UJIAN-UJIAN PENGENALPASTIAN/ SARINGAN DAN UJIAN DIAGONISITK

UJIAN PENGESANAN

Definisi
• Kamus Dewan Edisi Keempat  pemeriksaan untuk mengetahui baik buruknya (keaslian dan sebagainya).  penilaian adalah perihal atau perbuatan menilai atau pentaksiran. • Ujian pengesanan disleksia kaedah untuk mengenal pasti murid-murid yang menghadapi simptom disleksia bagi tujuan penempatan atau intervensi.

Untuk mengetahui Didapati bermasalah dalam pembelajaran Ujian penilaian disleksia dijalankan tahap disleksia. Mengambil masa 1-4 jam . .Ujian Mengesan Disleksia .Aston Index Assessment.Laporan Psikologi Pembelajaran.Ujian Pengesanan/Pengenalpastian/Saringan . .Ujian Cognitive System (CoPS). Ujian yang dijalankan: .Mencari daerah kelemahan/kekuatan kanak-kanak. . .

kemahiran & keupayaan yang perlu diberi perhatian.mengesan potensi kanak-kanak. . Mengandungi 17 subujian. . .Aston Index Assessment Mencari & mendiagnostik tahap kesukaran bahasa *(5-6 tahun). Membantu guru mengenal pasti tahap kesediaan kanak-kanak untuk belajar.

Menyediakan maklumat kekuatan dan kelemahan murid. Merancang RPI. .Ujian Mengesan Disleksia Ujian AwalMengesan Disleksia • Kanak-kanak berumur 4-6 tahun. Direka untuk memilih murid yang mempunyai risiko kegagalan membaca pada peringkat awal dan • Intervensi yang perlu dilaksanakan. Membentuk prosedur pengenalpastian. Ujian Mengesan Disleksia • • • • • Murid berumur 6-16 tahun.

• Menyeronokkan.Ujian Cognitive System (CoPS) • Menggunakan komputer. • Boleh dilaksanakan oleh guru / pembantu bukan guru.(mengesan keperluan pembelajaran murid) • Boleh diguna untuk menentukan RPI murid. • Boleh digunakan sebagai ujian awal kemasukan sekolah. • Menekankan aspek pengukuhan. • Bertujuan mengenal pasti keupayaan kognitif kanak-kanak. • Untuk mengenal pasti kanak-kanak disleksia dan kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran. .

• Memberi peluang kepada murid untuk melihat kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. . memastikan kanak-kanak tidak berada bawah atau atas tahap sepatutnya. • Selepas ujian dijalankan. satu laporan dibuat  menentukan aspek yang perlu diberi perhatian dan bantuan yang sewajarnya.Laporan Psikologi Pembelajaran • Amat berkesan untuk mengesan tahap IQ (Intelligence Quotient) murid.

.UJIAN PENGAMATAN Ujian Diagnostik Pengamatan Mengapa ujian ini penting??? kemahiran asas awal pembelajaran kanak-kanak – PENTING!!! Faktor KESUKARAN murid dalam penerimaan pengajaran bacaan.

• Berkait rapat dengan pemikiran kita.Apa Itu Pengamatan? 1 proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pancaindera dengan pertolongan pengalaman-pengalaman lalu. Berkait rapat dengan darjah kecedasan kanak-kanak. 1 kemahiran yang boleh dikembangkan dan dipelajari. • Dapat membantu mereka dalam pembelajaran . tetapi boleh diajar kepada kanak-kanak lemah.

Menyelaras pergerakan motor mata-tangan. . Menentukan sesuatu saiz. Mencari jalan penyelesaian masalah.Objektif Ujian Pengamatan Mengecam orientasi kedudukan. jarak /hubungan antara sesuatu objek. persamaan/perbezaan. Memahami dan mengingat. Guru dapat mengesan masalah yang dihadapi murid Mengingat kembali. melengkapkan. menyalin.

Komponen Ujian Pengamatan • • • • • • • • • • Diskriminasi yang sama. Mencari jalan keluar. Koordinasi motor mata-tangan. Menyalin. Diskriminasi saiz. Rajah latar belakang/benda tersembunyi. Diskriminasi yang ganjil dan tak sama. Pertalian jarak. Diskriminasi kedudukan. . Turutan.

• Untuk mengesan murid yang sukar menguasai konsep. • Dalam ujian ini murid diberi pelbagai latihan pengamatan. • Murid bersedia dengan alat tulis sebelum ujian bermula. • Boleh dijalankan secara individu atau berkumpulan. Panduan Melaksanakan Ujian Pengamatan • Arahan yang diberi haruslah terang dan jelas. • Pastikan murid menunjuk dengan jari sebelum menjawab dengan pensel. .

.SENARAI SEMAK DISLEKSIA Terdiri daripada tahap penguasaan kemahiran: .Mengeja. .Menulis. .Membaca.

.Mengeja Perkataan Mudah.Kesilapan Meletakkan Suku Kata dalam Perkataan.Mengeja Perkataan Tidak Sebagaimana yang dikehendaki. . .Menyusun abjad Tidak Mengikut Ejaan dalam Perkataan Sebagaimana Sepatutnya. .Tidak Boleh atau Keliru dalam Membezakan Bunyi Abjad yang Hampir Sama yang Terdapat dalam Suku Kata.Kemahiran Mengeja • Senarai semak KMa yang boleh diuji: . .

