniški zbor sestavljajo: vrhovni sodnik, štarter (zaželjena 2), vodja časomerilcev, sodniki sloga (2), sodniki prihoda v cilj (2), sodniki na obratu (8), sodniki na cilju (8) (ki v primeru ko merilni sistem ni opremljen z video-finišem opravljajo tudi naloge časomerilcev), vodja sodnikov na obratu, sodnik pri vrvi za napačne štarte, pomočnik štarterja 2.2.2. Sodniki morajo biti oblečeni v bele srajce (majice), bele dolge hlače ali krila in športne copate. Oblačila so last sodnikov ali pa jim jih zagotovi organizator. 9.člen 2.3. NAPOVEDOVALEC 2.3.1. Na vseh tekmovanjih, ki jih razpisuje PZS je uradni jezik za napovedovalca in občinstvo slovenščina. Na odprtih prvenstvih v primeru udeležbe tujih ekip, se poleg slovenščine porablja tudi angleščina. 10.člen V terminu ogrevanja morajo tekmovalci zapustiti bazen minut pred uradno objavljenim začetkom tekmovanja. OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA 11.člen Klub organizator je dolžan : • obvestiti vse klube PZS o pogojih bivanja prehranjevanja, najmanj 14 dni pred pričetkom tekmovanja vsem klubom, • vse klube obvestiti o kraju, datumu in času sestanka delegatov najmanj teden dni pred pričetkom tekmovanja • pripraviti bazen v skladu s predpisi o tekmovanju PZS, • zagotoviti možnost treninga dan pred tekmovanjem v trajanju 1,5 ure in 1 uro bazena za ogrevanje pred vsakim delom tekmovanja • zagotoviti elektronsko merjenje • omogočiti vodstvu tekmovanja nemoteno delo najpozneje 10

3

• določiti predstavnika organizatorja, ki bo na razpolago delegatu tekmovanja zaradi pravilne in pravočasne izvedbe tekmovanja • zagotoviti red na plavališču in izvajanje vseh določil pravilnika za plavalna tekmovanja PZS • kontrolirati dosežene limitne rezultate za vsakega tekmovalca posebej, ki nastopa na določenem prvenstvu (sestaviti mora spisek vseh tekmovalcev, ki niso izpolnili limitne rezultate in prejeti naplačilo nadomestila za neizpolnjene limite), v smislu odredb propozicij PZS . Organizator pošlje spisek neizpolnjenih limit na PZS, Celovška 25, Ljubljana denar pa nakaže na :Ž.R. PZS št.: 50104 - 678 - 53900. • zagotoviti sodelujočim klubom minimalno dva izvoda štartne liste in en izvod zapisnika tekmovanja dostaviti v predpisanem roku 3 dni • izdelati zapisnik in dostaviti obrazce o doseženih rekordih v roku 3 dni na PZS • zagotoviti mora prisotnost predstavnikov javnega obveščanja, v kolikor pa teh ni, sam določi osebo predstavnika za tisk, ki posreduje podatke s tekmovanja novinarjem oziroma javnim občilom. • PZS ima pravico postaviti reklamni pano delovnih organizacij, katere sofinancirajo program A in B selekcij PZS na velikih mednarodnih tekmovanjih brez zahtevka plačila odškodnine organizatorju državnega prvenstva. 12. člen PZS bo na osnovi razpisa dodelila organizacijo posameznih državnih prvenstev tistemu organizatorju, ki bo izpolnjeval osnovne razpisne pogoje ter hkrati v svoji kandidaturi ( dodatni ponudbi ) navedel čim več ugodnosti za klube oz. PZS pri realizaciji prvenstev ( kot so npr. kritje stroškov: startnine klubom, elektronike, delegiranih sodnikov in delegata, ponudba ugodnih cen prenočitev, hrane ....). Ljubljana, 28.04.1998 Predsednik PZS Dr. Vlado Dimovski

4

za organizacijo Državnega prv. Slovenije v sezoni ……………. I. DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE :

KANDIDATURA

KRAJ: II. DOLŽINA BAZENA : 25m 50m ZAPRT

DATUM: ODPRT

III. TEKMOVALNI OBJEKT in PROSTORI OB OBJEKTU ustrezajo zahtevam Pravilnika o razpisu državnih prvenstev v Sloveniji. DA NE

IV. DODATNA PONUDBA : ( Kritje stroškov.... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datum : . . . . . . . . . . Žig: Predsednik kluba : ...................

5