INTERNSHIP Unit Amalan Profesional IPG Kampus Perempuan Melayu, Melaka

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian : Ambilan Jan 2010

RINGKASAN PERSEDIAAN MENGAJAR
TARIKH Nama mata pelajaran: Sains
Nama Kelas/tahun Tajuk 5 Arif Masa 7.40-9.10 (90 Minit)

12 Julai 2013

Kemahiran (Rujuk HSP)

Keadaan Bahan/Jirim Kemahiran Proses Sains: Memerhati, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inferens, berkomunikasi, mengeksperimen. Kemahiran Berfikir: Menghubungkaitkan, membuat inferens, membuat kesimpulan. Diakhir proses pengajaran dan pembelajaran murid diharapkan dapat:

Hasil pembelajaran

1. Menyatakan ciri-ciri pepejal. 2. Menyatakan ciri-ciri cecair. 3. Menyatakan ciri-ciri gas. 1. Murid menjalankan eksperimen di dalam kumpulan iaitu seramai 6 orang. (5 kumpulan) 2. Di dalam kumpulan, murid memerhatikan apa yang berlaku dan menulis hasil pemerhatian mereka di dalam jadual pemerhatian. 3. Setiap kumpulan dikehendaki menulis hasil perbincangan mereka pada papan putih di hadapan kelas. 4. Murid menyalin latihan berkaitan tajuk 3 keadaan jirim dan dikehendaki menjawab latihan tersebut secara individu.

Aktiviti pembelajaran (Cara bagaimana hendak mencapai hasil pembelajaran)

Bahan bantu mengajar

Guli, alat penimbang, 50 ml air, silinder penyukat, bikar, tabung uji, kelalang kon, kertas surat khabar, mancis.

Refleksi pengajaran (Kenyataan sejauhmana hasil pembelajaran tercapai) Kehadir an

__ / __

_________________________ Tandatangan pelajar

_______________________________ Tandatangan Mentor / Guru Besar

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful