P. 1
02 Principalele Reglementari Tehnice in Domeniu

02 Principalele Reglementari Tehnice in Domeniu

|Views: 2|Likes:
Published by Patrick Davis

More info:

Published by: Patrick Davis on Aug 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

2. PRINCIPALELE REGLEMENTĂRI TEHNICE în DOMENIU Nr.crt A.1. A.2.

Indicativ Titlul reglementărilor Publicată în:

A. Reglementări cu caracter general STAS 10107/0-90 Calculul şi alcătuirea elementelor din beton, beton armat şi beton precomprimat. P 100 – 92 Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social – culturale, agrozootehnice şi industriale P 10 – 86 C 160 – 75 C 215 – 88 B. Reglementări privind execuţia lucrărilor de fundaţii Normativ privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de fundaţii directe la construcţii. Normativ privind alcătuirea şi executarea piloţiilor pentru fundaţii. Instrucţiuni tehnice pentru elemente de fundaţii din beton cu adaos de cenuşă de centrală termoelectrică, situate în terenuri cu agresivităţi naturale şi industriale.

Buletinul Construcţiilor nr.1-2/92 Buletinul Construcţiilor nr. 1/87 Buletinul Construcţiilor nr. 6/75 Buletinul Construcţiilor nr. 6/88

B.1. B.2. B.3.

C.1. C.2. C.3. C.4. D.1. D.2. D.3. D.4. D.5.

C. Reglementări privind executarea lucrărilor de cofraje C 41 – 86 Normativ pentru alcătuirea, executarea şi folosirea cofrajelor glisante. C 162 – 73 C 11 – 74 (în curs de apariţie) Normativ pentru alcătuirea, executarea şi folosirea cofrajelor metalice plane pentru pereţii din beton monolit la clădiri. Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilşor din placaj pentru cofraje. Ghid pentru proiectarea şi utilizare cofrajelor.

Buletinul Construcţiilor nr. 7/86 Buletinul Construcţiilor nr. 7/74 Buletinul Construcţiilor nr. 4/75

D. Reglementări privind executarea lucrărilor de betoane C 16 – 84 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente. P 59 – 86 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armării cu plase sudate a elementelor de beton. C 28 – 83 Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor de oţel beton. P 73 – 78 C 212 / 87 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea recipienţilor din beton armat şi beton precomprimat pentru lichide. Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea procedeului tehnologic de vacuumare a betonului

Buletinul Construcţiilor nr. 6/86 Buletinul Construcţiilor nr. 10/86 Buletinul Construcţiilor nr. 7/83 Buletinul Construcţiilor nr. 12/78 Buletinul Construcţiilor nr. 9/87

2/91 Buletinul Construcţiilor nr. Cod de proiectare pentru structuri şi cadre din beton armat.Nr.6. Construcţiilor nr. D.17. P 85 – 87 Cod de proiectare pentru structuri cu pereţi structurali. D. D.15. D. 70/97 Buletinul Construcţiilor nr. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de construcţii din beton aparent cu parament natural. 8/85. 10/96 D. Instrucţiuni tehnice departamentale pentru execuţia şi controlul betoanelor construcţiilor hidrotehnice. Elemente prefabricate din beton.crt D. D. D.18. D. Rreglementări privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii E.1. 2/94 Reglementări în construcţii INCERC nr. 1/93 Buletinul Construcţiilor nr.12.11. Instrucţiuni tehnice pentru folosirea profilului încastrat PVC plastifiat. D. Publicată în: Buletinul Construcţiilor nr. 2/87 . Normativ privind prepararea şi utilizarea betoanelor cu agregate uşoare. Indicativ C 130 – 78 C 122 – 89 C 156 – 89 Titlul reglementării Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor şi betoanelor. E. Procedee şi dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice. 1/91 Buletinul Construcţiilor nr. 2/91 Buletinul Construcţiilor nr.8. C 149 – 87 PE 713 – 90 C 155 – 89 C 163 – 73 C 237 – 92 C 238 – 92 C 248 – 93 (În curs de apariţie) NP 007 – 97 D. C 56 – 85 Normativ pentru verificarea calităţii şi Buletinul recepţia lucrărilor de construcţii Construcţiilor nr.7.9. Îndrumător pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3-89. 8/79 Buletinul Construcţiilor nr. la etanşarea rosturilor în cadrul construcţiilor hidrotehnice Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea aditivului complex ADCOM la prepararea betoanelor de ciment. 1-2/86 E. beton armat şi beton precomprimat. 2/74 Buletinul Construcţiilor nr. Instrucţiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip.2. Specificaţie tehnică privind betoanele utilizate la realizare elementelor prefabricate. Instrucţiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elemente de beton şi beton armat. Instrucţiuni tehnice provizorii privind realizarea betoanelor de clasă (Bc 60 – Bc 80).14. 5/87 RENEL / ISPH – BPE 1/90 Buletinul Construcţiilor nr. 1/93 Buletinul Construcţiilor nr.13.10. D. C 26 – 85 Normativ pentru încercarea betonului Buletinul prin metode nedristuctive. D.16.

6. Cimenturi. E. Metode de prelevare şi pregătirea probelor de ciment. G.1.11. Determinarea timpului de priză şi a constanţei de volum. Testul de puzzolanicitate pentru cimenturile puzzolanice. nr.13.10. Metode de încercare a cimenturilor. 7/88 şi industriale. SR 388/95 G. 6/82 Buletinul Construcţiilor nr. G. F. Metode de încercare a cimenturilor. Metode de încercare a cimenturilor. adaosuri minerale şi aditivi. G.crt E. industriale şi agricole. Metode de încercare a cimenturilor. 7/82 şi 4/85 Indicativ Titlul reglementărilor G. G. Metode de încercare a cimenturilor. Reglementări privind executarea lucrărilor de protecţie a construcţiilor agresivitate C 170 – 87 Instrucţiuni tehnice de protecţia elementelor Buletinul din beton armat şi beton precomprimat Construcţiilor supraterame situate în medii agresive naturale nr. C 150 – 84 Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor civile. E.Nr. în CO2 şi alcalii în cimenturi. G. C 200 – 81 Instrucţiuni tehnice pentru controlul calităţii betonului la construcţii inginereşti îngropate. Metode de încercare a cimenturilor.12.5.2.8.crt CIMENT G. Încercări fizice. G. Determinarea căldurii de hidratare. SREN 196 – 7/95 SREN 196 – 6/94 SREN 196 – 3/97 SR 227 / 5/96 SREN 196 – 1/95 SR 6232 – 96 SREN 196 – 2/95 SREN 196 – 4/95 SREN 196 – 5/95 SREN 196 – 21/94 Ciment Portland Cimenturi compozite uzuale de tip II. Vocabular. Analiza chimică a cimenturilor.4.1. Determinarea conţinutului în cloruri.2. G.7. Determinarea fineţei.6.5. Cimenturi hidrotehnice şi cimenturi rezistente la sulfaţi. Standarde Publicată în: Buletinul Construcţiilor nr.3. . G. Determinarea cantitativă a constituienţilor. 7/84 în condiţii de Nr. IV. Instrucţiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat. Metode de incercare a cimenturilor. SR 3011/96 G. Metode de încercare a cimenturilor. G. V. F. E. 2/82 Buletinul Construcţiilor nr. 6/82 Buletinul Construcţiilor nr. Determinarea rezistenţelor mecanice. încercarea F.3. C 210 – 82 Norme tehnice privind protecţia anticorozivă Buletinul a bazinelor de beton armat pentru Construcţiilor neutrallizarea şi epurarea apelor industriale.4. III. Cimenturi. Indicativ C 54 – 81 C 117 – 70 Titlul reglementării Instrucţiuni tehnice pentru betonului cu ajutorul carotelor. SR 1500/96 G.9. prin metoda carotajului sonic.

31. Agregate minerale uşoare. Agregate minerale uşoare.22. Încercări pe betonul proaspăt.30. G.34.25. Cimenturi cu adaos de calcar sau calcar dolomitic. Specificaţie tehnică.14.38. G. Încercări pe betoane. Determinarea densităţii aparente a lucrabilităţii. G. G. APA G. STAS 3349/1-83 STAS 3349/2-83 STAS 1759 – 88 STAS 5479 – 88 STAS 2320 – 88 STAS 1275 – 88 STAS 2414 – 91 STAS 3519 – 76 STAS 3518 – 89 STAS 5440 – 70 . Cimenturi pentru drumuri cu adaos CD 345.42. Încercări pe betoane. G. Încercări de laborator ale betoanelor. G. G.27. (în curs de apariţie) G. Prescripţii pentru stabilirea agresivităţii apei faţă de betoanele construcţiilor hidroenergetice. Încercări pe betonul proaspăt.20. compactităţii şi porozităţii betonului întărit. Tipare metalice demontabile pentru confecţionarea epruvetelor. Apă pentru betoane şi mortare.41. Metode de încercare. G.40. G.19. Condiţii tehnice generale de calitate.21.39.18. Agregate şi piatră prelucrată pentru drumuri. Determinarea rezistenţelor mecanice. SR 7055/96 SP1 – 1994 SP3 – 1995 SP4 – 1997 SP5 – 1995 SP6 – 1995 SP7 – 1995 SP8 – 1995 Ciment Portland alb. Încercări pe betoane. Betoane – Terminologii. Verificarea impermeabilităţii la apă.17.33. STAS 662 – 89 SR 667 – 97 STAS 4606 – 80 STAS 2386 – 79 STAS 7343 – 80 STAS 8177 – 68 STAS 790 – 84 ADITIVI G. Aditiv plastifiant mixt pentru betoane. a conţinutului de agregate fine şi a începutului de priză. Granulit. Betoane de ciment. G.37. Cimenturi Portland colorate.G. Cimenturi hidrotehnice aditivate.26. STAS 1667 – 76 G.29. G. Cimenturi pentru drumuri cu adaos/aditivate. Agregate natorale grele pentru mortare şi betoane cu lianţi minerali.35. cerinţe. G. Aditiv impemeabilizator pentru mortare de ciment. G.32. Ciment Portland aditivat.24. Încercări pe betoane şi mortare. STAS 8625 – 90 BETOANE G. Lucrări de drumuri. Determinarea conţinutului de aer oclus. Determinarea densităţii. G. Prescripţii pentru stabilirea gradului de agresivitate a apei Betoane de ciment. Agregate din zgură expandată pentru betoane uşoare. Ciment Portland de tip BS 12 – 78. Încercări pe betoane. Încercări pe betonul întărit. G. G. Agregate naturale de balastieră. G.15.28.36.23. AGREGATE G. Încercări pe betoane. niveluri de performanţă. Determinarea rezistenţei la îngheţ – dezgheţ (gelivitate). G. G. Condiţii tehnice generale de calitate. Verificarea reacţiei alcalii-agregate. STAS 8573 – 78 G. Betoane de ciment. G.16. G. Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali.

Specificţie tehnică. G. STAS 6605 – 78 G. G. Lucrări de drumuri.43. Indicativ STAS 2833 – 80 STAS 5585 – 71 STAS 6652/1 – 82 STAS 9602 – 90 STAS 6102 – 86 SR 183/1 – 95 STAS 1799 – 88 G. G. Calculul şi alcătuirea structurilor din beton. Sârmă cu profil periodic obţinută prin deformare plastică la rece. Încercările metalelor. G. Consistenţa betonului. Oţel beton laminat la cald. G. G. Glosar de termeni privind degradările şi lucrările de intervenţie la construcţii.98 ST 009 – 96 (în curs de apariţie) (în curs de apariţie) .50. G. Clasificare şi indicaţii.64.59. Determinarea contracţiei axiale ale betonului întărit. niveluri de performanţă.60.55. (Buletinul Construcţiilor nr. Materiale metalice.51.47. Încercarea la îndoire alternantă. G. Materiale metalice. Îmbrăcăminţi din betonde ciment.53. Plase sudate. Betoane de ciment – clasificare Încercări pe betoane. G. beton armat şi beton precomprimat.49. G.Nr. Sârmă rotundă profilată. G. G. cerinţe. 11/97) Ghid pentru utilizarea cimenturilor româneşti fabricate conform normelor europene şi stabilirea compoziţiei betoanelor. Tipul şi frecvenţa verificării calităţii materialelor şi betoanelor destinate executării lucrărilor de construcţii din beton. Încercări nedistructive ale betonului.Determinarea aderenţei beton-armătur. Încercarea la tracţiune a oţelului beton. Betoane – terminologii. Încercarea la îndoire.65.46.48.52. Încercări pe betoane. STAS 3622 – 86 STAS 5511 – 89 ISO 9812 ISO 7031 ENV 206 CEB – FIP Eurocode 2 Titlul reglementărilor Încercări pe betone.45.44. G. Specificaţie privind cerinţeleşi criterii de performanţă pentru armături. Specificaţie tehnică. Condiţii tehnice generale de calitate.205 Partea D – Tehnologia betonului. Construcţii din beton.crt G. G. beto armat şi beton precomprimat.63. G. G. Beton de referinţă. Model code 1990 nr.98 SR 438/4 .Determinarea modulului de elasticitate static la compresiune al betonului.54. G. Metode răspândirii. G. G. Determinarea impermeabilităţii betonului. SR-ISO 7438 – 92 SR-ISO 7801 – 93 STAS 438/1 – 89 STAS 438/4 – 98 SR 438/3 .61. Prescripţii pentru confecţionare şi încercări.66.57. G.56. ARMĂTURA G. Clasificare şi condiţii tehnice de calitate.58.62. a sârmei şi a produselor din sârmă pentru beton precomprimat. Beton pentru construcţii hidrotehnice.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->