Menyalin Semula Maklumat yang ditulis pada Papan Tulis. dan Diagraf/Konsonan Berganding.Kemahiran Membaca • Senarai semak Kmem: .Menyalin Semula Maklumat yang disebut oleh Guru. • Senarai semak KMu: . • Membaca Perkataan yang Mengandungi Vokal Berganding. Kemahiran Menulis . • Membaca ayat panjang. . .Masalah Membaca Teks Panjang.Menulis Perkataan atau Ayat di atas Garisan. Diftong.

.INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA (ISD) Apakah Itu ISD? Ujian saringan bagi mengenal pasti kebarangkalian seseorang murid mengalami masalah pembelajaran spesifik disleksia.

KPM merancang untuk memberikan perkhidmatan kepada murid-murid yang mengalami masalah disleksia. .Tujuan ISD Diperkenalkan JPK.

sukar dalam menguasai kemahiran membaca dan menulis. . . .ketinggalan 2 tahun ke belakang raka sebaya dalam penguasaan kemahiran membaca dan menulis.mempunyai ciri-ciri disleksia yang diterima umum. .Kandungan ISD • Dibina berasaskan teori murid yang menghadapi disleksia mempunyai ciri-ciri: .prestasi akademik rendah. .kecerdasan mental normal.

Elemen 2 • Mengukur persepsi terhadap kebolehan atau kecerdasan kognitif murid. .Tiga Elemen Dalam ISD Elemen 1 • Mengukur persepsi terhadap kemahiran membaca. mengeja dan menulis. Elemen 3 • Mengenal pasti ciri-ciri spesifik disleksia yang terdapat pada seseorang murid.

Bahagian B.Bahagian A. Bahagian A . • Diisi oleh GBM/G penilai (jika tiada GBM). • Mengandungi item biodata murid.Bagaimana Mentadbir ISD ? (Kaedah) • ISD terdiri daripada 2 bahagian: . .

T GBM/GP Tahun Persekolahan Keturunan Nama GBM/GP Tarikh .Maklumat yang perlu diisi: Nama Murid Nama Sekolah Lokasi Sekolah Jantina Pencapaian Akademik Negeri Status Murid Kedatangan Sekolah Daerah T.

Bahagian B • Terdiri daripada 3 elemen.Elemen 2 : Kekuatan Murid.Elemen 3 : Kelemahan yang ditunjukkan. . . Membaca dan Menulis.Elemen 1 : Tahap Penguasaan Kemahiran Mengeja. . .

Ujian Diagnostik Definisi 1 alat pengukuran yang membolehkan guru pemulihan khas atau guru disleksia mengesan punca dan kawasan kelemahan secara terperinci yang dihadapi oleh seseorang murid. .

. • Membolehkan guru merancang. • Membantu guru mengenal pasti punca kegagalan murid menguasai sesuatu kemahiran. • Membantu guru merancang program pengajaran terhadap individu/kumpulan dengan lebih sistematik.Tujuan dilaksanakan • Membantu guru mengenal pasti kesulitan yang dihadapi murid. membina program serta bahan bantu mengajar yang sesuai mengikut tahap murid. • Membantu guru mengenal pasti kumpulan tertentu mengikut kebolehan dan kawasan kesukaran murid.

Membina Ujian Diagnostik • Perkara perlu diambil kira sebelum membina UD: .siapa yang hendak diuji (subjek sasaran)? • Ujian yang dirancang haruslah tepat/cermat – penilaian adil terhadap murid  borang JPU harus disediakan. .bagaimana hendak menguji individu/kumpulan? .kemahiran yang hendak diuji. • Ujian berbentuk lisan dan bertulis sesuai untuk menilai kesukaran yang dihadapi murid dalam pembelajaran. . .objektif ujian. • Kemahiran haruslah diajar sebelum diuji. Disusun daripada senang ke susah.

. • Berhentikan ujian sekiranya gagal menjawab 3 kemahiran secara berturutturut.Pelaksanaan dan Panduan Mentadbir UD • Kenal pasti murid  laksanakan UD. Ujian bertulis. Keterangan/data yang penting. • Jawapan lisan hendaklah direkodkan. • UD lisan – individu / UD bertulis – dalam kumpulan kecil tidak lebih 4 orang. • Markah tidak penting. Ujian lisan > 2. • 1.

penguasaan dan kemajuan murid dalam pembelajaran. Mengguna pensel dan kertas. ujian bulanan. • Skema pemarkahan & kerja pemeriksaan dikawal oleh guru. . • Soalan digubal berdasarkan isi pelajaran yang telah disampaikan di dalam kelas. peperiksaan… • Kebanyakkan dalam bentuk ujian objektif/subjektif. • Sesuai diguna bagi ujian kelas.Ujian-Ujian Binaan Guru • Ujian yang disediakan oleh guru untuk menguji kefahaman.

• Ujian objektif dan subjektif sesuai untuk mengukur prestasi dan kemajuan murid. • Soalan objektif boleh disediakan dalam bentuk: betul/salah.Ujian Lain Yang Sesuai  Ujian Kertas dan Pensel. Melengkapkan ayat. . Padanan. • Ujian subjektif dicadang menggunakan jenis respons terhad kerana ianya sesuai digunakan untuk mengesan kemajuan pembelajaran murid dalam masa singkat. Aneka pilihan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful