UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMNT TURISTIC ŞI COMERCIAL TIMIŞORA

NORME MINIME DE TEHNOREDACTARE A LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ FORMA DE PREZENTARE Absolvenţii care susţin examenul de licenţă în cadul Facultăţii de Management Turistic şi Comercial Timişoara, vor prezenta la înscriere Lucrarea de Diplomă, culeasă pe calculator cu toate semnele diacritice, listată pe ambele feţe pe format A4, într-un exemplar, însoţită de discheta sau CDul după care s-a listat lucrarea. Se recomandă folosirea editorului WORD 2000 cu caractere româneşti. Pentru a avea acces la litere specifice limbii române (ă, â, î, ş, ţ), se va utiliza fontul Times New Roman CE folosindu-se caractere de 14 pentru titluri şi 12 pentru text. Lucrarea va fi redactată la 1 rând, pe ambele feţe. STRUCTURA LUCRĂRII Lucrarea va fi împărţită în: părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, dar nu mai mult de 4 grade de titluri Orice titlul se va scrie centrat, cu majuscule şi va fi precedat de un simbol numeric începând cu cifra 1

1 CAPITOLUL 1.1 SUBCAPITOLUL 1.1.1 PARAGRAFUL
Dacă lucrarea conţine anexe, acestea se vor amplasa la sfârşitul lucrării şi nu pe capitole. Anexele trebuie să aibe titlul şi vor fi numerotate, iar trimiterile din text la anexe se vor face ca şi în cazul figurilor şi tabelelor indicând numărul. Lucrările de Diplomă vor avea maximum 65 de pagini cu tot cu anexe. MATERIALUL ILUSTRATIV Figurile trebuie să aibe un contrast foarte bun, fiind de preferat ca ele să nu depăşească formatul de text al paginii la care va fi tipărit. Figurile se numerotează pe capitole. Legenda şi numărul figurii se culeg cu corp mic. MATERIALUL TABELAR Se vor evita, pe cât posibil tabelele mari, care depăşesc în lăţime formatul paginii de text la care va fi tipărit. Tabelele dintr-o lucrare trebuie să aibe o prezentare unitară. Fiecare tabel trebuie să fie numerotat şi să aibe un titlu. Titlul se scrie drept şi centrat deasupra tabelului. Numerotarea tabelului se face în partea dreaptă deasupra tabelului. Trimiterile din text la tabele se vor face scriind drept cuvânt „tabelulul” urmat de numărul lui. Dacă există tabele care cuprind note, acestea se vor scrie imediat după tabel.

numărul de ordine a lucrării şi eventual pagina. colecţie 1997 – 2000.REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Bibliografia se plasează la sfârşitul lucrării după anexe. Popescu. Editura Economică. XXX – Tribuina economică. ___________ Timişoara 2009 ÎNDRUMĂTOR ŞTIINŢIFIC. titlul lucrării. De exemplu: * Cosmescu I. pagina 65. XXX – Anuarul statistic al României. 1998. ELABORAREA NOTELOR DE SUBSOL Dacă o lucrare conţine note de subsol. numerotându-se cu cifre arabe urmate de punct. De regulă ordinea datelor este următoarea: numele şi prenumele autorului. De regulă titlurile bibliografice se scriu în ordine alfabetică a numelor autorilor. G. _________________ ABSOLVENT. . Timişoara. C.. 3. 2001. Stănciulescu. Trimiterile din text la bibliografie se fac scriind drept. TURISMULUI ŞI SERVICIILOR MACHETĂ PRIMA PAGINĂ DIN INTERIOR UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL TIMIŞOARA LUCRARE DE LICENŢĂ LUCRARE DE LICENŢĂ TITLUL LUCRĂRII___________ ÎNDRUMĂTOR ŞTIINŢIFIC. Sava. pagina. Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti. 2. acestea se vor marca într-un singur mod (cu cifre arabe sau astericsuri). MACHETĂ COPERTĂ UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL TIMIŞOARA ECONOMIA COMERŢULUI. 4. 1998. 1998. Editura All – Educaţional. Toate notele menţionate pe o pagină trebuie să se regăsească în subsolul paginii respective. – Caiet de seminar pentru probleme de turism. exemplu (3. Jivan. 1992). fenomen complex contemporan.Tehnica operaţiunilor de turism. p. Editura Mirton. Bucureşti. – Turismul. 191) sau numele autorului şi anul apariţiei (Gh. anul. . Facultatea de Management Turistic şi Comercial. Bucureşti. A. Exemple de scriere a bibliografiei: 1.. între paranteze. editura. ___________ Timişoara 2009 Notă: Între prima pagină şi cuprins va fi legat referatul cu nota profesorului coordonator. _________________ ABSOLVENT. Când sunt doi sau mai mulţi autori pentru o lucrare regula referitoare la ordinea alfabetică este valabilă numai pentru primul nume.