BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA

2013.

Biztosítás—típusok

Cég által fizetett díj

Biztosító szolgáltatása, kifizetése

Kockázati (halál esetére) szóló életbiztosítás Kockázati biztosítások (nincs lejárati szolgáltatás és visszavásárlási érték) Balesetbiztosítás

Adómentes A biztosítás egy hónapra jutó díja a minimálbér 30%-áig adómentes, Felette adóköteles —a cég fizeti az adót (szja és eho), ami a díj 51,17%-a

Betegségbiztosítás (egészségbiztosítás

Adómentes, kivéve a napi 15ezer forintot meghaladó részt a jövedelempótló szolgáltatásból, ami úgy adózik, mint a kieső jövedelem; az adó 16% szja és 27% eho; a biztosító ezt kifizetőként rendezi

2

Biztosítás—típusok

Cég által fizetett díj

Biztosító szolgáltatása, kifizetése A hozam kamatjövedelem, az adó 16%, a biztosító levonja 50% kedvezmény: *egyszeri díjas: 3 év *rendszeres díjas: 6 év

Hagyományos, határozott idejű vegyes életbiztosítás

Határozott idejű UL életbiztosítás Megtakarítási biztosítások (van lejárati szolgáltatás (biztosítási esemény: nyugdíjés visszavásárlási érték) jogosultság megszerzése
vagy a nyugdíjkorhatár elérése, vagy a biztosított halála)

A biztosítás díja adóköteles, az adót a cégnek kell fizetnie,

100% kedvezmény (adómentesség): *egyszeri díjas: 5 év *rendszeres díjas: 10 év Adómentes, ha a felhalmozási idő legalább 10 év volt, vagy a nem csökkenő összegű járadékszolgáltatás legalább 10 évig tart
Egyébként kamatjövedelem (16% adó)

Nyugdíjbiztosítás

az adó mértéke: 16% szja és 27% eho, összesen a díj 51,17%-a

Járadékbiztosítás
(biztosítási esemény: legalább 10 éves, nem csökkenő összegű járadékszolgáltatás folyósításának megkezdését kiváltó feltétel teljesülése)

Adómentes, ha a nem csökkenő öszszegű járadékszolgáltatás legalább 10 évig tart
Egyébként kamatjövedelem (16% adó), a biztosító levonja

3

Biztosítás-típusok

Cég által fizetett díj

Biztosító szolgáltatása, kifizetése

A haláleseti szolgáltatás adómentes. A biztosítás rendszeres díja összeghatár nélkül adómentes. A VV érték egyéb jövedelemnek minősül—az adó mértéke 16% szja és 27% eho.

Megtakarítási biztosítások

Egész életre szóló (whole life)

unit-linked (van lejárati szolgálta- (befektetési egységekhez kötött, UL) tás és visszavásárlási érték) életbiztosítás

De ha a felhalmozási Az eseti és az egyszeri idő legalább 10 év volt, díj adóköteles az eho csak 14%. -ez esetben az adót a cég fizeti, Az szja-t a biztosító álaz adó (szja és eho) lapítja meg és vonja le mértéke: a díj 51,17%-a a VV értékből, míg az eho kötelezettje minden esetben a magánszemély

4

Biztosított-csere vagy határozott tartamúvá alakítás miatt keletkező jövedelem biztosítói kifizetés nélkül Egész életre szóló (whole life) unit-linked (befektetési egységhez kötött, UL) életbiztosítás

Biztosított-csere: az egyéb jövedelmet az eredeti biztosított szerzi meg, annak ellenére, hogy ő éppen kiszáll a szerződésből, az adó: 16% szja és főszabályként 27% eho (ha a cserére a 10. évfordulót követően kerül sor, az eho 14%): az szja-t a biztosító állapítja meg és igazolást ad az eredeti biztosítottnak (miután levonni nem tudja, mert nincs kifizetés) Határozott idejűvé alakítás: egyéb jövedelem keletkezik, a fenti szabályokkal kell adózni (Egyéb jövedelem: a VV értékből a biztosított által fizetett biztosítási díjak és az adóköteles biztosítási díjak együttes összegét meghaladó rész)

5

Béren kívüli juttatás

Cég adókötelezettsége

BKJ maximális mértéke

munkahelyi étkeztetés

12 500 Ft/hó

Erzsébet-utalvány a BKJ értékének 1,19-szerese után: szja 16% eho 14% évi összesen max. 500 000 Ft helyi utazási bérlet munkáltatói hozzájárulás önkéntes nyugdíj-, egészség-, önsegélyező pénztárba, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe iskolarendszerű képzés költségének munkáltató általi átvállalása
6 (felette az eho 27%, “egyes meghatározott juttatások”, így a cég terhe 51,17% a juttatás értékén felül)

8 000 Ft/hó minimálbér 30%-a gyermekenként, csak utalvány lehet szálláshely: 225 e Ft/év vendéglátás: 150 e Ft/év szabadidő: 75 e Ft/év helyi utazási bérlet költsége

iskolakezdési támogatás

SZÉP-kártya

ÖNYP és FNYI: Minimálbér 50% ÖEP és ÖSP: 30%

minimálbér két és félszerese

Cég adókötelezettsége

Béren kívüli juttatás

a BKJ értékének 1,19-szerese után: szja 16% eho 14% évi összesen max. 500 000 Ft
(felette az eho 27%, “egyes meghatározott juttatások”, így a cég terhe 51,17% a juttatás értékén felül)

BKJ maximális mértéke KORLÁTOK

7

Béren kívüli juttatások / WL UL és EB adózása 2013

Cég közterhe

a BKJ értékének 1,19szerese után: szja 16% eho 14% Béren kívüli juttatás évi összesen max. 500 000 Ft (felette az eho 27%, “egyes meghatározott juttatások”, így a cég terhe 51,17% a juttatás értékén felül) Egész életre szóló, rendszeres díjas UL szerződés ÉS betegségbiztosítás (egészségbiztosítás)

BKJ maximális mértéke: KORLÁTOK

0 (NULLA) % közteher

KORLÁTOZÁS NÉLKÜL (betegségbiztosítás: minimálbér 30%-áig)

8

Egészségpénztári egyéni számlán nyilvántartott összeg

egészségbiztosítás vásárlására
is fordítható 2013. január 1-jétől

9

Bízom benne, hogy sikerült könnyen érthetően ismertetnem az életbiztosítások ezévi adózását. Személyesen a lehetséges együttműködés gazdag tárházát is bemutatnom Önnek. Remélem érdemesnek tart egy-két órát arra a találkozóra, melyen közösen megtaláljuk azokat a csatornákat, ahol Ön a cégének és munkatársainak sok és fáradságos munkájával megkeresett pénzét illetve annak egy részét hatékonyabban tudja „elkölteni”, ezáltal megtalálva azokat a megoldásokat, amikor a lehető legtöbb pénz marad a cég és annak tulajdonosai zsebében. Önnek nincs más feladata, mint mérlegelni az olvasottakat, és bízom benne, hogy hamarosan személyesen is válaszolhatok a felmerülő kérdésekre. A személyes találkozó céljából jelentkezzen itt: http://twitt.hu/a9v

Maradok tisztelettel: DUSIK ANDREA
Vezető tanácsadó Web: http://dusikandrea.hu
A MACPHERSON HUNGARY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY kuratóriumának elnöke

Web: http://empirium.hu E-mail: contact@dusikandrea.hu

Ha baráti, ismeretségi körében vannak vállalkozók és olyanok, akik számára az olvasott információk hasznosak lehetnek, biztosan örülni fognak, ha felhívja a figyelmüket rá. Előre is köszönik Önnek. 10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful