Aktiviti kemahiran bertutur pengucapan

Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dengan pengucapan yang mudah, betul, menarik, dan berkesan. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat, dan laras bahasa yang sesuai.

3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan.
3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang.

Contoh 1 : Gotong-royong .

Contoh 2 : Durian .

Contoh 3 : Hari Guru .

ibu bapa. Melihat gambar satu situasi yang diberi dan memikirkan kesan daripada situasi tersebut. Simulasi mesyuarat membentangkan satu cadangan.Cadangan Aktiviti i. Mengelaskan produk mengikut jenis berdasarkan label. . Contoh: Gambar beberapa orang penagih dadah yang terbaring di sebuah rumah usang. kosmetik dan sebagainya. Contoh: Mencadangkan mengadakan lawatan ke Pusat Sains. Menyatakan maklumat sesuatu produk mengikut kategori berdasarkan label. Murid diminta memberi pendapat untuk menyokong atau menolak cadangan tersebut dengan memberikan alasan menggunakan bahasa yang bersantun. Membincangkan kesan penagihan dadah terhadap diri. iii. Contoh: Makanan kesihatan. iv. keluarga dan masyarakat v. ii.

html .• http://rujuknotapismp.com/2011/12 /kemahiran-mendengar-dan-bertutur.blogspot.