Danielle Steel A SORS KEREKE

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Danielle Steel: Fine Things Published by Dell Publishing a Division of Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc., New York 1987 by Danielle Steel Author's photo copyright by Charles Bush The cover format and design of this book are protected trade dresses and trademarks of Dell Publishing, a division of Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc. Fordította László Zsófia Harmadik kiadás Fedéltipográfia: Szakálos Mihály Hungarian edition by Európa Könyvkiadó, 1990, 1994 by Maecenas Könyvek, Budapest, 1999 Hungarian translation by László Zsófia, 1990, 1994, 1999

1

Első fejezet Szinte lehetetlen volt eljutni a Lexington és a 63. utca sarkára. Süvöltött a szél, és a hófúvás a nagyobb autók kivételével mindent betemetett. A buszok a 23. utca magasságában leálltak, fagyott dinoszauruszokként tömörültek egy kupacban, és csak ritkán indult neki egy-egy északnak, nehézkesen cammogva a hóekék vágta nyomon, hogy néhány bátor, könnyező szemű és szélfútta, piros arcú utas felszállhasson rá - a kapualjakból szaladtak elő, karjukat égnek emelték, és csaknem hason tették meg az utat a járda széléig. Bernie-nek ráadásul még a szakállára is jégcsapok fagytak. Taxinak meg végképp nem volt se híre, se hamva. Bernie tizenöt perces várakozás után fel is adta, és gyalog indult el délnek a 79. utcától. Gyakran ment gyalog a munkahelyére. Mindössze tizennyolc tömb volt a távolság háztól házig. De aznap, miközben a Madison
2

sugárúttól elsétált a Park Avenue-ig, majd a Lexingtonnál jobbra fordult, megtapasztalta, milyen gyilkosan jeges a szél, és csupán négysaroknyi távolságot tett meg. Akkor feladta. Egy barátságos portás beengedte az egyik épület előcsarnokába. Mindössze néhány mindenre elszánt honpolgár álldogált a megállóban, arra a buszra várva, amelyik órák alatt ért a Madison sugárút végére, majd megfordult, és a Lexingtonon elindult visszafelé, délnek, hogy a várakozókat munkába vigye. Az épelméjűbbje eleve feladta a dolgot, amikor reggel az ablakon kinézve megpillantotta a hófúvást, és úgy döntött, el sem indul hazulról. Bernie biztosra vette, hogy az áruház kongani fog az ürességtől. De ő nem az a fajta volt, aki szívesen üldögél otthon, malmozik, vagy bámulja a könnyfacsaró televíziós sorozatokat.
3

És nem is muszájból indult el otthonról. Bernie ugyanis egy héten hat napot dolgozott, és még akkor is elindult, amikor, mint ezen a napon, nem is kellett volna, mert nagyon szerette az áruházat, a munkahelyét. Azt ette, mondta és szívta be levegő gyanánt, ami a Wolff Áruház földszintje és nyolcadik emelete között történt. Ez az év pedig különösen fontos állomás. Hét új kollekciót mutatnak be, közülük négy neves európai divattervezők munkája, és nagy valószínűséggel alapvetően megváltozik az amerikai készruhapiac, mind a női, mind a férfidivat terén. Ezen járt az esze, miközben a hótorlaszokat bámulta a belvárosba araszoló buszról, de nem a havat látta, nem az autóbusz felé bukdácsoló embereket, azt meg végképp nem, hogyan vannak felöltözve. Lelki szemei előtt megjelent a tavaszi kollekció, mégpedig úgy,
4

ahogyan novemberben Párizsban, Rómában és Milánóban látta: gyönyörű nők viselték ezeket a ruhákat, úgy suhantak végig a kifutón, akár a különlegesen kecses babák, minden a lehető legtökéletesebben állt rajtuk, és Bernie hirtelen úgy érezte, mégiscsak jó, hogy munkába indult ezen a napon. Még egyszer meg akarta nézni azokat a modelleket, amelyek a következő héten a nagy divatbemutatón szerepelnek majd. Miután kiválogatta a darabokat, majd áldását adta rájuk, meg akart bizonyosodni arról is, hogy a megfelelő manökenek viselik majd őket. Bernard Fine mindenen rajta tartotta a szemét, az egyes osztályok elszámolásától kezdve a ruhák beszerzésén át egészen a manökenek kiválasztásáig, valamint a legelőkelőbb vásárlóinak küldendő meghívók formájáig. Úgy érezte, mindez a feladatai közé tartozik. Minden
5

részlet fontos. Szerinte az áruház semmiben sem különbözött az acélipar legnagyobb gyárától, vagy éppenséggel a Kodak cégtől. Áruval foglalkoznak, nem is kevéssel, és rajta is múlott, milyen hatást keltenek ezek a termékek. Az egészben csak az volt az őrület, hogy ha tizenöt évvel korábban, mint a Michigani Egyetem futballsztárjának, valaki azt mondja neki, hogy egykor majd érdekelni fogja, milyen alsóneműt viselnek a manökenek, és hogy vajon az estélyi ruháknak sikere lesz-e, nos, akkor bizonyára kineveti az illetőt, sőt az sem kizárt, hogy behúz neki egyet. Ma már bizony furcsállotta akkori önmagát, és olykor, nyolcadik emeleti irodájában üldögélve, el is mosolyodott az emléken. A Michigani Egyetemen az első két évben legalábbis - sokoldalú atléta volt; később az orosz irodalom lett a szakterülete. A második év első
6

félévében Dosztojevszkij jelentette számára a hőst, akivel csak Tolsztoj vetekedhetett, és nyomukban rögtön Sheila Borden következett, némileg haloványabb hírnévvel. Bernie a kezdő orosz nyelvi szemináriumon találkozott vele, mert úgy gondolta, az orosz klasszikusokat fordításban nem tudja kellőképpen élvezni, ezért aztán beiratkozott egy gyorstalpaló nyelvtanfolyamra a Berlitz iskolába, ahol megtanulta, hogyan kell megkérdezni, merre van a postahivatal, a mellékhelyiség, és hogy melyik vágányról indul a vonat, az akcentusa meg ráadásul egészen elbűvölte a tanárát. A lelke azonban az egyetemi orosz nyelvi szemináriumon izmosodott meg igazán. No meg Sheila Bordenen. Az első sorban ült, hosszú, fekete, egyenes szálú haja romantikusan a derekát verdeste, legalábbis a fiú úgy találta, a teste pedig ruganyos volt és iz7

mos. A lány azért járt erre a szemináriumra, mert rajongott az orosz balettért. Ötéves kora óta táncol, mesélte a fiúnak, amikor először beszélgettek, és az ember nem értheti meg a balettet anélkül, hogy az oroszokat megértené. A lány nyugtalan volt, feszült és nagy szemű, a teste csupa kecsesség és báj, és egészen lenyűgözte a fiút, amikor a rákövetkező napon elment, hogy megnézze Sheila táncát. A Connecticut állambeli Hartfordban született, apja egy bankban dolgozott, a lány plebejusnak tartotta. Olyan családra vágyott, amelyben visszamenőleg is nagy szerepet kap a pátosz: tolószékben ülő anyára, olyan apára, aki nem sokkal az ő születése után tébécében meghalt. Egy évvel korábban Bernie kinevette volna ezért, ám másodéves korában már nem. Húszévesen nagyon is komolyan vette a lányt, el is mesélte az anyjának,
8

amikor szünidőre hazautazott, hogy Sheila milyen remekül táncol. - Zsidó? - kérdezte az anyja, amikor meghallotta a lány nevét. A Sheila ír névként élt a tudatában, a Borden meg egyenesen rémisztően hangzott. De nem kizárt, hogy egykor Boardman volt, Berkowitz, vagy az ég tudja, mi. Bernie iszonyúan dühös volt az anyjára az ilyen kérdésekért, egyébként világéletében szüntelenül ilyenekkel bombázta, már akkor is, amikor még nem is érdekelték a lányok. "És ez a fiú zsidó? ... Hát az a lány? . . . Mi az anyja lánykori neve?... Megvolt tavaly a bármi cvója? Mivel foglalkozik az apja? Ez a lány ugye tényleg zsidó?" Talán mindenki zsidó? Legalábbis Fine-ék minden ismerőse. A szülei azt szerették volna, ha a Columbiára, esetleg a New York-i egyetemre iratkozik be. Az anyja még erőszakoskodni is megpróbált. Bernie-t azonban csak a mi9

chigani egyetemre vették fel, ami megkönnyítette a döntését. Megmenekült! Bevette magát a szabadság honába, hogy szőke, kék szemű lányok százaival randevúzzon, akiknek sejtelme sincs, mi az a gefilte fis, a kreplah, a knis, és azt sem tudták, mikor van Pészah. Kellemes változatosságot jelentett számára, mert addigra már minden lánnyal randevúzott a Scarsdale-ben, akit az anyja megfelelőnek tartott, és torkig volt velük. Valami újra, valami másra vágyott, talán egy kicsit olyanra, ami tiltott. És Sheila mindezt megtestesítette. Emellett még lélegzetelállítóan szép is volt a fekete szemével és dús fekete hajával. A lány ismertette meg Bernie-t olyan orosz írókkal, akiknek még a nevét sem hallotta, és minden egyes művet el is olvastak - természetesen fordításban. A szünidőben Bernie megpróbált ezekről a könyvekről beszélni a szü10

leinek, de hasztalan. - A nagyanyád orosz volt. Ha akartál volna, tőle megtanulhattál volna oroszul. - Az nem lett volna ugyanaz. Különben is folyton jiddisül beszélt... - A hangja elfúlt. Utált veszekedni a szüleivel. Az anyja viszont élt-halt a vitatkozásért. Ez volt élete talpköve, legnagyobb öröme, kedvenc foglalatossága. Mindenkivel vitatkozott, de kiváltképpen a fiával. - Ne beszélj tiszteletlenül a halottakról! - Nem beszéltem tiszteletlenül. Csak azt mondtam, hogy a Nagyi folyton jiddisül beszélt... - Gyönyörűen beszélt oroszul is. Csak tudnám, mi hasznod lesz neked az oroszból? Tudományokkal kellene foglalkoznod, ma erre van szükségük a férfiaknak ebben az országban, például a közgazdaságtanra. - Az anyja szerette volna, ha orvos lesz, mint az apja, vagy legalább ügyvéd. Apja fül-orr-gégész volt, és szakterülete egyik kiválóságának számított. De Bernie-nek gyerekkorában
11

sem jutott eszébe, hogy az apja nyomdokába lépjen. Tisztelte ugyan az apját, de nem állt szándékában orvosnak menni. Mással akart foglalkozni, nem azzal, amit az anyja megálmodott. - Azt mondd meg nekem, a kommunistákon kívül ki beszél oroszul? - Például Sheila Borden. Bernie szomorúan pillantott az anyjára. Csinos volt ma is, mint világéletében. Bernie soha nem röstelkedett az anyja vagy éppenséggel az apja megjelenése miatt. Apja magas, cingár férfi volt, sötét szemű, őszülő hajú, gyakorta szórakozott pillantású. Imádta a foglalkozását, és szüntelenül a betegeire gondolt. Bernie azonban tudta, ha szüksége van rá, az apját mindig megtalálja. Az édesanyja évek óta festette a haját, "sarki ezüst" szőkére, és jól is állt neki. A szeme zöld volt - Bernie ezt tőle örökölte - az alakját pedig sikerült megőriznie. Sötét kosztümjei, fekete ruhái
12

egy vagyonba kerültek a Lord és Taylornál vagy a Saksnél. Úgy festett, ahogy egy anyának festeni kell. És különben is, minek tanul az a lány oroszul? Hova valósiak a szülei? - Connecticutban élnek. - Jó, de merre? - Bernie csaknem megkérdezte, vajon látogatóba készül-e hozzájuk. - Hartfordban, de nem mindegy? - Ne szemtelenkedj, Bernard! - Mesterkélt sértődöttség jelent meg az arcán, mire Bernard összehajtotta a szalvétáját, és hátratolta a székét. Valahányszor az anyjával vacsorázott, mindig beléállt a gyomorgörcs. Most meg hova mész? Ki mondta, hogy felkelhetsz az asztaltól? - Mintha még mindig ötéves lenne. Bernard olykor gyűlölt hazamenni. Azután meg gyötörte miatta a bűntudat. Végül az anyjára haragudott meg, amiért bűntudatot ébresztett benne, amiért nem érzi jól magát otthon.
13

- Még tanulnom kell, mielőtt visszamegyek. - Tiszta szerencse, hogy már nem futballozol. - Az anyja többnyire olyanokat mondott, amitől kitört a fiúból a lázadó. Legszívesebben hátrafordult volna, hogy a szemébe vágja: visszatért a csapatba, vagy hogy nemrégiben balettet kezdett tanulni Sheilával, hogy egy kicsit bosszantsa. - Ez a döntés nem szükségszerűen végleges, Mama. Ruth Fine haragos tekintetet vetett fiára. - Erről beszélj Apáddal! - Lou ugyanis mindig tudta, mit tegyen. Az asszony már régen megbeszélte a dolgot a férjével. Ha Bernie megint rákap a futballra, akkor felajánl neki egy új autót... Ha Bernie tudott volna róla, valószínűleg megpukkad dühében, és nemcsak visszautasítja az autót, hanem nyomban visszatér a futballcsapatba. Gyűlölte, ha zsarolták. Miként nemegyszer az anyja gondolkodásmódját is, azt az óvó tyúkanyó viselkedést, amelyről a
14

férje józanabb álláspontja ellenére képtelen volt leszokni. Egykének lenni bizony nem könnyű, és amikor visszautazott Ann Arborba, Sheila is egyetértett vele. Ő sem viselte egykönnyen az otthoni vakációt. Ráadásul egyetlenegyszer sem találkozhattak, bár Hartford nem a világ vége, de akár az is lehetett volna. Sheila kései gyerek volt, és a szülei úgy bántak vele, mint egy dísztárggyal: valahányszor elment hazulról, rettegtek, hogy baja esik, kirabolják, netán megerőszakolják, hogy elcsúszik a jégen, hogy nem a megfelelő fiatalemberrel találkozik, és nem a megfelelő iskolába jár. Nem örültek neki, hogy lányuk éppen a michigani egyetemen tanul, de Sheila megmakacsolta magát. Pontosan tudta, hogyan érheti el azt, amit akar. A szülei ragaszkodását roppant terhesnek érezte. Így átérezte Bernie helyzetét, és a húsvéti szünet
15

után egy tervet kovácsoltak. Nyáron majd Európában találkoznak, és legalább egy hónapot utazgatnak anélkül, hogy bárki is tudna róla. És így is történt. Maga volt az üdvözítő boldogság, hogy kettesben láthatták először Velencét, Párizst és Rómát. Sheilának szinte eszét vette a szerelem, és amikor Ischiában meztelenül hevertek a homokban egy elhagyatott tengerpartszakaszon, a lány hollófekete haja beborította a vállát, Bernie tudta, hogy ilyen szép nőt még az életében nem látott. Olyannyira nem, hogy titokban azt fontolgatta, feleségül kéri. De azután ez mégiscsak terv maradt. Úgy képzelte, karácsonykor lesz az eljegyzésük, majd rákövetkező júniusban, miután kézhez kapják a diplomájukat, összeházasodnak... Angliában is időztek, meg írországban, majd egyazon repülőgépen indultak haza Londonból.
16

Az apja, mint mindig, ezúttal is operált. Az anyja pedig kijött eléje a repülőtérre, holott Bernie táviratban kérte, hogy ne jöjjön. Lelkesen integetett a fiának, új, nyersgyapjú színű Ben Zuckerman-kosztümjében, frissen frizérozva jóval fiatalabbnak látszott a koránál. Anyja iránti szeretetteljes érzései azonban nyomban elpárologtak Bernie-ből, mihelyt az asszony észrevette fia útitársát. Hát ez meg kicsoda? - Ő Sheila Borden, Mama. - Mrs. Fine-t láthatóan az ájulás kerülgette. - Ti kettesben utazgattatok ennyi ideig? - Bernie hat hétre elegendő pénzt kapott a szüleitől a huszonegyedik születésnapjára. - Ti együtt utazgattatok... ilyen szégyentelenül? - Bernie legszívesebben elsüllyedt volna ennek hallatán, Sheila viszont úgy mosolygott a fiúra, mint akit cseppet sem érdekel az egész. - Ne izgulj, Bernie, semmi baj... majd megkeresem a
17

a parkokban. anélkül.Nem hazudtam. .hartfordi buszt.. . hogy az anyja ott áll és sír. . Harcias tekintetet vetett az asszonyra. Sheila a legjobb barátom! . .Te ezt a barátodnak nevezed? A fiúnak nyomban eszébe jutottak a szeretkezéseik -a tengerparton..Mama. Bernie anyja a szemét törölgette.Igen.Kedvesen rámosolygott. kérlek. bárcsak megnyílna a föld és elnyelné. felkapta hatalmas sportszatyrát.Hogyan tehettél ilyet velünk? . Ezt már nem hagyhatta 18 . faképnél hagyta az anyját. . hogy egyszer visszanézett. Megmondtam. és máris eltűnt. és látta. ezeket az emlékeket semmi el nem veheti tőle. Nem akarta többet látni az anyját. és azt kívánta. hogy barátokkal megyek.Felkapta a pogygyászát. hogy elbúcsúzott volna. .. és elindult kifelé.Bernie arca vörös volt. apró kis szállodai szobákban.. elkövette azonban azt a hibát. Bármit mond is az anyja. folyók partján.

. vajon a lány szülei olyan elvakultak-e. és amikor visszarepültek az egyetemre. mint az övéi. és meggyújtott egy marihuánás cigarettát a repülőgép leghátsó ülésén. Bernie kérdőre vonta a lányt. . . . bár ez valószínűtlennek tűnt.Kiborultak attól. Furdalta a kíváncsiság. és a Hálaadás körüli tanítási szünetben. Bernie legalábbis szentül hitte. a románc tovább folytatódott. Bernie felautózott Hartfordba. hogy Sheila valamit nem mondott el nekik.Sheila szórakozottan mosolygott. nyilván váratlanul érte őket. A szülők udvariasan.annyiban. hogy találkozzék Sheila szüleivel. Ősszel. Eszembe se jutott.kérdezte. az egyetemen. hogy zsidó vagyok? . mint Ruth Fine.Dehogyis. hogy 19 . Senki nem lehetett olyan elvakult. azután utálta magát ezért a gesztusért. Visszament. ámde hűvösen fogadták. útban Michigan felé.Szerintem csak meg voltak lepve. bocsánatot kért. Tudni akarta.

majd óvatosan elnyomták a csikket.kérdezte a lány. Sheila annyira elütött tőlük. . Mintha légüres térben telt volna az idő. .Bernie hazudott.Azt mondták. és a fiú nem ellenkezett.Hülyéskedsz. . . Semmiből nem csinált nagy ügyet. Bernie maga is szippantott néhányat a cigarettából. Eljönnek a diplomaosztásra? .Anyám már 20 . és az égvilágon semmi másról. Valójában iszonyúan unalmasnak tartotta Sheila szüleit. mennyire nincs stílusérzéke az anyjának.Bernie ezt szerette benne. Azt. . a világ eseményeiről.Ők is rokonszenvesek. de ő hasonlóképpen vélekedett Bernie-ről. és meglepte. ugye? . Egyetlen találkozásuk alapján hisztérikusnak titulálta Bernie anyját.megemlítsem. vagy a hírek végeérhetetlen kommentárfolyamában. hogy mindent olyan könnyedén vesz. hisz nincs jelentősége. kedves fiú vagy. Az időjárásról beszélgettek.

Mindaddig semmit sem értett az egészből. Bálint-napon. ha beszélünk róla. útban hazafelé. majd laza mozdulattal az ölébe dobta a piros díszpapírba csomagolt dobozkát. ameddig ki nem bontotta az ajándékot. majd szó nélkül elment. . ezt próbáld fel! Sheila tréfának vette a dolgot. Bernie-hez vágta a dobozt. A vásárlás napján. de gyönyörű.attól sírva fakad. és mindaddig nevetett. a fiú meg csak állt ott bambán. 21 . Egyetlen kis négyszögletesre csiszolt kő díszítette. majd sírva fakadt. amit a nagyszüleitől örökölt pénzből vett. erőteljesen szájon csókolta. .Bernie még mindig azt fontolgatta. csupán kétkarátos. a szeretet ünnepén. hogy feleségül veszi. igaz. és bámult utána. már szinte fuldoklott az izgalomtól. Ekkor eltátotta a száját. de nem szólt róla.Na. Ledöntötte a lányt a lábáról. csodaszép briliánsgyűrűvel lepte meg.

. amíg tart.ameddig aznap este Sheila haza nem jött. az ilyen hagyományos baromságra.Bernie nem értette. és két íróasztal volt benne.Nekünk úgy a jó. hogy érted. A lány a Bernie íróasztalán heverő gyűrűt nézte..Hát persze hogy az. Noha volt külön szobájuk.Azt hittem. és meg nem beszélték a dolgot.Undorodva pillantott a fiúra. évekig azt hittem. kényelmesebb.. világosan érted. többnyire a fiú szobájában éltek.Miről beszélsz? . és átsétált a szobán.Hogyan tehettem mit? Feleségül akarlak venni! Kedvesen a lányra nézett. a viszonyunk egyenlők szövetsége. . ő azonban sarkon fordult. .És még azt hittem. . ahogy van. .Bernie első 22 .. . mert az nagyobb volt. hogy ez így van jól. aki ettől mélységesen megdöbbent.Hogyan tehetted ezt velem? . . De mi köze ennek a gyűrűhöz? . Talán a lány túl nagynak találja a gyűrűt? . és addig. .Nekünk nincs szükségünk a házasságra.

mindent megértesz. hogy Bernie az ablakhoz sétál. hogy ekkora jelentőséget tulajdonítasz ennek. . .A kanapéra telepedett.És meddig tart? . majd szembefordul vele és ránéz. Nem gondoltam. .A lány vállat vont.Hát aztán? Mi a különbség? De semmi esetre sem lehet egy briliánsgyűrűvel véglegesíteni. vajon mi történhetett vele. és behajította az íróasztal egyik fiókjába. .. .Sheilát zavarba ejtette a fiú. Megragadta a dobozt.Nos. Folyvást kibújik belőlem a scarsdale-i. mint aki akkor látja először. akkor elnézésedet kérem. Több mint egy 23 .Bernie-t hirtelen elöntötte a düh.Ma még igen. .Azt hittem. talán a jövő héten. .ízben hallotta így beszélni a lányt. A lány úgy nézett rá. és onnan nézte. mintha hirtelen elfelejtette volna a nevét. hogy ilyen alapvetően burzsoá lépésre vetemedtem..Ide figyelj! Én nem értek semmit. . Igazán restellem. legalább annyira. rápattintotta a fedelét. . és azon gondolkodott...

tavaly együtt utaztunk Európába. .Reménykedő pillantást vetett a lányra. hogy több időre van szükségünk. mint szíve érzései. és Bernie akkor észrevette. amitől a helyzet csak rosszabbodott.Miért használsz ilyen régimódi kifejezéseket? A lány felállt. Diploma után Kaliforniába 24 . mielőtt elment lefeküdni. -Lehet. . kinyújtózkodott. én soha nem akarok férjhez menni. . hogy nem visel melltartót. és szavait legalább annyira a nadrágjában feszülő vágy irányította. És nem csókolta meg. Hirtelen ugyanis borzalmasan megkívánta Sheilát. De Sheila a fejét rázta. . amiért utálta is magát rendesen. Nem nekem való. Tulajdonképpen együtt élünk. mintha unatkozna. Szerinted az mi volt? Egy hétköznapi kis viszony? . Már huszonegy évesen sem volt az a fajta férfi.Számára ennél jóval többet jelentett.Bern.éve járunk együtt.Talán még nem jött el az ideje.

Halkan csukta be maga után az ajtót. Ám a lánynak ezt az arcát.Bernie hirtelen elképzelte Sheilát abban a közegben: egy kommunában. . Látszólag cseppet sem érdekelte.Hogyhogy lazíts? Hiszen az zsákutcába vezethet! A lány mosolyogva megvonta a vállát. . hosszú ideig ült a sötétben. mit éreznek a szülei. Nagyon szerette. . . vagy ajándékot vett az anyjának. vagy legalábbis azt hitte. és mindig bolondnak tartotta Bernie-t.Tudod. . mielőtt hazament. Bernie pedig hosszú. hogyan viselkedett Sheila a szüleivel. amikor ő. hogy lazítsak egy kicsit. és a lányon gondolkodott. Bern.akarok menni. látogatóban volt náluk. Most azonban eszébe jutott. .A tekintetük hosszan összefonódott. most éppen erre van szükségem.Azért köszönöm a gyűrűt. Bernie. a mások érzelmei iránti közömbösségét soha nem látta. amiért az hazatelefonálgatott. Bernie virágot is küldött az anyjának a 25 .

még vele sem. Egyszerűen csak éli világát. és teszi. hogy támadást intézzen Bernie értékei. ahogyan vele beszél. de még azért is. eljegyzési gyűrűre azonban nem tartott igényt. amit épp a kedve tart. Bernie most hirtelen visszaemlékezett az ilyen esetekre. hogy a lány fikarcnyit sem törődik senkivel. hogy jól érezze magát. Odahaza minden alkalmat megragadott. és még mindig a lányon töprengett. 26 . és úgy tűnt. a fiókba tette az ékszeres dobozkát. És ez idáig Bernie-re volt szüksége ahhoz. kedvenc témájuk a Bernie-hez fűződő viszonyának elemzése.születésnapjára. Lehet. és ezért Sheila kigúnyolta. A dolgok azonban ezt követően sem fordultak jobbra. Sheila egy öntudatépítő csoporthoz csatlakozott. A szíve sziklaként nyomta a mellkasát. Mielőtt Bernie lefeküdt. céljai ellen. miközben a sötét szobában feküdt.

és mind a ketten 27 . az osztályzataim is éppolyan jók.Ne beszélj úgy velem.. hiszen nő vagyok. s amikor a lány abbahagyta a balettet.. és ne feledd. mint te. és olyan holmikat. Az orosz szemináriumra ugyan eljárt. és annak sem valami gyönyörűek! Vagyok olyan okos. Bernie mármár zavarba jött. de az meg ugyan kit érdekel? Bernie megrettent. csak az a kis darabka nincs ott a lábam között.. még inkább.kérdezte Sheila. katonai csizmát kezdett viselni. . amelyeket melltartó nélkül viselt.. ha végig kellett mennie vele az utcán.Csak nem gondolod komolyan? . amelyeket a katonai felszerelések üzletében vásárolt.. hogy a tojásaid csupán dekorációk. amikor szóba került a végzősök bálja. de akkoriban már sokat beszélt Che Guevaráról. és kidomborodtak alóla sötét mellbimbói. Különösen a férfi alsóingeket kedvelte. van bennem annyi kurázsi. mint egy gyerekkel! A fenébe is.

úgy vélték. roppant giccses az egész. de nagyon hasonlított rá. és mintha ráöntötték volna. de Bernie bevallotta. hogy ezzel együtt is szívesen elmenne. Sheila azonban nevetségesen festett. és a lány nevetve "báli cipellőnek" nevezte.Ot28 . alatta pedig szakadt. csak éppen arany festékkel befújva. Az apja vette a Brooks fivéreknél. Végül Sheila is beadta a derekát. Bernie csak bámult. Mondhatni tökéletes másolata volt. De aznap este derékig kigombolt katonai gyakorlóruhában jelent meg Bernie lakásán. A csizmája nem volt ugyan tőrőlmetszett katonai darab. Ő azt a fehér szmokingot viselte. . Egykoron majd szép emlék lehet. ami egy ismerős esküvőjén volt rajta egy évvel azelőtt. és a fiú nem is titkolta a véleményét. gesztenyeszín hajával. piros pólóinget viselt. zöld szemével és kora nyári barnaságával nagyon jóképű volt.

. .Dehogynem. kecses lábát hintáztatja. Ebben a jelmezben nem jöhetsz. és öltözz át! .mosolygott fel a lány a fiúra. . .Mi nyavalyát érdekli ez a csoportodat?! .Sheila lehuppant a kanapéra. Ha elmegyünk.Lófasz a seggedbe .Az isten szerelmére! . akik a bált komolyan veszik.Bernie első ízben veszítette el türelmét e tárgykörben. Hogy mit szól majd a csoportom. mint az admiralitás első lordja. hogy fenyegetően közelít. katonaruhában. . . és végtelen megvetéssel pillantott rá. 29 .Na mozgás. . majd föléje tornyosul.Úgy nézel ki.Akkor nem megyünk.Szó sem lehet róla. miközben ő a kanapén hever.Sheila. kötelességünk. hogy rendesen felöltözzünk. és a lány meglepetten nézte. eredj a szobádba. ha ezt elmesélem! . komolyan beszélek. és arany csizmába bújtatott hosszú.romba dolog azokkal szemben.

meg hogy a világ tele van elnyomott nőkkel. majd az ajtó felé indult. hogy bebizonyítsa az igazát. És az ő nevükben. . rövidke beszédet rögtönzött arról. .Mulass jól! . És elment a bálba.Az lehet. Amikor Sheila felment a színpadra és átvette a diplomáját. és a helyzetet még tovább rontotta. de azért ott maradt. Nem táncolt senkivel. hogy Bernie anyja is jelen volt.A lány integetett. Bernie pedig füstölögve. hogy te nem jössz. A lány azonban tönkretette számára ezt az estét. ahol pocsékul érezte magát. Sheila egyszer és mindenkorra kikérte magának a michigani egyetemen uralkodó férfi sovinizmust. Én viszont elmegyek.A fiú egy röpke pillanatig habozott. És a diplomakiosztást is tönkretette ugyanezzel a feltűnési viszketegséggel. valamint a sajátjában. Egyedül. némán kiment. milyen értelmetlenek a kormányzat formális gesztusai. Azután 30 .

miközben a lány összeszedte a holmiját a fiokokból.összetépte a diplomáját. Még azt sem mondta el. Elkeseredetten pillantott Sheilára. amikor aznap este csomagolni kezdtek. Bernie meg legszívesebben sírva fakadt volna. Mintha semmivé foszlott volna az elmúlt másfél év. hogy a diplomáját megünnepeljék. Bernie szülei ismerősökkel vacsoráztak a szállodában. aztán valamennyien visszamennek New Yorkba. a közönség levegő után kapkodott. Mit mondhatott volna az anyjának? Sheilának pedig még ennél is kevesebbet. amit a diplomaosztási ünnepségen művelt. Bernie azonban még mindig nem tudta 31 . Az utóbbi hetekben csak kényelemből és megszokásból maradtak együtt. másnap Bernie is velük készült ebédelni. Bernie már semmit sem akart mondani neki. mi a véleménye arról. Jóformán alig váltottak néhány szót.

Furcsállotta. . nem akarózott elhinnie. és egy halom zoknit gyömöszölt be a sporttáskájába. Bernie pedig legszívesebben pofon vágta volna. máskülönben meg milyen rideg. A legeslegönzőbb lény volt. akit valaha ismert. . Várólistán vagyok a Los Angeles-i járaton. Elsőként a lány törte meg a csendet: Holnap este indulok Kaliforniába. ami éppen jó neki.. Sheila elmosolyodott. hogy vége a kapcsolatuknak. Őszintén szerelmes volt belé. Bernie elképedt. milyen szenvedélyes tudott lenni az ágyban a lány.Úgy tudtam. a szüleid hazavárnak. Ismét vállat vont. onnan meg 32 .Bizonyára ezt szeretnék. Bár a tervek szerint Európába készült a szüleivel. Ám Sheilát objektíven megítélni soha nem tudta..megemészteni. hogy Sheilával mindennek vége. Ez találkozásuk első napja óta zavarta Bernie-t... feleségül akarta venni. a lány meg csak azzal törődik.

hogy a lányt nem érdeklik az efféle apróságok. és az erről kiállított csekket bezzeg nem tépte el. . a szeme azonban továbbra is szomorú maradt. Állást kell keresnem.majd autóstoppal megyek tovább San Franciscóba. Diplomájáért húszezer dollárt kapott a szüleitől.Nem megyek.Bernie tudta.Ki tudja? .És azután? . . . A Michigani Egyetemen töltött utolsó két évben ez a lány volt élete központja. és e pillanatban kötözni való bolondnak érezte magát.Órák óta először mosolyodott el. mert nem volt tisztában a 33 . Ebből a pénzből évekig elélhet Kaliforniában. . mintha soha nem lett volna közöttük barátság és szerelem.Előrenyújtotta a kezét. Bernie meg azért nem keresett állást. ha ott találkoznánk. és úgy nézett Bernie-re. ha megjöttök Európából? Nem bánnám. Nem bánná? Két év után? . mintha először látná.Miért nem jössz át San Franciscóba. Két évet pazarolt el Sheilára.

. Engem a szüleim valószínűleg nem életük végéig akarnak eltartani. . . gondolta magában a fiú.Tudod. behúzta sportszatyrán a cipzárat.Idővel. majd kezét nyújtotta a fiúnak. ha az ember hagyja. A lány dühbe gurult. és Sheilára bá34 . hogy olyan állása legyen. .Hosszúnadrágból levágott.Viszlát. Leginkább arra vágyott. amit utál. amikor nincs is szüksége pénzre. Ettől csak még nagyobb szamárnak érezte magát.Ez csak terád vonatkozik. Bern. A jelentkezését elküldte.Csak úgy fröcsköltek belőle a szavak. . .Engem sem. .Pontosan olyan leszel. mint a szüleim! .A nyugati parton készülsz állást keresni? .Mifélét? Ezekben akarsz parádézni? . és a válaszra várt. Bernie. Nevetséges. hogy a társadalom gépezete magába szippantsa.Ennél gonoszabbat nem is mondhatott. hogy egy kis New England-i iskolában orosz irodalmat taníthasson.lány terveivel. . rojtos szárú sortjára és csizmájára mutatott. szerintem hülyeség.

hogy két évig összefeküdjünk? Szerelmes voltam beléd. és nagyon nehezére esett elismerni.Tudom. mit gondol a lány. a lány szája széle megremegett. a fiú meg bólintott. majd odalépett a fiúhoz. én is szerettelek... . amely hajdanán az otthonuk volt.Olyan nehéz elhinni. .Bármennyire küzdött is ellene.Bernie hangja re35 . . de nem érdekelte.Nem ez volt a szándékunk.mult...Mindketten sírtak. A lányt ez nem hatotta meg. össze akartunk házasodni. bármily nehéz is most ezt elképzelni... gyerekeket nevelni... .Sajnálom. minden megváltozott. .. Sheila? Csak az. .. De még mennyire. . . azt hiszem..Hát akkor micsoda.Azt hiszem. nem tehetsz róla. és átölelte a csupasz kis szobában. Bernie.Ez minden mondanivalód? Két év után? Elfutotta szemét a könny. Ezúttal. hogy bizony az anyjának igaza volt.. mit láthatott a lányban.. .Hirtelen fogalma sem volt róla. . ..

holott sokáig hiányzott neki. A lány a tengerparton lakott egy kivénhedt iskolai buszban. Megcsókolta a lányt. A rákövetkező három évet Sheila egy Stinson Beach melletti kommunában töltötte. amiért a szülei nem csináltak nagy ügyet az esetből. Bernie-t már nem érdekelte. akkor ugyan ki. mert örült neki.Majd igyekszem. Bernie fel sem ismerte volna. hogy az anyja egy idő múlva már nem emlegette Sheilát.De soha nem került rá sor. Megkönnyebbüléssel nyugtázta. és teljesen eltűnt a fiú életéből. és azon tépelődött. két lánya. . és az álmok csak 36 . akit szeretett. Neki is volt két gyereke. az meg felnézett rá. gyere el San Franciscóba. kilenc felnőtt és hat kisgyerek társaságában. és hálás volt. hogy ha ő nem. és amikor ezt megírta. .kedten csengett. hogy a lány eltűnt a fia életéből. majd egyszer csak küldött egy karácsonyi lapot meg egy fényképet magáról.Ha tudsz. Sheila volt az első lány. .

hanem ő maga is. és még utoljára ki akart rúgni a hámból. Svájcban. alkalmatlannak nyilvánították. Londonban. hogy be ne hívják katonának. és idővel nemcsak a szülei szórakoztak a barátaikkal. pironkodott is emiatt. gyerekkori asztmáját azonban az édesapja részletesen dokumentálta. de főként azért házasodott meg.lassan merülnek feledésbe. a harmadik meg nősülés előtt állt. Dél-Franciaországban. A három fiú közül kettő jogi tanulmányokra készült. Berlinben összefutott három iskolatársával. Olaszországban. Ez a veszély nem fenyegette Bernie-t. és maga is meglepődött. mielőtt visszatértek a hétköznapokba. Amikor tizennyolc évesen elment a sorozásra. milyen szórakoztató az utazás a szüleivel. de ezt két évig a barátainak sem 37 . és nagy murit rendeztek. Az európai utazás azonban jót tett. Tucatnyi lánnyal találkozott Párizsban.

mert nem volt még magiszteri fokozata. egyedül csak ő maradt otthon. amelyekre a Columbiára beiratkozott. Vagy a hadseregben. Sajnálatos módon mindegyik magániskola visszautasította a jelentkezését. amikor már megszerezte a magiszteri fokozatot.vallotta be. és valamennyi barátja távol volt. az anyja halálra idegesítette. hogy jelentkezzen egy év múlva. így végső elkeseredésében alkalmi állást vállalt a Wolff Áruházban. hogy tovább tanuljon. A katonaságtól nem kellett tartania. Így azután jelentkezett a Columbia Egyetemre. Úgy érezte. vagy egyetemen. vagy másutt vállaltak munkát. Most azonban cseppet se bánta a helyzetet. és cseppet sem lelkesítették azok az általános kurzusok. Valamennyi megpályázott magániskolától azt a választ kapta. De ez nagyon távolinak tűnt. a karácsonyi 38 . Otthon lakott.

elegáns épület volt. Akkorra már minden jobb volt az odahaza ücsörgésnél. és még az sem zavarta. A Wolff Áruház hajdan sokak számára meghatározta a követendő stílust. A Wolff Áruház nem akar versenyre 39 . mint egyebütt. Hatalmas. hogy versenyre kelhessenek a Bloomingdale-lel. és a karácsonyi tülekedés is egy hajszálnyira udvariasabban zajlott.vásárlási láz idejére. hogy a férfiruházati cikkek osztályára osztották be. és cipőket kellett árulnia. de az csak elnézően mosolygott. az áruház meg amúgy is mindig tetszett neki. ahol az emberek jól öltözöttek. bár hiányzott a háromsaroknyira lévő Bloomingdale lehengerlő eleganciája. ahol még az elárusító személyzetnek is van stílusa. mondta is többször az árubeszerzőnek. s ebből még megmaradt valami. ahol kellemes illat terjeng. Bernie-t azonban ez is lenyűgözte. hogy szerinte mit kellene tenni.

Az áruház igazgatójában. és amikor Bernie elmondta. 40 . Látni akarta a fiút. és ezért esti tagozatra készül a Columbiára. és megígérte neki.Kész időpocsékolás! Bernie ettől egészen elképedt. és így is tett. noha rokonszenvesnek találta az igazgatót. és Paul Berman meglátta benne az ígéretet. milyen pimasz Bernie. Paul Bermanban azonban felébredt a kíváncsiság. . hogy orosz irodalmat akar tanítani. mikor elolvasta Bernie egyik feljegyzését. Csendes. Az árubeszerző legalábbis így gondolta. Bermannak azonban egyáltalán nem ez volt a szándéka. elegáns férfi volt. rettentően mulattatta. mihelyst hírét vette a feljegyzésnek.kelni senkivel. Az árubeszerző. sűrű bocsánatkérésekkel árasztotta el az igazgatót. Berman egyszerűen kinevette. akinek ennyi érdekes ötlete van. de észlelte okosságát is. hogy Bernie-t nyomban kirúgatja. Többször is elvitte ebédelni.

Összevont szemöldökkel pillantott Bernard Fine-ra.És az édesapja mivel foglalkozik? . mely ezt a beszélgetést eredményezte. .Az orosz irodalom volt az egyik szakom az egyetemen. hogy megírja azt a bizonyos feljegyzést. Berman bólintott.A sógorom ugyancsak orvos. Ezt mélyen megértette. . . Gégész. ennyivel tartozik neki.Orvos. Wolff unokája volt.Mintha csak az anyámat hallanám. és eléggé érdekelte az áruház ahhoz.Magának menedzserképzőbe kellene mennie. Tetszett neki a Wolff Áruház. . Bernie elmosolyodott. Már a gondolattól is rosszul vagyok. De tulajdonképpen nem neki való.ügyes üzletember. de én mindig utáltam az orvostudományt. Fantasztikusnak találta. . Az alapító Mr.mondta tisztelettudóan Bernie. Én se szenvedhetem a medicinát. amit mondanak neki. aki odafigyel arra. uram . No és magával mi lesz? Mihez kezd? Bernie őszintén beszélt a férfival. 41 . Úgy érezte.

és roppant fiatalnak látszott.Ajánlok magának valamit. Miért nem hagyja ott az esti tagozatot? .És akkor mihez kezdjek? . . . ifjú ember! Az a kis vietnami kényelmetlenség komoly zűrré válhat bármelyik nap. és Paul Berman nagyon rokonszenvesnek találta. mi történt ott a franciákkal.Véglegesen meg végképp nem. Ártatlansága bizonyos mértékig megható volt. Gondolja csak meg. Beletört a foguk.Bernie erre elárulta. .Megszerzem a magiszteri fokozatot. és kis szerencsével két év múlva már egy magániskolában tanítok. belekóstolhat. Ránk is ez vár.Maga aztán fenemód szerencsés. .Reménykedően mosolygott. ha nem leszünk óvatosak. .És ha közben berántják katonának? .Bernie egyetértett. Maradjon egy évig az áruházban. hogy alkalmatlan. 42 . jövőre újra megpályázom ugyanazokat az állásokat. mindenfélét megtanulhat.

és nem szívesen adta fel egy álmos kis vidéki város iskolájáról szőtt ábrándjait. az arca értelmes. ahol 43 . meg sikerül bejutnia. Közben pedig a helyszínen szerezhet szakmai gyakorlatot.Az áruház még soha senkinek nem tett ilyen ajánlatot. sőt meghatónak találja. és ezért tette meg ajánlatát Bernie-nek. de kellemes volt a külseje. de az igazgatónak tetszett ez a fiú. Na. hogy menedzserképzőbe akar menni. azzal a nagy. akkor elküldjük egy menedzserképzőbe. Nagy horderejű döntés előtt állt. mit szól hozzá? . kedvességet és szolidságot tükrözött. Nem volt biztos benne. de nem titkolta. hogy az ajánlatot nagyon behízelgőnek. és ha itt akar maradni. Mindezt Paul Berman nagyon megnyerőnek találta. zöld. Nem volt jóképű fiú. tágra nyílt szemével és intelligens arcával.milyen itt az élet. Bernie néhány nap gondolkodási időt kért.

hatalmas erőfeszítéssel .türtőztette magát. van-e kedve hozzá vagy sem. Bernie-nek nincs vesztenivalója. meg hány lánya van. Kitűnő lehetőségnek tartotta. Ruth! . és mi lenne. De az is lehet. ha az egyiket feleségül venné! . Úgy tűnt. amikor aznap este egyedül maradtak. eldöntheti. az apja gratulált neki. hogy mindez ábránd csupán. és az asszony . már ha Bernie ezzel akar foglalkozni. és még az édesapja is lelkesedett.érdeklődő gyerekeknek Tolsztojt és Dosztojevszkijt tanítana. Bernie meg másnap igenlő 44 . vagyis milyenek a kilátások. Este beszélt a szüleivel.igaz. hány gyereke van Bermannak. az anyja pedig megkérdezte. hány fia.Ne nyaggasd a gyereket.Lou nagyon határozottan mondta ezt a feleségének. Máris halványulni kezdett a kép. És ha a menedzserképző előtt egy évet a Wolff Áruházban tölthet szakmai tapasztalatszerzéssel.

választ adott Mr. Első dolgozata tárgyának is ezt 45 . miközben azért heti néhány órát az áruházban dolgozott. hogy felvették-e vagy sem. Három menedzserképzőbe is felvették. Berman pedig azt tanácsolta. ha addig várni kíván. csak nagy sokára derül ki. legfőképpen a férfiruhák tervezése érdekli. addig azonban rengeteg teendő várt rá. a Whartont és a Harvardot pedig a hírnevéért. Örömmel fogadta el az ajánlatot. A Columbia Egyetemre esett a választása. ami nem állt szándékában. Tudta. és úgy vette észre. ott kezdte meg tanulmányait. csupán a Wharton utasította el azzal. A gyakorlatszerzésre szánt év szinte elrepült. Bermannak. hogy egyszerre több menedzserképzőbe is jelentkezzék. A Columbiát és a New York-i Egyetemet a közelsége miatt választotta. Nem akart semmiből sem kimaradni. hogy talán a rákövetkező évben akad számára hely.

még hat hónapot Bermannál tanult. Imádta New Yorkot. hogy két évre áthelyezi a chicagói áruházba. .De miért? . és nemcsak jó osztályzatot kapott rá. Olyan újításokat vezetett be.választotta.kérdezte. hanem ötletei egy része a gyakorlatban is sikeresnek bizonyult. Nem akart sehova se menni. és pontosan öt évvel azután. hogy kicsiben kipróbálja. amelyeknek hatását az egész áruházban érezni lehetett. azután pedig a női konfekciórészlegbe. mert Berman hozzájárult. ő számított a legfényesebben tündöklő csillagnak. és miután kézhez kapta a diplomáját. amikor egy derűs tavaszi délutánon Paul Berman közölte. mintha Szibériába küldték volna. majd elkerült először a férfi. Így azután szinte arculcsapásként érte. Iskolai előmenetele meglehetősen sikeres volt. hogy belépett a Wolff Áruházba. és kiválóan végezte a 46 . Chicago olyan volt.

Szükségük van egy kis frissítésre. és ebben a beosztásban újabb két évet töltött ott. egy évre rá pedig kinevezték igazgatónak. Nem mennek ott olyan jól a dolgok. mint szeretnénk. pedig utálta.Egyrészt azért.Rámosolygott fiatal barátjára. ezúttal azonban Bernie szembe akart vele szállni. A szülei gyakran meglátogatták. Kölcsönösen igen nagyra becsülték egymást. és tőled majd megkapják. . és beosztása kétséget kizáróan presztízst jelentett számára. a klímája pedig egyenesen az idegeire ment.szükségünk van ott rád. Berman nem tágított. és két hónap múlva Bernie Chicagóba repült. Harmincévesen a Wolff Áruház chicagói igazgatójának lenni 47 .Berman sóhajtva rágyújtott egy szivarra . Másrészt pedig .munkáját az áruházban. Chicago lehangoló város benyomását keltette. hogy megismerd a KözépNyugatot. De veszített. .

Hiszen nem egyedi darabokról lenne szó.Majdhogynem egyediekről. Bernie meg csak mosolygott. Berman nem látszott igazán lelkesnek. És ki fogja ezeket megvenni? . . amikor végre megtudta a jó hírt. De biztosan olcsóbban adják valamivel. . Amikor Bernie elmondta. hogy a női konfekció színvonalát akarja emelni. Bernie úgy egytucatnyi jelentős divatcég termékét akarta bevezetni. .Bármily 48 .önmagában sem volt csekélység. Harmincegy évesen tért ismét haza. mennyibe kerülnek azok a ruhák? -Berman őszintén aggódó arcot vágott.Persze hogy van. és a feladatokat illetően Berman szabad kezet adott neki. de ennek ellenére nagyon vágyódott vissza New Yorkba. és az anyja hatalmas mulatságot rendezett. és akkor is méregdrágák lesznek. hogy a Wolff Áruház visszanyerje divatdiktátori szerepét az Egyesült Államokban.Van róla fogalmad.

Mi pedig elvisszük hozzájuk Párizst és Milánót. Washingtonban.Berman nem vitatkozott. . Ez a fiú rögtön fejest akar ugrani a létező legdrágább választékba. Nem kell túlterhelnünk a raktárunkat. . amelyek a szó szoros értelmében konfekciónak számítottak. Mindegyik divattervező rendezhet egy-egy bemutatót.Még csak meg sem kell vennünk egy teljes szériát.hat.Vagy beköltözünk a szegényházba. azért izgatta a kérdés.Szerintem a vevők rávetik magukat az új kínálatra.különösnek találta is az ötletet. Paul. ha nincs más megoldás. Bostonban. öt. és a nők nálunk 49 . Elgondolkodva pillantott Bernie-re. Különösen Chicagóban. de talán Los Angelesben is. . mint New Yorkban. csak éppen hírességek tervezték őket.meg hétezer dollárért akar eladni ruhákat. Érdekesnek találta az ötletet. . mert ezekben a városokban nincs minden utcasarkon egy áruház.

Berman fellelkesült az ötlettől.Azt hiszem. üzleti érzéke pedig teljesen megbízható. közben kialakult az elképzelés. teli önbizalommal.És 50 . .rendelhetnek tőlük. majd felvázolták a teendőket. élcelődött vele Berman. . ami gazdaságosabb megoldás. Bernard az utóbbi években egészen felnőtt. . . Az ő szemében ez minden veszélyt kizárt.Órákig beszélgettek.Jó ötlet. Mindketten elégedettek voltak. és szép munkát végeztél. amelyet New York-i visszatérése előtt növesztett. Harmincegy éves. kellemes külsejű férfi volt. Már csaknem felnőttes a külseje is. a szakállára célozva. először némi átalakításra lesz szükség. A tervezőink nem eléggé európai ízlésűek. Izgalmas időknek nézett elébe a Wolff Áruház.A két férfi egymásra mosolygott. és Berman kezet rázott a fiúval. . . Érett volt. Bernard.Szabad az út.

Majdnem olyan lesz. . és vagy hússzal sikerült is tető alá hozni a szerződést. és kérek tőlük terveket. ellenkezőleg. ezeket majd megmutatom neked.Még a héten beszélek néhány építésszel. de három héttel később diadalmasan ért vissza New Yorkba. 51 . hogy felkészült a teljes kudarcra. Nagy üzlet ez nekik. lelkesen lecsaptak az ötletre.mi lesz az első lépés? .Aligha. Meg kell tudnom. Úgy utazott el Párizsba. és ott vennének ruhát a híres tervezőknél. A divattervezők nem zárkóztak el. Az új akció kilenc hónap múlva indul: júniusban csodás divatbemutatókat rendeznek. azután pedig Párizsba készülök. hogyan vélekednek az ötletről a divattervezők. majd megrázta a fejét.Szerinted keresztbe tesznek nekünk? Bernie elgondolkodva ráncolta a szemöldökét. És igaza lett. ahol a hölgyek megrendelhetik őszi ruhatárukat. mintha Párizsba mennének. .

akivel együtt dolgoznak. csak mintegy ízelítőt adnak az utánuk következő bemutatókból. amelyeknek a manökenjei és divattervezői is mind Párizsból érkeznek. ugyanakkor harminckét éves korára az áruház első igazgatóhelyettese lett. Ezeket a ruhákat nem lehet megvásárolni. A ruhák észvesztően gyönyörűek voltak. és vörösre tapsolta a tenyerét.Emellett Bernie az akció beindításához egy fogadást is szervezett. elegáns divatrevüt. Bernie-re iszonytatóan sok munka várt az elkövetkezendő hónapokban. amelyen felvonultatnak néhányat minden olyan divattervező modelljeiből. hogy ahhoz foghatót senki sem látott még. A legelső bemutató olyan csodálatos volt. Az új akció beindulása óta három amerikai divattervezővel is szerződést kötöttek. Minden remekül 52 . a közönség pedig csak ámult és bámult. meg egy nagyszabású.

Bernie kiválóan vegyítette a tisztes üzleti elveket a határozott kereskedelmi érzékkel. vagy ha úgy tetszik. Ez pedig együttesen azt eredményezte. milyen lelkes érdeklődéssel nézik a nők az első divattervezői bemutatót. hogy a divattörténet egyik új fejezete veszi kezdetét. Mintha a föld felett 53 . miközben a nézőtér utolsó sorából figyelte.ment. hogy a Wolff Áruház lett New Yorkban. Különösen egy sudár szőke manöken vonta magára a figyelmét. a finom metszésű arcvonásaival és hatalmas kék szemével. ahogy nézte a kifutón az estélyi ruhákat bemutató manökeneket. Mostanában mindenki jókedvű volt. És Bernie szinte a fellegekben járt. és érződött a levegőben. az egész országban a legerősebb. és Bernie maga is kissé lehiggadt. és valahogy ösztönös érzéke volt a divathoz. Valamivel korábban Paul Berman is arra járt.

.lebegett volna. Bár úgy tervezte. . az asszony pedig sóvárgó pillantást vetett rá.Bernie rámosolygott. hogy a bemutató véget ért. tökéletesen öltözködött. Marianne. Bernard? Franciásan ejtette ki a férfi nevét. hogy gratuláljon a francia direktrisznek. aki évekig a Diornál dolgozott. . elálldogált még egy darabig. roppant sikeres volt. kinézte magának Bernie-t. Negyvenes évei végén járhatott.Remekül csinálta. majd végül csalódottan tudomásul vette. és amióta az áruházba belépett. Mint a tűz és a víz.Ugye szépek voltak a ruhák. és ő soha többet nem látja a szőkét. majd bement a kulisszák mögé. hogy csak a szőke lányt várja minden egyes ruhatípus bemutatásánál. visszasiet az irodájába. roppant kimért volt és egyúttal nagyon szexi. és Bernie azon kapta magát. Bernie meg azon kapta 54 .

. hogy az asszony válla felett az elhaladó lányokat figyeli. de nem tévesztette meg a férfi látszólag hétköznapi hangja. ki ez a lány? Nekünk dolgozik. amikor a fiatal nőre nézett. és halomnyi különleges ruhadarabot vittek a karjukon.Szabadúszó. A szíve belesajdult. A lány 55 . és valóban nagyon szép volt. és akkor Bernard megpillantotta a szőke lányt. karján az esküvői ruha. amit a fináléban viselt. vagy csak a bemutatóra szerződtettük? . .magát. Egyébként francia.Mondja. Marianne. hogy a vásárlók felpróbálhassák és megrendelhessék őket. Aligha lehetett huszonegynél több. Az elárusítónők szapora léptekkel jöttek-mentek. akik farmernadrágban és saját utcai öltözetükben siettek el.Marianne követte Bernard pillantását. . karjukon a bemutatott ruhaköltemények. Minden nagyszerűen ment.Ennél többet nem kellett mondania. és néha nekünk dolgozik.

és felemelte az esküvői ruhát. Bemutatta Bernie-t a lánynak. mindenestül. A direktrisz pedig máris tudta. És ellentétben a Wolff Áruház részére kiválasztott 56 . hogy mi legyen a ruhával. hiszen a férfi többnyire olyan tartózkodó volt. Bernie szemét figyelte. Marianne megmondta neki. sőt még azt is elmagyarázta neki. Bernie pedig csaknem tátott szájjal bámulta. miközben először Marianne-re. ahogy a lányt falja. hogy az új akció a férfi ötlete volt. mi a kötelessége. majd Bernardra pillantott. Irtózott a gondolattól. kinek adja oda. mert fél egyszerűen csak úgy lerakni. de nem volt választása. Tulajdonképpen mulatságosnak találta.odalépett hozzájuk. rangostul. Franciául kérdezte a direktrisztől. Nyilvánvalóan szerette a nőket. de a pletyka szerint soha nem keveredett komolyabb kapcsolatba senkivel. hogy éppen ő hozza össze a párt.

Senkit sem ért váratlanul. és huszonnégy éves volt. Monsieur Fine. . Bernie elbűvölőnek találta a lány akcentusát.De a maguk bemutatója az más.Tudja.Úgy mosolygott a férfira.. és tizennyolc évesen Párizsba ment. talán mégsem. a 57 . hogy az majd elolvadt. először a Saint Laurent. Aztán hirtelen kapcsolt. Bernie el sem tudta képzelni. majd a Givenchy cégnek dolgozott. A vezető manökenek között tartották számon. miért nem találkoztak eddig. hogy Amerikába hívták. A lányt Isabelle Martinnak hívták. . Ám ezúttal úgy tűnt. a hírek szerint a mennyiséget a minőség elébe helyezte. engem többnyire fényképeznek. és hatalmas sikereket aratott Párizsban. Többször látta a Vogue.árucikkekkel. és bármit megtett volna a lányért. . és az utóbbi négy évben sikert sikerre halmozott New Yorkban. Dél-Franciaországban nevelkedett..

tulajdonképpen még gyönyörűbb.. . hogy újságokban és a kifutón is megjelennek. nem akarta a karjából elereszteni.Isabelle. miután 58 . a lány ellenben ismét rámosolygott. tulajdonképpen senki így le nem vette még a lábáról. Hozzá foghatóval még nem találkozott. Bernie pedig úgy érezte. soha nem akar többé hazamenni.Az agya hirtelen kiürült. És hiába épített maga köré páncélt. Vacsora után táncolni mentek a Rafflesbe. . és ezért Bernie lelkesen gratulált neki.. de ez a lány láthatóan profi volt mindkét területen. Az életben azonban más volt. A manökenek között ritkaságszámba ment. . és meghívta vacsorára a La Caravelle-be..Bernie már a látványba is majd belehalt.Igazán csodálatos volt Miss..Bazaar és a Women's Wear címlapján. . A vendéglőben mindenki a lányt nézte. megnyerő volt a bemutatón. Nem akarta futni hagyni a lányt. izé.

lefényképezik őket.Sheila elhagyta. aki nagyon is komoly anyai 59 . Isabelle a föld legszebb lénye. amikor ebédelni vitte az édesanyját. Bernie egy kis házat bérelt. Bernie varázslatos élményként élte meg. és Bernie csak nevetett. hajnalig táncolnak. A haja csaknem a fehérségig szőke volt. és aligha szállt volna vele vitába bárki is. természetes színű. Élték a felső tízezer gondtalan életét. kérkedik vele. hogy mindenhova magával viszi a lányt. majd két évvel később otthagyta egy ingatlancézárért. Miután megérkezett az Egyesült Államokba. Ám Bernie feltűnését követően mintha minden férfi eltűnt volna az életéből. a lány pedig minden hétvégét vele töltött. Isabelle érintésétől a fém is elolvadt. Bernie úgy találta. s ami még meglepőbb. Boldog nyarat töltöttek együtt East Hamptonban. nyomban viszonyt kezdett egy neves divatfényképésszel.

És mondd csak. .Anyja. milyen az a lány? . és remekül állt. Az anyja rámosolygott. Bernie kedvtelve nézte édesanyja sötétkék Diorkosztümjét. A két világ találkozása nem lehetett volna békés. ezúttal sem tágított. bár apja bizonyára szívesen megnézte volna a lenyűgözően szép lányt. Legutóbbi külföldi útján vette neki. mondd. mit képzelsz te magadról? .Minden porcikájából sugárzik a léhaság. ugye így mondják? Nem valami hízelgő mondás. mint rendesen.Nem gondolod. és egyébként is.Mire célzol? . esze ágában sem volt. Nem akarta azonban kitárgyalni Isabelle-t az anyjával.Nagyon kedves.Az ember soha nem lehet próféta a saját hazájában. .Szerintem nem ez a 60 . hogy ez a lány kicsit túl nagystílű hozzád? . fiacskám. hogy a szüleinek bemutassa. Nem vitte haza. . .pillantást vetett rá.

ha meg akart tudni valamit. amikor Sheila kezében a sportszatyorral elhagyta.legjellemzőbb.. és ezért burkolózott páncélba.Bernie anyja soha nem habozott. Soha többé nem akart ilyen helyzetbe kerülni. amit Sheilának vett Bálint-napra.. hogy a lány hozzávágta. az esküvői tervek. Nem volt felkészülve a támadásra. és bár majd megveszett a lányért. .. az jár a fiammal". A lány tényleg gyönyörű. És mondd. az a nap. . . A fodrásznál mindenkinek megmutatta. eszébe jutott az eljegyzési gyűrű. majd az is. mekkora ostobaságot készült elkövetni a Michigani Egyetemen.. Isabelle 61 . ő pedig csak állt ott az összetört szívével. szerelmes vagy belé? . hogy "az a lány. igen.. . és minden barátnőjének mesélt róla.Bernie anyja mindenfelé látta Isabelle fényképét. ám Bernienek inába szállt a bátorsága a kérdés hallatán. emlékezett. a címlapon.

mindenütt nagy szenzációt keltettek.Martin ellen azonban ez sem segített.. Így jó? Kielégítő a válasz?. . nem bánom.No. de nem házasodunk össze.Jó barátok vagyunk. többről van szó. .. hogy a fia homoszexuális. remélem. Bernie kénytelen-kelletlen elnevette magát.Az arcán őszinte megrökönyödés tükröződött. . Ezt hallva az anyja döbbenten meredt rá.Ennél azért. Bernie ugyanis kevesebbet találkozott a szüleivel. .Ő bifszteket rendelt. és a lány karácsony előtt Bernie-hez költözött.. Kapcsolatuk csaknem barátinak volt mondható. mióta visszakerült New Yorkba. és bárhol jelentek is meg. Szinte elválaszthatatlanok voltak. Azon az őszön magával vitte a lányt európai üzleti útjára. ennél azért többről van szó. . Mit ennél? .. különösen hogy Isabelle belépett az életébe. aki ezek után 62 . az anyja pedig filézett lepényhalat. és ezernyi kérdést tett fel az áruházról. mintha egy percre feltételezte volna. Kevés ideje volt.Ennél jobb nem jutott az eszébe.

. hogy nem szándékozik túl gyakran találkozni velük.Amúgy is olyan kevés időnk jut egymásra. 63 . A lány roppant kedvesen viselkedett a szüleivel. amikor találkoztak. Bernie pedig imádott szeretkezni vele. és csak bámult. Az ember szívesen dermedt volna az örökkévalóságba. hogy a társaságában mindenki aprónak és jelentéktelennek érezze magát. miközben Isabelle sminkelte magát. csak hogy bámulhassa. Isabelle értette a módját. éppen kilépett a zuhany alól. noha nem áradozott róluk. bármennyire borsódzott is a háta a gondolattól. és félreérthetetlenül Bernie tudtára adta. Hozzá fogható gyönyörű nőt nem látott még soha. a haját szárította. Még Bernie anyja is elfogódottan viselkedett. Isabelle bájosan biggyesztette az ajkát. vagy róla készült felvételeket tartalmazó mappával az ajtó felé lépkedett.kénytelen volt elvinni Scarsdale-be.

az ajtó kinyílik. Bernie autójának hátsó ülésén. Egyszer csaknem a liftben is megtették. semmint a szerelemre alapozódott. Isabelle szexuális fantáziája kimeríthetetlen volt. Ezért azután tavasszal megint magával vitte Franciaországba. a lányból soha nem elég. aki soha senki mellett nem érezte magát ilyen férfiasnak. aki szemet vetett Isabelle-re az egyik 64 . ezúttal azonban a szokásosnál nagyobb társasági életet éltek. majd vissza East Hamptonba.kivéve Bernie-t. Az égvilágon mindenütt szeretkeztek: a fürdőkádban. a padlón. Nem tudtak betelni egymással. a zuhany alatt. ahol. és Bernie úgy érezte. sőt egy vasárnap délután. amikor már majdnem felértek arra az emeletre. amikor Connecticutba kirándultak. mint tudták. kapcsolatuk pedig inkább a vágyra. és valahogyan előkerült egy filmproducer. s csak akkor kaptak észbe.

amivel sokáig igyekezett nem szembenézni. És amikor Isabelle hazaért. hogy mi az életcélja. és nem is csinált titkot belőle. és a rákövetkező napon a lány eltűnt. Végül Bernie a közelben horgonyzó jacht fedélzetén lelt rá. ahol éppen a producerrel szeretkezett. Bernie legnagyobb döbbenetére. 65 . neki próbálta elmondani az érzéseit. akinek az elvesztése fájdalmas. elnézést kért. Isabelle nem csupán príma szerető volt és gyönyörű lány. mert olyasmire döbbent rá. többek között a lány terveiről is.tengerparti mulatságon. hanem Bernie-nek a szerelme is volt. majd könnyes szemmel elsietett. Amikor Isabelle jó néhány óra elteltével visszatért. mit kap a férfitól. mit jelent számára a kapcsolata Bernievel. A producert teljesen elbűvölte a lány. Bernie egy pillanatig nézte őket. arról. Ő meg a producer hosszú órákig beszélgettek.

. hogy ez idáig hányszor és kivel csalhatta meg a lány. te nem vagy ketrec. hogy mással is lefeküdjön. ahova akarok. ez nem tarthat tovább.. én nem élhetek életem végéig ketrecbe zárva.. valamint a szoba közepén üresen tátongó Louis Vuitton-bőrönd. félreértettem a 66 .Bernard. s ott katonai csizma és sportszatyor voltak a kellékek. Úgy döntött. nem tűri. azt hiszem. Közben meg azon járt az esze. De ez az életforma. Bernie mindezt hallotta már. én vagyok a ketrec? .Isabelle. ami örökkévalóságnak aligha nevezhető. Ilyen egyszerű az egész. te egy kiváló ember vagy. kérlek.Bernie ridegen pillantott a lányra..Mon amour. Oda kell repülnöm. csakhogy más helyzetben. . mintha házasok lennénk. nem pedig Pucci-ruha és Chanel-cipő. Mindössze nyolc hónapja éltek egy fedél alatt. hogy úgy teszünk. . ..Ha jól értem.

.Értem.És a lány ekkor döfte a tőrt a szívébe. Bernie egy pillanatra szinte gyűlölte. bár ritkán dohányzott.Azt gondoltam. .De jogos volt a kívánság. ha ez az arc nem kerül filmvászonra.Dick azt mondja. . Ennél durvábbat még soha nem mondott.Teljes nyíltsággal beszélt. el tud intézni egy próbafelvételt valamelyik filmstúdióban . .én meg nagyon szívesen filmeznék vele. A képeslapok címlapjai nem elégíthették ki. Bernard. és talán még szebb volt.De az sem kizárt. restellte is magát ér67 .Azt hiszem. . nem olyan fontos. . amit csak lehetett. .Kis időre Kaliforniába utazom.A lány erre bólintott. .Cigarettára gyújtott. Kész vétek. . hogy először mindent meg akartál szerezni a Wolff Áruházból. hogy beszéljek róla. mint máskor.Ezt még soha nem említetted. . .kapcsolatunkat. igazad van. .a lány akcentusának hallatán Bernie szíve csaknem elolvadt .

Tulajdonképpen a lánynak már nincs rá szüksége. és kesernyésen a lányra mosolygott.Nem erről van 68 . A férfi szomorúan felelt.Bocsáss meg. Megint eszébe jutott Sheila. Átsétált a szobán. . .. . Isabelle.. . és a füstfelhőben a lányt nézte. . Már döntött. és ez nagyon elszomorította.Mágikus ereje lehet ennek a helynek.Ne hamarkodj el semmit! .Jövő héten Los Angelesbe utazom.te. . Isabelle mosolygott. ismét átvágott a szobán. A lány bocsánatkérően nézett rá. Bernard. a lányt azonban ennél keményebb fából faragták.De neked.Te New Yorkhoz tartozol. majd megállt. izgalmas és élő eleme. hogy nekem is ott lenne a helyem. majd megfordult. úgy látom. kinézett az ablakon a tengerre. ez nem elég. Idővel mindenki nyugati irányba távozik. . Bernie bólintott.Lehet.Rimánkodni lett volna kedve. Isabelle-nek már régen elmesélt róla mindent. . Te vagy a város egyetlen lelkesítő.

hogy idővel megtette volna. hogy Bernarddal beköltözött a városba East Hamptonból. .szó.El sem tudom képzelni. amelyeket Bernardtól kapott. némileg dekadensebb.. szinte röstellte magát érte. . Becsomagolt a Louis Vuitton-bőröndjeibe. akkor ő segíthette volna hozzá a lányt a filmezéshez.mind elvitte a gyönyörű ruhákat. . Még azt a négyezer dollár 69 . .Már látta magát sikeres filmsztárként. Bernard. Az a fajta férfi volt. amikor mondta... mint Sheila . és pontosan akkor távozott a producerrel. nem rólad. ha férjhez akarnék menni.. és távozása délutánján egy cédulát hagyott Bernie-nek.Mind a ketten tudták azonban.Ezt soha nem ajánlottam. Három nappal azután.. és miközben a lányt nézte.sokkal gondosabban. Szívesen lett volna lezserebb.. Összecsomagolta a holmiját .... ha komoly kapcsolat kellene. hogy itt maradjak. akkor csak téged választanálak..

amit a férfi az íróasztala egyik fiókjában rejtegetett. hogy Bernard megérti. és mint a levélkéből kiderült. Megismerkedett nőkkel Rómában. Voltak manöken. amelynek eltűntét 70 . és már-már arra gondolt. miként azt a Piaget-órát sem. A lány az összeget "kis kölcsönnek" nevezte.. akit komolyan vehetett volna. Isabelle soha nem küldte vissza a pénzt. no meg az áruházi kínálat. aztán egy nagyon csinos stewardess-szel Milánóban. egy festőművésznővel. biztosra vette. Megkérgesedett a szíve.készpénzt is magával vitte. hogy talán ilyen nem is lesz többé az életében. Addigra azonban Bernie már fütyült rá. Még mindig tökkelütött pojácának érezte magát. ha valaki szóba hozta a lányt. azonban senki nem akadt.. stewardess barátnői. Elkészült a próbafelvétel. és pontosan egy évre rá megkapta az első filmszerepet. egy társasági asszonnyal.

Egyetlen nem helyénvaló megjegyzést leszámítva . majd odébbállt. Isabelle Martin . hogy ez a téma tabu. elhagyta egy nagyobb halért. A témát ezzel egyszer s mindenkorra lezárták. hogy a lány elhagyta.soha nem említették többet a lányt. Hollywoodban is ezt a taktikát követte: a producert. akinek az első filmszerepet köszönhette.Bernie csak utóbb vette észre. Bernard ismét maga irányította az életét. Még egy karácsonyi lapot sem eresztett meg soha. és az anyját halálra rémítette a fia viselkedése. Bernard szülei pedig tudták. Bernard ezután két hónapig nem jelentkezett. ugyanezt tette Bernie előtt másokkal is.nem volt kétséges sokra viszi még. Másfél évvel azután. egy jobb szerepért. Több randevút jegyzett 71 . Kihasználta Bernie-t.amely után Bernard dühödten rohant el a scarsdale-i házból .

Egy pillanatra lehunyta a szemét.Jó reggelt. mégis bemegy dolgozni. nagyon sok mindenért lehet hálás az áruháznak. Fine . úgy döntött. majd 72 . és nyakát behúzva. úgy érezte. ő maga pedig mindenben sikeres. valamint orosz szőrmesapkába burkolva leszállt az autóbuszról a Lexington és a 63. Amikor meleg télikabátba. az áruház nagyszerűen prosperált. Remek vén szuka. mint amennyire el tudott menni. A Wolff Áruházat vette feleségül. amikor a liftajtó becsukódott. utca sarkán. némi büszkeség töltötte el az épület láttán. és amikor reggel a hóviharra ébredt. . a széllel dacolva az áruházig nyomult. Sok teendője volt. Amikor a liftben megnyomta a nyolcadik emelet gombját s a kabátjáról lerázta a havat. ráadásul meg akarta beszélni a nyári terveket Paul Bermannal. és cseppet sem bánta. Mr. a dolgát remekül végezte.mondta valaki.be a naptárába.

Fertelmes idő van. 73 . és megígérte a feleségének. . amit Paul Berman a délelőtt folyamán közölt vele. Arra azonban semmiképpen sem számított. Az emberek mindig megtalálják a módját. gondolatban végigszaladt teendőin. hogy még egy éjszakát New Yorkban kell töltenie. meg azon. amit Paul Bermannak mondani szándékozott. Bernie bólintott. hogy még a leglehetetlenebb időjárás esetén is mekkora a forgalmuk. hogy a hófúvásban el sem indul hazafelé. . Connecticutba sehogyan sem jut vissza.Mindig megdöbbentette. Az előző éjszakát is a Pierre Szállodában töltötte.Vannak vásárlók? .Paul Berman kinézett szobája ablakán: odakinn még mindig kavargott a hó és tudta.amikor az ajtó ismét kinyílt. Második fejezet . hogy pénzt költsenek.

. az sem volt titok. Valami jutalmat igazán megérdemelnek. Ilyenkor kellemes a vásárlás. Bárkinek az ötlete volt is. amiért ilyen időben eljöttek vásárolni.Meglepő módon nem is kevesen. amikor rajta kívül senki sem mert volna Bernie kissé kockázatos elképzeléseibe belevágni. Tizenkét éve voltak barátok. Én is ezt szeretem. amikor kevesen vannak az áruházban. évek óta azon mesterkedik. és ő nyitott meg előtte számtalan ajtót az áruházban. és olyan esetekben is melléje állt. Emellett megbízott benne. . és Bernard egy percre sem felejtette el. És felállítottunk két mozgóbüfét.A két férfi egymásra mosolygott. 74 . kávét és forró kakaót kínálnak. hogy Bernie legyen az utódja. mi több. saját fia nem lévén. ahol teát. hogy tulajdonképpen Paul Berman indította el a karrierjét. Ő biztatta. hogy iratkozzék be a menedzserképzőbe.Azért nem estek ám a fejükre. . kedves gesztus.

Paul? Az idősebb férfi bólintott. mintegy barátian.Szivarral kínálta Bernie-t.Szerintem jól megy minden. Gyakran beszélgettek. . bizony nagy gyorsulást észlelt 75 .Hogy érzed magad mostanában az áruházban? Nagyon is alkalmas nap volt ez a beszélgetésre. és a hölgy remekül bevált. . és ezek a rögtönzött eszmecserék a Wolff Áruház szempontjából kivétel nélkül igencsak hasznosnak bizonyultak. miközben a fiatalabb férfi várta. A legutóbbi ilyen megbeszélés eredményeként vettek fel új divatigazgatót a Wolffhoz. hogy megengedhetünk magunknak egy némiképp szokatlan lépést. Nem gondolod.Nocsak.Ha valaki ebben a pillanatban Bernie pulzusán tartja a kezét. A Saks Áruházból csábították át. de végül is belevágott: . mi következik. és Bernie rámosolygott Paulra. . nem tudta. láthatóan zavarban volt. És éppen ezért döntöttünk úgy az igazgató tanáccsal. hogyan kezdjen bele a mondókájába.De igen. .

mintha az utcán perecet vásárolnának. Már azt hitte ugyanis.volna. Bernie megkönnyebbülten felsóhajtott. Los Angelesben már kitűnő helyzetet teremtettek. hogy vele kapcsolatos a probléma. Paul és Bernie több ízben is járt a helyszínen. s láthatóan minden a legnagyobb rendben ment. és az asszonyok úgy vitték a divattervezők termékeit. Paul Berman ugyanis kizárólag komoly ügyekben hozta szóba az igazgató tanácsot. . . az építkezés már javában folyt.Csak azt nem tudjuk. és abban egyetértettek. Nagy pénzek hevertek arrafelé.Jól tudod. . hogy júniusban San Franciscóban megnyitjuk az áruházat. ki legyen az áruház igazgatója. hogy 76 . mekkora jelentőséget tulajdonít Paul a San Franciscó-i piacnak. Épp ideje.Az eseményre öt hónap múlva fog sor kerülni. Azzal azonban tisztában volt. hogy a pénzből a Wolff is részesedjen.

Jane Wilson ideális igazgató lenne. Elkerülhetetlenül. Paul Berman összevonta a szemöldökét.A tekintetük találkozott. Bernie elsápadt. ahová már annyiszor. Az áruháznak pedig egy erőteljes személyiségre van szüksége. . aki tud irányítani.. tisztában van a realitásokkal. te 77 .észak felé kell továbblépni. mint gondolta. csakhogy ő nem akar elmenni New Yorkból. Bernard.Szerintem ő nem alkalmas. ha külső embert alkalmaznánk? Talán valakit egy másik áruházból. Jane-nek nagyobb hasznát vesszük itt. nincs benne elég keménység. Eljött a halálos döfés pillanata. New Yorkban.Mi azt akarjuk.Azt hiszem. Mi lenne. és újszerű ötletei vannak.. . .Vagyis megint ugyanoda lyukadunk ki. . A mérkőzés tehát nehezebb lesz. Paul egyenesen Bernie szemébe nézett. . Ez valami vicc! De az arckifejezése. hogy te legyél az igazgató.

. ez lehetetlen.Paul könyörgő pillantást vetett rá. .. hogy San Franciscóba? . Bernie! .. Paul?. nem. akkora 78 . és ha a startnál rosszul nyitjuk ki az ajtókat. . Áthatóan nézte. Vagy mégsem? . Te is jól tudod.Mert neked megvannak az említett képességeid.jó ég! Ez mégiscsak komoly! De hiszen már eleget bizonyított. újdonságokat igénylő.. és mert szükségünk van ott rád. elegáns. az új áruház pedig nagyon fontos a számunkra. Keresgélhetünk ítéletnapig. Három év Chicagóban éppen elég. procc. azt nem fogjuk többé helyrehozni.Viszolyogva gondolt arra.Paul. És az itteni állásom? .. nálad jobbat akkor sem találunk. Remek piac kínálkozik odaát.De San Franciscóban.Egészen megdöbbent. olyan jól érezte itt magát.De miért éppen én? . Neked kell segítened. Bernie pedig roskadtan ült a fotelban.. hogy ismét el kell hagynia New Yorkot. de érzékeny.

Akkor járj át Los Angelesbe szórakozni. amit akarsz. ha lenne más választásunk. Talán kettőig. Csak akkor még fiatalabb voltam. biztosítania 79 . A távozásnak akár a gondolata is roppant nehezére esett. Paul. Nincs kedvem megint a vadonban élni.Akkor röpülsz haza..Mennyi ideig? . de fenemód provinciális. Olyankor majd én helyettesítelek. amikor Chicagóba küldtél. Bernie tartott ettől. nem kérnélek. de természetesen nem akarta Pault cserbenhagyni. Kipróbáltam. . De mégiscsak ott van rád szükség. mielőtt még minden félresikerül.Egy évig. aki alkalmas a feladatra. csak bírd ki! Erre kérlek. Csinálj. de egyszerűen nincs senki. Nagyon szép város. Tudom. Esetleg tovább is. . milyen. amikor csak akarsz.. Márpedig valakit oda kell küldenem. . Valakinek ellenőriznie kell az építkezés utolsó fázisát. .örömmel töltötte el az állása.Ugyanezt mondtad.

.Ismét találkozott a pillantásuk. Bernard! Vadonatúj az áruház. noha előbb-utóbb amúgy is megtudta volna a hírt. akkor kibírnám. ha biztosítékot kapnék arra.kell. Halk sóhajjal állt fel. -De minek is magyarázgatom. Tulajdonképpen kokárda lehetne Bernie kalapján. amit ezúttal látott. meg kell határoznia a hirdetések alaphangját. de neki nem fűlt hozzá a foga. És Paul kissé megriadt attól.Talán. hogy mi a feladat? A felelősség óriási. és már bánta. hogy legfeljebb egy évre szól a kinevezés. a promóció menetét.. Gondolkodnom kell rajta. lebeszélni róla pedig csaknem lehetetlen vállalkozás.. és a New York-i után a legszebb. . . 80 . Nem sikerült olyan prímán ez a délelőtt.Csak tessék. hogy egyáltalán bejött. akkor nincs apelláta. Ha egyszer Paul eldöntött valamit. Cseppet sem. Türelmetlenül legyintett. hogy nyitáskor minden simán menjen.

hogy erre meglehetősen kicsi az esély. Tudnod kell. Ha az áruház addigra nem lesz olyan szinten. Bernie kedvesen rámosolygott.Csak fontold meg nyugodtan. Semmi esetre sem akarta megkockáztatni. és mindketten tudták. Bernard aligha jöhet vissza. Paul Berman felállt és ránézett. . Bernie viszont fikarcnyi hajlandóságot sem érzett. 81 .Bernard bánatosan mosolygott. Nem akarlak elveszíteni. hogy az igazgató tanács döntése miatt netán elveszítse Bernie-t. hogy így is érez. Bárhol nyílik is egy új áruház. San Francisco pedig csöppet sem vonzotta. mi az utolsó szavam. Bernard. hogy valaki más átvehesse. . gondos munka kell a bejáratáshoz. Paul azonban nem tehetett neki ilyen ígéretet. kéthárom évnyi odaadó.És mivel teljesen nyilvánvaló volt. hogy ilyen hosszú időre elkötelezze magát.

s közben úgy érezte. legyen az bármely elegáns és csicsás hely.A beszélgetés után egyedül ült az irodájában. . mintha átment volna rajta az úthenger. A hófúvások.Az én végszavam pedig az. Fanyar 82 . hogy megnyithatja egy áruházi lánc legújabb létesítményét. sem korábban. Sem most. hogy nem akarlak cserbenhagyni.Így lesz. hogy végül mindketten helyesen fogunk dönteni. . zárt ajtók mögött. Olyan lesz. a kosz és a kibírhatatlan júliusi hőség ellenére is szeretett itt élni. hogy valaha San Franciscóban éljen.Akkor bizonyos. és a képeslapszerűen tündöklő város az öböl partján egyáltalán nem csábította. . Szerette a New York-i életet. mintha mindent elölről kellene kezdenie.. mint New York. a hóesést figyelte.Alaposan fontold meg! . Akkor is más. El sem tudta képzelni. és cseppet se vonzotta.Paul Berman a kezét nyújtotta Bernie felé. .

Mi a baj. Inkább a lány stílusához illik az a város. Mama. . Mrs.A hölgy már akkor is ősöregnek tűnt. vajon neki is be kell-e szereznie egy pár katonai csizmát? A gondolattól elfogta a mélységes csüggedés. Bernie anyja azonban imádott ilyen eseményekről tudósítani. Bernard? . .Szomorúan.Beteg vagy? Bernie lehunyta a szemét.Semmi bajom. . és arra gondolt. és ez a hangjából is kicsendült. Goodman meghalt. És ti hogy vagytok? . Csak éppen fárasztó napom volt. amikor az anyja felhívta telefonon.mosollyal emlékezett vissza Sheilára. mint az övéhez.Szóval mi a baj? 83 . hogy meghalt. és annak már van vagy harminc éve. Azután mégis visszatért a fiára: . hátha attól vidámabb lesz a hangja.Semmi. Nem volt semmi meglepő abban. ha mégis odaköltözik. . Emlékszel rá? Kisfiú korodban süteményt sütött neked.

A kérdés fájdalmasan csengett.Ronda napom volt.. ha idejönnél.Mit szóltok a Huszonegyeshez? Jó lesz? Vagy menjünk inkább egy francia vendéglőbe? Cőté Basque.Bernie tudta. . Az anyja mindenáron haza akarta csalogatni. ráadásul úgy." .Semmi. .Na jó .Nem olyan a hangod. Mama... . .Nem tudom. Előtte. . Mondom. Apád azt mondja. hogy ez nem igaz.Akkor menjünk a Huszonegyesbe. mintha ez Bernie szokása 84 . Fáradt és letört. És akkor nyolckor vacsorázunk. Az apja ugyanis nagyon szívesen járt vendéglőkbe. mintha ezzel bizonyítana valamit a fiának. hogy semmi baj.felelte beletörődve az anyja. legjobb lenne. .Remek.Összeszorított fogai közül préselte ki a szavakat: "Ráadásul száműznek Szibériába. úgy hét tájban. gyertek fel hozzám egy italra. A jövő héten ugye együtt vacsorázunk a házassági évfordulótokon? Hova akartok menni? .Mondom. . hogy jól vagyok. Grenouille? . . Szinte üdítően hatott rá a sok munka után.Hozol lányt magaddal? .

érvényes-e még a meghívás.. Mama. hiába ismétli meg. Bernie elmosolyodott. mintha önmaga karikatúrája lenne. hogy megérte volna a fáradságot. Hétkor. nálam. az anyja még legalább négyszer fel fogja hívni. .Az anyja olyan volt.Hívd fel egyszer. most mennem kell..Miért kellene lányt hoznom? ... és azon töprengett. vajon ő is ilyen lesz-e majd. Mostanában sohasem telefonálsz. . ha gyerekei 85 .lett volna. foglalt-e asztalt.Apát csókolom. . Jövő héten találkozunk. hogy megtudja.Ugyan. és nem akarna-e mégis egy lányt hozni.Miért ne? Soha nem mutatod be nekünk a barátaidat. nincs-e más programja. dehogyis! Figyelj csak. dolgom van. holott igazság szerint Isabelle óta egyetlen nőismerősét sem mutatta be a szüleinek. Egyik viszony sem tartott elég soká ahhoz. letette a kagylót. Talán szégyellsz bennünket? Majdnem beleüvöltött a telefonba: . . Mindazonáltal tudta.

a gyereknek szerelemből kell születnie. s ettől mindketten megkönnyebbültek. ám senkit sem talált alkalmasnak a feladatra. Egy-két napig azonban eljátszott a gondolattal.lesznek. amikor délután hazaindult az irodájából. Bernie egyébként nem vágyott különösebben gyerek után. hogy talán tartsa meg a lány a gyereket. ha feladja itteni társas életét. Odakint hideg és tiszta volt a levegő. úgy legalább lenne utódja. hogy állapotos. mint egy 86 . és Bernie-ben felmerült. hogy tévedés az egész. a havat bámulta. milyen lesz. Egy évvel ezelőtt volt egy barátnője. nem mintha fennállt volna a veszélye. Ott üldögélt a szobájában. aki jó néhány napig abban a hitben élt. és azon töprengett. E tekintetben megőrizte idealizmusát. Végül azután kiderült. és egyébként is úgy vélekedett. Csaknem a sírás környékezte. ha nem találkozik az általa kedvelt lányokkal. Túlságosan lekötötte a karrierje.

hiszen a szél már elállt. Kiutat azonban nem talált. és amikor erre rádöbbent. Szinte elképzelni sem tudta. Nincs menekvés. és mire gyalog hazaért és beszállt a liftbe. Harmadik fejezet 87 . a szíve dörömbölni kezdett a bordái között. olykor meg-megnézett egy kirakatot.zúzmara lepte üvegharangban. Nincs menekvés. Egyenesen a Madison sugárútra sétált. valahogyan már jobban érezte magát. Elállt a hóesés. Rettenetes gondolatnak tűnt. Most a csúcsidő forgalma sem rondította el a látványt. Ezúttal nem is kísérletezett a buszozással. hogy el kell hagynia New Yorkot. de nem akart. majd északnak indult szapora léptekkel. a gyerekek pedig hógolyóztak. a város szinte mesebelinek tűnt: néhányan sítalpon közlekedtek. Felmondani ugyan felmondhatott volna.

és azóta egyfolytában depressziós. Maga sem értette. -Nem. 88 . Talán nem sokra rá. teljesen értetlenül. hogy egy napon majd ő fogja vezetni a Wolff Áruház-láncot. hogy legyek az új San Franciscó-i áruház igazgatója. miért szépíti a helyzetet.Hogy hova mész? . hogy egy nudista telepre költözik. Felkértek. Mintha azt közölte volna. Mama. Kétnapi gondolkodás után igent mondott Paulnak.. és Paul azt is a tudomására hozta.Most tulajdonképpen kirúgnak. A New York-i mellett az a legfontosabb áruházunk. vagy hogy nővé operáltatja magát. hacsak azért nem. Hatalmas fizetésemelést kapott. hogy saját magát is meggyőzze. vagy alacsonyabb beosztásba helyeznek? Bernie-t cseppet sem lepte meg anyja szokásos bizalmatlansága. nem erről van szó.rá a burgonyakrémleves felett.Az anyja csak bámult. . mintha Bernie képtelenséget mondott volna.

Ráadásul nagyon drága holmikat. . . S bár tökéletesen tisztában volt azzal. mint akit temetésre 89 . és megnézed a saját szemeddel. hogy Paul Berman hálás neki.Igen. tudta. mégsem volt könnyű a helyzet. majd csak kibírja.De miért éppen San Franciscóba? Ott már csak a hippik élnek. megtartja New York-i lakását. Hordanak azok egyáltalán ruhát? Bernie elmosolyodott. Rámosolygott a szüleire. esetleg két-három évre kiadja. ám ezt nem kívánta az anyja orrára kötni. San Franciscóban pedig átmeneti lakást bérel. Ezen túlmenően minden kérdésesnek tűnt. és cseppet sem lelkesítette a jövő. Úgy döntött. És ha másfél év lesz belőle. . hogy mindent meg fognak tenni ennek érdekében. Megmondta Paulnak. hogy egy éven belül mindenáron vissza akar kerülni New Yorkba.Eljöttök a megnyitóra? Az anyja olyan képet vágott. Majd eljössz.hogy visszatér New Yorkba. És bár erre nem kapott semmiféle ígéretet.

. Apád időbeosztása.Az anyja úgy hajolt át az asztal felett.Lehetséges. De meg kell mondjam tette hozzá savanyú képpel .. Majd meglátjuk. .Bernie becsületesen válaszolt. . miközben a Huszonegyesben üldögéltek.Van valami komoly nőügyed? . Apa. Júliusban Európába készülnek. a férje azonban nem bánta.Nem is tudom.invitálnak. ezúttal mégis aggodalmasan pillantott a fiára. .Nagyon tekintélyes állás. a szüleinek akkor nincs semmiféle elfoglaltsága. és maga Paul Berman kért fel rá az igazgató tanács nevében.szívesebben maradnék New Yorkban. és az asszony erre változó hangulataiban rá is játszott. és nem gondolt a munkájára.Mindig az apja volt az ürügy. amikor Bernie apja elengedte magát. ez előrelépést jelent? . . . de előtte bármikor meglátogathatják.Bernie jól tudta. . Ama ritka pillanatok egyike volt. . . fiam.Júniusban. Mikor lesz? . mintha valami roppant bizalmas 90 .Mondd.Igen.

.Azt mondják. . Azt is mondhatnám. San Francisco hemzseg a homoszexuálisoktól. másfél éven belül visszakerülök ide. . Bernie elnevette magát. Mama. Egyszerűen csak szeretem New Yorkot. és Bernie már csaknem megsajnálta.És látogatóba se jössz vissza? . . Mama. és aggódó pillantást vetett a fiára. imádom. Remélem. Bár erről pillanatnyilag nem volt igazán meggyőződve.A Végzet Hangja ismét megszólalt.Nincs.Végtére is lehetne Cleveland vagy Miami.Az anyja szemét elfutották a könnyek. . vagy éppenséggel Detroit is. hogy egyik sem New York. filozofikusra veszi a figurát.. és úgy döntött. 91 .Azt hiszem. .Bánatos mosoly ömlött el az arcán. A szüleire pillantott.kérdést tett volna fel.Nagyon fogtok hiányozni. . .. És bizonyára nem San Francisco a földkerekség legrémesebb városa. Felhörpintette az italát. tudok vigyázni magamra. leszámítva. nem mintha bármi kivetnivalót találnék bennük.

mindössze három héttel azután.de akkor eszébe jutott. hogy az anyja annyiszor tud sírni.Sokat utazgatok majd ide-oda. De miután a gép New Yorkban felszállt. milyen gyönyörű lesz. micsoda merényletet követett el maga ellen. . meg hogy talán mégis inkább fel kellett volna mondania. egy San Franciscóba tartó gép fedélzetén ült. Megveregette az anyja kezét. Az áruház megnyitására pedig mindenképpen elvárlak benneteket. És Bálintnapkor. és azon merengett. de mégiscsak ott fogok élni. hogy az új állást felajánlották neki. majd elbúcsúzott a barátaitól. ezzel szemben délután 92 . így azután a kelleténél kevésbé hatódott meg. ahányszor csak szükségét érzi. Majd meglátjátok. s végül utoljára vacsorázott együtt New Yorkban Paullal. február elején. Magának is ezt mondogatta csomagolás közben. kitört egy újabb hóvihar. Nektek kell eljönnötök látogatóba.

És amikor a rákövetkező napon felhívta Pault. az áruház. Ám ami még ennél is fontosabb. hogy ha nem is véglegesen. máris minden a helyére kerüljön.kettőkor. a hangjából kiérezte a megkönnyebbülést. épülőfélben is egyenesen lenyűgöző volt. a belső berendezés készen állt. A növények virágba borulva pompáztak. valamint interjút adott a 93 . de eljött. és annak lehet örülni. Találkozott a hirdetési kampányt irányító cég képviselőjével. meleg és langyos szellő. És a szobája a Huntington Szállodában felülmúlt minden várakozást. és minden olyan volt. hogy Bernie ott áll a kormánykeréknél. még így. hogy mihelyt az épület elkészül. mint New Yorkban májusban vagy júniusban. napsütés fogadta őket. Az építkezés persze pontosan zajlott. Ráadásul minden határidő szerint ment. Legalább az időjárás kellemes. amikor San Franciscóban landoltak. És hirtelen megörült.

Minden úgy ment. 94 . de kényelmesen elfért. A Nob Hillen egykettőre kibérelt egy bútorozott lakást egy modern felhőkarcolóban.helyi. Bár az épület jóval barátságtalanabb volt azoknál a szép házaknál. A sajtó kedvezően fogadta az eseményt. Már tulajdonképpen csak meg kellett nyitni az áruházat. amilyennek valamennyien megálmodták. S eközben ő volt a főnök. előételeket és pezsgőt szolgáltak fel. mint a karikacsapás. és ami fő. vigadni. hogy lakást találjon. A nyitás kiválóan sikerült. Olyan volt. Bernie-t azonban jobban izgatta az áruház. Krónikás című lapnak. a makulátlan öltözékű pincérek pedig kaviárt. Lehetett táncolni. valamint az volt még hátra. közel volt az áruházhoz. a manökenek csodálatos modelleket viseltek. Elegáns összejövetelt rendeztek az áruházban. Egyik feladat sem volt elenyésző. amelyeket mindenfelé látott.

ő is el volt ragadtatva. és ha majd visszahelyezik innen New Yorkba. Amikor a szülei San Franciscóból átrepültek Los An95 . Azt mondta neki.valamint szabadon kószálni a vadonatúj áruházban. Bernie roppant büszke volt az egészre. a könnyedség eleganciával keveredett. Az első hét rekordbevétele azonban mindenkit kárpótolt. Megvolt itt New York stílusa és a nyugati partvidék lezsersége. és a rákövetkező öt nap vásárlásai során minden elárusítónőnek elmesélte. és még Bernie anyja is büszke volt a fiára. hogy az ő fia itt az igazgató. Minden gyönyörű volt. ő fogja irányítani az egész áruházi láncot. amit valaha látott. ez a legeslegszebb áruház. És amikor Paul Berman megérkezett New Yorkból. A nyitás napján a tömeget rendőrkordon és mosolygó alkalmazottak sora volt kénytelen visszatartani.

és sivárnak tűnt a simogató észak-kaliforniai napfényben. Amúgy is mindig az áruházban volt. A megnyitást követő napon az egész igazgató tanács visszarepült New Yorkba. Bernie meghökkenve tapasztalta. hiszen Kaliforniában nincs szünnap. egyetlen barát nélkül. Bernie Fine agyondol96 . Hétvégeken azonban nem kellett volna bejárnia. és ez mindenkinek feltűnt. Paul pedig még aznap este továbbutazott Detroitba.gelesbe. Bernie már bánta. hét napból hetet. De nem volt különösebb jelentősége. hogy nem egy bájos kis viktoriánus stílusú házat bérelt. milyen magányos nélkülük. valamint a New York-i vendégek nélkül. egy steril és csúf lakásban. A bútorzat barna és nyersgyapjú színekben pompázott. ahová átültették. más teendője nem lévén. de mégis így tett. És Bernie hirtelen egyedül maradt abban a városban.

és abban is egyetértettek. mondogatta mindenki. mibe érdemes belefogni. Határozott volt. mibe nem. magától azonban még annál is többet. az áruházlánc más egységeibe küldött olyan cikkeket. hogy kedves ember. helyettük új árut hozatott. így senki sem mert szembeszállni vele. Ösztönösen megérezte. ami az áruház érdekeit szolgálta. állandóan változtatott. valamint az árukészletet. amelyekről kiderült. És min97 . Sokat követelt a munkatársaitól. hogy mégsem kelendőek San Franciscóban. és mindent a frissen szerzett információkhoz igazított. s ahogyan munkatársai észlelték. holott alig ismerte a várost. hogy a vásárlók azokból rendelhessenek. Folytonos volt a mozgás. az esetek zömében tévedhetetlen. Ráadásul csalhatatlan érzékkel válogatta ki mindazt.gozza magát. és az ilyen emberrel aligha lehet vitába szállni.

hogyan vásárolnak. ha vevővel találkozott. mi tetszik nekik. vagy adtak neki kicserélendő holmit. hogyan viselkednek. Bernie-t pedig szerették az áruházban. Még azt a furcsa szokását is elnézték. zöld 98 . hogy nap nap után órákig kóborol az áruházban. ha az ember "jelen van". az alkalmazottak pedig lassan megszokták a jelenlétét. Beszédbe elegyedett háziasszonyokkal. Mondhatni remekül. és ő mindig gyorsan intézkedett: odahívott egy elárusítót. milyen ruhát vásárolnak a vásárlók. gondosan nyírt szakállú.den jól ment. Látni akarta. mint mondogatta. s ez. hogy blokkoljon le árucikkeket. Hozzászoktak a látványhoz: a gesztenyebarna hajú. sőt a megkérdezettek gyerekeinek öltözködése iránt is érdeklődött. Mindent tudni akart. csakis úgy lehetséges. fiatal lányokkal és egyedülálló férfiakkal. Mindig örült. Gyakran megkérték.

Soha nem volt barátságtalan. aki remekül szabott angol öltönyöket visel. ráadásul sikeresen. hogy a lehető legokosabban cselekedtek. Bernie a San Franciscó-i áruházat a Wolff lánc legkiemelkedőbb üzletévé fogja tenni. mellesleg. nem lepte meg. Bernie az ő fiuk. Paul ebben szikrányit sem kételkedett. ami. és amikor valamit másként akart.szemű férfihoz. hogy az alkalmazott megértette. tudta. amikor New Yorkban az áruforgalmi statisztikát böngészte. úgy magyarázta el az elképzeléseit. és egy napon átveszi majd Berman munkáját. Mindezért óriási tisztelet övezte. Paul Berman pedig. és 99 . higgadtan és halkan beszélt. Negyedik fejezet Az első hónap valamennyiük számára kimerítő sürgésforgása után júliusra már áttekinthetővé vált a helyzet.

netán engedély nélkül lefényképezze. és a nők képesek voltak öthét.netán még tízezer dollárt is költeni egyetlen ruhára. San Francisco társadalmi életében ugyanis az operaszezon kezdete volt minden évben "az" esemény. a raktár ajtaja előtt pedig állandóan fegyveres őr állt. Július közepén egy napon Bernie éppen az emeletre igyekezett.az őszi árukészlet is kezdett beáramlani. A földszinti raktárban a fogasokon már ott sorakoztak a különleges estélyi ruhák. amely döntő jelentőséggel bírt. nehogy bárki illetéktelen szemet vethessen a ruhákra.lopás . július legfőbb eseménye azonban az operai divatbemutató volt. vagy a legrosszabb . és az Opera megnyitására piacra dobandó kollekció járt a fe100 . hiszen ezek a ruhadarabok egész vagyont értek.ne történjen. Bernie naptárában több ruhabemutató is szerepelt a következő hónapra.

és azon kapta magát. ellenőrizni akarta. hogy minden rendben megy. Bernie rámosolygott a kislányra. A kislány már hosszú ideje figyelte.jében. Egy hete gondok merültek fel az iskolakezdéshez szükséges áruk beszerzésével. akik mosolyogva köszöntötték. és személyesen akart meggyőződni róla. A gyerekruhaosztályon lépett le a mozgólépcsőről. de nem is félt. hogy egy aprócska kislány kék szemébe néz. csak szemmel tartotta. mintha csak arra lett volna kíváncsi. A pénztárpult mögött néhány szót váltott az árubeszerzővel. . majd körülnézett. és egymaga indult el a fogasok közé. nem mosolygott. mit csinál a férfi a következő pillanatban. utasításokat adott az eladóknak.Szia. melyeket a következő héten szándékoztak leértékelni. rendben megy-e minden.A kérdés kissé váratlan volt 101 . Hogy vagy? . Hirtelen tarka fürdőruhák között találta magát.

A szakáll szúrós. A szokásos "hogy megy a tanulás?" kérdés teljességgel idétlen lett volna.Tetszik neked az áruház? . aki alig lehetett több ötévesnél. mit mondjon egy kisgyereknek. rózsaszín ruhácskát viselt. és végigsimí102 . .Utálom a szakállat. .Nem rossz.Igazán sajnálom. és rózsaszín masnit kötött rá.A kislányhoz fogható bájos jelenséget Bernie még életében nem látott: hosszú szőke haját valaki két copfba fonta. . nagy valószínűséggel a kislány kedvenc játéka volt.egy aprócska nőszemélytől. mire a férfi komolyan rábólintott. . . A babán meglátszott a sok szeretgetés. ha tudja.A kislány tárgyilagos hangon közölte. . . Láthatóan Bernie sokkal jobban érdekelte. mintha legalábbis hasznára válna Bernienek.A kislány vállat vont. de Bernie amúgy sem tudta soha. egyik kezében pedig egy babát húzott maga után.

Ez a kislány pedig a legeslegbájosabb volt. akit ideérkezése óta látott. és rút. ám ő nagy fontosságot tulajdonított nekik. mezítláb jártak. ő azonban már hozzászokott. ötéves hölgyeken pedig soha nem próbálta ki. a kalapokat és a kiegészítőket. az arcot mintegy keretbe foglaló fülbevalókat. Cseppet sem találta szúrósnak. San Franciscóban pedig nem volt 103 . San Francisco nőlakói eddig cseppet sem tetszettek neki. Bernie hiányolta a New York-i tartást: a magas sarkú cipőket.totta arcszőrzetét. A hajuk hosszú volt és szabadon lógott. San Franciscóba érkezése óta egyáltalán senki sem próbálta ki. éppen ellenkezőleg. Pontosabban. a tökéletes frizurákat. nyilvánvalóan kényelmes szandálokat viseltek. Kétségkívül jelentéktelen részletek. a szőrméket. és mintha mindegyik kedvenc öltözéke pólóing és farmernadrág lett volna.

.Azt nem árulhatta el a kislánynak.Tovább csacsogott. . ami mellesleg nagyon valószínűnek látszott? De nem akarta megijeszteni. mert érezhetően felháborította 104 . Néha meg igazán utálatosak. csak még nem fogta fel.Nagyon is. Az anyukámhoz bezzeg nem mindig rendesek a dolgozójában. . Vajon a kislány elveszett.bennük része.És rendesek hozzád? . ezért nem hozta szóba.Az én nevem Jane. . .Az jó. és feléje nyújtotta a kezét.Igen. vajon hova tűnt a kislány mamája. hogy ő a főnök. amit az higgadtan megrázott. .Egyébként Bernie-nek hívnak.Nagyon élvezte a társalgást a kislánnyal. amikor beteg vagyok. Te itt dolgozol? . Bernie meg alig tudta visszafojtani a nevetését. és azon tépelődött. Roppant komolyan társalgott. .Néha még akkor sem maradhat otthon. . miközben le nem vette a szemét a férfiról.

Emlékszel rá. És hirtelen kerekre tágult a szeme. . akik néhány perccel korábban az árubeszerzővel beszélgettek. Jane anyja láthatóan nem volt a közelben.Én meg kíváncsi voltam a fürdőruhákra. rajtuk kívül azonban nem volt ott senki..Bernie gyöngéden rámosolygott. .A földszinten vett magának rózsaszín harisnyanadrágot. Mindenütt fürdőruhák függtek. . a kisasszony meg nyilván egymaga jött fel az emeletre. . és megpróbált visszaemlékezni. . . Ám ez a mondat egyúttal az anyját is az eszébe idézte.anyja munkaadójának szívtelensége. A kislány körbenézett. Jane.Kissé elbátortalanodva pillantott a férfira. Csupán az eladónőket látta.. hol láttad a mamádat utolj ára? A kislány Bernie-re sandított.Nem tudom. Még mindig a pénztárpult körül álldogáltak.Hol van az Anyu? .Jövő héten a tengerpartra me105 . . és körülnézett. hogy megnézze őket.

Mit szólnál.Egy hosszú sor apró bikini előtt állt. és megennénk egy fagyit. hogy a kislány szeme könnybe lábadt. A férfi észrevette.Bernie erre odaintette az egyik elárusítónőt. de hősiesen igyekezett visszafojtani.. . mire a férfi a kezét nyújtotta neki. . és feljött az emeletre. ha beülnénk az eszpresszóba. hol találhatjuk meg a mamádat. hogy Jane anyja a földszinten vásárolt magának harisnyanadrágot. amíg ez a hölgy megkeresi a mamádat? . A kislány azonban megrázta a fejét.gyünk. 106 . . amikor a kislány meglépett.Na nézzük csak. . aki óvatosan közeledett. .. és egy lépést hátrált.A hangja megbicsaklott. . amikor Bernie észrevette.Nem szabad senkivel sem elmennem. Bernie elmagyarázta neki.Jane gyanakodva nézett mindkettőjükre.Nagyon szép fürdőruhák vannak itt. az elárusítónő pedig elmosolyodott. . Most azonban már remegett az alsó ajka.

Már nevetett is.Tudod. . .Megint a gyerekre mosolygott.Szóljon fel az irodámba.Ugyanaz. 107 .Lepillantott Jane-re.Majd odasúgta az elárusítónőnek: -Használják. . az érzés pedig kölcsönös volt.Hogy hívják a mamádat? Úgy értem. a hangosbeszélőt! .O'Reilly. kérem. ez ír név.Csak tűz vagy bombariadó esetén kapcsolták be. . ők majd elintézik. . aki roppant nyíltan nézett fel rá. noha egy lépést sem volt hajlandó megtenni vele. mi a vezetékneve? . vagy más veszélyhelyzetben. Bernie azon derült magában. aki a babával törölgette a szemét. mint az enyém.És mi a te vezetékneved? . . . .A férfi láthatóan lenyűgözte.Jane csaknem újra elmosolyodott. hogy talán erre a nőszemélyre vár harmincnégy éve. Én katolikus vagyok. ezúttal azonban bizonyára megkönnyíti majd. hogy megtalálják Jane anyját. Te is? . Az anyja nyilván alaposan belésulykolta. és Bernie ezt elismerésre méltónak találta.

Én zsidó vagyok . majd fürkésző pillantást vetett a férfira. Te hiszel Istenben? Bernie bólintott. hogy kenterben verte az utóbbi idők valamennyi nőneműjét. . .Aggódva tette fel a kérdést. hogy bemondassa a nevet a rejtett hangosbeszélőbe.A kislány ezután hirtelen elkomolyodott. . hogy a kérdésre válaszolt volna. .Az olyan vallás. amit nem is volt könnyű megválaszolni. hogy alapvető dolgokat tisztázzon. de restellte volna bevallani a kislánynak. Nyilván azért akadt az útjába. Isten hosszú ideje nem jutott az eszébe.Hét napon keresztül adunk egymásnak ajándékot.Jane bólintott.magyarázta Bernie. és megdöbbentette a mély értelmű kérdés.Az meg mi? . . a gyereket azonban elkápráztatta.Hét napig? Ez nem is rossz.Én is.A gyerek láthatóan megdöbbent.Hozzátok is jön a Mikulás? . . ahol karácsony helyett hanukka van. amikor az elárusítónő elment. . Tulajdonképpen magyarázott. . . . .Hiszek.Az bizonyos.Szerinted az Anyu hamar jön? 108 . és megfeledkezett a mamájáról. ahelyett.

Bár nem feledkezett meg a mamájáról. és egy banános fagylaltkelyhet rendelt neki. a tengerpartról. a gyerek pedig leplezetlen érdeklődéssel követte. ezúttal azonban jobban állta a sarat. és nem is csalatkozott. . az 109 . de biztosra vette.A kezével mutatta az irányt. beszámolt neki lakásukról. Bernie a bárpult mellett egy magas székre segítette fel a kislányt. A fagylalt jelentős vonzerőt képviselt.Biztosan. Jane üdvözült mosollyal vetette rá magát a finomságra.A könnyei csaknem újra eleredtek. tulajdonképpen mégis jól el volt: társalgott Bernie-vel. ami ugyan nem szerepelt az étlapon. és csak úgy röpködtek a copfjai. . ahogy kéz a kézben elindultak. Akkor most sor kerülhet arra a fagylaltra? Az eszpresszó ugyanis itt van jobbra. hogy az ő kedvéért elkészítik. a szeme azonban nyugtalan maradt. így azután szó nélkül a férfiéba fűzte a kezét.

hogyan is élhetett a kis hölgy nélkül ilyen soká.iskoláról. Az Anyu azt mondja. meg a narancssárga.mondta csokoládétól és tejszínhabtól maszatos arccal és teli szájjal. . és azon morfondírozott..És ugyanolyan a felesége is..A fürdőruháitok tényleg csuda szépek.. Kutyát szeretne. gyorsan belapátolta a tartalmát. .Azok a picik. a rózsaszín és a piros. a kétrészesek. és amikor a férfi rámosolygott. . de a háziúr nem engedi.A szájába lapátolt egy kanálnyi diót.Varázslatosan festett. hogy nekem nem kell a felsőrészt hordanom. Tetszik nekem a kék. de hát én akarom. meg még kövér is. .. tejszínhabot és banánt..Melyik fürdőruha tetszik neked a legjobban? . ha nem akarom. Bernie meg eközben komolyan bólintott.Rémesen utálatos . . bár a csokoládé már az orrocskáját is elborította. . . Az utolsó falat banán is eltűnt.A szája felé közelítette a kanalat. nyomában a tejszínhab110 ..

amikor neszezés hallatszott az ajtó felől. Nyilvánvalóan nagyon meg volt ijedve.Csak meg akartam nézni a. és feltűnt egy hosszú.Bernie111 . . majd gyorsan a karjába zárta és magához ölelte. . kicsit megrázta.Az anyja nem hagyta. közben a könnyeit nyelte.Jane elvörösödött. Odarohant hozzájuk. mintha aranylemezből volna.Elnézését kérem. . szőke hajú nő.Hova tűntél? . . és kezében a kézitáskája.A mama is csinos volt. És beletellett egy kis időbe. hogy a kislány befejezze a mondatot. amíg észrevette a mellettük álló Bernie-t. valamint három szatyor mellett ott volt Jane kabátja és egy másik baba is.Jane! . .bal. . némileg hasonlított is Jane-re. a tekintete zaklatottságot tükrözött.Soha többé ne tegyél ilyet! . és meghunyászkodva pillantott a mamájára. megragadta a gyerek karját.. aki gyönyörködött a látványukban. Az arcán könnyek nyoma látszott.. a haja olyan volt.

112 . törékeny. akinek megtetszett az asszony. hogy segítsen. Nem árt nekünk egy kis izgalom. Szandált viselt. még később pedig egy vásárlót kért arra. amit okoztunk. Jane anyja attól félt.Elnézését kérem a sok kellemetlenségért. és kétségbeesésében először egy elárusítónőt. amit csak tudott. majd az egyik részlegvezetőt. hogy a kislány az eszpresszóban van. Egyébként nagyon jól éreztük magunkat. Jane pedig mosolyogva kezdett csacsogni. szőke és hatalmas kék szeme volt. majd végül a hangosbeszélő bemondta. . pólóinget és farmernadrágot.re pillantott. hogy talán elrabolták a kislányt.Semmi baj. . és a földszinti részleg teljesen felbolydult.Bernie és Jane cinkos pillantást vetett egymásra. De az átlagnál jóval csinosabb volt. .Az egész áruház anyát és lányát kereste. akár Jane-nek: . Mindenki megtette.

. elnézését kérem.. és sajnálta.Bernie-nek eszébe jutott a kislány megjegyzése.Látod. Jane és én nagyon komoly beszélgetést folytattunk e tárgykörben. . milyen füligmaszat lennél.Enyhén 113 . . Nagyon jól érezte magát a kislánnyal.Ő meg valami egészen más.ismerte be örömmel Bernie.. talán nem? . a fiatal nő pedig elpirult.Tudja. Jane erre megfontoltan bólintott.Na de Jane!. . hogy elmegy. . az anyának pedig ettől tátva maradt a szája. hogy miért nem szeretem a szakállat? . az anya egészen megbotránkozott. és figyelte a felnőttek beszélgetését.Majd hirtelen eszébe jutott valami.. Elizabeth O'Reilly vagyok.. -Bocsásson meg.A férfi és a kislány együtt kacagott.Igaza van . egy újabb cseresznyét tömött a szájába. mire a férfi magyarázkodni kezdett. . ..Miért. .Tényleg. Csak mosolygott.És katolikus. . ha banános fagylaltkelyhet ennél? Most már érted. hogy még be sem mutatkozott.

Zsidó . a kislány pedig nem beszélt róla. ő maga pedig nem volt vallásos. Valami más járt azonban az eszében.. . aki nevetve bólintott. O'Reilly is. 114 .Elizabeth zavarában Jane-re nézett. Azt mondta. és vajon létezik-e egy Mr. Hozzászokott Jane dolgaihoz. hét van neki. Azt latolgatta. Elfelejtette megkérdezni Jane-től. vajon mennyire hithű katolikus Mrs. és az utolsó kanálnyi fagylaltot is lelkesen belapátolta. .bandzsítva felnézett Bernie-re. hogy köszönjem meg.Nem is tudom.Évek óta nem járt zsinagógában.Hanukka az ünnep neve. Jane szinte kedvet csinál hozzá az embernek. . . Nem szorította magához olyan görcsösen a babáját.Te micsoda is vagy? .És neki hét karácsonya van. aki ekkor már nagyon virgonc volt. .Jane láthatóan elégedett volt magával. De komolyan.válaszolt a férfi készségesen. de azért időnként még ő is meglepődött. .. . Elizabeth O'Reilly pedig elnevette magát. a két felnőtt pedig nevetett. O'Reilly. A szülei neológok voltak. Ugye? Megerősítést várt Bernie-től.

És klassz fürdőruháik is vannak. és roppant udvariasan mindent megköszönt. megpillan115 . és úgy érezte. . de közben újra meg újra köszönetet mondott Bernie-nek. a fagylalt meg nagyon finom volt. hogyan tűnnek el a masnis copfok.. köszönöm szépen.Nem nézhetnénk meg mégis a fürdőruhákat? . majd ragyogó mosollyal pillantott rá.Szó sem lehet róla! . hogy megköszönje az eladók segítségét.Köszönöm. Visszament a pénztárpulthoz. Elizabeth megrázta a fejét. és amikor menni készült. kisasszony. hogy az egyetlen kaliforniai barátját veszítette el. Jane is kezet nyújtott.Kétségkívül remekül mulatott. és ismét kezet nyújtott Bernie-nek. .Az anya válasza határozottan csengett. Gyerünk. hogy az anyja elviszi. .Irtó kedves voltál. Bernie meg sajnálta. hogy gondját viselte a lányomnak. . indulás hazafelé! Sok a teendőnk. A mozgólépcső tetejéről nézte.

meg két.pirosban nem volt az a méret. . hogy hitelkártyás vásárlónk-e vagy sem. valamint egy apró frottírköntöst. a Vallejo utcában. 116 . Két perc múlva ugyanis kiderült. és úgy tett.Remek! . nincs férj a láthatáron s kis idő múlva örömmel vehette tudomásul az eredményt. Nagyon bájosnak találta a holmikat. Megkérte az elárusítókat. hogy mi a férje neve. a rózsaszínt és a kéket . A narancssárgát. és az egészet a pénztárpultra borította. valamint azt sem.Megnéznék. és a hatos méretből hármat kiválasztott. mintha hivatalosan volna rá szüksége. hogy a számítógépben szerepel-e Elizabeth O'Reilly neve? Azt nem tudom. színben hozzá illő vászonkalapot. . .Hirtelen remélni kezdte.totta a picurka bikiniket. hogy a hölgy a Pacific Height-en lakik. és nemrégiben nyitott hitelszámlát.Bernie lefirkantotta a címet és a telefonszámot.

Jane még mindig emlegeti a banános fagylaltkelyhet. .hogy a strandholmit küldjék el Jane kisasszonynak. arcán rejtélyes kis mosoly játszott. Rugalmas léptekkel indult az irodája felé. hamarosan újra találkozunk. Bernie szinte maga előtt látta fényes szőke hajzuhatagát.Igazán nem lett volna szabad. Liz pedig már másnap telefonált. . és ráfirkantotta: "Nagyon jól mulattam veled. Remélem. 117 .Elizabeth O'Reilly hangja fiatalos volt. meg hogy milyen jól szórakozott. hogy megköszönje Bernie nagylelkűségét. majd ezt is odanyújtotta az elárusítónőnek. Bernie Fine". és az a szent meggyőződés. Kis kártyát mellékelt. hogy minden rosszban van valami jó. Ötödik fejezet A fürdőruhák szerda délután érkeztek meg. a számlát pedig továbbítsák hozzá. s miközben telefonon beszélt vele. Barátod.

. mi mást mondhatna. hogy errefelé az emberek egészen másként beszélnek. de türtőztette magát. mert kölcsönkaptunk egy házat Stinson Beachen. Mintha egy névtelen 118 . Hirtelen az az érzése támadt. hogy elveszett.Lehetséges volna..Nem tudta.Mindegyik éppen az ő mérete. de végig tartotta magát. Tegnap egész este azokban parádézott.. Ma rengeteg intéznivalóm volt..Nagyon rendes kis ember.. találkozzunk? .. és Bernie is csak keresgélte a szavakat..Jók a fürdőruhák? . Jane-nek is megvan a teljes ruhatára a nyaraláshoz. a parkban játszik a barátaival.. az egyik még most is rajta van a ruhája alatt..Miközben belenyögte a telefonkagylóba... tökkelütött idiótának érezte magát. . . -Liz nevetett. "akár a mamája". Amikor rájött. Bernie legszívesebben azt mondta volna. hogy izé. nagyon megijedt.Szerintem Jane nagyon bátran viselkedett. Szinte elölről kellett kezdenie a beszédtanulást. Elizabeth nevetett.. -Nagyon szépen köszönjük. Óriási teljesítmény egy ötéves kislánytól. .

a tengerpartra valamelyik délután? .telefonáló lihegne a kagylóba.Mindössze két nap volt 119 . . mire Elizabeth elnevette magát. hogy terhére volna a férfi érdeklődése.Természetesen. amikor az asszony igent mondott. örömmel. így azután maga is megdöbbent.Hogyne.Bernie hangja meglepetten csengett. Csak egyszerűen nem akadt jobb dolga.De mennyire! Meddig lesz ott? . Volna kedve kijönni Stinsonba.Valóban? . hogy Bernie szíve megtelt hálával. és mintha valóban örülne az újabb találkozásnak. Mintha meg sem lepte volna a kérdés. . .Két hétig. .Most szombat megfelelne? . . Bernie gondolatban gyors számvetést készített. Végtére is miért ne vehetné ki ez egyszer a szombatot szabadnapként? Semmiféle előírás nem kényszeríti rá. hogy szombatonként is dolgozzon. Nem éreztette Bernie-vel.Olyan könnyedén és természetesen mondta.

Stinson mindig lehetőséget adott rá. remek. Akkor mégiscsak homokos. de jegygyűrűt sem visel. . Volt már rá példa.Miért. látszólag nem homokos. . s már a gondolattól is izzadni kezdett a tenyere.addig hátra. Roppant kínos lenne.Egek ura. Egyébként ugye nem nős? . és hirtelen érdeklődés ébredt benne Bernie iránt.Ahogy a férfira gondolt. talán allergiás a házasságra? . csak nagyon elfoglalt vagyok. rém kedves volt Jane-hez. dehogy! Micsoda ötlet! Aha.Annak meg mi köze az egészhez? ...Az asszony nem kertelt. Szombatra azonban még nem jelentkezett be senki.Az jó lesz. melyik napra kit hívott meg.Nem. 120 . Jóképű ember.A kérdést mindenképpen fel kellett tennie. hogy valamennyi barátját meghívja egyegy napra. . elmosolyodott. . Elizabeth nem válaszolt: igyekezett végiggondolni. ha csak utólag derülne ki minden. Ezúttal azonban nem így állt a helyzet. .

Nem. a kislányra gondolt.Maga valóban szerencsés.Nekem szerencsére itt van Jane.Jó oka volt rá. Nem szívesen ismerkedett telefonon. kezét. és elhatározta.Úgy mondta. . szeretem a nőket. hogy a férfi is kísérletezett már. Két nővel is éltem már. és Bernie nem bánta volna. hogy mit. szemét. . hogy ne menjen másodszor is férjhez. majd ott. és szerette volna tudni a kérdés okát.Akkor szombaton találkozunk. . a tengerparton teszi fel. Aki egyszer megégette magát.Bernie elhallgatott. Mit hozzak? 121 . Az elmúlt tíz évben a karrieremre öszpontosítottam. de egészen jól megvagyok egyedül is. És igen. Természetesen az sem kizárt..Maga elvált? A vonal innenső végén Bernie elmosolyodott. ahol láthatja az asszony arcát. . Senkire sem tudtam elegendő időt szánni. . . ha megtudhatná. hogy a többi kérdést. de egyszer legalább megpróbálta. .Azért az ilyen életmód is lehet olykor sivár. mintha tudna erről valamit.. .

Bernie nagyon vágyott a Stinson Beachen eltöltendő délutánra. és péntek este. a delikateszrészlegben összevásárolt kétszatyornyi finomságot. Nem az a fajta.Egy nercbunda épp jól jönne. Bernie nevetett. vagy legalábbis nem tűnt annak.Hideg ennivalót? Bort? Valamit az áruházból? .meg egy üveg fehérbort és egy doboz gesztenyét. Elizabeth-nek bonbont. Jane-nek egy csokoládéból készült mackót. kétféle francia sajtot. A szatyrokat berakta az autójába. és az égvilágon semmit sem akart bebizonyítani. majd befejezték a beszélgetést. aki gyűlöli a férfiakat. és nyoma sem volt benne az önzésnek. egy valódi Franciaországból érkezett baguette-et. egy üveg vörös. és hazament. és utána a férfi legalább egy óra hosszat a fellegekben járt: Elizabeth hangja megnyugtató volt és szelíd. egy kis doboz kaviárt és pástétomot. mielőtt az áruházból hazament. 122 .

Kényelmes régi ruhadarabokat hozott magával New Yorkból. Vendégségbe megyek a ba123 . és az előszobaszekrényből előhúzott egy meleg zakót.Egen? . Mama. hogy megváltozott a program. . Épp indulni készültem. Bernard? . így azután a kabátjával meg a szatyrokkal bajmolódva felemelte a kagylót.Hogy veheted így fel a telefont. megborotválkozott. .Szervusz. hogy vigyen még valamit. . farmernadrágot húzott.Az áruházba? .Nem.A kihallgatás megkezdődött. de aztán eszébe jutott.. hátha Elizabeth hívja. netán arra kéri..Másnap reggel tízkor lezuhanyozott. Amikor felemelte a két szatyrot. és az építkezés alatt viselte is őket. megcsörrent a telefon. most pedig éppen megfelelőek a tengerparti kiránduláshoz. Először nem is akarta felvenni. a tengerpartra. hozzá egy régi kék inget. a lábára viharvert tornacipőt.

és kirohant a lakásból. . .Nem. még mielőtt az anyja visszahívhatta volna..Ismerem őket? . vagy holnap az áruházból. Meg azután ott van Jane is. jó. . . csakhogy az anyját ingerelje. ha nem vagy képes öt percig beszélgetni az anyáddal.Lefordítva ez annyit tett: helyeselném a barátkozást? . csak barátok.Nem. Valami lány? Nem. .Igen. .. Hamarosan jelentkezem. szó sincs róla. . Bernard. Lecsapta a kagylót. de igen.Jó.rátaimhoz.Nem.Nagyon fontos lehet az illető. Ugye. Minden rendben? .Akkor majd hívlak! Vagy ma este. hogy figyelmeztesse a cápaveszélyre. asszony. nem helytelenkedsz a fiúkkal. nem? Atyaúristen! Bernard legszívesebben azt felelte volna. Kedvenc foglalatossága volt.Apát csókolom. hogy a Daily News-ben olvasott rémhírekre figyelmeztesse a 124 . a napon meg tegyél kalapot a fejedre. Rohanok. .Remélem. Mama.

aranyér. Minden alkalommal felhívta a figyelmét. és megkereste a megadott címet. a kapuban az őrnek meg kellett 125 . Áthajtott az apró városkán. hegyormokon vezető út. Bernard élvezte az utazást. beszállt és tíz perc múlva már a Golden Gate hídon hajtott északnak. A lehetőségek száma végtelen volt. Stinson Beachen még soha nem járt. Jólesett. és nagyon tetszett neki a kanyargós. vagy éppenséggel toxikus sokk. Az autó csomagtartójába tette a két szatyrot. nehogy megvegye azt az árucikket. A ház egy Seadrift nevű. legionáriusbetegség. de szerepelt a listán konzervmérgezés. ahonnan lelátott a tengerbe benyúló sziklákra.fiát. amely két ember halálát okozta Des Moines-ban. de az anyja mániákussága meglehetősen fárasztotta. magánházakból álló telepen állt. szívroham. hogy valaki aggódik az egészségéért.

a sétálgató emberek pedig mezítláb. 126 . meg egy kissé megviselt hintaló. sortban közlekedtek.mondania a nevét. Nyomban ott termett előtte Jane. A kertben egy háromkerekű bicikli állt.Szia. A házak normális méretűek voltak. ahova családostul mennek az emberek barátságos volt és rendezett. amely mintha évek óta tűrte volna az elemek csapásait.Ragyogó képpel nézett a férfira. Az elülső kapunál Bernard meghúzta az iskolai harangra emlékeztető csengő zsinórját. befordult a kocsifeljárón. és mindkettőjüknek eszébe jutott a banános fagylaltkehely meg a karácsonyról és Istenről folytatott eszmecsere. Ám a biztonsági őrtől eltekintve nem volt kifejezetten elegáns hely. az egyik ajándék bikiniben meg a színben hozzá illő frottírköntösben. Amikor a keresett házat megtalálta. mint Long Island vagy Cape Cod. Olyasfajta helynek tűnt. Bernie! . majd kinyitotta a kaput. .

Gyönyörű. Milyen volt az utazás? . . . .Manöken is lehetnél az áruházban. .Csak áruházakban.Imádom az új bikinimet.Gyakran előfordul? Jane a fejét rázta. amikor ideér.Nagyon csinos vagy benne. aki nem így nyilatkozik.szólt közbe vigyorogva Jane..A vezető mellett ülsz és nyitott ablaknál? kérdezte 127 . és Bernardra mosolygott. . néha. De amikor ideérünk. Nagyon kanyargós az út. hogy megint elveszett! . Jane meg olyan jóízűen kacagott. aki felmosolygott rá. Bernard úgy érezte. Hol van az anyukád? Nehogy azt mondd..Jó napot.Én mindig rókázom .Van. . . . valóban élvezte az autóutat. .Miközben barátságos.Mit csinálok én az áruházakban? . .Bernie rosszallóan ráncolta a szemöldökét. hogy melegség járta át a férfi szívét. akkor már szeretek itt lenni. .Odalépett a kislányhoz. beszédes pillantást váltottak.Elizabeth kidugta a fejét az ajtón.

És indulás előtt veszel be gyógyszert? Nem. Bernard pedig mosolyogva azt mondta Liznek: .. Csak a fülét! . . és már a látványtól is csaknem csorogni kezdett a nyála..Esdeklő pillantást vetett Lizre. mint a kutya a csontot. és kivette a szatyorból.Ekkor eszébe jutott a csokoládémackó.. . Kérlek szépen.. De ne egyél túl sokat! Nemsokára ebédelünk. Hadd kóstoljam meg. Jane ugyanis arra emlékeztette. . rendben van. Elizabeth meglepődött. Nem bánom. mihelyt kezébe kaparintotta a mackót. . hogy az életében vannak 128 . Ehetek belőle most.Bernie aggodalmaskodón. a többit meg odaadta Liznek.Aha. Még a babájánál is nagyobb volt. . úgy tartotta a csokoládémackót. Anyu! Naa. Jane meg visított a lelkesedéstől. .Csodálatos ez a kislány. Anyu?. . aki tehetetlenül felnyögött.Oké. hogy folyton csak fagyit eszel..Jane eliramodott.Hoztam némi nyalánkságot a hölgyeknek.Na jó.. kicsit meg is hatódott. lefogadom.

Hosszú szőke haját aznap egyetlen varkocsba fonta. . mint akinek szexuális élményben van része. bájos és tulajdonképpen szép is. . és a meglepetéstől alig jutott szóhoz. a 129 . ahol az asszony kipakolta a szatyor tartalmát. . . hogy ez milyen finom! . majd bűntudatos arccal éppen azt tette. mennyi minden. Törékeny volt.Olyan hangot hallatott. a pástétomot meg a többi ínyencséget.kiadó helyek. és örömmámorban lehunyta a szemét. amit a helyében minden bizonnyal Jane tett volna..Egy pillantást vetett a bonbonos dobozra. szabályos. eközben Bernie ismét szemügyre vehette. Felőle akár a bostoni fojtogató is lehetnék. . így például a gyereké sincs betöltve.Elizabeth nyomában bement a konyhába. hatalmas csokimackókészlettel.Imádja magát. .Ó. majd egyet maga is bekapott.. ezt nem lett volna szabad! Uramisten.A fagylalt meg a csokimaci többnyire segít. amikor meglátta a kaviárt. Megkínálta Bernie-t. .Liz mosolygott.Bernie. amerikai arc.

amitől elakad az ember lélegzete. .. mit mondjak.Maga nagyon kényeztet bennünket. különösen ahogy lehajolt. Nem az a fajta szépség volt. Csinos nő volt. mint a fakó farmering. 130 .. Bernie azt is észrevette. a fehér sortban pedig jól érvényesült formás lába. de kellemes jelenség. amit viselt. errefelé nincs túl sok barátom. hogy a lábujjain a köröm gondosan pirosra van festve.Mióta él itt? . a körmét pedig rövidre vágta. Bernard. . nem is tudom.Öt hónapja. . és eltette a két üveg bort. és ez Bernie-nek nagyon tetszett.szeme meg olyan kék volt. A szemén azonban nem volt festék. rúzst sem viselt.. majd a lányáéhoz nagyon hasonló mosollyal fordult a férfihoz. van tehát benne némi hiúság. nagyon kellemes dolog új barátokat szerezni..Tudja. sőt több annál. de cseppnyi frivolság sem volt benne.

A ház kicsi volt. .Amióta az eszemet tudom. padlótól a mennyezetig érő ablak fantasztikus látványra nyílt: a csodálatos tengerparti fövenyre.Hirtelen elhallgatott. Az asszony érdeklődve hallgatta. a végtelen 131 . bár amint az asszonyt nézte. a padlót gyékény fedte. . Hogy került oda? . már nem is érezte olyan súlyosnak. A ház bárhol állhatott volna. Fire Islanden vagy Malibun. Rám bízták az áruház vezetését. tengerből kihalászott uszadékdarabok meg kagylók alkották a dekorációt. .Még mindig úgy érezte. majd követte a kényelmes nappaliba. de az egyik.Én chicagói vagyok. és az egyiket Bernardnak nyújtotta. amit Chicagóban töltöttem. New Yorkban éltem. közben a hűtőből elővett két konzervsört. A bútorokon kőmosott vászonhuzat. hogy az áthelyezése büntetés. attól a három évtől eltekintve. Jellegtelen volt.Ott estem át a tűzkeresztségen. . East Hamptonban.New Yorkból jött? A férfi bólintott.. újraélte a helyzetet. Most meg itt vagyok. de az régen volt.

Bernie őszintén válaszolt. Olyan kedvesség áradt belőle. a dombok alján San Francisco tündökölt a vakító napfényben.Szeret itt lenni? Már úgy értem. az asszony is gyönyörű volt. Bernie hirtelen megérezte. . ő pedig a kanapéra ült. . vég nélkül szívesen beszélgetne s a legbensőbb gondolatait is megosztaná vele. Ez azért nem csekélység. Liz egy kényelmes karosszékben mutatott helyet Bernienek. havazott.De? . hogy Liz csupa szív barát. és öt órával később megérkeztem ide. . bár abban nem volt biztos.Olykor. hogy csupán 132 . keveset láttam belőle.Bár. és maga alá húzta a lábát. . Amikor New Yorkból elindultam. az igazat megvallva.tengerre. hogy az ember úgy érezte. San Franciscóban. .Liz várakozóan mosolygott rá. de ami még fontosabb. a tavaszba. Kellemes az éghajlat. Páratlan volt a kilátás. oldalt pedig. Nagyon leköt az áruház.

erre vágyik-e. Megigézte az asszonyból áradó finom vonzerő. és Liz helyett is összerázkódott. Addigra ugyanis nem volt hova hazamennem. . megfogta volna a kezét. ráadásul másodévben 133 . vagy megcsókolta volna telt. minden gondolatát ismerni akarta. Eleinte nem is volt más választásom. .. Szívesen megérintette volna. amikor harmadéves voltam a Northwestern Egyetemen. .A férfi szeme bepárásodott.Igen. szinte alig tudott figyelni arra.Bizonyára nagyon magányos a barátai nélkül. Az első évben én is utáltam itt lenni.. ettől sokkal kiszolgáltatottabbá váltam. .De azért itt maradt. . vagy ahogyan a fejét lehajtotta. amit Liz mondott. mosolygós száját.Azt hiszem.A férfi egyszerűen kíváncsi volt: mindent meg akart tudni erről a nőről. netán a huncutkák az arca körül. amit nem tudott néven nevezni: talán a melle íve a fakókék ingben. . A szüleim autóbalesetben meghaltak.

csakhogy Bernienek olyan könnyű elmesélni. amit mesél neki. aki odakint homokozott. ami az első pillanattól meghatározta a kapcsolatokat. Ő másként viselkedett. a kislány pedig időnként odaintett a felnőtteknek. nincs vesztenivalója. akkor legfeljebb nem telefonál többet. ha a férfi mégis jelentkezik. de legalább nem árul zsákbamacskát. És ez nem csekélység. Erről általában senkinek sem beszélt. tágra 134 . Úgy vélte. Ha nem tetszik. az első perctől őszinte lesz hozzá. A visszaemlékezéstől szomorú lett a tekintete. Liznek elege volt az emberek trükkjeiből. a babája ott ült mellette.fülig beleestem abba a fiúba. Tiszta. És az ablakon át Jane-t is szemmel tartották. meg az álnokságból. aki a főszerepet játszotta a színjátszó csoportunk előadásán. amitől úgy döntött. Liz megérzett valamit Bernie-ben.

itt a nyugati parton fogunk összeházasodni.És a szüleim halála utáni nyáron együtt statisztáltunk. legalábbis én azt hittem. .Az emlék hatására elmosolyodott. Fantasztikusan jóképű volt és nagyon kedves is. Azt mondta.nyílt szemmel nézett a férfira. Éreztem. és senkim sincs.A Northwesternen természetesen színészetet tanultam. . Fülig beleszerettem. én meg utána. abortuszról meg hallani sem akartam. Így azután ő jött ide először. és még a diploma megszerzése előtt teherbe estem. Máshova nem is mehettem. De én még akkor is halálosan szerelmes voltam belé. Felajánlottak neki egy szerepet Hollywoodban. hogy teherbe estem. 135 . bár addigra már közel sem tűnt olyan rózsásnak a helyzet. Szóval Chandler után jöttem. hogy ordítóan tehetségtelen vagyok. . akihez fordulhatnék. Enyhén szólva nem volt elragadtatva.

felhívott.és azt hittem. Chandler rögtön utána felszívódott. majd minden kialakul. hogy alighanem mindig 136 . hogy egy oregoni színházban kapott állást. és közölte. hogy börtönben volt.Az ablakból kipillantott Jane-re.. csak később tudtam meg.. Amikor Jane öt hónapos volt.. .. az anyakönyvvezető elájul.Autóstoppal mentem Los Angelesbe. Mintha a házasságkötéstől annyira megijedt volna. de megváltoztatta a nevét. Csak utóbb jöttem rá. én pedig pincérnőként dolgoztam. hogy tulajdonképpen Charlie Schiavónak hívják. Végül Jane születése előtt három nappal öszszeházasodtunk.. Azt hittem. nyomban el kell tűnnie. hogy mintegy meggyőződjön ennek igazságáról. ahol megint összekerültünk Chandler Scott-tal. a hasam meg egyre nőtt.. hogy úgy érezte. ez nem is érdekes. . az csak később derült ki. egyszóval ő egész nap kezdő filmcsillagocskák meg állás után szaladgált.

Láthatóan nem rázta meg saját élettörténete. és Bernard ugyancsak meglepődött. és azóta nem is hallottam felőle.furcsa dolgokba keveredett. és egy darabig velünk élt.. Végül azután. olyan. olyan simulékony modorú volt. és komolyan mondom. San Franciscóba költöztem. később pedig betörésért. Világéletében szélhámos volt. Orgazdaságért csukták le. remekül játszotta az ellenkezőjét.. hogy lecsukták. mégpedig kiválóan. De Liz kibírta. beadtam a válókeresetet. amikor Jane kilenc hónapos volt. Ma már aligha szeretnék belé. de tudja. amikor kiderül az igazság? Mindenesetre a válás óta a lánynevemet használom és kész. és ezzel vége a történetnek. nem is tudom. hiszen az emberek zöme már a gondolatától is zsebkendőbe temette volna az arcát. visszajött. Egészségesnek 137 . ismét eltűnt. Hát nem szörnyű. aztán amikor a gyerek egyéves lett.. Amikor kiderült..

és boldognak látszott. jobb.Bernie tudni akarta. mindent összevetve szerencsém volt. az apja pedig meghalt. Így azután Jane a családom. Azt hiszi. . hogy az apja kiváló színész volt. Nem kizárt. A többiről nem tud.Bernie mélységesen együttérzett vele. amikor ő egyéves lett. az apját meg úgysem látjuk többé az életben. úgyhogy végül is nem számít. Azt hiszem.És Jane hogyan vélekedik minderről? . hogy élete végéig a sitten fog ücsörögni. annyi azonban bizonyos. . Szerintem Jane-nek. legalábbis míg fel nem nő. az egyetem után házasodtunk össze és költöztünk ide. mit mondhatott Liz a gyereknek. . és volt egy remek kislánya. ha megma138 . azután ő megszületett.Sehogyan. hogy fütyül ránk. merre járhat. az apja meghalt. Csak a jó ég a megmondhatója. Azt mondtam neki. Soha nem is érdekeltük.

és így kevesebbet kell fizetni a tandíjért. bátor. jószívű. .Most tanítok. . Bátor nő.radnak az illúziói a születése körülményeiről.Jane is ugyanabba az iskolába jár. Leplezetlen csodálattal. . Alkalmas az élet megteremtésére. Nagyon szeretem a munkámat. A szüleim életbiztosításából egy évig esti iskolába jártam.Bernie csodálattal nézett az asszonyra.Azt hiszem. igaza van. Kalifornia erre a legmegfelelőbb hely. Második elemistákat tanítok. .Boldogan elmosolyodott. és a lehető legjobban intézi a dolgokat: a gyereken nyoma sincs a szenvedésnek. Ez 139 . Liz személyiségében pedig nincs semmi tragikus. és olyan képesítést szereztem. és gyönyörű selymes a szőke haja. a gyerekek pedig nagyon jó fejek. És képes volt új életet teremteni magának. . ami részben az anyja határtalan szeretetének is köszönhető. és Liz így is tett. amivel itt állást vállalhattam.

.Néhány évvel ezelőtt nekem is volt kapcsolatom egy hasonló jellemű nővel. aki manökenként dolgozott az áruházban. csak épp a 140 . Isabelle férfi megfelelőjének tűnt. Azt akartam. mint a manöken. így meg minden a lehető legkedvezőbben alakult. Több mint egy évig a kénye-kedvére kihasznált. hogy jó iskolába járjon.volt az egyik ok. nem pedig a gondoké. -A szavaiból a siker története bontakozott ki. . aki soha nem került dutyiba. bár a jelek szerint nem volt olyan profi.Liz becsületessége szinte kötelezővé tette ezt a mondatot. hogy a tanítás mellett döntöttem. Chandler Scott. miként is történhetett így. . bármi legyen is a valódi neve. Bernie pedig megérezte.Gyönyörű francia lány volt. de tudtam. Bámulatos teljesítmény! A vereséget képes volt győzelemmé alakítani. hogy a magániskolát csak nehézségek árán tudnám megfizetni.

Szerintem ez a fajta mindkét nemben és bármely nemzetiségben előfordul. . A hölgy ugyanis nagyon ügyes volt. amint az illető úr jachtjának fedélzetén szeretkeznek. az ilyen eset után az ember óvatosabban választja meg. majd a szemben ülő Lizre. Valaki filmes karrierrel kecsegtette. olyan voltam. Kis szünetet tartott. igaz? Azóta sem volt senkivel komolyabb kapcsolatom. Mosolyogva pillantott a homokban játszó Jane-re. Egy biztos. és néhány ezer dollárral. . hogyan is lehetett ilyen hülye. mint a mosogatórongy. és annak már három éve. Eltűnődik.viszonyból nem lett egy ilyen csodálatos kislányom. 141 .Az ilyen esetek nyomán az ember utólag kénytelen megkérdőjelezni az ítélőképességét.Amikor az ügy véget ért. valamint a szüleimtől kapott órával szegényebb. én meg rajtakaptam őket. hogy kivel kezd viszonyt.

Liz felállt. és kikopogott Jane-nek.. .Akkor most menjek el? Erre mindketten nevetni kezdtek.Liz ránevetett. s legalább olyan szakavatott mozdulatokkal forgatta meg benne a salátát. hogy megnézze az ebédet.Salátaöntetet készített.nos. .Milyen igaza van! Két éve nem járok senkivel.A férfi visszamosolygott rá. . micsoda illatok! . A többi nélkül meg vállat vont. Mogyorókrémes szalonnás 142 . a pompás illat beszivárgott a szobába... anélkül megvagyok. Elszomorította. Azután a nagyablakhoz ment. szeretem a munkámat meg a barátaimat. Szeretek főzni.Hű. és kiment a konyhába. és égnek emelte a karját . hogy jöjjön be. . amit hallott. majd kitöltött Bernie-nek egy Bloody Mary koktélt. mint a Huszonegyes bármelyik profi pincére.Köszönöm.. és amikor kinyitotta a sütőt. és még ma is nagyon óvatos vagyok. .

az állatnak azonban már hiányzott az egyik füle. aki a csokoládémackóval érkezett az asztalhoz.Vagy úgy! . ugyanolyan színű szalvéta. Liz pedig felszolgálta az ebédet.szendvicset készített a kislánynak. A férje építész. hall ez a maci fül nélkül? . Legközelebb az orrát eszem meg.magyarázta Liz. A ház az egyik iskolai kolléganőmé. Az asztalon szalmaalátétek. . . Kénytelen leszek hozni egy másikat helyette. . egy vázában élénk narancsszínű virágok. a Martha's Vineyardba. .A kicsi egészen zavarba jött Bernie kérdésétől.Hát persze. arra az időre kapjuk kölcsön 143 .Hoznál? . hogy meglátogassák az asszony szüleit. . Jane? . a házat évekkel ezelőtt építették. szép porcelán és ezüst evőeszközök. Minden évben elmennek keletre.Úgy értem.Szeretünk itt lenni .Jane már kuncogott. .Szegény pára! Estére kész romhalmaz lesz.Hogyan? . .Fül nélkül is hall téged.Remek kis nyaralás.kérdezte Jane izgatottan.

A délután kellemesen és pihentetően telt. sőt még hasonlítottak is egymásra.Nagyon. Ő soha nem hányik. Sokban emlékeztetett Lizre. Olyan volt. . . Jane meg előttük futkározott. Állandóan egy kisgyerek társaságában lenni nem éppen egyszerű. A gyerek eszessége és őszintesége azonban tetszett neki. sétáltak Lizzel a tengerparton. Bernie meg vidáman figyelte őket. csak kicsiben. . . Bernie meg nevetett. .Liz a szemével utasította rendre a lányát. és itt töltjük az év legszebb napjait. és barátságosan nézett Berniere. Jane? A gyerek bólintott.Magának is tetszik? .kíváncsiskodott Jane. De tudod. 144 . hogy nem volt könnyű az életük.Nem.a házat. Bernie sejtette. nem lesz olyan könnyen rosszul. akár az anyja. ugye. .Az anyu is azt mondja.Jane! .Te is hánytál útközben? .Láthatóan roppant fontosnak tartotta a kérdést. ha az ember vezet. én nem hánytam. hogy milyen remek témát talált az ebédhez. és kagylókat keresett.

Még soha nem érzett így senki iránt.Maga nagyon kedves. hogy az asszony jó véleménnyel legyen róla. figyelmesen végigmérte az asszonyt. meg a szívfájdalomról. Liz rámosolygott.Bernie örült. 145 . .Abból is láttam. . nem? . Mintha csak a legjobb barátairól mesélt volna. Különös. Liz jóval alacsonyabb volt nála. ahogy Jane-nel beszélgetett.de Liz nem panaszkodott. Még Sheiláról is mesélt. meg hogy hajdanán ő is tanítani akart. mintha évek óta ismerném magát.Köszönöm. ám egykori álmából valami egészen más kerekedett ki. menynyire szereti a Wolff Áruházat. Láthatólag élvezte. Bernie az állásáról mesélt az asszonynak. Már akkor is tudtam. de Bernie ennek is örült. amikor az áruházban először találkoztunk. amit miatta átélt. és amikor már visszafelé sétáltak a házhoz. Fontos volt ugyanis a számára.Úgy érzem. . . ő meg egész úton hazafelé magáról beszélt. . arról.

.Bernie Liz szemébe nézett.Egy ezüstdollár! Teljesen ép.Nézzétek. amit a felnőttek használnak.Azt hiszem. és amikor kiegyenesedett. .Teremtőm. mit találtam! . a kislány pedig beletett egy tökéletesen ép.Bernie lehajolt. és beszéd közben hol egyiküknek. és odanyújtotta a tenyerét. .Ez csak egy ostoba fordulat.Hadd nézzem! . .Bernie éppoly óvatosan adta vissza. ismét magán érezte az anya pillantását.Ki a te teremtőd? Bernie-ből kitört a kacagás. .Ja. hol másikuknak ütődött. . . neked igazad van! .Nem maradna itt vacsorára? Persze csak hamburger 146 .Jane ugrándozva közeledett feléjük. ahogyan kapta. . .Gyönyörű az ezüstdollárosod.A kislányt kielégítette a magyarázat. . lassan indulnom kell. amit a férfi alaposan szemügyre vett. . kör alakú fehér kagylót.Nem mintha nagy kedve lett volna.Szívesen lennék az. . . meg minden! . az asszony rámosolygott.

vesz egy-két fürdőruhát Jane-nek. de aztán nagyon jól belejött. de soha nem került pénzzavarba. ha ma este én hívnám meg a hölgyeket vacsorára? . . például azokéval. és a barátok segítségével. . .Liznek minden fillért be kellett osztania. . megtanult főzni.lesz.Bernie idefelé jövet felfedezett egy vendéglőt a városban.Jobb ötletem van.Széttárta a karját.. szinte mindenük megvolt. három is lett belőle. Maga varrta Jane ruháinak zömét. Eleinte bizony nehezen ment.Akkor hát? 147 . . .Mi lenne.Hirtelen eszébe jutott az öltözéke.Szerintem nagyon jól fest. Ehelyett. sőt még kenyeret is sütött. hála a férfinak.Vajon ebben a ruhában beengednek a Homoktallérba? . az ajándék fürdőruhákkal. Úgy tervezte. Liz meg nevetett. a hölgyek alaposan megnézték. aztán még Bernie is.. . ami csak kellett. akiktől a házat kölcsönkapták.

. egész este 148 . A Homoktallér olyan hangulatot árasztott. hogy szóvá tegye a dolgot.ismerte be. Kéérlek. .. . hogy ilyen jól megértik egymást a férfival.Nem vagyok valami nagyivó .. de akkoriban nem volt mersze. amitől ő ideges lett. .Anyu.Gondolom. ő maga pedig a nappaliban sörrel kínálta Bernie-t. Jane-t felküldte a szobájába. és Liznek is tetszett az ötlet. Utált olyan férfiakkal vacsorázni.. Az este is roppant kellemesen telt el. Chandler mindig többet ivott a kelleténél. Elizabeth megkönnyebbülten vette tudomásul. A férfi azonban visszautasította. ha a másik nem iszik.. félnek a nemivóktól. Most már másként állt a helyzet. különösen ha ők maguk sokat isznak.Jane nyomban visongani kezdett. Némelyeket egyenesen bosszant. hogy sokat igyon. akik elvárták. Örömmel fogadta el a meghívást. mint hajdanán egy ivó. Liz egyszerűen nem tudott napirendre térni afölött. hogy öltözzön át. ugye elmegyünk?.

Bernie tekintete a mosolygó Lizével találkozott. Újra 149 . magyarázta Liz. beleszerettem. . marhasültet. Legszívesebben megcsókolta volna Lizt. és gyengéden az ágyába fektette. . és vagy letelepedtek a bárpult mellett. . Hazafelé a kislány elaludt. A felnőttek lábujjhegyen lopakodtak vissza a nappaliba.Szerintem a dolog kölcsönös. netán homárt rendeltek.Azt hiszem. . Bernie a karjában vitte be a házba. de félt. hogy talán túl korai. . A kislány a ház apró vendégszobájában aludt. Nagyon ritkán rúgtak így ki a hámból. Még Jane is lelkesen falta a kis adag marhasültet.dőltek befelé az emberek a lengőajtón.Bernie lassan az ajtóhoz ment.Én is. de szerencsére remekül főznek. Nagyon jól éreztük magunkat. a szomszédos szobában pedig Liz. elriasztani pedig semmiképpen sem akarta. vagy pedig a hely specialitásait. Ez az egyetlen vendéglő a városban.

De nincs kedve a jövő héten is lejönni? Igazán nincs messze. utána meg indulhat vissza. kockáztatni meg semmit sem akart. ő meg majd velem alszik. Bernie szívesebben aludt volna Lizzel.Suttogva beszélgettek a nappaliban. hiszen olyan nagyon összenőtt a mamájával.félszeg kamasznak érezte magát. Vagy ha akar.Általában mikor végez? . A kislány mindig velük volt. Korán vacsorázunk. Bernie elnevette 150 . de még tréfásan sem merte megemlíteni. ha sikerül korán elszabadulnom az áruházból.Nagyon szívesen jövök. .Mikor költöznek vissza a városba? . és Bernie-nek ezt is figyelembe kellett vennie. nehogy Jane-t felébresszék. Megkaphatja Jane szobáját.Mához két hétre. . Ha kibírja a sok kanyart. itt is aludhat. negyven perc alatt ideér. ha ilyesmire céloz. Túl korai lett volna. Az ügy Jane szempontjából sem ígérkezett egyszerűnek. . A világért sem akart neki szívfájdalmat okozni.

ennyi ragyogó csillagot még soha nem látott.Beismerő vallomás volt. Majd jelentkezem telefonon.Liz bólintott. . mint aznap este. De ezzel a férfival valahogyan könnyebb.Ez az asszony olyan őszinte volt hozzá.Este kilenc-tíz tájban.magát. de már megszoktam. olyan 151 . Liz. hogy így lesz. felnézett az égboltra. aki már egy ideje őt nézte. Liz úgy vélte.. . . A kezdet mindig nehéz egy új kapcsolatban.vallotta be. és nagyon remélte.Csodálatos nap volt..Nincs jobb dolgom.Így nem lehet élni. . Senkit sem hibáztathatok érte. és maga Bernie is elszörnyedt tőle. . aki az útjába akadt. az ember elmeséli vágyait és álmait. így alakult. és Liz egészen elképedt.Jövő héten megpróbálok új életet kezdeni. . . . Hosszú ideje a legvonzóbb ember. Kikísérte Bernie-t az autóhoz. Hetenként hét napot dolgozom . majd a férfira. velük. Pedig most talán lenne jobb dolga.

és vidáman kiszólt: . második alkalommal újra Bernie vitte el a hölgyeket vacsorázni. hamarosan találkozunk. hogy ne hányjak. Még azt is elmesélte. az asszony egy pillanatra megérintette.kedves.Igyekezni fogok. meg a vacsora közbeni vidám beszélgetésre. Bernie kifarolt a feljárón. Ezúttal egy 152 . Hatodik fejezet A rákövetkező héten Bernie kétszer is kiautózott vacsorára Stinson Beachre. közben Lizre és Jane-re gondolt.A kezét nyújtotta. meg a rémes házasságát Chandler Scotttal. Mind a ketten elnevették magukat. majd a férfi beült a kocsijába. . majd elindult. Vezessen óvatosan! Bernie letekerte az ablakot.Akkor.Remélem én is. ha az ember mindjárt az elején tud az ilyen dolgokról. integetett. Egyszer Liz főzött. Olykor kifejezetten jól jön. remélem. . milyen körülmények között született Jane. szombaton pedig ismét megjelent. .

. Halványkék volt. gondoltam. ha én 153 . Kedvtelve kényeztette az asszonyt..Liz egy pillanatra elkomorult. ha hozzászokunk? Ha majd ott toporzékolunk az áruház előtt mindennap. Bernie. és mivel a próbababa magára hasonlított. melyek nagyon megnyerték a kislány tetszését. Vett még egy fürdőruhát Liznek. . meg kaviárt és pástétomot követelünk.Bernie roppant elégedett volt önmagával. . .mi lesz.Miért nem? .Akkor talán az lesz a legegyszerűbb.Ugyan miért? Ez a fürdőruha az egyik próbababán volt. elhozom a fürdőruhát. mint a szeme. fürdőruhát meg csokimackót.felfújható műanyag labdát hozott Jane-nek. és csodálatosan festett benne. .Nem kényeztethet el bennünket ennyire! .Mert. és nevetni kezdett.Jézusom. csak annál nagyobb örömet okozott neki.. hogy korábban Liznek ilyesmiben nem volt része. Bernie elképzelte a jelenetet. majd ismét mosolygott .. ezt abba kell hagynia! ... és mivel tudta. meg homokozószerszámokat. .

Liz ragyogó pillantást vetett a férfira az asztal túlfeléről. barátságos. Olyan kedves. Liz elnevette magát. hogy vigyázzon Jane-re.felelte 154 .Pontosan értette. melyiküket kedvelem jobban. mitől vagyok ilyen .nem lévén más hely a környéken-elmentek a Homoktallérba-amúgy is kedvelték atmoszféráját.Igazán nagyon kedves. . . mire céloz az asszony. . Meg is mondta neki. s a második estére Liz megkérte a szomszéd kamasz lányt. nemdebár? . és finom volt az ennivaló. A rákövetkező héten kétszer is beállított. ők pedig . Egyelőre így a legjobb. közvetlen ember. Nehéz helyzetbe kerülnének.Még nem döntöttem el. . ő maga azonban erre még gondolni sem akart. ha egyszer csak eltűnne az életükből.Isten tudja. El se tudta képzelni.biztosítom a folyamatos utánpótlást. hogy kettőnket vitt el vacsorázni. Remekül érezte magát a férfi társaságában.

. . "Csak a szórakozóhelyeket járom. márpedig ha kereste." Azt elgondolni se bírta. Persze mindennek az volna a teteje.mosolygott Liz.Azért nem lehet olyan rémes . Nem akart magyarázkodni. hogy a ha soha nincs otthon. Liznek azonban erről még nem szólhatott. nyilván észrevette. Már júniusban is utálta. ha megint eljön San Franciscóba. Nem akarta elriasztani.mosolyogva Bernie. a férfi meg felnyögött. 155 . De legalább az áruház tetszett neki. Nem is sejti. ha megtudná.. Mama. hol tölti az idejét. . hogy egy O'Reilly vezetéknevű nővel randevúzgat. .Elképzelni sem tudja! Majd meglátja. bár szerintem erre aligha kerül sor. mit felelne erre az anyja. milyen nehéz eset az anyám.Anyámtól leginkább megrovó tekintetet és szemöldökráncolást kellett volna örökölnöm: .Az elmúlt héten megpróbálta elkerülni a telefonhívásait.

mint aki azt várja. ha régimódian udvarol Liznek.bizonygatta Bernie. Amikor másodszor látogatta meg őket. egyszer-kétszer még Jane is rajtakapta őket. de ennél több nem történt. Bernie megcsókolta Lizt.Magának fogalma sincs róla. milyen az anyám.Ne is mondjon ilyet! Abból nagy baj lehet! Bernie tréfálkozott. . . Apám megérdemelné a legmagasabb harctéri kitüntetést. hogy máris jön az anyja. baltával a kezében. Liz pedig nevetett.Liz mulatott az ötleten. .Egek ura! .Hány éve házasok a szülei? .Harmincnyolc. akitől csupán egy 156 . . és egyelőre biztosabbnak látszott. és a másik szobában nem szuszog ott Jane.Szívesen megismerkednék vele. Minden másra rengeteg idő jut majd. Bernie nyugtalan volt Jane miatt. és átbeszélgették a fél éjszakát. . ..Bernie hátrapillantott a válla felett.Nem vicc . ha visszaköltöznek a városba.

Nos? Én még sehol nem jártam a környéken.papírvékony fal választja el őket.. A nyaralás számukra véget ért.Ide figyeljenek. maradhat a kislánnyal még egy napot. ti pedig megmutathatnátok nekem mindent. ha a közeli jövőben elutaznánk valahova? Talán Carmelbe. A barátai azt mondták. Vasárnap visszajött.Liz és Jane egyaránt ujjongásban tört ki. A Tahoetó 157 . Akár mindkét helyre elmehetünk.sem Jane-nel.. hogy segítsen Liznek összecsomagolni. . vagy a Tahoe-tóhoz. Liz nem engedhetett meg még egy utazást . Bernie pedig másnap meghagyta a titkárnőjének. máshova nem utaznak el vakációzni. de láthatóan még így is szomorúak voltak mindketten. sem egyedül . hogy el kell menniük. hogy Bernie megsajnálta őket. hölgyeim! Mi lenne. . hogy foglaljon helyet valahol.és olyan borús hangulat uralkodott hazafelé menet.

a kislány egy puszit dobott Bernie-nek.partján bérelt nekik lakást.Miért nem? .Bernie. s amikor Bernie mindezt közölte az anyával és leányával.. Bernie igen hamar rájött. de nem hiszem. hogy veled mehetünk a Tahoe-tóhoz.és egy nappaliszobából állt. A lakás egy háló. bocsánatkérően nézett rá. . hogy félreérts.. és ült le az apró nappaliban a férfi mellé.. és biztosan 158 .. hogy szerelmi életük itt aligha fog kibontakozni.Mert az egész túlságosan szép. Jane aludt a hálószobában. Bernie. Amikor Liz lefektette Jane-t. nem akarom.. . Liz pedig a kinyitható kanapén a nappaliban. ehhez az ünnep miatt hozzájött még a hétfő is. a titkárnő pedig már a rákövetkező hét végére meg is szerezte. szomorúan nézett az asszonyra. Liz azonban gondterhelt arccal jött ki a gyerekszobából.. Bernie három hálószobásat kért. Az asszony gondterhelt arccal. nagy volt az öröm. akár egy csalódott kisfiú.

Vagy ha rám unsz. és idegesen fel-alá kezdett járkálni a szobában. vagy jövőre. de mihelyt kimondta őket.Liz felugrott. de roppant határozottan beszélt. És ha most hagyom.De 159 . de én nem tudom Jane-t ilyen helyekre elvinni. -Liz hangja szelíd volt. . mire gondol Liz.. tudta. mégis megértette. De azért kevésbé tűnt meglepettnek. akkor mi lesz később? .. mi lesz egy hónap múlva. de ki tudja. hogy jól tette.A kérdés ellenére Bernie tudta.Ha visszamész New Yorkba. hogy elvigyél bennünket..Szeretném. .Hogyhogy később? . Liz meg csak bámult rá. mint Bernie. ..Hogy micsoda? Te viccelsz! . .őrültségnek tartod.. .A férfi alig hallhatóan. A szavak szinte önkéntelenül tolultak a férfi szájára. Nem akarta. ha feleségül jönnél hozzám. Végtére is felnőttek vagyunk. vagy jövő héten. megfogta a férfi kezét.. és most minden gyönyörű. és miközben a kanapén ülve beszélgettek. .

Egész életemben olyan nőkkel jártam. de mindig azt mondtam magamnak. És akkor találkoztam veled. akkor talán megengeded. és ha így áll a dolog. tudtam. és feléjük se néztem többet. meg a legcsodálatosabb nő. És két. három vagy hat hónapra rá bedobtam a törülközőt. de nagyon szerencsés vagyok. na. próbáljuk meg. akkor mit csináljak? Játsszam az eszemet egy fél évig. akikről már az első randevú után tudtam. mintha a dolgot alaposan meg 160 . és amikor másodszor találkoztam veled. rögtön tudtam. hogy te vagy az. üsse kő. hogy az életben nem akarom látni őket többé. hogy életem végéig hű legyek hozzád.Dehogynem. és ahogy megláttalak. hiszen az ember soha nem tudhatja. és ha nagyon.hiszen még nem is ismersz! . hogy szeretlek. aki hozzám való.. akivel valaha találkoztam. és tegyek úgy..

és ettől még huszonhét événél is fiatalabbnak látszott. anyám így is.Nézd. hogy három hete ismersz. .De ő is ugyanúgy érzett.Kiejtette a bűvös szót. . Liz a férfihoz lépett. úgyhogy nem teljesen mindegy? . . és tudta.Sugárzó arccal pillantott az asszonyra. És feleségül akarlak venni. mivel nem Rachel Nussbaumnak hívnak. édesanyád lánykori neve pedig nem Greenberg vagy Schwartz volt. Majd megveszett Bernie-ért. úgy is idegösszeomlást kap.kellene gondolnom? Nincs mit meggondolnom. Bernie pedig lehúzta maga 161 . mire Bernie felnyögött.Háromheti ismeretség után nem mehetek hozzád feleségül! Mit szólnának az emberek? És a mamád? . Liz? Liz vigyorgott.Te megbolondultál! Tudod? Tisztára őrült vagy! .Hát még ha megmondod neki. Szeretlek. . hogy elérkezett élete legszerencsésebb pillanata. .Hozzám jössz. de még így is ragyogott a boldogságtól.

hogy még le se feküdtünk egymással? . Elizabeth O'Reilly. ha a pápa rokona vagy is.mellé a kanapéra... tízkarátosat.Ez csak azt bizonyítja. hogy meggondoltad. és nem érdekel. és fütyülök rá.Az nem zavar. hogy milyen gyűrűt vesz neki.Tudod mit? Csináljuk az egészet úgy. karácsonykor. Soha nem alakoskodtam.Már azon járt az esze. Az élet túl rövid.nem. Ha akkor azt mondod. ahogy szokás. Ne fecséreljük az időt! Valami az eszébe jutott. az asszony pedig könnyes szemmel nevetett. hogy kissé feledékeny 162 .. Átkarolta Liz vállát. mit szólsz hozzá? . és felesleges játszadozni. Na..nyolc-. és nem is fogok. Először eljegyezzük egymást. .. hét. hogy tegnap találkoztam veled először. Ma augusztus elseje van. akkor lefújjuk az esküvőt. és a kezébe fogta Liz kezét. kilenc-. . vagy amilyet akar.. Szeretlek. öt. vagyis öt hónap múlva összeházasodunk.

buja.csak épp van egy gonosz.Ezt is meg akartam veled beszélni. Ennél őrültebb dolog még életében nem történt vele. hogy ő az igazi. és honnan tudja.Bernie nem zavartatta magát. hogy neki és Jane-nek egy életen át gondját fogja viselni. . hogy szerelmes belé.Megpróbálom megszervezni. ám ami még ennél is fontosabb. tudta azt is. hogyan szerethetett bele Bernie-be három hét alatt. hogy hátha feljönnél hozzám néhány órára. De Bernie olyan jó ember. és Liz tudta. . de elgondolkodva Lizre nézett. . Csak épp lehetetlen megmagyarázni.vagyok. . Alig várta. Nem tudnál valamelyik napra pótmamát szerezni? Nem mintha nem szeretném a kislányunkat-már a magáénak érezte Jane-t . hogy elmesélhesse az egészet Tracynek. aki helyettesítő tanár volt az iskolá163 .Liz még mindig csak nevetett a férfin. kéjsóvár elképzelésem.

és mondjuk Hawaiira megyünk nászútra. de mire hazaér.És akkor ez azt jelenti.ban. kerítek pótmamát. és a napokban tér vissza egy tengeri körutazásról. a banános fagylaltkehely hozta őket össze. rendben. Hát nem kész téboly? . Liz magányos nő volt. ha december huszonkilencedikén esküdnénk? Az egy szombati nap. az őrangyaluk 164 . . Bernie odahajolt. és mellesleg a legjobb barátnője. hogy jegyesek vagyunk? lelkendezett Bernie. Bernie olyan erősen gondolkodott valamin.. hogy még a szemét is összehúzta. .Alighanem. és Liz nemkülönben.. Az álom teljesült. és ettől mindketten érezték: minden igaz.Mi lenne. . tökéletesen összeillő párt alkotnak.Erre az áruházi előkészületekből emlékezett. talán álmodja az egészet. Liz zavarában csak nevetgélt. megcsókolta. .Jó.Vagyis együtt karácsonyozhatunk Jane-nel. .Liz még mindig úgy érezte. Amikor elutazott. Liz eljegyzett menyasszonya a Wolff Áruház igazgatójának. .

Kicsit úgy érzem magam. A pótmama este hétkor jött. és még aznap délután elpirulva telefonon bejelentette Bernie-nek. de sebaj . és éjjel egyig vállalta az ügyeletet. Bernie újra megcsókolta Lizt.pedig Jane. és amikor Liz bement a háló165 . nemigen volt más választásuk. . hogy a helyzet ennyire nélkülözi a spontaneitást. ne aggódj.Nem lesz semmi baj. . mik a férfi elképzelései. hogy minden így lesz. Pontosan tudta. mindörökkön-örökké. aki az ölelésben érezte. hogyan kalapál a férfi szíve.Bernie egy ötvendollárost tartott a kezében.mondta Liz mosolyogva. Hetedik fejezet Liz két nap múlva talált pótmamát. mint a Hamupipőke. . és kissé zavarba ejtőnek találta. És mind a ketten teljes bizonyossággal tudták. Mivel azonban a lakás egyetlen hálószobájában Jane aludt.

és túlesnek "az első alkalmon".mondta Liznek. egyenesen a L'Étoile-ba hajtottak. mihelyt szokásukhoz híven beszélgetni kezdtek. akár egy menyasszony.Öltözz fel elegánsan . . Az első ágybabújások amúgy is olyan idétlenek. Úgy képzelte. Bernie beszámolt az áruházban zajló eseményekről. Elmegyünk valahová vacsorázni. Liz meglepődött. a divatbemutatókról.Jó ötlet. . s nagyon örült.Liz ideges volt. De vegyél fel rá ruhát is. a promóciós munkáról. az ő lakásából egyenesen Bernie-hez mennek. az asszony pedig kezdett lehiggadni. . a pótmama kezébe csúsztatta a pénzt. ahol foglalt asztal várta őket. hogy jóéjtpuszit adjon Jane-nek. az őszi tervekről.szobába. És amikor Bernie aznap este érte ment. Az operaszezon 166 . Bernie viszont nevetett a kérdésen. hogy helyette vacsorázni mennek. Akár egy műtéten.Például húzzak harisnyatartót? .

Addigra az sem kizárt. melyik iskolába járjon 167 . Lizt nagyon érdekelte mindaz. És újabban Bernie már nem is bánkódott.beindulásához kapcsolódó divatbemutató lezajlott ráadásul óriási sikerrel . Úgy képzelte ugyanis.. és akkor Liz szegről-végről megismerkedhet az anyósával. s bármihez nyúlt is. mondta róla Paul Berman. és emellett hihetetlenül jó érzéke volt a divat változásaihoz. amivel a férfi foglalkozott.a többi meg még csak terv. ezalatt összeházasodnak. főleg mert olyan nagy szakértelemmel beszélt róla. hogy legfeljebb még egy évet tölt Kaliforniában. néhány hónapig magukban lesznek. A gazdaságosság elvét alkalmazta az áruház minden zugában. hogy útban lesz az első gyerekük.. a kezében arannyá változott. majd visszatérnek New Yorkba. amiért San Franciscóba küldték igazgatónak. arra is gondolnia kell.

Bernie csodálatosnak találta a gondolatot. ám a költözés részleteivel nem akarta még terhelni. minderről azonban nem beszélt Liznek. az egyik áruházi divatbemutatón látott is egy menyasszonyi ruhát. hogy előbbutóbb visszakerülnek New Yorkba. Érezte az asszony lábát a sajátja mellett.Igazi menyasszonyi ruhát akarsz? . először az esküvőjükkel kell foglalkozniuk. . az asztal alatt Liz kezét fogta.. két nappal korábban. egymás mellett ültek a kárpitozott padon.Komolyan gondolod? Bernie bólintott.Jane. és különben is. Annyit figyelmeztetőleg kilátásba helyezett.. amelyből csak úgy világított napsütötte bőre. . a haját 168 . amelyben Liz bizonyára gyönyörűséges lenne. Liz csinos fehér selyemruhát viselt. miközben Berniere mosolygott. Végtére is addig van még egy év. de az asszony már a gondolattól is elpirult.

hogy az ember tudja. . mint én most. hogy a körmét kilakkozta . Azt hiszem.és ennek is örült. Hát persze hogy komolyan gondolom. valahogy úgy van. és gyengéden megcsókolta a nyakát.pedig összefogva a tarkójára tűzte. bár az okát nem árulta el. . egyszer majd te is olyan biztos leszel a dologban. ha nem hallgattam az ösztöneimre. mikor cselekszik helyesen és mikor nem. hogy soha nem fogja megbánni ezt a lépést. miről beszél. hogy teljesen rendjén való. mindig jól léptem.Liz pontosan értette. amire készülnek. Liz. hogy ilyen hamar fejest akar ugrani a házasságba.ami merőben szokatlan volt tőle . csak hozzáhajolt. és gyanította. . Bernie észrevette azt is. ugyanakkor határozottan tudta.Gyengéden az asszony 169 . mégis furcsállta.Remélem. Én legalábbis mindig így voltam vele. és csak akkor hibáztam. Valahányszor ösztönösen cselekedtem.

s miként 170 . hallgatták a zongorista játékát. ahol Bernie pezsgőt rendelt.Tudod. és öt napon belül összeházasodnak.szemébe nézett. és ott üldögéltek. de az illető egyetlen szemvillanásból tudja. Liz.. egyszerűen csak azt nem tudom. Bernie örült.Gyakran járnak ilyen dolgok a fejemben. salátát. . De soha nem hittem. és izgalommal töltötte el az eljövendő órák gondolata. hogy érezheti az asszony combjának közelségét. hogyan magyarázzam meg bárkinek is. . .Liz rámosolygott Bernie-re.. . és akkor az egyikük találkozik valakivel.. aki viszonozta a pillantását. mert az előző kapcsolat soha nem volt jó.. Vacsorára kacsát ettek. szuflét. elsősorban persze azért. hogy egészen biztos vagyok benne. hogy velem is megeshet. szerintem ilyen az élet. hogy két ember tíz évet együtt él.Az a furcsa. Tökéletes tervet készített erre az estére. azután átmentek a bárba. hogy a második az lesz. Az ember mindig hall olyan történeteket.

ott ült Bernie-vel. reményeiket és álmaikat. megosztották egymással elképzeléseiket. És hirtelen mindez feledésbe merült. Liz 171 . ezúttal is beszélgettek: véleményt nyilvánítottak. Bernie rendezte a számlát. a Chandler Scott-tal átélt szörnyűségekért. és az. nagyon hosszú ideje nem volt része. hogy Bernie-vel lehetett. Mintha életének eddigi eseményei csak előkészítették volna e férfi számára a talajt. és a Jane születése óta eltelt sok magányos esztendőért. Megitták a pezsgőt. Liznek ennél csodálatosabb estében hosszú. aki segített vagy egyszerűen mellette állt volna.hetek óta annyiszor. szinte mindenért kárpótolta. amikor senki sem akadt. a szülei elveszítéséért. majd lassú léptekkel. kéz a kézben indultak fel az emeletre. hiszen. aki olyan jó hozzá. és mintha ezen kívül a világon semmi sem számítana.

az asszony pedig mosolyogva válaszolt.Csak tíz óra volt. hogy nem mondod el a mamámnak. mígnem egyszer csak a felvonók előtt álltak. amikor Bernie gyengéden a szállodarész felé irányította. s így a helyzet némiképp romantikusnak. Liz ilyen gyönyörű lakosztályt még soha nem 172 . . Bernie a fülébe suttogott. ugyanakkor kissé bohókásnak is tűnt.már éppen a bejárat felé kanyarodott volna. . Liz szó nélkül követte a férfit a folyosón éppen szemközt levő ajtóig. Liz nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget. hogy a férfi nem a szállodában lakik. és Bernie alig leplezett kisfiús mosollyal pillantott le rá. és betessékelte az asszonyt. A felvonó a legfelső emeleten állt meg. miként azt is. Bernie a zsebéből elővette a kulcsot. hogy még három órájuk van. Liz tudta. .Feljönnél egy pohár italra? .Csak ha megígéred. mire megy ki a játék.Liz természetesen tudta.

valamint a vödörben hideg pezsgő. Minden fehér és arany színben pompázott. és először meg sem tudott szólalni. hogy megnézze. Tökéletes volt minden. és mindig olyan gondos. A 173 .Úgy gondoltam. még felszaladt.Tisztában van vele. finom selymekkel volt burkolva: imitt-amott antik dísztárgyakról tükröződött vissza a csillár fénye.És így is történt.és gyümölcstálak. sem filmen. mellettük sajt. még álmában sem. gyertyák égtek az asztalon. . sem az életben.látott. Fine. Liz mosolyogva nézett Bernie-re. hogy ha ez lesz a nászéjszakánk. Mr. akkor annak megfelelően kell a dolgokat elrendezni. mi több. rendben van-e minden. Ez a férfi mindent olyan ízléssel csinál. . A másik szobában is csak diszkrét fények égtek. Bernie maga foglalta le a lakosztályt ebédidőben. A hangulatvilágítást kiegészítendő. hogy maga egyszerűen csodálatos? . és mielőtt Lizért elment.

amikor átment a másik szobába. hogy csillapíthassák egymás iránti éhségüket. nem pedig a kis chicagói Liz O'Reillyre várnának. hogy hamarosan a kis Liz Fine leszel San Franciscóból. Mintha egy filmsztár kellékei lennének. Ezt mindjárt meg is mondta Bernie-nek. Kiéhezve csókolta Lizt. Ez volt az első alkalom. bontsa meg az ágyat. de meglehet. marabutollal szegélyezett rózsaszín szaténköntös és színben hozzáillő rózsaszín szaténpapucs. Ruháik 174 .Tényleg az vagy? A kis Liz O'Reilly Chicagóból? Az ember soha nem tudhatja. miközben a köntöst félretolva gyengéden az ágyra fektette az asszonyt. Liz akkor vette észre. és a három hét alatt felgyülemlett vágy hullámként borította el őket. csókjai viszonzásra leltek. . valamint egy rózsaszín hálóing hevert. aki a karjába vette.szobalányt arra kérte. amelyen egy gyönyörű. és a lélegzete csaknem elakadt a gyönyörű holmik láttán.

mert meglátta. mit rejtett Bernie a párnája alá.. . ő pedig az asszony hosszú szőke hajfürtjeivel játszott. Liz beteljesítette a férfi minden álmát. tetején a marabutollas köntössel. belül is.kupacban hevertek a földön.Csodálatos vagy. mígnem végül álmos tekintettel elnyúltak a diszkrét világítású szobában. szerelmes tekintetet vetett a férfira. egyre többet és többet kívánva. Liz feje Bernie vállán nyugodott. majd hirtelen kitört belőle a kacagás. amelyet egy kis rózsa díszített.Te vagy a leggyönyörűbb asszony. Bernie Fine. Liz hangja hirtelen fátyolossá vált.. tudod? . Fekete csipkés harisnyatartót. kívül is. akit valaha láttam. miközben testük összefonódott. Liz trófea175 . és a szenvedély hatalmas csúcsaira értek el egymásba kapaszkodva. Az asszony ajka bejárta a férfi testének minden centiméterét. amelyek selyemfüggönyként takarták be a testét.

Lepénzelted? . Liz megcsókolta. hogy ő már intézkedett.ként a feje fölé emelte. hogyan. . . és a szappanhabos vízben a férfi Liz mellbimbójával kezdett játszadozni. ám ekkor Bernie bevallotta. annyira szeretlek! . Liz egészen belepirult. fejét a rózsaszín márványnak támasztotta. hogy megmondja neki: késni fognak. és már jócskán elmúlt hajnali egy óra. ha megint újrakezded. amikor beültek a fürdőkádba. és csak annál jobban szerette volna vele tölteni az egész éjszakát. és amikor magára öltötte a fehérneműt. Bánta már.Soha nem kerülünk ki innen.Bernie mosolygott. . és amikor elmondta. elölről kezdtek mindent.Bernie Fine. Ez volt életük legszebb éjszakája. Fel akarta hívni a pótmamát. de tudta. . . megcsókolta a férfit.Pontosan. hogy 176 .Bernie láthatóan elégedett volt.kérdezte kuncogva. . hogy ez lehetetlen.Liz álmosan mosolygott.

Rögtön jövök.Hova mész? . karácsonykor házasodjanak össze.azt javasolta. ujjai már a lába közét kutatták. és várta.Csitt! . s mielőtt még odaadta volna Liznek. hosszú lábú. hogy szinte görcsöt kelt benne a vágy: hátradőlt a kádban. . . széles vállú. visszaült a kádba. szája pedig mohón az asszonyéra tapadt. ám ekkor eszébe jutott valami. Erőteljes alkatú férfi volt. El sem tudta képzelni. Vonzotta ez a test. amiről csaknem megfeledkezett.Liz utána nézett. A rákövetkező percben Bernie ismét ott volt. lehunyta a szemét.Ki fognak hajítani bennünket innen. amit a szobából behozott. kezét az asszony hasa alá csúsztatta. . . . hogy fogja addig kibírni.Vagy ha nem.suttogta Liz. amikor a szappanhabos férfi kimászott a kádból. hát belépőjegyet osztogatnak az ingyencirkuszra.Bernie évek óta nem érezte ilyen jól 177 . hogy a férfi visszajöjjön.Liz meglepetten nézett fel. Szeretkezésük lármájától zengett a rózsaszín fürdőszoba. . érezte. .

vajon mi lesz az újabb meglepetés. nem tudván. Bernie azonban láthatóan élvezte a jelenetet. Bernie komolyan gondolja-e.Ezt a Hamupipőkétől örököltem? . és amikor Liz kinyitotta.magát.Mellesleg hoztam neked valamit. . amerre a férfi nézett.Liz a válla felett arrafelé pillantott. Elnevette magát.. és azon töprengett. egy pár straszszokkal díszített aranypapucsot talált benne.Hogy én támadtalak le téged. vagy tréfál. miért kapta. Ha együtt voltak.. és Liz nem értette. a harisnyatartó. Lizhez fogható nővel nem találkozott. bárcsak soha ne érne véget. És egyikük sem szeretkezett senkivel nagyon-nagyon régen. mielőtt még letámadtál.A papucs ugyanis roppant csiricsáré volt. Bernie egy dobozt tett le a kád szélére. . . itt van már a köntös. és azt kívánta. 178 . úgy érezte. haha! . az év minden napja karácsony. Még egyetlen. így a vágyuk egymásra összpontosult.

mint a többi rémséges mütyürke.Hirtelen fölállt a fürdőkádban. Bernie felállt. fogta a papucsot. Uram teremtőm! . a legnagyobb. mi végre az ajándék.Uram teremtőm! . az egyik. és Bernie-re meredt. és ő felfedezte. aki egyszer csak rájött. ez lehetetlen! Pedig igaz volt. négyzet alakú hamis kövekkel. és szó nélkül levette a gyűrűt a papucsról. Amikor Liz felfedezte.A papucs tele volt hatalmas. . és folytak a könnyei.Nem.. a gyűrű meg páratlanul szép. az arcán patakzottak a könnyek. . Bernie! 179 . Nyolckarátos.Ó. négyszögletesre csiszolt kő volt. ami első pillantásra pontosan olyannak tűnt. Ezért is vette meg. miközben a férfi az ujjára húzta a gyűrűt. A férfi az egyik csiricsáré aranymasnira gondosan odatűzött egy briliánsokkal kirakott jegygyűrűt. sírva fakadt. éppen a papucs orrát díszítő masnin fityegett.kapkodott a levegő után Liz.. Bernie. Liz keze erősen remegett. .

és mind a ketten tudták. ott álltak a fürdőszobában.. mint aki halkan dúdol. mintha egész éjszaka egy tanári konferencián vett volna részt. Liz hajnali öt órakor ért haza.Liz belekapaszkodott. megcsókolta. hol járt. az ágyra. a férfi pedig a szenvedély ismeretlen ormaira hágott. a férfi szorosan magához vonta az asszonyt. de a nő azt mondta. amiért ilyen későn ért haza. aki lúdbőrös lett az élvezettől. A pótmama amúgy is több órát aludt. mígnem elérkezett a beteljesülés. lassan. vagy valami lassú.. miért. Sűrűn elnézést kért a pótmamától. és most 180 .. kecsesen mozgott együtt a testük. a férfi az asszony haját simogatta. majd ölben vitte be a szobába. gyengéden lemosta róla a szappant. ezúttal gyengédebben. bonyolult tánc lépéseit járja. aztán magáról is. semmi baj. Senki sem sejthette. tisztán és rendezetten.. és megint szeretkezett vele.

akihez feleségül fog menni. Páholyjegyet kaptak. Liz gyakran szóba hozta. és halkan. hogy az asszony kiválasszon magának egy ruhát az áruházban az operaszezon megnyitására. Bernie pedig ragaszkodott hozzá. hogy rátalált. Liz nem bírt meglenni nélküle. nyomban felhívta Bernie-t. Liz egyedül ült a nappaliban. suttogva beszélgettek még egy óra hosszat.halkan becsukta maga mögött az ajtót. ha mindig együtt lennének. kinézett a hajnali párába. szemét elfutotta a könny. meg arra. A hatalmas briliáns az ujján ragyogott. és végtelen gyengédséggel gondolt a férfira. milyen jó lenne. és mellesleg amúgy is ez a San 181 . milyen szerencsés. Nyolcadik fejezet Hármasban mentek a Tahoe-tóhoz. ahol mindenkinek külön hálószobája volt. és mihelyt az ágyába bújt.

épp ideje. felpróbált vagy fél tucat ruhát. akiért Bernie mellesleg rajongott. Liz először úgy vélte. hogy kihasználd az áruház előnyeit. túlságosan kirívó. de mihelyst belebújt a ruhába. amit az eljegyzési gyűrűvel kapott. Konyakszínű bársonyruha volt. . egy kicsit a furcsa papucsra emlékeztette. és egy olasz tervező modelljét választotta. A szabása a 182 . ha az áruház kollekciójából választ magának valamit. ha már én hét napot dolgozom egy héten. hogy Liznek egyáltalán nincs parádés ruhája. Bár Bernie soha semmit nem kapott ingyen. apró aranygyöngyök és kövek díszítették. óriási árkedvezmény járt neki. hogy ez az igazi. dús redőkben omlott alá. amelyek féldrágakövek hatását keltették.Drágám. Bernie tudta. Így azután Liz elment az áruházba. és szerette volna. rögtön tudta.Franciscó-i társas élet legfőbb eseménye.

a hosszú szoknyarész. .reneszánsz ruhákéra emlékeztetett. nem csekély ámulatot keltett a tervezők között.Bernie szeme elkerekedett. Ekkor legnagyobb meglepetésére kinyílt az ajtó. Királynőnek érezte magát. . amit egy kis lánccal fel tudott emelni. a buggyos ujja. és ismerős hang ütötte meg a fülét.Tyűha! A tervezőnek látnia 183 . amikor megérkezett Olaszországból.Találtál valamit? . A modellt már akkor is látta. mosolyogva páváskodott a tükör előtt. s a kedvezménnyel nem is lesz olyan drága. Csaknem a legdrágább modell volt. Egészen elkápráztatta. miközben fel-alá lépdelt a tervezők hatalmas próbatermében. miközben Lizt nézte. a mély kivágása. milyen ruhát visel Liz. milyen gyönyörű az asszony ebben a ruhában. amikor meglátta. meg az uszály. de ez cseppet sem izgatta.

184 . nagy szakértelmű. és roppant diszkrét. az ajtó pedig halk kattanással bezárult az elárusítónő mögött. aki távozása előtt azt motyogta: . Bernie odalépett hozzá. keze megérintette a ruha puha bársonyát. hogy egy ilyen csinos nő. és alig várta. Liz! . a szemét és az alakját.Keresek még valamit. hogy ebben a ruhában parádézhasson vele az Operában. Bernie úgy érezte. egy ilyen tökéletes ruhában pompázik..Tényleg tetszik? .kellene téged a művében.Az elárusítónő Bernie-re mosolygott. már az asszony látványától is elönti a boldogság. amilyen Liz. kacagása ezüstcsengők csilingeléseként töltötte be a helyiséget. Örömét lelte benne. talán egy hozzá illő cipőt.Liz szeme ragyogott. amely egyaránt kiemeli aranybarnára sült bőrét. akár a ruhát díszítő kövek egyike: kecsesen megpördült Bernie előtt. .. megcsókolta.Kiváló munkaerő volt. .

De még azt sem engedték. tartok tőle. Bernie pedig magában azt mérlegelte.. Pontosan rád szabták. meg bármi más. Liz. Az egyiknek semmi sem elég. De akkor is. Bernie mosolyogva figyelte. és barnára sült bőrét elöntötte a pír. ami kecses ízlését 185 .. ami tetszik? Liz kacagott... Nem akart visszaélni a helyzetével. Ekkor hirtelen előbukkant a múltból Isabelle Martin alakja. és tudta. kegyed nem vásárol itt semmit. . Szerencsés fickónak érezte magát.Nem. mennyire különbözőek is ők ketten. hogy megnézzem ennek az árcéduláját. hogy nem tudná kifizetni a ruhát. hogy nem kellene megvenni.Mrs. a másik semmit sem akar elfogadni. O'Reilly.. de mégis jó móka volt így beöltözni.. Találtál még valamit. a helyében bizonyára Jane is ezt tette volna. dehogy. A ruha. Liz csodálatos nő. hogy Bernie megkapja a kedvezményt. -Már az anyag tapintásából is sejtette.Nagyon.. .

karján egy halom ruhával. a jövendőbeli férje ajándéka. amelyekről úgy gondolta. beszámolt Bernienek a cipőről..megnyeri. én. és Liz diadalmas arccal ment fel Bernie emeleti irodájába.Keress hozzá való cipőt. Csak arra volt hajlandó. .. Biztatóan rámosolygott. utoljára visszapillantott.És ha végeztél. milyen fantasz186 . Amikor ebédelni indultak az áruházból. Elmegyünk ebédelni. Ő azonban meg sem próbálta a többi modellt. drágám! . Ugyanakkor visszaérkezett az elárusítónő. talán tetszeni fognak Liznek. majd kiment. meg arról. és talált is egy konyakszínű. Tökéletesen illett a ruhához. gyere fel az irodámba. a csodálatos ruháról. boldogan csevegett. a ruhához illő cipőt.De Bernie. hogy felpróbáljon egy pár.. . A férfi csókkal hallgattatta el Lizt. kövekkel díszített szatén lábbelit. majd az ajtóhoz ment.. és a válla felett még egyszer.

komótosan ebédeltek. Liz egy barátnőjéhez ment Jane-ért. Anya és leánya egyaránt kihasználta az iskolakezdésig az időt. manikűröztetett is. Bernie igencsak fájlalta. a cipő orra kikandikált a ruha dús 187 . majd egy pillanatig ámulva nézte magát a tükörben. amelyet a Wolff Áruházban tett újabb bevásárló körúton talált. Karonfogva sétáltak a Trader Vic vendéglőig. Liz gondolatai azonban főként az operaszezon megnyitása körül forogtak. következő hétfőn már kezdődik a tanítás. Péntek délután elment a fodrászhoz. és délután hatkor belebújt a Bernie-től kapott csodálatos ruhába. Csak néhány nap volt hátra a szünidőből. Óvatosan felhúzta a villámzárat. hosszasan.tikus érzés. hogy így el van kényeztetve. hogy három órakor el kellett válniuk. tréfálkoztak és nevetgéltek. Tarkójára fésült haját vastag aranyszínű háló tartotta.

és Liz tudta.. és ekkor vette észre a lányát. Liz. mint egy kísértet. Jane arcán nyoma sem látszott a lelkesedésnek. Már a Tahoe-tavi kirándulás óta nyomta a bögyét. nehogy Liz sminkje elmaszatolódjék..Csodálatosan szép vagy! suttogta. ugyanakkor zavarta a két ember között kialakult szoros viszony. . Bizonyos szempontból tetszett neki. hogy ilyen csinos a mamája. hirtelen megjelent Bernie.bársonyredői alól. kikeményített angol ingmellben. . miközben Jane az ajtóból figyelt. hogy hamarosan beszélniük kell a kislánnyal a 188 . A távolból hallotta a csengőt.Indulhatunk? Liz bólintott. de egy percre mindketten megfeledkeztek róla.Nahát. fehér nyakkendőben és frakkban. . . amelyhez nagyapja gyémánt mandzsettagombját viselte.A férfi ennél többet nem tudott mondani. majd a hálószoba ajtajában. és óvatosan csókolta meg.

büszkén lépdelt Bernie karján. ez azonban aligha elég. . Ráadásul Jane inkább a saját barátjának tekintette a férfit. Liz kissé aggódva lépett ki a kapun. hogy bármi elrontsa ezt a varázslatos estét. Először a Modern Művészet Múzeumában rendezett vacsorára mentek azzal a Rolls-Royce-szal. és megcsókolta a kislányt. Egyszeriben olyan nők gyűrűjében találták magukat.Liz lehajolt.Jó éjt. mint az anyjáénak. tekintetéből áradt a düh. 189 . Nem akarta. melyet Bernie az alkalomra bérbe vett. Jane elfordította a fejét. hogy a lánya kedveli Bernie-t. Mert mi van akkor. akik szemkápráztató ruhákat és csillogó ékszereket viseltek. Liz cseppet sem volt zavarban. de nem szólt Bernie-nek.terveikről. de kicsit tartott ettől a beszélgetéstől. ha a kislány ellenzi a házasságukat? Liz tudta. a fotóriporterek pedig egymást taposva igyekeztek őket megörökíteni. drágám! . és ezúttal egy szót sem szólt Bernie-hez.

aki megszorította a karját. a csomagolópapírt igazán nem volt nehéz felismerni. a férfiak arcvizet.miközben villogtak körülöttük a vakulámpák. A múzeumot a helyi társaság krémje díszítette fel az alkalomra. Bernie-t pedig már városszerte ismerték. mint a legelegánsabb áruház igazgatóját. ezüst. Minden asztalnál gyönyörű papírba csomagolt ajándékok hevertek. a hölgyek pedig parfümöt kaptak. és a drága ruhákat viselő hölgyek közül is sokan felismerték. ahogy a nagyteremben megterített asztalok felé igyekeztek. természetesen a Wolff Áruháztól. bár a kifejezés 190 . Liz tudta. és e pillanatban újabb fotográfus örökítette meg őket.Liz bólintott. hogy őket is lefényképezték. A tömeg egymáshoz szorította őket. .Jól érzed magad? . még a fákat is aranyfesték borította. Liz mosolyogva pillantott Bernie-re.és aranygömbök függtek mindenütt.

bár a társaságban ők alkották az elenyésző 191 . a legutóbbi utazásairól. mindenki a nyári eseményekről beszélt. valamint a polgármesternővel és a férjével. a csevegés könnyed és gyors. A művész erre az alkalomra érkezett San Franciscóba. közben feltálalták a vacsorát. ami valóban csemegének ígérkezett az operarajongók számára. a múzeum kurátorával és a feleségével. a Wolff Áruház egyik törzsvásárlójával és annak ötödik férjével. A jelenlévők mind tudták. ha bárki vette volna a fáradságot.nem fedte az érzéseit. Liz és Bernie egy texasi házaspárral került egy asztalhoz. a gyerekeiről. mikor hallották utoljára énekelni Placido Domingót. hogy Renata Scottóval fellépjen a Traviatában. hogy fontos este részesei. Érdekes társaság volt. hogy összegyűjtse. meg arról. bort töltöttek. Mindenütt szuperelegáns ruhákba bújt tömeg és több talicskára való ékszer.

még Bernie-t is elragadta a pillanat varázsa. mintha az Oscar-díj kiosztásának ünnepségére igyekezne. 192 . a tömeget pedig rendőrkordon tartotta vissza. és Bernie hirtelen úgy érezte. Bernie hónapok óta mást sem hallott. hogy Lizzel ilyen elegáns estélyen vehet részt. Jól érezte magát. és minden belépőt megörökítettek. A San Franciscó-i opera közönségét jobban érdekelte a társadalmi rang meg a divat. attól eltekintve. mivel édeskeveset konyított az operához.kisebbséget. Az emberek azért jöttek. hogy láthassák a megnyitóra érkező elegáns embereket. De mikor valamivel később a lópatkó alakú feljárón az Opera felé sétáltak. de nem törődött vele. Domingo és Scotto az ő szemében csupán további kellemetességei voltak az eseménynek. mint a zene. A fotográfusok ezúttal a bejárat körül csoportosultak.

hogy az érdeklődők nem Gregory Pecket vagy Kirk Douglast. hanem őt bámulják. amely az ő áruházából való. hogy számos olyan ruhát látott az este során. Elégtétellel nyugtázta. a haját borító aranyhálóval. Mámorító érzés volt. Bernie pedig csupa ismerős arcot fedezett fel maguk körül. Domingo és Scotto kiváló alakítást nyújtottak. és onnan fel a páholyukhoz. és az első felvonás alatt végig kéz a kézben ültek. lepalábbis ami a hölgyeket illette. Bernie nagyon vágyott rá. be az épületbe. Miközben elismerő pillantások kereszttüzében álltak. Amikor a fények elhalványultak. Mindenképpen csodálatos este volt: 193 . gyengéden megszorította Liz kezét. Valamennyien a Wolff Áruházban vásároltak. hogy megcsókolhassa. Hamar megtalálták a helyüket. A legesleggyönyörűbb azonban mégis Liz volt a reneszánszot idéző estélyiben. hogy a hullámzó embertömeg közepén vezetheti Lizt.

és a résztvevők olyan hallatlanul komolyan vették magukat.De azért kellemes változatosság a hétköznapokhoz képest. Az asszony félszeg volt és tartózkodó. és az italt kortyolgatva figyelték a közönséget. Liz egyszerre csak elnevette magát: . nem? Bernie is nevetett. Bernie úgy vélte. ahol folyt a pezsgő.Mókás. hogy az embernek az az érzése támadt. a fotográfusok pedig bőszen kattogtatták masináikat. aki cseppet sem tiltakozott. amikor az ilyen események sokkal nagyobb jelentőséggel bírtak. A férfi egy pohár pezsgőt nyújtott az asszonynak. Tudta.a szünetben a többiekkel együtt a bárba mentek. de biztonságban érezte magát a férfi oldalán. hogy Bernie a világon mindentől megóvja. Olyan elképesztően elegáns volt minden. Liz? 194 . . nem gondolod. talán visszafelé fordult az idő kereke. egy olyan korba. az este során vagy tizenötször lefényképezték Lizt.

Letette a poharát.Bernie kedvelte ezt a fontos eseményt. hogy Liz is vele van. Bernie azonban észrevette azt is. nevezetesen. Bernie pedig azt akarta. A világítás elhalványult. tovább ittak. hogy részese lehet. nevetgéltek és beszélgettek. Holnap reggel ismét lemegy a szupermarketbe. majd ismét kigyúltak a fények. .Az asszony mosolyogva bólintott. hétfőn pedig elemi összeadási példákat ír krétával a táblára.Vissza kell mennünk. Ez is hozzátar195 . amit rajta kívül senki. . a páholyokban ülők közül sokan a bárban maradtak. . hogy amikor a csengő hallatán kifelé indultak a bárból. és halk csengő jelezte a szünet végét. egész hétre bevásárol. Ettől minden más olyan valószerűtlennek tűnik. Különösen pedig annak örült. Mindketten első ízben vannak itt. és örült. Liz is. hogy együtt szerezzék az első tapasztalatokat.Szerintem ezt az opera varázsa teszi. vissza a helyükre.

Bernie úgy sejtette. . a bál ugyanis a San Franciscó-i társasági élet nyitánya volt minden évben. A második felvonás alatt a páholyok zöme üresen tátongott. Az előadás után a Trader Vic vendéglőben vacsoráztak. Bernie már szinte törzsvendégnek számított.Egy kicsit. hajnali három vagy négy előtt aligha érnek haza. a diadém legfényesebb gyémántja. drágám? .tozott a San Franciscó-i hagyományokhoz.Mindketten tudták.. a bárban azonban annál élénkebben zajlott az élet.Fáradt vagy. s mint ilyen. amikor a második szünetben visszatértek. valamint az elhangzó pletykák sokkal fontosabbak a zenénél. Az utolsó felvonás után az autó az Opera 196 . Liz elnyomott egy ásítást. Vacsora után pedig kis időre benéztek a városházán tartott operabálra.. olyan mozgalmas ez az este. A bár. és bűntudattal nézett Berniere. hogy még nincs vége. .

A férfi gyengéden átkarolta Lizt. Nyomban körülvették őket az autogramkérők. mint egyébkor. . és újabb pohár pezsgőt töltött neki.Még nincs vége. amikor elolvasta a szerencsesüteményben talált "üzenetet": "Addig fog szeretni.Ez igazán kedvemre való. . Fantasztikus este volt. .Köszönöm a csodálatos estét. Kiváló alakítást nyújtottak." . Pezsgőztek és kaviárt ettek. . . Még a vendéglő is másnak tűnt.Ha tovább itatsz. és zajosan letelepedtek a sarokban álló hosszú asztalhoz. és elindultak a Trader Vic felé. hiába tiltakozott nevetve az asszony. amíg te szereted őt. kényelmesen elhelyezkedtek.Sugárzó arccal nézett Bernie-re.bejáratánál várt rájuk. és mindkét művész láthatóan örült neki. a lábamon se fogok megállni. és 197 . . Scotto meg a társaságuk éppen ekkor lépett be a vendéglőbe.Nem gond. Liz boldogan nevetett. drágám. .Bernie megveregette Liz kezét. majd levest és gombás palacsintát rendeltek. Domingo.

Hajnali egy óra után távoztak a vendéglőből. amint ott keringőznek a városháza báltermében. és mindenki láthatóan jól mulatott. Liz már felismerni vélte a korábban a múzeumban. 198 . de még ennél is jelentőségteljesebb volt a rajongó tekintet. az Operában. és csak a mulatsággal törődtek. az asszony ruhája tánc közben csak még szebbnek tűnt. Még az újságírók is mintha lazítottak volna. A ruhából is látszott valami. És ez a fénykép jelent meg másnap reggel az újságban. az Opera bárjában és a vendéglőben látott arcokat. amit Liz Bernie-re vetett. ami az est előző eseményeihez képest csalódást keltett. Addigra már amúgy is elkészültek a szükséges felvételek.tüzes pillantást vetett rá. és mentek át az operabálra. Bár még egyszer megörökítették a táncparketten kecsesen keringőző Lizt és Bernie-t. A hatalmas képen Bernie a karjában tartja Lizt.

amikor észrevette. Ráadásul ösztönösen megérezte. mi több. más nem is jutott az eszébe. Ennél okosabbat nem tudott mondani. hogy ez ma már nem is olyan biztos.Jane tekintete azonban azt mutatta. és kávézás közben szótlanul 199 .Szóval tényleg szereted.. Anyu? . amint másnap reggeli közben az újságot nézegették. Élete legcsodálatosabb estéje volt.Miért mész el vele olyan gyakran? Liz feje őrülten zakatolt.Én is bírom őt. és téged is nagyon szeret.Bernie nagyon kedves. hogy megvívjon a lányával. mint a kezdet kezdetén. hogy ez a kapcsolat komoly. hogy legalább négy-öt üveg pezsgőt megihattak. hogy a szoba lassan forog vele. Ahhoz pedig végképp nem volt alkalmas állapotban. Liz meg rettentő fejfájással küzdött. . . de a pezsgő gondolatától is elfogta a hányinger. Liz hajnali fél ötkor ért haza. és csak akkor döbbent rá.Jane a tenyerébe támasztotta az arcát. . .

Szíve szerint mindent 200 . . amit az amúgy is ne tudott volna. Tőle tudom.Onnan.Mert kedvelem. . mennyit közöljön a gyerekkel. Liz semmi olyat nem mondott Jane-nek.Na és? . .Liz felállt.És ez miért baj? . de úgy viselkedsz. . . Elhatározta. és már éppen elindult volna. ám ez volt az első alkalom. .Tényleg? Honnan tudod? . Tudod jól. .A fenébe is. s ezért szemrehányást tett magának. .Liz hangja megremegett. Ha nem is mondtad. .Jane szemét elfutotta a könny. hogy nem örül neki. hogy téged is szeret. . .Tulajdonképpen szeretem.Ki mondta.Szeretem. hogy baj? .Jane felállt az asztaltól.figyelte a lányát. közben tanakodott.Te.. hogy maga mondta. amikor az anyja tekintete visszaparancsolta. Liznek meg hasogatott a feje. s az anyja jól sejtette. . hogy Jane ezt a szót hallhatta. és lassan elindult a lánya felé.Anya és leánya egymásra bámult az asztal felett. hogy kimondja az igazat. Akkor mi van? .

. és aki mindig is az marad. és az ölébe vonta Jane-t.. Gondolkodtál már ezen? 201 .Valóban? Nem vágytál soha egy papára? A zokogás. . de abbamaradt. . Liz szemét is elfutotta a könny. . . Leült a kanapéra. drágám. . igaz csak egy percre. Néha igen.Bernie össze akar velünk házasodni. hogy jobb lesz nekünk egy papával. De anélkül is elvoltunk.Liz hangja halkan csengett a szobában. aki hajdanán az ő bébije volt.A kislányban még mindig élt a soha nem ismert apa képe. A kislány teste megfeszült. Zokogva a kezébe temette az arcát. Jane pedig nem tudta tovább visszafojtani a könnyeit.megmondott volna neki.Szeretem őt.. . amikor ő egészen csöpp volt. és magához szorította a kislányt. s talán jobb minél előbb túlesni rajta.Lehet. Idővel amúgy is a tudtára kell adnia.Miért?. De miért kell összeházasodnunk vele? Kettesben is nagyon jól megvoltunk. de nem ellenkezett. aki meghalt. a "jóképű színészé".

pedig szakálla is van. .De anyu. semhogy megpróbálja befeketíteni a férfit... Túlságosan jóérzésű gyerek volt.. . elmehetünk a tengerpartra. autózhatunk. majd megkérdezte..Ám mind a ketten tudták.Dehogyisnem.. akkor te vele alszol. hogy az már nem ugyanaz.Mindig szeretni foglak. .Mindig.Izé. . . ha hozzámész feleségül? . és arra is gondolj. Jane bólintott. mindig és mindig. és bizonyos szempontból szomorú volt.Könnyes szemmel rámosolygott az anyjára.. tulajdonképpen kedvelem. milyen remek dolgokat csinálhatunk hármasban. és akkor nem mászhatok be szombat meg vasárnap reggel az ágyadba.A kislány könnyei összemaszatolták Liz arcát. kicsim.Liz magához ölelte a szipogó kislányt.. amit leginkább tudni akart. másfelől azonban kellemes. .. milyen kedves ember. . Ezt maga sem tagadta.Gondolj arra... Akkor is szeretni fogsz. 202 . vitorlázhatunk. .

Berman kíváncsian és örömmel hívta fel. És ugyanilyen tökéletes ruhát találtak Liznek is. Fehér bársony volt. 203 . végül együtt mentek el a Wolff Áruházba. Jane nemcsak hogy beletörődött a helyzetbe: szinte már élvezte is. rózsaszín szatén övvel. A rákövetkező héten New Yorkban Berman már tudta a nagy újságot.Kilencedik fejezet Jane és Liz beszerezték a menyasszonyoknak készülő valamennyi képes magazint. a nyakkivágásban apró rózsaszín rózsával éppen olyan volt. ráadásul Bernie fontos posztot töltött be a Wolff hierarchiájában. Vásárlás után pedig Bernie elvitte őket ebédelni a Saint Francisbe. mire megtalálták a Jane-nek pontosan megfelelő ruhát. hogy ruhát válasszanak maguknak az esküvőre. amilyent Jane akart. Vagy egy órát töltöttek a gyerekruhaosztályon. Kereskedőkörökben gyorsan jönnekmennek a hírek.

de én akartam elmondani neked.. és a legjobbakat kívánta neki.Régi barátja megörvendeztette. És mi a vezetékneve? 204 . Bárki légyen is a hölgy. Paul. vagy igaz? .Tulajdonképpen nem. .Elhallgatod előlem a legfőbb újságot? .Berman hangja érezhetően barátságos volt. biztosra vette.Liznek hívják. a Northwestern Egyetemre járt.Igaz. hogy a negyedik emeleten vásárolt magának menyasszonyi ruhát. Bernie mégis zavartan válaszolt: . Csak pletyka. Nyomban karácsony után fogunk összeházasodni. Chicagói születésű.Akkor csak rajta! Ki a szerencsés hölgy? Csak annyit tudok. hogy Bernie bölcsen választott. .Berman nevetett. de pletykákkal és mendemondákkal teli világban éltek. és van egy bűbájos ötéves lánya. . és másodikos elemistákat tanít. . huszonhét éves.Hallom. hamarosan találkozik az illetővel. Kicsi.Remekül hangzik. Jane. . Cupido kilőtte nyilát a nyugati partvidéken. és remélte. .

természetesen az áruházban. épp elég dolga van itt is. Paul harsány hahotában tört ki. Berman ismét elmosolyodott. hogy Liz is elkíséri. . .Azt hiszem. majd Európába kellett utaznia. s eközben házat is kerestek. Vagy netán megenyhült az utóbbi években? . Egy vendéglőben 205 . Úgy ötvenhatvan embert akartak vendégül látni. nem. Jó néhányszor találkozott Bernie anyjával.Azt nem állíthatom.Már megrendelték a meghívókat. meg ott volt Jane. hogy a következő évre bérbe vegyék.És anyád mit szól? Erre Bernie is elmosolyodott. . . De az esküvőre elvárunk benneteket. Megvásárolni semmi értelme nem lenne.Még nem is tudja.O'Reilly.Kérlek.Hát akkor sok szerencsét! Magaddal hozod Lizt. Dolgoznia kellett.Bernie-nek először New Yorkba. amikor legközelebb erre jársz? . hiszen hamarosan újra New Yorban fognak élni. . a tervekben azonban nem szerepelt. Persze a hangrobbanás majd amúgy is idehallatszik.. . jelentsd be előre az időpontot.

Ha legközelebb New Yorkban leszek. Liz munkahelyi barátnője. . hogy az új házban vigyáz Jane-re. este azonban szóba 206 . És gondolom.Értem. amíg ők távol lesznek. hogy visszakerülj New Yorkba. .Bernie megmondta. . Megpróbálok eljönni. igyekszem Jane-nek megfelelő iskolát keresni. .Szó se róla. most már nem is olyan sürgős.Azt akarta.Mikor lesz az esküvő? . . majd elrepülnek Hawaiira. mire Bernie összevonta a szemöldökét. de a vonal másik végén egy szó sem hangzott el.lesz az ebéd. akkor néhány hét múlva találkozunk New Yorkban. . Nos. ami nagyon kedves volt tőle.Jövő szeptemberben már New Yorkban akarjuk beíratni. Bernie e szavak hallatán kétségbeesett.A beszélgetés után Bernie csak üldögélt és a semmibe bámult. tavasszal pedig Lizzel folytatjuk a keresést. Tracy. És gratulálok. már meg is ígérte. Berman sürgős feladatának érezze az ő visszahívását.

Be kell indítanod az áruházat. . amit te most ott végzel. Az áruház irányvonalát évekre meghatározza az a munka.Térjünk rá vissza fél év múlva. hogy három évig itt aszaljanak.hozta a dolgot Liznek. Bernard.Még egy év. .Az áruház azonban csak öt hónapja tart nyitva. Aggódott. egy egész emberöltő.Fogsz vele beszélni. .Bernie úgy érezte. De amikor New Yorkban a témát szóba hozta.Csak néhány hónapja vagy San Franciscóban. hogy nem nélkülözhetünk.Feltétlenül. aki nyomott hangulatban ment 207 . Még egy évre szükség van. Paul Berman nem akarta magát határozott dátum mellett elkötelezni. és te vagy a legjobb emberünk. ha New Yorkban leszel? . nem hagyom. . Pontosan tudod. az iszonyú hosszú idő.Minden remekül megy.Paul megpróbálta leszerelni Bernie-t.Esküszöm. . és egyébként is már nyolc hónapja élek ott. . mint hajdanán Chicagóban! . . hiszen ez volt a megállapodásunk. .

azért ott. nincs annyi ideje. Az élet azonban éppúgy nyüzsgött. De a szállodából nehéz szívvel indult az étterem felé. hogy viszontlássa. nyers színű gyíkbőrből. hogy az anyja alig várja. mert. hogy a szüleivel találkozzék. a zár egy tigris szemét formázta: a Gucci cég legújabb modellje volt. mint inkább műalkotás. A legkevésbé sem volt alkalmas a lelkiállapota arra. tetszeni fog az anyjának. De már megbeszélte a találkozót a La Cőté Basque-ban. Nem annyira kézitáska volt. hogy kiautózzon értük Scarsdale-ba. Gyönyörű októberi este volt. Tudta. Aznap délután gyönyörű kézitáskát vett neki. mint mindig: 208 . De New Yorkban ez valóban ritka eset.haza aznap este az áruházból. mint amikor az időjárás legalább két percig tökéletes San Franciscóban egész évben ilyen. és Bernie remélte. mint mondta. azért tűnik különleges alkalomnak.

a lámpák kellemesen halvány fénnyel égtek. és megfogadta. csodaszép ruhákban. hogy egybeesnek Liz húsvéti szünetével. hogy legközelebb magával hozza. és azt kívánta. fekete ruhát meg gyönyörű ékszereket viselő nők üldögéltek a kárpitozott padokon. Kis szerencsével úgy irányíthatja az üzleti útjait. vad dudálás mindenfelől. figyelték az arra járókat. Gyorsan belépett a La Cőté Basque forgóajtaján. A falfestmények még szebbek voltak. És erről eszébe jutott mindaz. amit az elmúlt nyolc hónapban hiányolt. színházba. mesés színű kabátokban. elegánsan öltözött nők siklottak be a taxikból a vendéglőkbe. mint ahogyan emlékezett. koncertekre vagy vendégségbe igyekeztek.taxik suhantak el az úttesten. akik valamennyien szürke 209 . bárcsak vele lenne Liz. és magába szívta kedvenc vendéglője elegáns levegőjét. több tucat férfival csevegtek.

Láthatóan meg volt botránkozva. amiért nem örül jobban a viszontlátásnak. . A szülei már megérkeztek.s mindannyiukat körüllebegte a pénz és a hatalom illata. hogy az anyja az imént 210 . Az anyja üdvözlése mindig iszonyúan zavarba hozta Bernie-t. mintha ő maga fuldokolna.Szervusz.Csak ennyit mondasz nyolc hónap után? "Szervusz. a teremben mindenki őket bámulja. és amikor Bernie odaért hozzájuk. az anyja aggódó tekintettel nyújtotta a kezét. Mama. a terem hátsó részében egy négyszemélyes asztalnál ültek. Bernie úgy érezte. utána pedig utálta magát.öltönyt viseltek . és olyan erővel szorította magához a fiát. Mama!" . hogy a fia mellé kerülhessen. Körülnézett. .akárha egyenruhában volnának . néhány szót váltott a máitre de hotellel. közben azonban átültette a férjét egy másik székre. és hallja.

Az áruház megnyitásakor találkoztak. ezek után szinte alig köszönsz. bár az anyja ezt természetesen nem volt hajlandó elismerni. semmi értelme az anyjával vitába bocsátkozni. .Dehogy számít. Tizenöt méteren belül mindenki tisztán hallhatta az anyja minden szavát. ez egy vendéglő! Itt nem csinál jelenetet az ember. .De hiszen júniusban találkoztunk. . . a feleségé211 .Szándékosan beszélt halkan. holott tudhatta volna. de az San Franciscóban volt.megszidta szívtelenségéért. és Bernie szakított a szüleire időt.Épp ideje volt. és ezt jelenetnek mered nevezni? . . . hiszen az ezer dolgod mellett nem jutott rám időd.Igen. . . . Apja whiskyt rendelt magának jéggel.Bernie legszívesebben az asztal alá bújt volna. csupán erről van szó.Remekül nézel ki.De Mama. hogy témát váltsanak. .Te ezt jelenetnek nevezed? Anyádnak nyolc hónapig színét sem látod.Az is számít.

Nagyon finom.Majd megkóstolod. . mikor beszélt utoljára komolyan az apjával.Miféle ital ez? . Az italok megérkeztek. vajon vacsora előtt vagy után beszéljen nekik Lízről. Ha vacsora után kerít sort rá. s közben végtelenül sajnálta. vagyis fehérboros. odakínálta az anyjának. . és már az is meglepte. Bernie pedig kir-t.nek whiskys koktélt. Remekül nézel ki. . hogy az apja nem hozta magával a vendéglőbe az orvosi folyóiratait. Mama.Megint más témával próbálkozott. az anyja azzal vádolhatja. gyümölccsel ízesített pezsgőt. Ha ellenben vacsora előtt 212 . Bernie azon morfondírozott. mert nem ezzel kezdte a beszélgetést. hogy a beszélgetések kivétel nélkül közte és az anyja között zajlanak. Idejét sem tudta. Bernie belekóstolt a sajátjába.Az anyja gyanakvó pillantást vetett rá. aki visszautasította. hogy egész este őszintétlen volt. ha megkapom.

. fejest ugrik a dologba. vagy öt percbe telt. .Visszaköltözöl New Yorkba? . . és úgy döntött. Még ennél is jobb hírem van. A vacsora utáni bejelentés biztonságosabb. és mint rendesen. most még nem. mire az anyja úgy-ahogy újra beszélni tudott. .A szavak szinte megforgatták a kést Bernie szívében. megérezvén. az apja 213 . mint akiből kifogyott az elem. Véget kell vetnie a találgatásoknak.Nem.Mama.közli velük. amitől csak még jobban zavarba jön. de hamarosan sor kerül rá.Előléptettek? Bernie mélyet lélegzett. . az anyja pedig karvalypillantást vetett rá. a vacsora előtti őszintébb. Az anyja elnémulva bámult rá. hogy az anyja újabb jelenetet csinál.Megnősülök. hogy valami fontos bejelentés következik. Bernie úgy érezte. nagyon jó hírem van. nem kizárt. Nagyot kortyolt az italából. Szinte hallotta a hangja remegését.Megdermedt a levegő. .

Szóval elvált? . .hazudta Bernie. .Amióta San Franciscóban élek . .Reszkető kézzel kotorászta elő a magával hozott fényképeket.ebből a részletből az anyja legalább megtudhatja. Stinsonban.ezúttal sem szólt egy szót sem.Volnál szíves megmagyarázni? Bernie úgy érezte magát. Nem is revütáncosnő. és valahol a belsejében gyülemleni kezdett a harag. hogy a jelölt nem nyomorék. és újra tízévesnek érezte magát. második elemistákat tanít . Nagyon fogod szeretni. Az anyja a fia tekintetét kereste. .Igen. mint aki azt közölte a szüleivel. a legszebb nő. Jane ötesztendős. hogy kábítószer-kereskedelem vádjával épp az imént tartóztatták le.Mióta ismered? . Huszonhét éves.És van egy Jane nevű kislánya. Mama.Csodálatos lány. a 214 . hogy kiolvassa belőle az ügy zavaró tényezőit. akit valaha láttál. . . pincér vagy vetkőzőbajnok.

hogy a nő sánta. aki továbbadta az apjának. ne vágj ilyen arcot! Ha netán nem tudnád. Zsidó? .Nem. és nem tudta megállni. nősülni készülsz? . Pontosan rátapintott a lényegre. De végtére is. . . . hogy az arckifejezése láttán el ne mosolyodjék.Az anyjának soha semmit sem lehetett megmagyarázni. . és várta.vakáció alatt készültek Lízről és Jane-ről. nyúlszájú.Úgy értsem.Akkor még nem ismertem. hogy nem 215 . hogy bár csak néhány hete ismered. hogy Ruth éppen a kegyelemdöfésre készül. . közlöm veled.És miért nem mutattad be nekünk júniusban? Szerinte ez nyilvánvalóan azt jelenti. Ruth Fine pedig a fiát bámulta. hogy kinyögje az igazságot. és Bernie tisztában volt vele. Odanyújtotta őket az anyjának.Bernie azt hitte. vagy még mindig együtt él a férjével. aki megcsodálta a csinos fiatal nőt és a kislányt. az anyja nyomban elájul. egyre megy. és remekül sikerültek.Az ég szerelmére.

a pincér pedig körülöttük téblábolt. aki nyugodtan visszaintett. . bánja? Dehogy. mikor veheti 216 .Sírva fakadt.Nem mintha volna jelentősége. nem fogja megakadályozni. egy cseppet sem! . Bernie meg úgy döntött. A szomszéd asztalnál ülők mindezt végigélvezték. hogy közülük válogathass! Akkor meg milyen vallású? . kihalászta a zsebkendőjét. . mire készül? Meg akar ölni! És azt hiszed. és fogalma sem volt.Ruth lehunyta a szemét. és a férjére pillantott. a szemét törölgette.Katolikus. mit mondott a gyerek? Tudod. hogy nincs semmi baj. . Az asszony kis idő múlva felnyitotta a szemét.mindenki zsidó. Az anyja csupán fel akarta hergelni magát. és a fia egy percig azt hitte.Éppen elegen vannak.Egek ura! . nagy ceremóniával kinyitotta kézitáskáját. Hallottad. Hirtelen rémületében az apja felé fordult. A vezetékneve O'Reilly. hátradőlt a székben. valóban elájult.

Végleges az elhatározásod? .Talán rendelhetnél egy levest .Ott ismerkedtem meg vele. .Bernie maga is szívesen megfojtotta volna.Liz csodálatos nő..Meg is fulladnék tőle. . a menyasszonyt. .. mire az anyja ráripakodott: .Talán rendelhetnénk. az időpontot. .Hogyan? Ki mutatott be? Ki tette ezt velem? A leves megérkeztekor ismét a szemét törülgette. .Te. . De az anyja ettől függetlenül újra sírni kezdett.December huszonkilencedikén. Nagyon hosszúnak ígérkezett az este... . Mama.tanácsolta a férje. .Mindent elrendeztetek... ..fel a rendelést. te csak egyél nyugodtan! Én akár szívrohamot is kaphatok az asztalnál..Bernie bólintott. . Mikor lesz az esküvő? . .Szándékosan nem mondta ki: "karácsony után". megszerveztetek. és én nem tudok semmit! Mikor határoztad el? Hát ezért mentél Kaliforniába? A sirámok egymást követték. Nagyon fogod szeretni. 217 . .Bernie nyugodt hangon szólalt meg.Az áruházban ismerkedtünk meg.

Az ég szerelmére.Terhes? . Ehelyett ott ült némán és szenvedően. a szomszédos asztalnál ülők hasonlóképpen.Bernie az asztalra csapott.Nagy lendülettel kezdte kanalazni a levest. Jó asszony.Nem. hagyd abba! .Nem.Hogyan? A mozgólépcsőn? . Egy csodálatos nő lesz a feleségem. . de ezt soha nem ismerte volna be a fiának. És őszintén szólva felőlem akár buddhista is lehet. hogy ajándékot is hozott az anyjának.Harmincöt évet vártam. így azután Bernie-nek csak akkor jutott eszébe. nagyszerű ember. amikor felszolgálták a 218 . Ismered a szüleit? . és nekem ennyi elég. kiváló anya.. . és gyászos pillantást vetett a fiára.Akkor miért kell ilyen gyorsan összeházasodni? Várjatok egy kicsit! . . Mama. Már nem élnek. az anyja meg csak bámult rá. . Harmincöt éves vagyok. mire az anyja felugrott.Ruth egy pillanatra mármár megsajnálta a lányt. az nem elég? Ruth felsóhajtott. .Megnősülök! Pont.

az anyja azonban nem fogadta el. . miért teszed ezt? . mintha Bernie ott se lenne.kávét. Az anyja vonakodva vette át a dobozt. és Bernie úgy 219 . . Úgy nézett a férjére. és gratulálna neki. hátradőlt. . és olyan mozdulattal tette le a szomszédos székre. .Még az esküvőjén sem akar látni bennünket! Egyre erősebben és hangosabban sírt.Azért csak fogadd el! Biztosan tetszeni fog. majd belekortyolt a kávéjába.Erre az estére nem akarok emlékezni.Ez eddigi életem legjobb lépése.Legszívesebben hozzávágta volna. Mennyivel egyszerűbb volna.Ha jól értem. és a szalvétával törölgette a szemét. hogy az anyja ilyen nehéz eset. .Akkor sem értem. Ruth erre ismét sírva fakadt. nem akarsz eljönni az esküvőre. . .Hirtelen elkedvetlenítette. ha örülne a fia boldogságának. Átnyújtotta az ajándékot. mintha egy órán belül robbanó időzített bomba volna. Felsóhajtott.

egy szóval sem mondtam. Nehéz estéje volt. Apa? . .érezte. boldog leszel. majd kiemelte a selyempapírból a kézitáskát. .Ruth mindkettőjüket ellenséges tekintettel mérte végig. Először a dobozt nyitotta fel. .Lou megpaskolta a felesége kezét.Remélem.A lelkesedés hiánya nyilvánvalóan szándékolt volt.Mama. .Te egyetértesz? . majd ismét megveregette a felesége kezét. hogy ez velük megeshetett. . . .. . .És te. de majd megszokja.Bernie egyenesen rá pillantott.. életében nem volt még ilyen kimerült.Te csak ne feltételezz semmit! . Most hazaviszem anyádat. . majd visszazuhant a férjének szánt tragikus hősnő szerepkörébe. szüksége volt az apja áldására. .Nehéz helyzetbe hoztad. .rivallt rá az asszony felélénkülve. .Liz csodálatos nő.Az apja a fiára mosolygott. csak feltételeztem. s pillantása mintegy érzékeltetni 220 .Nagyon szép. majd bontogatni kezdte a fiától kapott ajándékot.Hihetetlen. majd a fiára pillantott.Bármily őrültségnek tűnt is.

mint aki behódol a fiának. . . . Mondhatni. Az asszony bólintott. cseppet sem volt elragadtatva az anyja viselkedésétől. . hogy ő fizesse ki a vacsorát.Csak minden másnap.Nem tölthetnél egy éjszakát New Yorkban? . A legszívesebben bíróság elé citáltatta volna Bernie-t. és ezért némiképp ridegen beszélt vele. Majd az esküvőn találkozunk. tetszeni fog. Holnap Európába repülök. Bernie ragaszkodott hozzá. Tudta.Ruth teljesen összeomlott.Mikor jössz New Yorkba? . hogy legközelebbi találkozásukkor az anyja ezt a kézitáskát fogja viselni.Majd csak tavasszal. . ha 221 . és kifelé menet Ruth karon ragadta.volt hivatott a fia által okozott érzelmi sérülés nagyságát.Nincs rá időm. Párizsból pedig egyenesen vissza San Franciscóba. Soha nem viselek nyers színű holmit. de nem mondta ki hangosan.Sajnálom. Vissza kell érnem egy fontos üzleti tárgyalásra. füstölgött magában Bernie. Azt hittem.

amit "arról a lányról" megtudott. vagyis semmiféle utolsó alkalomról nincs szó.Liznek hívják. mint akit cserbenhagyott az emlékezőtehetsége. valamint részletesen le tudná írni a fényképeket is.eljöttök. majd leintett egy taxit. Ruth először nem felelt. . Ez lesz az utolsó alkalom. És jövőre remélhetőleg már ismét New Yorkban leszünk. Mama. újra a fiára pillantott. Ezt jól jegyezd meg! . Még amúgy is el kellett 222 . . És feleségül veszem. Megnősülök. hogy az anyja szó szerint el tudná ismételni mindazt. és úgy tett.Azzal kilépett az ajtón.Te meg az a lány? Hogy is hívják? . holott Bernie nagyon is jól tudta. majd mielőtt kiléptek volna a forgóajtón. . Egy percig sem akarta tartóztatni őket. .Gyere haza a hálaadás ünnepére.Ruth gyászos arccal nézett a fiára. és az utcán várt Bernie-re.Megcsókolta.Nem börtönbe készülök. és együtt lehetünk valamennyien a hálaadás ünnepén. .

aki ismét megrázta a fejét. December huszonkilencedikén lesz az Emanuel-zsinagógában.Meg kell beszélnünk az esküvőt! . 223 .Nincs egy rongyom. . .menniük az apja autójáért. és válassz magadnak valamit. amit Liz nagyon szeret. Majd jelentkezem. .Menj be az áruházba. és a mozdulatot segítségnek álcázva szinte erőszakkal tuszkolta vissza az anyját a járműbe. Lou azonban nem hagyott rá időt. a fogadás pedig Sausalitóban egy kisvendéglőben. . . vajon a jövendőbeli felesége hippi-e. ha megjöttem Párizsból.Szóval nem jössz a hálaadás ünnepére? . . amit felvehetnék.Nincs mit megbeszélni. a taxisofőr pedig morogni kezdett. és sírva nézett a fiára. mert bemondta a címet a taxisofőrnek.Az asszony már szinte derékig kilógott az ablakból.Lehetetlen. amit a doktor a rendelője közelében hagyott.Ruth kihajolt a taxiból. Majd én rendezem a számlát. .Az anyja ugyan szívesen megkérdezte volna.

Bernie a megkönnyebbüléstől hatalmasat sóhajtott.Igen. Mama. ez a nő meg amúgy is elvált már. . s a taxi nagy zökkenéssel elzúgott. Hajlandó a zsinagógában esküdni.Mázl tov! . Zsinagógában lesz az esküvő.És akkor az asszony hirtelen felfogta. mit is mondott a fia. Felnőtt gyerekei már elköltöztek.Azzal visszahúzódott az ülésre. vagy valami hasonló.Ruth arca meglepetést tükrözött. Meglátod. Úgy gondolta. valamint Tracyvel. a katolikusok nem csinálnak ilyesmit. és önálló életet éltek. meg fogod szeretni.Megérintette az anyja kezét. kellemes nő volt. A fia a Yale 224 . . Liz barátnőjével. az meg még mindig könnyes szemmel rámosolygott. . Lehet. Tracy negyvenes évei elején járó. Ez is megvolt! Isten éltessen! Jó szerencsét! (jiddis) Tizedik fejezet A Hálaadás ünnepét Liz lakásában töltötték Janenel.Hajlandó zsinagógában esküdni? . hogy az egyház kiközösítette. .

és egy aprócska lakást bérelt Sausalitóban. meg egy hatalmas labradorkutyát. macskákat tartott. és Liznek nem volt pénze. hogy Liz sorsa hirtelen jóra fordult. ő meg az a fajta vidám. Nyomban közölte. és nem jött haza az ünnepre. ám mégsem került tőlük a padlóra. És senki sem örült nála jobban. akit gyakran értek az életben súlyos megpróbáltatások. és Philadelphiában élt. Ő és Liz akkor barátkoztak össze. a lánya férjnél volt. imádott főzni. egészséges lelkületű nő volt. és 225 . Tracy férje tizennégy éve halt meg. Tracy gyakran segített neki az első nehéz években. hogy az esküvőn ő lesz a "nyoszolyóasszony". Olykor már csak azért is vállalta. hogy Liz az összekuporgatott fillérjein legalább egy moziba eljusson. Rengeteg növénye volt. hogy vigyázzon Jane-re. amikor Liz tanítani kezdett.Egyetemre járt. amikor Jane egészen kicsi volt még.

Beérte az egyszerű sausalitói élettel. a tanítványokkal. szikár. és már jó ideje a keresést is abbahagyta. milyen rokonszenvesnek találja az asszonyt.Bernie maga is meglepődött. Bernie tökéletes párja lesz a barátnőjének. mégis úgy vélte. Tracy magas volt. aki idegenül szemlélte Bernie jóval kifinomultabb szokásait. Mintha ezt a két embert egyazon fadarabból faragták volna ki. ennél jobb dolog nem is történhetett Lizzel. Washington államban született. 226 . Úgy vélte. gyakorlatias gondolkodású nő volt. sportos cipőt viselt. Jólelkű. mint amilyen annak idején az ő férje volt. Tracy soha nem talált elhunyt férjéhez fogható partnert. szétválaszthatatlanok. Ugyanolyan tökéletes. és soha életében nem járt még New Yorkban. néhány közeli baráttal. és ezek a darabok összeillenek. mindig kényelmes.

antik babát Jane születésnapjára négyszáz dollárért. a hálaadásnapi vacsoraasztal leszedése után Bernie szóba hozta a kérdést Tracynek. . Kicsit zavarban volt attól.Megtakarított pénzéből Philadelphiába akart utazni. hogy az unokáját láthassa.Nem segíthetnénk neki. nyolckarátos briliánsgyűrűt vett Liznek.Szerintem el sem fogadná. hogy elutazhasson sosem látott unokájához Philadelphiába.kérdezte egy ízben Bernie.Ez így nem igazságos.Liznek még alig akarózott elhinnie. nem bírja tovább. eközben Tracy szinte fillérenként rakta félre a pénzt. hogy drága autója van. Liz? . miközben Liz 227 . . . amikor már úgy érezte. Egy csendes pillanatban került rá sor. drágák az öltönyei.Végül pedig. A férfi azonban elárasztotta extravagáns ajándékokkal. ahhoz azonban csökönyösen ragaszkodott. .Kölcsönt sem fogadna el? . . hogy a pénz miatt nem kell aggódnia. hogy az esküvő előtt egy fillért sem fogad el Bernie-től.

.Tracynek remek humora volt. Bernie szemközt ült Tracyvel a kandallónál. szép bőrű nő volt. mint az anyjával folytatott vég nélküli csatározás.Le akarsz feküdni velem.ágyba fektette Jane-t. De mivel elég rokonszenvesnek találta. de salátát. . Tracynek is mindig némi föld szorult a körme alá a kerti munkától.Hogy őszinte legyek. Az apácák. hogy Tracy nagyon büszke nő. . az a típus. . nem egészen erre 228 . nagy kék szemekkel. Üde. valamint az angol nők között gyakori az ilyen. legalább megpróbálja. Gyakran hozott Lizéknek rózsát. mert pontosan tudta. És miként azoknak.Bizonyos szempontból még annál is jobban zavarta a helyzet. az arca még mindig fiatalos volt. Bernie? Részemről a legnagyobb örömmel. úgy gondolta. aki soha nem öregszik meg.Nem is tudom. Tracy. hogyan kérdezzem ezt meg tőled. répát és paradicsomot is. .

egy házról. . és az a fajta nő volt.. ha másról lenne szó. annyira szeretném látni azt a gyereket.És ragaszkodott hozzá. mert úgy olcsóbb a jegy. hogy várólistás utasként repüljön. Tracy ezt 229 .gondoltam.. mondjuk egy ruháról. A karácsony előtti héten ki is kísérték a repülőtérre.. meg a férjét. és néhány pillanattal később Tracynek már potyogtak a könnyei. nagy keze volt ennek az asszonynak.. akit szeretett. és vett neki egy első osztályú repülőjegyet Philadelphiába. ezzel simogatta a két gyerekét. akkor kerek perec visszautasítanám. akit bárki szívesen anyjának fogadott volna. Bernie mély lélegzetet vett. maga ment el az egyik légitársasághoz. némán megfogta a férfi kezét. de hát. Végül amikor Bernie megelégelte a dolgot. Hűvös tapintású.Tudod. és erősen megszorította.. de akkor is csak kölcsönbe fogadhatom el. . egy autóról..

és ezúttal a hanukkát is megünnepelték. amitől csak még nagyobb lett a felfordulás.Képzeljétek el. Közben zajlott a költözködés. . Jane pedig huszonhetedikén költözött be az új otthonba. ki is mentek eléje a repülőtérre. két foga van a fiatalúrnak! Azt hiszem. A karácsony valamennyiük számára mozgalmasan telt. közben egyfolytában az unokájáról mesélt. Megígérte. hogy találkozzon a Mikulással. vagyis az esküvő előtt két nappal visszajön. és ezen kellemesen 230 . Aznap este érkezett vissza Tracy. Bernie ezernyi teendője ellenére elvitte Jane-t az áruházba. Tracy ragyogott a boldogságtól. Bernie huszonharmadikán. hogy huszonhetedikén. és ennél nagyobb ajándékban nem is részesülhetett.kapta tőlük az esküvőjük alkalmából. ez világrekord az öthónaposok körében! Roppant büszke volt a kisfiúra. és sírva ölelte meg valamennyiüket.

miközben az új ház nappali szobájában ültek. és 231 . . ahová Liz tanítás után levihette a lányát.Olyan érzés. hogy a repülőjegy árát visszaadja.A férfi felsóhajtott. a hunok királya felbukkanásától tartanék. Úgy érezte. s egészen közel volt a park. mintha Attila.Mikor érkeznek a szüleid. hiszen a férfi tette számára lehetővé az utazást. hogy végre tető van a fejük fölött.kérdezte Jane ásítva. Megmutatták neki. . egy életre hálás Bernie-nek. már a bérleti idő letelte előtt visszatérnek a keleti partra. emellett hallani sem akart arról. Bernie remélte.Tracy elnevette magát.eltréfálkoztak hazáig. .Szólíthatom Nagyinak? . Bernie? . hogy áll az új ház berendezése.Holnap este. Pontosan ilyenről álmodoztak. A Buchanan utcában álló csinos kis épület stílusában a Viktória-korabelit utánozta. ez esetben az áruház visszafizeti az előre kifizetett lakbért. . . és egy évre vették bérbe. Nagyon jó érzés volt.

Liz lefeküdt az új ház új ágyába. . talán a költöztetők hozták. amikor egy vékonyka hang megszólalt az ágy mellett. Már éppen hozzá akart bújni. . Bizony isten! .Igyekezett természetesen viselkedni. bárcsak az anyja is hozzájárulna! És Tracy hamarosan kihozta a garázsból az autóját.Hát persze . amikor Jane megkocogtatta a vállát.Bernie igyekezett komoly képet vágni.. és elindult sausalitói otthona felé.Akkor biztosan később mászott oda. . és Bernie nyaka köré fonta a karját. és Bernie vagy fél métert ugrott rémületében.. miközben magában azon fohászkodott.Mitől? . .válaszolta habozás nélkül Bernie.Félek.Ugyan már! Végignéztem az egész házat. Liz pedig a paplan alatt kacarászott.Egy szörny lapul az ágyam alatt. . hogy a kislány ott találta az anyja ágyában. mielőtt beköltöztünk. .nem kell egyik helyről a másikra rohangálniuk. .Jane szemmel láthatóan fel volt 232 . de azért mégiscsak zavarta.

majd ismét a férfira.És ekkor a kislány hirtelen Bernie-ről az anyjára nézett.. és megkeressük azt a szörnyet. pedig nem is vagytok összeházasodva? Ezt nem tiltja a törvény? . sokkal kényelmesebb. . Hogy lehet. akkor menjünk.Mars az ágyba.Lizből kitört a nevetés. szóval. hogy te egy ágyban alszol az Anyuval. és a csodálkozástól magasba szökött szemöldökkel nézte a lányát. tulajdonképpen általában nem szokás.Felmegyek veled az emeletre...Bernie kibújt az ágyból.Nagyon félek. Jane pedig érdeklődve hallgatta a magyarázatot.. hogy egy régi pizsamának legalább a nadrágját felvette.. Tulajdonképpen Jane tiszteletére húzta fel. .. és belekapaszkodott Bernie-be. áldva az eszét.No. Liz pedig előbújt a paplan alól.Hát. nézzük meg azt a szörnyet. jó? . . . .Te menjél előre.Bernie megsajnálta a gyereket. . Jane O'Reilly! A kislány erre sírni kezdett. de bizonyos esetekben. . .dúlva. és 233 . tudod.

. . . és valahányszor Liz beadta a derekát. aki felnyögött..Liz már éppen fel akart kelni.Bernie beavatkozása sikerrel járt. Bernie azonban egy esdeklő pillantással megállította. .Csak most az egyszer.Liz hátravetette magát a párnán. .. Bernie pedig tréfás történeteket mesélt neki arról az idő234 .Bebújhatok mellétek? . átmászott Bernie-n.Majd én felviszem és lefektetem. utána három hétig folyt a huzavona a kislánnyal. mint egy barátságos hegyen. Jane pedig. bár Liznek kétségkívül módosítania kellett az estével kapcsolatos terveit.. majd az anyjára.szinte már örült is neki.Bernie-ről az anyjára pillantott.Jaj de jó! . és a férfi tenyerébe tette apró kezét. és befészkelődött a felnőttek közötti kis hézagba.Feladom. .mosolygott jótevőjére. . Volt már rá példa. az új házban. . Jane üdvözült képpel mosolygott rá. A hatalmas franciaágyon bőven jutott hely mindegyiküknek..

A L'Étoile szállodában készültek vacsorázni. a hely mindkettejük számára szép emléket idézett.ről. ott szeretkeztek először. Ez volt tehát az utolsó alkalom. de Bernie ott várta a szüleit a repülőtéren. Az esküvő után a szülei Mexikóba. és ott adta Bernie Liznek az eljegyzési gyűrűt. amikor Lizt már elnyomta az álom. Bernie 235 . Úgy határozott. koktél idejére pedig majd Liz is odamegy. és ők ketten még mindig beszélgettek. mert New York-i indulásnál rossz volt az idő. hiszen ott töltötték első közös éjszakájukat. A ma esti különleges vacsorát a férfi már előre megrendelte. hogy négyesben eltöltsenek egy csendes estét. Azt akarta. hogy a szülei először helyezkedjenek el a Huntington szállodában. amikor még kisfiú volt. egyedül megy ki értük. Tizenegyedik fejezet A járat húsz perc késéssel ért földet. Liz meg ő pedig Hawaiiba repülnek.

amit egy éve kapott a fiától. majd az apjára pillantott. hogyan jönnek ki az első utasok. és ezt Bernie meg is mondta neki. . és nézte. hisz végtére is repülőtéren vannak. Kezében az a Louis Vuitton-utazótáska. . ugyanakkor folyt a költözködés is az új otthonba.A férfiak kezet ráztak. Ott állt a repülőtéren. egyszóval nem lehettek volna vele. . Apa. Az apja is szőrmegalléros kabátot viselt.Szervusz. Az anyja pedig mosolygott. leértékelési akciókat kellett megszervezni. amikor átölelte a fia nyakát. . majd megpillantotta az ismerős arcot kucsmában és vadonatúj nercbundában. de Bernie számított is rá. de az áruházban éppen tombolt a karácsonyi vásár. Bernie pedig ismét az anyja felé fordult.Csak egy pillanatig tartotta átölelve a fiát.Szervusz.Remekül nézel ki. drágám. . 236 .anyja egy héttel korábban akart jönni. Az anyjára mosolygott.

másnap pedig ugyancsak zsúfolt a program. utána elrepülnek Hawaiira.Már alig várom.De miért nem jött ki? . . . hogy az anyja kíváncsian körbenéz. . 237 . Bernie észrevette.Négy óra volt. Bernie pedig mosolygott.Ruth arcán látszott.Talán kicsit fáradt az arcod.Liz nem jött ki. . a szülei pedig Acapulcóba.Mama. . Liz rendkívüli szabadságot kapott. ami a szüleinek már este tíz órának számít. . és mind a ketten nagyon várták az utazást.Te is.Fürkésző tekintettel pillantott Bernie-re. ötre érnek a szállodába. . Azt beszélte meg Lizzel. jobb. az ebéd az Alta Mirában. hogy hatkor a bárban találkoznak. . A szertartás az Emanuelzsinagógában lesz. Az időeltolódás miatt nyilván nagyon fáradtak lesznek. ha először elhelyezkedtek a szállodában. de Hawaii bizonyára jót fog tenni.Három hétig maradnak. hogy mindjárt megsértődik. aztán majd négyesben vacsorázunk. fiacskám. Gondoltam.És hol a menyasszony? .

és megindultak a poggyászkiadó felé. hogy már a startnál le tudja szerelni az anyját. hogy egészen másvalaki száll le az apjával a gépről. Ezúttal. Mama.. Az új ház. válófélben lévő rokonokról. Mintha csak azt képzelte volna. amikor már-már úgy látszott. Még akkor sem méltatlankodott. ártatlan emberek tucatjainak halálát okozó romlott árucikkekről..A szállodában találkozunk. hogy talán éppen most.Annyi dolgunk volt. . jókedvűnek tűnt. Egy szó sem hangzott el elhunyt szomszédokról. .Nem tudott kijönni a jövendőbeli anyósa elé? . Bernie 238 . meg minden. furcsa módon. majd a fia karjába fonta a karját. Az anyja kényszeredetten visszamosolygott rá. Az asszony ugyan soha nem változott. Végül utolsóként gördült le a szállítószalagról. elveszett az egyik bőröndje.mert remélte. . Bernie mégis reménykedett.

hogy egy óra múlva visszajön. majd a szállodánál kitette őket. amikor Bernie hazaért. ta239 . és Bernie azt gondolta. és hazahajtott. és megígérte. . majd visszapattant az autójába. A kislány újabban kissé szomorkás volt.Hamarosan itt leszek . hogy lezuhanyozzon. akiket a szüleik otthagynak valahol. de a részletekről nem volt hajlandó nyilatkozni. és magával vigye Lizt. és nagyon jól áll neki.pedig megkönnyebbült sóhajjal leemelte. hogy halványzöld. mintha gyerekek lennének. Annyit elárult. Jane pedig az új babájával játszott a szobájában. átöltözzön. az autóhoz mentek.mondta nekik. milyen gyönyörű ruhát választott magának néhány héttel ezelőtt a Wolff Áruházban. és elindultak a városba. Az anyja lelkesen beszámolt róla. Az asszony még a fürdőszobában volt. Útközben végig az esküvő előkészületeiről beszélt. Bernie az apjával is beszélgetett egy keveset.

. akik az anyjuk ágyában alszanak.kacarászta a kislány.Bernie az egyik apró gyerekszéken kucorgott. hogy semmi sincs az ágy alatt.Aha. . .Bernie megállt a szoba ajtajában. . miféle könyveket olvasol te? . . . mint az Óriástündér! .Olyan vagy. Bernie pedig vigyorgott. .Mert nem férsz el a széken. mint aki kétségbe vonja.Mondjuk.Átölelte a kislányt. és lepillantott a kislányra. mire Bernie belépett. Jane barátságtalanul nézett rá. és melléje telepedett. . De te is tudod. .Jane a vállát vonogatta.Szakállas Óriástündér? Mondd. ám Bernie megígérte.Akkor mi a baj? Jane egyenesen a férfi szemébe nézett. Előző éjszaka a kislány velük aludt. Ekkor hirtelen a kislány felnevetett. ha akarod.lán az új ház teszi. hogy ez többé nem fordul elő.Szia. Csak kisgyerekek mondanak ilyet. hogy ilyen badarságot egyáltalán kiejtett a száján. . .Ez mit jelent? Megint félsz az ágy alatti szörnytől? Megnézhetjük.Elviszed 240 .Dacos pillantást vetett Bernie-re. . Hát a barátod hogy van? .Hát persze hogy tudom.Vagy úgy.Jól vagy? . . .

Mert csak azt eszik. . hát. Bernie-t elöntötte a bűntudat. hogy a halott állat egészségtelen. és hogy mennyire készül rá. hogy ilyen fájdalmat okoz a gyereknek.Nem akarok vele maradni! . Tracy néni pedig majd vigyáz rád..De maga sem tartotta meggyőzőnek. .Megjelent a szemében az első könnycsepp. szóval. mert eszébe jutott. ... miféle halott állatokat akar enni a L'Étoile-ban. ez lesz a nászutunk. és olyan hosszú időre.. Azt mondja.És ha megkérem..Nos.. Bernie idegesen összerezzent.. .Akkor is ad. .Mert akkor zöldségeket kell ennem. és nagyon elszontyolodottnak látszott. 241 . hogy ne adjon neked zöldséget? .Miért nem? . .Szerintem azért nem így kellene fogalmazni. amit mond.az Anyut. Jane meg rettentően boldogtalan képet vágott..

. aki egy hatalmas adag pudingot is megevett. amit akarsz? . . . hogy azt ehetsz.Ezt ő mondta? . .Valami fontosat kell megbeszélnünk. . . . Mihelyt azonban bezárult a fürdőszoba ajtaja. Jane-nek semmi baja. hogy három hétre elutazunk.Nekem egy szót sem szólt az egészről. hogy hot-dogot vagy hamburgert egyek. .Nem vagyok éhes.Liz már megvacsoráztatta a gyereket. amit szeretek. ... Bernie pedig vágyakozva pillantott rá. . Liz pedig intett Bernie-nek. . ha megbeszélném vele. mert elkésünk. . . Jane? A konyhában találsz almát meg banánt.Jane arca ismét szomorkás lett.Liz meglepetten nyugtázta a férfi bólintását.Szerintem már rájött. Bernie suttogni kezdett az asszonynak.Liz törülközőbe burkolva megállt az ajtóban. .És mi lenne. vagy olyasmit. . hogy 242 .Soha nem engedi.Mi folyik itt? .Nagyon szomorú.Mindketten bűnbánó képpel néztek az asszonyra.A kislány hangja szomorúan elhalkult.Iparkodj.Rámosolygott a férfira. vállát beborította szőke haja.Még mindig éhes vagy.

Ber243 . soha fel nem öltözöm. . mint rendesen. Liz kedves ölelésekkel közelített.Ha nem hagyod abba.téged lehet manipulálni.És igaza is van. Bernie vetkőzni kezdett. simogatta. amikor megérezte az asszony testének közelségét. kinyitotta a vízcsapot. de a szemét le nem vette Lízről.Mosolyogva karolta át Bernie nyakát. és Liz nem sikíthatott. .A törülköző lecsúszott róla. amikor Bernie-vel szeretkezett. érdeklődése pedig ruhátlanul egészen nyilvánvalóvá vált. a férfi pedig felnyögött. szeretkezésük közben gőz borította el a fürdőszobát. csókolta. Bernie pedig a mosdó melletti törülközőtartóhoz támasztotta az asszonyt. Elfordította az ajtón a zárat. Ilyen körülmények között még soha nem szeretkeztek. de utána mindketten elégedettek voltak. . mert tulajdonképpen zuhanyozni akart. .

nehogy az anyja ingerültsége Lizen csattanjon. Vajon ez előétel volt. a sminkje szolid. majd az autóhoz siettek. azonban sürgette őket az idő. Liz melléje lépett. és miközben beszappanozta magát. 244 .nie pedig kisfiús mosollyal lépett be a zuhany alá. szívesen kezdené elölről az egészet. s ekkor a férfi úgy érezte. Jóéjtpuszit adtak Jane-nek.Csak várja meg. Liz egy Bernie-től kapott fehér galléros szürke flanelruhát viselt. hogy mit hol talál. de tökéletes. vagy az első fogás? Liz kacéran ránézett. Ez finom volt. uram. hozzá Chanel gyöngysort és fekete lakkorrú. a ma esti desszertet! Bernie kinyitotta a zuhany csapját. Bernie a világért nem késett volna el. a fülében pedig briliáns és igazgyöngy fülbevaló. . szürke Chanel-cipőt. elmagyarázták a pótmamának. a haja a tarkóján összefogva. az ujján a hatalmas eljegyzési gyűrű. énekelni kezdett.

Mama . Liz meg ő fehérbort.Nos. mint aki valami hibát szeretne rajta felfedezni. . .Szép a haja . hogy az asszony csak néhány kortyot fog inni. Bernie tudta. Természetes szőke? .egyezett bele az anyja.Már elmeséltem neked.vágott a szavába Bernie. .suttogta vissza a fia. Hogyan ismerkedtetek meg? . és italt rendeltek..Hát persze . finoman tartózkodó. . mint aki ítéletet készül hirdetni.. 245 . majd letelepedtek. vagy legalábbis valami retteneteset.suttogta vissza Bernie. amikor a szálloda halljában találkoztak. ám miközben lefelé indultak a bárba és Liz Bernie apjába karolt.Tőle ez hatalmas bóknak számított. Ruth odasúgta a fiának: . mielőtt átmennek az étterembe.Vonzó volt.Egy fenét! .Csinos lány.Csodálatos. hogy az anyja egészen elámul. Fürkészően mérte végig Lizt. . A szülei a szokásosat. . és nagyon szép.Ruth Fine úgy nézett Lizre. Bernie észrevette.

Mrs. Azt hiszem. . mondta Bernie.. miközben engem kerestettek.De soha nem mesélted el részletesen. Fine pedig rámosolygott. Elkóborolt.Liz csaknem újra elnevette magát. . egy-két csokoládémaci következett .Dehogynem. ez a szerelem első látásra. A spanyol inkvizíció nerckucsmában.Tulajdonképpen a lányom csípte fel Bernie-t. . Így történt. Boldogan nézett Bernie-re. Bernie küldött Jane-nek néhány fürdőruhát. Talán. Lizt azonban nem érte váratlanul. Liz idegesen felnevetett. Bernie helyesen jellemezte az anyját. Bernie jól sejtette. Bernie megtalálta. és meghívta egy banános fagylaltkehelyre. .. hogy ez a lány tényleg rendes. Az emeleten találkoztunk. Lehet. és igaza is volt.az emléken összemosolyogtak Bernie-vel és kész.. .És te nem is kerested a gyereket? . én meghívtam a tengerparti nyaralóba. De még túl 246 . az áruházban.Az anyja pontosan emlékezett mindenre.Azt mondtad.

Liz észrevette.Az anyja rajta felejtette a tekintetét. és hirtelen zavarba jött. . . .Igen.Én vagyok szerencsés.Liz szinte suttogva válaszolt. . Jövendőbeli anyósa gyűrűje harmada volt az övének. Fine. . Ruth pedig gyakorlott szemmel mérte fel a különbséget. .Tudom . .Nagyon szerencsés teremtés vagy. akár egy becsüs. de olyan gyönyörű volt. hogy őszintén boldoggá tette. És ráadásul nem is zsidó. 247 . és az inkvizíció folytatódott. . .Remélem is. Még mindig zavarban volt a gyűrű miatt. majd visszatért Lizhez. Mrs.Kutatóan nézett Lizre.korai volna eldönteni.A fiam vette neked ezt a gyűrűt? . a szeme viszont meghatott. Bernie pedig csaknem felordított a tapintatlan kérdés hallatán. Bernie pedig a szakálla alatt elvörösödött. .helyeselt Liz.A hangja karcos volt. hogy Bernie anyja az ő hatalmas eljegyzési gyűrűjét bámulja.Biztosra veszem.És szerinted tartós lesz? . .

így kísérletet sem tett rá. de túlságosan jól ismerte. hogy a kérdezősködésben meggátolja. Ruth az iránt 248 . hogy tanítasz.faggatózott tovább.Bernie-től tudom. . szőke. . Két órakor vége a munkaidőmnek. és hirtelen megsajnálta az aranyos. mire Bernie hazaér. Az apja ugyancsak Lizt nézte. mennyire szereti. vagyis otthon leszek.Szóval továbbra is dolgozni akarsz? .Ebbe nehéz volt belekötni.Igen. Ruth teljes lendülettel ostromolta Lizt. Liz bólintott. fiatal nőt. egyetlen fia jövendőbeli feleségét.És továbbra is tanítani akarsz? . hogy az asztalukhoz vezesse őket.Igen. a délutánt pedig Jane-nel tölthetem. és láthatóan tetszett neki. .Bernie szívesen megkérdezte volna az anyját. és a maitre de hotel épp akkor lépett oda. melegen megszorította a kezét. kedvesen rámosolygott. második elemistákat. a szemével jelezte. . . Miután letelepedtek. Bernie Lizre pillantott. Ruth azonban nem volt meggyőzve. hogy ugyan mi köze hozzá.

Ezzel az erővel akár tizenkettő is lehetne neki. mire Liz elpirult. Még attól sem enyhült meg. Néha a falra mászom tőle. hogy szerinte Jane szempontjából nem helyénvaló. Nem is néha. .mondta Bernie később Liznek. hogy az apja láthatóan mindent megtett az este zavartalan lebonyolítása érdekében. de Liz rámosolygott. ettől Ruth kissé megenyhült.faggatózott. Ruth Finenak ugyanis mindenről megvolt a véleménye. Te vagy az egyetlen gyereke. hogy nem szívesen vagyok együtt vele . 249 . Cseppet sem látszott lelkesnek. drágám. hogy már a házasságkötés előtt egy fedél alatt élnek. Kimérten közölte. mindig. Bernie azt mondta az anyjának. hogy csupán két napról van szó. . vajon bölcs dolog-e. de ezen az estén semmit sem hagyott megjegyzés nélkül. .És még csodálkozik. E tekintetben az este nem sokban különbözött a többitől.Nem tehet róla.

Töltött magának egy pohár italt. Már a gondolattól is elkedvetlenedett. Az anyja azonban mérhetetlenül bosszantotta. sőt talán Jane is. Valahányszor megmozdultál. majd leültek a kandalló elé. a lényegét meg is értettem. . Szerinted kiálltam a próbát? . . és azt hiszem. Jól elbeszélgettünk. Imádta gyötörni a fiát.Bernie gyengéd pillantást vetett Lizre. .Nagyon szívesen beszél a munkájáról. Liz pedig.. És most itt van Liz.Apa egész este a lábadat méregette. elkaptam a pillantását. Egész este lehetetlenül viselkedett. És nagyon érdekes is.Majd megnyugszik. . miközben te anyáddal voltál elfoglalva. és megbeszélték az esküvő részleteit. s ebben nem volt semmi újdonság.Remekül! . Legalábbis remélem.Bernie becsúsztatta a kezét az asszony ruhája alá. Janenel 250 . Bonyolult sebészeti beavatkozásokról beszélt nekem.Nagyon kedves ember. Bernie másnap egy barátjánál készül fel. akit szekálhat.

Liz Bernie vállára hajtotta a fejét.együtt. . akinek Stinson Beachen van a nyaralója. milyen szomorú volt Jane.De hiszen még csak ötéves. hogy három hétre itthagyjuk Jane-t . Bill Robbins lesz. Éppen a megfelelő személy erre a feladatra. és akkor indulnak a zsinagógába. .. hogy el kell vállnia a lányától. Hiszen alig voltunk kettesben. amikor kora este tiltakozott az ellen. A vőfély Liz építész barátja. odahaza. mit tudja ő.Ugyan már! . Jogunk van hozzá. és bár nem találkoznak túl gyakran. . Évek óta jó barátok. Bár Liznek igaza volt. Bernie-nek mégsem ment ki a fejéből. Mindketten derűsek voltak és boldogok. hogy Tracyvel maradjon.. majd Tracy is átjön. Liz nagyon kedveli. Ő is sajnálta. Bill komoly ember. Bernie limuzint küldet a szüleiért. de mosolygósan pillantott rá. mi a nászút? Liz felsóhajtott. Azelőtt erre alig 251 .Még mindig bánt.vallotta be a férfi. a kandallóban égő tüzet nézték és beszélgettek.

és amikor aznap este Jane ismét megjelent a hálószobájukban. és Bernie maga is meglepődött. és óvatosan. hogy Bernie-t ennyire foglalkoztatják Jane érzései. egymás mellett mostak fogat a fürdőszobában. a saját érdekükben így kell lennie. de örömmel nyugtázta. Bernie gyengéden felnyalábolta a kislányt. Másnap lábujjhegyen tipegtek ki a hálószobából. Már-már a saját lányának tekintette. mennyire szereti a kislány. nehogy az anyja felébredjen. Bernie a legaranyosabb ember a világon. Csodálatos apa lesz belőle. Jane pedig szinte az apjának tartotta. elhelyezte kettejük között. és a kislánynak tudomásul kell vennie a helyzetet. Tudod. Ezúttal azonban úgy érezte. Ő maga már döntött ez ügyben. elkészítették Liz reggelijét.akadt példa. hogy egy csupa szív alak vagy? .Ezért csak még inkább szerette. ugye. és 252 .

hogy a barátjánál felöltözzön. . de egyikük sem nyilatkozott. így azután felült. és a hatalmas. hogy Liz elkészüljön.tálcán vitték be neki.Nektek is.Bernie-re pillantott. egy szál rózsa kíséretében. hogy valami titkos öszszeesküvésről van szó. akár egy kis angyal. Az esküvőre délben került sor. és Liz labdarózsából font apró koszorút tett a fejére. pántos lakkcipőt és tengerészkék gyapjúkabátkát. amelyet együtt választottak az áruházban. . bérelt autóhoz vezette. A kislány belebújt a gyönyörű fehér bársonyruhácskába. melyet Bernie hozott neki Párizsból. Liz nagy gondosan fehér szaténmasnit font Jane hajába. Úgy festett. és az ajtóban állva várta.Sok boldogságot! . Liz pedig álmos arccal pillantott rájuk. 253 . vadonatúj fekete. Az anyja kézen fogta. és megérezte.kiáltották kórusban. és megette az elkészített reggelit. De mikor keltetek fel? . majd Jane-re. addig még rengeteg idejük volt. A kislány fehér zoknit viselt. Bernie ezután elment.

ami hátrafogta kibontott haját. a kislány felpillantott rá. még a hajpánt is. Beültek az autóba. Nagy 254 . Liz! . a szíve vadul dobogott. Olyan csinos volt. és a saját kislányára gondolt. Ilyen szép hölgyet nem látott még soha. Elefántcsontszínű volt rajta minden.Légy mindig olyan boldog. .Liz bő ujjú. szatén Dior ruhát viselt.Te is pompásan festesz. Liz úgy érezte. Megszorította Jane kezét. . milyen csinos a mamád? .Ugye. A gyönyörű épületet megindítóan fenségesnek találták. bokáig érő.Aha. kilátszott alóla az ugyancsak gyönyörű Dior-cipellő.Letörölte a könnyeit és Jane-re mosolygott. hogy Tracy könnybe lábadt szemmel pillantott rá. . elakad a lélegzete. mint most. .Tracy gyengéden megsimogatta a copfokat. és egymásra mosolyogtak. az Emanuel-zsinagógához. .Jane lelkesen pillantott rá. és az Arguello sugárútra hajtattak.

A meghívottak már valamennyien ott ültek a padokban. jóképű. mint egy egyházi méltóság. Megszólalt a zene. Ez idáig mindez csak álomnak tűnt. Nem volt ugyan olyan elegáns 255 . a Fine házaspár pedig az első sorban ült.nap volt ez mindkettejüknek. hogy ő lassan végiglépkedjen a padok között. Tizenkettedik fejezet A fogadás az Alta Mira vendéglőben kiválóan sikerült. és hogy új életet kezdhessen vele. és Liz hirtelen rádöbbent. a szakállas. s közben a teraszon gyönyörködtek a kilátásban. tekintélyes őszülő szakállával . Bill Robbins már ott állt. ám hirtelen valósággá vált. mellette Paul Berman. Liz azonban csak Bernie-t látta. aki arra vár.szelíd tekintetével úgy festett. elegáns férfit. sötét öltönyben. A padsorok között ott állt Bernie. mindenki jól érezte magát. mi történik vele.

Utána Bernie felkérte Jane-t. de sokkal bensőségesebb. Bernie pedig egyetértett vele. Még az anyja sem talált kivetnivalót. Liz még az esküvő előtti este is tréfálkozott ezen. hiszen az elmúlt öt évben soha nem hagyta egyedül. Kis idő múlva Paul Berman kérte fel Lizt. Az asszony is aggódott Jane miatt.Aha. és Liz éppen ezt szerette benne.A kislány ugyan vidámabbnak tűnt. és végtére is.Hogy tetszik. . 256 . hogy mi lesz vele a távollétükben. joguk van a nászúthoz. Bernie vele táncolta az első táncot. Nagyon is komolyan vette újsütetű apai feladatait. de tudta. de Bernie aggódott. Liz pedig az apósával. aki boldogan vette tudomásul. Bernie meg Tracyvel táncolt. mint egy nagy szálloda. majd partnert cseréltek. hogy Tracyvel jó dolga lesz. hogy nem marad ki a szertartásból. kisasszony? Minden rendben? .hely. .

Jane-t láthatóan elbűvölte a látvány.Jane felnézett Ruthra. . a ruhádnak olyan a színe. Mintegy önmagát meghazudtolva. . mindenből szedett egy tányérra. miért csodálkozol? .Nagyon szép a kalapod. .A bűntudatnak nagy fontosságot tulajdonítok. .Szervusz. szép ez a kislány és tulajdonképpen udvarias is. majd elhelyezte új nagymamája mellett.. de azt gondolta.vágta ki Bernie a végső érvet. Jane-nek nem lesz semmi baja..Nagyon jól illik a ruhádhoz.Hiszen zsidó vagyok.Nerc. Milyen szőrméből van? . .Ruth némiképp meglepődött a kérdéstől. aki figyelmesen végigmérte a kislányt. amiből csak kért. és minden részletet alaposan szemügyre vett. Tudtad? . és visszatért. . mint a szemednek. Bernie a büféasztalhoz vezette. Ruth rámosolygott.. hogy ismét a feleségével táncoljon.Miután táncolt a kislánnyal. 257 . . .Ezúttal eltekinthetsz tőle.

Büszkén pillantott Bernie-re. Tudtad. vagyis ebben a felismerésben nem volt rosszindulat.. a szája tele volt marhasülttel. sem Jane nem tiltakozott volna ellene. . hogy az apám meghalt? . 258 .Én is. . mi mást mondhatna. Ruth szemét pedig elfutotta a könny.Ruth nem tudta. Sem Liz. . .Neked meg nagyon szép kék szemed van. Megérintette az apró gyerekkezet. .Ez nagyon jól van így.Sajnálom. mielőtt Bernie feltűnt a színen.A kislány szenvtelenül ejtette ki a szavakat. mint az Anyué. A fiát most a megmentő szerepében látta.Köszönöm. De most már van egy új papám. Talán csak egyedül Bernie. hogy te vagy az egyetlen nagymamám? . . Hiszen nekem meg te vagy az egyetlen unokám. Aligha lehetett könnyű élete Liznek meg ennek a gyereknek. de Liz is ugyanígy vélekedett. és Ruth hirtelen megsajnálta.Ó! . Olyan a szemem. hogy a kislány netán sírni látja. És ekkor Jane váratlanul azt mondta neki: Tudod. hogy ez történt a papáddal.Zavarba ejtette.

tudta. nagyanya és unokája már kebelbarátnők voltak. és a felét Ruthnak adta. Kicsit féltem tőled.Ő azt mondta. hogy talán öreg vagy. és megszorította a kezét. . hogy ilyen kedves vagy hozzám.Jane rajongó mosolyt vetett rá. hogy az anyja elmegy. .a kislány a fejét rázta. mielőtt találkoztunk. és odanyújtotta Jane-nek. a zsinagógában.Dehogy . hogy elérkezett a pillanat. Bernie észrevette a terem túlfeléről. . és 259 . hogy levesse a menyasszonyi ruhát. .Örülök.Csak nem Bernie mondta neked? . Jane kettétörte a süteményt. . A kislány egyenesen elbájoló! Megveregette Jane kezét. aki megette. vagy ilyesmi. nagyon tapintatosan. . Amikor Jane észrevette. hogy csuda klassz vagy. és halkan sírdogálni kezdett.Ruth arca felragyogott. Mire Liz elvonult. Ruth elképedt. de közben nem engedte el a gyerek kezét. egy elhaladó pincér tálcájáról leemelt egy süteményt.Bernie mutatta be őket egymásnak aznap délben. vagy undok.Azt hittem.

gyorsan odasietett hozzá. mi a baj? -Bernie elmagyarázta az anyjának a helyzetet. . csak még jobban rázendített.Nem akarom. menten megszakad a szíve. hogy egy utolsót táncoljon a férjével.Te jó ég. és átölelte.Mi bajod. és Bernie tulajdonképpen egyet is értett vele. .suttogta a fiának. drágám? .Ruth elment. majd amikor néhány perc múlva Ruth visszajött.Jane szemében azonban a három hét örökkévalóságnak tűnt. hogy Liz el lenne ragadtatva az ötlet260 . Jane olyan erővel kapaszkodott belé. Valóban hosszú időre hagyják itt a gyereket. Mihelyt Jane meglátta a közelítő Tracyt. Miért nem viszitek magatokkal? . hogy elmenjetek. . mintha ki tudja mióta ismerné. .Halk és siránkozó volt a kis cérnahang.Nem hiszem. . Bernie pedig lehajolt a kislányhoz. Ruth pedig megsajnálta a kislányt. .Visszajövünk hamar. Bernie pedig úgy érezte. .

és elmondta.. Végtére is. Az anyja rosszalló pillantást vetett rá. ez a nászutunk. . és mellesleg nem foglaltunk két szobát a szállodában. . így ez a megoldás mindenképpen jobb.De Liz mosolygott.Bernie vigyorgott. Akkor mi a teendő? Roha261 . Bernie Fine? . ha másként nem megy. aki ennyire szereti a gyerekét. Nyomban megkereste Lizt. Semmit sem csomagoltam neki. .Hát majd foglalunk.Mi az ördög ütött beléd.Akkor velünk alszik.A bűntudat mindig megtette a magáét..Bernie az anyjára nevetett. .Nem vihetjük magunkkal. mire készül. Mama! . vagy elmegyünk egy másik szállodába. . és hálát adott a sorsnak. majd a síró kislányra nézett. miközben folyton rá gondolnátok? . . . amiért olyan férfit talált.Imádlak.Mi meg majd elmegyünk egy második nászútra.től. .Rendben van. .Meg tudnád bocsátani magadnak? Jól éreznétek magatokat.És ha nem kapunk külön szobát? . Maga is aggódva hagyta volna itt a kislányt.

nás haza, és gyorsan összecsomagolunk? - Amilyen gyorsan csak lehet. - Bernie az órájára pillantott, majd kiszaladt az előtérbe, sebtében megcsókolta az anyját, kezet rázott Paul Bermannal és az apjával, majd karjába kapta Jane-t. Ekkor feltűnt Liz, és záporozni kezdtek rájuk a rizsszemek. Jane nagyon megijedt, nem értette, mi történik, azt hitte, Bernie elbúcsúzik tőle, de a férfi magához szorította, és a fülébe suttogta: Velünk jössz! Csak hunyd le a szemed, nehogy rizs menjen bele! - Jane szorosan lehunyta a szemét, és boldogan vigyorgott Bernie erős szorításában, aki szabad kezével megragadta Lizt, és a rizs- meg a rózsasziromesőben kirohantak az ajtóhoz, bevágódtak a bérautóba, és egy perc múlva már San Francisco felé száguldottak. Tíz perc alatt összecsomagolták Jane holmiját, köztük a fürdőruhákat, melyeket az elmúlt nyáron Bernietől kapott, és éppen elérték a gép indulását. Az első
262

osztályon volt még szabad hely, Bernie megvette Janenek a jegyet, abban a reményben, hogy a szállodával is ilyen szerencséjük lesz, Jane pedig boldogan szállt fel velük a gépre. Hurrá! Velük mehet! Lelkesen fickándozott Bernie ölében, majd békésen elszenderedett az anyja karjában, amikor a gép nyugat felé vette a kanyart. Mindhárman házasságot kötöttek. Bernie odahajolt Lizhez, gyengéden szájon csókolta, a fények kialudtak a gépen, és elkezdődött a filmvetítés. - Szeretlek, Mrs. Fine. - Szeretlek - susogta Liz, nehogy felébressze az alvó gyereket. A fejét gyengéden a férje vállához támasztotta, és mindaddig szunyókált, amíg meg nem érkeztek Hawaüra. Az éjszakát Waikikiben töltötték, majd átrepültek Konára. A Mauna Kea szállodában foglaltattak szobát, és a szerencse ezúttal is velük maradt. Két szomszédos
263

szobát sikerült kivenniük a lakosztály helyett, amit Bernie lefoglalt. Így legalább nem kellett egy szobában lenniük a kislánnyal, bár a végén már ez sem számított volna. Mauna Keában is volt ugyanis szörny az ágy alatt, így Jane a legtöbb éjszakát az ő ágyukban töltötte: bevackolva magát kettejük közé, és boldogan aludt, míg a felkelő nap át nem sütött a pálmafák levelén. Hármójuk közös nászútja ez, és évekig mesélhetik majd a történetet, gondolta Bernie, miközben kissé röstelkedve nézte esténként a gyerek feje fölött Lizt. Olykor csak nevettek ezen a mulatságos helyzeten. - Tavasszal, úgy éljek, Párizsba megyünk! - Esküre emelte a kezét, mint egy igazi cserkész, Liz azonban kinevette. - Már amennyiben Jane nem fog sírni. - Nem, ezúttal nem hatódom meg. Nem lesz bűntudatom! - Haha! - De Liz tulajdonképpen nem bánta. Boldog volt. Az alvó kislány felett a férjéhez hajolt, és újra
264

megcsókolta. Végtére is ez az életük, és ebbe Jane is beletartozik. Csodálatos három hetet töltöttek együtt, és közös nászútjukról mindhárman napbarnítottan, kipihenve és vidáman értek haza, Jane pedig mindenkinek elbüszkélkedett, hogy nászúton volt az anyukájával. Mindhármuknak örökké emlékezetes maradt az a három hét. Tizenharmadik fejezet A Hawaii utáni hónapok szinte elröpültek, mert mindannyiuknak folyvást akadt tennivalója. Bernie a nyári és őszi divatbemutatókat szervezte az áruházban, új árut keresett, New York-i szakemberekkel találkozott. Lizt egészen lekötötte az új ház, szüntelenül főzött és sütött, vagy Bernie holmiját varrta. Nem volt olyan munka, amit el ne végzett volna. Vendégeket fogadott, és minden háziasszonyi feladatot maga látott el. A Buchanan
265

utcai kis ház kertjében még rózsákat is nevelt, sőt Jane-nek meg neki a ház mellett apró veteményeskertjük is volt, amelynek kialakításában Tracy is közreműködött. Ezekben a hónapokban az élet lázas tempóban zajlott, és hamar beköszöntött az április. Bernie New York-i útjának is eljött az ideje, onnan pedig Európába készült átruccanni, mint mindig. Liz még soha nem járt New Yorkban, sem Európában, így Bernie nagy izgalommal várta, hogy kalauzolhassa a feleségét. Tulajdonképpen szívesen vitte volna Jane-t is, de korábban megígérte Liznek, hogy ez lesz az igazi nászútjuk, ráadásul egy remek megoldás kínálkozott. Bernie úgy tervezte meg az utat, hogy az pontosan a kéthetes iskolai tavaszi szünet idejére esett, így természetesen Jane is vakációzhat; őt a Fine nagyszülőknél készültek hagyni. A kislány ettől olyan izgalomba jött, hogy még azt se bánta, ha nem viszik
266

magukkal Európába. - És képzeljétek... - közölte a repülőgép fedélzetén elmegyünk a Radio City Music Hallba is! - Remek szórakozásnak ígérkezett az utazás. A Természettudományi Múzeumban megnézheti a dinoszauruszokat, amelyekről az iskolában tanult, láthatja az Empire State Buildinget, a Szabadság-szobrot. Alig várta, hogy New Yorkban legyen, és hasonlóképpen érzett Ruth nagymama is, ahogy Bernie a telefonbeszélgetésekből meg tudta ítélni. Újabban a telefonálás is könnyebben ment. Liz rendszeresen felhívta az anyósát, elmondta neki a legújabb híreket, így Bernie felszabadult eme kötelessége alól, és mellesleg az anyja amúgy is folyton Jane-nel akart beszélgetni. Rajongva szerette a kislányt, és az érzelmek kölcsönösnek bizonyultak. Jane boldog volt, hogy neki is van nagyma267

mája, és egy napon roppant komolyan megkérdezte Bernie-t, vajon nem használhatná-e az ő vezetéknevét az iskolában. - Dehogynem! - Bernie elképedt a kérdéstől, Jane azonban komolyan gondolta. Másnap azután az iskolában hivatalosan is átíratták Jane Fine névre. Ragyogó pofácskával érkezett aznap haza. - Most én is feleségül mentem hozzád - mondta. Liznek is tetszett a dolog, és megkönnyebbülten vette tudomásul, hogy távollétük alatt Jane jó kezekben lesz. Saját környezetükben Tracy jöhetett volna elsőként számításba, ő és Jane azonban mostanában nem jöttek ki túlságosan jól egymással. Jane ízlése jóval kifinomultabbá vált, mint öreg barátnéjuké, s ezt a helyzetet Tracy komikusnak találta. Nem csinált belőle ügyet, és örült neki, hogy a trió olyan boldog, amilyennek látszik. New Yorkban Ruth nagymama várta őket a
268

Kennedy repülőtéren. - Hogy van az én kiscsillagom? - Életében először tapasztalta Bernie, hogy nem az ő nyakába csüng az anyja eme kérdéssel, s bár az első percben igencsak furcsállotta, de azután maga is láthatta, hogyan repül a nagyanyja felé Jane, és ettől egészen meghatódott. Megrázta az apja kezét, Liz pedig megcsókolta az apósáékat, és ekkor ő maga is megölelte az anyját, majd ötösben hazaindultak, és egészen Scarsdale-ig fecsegtek és beszélgettek. Mintha egy csapásra szerető családdá váltak volna a korábbi ellenségek helyett, és Bernie ráébredt, hogy mindez Liz műve. Hihetetlen érzéke volt ahhoz, hogyan kell az emberekkel bánni. Bernie az autóban látta, hogy a felesége rámosolyog az anyjára, és sokat sejtető pillantást váltanak Jane egy megjegyzésére. Bernie megkönnyebbüléssel
269

nyugtázta, hogy a szülei befogadták a feleségét. Tartott tőle, hogy ez soha nem fog bekövetkezni, figyelmen kívül hagyta azonban, milyen hatással van rájuk, hogy egyszeriben nagyszülők lettek. - És most már engem is úgy hívnak, mint benneteket! - közölte a kislány diadalmasan az autóban. Sokkal könnyebb leírni. Az előző nevemből mindig kihagytam valamit. - Fogatlan szájacskája széles mosolyra húzódott. Épp azon a héten esett ki az első tejfoga, és azt is elmesélte a nagymamájának, mennyi pénzt kapott cserébe a jó tündértől. - Ötven centet? - Ruth egészen elámult. - Az én időmben csak tíz centet hagyott a tündér. - Az régestelen régen volt - mondta erre kis megvetéssel Jane, majd arcon csókolta a nagyanyját, és odasúgta neki: - Majd veszek neked belőle fagyit, jó? És Ruth szíve mintha megolvadt volna a kislány
270

érintésétől. - Sokfelé elmegyünk majd, míg az anyud meg az apud távol lesznek - mondta Ruth. Jane is Apunak szólította Bernie-t, aki egy ízben meg is kérdezte Liztől, nem fogadhatná-e formálisan is örökbe a kislányt. - Semmi akadálya - felelte az asszony. Hivatalosan ugyanis az apja elhagyott bennünket, vagyis azt csinálunk, amit akarunk. De édesem, nem tudom, miért kellene ebbe belebonyolódnod. Ha a te nevedet használja, akkor az évek során magától is törvényesen azzá válik, és különben is Jane önként szólít Apunak. - Bernie egyetértett a feleségével. Fölöslegesnek tartotta, hogy ok nélkül bíróság elé citáltassa Jane-t. Hosszú évek óta Bernie most először töltött huzamosabb időt a szülei házában, és nagyon meglepte, milyen kellemessé teszi a dolgot, hogy Liz és Jane ott vannak vele. Liz segített az anyósának vacsorát főzni, majd
271

utána elmosogattak. A bejárónő megbetegedett - ez volt az egyetlen baljós hír, amit azon az estén Ruth közölt velük. De mivel Hattie-nek csupán tyúkszemeit kellett eltávolítani, ez semmiképp sem kelhetett versenyre a szokásos szívrohamokról és szélütésekről szóló beszámolókkal. És mindenki jókedvű volt. Bernie-t egyedül az hozta zavarba, hogy este, az ágyban Liz közeledett hozzá. - És ha az anyám benyit? - kérdezte suttogva a szoba sötétjében, mire a felesége kacarászni kezdett. - Akkor kimászom az ablakon, és megvárom a kertben, míg tiszta lesz a levegő. - Elsőrangú ötlet... - Bernie oldalra fordult, és benyúlt a felesége szatén hálóinge alá. Nevetgéltek, birkóztak, csókolóztak és szeretkeztek, sutyorogtak, mint két rosszcsont kölyök, és amikor utána beszélgetni kezdtek, Bernie megvallotta Liznek, hogy óriási változást hozott az egész családja életébe. - El sem tudod képzelni,
272

milyen volt az anyám, mielőtt bekerültél ebbe a családba. Esküszöm, néha még utáltam is. - Szentségtörőnek tűnt ez a kijelentés a szülei házában, de volt benne igazság. - Szerintem Jane varázsának köszönhető a változás. - Inkább mind a kettőtöknek. - Ahogy a holdfényben a feleségét nézte, a szíve majd kicsordult az érzelmektől. - Te vagy a legcsodálatosabb nő a világon. - Még Isabelle-nél is különb? - kérdezte Liz évődőn, erre Bernie belecsípett. - Te legalább nem csented el a legszebb karórámat... csak a szívemet raboltad el. - Csak? - Liz bájosan lebiggyesztette az ajkát, ettől a férje ismét megkívánta, és becsúsztatta a kezét a felesége hálóinge alá. - Én valami egészen másra gondoltam, monsieur. - Franciás kiejtése hallatán Bernie ismét az asszonyra vetette magát. Úgy érezték, mintha máris megkezdődött volna a nászút, és azon az éjszakán Jane
273

nem kéredzkedett be az ágyukba, és ez nem is volt olyan nagy baj, mert Liz hálóinge valahogyan az ágy alá keveredett, Bernie pedig nem is vitt magával pizsamát. Másnap, a reggelinél azonban már nagyon tiszteletre méltó hatást keltettek a köntösükben, Bernie anyja pedig - miközben Jane-nel a narancsokat facsarták - a következő bejelentést tette: - Ma nem érünk rá kivinni benneteket a repülőtérre. - Sokatmondó pillantást váltottak, Jane pedig cseppet sem látszott szomorúnak. - A Radio City Music Hallba megyünk. Már meg is rendeltük a jegyeket. - És ez a húsvéti sorozat első előadása! - Jane az izgalomtól alig bírt magával, Bernie pedig mosolyogva pillantott Lizre. Az anyja ezúttal nagyon is okosan cselekedett. Úgy rendezte az ügyeket, hogy Jane ne menjen ki velük a repülőtérre, így nem is fog sírni a búcsúzáskor.
274

Tökéletes megoldás volt; Bernie és Liz kísérte ki őket, amikor Ruth nagymamával felültek a vonatra, ami már önmagában is roppant izgalmas volt. A nagypapa pedig majd a Plaza szállóban találkozik velük. - Ezt adjátok össze! - mondta Jane. - És konflisba ülünk, vagyis hát lovas kocsiba! És azon megyünk a Central Parkba! - Csak a búcsúölelésnél remegett meg egy kicsit Jane szája széle, de egy pillanat múlva már lelkesen csacsogva indult el Ruthtal, Bernie és Liz pedig visszamentek a házba, és újra csak szerették egymást. Aztán gondosan bezárták maguk mögött a ház ajtaját, taxin mentek a repülőtérre, és kezdetét vette a nászút. - Készen áll Párizsra, madame Fine? - Oui, monsieur. - Liz kuncogott, majd mindkettőjükből kitört a nevetés. New Yorkot még mindig nem ismerte, de úgy döntöttek, inkább a nászút után töltenek ott három napot. Ilyenformán Jane is könnyebben
275

túlesik a nehezén, hazafelé pedig hármasban időzhetnek három napig New Yorkban. Az Air France légitársaság gépével repültek Párizsba, és kora hajnalban értek földet az Orly repülőtéren. Helyi idő szerint reggel nyolc óra volt, és két óra múlva, miután begyűjtötték a csomagjaikat, átestek a vámvizsgálaton, és beautóztak a városba, megérkeztek a Ritz Szállóba. A Wolff Áruház limuzint rendelt nekik, Liz pedig egészen elámult a szállodától. A Ritz halljához foghatót még soha nem látott, csak úgy hemzsegtek az elegáns nők, a jól öltözött férfiak, a pincsiket sétáltató portások, a Faubourg St. Honoré üzletei azonban még ezt is felülmúlták. Minden olyan volt, mintha álom lenne, Bernie pedig mindenhova elvitte. A Fouquet-ba, a Maximba, a Tour d'Argent-ba, az Eiffel-torony tetejére, a Diadalívhez,
276

sétahajókázásra a Szajnán, a Lafayette Áruházba, a Louvre-ba, a Jeu de Paume-ba, sőt még a Rodin Múzeumba is. Liz élete legboldogabb hetét töltötte Párizsban, és azt kívánta, bárcsak sose érne véget. Onnan Rómába, majd Milánóba repültek, ahol Bernie-nek divatbemutatókat kellett megnéznie. Változatlanul ő döntött ugyanis arról, milyen importtermékek kerülnek a Wolff Áruház kínálatába, és ezek kiválasztása bizony nagy feladat volt. Liz egészen elámult a férje munkabírásán, mindenhová elkísérte, jegyzeteket készített neki, egy-két alkalommal még a ruhákat is felpróbálta, hogy kiderüljön, miként festenek egy földi halandón, olyasvalakin, aki nem szakképzett manöken. Liz elmondta a férjének, milyen érzés ezeket a ruhákat viselni, hogy kényelmesek-e vagy sem, hogy szerinte milyen részleteken kellene változtatni,
277

vagyis menet közben sokat megtanult a férje szakmájából. Bernie azt is észrevette, hogy Lizre nagy hatást gyakorolnak a divatbemutatók. Hirtelen érdekelni kezdte a divat, és sokkal elegánsabb lett. Többet adott az öltözködésére, és nagyobb gonddal választotta ki a kiegészítőket. Amikor először találkozott vele, Lizben megvolt a természetes elegancia, jelentősebb anyagi háttér mellett azonban kiderült, valójában milyen jólöltözött tud lenni. Egyszerre nem csupán elegáns lett, hanem bámulatosan mutatós. És élete legboldogabb napjait élte, együtt utazhatott a férjével, segítette a munkájában, délutánonként visszamentek a szállodába és szeretkeztek, majd fél éjszaka szórakoztak, a Via Venetón sétáltak, vagy pénzérméket dobtak be a Trevi-kútba. - Mondd, kicsi drágám, mit kívánsz? -Bernie talán ott és akkor szerette a legjobban.
278

Ugyanazt akarta.Majd megpróbáljuk újra. mi a szívem vágya. . . hogy szerelmükből gyerek foganhat eme második nászútjukon. már tudja is.. Csodálatos volt a gondolat. és Liz olyan csalódott volt. .Azt kívánod. és megint csak szeretkeztek.Sose bánkódj! . s mindent megtettek.Ha megmondom. . nem valósul meg .Bernie úgy vélte. és magához szorította. hogy nyomban el is mondta Bernienek. így azután Liz csak somolygott. Ám amikor két napra Londonba érkeztek. . aki az ő gyerekét fogja a szíve alatt hordani.Tényleg? De hogyan? . hogy sikerüljön. hogy nagy legyél és kövér? Már a gondolattól is boldog volt. kiderült az ellenkezője.Majd megtudod .És egy 279 .felelte Liz és rámosolygott.Bernie átölelte az asszonyt. majd visszamentek az Excelsior Szállóba. ugyanakkor viszont nem próbálkoztak túl régen.fenyegette meg Liz az ujjával. hogy ilyennek láthatja majd a feleségét. .

Nem volt mivel játszania! Csak a régi játékautóid maradtak meg! . noha nyilvánvaló volt. majd a rettenthetetlen hősnő szerepkörére váltott. .órával később így is tettek.közölte szinte vádlóan. a mindenféle egyéb játékot. Leplezetlenül 280 . Jane vagy két óra hosszat mesélt arról. az életnagyságú kutyát. az aprócska lovat. de akkor is élvezték. látni való volt.Egy teherautóra se fér fel ennyi holmi .mondta Bernie. és megcsodálta a babák tömegét. Ruth nagymama pedig mintha egy egész játékboltot megvett volna neki. És amikor visszaérkeztek New Yorkba. hogy fogamzás szempontjából rossz az időpont. És épp ilyen világos volt. Ruth először kissé zavart képet vágott. hogy roppant boldogok az életük együtt töltött két legcsodálatosabb hete után. . hogy nem csupán ők érezték jól magukat. a babaházat és a játéktűzhelyt. mi mindent csinált a távollétükben.

A Bulgarinál vásárolt neki egy csodaszép fülbevalót.örült. hogy megvehette az új játékokat. És Ruth-nak is nagyon tetszett. és hatszögletű gyémántok fogták körbe. aki egészen el volt bűvölve. hogy kettesben legyenek. A New Yorkban töltött napok csaknem ilyen pompásan sikerültek. majd Louhoz szaladt. és a férfi mindenütt az étterem specialitásait rendelte. Bernie kedvenc vendéglőiben. Liznek nagyon hiányzott a kislány.nevetett Bernie. valamint a Grenouilleban vacsoráztak. a Cőté Basque-ban.Vagy úgy! . és átnyújtotta anyjának az ő ajándékát. Jane pedig befészkelte magát az anyja ölébe. A 281 . amit aztán közösen költöttek el. . Hasonló fülbevalót vett Liznek. aranylemezkékből állt. Nyomban fel is próbálta. neki is megmutatta. de olyan csodálatosan sikerült az európai utazás. megölelte őket. És végtére megérdemelték. a Huszonegyesben.

hogy a Wolff a kedvence.Az élet most csupa piros meg zöld.. Liz a Bergdorf. miféle alakok térnek be. most pedig olyan nagyvonalú! Mint egy hatalmas festmény. hogy a felszínen maradjak. . Bernie! Sejtelmem sem volt róla. J. Olyan kellemes az élet. akibe Liz nyomban beleszeretett. mint a Chagall-falfestmények a Lincoln Centerben. de továbbra is állította. a Carlyleban pedig Bobby Short játékát hallgatták. meg napsárga 282 . Már szinte elképzelhetetlen. hogy ilyen is lehet. Clarkban. a Bendel és a hírneves Bloomingdale Áruházakban vásárolt.Plazában és Sherry Netherlandben koktélokat ittak. Bernie pedig mindenhova magával vitte. Az én világom olyan aprócska volt és olyan feszült. és azt figyelték. . . a Saks. Egyik nap ott kacarászott a bárnál a férjével a P.. hogy hajdanán főleg azzal voltam elfoglalva.Bernie oda is elvitte.Olyan jó veled.

és élénk kék... korábban a szürke különböző árnyalataiban játszott, meg fehérben. - Imádattal nézett fel a férfira, aki odahajolt és megcsókolta. - Szeretlek, Liz. - Én is szeretlek. - Liz suttogott, majd egy olyan hangosat csuklott, hogy az előttük álló férfi hátrafordult és megbámulta. Liz erre ismét Bernie-re nézett. - Mit is mondtál, hogy hívnak? - A nevem George, George Murphy. Nős vagyok, és hét gyerekem van Bronxban. Eljössz velem egy hotelba? A bárnál mellettük álló férfi lebilincselve figyelte a beszélgetést. A bár amúgy is tele volt gyors kalandokat kereső urakkal, de legtöbbjük nem beszélt a feleségéről és a gyerekeiről. - Miért nem megyünk haza, és csinálunk egy nyolcadikat? - javasolta vidoran Liz. - Remek ötlet! Bernie a Harmadik sugárúton leintett egy taxit, amely a legrövidebb úton vitte ki őket Scarsdale-be, és
283

hamar odaértek a szülei házához. Ruth és Jane még nem volt otthon, az apja pedig a kórházban dolgozott. Bernie örült, hogy kettesben lehet a házban a feleségével. Bárhol szívesen volt vele, különösen pedig az ágyban, ezért azután becsusszantak a hűvös lepedők közé. Semmi kedve nem volt felkelni, amikor az anyja és Jane hazaértek. Ennél jobban csak azt utálta, hogy el kell hagynia New Yorkot, és vissza kell mennie Kaliforniába. Beszélt ugyan róla Paulnak, de mindhiába. - De Paul, értsd meg! Egy éve vagyok ott, pontosabban tizennégy hónapja! - Az áruház viszont csak tíz hónapja van nyitva. És most minek ez a nagy sietség? Van egy vonzó feleséged, egy szép házad, San Francisco pedig ideális hely Janenek. - De itt akarjuk iskolába járatni. - Ám az is kiderült, hogy egyetlen iskola sem fogadja el a jelentkezésüket, amíg véglegesen ki nem derül, hogy visszatérnek-e
284

New Yorkba. - Végtére is nem maradhatunk évekig átmeneti állapotban. - Szó sincs évekről. Legfeljebb még egy évről. Egyelőre nincs alkalmas személy a feladatra. - Na jó. - Bernie felsóhajtott. - De akkor ez a végső határidő. Megegyeztünk? - Rendben, rendben... az ember azt hihetné, hogy Virginia legeldugottabb csücskében kucorogsz. Az ég szerelmére, San Francisco nem tartozik a legrémisztőbb helyek közé! - Ez igaz. Én azonban New Yorkhoz tartozom, és ezt te is nagyon jól tudod. - Nem is tagadom, Bernard. De most odaát is szükségünk van rád. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy egy éven belül visszakerülj. - Számítok az ígéretedre. Bár roppant vonakodva hagyta maga mögött New Yorkot, be kellett ismernie, hogy a megérkezés San Franciscóba nem is volt olyan rettenetes. A házuk szebb volt, mint amilyenre emlékezett, az áruház is jó benyomást tett rá az első munkanapon. Nem annyira,
285

mint a New York-i, de mégis. Tulajdonképpen már csak azt utálta, hogy nem lehet egész áldott nap Lizzel, és az első munkanapjuk ebédszünetében odament az iskolai menzára, hogy együtt költhesse el a feleségével az ebédszendvicset. Nagyvárosias, elegáns benyomást keltett sötétszürke angol öltönyében. Liz rakott szoknyát és piros pulóvert viselt, amit együtt vásároltak a Trois Quartiers-ban, a cipője olasz volt. Bernie roppant csinosnak és fiatalnak látta, Jane pedig büszkélkedett a papájával. - Az ott a papám, a mamámmal. - Jó néhány barátjának megmutatta Bernie-t, majd odaállt mellé, hogy jelezze, hozzá tartozik. - Szervusz, Picurka! - üdvözölte Bernie, majd feldobta a levegőbe. Ugyanezt megismételte Jane három pajtásával, így azután nyomban a menza sztárja lett. Tracy is odament, hogy üdvözölje. Barátságosan
286

megölelte, majd közölte, hogy a lánya újra állapotos. Bernie észrevette, hogy sóvár kifejezés jelenik meg Liz arcán, erre megszorította a kezét. Liz ugyanis már aggódni kezdett, hogy talán nincs minden rendben, Bernie pedig azt mondta, hátha benne van a hiba, hiszen Liznek már született gyereke. Végül úgy döntöttek, hogy egy ideig nem foglalkoznak a kérdéssel, és igyekeztek ehhez tartani magukat, bár tagadhatatlanul sokat járt a fejükben. Mindketten nagyon vágytak egy közös gyerekre. Júniusban Bernie egy meglepetéssel rukkolt ki. Két hónapra kibérelt egy házat Stinson Beachen, amivel Liznek nagy örömet szerzett. A ház tökéletesen megfelelt: volt benne egy hálószoba nekik, külön egy Janenek, egy a vendégeskedő barátoknak, egy hatalmas, tágas nappali, egy étkező, egy napos konyha és egy tetőterasz, ahol, ha akartak, még meztelenül is napozhattak,
287

bár erre aligha kerülhetett sor, ha Jane jelen volt. A ház valóban ideális volt számukra, és Liz úszott a boldogságban. Úgy döntöttek, kiköltöznek erre a két hónapra, Bernie pedig majd mindennap visszaautózik San Franciscóba. De alig töltöttek ott két hetet, amikor Liz influenzás lett, és vagy három hétig küszködött a betegséggel. Bernie ezt említette is az apjának, amikor telefonon beszéltek, Lou pedig úgy vélte, valószínűleg arcüreggyulladása lehet a menyének, és azt tanácsolta, azonnal beszéljenek az orvossal, és kezdjen antibiotikumokat szedni. Liz úgy érezte, duplájára nőtt a feje, estefelé pedig mindig elfogta a hányinger. Kimerült volt és levert, talán még soha életében nem érezte magát ilyen pocsékul. A második ott töltött hónap során valamicskét javult a közérzete, de nem jelentősen, és ezért nem sok öröme telt a
288

nyaralásban, pedig Jane bált rendezett a barátainak, és Bernievel minden este kocogott a tengerparton. Liz azonban szinte nem is tudott kimenni az utcára anélkül, hogy el ne fogta volna a hányinger. Úgy érezte, ahhoz sincs ereje, hogy bemenjen a városba, és felpróbálja az operaszezon megnyitásakor viselendő ruhát. Erre az alkalomra Galanos egyik modelljét választotta, egy testhez simuló fekete szaténruhát, amely egyik vállát szabadon hagyta, és volt hozzá egy fodros pelerin. Egészen elképedt, amikor szeptember elején felpróbálta. - Ez tulajdonképpen mekkora méret? - Nagyon meglepődött. Harminchatos ruhát viselt, ám ez a darab alig ért össze rajta. Még mindig csak ámult, amikor az elárusítónő megnézte a ruhán fityegő címkét. - Harminchatos, Mrs. Fine. - Na, hogyan festesz? - Bernie bedugta a fejét az ajtón, Liz pedig dühösen nézett rá.
289

- Iszonyúan! - Nem hízhatott meg, hiszen július óta beteg. Másnapra már be is jelentkezett az orvoshoz. Egy hét múlva tanévkezdés, és szüksége lesz minden energiájára. Még arra is hajlandónak mutatkozott, hogy antibiotikumokat szedjen, ahogyan az apósa javasolta. Biztosan rossz méretet küldtek. Egy számmal kisebbet. Egyszerűen nem értem. - Amikor megrendelte, felpróbálta a mintadarabot, és az pontosan illett rá. Az harmincnégyes volt, ez pedig egy számmal nagyobb. - Meghíztál a nyáron? - Bernie bejött a próbafülkébe, hogy megnézze a feleségét. Liz még a villámzárat sem tudta felhúzni a ruhán. Napsütötte bőréből vagy hat-hét centiméter lógott ki a ruha derekánál. Bernie a csendben ott álldogáló szabásznőre nézett. - Ki lehet engedni? Bernie pontosan tudta, milyen drága a ruha, és hogy már-már szentségtörésnek számít egy nagyobb átalakí290

tás. Okosabb, ha ezt veszni hagyják, és egy nagyobb méretet rendelnek, ám erre most nem volt idő. Ha ezt nem lehet kiengedni, akkor egy másik ruhát kell viselnie az operaszezon megnyitásakor. A szabásznő megnézte, a fejét rázta, megtapogatta Liz derekát, és kérdőn nézett rá. - Asszonyom meghízott nyáron a tengerparton? A szabásznő francia volt, és Bernie New Yorkból hozta át a nyugati partra. Évek óta a Wolff Áruházban dolgozott, azelőtt pedig a Patounál. - Nem is tudom, Marguerite. - Liz menyasszonyi ruháját meg a többi itt vásárolt holmit is ő próbálta. Azt hiszem, igen. - Egész nyáron csupa régi, bő holmit viselt, szabadidő-ruhákat, pólókat, buggyos blúzokat, és még itt, az áruházban is egy némiképp színevesztett, formátlan pamutruhát. Hirtelen Bernie-re pillantott, majd elnevette magát. - Szent isten! - Jól vagy? - Bernie aggodalmasan pillantott rá, az
291

asszony azonban visszamosolygott. Liz először elsápadt, majd lángolni kezdett az arca, és kacagásban tört ki. Átölelte a férje nyakát, megcsókolta, az elárusítónő és a szabásznő pedig diszkréten visszavonult. Szívesen próbáltak Lizzel, aki mindig nagyon kedves volt, és láthatóan fülig szerelmes a férjébe. Jó érzés ilyen emberek között lenni. - Mi a baj, Liz? - Bernie kissé zavartan nézte a feleségét, aki üdvözülten mosolygott, noha a ruháról le kell mondania, vagy talán éppen ezért. - Azt hiszem, mégsem fogok antibiotikumokat szedni. - Miért nem? - Azt hiszem, apád téved. - Honnan tudod, te nagyokos? - Bernie rámosolygott. - Tudom. - Liz nem figyelt fel az árulkodó jelekre. Egyikre se. - Ugyanis azt hiszem, még sincs arcüreggyulladásom. - Leült egy székre, széles mosollyal tekintett a férjére, aki hirtelen mindent megértett. Előbb a
292

ruhára bámult, azután a feleségére. - Biztos vagy benne? - Nem... egészen mostanáig eszembe se jutott... de tulajdonképpen biztos vagyok benne... csak egyszerűen nem gondoltam rá a nyaralás alatt. - Csak most jutott eszébe, hogy elmaradt egy menstruációja. Négy hetet késett. De olyan beteg volt, hogy észre sem vette. Másnap azonban az orvos megerősítette a feltevést. Azt mondta, Liz hathetes állapotos, mire az asszony az áruházba sietett, hogy elújságolja Bernie-nek. Az irodájában találta, ahol éppen a New Yorkból érkezett jelentéseket tanulmányozta, de mihelyt a felesége belépett az ajtón, felnézett. - Nos? - Szinte a lélegzetét is visszafojtotta, Liz pedig nevetve húzott elő egy üveg pezsgőt a háta mögül. - Gratulálok, Papa! - Liz letette a pezsgőt az íróasztalra, Bernie pedig diadalmas kiáltással ölelte át a feleségét. - Sikerült! Mégiscsak sikerült! Bekaptad a legyet! 293

Liz nevetett, összecsókolóztak, Bernie a levegőbe emelte a feleségét, a titkárnő meg azon tanakodott, vajon mit csinálhatnak ezek odabent. Hosszú ideig nem jöttek ki, ám amikor végül kinyílt az ajtó, Mr. Fine rendkívül elégedettnek látszott önmagával. Tizennegyedik fejezet A szokásos őszi üzleti útra egyedül ment New Yorkba. Utána Párizsba készült, és úgy vélte, ez az út túlságosan megterhelő lenne a feleségének. Azt akarta, hogy Liz pihenjen, polcolja fel a lábát, táplálkozzon egészségesen, és munka után nézze a televíziót. Indulás előtt megkérte Jane-t, vigyázzon az anyjára. A kislány először meglepetten vette tudomásul a testvér érkezésének hírét, de kis idő múlva már szinte örült is neki. - Olyan, mint egy nagy baba - magyarázta neki Bernie. Jane nagyon örült, hogy Bernie is fiút szeretne, így ő
294

maradhat a kedvenc kislánya. Megígérte, hogy távollétében majd ügyel Lizre, Bernie pedig nyomban felhívta őket, mihelyt New Yorkba ért. A Regencyben szállt meg, mert az közel volt az áruházhoz, és az első este a szüleivel vacsorázott. A Le Cirque-ben találkoztak. Bernie vidáman lépett be, a szülei már vártak rá. Megcsókolta az anyját, leült, italt rendelt, Ruth eközben gyanakodva méregette. - Valami baj van? - Szó sincs róla. - Kirúgtak az állásodból. Bernie elnevette magát, egy üveg Dom Perignon pezsgőt rendelt, amin az anyja elámult. - Mi történt? - Valami nagyon jó. Ruthon látszott, hogy egyetlen szavát sem hiszi a fiának, és ezért gyanakodva méregette. - Visszajöttök New Yorkba? - Még nem. - Bár nagyon vágyott már rá, a hír mellett Bernie úgy érezte, minden eltörpül. - Még annál is jobb.
295

- Máshova költöztök? - Ruth még mindig gyanakodott, az apja azonban elmosolyodott. Kitalálta, mi a jó hír, a két férfi sokatmondóan összenézett, a pincér pedig kitöltötte a pezsgőt. Bernie a szüleire emelte a poharát. - A nagymamára és a nagypapára... mázl tov! - Hogy mi? - Ruth értetlenül meredt a fiára, majd hirtelen, mint akit villámcsapás ért, hátrazökkent a széken, és kerekre tágult szemmel meredt a fiára. Nem! Liz? Igazán? - Életében először nem talált szavakat, a szemét elfutotta a könny, miközben a fia boldogan bólintott, és megsimította a kezét. - Jön a gyerek, Mama. - A boldogságtól alig bírt magával, az apja nyomban gratulált neki, az anyja összefüggéstelenül motyogott, és kiitták a pezsgőspohár tartalmát. - Szinte hihetetlen!... És jól van?... Rendesen eszik?... És hogy érzi magát?... Otthonról rögtön felhívom! - Majd hirtelen eszébe jutott Jane, és aggódva pillantott Bernie-re. - És Jane mit szól hozzá? - Először kissé megdöbbent. Szerintem meg sem
296

fordult a fejében, hogy valami ilyet csinálhatunk vele, de nagyon részletesen elmagyaráztuk neki, ezerszer elmondtuk, hogy ő nekünk mennyire fontos, Liz pedig majd vesz neki néhány könyvet, hogy esetleges ellenérzéseit leküzdje. Ruth megrovóan nézett a fiára. - Már te is úgy beszélsz, mint azok ott nyugaton. A kaliforniaiak már el is felejtettek angolul. Csak vigyázz, nehogy olyanná válj, mint azok, mert akkor örökre ottragadsz! - Az anyját a fia távozása óta egyfolytában aggasztotta ez a tény, ám születendő unokáján kívül ezúttal semmire sem tudott gondolni. - Szed Liz vitaminokat? - A férjéhez fordult, és meg sem várta a fia válaszát. - Te is beszélj vele ma este, magyarázd el, hogy mit egyen, és milyen vitaminokat szedjen. - Biztosra veszem, hogy van nőgyógyásza, Ruth. Majd
297

ő megmondja, mi a teendő. - Ugyan honnan tudná? És ha az az alak hippi, aki cipő helyett konzervdobozt húz a lábára, gyógynövényeket masszíroz Liz fejére, és azt tanácsolja neki, hogy aludjon pucéran a tengerparton? - Eszelős tekintetet vetett a fiára. - Annak a gyereknek itt kell megszületnie! A New York-i kórházban, ahol normálisan mennek a dolgok, ahova tartozik, és ahol apád mindennek utána tud nézni! - Odaát is nagyon jó kórházak vannak, Ruth. A két férfi mosolyogva figyelte az asszonyt. Ruth magánkívül volt. - Biztosra veszem, hogy Bernie mindenről gondoskodik. - És így is volt. Bernie már járt is az orvosnál a feleségével. Az orvost, akit egy barátnője ajánlott Liznek, Bernie is nagyon rokonszenvesnek találta. Idővel majd előkészítő tanfolyamra is járnak, és Liz úgy döntött, a természetes szülést választja: Bernie is jelen lesz, és
298

fogja a kezét. A férfit ugyan már a gondolattól is elfogta az idegesség, de nem akart csalódást okozni a feleségének, és feltett szándéka volt, hogy jelen lesz az eseménynél. - Minden rendben lesz, Mama! Mielőtt eljöttem, együtt voltunk az orvosnál. Nagyon komoly ember, és ráadásul New York-i. - Bernie tudta, hogy az anyja ettől megnyugszik, de Ruth szinte nem is figyelt rá. A közlés első része ütött szöget a fejébe. - Hogyhogy elmentél vele az orvoshoz? Remélem, kinn maradtál a váróban? Bernie újabb pohár pezsgőt töltött, és rámosolygott az anyjára. - Nem, Mama. Ma már más világ van. Az apa mindenben részt vesz. - Remélem, nem nézed végig a szülést? - Ruth meg volt botránkozva. Úgy vélte, ízléstelen ez az új szokás. New Yorkban is akadt rá példa, de ennek ellenére rémisztőnek tartotta a gondolatot, hogy egy férj végignézze a felesége szülését.
299

soha nem fogsz úgy érezni a feleséged iránt.. hogy ott legyen. így megtudják. ha az ember végignézi a felesége szülését.Bernie nagyon büszke volt a feleségére.Suttogóra.De igen. összeesküvősre fogta a hangját: . Semmi rettenetes vagy ízléstelen nincs abban. amelyektől menten rosszul lennél. .Ennél gusztustalanabb ötletet az életben nem hallottam.egy rendes asszony nem kívánhatja a férjétől. hogy ott leszek. . köszönteni akarta a fiát vagy a lányát. Mama. Liz meg ő majd végignéznek egy szülésről készült filmet. 300 . hogy ha végignézed a gyerek születését. hogyan jön közös gyermekük a világra. és látni akarta. hiszen ez maga a csoda.Vedd tudomásul.. És mellesleg méltóságteljes horkantással egyenesedett ki ültében . Úgy tervezem. Ruth elfintorodott. ..Mama. . Egy férfi iszonyúnak tartaná a látványt. mint addig. Higgy nekem! Olyan történeteket hallottam.

Maga is 301 . és megpróbálta rávenni a fiát. A vacsora végére azonban Ruth nemcsak összeállította a babakelengyét. Elég sok pezsgőt ittak. Végül tolmácsolta a szüleinek Liz meghívását. hiszen hat éve szült először. Maga az esemény azonban még nagyon távolinak tűnt. hogy kis fiúunokáját adja ügyvédnek. ennek ellenére hosszú ideje ez volt a legkellemesebb vacsora. és úgy érezték. Hátra volt még hat hónap. De mind a ketten elhessegették a nyugtalanító gondolatokat. hogy bár Liznek van már gyereke. ha eljön az ideje. amit Bernie az anyja társaságában elköltött. És tudta. Bernie semmiképpen nem tartotta gusztustalannak az eseményt. hanem kiválasztotta Westchesterben a legjobb óvodát is.mire kell felkészülniük. inkább kissé riasztónak. nehezen fogják kivárni. a vacsora végére Ruth kissé becsípett. azért kicsit mégis izgul.

Jane alhat a kicsi jövendőbeli szobájában.Dehogyisnem. Már mindent részletesen megbeszéltek. és akkor veszi ki a szabadságát. .Liz szeretné. . Liz egészen a húsvéti szünetig akar dolgozni. hogy nálunk szálljatok meg.eléggé spicces volt ahhoz. És mikor jöjjünk? .Ezt a mesügét! Akkor már régen feküdnie 302 . a barátnője fogja helyettesíteni. ha eljönnétek hozzánk az ünnepekre. ugye a feleséged akkor már nem fog dolgozni? Bernie az anyjára mosolygott. . . .Az iskolában. . . . Tracy.Egész életemben makacs nőstények vettek körül. hogy ne rémüljön meg a gondolattól: a szülei náluk fognak vendégeskedni. mint korábban.Hol? . december 21-én kezdődik a karácsonyi szünet.Felesleges cécó.Bernard. azt hiszem. Mama! Liz azt akarja. Majd foglaltatunk szobát a Huntington szállóban. És akkor nem zavarunk benneteket. Gyertek akkor.Te viszont nem akarod. Vagy akörül.

mégis boldogabb lett volna New York303 .. .Nem is olyan rémes hely az a San Francisco. csak mert azon az istentől elrugaszkodott helyen él? Bernie nevetett. imádata New York iránt soha nem lankad.Nos. hogy az étterem portása taxit fogjon. hogy nyugodtan dolgozza végig a terhességét. s még mindig száműzetése helyének tekintette San Franciscót. a gyalogosokat. a Madison sugárúton szinte karnyújtásnyira levő üzleteket. .Annak azért nem nevezném. .Arra biztosan nem hajlandó.Miközben arra vártak.kellene! Bernie megvonta a vállát. noha nagyon boldog volt ott Lizzel.. Csak nem képzeled. nem New York. és mellesleg az orvos is azt mondta. szóval jöttök? Ruth csillogó szemmel. Még magát is győzködnie kellett. derűsen pillantott a fiára. . Néha úgy érezte. hogy nem látogatom meg az egyetlen fiamat. . Bernie sóvárogva nézte a körülöttük száguldó taxikat.

Valamennyien Lizre gondoltak és a gyerekre. Mama. a szülei integettek. majd könnyes szemmel hátralépett.. Lehet. mindkettőtöknek. akit a szíve alatt hord. és szánakozó pillantást vetett rá. . hogy most már nincs is olyan 304 . hol él. apjával szeretetteli pillantást váltott.Mázl tov.Köszönöm.Megszorította az anyja kezét. Lizre meg Janere. .Szorosan magához ölelte a Mesüge . meg arra. .Vigyázz magadra! . .ostoba. a szüleire gondolt.Bárcsak mihamarabb visszakerülnétek! Különösen most.ban. eszement. hogy milyen szerencsés fickó is ő.. függetlenül attól. Bernie gyalogosan ment vissza a szállodába. (jiddis) fiát. amikor végre megállt mellettük egy üres taxi. . Bernie anyja úgy viselkedett. Az anyja vállat vont. majd eltűntek a szeme elől. mintha a jövendő unoka tulajdonképpen egy nekik szánt ajándék lenne. .

a jövevény az anyjára hasonlít majd.. Amikor a gép felszállt. Megtámasztotta a fejét. majd Milánóba repült. Ő is utálná.. Eszébe jutottak a szülei. Végtére is San Francisco az idén alkalmasabb lakhely Liznek. Elbóbiskolt. Liz járt az eszében és születendő gyermekük. utána Rómába. és elmosolyodott magában.nagy jelentősége. sokkal jobb.. ha a fia ilyen messze élne tőle.. igen. Ezúttal Dániába és Berlinbe is elutazott. Másnap szakadt az eső. odalent mintha szürke paplanba burkolózott volna New York. és csaknem végigaludta az utat Európáig. nyugtatgatta magát Bernie. . egy kislányt. Jól van ez így. mintha a jégen csúszkálna. a hóval és az elemekkel küszködne. és tulajdonképpen lányt szeretne. majd számos tárgyalás kö305 . mint mindig.. De a nagyvárost még így is gyönyörűnek találta. Remélte. A Párizsban töltött egy hét hamar elszaladt.

a haja lófarokban. Távolléte alatt Liz pocakja jócskán megnőtt.Bernie odalépett hozzá. . Az ágyban pedig egyenesen úgy festett. Nagyon sikeres üzleti út volt. a ruháik pedig szanaszét hevertek. .Liz ártatlan képpel tárta szét a karját. és gyorsan belebújt a férje ingébe.kérdezte tőle Bernie nevetve az első szeretkezésük után. Nagyon hiányoztak egymásnak. hogy utálom magam! . .Nem tom.. magán érezte Bernie pillantását.Ez meg mi? . és sietniük kellett. és amikor csaknem három hét elteltével ismét meglátta Lizt. Olyan kövér vagyok.. kinevette.vetkezett Londonban.Ne nézz rám!. . hirtelen zavarba jött.Kövér? Megőrültél? Sose voltál szebb! Egyszerűen gyönyörű vagy! . Amikor végül Liz felkelt és átvágott a szobán. hátulról meg306 . mert Tracy hamarosan hazaérkezik Jane-nel egy kirándulásról. és már nem tudta felvenni régi ruháit. Meztelenül feküdt az ágyon. mint aki lenyelt egy sárgadinnyét.

aki teljesen elképedt. Hiszen arra vágysz. Szerintem gyönyörű vagy.ölelte.Liz elvörösödött. de ez nem jelent semmit.Nagyobb.Aztán egyszer csak mindent megértett. .A drágalátos anyám beszélte tele a fejedet. egyszerre próbálta bagatellizálni és megmagyarázni a helyzetet. .Egészen biztosan velem akarsz jönni? . Liz mosolyogva vonta meg a vállát. mi történt? . Mikor megyünk újra az orvoshoz? . fiú.Szerinted mi lesz? .Az ég szerelmére. Csak egészséges legyen. vállat vont. .kérdezte érdeklődve. mire a férje még erősebben szorította magához. Majd reménykedve hozzátette: . . mint Jane volt ennyi idős korában.Remélem. Bernie fejét félrebillentve pillantott rá. keze pedig álmélkodó gyönyörűséggel járta be a dinnyényi domborulatot. .Liz aggódva pillantott Bernie-re. . És mindent szeretnék veled megoszta307 .Tulajdonképpen mindegy.

amiket Franciaországból hozott neki.. mire gyorsan felöltöztek. a jót. Az ágy felé bökött. hogy elment tőled a kedvem? . és magához szorította a férjét. Együtt csináltuk ezt a gyereket.Úgy érezted. és közösen kell vállalnunk belőle mindazt. ami korábban az ágyban történt...Olyan aggodalommal kérdezte. elnézést kérek. meg a csodát is. .Biztos vagy benne. rendben van. 308 . hogy üdvözölhessék Tracyt és Jane-t.Ekkor megszólalt a csengő. . és odaadta az ajándékokat. . az áruházról. és eszébe jutott mindaz.Liz boldogan felkacagott.Jó. amit lehet. a félelmeteset. ragyogó szemmel pillantott rá. .. Rendben van? Liz megkönnyebbülve. hogy Bernie-ből kitört a nevetés. majd gyengéden megcsókolta a feleségét. egy kicsit beszélgettek Bernie munkájáról. hogy nem megy el tőlem a kedved mindörökre? . Bernie a levegőbe dobta a kislányt. Liz és Bernie csak órákkal később maradtak ismét kettesben. a rosszat.ni. Az asszony a férje mellé kucorodott az ágyban.

Az asszony akkor már öt és fél hónapos állapotos volt. Lou hozott haza a kórházból. Ruth az égvilágon mindent beszerzett neki. meg a születendő gyermekről. A karjába vette Lizt. és olyan büszke az állapotos feleségére. de Bernie ezt nem vette rossz néven. parancsára. Tele volt jó tanácsokkal. a babakelengyétől egészen az egészségügyi brosúrákig. Lizt ez utóbbi mindennél jobban érdekelte. Liz és Jane pedig eléjük mentek a repülőtérre. hogy a gyerek fiú 309 . és úgy aludtak el. majd közölte. alaposan végigmérte profilból a menyét.az utazásról. Tizenötödik fejezet Bernie szülei a karácsonyi szünet másnapján érkeztek meg. amelyeket. A gyerek az övé is. hogy az asszony elégedetten szuszogott mellette. amelyek még az ő nagymamája idejéből származtak. és mialatt a csomagokra vártak.

Az elmúlt hónapban sokat panaszkodott.Valóban jó volna. hogy szerinte Liz rettenetesen rosszul néz ki. hogy fel sem merült benne a kérdés. hogy fáj a csípője és a háta.Bernie olyan sokat dolgozott. . ám amikor Bernie szülei visszaértek. Sápadt.lesz. és a hajnali órákig szeretkeztek. hogy Bernie és Liz kettesben ünnepelhesse a házassági évfordulóját. Három éjszaka ünnepeltek egyhuzamban. utána elvitték Jane-t Disneylandbe. Egy hétig maradtak. szilveszter éjszakáját a barátaikkal töltötték. Remekül töltötték az időt. majd végül ismét a L'Étoile bárjába keveredtek. kimerült. A kisbaba születése 310 .Miért nem viszed el valahova? . . Ruth azt mondta a fiának. fáradt. aminek mindenki nagyon örült. a rákövetkező este elmentek az áruházban rendezett hatalmas jótékonysági összejövetelre. majd hazamentek. az új esztendő meg amúgy is sok problémát jelentett. Az évforduló estéjén a L'Étoile-ban vacsoráztak.

egybeesett szokásos európai útjával.Csak ne okoskodj! Lehet.Olykor szánta is a feleségét. hogy törődik vele valaki. . . az enyém vagy Lizé? . Bármilyen lehengerlő volt is az anyja olykor. . Jane-t. ha elutaznátok valahova. Bernie ezúttal megfogadta az anyja tanácsát. Bernard! Erre Bernie csak nevetett. meg az anyósáékat New Yorkban. mégis kellemes érzés volt. Az utat feltétlenül a szülés utánra akarta halasztani. leszámítva őt. . az áruházban pedig még a szokásosnál is több teendője akadt. Bernie egy 311 . noha a kislány ezért több héten át duzzogott. Jane-t nem vitték magukkal. hogy nincs egyetlen rokona sem. és néhány napra elvitte Lizt Hawaiira.Végtére is kinek az anyja vagy. mit tehetünk. hogy a szülés előtt kifejezetten jót tenne neki.Ne feledkezz meg a felelősségedről. Az anyja dühösen megfenyegette.Meglátjuk.

három nap múlva pedig már fel is kerekedtek. természetes kísérő tünetek. Vagy legalábbis csaknem olyan.és medencefájás volt a legrosszabb. Az arca kicsit kikerekedett. leszámítva a gyomorégést. a trópusi éghajlatra alkalmas kismamaruhát vitt haza az áruházból. a hátfájdalmakat. mint régen. az álmatlanságot. A hát. néha úgy érzem. noha még két hónap volt hátra a szülésig. soha nem leszek már a régi! .Liz több mint tizenhárom kilót hízott. . de hát ebben sem volt semmi rendkívüli. a feldagadt lábát. de 312 . mint az orvos is mondta. a fokozódó gyengeséget. és lefoglalta a repülőjegyeket is. Bernie. Bernie azonban változatlanul vonzónak találta. Liz napsütött volt. És amikor visszatértek. és megint olyan energikus.Jaj.halom. amelyek egyébként. Így kész tények elé állította Lizt. egészséges és kipihent.

Bébicipőt. Egyetlen napot sem bírt volna már ki állva. És idővel Lizt sem érdekelte már a szeretkezés. Március végére olyan hatalmassá terebélyesedett. kalapkát. a felesége ebben az állapotában is rendkívül bájos.nem változtatta meg a külsejét. árt a gyereknek. noha Liz olykor panaszkodott. egyszerűen csak megfiatalította. de észlelte. Bernie félt. hamutartót. ami meglehetősen gyakran előfordult. Bernie úgy vélte. Ebben az időszakban minden sokkal fontosabbnak tűnt. hogy már nem kell dolgoznia. a számtan vagy éppen az ábécé oktatásával. aprócska pulóvert. három 313 . a gyerekek zabolázásával. Az osztályától kapott egy babafürdőkádat. különösen ha elkapja őket a lendület. és minden gyerektől valami házilag készített ajándékot. és nagyon örült. hogy szinte mozdulni sem tudott. hogy csökken az iránta érzett vágya. Mindig ápolt volt és jól öltözött.

akár négyes ikreknek is elegendőek lettek volna. amit valamelyik gyerek apja faragott. és Liz már alig várta. vagy a kisbaba jövendő szobájába ment. az éjszakai televízióműsorokat nézte. és azon gondolkodott. meg a többi tanártól is sok mindent.rajzot. Körbesétált a házban. és várta. hogy Jane hazaérjen az iskolából. éjszaka már alig aludt. meg amit az anyósa New Yorkból küldözgetett. Egyik délután is ott üldögélt a hintaszékben. leült a nappaliban és kötögetett. milyen lesz az élet a gyerek megszületése után. Az áruházi dolgok. egy pár apró facipőt. amikor megszólalt a 314 . És természetesen Bernie is csaknem minden nap újabb csecsemőholmikkal tért haza az áruházból. egy bölcsőt. amit Bernie két héttel korábban festett át. hogy használatba vehesse őket. De nagyon szívesen eljátszadozott az apró ruhaneműkkel. A szülés kezdte idegesíteni.

. bár maga sem tudta. netán baleset éri útban hazafelé.Jó napot. amikor Jane nem volt otthon. Az ember soha nem tudhatja. Talán valaki el akar adni neki valamit. és az sem kizárt.Megpróbálta szenvtelen hangon feltenni a kérdést. .Tessék? .Hogy vagy? . akivel szívesen beszélget. ahogy ott állt. micsoda. Először nem is akarta felvenni. hogy Bernie keresi. de nem tudta volna megmondani. miért. de hirtelen a lélegzete is elakadt. . De nem szívesen tett ilyet. .Nem emlékszel rám? 315 .telefon. mi történik. . A hangban volt valami baljós.Halló.Liz ismerősnek találta a hangot.Ki beszél? . kezében a telefonkagylóval. . Nyögve állt fel a hintaszékből és lassan átcsoszogott a nappali szobába. mikor lehet szüksége a gyereknek az anyjára.A hangtól hirtelen lúdbőrös lett a háta.

Az asszony mozdulatlanul állt.Nem mindegy? . . hogy az apjáé.A hangból hirtelen eltűnt a simaság. durva.Dehogynem tudod. parancsolóan csengett. és nem szólt. hogy miért. Beszélni akarok veled. hogy valaki csak a bolondját járatja vele. Arról azonban sejtelme sem volt. . ami nem azonos azzal. .Ne tedd le. és ekkor hirtelen Liz felismerte.. és főleg.Nem. Valójában nem is akarta tudni. de most már pontosan tudta. . kivel beszél. kivel beszélek. Jane nemzőjéé. durva hangon felnevetett. de a hang gyorsan megakadályozta benne.. és semmi köze a 316 . talán csak emlékeztet a hangjára.Le akarta tenni a kagylót. Liz soha nem szerette a nevetését.. kezében a telefonkagylóval. Liz! .A férfi gonosz.Chandler Scotté volt a férfihang. . Amit tett. hogyan bukkant ismét a nyomára. azt Lizzel tette. de hiszen ez lehetetlen.Hol van a gyerekem? . . Éles volt. abban a reményben.Azt sem tudom.

és elmosolyodott. Jane apja Bernie Fine. és Liz nem akarta. hol éltek? Nyomtalanul eltüntetek. . hogy tudni akarom. .Látni sem akarunk.Liz a pocakjára pillantott.Mi közöd hozzá? . hogy a kislánynak bármilyen kapcsolata legyen Chandlerrel. valami megfoghatatlan.Hát csak annyi. a szíve pedig dühösen 317 . Chan. . hogy van egy vér szerinti apja.kislányhoz. . hogy élsz. . aki törődik vele. újra férjhez mentél.Hogyhogy? .Ettől az ocsmányságtól Liz feldühödött. már régen megmondhattad volna neki. . Tudnia kell. . .Honnan tudhattam volna. ezt azonban Liz nem mondta ki hangosan.Hallom. Nem is ismer. Erről Liznek halványan valami más is eszébe jutott.Öt éve nem láttad a lányodat. jó helye van-e a lányomnak.Fogadjunk. . Tulajdonképpen meg kellene látogatnom. A férfi már a hangjából is kihallhatta a választ. hogy van pénze az új pasinak. Sőt azt sem tudja.Valóban? Ha ez ennyire fontos.

bárcsak így volna.A kislány úgy tudta. hogy hat évvel ezelőtt faképnél hagytad a lányodat. . Remekül.Próbáld megmagyarázni egy bírónak. Nem engedem. miért tartod távol a gyereket az igazi apjától. . Liz. . Hajdanán nagyon sok mindent mondott volna neki szívesen. Szerepelt a neved egy régi telefonkönyvben.Hogyan találtál meg? . beugrom hozzátok valamelyik nap. A volt főbérlőd pedig megmondta a férjezett nevedet.kalapált. .Nem zárhatod el előlem a lányomat. . hogy Jane találkozzon veled. .Azt mondanám neki.Téged nem nehéz megtalálni. Ezt tudva bizonyára nagy rokon318 . Jane betöltötte a hetet. és Liz azt kívánta.Arra gondoltam. miközben a férfit hallgatta. .A hang baljósan csengett.Chan megpróbálta barátságosra venni a figurát.Csakugyan? És miért nem? . de ez nagyon régen volt.Felesleges időpazarlás. . . az apja halott. Hogy van Jane? Összeszorított foga közül préselte ki a választ.

Megszólalt a csengő. Chan! Vagy hogy érthetőbben fogalmazzak: eredj a francba! . Szóval így áll a helyzet. másként kell beszélned velem. . 319 . Ma délután felkeresek egy ügyvédet.Eszem ágában sincs. hogy e beszélgetésnek tanúja legyen. Pénzt akar.Minek? .Feltétlenül beszélnünk kell ma este. .Mert látni akarom a lányomat. és kiment.A férfi megadott egy marini telefonszámot. hogy ajtót nyisson.szenvvel viseltetne irántad. letette a kagylót.Ócska strici. Kopj le. . . Egy újabb gaztett.Mert jogom van hozzá. Hiszen sejthette volna! . .Ha ezt akarod. .Miért akarod látni? . mire Liz kikiabált. mormogta a foga között Liz.És azután? Újabb hat évre eltűnsz? Miért nem hagyod békén a gyereket? . Liz pedig feljegyezte. Liz szíve pedig csaknem kiugrott a helyéről. és türelmet kért. Jane hazaért. A csengő ismét megcsörrent.Hol laksz? Este visszahívlak. ő pedig nem akarta. .Úgy lesz. .

leült az ágyra. Az övet Bernie hozta az áruházból. Liz kitárta a karját. A kislány már a tízórais táskájával döngette az ajtót. és a fekete festék egy darabon le is pattogzott róla.Ne haragudj. és maga is csaknem sírva fakadt. mint az ajándékozó személyét. Liz meg utánament. a kislány valamelyest megvigasztalódott. Nehéz napokat éltek át. amit nagyon szeretett. . pocsék volt ez a délután.Sápadt arccal engedte be Jane-t. Elveszítettem az övemet. és mint minden tőle kapott ajándékot. .Aznap rózsaszín szoknyát viselt és fehér övet. minden este. drágám. bár közel sem annyira. mihelyt 320 . Liz megszidta.Az enyém is. . mire Jane sírva fakadt. majd dühösen berontott a szobájába.Apu majd hoz egy másikat. a kislány ezt is nagy becsben tartotta. Jane pedig vonakodva odament. Bár szipogott még. . Bernie ideges volt. Liz állandóan fáradt volt.

miként fogja megváltoztatni az életét az új jövevény. 321 . Így azután természetesen olykor kissé éles hangon beszéltek egymással. drágám.lefeküdtek. eljött a szülés pillanata.Liz végtelenül fáradt volt. Liz kikefélte Jane haját a homlokából. és feltárcsázta Bernie közvetlen számát. és egy tányérra tette a süteményt. Sóhajtva leült. mellé egy pohár tejet. Liz halkan visszalopakodott a nappali szobába. Ő vette fel a telefont. különösen ha izgalom érte. ráadásul állandóan görcsölt. Chandler Scott váratlan felbukkanása pedig nem segített a helyzeten. azt hitte. Jane pedig nem sejtette.Szervusz. amit aznapra készített neki. mint most. és amikor Jane letelepedett az íróasztalához. . hogy megírja a házi feladatot. hogy nem ér rá. de a hangjából kihallatszott. hogy Chandlerrel kellett beszélnie. van egy kis időd megbeszélni valamit? .

A volt férjed. . hogy Jane esetleg meghallja. És az orvos többször elmondta.Nem.Jól vagy? . ha akarod. Valami rettentő kínos dolog történt. hogy a késés sem kizárt. többé-kevésbé. .Hogyne.Majd ijedten megkérdezte: .nevetett Liz. mint Ruth nagyi.A név mindkettőjüket áramütésként érte.. . amúgy sem emlékezne rá. Illetve. .Chandler Scott. .. . Persze.Hát.Itt az ideje? .Nevezd annak.. Még úgy két hét volt hátra a szülésig. . Miféle ellenségei lehetnek a feleségének? Soha nem említett egyet sem. ugyebár? . mielőtt hazaér.Kicsoda? . mondjad csak.. . Bernie csodálkozó képpel vonta össze a szemöldökét. és bár csak egy pillanatra. inkább ellenségem. Mindent összevetve 322 .Feltétlenül beszélni akart a férjével. de Liz elmosolyodott. hogy Chandler Scottról beszélgetnek. Nem akarta. Bernie hosszasan hallgatott.Elestél? ..Nem . Felhívott egy régi barátom.Bernie lassan olyan volt.

.Nyilván ártalmatlannak tartotta a kérdést. meg akarja beszélni velünk a dolgot.négy hónapot éltünk együtt.És hogyan talált meg? . hogy itt élünk.Liz kényelmetlenül feszengett a kanapén.Miért? . hogy egy főbérlő nem közölhet információt engedély nélkül. és folyton izegmozog. Se az ülés. Már semmi sem volt jó. .Bernie egészen elszörnyedt. . Még a lélegzetvétel sem. Állítólag tőle tudta meg az asszonynevemet.Honnan került elő? . hogy ügyvédhez fordul a láthatás dolgában.Jane-t akarja látni. . meg azt. se az állás.Szerintem nem ez a valódi szándéka. . törvényesen pedig jóval kevesebbet. Azt is mondta. hiszen a baba már nagy.Mit akart? . . ha nem tárgyalunk 323 . .Szerintem a börtönből. se a fekvés.A régi főbérlőm segítségével. a többi igazán nem nehéz.Az ember azt hinné. Azt mondta. .

. . A kislány épp akkor csukta be a könyvét.Szerintem nekünk is beszélnünk kellene egy ügyvéddel. elkészült-e Jane a számtan házifeladattal.Remek ötlet. még mielőtt hazaindulok. Megígértem.Az áruháznak van jogtanácsosa. és várakozóan nézett az anyjára. Egy marini telefonszámot adott meg. De beszélnünk kell vele.Ennek zsarolás szaga van.vele.Letette a kagylót. . hogy a szülői jogai elévültek. .Majd én beszélek vele.Apu hoz nekem egy új övet? . Liz pedig bement a gyerekszobába. . Te maradj ki ebből az ügyből. A lehető legrosszabbkor! Liz semmiképpen sem nyugtalankodhat. .Bernie aggódó tekintettel bámulta az íróasztalát. hogy megnézze. . akivel megbeszélheted? .Szerintem is. Az is lehet.Remény csendült ki a 324 . Liz! Utánanézek. hogy ma este visszahívjuk.Tudsz valakit. . Ő majd ajánl valakit. .

a gyerek sírni kezdett.Anyu! . Szegény Jane-t teljesen feldúlta az érkező kisbaba híre. Ettől mind a ketten kicsit jobban érezték magukat.. és vettek néhány képes újságot... . Hirtelen minden olyan bonyolulttá vált. majd hosszú sétára indultak. de majd este beszélünk róla. hogy kiválasszon egy íriszekből és nárci325 . elfelejtettem megkérni. Jane úgy gondolta.hangjából. és Liz hagyta. . hogy a házban közlekedjen. virággal fogadja a hazatérő Bernie-t.. Liz ellenben sóhajtva leült. emellett könnyíteni szeretett volna Jane dolgán. hogy egyik lábát a másik elé rakja. Ezekben a napokban már az is nehezére esett. aki valószínűleg mindent megváltoztat majd. nem pedig megnehezíteni azt. maga is kisbaba akart még maradni. Jane az anyja ölébe mászott. Liz pedig átölelte a bömbölő gyereket. és Lizt is fojtogatta a sírás.Jaj. édesem.

. . majd hazabandukoltak. .Most már hamarosan megszületik a kisbaba? Reménykedve s egyúttal ijedten nézett az anyjára. hogy ilyen kövér vagyok.szokból álló csokrot. . erre Liz elnevette magát .Visszerekkel. .Ő ezeket szerencsésen megúszta. és kéz a kézben sétáltak tovább. Nagyon unom már. Az arca olyan kövér lett.Egymásra mosolyogtak. A Kathy mamája iszonyúan nézett ki.Rémes lehet gyereket szülni. bárcsak soha ne születne meg az a gyerek. A gyerekgyógyász azt mondta Liznek.Nem tudom. drágám. . a kistestvér születése után Jane hamar meg fogja szokni a helyzetet.Dehogyis! Gyönyörű dolog! Utólag megéri. Az em326 .a lába meg tele volt olyan kék izékkel. . és azt kívánta. hogy a Jane korú gyerekek könnyen alkalmazkodnak az ilyen változásokhoz. Az orvos úgy vélte. mint egy kocáé Jane elfintorodott. De nagyon remélem. Liz azonban kételkedett.Nem is áll rosszul. .

Szeretted az apámat is? . Jane-nek azonban a világért sem árulhatja most el. Ha olyan férfinak szülsz gyereket. Szívből remélte. és már az is furcsa volt. akkor ez a legcsodálatosabb dolog a világon.Hogyan halt meg? . nagyon szerettem. és Lizben felmerült. . akit szeretsz.Igen. .ber elfelejti a kellemetlenségeket. hosszú évek hallgatása után Chandler Scott újra telefonált. . hogy a közlés befolyásolhatja a kislány énképét. hogy éppen ezen a napon. és az is kérdéses. de a kérdésről Liznek megint csak az jutott az eszébe. hogy mégsem. Liz úgy gondolta.A kislány aggódva tette fel a kérdést.Jane most első ízben kérdezett erről. hogy elmondhatja-e valaha. és különben sem olyan rémes az egész. amikor hosszú. 327 . mennyire utálja azt az alakot. hogy talán mégis meghallott valamit a gyerek a délutáni telefonbeszélgetésből.

Az voltam . . majd kedvesen rámosolygott a mamájára. ezt a részletet Jane talán fontosnak tarthatja. és így is volt. .Autóbalesetben? Ez legalább olyan hihetően hangzott.Arról nem is beszélve. szívem. . Liz kinyitotta az ajtót. Legalább újra van papám. hogy hozzámentél az Apuhoz feleségül.Már csaknem hazaértek. hogy alig tudott válaszolni.És hány éves voltam akkor? .Ennek igazán örülök. mint bármi más. Nem szenvedett. és Liz annyira kifulladt. Felsétáltak a lépcsőn. mennyivel különb. . Nyomban meghalt. Te biztosan nagyon szomorú voltál..Igen. . mint az előző. .Liz úgy vélte. . .hazudta Liz.Én is örülök. Jane vázába tette a Bernie-nek vásárolt virágot. a konyhában pedig leült az asztal mellé.Nagyon örülök.Balesetben halt meg. Jane átvitte a vázát a másik szobába. . Liz pedig 328 . .Csak néhány hónapos baba voltál.

mennyi szabad ideje marad. ha szeretteit most kényezteti el.nekilátott a vacsorafőzésnek. amikor Jane már lefeküdt. milyen állapotban lesz a szülés után. Előzőleg egy szót sem szólt a témáról. és Bernie már előre örült az otthon rá váró finomságoknak. és nevetve a terhességet okolta érte. Majdnem öt kilót hízott. Változatlanul meleg vacsorát főzött minden este. megköszönte Jane-nek a csokrot. Becsukta a kislány hálószobájának ajtaját meg az övékét is. nagy ceremóniával üdvözölte mindkettejüket. ő és Liz pedig kettesben maradtak. hogy Jane 329 . és tényleges aggodalma csak akkor vált nyilvánvalóvá. ezért jobbnak látta. Aznap korán ért haza. maga sütötte a kenyeret és mindenki kedvenc édességét. nehogy a gyerek meghallja. Maga sem tudta. bekapcsolta a televíziót. Mindennap ügyelt a részletekre.

. mert New York-i volt. hogy Berman nem helyezte vissza New Yorkba. . Azt mondja. Pocsékul érezte magát. Megint rátört a légszomja. A neve Grossman. Kiderült.Jogai? . és beszéltem vele ma délután.ne hallja. és a Columbia Egyetem jogi karán végzett.Bernie. még az eddigieknél is jobban sajnálta.kérdezte Liz meghökkenve. majd aggodalmas tekintettel nézett Lizre. Bernie már csak azért is megbízott benne. a pasas már nem tehetne semmit. De nem fogadtam örökbe.Az áruház jogtanácsosa. miről beszélnek. A pasasnak valóban vannak jogai. hogy ha örökbe fogadtam volna Jane-t. ha lehet.Ennyi év után? Hogyan lehetséges? . . és ez 330 . miközben kényelmetlenül kucorgott az ágy lábánál. ez így nincs jól.Mert olyan liberálisak a törvények ebben az államban. . Peabody ajánlott egy ügyvédet.

És mit se számít. amit az ügyvédtől hallott. vagyis amíg bíróság elé nem kerül az ügy első fokon. akkor megfellebbezhetjük az ítéletet. . hogy "becsületesen" bánjanak vele.. . illetve bennünket? . hurrá. miközben amúgy is a nevemet használja.Bernie még soha 331 . azok után. vagyis bírósági ügy lesz belőle.Szívesen belerúgott volna magába.Lehetséges. hogy az apja elhagyta a gyereket. egyszerűen azért. és a bírónak kell eldöntenie. átmenetileg láthatási jogot kap. álnok kígyó! .De hiszen ez az alak egy börtöntöltelék. Ha nem. Eszembe se jutott. az ég szerelmére! Egy csaló. Ha a javunkra ítél. a baj csak az. Addig is.az én hibám. hogy ilyen jogi formaságokkal kell törődnünk. hogy ezzel megnyerjük a pert.. ami jó időbe telik. . Feltétlenül függ a bírótól. miként vélekedik az elhagyásról. hogy az ilyesmi nem megy automatikusan.

Grossman szerint igen csekély esélyünk van a per meg332 . és meg is van minden oka rá. miért látogatja meg őt. ki ez a férfi. Bernie is utálni kezdte. minden részletről beszámol a feleségének.Sajnos. hogy találkozzon Jane-nel. legalább annyira. s a pert vagy megnyerjük.Elengednének vele egy gyereket? . mindaddig.nem látta ilyen feldúltnak a feleségét. hogy a természetes apa jó ember. Ugyanis abból indulnak ki. Úgy döntött. amíg az ellenkezője be nem bizonyosodik. mint Bernie-t. hogy mi hogyan vélekedünk erről. .Lizt megrémítették a hírek. amikor a délután folyamán az ügyvéddel tanácskozott. hogy döntsenek az ügyben. Addig is azonban meg kell magyaráznunk neki. vagy elveszítjük. és azt is. . igen. Mélységesen gyűlöli ezt az embert. majd nekünk kellene bírósághoz fordulnunk. Vagyis először lehetővé teszik.

. hacsak be nem bizonyosodik. hogy igaza van-e ..zokogta Liz. vagy efféle. hogy verik a gyereküket. nem kellett volna elmondanom neked! . mekkora szamárságot csinált. és csak akkor döbbent rá. akkor teljesen mindegy. Az elv az. és ha a bíró vele rokonszenvezik. bocsáss meg. arra vannak ugyan a gyermeket óvó jogszabályok. És ha mondjuk valóban bántalmazzák a kiskorúakat. hogy Chandler Scott mekkora gazember. Ez az állam erőteljesen támogatja az apák jogait.nyerésére.. ám az ilyen szülőnek is joga van látnia a gyermekét. Hát nem gyönyörű? .Tudnom kell. hogy az apáknak is van joga. drágám. hogy mindeme lehetőségekkel szembe tudjon nézni.. A felesége nem volt olyan állapotban. amikor Liz sírni kezdett. -Nem szabadulhatnánk valahogy mégis meg tőle? 333 .Jaj. . mindentől függetlenül.Dühében teljes hangerővel szónokolt.

legalább egyszer meg kell próbálnia. akik megszegik. de nem mi leszünk az elsők.A válasz igen is. Ezen gondolkodott hazafelé is. . hogy egy nagyobb öszszeg csak további zsarolásra késztetné ezt az 334 . míg újra be nem fújja a szél a börtönbe. hogy ha egyszer pénzt kap. Grossman nagyon őszinte volt hozzám. Nagyobb összeget is rászánt volna. és úgy döntött. hátha akkor Chandler Scott mindörökre eltűnik a szemük elől. A baj csak az. Szerintem csak némi készpénzre van szüksége. Végeérhetetlen megvesztegetési láncolat kezdődhet. hogy megvesztegessük ezt az alakot. akkor újra meg újra jelentkezni fog..Ebben a pillanatban azonban úgy érezte. meg nem is. de félt. tízezer dollárt ad neki. És a pasas Grossman szerint is csak a pénzre utazik. ha egyszer s mindenkorra felszívódik. A törvény tiltja ugyan. Hét év múltán aligha akarhatja megtanítani Jane-t biciklizni.

. . Bernie pedig Chandler Scottot kérte.Én majd beszélek vele. hogy megint a közeledbe akar férkőzni.Liz logikusnak találta az okfejtést. annál gyorsabban lelép. hogy Bernie kezébe vette az ügyek intézését. és meglehet.Akkor most felhívjuk? . A telefon kicsengett a vonal túlsó oldalán. mert aznap este különösen kellemetlenek voltak a görcsök. hogy minél kisebb sikerrel jár. hogy Liz is hallja. és megkönnyebbülten vette tudomásul. Bernie úgy tartotta a kagylót. 335 .alakot.Liz szeretett volna túlesni a dolgon. A szíve irgalmatlan tempóban vert. Azt akarom. Ennyit még Liznek is elmondott. aki osztotta a véleményét. Meglehetősen hosszú ideig várakoztak. Nem kizárt ugyanis. miközben átnyújtotta Bernie-nek a cédulát Chandler telefonszámával. hogy te maradj ki ebből az egészből. .

mint Bernard. ma délután üzleti ügyben keresett. hogy miért adja a pénzt. .Igen. .Azután megértette.Ugyanazt a homályos üzleti zsargont használta. hátha Scott magnetofonon rögzíti a beszélgetést. Scott nyomban megértette a helyzetet. bár nagy örömére szolgált. .Gondolja. hogy újra beszélhetett Lizzel. Az üzletfelem megtette a magának szóló ajánlatot. 336 .Szóval magához ment feleségül Liz? .Grossman a lelkére kötötte. futott át Liz agyán.Közölhetem magával az eredményt.Ó! .végül beleszólt egy férfihang. . Bernie tudni akarta. Ki tudja. hogy szóba ne hozza a gyereket. valóban a hívott féllel beszél-e. Szerette az üzleti szellemű férfiakat. Scott? A nevem Fine. Tízezer dollár. Úgy hallom.Mr. . . hogy személyesen kellene megbeszélnünk? .Nem hiszem. talán tartott a rendőrségtől. vagy azt. hogy szükséges volna. . Liz pedig rábólintott. miben sántikál ez az alak.

Bernie csaknem elnevette magát. Szabadulni akart ettől a csirkefogótól. . . Egyszeri fizetés.Nem szükséges. .Egy barna zacskóban. akinek a baba születése előtt semmi szüksége az izgalomra. de Grosman azt mondta. . . . mert valamennyiük érdeke ezt diktálta. pedig cseppet sem volt mulatságos a helyzet. az autóbusz-pályaudvaron. teljesen felesleges. .Mind a hárman pontosan tudták. Scott a lényegre tért. miről van szó.Hogyan kapom meg? .A kérdés óvatosnak tetszett. kártalanítani akarják.Természetesen. mégpedig minél gyorsabban. a lehető legnagyobb mohósággal. . Bernie úgy érezte.A szarházi! Csak a pénz kell 337 . .mindenestül.Alá kell írnom valamit? . magáncélokra.Készpénz lesz? .Szívesen találkozom magával. különösen Lizé. Ha jól tudom. a vonal túlsó végén pedig hosszú csend következett.Bernie ugyan szívesen vette volna.

.Holnap szívesen átadom.A bankja csak néhány háztömbnyire volt onnan. Jól mondta Liz. mi van Lizzel. Fütyül Jane-re. ebédidőben.Akkor holnap. vajon hol a pokolban találkozzon vele.A címük szerencsére nem volt benne a telefonkönyvben. Vagyis délben. Egy kocsmában. és távolabbi tervei pillanatnyilag nincsenek. . hogy megnézze. . .Most nem. Bernie pedig Lizhez fordult. soha nem érdekelte a gyereke. . gyorsan átadja a pénzt.Szerinted nem is akar mást? .Remek! .neki. A helyzet kezdett egy silány filmre emlékeztetni. mint akinek semmi gondja a világon. a Union utcában. Csak az a 338 . Ám az irodájában sem akart találkozni ezzel az alakkal. .Hol lakik? . .Letette a kagylót. Törte a fejét.lelkesedett Chandler Scott.A pénzt bezzeg elfogadja.Találkozzunk Harry kocsmájában. Ez az ő szemében hatalmas összeg. . és Bernie csak most örült igazán. . és máris indulhat haza. netán egy vendéglőben vagy egy kapu alatt.

Bernie-nek igaza van.Liz bólintott.Ne légy nevetséges! . visszafizetem. ígérem. hol keressen. mi már régen New Yorkban leszünk. De ezen ráérünk majd akkor gondolkodni. drágám. 339 . . hogy belekevertelek ebbe az ügybe. ha nem értesítjük hajdani főbérlődet a legközelebbi költözésünkről. mihelyt lesz annyi pénzem. hogy lehetőleg senkinek ne mondjon rólunk semmit. . ha bekövetkezik. New Yorkban biztosan nem éri őket utol Chandler Scott. .Liz hálásan pillantott a férjére.Igazán sajnálom.Kis szerencsével. netán azt is megmondhatnánk neki. . és bottal ütheti a nyomunkat. Azt hiszem.Bernie átölelte az asszonyt. mire kiürül a zsebe.Nem akarok az áruházban találkozni vele. és Grossman is azt mondja. . . mert akkor tudni fogja. jobb.baj. . hogy Scott bármikor újabb követeléssel állhat elő.Havonta nem tudta volna kifizetni ezt az összeget.

hogy Chandler valaha a lányom közelébe kerüljön! Esküdj meg! -Liz 340 . komoly pillantást vetett rá.Kétségkívül ronda ügy. Talán ez annak a jele. mint az anyja. hogy az asszonyok olykor oktalanul félnek.Ígérd meg. .Bernie volt olyan zsidó. de holnap majd pontot teszünk a végére. . hirtelen eszébe jutott mindaz a fájdalom.Az orvos említette. hogy babonás is legyen. a teste megremegett. Liz szomorú. Miért történne veled bármi is? . sőt a halál is foglalkoztatja őket. a kezét Bernie felé nyújtotta.Csacsi beszéd! .ígérj meg nekem valamit! . hogyha bármi történik velem.Liz szeme hatalmasra tágult. amit Chandler Scott okozott neki. aki ott ült vele szemben a hatalmas pocakjával. különösen röviddel a szülés előtt.Amit csak akarsz.Bernie soha nem szerette még jobban a feleségét. bár korántsem annyira. . Bernie pedig összevont szemöldökkel pillantott rá. mindig vigyázni fogsz Jane-re. .Csak ígérd meg! Nem akarom. . hogy hamarosan világra jön a gyerek. .

mint akit boldogan bemutatnál a kishúgodnak. 341 . Liz azt mondta. a borítékkal együtt elrohan.Nagyszerű! Nagy valószínűséggel tehát odamegyek egy közönséges.Úgy fest. mire az orrba vág.Jól tudod. miközben a férje karjában feküdt. hogy úgy szeretem Jane-t. . hogy Scottnak átadja a száz darab százdollárost tartalmazó borítékot.De aznap éjjel.. . vagy ami még rosszabb. . mint amilyen az az alak valójában. és Bernie maga is idegesen ment Harry kocsmájába. a férfi magas. mint aki legalábbis a felső tízezerhez tartozik. hogy Chandler Scott külseje cseppet sem kelt olyan benyomást..egyre zaklatottabbnak látszott. Arra is figyelmeztette. rendes fickóhoz. mintha a saját lányom lenne. vékony és aranyszőke. . Igazán felesleges aggódnod. mire Bernie megígérte. átadom a borítékot. Liznek lidércnyomásai voltak.

Scott 342 . és némiképp úgy érezte magát. fél szemével az embereket kezdte mustrálni. Figyelte. hogy a blézer olcsó holmi. A bárpulthoz lépett. a cipője meg enyhén szólva viseltes. hogy ez az ő embere. mint egy öregedő zsúrfiú. Bernie nem árulta el neki. kért egy whiskyt tisztán.De amikor a Harry-féle kocsma bárpultjánál állt. hogy ő hogy néz ki. akire rájár a rúd. ahogyan Liz mondta: a férfi jóképű és fesztelen. hogyan beszélget Scott a mixerrel. majd remegő kezében tartva a poharat. Blézert viselt és szürke nadrágot. Pontosan úgy volt. ám amikor Bernie tüzetesebben szemügyre vette. A szélhámos megjelenése némi tatarozást igényelt volna. mint egy felderítést végző orosz kém. az ebédelni beözönlők között rögtön felfedezte a leírásnak megfelelő személyt. És csaknem biztosra vette. kiderült. az inge mandzsettája rongyos. így előnyösebb helyzetben volt. Úgy festett.

majd miután az ital felét felhajtotta. hogy nemrégiben tért vissza Arizónából. Közelről éppolyan kék szeme volt. aki már a második pohár italt tartotta a kezében. . mint Jane-nek. hogy nem New Yorkban élnek.elmesélte. Bernie pedig ismét csak sajnálta. kitől is örö343 .A franc essen beléjük. de mivel Liznek is kék a szeme. . Csak néhány fedezet nélküli csekket töltöttem ki. De ezzel együtt is láthatóan ideges volt. bevallotta.Halkan beszélt.. Scott? .Mr. a bíró meg egyszerűen berágott. hogy odamegy Scotthoz. Végül elszánta magát. Mennyivel jobb itt Kaliforniában! . hogy bizony a börtönből szabadult. Kisfiús mosollyal vonta meg a vállát. és diszkréten lépett oda Chandler mellé.. hogy még a tréfát sem értik! .A történet rossz fényt vetett az állam törvényeire. nehéz volt eldönteni.

amivel könnyen lépre csalhatott és rávehetett bárkit. ideges.mosolygott. . Most azonban látszott rajta. Tizennyolc éves kora óta az orránál fogva vezetett mindenkit. miért találhatta vonzónak Liz. hogy többet nem 344 . mint a jég. hogy valaha könnyűszerrel a középosztálybeli vidéki úrifiú benyomását tudta kelteni. de csak a szája sarkából. és nem tűnt elképzelhetetlennek.A nevem Fine. . Volt a férfiban valami fiús könnyedség. Jóképű férfi volt.Bernie tudta. Sűrű szőke haját oldalt elválasztotta. és Bernie megértette. . Még mindig volt benne valami a romlatlan középnyugati fiúból. de még a gyakori letartóztatások sem szegték igazán kedvét. ám többnek látszott huszonkilencnél. hogy vegyen részt a kétes ügyleteiben.költe a kislány.Parancsol? . ártatlanság. A pillantása olyan volt. Mihelyt beszélni kezdett. hogy némiképp elpártolt tőle a szerencse. mohó pillaritással mérte fel Bernie-t.

Scott egy pillanatra Bernie-re nézett.Igen. sőt még csak nem is a Rolex karóráját viselte. . . de még az sem volt olcsó darab.kell mondania.Bernie meg volt botránkozva.Pompás! .Úgy látom. hogy nem a Patek Phillippe. Az az óra volt rajta. erre vár. Hiánytalanul benne van a pénz. . Liz megfelelő férjet talált magának. .ragyogott fel Chandler arca. amit egyetemista korában az apjától kapott.Honnan tudjam. Bernie nem válaszolt. hogy nem hamis? . Megszámolhatja. . Úgy érezhette.Hozott nekem valamit? Bernie bólintott. de Bernie volt olyan elővigyázatos.Chandler éppen az órájánál tartott. és Scott észre is vette. . .Maga viccel! . Chandler Scott aprólékosan végigmérte ruházatának minden részletét.Gondolom. de nem adta sietve a borítékot. Némán előhúzta zakója belső zsebéből a borítékot. Honnan a ménkűből kerítettem volna hamis pénzt? 345 . aranyhal akadt a horgára.

ehelyett azonban ült tovább nyugodtan. Sajnálom. . és vizsgáltassa meg! Majd itt megvárom. Világos? Chandler mélyen Bernie szemébe nézett. a borítékot a blézere zsebébe süllyesztette. Ne kerüljön többet a szemem elé! Legközelebb egy fityinget sem kap. és még utoljára szemügyre vette Bernie-t. valamit tisztázni szeretnék. Tízezer dollárért eladta a 346 .Vigye el a bankba.Értem. a fickó egyetlenegyszer sem említette Jane-t. Valóban hiánytalanul megvolt mind a tízezer dollár. Scottnak meg éppenséggel sehová sem akaróázott mennie. letette a poharat. . .Felhörpintette az italát.Mielőtt elmegy.Bernie a világért sem mutatta volna. Bernie legszívesebben farba rúgta volna. . Érdekes..Volt már rá példa. és a jóképű szőke férfi elmosolyodott. csak átpörgette ujjai között a boríték tartalmát. hogy izgatott. hogy nem találkoztunk. Üdvözlöm Lizt. .

Kicsit tartott tőle. Még az ital sem kellett neki. kisétált a vendéglőből. Bernie egy percig sem hitte. Haza akart menni Lizhez. vagy azért. Megrázta a találkozás. A ház előtt hagyta a járművet. lassú léptekkel befordult a sarkon. bár hogy miért. beült az autójába. és felszaladt a lépcsőn. majd barátságosan intett a mixernek.lányát. hogy megtudja. Bernie pedig minden ízében remegve ült a bárpultnál. hogy Scott mégiscsak fel fog tűnni az életükben. maga sem tudta. hogy Lizt bosszantsa. hogy mihamarabb látnia kell a feleségét. azt azonban érezte. rendben van-e minden. és először azt 347 . hogy Chandlert érdekli a lánya. és a Buchanan meg a Vallejo kereszteződéséhez hajtott. A kulccsal babrált egy ideig. Sietve hagyta el a vendéglőt. vagy hogy a megállapodás ellenére találkozzon Jane-nel. A legcsekélyebb érdeklődést sem mutatta iránta.

Bernie odalépett hozzá. Liz a haját fésülte. Szerintem csakis a pénz érdekli. hogy kisüljön a neki meg Jane-nek készített sütemény. senki sincs otthon. .hitte.A fennmaradáshoz. . hogy az szinte hihetetlen.A legnagyobb mértékben. drágám. hogy ekkora bajba és költségbe verte.Bernie halványan elmosolyodott. akár egy mesebeli királykisasszony.Szia. akkor hamarosan ismét a rács mögé kerül.Ha ez így van. . és gyötörte a bűntudat. . ahogy mondtad. úgy megkönnyebbült Liz láttán. miközben várta. . az asszony pedig rámosolygott. gyengéden megsimította az arcát. Majdnem sírva fakadt. Úgy festett. ha jól sejtem.Mire kell neki a pénz? . csak épp a pocakja volt nagy. És pontosan úgy néz ki. Szervusz. Liz pedig a férjére támaszkodott. Annyi disznóság és szélhámosság van mögötte. Egész délelőtt aggódott Bernie-ért.Minden rendben ment? . de a konyhában ott ült Liz. . Soha nem 348 .

Egy árva szót sem.Beszélt Janeről? .De Bernie nem volt teljesen meggyőződve arról.Én is remélem. és vidáman fordult Bernie felé.Bernie a feleségére mosolygott. -Liz megkönnyebbülten felsóhajtott.Akkor jó. . Egy percre sem felejtette el. Mindig az volt a véleménye. de a 349 . Remélem. . De erről a gyanújáról nem szólt a feleségének. Bernie szerette volna nyomban beadni az örökbefogadási kérelmet.szerzett tiszta úton pénzt. hogy most látták utoljára Chandler Scottot. Csak fogta a pénzt. milyen szerencsés. és futott. hogy ha ekkora energiát fektetne valami tisztességes vállalkozásba. hiszen korábban egyedül kellett minden bajjal megküzdenie. . . akkor mára már ő lenne a General Motors vezérigazgatója. soha többé nem jön vissza. Így is épp elég problémája akadt az asszonynak. . Mélységesen hálás volt neki. Túlságosan ravasz és egy kicsit túl vidám.

Azt hiszem. bár Liz egy szemhunyást sem aludt. Éjszaka két-három ízben éles fájdalmat érzett. és többnyire rossz a közérzete. de őt nem rémisztették meg az asszony panaszai. .Őurasága sokat rugdal. kész. aki felnevetett. Amúgy is olyan levert.gyerek születése előtt nem akarta Lizt ilyesmivel terhelni. A következő három hét csigalassúsággal vánszorgott tova.Megmasszírozta Liz pocakját. és a szülés esedékes időpontja után tíz nappal Liz 350 . Liz csípőjénél érezni lehetett a gyerek fejét.A gyerek olyan nagy volt. szüntelenül nyomta az anyja hólyagját. perceken belül megérkezik. és Bernie nem mert volna szeretkezni vele. erre visszafeküdtek az ágyba.Verd ki a fejedből! Vége. És hogy van a kedves barátunk? . . . és Bernie kihívta az orvost. hogy szinte lépni se tudott. és Liz hasa meg annyira lent volt már.

miért keresi Liz. éppen akkor.Semmi baj.Köszönöm. . és közben a kimutatásokat böngészte. Aznap este Bernie olvasott mesét Janenek. hogy amikor Jane nem akarta megenni a vacsorát. . . amit az asszony rábízott. hogy ő hozza el délután a kislányt? Minden rendben? 351 . drágám? . Liz pedig túlságosan kimerült. nem felejtett el semmit. a csípője állandóan fájt.már olyan rossz állapotban volt. . leült és sírva fakadt. de Jane náthás volt. Netán Liz azt akarja.Igen? . Nem sokkal azután. amikor az áruház márciusi kiemelkedő forgalmáról szóló New York-i jelentést készült átfutni. és másnap reggel ő vitte iskolába a kislányt. Fine keresi a négyes vonalon. hogy elviszi vacsorázni a hölgyeket. -Átkapcsolta a vonalat. mert el sem tudta képzelni. Irene.Mi van.Bernie úgy vélte. a titkárnője már jelzett is neki a házi vonalon. Nem akart átöltözni.Bernie felajánlotta. hogy belépett az irodájába.Mrs. drágám! .

és mérgesen rárivallt.Nem szükséges. Bernie-nek meg amúgy sem lett volna maradása. . menjenek el valahova vacsorázni aznap este. mint hallom. . . . Bernie azonban tudomásul vette.Elment a magzatvíz.Halleluja! Máris indulok haza! . vagyis a kedve alapvetően megváltozott azóta. Történt valami? .Ez meg mit akar jelenteni? . Addig szórakozott volt és morcos.Bernie hirtelen nagyon is éber lett. .Liz kacarászott. amikor Bernie azt javasolta. még semmi komoly nem történt. 352 . . . Kilenc és fél hónapot vártak erre a pillanatra.Minden rendben. hogy Bernie elment hazulról. ő pedig a felesége mellett akart lenni.De Liz hangja olyan diadalmas volt. és nem bántódott meg. amikor az asszony idegesen rászólt.Nagyon vidám vagy.Az asszony hallhatóan izgatott volt és vidám. hogy a felesége érzékeny. csak néhány fájás.Talán.

. . hogy megszülessen. komolyan nézett maga elé.. már nagyon feszült állapotban találta. és egyfolytában beszélt hozzá. Lehetséges. És ne is törődj vele. Azt mondta.Felhívtad az orvost? .Szerinted ez mikorra várható? . Sajnálom.Azt még a férjének sem mondta el. . Mindjárt vége.. hogy az utóbbi hetekben olyan undok voltam. .De hirtelen az asszony is megijedt. Hozzak valamit? Liz elmosolyodott.Emlékezz vissza.. de az is lehet. .és csípőfájdalmak. hívjam vissza. A zuhany mintha felgyorsította volna az eseményeket.Rögtön jövök..Csak magadat. mennyire kínozzák a hát. ha rendszeresek a fájások. ezért azután a hátát masszírozta.Alig várom. hogy félóra múlva.Tudom. . és amikor Bernie hazaért. egyszerűen csak pocsékul éreztem magam.. Szerintem hamarosan. hogy csak holnap reggel. Liz leült. 353 . mit mondtak a tanfolyamon. .Igen. miközben Liz lezuhanyozott.

Tracy izgatottan vette tudomásul. vigye haza magához Jane-t aznap délután. az orvos pedig már a kórház kapujában várta őket. hiszen a tanfolyamon elmagyarázták nekik. és kedvenc karóráján mérte a fájások közötti időt. közeledik a szülés pillanata. mögöttük egy nővér lépdelt.Miért éppen ezt vetted fel? Olyan csicsás! . déli egy órára a fájások már erősek és gyakoriak voltak. hogy Liz már vajúdik. Felhívta Tracyt az iskolában. hogy induljanak.Bernie csak somolygott magában.Liz újra undokoskodott. Bernie egy székben tolta Lizt. . Feltétlenül ezt az órát kell viselned? . 354 . de mind a ketten tudták az okát. hogy mélyeket lélegezzék. mert tudta. Bernie szinte kényszerítette. két fájás között Liz alig kapott levegőt. A felesége ingerültsége ezt mindennél jobban jelezte. Mindenképp ideje volt.majd az első erős fájásnál megvonaglott az arca. és megkérte.

. jól van. Liz velőtrázóan felsikoltott. amikor az orvos megvizsgálta.Bernie-ből hirtelen elszállt a riadalom. hogy csak lélegezzen jó mélyeket. de Liz már nehezen összpontosított. felfektették az ágyra. ahol Bernie segítségével levetkőzött. hogy máshol is lehetne. hogy álljon meg. szinte elakadt a lélegzete.. mint a felesége mellett abban a pillanatban.Jól van. az orvos pedig elégedett tekintettel nyugtázta a fejlemé355 . kezdte elveszíteni az önuralmát. végül sírva fakadt. Bernie a felesége kezét fogta. s talán még annál is jobban.. .Liz pedig minden fájásnál intett a férjének.. drágám. amikor közös gyermekük a világra készül jönni. és mondogatta. A szülőszobán kisegítették a tolószékből. amint az egyik fájás a másikba meg a harmadikba ért. El sem tudta képzelni. amikor a következő fájás jött.. Egyszer csak kétségbeesetten jelzett.

. és akkor már nyolc órája tartott a vajúdás.Bernie az orvosra mosolygott. Liz. szünet nélkül beszélt Lizhez. . Liz azonban már nem figyelt rá. miként Liz is. még kettő.. nyugtatgatta. Már nyolc centimétert tágult. és minden egyes fájásnál felsikoltott. haza akarok menni! . jönnek. Csak úgy sugárzott belőle a szakértelem és a jóság. s ez most sem volt másként.Nem akarom. Az utolsó két centiméternyi tágulás gyorsabban bekövetkezett. Bernie az első perctől rokonszenvesnek találta...Őszülő hajú. mint az orvos várta. Négy órakor Liz már a szülőasztalon feküdt. az asszony számára azonban maga volt az örökkévalóság. és akkor kezdheti nyomni. a feleségét pedig mély lélegzetvételre buzdította. hogy a fájások egyre csak jönnek. és rázzák a 356 . a szeme kék. .Nagyon jól viseli. melegszívű ember volt... Bernie nem találta hosszúnak az időt.. Bernie karjába kapaszkodott.nyeket.

.Nem bírom tovább! .testét. két zöld sebészruhába öltözött nő pedig betolt egy mózeskosarat. Odahajolt Liz füléhez. belesuttogta. ám az orvos változatlanul nyugodt maradt. amit akar! Csak szedje már ki belőlem! . az orvos pedig a gátmetszést fontolgatta. Bernie-nek pedig ezt látva gombóc keletkezett a torkában. mint egy gyerek. az orvos a fejét rázta. amire melegítő lámpát erősítettek. és nem volt hajlandó mélyeket lélegezni.kérdezte Bernie suttogva.Liz zokogott. hogy csak lélegezzen jó mélyeket.zokogta. Aki mindjárt megszületik. . amikor 357 . a nővérek meg ide-oda szaladgáltak. A lábát már a kengyelbe rakták. Iszonyú volt a fájdalomtól fetrengő aszszony látványa.Csináljon. és hirtelen minden valóságossá vált. . A mózeskosarat az ő gyereküknek készítették oda. már a légzés sem segített rajta.Nem adna neki valami gyógyszert? . és nyomjon.

A fiuk. ne hagyja abba.. nem bírom. itt is van! .az orvos azt mondja neki. és Bernie ámulva látta.. Liz! Még! Ez az! Csak így tovább.. Már több mint két órája próbálja kipréselni magából a gyereket. .. 358 . Bernie csókolgatta. a fájdalom csaknem nyomban feledésbe merült. erre feltámasztotta Liz vállát. hogy már hat óra. . és valóban.Liz rémült sikoltása mellett egy vékonyabb hangocska is hallatszott. annyira fáj! .Nem bírom. Erősebben! Csak rajta. hogy ő is láthassa. Bernie pedig az órájára pillantott. és akkor hirtelen kint is volt a gyerek..Gyerünk! . hogy a felesége lába közül egy fejecske éppen az orvos kezébe csusszan. mindjárt kint van... Liz sírt és nevetett egyszerre.Lizen látszott. már látom a fejét. és döbbenten észlelte.. hogy ereje végére ért.Az orvos most nagyon összpontosított. Az élet diadala volt ez a pillanat. és maga is sírt.

a nővérek pedig megnyugtatták. Liz pedig elámulva cirógatta a kisfiút.A nagyapámat hívták Arthurnak . de Bernie megígérte az anyjának. Bernie szorosan a felesége arcához tartotta a csecsemőt.Alexander A. . és átnyújtotta Bernie-nek a fiát. Liz pedig nézte őket. és Liz volt az.Alexander Arthur Fine. és megcsókolta a feleségét. majd lehajolt. . hogy a reszketés egészen természetes dolog. egész testében remegett a szülőasztalon. de most már mosolygott is. az orvos elvágta a köldökzsinórt. Fine . . Bernie arca ragyogott.magyarázta Bernie. Még mindig a kezében tartotta a 359 . Liz pedig megcsókolta az újszülött bársonyos arcát. aki első ízben kimondta a fia nevét: .Az orvos rájuk mosolygott. A szülők egymásra pillantottak.ismételte.Mihelyt a méhlepény kijött.Mi legyen a neve? . Miután Lizt lemosták. Tulajdonképpen egyiküknek sem tetszett a gyerek középső neve.

amiért Bernie és Liz egyaránt hálásak voltak neki. a csók közben a könnyeik szinte összevegyültek. Liznek és a kisbabának. a csecsemő pedig békésen szuszogott az apja karján. talán még közelebb kerültek egy360 . amikor néha úgy érzem. nem bírom elviselni az anyámat. mindig kitalál valami kedveset. Hatalmas hűhót csapott a kislány körül. ez ugyanaz a nő. Amióta közösen élték át Alexander születését. . A Fine nagyszülők tömött szatyrokkal érkeztek: ajándékokat és játékokat hoztak Jane-nek. Ruth nagymama különösen arra ügyelt. aki a tébolyba tud kergetni. hogy szinte el sem hiszem. Liz maga elé mosolygott.Tudod. hogy Jane-nel minél többet törődjön.fiát. hogy nem akadt rá példa Bernie családjának közelmúltbéli történetében. Tizenhatodik fejezet Alexander Arthur Fine megszületése akkora szenzációt keltett.

. Mindkét asszony 361 . aki a szoptatás után az anyja vállán szunyókált.Ugyan miért éppen én volnék a kivétel. apró kis briliánsokkal. . hogy egy napon Jane is így nyilatkozik majd rólam! . .Bernie megpaskolta Alexander hátsóját.Liz ismét a férjére nevetett.Bár én is olyan biztos lennék ebben.Kizárt dolog! ..Ez a dolga.. .Ne félj! Nem hagyomi . hogy így vélekedik rólad. Te vagy az egyetlen lánya. . majd én elverem a hátsóját a nevedben! . .Bernie lehajolt és megcsókolta az ágyban fekvő feleségét.. amit ő kapott a férjétől harminchat évvel ezelőtt. hiszen az anya az anya. amelyet az anyósa hozott neki ajándékba.máshoz.Ruth még azt a gyűrűt is Liznek adta. aki azt a kék szatén ágykabátot viselte. . .Lehet.. Az esemény nagyszerűsége mindkettejüket még mindig ámulatban tartotta.Csak ne aggódj! Ha a lányod a legcsekélyebb jelét is mutatja. Smaragdköves volt. a fia születésekor.Anyád rettenetesen elkényeztet.

és abba sem egyezett bele. . És az anyja is szóvá tette. és ismét a Huntington Szállóban laktak. .És csökönyösen kitartott elképzelése mellett. Ruth mindennap segédkezett a menyének a kisbaba körüli teendőkben. Maga akart gondoskodni újszülött fiáról. délutánonként meg izgalmas programokat szervezett a kislánynak. nem kellene szoptatnia a kisfiút. mielőtt visszautaztak New Yorkba. .Azt hiszem. Óriási segítség volt ez Liznek. Bernie szülei három hétig maradtak. hogy Bernie alkalmazottat vegyen fel. . így Bernie ráhagyta. Túlságosan kimeríti.meghatódott a gesztus jelentőségétől. aki mindent maga végzett. ha más csinálná meg helyettem.Az orvos 362 . Rettenetesen fáradt. Azt azonban észrevette. ő tartotta rendben a házat. hogy a felesége hajdani energiája nem tér vissza.Nem bírnám elviselni. Mialatt Jane iskolában volt. ő főzött.

A szoptatás rendkívül fontos az újszülöttnek. és Liz cseppet sem lelkesedett. Négy héttel a szülés után a nap nagy részét még mindig ágyban töltötte. májusban Bernie New 363 .előre figyelmeztette.Liz kiselőadást tartott a szoptatás előnyeiről. hogy abbahagyja a szoptatást.. . . hogy ez megtörténhet.Liz csak nevetett. és hallani sem akart róla.Te pedig törődj a magad dolgával! . Az anyja megjegyzése óta egyre aggasztotta Liz fáradékonysága.Ne légy már ennyire kaliforniai! . hogy furcsa módon a csípője még mindig fájt. talán hagyja abba a szoptatást.Mintha az anyádat hallanám! .Liz rosszalló pillantást vetett férjére. . Így szerzi meg az ellenálló képességét. amikor Bernie javasolta. Szülei elutazása után. . ez azonban nem győzte meg százszázalékig Bernie-t. meg hogy ez vajon normális jelenség-e. Csupán az zavarta. hátha akkor hamarabb erőre kap..

de Liz ezt nem volt hajlandó elismerni. És az volt az utolsó csepp a pohárban. . . a felesége nehezen mozog. Alexander immár négy hónapos volt. Stinson Beachen. aki az apja zöld szemét és az anyja szőke fürtjeit örökölte. Liz.Bernie megpróbált erőszakoskodni. hogy nem volt hajlandó elmenni a férjével az operaszezon megnyitására. túl bonyolult elmenni és ruhát választani. mellesleg nem is ér rá. ha lehet. semhogy vele tartson. kemény húsú csecsemő. és semmiképpen nem akarta elválasztani a gyereket. és a helyzet. hogy a felesége éppoly fáradékony. Bernie az utazásából visszatérve szomorúan tapasztalta. Liz még túlságosan fáradt volt. még a tengerparton töltött két hónap után is. Liz ellenben sápadt volt és nyúzott.Yorkba és Európába utazott. Bernie úgy látta. Azt mondta.Vissza kellene menned az orvoshoz. 364 . még romlott is a nyáron.

amikor meghallotta. Járt már orvosnál? . hogy ruhát válassz magadnak.Pedig lehet. .Miféle dolog ez? Nem vagy hajlandó bemenni a városba.Ez egyszerű magyarázat lett volna 365 . hogy kórosan vérszegény. holott Bernie jól tudta.most meg kiderül. milyen boldog volt Párizsban. Papa? .Liz ugyanis ezt az ajánlatot is elutasította. Azt mondja. nem jössz velem Európába a jövő hónapban .Nem akar elmenni.Sejtelmem sincs. és Liz nem hajlandó elválasztani. mikor kettesben voltak . Nem kizárt. Bernie azonban csak újabb képet kapott a felesége állapotáról. . De Alexander már majdnem öt hónapos. hogy csak félállásban akarsz dolgozni. hogy aznap este felhívta az apját. Mi folyik itt? Annyira megijedt.Szeptemberben újra munkába akar állni. Szerinted mi lehet az oka. hogy Tracyt részleges helyettesítésre kéri fel. . hogy meg kell tennie. a szoptató anyák mindig fáradtak.

laboratóriumi vizsgálatokra. Ha netán a San Franciscó-i orvosok nem találnak semmit. Állapotos biztosan nem volt. mert titokban remélte. miután beszélt az apjával. aki nem talált semmi rendellenességet. aki nyilván 366 . Néhány hét múlva Európába készült. hogy végre idáig jutottak. Nagy morgások közepette Liz a rákövetkező hétre bejelentkezett a nőgyógyászhoz. hogy menjen orvoshoz. mi a baj. De azért rávette a feleségét. az apja gondjaira bízza. ezért tovább küldte egy belgyógyászhoz néhány rutinvizsgálatra: EKG-ra.az aggodalmaira. és Bernie némiképp megkönnyebbült. meg amit még a kolléga szükségesnek lát. talán ismét állapotos. röntgenre. és indulás előtt feltétlenül tudni akarta. akkor magával viszi a feleségét New Yorkba. Liznek délután háromra kellett a belgyógyászhoz mennie. és Bernie megkönnyebbült.

hatalmas kezű. aki meséket olvasott Jane-nek. hogy talán enyhe mellhártyagyulladása lehet. megcsókolta a férjét. az elektrokardiogram szintén. Elküldte az asszonyt mellkasröntgenre. Liz vérnyomása normális. úgy nyilatkozott.talál majd olyan orvost. . Liz egészséges. aki megállapítja a baj okát.Akkor miért vagy állandóan fáradt? . minden rendben. A rutinvizsgálatokat elvégezte. Elküldött mellkasröntgenre. miközben Lizt várták.mondta mosolyogva. a vérképe azonban nem egészen. nincs-e valami furcsa 367 .. északi típusú férfi volt. A belgyógyász úgy vélte. Liz fél hatkor ért haza.Látod. majd amikor meghallgatta a tüdejét. és Liz nagyon megnyugtató jelenségnek találta. ami ritkaságszámba ment. öblös hangú. Magas. így további részletes vizsgálatokat kért.És valószínűleg ettől olyan kimerült . Aznap délután Liz pótmamára hagyta a gyerekeket.A mellhártyagyulladástól. Nem megmondtam? .. . hogy kiderüljön.

zöld szemű és gyönyörű. . de ezt leszámítva makkegészséges vagyok.Hogy hívják az orvosodat? . lelkesen vetette rá magát az anyja mellére.Szeretném. ha az apám utánaérdeklődne.Bernie nem tartotta megnyugtatónak a helyzetet. Liz bement a szobájába.Liz gyanakodva pillantott a férjére.Miért kérded? . és ütögette egyik kezecskéjével szopás közben.Ne aggódj. . mert éhes volt. 368 . s mihelyt megpillantotta az anyját. szőke.Az ég szerelmére! . hogy megszoptassa. hogy velem tarts Európába.nyavalyám. megcirógatta az arcát. Alexander dundi volt.Alexander bömbölt. Liz rámosolygott. lábujjhegyen jött ki a szobájából. Bernie pedig kiállított egy csekket a pótmamának.De ahhoz mégis túlságosan fáradt. Az etetés után Liz óvatosan visszafektette a kisfiút az ágyába. . Már megint mire készül? Még hova akarja elküldeni? . . az ajtóban azonban ott várta a férje. visongott a boldogságtól. .

Alexander elfogyasztotta az üveg tartalmát. .súgta oda Bernie-nek. és meg is etette.Minden rendben. majd elégedetten gőgicsélt Bernie karjában. aki tisztába 369 . Bernie megölelte és magához szorította a feleségét. hogy nem így van. és úgy találta. Bernie nem ébresztette fel Lizt. valami mardosó rémület azt súgta neki.drágám! . Amikor négy órakor Alexander felsírt. És aznap éjszaka aggódva nézte alvó feleségét. a kisbaba aludt.Jane a szobájában játszott. hogy minden rendben. . de legbelül. Bernie pedig Janenel játszott. aki azután kiment a konyhába vacsorát készíteni. emellett pedig túlságosan sovány. nagyon sápadt. Bernie lepillantott a feleségére. hogy úgy legyen. hanem maga készített a cumisüvegbe tápszert a fiának. Bernie szívesen elhitte volna. Sokáig tartotta a karjában a feleségét. a szeme alól soha nem tűnnek el a karikák. Azt akarom.

kérdezte Liz. az arcáról Liz leolvashatta az aggodalmat.Egy férfi? Engem? A telefonáló hang gyorsan bemutatkozott. .Bernie azonban sejtette. tíz órakor keresse fel a rendelőjében.Valami baj van? . . erre Bernie lement. . miközben a férjére nézett. Dr.Nem tudom. . Nagy gyakorlatra tett szert az ilyen teendőkben. kilenc óra.Mrs. és amikor másnap reggel Johanssen doktor telefonált.Kicsoda? -Liz álmosan pillantott a férjére. Fine-t kérem.tette a fiát. csak kurta-furcsa. ő vette fel a kagylót. hogy az orvos telefonál. 370 .A hang nem volt goromba. és kérte.Tessék! . Szombat reggel volt. . Johanssen volt a hívó fél. Liz még aludt. hogy felébressze a feleségét.Téged keresnek. Nem mutatkozott be. . . majd újra lefektette. .

Bernie palástolni igyekezett a rémületét. mi bajod? . . Tracy megígérte.Mit mondott. Éppen kertészkedett. és szívesen bokán rúgta volna magát. az öltözete ennek megfelelő. hogy baj legyen.Nem várhat? . Bár legalább 371 . .Bernie azonban a fejét ingatta. . hogy egy órán belül keressük fel a rendelőjében.Az orvos sokáig nem válaszolt. és felhívta Tracyt.Akkor elmegyünk. és a férje kedvéért megpróbálta könnyed hangon ecsetelni a helyzetet. de szívesen vigyáz egy-két órát a gyerekekre. Igaz. Fine. jöjjön el hozzám a férjével a délelőtt folyamán. Kérem. . . Mrs. .Nem. Lehetetlen. hogy fáradt. hogy Lizt elöntötte a rémület. mintha legalábbis szifiliszem lenne! .Úgy viselkedik.Nem mondott semmit. hogy fél órán belül ott lesz. Letette a hallgatót. Csak azt mondta. miközben Liz felöltözött. de nem olyan vészesen. Önkéntelenül Bernie-re pillantott.Az orvos hangja olyan nyugodt volt.

annyira aggódott. Johanssen pedig hellyel kínálta őket. .Amikor tegnap találkoztunk. Amikor beléptek. Könnyen megtalálták az orvos szobáját. már két röntgenfelvétel függött az átvilágítón. Vidám volt. de valahogy erőltetettnek tűnt a mosolya. amíg a kórházhoz értek. . egyetlen kérdést sem tett fel. Liz és Bernie alig váltott szót. Legszívesebben elrohant volna. hogy menjenek már. Lizt elöntötte a pánik. Fine. magának enyhe lefolyású mellhártyagyulladása van.Ültében megfordult a szék372 . mint Bernie. higgadt. Az orvos mosolyogva köszöntötte őket. Ma azonban beszélnünk kell. és Liznek hirtelen a rémület szorította össze a torkát. dr. Néhány másodpercig habozott. azt hittem. majd kertelés nélkül hozzákezdett. csak ne kelljen meghallgatnia az orvost. Bernie bemutatkozott. amikor megérkezett. és nógatta őket. A baj komoly. Mrs.

.Ezek itt nem tetszenek nekem. Őszintén beszélt. amit tegnap említett.Mi köze annak a tüdőmhöz? . . a csontvizsgálat adhat választ a kérdésre.Azt hiszem.Liz szinte alig kapott levegőt. amelyet már elő is készített. Amíg a vizsgálat helyszínére nem értek.Pontosan nem tudom. . Liz szinte gondolkodni sem tudott. A tüdején a foltok a szervezet más rendellenességeit jelezhetik.kel. Viszonylag egyszerű eljárás: a csontváz lézióiba radioaktív izotópokat fecskendeznek.Maga mire gondol? . hogy tudni akarja-e a választ. csak szórakozottan beleka373 . és a tolla hegyével a röntgenfelvételen két pontra mutatott. elhatalmasodik rajta a rémület.Nem tudom. . zavart volt. . .Mik ezek? . A csípőfájdalmakra. Elmagyarázta nekik a vizsgálatot. és maga sem tudta biztosan. Azonban vissza kell térnünk egy másik panaszára.Liz úgy érezte. De meg kellett kérdeznie.

Az eredmény pedig lesújtó volt.paszkodott Bernie kezébe. miközben Liz és Bernie egymás kezét szorongatta. amikor beadták az injekciót. vagyis csontrákja van. 374 . csakhogy nem hagyhatta magára a feleségét. A vizsgálatból az derült ki. Vele maradt akkor is. és az arcukon peregtek a könynyek. miért fájt a háta és a csípője az elmúlt évben. és várták az eredményt. és rettegést tükrözött. A feltevést azonban csak a szövettani vizsgálat erősíti meg. hogy Liznek oszteoszarkómája. holott a beavatkozás nem volt igazán fájdalmas. miért fullad olyan gyakran. Ehelyett kiderült. Liz még a zöld kórházi köpenyt viselte. Liz arca hamuszürke volt. Páni félelemben ültek. Bernie azonnal fel akarta hívni az apját. Ezeket a tüneteket akkor a terhességgel magyarázták. magyarázta az orvos. hogy rákbeteg. Ez megmagyarázza. meg azt is. amely már a tüdőn is áttéteket hozott létre.

Tizenhetedik fejezet .Nem érdekel! Nem és nem! . Bernie igyekezett lehiggadni. végtére is.Liz csaknem hisztérikus volt.. egy sebészhez és egy onkológushoz. egyenletesen lélegezni. amelyet esetleg műtét követhet.. egy tüdőspecialistához. .Bernie megrázta. mit tudhat ez az orvos? Négy további specialistához küldte őket. utána besugárzást vagy kemoterápiát. Elismerte. és végtelen szomorúsággal megölelte.Bernie magához szorította.Figyelj rám! . Szövettani vizsgálatot javasolt. a rákbetegség nem jelenti törvényszerűen a halált.. . okosan kell viselkedniük. különben is... hogy nem sokat tud erről a 375 . a többi szakember véleményének figyelembevételével. Egy oszteológushoz.. és mind a ketten sírtak menet közben.. hogy velem gyere New Yorkba..Azt akarom.

. hogy ízületi gyulladásod van. mi lenne a legjobb. Ám a tüdőgyógyász nem ezt mondta.A kemoterápia ki van zárva. Meg fogok halni. Az is lehet. hogy kemoterápiára van szükség. meg fogok halni! Liz ott zokogott Bernie karjában. az oszteológus 376 ..betegségről. Mindkettejüknek le kell higgadniuk! Muszáj! . menten megszakad a szíve. és hallgass rám! Magunkkal visszük a gyerekeket New Yorkba. amit ő rákbetegségnek diagnosztizált. ott elmehetsz a legjobb orvosokhoz.Akkor legalább hallgasd meg a tanácsaikat! Senki sem mondta. . .És mihez kezdenek velem? A kemoterápiás kezelésbe nem megyek bele! . A belgyógyász maga sem tudja.De jó lett volna elhinni. aki úgy érezte. Iszonyatos! Az embernek kihullik a haja. .Nem fogsz meghalni! Szembeszállunk ezzel a nyavalyával! Nyugodj meg.

beszéljen a kollégákkal. így műtétnek semmi értelme. hogy az áttétel mindkét tüdőlebenyt megtámadta. A helyzet azonban még ennél is rosszabb volt. A burjánzó sejtek és kiterjedésük alapján megállapították. Liz úgy érezte. majd utána maga is a szövettani vizsgálatot tanácsolta. A diagnózis: oszteoszarkóma. majd kemoterápiát. Sajnos. Rövid ideig tartó és nagy dózisú besugárzást javasoltak. és ezért kell vizsgálatokat végezni. a vizsgálat megerősítette Johanssen gyanúját. ho377 . Jane-nek csupán annyit mondtak. Sejtelmük sem volt. hogy az anyja nincs valami túl jól a kisöccse születése óta. Bernie megkérte az apját.sem. Mindhárman a szövettani vizsgálatot javasolták. És a sebész sem. nem tud felébredni egy nyomasztó álomból. A New York-i orvosoknak is szükségük lesz a szövettani eredményre. amilyen gyorsan csak lehet.

A szövettani eredmény utáni napon Bernie késő éjszaka is ott maradt Liz ágya szélén.Honnan tudod? Honnan tudod. biztosan megmérgezném Alexet. . Egyikük 378 . Hogy nem valami undorító vírus mászott belém. amit mindketten tudtak: .. mit kaphatott tőlem már eddig is! Bernie csak azt mondta a feleségének.. . például amikor a kórházban szültem? Liz kifújta az orrát.A rákbetegség nem fertőző. és megpróbálta szavakba önteni bánatát. és beszélgettek. a rettegést. hogy nem az utcán kaptam el valakitől? . És nem volt választása: el kellett választani a kisfiát.. hát nem borzasztó? Ha arra gondolok. miközben az anyja a kórházban sírt a férje karjában. majd a férjére pillantott. ha tovább szoptatnám.Úgy érzem. a bűntudatot. . Alexander otthon bömbölt. Az aszszony mindkét mellén ragtapasz jelezte a mintavétel helyét.gyan modhatnák meg az igazságot a kislánynak. a fájdalmat.

. Ruth meg mellette sírdogált.Csókoltatjuk.Rögtön megvizsgálják.Remek! .sem tudta megemészteni a helyzet drámaiságát.Az apja nagyon halkan válaszolt. akiknek egy hétéves lánya és egy csecsemő ha van.Bernie. .. mit aki jó hírt hall. Ilyesmi csak másokkal fordulhat elő. Bernie naponta vagy ötször felhívta az apját.Liznek szüksége volt rá. . Az áttétel nagyon kiterjedt. amikor a kórházba indult a feleségéért. ahogy ideértek.Igen. -Lou hangja komor volt. nem pedig velük. akit szeret.Gyűlölte ezt a szót. Meg az 379 .. ez nagyon nehéz lesz. .. holott egyszerűen félt. . . Tegnap beszéltem Johansennel. A szíve sajgott az egyetlen fiáért és az asszonyért. aki már mindent elrendezett New Yorkban.. Csak nagyon levert.Nem. Bernie akkor reggel is felhívta. . Bernie számára azonban újdonságot jelentett.Bernie úgy tett. És tényleg ezek a legjobb orvosok? . Vannak Liznek fájdalmai? .

. észrevette. .. Ahogyan tegnap is mondtuk.A kislánynak megremegett a szája széle. . .Talán. .De senki sem megy a kórházba azért. szóval csak nagyon kimerült.Rámosolygott Jane-re. Egyszerűen csak kimerült a kisbabától. a 380 .. mert fáradt. Amikor Bernie letette a hallgatót. .Ő. De csak egy-két napra. .Jane túl sokat tudott.És az Anyu megint kórházban lesz? . -Nagyot sóhajtott. és átölelte a kislányt.Miért? . -Az anyu ma hazajön. de képtelen volt színt vallani.imáikra is. és megpuszilta az orra hegyét. Bernie megérezte rajta. hogy Jane a hálószoba küszöbén áll. Fel kell készítenie a kislányt. Bizonyára hallgatózott.Minden rendben lesz. jó? . .Néha igen.Bernie a torkában hatalmas gombóccal mosolygott.Jövő héten pedig valamennyien meglátogatjuk New Yorkban a Nagymamát és a Nagypapát. .Mi baja az anyunak? . drágám.

.Jane látta. .Nagyon kell szeretnünk őt .. . Jane 381 . milyen nagyon beteg az anyja. és apró kezével letörölte a könnyeit.Tudom. . és amikor Bernie délután hazavitte a gyereket. már volt közös titkuk: bensőséges kapcsolatuk. aki hazaúton végig a gyerekbe kapaszkodott.Nagyon.Én nagyon szeretem őt. mint aki legbelül érzi. nagyon kell szeretnünk. Mintha pillangók szálltak volna a szakállára. Mindkettejüknek jót tett a sírás.De miért? Mi baja? Siránkozva nyöszörgött. és sokáig tartotta átölelve a kislányt. . Én is. szeretetük és bátorságuk közös titka. Jane könnyei a szakállára hullottak. . drágám.mondta Bernie a könynyeit nyelve.Ettől Bernie ismét csak elérzékenyült. hogy Bernie sír.Csodálatos apu vagy! . Jane az autóban egy csokor rózsaszínű rózsával várta az anyját. .szeme megtelt könnyel. miközben átölelve tartotta a kislányt. .

amikor a gyerek véletlenül megrúgta a sebét. az anyját figyelte. mint a motolla. vicceikkel és tréfás történeteikkel kell életben tartaniuk. Liz felemelte a fiát. . Anyu? . Ez a kötelék minden eddiginél szorosabb kapcsolatot teremtett kettejük között. egyúttal irgalmatlan terhet is jelentett. Volt teje.Megszoptatod. amikor meglátta. Alex? 382 . Liz bement a kisbaba szobájába. . bármit mondtak is neki az orvosok. de már nem merte szoptatni a kisbabát. Ugye. hogy szeretetükkel. amit Alexander aznap művelt. nagy kék szeme elkerekedett. és fájdalmasan összerázkódott.Jane az ajtóban állt. Keze és lába úgy járt.Hiszen már nagyfiú. Alexander pedig boldogan visongott. Mintha csak érezték volna.rázta meg szomorúan a fejét Liz. és aggodalmat tükrözött.és Bernie minden mulatságos dolgot elmeséltek neki.Nem . .

és hátat fordított Jane-nek. és csak bámult ki az ablakon.És a csoda sincs kizárva. Az ajtó csukva volt. magához szorította a fiát. .Bernie iszonyúan tehetetlennek érezte magát. Ő is elsírta magát.felelte Tracy. Bernie és a gyerekek érdekében erősnek kell lennie.Mindent meg kell tennünk . . a könnyek meg csak folytak le az arcán. Bernie a vacsorát készítette a konyhában Tracyvel.Hozhatok neked valami innivalót? . Tracy pedig ismét megsimogatta a vállát.Ezt 383 . Jane szótlanul átment a szobájába. leült. úgy zokogott. . Tracy olykor megveregette a vállát. de úgy érezte. amikor Liztől meghallotta a hírt. ölbe vette a babáját. .Megpróbálta visszafojtani záporozó könnyeit. A csapból folyt a víz. Bernie a konyharuhába temette az arcát. . Bernie nagyot sóhajtva pillantott barátnőjükre. nehogy észrevegye. Olykor az is megesik.Hogyan segíthetnénk neki? .A férfi a fejét rázta. hogy sír.

húsz évig tartót.Tracy salátakészítés közben a férfira pillantott. mire Liz újra csak azt mondta. . Beszéltem Paul Bermannal. legalábbis egy darabig.. a főnökömmel. Apám mindent előkészített.még az onkológus is mondta.Bernie végtelenül le volt törve. . Ötven évig tartót. és megmondtam. Akár tartósat is.Johanssen azt mondta.A hét második felében. átmeneti javulást érhetnek el vele. hogy nem utazhatok Európába. más nem lévén...Tulajdonképpen nem.. . tíz. Megértő 384 . a csodákról.. hogy hallani sem akar róla.Nem akarja a kemoterápiát. . . .. Istenről beszélt nekik.Mikor indultok New Yorkba? . hogy össze kell szednie magát.. Kegyetlen csapást mért rájuk a sors. de néha mégis segít. a kemoterápiáról.Csodálod? . amivel vigasztalhatta volna őket.. ötéves. Csakhogy hatalmas volt a megrázkódtatás. kétéves. egyéves tünetmentességet. de tudta.

Bernie ezúttal nem rejtegette a könnyeit a felesége elől. máris zsugorodik.volt.Talán New Yorkban valami mást mondanak. Tulajdonképpen mindenki nagyon rendes. Egymás kezét fogva sírtak. Nagy szükségük volt 385 . Az asszonynak erősen remegett a szája széle. és azt sem tudta. mikor megy be az áruházba legközelebb. Kemoterápiát. hogy helyette is mindent észben tartanak. A szeme alatt elmélyültek a sötét karikák. De nem így történt. Bernie kezébe fogta és megszorította Liz kezét. csodákat emlegettek. Bernie nézte e kórházi ágyban fekvő feleségét. mintha egy rossz szellem megátkozta volna őket. és láthatóan veszített a súlyából.Két napja még a munkahelyén sem járt. Egyszerűen hihetetlen. és az érzéseikről beszélgettek. Imákat. Az ottani orvosok ugyanazt javasolták. de a beosztottjai megígérték. és úgy érezte. mindketten pánikban voltak. . .

egymásra abban a pillanatban. És pillanatnyilag az a legjobb. A San Franciscó-i orvosok éppolyan jók. felmond a Wolffnál. ha a megszokotthoz ragaszkodnak: a házukhoz. sőt 386 . hogy nyomban elkezdjék a kemoterápiás kezelést. Beleegyezett.Olyan. a barátaikhoz. és legalább a környezet a megszokott Liz számára. hogy az ügy szempontjából ennek semmi jelentősége. ugye? . hogy ha nem helyezik vissza New Yorkba. mint egy rossz álom. . Legalább amiatt nem kell félni Liznek és aggódnia. és másik állást keres. mihelyt visszaérnek San Franciscóba. Az apja azonban azt felelte. és ekkor eszébe jutott. Ez pedig fontos szempont lehet. hogy találnak-e megfelelő lakást vagy új házat.Liz hátravetette a haját. Bernie kijelentette. hogy hamarosan nem lesz haja. hogy New Yorkban gyógykezelhessék a feleségét. meg hogy melyik új iskolába írassák Jane-t.

Úgy határozott. hogy ezt teszem veled. hogy tovább dolgozik. Csak fáradt. Az asszony erről is beszélt Bernievel. .Felnevetett. ha nem búslakodik odahaza.Most már tényleg a feleségem vagy. 387 . . Az iskola nem emelt ez ellen kifogást.. Bernie a könnyein át rámosolygott. . hogy ezt kell végigcsinálnod miattam.Egészen úgy beszélsz. Az orvosok nem ellenezték. ha majd jobban érzed magad? . . akár egy zsidó asszony.. És haldoklik. hogy jobb. Az első hónap iszonyú lesz.Eljössz velem Európába. .még Liz állásához is... Olyan jó hozzá ez az ember! És furcsa módon nem is érzi rosszul magát.Sajnálom. azt követően azonban csak egy-két napig lesz rosszul. és Tracy majd helyettesíti az óráin. És mindketten úgy véliék.Liz a férjére mosolygott.

Ruth megfogta a kezét. majd ismét a nagyanyjára nézett. olyan igazságtalan. Hattie pedig ellátta a kisbabát.Nagyi? .A kislány hangja alig volt hallható a sötét szobában. és úgy szereti Bernie-t. olyan fiatal.. és itt van a két gyerek.Szerinted meggyógyul az Anyu? . átölelte. .. Olyan szörnyű.Könnyes szemmel szorította meg a nagyanyja kezét.. és saját könnyei a kislány párnájára hullottak. Bernie a kórházban töltötte az éjszakát. . remélte.. hogy hagyja őt meg nekünk.A zokogástól alig kapott levegőt. itt van ő a hatvannégy évével. hiszen Liz olyan szép. Ruth lehajolt. Jane rábólintott.Meg kell kérnünk a Jóistent. . miért nem ő megy el a menye helyett. ..Elmehetek vele388 . Ruth öreg házvezetőnője.. Éppen fohászt mondtak az édesanyjáért.Tizennyolcadik fejezet .. akinek óriási szüksége lenne az anyjára..Ugye nem veszi el őt az Isten? . hogy így minden megoldódik.

.Nagyapával elviszünk. A kisbabát otthon hagyták Hattie-vel. és amikor aznap este Bernie hazament a kórházból. Jom Kippurkor.És másnap hármasban mentek a scarsdale-i zsinagógába. amit Bernie annyira szeretett. De ezúttal kivételt tett. Ám amikor az asszony hazakerült a kórházból. és vele együtt visszatért a mókázás. hogy Bernie alig bírta elviselni. Ruth azonban csak egy évben egyszer. minden olyan kedves. . A karjában tartotta a fiát. de ekkoriban mindentől sírhatnékja támadt. hogy szombaton járnak. és Liz nem 389 . szomorú és fájó volt. Két nap múlva hazaengedték.tek holnap a zsinagógába? . aki annyira hasonlított Lizre.Tudta. hol járt a nagyszüleivel. a kissé rekedtes hang. és a humor. Jane ünnepélyes hangon elmesélte neki. a helyzet nem is tűnt olyan tragikusnak. Ettől Bernie-t újra elfogta a sírás. Semmi sem tűnt olyan rettenetesnek.

hagyta. majd lassan. és menjenek haza. de a vacsora közepén Bernie észrevette. Egy ízben New Yorkban vacsoráztak. Az anyja pedig sürgette. az engesztelés napja. Hazafelé mindenki csendes volt.. de elhatározta. Rettegett a kemoterápiás kezeléstől. és bérelt limuzinban mentek a La Grenouille-ba. hogy a férje érzelegjen. hogy baja esik. hogy olyan erővel és szenvedéllyel teszi magáévá a feleségét. hogy fejezzék be hamar.Nincs semmi baj . de irgalmatlanul ki volt rá éhezve. az ágyban Liz ismét elnézést kért. az orvosok szerint szabad suttogta Liz. s este. bele akart kapaszkodni. Zsidó ünnep.. . Szeretkezni akart vele. finoman simogatni kezdte a férjét. hogy száműzi a gondolataiból. amíg csak lehetséges. Bernie pedig nagyon restellte. 390 . aki kissé félve közeledett hozzá. de félt. hogy a felesége teljesen kimerült.

Utolsó együtt töltött estéjük szívélyes hangulatú volt. Ő is Lizbe akart kapaszkodni. zenélő bohócot nézett ki. Az aktus végén Bernie sírt. Jane egy kerekeken gördülő. magához szorította a feleségét. aztán gyűlölte magát azért. vett neki egy hatalmas mackót meg egy babát. hogy a kislány valamit Alexandernek is válasszon. Bátor. hogy jöjjön el a csoda. Liz ragaszkodott hozzá. mert olyan nagy szüksége van rá. Talán a kemoterápia megteszi. aki Liz keblére borul. ahogyan cselekedett. és hagyta. akárcsak Jane. Alex valóban nagyon örült neki. hogy segítsen vacsorát készíteni az anyósának.vissza akarta magához húzni. hogy maradjon velük. és amikor hazaértek. lassan távolodik tőle. mert úgy érezte. erős és férfias akart lenni. Mielőtt visszarepültek volna San Franciscóba. kellemes és egyben megható. Ruth nagyi elvitte Jane-t a Schwartz Áruházba. és 391 . ehelyett kisfiúnak érezte magát.

de kitartunk. hogyne sírt volna most? Ezúttal azonban tudta. .Mindent nagyon köszönök. . és a szemébe nézett: . A Fine nagyszülők a 392 . Vacsora után megfogta Ruth kezét. csendes és energikusabb. Nem lesz könynyű. .hosszú idő óta először úgy tűnt.Liz mintha megöregedett volna az elmúlt hetekben. szólni sem bírt. Hiszen egy életen át mindig sírt. érettebbé vált.Ne köszönj semmit. Bernie karján ült a fia.. hogy fegyelmeznie kell magát. Liz.Azt hiszem. Bernie is. de olyan nehéz volt megállni. Ruth csak a fejét rázta. .Így lesz. Liz pedig Jane kezét fogta. másnap pedig a férjével kivitték Bernie-éket a repülőtérre. mert nem akart a menyével együtt sírni.Ruth bólintott. már elviselhetőbbnek tartom a gondolatot.. és segítség nélkül szállt fel a gépre. jobban van: higgadt volt. amit kell. . Csak tegyél meg mindent.

hogy szeretteire ilyen iszonyú sors vár. . miként azt sem. hanem a menyéről.. nem is Mr.. Fishbein apjáról. és olyan kegyetlen. . Alexről. s Ruth ekkor hirtelen megállt. hogy egy napon ők is elmennek. . Ruth. Olyan gyalázatos és igazságtalan. hogy miközben a férje vállán sírt. Amikor azonban a repülőgép felszállt. drágám.. nagyon szeretlek. a férjére nézett.Gyere.könnyeiket nyelték.Lou gyengéden kézen fogta. Lou pedig megsimogatta az arcát. San Franciscóban Tracy várta őket a repülőtéren. mert eszébe jutott. Ruth zokogva borult a férje vállára. a szíve szakad meg. és Lou is rettenetesen szánta Lizt és Bernie-t. Jane-ről és Bernie-ről. majd kinyitotta a kocsi ajtaját.. 393 . Mindannyian keserves napokat éltek át. úgy érezte. Induljunk haza.Újra sírva fakadt.Szeretlek. Nem akarta elhinni. . milyen bátran viselkednek a fiáék. visszamentek az autójukhoz. Hirtelen nem Rosengarden unokájáról volt szó.

És ha ez nem válik be.kivitte eléjük a kocsijukat.Olyan hangon mondta. a könyökére támaszkodott. csevegett. . akkor még mindig itt van a hittel gyógyítás. hogy újra itt vagytok! . miután Tracy hazament. ők meg lefeküdtek. . . aki szeretne megszabadulni a pattanásaitól. És egy napon így is lesz! . .Csak ne csúfolódj! . és velük együtt ment vissza a városba. Este. de nyomban észrevette Liz gyenge állapotát. és megmegölelte a kisbabát.Szélesen mosolygott a barátaira.Mindketten nagyon bíztak a kemoterápiás kezelésben. Útközben nevetgélt. Liz oldalra fordult.Az is394 . Berniere nézett. . és azt mondta: .mondta komolyan Liz.De jó.felelte Bernie és rámosolygott.Bárcsak újra egészséges lehetnék! . mint egy kamaszlány. Az asszonynak másnap kellett bevonulnia a kórházba az első kezelésre.Én is azt kívánom .

váliumot vagy ilyesmit. a mostani helyzet azonban egészen más. Liz újabban mindig fázott. és benyúlt a felesége ágykabátja alá. . és Bernie-nek eszébe jutott.Liz a férjéhez hajolt. -De azt mondják. . .Liz arca rémületet tükrözött.Először inkább próbálkozzunk a hagyományos eljárásokkal.kolában az egyik kollégám ennek a szószólója. és 395 . és bizonyos esetekben valóban hatásos. hogy te vagy a csodálatos férjek egyik utolsó példánya? . .A hangja elhalkult.Tudod. És ott leszek veled.Nem akart hazudni a feleségének.Aligha lesz szüreti mulatság. és megcsókolta az arcát. ráadásul egy orvos fia. eltöprengett a dolgon. Ez örökké így lesz. Bernie zsidó. . .Végtére is. mennyire félt a felesége és milyen kínokat állt ki Alexander születésekor. .Bernie oldalra fordult. nyugtatót is kapsz. .Tényleg olyan szörnyű lesz? .Valóban? .

hogy ereje és szerelme átáramlik az asszonyba. Liz pedig az aktus után álmosan mosolygott rá.. Másnap reggel. és ennek fényében Alexandert mindennél drágábbnak tartották. Bernie ezúttal nagyon gyengéden szeretkezett vele. Tulajdonképpen kegyetlenség. Egy tanulónővér 396 .Majd eljön annak is az ideje. Bernie autóval vitte be a kórházba. Liz sokáig a karjában tartotta a fiát.De ez túl nagy kívánság lett volna. ha megfogan. Szerette volna.a férje zoknijait hordta az ágyban. Ha bármi baj éri. csak annál jobban fog hiányozni nekik. és kedvenc ételét csomagolta be neki ebédre. mielőtt elindult a kórházba. ahol a megérkezésük után Lizt tolószékbe ültették. . érezte. hogy ennyire törődik velük. . Bárcsak újra teherbe esnék.. maga készítette el Jane reggelijét. A felesége életéért cserébe Bernie szívesen lemondott volna a második gyerekről.

akit annyira szeret. Dr. így félig már aludt. és ekkor megjelent egy nővér. fogta a felesége kezét. Johanssen pedig már várta őket. hogy megégette volna a nővér kezét. drágám. . amikor kezdetét vette a kezelés. Olyan erős anyagot használtak a kezeléshez. Liz felvette a kórházi hálóinget.Mintha a villamosszékbe segítette volna bele feleségét. Bernie fogta a kezét. csodaszép novemberi délelőtt volt. Bernie mindvégig velük maradt. Liz a férjéhez fordult: . de Liznek először intravénásan nyugtatót adtak be. Johanssen mindvégig jelen volt. éjfél körül azonban hányni kezdett. és iszonyúan rosszul volt.Tudom. Bernie úgy érezte. és ezt fogják beadni az asszonynak. ez már-már elviselhetetlen. dr. A következő öt 397 . Odakinn sütött a nap. Liz lefeküdt.Bárcsak ne kellene ezt végigcsinálnom! .vitte fel az emeletre. azbeszthez hasonlító kesztyűben. Utána Liz békésen aludt.

Az utolsó két hónap valamennyiüket nagyon megviselte. Mióta az anyja otthon volt. Alexander pedig már mászott. A tanárnő azt mondta. és az onkológus azt ígérte. és csak háromhetenként kellett szembenéznie a lidércnyomással. hogy a kezelés után csupán egy-két napig lesz rosszul. addigra azonban kihullott a haja. Liz csak karácsony körül kezdte ismét embernek érezni magát.napban pedig lidércnyomásnak tűnt az élet. De legalább újra otthon lehetett. Bernie pedig türelmetlenül kiabált mindenkivel az áruházban. Jane-t mintha kicserélték volna. Jane gyakran sír az iskolában. emellett állandóan zaklatott volt. A karácsonyi szünet után visszamehet tanítani. Hasonlóképpen telt el a hónap egy része. és gyufaszálnyira fogyott. és abban az évben a hálaadás napja semmiképpen sem volt ünnep a számukra. 398 .

és tudta. így azután magával kellett vinnie a kisfiút egy megbeszélésre. aki kendőt viselt. vagyis Alexander kivételével senki sem evett. a másik soha nem jelentkezett. drágám? . s bár soha be nem vallaná. mire Liz jobban lett. majd rámosolygott a férjére.Pótmamákat fogadott fel Alexander mellé.Végig tudod csinálni.Az asszonytól óriási erőfeszítést követelt a látogatás. főzni egyikük sem tudott. milyen sokat jelentene Jane-nek. az élet is kezdett visszaállni a rendes kerékvágásba. Karácsony közeledtével azonban. . amikor már ágyban voltak. felsóhajtott.Bernie a feleségére pillantott egyik este. Liz. Az egyik elveszett a gyerekkel. de találkozni akart az apósáékkal. .A szüleim el akarnak jönni látogatóba. hogy egy évvel azelőtt Bernie szülei elvitték Jane-t 399 . még Bernie-nek is. de még ez a megoldás sem volt jó. . Liz visszaemlékezett rá. hogy kopaszságát leplezze.

mert nem tudta magát fegyelmezni. és őt várta. hogy vesztes típus vagy! .Bocsáss meg! Nagyon hülye voltam! . . nem pedig a halál felé mutatott.Tehetetlen dühét a feleségére zúdította.A fenébe is! . kiment a fürdőszobába. és minden az élet. Amikor húsz perc elteltével kijött. hogyha máris feladod! Az ördögbe is.Nem éppen.Most is minden az élet felé mutat! .Minek a kemoterápia. nem hittem volna.Dehogy! Szeretlek. Bűnbánó tekintettel ült le mellé az ágy szélére. és így kettesben ünnepelhették a házassági évfordulójukat. a felesége némán feküdt az ágyban. és megfogta a kezét. hogy neked sem köny400 . felkelt az ágyból. mire Bernie haragosan tekintett rá. Akkoriban ő állapotos volt. és bevágta maga mögött az ajtót. Ennyit hangosan is kimondott..Disneylandbe.. .Bernie szemét elfutotta a könny. . Tudom. .

de egyikük sem tartotta viccesnek.Gyűlölöm. .Mindenkinek nagyon nehéz. .Liz önkéntelenül megérintette a fejét borító kendőt. amit mondott. hogy kopasz vagyok! . A szülés nem rázta meg. . és az401 . Inkább meghatónak.Haj nélkül is ugyanúgy szeretlek. Ha meg kell halnom. . hogy haldoklik.Egyetlen porcikád sincs. amit ne szeretnék. az asszony kitért a mozdulat elől. .Bernie ezt a fiuk születése óta tudta. hirtelen el is futotta szemét a könny.Liz mosolyogni próbált. Gyűlölte. a feje labdakerekségű és dudoros. .nyű. vagy fulladnék meg a fürdőkádban.Ennél jobban már csak azt a tudatot gyűlölte. Az anyja tévedett. ütne el inkább egy teherautó. . Mintha egy tudományos-fantasztikus film szereplője lenne.Most már Bernie-nek is könnyes volt a szeme. Bernie a kendő felé nyúlt. . és nem is tartotta gusztustalannak.Ne! . vagy amelyik csúnya volna. hogy olyan csúnya.

mintha 402 . . Liz pedig elmosolyodott. . . . Mit szólsz hozzá? . aki egész életében irdatlan bűntudatot ébresztett benne. és az utóbbi időben már akkor is elsírta magát.Mondd. Istenem. A szakállal próbálom ellensúlyozni a jövőt.Anyám azt mondja. . Kérd meg anyádékat. hogy ne vegyék rossz néven. . -Nem nagy ügy az egész.Én is szeretlek...Mit mondjak a szüleimnek? . ha az anyja kiment a szobából. még jobban szerette a feleségét.Szerintem nem fog akarni elmenni. .Ruth.Szeretlek. talán megint elvihetnék magukkal Jane-t.óta.Jane nagyon ragaszkodott Lizhez. ha lehet.Egymásra mosolyogtak. Végigsimította arcszőrzetét. A Huntingtonban megszállhatnak. hogy szívesen látjuk őket. . Óráról órára meg kellett harcolniuk azért.Anyám meg fogja érteni. Mindketten jobban érezték magukat. hogy a fejüket a víz szintje felett tartsák. és ez is az élet felé mutat. hát kopasz vagy! Egy nap én is az leszek.

. Ahelyett.Kalap? Ruth megrázta a fejét. hátha megbántja. hogy őt gyötörte volna. vigaszt nyújtott neki. és mint mindig. Tengernyi ajándékot hoztak mind a két gyereknek. . Ruth pedig nyugtalanul nézett rá. hogy a fia egészen megdöbbent. . Bernie hetente többször is beszélt vele telefonon. és Ruth könnyekig meghatotta Lizt. és Ruthban olyan fokú volt az együttérzés. felült. ezúttal is néhány könnycsepp folyt le a párnára. de gyorsan megtörölte a szemét. És akkor is így viselkedett.Liz éppen lepihent. félve. Tulajdonképpen nem is egyet. hanem fél tucatot hozott belőle. 403 . . amikor karácsony előtt befutottak.Hát ez mi? . amire vágyott. Neked.Ajándék. és két hatalmas kalapdobozzal elindult Liz felé. mert az egyetlen dolgot vásárolta meg neki. Valami más. Becsukta maga mögött a hálószoba ajtaját.hirtelen szentté vált volna.Nem.

.Nem haragszol? . Nagyon jó minőségűek voltak. fiús fazontól a hosszúra növesztett apródfrizuráig számtalan variációt rejtettek a dobozok.Hogyan haragudnék? . . Egyszerre sírt és nevetett. Liz rengeteg parókát pillantott meg: más-más hosszúságúakat és fazonokat. talán így vidámabb. és Liz rettenetesen meghatódott. ha az embernek a kemoterápiától kihullik a haja? Ruth azonban megpróbált 404 . Amikor levette a doboztetőket. . talán.. az a jól ismert szín.A szép aranyszínű fürtökhöz hasonlót próbált keresni. Vidámabb? Mitől vidám dolog.Ölelésre tárta a karját az anyósa felé.Azt gondoltam. nem haragszol meg érte.Én is vettem volna már. de a színűk egyforma.Remélem. . majd kivette a dobozokból a parókákat. és Ruth tétován pillantott rá. Egészen rövid. de röstelltem bemenni az üzletbe.. de nem volt könnyű dolga.

Az apródfrizurásat vette fel elsőként. sőt talán jól is.. fiatalnak érezte magát.segíteni a helyzeten. Ruth pedig odanyújtott neki egy másik parókát. Olyan szép fiatal nő. Liz a tükörhöz ment.Ruth nevetve csapta össze a kezét.Tudod. . majd alaposan szemügyre vette a tükörképét. és tökéletesen illett neki. amikor Liz az egyik szőke parókát próbálta. levette a kendőt a fejéről. az én nagyanyám is kopasz volt. Ruth pedig diszkréten elkapta a tekintetét. . Az ortodox zsidó nők mind kopaszok. ez nem igazságos! Már semmi sem az.Remekül áll! . Tetszik? Liz bólintott. Leborotválták a ha405 .. Pompásan érezte magát . és nézegette magát a tükörben. hirtelen megint egészségesnek.újra nő lett! Felnevetett. Újra egész rendesen fest. Akkor azonban felnézett. Majdhogynem csinos.

karácsony után visszamegy tanítani. hogy elsőként az apródfrizurával próbálkozik. Fesztelen arccal lépett be a nappaliba. Liz az összes parókát felpróbálta. milyen beesett a szeme. végül pedig úgy döntöttek. bekövetkezik a várva várt átmeneti javulás. 406 . aztán átöltözött.jukat.Ruth nagyi hozta. Egyszóval jó zsidó feleség lett belőled. Fel is vette.Ha a szeretet gyógyítani tudott volna. Ruth egészen elképedt.. mennyire lefogyott a menye.Hát ezt meg honnan vetted? . hogy nagyon szeretünk. Gyengéden megérintette Liz karját. . hogy tudd. és mégis egyre hajtogatta.Azt akarom. . Hogy tetszik? . . Kicsit elegánsabb ruha illett a frizurához. Bernie csak kis idő múlva kapott észbe. és ámulva pillantott a feleségére. amire Liznek oly nagy szüksége volt. milyen vékony lett az arca. Tetszett neki.Mosolygott. ..kérdezte halkan.

Ettől az ajándéktól lényegesen jobb kedvre derült. Aznap este vendéglőben vacsoráztak. A Nagyi hozott nekem új hajat New Yorkból. . . míg a többit meglátod! . mire Jane is kuncogni kezdett.Tényleg? Megnézhetem? . különösen azután. és 407 .Nevetett.Kinőtt a hajad? . Mulatságosan festett bennük. . hogy Jane beszökdécselt a szobába.Csak várj. Még két ízben ettek vendéglőben. Liz mosolygott.Nem éppen.Lelkesen összecsapta a kezét. és mulattak is rajta az anyjával. hogy Jane-nel és Bernie-vel bemenjen a városba. és Jane is felpróbált kettőt-hármat a parókák közül.És Bernie így is gondolta. és Bernie hálás volt az anyjának. sőt arra is volt ereje.Csuda csinos vagy! . és az anyósára nézett. . kedvesem. Mintha tényleg olyan vicces lett volna. .Liz bólintott. Liz az ünnepek alatt jobban érezte magát. majd eltátotta a száját.. és mintegy isteni ajándékképpen. majd a hálószobában megmutatta neki a dobozokat.

Bernie el akarta vinni vacsorázni. Liz és Bernie végre kettesben maradt. hogy túlságosan gyenge. Tracy meghívta Jane-t és Alexandert. Bernie vacsora helyett kinyitott egy üveg pezsgőt. és pénteken vacsora előtt gyertyát gyújtottak. Liz lehunyt szemmel fohászkodott az ő istenükhöz. meg a magáéhoz is. Bernie szülei pedig külön vacsoráztak. Tizenkilencedik fejezet A második házassági évfordulójuk egészen másmilyen volt. amint az imát mondta. de Liz a lelke mélyén érezte. valamennyiüknek a szívéből szólt. mint az első. Liz azonban bevallotta.megnézze. És apósa ünnepélyes hangja. hogy könyörüljön meg rajta. Ruth látszólag ellenezte a kirándulást. és csendes estét töltöttek együtt. amiből a felesége csupán egyet 408 . milyen a karácsonyfa a Wolff Áruházban. hogy nem neheztel. A hanukkát is megülték.

kortyolt. milyen aranyos volt Jane a tengerparton. holott Bernie egy ízben megemlítette. mint mások. akik panaszkodnak a munkahelyükre. miközben a kandallónál ülve beszélgettek. Némán fogták egymás kezét. Ezen az estén Liz sem akart rá gondolni. vacsorára látják vendégül a barátaikat. Már szinte az is fájt. és aggodalmaskodnak. vajon a tisztítóban tönkremegy-e a ruhájuk cipzárja. a tüzet nézték. Mintha csak néma fogadalmat tettek volna. Liz szeretett volna olyan lenni. Épp elég nehéz volt szótlanul végigcsinálni. hogy nem beszélnek a betegségről. és tapintatosan manővereztek a tabunak számító témák között. nevetnek a gyerekeik dolgain. hogy szóba került két évvel korábbi nászútjuk. Hétköznapi gondokra vágyott. most meg majd409 . sem az egy hét múlva folytatódó kemoterápiára. Akkor még csak ötéves volt.

vagy nem? . hogy Liz nem tudja végigcsinálni a szükséges jogi procedúrát. a férje megcsókolta. 410 . amíg Liz jobban nem lesz. Aznap este nem szeretkeztek. . . Bernie pedig roppant gyengéden vitte oda az ágyához.De komolyan. Liz elaludt a kandalló mellett a férje karjában.nem nyolc. mit ígértél? .Bernie pezsgőt töltött Liz poharába. elhalasztja. holott tudta.Nem akarom. hogy az a senkiházi találkozzon Jane-nel. .Mit ígértem? . alvó feleségét nézte. Úgy döntött. és gyengéd ujjakkal elsimította gondba ráncolódott homlokát. Megígéred? .Mostanában gyakran gondolt rá.Már megígértem. a felesége nem fogja meginni. de tartott tőle.Liz aggódó arcot vágott.Ugye nem felejted el. . hogy újfent szóba hozta Chandler Scottot. Liz pedig azzal lepte meg a férjét.Én komolyan gondoltam. . és az előttük álló hónapokra gondolva majdnem meghasadt a szíve. hogy hivatalosan is örökbe fogadja Jane-t.

Valamennyien az átmeneti javulásért imádkoztak. hogy dolgozhasson. de Tracy úgy vélte. sok elfoglaltsága lesz.Gondolod. Ez mindannyiukat megkönnyebbüléssel töltötte el. hiszen 411 . . Január ötödikén a szülei visszarepültek New Yorkba.Így akarja.Többet kellene pihennie. Liz azonban nagyon bizakodott. és talán igaza van. -Maga Bernie sem lelkesedett az ötletért. akkor majd felmondja az állást. és ha túlságosan kifárasztja. aki az indulásuk előtti nap felkereste fiát a munkahelyén. Ruth felajánlotta. Ártani nem árthat. hogy marad. és ezúttal jól bírta.kérdezte Bernie-től az anyja. hogy nem árthat neki.Bernie bólintott. Karácsony után újabb kemoterápiás kezelésen vett részt. jót fog tenni Liznek. Liz pedig már alig várta.Azt. és ha csak heti három nap dolgozik is. . viszszamegy tanítani. hogy jót fog tenni neki? . . de Liz azt mondta. .Mit mond az orvos? . .

vajon minő dráma szemtanúi lehetnek. Megígértem neki.Nem is tudom. mit mondjak. ami nyilvánvaló volt. 412 . hogy csinálja.Liz akkoriban számtalan ígéretet csikart ki Bernie-ből. aztán siettek tovább a dolguk után. amint ott álltak a Wolff Áruház bejáratánál. ami jólesik. Nem tudták. Ruth felnézett a fiára. .maga is ezt mondta Liznek. Bernie szótlanul kísérte le az anyját az áruház földszintjére.Az ő szeme is könnyes volt. Olyan rettenetes volt.Hagynunk kell. körülöttük pedig hömpölygött a tömeg. olyan fájdalmas! . . tudom. mert tudta. . kevés ideje van hátra. Mindent el akart végezni. nem pedig átaludni a hátralevő időt.Ruth könynyes szemmel pillantott egyetlen fiára. Mama. Néhányan rájuk pillantottak. aki erre dühösen nézett rá. drágám. mindketten féltek kimondani azt. . találgatták... az anyja csak bólintott. . mit mondjanak egymásnak.Tudom. és már meg is eredtek a könnyei. Mama.

csak még rosszabb volt minden. Bernie csak bólintott. majd szótlanul.. Emléke413 . A vacsora kiválóan sikerült. megsimogatta az anyja karját. Bernie a szállodában csókkal búcsúzott az anyjától. Bernie szülei másnap készültek haza. amit korábban természetes könnyedséggel csinált. leszegett fejjel visszament az emeletre. hogy kezet rázzon vele. nem volt menekvés. mekkora erőfeszítést követel tőle mindaz. Még a lélegzetvétel is erőfeszítésébe került. és rettenetes volt nézni. a tekintetük találkozott. Aznap este. képtelen volt válaszolni. Másnap reggel egyedül mennek a repülőtérre. amelyből bármit tett is.. Amikor az apjához fordult. ha lehet. és Liz ragaszkodott hozzá.. és Bernie hirtelen nem bírta tovább. hogy búcsúvacsorát főzzön nekik. Egyik napról a másikra az élete nyomasztó álommá vált.Annyira sajnálom.

s az apja is. hogy sírjon. rá a fia vállára.És amikor ezt mondta. fiam. ő pedig újra ötévesnek érezte magát. Az apja lassan kivezette a szállodából. Átkarolta a fiát. Liz már ágyban volt.Nem baj.zett rá. Az egyik parókát viselte. Ruth pedig elfordult. Végül mindketten megcsókolták búcsúzóul. nagyon sokáig álltak odakint. Nem tehettek érte semmit. az apja meg hagyta.. Az emlékek hirtelen felelevenedtek. 414 . vagy amikor New Englandbe mentek nyaranta horgászni.. . Amikor hazaért. mintha megérezte volna. mire Bernie-ből kitört a zokogás. sírj csak. . de várt rá. Bernie pedig mindent megköszönt. mert nézni sem bírta. ahogy elnézte fehér orvosi köpenyében. hogy kisfiúként mennyire szerette ezt az embert. amit az anyósa hozott neki. és sokáig. mi játszódik le a belsejében. az ő könnyei is peregni kezdtek. végig az arcán. Akkoriban már rendszeresen viselte a póthajakat.

Anyu.. Nem. . de némiképp felébresztették a hiúságát. Jane olykor nevetett is.Bernie meg olykor tréfálkozott is. milyen az anyám. hogy megvegye őket. Ez egészen jó. . drágám? . titokban azonban sajnálta.Sokáig tartott. .Bernie mosolygott. hogy szómorúságát leplezze. és néhány perc múlva melléje bújt az ágyba..Tudod. hogy nem neki jutott eszébe. Addigra Liz már elaludt.De legalább nem volt rémisztő. -Megpaskolta a felesége kezét. .Milyen furcsa vagy göndör hajjal! . azt a hosszút. . és bűnbánó képet vágott. Három hónapja 415 .kérdezte Liz Bernietől. emellett állandó beszédtémát jelentettek Jane-nek és neki.Ittunk egyet.Jól vannak a szüleid. és Bernie a ziháló lélegzését hallgatta. . a másikat vedd fel. míg visszaértél. pizsamába bújt. nem akarja elengedni a kicsi fiát. Természetesen nem pótolták a haját. Liz nagyon szerette a parókákat. amikor hazaért.

hogy fel kell vennie a harcot. Nagyon szerette a "gyerekeit". A szem egyre nagyobb és egyre beesettebb volt. amíg csak lehet. A tanítás valamelyest életet lehelt Lizbe. a vonásai élesedtek. hogy a feleségének rákja van. Azon az éjszakán Bernie nyugtalanul aludt. ő pedig nem akarja elengedni. azt álmodta..tudják. hogy Liz itthagyja. Tracy számtant. hogy Liz utazni készül. egy másik helyettesítő tanár 416 . és felesleges lett volna tagadni. bármily nehezére esett is az asszonynak. hogy a felesége állapota romlik. nem akarta. Mindazonáltal Bernie észrevette. használ a kemoterápia. az asszony hősiesen harcolt. Bernie azonban vissza akarta tartani. Ebben a tanévben csak olvasást tanított nekik. Egyre azt hajtogatta.. az orvos pedig úgy vélte. hogy nehezére esett a légzés. mindennel meg akart próbálkozni. szüntelenül fogyott.

és az egyik tanítványa szomorúan nézett rá. Az iskola vezetése készséggel beleegyezett. Márciusban mégis híre ment a betegségének. A munkatársai nagyon kedvelték. de Liz nem akarta. A dolognak hamar híre ment az iskolában. A kollégái előtt nem volt titok. de csak suttogva beszéltek róla. A lépcsőjárás túlságosan nehezére esett. hogy a következő tanév nélküle kezdődik majd. hogy a gyerekek tudomására jusson. és azért fohászkodott. hogy ezt az évet befejezi. a ru417 . Biztosra vette. hogy Liz csökkentett óraszámban tanítson. és egészen elképedtek. hogy Jane megtudja. amikor őszintén és halkan közölte velük a tényállást. Liz nem akarta. nehogy a gyerekek megtudják valamelyik tanártól. bármi történjék is. és ezt meg is ígérte az igazgatónak.pedig a többi tárgyat. arra azonban elszánta magát. a szeme könnyes volt.

Mi a baj. öklével törölte meg a szemét. hazug disznó! Megint sírni kezdett. és várta a cáfolatot.. én meg azt mondtam. A gyerekek között mindennap megmerítkezett az életben.hája rendezetlen. Fine? . Nancy könyörgően nézett Lizre. Liz különösen barátságosan mosolygott rá.És miért tetted? A kislány tétovázott.Orrba vágtam Billy Hitchcockot.Gyere csak. . . Egy évvel volt fiatalabb Jane-nél. és csíkot rajzoltak az arcára.A kislánynak négy fiútestvére volt. ettől a könynyek összekeveredtek a szutyokkal. hogy Liz néni haldoklik.Nem igaz. .. hogy ő egy nagy. Nancy? . Verekedtél valakivel? A kislány bólintott. és megigazgatta a blúzát. . majd pöffeszkedő arcot vágott. kövér. Liz elnevette magát. készen arra. . aki harmadik elemibe járt. .Liz maga mellé húzott még egy széket az üres 418 . és Lizre nézett. hogy szembeszálljon az egész világgal. és szeretett verekedni. beszéljük meg a dolgot.Azt mondta. ugye. Mrs.

A kutyánk is meghalt tavaly. . Ezt. Ugye nem? Liz nevetett.osztályteremben.Valamennyien meghalunk egyszer. Nancy bólintott. tudod? . De Liz néni nem olyan öreg. mintha így biztos lehetett volna benne. Mindannyian a Jóisten színe elé ke419 .. . és újra sírva fakadt. Harmincéves vagyok. és Liz éppen dolgozatokat javított. ha erre sokkal később kerül sor. Ebédidő volt. aki Alexander születésekor ajándékot készített neki. Leültette a kislányt. A papám azt mondta. hogy a tanító néni nem hagyja el. . ugye. tudod. hogy emberként már száztizenkilenc éves lett volna. és megfogta a kezét. néha másként történnek a dolgok. Nancy volt az első. Szerette volna.Aggódó képet vágott.A gyerekkéz szorosan markolta az övét.. de ő olyan öreg volt.Nem. . de néha. annyira még nem vagyok öreg. Egy apró sálat kötött a kisfiúnak.

. nem akarom! Az anyja iszákos volt. Jane-nel és Alexanderrel. mi a kemoterápia..Lehet. itt akart maradni velük.Liz fulladozni kezdett. és megpróbálta visszanyelni a könnyeit. Óvodás kora óta imádta Lizt. Liz nyaka köré fonta a karját. hogy elmenjél tőlünk. . És amikor sok-sok év múlva már öreg leszel. Nem akart sírni..Nem akarom. és te is odakerülsz a Jóisten színe elé. . aki csecsemő korában. Bernie-vel. és most el fogja veszíteni. Nem akart senkire várni odafent. meg hogy az állítólag segít rajta. Ez nem igazságos. Már semmi sem az. Nancy. és megpróbálta elmagyarázni neki. Egyre erősebben zokogott. de olyan nehéz volt megállni. az apja pedig sokat utazott. van. hogy segít. akkor én majd várlak ott. Liz megkínálta süteménnyel. és magához szorította. És akkor sokáig fogok még 420 .rülünk. de valamennyien más időpontban. . És Nancy mindent megértett..

De Jane-t nem lehetett olyan könnyen leszerelni. amikor hazafelé autózott.Ugye. mint aki haragszik az anyjára. hogy átgondolja. a keze tele volt csokoládés-mogyorós süteménnyel. . Liz teljesen kimerültnek érezte magát. Kettejük között nagyobb tét forgott 421 . akik hosszú évekig húzzák. és már gyűlölt tükörbe nézni. meg fogsz halni? Liz elképedt a váratlan és indulatos kérdéstől.élni. . drágám. ne aggódj! Megígéred? . Vannak. Aznap délután.Meg vannak. Kérlek. . akik nem. és mielőtt a házhoz értek. Nancy Farrelltől. amit Bernie.Az idén még az egész tanévet végigdolgozom. Úgy viselkedett. de nyomban tudta.A kis Nancy Farrell bólintott. kitől származik az információ. . anyu. hirtelen Liz felé fordította a fejét. amit Liztől hallott. mint Nancyt. gondolta. majd kiment. és az hosszú idő. Ugyanazt észlelte.Egyszer mindenki meghal. Jane némán bámult ki az ablakon. a tekintetéből csak úgy sütött a szemrehányás.

Liz sóhajtva állította le az autót a ház előtt.Miért nem vagy jobban?.. .De nem eleget. Ezt valamenynyien tudták. A garázsban Bernie BMW-jét tartották. . És hidd el. ez mindannyiunknak nagyon nehéz. az a kemomicsoda. az nem használ? Úgy ejtette ki a száján.Azután rémült tekintetet vetett az anyjára. mindent megteszek. . mint házassága előtt.Nem igaz! .A kislány hatalmas kék szeme megtelt könnyel. és hirtelen odarogyott az anyja melletti ülésre. -Nancy Farrell azt mondja. a kezelés csak sietteti a véget. hogy meggyógyuljon. Olykor Liz azt hitte. Ugyanazt a rozzant Ford kocsit használta.. haldokolsz.De. És olyan nagyon rosszul volt tőle. . Miért? . hogy az anyja nem akarja eléggé.Akkor miért nem vagy jobban? . . hogy jobban legyek. mintha valami ocsmányság lenne.Kicsim.. .kockán.. egy kicsit segít.A gyerek szeme azt mondta. 422 . .Az az izé. és az utcán parkolt vele.

Jane hallotta az anyja zihálását. . és a választ várták.. és magához szorította a kislányt. .Az ő arcán is csurogtak a könnyek. Ne mondj ilyeneket!. Még sok-sok év áll előtted.... Liz olyan erővel szorította magához. .. 423 . Jane az anyjára nézett.Tudom.. hogy már szinte fájt. mit is mondjak neked. és csak ültek kettesben az autóban. . drágám.Liz hangja suttogássá halkult. válasz azonban nem létezett. Az jobb lenne. veled akarok meghalni.Nem tudom.Ugyan. Valaki például most bombát dobhat ránk. .. Egyszer mindenkinek meg kell halnia. és szaggatottan zokogott... . amelyet valamennyien feltettek már maguknak. egymást szorosan átölelték.Liz maga is csak harmincéves volt. tudom.Miért történik ez velünk? ... miközben itt ülünk. ... ez bárkivel megtörténhet.Nem tudom. és talán sokáig fogok még élni én is.Jane megismételte a kérdést. De meg is halhatok. dehogy!.

Teljesen megértelek. és valahányszor Bernie-vel beszélt. Sehová sem ment: egyszerűen nem volt hozzá ereje. Bernie felhívta Paul Bermant. .Berman mélységesen együtt érzett vele. Kimondhatatlan tragédiának tartotta a helyzetet. . hogy közölje vele a hírt. És a tragikus helyzet 424 . A legnagyobb kirándulást az jelentette. hogy az asszony nem tarthat vele. . magával viheti Lizt. ám felettesei megértően viselkedtek. fizikai fájdalmat érzett.Nézd.Bernie ezúttal másodszor tért ki az európai utazás elől.Huszadik fejezet Áprilisban Bernie-nek el kellett döntenie. de most nem utazhatok el. de már csak egy héten két napot. . ha Sausalitóban Tracyt meglátogatták.Majd elküldünk valaki mást. . elutazik-e Európába vagy sem. Liz még mindig tanított. Azt remélte. nem szívesen hagylak cserben. de nyilvánvalóvá vált. Paul.

hogy Bernie egyszerűen nem tudta. Bernard. vagy látványosan jókedvűbb lett. . de most biztosan nem.Rendben. ne425 . vagy csupán néhány hét. az átmeneti javulás útjára lépett-e Liz és még sokáig fog élni. amit Paul Berman hálásan nyugtázott.ellenére kiváló munkát végzett a San Franciscó-i áruházban. hogy csaknem egészségesként viselkedett. . hogyan győzöd. vajon hat-e a kemoterápiás kezelés. ha ugyan olyan közeli a vég. Liz azzal bolondította meg. Ha rendkívüli szabadságra van szükséged.Liz utolsó időszakában nem akart dolgozni.Nem tudom. Liz időnként néhány napig jobban volt. majd hirtelen újra rosszabbodott az állapota. Talán néhány hónap múlva. és amikor ettől Bernie-t elöntötte a jeges rémület. csak szólj! . bár ezt olykor azért nehéz előre látni. A kínkeserves az volt a dologban.

én most sehova se akarok menni. hogy Kaliforniában tartsa őket. Bernie-t pedig évek óta amúgy is fiaként szerette. Elképzelhetetlennek tűnt. Bernie válasza azonban meglepte. Bernard. Berman úgy érezte. Ha valakit rá tudnál állítani az importra. Ez Liz 426 .tán hónap van hátra az életéből. Paul. aki egy évben kétszer átmegy helyettem Európába. hogy az a gyönyörű szép. . tekintetbe kell vennie a körülményeket. Nincs joga.Hogyan érzed magad odaát? Ilyen körülmények között nem akarlak erőszakkal ott tartani.Őszintén szólva. ha a felesége betegsége végzetes. . Kezdettől nyíltan beszélt vele. Mindenkit megrázott a hír. és azt is megmondta neki. És erre az orvos sem tudott választ adni. De mi most nem mozdulhatunk innen. apró kis szőke nő. az remek volna. hogy Liz rákos. haldoklik. akit két évvel ezelőtt az esküvőjén megtáncoltatott.

Ha mégis meggondolod magad. Nem lenne tisztességes vele szemben. . Nem akarja Bernie szüleit terhelni. . és erre a végeredményre jutottak. és akkor kerítek valakit a San Franciscó-i áruházba. . hogy nem akar elköltözni San Franciscóból. . Nagyon hiányzol nekünk. mint szerette volna. hogy Jane új iskolába. . nem akarja.. .a naptárára pillantott. Liz kerek perec megmondta.Értem. mint korábban. de ebben a helyzetben már nem számított.Rendben van. új pajtások közé kerüljön. csak szólj. és pillanatnyilag neki is jobb. kétszer annyi ideje.Sokat beszélgettek erről a feleségével.Most nem mozdulhatok.otthona. és nem akarom bolygatni. Bernie-nek megfelel ez az idő427 . közel Tracyhez. ha ismerősök között él.Bernie már három éve élt Kaliforniában.. Mondd. Ez idő tájt még Bill és Marjorie Robbins társasága is többet jelentett neki. és szívből remélte. Paul.

Gyere hétfőn. . . .Mindössze három napról lenne szó.átjöhetnél a jövő héten az igazgató tanács ülésére? Bernie elgondolkodva a homlokát ráncolta. én megértem. Mindenkit az zavart a legjobban. Paul Berman ezúttal is nagylelkűen viselkedett. nem ez az igazi ok.Paul megadta az időpontot. szerda este már indulhatsz is haza. Bárhogyan döntesz is. vagy ha tovább tudsz maradni. de a felesége fáradt mosollyal ingatta a fejét. Két hét 428 .Mint mindig.Lehetetlen. Túl sok dolgom van az iskolában. ha néhány napra New Yorkba utazna. Paul. . drágám. Még azt is megkérdezte. nem tartana-e vele.Köszönöm. . amit Bernie feljegyzett. .De mindketten tudták.Majd meglátom. akkor legkésőbb csütörtökön. de Bernie nem akarta magára hagyni. Mikor lesz az ülés? . Aznap este megkérdezte Lizt. mit szólna hozzá. .pont . .Azon a héten nem lesz kezelés.Meg kell beszélnem Lizzel. hogy nem tud segíteni.

csak még nyilvánvalóbbá vált a rossz állapota. ugyanazt látta. de mindhiába. amikor befutott. Bernie rimánkodott. hogy néhány napig magára hagyta. Liz gyors hanyatlását. Az asszony sápadt volt. Hazatérése estéjén bezárkózott a fürdőszobába. amit az anyja. de nem bírta tovább. Amikor Bernie visszaérkezett New Yorkból. meg hogy Lizt lássa. hogy Liz meghallja a sírást. és akkor Liz amúgy is találkozna Bernie anyjával. Liznek nem volt étvágya. gyenge és iszonyúan sovány. melyeket a felesége tartott nagy rendben. Az apja ezúttal nem tud elszabadulni. de Ruth megígérte. Félt ugyan. és Alexander 429 . hogy egyen. és telezokogta a makulátlan fehér törülközőket. és epres süteménytől füstölt lazacig minden elképzelhető finomságot hazahozott neki az áruház delikateszrészlegéből. hogy eljön a nagy napra.múlva lesz Alexander születésnapja. Azzal.

és ámulva figyelte. rugós hintalovat vett Alexandernek. Ruth kétségbeesett. mint aki reménytelenül tapossa a vizet. hogy Liz eljusson a poggyászkiadóhoz. mindkettőt a Schwartz Áruházban. és Bernie-nek egy motoros csomagszállítót kellett kerítenie. hogy láthassa a gyerekeket. Egy hatalmas. amikor a két nő összeölelkezett a repülőtéren. és Ruth egyenesen úgy érezte. Liz sorsa azonban mérhetetlenül aggasztotta. csak a lényegről nem. amikor megpillantotta a menyét. Hazaúton mindenről beszélgettek. és alig várta. A fiatalasszony keskeny kis válla csak még csontosabbnak tűnt.születésnapján már csak negyven kilót nyomott. hogyan főzi aznap este a menye a 430 . ám úgy tett. a tolókocsit ellenben visszautasította. mint aki nem vesz észre semmit. Ekkora távolságot már nem tudott volna gyalog megtenni. Jane-nek meg egy babát.

takarított. dundi és vidám kisfiú volt. Ruth ottléte alatt került sor az újabb kemoterápiás kezelésre. mert arra gondolt. Jane této431 . Mert változatlanul főzött. amikor leültek társasjátékozni. . hogy ez a kisgyerek soha nem fogja ismerni az anyját. és majd a szíve szakadt meg. a legnagyszerűbb asszony volt. akit Ruth valaha ismert.Mikor jössz el hozzánk New Yorkba? . tanított az iskolában. Elképzelhetetlennek tűnt.kérdezte Ruth Jane-től. látva. Egy díványt toltak be az asszony szobájába. sírva fakadt. hogy egy éve született. hogy a férje mellette alhasson. Alexander nagyon hasonlított Bernie kiskori önmagához. Bernie pedig bent éjszakázott a kórházban a feleségével. és máris beköszöntött az életébe ez a tragédia. ő vigyázott a gyerekekre.vacsorát. Amikor aznap este Ruth lefektette. mekkora erőfeszítéssel tartja magát életben nap nap után.

Nagyon szerette Ruth nagyit. Jane-re és a kisfiúra. de ezt kimondani túlságosan rémisztő lett volna. hogy a haldoklás meríti ki. Bernie ugyanazt a házat vette bérbe.Nem tudom. ne hosszabbítsa meg a szerződését az iskolában. . de el sem tudta képzelni. hogy az orvosnak igaza van. három hónapot töltenek ott. mert az Anyu elfáradt az iskolában. Csak annyit mondott Bernie-nek. és úgy tervezték. hogy Liz visszanyerjen valamennyit az erejéből. Az orvos azt tanácsolta. mint eddig.Mindketten tudták. Ha vége a tanításnak. És Liz nem vitatkozott. és ott akarja kipihenni magát. .Majd ha az Anyu jobban lesz . hogy mostanában elutazzon.ván mosolygott. Nagyi. mert a munka túlságosan igénybe veszi. És Bernie belement a játékba. kiköltözünk Stinson Beachre. Így több ideje lesz rá.mondta rendszerint. Valamennyien 432 . . ezúttal azonban nem.

drágám? . és 433 . . majd rámosolygott. Amikor újra elaludt. mert Liz olyan volt. . mint aki az utolsó perceit éli. Mintha ott vissza tudnák fordítani az események menetét. a szíve majd kiugrott a helyéről. De Liznek nem volt választása. . Bele kellett egyeznie a kezelésbe. amelyektől akár végzetes szívrohamot is kaphat. és megpróbált természetes arccal mosolyogni. felemelte a fejét. Erre már a kezdet kezdetén figyelmeztették őket. A kórházban Bernie alvó feleségét nézte. Bernie pedig a könnyeit nyelte.Jól vagy. hogy olyan erős szereket használnak a kemoterápiás kezeléshez. és amikor az asszony félálomban megrebbent. Bernie kiment a folyosóra. Mind a ketten tudták.Valami baj van? .várták már.Igen. majd gyengéden megfogta a kezét. megsimogatta az arcát.Liz visszahanyatlott a párnájára.Az asszony a homlokát ráncolta. hogy a tengerparton legyenek.

drágám. hogy a híreket Liztől kellene hallania. nem pedig az 434 .hazatelefonált. rám mosolygott. egy nővér marad vele.Szervusz. .Minden rendben van. Meg se rezzent.Átpillantott a szoba túlsó sarkában kucorgó Jane-re.. amikor letettem. Kiitta a cumisüveg tartalmát.. Nem rázták meg úgy a dolgok. Arra az emeletre vágyott. mint eleinte. Amíg ő telefonál. Csuda aranyos. Bernie már kezdte megszokni a kórházat. Túlságosan is. a másodikra. és ne itt legyenek. . Mama! Mi újság? .A lányod megvert társasjátékban. Már-már normálisnak tartotta. hogy még egy gyerekük szülessen. nehogy felébressze. leszámítva. ahol egy évvel ezelőtt voltak. Alexander épp az előbb aludt el. Minden olyan rendjén valónak tűnt. és elaludt a karomban. a haldoklók között. Nem akart az asszony szobájából telefonálni. .

Hogy érzi magát? Ruth halkan beszélt. az anyja pedig vigyáz a gyerekekre. És hiába nyolcéves csak a kislány. Ehelyett Lizt a kórházban mérgezik a kemoterápiával. valami mélységes szomorúság sugárzik belőle.Furcsa volt. Utóbb Ruth ezért ugratta. . Holnap ebédtájt otthon leszünk. csaknem lehetetlen felvidítani. miről folyik a beszélgetés. . Ritkán volt része ilyesmiben az utóbbi időben. ami történt. de a kislány olyannyira fülelt. .Várunk benneteket. miért történt. Nincs szükséged valamire. Tudta ugyan. hogy az 435 . de a kislányra ráfért egy kis viccelődés.Jól van. nehogy Jane megsejtse. Bernie? Nem vagy éhes? . Most alszik. hogy a saját bábuja helyett tévedésből a nagyanyjáéval lépett a táblán. és tréfásan csalással vádolta. a feleségétől pedig azt kellene hogy hallja: otthon minden rendben. Az áruházban egy tárgyaláson kellene lennie.anyjától.

Adj egy puszit a nevemben Jane-nek.kérdezte a rémülettől kerekre tágult szemmel Jane. Johanssennek. . ha felébred. mintha Liztől érkezne. amilyent addig nem érzett. ha Bernie üzenetét úgy tolmácsolja. Reggel azonban Liz új fájdalmakra ébredt. Az orvosok pedig 436 . amikor Ruth odalépett hozzá. holnap találkozunk. Úgy érezte.Jó éjt. mintha az egyik oldalán végig elrepedtek volna a bordái. Scarsdale-ben a háztartás Hattie dolga volt.Jól van.Jól vagyok. drágám. . és nyomban el is mondta dr. . De szokatlan időket éltek.Jól van az Anyu? . Holnap reggel már jön is haza. hogy megölelje. és csókoltat.anyja ilyent kérdezzen. Csókold meg Lizt a nevünkben is. jobb. aki konzultált az oszteológussal és az onkológussal. Éles. szúró fájdalom volt. Ruth úgy vélte. Különösen Bernie és Liz. .

de az orvos azt mondta Bernienek. Az asszony ugyan hazamehet. aki ököllel csapott az orvos íróasztalára. További áttétek keletkeztek. az orvosok pedig nem tudnak segíteni.Mi a ménkűt csinálnak maguk egész álló nap? 437 . és bár mindent megtesznek a csillapításuk érdekében. sajnos egy idő múlva alig fog segíteni Lizen.Hogyhogy nem tudnak segíteni? Ez meg mit akar jelenteni? . hiszen a sors iszonyatos csapást mért rá. mielőtt hazaindulhatott. Minden oka megvolt a dühöngésre. Amikor néhány órával később meglett az eredmény. A kemoterápia hatástalannak bizonyult. . Johanssen ezt Liz folyosójának végén lévő kis szobájában mondta meg Bernie-nek. közel a vég.újabb röntgenre és izotópos csontvizsgálatra küldték Lizt. nem volt benne sok köszönet.Az orvos megértette Bernie lelkiállapotát. Mostantól a fájdalmak erősebbek lesznek. .

. Ez igazságtalan. dr. Embertelen kínok között fog meghalni. az egész csak óriási félreértés. És Bernie tudta.Szálkákat húzgálnak ki az emberek fenekéből. hogy még a fájdalmait sem tudják enyhíteni?! . Várt egy keveset. és hirtelen zokogni kezdett. hogy csak csekély mértékben tudják enyhíteni a felesége fájdalmait. Johanssen iszonyúan sajnálta. amíg az illető azt nem mondja neki. és van képe azt mondani. Legszívesebben addig rázott volna valakit. Lizen lehet segíteni. 438 . a felesége nem is rákbeteg. A legbotrányosabb megcsúfolása mindannak. És azt kell hallania. életben marad. Bernie az asztalra borulva zokogott.A játszma véget ért. uramisten. amit valaha tudni vélt. hogy a helyzet megváltoztatható. de tehetetlen volt. vagy keléseket vágnak fel? A feleségem rákban haldoklik.Mit tehetnénk érte? Ó.Johanssennel szemközt ült az íróasztalnál. segítsen valaki! .

valaki ki akarja tépni a szívét. Csak azt szeretném. igen.Demerolt kezdünk vele szedetni. . akár egy haldoklóé. Percodant. majd megrázta a fejét. Fine. Mr. Egyre nagyobb dózisban kapja majd. mert szeretnénk a lehető legjobb közérzetet biztosítani számára. Később majd áttérünk az injekcióra. hogy milyen iszonyú az egész. hogy csökkentse a kínt.majd letett elé egy pohár vizet.Bármit megtett volna. ha az hatásosabb. vagy ha úgy akarja.Én is beadhatom az injekciót? . Tudom. Szomorú kék szemét Bernie-re függesztette. . Dilaudidra. Demerolra vagy morfinra. .Ez meg mit akar jelenteni? . Tudomásom szerint két kis439 .Ha akarja.Bernie tekintete olyan volt. ha tisztában lenne a korlátainkkal. de előbb-utóbb szükség lesz mellé egy szakképzett ápolónőre. Mindent megteszünk. ami tőlünk telik. . és rettenetesen sajnálom. Úgy érezte.

Az orvos felállt.És a tanítással mi legyen? .gyerekük van.Liz nagyon szeret ott lenni. ő mit akar. hadd döntsön ő maga.Akkor feltétlenül menjenek. . ha a város közelében maradunk? . és Stinson Beach amúgy is csak fél óra autóútnyira van. Maga szerint kimehetünk Stinson Beachre. .Hirtelen újra kellett gondolni mindent. Bernie mogorván bólintott. különösen Liznek. 440 .Attól függ.Nyugodtan menjenek nyaralni. Bernie pedig nagyot sóhajtott.Mit mond a feleségemnek? Megmondja neki. A környezetváltozás valamennyiüknek jót fog tenni. ha erősödnek a fájdalmai. Én is kijárok oda.Mondjon fel most azonnal? . majd letette a vizespoharat. . vagy jobb. Még néhány hét hátra van a tanévből. Ártani nem árthat neki. De valószínűleg nem lesz képes rá. . . Bernie-nek hirtelen eszébe jutottak a nyári tervek. Jót tesz a lelkemnek. . ha ettől fél. Hagyja. Pedig még csak tavasz van.

makrobiotikus diétára kellene őt fogni. mennyi rossz hírt bírnak még el.Azt hiszem.Bernie gyorsan megrázta a fejét. Talán Mexikóba kellene vinnie a feleségét. hipnózissal vagy hittel meggyógyítottak rákos betegeket. hogy elmondjuk neki. . netán a hittel gyógyítók szektájához fordulni.hogy már a csontjait is megtámadta a kór? . az meg nyilvánvalóan kudarcra van ítélve. hogy a rákellenes csodaszerhez jusson. Egyre-másra hallott olyan történeteket.hacsak maga nem akarja. a vizsgálati eredményekkel szükségtelen elcsüggeszteni kérdőn pillantott Bernie-re . vagy Lourdes-ba utazni vele. Bernie azonban azt is 441 . amibe ők belevágtak. hogy terjed a betegség. meg hogy vajon nem tesznek-e rosszat. hogy bizarr diétákkal. ez felesleges. Azt hiszem. Szerintem a fájdalomból már tudja. és azon morfondírozott.

fején vadonatúj paróka. . hogy élete a lehető legjobban hasonlítson a hajdani normálisra. A bordái nagyon fájtak. a szőke paróka pedig úgy hullott a vállára. ilyen éles fájdalmat még soha nem érzett. elöl gombos ruhát viselt. 442 . készen vagy? . ugyanolyan színű. mint egykoron a saját haja. Tudta. és nem akar hiú ábrándokat kergetni.Szervusz.Mit mondott az orvos? . hogy Bernie szinte elhitte. Nem akarja elveszíteni a fejét. hogy baj van. Ennél tovább nem hajlandó lépni. spárgatalpú cipőt. Otthon akar maradni a férjével és a gyerekeivel. amit az anyósa hozott neki. meg tanítani szeretne az iskolában.Liz a szobájában várta felöltözve. . hogy Liz hallani sem akar másról.tudta. Ha nem nézte a fekete karikákat a szeme alatt. Liz nagyon csinos volt. meg feltűnő soványságát. ahol évek óta dolgozik. édes. a felesége valódi haja. Halványkék.Liz arca aggodalmat tükrözött. Olyan jó minőségű paróka volt. és azt akarja.

Liz pedig elgondolkodott. sokat emelgeti a kisfiát? . ellenben gesztusnak annál nemesebb.Nos. semmi újat.Ugye.Nagyon fáj. -Nem gondolod. megvonaglott az arca. kedvesem? . Johanssen iránt. Igaz.Semmi különöset. akkor min csodálkozik? . . A nővér tolószékben vitte a bejáratig. és a férje észrevette. Alig tudott megszólalni. . . .Liz habozott. . Majdnem tizenkét kiló.A válasz ugyan nem volt kielégítő.Igen. és folyvást ölbe kéredzkedett.. A kemoterápia. használ. szinte egész nap hurcolja a gyereket. majd rábólintott.Mosolyogva nézett rá. hogy amikor beült a kocsiba. majd bólintott. úgy tűnik. Alexander még nem járt. hogy a 443 .És hány kiló a kisfiú? Liz elmosolyodott a kérdés hallatán. és Bernie mélységes hálát érzett dr. és Liz Bernie karján hagyta el a kórházat. Liz az orvosára pillantott.Akkor miért fájnak anynyira a bordáim? . .A gyerekgyógyász diétára akarja fogni. Nagyon lassan járt.

sajnálom. utána Liz azt mondta.Te vagy a legjobb ember a világon.Addig nem veszek be orvosságot. Liz. . és már csak ezért is gyűlölte.Szeretlek.Liz pontosan tudta. és gyengéden megcsókolta. . . no meg a többiek miatt is. Fine. Jane és Ruth már várták őket. de a csontvizsgálat és a röntgen 444 . felsegítette a lépcsőn. amíg kibírom nélküle. Bernie hazavitte a feleségét.Liz a férjéhez hajolt.mélylégzés segítene? . Iszonyatos erőfeszítést követelt tőle. Mr. hogy ennyit kell szenvedned miattam. Talán majd éjszaka.. mert nem haldokolnak. mert olyan sokára jöttek. milyen nehéz ez a helyzet valamennyiüknek. .Remek ötletnek bizonyult. . és egészen hazáig gyakorolták. . . Jane aggodalmas arcot vágott. És azután még ott vannak a fájdalomcsillapítók.Feleslegesen hősködsz. könnyebben érzi magát. amelyeket az orvos előírt.Maga a hős. akiket néha még azért is gyűlölt..

Bernie nem vitatkozott. . Ruth pedig sokat sejtető pillantást vetett Jane-re. bár az anyja. és bár nem beszélt róla.Ő észrevette. láthatóan fájdalmai voltak. amikor San Franciscó-i tartózkodása utolsó napján felkereste a fiát az áruházban. az Anyu mindig délelőtt jön haza. és a fiú ráordított az anyjára: 445 . A tanítást azonban nem volt hajlandó abbahagyni.Tudod. elesettebb. és addigra Jane már teljesen kétségbe ejtette Bernie anyját. de addigra már Liz útban volt hazafelé. hogy Liz. Valami baj van.meglehetősen sok időt vett el. . Jane azonban nem. ha lehet.Egyszerűen nincs hozzá ereje! Hát nem látod? Bernie irodájában voltak.Na ugye! . Ragaszkodott hozzá. .Felhívatta a nagyanyjával a kórházat. . hogy mindentől függetlenül kitartson a tanév végéig. Nagyi. megmondta neki. Tudom. hogy ez őrültség. amikor a bejárati ajtó kinyílt. Délután négyre értek haza.

a rák akkor is megöli! . .Meg fogja ölni! És ekkor Bernie minden elfojtott dühét az anyjára zúdította. . az az istenverte ocsmány betegség.Az istenit. Odalépett a fiához.Dehogyis! A rák. az öli meg! Az öli meg. vagy a kezelésre.. . az orvos azt mondta. Mama.Egy megtört ember hangján szólt. vagy elmegy az iskolába. az rohasztja el az egész testét.Édesem.. még mindig háttal. Végül megállt.Bocsáss meg. különösen olyasvalakivel.. 446 . ennek nem volna szabad megtörténnie.. hogy otthon ül és a halált várja. az anyjának majd a szíve szakadt meg a hallatán. a tanítás nem árthat neki! ... és teljesen mindegy. és átölelte a vállát. vagy elutazik Lourdes-ba. annyira. annyira sajnálom. .. és üres tekintettel kinézett az ablakon. és járkálni kezdett a szobában. hátat fordított az anyjának.A könnyek gátja felszakadt a torkából.

bár azt hiszem. hosszú hónapok óta sír. bárcsak megállítaná őket valami. . Tegnap este. aki helyzetjelentéseket közölt Mrs. mi lesz Jane-nel meg a kisfiúval.. és így is volt. . Finkel447 . ez se nekik.Ismét elöntötték a szemét a könnyek. Lassan szembefordult az anyjával. hogy Bernie egészen elámult. hogy maradjak még egy kicsit? Semmi akadálya. . Hat hónapja tudják a diagnózist. Úgy érezte. . s közben fohászkodnak. Senki.. Mihez kezdünk Liz nélkül? .. akiket utál. De magammal is vihetem a gyerekeket. kedves asszony lett. se Liznek nem lenne jó.Még azokkal sem. .akit az ember szeret. amikor telefonon beszéltem vele. Mintha eltűnt volna az a nőszemély.Az anyja olyan értelmes. akinek ilyen büntetést kívánt volna.Nem akadt senki a világon.. említette is.Azon töprengek. Apád is helyesli. hat hónapja csúsznak lefelé egy szakadékba.Akarod.

szívrohammal fenyegetőzött. holott csak két és fél éve történt. És mi lenne. 448 . Mama. . Július közepéig kiveszek hat hét szabadságot. és ha kell. . . hogy egyszer majd elfelejted. én meg majd onnan járok be dolgozni.Az emlék azonban megmosolyogtatta a fiát. hogy egészen az utolsó pillanatig minden úgy menjen. amikor bejelentette a szüleinek. ha itt maradnék.Hát persze. Olyan távolinak tűnt. Bernie mosolyogva gondolt vissza arra az estére a Cőté Basque-ban. hogy felajánlod. aki. ahogy eddig. .Nagyon kedves.Mindketten mosolyogtak. de Liznek nagyon fontos. valahányszor a fia olyan lánnyal randevúzott. és segítenék nektek? Bernie harminchét éves volt.Emlékszel. Inkább százéves aggastyánnak. hogy egy Elizabeth O'Reilly nevű katolikus nőt vesz feleségül. és nem érezte magát gyereknek. A tanév után kiköltözünk a tengerpartra.stein epehólyagjáról. Mama? . Nagyon remélem. aki nem zsidó.

Akkor most menj vásárolni.bólintott az anyja. Paul Berman nagyon megértő.De ha mégis szükség van rám. és a következő géppel érkezem. Ő maga szétszórt volt. vegyél valami szépet Liznek is. hogy vegyen magának. majd megölelte az anyját. Bernie most méltányolta igazán a feléjük áramló figyelmet. de nincs ereje.Rendben van . A gyerekosztály főnöke egyszerűen imádta Jane-t. Ötvennégy kilóról harmincnyolcra fogyott. ám a gyerekeknek Bernie dobozszám hordta haza a ruhaneműt az áruházból. úgy érezte. Ha van egy kis időd. .Bernie szalutált. Mintha féléves kora óta rá se 449 . Most már szinte gyerekméretű ruha kell neki. Világos? .Igenis! .Nagyon szeretne egy új ruhát. .Vagy akár Jane-nek. Alexandernek pedig már a születése előtt küldött ajándékot.még többet is. . szólsz.Csupa csont és bőr. s azóta sem hagyta abba. . . egyik gyerekkel sem törődik eleget.

Bernie pedig utólag megbánta. hogy engedett. még mielőtt Liz elindult az iskolába. hogy nem fogadták meg Tracy tanácsát. Mindketten tudták a 450 . és nem fordultak pszichiáterhez. Nagyon nehéz időket éltek át mind. amikor Ruth elutazott. és a két asszony egy percig mozdulatlanul állt a bejáratnál.nézett volna a fiára. és mert mind a ketten olyan szerencsétlennek érezték magukat. Reggel odament Bernie-ékhez. Ekkoriban Tracy vitte reggelenként iskolába Jane-t. és Bernie sajnálta. Liz nyitott ajtót. A legszörnyűbb pillanat másnap következett be. egyszerűen azért. mert szerette. Liz a pótmamát várta. Bernie pedig már elment dolgozni. mert ott volt a közelében. hogy aztán munkába indulhasson. Alexandert pedig már letette a délelőtti alvásra. Jane-nel meg minduntalan civakodott. Liz kerek perec visszautasította az ötletet.

..Köszönöm. 451 . Nagyi. ahogy az orvosok mondják. . mondta alig hallható suttogással. Liz kinyújtotta a karját. nagyon-nagyon szeretünk.Ígérem.Megszorította az aszszony keskeny vállát. . búcsúzóul odaintett.. Egymásra vetett pillantásukban nem volt semmi tettetés. Te pedig vigyázz magadra. Ruth addig integetett neki.El akartam búcsúzni. . és akkor észrevette.Én is szeretlek benneteket. Liz.látogatás okát. Szeretünk. és könnyes szemmel nézett Ruth-ra. hogy eljöttél..És Bernie-re is.Ruth egy percre még átölelte a menyét. .Vigyázz rájuk helyettem is. . . Liz pedig az ajtóban állva nézte a távolodó taxit. Mindent csinálj úgy.. .Elakadt a szava. .. amit ő vett neki az előző nap. . hogy Liz azt a ruhát viseli. . Liz. és megölelte az anyósát.Köszönöm. Imádkozom érted. majd sarkon fordult és elindult. míg el nem tűnt a szeme elől.

Másnap készültek kiköltözni a tengerpartra. amit az anyósától kapott. és Liz azon a napon az új ruháját viselte. Lelkesen ugrándozva haladt az osztályterem felé. majdnem olyan. hogy az anyja haldoklik. csak épp soványabb. energikus és nagyon szép. hogyan képes rá. Június kilencedike volt az utolsó tanítási nap. Bernie és az orvos csak ámultak. Az anyja élénk volt. Minden délután erős fájdalomcsillapítókat kellett szednie. hogy az anyja állandóan alszik. Legfőbb siráma ugyanis az volt.Huszonegyedik fejezet Liz a tanév végéig megtartotta az óráit. mint régen. Rendszeresen telefonkapcsolatban volt az anyósáékkal. Ruth vidám történeteket mesélt neki a scarsdale-i életről. Jane pedig panaszkodott. panaszait azonban nem tudta igazán szavakba önteni. és ennek a kislány nagyon örült. rózsaszín ruhácskában és 452 . Jane már alig várta. Az évzáró napján Liz autóval vitte Jane-t az iskolába.

szó nélkül. majd tanítványai felé fordult. Sikerült befejeznie valamit. És most el kell búcsúznia tőlük. önmagának és Janenek is. hogy szeretik őt. . Évzáró után még zsúr is lesz. halkan becsukta maga mögött az ajtót. tejjel. rózsaszínű krétával egy hatalmas szívet rajzolt a táblára. mint aki boldog. Valamennyien ott voltak: huszonegy tisztára mosott arcocska.Boldog Bálint-napot valamennyiőtöknek! .Liz úgy festett. És azt is jól tudta. amelyet Ruth nagyival választottak ki az alkalomra. Megfordult.De hisz nincs is Bálint-nap . Liz biztosra vette. és az is volt. Ez volt az ajándéka a gyerekeknek. hogy ő is szereti ezeket a gyerekeket. tortával.közölte Billy Hitch453 . Végtére is nem tűnhet el csak úgy.abban a fekete pántos cipőben. Liz belépett saját osztályának termébe. ragyogó tekintet és várakozó mosoly. süteménnyel. . aminek óriási jelentőséget tulajdonított. mire a gyerekek kacagni kezdtek.

Liz egyesével hívta ki őket. . nem tagadta meg önmagát. és szórakozunk egy kicsit így együtt. Mindenkinek hoztam meglepetést. hogy gombóc növekedik a torkában.De igen. . eredményét. még ha az csupán a játszótér felsöprése volt is. fegyelmezetten ültek a helyükön. de tudta. hogy az utolsó napot töltötték az iskolában.Karácsony van. mit szeretett minden egyes gyerekben a legjobban. Érezte. . Mindegyiküket megdicsérte valamiért. hogy fegyelmeznie kell magát. és mindegyiknek átadott egy saját kezűleg készített ajándékot. tulajdonságát. a mókamester. és ahhoz képest. . mennyire szeretlek benneteket.cock. mielőtt a nagy mulatság elkezdődik. Ma elmondhatom nektek. Ma van az én Bálint-napom.A gyerekek kíváncsi tekintettel pillantottak rá. 454 . Az ajándékból kiderült.Maradjatok egy kicsit csöndben.Billy. . melyik képességét.

hogy az iskolai ünnepélyre kell. Csak annyit mondott. Ezt készítette a gyerekeknek. és minden egyes ajándék kivágásokkal és szövegekkel volt díszítve. A gyerekek kicsit meglepődve ültek a padokban. Hónapokba és ereje utolsó morzsáiba tellett. Rice-nak is sok örömet 455 . amelyek személy szerint az ajándékozottnak szóltak. . Mrs. hiszen ezek a gyerekek az "ő" másodikosai. Utána elővarázsolt kéttálcányi szív alakú piskótát meg egy újabb tál gyönyörűen feldíszített aprósüteményt. a harmadikban. mindegyik ritka ajándékként nézte a kis csomagját. merthogy az is volt.Mindegyik gyereket emlékeztette valami kedves eseményre. és nagyon büszke vagyok egész évi kiváló teljesítményetekre. és tudom. hogy jövőre.És végül azt szeretném mondani nektek. hogy nagyon szeretlek benneteket. De külön sütött az osztályába járóknak. és még Jane-nek sem árulta el. amíg Liz elkészítette nekik.

Eleredtek a könnyei. A süti olyan szép volt. De egy napon majd találkozunk.. 456 .. . Jane-nel. . Mrs. . Fine? . Ezt ne feledjétek. egyik kezében még mindig az ajándékot szorongatta.fogtok szerezni. hogy nem akarta megenni. és már nem is próbálta leplezni a könnyeit. Charlie. nem leszek itt. . adjatok neki egy puszit a nevemben. és egy fekete hajú. .Kérem.És valamennyien nagyon fogtok nekem hiányozni. .És ha találkoztok a kislányommal. fekete szemű kisfiú szomorúan nézett Lizre. .. mindannyian szeretjük.Jövőre már nem lesz itt. Mrs. aki Lizhez rohant.Nem. ne menjen el.Az első padból szívet tépő zokogás hallatszott. Kis időre elutazom. Ti meg én..kérdezte egy vékony hangocska az utolsó sorból.. Nancy Farrell volt az. Fine. a másikban pedig a süteményt. . és a nyakába vetette magát.Nagyot sóhajtott.

És ekkor az osztály tagjai egyenként odamentek. de azt hiszem. és azt mondta a gyerekeknek: ..Nem akarok elmenni. Mindegyikőtöket külön-külön. ideje elindulnunk az ünnepélyre. Lizre néztek.. tényleg nem.Szeretlek benneteket. arra jött Tracy.Amikor megszólalt a csengő.. muszáj.Az osztály azonban komoly képet vágott. . . .Ha lehet. . Nancy. És amint ott állt és a gyerekeket nézte. mi 457 . Billy Hitchcock pedig megkérdezte Liztől. aki megérezte. mélyet sóhajtott.Billy erre bólintott. Most már mindörökké emlékezni fognak rá. zacskóban vitték magukkal az ajándékokat és a finomságokat. . akkor természetesen. aki rájuk mosolygott. .. meglátogatja-e majd őket. mint egész évben soha. Liz pedig mindegyiküknek adott egy puszit és megölelte őket. és a gyerekek olyan fegyelmezetten mentek ki a folyosóra.Azt hiszem..

Liz. és Jane ezt nagyon rossz néven vette. . . Nehéz szívvel köszönt el a tanároktól. . jól. Vagyis hát kimondtam.Többé-kevésbé. a barátnője pedig megölelte.Elmondtad nekik? . . valaki beszámolhatott az osztályban lezajlott külön kis ünnepségről. Azt mondtam.Azt hiszem. és megtörölte a szemét. hogy elmegyek. .Senkivel nem akarta ezt tenni. Elérkezett a búcsú ideje. és Liz ki akarta mondani a búcsúszavakat. -Liz kifújta az orrát. Jane olyan csendes volt.Azt semmiképpen nem akartam. milyen nehéz lesz az utolsó nap Liznek. hogy az szinte megrémítette. Néhányan meg is értették. és amikor kilépett az iskola épületéből. hogy az anyósa elköszönt tőle. és nem tűntél el szó nélkül az életükből.kérdezte suttogva. A 458 . Jól tudta. teljesen kimerültnek érezte magát. mielőtt kiment a repülőtérre.történt. Ezért esett olyan jól neki.Hogy sikerült? . hogy Jane-nel együtt hazaautózzon.Szép ajándékot adtál nekik. . Úgy sejtette.

Jól vagyok.Anyu! . Jane már szinte testesebbnek tűnt az 459 .kislány ugyanis még mindig nem tudott szembenézni a rájuk váró jövővel. hogy itt kell hagyjalak benneteket .Hiszen olyan különleges személyről van szó.Nem tudnak valamit kitalálni? . apura és Alexre. és szeretett anyját veszíti el.Jane az anyja karjába vetette magát. és sokáig nem szálltak ki az autóból.De mindig a közeletekben maradok. . majd kart karba öltve mentek be a házba. Leállította az autó motorját a házuk előtt. Jane nyolcéves. . .Jane erre bólintott. ugye? .Igen.nyögte rekedten Liz.Ilyen komoly arcocskát Liz még soha nem látott. és vigyázok rátok. rád. .Talán valamicskét. .Liz a kislány érdekében próbálta szépíteni a helyzetet. .Nagyon sajnálom. de az arcán peregni kezdtek a könnyek. hogy hazudik. De miért nem gyógyítja meg valaki? . . drágám? . . de mindketten tudták.Nem vagy jobban.

A leveleket a Bibliájába csúsztatta. mennyire szereti. de minden címzettnek leírta. milyen sokat jelent neki. nem hosszú levelet. Jane-nek és Alexandernek címezte a levélkéket. csak valamivel kellemesebb. aki elvitte Jane-t fagylaltozni. Ettől az anyja is jobb kedvre derült. Bernie-nek. hogy el kell hagynia. Aznap délután átjött Tracy. Ruth-nak. Ettől semmi sem lett könnyebb. és utána mintha megkönnyebbült 460 .anyjánál. mint amióta elkezdődött ez az egész. Ezen a délutánon Liz leült. és négy levélpapírra írt néhány sort. és közelebb érezte magát a lányához. meg sétálni a parkban. miért. a kislány pedig hónapok óta először tűnt vidámnak. és hogy mennyire sajnálja. A kisfiúnak írott levél okozta a legnagyobb fájdalmat. hiszen a gyerek soha nem fogja ismerni az anyját. amelyet a komód egyik fiókjában tartott.

És most megtette. mindenkinek remek volt a kedve. Egy nappal előtte azt mondta Bernie-nek. később pedig felhívta dr. olykor Jane az öccsét is magával vitte. Ez most azt jelenti. amikor Liz a lányával sétálni indult. de most először nem volt rá hajlandó. és nem kér a kezelésből. Hosszú ideje készült az írásra. mire a férfi pánikba esett. és másnap reggel. Johanssent. hogy tanácsot kérjen tőle. Huszonkettedik fejezet Liznek három héttel később.Liz azt mondja. hogy nem akar kórházba menni. hogy feladja? . július elsején kellett volna visszamennie a városba a következő kezelésre. és a hullámverést nézték. jól érzi magát. . Liz a nyaralóban sem fogadott el segítséget senkitől. az induláskor. összecsomagoltak a nyaraláshoz.Bernie akkor telefonált. És amikor késő délután Bernie hazaérkezett. továbbra is ő 461 .volna. Rendszeresen lementek a tengerpartra.

amikor először meglátogatta a tengerparton Lizéket. Jane pedig egyenesen élvezte. Talán nem árt. . megcsókolta. Bernie is ott volt segítségnek. Apu. . .Ha erőszakkal behozza a kezelésre. hogy gondoskodhat a kisbabáról.felelte az orvos. és ereje szerint ellátta Alexandert. Bernie-nek meg eszébe jutott. amikor fürdőruhákat küldtél nekem? Még mindig megvannak. egyre alamuszibb leszel? Odahajolt. és azt is bevallotta.Jane annyira szerette ezeket a fürdőruhákat. . hogy felhívta az orvost. Hamarosan 462 . Tudod-e. mire Liz nevetve leszidta. hogy nem volt hajlandó elajándékozni őket. milyen boldog is volt.Emlékszel. ha kihagy egy hetet. az sem segít túl sokat. noha már régen kinőtte mindet. ha a jövő hétre halasztanánk? És Bernie ezt fel is ajánlotta Liznek.Lehetséges .főzött. Mi lenne. hogy ahogy öregszel.

amikor Liznek a kezelésre kellett volna mennie. Alexander tizennégy hónapos. A tengerparton egyszer csak visongva odabukdácsolt Lizhez a gyenge szellőben.Na látod. Még nem akart áttérni az injekcióra. amikor tényleg szüksége lesz rá. Félt. Liz diadalmasan pillantott Bernie-re. Bernie megkérdezte a feleségét. amikor Alexander megindult. helyettük Liz Tracyt hívta fel egy kis csevegésre. hogy ha időnek előtte az erősebb szerhez folyamodik. hogy a következő héten elmegy a kezelésre. a többiek pedig nevettek. Fel is hívta őket. Nyíltan beszélt is róla Bernie-nek. milyen jó. Aznap este. de nem voltak otthon. már nem fog használni. 463 . . és éppen azon a napon indult el. hogy nem mentem ma be a kórházba! .Abba azonban beleegyezett. hogy elveszíti az anyját. Egyre növekvő fájdalmait tablettákkal igyekezett csillapítani.kilencéves lesz. volna-e kedve összejönni Bill és Marjorie Robbinsszal. És olyan nehéz a tudat.

az első párizsi útra. spárgát főzött és hollandi mártást. és 464 . Alex szinte fejest ugrott a krémbe. Szombat este kedvenc marhasültjüket készítette vacsorára.Sokáig beszéltek. Jane-nek erről eszébe jutott a banános fagylaltkehely. nagyon szerette Tracyt. és mindannyian olyan jót nevettek rajta. amikor elveszítette az anyját a Wolff Áruházban. Mosolyogva tette le a kagylót. és nagyokat nevettek. édességnek pedig karamellkrémet. közös nászútjukra. Liz egész este ezekről az emlékekről beszélt Bernie-nek. hogy nem tudott felkelni. az esküvőre. Liz krumplit sütött héjában. Valamennyien az emlékezések időszakát élték. másnap azonban olyan erős fájdalmai voltak. Bernie parázson sütötte meg a húst. az operaszezon megnyitására. amit Bernie-től kapott. visszagondoltak Hawaiira. az első tengerparton töltött nyárra. az arca ki se látszott a maszatból.

majd elmentek lefeküdni. hogy fussanak egy kicsit. Nem is tűnt olyan soványnak. Áldás volt a jelenléte.Drágám. hogy jöjjön ki hozzá. és nem volnának fájdalmai.szinte rimánkodott Johanssennek. abban vitték magukkal Alexandert.. talán ez a 465 . és meglepte. amiért Bernie nagyon hálás volt neki. Liz még vacsorára sem ébredt fel. aki mosolyogva aludt el. Úgy festett. Az orvos további gyógyszereket írt fel Liznek. mintha nem is aludt. hanem egész nap talpon lett volna. mennyire éber Liz. És az orvos meg is tette. . hol van Jane? . majd kivitte őket a tengerpartra.. Morfininjekciót adott az asszonynak. Egy kengurut is hozott. és Bernie hirtelen arra gondolt. Tracy átjött.Bernie éppen olvasott. és csak késő délután ébredt. Tracy pedig beadja az injekciót. Éjfélkor Liz Bernie-t szólította. mint korábban. hogy segítsen Bernie-nek a gyerekeket ellátni. A gyerekek csendben ettek.

ám a felesége mosolyogva ingatta a fejét.Liz olyan jól nézett ki. De hiányzol neki.javulás kezdete. Bármily bizarrnak tartotta is az ötletet. Jane megrebbent. majd az arcát.Most? Liz bólintott. hogy Bernie szívesen hozott volna neki valamit a kihagyott vacsora helyett. . drágám. és olyan arcot vágott. Bernie felvette a köntösét.Szia.Jól van az Anyu? . .Igen. Apu suttogta álmosan. csak Bernie még nem tudta. amikor Bernie megcsókolta a haját. Ám ez valami egészen másnak volt a kezdete. Adnál neki egy jóéjtpuszit? 466 . . . és lábujjhegyen elosont a kanapén alvó Tracy mellett.Látni akarom Jane-t. és kinyitotta a szemét. mint akinek nagyon sürgős a dolog. Ennél valamit? . majd hirtelen felült. Tracy velük maradt éjszakára.Jane alszik. . hátha Liznek szüksége van egy injekcióra vagy Bernie-nek némi segítségre a gyerekekkel másnap reggel.

Szia. és Bernie nyomában bement a szülők hálószobájába.Csak azt akarom mondani. és úgy találta. . az anyjára mosolygott.Jane láthatóan örült a fontos feladatnak. Jane meg egy idő múlva elbóbiskolt. Anyu. . a szeme pedig ragyogott. . ahol Liz ébren várta. Jobban vagy? .Hát persze. Pillanatnyilag nem fájt semmi. . Nyomban felkelt. amikor Jane odahajolt. hogy megpuszilja.Sokkal jobban. tisztán csengett. Kicsit beszélgettek. hogy szeretlek. jobban is néz ki. majd még egyszer felnyitotta a szemét. aki megcsókolta. sutyorogtak. .Szia.Csak ekkor látszott.Bebújhatok melléd? . Legalábbis akkor este. drágám! -Liz hangja erősen. milyen rettenetesen sovány. .Jane reménykedő arcot vágott. és 467 .Már a fájdalom is elmúlt. A kislány még soha nem látta ilyen szépnek az anyját. . Liz pedig mosolyogva lebbentette fel a takarót. az arca azonban mintha kicsit teltebb lett volna.

.Alexander gyönyörű kisfiú volt. hogy belekapaszkodhasson az életbe. Liz dorombolt. Holnap nagyon fáradt leszel. Benézett a fürdőszobába. Liz Alexander ágya fölé hajolt.De Liz nagyon is éber volt és élénk. Liz már nem volt az ágyban. Mintha az asszonynak arra lett volna szüksége. mennyire szereti.Jó éjt. és suttogva beszélgettek. de ott sem találta a feleségét. vagy talán hogy 468 .Aludnod kellene. . és befészkelte magát a férje karjai közé. és megmondta a férjének. Liz lábujjhegyen lépdelt vissza a szobájukba. drágám. Bernie pedig visszavitte a szobájába. szépségem! . . de mire visszaért. és ekkor meghallotta lépteit a szomszédos szobában. hogy valamennyiüket magához szorítsa. Jane elaludt az anyja karjában. mennyire szereti. és gyengéden a kisfiú szőke fürtjeit simogatta. Bernie a mellét simogatta.újra elmondta neki.

és csak futott. És amikor másnap reggel Bernie felébredt. nehogy valaki bejöhessen. mielőtt elhagyta őket.elengedje. belülről kulcsra zárta a hálószobájuk ajtaját. megsimogatta a kezét. mellette van a felesége. Először megrázta. Kilépett. hogy közben magához szorította a feleségét. Nehéz volt elhinni. a férje karjában. Csaknem egész éjszaka beszélgettek. Liz már nem volt. Bernie sokáig nézte lehunyt szemű feleségét. mi történt. azután az arcát. és keserves zokogás tört ki belőle. halkan behúzta maga mögött. és Bernie-t végül úgy nyomta el az álom. Napfelkeltekor aludt el. hogy nem alszik. úgy érezte. aztán már tudta. és érezte teste melegét. és sokáig. nagyon sokáig futott. 469 .. Liz még egyszer felnyitotta a szemét.. Csendben halt meg. És mindegyiküktől elbúcsúzott. és szélesre tárta a tengerre néző nagy franciaablakot.

Az asszonyra pillantott.Anyu elment.Hova? Megint a kórházba? . akár mástól hallhat. . hogy az arcát láthassa. Bernie leült Jane mellé. futott. Amikor visszaért. majd hirtelen megérezte. és elmondta neki a legszörnyűbb dolgot a világon.. végül a 470 . drágám. elnémult. aki mondott neki valamit.. mi történt. a hálószoba ajtaja még mindig kulcsra volt zárva..futott. . és zihálva sírni kezdett. aki bólintott... amit akár tőle.A kislány elhúzódott Bernie-től. Huszonharmadik fejezet Reggeli után Tracy visszavitte a gyerekeket San Franciscóba. a Halsted temetkezési vállalat emberei pedig délben jöttek. Ekkor mindent megértett. a konyhában Tracy éppen a gyerekeket reggeliztette. karjába vette a kislányt. Erre a reggelre életük végéig emlékeztek.. Bernie egyedül várta őket a házban. Bernie-re pillantott.

A vállalkozó megértően hallgatta. de Bernie azt mondogatta magának. tegnap voltak utoljára az ágyban. az életének. a szívének. majd átnyújtotta Bernie-nek a névjegyét. majd lehajolt. És Bernie tudta. késő délután már a városban lesz. Mindent a legnagyobb körültekin471 . Liz halott. Azt mondta neki. Hallotta. Fogta a kezét. minden utoljára történt. és leült a felesége mellé. nincs értelme az emlékezésnek. Része volt a lelkének. hogy megcsókolja az ujjait. A temetkezési vállalkozóval a nappaliban beszélte meg a részleteket. hogy az is marad. és mindent össze kell csomagolnia. hogyan takarják le és viszik ki Lizt. és eléjük ment. Most vannak utoljára kettesben. és várta a temetkezésieket. ekkor kinyitotta az ajtót. Azt nem bírta végignézni. De ahogy nézte. Be kell zárnia a házat.franciaablakon keresztül ment vissza a szobába. nem tűnt halottnak. hogy befordul egy kocsi a feljárón.

mialatt Jane bőröndjébe hajigálta a kislány holmijait. ahol Liz a parókáit tartotta. úgy 472 . Kirántotta a fiókot. Aznap délutántól felmondta a bérleti szerződést. Soha többé nem akar ide visszajönni. gyerekei anyját? Tracy hívta fel helyette dr. holott ez igazán nem számított. de egyiknek sem volt értelme. Túlságosan fájdalmas lenne. Liz halott. kék vagy zöld selyemmel legyen bélelve. netán fém. Hogy megkönnyítsék a helyzetet.téssel fognak intézni. Hirtelen rengeteg intéznivaló akadt. A temetkezési vállalkozó fontos kérdésnek tartotta. Bernie pedig a nyaraló tulajdonosait. majd lerogyott. hogy a koporsó mahagóni legyen-e. hogy rózsaszínű. Mit lehet megkönnyíteni azon. és sírni kezdett. hogy valaki elveszíti szeretett feleségét. majd egy másikba Alexanderét. Johanssent. A szíve helyén mintha sziklatömb lett volna. Három év után elveszítette. fenyőfa.

érezte. Múlt éjszaka elhagyta. Csak akkor hívta fel a szüleit. . és úgy ordította bele a semmibe: . megköszönte neki közös életüket és a gyereküket. miután megcsókolta őt.Miért. . és az anyja vette fel a telefont. Bernie. Délután kettőre járt az idő. Az ágy pedig üresen tátongott.De választ nem kapott. soha nem fogja abbahagyni. drágám? 473 . amikor már mindent összecsomagolt. Uramisten.Szervusz. és még ahhoz sem érzett energiát.Tessék? . a tengerre. még a légkondicionáló sem segített.Bernie-n hirtelen végtelen levertség lett úrrá. Kinézett az égboltra. hiába is próbálta. New Yorkban élő barátaikkal készültek találkozni. ők telefonálnak. Iszonytató hőség volt New Yorkban.Valami baj van. ő pedig. hogy csak később mennek értük. nem tudta visszahúzni az életbe. Liz elment. . Mama. hogy az anyjával beszéljen. miért? . és Ruth azt hitte.

mit 474 .A következő géppel jövünk. és olyan kegyetlennek.. mit tegyen. Ötévesnek érezte magát.. Ruth pedig aggódó pillantást vetett a mellette álló férjére. átvette tőle a kagylót. . jaj. a férjét. akár egy gyerek. az unokájuk anyját.. A lehető leggyorsabban jövünk. .. a vacsorához felvett szép ruháját. akit a fia szeretett.. . . az éjjel.Nem tudta folytatni.. fiam. .Én.. .A fejét ingatta. hogy meghalt. Ruth pedig már a hangjától is sírva fakadt.. Olyan hihetetlennek tűnt. én.Képtelen volt kimondani.Úgy zokogott. és összedőlt számára a világ. azt akarom. . Én csak. Ruth legszívesebben átölelte volna a fiát...Liz meghalt.Bernie nem tudta. és amikor Ruth hagyta.Máris indulunk! .Nagyon szeretünk. és ebből Lou megértett mindent.Összefüggéstelenül hadonászott.. és közben sírt siratta a lányt. . . Mama! . majd ismét sírni kezdett.Egyszerre nézte az óráját.. jó... .. Liz.Jó...

Muszáj volt. .Nem tudok. ahol Liz meghalt.mondjon. ha kapunk jegyet. Két gyerekről kell gondoskodnia. .Hol vagy. .Lou rettenetesen aggódott érte.. mint a kórházban. csak hogy visszahozza Lizt. . és örült. És egyedül volt. .. . Tracyt hazaküldtem a gyerekekkel. rugdosni.Bernie mélyet lélegzett..Egyedül vagy? . ami beborította az arcát. .Haza kell mennem.Igen.Én a ravatalozóban leszek vele. Csak a gyerekei maradtak meg neki. Vászonnal takarták le.De tudott.. hogy a becsomagolt bőröndök már készen állnak. fiam? . Mindent el kell intéznem. Addig nem hagyja magára. el ebből a házból. Csak el. . .Csakúgy.. a fejét. hányingert kapott az emléktől is. aki soha nem jön már vissza. Hirtelen türelmetlen lett. .Még ma este jövünk.Itt történt.A gondolattól fuldoklott. üvölteni és átkozódni volt kedve. és az előbb Lizt is elvitték.A nyaralóban. . amíg el nem föl475 . ..

Apa. Ruth halkan zokogott. Az esti kilencórás járatra kaptak helyet. Nem bírta volna ki.Köszönöm. és rögtön a Bernie által megadott címre akart menni. Lou átölelte. meg a tragédiáért. Bernie a ravatalozóban ült a felesége mellett. Ruth azonban pihent valamennyit a repülőút alatt. és a feleségéhez fordult. Letette a kagylót. . mint kisfiú korában. a koporsó pedig zárva volt. ami osztályrészéül jutott. ha a virrasztás alatt 476 . amilyen gyorsan csak tudunk. . és az ő arcán is peregtek a könnyek: a fiáért sírt. Saját időszámításuk szerint már hajnali három óra volt. és valamennyien nagyon szerették. Liz remek lány volt.Rendben van.delik. A hangja olyan volt. Jövünk. lemondták a vacsorát a barátaikkal. és helyi idő szerint éjfélkor értek San Franciscóba. megszakad érte a szíve. és az apja úgy érezte.

Egymaga volt a ravatalozóban. Az apja ellenben kijelentette. hogy vele virraszt egész éjjel. még így is nagyon nehéz volt. amikor hajnali egy órakor megérkeztek. Loun sötétszürke öltöny volt. Útközben leadták a csomagjaikat a szállodában. A nap folyamán néhány órát a gyerekekkel töltött. Reggel Bernie 477 . fekete nyakkendővel. fekete nyakkendő. és a bejáratnál két komoly arcú. hogy ha a gyerekek felébrednének. fekete blúzt és a Wolff Áruházban évekkel ezelőtt vásárolt fekete cipőt.látnia kell. Ruth egyszerű fekete kosztümöt viselt. fehér ing. Bernie-n pedig grafitszürke öltöny. Az anyját is hazaküldte. majd visszament a ravatalozóba. A többi gyászoló már órákkal korábban elment. és a harminchét événél sokkal idősebbnek látszott. feketébe öltözött férfi fogadta a Fine házaspárt. Alig váltottak néhány szót. legyen valaki a házban.

Zsidó szokás szerint Lizt még aznap eltemették. Hiszen ő sem volt jól. és ettől Berniet ismét elfogta a sírás. A kisfiú nem értette. ott totyogott a konyhaasztal körül. hogy délelőtt tizenegykor érkezik. pihenjen le egy kicsit. Jól vagy? .Ostoba kérdés volt.hazament. Bernie azonban odaült Jane mellé az asztalhoz. Általa üzente Paul Berman. "Mammaa". drágám. akit olykor Liz is igénybe vett. mi történt. az apja ugyanezt tette a szállodában. .Szia. és Jane ezt pontosan 478 . lezuhanyozott és átöltözött. mert így szólította Lizt. Ruth egy fehér ruhát készített ki Jane-nek. így délben részt vesz a temetésen. és azt mondta. Ruth reggelit készített a gyerekeknek. Alexander pedig otthon maradt egy pótmama felügyelete alatt. Ruth megpaskolta a karját. Tracy pedig a telefonokat bonyolította. és azt kiabálta. de fel kellett tennie.

Lehajolt. és úgy határozott. Jane megvonta a vállát. amíg 479 . Az Alexandernek szólót még sokáig fogja őrizni. Olvasás közben záporoztak a könnyei. a négy levél pedig a lábához hullott belőle. Jane-t behívta. De hogyan? Ez volt a legiszonyúbb az egészben. egy széfben helyezi el. És ezzel együtt kell élniük. miért történt velük mindez. Liz meghalt. hogy a temetésen a huszonharmadik zsoltár hangozzék el. mit talált. Úgy döntött. hogy ők tovább éljenek. Legalább már nem kérdezgették egymástól.tudta. és akkor döbbent rá. amit néha olvasott. Senki sem volt jól. eszébe jutott. Bement a hálószobájukba. és Bernie-ébe tette apró kezét. felemelte. utána odaadta Ruthnak a neki címzettet. Ennyit Bernie is tudott. hogy ott van Liz Bibliája. De azt akarja. Megtörtént. És amikor elővette a Bibliát. hogy olvassa el a neki szóló levelet. az a szokásosnál vastagabbnak tűnt.

és mindenki sírt.. Ezt mondta a tanítványainak az évzárón.. És Bernie szívből remélte. "Egy nap majd találkozunk" . Jöttek barátok. Lou pedig a feleségét támogatta. A temetésen Paul Berman állt Bernie mellett.. mint neki vagy a gyerekeknek. de senkinek sem annyira.. aki Jane kezét szorította. mindennél jobban. hogy így lesz.Alexander fel nem nő. sok gyöngédséggel és emlékek idézésével telt. álltak. milyen sokan jöttek el a Wolff Áruházból. de először fel kell nevelnie a két gyereket.ígérte Liz mindenkinek.. szomszédok.. Az egész nap mérhetetlen fájdalmakkal. sokaknak fog hiányozni.. Sokan szerették. hogy megértse. kollégák. ezt ígérte nekik azon a bizonyos pót Bálint-napi ünnepségen. újra látni akarta.. Liz mindenkinek hiányozni fog. hallgatták a 480 . Megszorította Jane kezét. Bernie-t pedig meghatotta. Az iskola igazgatója azt mondta.

az anyja azonban három hétig maradt. és a gyerekeknek nem volt programjuk. a csapásra. A tengerparti ház bérletét felmondták. bárcsak Liz is velük lenne. és azt kívánták. hogy megszervezd az életet. Bernie addigra már visszaállt a munkába. aki azonban acsarkodni kezdett rá. Július végén jártak. bárcsak közöttük maradt volna. úgyhogy a gyerekek a pótmamával otthon ücsörögtek. mialatt Bernie dolgozott. . ami őt 481 . Mindörökre. és mindenáron magával akarta vinni egy időre a gyerekeket.. és Ruth magában úgy vélte.. Bernard! Ruth csodálatosan viselkedett a fiával. Elizabeth O'Reilly Fine azonban elment.huszonharmadik zsoltárt. Bernie dühös volt az életre. Huszonnegyedik fejezet Bernie apjának vissza kellett mennie New Yorkba.Ideje. Vágyódott a felesége után. Bernie alig látott a könnyeitől. csak használhat neki.

hogy visszamenjen a szállodába.Tudni akarod. hogy majd szétrobban dühében. hogy mit jelent? Szerintem el kell költöznötök ebből a házból. Látszott. miután ágyba fektette a gyerekeket. . hogy visszaköltözzetek New Yorkba. . és ha ez nem megy egyik napról a másikra.A gyerekek már ágyban voltak. az anyja meg éppen kéznél volt. és szívesen torolta volna meg bárkin. Ez a ház valamennyiőtökben túl sok emléket ébreszt. akkor el kell költöznötök innen. az anyja azonban nem akart veszekedni vele. Ismét a Huntingtonban bérelt szobát. Érezte. Megkönynyebbülten ment vissza esténként a szállodába. Ez a legalkalmasabb pillanat.Ez meg mit akar jelenteni? . A fia mérgesen nézett rá. Jane minden áldott nap odamegy az anyja ruhásszekré482 . az anyja meg néhány perce taxit rendelt. hogy a fiának szüksége van az egyedüllétre.érte. no meg hasonlóképpen érzett ő is.

Nem érdekelte. Ha kinyitod valamelyik fiókot.nyéhez. ott van Liz kalapja.Nevetséges! Ez az otthonunk.Hiába próbáltak Lizbe kapaszkodni. hogy ez az életmód valóban egészségtelen. Ez így nem mehet tovább! Költözzetek el! . parókája vagy a táskája. és az sem. Két év elteltével tudta csak elajándékozni a férje 483 . . már nem ment. és Bernie ezért nem akarta feladni.Sehova sem költözünk. .Hiszen csak bérlitek! Miféle otthon ez? .Bolond vagy. Bernie nem akarta. hogy maga is ugyanezt élte át. hogy ki mit mond. és nem megyünk sehova! .Attól volt olyan csodálatos. Néhány napja Tracy elmagyarázta Ruthnak. . de az anyja komolyan beszélt.Már-már toporzékolni kezdett. hogy bárki is megérintse a felesége holmijait. Bernard! Kínzod a gyerekeket! És magadat is. . ahol eddig. hogy valamikor Liz is itt élt. vagy elmozdítsa a helyéről a varrógépet. és beszívja a parfümje illatát. A lábosok is ott álltak.

már alkoholista lenne. a semmit bámulta. És igaza volt.Majd gondolkodom rajta. még mindig idegsokkos állapotban.Legalább hadd vigyem néhány hétre magammal a gyerekeket New Yorkba. Bernie-t azonban nem érdekelték az érvei. A hétvégén utaztak el a nagyanyjukkal.Az anyja át akarta szervezni az életét.Pótmamát kell keresned nekik. Bernard.Így is tett. de így még csak nem is ivott. . ő pedig szerette volna. né484 . A tanévkezdésig. . Bernie pedig este kilencig-tízig dolgozott. csak üldögélt tétlenül. . Ruth azonban ettől nem nyugodott meg. Egyiküknek sem tesz jót ez az állapot. aztán elengedte a gyerekeket. . Lizre gondolt. Ha kedvelné az italt. . ha békén hagyja. csak a tizennegyedik csengetésre vette fel a telefont.ruháit. leült a nappaliban. és amikor az anyja hívta. utána hazament.

Ott akarod hagyni az állásodat? . csak hívja fel nyugodtan. hogy folyvást csak üldögéljen. de édeskeveset tehetett.Ruth ironikus hangot használt. Bernie-nek a lelkére kötötte. hogy úgy viselkedik. És ott állt a felesége szekrénye előtt. ő is a parfümjének illatát szívta magába.Ezt ismételgette az anyjának. A legnagyobb erőfeszítések árán ment be mindennap a munkahelyére. aki ezerszer elmondta. ha beszélni akar. Tracy túlságosan is Lizre emlékeztette. mert Liz már nem volt benne. a férfi azonban soha nem jelentkezett. hátha attól észhez tér a fia. Gyűlölte az ágyukat. és hajnali háromkor feküdt le aludni.mán.Egyedül is boldogulok a gyerekekkel. Tracy mindenkinél előbb észlelte a jeleket. és akár korábban Jane. . Sokkos állapotban volt. és ott is csak üldögélt. az apja azonban úgy 485 . . . Mégsem hagyhatta. mint aki megőrült.

Senki sem válaszolt a "Mammaa" kiáltásaira.Valóban? Netán magaddal viszed a fiadat az áruházba? Erről Bernie megfeledkezett. . de élvezte a helyzetet.És minden este vacsorát főzöl. csodálkozó pofácskát vágott. Csak Jane járt az eszében. hol van. porszívózol? Nevetséges vagy.Bernie esztelenségeket beszélt. és három hét alatt több mint két kilót fogyott. bár ha Lizt említették. akit Liz is elhívott. Mama. . Lou jobban aggódott Jane miatt. Csak Alexander volt jól.Majd megkérem azt a pótmamát.vélte. Bernie Kaliforniában hatot. . . . . hogy ellássam a gyerekeket. és mikor jön vissza.És Tracy is segít majd. amíg dolgozott. hamarosan magától is meg fog változni a helyzet. akinek lidérces álmai voltak. megágyazol.Nem kell felmondanom az állásomat ahhoz. mint aki tudni szeretné. Bernard! Szükséged van a segítségre! Nincs ebben semmi szégyellnivaló! Fel kell fo486 .

A 487 .Gyerekrabló vagyok. varrt. Főzött. . dehogy! . valamennyiükért. de másnap felhívott egy ügynökséget. Nem volt szép dolog tőle. sütött.Bernie megint ideges lett. feleség nincs. . nagyon szerette őket. . Hétszobás ház. . És meg is tett mindent.gadnod valakit. kutya nincs. Akarod. kire lenne szüksége. és szükségem van valakire. és szemügyre vegyem a jelentkezőket? . a francba is! . két gyerek.Állandóan dühös volt.Majd én elintézem. aki két gyereket ellát. olykor még Lizre is.Nem. Nemcsak érte. Hiszen annyi mindent megígért. macska nincs.kérdezte egy érces női hang. amiért elhagyta.Maga elvált? . Hogyan pótolható egy ilyen asszony egy háztartási alkalmazottal vagy egy gyerekpesztrával? Már a gondolatot is rühellte. és még tanított is az utolsó időkig. Mindenkire. hogy visszamenjek a gyerekekkel.Nem. és elmagyarázta. .

akadt közöttük illegális 488 .Nem a kislányra értettem.. a másik majdnem kilencéves.már majdnem kimondta.. az alkalmazottra. . .Minden tőlünk telhetőt megteszünk.Természetesen. . . Legtöbbjük soha nem felügyelt még gyerekre. hogy nincsen anyjuk. ha nincs ellenére. Ezen még nem gondolkodtam.Bejáró.Van külön szobájuk? . az egyik tizenhat hónapos. .. . A kislány iskolába jár. Van két gyerekem. . . ez megoldható. Egy kisfiú meg egy kislány.A gyerekpesztra alhat a kisfia szobájában.Ami azonban tőlük tellett.Igen. és Bernie egészen megriadt a szakértelem hiányától. és vacsora után hazamehet.Ez Bernie-nek is eszébe jutott. Túl fiatal.Egyedül vagyok. Bentlakó vagy bejáró? . az nem volt éppen lelkesítő. . semhogy kollégiumban éljen. Féltucatnyi jelöltet küldtek be hozzá az áruházba. nem is tudom. . de nem jött ki a száján.Ó. Talán jöhetne reggel nyolcra..gyerekeknek.

A legtöbbjük élete zűrös volt. komolynak látszott. Bernie pedig szintén ráförmedt. Jane nem tűnt túl lelkesnek. hogy egy évet akar az Egyesült Államokban tölteni. majd elmosolyodott. és azt mondta. miközben Bernie a gyerekek csomagjára várt. Anna. Azt állította. Bernie végül egy csúnya norvég lány mellett döntött. nagy részük pedig kifejezetten ellenszenves. Alexander már csaknem egyedül kiment az utcára. de a lány hagyta. és felállította a babakocsit. amikor Jane visszahozta. és dühös pillantást vetett a lányra. hogy egyedül szaladgáljon a repülőtéren. Hat testvére volt. amikor visszajöttek New Yorkból. és összecsapta a kezét.Kérem. meg olyan is. a fél szeme mindig a fiún legyen! 489 . akinek már minden mindegy. Alexander alaposan végigmérte. ha lehet.bevándorló. . még többet. tud főzni. és Bernie-vel együtt kiment a gyerekek elé a repülőtérre.

majd Bernie kerített egy hordárt. aki ezt roppant mód élvezte.Nagyon szeret téged.A Nagyi olyan aranyos volt hozzám. majd ugyanezt megtette Jane-nel is. . Bernie feldobta a kisfiút a levegőbe. Néhány perc múlva már minden az autóban volt. Jane elöl ült. miközben a lány egy szőke.Jane Bernie fülébe sutyorgott. .. hátizsákos fiúra mosolygott.Ruth beszámolt neki Jane zaklatott álmairól. Nagyon hiányoztatok. és elindultak a város felé. Érkezéskor a kislány Bernie karjába vetette magát. aki segített kivinni a csomagokat.Te is hiányoztál nekem. . . Mindegyik Lizzel volt kapcsolatos. Legalább néha enni fogunk.Hol találtad? . . Bernie mel490 . . . hosszú hajú.Rámosolygott Jane-re. . .Egymásra mosolyogtak. Különösen te.Nem lényeges. Akár az apja. Alexandert pedig kettejük közé préselte.Természetesen.Jane még mindig szomorú volt.

amit a norvég lány talán még náluk is gyorsabban tüntetett el. a hónaljánál már átütöttek az izzadságfoltok.Hogyan? Ezt? .Jane úgy pillantott rá. meg kissé sületlen bundáskenyeret. És Jane egyszer csak villámló tekintetet vetett a lányra. A norvég lány farmernadrágot viselt és lila blúzt. . a gyerekpesztrával. És amikor hazaértek.Honnan vetted ezt a blúzt? . hosszú. mint aki szellemet lát.A lány elvörösödött.A szekrényben talál491 . . a reggeli zabpelyhet tálalta fel vacsorára. borzas szőke haja volt. és Jane-nek nem tetszett különösen. A lila blúz helyett egy szép zöld selyemblúzt vett magára. A lány ugyanis csak egytagú szavakkal vagy morgásokkal válaszolt. .lett. és láthatóan nem akart különösebben összebarátkozni a gyerekekkel. Bernie elkeseredettségében pizzát hozatott. Alexander pedig hátul. holott hazáig beszélgettek.

drágám.tam.Bernie a fogai közül préselte ki a szavakat. akinek legalább akkorára kerekedett a szeme. Tiszta volt és fiatal. . és azt gondoltam.Sajnálom. ha nem felel meg. .Próbálkozzunk még vele néhány napig. . . mint egy vén csotrogánynak.Ez elő ne forduljon még egyszer! . A norvég lány Liz blúzát viselte. És ez még csak az első este otthon. Jane boldogtalanul mosolygott Bernie-re.Jane bólintott. De mostantól fogva soha semmi nem lesz könnyű. jó? .Bernie szobája felé intett. jobban örülsz neki. sokkal kedvesebbnek tűnt.Hát nem mindegy? A felesége úgysem fog feltámadni! . a lány meg csak a vállát vonogatta. és bocsánatot kért. . akkor kiadjuk az útját. mint Jane-é. Amikor beszéltem vele. hogy Bernie nem 492 . és megkönnyebbülten vette tudomásul. a kislány ezt valahogy ösztönösen megérezte. Bernie pedig utánaeredt.Jane felállt az asztaltól és elment. Az életük tele volt nehézséggel.

Az étel ehetetlen volt. a lába szutykos volt. Kedvenc kasmír pulóverjeit vette fel. És a rákövetkező napokban Anna csaknem az őrületbe kergette őket. csupán egy trikó volt rajta. An493 . Anna pedig az udvarlójával csevegett a telefonon.erőltet rá semmit. este lefektette. Nem mosakodott. Alexandert piszkos nadrágban és csöpögő pelenkával találta. sőt olykor Bernie holmijaiból is válogatott. a ház egy romhalmaz Alexanderről pedig szinte kizárólag Jane gondoskodott. az ebéd nyomai az arcán. és amikor délután Jane hazaért az iskolából. Változatlanul kölcsönvette Liz ruhaneműjét. a házban iszonyú volt a bűz. és bement hozzá. Valamennyien nehéz helyzetben voltak. Amikor hazaért az iskolából. ha sírt. megfürdette az öccsét. vagy rockzenét hallgatott a sztereó rádión. megetette. s egy ízben még az egyik zokniját is.

Ettől Annát kivéve mindenkit elöntött a rémület.Ennyit erről. Anna kis híján megőrjítette őket. amikor a marhahús-szeletek már füstöltek egy nagy. ágyneműt nem cserélt.na soha nem ébredt fel. hogy bocsánatot kért volna. Bernie egyik szép kasmír pulóverében távozott. Jane kivette a kádból. és anélkül. Bernie közölte vele: csomagoljon össze és távozzék. Jane találta meg az öccsét.Bernie a mosogatóba tette az égett 494 . és a kád oldalán próbált kimászni. a gyerekeknek nem volt tiszta ruhája. . a lány pedig nyugodtan ült a konyha padlóján és telefonálgatott. és tíz napon belül kitették a szűrét. közben meg Alexandert bennfelejtette a kádban. de a kisfiú akár meg is fulladhatott volna. Bernie ezt egy szombat este közölte vele. A szennyest nem mosta ki. szutykos lábosban. aki már majdnem kihűlt. . a lány meg is tette.

hogy valószínűleg a német hadseregben kapta a kiképzést. Hetekig búskomor volt. A következő pesztra sem vált be. hogy Philadelphiába költözik. És mindennek tetejébe Tracy bejelentette. a 495 . Amikor Tracy megérkezett. és ezt valamenynyien érezték. amit Bernie első találkozásuk alkalmával ideálisnak tartott. Merev volt. és forró vizet engedett bele. Mintha második anyját veszítette volna el. azt azonban nem említette a hölgy.marhahússal teli lábost. és ezúttal Tracyt is áthívták. csakhogy egy nagyon fontos személy hiányzott. mint a régi szép időkben. Meghívhatom a kisasszonyt ma este egy pizzára? Gyakran ettek pizzát. Együtt hozták rendbe a konyhát. végzettségét tekintve gyerekápolónő. rugalmatlan és undok. A ház makulátlanul ragyogott. Majdnem olyan volt. Jane mozdulni sem tudott a döbbenettől. segített Jane-nek lefektetni Alexandert. Svájci volt. miután kikísérték Tracyt a repülőtérre.

Jane pedig utált hazajönni az iskolából. hogy még sírni is elfelejtett. mire a pesztra odament. és minduntalan rácsapott Alexanderre. vigasztalóan átölelte Jane-t. Bernie azonban minden ízében remegve felállt. Miss Strauss! De nyomban! . Jane annyira meghökkent. a szabályok szigorúak és számosak. Megérkezése után két héttel azonban.vacsoraadagok kicsik voltak. A tejet és az édes süteményt szigorúan tiltotta. A televíziót bűnnek tartotta. az étkezéseknél tilos volt a beszéd. és egy óra múlva hatalmas 496 . egy szombati napon. nassolásról szó sem lehetett. ez a nő féligmeddig bolond. Jane önkéntelenül kinevette. és hatalmas pofont kevert le a kislánynak. Szegény gyerek folyton sírt.Távozzék a házamból. a zenét isten elleni véteknek. mert ott volt a svájci nő. Bernie úgy gondolta.Elvette tőle a kisfiát. kivéve ha az apjuk otthon volt. és azt mondta: .

497 . Átmeneti megoldásként talált valakit. A fő gondot Jane és Alexander jelentette. hogy Jane-t és Alexandert ellássa. Az ezt követő időszak is rendkívül csüggesztő volt. kimosni a szennyest. Nehéz dolog ellátni a gyerekeket. és elkeseredetten próbált segítséget találni. egyre ziláltabbak és boldogtalanabbak. Először takarítónőt vett fel. minden potenciális jelölttel beszélt már a városban. aki rendesen gondoskodik a gyerekekről.dörrenéssel becsapódott a bejárati ajtó. és délután ötig ráért. Bernie úgy érezte. kitakarítani a házat. de egyikük sem ébresztett benne bizalmat. Úgy látta. Bernie olyasvalakit szeretett volna. Az anyjának igaza volt. bevásárolni. Magánkívül rohant haza naponta a munkából. vasalni és a kertet rendben tartani munka után. főzni. aki napközben vigyázott a gyerekekre. de még az sem segített.

Bernie unott arccal firkantotta le a nevet. Az 498 . .Semmi közük hozzá. brit állampolgár.Bernie nem volt épp egyszerű ügyfél.Hatvanéves. Az ügynökség felhívta. tíz évet töltött. Az ügynökség szerint ideális a feladatra.Pompás. hogy milyen bizalmatlan mindenkivel. hogy a hölgy jól ismeri az ilyen helyzetet.Ez mindössze annyit jelent. a legutolsó helyén.tette hozzá diadalmasan az ügynökség női alkalmazottja . És . .Az iskolaév kezdete után hat héttel következett a szerencsés fordulat. és az ügynökséget enyhén szólva bosszantotta. Pippin valóban tökéletesen meg fog felelni önöknek. és Bernie végighallgatta a szokásos hozsannát.Semmi. ahol egy fiú volt meg egy lány. aki éppen őrájuk vár. És mi a hézag? . a fene essen beléjük! .Meglátja. hogy Mrs.És erre különösen büszkének kell lenni? . akit odaküldenek. Mr. . . Fine. .ott sem volt anya. . Felbukkant Mary Poppins.

zsemlével és zöldsalátával. A harmadik egymást követő napon készültek hamburgert vacsorázni. rövidre nyírt ősz hajú asszonnyal. több jelöltet nem küldenek neki. Pippinnel sem lesz megelégedve. épp hogy csak levetette a zakóját meg a nyakkendőjét. de az sem kizárt.alkalmazott fel is jegyezte magának. És az ügynökségi alkalmazottnak ezúttal igaza volt. sült krumplival. Alexander a karján ült. sötétkék kabátot és kalapot. és szembetalálta magát egy apró termetű. és a többi hús egyszerűen elveszett a hazaúton. Pippin. hogy ha Mrs. Nagyon is hasonlított Mary 499 . fűzős sportcipőt viselt. fekete. Világítóan kék szeme volt. Bernie-nek a hétvége óta nem jutott ideje a bevásárlásra. Egy csütörtök délután hat órakor csöngetett Mrs. Bernie nem sokkal korábban ért haza. Bernie ajtót nyitott. Jane pedig segített elkészíteni a vacsorát. hogy meg se vette.

. hogy gondoskodsz a papádról és a kisöcsédről.Skót akcentussal beszélt. Még egy szorosan összecsavart fekete esernyő is volt nála. Mary Pippin vagyok.Elnevette magát. . kijött a konyhából. ezúttal milyen alakot küldtek.Ön Mr. mit főz. És akkor hirtelen rájött. és Bernie elvigyorodott. és mosolyogva hátralépett.Engem az ügynökség küldött.Jó estét .Poppinshoz. hogy milyen cipő 500 . . és megkérdezte. . . majd betessékelte a hölgyet a nappaliba. de rámosolygott. A hölgy alig valamivel volt magasabb nála. és Bernie nyomban megszerette.Igen.mondta. Kíváncsi volt.Igazán nagyszerű. Tudod. Milyen vicces! Nem Mary Poppins. hanem Mary Pippin! . Jane pedig kezében egy darab hamburgerrel. én nem vagyok ám valami híres szakácsnő. Fine? .

Egész nap meg nem áll.lehalkította a hangját. és amikor a kalapját levette.segítségre van szükségem. . Pippinre. illetve hamarosan annyi lesz. . miután a kislány viszszament a konyhába. Nekem meg. hogy kalaptűje is van. értelmesen bólintott. . Ilyenkor a jelöltek többnyire ostobán bámultak rá. Bernie észrevette.Ez Jane . .van a hölgy lábán.Kell valaki 501 . fehér. . a kisfiú pedig sebesen a konyhába iramodott a nővére után. .Kilencéves. Ízig-vérig skót volt. Bernie rámosolygott Mrs. Tweedszoknyát viselt. Egyedül maradtunk. Alexander pedig majdnem tizennyolc hónapos. Nem sportcipő. keményített ingblúzt.magyarázta Bernie.Bernie letette a földre. A kislánynak lidérces álmai vannak. És Jane is . hanem valódi skót hegymászó cipő. ez az asszony együttérző pillantással.A magyarázatnak ezt a részét utálta a legjobban. de még éjszaka is felébred.

. aki gondoskodik arról.Tudja... de úgy érezte. . és Mrs. .Mindent pontosan megértett. ha nincs rá időm.a hölgy kedvesen mosolygott magának egy dadus kell a gyerekei mellé. aki. Mrs. aki a barátjuk. nagyon nehéz időszakot éltünk át. . Pippinnek elmondhatja . Úgy döntött. amikor Jane hazaér az iskolából. és most először kimondta azt is.Három hónapja nincs velünk. .Mr. . így van. aki Liz holmiját lopkodta. aki vesz nekik cipőt.Hirtelen eszébe jutott a slampos norvég lány.. .Igen. hogy legyen tiszta ruhájuk. Pippin keményített blúzára nézett.. .egész napra Alexander mellé. mielőtt. amit eddig soha. Még most sem tudta kimondani. aki játszik velük. kertelés nélkül megmondja neki az igazságot.főz nekünk. Fine .. És azóta teljesen felbolydult a gyerekek 502 .A konyha felé pillantott. aki itthon van. A feleségem majdnem egy évig volt beteg.

Valamit elfelejtettem. mit kér.Annyi 503 . . Pippin tekintetéből azonban kiolvasta. és pontosan elmondta. aki nem akart hinni a fülének. de nem mondta ki. de jelenleg nincsenek terveim. . hogy hagyja. amitől Bernie úgy érezte. Szívesen leroskadt volna a kanapéra. hogy nagyon is jól tudja. hadd vegyen mindent kézbe ez a hölgy.élete. de a hölgy bólintott. .Lehetséges. Nekem is így a jobb. Mrs. akit keresett. Csodálatosképpen Pippin mindent értett.. ha akarja. megtalálta.Elmesélte Mrs.És tulajdonképpen. hogy valamikor elköltözünk. A feladat nem könnyű.Ellenkezőleg.Remek! Mikor állhatok munkába? . . Volt benne valami. Együtt kell aludnia Alexanderrel. . .Ragyogó tekintetet vetett Bernie-re. de nem is túlságosan megterhelő. gondolta.Akár azonnal is. Nagy baj? . Meg az enyém is. Pippinnek a két előző nővel szerzett tapasztalatait..A hangja tétován csengett. .

netán egy kisebb lakásba. . vagy tudom is én hova. és a gyógyulás alatt kell valaki. de erről pillanatnyilag nem tudok semmi közelebbit. Pillanatnyilag azt sem tudja.Lehet. és megtisztel. 504 . az otthonom pedig ott van. Özvegy vagyok. Ha szükség van rám. És az sem probléma. ha máshová költözik.minden járt a fejében. és nincs ebben semmi különös. hogy jön vagy megy. aki vigyáz magukra. miként a gyerekei sem. hogy egy napon visszaköltözöm New Yorkba. bárhova mennek is.megértem a helyzetét. . Kenyába.Mr.Úgy mosolygott rá. magukkal megyek. nincs gyerekem. . ha rám bízza a gyerekeit. Fine . hogy kissé összezavarodott.mosolygott rá kedvesen a hölgy . ahol dolgozom. Nyílt kártyákkal akart játszani. Hirtelen valamennyien elveszítették életük fő támaszát. A sebek begyógyulásához idő kell. Boldogan vállalom ezt a szerepet.

és bámulatos módon a gyerekek is rokonszenvesnek találták. Mrs. Júniusban hagyta ott az előző családot.mintha egy gyerekkel beszélne. Elnézését kérem. majd követte a konyhába. . így nincs szükség rá. tette hozzá bocsánatkérően. "a vackaimmal". Poppin. Pippin beleegyezett. Alexander pedig mindaddig az ölében ült. A gyerekek már felnőttek. Japánba ment vakációra. és amikor Mrs.Semmi baj! . . Bernie pedig csaknem elnevette magát. hogy másnap beköltözik a holmijával.A hölgy együtt nevetett Bernie-vel. Jane meghívta. amíg el nem érkezett a fürdés ideje. és San 505 . És éppen őrá volt szükségük. vacsorázzék velük. Pippin ekkor megbeszélte Bernie-vel az anyagiakat. izé. Mrs.Ez remekül hangzik Mrs. erő sugárzott belőle. Nem is kért túlságosan sokat. Pippin. Bármily apró volt is. Megígérte. egy újabb hamburgert tett a serpenyőbe.

Megkönnyebbült.Francisco útbaejtésével jött vissza.Az anyja már majdnem aludt.Kit találtál meg? . Ki ne inna az ő helyében? 506 . Tulajdonképpen Bostonba akart menni. .Megtaláltam! .Bernie! .Mondd. megnézi. és voilá. nem kínál-e valami kellemeset az ügynökség. .A hangja hónapok óta most először volt boldog.Az anyja hangja most már határozottabban csengett. . hogy igyon. . Scarsdale-ben tizenegyre járt az idő. Lout nem rázta meg a hír. és tényleg mosolygott. mert a várost elbűvölőnek találta. . Bernie-nek minden oka megvan rá. Jane pedig ágyba készült fektetni az öccsét. nagyon is éberen. de úgy gondolta. Ezt a frigyet az egekben kötötték! Amikor a hölgy visszament a szállodába. ha már itt van. fiacskám.Mary Poppint. tulajdonképpen Mary Pippint. ittál? Rosszallóan nézett a férjére. Bernie felhívta az anyját. aki az ágy túlsó felén egy orvosi szaklapot böngészett. Még a hangja is megváltozott.

mire Bernie beszámolt minden részletről. Pippin kitakarította a házat. hogy tényleg meg fog felelni.. Skót származású és fantasztikus! . talált neki egy vadonatúj nadrágot. eltette a tiszta ruhát. akiket Bostonban otthagyott. milyen szerencsés. és akik áradoztak hajdani dadusukról. és azt tanácsolták. . a hajában rózsaszín szalagot. Mrs. Jane rózsaszínű ruhát viselt. Bernie hajlott is rá.Ruth nyomban gyanakodni kezdett.Lehet. Pippint örökre. Bernie-nek gombóc keletkezett a torkában. milyennek látta a kislányt először.Ugyan már! Találtam egy dadust. Elmondták Bernie-nek.Majd holnap. . a hosszú 507 .És miféle? . és mosolyogva ült le a vacsorához. tartsa meg Mrs. Kértél tőle referenciát? .A referenciát az a család jelentette. ahogy visszaemlékezett rá. mesét olvasott Alexandernek. így tisztára mosdatva és fésülködve várhatta az apját. És amikor a hölgy másnap befutott.

Pippinnek. Huszonötödik fejezet A Mindenszentek utáni napon.copfjában rózsaszín masnikkal. A vacsora nem volt rendkívüli. éppen olyanokkal. amikor Mrs. bárcsak Liz láthatná őket. az asztal meg volt terítve a reggelihez.Bernie-re mosolygott. Fine. és amikor Bernie mindkettejüknek jó éjszakát kívánt és mindent megköszönt Mrs. teli hassal és mese után aludt. azt kívánta. Nyolc órára rend volt a házban. Mrs. amilyeneket Mrs. Pippin kijött a konyhából.Valaki nemrégen kereste. Az asztal rendesen meg volt terítve. és átadott neki egy üzenetet. . a kanapén ült és a postáját nézegette. mióta velük élt 508 . Öröm volt hazajönni. mindkét gyerek tisztára mosdatva. . Mr. Pippin a hajába font. letörölte a lisztet a kezéről. de ízletes volt és egyszerű. Pippin pedig vacsora után a szobájukban játszott a gyerekekkel. miután Bernie a munkából hazatért.

Egy úr hívta telefonon. Éppen halat panírozott vacsorára. Mrs.Mondja. Pippin fel sem nézett a munkából. hogy egy italt keverjen magának. Pippin eltávolodott. és amikor Mrs.Bizonyára. és a gyerekek rajongtak érte. . Liz tudott ilyen életképet varázsolni maga köré. pedig azt is mondta.Bernie átvette a cédulát. Alexander pedig a konyhakövön apró színes fadobozokkal játszott. Mindenről az jutott eszébe. jól értettem a nevét. .Bernie-nek még most sem esett le a 509 . Mrs.vagy vezetékneve? .az aszszony. ez az illető kereszt.A vezetékneve Scott. Először semmit nem mondott neki. Köszönöm. elolvasta a nevet. majd amikor kiment a konyhába. és Bernie-nek belesajdult a szíve a látványba. . kérdőre fogta a Dadust. Jane segített neki.A keresztnevét nem értettem. . . . Remélem. Pippin. mennyire hiányzik neki a felesége.

.húszfilléres. Chandler nyilván újra pénzt akar. este tízkor azonban megszólalt a telefon. Bernie-nek az is megfordult a fejében. és Bernie-t balsejtelem kerítette hatalmába. de vacsora közben sem hozta szóba. barátom. amikor a kagylót felemelte. Bernie-t azonban nem tévesztette meg. legutóbb világosan fejeztem ki magam. . .A keresztneve talán Chandler.A világért sem tartóztatjuk! Chandler nevetett. Helyi telefonszám volt. . nem törődik az üzenettel. és szemügyre vette a telefonszámot. . Ennek hallatán Bernie-nek csaknem elállt a szívverése.Jó estét. majd visszament a nappaliba. Hosszasan töprengett. mint első ízben.Ha jól emlékszem. Chandler Scott telefonált. Jogosan. . . mintha Bernie valami roppant 510 . ha jól emlékszem.Csak átutazóban vagyok.A hangjából ugyanaz a hamis kedélyesség áradt.Bernie hangja cseppet sem volt barátságos.

.Én nem így emlékszem. hogy Scott ettől fellelkesül.Legutóbb világosan megmondtam. .Jól. Chandler ellenben mézesmázosan.Szóval megint pénzt akar. . mi történt.Valóban? És a tízezer dollárra sem emlékszik? Bernie gorombán beszélt.Én is. az üzleti vállalkozásom viszont nem sikerült. .Kár volt ezért a mondatért.Le vagyok sújtva. és eszébe jutott a Liznek tett ígérete. Másfél éve kapta meg a pénzt. nehogy minden évben felbukkanjon. .Az emlékezőtehetségemmel nincs semmi baj. Bernie megérezte.mulatságosat mondott volna.Nem a maga lánya. . . . talán beszélgethetnénk megint a lányomról. hogy végkielé511 . Semmi köze hozzá ennek a csirkefogónak. Most már az enyém.Hogy van Liz? . . Gondoltam.Bernie állkapcsa görcsbe rándult a szakáll alatt. Egyszer és mindenkorra meg akart szabadulni ettől a csirkefogótól.Bernie nem akarta elmondani.És a lányom? . . . .

mint az ember maga.A fickó nyíltan zsarolt. hogy Jane kilencéves.Fapofával játszotta a pókert.Őt maga nem érdekli.gítésről van szó. Éppen olyan volt.Csak nem akarja azt mondani.De elképzelhető. mihelyt maga bíróság elé kerül. Bernie-t pedig a fizikai rosszullét környékezte. . Hány éves is? Hét? Nyolc? -Nem tudta pontosan. . hogy üres a kassza? Bernie gyűlölte a stílusát. Világos? . . . mi a véleménye. hogy 512 . Egy kisstílű csirkefogó.Kérdezze meg Lizt.Lehetséges. . .Már a hangja is olyan volt. barátom. hogy Bernie legszívesebben képen törölte volna. .Mit szólna hozzá. . hogy újra le kell játszanunk a partit.Még egyszer nem vagyok hajlandó tejelni. lehetséges.Nem mindegy? -Ez az alak még azt sem tudja. . . .Majd érdekelni fogom.Szerintem nem. ha kis időre meglátogatnám a lányomat? . Azt akarta Scott tudomására hozni.

Scott.Lizzel már nem bocsátkozhat semmiféle mocskos játékba. . Scott.Bernie hirtelen örült. A gyerek él. ugye? Miben halt meg Liz? . Liznek már nincs véleménye az ügyről.És mennyi időre? Egy újabb évre? Nem. Gondolom. . Megfelelő összegért hajlandó vagyok rá. maga azt szeretné. . Talán eltűnik az életükből a gazember. ha él az anyja.Rákban.Akkor gondolom. . . .Nagy kár. Júliusban meghalt. . hogy megmondta Scottnak. ha eltűnnék a színről. véget is vethetünk a diskurzusnak. .Szörnyű. ha nem. . ez nem éri meg nekem.Csak lassan a testtel. Mellesleg. Akkor kénytelen leszek a bírósághoz fordulni a láttatás engedélyezéséért. Azonban alaposan melléfogott. a gyerek az enyém.Igazán sajnálom.A vonal túlsó végén hosszú hallgatás következett.Mintha kijózanodott volna. 513 . Ezúttal nem vagyok rá vevő.

nagylelkű leszek magához. Scott. . a néhai Elizabeth O'Reilly Scott Fine volt férje kinyilvánítja. és felhívta Bill Grossman ügyvédi irodáját.Menjen a francba! . Legyen nyolc rongy.Újabb tíz rongyért felszívódok.Bernie teljesen el volt keseredve. szerencsére a gyerek nélkül.Azzal letette a kagylót. .Most mitévő legyek? . Bernie-n már Scott látványának gondolatától is kitört a viszketés. Levelet hozott a postás egy Market utcai ügyvédtől. . November 17-én kell a bíróság előtt megjelennie.Ahogy gondolja. A szíve azonban így is zakatolni kezdett. hagyja beleesni a férfit a maga állította csapdába. amit akar. hogy látni óhajtja a lányát. . Jane Scott apja.Bernie-nek eszébe jutott. Grossman maga vette fel a telefont. Bernie reszkető kézzel olvasta a levelet. Szívesen seggbe rúgta volna ezt az alakot. Felőlem azt csinál. mit ígért Liznek. Tudja mit. és úgy döntött. Három nap múlva azonban ő kapta meg a magáét Chandlertől. 514 . amelyben Chandler Scott.

A gyerekek adásvétele tilos. Mindig közbejött valami: Alexander születése. . ez olyan. Ennek másfél éve.. . . Pontosan emlékezett az időpontra. milyen ügyben kérte a tanácsát először Bernie.Emlékezett rá.Alighanem bíróság elé fog kerülni. nem fogadtam örökbe. csak gondoltam.Grossman azt mondta. Nem. . Egyszer már lepénzeltem.. minek.Be tudja bizonyítani? . eltűnik a balfenéken. Tulajdonképpen húsz hónapja történt. és Chandler Scott valójában eladta a 515 .Mondja. mintha feketepiacon venne gyereket. az alkalmazkodás az új helyzethez. Pedig akartam. örökbe fogadta a kislányt? A kérdéstől Bernie lába elerőtlenedett. az utóbbi kilenc hónap.Vannak a pasasnak jogai? .Nem. hiszen Liz szinte közvetlenül utána szült. Liz betegsége. és azt hittem. a fenébe is. Nem felejtettem el. amit a lépés törvénytelen voltáról akkor mondott nekem.

Úgy okoskodtam. mondván.Jézusom! . és újabb tízezret kért. ha megtudja. és nem képzeli. . közben Lizre gondolt.Nem tudtam.Szép kis alak. . . Megint pénzt akar? .Grossman hallhatóan begurult.Az ilyen akciókkal csak az a baj. mondhatom! . meg arra.Így indult az ügy.Grossman töprengett. ha megmondom neki.Ennyit erről. hogy időközben meghalt a felesége. . nyolcezerrel is beérné. már nem fogja nagyon érdekelni az ügy. hogy meghalt a feleségem. akkor eltűnik. észhez tér.Készpénzben fizettem. Grossman különös némaságba burkolózott a vonal másik végén. hogyan kényszerítette ki 516 . Igazán nagyon sajnálom.lányát Bernie-nek tízezer dollárért.mondta halkan Bernie. . . a bankók egy borítékban voltak.Azt hittem. . Tulajdonképpen kedvezményt is kaptam.Júliusban történt . hogy már csak velem áll szemben. hogy az "ügyfelek" mindig visszajönnek az újabb összegért. Néhány napja felhívott telefonon. . hogy átverhet az ócska kis trükkjeivel.

És ezt le is írta? . .Igen.És ki a kislány gyámja? Maga? .Bernie-t csaknem a hideg rázta. a törvény a gazfickó oldalán áll. Ugyan ki más lenne a gyerekek gyámja? .Bernie beszélt ugyan ilyesmiről vele. Scott a gyerek vér szerinti apja. Bernie alaposan benne volt a pácban. . .belőle az asszony az ígéretet. Bill Grossman halkan felsóhajtott. . mivel a felesége már nem él. hogy Jane-t nem engedi Chandler Scott közelébe. csaló strici! Biztosan 517 . a férjére és a gyerekeire hagyott mindent.De a fickó egy szélhámos. csak amit Bernie-től kapott.Bernie csaknem megsértődött.Ez komoly? . . hogy hülyeség volt elküldeni a fenébe. de mivel Liznek nem volt semmije. .Természetesen. .Az ereiben meghűlt a vér.Nézze.Nem.Nem. .Van a feleségének a kislánnyal kapcsolatos végrendelete? . Talán megint ki kellett volna fizetni a tízezer dollárt. . Lehet. Nem volt vagyona.

most került ki a sittről. a pasasnak semmiféle joga nem lehet. hogy él az apja.. Scott egyéves korában látta a lányát utoljára. Jane azt sem tudja. Mennyi ideig tartott a házasságuk? . . Bill. Még a baltás gyilkosoknak is vannak jogaik. Scott ezután 518 . hogy akár örökre is elveszítheti a kislányt.Ne higgye! Ne áltassa magát! Ő a kislány vér szerinti apja..Ez nem számít. és a feleségem azt mondta. függetlenül attól.A bírósági döntés időpontjáig átmeneti láthatási jogot kap. Jane születése előtt néhány nappal házasodtak össze. .Vagyis mi a teendő? . . hogy milyen ember az illető. Kalifornia állam törvényei jogokat biztosítanak a vér szerinti apának. .Szinte nem is létezett. és ha jól tudom. Nézze.Volt ennek a pasasnak valamiféle kapcsolata a gyerekével? . .Nem.Az ügyvéd nem árulta el Bernie-nek.

aki pénzt akar 519 .Azt. Néhány hónapra visszatért. . amíg másfél éve egyszer csak nem bukkant fel. Amikor találkoztam vele és átadtam a pénzt. mert egészen addig nem lehetett tudni. egyetlen szóval sem érdeklődött Jane felől.eltűnt. merre jár. Liz elhagyás címén adta be a válókeresetet. hogy a pasas egy ócska strici.Ugyan már! Hiszen egyszer eladta tízezer dollárért. . majd ismét elnyelte a föld. maga szerint ez mit jelent? . hogy maga nem fogadta már régen örökbe azt a kislányt. hogy a bíró is így ítélkezik majd.Öreg hiba. Maga szerint a pasast tényleg érdekli a gyereke? .Egyetértek. Egyetlen kérdést sem tett fel: Nos.Nevetséges! . de ez nem jelenti azt. még Jane egyéves kora előtt. és a pasast még értesíteni sem tudták. és három nappal ezelőtt már nyolcezerrel is beérte volna! Scott szemében a lánya egy pénzeszsák.

hogy maga egy gazdag zsidó New Yorkból. Ezúttal ötvenezer. én most nem megyek bele ebbe a játékba! . Ezúttal azonban magasabb volt az ár. Ötvenezer dollár.Ötvenezer. és felajánlotta. . Liz meghalt. . hogy kénytelen lesz. . . utánanéztem a pénzügyeinek. .Megtudtam. Scott kinevette. vagy nincs üzlet. különben nem tűnök el.Lehet. .Akár húszezerig is elment volna.Hát rosszul tudja. de ez az utolsó szavam.kipréselni magából. Scott.Ne merjen így nevezni. a bíróság 520 . Scott három nappal az időpont előtt telefonált.És Grossmannak igaza volt. öregem. hogy eltűnik.Az nem számít.Gusztustalan alkudozás egy gyerekért. még mielőtt tizenhetedikén sor kerül a meghallgatásra. .Ide figyeljen. ha nem jelentkezne. . és egy flancos áruház igazgatója! Maga ott a tulaj. maga strici! . Meglepne. öregem.Tízet adok.Maga megőrült? . . .Tudja. de nem kötötte az orrára.

mégis százezerre emelem a tarifát.. hogy a vér szerinti apa alkalmatlan a feladatra. Most jut eszembe.Bernie úgy érezte. megfagy az ereiben a vér.Jogi szempontból maga nem rendelkezhet a gyerekkel.Nincs kizárva. amelyben magát nevezi meg a kislány gyámjának. amit Scott mond? Lehetséges. . azt hiszem. és különben is. szinte a sajátjának érezte a kislányt. a vér szerinti apának akkor is jogai vannak.meg mindenben az én javamra dönt. akkor valószínűleg maga nyeri meg a 521 . Még ha a felesége olyan végrendeletet hagyott volna hátra. Lehet. nyomban feltárcsázta Grossman számát.Te jó isten! . ha az apjának ítélik Jane-t? Mikor ő megígérte Liznek. . hogy ez bekövetkezhet? . Amennyiben azonban bebizonyosodik. és mihelyt Scott letette a kagylót.Van annak valami alapja. És mi lesz.Bernie iszonyúan megijedt.. . . hogy nekem ítélik a gyereket...

hogy az illető alkalmatlan a szülői feladatokra.Ha nem akarja kifizetni neki a százezret. .mondta kesernyés hangon Bernie . és bebizonyítjuk. Vérlázító helyzetbe került. 522 . ne is tegye.Hogy ez utóbbitól megkímélje . Mit képzel? Azt hiszi.pert. hogy magnetofonra veszem a telefonbeszélgetéseimet? Az ég szerelmére. . Ha mindketten bankárok. . akkor biztosan Scott nyerne. hanem egy áruház igazgatója! . Így csupán annyit tehet.Bernie sértődékenyen reagált.Scott már százezer dollárral is beéri. én nem kábítószer-kereskedő vagyok.Természetesen nem. akkor bíróság elé visszük az ügyet. és egy csomó megrázkódtatást okoz a gyereknek.Felvette ezt magnetofonra? . hogy egy ideig idegesíti magát.Szóval mit tanácsol? . hacsak a bíró nem teljesen őrült. mert akkor a jövő héten még nagyobb összeget kér. és azt tanácsolom. ügyvédek vagy üzletemberek lennének.

Mr.Ha egy pszichiáter tanúsítja.Azt minden körülmények között engedélyezik.Semmivel sem kell indokolniuk. . . hogy a végső döntésig átmenetileg láthatási jogot kap.És ezt mivel indokolják? . Az anyja halála óta lidércnyomásai vannak. A bíróság ugyanis úgy vélekedik.mondta komoran azt sem tudja. hogy él. hogy magának nem. Jane-t is kiszolgáltatta a bíróságnak. . de a kislány nem is ismeri az apját. Scott most mindkettejüket kiszolgáltatta a bíráknak. de ez nem nagy ügy. akkor ez befolyásolhatja az apa rendszeres láthatási jogát. Már a gondolattól is rosszul volt.Lehetséges. És Jane-nek épp elég megrázkódtatásban volt része már ebben az évben. Az anyja ugyanis azt mondta neki. és pontosan 523 .Lehet. .És az átmenetit? . Tulajdonképpen . hogy az apja rég meghalt. Ők vezénylik a parádét.No meg Jane-t. . a hunok királya sem tud igazán nagy kárt okozni. hogy átmenetileg még Attila.

Bernie megmutatta Grossmannak. Pippin pedig Alexander körül tüsténkedett. hátha semmi sem lesz az egészből. ezúttal egy jobb minőségű zakóban és új Gucci-cipőben. és ez pontosan tükrözte Bernie hangulatát. bárcsak megoldódnék ez a helyzet. A gondolat iróniája azonban nem késztette mosolygásra. Amikor ott állt Grossman mellett a városháza tárgyalótermében. Az éppen ügyeletes autós szülő eljött Jane-ért. akár tisztességes embernek is tarthatta. azon fohászkodott. Senkinek nem mondta meg.tudta. A haja gondosan le volt nyírva. hova készül. Biztosan bele is halna. aki futólag szem524 . mennyire kétségbe volna esve Liz. Még mindig reménykedett. A terem túlfelén azonban Chandler Scott támasztotta a falat. Mrs. és aki nem tud róla semmit. amikor Bernie elindult a bíróságra. Rettenetes helyzetbe került. Az első tárgyalás napján szürke volt az ég.

de soha nem azonosult velük érzelmileg.Éppen ez a baj. Scott nem 525 . amikor elkezdődött. hogy a megegyezésig nem kellene biztosítani az átmeneti láthatást. Minden áldott nap ilyen ügyekkel foglalkozott. És az alperes úgy tartja.ügyre vette Chandler Scottot. . akiknek az életét a döntései befolyásolták. a végső döntés meghozatala előtt bizonyos részleteket a bíróság elé kell tárnia. mondta az ügyvéd.A külseje megfelelő suttogta Bernie-nek. hogy a gyerek nem ismeri vér szerinti apját. és rámosolygott mindkét apára és mindkét ügyvédre.mondta a bíró. hogy a meghallgatás húsz percig tart. . és hogy nemrégiben óriási megrázkódtatás érte: meghalt az anyja. Ennek alapján úgy véli. ha Mr. Grossman elmagyarázta a bírónak. . Szerencsére szinte soha nem látta a gyerekeket. Nem lenne azonban igazságos.Bizonyára így van . Grossman azt mondta.

hogy Scott börtönviselt bűnöző. .a bíró belenézett az iratokba. Addig is a bíróság engedélyezi. Grossman emelt hangon kérdezte a bírótól: .Bernie úgy érezte. Mr.. majd megértő mosollyal vette 526 . . Scott óhajtja.láthatná a saját leányát.Ahol Mr. és odasúgta Grossmannak.Az ügyfelét ez bizonyára rosszul érinti. hogy Mr. . menten eszméletét veszti. bárcsak elsőre kifizette volna azt a tízezer dollárt! Vagy másodjára az ötvenezret.Jóindulatúan Scottra mosolygott. Grossman. . Azt kívánta. . és Bernie-t a sírás fojtogatta.. és természetesen minden részletet készséggel végighallgatunk a tárgyaláson. Százezret képtelen lett volna. majd együttérzően Grossmanra. A gyermek. Scott minden héten láthassa a lányát.Ezt most nem mondhatom meg nekik . Most már elkésett.Hol kerül sor a láthatásra? . nem tud Scott-tal egyezkedni.súgta vissza Grossman.

Nem látom akadályát annak. . reggel kilenctől mondjuk este hétig.Nézzük csak.Bernie túlságosan hangosan próbálta odasúgni Grossmannak. a gyermek kilenc év körüli. Mr. .Micsoda szemétség ez az egész?! . Scott érte mehet a lakására. hogy elmenjen az apjával. Grossman később elárulta Bernie-nek. az arca álarcra hasonlított. Elfogadhatónak tartják ezt a felek? .Nincs más választása! És ha most kihozza a bírót a sodrából.Hát Jane? Miféle ítélet ez az ő szempontjából? Bernie dühöngve ment ki a folyosóra. hogy Scott a város leghírhedtebb ügyvédjét 527 . amikor Chandler Scott és az ügyvédje elmentek mellettük. A szombati napot ajánlom.Grossman fojtott hangon beszélt.Ne kiabáljon! . Az ügyvéd nyomban válaszolt: . aztán visszaviszi....Nem! . .szemügyre a résztvevőket.. később még kedvezőtlenebb ítéletet hozhat.

Bill azonban erről még nem szólt.Jane nem a maga lánya. ha a bíróság előtt megegyezik vele. és akkor majd megtudhatják a végleges döntést. Vagyis egy hónapig el kell viselnie az időszakos láthatást.Annyi pénze nem is lehet. Jobban jár. mit beszél.Szívéből szólt. Csakhogy nincs annyi pénzem. . . ami kárt okoz a lányomnak? . Bill Grossman azonban a fejét rázta. . Az ilyen alakok egyre emelik a tarifát. Egyszerűen végig kell csinálnia. hogy ez a szarházi csak a pénzre utazik.fogadta fel. A tárgyalást december tizennegyedikére tűzték ki. Maga szerint Scott élni fog a láthatási jogával? 528 .De miért? A döntés igazságtalan! Miért kell olyasmit tennem. hanem Scotté. és a későbbiekben biztosan Bernie nyakába akarják majd varrni a perköltségeket. amennyit követel. és éppen ez a baj. . Volt elég gondjuk amúgy is.A legfőbb baj az. anélkül hogy végiggondolta volna.

Bernie hunyorogva pillantott az ügyvédre.Lehetséges. . .Ilyesmi csak filmekben történik. És ha egyszerűen elrabolja Jane-t? . ha egy láthatás alkalmával elrabolná.Bernie ezt az eshetőséget is végig akarta gondolni. Ez volt az ő paranoiája. De nem bolond.Bernie azonban remélte. és mély lélegzetet vett. akkor úgy éljek. majd belefogott a mondandójába. A Hippóban 529 . . így Bernie-nek nem maradt túl sok ideje.Ez a gondolat Scott másodszori feltűnése óta izgatta.. . A bírósági meghallgatás napján elvitte Jane-t vacsorázni egy étterembe. igaza van.Mert ha mégis valami ilyesmire vetemedik.És ha mégis? .Ne nevettesse ki magát! Ez a pasas pénzéhes. Őrültség lenne. megölöm.Remélem. . Grossman azonban ledorongolta: . Huszonhatodik fejezet Az első látogatásra szombaton került sor. csak hogy tisztán lásson. hogy nem. .

Már nem sírt annyit.Nem tudta befejezni a mondatot. . csak azt nem tudta. Tudta. és szomorú szemmel nézett rá. Vajon mikor lesz a kislány megint a régi? Hála Mrs. És szinte biztosra vette. Jane meg legszívesebben elszaladt volna. a kislány azonban aznap este szótlanul ült. . hogy így áll a helyzet.ettek. mert Bernie megfogta a kezét. Talán New Yorkba költöznek. kicsit már javult az állapota. mi. sőt néha még nevetett is.Azt hittem. vagy valami újabb szörnyűség vár rájuk. hogy Bernie-nek majd meghasadt a szíve. valamit el kell mondanom neked. Bernie szíve veszettül zakatolt. drágám. . Bernie 530 . amely Jane egyik kedvenc helye volt. .. azt mondod.Drágám. Ne félj! Jane riadt tekintettel nézett rá..Nincs nagy baj. hogy valami nincsen rendjén. majd végül Bernie-re nézett. Akkora rémület tükröződött a kis gyerekarcon. Pippin gondoskodásának.

. . Az Anyu azt mondta. Valami egészen másról van szó. .Furcsa érzés volt.Hogy te is rákos vagy. aki meghalt. . de erre a magyarázatra feltétlenül szükség volt. amit bármelyikük el tudott képzelni.Nem. amikor még kisbaba voltam.A kislány hangja olyan halk és szomorú volt. .Micsodát? . szó sincs róla. hogy a mamádnak volt egy első férje. hogy Bernie szemét elfutották a könynyek. . Nos hát. .És az Anyu azt is mondta. hogy egy nagyon jóképű színész volt a férje. Ez volt a legrosszabb. emlékszel ugye. hogy nagyon szerette az apámat. hogy ezt kell mondani a gyereknek...pedig csak ült ott. .Bernie ezt a változatot még soha nem hallotta. 531 . és fogta a kezét.Jane ártatlan pillantást vetett Bernie-re.Igen.Valahogy így volt. .

Akkoriban már egyéves voltál. hogy Liz valóban szerette Jane apját.Hirtelen elfogta az aggodalom.Az én apám? . de sebaj. és börtönbe került. milyen komolysággal vette a szavát a felesége. Bernie emlékezett azonban arra is. csak nem volt mersze elmondani. És Anyu soha nem látta őt 532 .akinek felkavarodott a gyomra.Anyu azt mondta nekem. hogy az apád eltűnt a te születésed után. .Ezt mondta. . Lehet. jó. talán pénzt lopott valakitől. . akit Liz szívből szeretett. amikor te úgy kilenc hónapos lehettél. Elkövetett valami ostobaságot. majd újból előkerült. és nagyon kiábrándítóan viselkedett. aztán megint eltűnt. hogy vajon nem hergeli-e olyasvalaki ellen a gyereket. Nekem egy kicsit másként mesélte.Jane megdöbbent. . Egyszóval eltűnt.Tényleg? .Igen. . .No.

aki válaszképpen ugyancsak mosolygott. .Ekkor fogtuk meg az isten lábát.Ez akkor volt. az Anyu legalábbis mindig ezt mondta. Néhány évvel később pedig mi ketten találkoztunk. meglepte. a mamád pedig idővel elvált tőle..És ekkor halt meg? . és hozzám jött feleségül.Bernie elmosolyodott.Jane kicsit összezavarodott a történettől. . kicsit erősebben megszorította a kislány kezét. Az azonban. mint mindenben.Nem. sokkal jobban. Itt a történet vége. egyre jobban bálványozta Lizt. . az apád nem halt meg. És egyébként is. . vagyis hogy az apja él. Bernie azonban megrázta a fejét. mint amikor még élt.. drágám. Jane pedig elgondolkodva kortyolgatta az üdítőt. Hisz épp erről van szó. . . a pincér elvitte a tányérjaikat. amikor én megfogtam az isten 533 . Csak eltűnt. amit Bernie-től hallott.És a gyerek nyilvánvalóan osztotta az anyja véleményét. ebben is.többet.

lábát helyesbített Bernie. majd néhány hete felbukkant.Jane fejecskéjében 534 .. . vagy hogy Liz mérhetetlenül gyűlölte..Bernie úgy döntött.Nem tudom. nem adok neki pénzt. .És találkozni akar velem? . Jane majd elrendezi ezt magában. úgy döntöttem. itt San Franciscóban.Eljöhet hozzánk vacsorára? . Úgy gondolta. Mr.. Azt Bernie nem árulta el. őszinte lesz a kislányhoz. amikor az apjával találkozik. hogy tulajdonképpen megvásárolták Scott-tól a lányát. Leegyszerűsítve bár.Jane-t izgatta a jóképű színész. És amikor másodszor is előkerült. Chandler Scott eltűnt. .Körülbelül egy éve jelentkezett először. . .Most már igen. mert pénzt akart kérni Anyutól. hogy Jane netán rokonszenvesnek találja az apját.És miért nem hívott fel soha telefonon? . megint felszívódott..Nos. . Aggasztotta azonban a lehetőség. de lényegében ez történt. És amikor megkapta. .

.Az Anyu miért mondta nekem. Jane mélyen Bernie szemébe nézett. és kicsit rémültnek is látszott. mert úgy találta.Megígérte Liznek.Ennyire azért nem egyszerű a helyzet. és szeretnélek tőle megóvni. . És Anyu is ezt kérte tőlem. hogy az ígéretét be is tartsa.Azt hiszem. Más egyebet nem is tudunk róla.Szerinted rosszul bánna velem? Bernie nem akarta megrémíteni a kislányt. azért. . hiszen két nap múlva tíz órát kell eltöltenie az apjával. Viszont az biztos. hogy az apám halott? . ez az egyszerűbb.mindez nagyon egyszerűnek tűnt. Mi ketten ma a bíróságon találkoztunk. hogy kicsit túlságosan is érdekli a pénz. .Jane csak még jobban meglepődött.Miért? . . és mindent megtesz. mert szerintem az apád nem jó ember. A bíróság vészjóslóan hangzott a fülének. . ami igencsak meglepte a kislányt. 535 . Bernie azonban nemet intett.Én azért mentem a bíróságra.Nem. .

mert a te szempontodból így látta jónak. az Anyu soha nem hazudott nekem.Ezt az egyetlen esetet leszámítva én sem hiszem hogy hazudott volna. . vagy hogy miért ment el.Azt hittem. de csalódást is keltett benne. . Jane újra bólintott. és rámosolygott. ha folyton csak úgy otthagyta az 536 .És ha nem találom rokonszenvesnek? Nem lehet túl kedves ember. Minden szombaton reggel kilenctől estig. Ezt tűnt a legegyszerűbb részletnek. -Majd csak kitalálsz valamit.Jane bólintott. . de hogy apádnak addig is joga van látni téged. hogy éppen ez izgatja a kislányt. . .És mit mondtak a bíróságon? . igyekezett megérteni.De hiszen én nem is ismerem! És miről beszélgessek vele egész nap? Bernie mulatságosnak találta. hogy vajon merre jár. . És ezt is csak azért tette.és akkor nem fogsz mindig azon gondolkodni.Felébredt benne a kíváncsiság.Hogy egy hónap múlva ismét meg kell jelennünk. . kielégítette a magyarázat.

Találkoztál vele? . És amikor egyszer találkoztam vele. hogy átadjam neki a pénzt. Bernie pedig rábólintott a kérdésre. -Őszintén beszélt a gyerekkel. nem nyerte meg túlzottan a tetszésemet. . . és Bernie ismét csak bólintott.Amikor azért jött vissza. .Az Anyu nem akart vele találkozni? . . el kell menned vele. hogy pénzt kérjen Anyutól.Ezt nem akarta megtárgyalni a gyerekkel. 537 . .Jane ezt megbotránkoztatónak tartotta. Alexander születése előtt történt. . .Bernie megrázta a fejét.Drágám.Talán mégsem szerette az apámat annyira.Nem.Az lehet.Tényleg börtönben volt? .Jane meglepetése nőttön-nőtt. attól félek. . .Jane szemét hirtelen elfutották a könnyek. És ha nem akarok elmenni vele szombaton? Most jött a neheze. és anyád engem küldött.Mikor? . .Anyut. és ebből Jane jelentős következtetéseket vonhatott le.Én is így gondolom.Miért? . .

Csak négyszer kell találkoznod vele a tárgyalásig. aki figyelmeztette.Valahogy majd csak eltelik az idő. és egyre hevesebben zokogott. a bíróságot.Odanyújtotta neki a zsebkendőjét. hogy elvigye a lányát. . Inkább erre 538 . és gyűlölte Chandler Scottot. Grossmant.Négyszer? .Jane siránkozni kezdett. nehogy ujjat húzzon a bíróval. Jane a vállára hajtotta a fejét.Pedig el kell menned. És ha nem rokonszenves? . Végtére is Chandler Scott nem az ő házába megy szombaton.Gondold meg. mint aki eladta a lányát. melléje ült a párnázott padra. . . . amiért erre rákényszerül. . .Minden szombaton. az ügyvédjét.Bernie úgy érezte. hogy csak négyszer kell találkoznod vele.De Apu.Hiszen nem is ismerem. Mostanában minden olyan nehéz volt számára. Különösen pedig Grossmant. és átölelte a vállát. én nem akarok elmenni! . . meg a bírót. Igazságtalanság egy újabb teher. A Nagyi meg a Nagypapa eljönnek a Hálaadás ünnepére New Yorkból.A könnyek már csurogtak is le az arcán. és erre Bernie kimondta a legrémesebbet.

amikor az anyja magával vitte a gyerekeket. hogy az anyja is megnyerőnek találja majd. Érdekes találkozásnak néztek elébe. kissé frivol volt. és nehezen lehetett vele dűlőre jutni. barátságos. Ruth drága ruhákban járt. Bernie egyenesen imádta. Mrs. Pippin frissen keményített blúzokat viselt. de mint a tűz és a víz. egyszerű volt és oly kevéssé frivol.gondolj. Mrs. Remélte. csodálatosan bánt a gyerekekkel. amennyire ez egy nőnél egyáltalán lehetséges. hogy pulykát süt az ünnepre. Berman pedig nem sürgette. Bernie ismét elhalasztotta európai útját. Valóban az ég küldte hozzájuk. egészen pontosan augusztus óta. fodrász vágta a haját. Pippin pedig megígérte. ha egyszer rájött az ötperc. Bernie hónapok óta nem látta a szüleit. Nagyjából egykorúak voltak. ügyes. mert akkoriban rengeteg zűrje volt a pótmamákkal. és jellegzetesen brit jelenség volt. 539 . ugyanakkor jóérzésű.

Pippin már várta Jane-t. van egy másik apám is! A drámai szavak hallatán Bernie elmosolyodott. ahogyan Jane nevezte. Otthon Mrs. és drámai hangon azt mondta neki: . és Scottot várták: Bernie. és ágyba parancsolja. ők csak ültek és vártak. Huszonhetedik fejezet A "másik apa". Pippin. Valamennyien a nappaliban ültek. Dadus.Bernie kifizette a számlát a vendéglőben. Bernie pedig már remélni 540 . hogy fürdés közben szóval tartsa. A Hálaadás ünnepe előtti hétvége volt. A kandalló párkányán álló óra könyörtelenül ütött. Dadus pedig szipákolva a fürdőszoba felé terelte a kislányt.már valamennyien így hívták . kisétáltak az autóhoz. Mrs. Jane. majd mesét olvasson neki.a nyakába vetette magát.Képzeld. szinte percnyi pontossággal megjelent szombaton reggel negyed tízkor. majd hazamentek. Amikor beléptek a házba. Jane ránézett a Dadusra .

De nem volt ekkora szerencséjük. majd a tekintete megállapodott Jane-en. Bernie pedig indult. mint aki nem tudja. 541 . Jane felugrott. hogy Chandler Scott talán mégsem jön el. talán mert színész. Bernie ekkor félreállt. A kislány nem akart elmenni a "másik apával".Szervusz.Különös mondat volt. Megszólalt a bejárati csengő. illetve hajdanán az volt. Odaállt a Dadus mellé. a férfi pedig belépett a nappali szobába. és játszani kezdett Alexanderrel. és úgy nézett Jane-re meg Alexanderre. és roppant nyugtalan lett. csak a hangját hallotta. miközben fél szemmel azt a férfit figyelte. A férfi nem nyújtott kezet Jane-nek. . és maga a pillanat sem hétköznapi. nem is lépett oda hozzá. én vagyok az apád. Még nem is látta. végigmérte a Dadust. és barátságosnak tűnt.kezdte. . Hangosan beszélt. hogy ajtót nyisson. melyik gyerek az övé. akivel Bernie az ajtóban tárgyal.

és kicsit megismernék egymást. a makulátlan hölgyet a kék munkaruhában és a sötétkék félcipőben. Először az órájára pillantott. Pedig a férfinak ugyanolyan színű szeme volt. ha itt beszélgetnének egy keveset. és őt figyelte. hogy bemutassák. Bernie hatalmas arany Rolex óráját bámulta.Készen vagy? Jane hátralépett. Bernie pedig előre. és láthatóan jobban érdekelte az igazi apja . . . mint az övé.Mi lenne. Scott nem óhajtotta.Miért? Ugyan hova mennek? Bernie-nek nem tetszett ez a válasz.Nem érünk rá.így nevezte Jane Bernie-t . aki Alexanderrel ült. mielőtt elmennek? . a tekintete pedig végigpásztázta a szobát.Scottnak láthatóan nem tetszett az ötlet.mint a lánya. . majd dühösen Bernie-re.Jane pedig furcsának találta a tekintetét. csakhogy szüntelenül a szobát fürkészte. de nem akarta szóvá 542 . .

Inna egy csésze kávét? . jóképű volt. de mindezt Jane érdekében tette. a karján barna bőr rövidkabát. Jane pedig a Dadus karosszékének a karfáján ült.Hogy hívják a kissrácot? .. és az apját figyelte.nézett Chandler Alexanderre. különösen pedig a szemét. vonta le a végső következtetést Jane. miként Bernie543 . mint az Apunak. de nem úgy. . nehogy ezzel is tovább nyugtalanítsa Jane-t. Túl csicsás. A férfi arcát figyelte. hogy ilyen kedves ehhez a féreghez. mint az Apu. nem olyan. ahogyan a kislány szerette volna. a Dadus pedig megmondta.tenni. de a pillantásában nem volt igazi érdeklődés..Azért néhány perce bizonyára akad. aki barátságos és kedves. És különben is.Bernie utálta magát. A férfi magas nyakú pulóvert viselt. . Nem tetszett neki. Scott visszautasította a kávét. farmernadrágot. nincs olyan klassz szakálla.

és ismét az órájára pillantott. . Csak néhány óráról van szó. a kisfiúnak pedig egy puszit dobott.Nagyon hasonlítasz rá. .Szia.Odaintett a két felnőttnek. . hova mennek.nek sem.Szia. A tekintete ide-oda cikázott és egyáltalán nem törődött Jane-nel. várta. .Köszönöm . aki ennek hallatán alig kapott levegőt. Apu! . mint aki zsúrba készül.Nem nyújtotta a kezét Jane-nek.Jane átölelte Bernie nyakát.suttogta a fülébe Bernie. A kislány görcsösen markolászta a ruhájához színben illő rózsaszín kis kardigánt. sőt azt sem mondta meg neki. megölelte. Alex! . Dadus. hogy anyád meghalt .mondta Jane-nek. majd elindult az ajtó felé. és Bernie-nek 544 . akár egy kutya. szia. Az ajtóhoz ment. Jane pedig hajszál híján sírva fakadt.felelte erre Jane udvariasan. Ekkor Scott felállt. hogy a kislány kövesse. Úgy volt felöltözve.Igazán sajnálom. . . .Akkor a viszontlátásra! .Nem lesz semmi baj! . Bernie erre biztatóan rámosolygott. Hirtelen megint kicsi lánynak tűnt.

. semmi baja sem lesz Jane-nek. Mrs. a Dadus kiment a konyhába. Pippin gondterhelt ábrázatával találta szemközt magát. Jane vonakodva ült be a vezető mellé. egy hónapig biztosan nem. Egy perc múlva eltűntek szem elől. Fine! Nem tetszik nekem. mielőtt beültek egy viharvert nagy autóba. Chandler Scott mondott valamit Jane-nek. szaladjon utána és hozza vissza. mintegy a rossz előérzetének engedelmeskedve. Különben megölöm ezt a szarházi. s Bernie.. nekem sem.Nem tudta befejezni a mondatot. Ehelyett az ablakból figyelte őket. . Mr. Egészen mélyen. felírta az autó rendszámát. de nem mozdult. A bíróságot ez azonban nem érdekli. és amikor Bernie megfordult. a bensőjében valami azt súgta neki. Szívből remélem. . majd becsapódott az ajtó. és töltött magának egy csésze 545 . .Valami nincs rendjén ezzel az emberrel..eszébe jutott az első találkozásuk.Igaza van.

És úgy érezte. hátha Jane telefonál. De egy szót sem szólt 546 . de egész nap Jane-ért aggódott. de Bernie még a fiára sem tudott odafigyelni. és Jane-t várta. valami szörnyűséges történt. és a Dadus rosszalló fejcsóválással vitte a kisfiút a szobájába. és Bernie aggódva várta. lábával a padlót ütögette. A férfi a házban őgyelgett. további munka várta az áruházban. de bujkált benne valami rossz érzés a férfival kapcsolatban. Egy órán belül haza kell érkeznie. Mondani nem mondott semmit. át kellett néznie iratokat.teát. Eljött Alexander délelőtti alvásának az ideje. A Dadus lefekvés előtt behozta Alexandert. aki elvitte Jane-t. miként Bernie is. de nem tudott egyikre sem összpontosítani. Egész nap otthon maradt. Délután hat órakor a nappali szobában ült. és telefonokat kellett lebonyolítania. emellett volt más teendője is.

Gonosz volt a nézése.Szállj be a kocsiba! .Scott csupán ennyit mondott a kislánynak. a beszédétől pedig megrémült. majd engedelmeskedett.erről a kislányt váró Bernie-nek. mert az autó őrült tempóban a délre vezető autópálya felé száguldott. Ő riasztónak találta. hogyan szerethette az anyja. Sehová nem akart elmenni ezzel az emberrel. nehogy a kanyarban leessen az ülésről. hogy üljön be. és Jane hirtelen arra gondolt. és el sem tudta képzelni. A kislány erre egy utolsó pillantást vetett az ablakra. majd nyomban rászólt Jane-re. Kinyitotta az autót. és Jane-nek az ajtóba kellett kapaszkodnia. ahol Bernie állt. beszállt. visszafut. 547 . miközben lementek a ház előtti lépcsőn. Nyomban elindultak. piszkos a körme. Huszonnyolcadik fejezet .

A repülőtérre. akiről a szülők azt mondják a 548 . Nem tetszett neki ez az ember. megragadta Jane karját.Scott mindent megszervezett.Hova megyünk? . . . . és haza akart menni.Egy napra? . ne hajtson olyan gyorsan. de félelmében meg se nyikkant.Megfordult. de nem volt szándékában megbeszélni a gyerekkel. és a gyerekre nézett.Hova megy a barátod? . és határozott kézzel az érkezési oldalhoz vezető útra ráncigálta a kislányt. Scott olyan férfi volt.Jane nem tudta tovább visszafojtani a könnyeit.És San Diegóba megyünk. hétre már otthon lesz. Jane meg akarta kérni.Jane tudta.. hogy San Diegóban van állatkert. .Hova megyünk? . kölyök. . Most! Azonnal! . . a férfi pedig nem szólt hozzá egy szót sem.Te vagy a barátom.Egy barátom elé a repülőtérre. Semmi köze hozzá. még az autót sem zárta be.Mondtam már. a csomagtartóból elővett egy kis reklámszatyrot. Az autót a parkolóban hagyta. de Apu azt mondta.

fel fogom hívni. . ha odaértünk. ha nem élvezné a kalandot. miért nem választott erre az apja egy másik napot. . . . Legalább este 549 .Vagy úgy. hogy megmondjam neki? Scott nevetett az ártatlan kérdésen. aki erősen szorította a karját. . Vacsorára itthon leszünk. Jane szívesen elfutott volna. hogy így szólítsa. izé. hogy a világért se álljanak vele szóba az utcán.Jane azon töprengett. És nem kell felhívnod. ő meg hirtelen itt volt vele kettesben. csakhogy tudta.Aha. .Nem. Hidd el. Most már én vagyok az Apud..Miért megyünk San Diegóba.. . ez a vasmarok el nem engedné. . Majd én felhívom. és San Diegóba mennek. s talán ha szót fogad. drágám. butaság lenne. kedvesebb lesz hozzá. Mr.Hogy meglátogassuk a barátaimat.Rémisztő volt ez az ember. Apu? A férfi azt akarta.Felhívjam az Aput. miközben átmentek az indulási terminálokhoz. majd úgy gondolta.gyerekeinek.

festett szőke hajú nő jött velük szembe. hogy ő San Diegóba repül a másik apjával. és rárivallt. hogy Bernie biztosan tudni akarná. hogy majd én felhívom! . ám amikor a biztonsági ellenőrzési ponthoz értek. hogy megmondjam neki. Még a mellékhelyiségbe se. Valami azt súgta neki. . Ha azt mondja. Amikor meglátta az ismerős jelzésű ajtót.A szeme már megtelt könnyel. hogy iparkodjék. körbenézett.És miközben erősen szorította a karját.Majd pisilsz a repülőn. Tudta. hogy a férfi valami rosszban sántikál. De Scott csak nevetett. Scott arca megkeményedett. nem szívecském! . félrehúzódott. . és felhívhatja Bernie-t. pisilnie kell. Scott azonban utánakapott és visszarántotta.Nem.De pisilnem kell.lesz mit mesélni. Nem engedi a szeme elől. és egyszer csak egy sötét szemüveges.Fel kellene hívnom az Aput. . És ekkor Jane-nek eszébe jutott valami. 550 . talán a mellékhelyiségben van telefon. .Ne aggódj! Mondtam már. hova utazunk. .

a kislány meg azon töprengett. lila viharkabátot és sapkát. Jane-t pedig elfogta a rettegés. Hamis útlevél volt. és csak úgy áradt belőle a közönségesség. Szó nélkül átadta a jegyeket Chandlernek.Ez a gyerek? . Chandler Scott azonban olyan erővel 551 . de Scott tudta. Az ajtónál Jane hirtelen megmakacsolta magát. és beleragasztotta az egyik fényképet.kérdezte végül a nő. majd közrefogták Jane-t. . a nő meg bólintott. Megvannak a jegyek? . és Jane legnagyobb megrökönyödésére Chandler Scott előhúzott egy útlevelet. cowboycsizmát. Megálltak a gyorsfényképezőnél. amely nem állta volna ki a tüzetes vizsgálat próbáját. négy képet készítettek egy dollárért. Scott bólintott.Feszes farmernadrágot viselt. és elindultak. és lecövekelt.Scott mosolytalan arccal kérdezte tőle. mi folyik itt. hogy a gyerekek útlevelével nem törődnek túl sokat.

és Jane 552 . illetve akit így hívsz.Kis időre elutazunk. aki a fenyegetés után nem mert hangosan beszélni. hogy ha igen. akkor újra találkozhat az anyukájával. meg az öcséd meghal! Értesz engem. Efelől szemernyi kétsége sem volt.Hova visztek? . virágszálam? . .Ha egyetlen szót szólsz. öt órakor az apád. Két ember élete függ tőle. vagy megpróbálsz megszökni tőlünk. a nő meg cigarettára gyújtott és körülnézett. Láthatóan ideges volt. . . hogy csaknem felsikoltott a fájdalomtól. vajon őt megölik-e.markolta meg a karját.A férfi közömbösen pillantott rá. és a világért sem sodorta volna veszélybe sem Bernie-t. így azután kissé csökkent a rémülete. majd közölte vele: . sem pedig a kisöccsét.Pisilhetek a repülőn? .kérdezte halkan Jane. Azon töprengett. s az egyetlen vigaszt az jelentette számára.Talán. .Gonoszul mosolygott rá.

mi folyik körülötte. Gonosz volt és züllött.nélkülünk egy tapodtat sem tehetsz. hogy meg fogják ölni. erre mindketten nevettek. Bármit csinálsz is. . Scott a társnőjének arról mesélt.azon tanakodott. Jane pedig a Bernie-re és az öccsére leselkedő veszély tudatában amúgy sem mert volna megmukkanni.sziszegte Scott az öszszeszorított fogai közül . milyen hatalmas Rolex órája van Bernie-nek. és cseppet sem jóképű.Talán neked adja az óráját. a két felnőtt sört rendelt 553 . és maguk előtt terelték a repülőgép fedélzetére. Az utaskísérők nem észleltek semmi különöset. és mihelyt a gép felszállt.Jane nem értette. és biztosra vette. . ha visszaviszel mondta reménykedő hangon Jane. hogyan találhatta az anyja jóképűnek Scottot. te vagy a mi aranytojást tojó csibénk. A kérdéseire senki sem felelt. aranyoskám . Drága gyermekem.

a kisöccsét és Mrs. viszontlátja-e valaha Bernie-t. Huszonkilencedik fejezet Bernie csak nyolc óra után hívta fel telefonon Grossmant. Bernie pedig elnézést kért a zavarásért. Ez egyelőre teljesen valószínűtlennek tűnt. már igazán telefonálhatnának.Grossman remél554 . neki pedig kólát. Nyolc órakor úgy vélte. hogy talán csak késnek. éppen a barátait látta vendégül vacsorára. Semmi baj. meg azon. vagy esetleg más jött közbe. azon töprengett. Egy órán át mondogatta magának. Grossman otthon volt. és hirtelen felismerésként hasított bele a tény. hogy valami rettenetes történt. Talán visszaúton defektet kaptak azzal a rozzant kocsival. de hozzá sem nyúlt. Némán ült a helyén. Nem volt se éhes. Hogyan zajlott le a nap? . vajon hova utaznak a hamis útlevéllel.magának. Pippint. se szomjas.

te. . ugye. és az volt a véleménye. Valamennyiük számára az a legegyszerűbb. Valószínűleg kilenc tájban hazaérnek majd. .Grossman úgy gondolta. magának mikor volt utoljára defektje? . . és ne haragudjon.Még mindig szentül hitte. Nagyon is.Na.Tizenhat éves koromban. Tapasztalatai azt súgták neki.Először is nyugodjon meg. hogy minden bonyodalom nélkül. amikor elloptam az apám Mercedesét. mert egy kétrészes filmre ültek be. és nyomuk sincs. . Egy órája itthon kellene lenniük.Ezért is hívom. . És különben is.Akkor is felhívhatott volna. Akkor most mi a teendő? . hogy előkerülnek. hogy Bernie túlságosan nagy kaliberű gonosztevőnek tartja Scottot. ha tudomásul veszik a helyzetet. fejenként úgy tíz adagot. hogy Chandler Scott-tól nem szabadulnak meg egykönnyen. . Scott valószínűleg csak játssza az eszét a lánya előtt. korai még az aggodalom.Talán defektet kaptak. utána pedig még fagylaltot is ettek. Bill. és 555 . Kezdek aggódni.

igen. de ezúttal nem hagyta. . hogy Bernie magával rántsa a téveszméibe. ha az első találkozásuk alkalmával elkövet valami esztelenséget.nem hagyta. szerintem a helyzet nem olyan vicces. . hívjon fel újra. . A pasas ugyanis a lányommal van.Remélem. Majd akkor kitalálunk valamit. Bernie az órájára pillantott. . Bernie kilenc óra előtt öt perccel hívta fel. hogy ostoba. Értesítem a rendőrséget! 556 . hogy ez a fickó kellemetlen. Ugyanakkor a kislány az övé is.Igen. de nem hiszem. hogy az ügyvéd lebeszélje tervéről. bocsásson meg. Lehet. és ha addigra sem érnek haza. .Hallgasson ide! Várjon kilencig.És azután? Akkor kiront az utcára a lőfegyverével? .Nézze. Bill. mint ahogy maga képzeli. És komplett őrült.Adok neki még egy órát. Csak győzze még egy ideig hidegvérrel. magának van igaza.

Körülnézett a házban. gondolja végig a következőt. ha netán elrabolta. .kérdezte értetlenül Bernie. Két szót sem szólt a gyerekhez. amikor eljött érte.Egyrészt felírtam az autójának a rendszámát.És mit mond nekik? . A fickó ugyanis közönséges bűnöző.Ebben az esetben azonban nem gyereklopásról. és várta hogy Jane kövesse. . Először is a kislány nem a maga gyereke. legalábbis a törvény értelmében. Azután eltűntek azzal a rozzant ba557 .. Bernie. . hanem emberrablásról van szó. akkor is gyereklopásnak és nem emberrablásnak minősül.A gyereklopás vétség.Hallgasson ide. Tudom. másodszor pedig. Scotté. majd indult kifelé. másrészt pedig megmondom. amit az egyik szülő hajt végre. de kérem. .És mi a különbség? . hogy szerintem elrabolta a lányomat. amit én kétlek. hanem. hogy fel van dúlva.

találgatták a rendőrségen. Addigra már Grossman is nyugtalankodni kezdett. ahol együttérzően végighallgatták. . . márpedig pontosan ez történt. .Még mindig nem jöttek meg? .tárral. Tizenegykor azonban. de nem aggódtak túlzottan. remélem. megszegte Liznek tett ígéretét. úgy érezte. és csak a jó ég tudja.Már a gondolattól is elfogta a hisztéria. ne hagyja. ők is úgy vélték. . Miként az ügyvéd. amikor Bernie a sírás szélén állt. hogy Jane Scott karmaiba kerüljön. Most már hisz nekem? .Úristen. téved.Bernie részletesen el558 . Tíz órakor Bernie felhívta a rendőrséget.A rendőrök ott voltak Bernie-nél. Hiszen Liz könyörögve kérte.Nem. hogy Chandler idővel visszahozza a gyereket. és felveszik a bejelentést. . merre járhatnak. a rendőrök végre beleegyeztek.Talán felöntött egy kicsit a garatra . hogy kijönnek a lakására.

amire nagy szüksége is volt. és körözést adtak ki a járműre. s mint ilyen. mert egy fél óra elteltével a rendőrség közölte vele. hogy az ügy komoly. megcsörrent a telefon. . amelyet aznap reggel fújtak meg. hogy a rendszám egy lopott autóé.Bernie csaknem hisztériás roha559 . hogy az elkövető bűnlajstroma már amúgy is vagy fél méter. Ekkor Bernie már tudta. és megnyugtató hatást gyakorolt Bernie-re. Sokkal jobban aggódtak az ellopott autó miatt. öregem.mondta a rendőröknek. és a legkevésbé sem érdekelte őket. Gyereklopás. vétség. Ezzel az információval hívta fel Bernie éjfélkor Grossmant.Jó estét. és mihelyt letette a kagylót. a lányára azonban nem. Roppant illedelmes volt. . Végre Chandler hívta. ám nem bűntett. A rendőrség pontosan úgy viselkedett. ahogyan Bill előre megmondta. milyen ruhát viselt Jane. már köntösben és papucsban. a Dadus pedig némán ült vele a nappali szobában.

bár novemberre járt az idő.Azt az ötszázezret. hol vannak? .Hogyhogy kiruccantak? . .mot kapott. de tulajdonképpen nem is látta.Azt kérdezem. A lányát pedig Scott tartja fogva. amikor meghallotta a hangját. . és szerintem re560 .A kis Jane még azt is mondta. Csak egy kardigán volt nála. .Jane és én jól vagyunk. Ugye. ha hazaviszem a kis Jane-t. öregem. . ő meg ott áll egyedül. amit ma viselt.Egy kicsit túl durván csiklandozta meg az álla alatt a kislányt. hogy összeszedje a pénzt. És ő jól van. hogy maga biztosan szívesen eladná azt a flancos órát. drágaságom? .Időt akartam adni magának. amit magától kapok. aki a hidegtől dideregve állt mellette a telefonfülkében. angyalom? . A rendőrök már elmentek.Hol a ménkűben vannak? . .Ismét a kislány felé pillantott.Kicsit kiruccantunk hazulról.Miféle pénzt? . ugye.

Én nagyon türelmes ember vagyok. .Nagyon is. Milyen gyorsan tudja összeszedni? . különben megölöm a lányát! .Soha.Jane döbbent 561 . és mire készülnek ellene.Holnap telefonálok. Nem tudok ennyit előteremteni. Hirtelen megtelt a szeme könnyel. előbb-utóbb csak viszont akarja látni. Mondja.. de egy tapodtat sem jutott előre.Maga pedig egy pénzes strici! . De úgy gondolom. Beszéljünk inkább a pénzről. Jane-t is. . ha odaadja a pénzt. Fine.Maga szemét strici! . . Talán egy másikat is pénzzé tehetne a barátomnak itt. mennyi pénzt kér? Egy egész vagyont. vagy soha nem látja többé Jane-t.Nem számít. Valószínűleg örökre. .. . hol lehet a kislány.Jobb. Nemcsak Lizt veszítette el. Ne merje hívni a zsarukat. .mek az ötlet.Bernie lázasan töprengett.Bernie szíve hangosan dörömbölt. tudja maga. És csak a Jóisten a megmondhatója.Miféle barátjának? .Komolyan kérdi? .Hol érhetem el? .

A vonal túlfelén Scott a kislány arca előtt rázta a kagylót.Szia.. nem árulhatja el Bernie-nek. Apu! . jól vagyok.. . a férfi azonban ezt nem vette észre. Kirántotta a kislány kezéből a kagylót. ígérem.. drágám. beszélj az öreggel! . 562 . és nyomban letette. és tudta. nyomban sírni kezdett.. A revolvert pedig látta. egyébként nem is tudta pontosan.És honnan tudjam.Hazahozlak. .. Mintha egy kéz markolta volna össze a szívét. és szinte alig tudta kimondani a szavakat. Lekötötte a Bernie-vel folytatott beszélgetés. hogy nem ölték-e már meg? A gondolattól jeges rémület öntötte el.. és mihelyt a kezébe kapta a telefonkagylót. hol vannak. Jane válaszára azonban Chandler Scott már nem hagyott időt.Jane tudta. bármi áron.... Szeretlek. hogy az nem játékszer. .A kislány hangja elhaló volt.. .Nesze.érdeklődéssel hallgatta Scottot.

De tévedett. . de még ebben sem volt biztos.Igenis elrabolta.. két férfi közötti harc egy kislányért.Bernie úgy zihált.Bernie reszkető kézzel tárcsázta fel Grossmant.Nem árulta el.. .Egyvalakit ismert.Tudom. . 563 . hogy ha van neki. Hajnali fél egy volt. abban azonban igen. megpróbál kölcsönkérni. . hát nem készpénzben. ne haragudjon az előbbiért! Most mi a frászt csináljak? Nincs ennyi pénzem.Elrabolta? .Grossman hangja meglepetést tükrözött. Szerintük ez teljességgel magánügy.Vele van. majd elhallgatott.Én már megtettem. de úgy gondolta. akiről mindketten úgy vélik. A rendőrséget most sem hatotta meg jobban. mint első ízben.Hívom a rendőrséget! .Így másként áll a helyzet. De hol? . maga seggfej! Hát nem megmondtam. És félmillió dollárt követel. mintha nagy távolságot futott volna. . . . . . akinek lehet ennyi pénze.

mi történt. Elmagyarázta Bernienek. Berman pedig azt mondta. Dadus! . megtaláljuk őket! .hozzájuk tartozik.Honnan tudja? . nincs annyi pénze. 564 . és úgy szólt hozzá. aki felhívta New Yorkban Paul Bermant. .Bárcsak így lenne. később konyakot töltött neki. Bernie-nek szüksége is volt rá. A telefonhívások közötti szünetben pedig a Dadus egyenesen Bernie szemébe nézett. akár a fal. eleinte teát. olyan fehér volt.Ne aggódjon. A váltságdíjat valószínűleg csak úgy mondta. Ott már hajnali ötre járt az idő.Az asszony megveregette Bernie kezét. hogy ekkora összegben soha nem tart készpénzt. Mary Pippin egész éjjel fenn maradt vele. Kis híján elájult. és a hatóság nem kívánt beleavatkozni. sajnos. amikor meghallotta.Mert maga egy értelmes ember és az igazság a maga oldalán áll. mintha egy rémült kisgyerekhez beszélne: .

Bernie rögtön tudta. vagyis a felesége engedélye kellene hozzá.Bernie letette a kagylót. Ismerek egy nyomozót.Fel kéne kötni azt a fickót! .Köszönöm. és egy vagyont veszítene a tranzakción.Nem érdekli őket az ügy.Nem tudom előteremteni a pénzt. Ezután ismét felhívta Grossmant: . És azt is mondta.Megölöm.Fel lehet most hívni? Grossman csak egy pillanatig tétovázott. mert a piac pang. hogy eladhassa őket. ha megtalálom! .Részvényeket kellene pénzzé tennie. akivel hajdanán együtt dolgoztam. . hogy nem ez a jó megoldás.Értesítetted a rendőrséget? . ahogyan ők nevezik. . A gyereklopás. Paul. .Eszembe jutott valami. A gyerek vér szerinti apja nem tehet semmi rosszat. ha segítségre van szükséged. ám ezek a feleségével közös tulajdonban vannak. . nem különleges eset ebben az államban. . Akkor most mi legyen? .Csak szólj. Alapvetően 565 . hogy nem csekély időre volna szüksége az ügy lebonyolításához.

Dadus teát és kávét töltött mindenkinek. Úgy döntött. És Bill Grossman megesküdött rá. majd miután évekig a San Franciscó-i rendőrség beépített emberei voltak a narkós világban. harmincas évei végén járó férfi.rendes ember volt.Majd én felhívom. Gertie. és azt mondta.Öt perc múlva már vissza is szólt. Bill Grossman. akit magával hozott. a nyomozó fél órán belül ott lesz. A nyomozót Jack Wintersnek hívták. Mindketten kábítószerügyekkel foglalkoztak. a társa pedig a felesége. meg egy nő. Ha meg akarják találni Jane-t. valamint a Dadus köntösben és papucsban. és akiről Bernie nem tudott semmit. megnyitották saját irodájukat. valamint a nyomozó. egy testes. hogy 566 . Hajnali háromkor gyűlt össze a csoport Bernie nappali szobájában. . És ő is. Bernie-nek pedig egy újabb konyakot. . csak kissé túl hiszékeny. józannak kell maradniuk. a többieknek nincs szükségük alkoholra.

Talán. és rémült tekintetet vetett rájuk. helyesebben annak hiányáról. de semmiképpen sem ostoba. hogy nem éppen észkombájn. amit Scott múltjáról tudott. Bernie elmondott nekik mindent. Egyszerű volt. Néhány óra múlva már fel tudok vázolni magá567 . amilyent Bernie még soha nem látott.A nyomozónak kajla bajusza volt.Meg tudják találni Jane-t? . . És az asszonyban is megvolt ez a különös kettősség. kapcsolatáról Lizzel. majd hátradőlt a kanapén. . . és a modorából arra lehetett következtetni. a börtönben töltött időről. .Szerintem Mexikóba ment. vagy valami hasonló helyre. és a Jane-hez fűződő viszonyáról. a letartóztatásairól.Megérzés csupán. . a tekintete azonban olyan átható.remekül dolgoznak. Utána megadta nekik a lopott autó rendszámát.Miért? Winters tekintete Bernie-ébe fúródott.

. hogy netán megölheti. de fel kellett tennie. Gyűlöletesnek tartotta ugyan a kérdést. és ne árulja el a rémületét. .. Hajnali ötkor ez már meghaladta erőit.Maguk szerint. Scott kárt tehet a kislányban? . . hogy nincs ennyi pénzem. csak hadd várjon. Gertie 568 .Sebaj...Mit mondjak neki. De valamit meg kellett kérdeznie tőlük. hogy estefelé jelentkeznek.. vagy ha mégis. és azt tanácsolták Bernie-nek. Megígérték. ha visszahív? . hogy megvan a pénz. . Ebből arra fog következtetni. Valószínűleg úgysem hisz magának. Ugye.Már megmondtam neki. izé. és úgy vélte.Bernie a fejét ingatta. neki soha nem mutatta meg.. Liznek sem volt Scottról fényképe.. Bernie aggódó arcot vágott.nak egy-két lehetőséget. mielőtt elmentek. próbáljon egy kicsit lehiggadni. .Nem volt képes kimondani a szót. nincs fényképe a pasasról? ..Hogy összeszedi a pénzt. Tartsa sakkban.

Megszerezték Scott előéletének valamennyi dokumentumát. és a házaspár tizenkét órával később újra megjelent a házában. és a börtönben töltött idejét is pontosan tudták. Bernie-nek sejtelme sem volt. konyakot. nem. hogy mielőbb megtaláljuk a kislányt. de impozáns adatmennyiséget gyűjtöttek össze. amikor megszólalt a csengő. Mindent megteszünk. hogy ez a nő sokat tapasztalt már. . megint teát. hogyan. és a nyomozók megérkeztek. és éppen vacsoráztatta. A Dadus egy szemhunyást sem aludt. Fel-alá járkált.szelíden szólt hozzá. Hét államban ítélték börtönbüntetésre. Bízzon bennünk! Bernie bízott. miközben bölcs tekintettel nézett rá. kávét ivott.Reméljük. de egész nap ellátta Alexandert. és ők sem alhattak túl sokat. végül másnap délelőtt tízkor teljes hisztériában és kimerülve berogyott az ágyába. Bernie végtelenül hosszúnak tartotta a várakozást. s Bernie érezte. mindig lo569 .

Mondhatnánk.Nagyon érdekes. ez a hobbija. különös szerencse . talán mert kifizette az összegeket. szexért vagy valami másért. . Nem kábítószerekért. mert mint kiderült. az illető Jack régi barátja. szélhámosságért.Félmillió dollárt azért nem neveznék hobbinak. hol lakott Scott.ami. ezekből azonban többnyire nem lett ügy.Beszéltek Scott hivatalból kijelölt pártfogójával is. . .Most akarja megütni a főnyereményt. de az ügy szempontjából amúgy sem volt jelentősége. Az ellopott autót megtalálták a 570 . hogy ez az ember mindent pénzért csinál.pásért. csakis pénzért. és már elsőre nagyon jó nyomot találtak . Winters bólintott.továbbá azt is kinyomozták. Előző nap költözött el. Bernie gyászos pillantást vetett rájuk. hogy Mexikóba készül. lévén vasárnap. csalásért. rablásért. és valakinek elfecsegte. . Fedezet nélküli csekkekért is jó néhányszor letartóztatták.

emlékezni vélt egy kislányra.Már ma nekikezdünk. És addig tartják ott Jane-t. hogy a San Diegó-i járatra hárman szálltak fel lopott jeggyel. És hogy őszinte legyek. Kis szerencsével a haja szála sem fog görbülni a kislánynak. Egyetlen erőszakos cselekmény sem szerepel a listán. Valószínűleg ott egy újabb autót loptak. Ez is valami.De hogyan találjuk meg őket? . mióta láttam a pasas múltjára vonatkozó bizonyítékokat.Szerintem Mexikóba repültek. ameddig maga össze nem szedi a pénzt. amelyet soha nem visznek 571 . vagy béreltek egyet. az éjjel elindulunk. az utaskísérő azonban. hátha hagytak valami nyomot. kicsit nyugodtabb vagyok. . Ha akarja.repülőtéren. csakhogy a három személynek addigra már régen nyoma veszett. . de nem esküdött volna meg rá. akivel Gertie két repülés közben beszélt. Először San Diegóban nézünk körül. És az is kiderült.

Csupán gyereklopással. mint gondolná. hogy így van. Szerintem a pofa tudja. . ha nyomban elindulnának.A házaspár bólintott.És mit mondjak. hogy Bernie igényeihez alkalmazkodhassanak. hogy már intézkedett. És bármit megtett volna.vissza. hogy körülnézzünk odalent.Bernie már a kijelentést hallva is dühbe gurult. mire meglesz az összeg. de tudta. ugyanakkor azonban a nyomozóknak meglehetősen pontos személyleírásuk volt Scott barátnőjéről is.Mondja azt. Addigra a nyomára bukkanunk. Nem olyan profik. .Scott még nem telefonált. ha felhív? . hogy nincs túl nagy veszélyben. Többféle elképzelést kidolgoztak. hogy egy-két hétbe is beletelik. ami a törvény szemében nem nagy vétség. . Két hét biztosan elegendő. .Azt szeretném. hogy megtalálja Jane-t. Nem vádolhatják emberrablással. . Időre van szükségünk. ideig572 . Lehet. Optimista feltételezés volt. aki szintén büntetett előéletű.

mennyit kérnek. .Mindent megteszünk. Muszáj.Remekül. Megpróbálom összeszedni a pénzt.Valószínűleg ma este tíz körül. . Távozásuk után húsz perccel Chandler újra telefonált.Mikor indulnak? . nagy összeg volt.Winters megmondta. .Tényleg azt hiszi. Hol érhetem el magukat. -Még három másik ügyön dolgoztak. Majd valahogy összeszedi. ahonnan az előző nap távoztak.. és mellesleg volt még három munkatársuk. és vele lakott a szállodában.Príma! Örömmel hallom.Rendben van. akik tovább vitték az ügyeket. 573 . .. ha Scott telefonál? Megadták a telefonszámot. Van még néhány elintéznivalónk.Hogy megy.És Bernie hitt nekik. öregem? . Erről jut eszembe. ahol az indulásig eléri őket.lenesen van szabadlábon. És mikorra lesz meg? Bernie-nek hirtelen remek ötlete támadt. de ez tűnt a legbonyolultabbnak. . . hogy két héten belül megtalálja? . . de Bernie nem garasoskodott.

Mához két hétre újra jelentkezem.A francba! . .Biztos? Nem lesz valami leányálom! És Scott közelről felismerheti magát. Elhitték a mesét. Legyen otthon! Vagy megölöm a lányt! . Bernie pedig hallotta. és még azt sem hagyta. . . . . Kap két hetet. és minden szavát hallja. de nyomban feltárcsázta Winterséket.Miért mondta neki.A vonal túlsó végén erre csend lett.Mert magukkal akarok menni. . hátha szüksége lesz rám. . hogy az ajtóban ott áll a Dadus.Beletelik egy-két hétbe. És nem bírom ki.Rendben van.Ezzel letette a kagylót. Már csak ő maradt nekem. hogy New Yorkba utazik? Winters nem értette a dolgot.Scott dühös lett. Bernie megrettent ugyan. New Yorkba kell utaznom érte. hogy hosszasan tárgyal a bűntársával.Bernie nem vette észre. 574 . majd ismét viszszajött a telefonhoz. hogy itt üldögéljek és várjak. hogy Bernie szót váltson Jane-nel.Közel akarok lenni Jane-hez. .

hogy el kell mesélnie a történteket.Viszlát. Csak maga miatt aggódom. rossz híreim vannak. hogy Bernie velük tart Mexikóba. és folytatná a hétköznapi életét? . . . . hogy másnap reggel értesíti a bíróságot a szörnyűséges eseményekről. aki megígérte. Felhívta Grossmant. és máris jobban érezte magát. . Végül pedig az anyját.Egy óra múlva magáért megyünk! Ne hozzon sok csomagot! .Letette a telefont. Ezután felhívta Paul Bermant.A hangja megremegett. De 575 . Nem volna jobb. . Helyeselte. Magukkal mehetek? Attól még kifizetem ugyanazt a tiszteletdíjat. és ez mindaddig így lesz.Tegnap este hétkor megszűnt számomra a hétköznapi élet. ameddig meg nem találják a lányomat.Az nem is lehet kétséges. majd a saját helyettesét az áruházban.Mama.majd halk léptekkel távozik. ha mégis otthon maradna. és segít megkeresni a kislányt.

. és fejest ugrott a históriába. .Most nem tudok mindent elmondani.Uram.valamit mégis mondania kellett... de az történt.Nem akarta elhinni. és aki az elmúlt évtized zömét sitten töltötte. valamint az élete hátralevő része.Valami baja van Alexandernek? . Bernie! . teremtőm. Jane-ről van szó. mintha már alig pislákolna benne az élet. hogy a karácsony és a szilveszter is veszélyben van. Először megpróbált zsarolni.Uram.Az anyja hangja olyan volt. Erre elrabolta Jane-t. aki egy szemétláda. Félmillió dollár váltságdíjat kér érte. .. Miféle ember tesz ilyet? Talán őrült? ..Bernie mélyet lélegzett.És hogy van Jane? Tudsz róla 576 . de nem voltam hajlandó fizetni. teremtőm! ... hogy nemrégiben előkerült Liz hajdani férje.Nem. A közösen töltött Hálaadási ünnepből amúgy sem lesz semmi. . . és lehet.Ruth-nak elállt a szívverése. .

.Bernie ezt reménykeltőnek tartotta. talán ott van.Uram. jól van. Bernie. és zokogni kezdett a telefonba. pontosan hol. . Lou meg valami istenverte kongresszuson volt. és a Hálaadás ünnepéből nem lesz semmi. . teremtőm. A nyomozók azt mondják.Ruth sírni kezdett. .. Nem izgatja őket különösebben. ne sírj! Nem bírom! Csak azért hívlak. Ők azt hiszik. mert ma este Mexikóba utazom... . Ruth már arra sem emlékezett.Ha tudlak... A rendőrség nem akar beleavatkozni.. és két felbérelt nyomozóval megpróbálom megtalálni Jane-t. hogy megtaláld! Uramisten! Ez egyszer valóban nagyon közel állt ahhoz. két héten belül megtaláljuk. Bernie. 577 . az anyja számára azonban maga volt a borzalom.Ó.valamit? . ... hogy szívrohamot kapjon. Mama.Kérlek. mert vér szerinti apa esetében szerintük ez csupán gyereklopás és nem emberrablás. .Kit érdekel?! A fő.Úgy tudjuk. hívlak.

hogy felemelje a táskát. de a Dadus megnyugtatta. hogy ez történt Jane-nel. mire készül.. Túl sok mindenki hiányzik ebből a házból. felvett egy inget. és amilyen gyakran tudja. . meglátta a Dadust. mint egy parancs.Úgy hangzott. Liz. már mindenkiért aggódott.. Mama.. Fine! Térjen vissza épen és egészségesen! Bernie némán megölelte.Összecsomagolt egy kis válltáskát.Vigyázzon magára. Mexikóba repül.. És arra kérte. fel fogja hívni telefonon.Csak hozza vissza Jane-t mielőbb! . 578 . Jane. aki ott állt az ajtóban. És amikor megfordult. Szeretlek. túrabakancsot. Mr. anélkül hogy visszanézett volna.. farmert. És Bernie elmondta neki. Leszaladt a lépcsőn. és Bernie elmosolyodott. a karján Alexander. vigyázzon a fiára. Most. . majd kiment a házból.Indulok. miközben puszit nyomott a fia arcára. egy vastag pulóvert. hogy minden rendben lesz. viharkabátot. .

Rettegett a gondolattól. amelyet az egyik alkalmazottjuk vezetett. hogy keresztül-kasul bejárja Mexikót két idegennel. meg egy kislányuk az asszony előző házasságából. akiket azért alkalmazott. Jane-t elrabolták. Harmincadik fejezet Útban a repülőtér felé Bernie kénytelen volt végiggondolni. hogy a kislányát megtalálják. Nem egészen egy éve még minden a rendes mederben folyt. ő maga pedig arra készül. hogy 579 . Kibámult az ablakon és egyre csak Jane járt a fejében. volt egy újszülött gyereke. hogy Chandler Scott és a társa netán kárt tesznek a kislányban. Egész éjszaka nem tudta száműzni a gondolatot. Liz hirtelen meghalt. milyen furcsa is lett az élete. Volt felesége. és váltságdíj fejében engedik csak el. akit szeretett.Winters már dudált odakinn az ősöreg furgonban.

négykerék meghajtású autót béreltek. hogy Scotték ezt az útirányt követhették. Utána nagyon hosszú éjszaka következett. és Bernie hagyta magát meggyőzni. hanem Tijuanánál átkeltek a határon. és ezzel az autóval indultak el a repülőtérről. hogy megállnak egy szállodánál. hogy Scott érdeklődése kizárólag a pénzre összpontosul. Nem vesztegették azzal az időt. Átszáguldottak Rosaritón és Descansón. Fél tizenkettőkor érkeztek meg San Diegóba.Chandler molesztálhatja a kislányt. és egy óra múlva már Ensenadában voltak. és egy ötvendolláros bankó kézhezvétele után a tijuanai 580 . Wintersnek valami azt súgta. Winters tulajdonképpen már San Franciscóból megrendelte. és egy hatalmas. és megígérte. A repülőtéren ezt megemlítette Gertie-nek. az asszony azonban biztosra vette. A repülőtérről ismét felhívta Grossmant. hogy tudósítani fogja a fejleményekről.

és csak öt óra alatt tudták 581 .határőr hirtelen vissza is emlékezett rájuk. felosztották egymás között. San Telmón és Rosarión át. San Vicentén. Gertie-nek volt a legnagyobb szerencséje: talált egy olyan csapost. Dél felé indultak. mondta ez a férfi. végigjártak vagy egy tucat kocsmát. Scott barátnője pedig azt is megkérdezte. majd Bajánál keletre fordultak El Marmol felé. de a kocsmákban még javában folyt az élet. majd a csapos által javasolt úton elindultak. Egy órát töltöttek Ensenadában. A távolság úgy kétszáz mérföld lehetett. aki még a kislányra is emlékezett. mennyi idő alatt ér a komp Guaymasba. Világos szőke volt a haja. majd megmutatták Scott fényképét. mindenütt sört rendeltek. és láthatóan félt attól a házaspártól. akikkel volt. Gertie visszasietett az autóhoz a hírekkel. Addigra már hajnali egy óra lehetett.

De legalább jól startoltunk. Csaknem két órát kellett várniuk. .felelte a nyomozó de nehogy azt higgye.megtenni a kátyús utakon. mert a kompkezelő. De megint csak nagy szerencséjük volt. és nézték. hosszú autózás után délután háromkor érkeztek meg.Most akkor mi lesz. nyolckor bekaptak valamit reggelire. . Jack? . hogy a komp átvigye őket Guaymasba. hogy ez így is marad. . Hétfő reggel hét órakor álltak meg El Marmolban benzinért. majd végigautóztak a Kaliforniai-öböl keleti partján.Eddig jól mennek a dolgok . Törvényszerűen jönnek a kudarcok. . a nőre. valamint a kislányra. hiába volt a jármű négykerék meghajtású. aki segített az autót a kompra irányítani.A nyomozó és Bernie a fedélzeten álltak. Gertie pedig távolabb állt tőlük. És végeérhetetlen.Hátha végig velünk marad a szerencse. hogyan tűnik el a part szem elől.Bernie 582 . Santa Rosaliáig kétszáz mérföld volt az út. emlékezett Scottra.

583 . Empalme száz mérföldre volt Santa Rosaliától. hogy kicsi a valószínűsége. mint San Franciscóban.nagyon szerette volna hinni. Guadalajara mindössze háromszázhuszonnégy mérföldre volt Mazatlantól. vendéglőt. de hiába. mire szisztematikus és időigényes módszerrel átfésültek minden kocsmát. A kompos úgy vélte. És ott nem volt semmi nyom. Szerdára semmivel sem tudtak többet. de Jack Winters tudta. Egy újabb hétbe tellett. szállodát és áruházat Mazatlanban. ami újabb kétszázötven mérföld távolságot jelentett. valami halvány nyom Guadalajarára vezet. Scott ott táborozott le. és úgy tűnt. hogy a trió Mazatlanba tartott. és nyolc napig keresték ott Scott nyomát. Espiritu Santo pedig kétszázötven mérföldre Empalmétól. Espiritu Santóban azonban a kikötői munkások megesküdtek rá.

talán az Aguascalientes felé vezető út menti egyik kis faluba. a Winters házaspár pedig Mexikóban marad. Jack úgy gondolta. . amikor Scott hívja. de neki iszonyúan hiányzott a fia.Mindvégig úgy tervezték. de ennél többet nem sikerült kideríteni. hogy Scott telefonhívása otthon érje.Guadalajarában a trió a Rosalba nevű kis szállodában lakott egy mellékutcában. Bernie pedig olykor felhívta a Dadust és Alexandert is. addigra viszont már péntek volt. akkor Bernie visszarepül San Franciscóba. mire ezt a nyomot megtalálták. Két nap alatt vissza kellett érnie San Franciscóba. és Bernie ideje lejárt. Péntekre azonban minden 584 .Most mitévők legyünk? . talán továbbutaztak az ország belsejébe. hogy ha Guadalajarában nem találják meg őket. hogy ott legyen. Újabb két napba tellett. telefonközelben. Mindennap telefonáltak Grossmannak. Otthon minden rendben volt.

Winters megfontoltan beszélt. ha holnap hazamegy. . hogy oppardon. Winters folyvást törte a fejét. vicceltem? .Csak beszélje meg vele a találkozó helyét! Akkor majd ráérünk aggodalmaskodni. aki fogva tartja. mint egy tyúknak. Nyugodtan mondja neki azt. olyan nagyon törte a fejét. Winters szeme összeszűkült.Winters ezt teljességgel kizártnak tartotta. hogy megvan a pénz. ha valahol ebben az országban akar velünk találkozni. .Aligha.Nem lehetséges. a kezünkben lesz a jómadár. ha egy kis szerencsénk van. miközben a szállodában söröztek. akkor tart a zsa585 . . meg a gazfickó körül.Ha annyi esze van. Azt kell mondania Scottnak. addigra pedig. míg ideér. Sokat elárul ugyanis. Bernienek azonban nem tetszett az ötlet.Legjobb. hogy már visszamentek az Államokba? . . amikor át kell neki adnom? Mondjam azt. hogy egy-két napba beletelik.A félmillió dollár? És mi lesz. .gondolata Jane körül forgott. Bernie ugyancsak. .

586 . megmérgezte. mi? Akár meggyőződéses kommunista is lehet tőle az ember. Épp eleget. de a korábbi bűnlajstroma meg a lopott autó jóvoltából egyenesen visszakerülne a sittre. Ellop egy gyereket. valószínűleg életre szóló érzelmi károsodást okoz neki. Bárcsak felakasztanák ezt a szemét alakot mindazért. Sok hasonló esetet látott. . mert az utolsó kutyájukat valaki ellopta.Winters filozófiai alapon okoskodott. amit elkövetett! .ruktól.Hát nem csodálatos? . megfenyegeti. Príma rendszer. A gyereklopásért ugyan nem kapna súlyos ítéletet. hogy ne akarjon saját gyereket. akit az ő segítségükkel tartóztatott le a rendőrség. a rendőrséget pedig egy rozzant autó érdekli. .Bernie keserűen ironizált. és megszűnne a feltételes szabadlábra helyezése.Ne reménykedjen. Már kutyát sem tartottak. sőt még rémesebbeket is. és a felesége egyetértett vele. olyasvalaki. majd a tetemét a küszöbükre hajította.

mert nagyon vágyott rá. Nemcsak Liz ment el. hazament. Este kilencre már meg is érkezett. és halkan sírni kezdett. . leült. magára 587 . szombat este pedig Bernie felszállt a San Franciscó-i járatra. amint kiront az előszobába és odakiált: "Szia. halkan átment a nappaliba. a kezébe temette az arcát. ami a számára fontos volt. és Bernie azon morfondírozott. és amilyen gyorsan csak tudott. hanem Jane is. Fine? . hogy lássa a fiát. Túl nagy csapás volt mindkettejüket elveszíteni. Úgy érezte. vajon hallja-e még valaha a hangját. Most már csak Alexander maradt neki. és miután lerakta a csomagját a Dadus szobájában.Mr.A Dadus látta az arckifejezését. cserbenhagyta Lizt abban az egyetlen dologban. Apu!" Már a gondolat is egészen elcsüggesztette. ráadásul Jane-t éppen így.Másnap nem derült ki egyetlen újabb részlet sem.

hogy megtalálják Jane-t és haza is hozzák. aki azonban nem felelt. Olyan rendes ember..A hangja olyan volt. és ezt próbálta Bernie-nek megmagyarázni. hanem tizennégy hónapot. aki úgy érzi. Dadus. hiszen jól tudta.És ha soha nem találják meg? .hagyta a már alvó Alexandert.Haza fog kerülni.Bernie-nek eszébe jutott a Lindbergh bébi. tulajdonképpen nem is két hetet. . Fine. Bernie lassan felemelte a fejét. A Dadus ezt nem volt hajlandó tudomásul venni. mint egy gyereké. .Higgye el. azt 588 . és átérezte. akit hátulról világított meg az előszoba fénye. milyen szörnyű fájdalmat kellett a szülőknek elviselniük. és a Dadusra nézett. és utána jött. minden elveszett. . milyen iszonyú két hetet állt ki Mr.. . Halk léptekkel ment be a nappaliba. és a Dadus annyira szánta. Csak Istenbe vetett hite alapján tudta bizonyosan. Isten segítségével megtalálják.

mocorgott. meg egy szendvicset.már nem bírnám ki! . Akkor tisztábbak lesznek reggel a gondolatai. Feküdjön le ma korán. holott nincs? Rettenetesen félt. Reggel fölkereste Bill Grossman. mintha lenne félmillió dollárja. milyen nyomokat találtak. Fine.De ugyan min gondolkodhatna? Hogyan tehetne úgy. csupán Gertie-nek támadt egy újabb elképzelése.A feleségem azt mondja.Már korábban is fontolgatták. .Mary Pippin odalépett. és hogyan jutottak zsákutcába Guadalajarában. majd felgyújtotta a villanyt. . megveregette Bernie vállát.Isten kegyelmével nem is lesz rá szükség. talán Puerto Vallartába kellene mennünk. . és gondolkodni próbált. Bernie részletesen elmesélte neki. alig aludt. . Mr. de úgy vélték. Winters is jelentkezett telefonon. merre jártak. és sokkal 589 . csak forgolódott. ott túlságosan szem előtt lenne Scott. de nem volt új fejlemény. Néhány perc múlva egy csésze gőzölgő teát hozott neki.

Még hogy szomorúak! Hát elment az a csekélyke eszük is?! Hála a végtelen ostobaságuknak. Talán Gertie-nek van igaza. mint ígérte. hogy szomorúak! Milyen megható! 590 . . és ezért hajlandó ilyesmit megkockáztatni. hogy Scott túlságosan is öntelt. Lehet. hátha Scott hamarabb telefonál. Scott ilyen lépésre vetemedett. hogy szereti a jó életet. Már reggel megmondta Bernie-nek. ami jól illik a szeme színéhez. hogy elmaradjon a beszélgetés. sejtelmem sincs. A világért sem kockáztatta volna. . hogy a bíróság "szomorúságának adott hangot". hogy az ország belseje felé vette az irányt. .ordította Bernie. Talán már ki is nézett magának egy jachtot.Szomorúak? . És tudjuk.valószínűbb.Bernie egész nap otthon maradt.Próbálják meg. amiért Mr. erre közlik. Bernie ezt nem tartotta valószínűnek. Grossman pedig késő délutánig vele maradt. hol lehet a lányom. .

csakhogy Bernie-nek a szíve csücskét lopták el. Mi újság? . Jelentkezett már Scott? . hogy Scott hívja. azt mondta. mire délután ötkor megszólalt a telefon. és megöli a gyámügyis nőt. amit tett.Grossman tudta. még nem. Gertie-nek igaza volt. mintha rabló-pandúrt játszanának. Azt el sem árulta neki.Olyan volt.Van új fejlemény. . és meg is volt rá minden oka. mielőtt felvette a kagylót. aki az esettel foglalkozott. Nem Scott volt az. de valószínűleg megtaláltuk. hanem Winters. Bernie biztosan tudta. hogy kárpótolja magát a lánya nélkül eltelt időért. alighanem odamegy a városházára. Vagy legalábbis összeveri.Nem százszázalékos. Ha Grossman ezt elmondja neki. ezért mély lélegzetet vett. Mr. Az idegei pedig már vitustáncot jártak. hogy milyen zaklatott Bernie. Scott nyilván azért tette.Nem. a kislányát. Puerto Vallartában grasszál az a 591 . . hogy a gyámügyis.

strici. Tegyen úgy. . istenem. Talán elcseveghetnének egy kicsit.Még nem biztos. . olyan százezer körül mozgott. majd mindent elmagyarázott Grossmannak.. ..Miként a többi városbeli. A számuk minden évben ezrekre rúgott.. Bernie szabályos idegroncs volt..Ó. ne hagyd. Legyen barátságos. hogy Scott ott mutatkozott..Jó.. kérlek.. Gyakran megfordult Carlos O'Brien kocsmájában. Kész őrültség. akik soha nem látták viszont a gyerekeiket. . ugyanis ez volt Vallarta legnépszerűbb szórakozóhelye.Bernie-nek már a gondolattól megizzadt a tenyere. hogy megöljék! Egyre gyakrabban jutottak az eszébe azok a szülők. amikor telefonál. mikor letette a telefont. És 592 . mintha meglenne a pénz. A nőre és a kislányra azonban senki sem emlékezett.. . .És beszéljenek meg egy időpontot. .. .És Jane is ott van? ..Próbálja meg kifaggatni.Megpróbálom. Valószínűleg a szállodában hagyta őket.

. de nagyon rosszul lehetett hallani.nem egészen öt perc múlva újra megcsörrent a készülék.Ez igazán nagyszerű! . . amíg szusz van benne. A gyerek olyan bájos.Bernie-nek elállt a szívverése. öregem? . Scott jelentkezett. miközben a választ várta.Görcsösen markolta a kagylót. . de nem annyira. Jó híreim vannak. . . szenvtelen. Szerintem megér egy milliócskát is.Félmilliót érnek.A hangja bizakodó volt és vidám.Aha.Hogy van.Miféle hírei? . . . hogy van Jane? . mint kezdetben gondoltam. De van egy rossz hírem. Jane hogy van? .Scott hallhatóan lelkes lett. .Remekül.Mondom.Valóban? . bárcsak addig szoríthatná a torkát. hogy sokkal többet is megér.Remekül. sem leges hangon ordított bele a telefonba.Bernie jól játszotta a szerepét. nem 593 . . .Az ár időközben változott. Grossman pedig őt figyelte.Megpróbált nyugodt maradni. amennyire Bernie szerette volna. Bernie meg azt kívánta.

Vissza kell utaznom oda. . Scott hangja durvább színezetet öltött.. Kis szerencsével akár Puerto Vallartában. .Ez nem lesz túl könnyű. .Vagyis akkor nem kapja meg a pénzt részletekben.Az ötszázezer megvan? .És mi lenne. .Jézus Mária! .Visszakapom Jane-t az első részlet után? Scott kinevette. hogy megtalálják Jane-t. . visszakapja. De legalább marad még egy hetük. .Aligha.Bernie hangszíne felvette 594 .A szarházi! Bernie még soha nem gyűlölt ilyen feneketlenül senkit.Igen . ha részletfizetés mellett döntenénk? ..Egy cédulára lefirkantotta az összeget Grossmannak. . Fine. . hogy összeszedje a másik félmilliót. öregem. De talán időt nyerhetnek. ahonnan a pénzt hoztam. . de nem is volt rá ilyen nyomós oka. -Egy hetet kap rá.gondolja? .Ha leteszi az egymilliót.Beszélni akarok vele! . És ha nem kapom meg.A világ legkapzsibb csirkefogója volt.hazudta Bernie.

. vigyázzon Jane-re! .a versenyt Scottéval.Jó helyen. hogy az ügyvéd remeg. A homlokát kiverte az izzadság.Szép kis alak! . ha addigra megszerzi a pénzt! .felelte kesernyésen Bernie. megölöm magát. .Megegyeztünk. .Scott újra nevetett. Ne izguljon! . Bernie pedig kifulladva ült le.Majd letette a kagylót.Egymillió dollár. .Még le is sült egy kicsit. .nevetett Scott.Hol van? . Ajánlom. . és jó lesz.Tisztázzunk valamit. 595 . látta. .Mégis Puerto Vallartában lennének? .Ugye? .Hol van? . és amikor Grossmanra nézett. Scott! Ha Jane-nek egyetlen haja szála is meggörbül. Világos? És egy árva fityinget sem kap. . . amíg nem látom viszont Jane-t épen és egészségesen. Úgy érezte. Majd elmeséli merre járt.Grossmant a hányinger környékezte.A gyerek jól van .Így lesz. Egy hét múlva felhívom. .Semmi köze hozzá.Nincs itt. ha hazaért.

Ezer dollárt adtam neki. Fél óra múlva a telefon ismét csengett. . . de megérte. hol van Scott. Jane azt mesélte a pincérnőnek.akkor sem fogja kiheverni a történteket. miközben Scott éjszakai életet élt. .Uramisten! Ez komoly? Épp az előbb beszéltem vele. . ha szökni próbál. Scott barátnője elunta a kislány őrzését. .A módszer nem szokatlan. Azt mondja. hogy Scott nem az igazi papája. akkor magát meg a kisfiát megöli. a kislány jól van. a hangja pedig remegett. Winters volt. A Carlos O'Brien kocsma egyik pincérnője vigyáz Jane-re.Bernie kezében reszketett a kagyló.Megtaláltuk.Úristen! Hogyan mondhatott neki ilyesmit? . csak egy ideig a mamája férje volt. és hogy Scott azt mondta neki. ezért fogadták fel a pincérnőt. vagy segítséget kér valakitől. ha Jane megkerül. hogy hallgasson. Többnyire azt mondják a 596 . aki egyenesen rátért a lényegre.Tudjuk.

és különben sem tudni.Winters aggódott.Azt mondta. hogy a rémült gyerekek mi mindent elhisznek! . mint ő. Lehetséges. de ez nem számít. A felesége azonban korántsem találta olyan mulatságosnak. mikor mond egy gyerek igazat.Egymilliót kér. hogy 597 . Mi meg egyszerűen többet adtunk neki. hogy talán épp a beszélgetés utánra időzítettek egy újabb lépést. hogy Scott szeretője. És Scott mit mondott? .Egy újabb százdollárosért azt is felajánlotta Wintersnek. Scott meg egyébként is lepénzelte. hogy a szüleik meghaltak. mely esetben könnyen szem elől téveszthetik őket. Hihetetlen. Winters azonban nem óhajtotta megterhelni a költségkeretet. nem akart belekeveredni az ügybe. És egy hetet adott. és vigyorogva számolt be az ajánlatról Gertie-nek. hogy leszopja. .gyerekeknek.A pincérnő miért nem fordult a rendőrséghez? . vagy hogy nem akarják többé látni őket. .

. a Dadus meg Alexander is ott vannak. add.Ha minden jól megy. és felszállunk a reggeli gépre.Hallatlanul profinak tűnt.A ma esti repülőjáratra nem kaptunk helyet. Grossman hét óra körül 598 . de amilyen gyorsan csak tudunk. Tudta. telefonáljon. hogy épségben visszakerüljön! . mintha ő. De hármasban gyorsabban eltűnhetnek a színről. .Kérem. . . Bernie nagyon szeretett volna velük lenni.összeszedjem. . és az is volt. Rendben? Egy újabb ezresért a pincérnő is segít. Istenem. hogy Jane nagyon meg lesz ijedve. Ma este el akarom hozni a kislányt. ma este ugyanis ő pesztrálja Jane-t. .Bernienek mintha kést forgattak volna meg a szívében.Remek! Vagyis nem ideges.Bernie élete leghoszszabb éjszakáját élte át. .Még éjfél előtt jelentkezünk. Jack és a felesége két újabb idegen. holnap már otthon lesz. átszáguldunk Mazatlanba.

Jack? . függetlenül attól. Bernie-nek eszébe jutott. és Bernie lelkére kötötte. Gertie mellett alszik a kocsiban. A pincérnő engedett be bennünket. de későbbre halasztotta. mire Bernie nyomban igent mondott.Fogadja a hívást? . Teljesen ki van merülve. Ekkorra már a Dadus is lefeküdt.Megtaláltuk a kislányt. így egymaga volt a konyhában. de szegénykét halálra rémisztettük. Tíz óra után valamivel R-beszélgetéssel hívták Jaliscóból. amikor majd többet mondhat neki. Scottnak majd azt mondja. .hazament. De nem kellett olyan soká várni. Nagyon restellem. Jól van. . hogy milyen későre jár. bármit megtud. mi pedig egyszerűen felkaptuk Janet. hogy felhívja az anyját. Éppen kávét főzött. hogy a rendőrök vitték 599 .kérdezte a telefonközpontos. azonnal hívja fel. mint ahogy Winters mondta.

a bűntudattól és a felgyülemlett feszültségtől kitört belőle a zokogás. Miután letette a telefont. és Bernie ott állt a repülőtéren a Dadussal. és csupán egy köszönömöt tudott elrebegni a férfinak.el a kislányt.Bernie tudta. Egy darabig magánál sem fog jelentkezni. a karjára hajtotta a fejét. leült a konyhaasztalhoz. Hazajön a kislánya! Bárcsak Liz is vele jönne! Harmincegyedik fejezet A repülőgép helyi idő szerint tizenegykor érkezett meg. A Mazatlanból reggel kilenckor induló gépre foglaltunk jegyet. Grossmannal és a bébivel. aki megmentette Jane-t. az arcán peregtek a könnyek. . hogy Winterséknek van fegyvere. És most már Jane-nek nem eshet bántódása. Jane Gertie kezét fogva szállt le a 600 . és az ottani Holiday Innben töltjük az éjszakát. és a megkönnyebbüléstől. Miközben a telefonkagylót szorította.

vagy megpróbálok elmenekülni.Gertie. de Bernie hallotta már Wintertől. Kék szeméből könny szivárgott.. a Dadust és az öccsét..Édesem. . Nem tudta elmondani. Bernie odaugrott hozzá. sőt még Grossman is megpuszilta. hogy a 601 ... magához szorította. drágám! Össze-vissza hazudoztak! . határozottan állította.gépről. annyira. hanem ronda. miközben megölelte őt. És ezúttal még a Dadus sem őrizte meg hidegvérét.Hazudtak.Azt mondták. . ha egy szót is szólok. annyira sajnálom! -Bernie szinte nem is tudott beszélni. és hangosan zokogott.. aki négyszemközt beszélt Jane-nel.Azt mondták. . Jane pedig felváltva sírt és nevetett.Rettenetes az az ember! Nem is tudom. amikor megcsókolta a kislányt. az Anyu hogyan mehetett hozzá! És nem is jóképű. és a barátnője is iszonyú. . ..A kislány újfent sírva fakadt. . hogy valaki állandóan követ benneteket. a magasba emelte.

és bizonyára a guta ütötte meg mindkettőt. Tizenhat napba és negyvenezer dollárba került. de 602 . Jane úgy nézett körül. És fel is hívták őket telefonon. majd végül átadta Lounak a kagylót.gyereket nem molesztálták. a nagyszülők eladtak néhány részvényt. Ő is emlékezett a Lindbergh bébi sorsára. de egyetlen fillér sem ment kárba. aki azonban csak zokogni tudott. Tizenhat nappal ezelőtt hagyta el az otthonát. hogy megtalálják. Amikor hazaértek. amikor a Carlos O'Brien kocsmából hazaérve a kislánynak hűlt helyét találták. Az idő tájt még fiatalasszony volt. hogy Bernie ki tudja fizetni Winters tiszteletdíját. hogy megölik a kislányt. akkor kezdődött valamennyiük számára ez a lidércnyomás. hogy Jane beszélhessen Ruth nagyival. Kizárólag a pénz érdekelte őket. mint aki egyenesen a mennyországba jutott. Ruth biztosra vette.

hogy megkerült. Winters testőröket szerzett. A bíróságot is értesítették. arra az időre.mély nyomot hagyott benne az eset. Bernie pedig Jack Winters kivételével mindenki iránt keserű dühöt érzett.Jane jól van? . Ezeket a szerencsétleneket egyik csapás éri a másik után. először meghalt Liz. Jane a nap zömét Bernie karjában töltötte. Bernie pedig otthonra is akart egyet. de azok nem voltak különösebben meghatva. Jane és Alexander nem hagyhatják el a házat fegyveres testőr nélkül. Két hét szabadságot vett ki. A rendőrségnek is bejelentették. de ez az időszak hosszabbnak tűnt egy örökkévalóságnál.Berman még mindig megborzongott. ha a történtekre gondolt. hogy másnap tovább dolgozik. 603 . A bíróság közölte. És Paul Bermant is felhívta. amíg ő dolgozik. és közölte vele. hogy örül a fordulatnak. .

Bernie. Határtalanul szánta Bernie-t. mire megtalálják a megfelelő személyt. és ötéves kori fényképeket tartottak becsben akkor is. és mély megnyugvás töltötte el. hogy hónapokba. és már intézkedett. . Paul.Imádkoztunk értetek. aki beáll a helyére a San Franciscó-i áruházba. hogy kerítsenek valakit. aki átveheti Bernie-től az áruházat. hogy a kislány megvan. Letette a kagylót.aztán meg ez. azok az apák és az anyák. vajon életben van-e a gyerekük. . Megint eszébe jutottak azok. . De legalább elkezdték a keresgélést. akik többé soha nem látták viszont a gyermekeiket. sőt talán egy évbe is beletelhet. hogy többé nem hagyhatja Bernie-t a nyugati parton.Igen. Túlságosan rájárt a rúd szegényre. Most már Berman is úgy vélte. amikor a gyerekek már 604 . akik egy életen át találgathatták. de Berman azt is tudta.Köszönöm. szerencsére jól van.

mi történt. A telefon egész délután és este csengett. aki egy korábbi telefonhívás során a Dadustól tudta meg. amelyre Alexander mohó pillantásokat vetett. És egy hatalmas csokoládétortát is sütött.huszonöt-harminc évesek voltak. . vacsora közben megszólalt a telefon. hogy felvegye a telefont. Még Tracy is telefonált Philadelphiából. Este. az aggódó ismerősök fejezték ki örömüket. Egész nap nem mozdultak egymás közeléből. amikor Bernie felkelt. különösen azok után. A Dadus marhasültet készített és spárgát hollandi mártással. hogy vége a rémület és a rettegés időszakának. amit a gyerekrablók bemeséltek nekik. Jane kedvencét.Bernie rámosolygott Jane-re. és nem is sejtették. hogy kik a szüleik. Bernie szemében a gyereklopás csaknem egyenértékű volt a gyilkossággal. és a kislány nem sokkal vacsora előtt el is bóbiskolt az ölében. 605 .Tessék! .

nyugtázta elégtétellel Bernie. . . . majd az ismerős hang.Nincs magával beszélnivalóm. magára uszítom a rendőrséget. mi? .Nézze. ha ellenben még egyszer akár egy ujjal is hozzányúl a kislányhoz. . amiben megállapodtak.Jó vicc! Bernie úgy ítélte. Már az egymillió dolláros váltságdíjról folytatott beszélgetést is rögzítette. ez engem nem érdekel különösképpen. hogyan veszi fel minden szavát a készülék. .Majd megjön a szava a bíróságon. Mindenesetre bekapcsolta a magnetofont. Bernie alig akart hinni a fülének. amelyet Grossman az előző nap hozott neki. 606 . Scott.Scott hangja nem volt lelkes. .Lefogadom. hogy a zsaruk segítségével vitte el! Vagyis a pincérnő azt mondta Scottnak. Bernie pedig figyelte. Tulajdonképpen enélkül is bilincsbe verethetném.Először csak recsegés hallatszott. Scott nem meri még egyszer bíróság elé citáltatni.Szóval visszakapta a kicsinyét.

Legfeljebb egy éjszakára zárnak be.Akkor meg minek hozta ide nekem ezt a vacakot? 607 . és ha van olyan hülye.Próbálja meg bebizonyítani.. A magnetofon-felvételeket a bíróság nem fogadja el. . hogy nagy lelkesedést fog kiváltani a bíróságból. ha tudomást szereznek a gyerekrablásról és a váltságdíjról. azzal sem megy túl sokra. . . Vacsora után felhívta Grossmant.Nem hiszem. hogy magnetofonra veszi a beszélgetést.A fickó pontosan tudta. . . aki megerősítette. mit miért csinál. öregem.Nehogy azt higgye. A hangfelvétel ugyanis nem bizonyíték. .Erre Bernie letette a kagylót. hogy megszabadul tőlem. Fine! Nemcsak egyféleképpen lehet valakit megkopasztani. de az sem biztos. és leállította a magnetofont. hogy Chandler Scott igazat mondott. Egyetlen betű írást sem kapott tőlem.Milyen alapon? A gyereklopás csupán vétség.

. és erre azt merik mondani. Scott bizonyára tréfált. hogy olyan sokáig nem látta a lányát. de ők nem viselkedtek túlságosan megértően: azt mondták. . Amikor Scott elrabolta a kislányt. tizenhat napig Mexikóban rejtegette. .Mert ha bizonyítékként nem is használható. miféle alakkal áll szemben. vagy csak tréfás kedvűek? . a gyámügyi osztályon akkor is meghallgatják. elrabolta a lányomat.Scott egy bűnöző. egymillió dollárt kért váltságdíj gyanánt. és kiderül. mondhatni kezdettől fogva egy fikarcnyi segítséget sem nyújtott. . hogy csak tréfált? .bámult az ügyvédre Bernie. a rend608 .Ezek tébolyultak. valamint hogy egykori felesége rákban meghalt.A szalagokat Bill ugyan átadta nekik. netán szörnyű idegállapotba került attól.Ebben az esetben a törvény nem az ő oldalán állt.Bernie egyszerűen nem akarta elhinni.

Hogyhogy a gyerekelhelyezés ügyében? . hogy gyerekek is lakhatnak a San Quentinben! Oda való ugyanis ez a mocsok alak! . . a kisöccsével meg a színes bőrű testőrrel. Abban a pillanatban Jane éppen a parkban volt a Dadussal. aki évekig védőjátékos volt a Vörösbőrűek rögbicsapatában. most meg a bíróság fog szemet hunyni a váltságdíj felett? Az igazi rossz híreket azonban a következő hét tartogatta. közel két méter 609 .A lányát. .Bernie szabályos dührohamot kapott az irodájában.Hol akarja maga mellett tudni? Talán a sitten? Nem is tudtam. mert oda tartozik.Bernie csaknem kirántotta a telefon zsinórját a falból. hogy Scott a bíróság előtt óhajt a gyerekelhelyezés ügyében tárgyalni. mert határtalanul szereti. hogy csak azért vitte el. amikor megkapta az értesítést. amikor Bill közölte vele a tényállást. . Azt állítja. és maga mellett akarja tudni.Miféle gyereket akar? .őrség nem tett semmit.

ha Scott kikezd a testőrrel. . .De miért. vagy Isten ne adja. Ha a rablás nem sikerült. Bernie titokban nem bánta volna. akkor majd megpróbálja törvényes úton. ha így is megkap610 . Jogai vannak. akkor újra kiárusíthatja Jane-t magának. miért teszi ezt velem? . Ne játszadozzunk itt bíróságosdit! Ha pénz kell neki. és Scott csak erre utazik.magas. és lassan legalább annyira gyűlölte Scottot. ajánljunk fel neki pénzt! . . mint maga Bernie. ami természetesen nem vitte előbbre az ügyet. . és a súlya meghaladta a százharminc kilót. de magának pénze van. akkor nosza.Tényleg tudni akarja? . ő a vér szerinti apa. állandó láthatási jogot kap.Nyugodjon meg! Még nem helyezték el nála a kislányt. mert ha nála helyezik el a kislányt. Scott feleslegesen gyötri.Azért csinálja.Bernie ilyen egyszerűnek tartotta a helyzetet.Hát akkor adjunk neki pénzt. Csak ezt akarja.Grossmannak ez volt a legbonyolultabb ügye.

hogy elrabolja Jane-t.Maga engem ne nyugtatgasson! Az az alak meg akarja kaparintani a lányomat.Grossman hiába próbálta lecsillapítani.felelte dühösen Bernie. már nem is él. azt nem lehet. és akkor azt meri mondani nekem. nyugodjak meg! Három hete elrabolta Jane-t. A keservit! . . .kezével az íróasztalra csapott. . .Mi a fene folyik ebben az országban? . amit akar. miközben a készülék a zsinórján himbálózott.Ennyire azért nem egyszerű a dolog. . De ha én akarom lepénzelni ezt a gengsztert. és egymillió dollár váltságdíjat kérjen érte. Ez mind nagyon helyénvaló. a telefon ettől leesett. hogy maga pénzt ajánljon Scottnak. a kagylót azonban még mindig tartotta.Azt ellenben nem tiltja.Vagy úgy . erre maga azt mondja.Nyugodjon meg.hatja. hogy nyugodjak meg?! Hát maga is teljesen 611 . Bernie! . A törvény tiltja. én meg keresztül-kasul jártam Mexikót. s közben azt hittem.

. És ekkor döbbent rá először. semmi. Semmi sem volt olyan. sem az étel. Annyira vágyódott Liz után. leült az íróasztalához. Csak ült az íróasztalánál... majd levágta a telefonkagylót. Életében nem érezte még magát ilyen reményvesztettnek. sem a gyerekek.. és nem is lesz többé soha. hogy Liz nem jön vissza. és sírva fakadt.. Soha többé.. Ha ő nem hal meg. Már semmi sem ismerős. és csak még nehezebben viselte. hogy még a levegővétel is fájt. Liz tehet mindenről. és zokogott. Harminckettedik fejezet 612 . sem a ház.. még a tiszta ruha is másként volt összehajtogatva.meghibbant?! Torka szakadtából ordított az irodájában.. mindez a szörnyűség nem következik be. A gondolattól azonban csak még keservesebben sírt.. mint régen. ha együtt volt a gyerekekkel..

mivel a gyerekelhelyezési kérdés elsőbbséget élvezett. fehér inget. Jámbornak és félszegnek tűnt. meg a hatalmas testű. feldobta 613 . Az autó tulajdonosai nem kezdeményeztek bírósági eljárást. Chandler Scott pedig gond nélkül visszatért az Államokba.A tárgyalást december 21-ére tűzték ki. A színes bőrü testőr otthon maradt a Dadussal és a gyerekekkel. aki gyakran szélesen elvigyorodott. amikor besétált az ügyvédjével a tárgyalóterembe. Bernie ezen a napon sötétkék öltönyt viselt. fekete bőrű és dermesztő külsejű testőr. Bernie aznap reggel jót mulatott. ősz hajú brit hölgy a világító kék szemével. A lopott autóra nem fecséreltek időt. Ilyenformán az ideiglenes szabadlábra helyezés alatt nem történt bűncselekmény. a kényelmes cipőjében. mert roppant különös látványt keltettek: az apró. mert Winters szerint kábítószer-kereskedők voltak. és Bill Grossmannal érkezett.

Egyszer még a Dadust is feldobta a levegőbe. valamint az iránta érzett gyűlölet körül forogtak. Megfeddte Scottot. és valószínűleg úgy vélekedett. mint első alkalommal. A bíró ugyanaz volt. a hölgy és a gyerekek kacagása közepette. ősz hajú. hogy az emberek szeretik egymást. 614 . hogy velük van. Robert Blake-nek hívták. amiért "elragadtatta magát. vagy némi lecke árán erre megtaníthatók. vagy ugrókötelezett Jane-nel. Szerencsétlen körülmények folytán volt szükség a jelenlétére. amely valóságos áldást jelentett. A tárgyalóterembe menet azonban Bernie gondolatai kizárólag Chandler Scott. és Bernie nagyon örült. hogy időnek előtte hosszú időt tölthessen a lányával". a családjogi kérdésekkel ugyanis csak ő foglalkozott. Álmos tekintetű. barátságos mosolyú férfi volt.Alexandert a levegőbe.

Scott csupán tréfálkozott. Előző este felhívta az anyját.. Ekkor azonban Bernie-t már Bill sem tudta visszafogni. aki abban a szent meggyőződésben élt.Mr. mert zsidó. hogy ez nem igaz. hallván az események menetét. Valójában azért történik 615 . Kérem. És most ezek az érzelmek arra késztették a vér szerinti apát.. Fine.Grossman pedig megszorította Bernie karját. és arra kérte. hogy egymillió dollárt zsaroljon ki tőlem.Az apa érzelmei kilenc évig nem mutatkoztak. A bíró jóindulatúan mosolygott Bernie-re. hogy azért történik a fiával mindez. üljön le. . . biztosra veszem. A bíró ezután Bernie-hez fordult. hogy fel ne ugorjon a székből. amikor. milyen erős kapcsolat fűzheti a vér szerinti apát a gyerekéhez. Bernie tudta. amenynyiben a lányomat épségben visszaszolgáltatja. értse már meg. hogy Mr. .Bernie legszívesebben ordítani kezdett volna. bíró úr.

holott ennek igazán nincs jelentősége. Grossman mindent megtett. ugyanakkor a kislány élete java részében Bernie volt az egyik legfontosabb személy.Ügyfelem úgy véli. Bernie ismét előrehajolt. de Bill már a tekintetével belefojtotta a szót. .. sem anyagilag nem alkalmas egy gyerekkel járó felelősség vállalására.. hogy ez a részlet kellő hangsúlyt kapjon. Ez volt egyetlen közreműködése Jane életében és nevelésében. Pillanatnyilag egy átmeneti szálláson él. East Oaklandban.mindez. Talán majd egy későbbi időpontban.Scot-t fészkelődni kezdett ültében. Chandler Scott csak azért hivatkozhat a jogaira. . mert lefeküdt Jane anyjával. hogy Mr. és teherbe ejtette. Scott sem érzelmileg.Mr. és tudomásunk szerint évek óta nincs állandó munkahelye. mert nem ő Jane vér szerinti apja. . 616 . Scott több ízben összeütközésbe került a törvénnyel.

A bíró újfent bólintott.Ezt be is tudja bizonyítani. Jane ezt nem tartja fontosnak. Mr. . mint Mr. elúszott. Scott pedig mindent megtett.Ezzel az előélettel? . mire a bíró bólintott. Scott? . .Nem egészen. .. bár a pénz.Igaz ez. .Nyugi! Majd bizonyítékokat kérünk. mint aki Scott kedvére akar 617 . bíró úr. .A tisztes középosztály illúzióját próbálta ismét megteremteni. Abból az évjáradékból élek.. Diadalmasan pillantott Bernie-re és Grossmanra. amelyet nemrégiben a családom hagyott rám. hogy ez így legyen. sajnos.És tegnap kibéreltem a városban egy lakást. de a héten munkába állok az Atlas Banknál. Scott? . mint aki azt az igazságot akarja hallani.. amelytől az ő szemében Scott kiváló apa lesz. Mr.Annyi pénzem ugyan nincs.Természetesen. de remélem. . Fine-nak.A bíró úgy mosolygott Scottra. . de Grossman nem hagyta annyiban..vetette közbe a kérdést.súgta oda Bernie az ügyvédjének. .

. majd valamennyi résztvevőnek elmagyarázta az álláspontját.Jelen esetben nem az anyagiak a döntőek. . hogyan működik ez az új elrendezés. hogy kis idő múlva megvizsgálja.Miről beszél? Hogyhogy rendszeres látogatást? Megőrült? Grossman várt egy percet. A bíróság természetesen megérti. odahajolt hozzá. Bernie hirtelen iszonyú riadalommal nézett Grossmanra. és azt is biztosra veszem. . hogy az anyja halála következtében a vér szerinti apánál van a gyerek helye. Finenak a rendszeres látogatást. Fine-t. és nem zárkózik el az elől. szándékai felől kérdezte a bírót. hogy szívesen biztosítja Mr. Bernie pedig 618 .tenni. Fine kétséget kízáróan szereti a mostohalányát. és suttogni kezdett: . de ez nem változtat azon a tényen.Jóindulatúan mosolygott Scottra. hogy mindez fájdalmasan érinti Mr. Fine sajnálatos halála miatt Jane-nek az apjához kell kerülnie. Mrs.Mr. aki némi türelmet kért.

Mintha azt közölték volna vele. hogy Mr. majd bejelentette a döntést: A gyermek Chandler Scottnál nyer elhelyezést.reszketett ültében. és a bíróság ehhez minden segít619 . hogy a lányával együtt rendszeres életmódot folytasson. Scott erős késztetést érez rá. miközben Bernie szájtátva bámult.jelentette ki. A Mexikóban történt szerencsétlen epizódot pedig kizárólag annak a számlájára írom. bármelyik végtagját szívesen odaadná a kislányért cserébe. mondjuk hetenként látogathatja . hogy levágják a fél karját. de Bernard Fine rendszeresen. csakhogy ezt senki sem ajánlotta fel neki. A bíró ránézett a peres felekre. A kislányt negyvennyolc órán belül. vagyis december 23-án délben át kell adni Mr. Scottnak a lakhelyén. Ha volna választási lehetősége. Cserbenhagyta! Cserbenhagyta Lizt! És most elveszíti Jane-t is. az ügyvédekre is. Annak szívesebben alávetette volna magát.

mintha Liz újra meghalt volna. . Csaknem hallani vélte a hangját. ettől Bernie lehiggad.séget megad neki. Odahajolt hozzá..Jól van? . Esküdj meg. esküdj meg. hogy soha nem engeded a közelébe!.Kérhet újabb tárgyalást. de kudarcot vallott. A terem forgott a szeme előtt. hogy menten elájul. Bernie kapott némi állott vizet egy gusztustalan papírpohárban.. és úgy érezte. visszatért belé az élet. remélve..Felnőtt kora óta először érezte úgy Bernie. Bernie. és meredten maga elé bámult. Némán felállt. és Bill Grossman nyomában elhagyta a tárgyalótermet. .Bill tárgyilagos hangon beszélt. Bernie 620 . . . .. majd egy pohár vizet kért az írnoktól. Az arca mészfehér volt.. de addig is le kell mondania a gyerekről.Grossman rémülten pillantott rá..Van visszkereseti jogom? Megfellebbezhetem? Megtört ember benyomását keltette. amikor a bíró koppintott a kalapáccsal. és amint kiitta.

hogy Bernie szemrehányást tesz neki. talán bölcsebb lenne. ha mégis odaadná neki Jane-t. .És máris kezdheti gyűjteni az óvadékot. És ha eljön. a bíró és az igazságszolgáltatás iránti megvetés. .És ha nem engedem el Jane-t huszonharmadikán? kérdezte Bernie halkan a tárgyalóterem előtt. Vevő vagyok! . és az ügyvédjére pillantott. Lehetséges.leplezetlen gyűlölettel nézett rá.Remek! . De Scottnak egy helyettes seriffel kell visszajönnie magáért.Bernie. és csak azután kezdene tárgyalni. El akarja adni nekem a lányt? Príma! Halljuk. . és Bill abban sem lehetett biztos. A 621 . mert nem engedem el vele Jane-t. megpróbálom lepénzelni. hogy nem került-e fel ő is a listára. .Bernie szája keskeny vonallá húzódott. Szánalmas megcsúfolása az igazságnak. mit kér érte. Az arcán a Scott iránti gyűlölet tükröződött. de nem tehetnek ellene semmit.Akkor előbb vagy utóbb börtönbe kerül.

.bíróságnak ez esetben. és nem hajlandók elvinni a balhét! Vegye tudomásul. és akkor valamennyien sajnálkozni fognak. hogy nem vagyok normális! És igazam lett.Grossman nagyon sajnálta Bernie-t. Egy szép napon ez a gengszter megöli a gyereket. hogy a lányomról van szó. hogy csütörtökön nem adom át a gyereket Scottnak. Azt is megmondtam magának előre. és mi nem. . hogy Scott el fogja rabolni Jane-t. mi jó neki. És ha nem tetszik magának. mire azt felelte. Rémes helyzetbe keveredett.Meg magával is! Egyikük sem törődik egy fikarcnyit sem a gyerekkel! Csak arra törekednek. Most pedig közölhetem magával. hogyan viselkedik a 622 .Bernie csak úgy köpködte a szavakat. hogy mindenki elégedett legyen. .Csak érzékeltetni próbáltam.A francba a bírósággal! . . Nem érdekel. és pontosan tudom... felőlem akár ki is szállhat az ügyből.

nem adom oda neki 623 . Bill pedig a nyomába eredt. Bernie. de sajnos Bernie-nek sok mindenben igaza volt. Némán mentek le a földszintre. hogy Scott elrabolta Jane-t.Grossmannak védenie kellett a mechanizmust. . . viszont feldúlja az emberek életét. ha megölné. egy hájfejű kis öregember. Bill. ahogy maga nevezi. Bernie rápillantott. és amikor kiértek az épületből. mert ügyvédként használhatatlan. és szerintem azzal se törődne. amelyben hitt. . akikben szemernyi jóérzés sincs! A bíróság. mert ettől fontosnak érzi magát.Értse meg: ha Scott eljön csütörtökön. s amelyben maga is ténykedett.A bíróság seggfejekből áll. .Nem biztos? Nos. . Nem is érdekelte.Ez azért nem biztos.bíróság ilyen esetekben. S ettől csak még lehangoltabbá vált az egész. Bernie hamuszürke arccal indult a lift felé. aki a pódiumon üldögél egy székben. én meg mernék rá esküdni.

Grossman bólintott. mire készül. vagy hogy felfogadjon nekem egy másik ügyvédet. Már legalább egy éve nem volt egyetlen kellemes beszélgetésük sem. mint legutóbb. de előtte megkérdezem tőle. papírt kérek tőle. és elküldjük a jó édes anyjába. elvárom magától. Eszem ágában sincs tovább folytatni ezt a játékot. Nem úgy. azt sem titkolta. most meg ez a rumli Chandler Scott-tal.Jane-t! Blake meg én ott állunk majd az ajtóban. Világos? . És ha netán börtönbe kerülök. És amikor odaadom neki a pénzt. mire Ruth hangosan zokogni 624 . mennyit kér. Bernie elmondta az anyjának. hogy óvadék ellenében szabadlábra helyeztessen. Aznap este felhívta a szüleit. Először jöttek a Liz betegsége körüli aggodalmak és a visszafogott helyzetjelentések. hogy netán börtönbe kerülhet. mire Bernie szó nélkül elment. Ruth pedig zokogott a telefonba.

Bármivel szembe tudott nézni. Amikor azonban letette a kagylót. és magának is szüksége van rá! Mindenkinek jót fog tenni! .kezdett. legyen az árvíz. .Akkor majd én szelem fel az ünnepi pulykát! Bernie nagyon szerette a Dadus raccsoló beszédét és humorérzékét. de Bernie azt tanácsolta. Pénteken akartak San Franciscóba indulni. amikor lefektette Jane-t. Bernie észrevette. meg a fiát.És ha börtönbe kerülök? .Hadd jöjjön a nagymama. a kislány retteg. Bernie hiába próbálta elmagyarázni a helyzetet a 625 . Fine! A gyerekek annyira várják. majd vállat vont. hogy újra Scott karmába kerül. járvány vagy éhínség. aki börtöntöltelékké válhat. Mr. Scott miatt olyan bizonytalan minden. siratta az unokáját. Aznap este azonban.Ettől a lehetőségtől a Dadus elnevette magát. akit talán soha nem láthat többé. várjanak még. . a Dadus szembeszállt vele.

az nem hitt neki. . apró gyerekkezével az ő karjába kapaszkodva. és úgy vélte.A lakást valóban kibérelte. Valójában Jane rettegett tőle. Alexander volt az egyetlen. mert Jane sikoltozott. majd végül Bernie magával vitte az ágyába. Bernie és Mrs. az arca pedig csupa aggodalom. és azon az éjszakán a szokásosnál is szörnyűbb álmai voltak. és ott aludt el mellette. Csütörtök reggel újra felhívta Jack Winterst. Néhány napja 626 .gyámügyis nőnek. és már elkezdett beszélni. Mindössze öt vagy tíz percig beszélgetett négyszemközt Jane-nel. Kiegyensúlyozott. Pippin hajnali négykor mentek be a szobájába. Ő volt Bernie egyetlen vigasza a Jane elveszítése felett érzett rettenetes aggodalmában. akit nem ráztak meg a világrajövetele óta sorozatban bekövetkező tragédiák. vidám kisfiú volt. a kislány csupán "félénk" az igazi apja jelenlétében.

Bob az óta a bizonyos reggel óta ott ült a konyhában. azt kiáltotta: Bumm! . Szerintem ez nem is állás. milyen liberálisak.költözött be. miféle állást vállalt az Atlas Banknál. Csupán valami látványos gesztus. Azt nem tudtam kideríteni. azonnal jelentkezünk. a vállán egy 38 milliméteres pisztollyal. hogy ez ne következhessen be. hogy bizonyítsák. Blake majd gondoskodik róla. és mellesleg be sem lépett. és egy barátjával lakik együtt. ingujjban. . egy olyan program keretében alkalmazzák. hogy mihelyt alkalmuk nyílik rá. Tovább szaglászunk ez ügyben.a Dadus pedig rosszalló pillantásokkal nyug627 . hogy Scott egy barátjával osztja meg a lakást. és ha bármit megtudunk. Alexander egyre a pisztolyra mutatott. Biztosra vette. Azt mondták. amely jó útra akarja téríteni az egykori elítélteket.Bernie-nek nem tetszett. újra eltűnnek Janenel.

hogy nem viheti el Jane-t. hogy Bob Blake-nél fegyver legyen. Jane a szobájában keresett menedéket.tázta. Bernie azonban ragaszkodott hozzá. aki nem bírta tovább a feszültséget. Bill Grossman. amikor délben megérkezik és közlik vele. és Bernie azt mondta neki. Fél háromkor Jane lábujjhegyen kilopakodott a szobájából. még egyszer nem megy be Scott utcájába. Scott ezúttal is késett. meg ahhoz is. a Dadus pedig süteményt sütött Alexanderrel a konyhában. felhívta őket telefonon. Miként előzőleg. Most már élesben megy a játék. az óra ketyegett. Egy órakor Scottnak nyoma sem volt. hogy Scott ezt lássa. a Dadus pedig próbálta elterelni a figyelmét. nincs semmi újság. kettőkor sem. Bernie úgy döntött. 628 . Bernie és Bob Blake azonban még mindig ott ültek a nappaliban és vártak.

- Nyoma sincs - mondta Bernie, amikor Bill Grossman újra telefonált, mert nem értette, mi történhetett. Aligha felejtette el. - Lehet, hogy túl sokat ivott ebéd közben. Hiszen mindjárt itt a karácsony... talán elment egy munkahelyi buliba. - Ötkor a Dadus nekilátott, hogy megfőzze a vacsorát, Bernie azon tanakodott, vajon hazaküldje-e Bobot, de a férfi ragaszkodott hozzá, hogy marad, amíg ki nem derül valami. Bernie egyetértett vele, majd elment, hogy egy italt keverjen maguknak, Jane pedig bekapcsolta a televíziót, hátha valami jó rajzfilmet vagy zenés műsort adnak, de csak a híreket mondták. És akkor hirtelen meglátta Scottot. Feltűnt a fényképe a képernyőn. Először lassítva, majd kimerevedett a kép: Scott az Atlas Bank halljában állt, és fegyvert tartott egy csomó emberre. Ezután folytatódott a filmrészlet, a férfi magas, szőke, jóképű ember benyo629

mását keltette, valakire rámosolygott, meghúzta a ravaszt, a golyó eltalált egy lámpát az egyik túsz mellett, mire Scott csak nevetett. Jane annyira megijedt, hogy szólni sem tudott, sem pedig odahívni Bernie-t. Csak a képernyőre mutatott, amikor a két férfi visszatért az itallal, Bernie meg csak a száját tátotta, amikor meglátta az ismerős figurát a képernyőn. Chandler Scott fényes nappal, fegyverrel betört az Atlas Bankba. - Az akkor még ismeretlen kilétű fegyveres besétált a Sutter és Mason sugárút sarkán levő Atlas Bankba. Nőnemű társa harisnyát viselt a fején. Az egyik pénztárosnak átadtak egy cédulát, amelyen az állt, hogy félmillió dollárt követelnek. - Úgy látszik, ez volt a szerencseszáma! - Amikor a pénztárosnő azt mondta, ekkora összeg nincs a széfben, a férfi követelte, adjon oda annyit, amennyi van. - A monoton hang tovább beszélt, miközben a bank rejtett kameráival felvett eseményt
630

vetítették. Scott hirtelen lövöldözni kezdett. A rendőrség akkorra már körülzárta az épületet, mert a pénztárosnő megnyomta a vészcsengőt, Scott és társnője azonban mindenkit túszul ejtett. A túszok közül senkinek sem esett bántódása, annak ellenére, hogy, mint a hírolvasó közölte, "a fegyveres és társnője céltalanul lövöldözni kezdett. A pénztárosnőt egyre nógatta, mert, mint mondta, délben találkozója van valakivel. Délre azonban nyilvánvalóvá vált, hogy nem jutnak ki a bankból, hacsak meg nem adják magukat, vagy meg nem sebesítik az egyik túszt. Végül lövöldözések közepette megpróbáltak kitörni az épületből, de mindkettejüket lelőtték, mielőtt még az utcára értek volna. A magas szőke férfi egy büntetett előéletű bűnöző, Chandler Anthony Scott, eredeti nevén Charlie Antonio Schiavo, társnője pedig Anne
631

Stewart." Jane döbbenten meredt a képernyőre. - Apu! Ez a nő jött velünk Mexikóba!... Annie-nek hívták! - Kerekre tágult szemmel figyelte, amikor a képernyőn feltűnt Scott és a nő, mindketten a járdán hasaltak, körülöttük vértócsa, majd a mentők elvitték a tetemeket, a túszok pedig kirajzottak, a bankból, a háttérben pedig karácsonyi muzsika hallatszott. - Apu, megölték! Elkerekedett szemmel pillantott Bernie-re, aki először rá, majd Robert Blake-re nézett. Valamennyien sokkos állapotban voltak, és Bernie azon töprengett, lehetséges-e, hogy egy másik Chandler Scott az áldozat. Olyan elképesztőnek tűnt... hiszen ezzel minden véget ért. Kinyújtotta a karját, magához húzta Jane-t, majd intett Bobnak, hogy kapcsolja ki a televíziót. - Nagyon sajnálom, hogy ennyit kellett szenvedned, drágám, de most az egésznek vége. - Szörnyű ember volt. - Jane egészen kisgyerekesnek
632

tűnt, ahogy szomorúan ezt mondta, majd hatalmas szemét Bernie-re függesztette. - Milyen jó, hogy az Anyu ezt nem élte meg. Nagyon haragudott volna. Bernie elmosolyodott a fogalmazáson. - Igen, igazad van. De most már vége, drágám... vége az egésznek. Olyan hihetetlennek tűnt, hogy szinte el se akarta hinni, a valóság azonban lassan eljutott a tudatáig. Scott eltűnt az életükből. Mindörökre. Valamivel később felhívták Ruth nagyit, hogy a következő géppel már jöhetnek is. Bernie mindent elmondott, mielőtt átadta Jane-nek a kagylót, a kislány azonban maga mondta el a nagyanyjának a véres részleteket. - És képzeld, Nagyi, egy hatalmas vértócsa kellős közepén feküdt... biz isten... a járdán, és borzasztóan gusztustalan volt. - De rajta is érződött a megkönnyebbülés. Újra olyan volt, mint egy kislány. Bernie közölte a fejleményeket Grossmannal is, a Dadus pedig
633

meghívta vacsorára Bob Blake-et, aki azonban sietett haza a feleségéhez. Karácsonyi vendégségbe voltak hivatalosak. Bernie, Jane, Alexander és a Dadus leültek vacsorázni. Jane-nek eszébe jutottak a gyertyák, amelyeket a nagyapjával péntek esténként meggyújtottak, még az anyja halála előtti időkben. Szerette volna újra meggyújtani, és most egyszer csak mindenre jutott idő. Az egész élet előttük állt. A közös életük. - Apu, holnap meggyújtjuk a gyertyákat? - Miféle gyertyákat? - Bernie éppen húst szedett a kislány tányérjára, hirtelen megértette a kérdést, és elröstellte magát, amiért nem figyel jobban oda a hagyományokra, amelyek szellemében felnőtt. - Persze, drágám! - Majd odahajolt és megpuszilta a kislányt. Dadus mosolygott, Alexander pedig megpaskolta a krumplipürét. Mintha az élet csaknem visszazökkent volna a rendes
634

kerékvágásba. És egy nap talán ez is bekövetkezik. Harmincharmadik fejezet Bernie-t csaknem a hideg rázta a gondolattól, hogy ugyanabba a tárgyalóterembe kell visszamennie, de az esemény mindkettejük számára nagyon fontos volt. És a szülei erre az alkalomra ismét eljöttek San Franciscóba. Grossman megkérdezte a bírót, hogy zárt tárgyalás lesz-e. Jane örökbefogadása ügyében mentek be a városházára. Az iratok már készen álltak, és a bíró, akit Jane életében nem látott, a kislányra mosolygott, majd végigpillantott az őt körülvevő családon. Ott volt természetesen Bernie, a szülei, a Dadus, legszebb vakító fehér galléros kék egyenruhájában. Soha nem kért szabadnapot és soha nem viselt mást, mint a frissen keményített uniformist, amit Angliából rendelt. Alexandernek vett egy kék bársonyöltönyt, a kisfiú pedig vidáman gagyogott,
635

majd levett a bíró könyvszekrényének alsó polcáról néhány kötetet, egymásra rakta őket, hogy rájuk felmászva elérje a többit is. Bernie végül felnyalábolta a fiát, a bíró ünnepélyes arccal nézett rájuk, és elmondta, miért gyűltek össze. - Úgy tudom - kezdte mondókáját, Jane-re pillantva - hogy azt akarod, fogadjanak örökbe, Mr. Fine pedig készséggel tesz ennek eleget. - Ő az apám - mondta Jane halkan, ettől a bíró kissé zavarba jött, és ismét az iratokba pillantott. Bernie nem bánta volna, ha más bíró előtt zajlik le az örökbefogadás, túlságosan is élénken élt az emlékezetében a decemberi kudarc, amikor ez a bíró Chandler Scottnál helyezte el a kislányt, erről azonban nem esett szó, és az eljárás folytatódott: - Nos, igen... lássuk csak... - Tüzetesen szemügyre vette az örökbefogadási iratokat, megkérte Berniet, írja
636

alá, Grossman volt a tanú. Bernie a szüleit is megkérte, hogy tanúsítsák az eseményt. - Én is aláírhatom? - kérdezte Jane, aki nem akart kimaradni a ceremóniából, a bíró pedig habozott. Ilyen kérdést még soha nem tett fel neki senki. - Nem szükséges, hogy bármit is aláírj... izé... Jane. De ha akarod, tulajdonképpen semmi akadálya. Jane Bernie-re mosolygott, majd a bíróra. Szeretném aláírni, ha lehet. Erre a bíró bólintott, odanyújtotta neki az iratokat, a kislány ünnepélyes arcot vágott, és aláírta a nevét. A bíró ekkor beszédet intézett hozzájuk. - Kalifornia állam nevében: a mai naptól, vagyis január 28-tól Jane Elizabeth Fine törvényes leánya Bernard Fine-nak. Néhányat koppintott az asztalára a kalapáccsal, felállt, rájuk mosolygott, és mit sem törődve a mérhetetlen kárral, amit Bernie-nek okozott, szívélyesen megrázta a férfi kezét. Bernie a karjába kapta Jane-t, pontosan úgy, mint amikor még kislány volt, megcsókolta, majd letette
637

a földre. - Szeretlek, Apu! - súgta neki a kislány. - Én is szeretlek. - Bernie rámosolygott a kislányra, és azt kívánta, bárcsak Liz láthatná ezt! Meg azt is kívánta, bárcsak korábban örökbe fogadta volna! Valamennyiüket sok fájdalomtól kímélte volna meg. Akkor Chandler Scott nem érvényesíthette volna a jogait. De felesleges volt ezen töprengeni. Új élet kezdődött a számukra. Jane most már valóban a lánya. Ruth nagyi sírva csókolta meg, Lou pedig megrázta a fia kezét. - Gratulálok, fiam! - Olyan volt, mintha újra összeházasodtak volna. A Dadus és Alexander kivételével valamennyien elmentek ebédelni a Trader Vicbe. És miközben mindenki rendelt magának, Bernie megfogta Jane kezét, és rámosolygott. És némán egy aranygyűrűt húzott az ujjára. Finom, aranyfonatos gyűrű volt, egyetlen igazgyönggyel. Jane meglepetten nézte az ékszert, majd
638

újra Bernie-re pillantott. - Jaj, Apu, ez csodálatos! - Mintha Bernie eljegyezte volna őt. És most már soha nem szakíthatja el tőle senki. Soha! - Te vagy csodálatos, drágám. És nagyon nagyon bátor kislány vagy! - Mindkettejüknek eszébe jutottak a mexikói napok, de az már szerencsére a múlté. Egymásra néztek, Lizre gondoltak, Bernie mosolygott, és a szíve legmélyén úgy érezte, hogy Jane Elizabeth Fine valóban az ő gyereke. Harmincnegyedik fejezet Két éve először Bernie ismét átvette az importtal kapcsolatos teendőket, és a szíve majd megszakadt, hogy Liz nélkül kell visszatérnie Párizsba, Rómába és Milánóba. Emlékezett az első közös európai útjukra, arra, hogy mennyire örült felesége az új ruháknak, mennyire tetszettek neki a múzeumok, a Fouquet-ban eltöltött ebé639

dek, a vacsorák a Lippnél meg a Maximban, ezúttal azonban minden másként történt. Mivel azonban ezen a területen Bernie mindig is elemében érezte magát, hamar visszazökkent a régi kerékvágásba. Úgy érezte, hosszú időt töltött távol az események fő vonalától, és szinte új erőre kapott, amikor megnézte az új készruhakínálatot, és tárgyalt kedvenc divattervezőivel. Hajszálpontosan megérezte, mire lesz szüksége a Wolff Áruháznak abban az évben, és amikor hazaútban megállt New Yorkban, Paul Bermannal komótosan megebédelt a Le Veau de Orbán, és megbeszélték Bernie terveit. Pault bámulattal töltötte el, milyen szakértelemmel intéz Bernie mindent, és már alig várta, hogy újra együtt dolgozhassanak New Yorkban. Egyetlen alkalmas jelöltet sem találtak még, aki átvehetné a San Franciscó-i áruházat, de Berman úgy vélte, Bernie az év végén visszakerül New
640

Yorkba. - Hogy illik ez bele az elképzeléseidbe, Bernard? - Tulajdonképpen semmi akadálya. - Bernie-t már nem érdekelte az ügy annyira, mint korábban, ráadásul el is adta New York-i lakását. Amúgy is szűkös lett volna már nekik, és az illető, aki évek óta bérelte, meg akarta venni. - El kell döntenem, Jane melyik iskolába járjon, de azt hiszem, erre még van idő. - Már nem sürgette semmi. Nem volt miért hazasietni, és csupán a gyerekeket meg a Dadust kell átköltöztetnie. - Ha találunk valakit, nyomban értesítelek. Nagyon nehéz volt megtalálni a megfelelő embert. Berman már tárgyalt két nővel és egy férfival, de egyik sem volt teljességgel alkalmas a feladatra. Nem rendelkeztek Bernard tapasztalatával, sem csalhatatlan megérzéseivel. Berman pedig semmiképpen nem akarta, hogy a San Franciscó-i áruház holmi vidéki kócerájjá zülljön. Bernie
641

irányítása alatt a legnagyobb bevételi forrásuk lett, közvetlenül a New York-i után, és ennek Paul Berman nagyon örült. S ami még ennél is fontosabb, az igazgatótanács is. Bernie futólag találkozott a szüleivel is, mielőtt viszszarepült a nyugati partra, és az anyja erősködött, hogy a gyerekek töltsék náluk a nyarat. - Nem tudsz velük lenni egész nap, és a világon semmi programjuk sincs a városban. - Ruth tudta, anélkül hogy kimondta volna, hogy Stinson Beach szóba sem jöhet. Túlságosan fájdalmas emlékeket ébresztett Bernieben, más ötlete azonban nem volt. Kaliforniába költözése után Lizzel járt ott első ízben, nélküle pedig nem volt kedve semmihez. - Majd gondolkodom rajta. - Lehet, hogy Jane szívesen menne táborba a nyáron. - A kislány már betöltötte a kilencet, Bernie azonban
642

nem akarta elereszteni maga mellől. Liz csak kilenc hónapja halt meg. Bernie-t mégis az rázta meg a legjobban, amikor az anyja közölte vele, hogy Mrs. Rosenthal lánya nemrégiben elvált, Los Angelesben él, és Bernie igazán felkereshetné. - Látogasd meg egyszer! - Bernie úgy bámult az anyjára, mintha azt kérte volna, hogy menjen végig alsónadrágban az utcán, egyúttal azonban meg is haragudott. Az anyjának nincs joga beleavatkozni az életébe, s ahhoz sincs, hogy nőket próbáljon a nyakába varrni. - Minek? - Mert nagyon kedves teremtés. - Hát aztán? - Bernie dühöngött. A világ tele van kedves teremtésekkel, de egyik sem fogható Lizhez, és ő nem óhajtott megismerkedni velük. - Bernie... - Ruth mélyet lélegzett, majd belefogott. Azóta tartogatta magában, hogy legutóbb San Franciscóban járt. - Néha ki kellene mozdulnod otthonról. - Éppen eleget vagyok távol. - Nem erre gondolok. Hanem arra, hogy lányokkal
643

kellene szórakoznod. - Bernie legszívesebben ráförmedt volna az anyjára, hogy törődjön a maga dolgával. Nyílt sebekben vájkált, és a fia ezt elviselhetetlennek tartotta. - Harminckilenc éves vagyok, és nem érdekelnek a "lányok". - Tudom, mire célzol, drágám. -De Ruth csak tovább erőszakoskodott, Bernie pedig hallani sem akart róla. Liz ruhái érintetlenül lógtak a szekrényben, csak a parfüm illata halványult. Olykor, csak az emlékek végett, odalépett a szekrényhez, és az az illat seregnyi részletet idézett fel a múltból. Volt, hogy éjszaka csak feküdt az ágyában, és sírt. - Fiatal vagy. Ideje, hogy magadra is gondolj! Bernie-nek ordítani lett volna kedve. Nem! Még mindig Lizre kell gondolnia. Ha nem gondol rá, örökre elveszítheti. És még nem akarja elengedni. Lehet, hogy talán soha. A ruhái mindörökre ott maradnak a szekrényben.
644

Bernie-nek ott vannak a gyerekeik és az emlékek. Ennél többre nem vágyott. És ezzel az anyja is tisztában volt. - Nem akarok erről beszélni. - Pedig ideje, hogy elgondolkodj rajta! - Ruth gyengéd hangot ütött meg, de Bernie már azt is utálta, hogy az anyja sajnálja, s közben még erőszakoskodik is. - Semmiről nem kell gondolkodnom, ha nem akarok! - förmedt rá. - És mit mondjak Mrs. Rosenthalnak? Megígértem, hogy majd felhívod Evelyne-t, ha hazaértél. - Mondd azt, hogy elveszítettem a telefonszámát. - Ne légy ilyen utálatos! Az a szegény lány senkit sem ismer a nyugati parton. - Akkor mi a fenének költözött Los Angelesbe? - Éppen ez jutott eszébe. - Miért nem maradt New Yorkban? - Hollywoodban akart karriert csinálni... tudod, nagyon csinos. Mielőtt férjhez ment, az Ohrbach manökenje volt. Tudod, a... - Mama! Hagyd abba! - A kelleténél jobban felemelte a hangját, restellte is, de nem volt kedve erről beszélgetni. Talán soha nem is lesz. Senkivel sem akart
645

Miután este jóéjtpuszit adott Alexnek. Soha többet. Bernie-n ismét úrrá lett a rettenetes szomorúság. Miután visszautazott San Franciscóba.randevúzni. és talán még a szo646 . jutott azért a szájába is. bement a saját szobájába. és csokoládés mosolyt villantott Berniere a fényképezésnél. amire Alexander lelkesen vetette rá magát. Amikor a gépet elrakta. Bernie jelen lehetett az új élet születésénél. mert arra gondolt. és előtolultak az emlékek a szülés két évvel ezelőtti pillanatairól. miként távozik el tőlük az élet.. A sütemény java az arcára és a kezére került. és azt is kénytelen volt végignézni. Nehéz volt mindezt megemészteni. A Dadus zsúrt szervezett a kisfiú játszótéri pajtásainak. hogy ezt Liznek is látnia kellene. megünnepelték Alexander második születésnapját. és maga sütött neki tortát..

A Dadus pedig arról mesélt a gyerekeknek. Habozás nélkül odalépett a felesége hajdani szekrényéhez. mint korábbi autós kirándulásaik alkalmával.kottnál is magányosabbnak érezte magát. Fizikai arculcsapással ért fel. Bernie azonban ezúttal északra indult. vagy Sausalitóban fagylaltoztak. a táj gyönyörű élénkzöld színben pompázott. milyen volt az élet egy skóciai farmon az ő kislány korában. Bernie autókázni vitte a gyerekeket. Jane mellette ült. 647 . Általában Marin környékén barangoltak. vagy Belvedere-ben sétáltak. Ezúttal másfelé indultak. a Dadus pedig a hátsó ülésre szíjazott Alexanderrel társalgott. hogy lehunyt szemmel beszippantotta Liz parfümjének illatát.A vidék tulajdonképpen hasonlított ehhezmondta. mivel nem akadt jobb ötlete. . a szőlőtermelő vidékre. Azon a hétvégén. vagy Tinuronban.

Bernie-nek eszébe jutott. a tekintetük egybefonódott. Az utat égbe nyúló fák szegélyezték. Neki is tetszett a vidék. Any648 . az utat szegélyező Viktória korabeli házak bájosak.amikor elhaladtak egy nagy tehenészet mellett. Jane elmosolyodott. csak közelebb hozták őket egymáshoz. amelyeket Chandler Scott okozott nekik. még Bernie-ből is. Alexander pedig lelkes visítással utánozta az állathangokat. valahányszor meglátott egy lovat. hiszen hamarosan vége az iskolaévnek. birkát vagy tehenet. Bernie rámosolygott. . pedig ő vezetett. milyen szép itt? . "mú"-jai és bégetései hallatán mindenkiből kitört a kacagás. . És mindazok a keservek.Ugye. A kis borgazdaságok megnyerőek voltak.Jane idősebbnek tűnt a tényleges koránál. Apu. hogy talán itt kellene a nyári hónapokat tölteniük. Mintha Isten kertje lett volna ez a vidék. .Nekem csudára tetszik.Jane mindenben kikérte a véleményét.

hogy talán a gyerekeknek is tetszik. és egy Yountville-i fogadóban szálltak meg. A kirándulás remekül sikerült. . és körülnéznénk? . ha itt töltenénk egy hétvégét.Egy tehéncsorda mellett haladtak el. Alexander pedig lelkesen kiabálta: . a Dadus csiripelt a hátsó ülésen.Bernie ugyanúgy mindent megbeszélt Jane-nel. a szőlőskertek gyönyörűek.Megint tehénke. A rákövetkező hétvégén visszatértek. a fák hatalmasak. amely olykor beborította Stinson Beachet. amely tökéletesen megfelelt nekik nyaralónak. A kislány nagy lelkesedéssel fogadta az ötletet.nyira más. muuú! . mint Stinson Beach. és nyoma sem volt a tengerparti ködnek. ahogyan az anyjával tette volna. a fű buja volt. Az autópálya közelében állt 649 . Mosolyogva pillantott Jane-re. A levegő balzsamos volt és meleg. és a második napon Oakville-ben megtalálták azt a házat.Mi lenne.

Mielőtt hazaindultak. hogy az ember tehenet tartson. aztán Franciaországba költöztek. egy kanyargós.És lesznek csirkéink is. . . amíg eldöntik. hogy én nem vagyok az öreg Mc. . Apu? Meg kecskénk? Jane nem bírt magával az izgalomtól. Bernie fel650 . Donald. a Dadus pedig kijelentette. mire Jane lelkesen összecsapta a kezét. meg is mutatta nekik az épületet. Nemrégiben újíttatta fel egy család. Annak a fogadónak a tulajdonosa. visszatérnek-e Napába vagy sem. ahol megszálltak. és ezért néhány hónapra bútorozottan bérbe adták.ez a bájos kis Viktória korabeli épület. keskeny utcában. akinek farmja van.Szeretném felhívni a szíves figyelmeteket.A ház pontosan megfelelt nekik. hogy igazán alkalmas hely arra. én csupán nyaralónak alkalmas házat keresek. Bernie meg csak nevetett rajtuk.

Nem is akartam táborba menni.Akkor ezzel a tábor alighanem lekerült a napirendről . Szerinted a Nagyiék meglátogatnak itt bennünket? . . ahogyan Stinsonból. Kicsit messzebb van. Mindenkinek jutott külön szoba.Jó! .Ruth azonban az első pillanattól elle651 . .sóhajtott fel megkönnyebbülve a kislány. és a bérleti díjat tisztességesnek találta. Nem akarta az anyjáékhoz küldeni a gyerekeket. . hogy a közelében legyenek. kitöltött egy csekket.mondta nevetve Jane-nek. Június elsejétől szeptember első hétfőjéig kibérelheti a házat.Biztosan. Bernie minden feltételbe beleegyezett.Elférnek a házban. de nem sokkal. És Napából éppúgy bejárhat mindennap dolgozni. és úgy tértek vissza San Franciscóba. aláírta a szerződést. hogy már volt egy nyaralójuk.hívta az épület kezelésével megbízott ingatlanközvetítőt. azt akarta. és volt egy vendégszoba is. .

de úgy döntött. a gyerekek nagyon lelkesek.Egy újabb hülyeség! Már csak ez hiányzott! Mondd. és mellesleg jól illene Berniehez.De Mama. mikor térsz már észhez? . . Szegény Evelyne olyan magányos Los Angelesben. majd bátor 652 . A nyaraló nincs vízközelben. de megfelelő. a gyerekeknek sokkal jobb dolguk lenne náluk Scarsdale-ben.nezte a tervet. .Meg akarta kérdezni. Ruth megfontolta a dolgot. no meg csörgőkígyók is vannak. biztosan túl nagy lesz a hőség. mint Liz. Nem olyan nagyszerű nő. Körülbelül egy óra autóút. hogy már azt fontolgatja. Ráadásul neki magának is van egy fia meg egy lánya. És a ház tényleg szép. vár egy kicsit. nem hívná-e fel mégis telefonon Evelyne Rosenthalt.És mi lesz a munkáddal? . mégis visszaköltözik New Yorkba. . És jót tenne a gyerekeknek.Onnan fogok bejárni dolgozni.

Ne haragudj. a lánya még mindig Los Angelesben van. és Ruth nagyon sajnálta Bernie-t. hogy nem érdekel! . .. Igazán. Mama! Lizhez 653 . Bernie alig akart hinni a fülének.Az idő soha nem fog megérni. Én csak azt gondoltam..Ma beszéltem Linda Rosenthallal. Hogy tehet ilyet? .Miért nem? Nagyon kedves nő. . .A téma mindig veszélyt rejtett magában.módon úgy döntött. nagyon szerette Lizt.. .. .Akkor én most elbúcsúzom. Dühödt hangon szakította félbe az anyját: . mégis megkérdezi a fiát. . amitől Bernie-t még csak jobban elöntötte a düh.Ne gondold! .Valószínűleg nem érett még meg az idő. Hogy az anyja mikre nem képes! Pedig úgy tűnt. és ha csak más nőkre gondolt.Ruth felsóhajtott.Már megmondtam. . Mérhetetlen dühbe gurult.A hangja éles volt. máris fájdalom szorította össze a mellkasát.

ismerve az érzékenységét. . . Mrs. . . Bernie azonban makacskodott. és az anyja is úgy érezte. hogy a fia folyton otthon 654 . amire mindig is vágytam. hogy párás lesz a szeme.Ruth igyekezett tapintatosan bánni a fiával. miközben Scarsdale-ben a telefonkagylót fogta. Tíz hónap elteltével úgy érezte. Hozzá hasonlót nem találok soha többé. Tőle pontosan azt kaptam. Pippintől úgy tudta.Nem gondolkodhatsz így! . és már potyogtak is a könnyei. ideje hogy a dolgot megvitassák.Majd találsz egy másmilyen asszonyt. szomorú.De igen. amelyben a fia él. Liz felidézésétől csaknem elfúlt a hangja. mert a szüntelen fájdalomra gondolt.foghatót nem találok még egyszer az életben. . és ez neki is fájt. akit másként fogsz szeretni. .Hirtelen csupa könny lett a szeme.Legalább járj el otthonról egy kicsit.A hangja gyengéd volt.

. és egy pillanatra elfogta a bűntudat. .Jane azt szeretné. és ez nem jó. inkább a Napában bérelt házról beszélgettek. úgyhogy igazán felesleges előre aggodalmaskodnom.van a gyerekekkel. a hatalmas árnyékot vető fák alatt a függőágyban heverhet. .Erre mindketten elmosolyodtak. Mama? Szívesebben maradok otthon a gyerekekkel. eljövök. .Minek járjak. . . A telek végében még egy kis patak is csobogott. neki is nagyon tetszett minden. ahol eleresztheti magát az ember.. és az eget bámulhatja. Ruth-nak azonban ott volt Lou. a sziklákon mászkálva lábfürdőzni is 655 .Még van vagy tizenhat évem. sétálgathat a fűben.Egy nap majd felnőnek. Olyan hely volt.. . . rendben van.Ruth nem akarta folytatni a témát. Ahogyan te is.És amikor odaért.Jó. ha nyáron eljönnél hozzánk látogatóba.

Ruth még utoljára felhívta Bernie figyelmét Evelyne Rosenthalra. 656 . és Hollywoodban találkozott Louval. amiért előhozta. mielőtt hazautazott. és hosszú idő óta először megnyugtatónak tartotta a fia állapotát. hogyan játszanak az unokái. bár a kérdéses hölgy továbbra sem érdekelte. Sokkal jobb volt a hangulata. Bernie és a gyerekek régóta nem látszottak ilyen boldognak. a fia azonban egyszerűen kinevette. Ruth Napából Los Angelesbe repült. ismerte be Ruth. és Ruth is így volt vele. Bernie gyerekkorában. mint annak idején Catskillsben. aki egy orvoskongresszuson vett részt. fürkészte a gyerekeket szemmel tartó Bernie arcát. Figyelte. De legalább nem förmedt rá az anyjára.lehetett. Valóban tökéletes hely volt a számukra. Bernie-t Napa bizonyos mértékig arra a helyre emlékeztette. aki Los Angelesben él és szalma. Onnan továbbutaznak Hawaiira a barátaikkal.

abbahagyom! . és Bernie még mindig gyászolt. s közben újra szemügyre vette. amiért elhagyta. Mama? Ruth a iiára nevetett. Mama. De legalább elszállt belőle a düh. mint egy évvel azelőtt. de több ősz hajszála volt. drágám! súgta neki Ruth a repülőtéren. és addig integetett neki. jóképű fia volt. .Vigyázz magadra. Bernie még mindig az ő magas.Te is. ugye. a szeme körül elmélyültek az árkok. Nemcsak a szeretőjét és a feleségét. Csaknem egy éve. hanem a legjobb barátját is elveszítette. Az elmúlt egy-két évben sokkal közelebb kerültek egymáshoz. Már nem haragudott a feleségére. míg el nem tűnt a repülőgép gyomrában.Megölelte az anyját.Te aztán nem adod fel. megcsókolta. .. hogy Liz meghalt. no de milyen áron! Mennyi minden történt 657 .A repülőtéren megölelte a fiát. Csak irgalmatlanul magányos volt nélküle.Jó. . . és még mindig szomorúság ült az arcára.

velük! Mialatt visszaautózott Napába. amikor Oakville-be érve beállította a garázsba az autót. hogy a felesége örökre elment . Ha reggelre nem lesz jobban. 658 . Élt-halt a gyerekeiért. s aztán majd visszatér. A Dadus várt rá. hogy fáj a füle. Még mindig nem akarta elhinni. annál inkább. és Liz sorsát is. Bernie összevonta a szemöldökét. Fine.Mi baja van? . Mr. . vélte Bernie.. Az ő szemében mindörökre kisbaba marad. Jane-t olvasás közben nyomta el az álom. Még akkor is Liz járt a fejében.Azt hiszem.. Már lefekvés előtt is mondta. túl sokáig hagytam pancsolni a medencében. mivel anyja sincs. Tíz óra elmúlt. . végiggondolta az egészet. Alexander beteg.Alex végtére is csak kétéves. de az sem segített. szinte még csecsemő.Azt hiszem.nemcsak úgy egy időre. Meleg sót tettem rá. a házban csend és nyugalom honolt. A Dadus némi bűntudattal ismerte be: .

hanem fel-alá járkál. orvoshoz kell vinnünk.Inna egy csésze langyos tejet. hogy Bernie késő éjszakáig fent van. Valahányszor eszébe jutott a szadista svájci ápolónő vagy a Liz ruhaneműit lopkodó szutykos norvég gyerekpesztra. . Feküdjön le nyugodtan. Végtelenül lelkiismeretes volt. A Dadus hetek óta figyelte.azt hiszem. Azon az éjszakán azonban Alexander ébredt hajnali négykor harsány bömböléssel. hogy könnyebben elaludjon? Bernie a fejét rázta. nem kérek. . nem tud aludni.Biztosan jobban lesz reggelre. De legalább Jane-nek nem voltak már lidérces álmai. olykor már túlzottan is. hogy ilyen asszonyt talált.Ne aggódjon! .Köszönöm. . . Bernie alighogy lefeküdt. csaknem kirázta a hideg. és Bernie hálát adott a sorsnak. és ez nagyon megviselte a férfit. Dadus. Néhány napja volt Liz halálának évfordulója.Bernie az asszonyra mosolygott. de a hangra hamar magára kapta a 659 .

Gyere a papához. és olyan hangosan énekelt a kisfiúnak.A füle? A Dadus rábólintott. Bernie letérdelt az ágy mellé a szőnyegre. mert anynyira hasonlított az anyjára. Magas láza volt. ahol a Dadus hiába igyekezett ringatni és nyugtatgatni a gyereket. a kisfiú pedig belekapaszkodott. ahogyan csak bírt.köntösét. be kell vinnie a kórházba. és a fiát nézte.Alex bólintott.Hívjak orvost? Mary Pippin a fejét rázta. Bernie tudta. hogy a Da660 . . és bement a kisfiú szobájába.Pocsékul vagy. . és egy kis időre abbahagyta a bömbölést. kisöreg? . aki egyszerre melengette és zúzta darabokra a szívét. és a legfinomabb érintést sem viselte el a jobb orcáján. a gyerek meg elkeseredetten kapaszkodott belé. Már nem várhat tovább! Szegény kisfiú! Megpuszilta Alexander homlokát. arcát és a feje búbját. az apjára nézett.Kinyújtotta a karját. . -Azt hiszem. .

Alexander korábban is bajlódott már a fülével. de csak az ügyelet felelt. ha netán a nyaralás alatt valamelyik gyerekkel történne valami. felöltözött és megkereste az íróasztal fiókjában a cédulát. M.dusnak igaza van: kórházba kell vinni a gyereket. No meg Jane.Útbaigazította őket. Elmondta. Jonest. a papája és a Dadus feléje áradó szeretete. Felhívta.Csak induljanak nyugodtan a kórházba. hogy a doktort behívták a kórházba egy sürgős esethez.Felkereshetnénk ott? A kisfiamnak komoly fájdalmai vannak. Bernie pedig fogta Alexandert. . . kapcsolják dr. de egy penicillin-injekció mindig segített rajta. Jones .és rajta volt a telefonszám is. A családi gyerekgyógyász felírta egy idevalósi orvos nevét.Utánanézek . és óvatosan beültette a 661 .mondta a telefonközpontos. Odaadta Alexandert a Dadusnak. hogy mi a baj. . . majd csaknem nyomban visszaszólt: . és kérte. de a telefonközpontos azt mondta. Dr.

miközben a kisfiú szívszaggatóan zokogott. és Bernie nagy sebességgel vezette az autót a kórházig. Dadus.gyerekülésre. . . Napa elég messze volt Oakville-től. és odanyújtotta neki a kedvenc maciját. a Dadus meg a kezét tördelve betakarta Alexet. és senkit sem talál a házban. amikor Bernie ölben 662 . A Dadusnak otthon kellett maradnia Jane-nel. A Dadus egészen búskomor lett. Így is húsz percig tartott az út. -Hajnali fél ötre járt az idő.De nem hagyhatom itt Jane-t. . Hamarosan jövünk vissza. vagyis Bernie egyedül indult el. és Alexander még akkor is sírt. Esténként. hogy nélküle viszik el a kisfiút. Fine. Ha felébred. Mr. hogy elrablása óta Jane sokkal ijedősebb. Ne aggódjon Alexért.Igaza van. amikor fáradt volt. -Mind a ketten tudták. erősebb lett a skót akcentusa. nagyon megijedne.Nagyon sajnálom. hogy egyedül megy. és Bernie mindig élvezettel hallgatta.

bevitte a kórházépületbe. magas nyakú pulóverben és farmernadrágban. Erőszakkal száműzte a gondolatot a fejéből. hogy belesajdult a szeme. és Lizé.. Jones. hogy Jones doktorra várnak. ki lehet a nő. hogy a fényt takarja. és megmondta a nőnek. a haja meg annyira fekete. Csaknem olyan magas volt. hűvös tapintású. Bernie az ölébe vette a fiát. és ekkor belépett egy fekete hajú nyúlánk fiatal nő. talán az egyik asszisztense. A világítás olyan vakító volt. A nő szeme azonban kék volt. mély hangja volt. Barátságos. akár Jane-é.Én vagyok dr. erős keze miként ez a kézfogásból kiderült . Bernie nem tudta. mint egy indián.. gondolta. kedves mosolya volt. . . hogy szinte kéknek látszott. mint Bernie. és óvatosan leültette az ügyeleti szobában.ám magassága és nyilvánvaló szakértelme mellett melegség és kedvesség is 663 . gondolta a kimerült Bernie.A nő rámosolygott. Olyan.

amivel hatalmas sikert aratott a kisfiúnál. és figyelmesen szemügyre vette a doktornőt.sugárzott belőle. szóval tartotta. Gyengéden elvette Alexandert az apjától. ott rendben van-e minden. szórakoztatta. de hamar abbahagyta. hogy ellenőrizze. amelyet 664 . és egy kissé a másik is. aztán Bernie engedélyével megkínálta egy nyalókával. megnyomogatta a hasát. . A mozgása egyszerre volt anyás és szexi. az egyik füle erősen gyulladt. az orvosnő pedig felfújt neki egy lufit.Belenézett Alex torkába. Alex sírt. még ebben a rossz állapotában is. Sajnos. és időről időre megnyugtató pillantást vetett Bernie-re is. Az pedig a gyerekre mosolygott. Alex az apja ölében ült. megnézte a manduláit. megvizsgálta a fájós fülét. de közben állandóan beszélt hozzá: történeteket mesélt. majd gyorsan beadott neki egy penicillininjekciót. majd felírt egy receptet.

hogy azt összetörve adja be. Az orvosnő játékosan oldotta meg a helyzetet. Bernie a fiára mosolygott. már mélyen aludt. már le is nyelte az orvosságot.Eltűnt. és Alex remegő szája szélét nézte a legjobb. Semmi értelme. ha most mindjárt túlesünk rajta. Tulajdonképpen . hogy a gyerek feleslegesen szenvedjen. sötét haja hullámzott a vállán.mondta. Alex azután sóhajtva visszakucorodott az apja ölébe. és mire Bernie kitöltött néhány hivatalos papírt. majd elismerő tekintetet vetett az orvosnőre. benne az összetört tablettákkal. és még mielőtt Alex akár tiltakozni tudott volna.Bernie-nek másnap ki kell váltania. ha a gyerek fájdalmai reggelig nem mérséklődnek. és két kodeintablettát nyomott Bernie kezébe. Barátságos szeme 665 . A biztonság kedvéért antibiotikumot rendelt. . majd előbukkant egy kanállal. szájába vette a nyalókát.

Bernie a nyaraló címét írta fel a nyomtatványra. A doktornő mosolygott. .mélyen érző lélekről árulkodott. Oakville-ben lakik? . De ezt csak magában gondolta. hogy ezúttal az apja jött be a gyerekkel és nem a kimerült. zaklatott. hogy ez a férfi elvált ember. . .Köszönöm.Nem. San Franciscóban.Bernie mosolyogva megsimogatta a fia haját.Remekül bánt vele. majd kitöltötte a nyomtatványnak azt a részét. .Egy órája hívtak be egy ugyanilyen fájós fülű gyerekhez. hogyan bánnak velük. nagyon is számított. és részt vállalnak a teendőkből. hogy a férfiak is aggódnak. Nagyon jó.Mivel a két gyerek fontosabb volt számára mindennél. . majd ismét a doktornőre nézett. és azt gondolta. .Az orvosnő barátságosan nézett Berniere. milyen jó. Lehet. amelyre Bernie-nek a biztosításhoz szüksége volt. és nincs más választása. . Csak itt töltjük a nyarat. segélyt kérő anyja. 666 .

És maga mióta él itt? . miközben az alvó Alex angyalarcát nézte és elrakta az iratokat egy-két nap múlva behozhatná a gyereket a rendelőmbe. hogy maga New York-i.Most már Bernie is észlelte a nő beszédében a bostoni ízt.Honnan tudja? .Én is a keleti partról jöttem. .Én itt jártam a Stanford Orvosegyetemre. De hallom. . . és a modora tetszett Bernie-nek. Napában.mondta. Intelligens és kedves nő benyomását keltette. már úgy értem. ami közelebb van magukhoz. Saint Helenába. Az orvosnő bólintott.. Figyelmesen nézte Bernie-t. hogy van humora. 667 .De maga ugye New York-i? Bernie vigyorgott. Ennek idestova tizennégy éve. és többé nem mentem vissza keletre. és a szeme csillogásából tudni lehetett. Bostonból.Négy éve. jó egyetemre járt.Harminchat éves volt. . tetszett neki a férfi szeme. . Egyébként . .Kellemes itt az élet.

fertőtlenített szobában. A gondolatot mulatságosnak találta. sürgős segítség kellett nekik.Kettő . mondta magának.. hogy ilyen közel van hozzánk. Nagyon jóképű férfi. mikor van szükségük orvosra. Pedig az egész jelenség inkább szomorú. Milyen rokonszenves ez az ember! És hogy csillog a szeme. . mert van vagy tíz gyerekük. . gondolta. és ő addig vigyáz a többire. . majd mérsékletre intette magát. Csigavér. . Az orvosnő mosolygott. Jane. csak ha.Alexander és egy kilencéves kislány.Talán azért nem a felesége jött.Hány gyereke van? . gondolta az orvosnő. Gyerekeknél soha nem tudni. Tetszett neki a mozgása.válaszolta Bernie. Volt egy betege.Körbenézett a makulátlan tisztaságú. Nem szerette. amikor a gyerekeiről beszél. majd megismételte az utasításokat. ha idehozták a gyerekeket. és rajongott érte.De jó. akinek nyolc testvére volt. 668 . a szakálla. mint ezúttal..

és előzéskor odaintett Bernie-nek. aki komótosan haladt. 669 .Ideje. Volt valami vonzó ebben a nőben. és az autójához ment. Ilyen késői órán már kezdem jóképűnek látni az apákat! Mindketten nevettek. Az orvosnő pedig nevetve mondta az ápolónőnek. természetesen. Az orvosnő mindig komolyan vette a betegeit. Bernie visszaintett. Nyitott tetővel autózott vissza Saint Helenába. meg azok szüleit is. Egyetemista kora óta Austin Healyje volt. miközben maga is menni készült: . Épp akkor kelt fel a nap. mint amikor Oakville-ben behajtott a kocsifeljáróra. Búcsút intett a nővéreknek.Bernie a karjában vitte ki Alexet. de maga sem tudta. És régóta nem érezte magát ilyen boldognak. micsoda. majd kilépett a kórházból. a haja repült a szélben. hisz csak viccelt. hogy abbahagyjam az éjszakai ügyelést.

amitől Bernie. mint egy orvosra. majd a mellette ülő fiúcskára mosolygott. amelyet egy másik orvossal osztott meg. Jones rendelőjébe.Szépen javul a füle. Bernie-re. A város szélén álló barátságos kis Viktória korabeli házban volt a rendelő. kis barátom. a tekintete barátságos. és szívesen elidőzött Alexszel meg a papájával. 670 . . És Bernie ismét elámult. egészen ellágyult.Harmincötödik fejezet Két nap múlva Bernie elvitte Alexet dr.De azt tanácsolom. egy ideig kerüld a strandot. ő maga pedig a rendelő fölött lakott. . és talán az előzőeknél is jobban tetszett neki.Ahogy megborzolta Alex haját. . .Bernie szinte sajnálta. az érintése gyengéd. inkább hasonlított egy anyára. bármennyire igyekezett is tagadni. A farmernadrágja fölött ezúttal keményített fehér köpenyt viselt.Hozzam el még egyszer? . a modora azonban közvetlen volt. milyen jól bánik a kisfiúval.

ennyi az egész. Viszont néhány adat kellene a gyerekről a nyilvántartásomhoz.. mintha valami egészen máson járna az esze..Jó. . Utána meg dühös volt magára. . mint Lizé volt. Bernie azon kapta magát.Minden védőoltást megkapott? 671 . Ha Alexet még egyszer meg kell vizsgálnia. ..hogy az orvosnő tagadólag rázta a fejét. .Kedvesen Bernardra mosolygott. hogy az orvosnő fényes fekete haját bámulja. És a kék szeme annyira emlékeztetett Lizére.Nem hiszem. és nagyon jól bánik a gyerekkel. amitől elfogta az ingerültség.. majd a Dadus elhozza. hogy még egy vizsgálat szükséges. Igyekezett az orvosnő kérdéseire összpontosítani.Általános egészségi állapota? . Olyan kék a szeme. de kerülte az ismerős szem pillantását. Hány éves a kisfiú? . Ez a nő kedves és intelligens. aki megpróbált közömbös képet vágni. Így biztonságosabb.Két éves és két hónapos.

ha nem akar.Erre is emlékszem.. ..A felesége neve? .A férfi tekintetéből mély fájdalom sugárzott.Újra mosolygott. . de jött a rákbetegség. ő nem. Bernie azonban a fejét rázta.Bernie szeretett volna még egy-két további gyereket Liztől. Bernie meg csaknem viszonozta a mosolyt.Ki a házi gyermekorvosuk? ... Jane. Hm. Bernard Fine. . . a kérdéstől ugyanis olyan orvul tört rá a fájdalom.Bernie megadta a nevét. aki kilencéves. És van egy nővére. . izé.. majd várakozóan pillantott Bernie-re. mint egy váratlan ökölcsapás.Így emlékezett az éjszakai találkozásból. és az orvosnő rögtön botrányos válásra kezdett gyanakodni. . .A többi családtag neve? . Még csak nem is kell a nőre néznie. Az orvosnő meglepetten nézett rá. Ilyesmiről azért egyszerűbb beszélni..Igen.Ennyien vagyunk.. Furcsán beszél 672 .Mosolyogva tette fel az újabb kérdést. -Maga Mr. . és nem maradt rá idő. majd ismét a férfira pillantott. .És? .Igen.

semhogy megértené.Hogyhogy nem? . Alex túl fiatal. . de a szívét sziklaként nyomta a gondolat. . Nem tudhatta.Ennél többet a fájdalomtól nem is tudott mondani.Tavaly júliusban. És az apa is milyen megtört.Mikor történt? . Az orvosnő roppant együttérzően pillantott rájuk.Semmi baj. ahogy lenézett a kisfiúra. . és az orvosnő csak akkor mérte fel..A hangja suttogóra halkult. az orvosnő pedig feltett még néhány kérdést. a tekintete találkozott Bernie-ével. a szemét elfutotta a könny.Nagyon sajnálom. .Nem történhetett túl régen.A szavakat szinte nem is lehetett hallani. A halál okozta fájdalmat ő maga sem tudta megszokni. és szörnyen megszánta.ez a férfi.Nem él.. . mekkora fájdalmat okozhatott neki. és különös a nézése. Bocsásson meg! . . 673 . . hiszen Alexander csak kétéves. Milyen rettenetes lehet valamennyiüknek! Különösen pedig a kislánynak.

és még akkor is nyomasztotta. Alexander. Szegény ember! Egész nap ő járt a fejében. Alex pedig valamire mutogatott. mint ahogyan képzelte. rágót! . Olyan lesújtott volt ez a férfi. amikor a feleségéről beszélt.amikor dr.Az 674 . aztán a hét második felében összefutottak a szupermarketben. Jane éppen lelkesen magyarázott valamit.Rágót. Jones csaknem beléjük ütközött.Ugye. még mindig szedi a gyógyszert? . a kerekes bevásárlókocsiban ült.Sokkal jobban. szokásához híven. amikor rápillantott. Tulajdonképpen nagyon boldognak tűntek. miután apa és fia távoztak. és örömet vélt felfedezni Bernie tekintetében. . és Jane is ott volt velük.Jó napot. . majd megállt és elmosolyodott. Az antibiotikum helyrehozta. és torkaszakadtából azt kiabálta: . Nem voltak olyan szomorúak. . hát hogy van az én kis barátom? Alexre pillantott. apu.

a haja meg ragyogott a tisztaságtól. de úgy vélte.Ez meg ki volt? . de tagadhatatlanul jóképű ember volt.Igen. Jane-nek pedig sejtelme sem volt. Az orvosnő igyekezett nem fölmérni. kockás blúzt. de a helyzet 675 . Az orvosnő farmernadrágot viselt.orvosnő nem emlékezett rá.Bernie mosolygott. higgadtnak tűnt és gondterheltnek. Megpróbált természetes hangon beszélni. De már visszanyerte régi önmagát. spárgatalpú vászoncipőt. milyen mennyiséget írt elő. Gyanakodva méregette a nőt.Az orvosnő. És Bernie ugyanezt észlelte őrajta. még nem érhetett a végére. Bernie végül bemutatta őket egymásnak. Nem volt rajta orvosi köpeny. amikor már az autóban ültek. . Jane vonakodva és roppant barátságtalanul nyújtotta a kezét. akihez Alexet éjszaka elvittem. és csak akkor hozta szóba. . és nagyon jól mutatott a rövidnadrágban. ki lehet ez a nő. .

Az meg sem fordult a fejében. hogy a Stanfordon végzett. mintha ötévesként az anyja faggatná. hátha valamelyikőtöket baj éri. 676 . hogy megtaláltam a doktornőt. vajon miért utálja annyira a doktornőt.Wallaby doktortól kaptam a telefonszámát. még csak nem is köszönt neki. Már eleve ott volt. mert egy másik sürgős eset miatt be kellett mennie. . Jane csak morgott valamit. . hogy Jane netán féltékeny.A hangsúlyból Bernie megérezte Jane gondolatait. és nem szólt. . De amikor néhány hét múlva ismét összefutottak. A hasonlatosságtól csaknem elnevette magát. és azon morfondírozott. mennyire lelkiismeretes. és ez is mutatja. Ugyanezeket a kérdéseket tette volna fel Ruth is. hogy foglalkozott velünk a kórházban az éjszaka kellős közepén.És miért éppen hozzá vitted Alexet? . Nagyon örültem. vagy megbetegszik. mielőtt idejöttünk nyaralni.olyan volt.És Bernie-nek az is eszébe jutott. Jane egyszerűen levegőnek nézte. mint néhány napja Alex. És nagyon kedves volt tőle.

Emellett nem vétett neked semmit. ne légy udvariatlan! .Na és miért. Bernie nem tudta eldönteni. hogy legalább Alex kedveli a doktornőt. Jane azonban elutasította a neki ajánlott nyalókát. Bernie meg is szidta: . mitől olyan nagy szám? . Lelkesen felvisított. és nem csinált belőle ügyet.Nagyon kérlek. mint mindig. A 677 .Nagyon udvariatlan voltál. Megan ezen nem ütközött meg.Bernie örömmel nyugtázta. A Dadus szerint valószínűleg mindkettő. hogy ezt a korai pubertás okozza.Attól. Azt mondta. . vagy pedig Liz hiánya. hogy orvos.Jane az utóbbi időben nagyon érzékeny lett. Megismerte. amikor megpillantotta a szupermarketben. az orvosnő pedig nagyon megörült a kisfiúnak. szólítsa Meg doktornak. és Bernie úgy vélte. . és a zsebéből előhúzott egy nyalókát.Amikor visszamentek az autóhoz. Nincs rá okod. és szükséged lehet a segítségére. és szépen köszönt is neki. ezúttal is igaza van. hogy udvariatlan legyél hozzá. .

amikor is. semmint Napába. a munka ünnepe s így munkaszüneti nap lévén. Liz betegségének kezdete óta nem volt nagyobb társaságban. ha legalább kis időre el nem megy. a halála óta pedig végképp nem.Dadus volt életük fő támasza. Igazi új fiúnak érezte magát. rájött. udvariatlanság. akinek a közreműködésével kibérelték a házat. s Bernie úgy érezte. és mihelyt odaért. Inkább Capriba vagy Beverly Hillsre illett az öltözéke. Három éve. nagy ceremóniával meghívta egy esti grillsütésre. Nem találkozott Megannal egészen szeptember első hétfőjéig. amikor a házigazda a kezébe nyomott 678 . farmernadrágot vagy sortot. és zavara csak egyre fokozódott. vonakodva bár. és Bernie rajongott érte. de elfogadott egy meghívást. hogy túlöltözött. egy teremtett lelket sem ismert. ő pedig fehér nadrágot és világoskék inget. Mindenki trikót viselt. Az ingatlanügynök.

ez a vidék még szebb. Bernie pedig alig várta. A bérbeadók a tervezettnél tovább maradnak Bordeaux-ban.A házigazda ezek után félrevonta. majd biztosította Bernie-t. vacsora után hová készül.Valószínűleg túl régen dolgozom az áruházban! . . -Nem is rossz ötlet. nem akarja-e hosszabb időre kibérelni a házat.Télen sem túl rossz. ha nem állna üresen a ház. .Az üzletember lépten-nyomon kibújt belőle. havi bérért tartsa meg a házat. a bérleti díj meg igazán jutányos. hogy mehessen. 679 . Ha van egy kis idejük.egy pohár sört. és megkérdezte. és megkérdezte tőle. Frank. hogy ősszel. csak felugranak ide. meg is felelne nekünk. és azt tanácsolta. Az ingatlanügynök örült a szerencsés fordulatnak. amikor a lombok színesek.Azt hiszem. Bernie nevetve megvonta a vállát: . . és nagyon örülnének.

Bernie hátrafordult. Ezúttal sokkal megközelíthetőbbnek tűnt: kilátszott formás. és megpillantotta az ébenfekete hajkoronát és a világító kék szemeket. Megan Jones tette fel a kérdést. amelyek minden találkozásukkor ámulatba ejtették. Csak most látszott a barnasága. spárgatalpú vászoncipőt. hogy Bernie egészen zavarba jött. Ez sem volt könnyű feladat. Valahogy könnyebben tudott volna rá gondolni farmernadrágban és keményített fehér köpenyben. Fehér. hogy egyenest a szemébe nézzen. élénkpiros cigányos blúzt és fehér. A nevetése ezüstharangokhoz hasonlóan csilingelt.kérdezte egy ismerős hang. de Bernie kényszerítette magát. aki nagyon csinos volt. dúsan ráncolt szoknyát viselt. Sötét bőréhez képest csak még világosabb kéknek tűnt a szeme. A 680 . Olyan szép volt.Csak nem egy borgazdaságot adott el magának Frank? . selymes bőrű válla..

A gyásza túl friss. idősebb.szeme mindig Lizre emlékeztette. és a gyerekeire gondolt. és erre Megan is hamar ráébredt.kérdezte az orvosnő érdeklődve. hogy itt maradnak? . . és az orvosnő észrevette. pedig másmilyen volt. amitől ugyan többnek tűnt a tényleges koránál. és sugárzik belőle. Szomorú és fáradt. Egészen más nő volt. miközben a férfit figyelte. Merészebb. és kortyolt a helyi termesztésű 681 . hogy bár a férfi szája mosolyra húzódik. Volt benne együttérzés.Frank épp most hosszabbította meg a bérleti szerződésemet. érettebb. . . de legnagyobb meglepetésére nem sikerült. Bernie megpróbálta elfordítani róla a tekintetét. hogy mindenki tartsa be a két lépés távolságot.Halkan beszélt.Ez azt jelenti. de a szakmájában bizonyára nagy hasznára volt. semhogy bárkivel megoszthatná. a szeme szomorú.

de csak a csupasz vállát látta. és tényleg nagyon szép.És miért maradt itt? Megan vállat vont. Tulajdonképpen már az első találkozásuk alkalmával. . mint aki ennél többet is akar mondani. A levelek éppolyan gyönyörű színeket öltenek. 682 . amit a nő mond. tökéletes bronz bőre szinte mágnesként vonzotta Bernie tekintetét. . a völgy vörösben és sárgában úszik. A gyerekek imádnak itt lenni. a kék szemét. . és Frank szerint ősszel is nagyon szép a vidék. Én is azért ragadtam itt. csak a hétvégeken. miközben a férfi elvett egy újabb konzervsört. amely mélyen az övébe mélyedt. A szemöldökét ráncolva igyekezett elnyomni magában a nő iránti érdeklődést.Így van.Bernie megpróbált arra figyelni.Gondolom. Felébredt benne a kíváncsiság a nő iránt. . mint keleten. Egyedül ezen a környéken szép az ősz.borból.

hogy később miért maradt itt. ahol dolgozom. ide helyezett. .És maga miért él San Franciscóban és nem New Yorkban? .. és beszélgetés közben az orvosnő igyekezett többet megtudni róla annál. Valamikor jövőre visszaköltözöm New 683 .Boston talán tényleg túlságosan komoly város. és életem végéig komoly maradjak. Bernie nagyon jóképű volt. hogy visszatérjek Bostonba. azért.Azt hiszem. . és ebből az orvosnő mindent megértett. A tekintetük összefonódott.Kópéság csillant a szemében. nem sokáig maradok. mert Liz haldoklott. Az áruház. elfelhősödött a tekintete. A visszaemlékezéstől elmosolyodott.A sors fintora folytán. .Magam sem tudom. attól azonban. és Bernie örömmel hallgatta a nevetését.Azután itt ragadtam.És itt is szándékozik maradni? Bernie mosolyogva a fejét ingatta. . amit már tudott. .. . Elképzelhetetlennek tartottam. hogy én vezessem a legújabb fióküzletet.

Ritkán találkozik olyan férfival.Lehet.Megan nyomban elszontyolodott. hogyan fogjon hozzá. miért. . . örömmel észlelte. hogy eljött a vendégségbe.Bernie arca elkomorult. és azt kívánta. de megközelíthetetlen. . Születése óta itt él. És a rendelőjében lezajlott találkozásuk óta Megan azt is tudta.Nem tudom. szerette volna szóra bírni.És mit szólnak a gyerekek a költözéshez? . nagyon is valóságos.És egyébként melyik áruháznál dolgozik? 684 . honnan jön és hová tart. . aki kedves. akiről az ember tudni szerette volna. ahol új barátokat kell keresnie.Yorkba. de nem tudta.Megan fürkészően pillantott a férfira. . bárcsak többet tudna róla. hogy Jane-nek nagy nehézséget jelent majd. erős. . és nem lesz könnyű a helyzete az új iskolában. Szívesen kirángatta volna Bernie-t ebből az állapotból. és Bernie. mi tagadás. Miként annak is örült. .Majd megszokja. Bernie az a típus volt.

Szívélyesen rámosolygott Bernie-re. . Néha odamegyek. és ez sajátosan férfias és természetes stílusban öltött testet. . mint aki egy titkos tervét készül megosztani valakivel. . ahol minden kapható.A Wolffnál. nincs túl sok alkalma ilyesmire.Most a nyáron én is gondoltam erre. kis vidéki áruházat. csak hogy mozgólépcsőzzek egy sort.. Ha az ember itt él. de csupa nagyon jó minőségű árucikk. mire Megan vidáman elnevette magát. . ami nagyon tetszett Megannak. Tulajdonképpen mindig szerettem volna egy saját üzletet egy ilyenfajta településen.Bernie érdeklődő és egyben töprengő arcot vágott. mintha legalábbis egy ócska kis üzlet lenne. Mondhatni. meglehetősen sok minden tetszett neki ebben a férfiban. Az 685 . Egy egyszerű.Csodaszép áruház.Olyan félszegen mondta. a lovaglócsizmától az estélyi ruháig. Akkor azért ilyen elegáns! Ösztönös érzéke volt a divathoz. és mindent megcsodáljak.

Mindketten kiváló ötletnek tartották.. Tetszett neki. Nevetett. és nagyon furcsa lenne.itt élők nem autóznak száz mérföldet.és nagyon kis mennyiségben. . az. majd egyszer csak felnevetett. de ha lenne valami kicsi. hogy egy szép ruhát vegyenek maguknak.De mindenből csak a legjobbat kínálná folytatta Bernie . Talán meg kellene venni az egyik Viktória korabeli házat. amikor a tervéről 686 . és áruházzá kellene alakítani.Bernie egészen izgatott lett. és Megannak is tetszett a gondolat. ha itt egy hatalmas áruház állna. . úgy látszik.. előbb-utóbb még a csontjaiba is beleeszi magát. Ugye? .Minél alaposabban átgondolta. hogy tüzel Bernie tekintete. annál jobb ötletnek tartotta. . az orvosnő pedig rámosolygott. egyszerű és valóban jó árukínálatú. annak volna értelme.Gyerekes álom! Ha az ember kereskedő.

Hosszú ideje nem álmodozott. És Megan ezt észlelte. Végiggondolta. Csak a nagyon erős jellemekből sugárzik ennyi gyengédség. Semmiről és senkiről. És különben is. Bernie úgy vélte.mesél. kedves. erős és udvarias. -Nem tudom. különösen a nyári hónapokban. de hiába. Bernie hunyorogva rázta a fejét. Észrevette.És miért nem fog bele? Itt egyetlen jó üzlet sincs. . a borgazdaságok jóvoltából pedig egész évben. De jó eljátszani a gondolattal. Különös ember volt: nyájas. túlságosan 687 . miért. gondolta. . hogy Megan övére egy csipogó van erősítve. Örömmel beszélgetett Bernie-vel. hogyan volna rá időm. hamarosan visszaköltözöm New Yorkba. csak néhány vacak áruház. Emellett rokonszenves embernek találta. Pénz ellenben jócskán akad. és megkérdezte. és tetszett neki a férfi elképzelése.

de olykor rengeteg a dolgunk. orvosból is kevés van errefelé. Ettől tudok talpon maradni. és hatszor rendelek. mint ahogyan ő feltételezte. . ha az áruházról beszélgetnek. ha éppen nem ásítozom valakinek a képébe az álmatlanságtól. .Egy héten négy este vagyok ügyeletes. hogy csupán egyetlen pohár bort ivott. Aznap este a maga fia volt a harmadik 688 .semmitmondó. ez bizonyára nem tűnik soknak. .Nemcsak áruházból. hogy Megan enynyit dolgozik. holott a téma jobban érdekelte Megant. . és Bernie-nek egyre jobban tetszett az orvosnő. amikor a kórházban találkoztunk. És Bernie azt is észrevette. és még a vendégségbe is elhozza a csipogót. Nagy hivatástudatra vallott.Húsz mérföldes körzetben ketten vagyunk gyerekgyógyászok a kollégámmal.Megan elmosolyodott. mint például aznap is. Mind a ketten nevettek.

Gyerekkorától tudta. Bernie-ben ezzel szemben tiszteletet ébresztett ez a hivatás. Elégedettnek tűnt.De Megan ettől nem látszott boldogtalannak. de soha nem vonzotta. hogy maguk megérkeztek.fülfájós. Az elsőhöz kimentem. Talán a génjeinkben van 689 . A bátyám pszichiáter. hogy nem akarja az apja példáját követni. .szülész és nőgyógyász.magyarázta Megan . és látnivalóan szerette a munkáját: átforrósodott a hangja. Anyám a háború alatt ápolónő akart lenni. Emellett nem sok idő jut a csendes otthoni életre. .Az apám orvos . de ez a szakterület engem nem vonzott. Valahogy mindnyájunkat vonz a medicina.Nyilván nagy elhivatottságot érzett. a másodikat pedig nem sokkal azelőtt vitték haza a kórházból. amikor erről beszélt. A gyerekgyógyászat ellenben igen.Miért lett orvos? . Bernie-nek pedig tetszett. . ahogyan Alexanderrel bánt. de végül csak önkéntes vöröskeresztes nővér lett.

de ezt Megan nem említette Bernie-nek. Nagyon elfoglalta a munkája: füleket gyógyított. . majd a Stanford Egyetem orvosi karára. akiket annyira szeretett. és az évfolyamon a második legjobb eredménnyel végzett. Tulajdonképpen irodalmat akartam tanítani egy New England-i magániskolában. ám ennek azóta semmi jelentősége. . .jelentette ki nagy komolyan.mondta Bernie. Engem a medicina soha nem érdekelt különösebben. aki örült. Ő maga először a Radcliffe-re iratkozott be. köhögést csillapított. hogy van az életükben valami közös. és gyerekek közelében volt. Általában ritkán beszélt erről. mire mind a ketten elnevették magukat.Az én apám is orvos .Fül-orr-gégész.Milyen ostobán is hangzott most! 690 . injekciókat adott. És a család férfi tagjai a Harvardra jártak. eltört csontokat rakott össze.

mert akkor mára biztosan alkoholista lennék. . hogy egyiknek sem kellettem. Megan nevetett a Wolff Áruházról adott tömör leíráson. Sokkal jobb dolog cipőt. mint egy olyan helyen élni.Vagy felakasztottam volna magam. amikor egyszer csak meg691 .A tekintetük egybefonódott. .Mind a ketten nevetségesnek tartották a feltételezést. isteni szerencse. . hogy egy láthatatlan kötelék formálódik közöttük. Egy álmos kisváros iskolájában akartam tanítani. és már a gondolattól is elfogta a nevetés.Többé-kevésbé. s mindketten érezték. hogy a Wolff Áruház talán a halálnál is rosszabb sorstól mentett meg. szőrmét. . .Így látja magát? .Néha azt gondolom. és ha most így utólag belegondolok. Az áruházról beszélgettek.Mintha az orosz irodalom iránti vonzalma évszázadok távolába került volna. francia kenyeret árulni.

. értelmes nő volt. . Számára ez természetes volt. Megan elnézést kért.Örülök. Magam fogom eladni magának a francia kenyeret. . nem súlyos az eset . mint a viselője ugyanakkor csöppet sem agresszív. Bernard. ha legközelebb az áruházban jár. hogy ismét találkoztunk. hogy be kell mennie a kórházba.Látogasson meg. hogy Megan közel lépett hozzá.Elővigyázatos.mondta Bernie aggodalmasan. Nyilvánvalóan boldogan csinálta. Megan pedig csak nevetett. . aki csak most érezte meg parfümjének illatát. .Megan hűvös tapintású kezét határozott mozdulattal Bernie-ébe tette. majd visszajött. és közölte.Remélem. de biztos. Szexi illat volt és nőies . inkább megvizsgálom. és valószínűleg olyan remek orvos.épp olyan. amilyennek Bernie első perctől sejtette.Csak egy kisfiú beverte a fejét. . hogy 692 . a telefonhoz lépett.szólalt a csipogó. ami biztos.

mennyire tetszik neki ez a nő. és máris indult. megköszönte a házigazdának a vendéglátást. .Jó lenne. hogy mennie kell. és a következő pillanatban lobogott is Megan haja a szélben. Igencsak meglepte. és arra. Az orvosnő hosszú sárga 693 . Bernie hallotta. tudom. Napában kellene megnyitnia álmai áruházát. Megan nevetett. Harminchatodik fejezet Egy hónap múlva. hol árulják. Meganra gondolt. . Még egyszer összenéztek. Csaknem lejárt a kaliforniai mandátuma. hogy a Dadus néhány megbízatását teljesítse. amikor a vaskereskedésből kilépve egyenesen beleütközött Meganba. és hogy milyen csinos volt a cigányos blúzában a csupasz vállával.bebizonyítsam. az orvosnő sajnálta. hogy felbőg az Austin Healy motorja. .De álom volt csupán. vajon látja-e még. egy esős szombat délelőtt Bernard Saint Helenában járt. Nem sokra rá ő is hazament a vendégségből.Azért mégis itt.

. Arca meglepetést tükrözött..Meghívhatom egy kávéra.. Többször eszébe jutott legutóbbi találkozásuk óta.Bernie nem felejtette el a csipogót. Hogy van? .. amikor egymásba ütköztek . Bernie régi szövetkalapot viselt.. . piros gumicsizmát és a fején élénkpiros kendőt. ..De kiegyensúlyozottnak látszott.Sokat dolgozom. meg azt sem. nemcsak amúgy udvariasságból. méghozzá komolyan.Túl sokat dolgozom. .Jó napot. vagy épp rohan valahova? .Zafírként ragyogó szemét Bernie gyönyörűnek találta..Ezt mindenkitől megkérdezte.mindketten tele voltak csomagokkal majd barátságosan rámosolygott Bernie-re. hogy otthagyta a 694 . megy a verkli. és maga? .Hát a gyerekek? . jól vagyok. Meganra sandított. Ott álltak a szakadó esőben. a farmerja felett pedig egy jobb napokat látott angol esőkabátot.esőkabátot viselt. . és láthatóan örült a férfi újbóli felbukkanásának.

aki első pillantásra jellegtelennek tűnik. az orvosnő felkeltette az érdeklődését. Ugyan miért vonzódik hozzá? Tétován asztalt kerestek. majd kényelmesen hátradőlt. . Bernie a nyomába eredt. Egyszerűen nem érezte helyénvalónak. majd utóbb bosszankodott. és azon morfondírozott. Valahányszor találkoztak. Az a típusú nő volt. hogy ilyen dísztelenül is milyen szép. és az asszonyt nézte.vendégséget. kivételesen finom bőr. és csak fokozatosan ébred rá az ember. és elrohant megnézni egy gyereket. aki beverte a fejét. mindez 695 . amiért vonzónak találja a nőt.Egy kávézóra mutatott az utca túlfelén. Bernie egy capuccinót. majd leültek. Egészen hihetetlen. miért is hívta meg. és nagyon szívesen elfogadom a meghívást. sugárzó szempár. Megan forró csokoládét rendelt. . mennyi vonzerő rejlik benne: szép vonások.Már végeztem mára.

együtt pedig egy különleges nőt alkot. Pedig nincs rajta semmiféle feltűnő csingilingi. - Mit néz? - Megan észrevette, hogy Bernie bámulja, és meg volt győződve róla, hogy rémesen fest, de a férfi oldalra billentette a fejét és mosolygott. - Hogy maga milyen csinos esőkabátban, gumicsizmában meg piros kendővel a fején! - Őszintén lelkesedett, Megan vérvörösre pirult a bóktól, Bernie pedig kinevette. - Maga vagy vak, vagy részeg! Óvodás korom óta mindenütt én voltam a kortársaim között a legmagasabb. A bátyám azt mondta, zongoralábam van, a fogaim meg akár a billentyűk. - A haja meg mint a selyem... a szeme zafírkék, és... Bernie megpróbálta elhessegetni a gondolatait, hogy valami hétköznapit mondhasson. - A fiútestvérek már csak ilyenek, nem igaz? Bár nekem nincs testvérem, de azt hiszem, a legfőbb feladatuk
696

az életben, hogy a húgaikat gyötörjék. Megan felnevetett, mert eszébe jutottak a gyerekkori emlékek. - Az enyém mesterien űzte. Tulajdonképpen imádom. Hat gyereke van! - Elgondolkodva mosolygott. Bernie pedig felnyerített. Egy újabb katolikus! Az anyja ugrálna örömében, ha tudná! Hirtelen iszonyúan mulatságosnak tartotta a helyzetet. Ez a nő egészen biztosan nem Mrs. Rosenthal lánya és nem az Ohrbach cég manökenje. Ellenben orvos. Ez nyilván az anyjának is tetszene, nem beszélve az apjáról. Már amennyit ez számít. Majd figyelmeztette magát, hogy egyelőre csak forró csokoládét és kávét fognak inni Napában, egy esős délutánon. - A bátyja katolikus? - Ha ír katolikus, akkor érthető, miért olyan fekete a haja, de Megan nevetve a fejét rázta. - Nem, episzkopális. Csak imádja a gyerekeket. A fe697

lesége egy tucatot szeretne. - Megan arckifejezése elárulta, hogy irigyli őket, és Bernie is így érzett. - Mindig úgy gondoltam, hogy a nagy család az igazi vallotta be Bernie, és ebben a pillanatban megérkeztek a forró italok. Megan csokoládéjának tetején tejszínhab úszott, Bernie kávéjában meg tej volt és szerecsendióreszelék. Bernie belekortyolt, majd Meganra pillantott, azon morfondírozott, ki ez a nő, hol élt eddig, és vannak-e saját gyerekei. Roppant keveset tudott róla. Ugye maga nincs férjnél, Megan? - Bernie úgy gondolta, biztosan egyedülálló, de valójában nem tudta. - Éjszakai ügyeletekkel és tizennyolc órás munkanapokkal nem sok időm maradna rá. - Bár a munkáját szerette a legjobban, ez önmagában nem magyarázta meg egyedülálló státusát. És ekkor úgy döntött, őszinte lesz a férfihoz. Miként hajdan Liz, ő is megérezte, hogy Bernie
698

olyan ember, akihez nyíltan, becsületesen és köntörfalazás nélkül szólhat. - Évekkel ezelőtt volt egy vőlegényem. Ő is orvos volt. - Bernie-re mosolygott, akit ez a nyíltság teljesen levett a lábáról. - Szakorvosi vizsgája után Vietnamba küldték, és nem sokkal azelőtt halt meg, hogy én a Kaliforniai Egyetemre kerültem. - Rettenetes lehetett! - Bernie őszintén így gondolta. Mindenkinél jobban tudta, mekkora fájdalmat kellett Megannak elviselnie. Ám ez a tragédia régen történt. Azóta hosszú idő telt el. Bár Mark még mindig hiányzott neki, de már nem ugyanúgy. Nem érezte már azt az élesen szúró fájdalmat, amellyel Bernie nem egészen egy évvel Liz halála után még mindig küszködött. Bernie azonban úgy vélte, Megan bizonyára jobban megérti, és lelki rokonságféle ébredezett benne az asszony iránt.
699

- Nem volt könnyű. Négy éve voltunk már akkoriban jegyesek, és Mark arra várt, hogy megszerezzem a diplomámat. A Harvard Orvosegyetemre járt, amikor én még csak az előkészítő tanulmányaimnál tartottam. Egyébként - Megan félrefordította a fejét, majd újra Bernie-re pillantott - hatalmas csapás volt, hogy finoman fogalmazzak. Először úgy gondoltam, halasztást kérek az egyetemen, de a szüleim lebeszéltek. Még az is megfordult a fejemben, hogy hátat fordítok a gyógyításnak, és inkább kutató leszek. Egészen össze voltam zavarodva. De a szakorvosi időszak helyrehozott, és utána idejöttem dolgozni. - Halványan elmosolyodott, mintha azt akarta volna Bernie tudomására hozni, hogy a veszteségek, legyenek bármily fájdalmasak, túlélhetők. - Szinte alig akarom elhinni, hogy Mark tíz éve halott. Azóta nem is
700

jutott időm senkire. - Elpirult, majd felnevetett. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy nem volt férfibarátom. Komoly kapcsolatba azonban nem kerültem senkivel. Őrület, ugye? - Megan döbbenetesnek találta, hogy eltelt tíz év. Mintha csak tegnap lett volna, hogy a vőlegényével eljöttek Bostonból. Mark unszolására választotta a Stanford Egyetemet, és azért maradt a nyugati partvidéken, hogy közelebb legyen hozzá. Ma meg már el sem tudja képzelni, hogyan is élhet valaki Bostonban. Olykor bánom, hogy nem mentem férjhez, és nem szültem gyerekeket. - Mosolyogva belekortyolt a csokoládéba, Bernie pedig csodálattal pillantott rá. - Most már késő, de a hiányérzetemet pótolják a betegeim. Gondoskodhatok róluk, és anyáskodhatok velük. - Hiába mosolygott, Bernie nem volt meggyőződve, hogy valóban jól
701

van ez így. - Azért az mégsem ugyanaz - mondta halkan, és figyelmesen nézte ezt az érdekes nőt. - Valóban nem, de bizonyos szempontból roppant hálás feladat. És azóta sem találtam meg az igazit. A férfiak nem tudnak mit kezdeni az olyan nőkkel, akiknek komoly szakmájuk van. Felesleges is ezen siránkozni. Az ember érje be azzal, amit a sors kínál. - Bernie bólintott. Ő is úgy érzett Liz halála óta, és ez hallatlanul nehezére esett, s most, íme, talált valakit, akinek elmondhatja, és aki ezt meg is érti. - Épp így érzek Lizzel... a feleségemmel kapcsolatban. Hogy soha nem találhatok senki hozzá foghatót. A pillantásából olyan őszinteség áradt, hogy Megannak belesajdult a szíve az együttérzésbe. - Valószínűleg így is lesz. De ha nyitottabban él, útjába akadhat valaki. Bernie a fejét rázta, és úgy érezte, barátra lelt az orvosnőben. - Nem is keresek. - Most először tudta ezt kimondani, és nagy megkönnyebbülést jelentett a
702

számára. - Eleinte nem is megy. Később azonban másként látja az ember a dolgokat. - És akkor maga miért nem ment férjhez? Ökölcsapásként érték a férfi szavai, és komoly arccal tekintett rá. - Azt hiszem, nem is akartam férjhez menni. A színtiszta igazságot mondta. - Úgy éreztem, Mark és én tökéletesen összeillő pár voltunk. És azóta nem volt ilyen érzésem. De tudja mit? Nincs kizárva, hogy tévedtem. - Megan ezt soha nem ismerte be, a családjának pedig végképp nem. - Mindig olyasvalakit kerestem, aki rá hasonlított. Holott valószínűleg sokkal jobban jártam volna egy egészen másmilyen férfival. A Nagy Őnek nem kellett volna ugyancsak gyerekgyógyásznak lennie, aki ugyanúgy vidéken szeretne dolgozni. Talán férjhez kellett volna mennem egy ügyvédhez, egy asztaloshoz vagy egy tanárhoz, és most boldogan élnék a hat
703

gyerekemmel. - Kérdőn pillantott Bernie-re, aki mély és meleg hangon válaszolt: - Még nem késő! Megan mosolygott, hátradőlt a széken, elszállt belőle az idegesség, sokkal nyugodtabbnak érezte magát, és örült, hogy a férfival beszélgethet. - Most már túlságosan megszoktam az életformámat. Ízig-vérig vénkisasszony vagyok. - És még büszke is rá! - Bernie nevetett, és egy percig sem hitte el. - Tudja, nagyon örülök; amit mondott. Nagy segítség ez nekem. Sokan próbálnak rábeszélni, hogy törődjek a magánéletemmel, de egyelőre még nem tudtam rászánni magam. - Így próbált Megantól bocsánatot kérni, amiért, teljesen érthetetlen módon, akarja is, meg nem is, kavargó érzései pedig régi emlékeket ébresztettek, amelyektől kissé zavarban is volt, miközben az asszonyt nézte.
704

- Ne hagyja, hogy bárki beleszóljon az életébe, Bernard! Maga tudja, mikor jön el mindennek az ideje. És a gyerekeknek is könnyebb lesz, ha már maga is tudja, mit akar. Mikor is történt? - Azt akarta megtudni, mikor halt meg a felesége, és Bernie ezúttal válaszolni tudott a kérdésre. - Valamivel több mint egy éve. - Adjon magának időt! A tekintetük összefonódott, Bernie kérdőn pillantott rá. - És aztán? És mi van akkor, ha az ember nem találja meg még egyszer ugyanazt? - Majd megszeret valaki mást. - Megérintette a férfi kezét. A legönzetlenebb nő volt, akivel Bernie hosszú ideje találkozott. - Ehhez is joga van. - És maga? Magának miért nem volt hozzá joga? - Talán nem akartam... talán nem volt meg hozzá a bátorságom, hogy megtaláljam. - Okos szavak voltak, és utána témát váltottak. Bostonról beszélgettek, New Yorkról, a házról, amelyet Bernie kibérelt, a kollégáról, akivel Megannak közös a rendelője. Bernie még
705

nem is mesélt neki a Dadusról, és így elnevetgéltek egynémely kalandján. Nagyon kellemes délután volt, és Bernie elszomorodott, amikor Megan bejelentette: haza kell mennie, Calistogába ígérkezett vacsorára egy ismerőséhez. Bernie-t hirtelen furdalni kezdte a kíváncsiság, hogy vajon az illető férfi, nő, barát vagy szerető? Visszaemlékezett mindarra, amiről beszéltek, miközben figyelte, hogyan tűnik el a szeme elől Megan autója az esőben, és hogyan int neki az asszony még egyszer. "Talán nem volt meg hozzá a bátorságom." Bernie azon tűnődött, vajon neki meglesz-e a bátorsága. Beindította az autóját, a Dadus és a gyerekek már várták. Harminchetedik fejezet Bernie belemerült a munkájába, amikor a rákövetkező héten belépett a szobájába a titkárnője, és közölte, hogy egy hölgy keresi.
706

- Egy hölgy? - Bernie meglepődött, elképzelni sem tudta, ki lehet az. - Miféle hölgy? - Nem tudom. - A titkárnője legalább annyira értetlen arcot vágott. Bernie-nek általában nem voltak nőlátogatói, legfeljebb az újságírónők vagy az ifjúsági egyleteknek divatbemutatókat szervezők, vagy esetleg olyanok, akiket Paul Berman küldött New Yorkból. Ezek azonban mindig bejelentkeztek, a mostani viszont nem. De legalább csinos volt. A titkárnő ennyit észrevett, de egyik szokásos kategóriájába sem tudta elhelyezni. Nem úgy festett, mint az ifjúsági egyletek melírozott hajú, legalább tíz éve vásárolt szolid arany fülbevalós alkalmazottai, akiknek a cipőjén aranyozott láncocska fityeg. Nem volt slampos matróna, aki jótékonysági ügyeket szervez, sem az erőszakos árubeszerzőkre, sem az újságírókra nem hasonlított. Mutatós volt és ápolt, s bár az öltözéke nem volt
707

különösebben izgalmas vagy divatos, mégis jó benyomást keltett. Sötétkék kosztüm volt rajta, nyersgyapjú színű selyemblúz, gyöngyberakásos fülbevaló és magas sarkú sötétkék cipő. És bár magas, nagyon formás a lába. Majdnem olyan magas, mint Bernie. Bernie csak bámult a titkárnőjére, és nem értette, miért nem tud többet a látogatóról. - Megkérdezte, hogy kicsoda. - A titkárnő nem volt ostoba, ezúttal azonban zavarba jött. - Csak annyit mondott, hogy kenyeret akar venni... mondtam neki, hogy rossz helyre tévedt, mert itt az irodák vannak, de ragaszkodott hozzá, hogy ezt közöljem önnel... - Erre Bernie harsogó kacagással felállt, az ajtóhoz lépett, a titkárnőnek pedig tátva maradt a szája. Bernie kitárta az ajtót, és ott állt Megan Jones, aki nagyon csinos volt, és egy cseppet sem keltette orvosnő benyomását. Eltűnt a fehér köpeny és a farmernadrág.
708

Kópésan Bernie-re mosolygott, aki vigyorogva üdvözölte. - A frászt hozta a titkárnőmre! - mondta halkan. Mi szél hozta erre?... Tudom..., tudom... kenyeret akar venni. - A titkárnő diszkréten távozott a másik ajtón, Bernie pedig betessékelte Megant az irodájába. Megan belépett és körülnézett. A szoba berendezésén látszott, hogy fontos emberé, Megan kellőképpen megilletődött, majd leült az egyik bőr karosszékbe, és mosolyogva nézett az íróasztalának támaszkodó Bernie-re, aki nagyon örült a látogatásnak. - Mi szél hozta erre, doktornő? A kenyéren kívül. - Egy hajdani egyetemi barátnőm. Abbahagyta a tanulást, férjhez ment, és gyerekei születtek. Akkor ezt felháborítónak találtam... ma már cseppet sem. Nemrégiben született az ötödik gyereke, és megígértem, hogy meglátogatom. És gondoltam, nem árt, ha veszek néhány új ruhát. Karácsonyra hazamegyek, és anyám
709

elsírja magát, ha meglát a szokásos szerelésemben. Mindig elfelejtem, hogy Bostonban nem így öltözködnek az emberek. Szégyenlősen pillantott Bernie-re. - Legalább eleinte tisztességes külsőt kell öltenem. A harmadik nap már úgyis mindig farmerban rohangászom. Ezúttal azonban, összefogom szedni magam. - Végigpillantott kék kosztümjén, majd Bernie-re nézett. - Ma van a főpróba. Hogy tetszik? - Látszott rajta, hogy nem biztos magában, és Bernie meghatódott, hogy éppen egy ilyen határozott nőt lát tétovának. - Remekül áll. Nagyon elegáns és csinos. - Meztelennek érzem magam a farmerem nélkül. - No és a fehér köpeny? A tudatomban vagy fehér köpenyben, vagy esőkabátban létezik. - Megan mosolygott. Ő is így látta magát, Bernie-ről pedig olyan kép élt benne, hogy kihajtott nyakú kék inget és fehér nadrágot visel, mint a vendégségben. Akkor is nagyon jóképű
710

volt, és így, öltönyben, ugyancsak. Csaknem túlságosan is, de mégsem, hiszen ismerte. - Körül akar nézni az áruházban? - Az asztalán fekvő irathalomból Megan sejtette, hogy Bernie-nek sok a dolga, és nem akarta az idejét rabolni, néhány perces találkozás azonban jólesett neki. - Köszönöm, elboldogulok magam is. Csak be akartam nézni. - Nagyon örülök, hogy megtette. - Bernie nem akarta még elengedni. - Hánykor megy a barátnőjéhez látogatóba? - Négy óra körül ígértem, miután befejeztem a vásárlást. - És mi lenne, ha utána innánk egyet? - Reménykedően csengett a hangja, és olykor egészen kisfiúnak érezte magát a doktornő társaságában. Azt akarta, hogy Megan a barátja legyen... ennél többet is akart... meg nem is. Pontosan maga sem tudta, hogy a barátságon kívül mit
711

akar. De emiatt még korai aggódnia. Láthatóan jól megvoltak, és Megan sem akart egyebet. Örült a meghívásnak. - Nagyszerű! Tizenegyre kell visszaérnem Napába. Addig Patrick helyettesít. - És akkor veszi át az ügyeletet? - Bernie teljesen elképedt. - És mikor alszik? - Soha! - kuncogott Megan. - Ma hajnali ötig voltam talpon egy öt hónapos, álkruppos kisbabával. Az ember idővel megszokja. - Én képtelen lennék rá - nyögött fel Bernie. - Ezért dolgozom a Wolff Áruházban, és ezért nem lettem orvos, holott anyám azt szerette volna. Tudja - vigyorgott rá Meganra - maga aztán olyan, akiről a zsidó anyák álmodnak. Ha mondjuk a húgom lenne, anyám élete végéig úszna a boldogságban. - Az én anyám meg rimánkodott, nehogy orvosegyetemre menjek! - nevetett Megan. - Azt mondta, legyek ápolónő vagy tanár, netán titkárnő. Valami olyan foglal712

. és férjhez megyek.Akkor ott találkozunk. Ennek hallatán Bernie elmosolyodott. jó barát és kiváló orvos. ugye? Megan szerényen vállat vont.Olykor igen.A L'Étoile-ban hatkor megfelel? . majd Bernie-re mosolygott. .Indulnom kell. Az anyján és Lizen kívül senkit sem vitt még oda. . és csak utóbb tűnődött el. . és látogatása után már az egész nap kelleme713 . Nagyon kellemes hely volt.De azért szörnyű büszke magára. hogy nem mindennapi nővel hozta össze a sors.Az órájára pillantott. Szerencsére a bátyám jóvoltából vannak unokái. vajon jól tette-e. Tudta. különben az őrületbe kergetne a sok nyaggatással. Okos volt.kozást válasszak. ahol találkozom egy rendes férfival.Gondolkodás nélkül mondta ki. nem törődik vele. Az asszony tulajdonságai felébresztették kíváncsiságát.Megan az ajtóból rámosolygott. . Hol találkozunk? . de úgy döntött. . s Megan mindenből a legjobbat érdemli.

vett Megannak egy francia baguett-et és a kedvenc parfümjéből egy üveggel. amint átnyújtotta neki az asztal felett.Bernie kíváncsian várta.Valami baj van? . hogy mindketten szeretik a gyümölccsel ízesített fehérbort. . Bernie fél hatkor indult el az irodájából. mit fog mesélni. . Jókedvű volt. ez meg mi? Láthatóan el volt bűvölve.sóhajtott fel az orvosnő. . és komótosan bandukolt a L'Étoile felé.Nem is tudom .Ezúttal először éreztem 714 . Bernie pedig a tekintetén látta. Megan meghökkenve nézte.kérdezte Megantól. Mindig őszinte volt Bernie-hez. hogy Megan egy évig Provence-ban élt.Te jó ég. és remekül beszélte a nyelvet. miután megkapták az italaikat. amikor ma megnéztem azt a kisbabát.Valami történt. hogy nem volt túl jó napja.sebbnek tűnt. . . valamint azt is. Kiderült. és hátradőlt a széken. aki készségesen végighallgatta a vallomásait. .

Noha mosolygott.azt a fájdalmat. . akadna ennél jobb önkéntes vállalkozó is.Az ellenkezője hihetetlen lett volna ugyanis.. Vagy ejtsen teherbe a mészáros Napában? . ami magának hiányzik. és Bernie csak mérsékelt együttérzéssel viszonozta a mosolyt. Tisztában van azzal. amiről a nők beszélnek. ahol a 715 .. . vajon jól döntött-e az életben. nyilvánvalóan fel volt dúlva. hogy csak fáradt vagyok az éjszakai munkától. . hogy a legtöbb nőnek megadatik. Lehet persze. És maga elég okos ahhoz. ami velem az életben történt. Megan kissé elpirult a félhomályos helyiségben. . amiről az jut az ember eszébe. ugye? Még soha nem éreztem így.Azt hiszem. és csaknem szomorúan nézett Berniere..Szerintem nem attól van. Szörnyű. hogy ezt tudja.. A gyerek a legjobb dolog. ha az embernek nincs gyereke. Belekortyolt az italába.És? Raboljak valahol egy gyereket?.

Ilyenkor ugyanis mindig Markra gondolt. majd vállat vont. . hogy feltétlenül akarok gyereket. . Soha nem talált hozzá fogható férfit.Bernie mindkettejük nevében beszélt. .Talán. Bernie-re nézett. . de nem akarok apa nélkül felnevelni egy gyereket. Csak ide-oda rohangászom a sztetoszkópommal. a tekintete elrévedt .amikor a karomban tartottam azt a kisbabát.Lehetséges.Nem akarta azonban mindenáron folytatni a beszélgetést.a hangja álmodozó színezetet öltött. . De ma . Még az sem biztos. . megéreztem. milyen csoda is egy gyerek.Így viszont nem kell pelenkáznom.zongorista halkan játszott. s az emlék még ennyi év után is fájt.De azért lehetne jobb is. Így is elégedett vagyok az életemmel. és sze716 . .Ostobaság. hogy az ember ettől menten lírai húrokat kezd pengetni.

És Mark sem. . hogy nem lehetett több. amit akartak: voltak futó ügyeik. Csakhogy nekik nem volt gyerekük. mintha a 717 . megalapozták a karrierjüket. Néha azt gondolom. Milyen szörnyű. ezt közli is Megannal. Bernie és Megan pedig túlélték őket.És? . Megan rámosolygott. Azt tették. Nagyon bátrak. . És hogy már nem él. Szerintem még akkor is szült volna. és úgy döntött. ha azt akarták. .Harminchét éves voltam. és úgy érezte. ha tíz évvel idősebb. Ez az igazság. .Majdnem huszonkilenc. megvolt a szabadságuk. és ez a legjobb dolog.Bernie mosolygott. .rethetem a más gyerekeit. Több gyereket akart. meghatotta a vallomás.Az orvosi munkám során gyakran látok idősebb anyákat.És a felesége hány éves volt? .Szavaiból kiérződött a magány. amikor Alex született. ettől talán még jobb anyák. ami valaha történt velem. Bernie el sem tudta képzelni az életet Jane vagy Alexander nélkül.

legfeljebb hogy remek nő. ezt azonban semmi pénzért nem ismerte volna be. ennél sokkal többet azonban nem tudott róla. hogy a vőlegénye Vietnamban halt meg. és hogy vonzónak találja. hogy maga ajánlotta! . Többet akart róla megtudni. hogy a Radcliffe-re. majd Megan hátradőlt. .Mondja meg nekik. hogy bostoni. Úgy tett. . hogy vegyes érzelmekkel viseltetik a gyerekvállalást illetően. mintha csak egy kicsit tetszene 718 . majd a Stanfordra járt.Feltétlenül megmondom.Bernie-t érdekelte Megan. hogy áldásomat adtam a vállalkozásához! . szüljön gyereket! Megan kinevette. Talán túlságosan is.Majd megmondom a szüleimnek. . Annyi kiderült már. és a zongoristát hallgatta.Milyen emberek a szülei? . .saját anyja lenne. de Napában él.Nosza.Barátságosan egymásra mosolyogtak.

már amennyire egyáltalán komoly tud lenni. . egy nagyon szép házban. Alapjában véve kedvesek. A szakmáját azonban komolyan veszi .neki.Ezt Bernie mulatságosnak találta. amely valamikor a nagyapámé volt. nem pedig éjszakákon át szüléseket levezetni. . .A szüleim? . szőke.És akkor maga a papájukra hasonlít? . Maga előtt játszotta ezt a szerepet. mint az anyánk. Ő azt mondja.Bernie nevetve hallgatta a beszámolót a családról. . . Alacsony.Beacon Hillen nevelkedtünk. A bátyám szerint mind a ketten őrültek. meg akar gazdagodni. .Pontosan. és pontosan olyan. ezért ment pszichiáternek és nem nőgyógyásznak. . a gyomruk soha nem vette be az apámat. .De láthatóan nem bánta. Apám túl sokat dolgozik. 719 .Megant váratlanul érte a kérdés. az anyámnak pedig roppant előkelő rokonai vannak.A bátyám óriásnőnek hív.A bátyám tulajdonképpen flúgos. és gyerekkorunkban rengeteget civakodtunk. anyám meg isteníti. én meg őt törpének. Azt hiszem.

legyen Mark orvos. apám azonban imádja a munkáját. sem pedig áldozatkész feleség. . hogy apámnak köszönheti az életét. aki csak a gyerekeivel és a férjével foglalkozik. Nem akartam apám foglalkozását folytatni. nem is beszélve például egy anyáról.Túlságosan irányítani akarták az életemet. és 720 . ahogy levezet egy szülést. én meg maradjak otthon. és számtalan gyerek meghalt volna nélküle. és remek szakember. nem akartam nőgyógyász lenni. . Anyám azt akarta. akiről konkrétan tudom.Őszinte legyek? . mint az anyám.És miért nem maradt Bostonban? .Az orvosi foglalkozást nem találták eléggé arisztokratikusnak.Halványan elmosolyodott. de szívesebben foglalkozom a gyerekekkel. Hajszál híján én is ezt a területet választottam apám miatt. Egyetemista koromban a szünidőkben sokszor végignéztem.

Tudja. Ebben ugyan nem volt semmi kivetnivaló. Én nemet mondtam. az ő életük bizony nagyon körülhatárolt. de én többre vágytam. ez nekem nem ment volna. nagyobb szabadságra.tegyem számára kellemessé az életet. valamint a farmernadrágomra. mint az övék. Végtére is mindegy. Végül ugyanis bizonyára rábeszéltek volna. hogy menjek feleségül egy jó partihoz. puritán életformát. és rendezzek teadélutánokat. . Velem ugyanígy erőszakoskodtak volna Scarsdale-ben. mint ők. Ezt meg vagy akarja az ember. éljek egy ugyanolyan szép házban. Bernie. episzkopális vagy katolikus a környezet. vagy nem.Már a gondolattól kiült az arcára a rémület. Azt akarják.Nyilván igaza van. hogy zsidó. Nagyobb mozgástérre volt szükségem. új emberekre. hogy a gyerekük olyan legyen. Az élet. ahogyan ők. . És nem bírtam volna ki az otthoni kedélyes. 721 .

Egyébként anyám valóban majdnem szívrohamot kapott. ma Los Angelesben pszichiáter. és bármibe lefogadom. hanem rámosolygott Meganra. . Bernie pedig aprólékos részletességgel elmesélte neki a történteket. vagyonokat keres. Megan nevetett.Az én szü722 .Megant az asszony is érdekelte.Elnevette magát. Bernie azonban tagadólag rázta a fejét. amikor megtudta a hírt. hogy életében nem manikűröztetett. . . . mert eszébe jutott az ősidőkkel azelőtt lejátszódott jelenet.Nem. ő a kivétel a szabály alól. . . s ezúttal nem komorult el az arca Liz említésére. Elizabeth O'Reillynek hívták.A legjobb barátnőm az egyetemen zsidó volt.A felesége zsidó volt? . egy nagyon kedves zsidó feleséggel. aki épp most manikűröztetne.Ellenkező esetben ma egy zsidó orvos lennék. Megan hangosan felkacagott. .Higgye el.

Vagy inkább kínai vagy egyéb egzotikus vacsorára vágyik? Megan tétován pillantott rá.Nem akarna itt vacsorázni? . hogy együtt legyenek. mennyi ideje van még.Nevettek. helyesebben remélte. mint az. hogy pornó képeslapokon szerepelt.. Tudta. vagyis legkésőbb fél tízkor el kell indulnom. . és emellett még francia is..Úgy gondolta. bár az étel nem is volt olyan fontos. hogy együtt vacsoráznak. majd további történeteket meséltek egymásnak a szüleik gyarlóságáról. . . A sógornőm legalább olyan különc.leim is így viselkedtek.Nagyon utálna bekapni valahol egy hamburgert? Az a leggyorsabb. Nyolc óra volt. Anyám szemében ez legalábbis azt jelentette.Félénken Bernie-re nézett. amikor a bátyám bemutatta nekik a feleségét. Bernie az órájára pillantott. .Tizenegykor veszem át az ügyeletet. próbálta kiszámítani. . Patrick 723 . mint a bátyám. hogy Megannak tizenegyre vissza kell érnie Napába.

hogy a számlát kéri. Nem mintha akart volna. hogy netán 724 . Tényleg időben kell hazaérnem. Tudok is a közelben egy jópofa helyet . aki nyomban ott termett. Félt. Hamburgert és almás pitét ettek a kikötői munkások a rakparti büfében. A felesége a nyolcadik hónapban van.Jó.mondta. és Megan vonakodva indult haza fél tízkor.ha nincs ellenére a vegyesebb társaság. Szívesebben beszélgetett volna még órákig Bernie-vel. hogy akkor kezdődnek majd a szülési fájdalmak. őt meg a hideg rázza. Bernie pedig elővette a tárcáját . és úgy vélte. . akkor legyen egy hamburger. de Bernie kellemesnek tartotta a hely hangulatát.nagyon rossz néven venné. Megannak is tetszik majd. . majd intett a pincérnek. Tetszett neki.Ott megfordul mindenki: a kikötőmunkástól kezdve az elsőbálozókig. És igaza volt. amikor én éppen távol vagyok. ha későn érnék vissza.

.Mikor jön újra Napába? . és meghallgathatta az övéit.Egy darabig aligha.Nem fog félni útközben? . . Nem egészen három hét múlva jövök vissza.Bernie nevetett. nyugodtan kijelenthetem. Túl sok csomagolással és hurcolkodással jár.Én is. . a Dadus pedig nélkülem nem viszi fel a gyerekeket. Jövő héten Európába utazom. . Túl későre járt.Bármennyire utálom is a méreteimre vonatkozó megjegyzéseket. hogy már nagylány vagyok. Megant zavarta a magassága.Köszönöm a kellemes estét. . Talán 725 .kérdezte reménykedőn Megan.Bernie aggodalmaskodott. . Jó volt együtt lenni az aszszonnyal. ezért vacsora után Bernie visszakísérte az autójához.elkésik. de majd felhívom. hogy egyedül vezessen Napába.És valóban jól érezte magát. . elmondhatta neki a legbensőbb gondolatait. . Hosszú ideje ez volt a legkellemesebb estéje. de Megan csak mosolygott.

. Megkérte az ügyeletes telefonközpontost. .Mi is.Csak tudni akartam. Kilenc óra harmincöt perc volt. ami már nem létezik. hogy érje el. és ne dolgozzon túl sokat! Bernie az autójához kísérte. .Karácsonykor. Nem akart a városban maradni.Ha visszaértünk New Yorkból. és erre a jó tanácsra elmosolyodott. New Yorkba megyünk. Megan azt mondta. . majd eszébe jutott még valami. nehogy eszébe jusson mindaz. Mosolyogva pillantott Meganra. . Túl726 . De arra gondoltunk. Megan integetett. majd elhajtott. hogy idén Napában töltjük a Hálaadás ünnepét. hogy épségben hazaért-e.együtt ebédelhetnénk egyszer Napában. .Igenis. ha lehetséges.Vigyázzon magára. Negyed tizenkettőkor Bernie felhívta otthonról. jelentkezem. épp akkor lépett be az ajtón és vetette le a kabátját.Mikor megy haza? . doktornő! Maga meg vezessen óvatosan.

de tiszta. Bernie élete annyira más volt.ságosan gyorsan hajt! . Egy évben kétszer utazom az áruház megbízásából.Maga meg túl sokat aggodalmaskodik. A levegő csípős. mint az övé. és az ő esetében ez igaz is volt. . de bizonyos dolgokban ez kifejezetten előnyösnek bizonyult. .Megant minden részlet érdekelte. . Bármihez nyúlt is.Nagyon érdekes lehet. . . s a Wolff Áruházban kétségkívül remek eredményeket ért el. Egész életében aggódott valamiért. . a tökéletesség vágya vezette. .szidta meg. a csillagok meg ragyognak.Párizsba. Londonba. Milánóba és Rómába. Túlságosan hamar ért véget az este. . Bernie mindkét helyet szerette.Nevetett. 727 .Hova megy Európába? . de szívesebben lett volna ismét Megan közelében. Bernie.A génjeimben van. Utána pedig különböző megbeszéléseken veszek részt New Yorkban.San Franciscot ellenben beborította a köd.Nagyon szép Napában az este.

. köszönöm. .Nem éppen a Maximban vacsoráztunk. Aznap este nem Lizre gondolt.Az is. a szekrényhez lépett. és az orvosnőnek le kellett tennie a kagylót. és beleszippantott Liz parfümjének gyengülő illatába. Hirtelen az ő parfümjének illata után vágyott. Bernie nevetett. Harmincnyolcadik fejezet Bernie a tervezettnél tovább maradt New Yorkban.. Bernie fülében még a beszélgetés után is ott csengett a hangja. Mert mint minden egyebet. A készruhapiac szempontjából döntő fontosságú volt ez 728 . Óvatosan becsukta a szekrény ajtaját.Lizzel például az volt. . hanem Meganra. mert eszébe jutott a vacsora helyszíne. bűntudatot érzett. Olykor. Bernie. Már alig lehetett érezni. Meg annak előtte.Ekkor megszólalt a csipogó. és hogy a feje kicsit kitisztuljon. . ezt is egyedül kellett végigcsinálnia.Csodás este volt.Nagyon jól éreztem magam. . Az utóbbi időben már nem annyira.

piros és arany színű volt. amelyen csupán ennyi állt: "Megannak Párizsból. épp egy betegnél van. ahol Megan lakott. személyesen adja át. és megállt a Viktória korabeli ház mellett. Minden jót. úgy döntött. Amikor megtalálta. amikor kirándultak Napába. hogy tetszik a sál. És csak akkor jutott eszébe. Sötétkék. majd megfeledkezett róla. Bernie pedig a csúcson akart maradni. és őt Meganra emlékeztette a piros gumicsizmában. Bernie. így azután Bernie otthagyta az apró kis barna dobozt. változások előtt álltak. hogy Megannak vett egy sálat az Hermésnél." Megan aznap este felhívta. hogy megköszönje az ajándékot. A kollégája azt mondta. Beautózott a városba. és ahol a rendelő is volt. Az ügyek állásával elégedetten indult vissza San Franciscóba.az év. Az aktatáskájába gyűrte. a sárga esőkabátban és a farmernadrág729 . és Bernie örült.

Bernie azonban épp ellenkezőleg vélekedett. egy alakuló bronchitist és egy súlyos vakbélgyulladást. . Senkinek nem múlik az élete olasz utazótáskákon vagy francia cipőkön.Most értem haza. mire Megan egészen elámult. nagyon tetszik.Ennek sokkal több értelme van. mint aki csalódott önmagában. szálkáról.Örülök neki. Jó üzletnek ígérkezik. . nem is beszélve több száz horzsolásról. Bernie. . Amit maga csinál. amit csinálnak. Patrick hagyhatta ott. meg egy törött hüvelykujjról.Megan azonban újra lehan730 .Valószínűleg így van. . .Elmesélte neki. az értelmet ad az életnek. hét baktériumfertőzést.Remek! Nagyon tetszik. . . és itt találtam az asztalon. Az Hermés butikot nyit az áruházban márciusban. Gyönyörű holmi. .Ezzel nem áll egyedül. Kicsit úgy beszélt. hogy még milyen üzleti megállapodásokat kötött.ban. miután maga elment. . Fontos.Én csupán három fülfájást diagnosztizáltam. dudorról.

731 .Bár mehetnék! Patrick felesége azonban a héten szült. Volna kedve holnap velem ebédelni? . amikor a kórház felé megyek. és nem akarta megbántani a gyereket. . Nagyon sok minden zajlik az áruházban.Ugyan miért zaklatná fel? . Még nem ismerte olyan jól.Kiderült.Még nem. De nem szólt róla Bernie-nek. az egyik kávézóba. és Megan újra érezte a fájdalmat. Vagy ez nagyon felzaklatná Jane-t? . hogy mikor költözik vissza New Yorkba? . hogy neurotikusan viszonyul a mások gyerekeihez. és netán még azt hinné.golt volt.Megan nem kertelt. Beugorhatnék magukhoz.Bernie nem érezte azt. Csupa érdekes dolog. és nekem kell helyettesítenem. hogy erről beszéljünk. Korábbi találkozásukkor megérezte Jane erős ellenállását. . Patrick felesége azon a héten szülte meg a kislányukat. . Nem is volt időnk.Saint Helenába akarta hívni.

ami teljesen érthető. hogy örül a hölgylátogatóknak.Semmi oka az aggodalomra. . 732 . hogy megismerkedjen a Dadussal. Nem volt rá semmi szükség. Másnap reggel negyed tízkor befutott Megan. Mikor jön? . . és gondolataiból igyekezett száműzni a fényes fekete hajsátort. Nem túl korai? .Senkit sem akarok felkavarni.Nem hiszem. Megan nem akart kellemetlen helyzetet teremteni. mert Megan érdekes nő. Ez azért van.Bernie szíve hevesen vert a gondolattól. de nem mondta ki. Megan úgy gondolta. a gyomrából pedig a keletkező görcsöt.Kilenc körül. . Akkortájt reggelizünk. illetve nem látta olyan világosan a helyzetet. .Akkor viszlát holnap. Egyébként is ideje. Jane az anyja emlékét védi. . A Bernie körüliekre célzott.amit Megan. ha nem jön.Épp jó.Legfeljebb engem kavar fel. Ő a legkülönb a családban. hogy újra láthatja. . Bernie nem látja igazán a helyzetet. mondta magának.

Miért. Inkább idd meg a narancslét! . miként Jane is. . drágám? Dr. mint aki épp belemerül a New York Támesba. A Dadus azonban figyelt. .érdeklődött Jane.Megpróbált szenvtelenül válaszolni. Csak beugrik egy kávéra. . ha megnyugodnál.Hát az meg kinek kell? . Jones nagyon kedves nő. de nem szállt el belőle a gyanakvás. Jonesnak. . ki beteg? .Mi lenne. Ott voltak ők ketten egymásnak.akinek Bernie előzőleg megterített. majd elnevette magát. Senkit nem akart megtűrni az életükben. .Nincs is narancslevem.Akkor is idd meg! Jane erre elmosolyodott.Senki. Jane kérdőn pillantott rá. .Dr. és úgy tett. Bernie erre szórakozottan felpillantott. Akár egy lecsapni készülő keselyű. .Reggelire epret kaptak. Amikor a szettet az asztalra rakta. Mindenük megvolt. 733 .Miért? Ki hívta? Bernie a kislányra pillantott. .

szalonnával. Dühös volt. a név meg rajta ragadt. mert az első pillanattól kezdve el volt bűvölve tőle. meg Pip dadus. . meg egy hatalmas tányér eperrel. hogy eljött. Bernie bemutatta Pip dadusnak. Kávét töltött neki.Megan barátságosan elbeszélgetett vele. . sült kolbásszal kínálta. Alexander kezdte Pipnek szólítani. amikor fájt a füle.Nahát. tényleg orvos? Hát ez nagyszerű! Mr. még dühösebb.meg Alexander. hogy meg van elégedve vele. aki ragyogó arccal szorongatta meg a kezét. miközben Jane alig leplezett gyűlölettel nézte. és minden figyelmét rá összpontosította. Finetól tudom. brióssal. milyen kedves volt Alexhez. A Pippin túl hosszú lett volna neki. tojással. Azután befutott Megan egy csokor sárga virággal és barátságos mosollyal. . és a Dadus nem is titkolta. hogy Bernie-vel barátkozik.Nem tudom. az Apu miért hívott meg téged 734 .

néha az úgy van magyarázta türelmesen. . Bernie cseppet sem örült a kislány viselkedésének. figyelemre sem méltatva Jane sötét pillantásait .mondta határozottan. miközben Megan az ennivalót dicsérte. Bernie-nek elállt a szava ekkora pimaszságtól. van nekünk San Franciscóban orvosunk.Akkor is szívesen találkozom a betegeimmel. Megan azonban változatlanul nyájasan mosolygott rá.Jane! . amikor egészségesek.hogy az ember könnyebben gyógyít meg valakit. Alexander eközben odatotyogott a látogató mellé.Csüccs! .Én az öledbe csüccs! .Senki sem beteg. Bocsánatkérően nézett Meganra. a kislány szavai sem hozták ki a béketűrésből.mondta ki hangosan. . és mosolygott rá. . . és a Dadus rámordult Jane-re. .hangzott a figyelmeztetés. mint 735 .És különben is. és felpislantott rá. Tudod.A mondatai még mindig olyanok voltak. ha egészségesen is találkozik vele. .

hogy az orvosnő azt a sálat viseli. mintha 736 . felemelte. amit tegnap vitt neki ajándékba. A kislány előző nap látta a dobozt Bernie asztalán. és a térdére ültette. hogy ez Jane-nek is feltűnt. . akár Mary Poppins. de Megan nyomban megértette. Bernie azt felelte. Megan derűsen figyelte.egy idegen nyelvből készült nyersfordítás. Sötétkék. Ezúttal a Dadus is kapott egyet. viselhette a munkaruhájához.Jane úgy tett. hogy rajta látja. fehér és arany színekben pompázót. Emlékezett azokra az Hermés-sálakra. de ugyanakkor azt is észrevette. a sötétkék kabátjához meg a furcsa cipőjéhez. Nagyon örült. majd adott neki egy szem epret. amelyeket Bernie az anyjának hozott. amiben úgy festett. és Jane gyorsan felfogta a helyzetet. Bernie is. és ekkor észrevette.Honnan van az a sál? . egy sál ajándékba az egyik barátjának. és megkérdezte. amit a kisfiú egészben tömött be a szájába. mi az.

. az Hermést egyedül Bernie ismeri a kerek világon.Jane meglepődött. és fészkelődött az ölében. remekül. . és Bernie hálás is volt neki érte. duruzsolt neki.Megan legalábbis lopta volna.Hogy ez? . . Bernie pedig elnyomott egy mosolyt. amelyben hirtelen partnerekké váltak. Mintha akaratlanul bár. Jártál már Párizsban a papáddal. Nemhogy jól.Bizony. de a vonal előtt Megan még elcsípte a labdát. amikor Franciaországban éltem. a tojásos szalonnára 737 . mi a teendő. Úgy képzelte. Miután magába tömte a Megannak feltálalt epret. de összeesküvésbe keveredtek volna. Megan jól bánik a gyerekkel.Megan nyomban tudta. Csaknem Jane lett a győztes. Jane? -kérdezte ártatlanul.. .Egy évig Provence-ban éltem. Alex odabújt hozzá.Megan szövege hihetőnek tűnt.Tényleg? . Egy barátomtól kaptam évekkel ezelőtt. A csinos nő egészen meglepődött. .. . és nagyon higgadt volt. majd gyorsan magához tért.

amelyeket ő nagyon is jól ismert. De New Yorkban már jártam.Gyengéden szólt. . A kislány reakciója teljesen normális. .A Radio City Music Hall! . mialatt az autójához kísérte. . nem volt hajlandó tovább beszélgetni vele. mert nem akart fájdalmat okozni 738 . Jane hirtelen roppant fontosnak érezte magát. Csak maga van neki és Alex.vetette magát. A férfi teljesen járatlan volt olyan kérdésekben. A gyerekek szívfájdalmait és problémáit. Bernie egészen fel volt dúlva. Védi a territóriumát. Nyilván bujkál benne a féltékenység.Akarata ellenére beszélgetésbe bonyolódott. és ettől fogva Megan távozásáig csupán egytagú szavakkal válaszolt. . még nem. hogy nem akarja szeretni ezt a nőt. Megan pedig fejcsóválva pillantott rá. Jane soha nem ilyen undok. .Nem.Nagyon kínosan érzem magam. Bernie elnézést kért Megantól.Biztosan remek volt.Ne aggódjon emiatt. Majd hirtelen gyanakvóan pillantott Meganra. Eszébe jutott. És mi tetszett a legjobban? .

mert hirtelen meg akarta csókolni. mert Jane valamennyit megmérgezi. Elmosolyodott.Ne feledje.a férfinak a túlságos őszinteséggel.Védi az édesanyja emlékét. Remélem. Maga kenyeret árul. .Jót nevettek. Nehogy holmi szexi szőkéket hurcoljon haza. . hamarosan találkozunk. hogy Bernie még mindig nagyon sebezhető. ha az illető nem veszélyes.Ezt is jól az agyamba vésem. ha nőt lát maga körül. de éppoly hirtelen elhátrált.Velünk vacsorázna a Hála739 . majd Bernie kinyitotta előtte az autó ajtaját. Tudta. Remekül bánt Jane-nel.Bernie mosolygott és feléje hajolt. Néha.Ekkor eszébe jutott. . Nagyon nehezen viseli. mit is akart még kérdezni. hogy ez többé-kevésbé a munkámhoz tartozik. . . . és addig nem jönnek vissza Napába. . Meg! .Nem fogom elfelejteni a tanácsot. A Hálaadás ünnepe két hét múlva lesz. Én meg bánni tudok a gyerekekkel. még akkor is. mert megrémült a saját szándékától.

Patrick feleségének. Rokonok jönnek hozzájuk vendégségbe. mint egy csalódott kisfiú. kikkel találkozik.És akkor mit tegyek? Életem végéig üljek egyedül egy szobában? . ha utána átjönnék? 740 . Megan állandóan el volt foglalva. hogy segítek neki. kikkel tölti az idejét. .Végtére is jogom van barátokhoz.Úgy kérdezte. ha csak a vacsora végén jönnék. hogy meg merje-e kérdezni. Hihetetlennek tűnt. és elkél neki a segítség a vacsorafőzéshez. És mi lenne. . hogy a munkája ennyire leköti. nem igaz? . pedig nagyon is úgy látszott. mondjuk édességre? Talán megfelelő kompromisszum lenne.Bernie kíváncsi volt. Csak hagyjon neki időt. .Maga szerint Jane készen áll erre? Semmire ne kényszerítse túl hamar! . mondhatni New Yorkból hazaúton csak ez járt a fejében. . Megan elgondolkodva pillantott rá.Van már programja? .Sokat gondolkodott. Mi lenne.De igen. Berniet pedig érdekelte.Megígértem Jessicának.adás ünnepén? .

ő nem így látta. Így alakult az élete. sohasem magával mondta Bernie. Neki eszébe se jutott. . torkokat és reflexeket vizsgál. hogy füleket.Ennyire rossz volna a helyzet? . hogy Megan állandóan másoknak segít. Újabban azonban sokat töprengett.Bernie-t egészen lenyűgözte.Megan arcára kiült a meglepetés. Bizony egynémely dolog nagyon is hiányzott az életéből. Hirtelen elege lett abból. erre van szükségem. meg akkor is.Bernie-nek kedvét szegte. amikor Jane olyan dühös volt rá.Azt hiszem. az utolsó fogásra itt vagyok. Akkor is érezte. hogy nem jön vacsorára. . . amikor Alexander az ölébe kívánkozott. és titokban Jane-t 741 ..Mostanáig nem volt legalábbis.Mindig másokkal törődik.Akkor találkozunk Hálaadás napján. . . és a szeme aggodalmat tükrözött. és Bernie ezt is szerette benne. Más egyébre nincs. Magával szinte alig törődött. Ha előbb nem is.És a további tervei? Útközben még életre kelt valakit mesterséges lélegeztetéssel? . .

. mert épp a Dadusnak segített leszedni az asztalt. Ez világos. Nagyon szeretlek. amikor rosszindulatúan nyilatkozott Meganról. és megpróbált halkan szólni a kislányhoz: . aki dühösen nézett vele farkasszemet.Ugyan már! .Tyű. .Nem. . aki ismét felbosszantotta. és kész.Lány? Haha! Van vagy százéves! Bernie összeszorította a száját.A doktornő csak a barátom.Úgy döntött. de ronda.Jane már sírt. . .Miért utálod ennyire? .Mert hülye.Akkor ne hívd többet! .Átható tekintetet vetett Bernie-re.hibáztatta.Nem tetszik. szerintem nagyon csinos lány. . nagyon okos.A kislány szeme hirtelen megtelt könnyekkel. . szembeszáll a gyerekkel. Bernie odalépett hozzá. . Jane megriadt attól. .Épp ellenkezőleg.A fejét ingatta. Apu?! . Különösen pedig akkor.Megannak igaza van. Ennyi az egész. . . ugye. Alexander 742 . a kezéből pedig kiesett egy tányér. Aki hülye. hogy egy nő beléphet az életükbe. amikor visszament a házba. Jane. abból nem lesz orvos.

Kedves nő és jó barát. Mr. .pedig hatalmas szemeket meresztett rá.Mert nincs rá szükségünk.Kizárt dolog. hogy Jane után eredjen.Ezzel kirohant. egyben érdeklődő pofácskát vágott. . . Nagyon tetszik nekem a doktornő.Nekem is. . 743 . hogy elveszíti magát. Meg kell tanulnia.Attól fél. bevágta maga után az ajtót. .Miért ne? . aggódó.A nagyon az ő szájából "natyon"-nak hangzott.Legalábbis remélem. Jane feleslegesen hisztériázik. Fine! Majd lehiggad. A maga érdekében. . miről beszélgethetnek. sejtelme sem lévén. hogy nem marad minden így örökre. .Hagyja egy kicsit magára. és kezét felemelve megakadályozta. Kedvesen rámosolygott Bernie-re.Megan is éppen ezt mondta.Bernie hálás volt a biztatásért. . be a szobájába. Pip dadus pedig Bernie-re nézett. . Meg Jane-ében is. .

Ezt akarom Jane-nel világosan megértetni. és úgy tettek. . ahogy ígérte: miután megvacsorázott 744 . mintha valamit keresnének. . Gyakran. hogy Bernie monogám életet él. Csak ne siesse el a dolgokat. Harminckilencedik fejezet Megan úgy tett. hogy Bernie még nem szánta el magát a változásra.. Komoran pillantott a Dadusra. A Dadus úgy vélte.Csak nem legyen olyan biztos a dolgában.Pontosan tudta. . ugyanakkor azt is tudta.. mint amit most él. .Ezt mondogassa neki.Különb életre van szüksége. meg tudott a szekrényről is. Dadus.Ilyesmiről szó sincs. sem mással. ideje.Ugyan hova sietne? Hiszen nincsenek is tervei. A többihez meg idővel majd hozzászokik. ha nem változtatna a helyzetén. majd Jane is észhez tér. Egészségtelen lenne. -A Dadus nyíltan tekintett rá. . ahova Jane meg az apja olykor odaléptek. Sem Megannal.. hogy ennek vége szakadjon.

Jane közölte.Ez már-már világcsoda. Egy tojást képes vagyok elrontani. átjött Bernie-ékhez a desszert idejére. A bátyám mindig rimánkodik.No lám! Alexander tisztában van az igazsággal. Ugye? . . és nem kér. A Dadus azt mondta. Alex pedig Meganhoz somfordált.Jó fej lehet. Ráadásul maga készítette mazsolás lepényt is hozott.A szó szoros értelmében a világ legpocsékabb szakácsnője vagyok. a kávém meg kész méreg. hogy be ne tegyem a lábam a konyhájukba! . Megan adott neki egy falat süteményt. hogy elégedett magával. . Bernie megkóstolta. . Piros ruhát viselt. . amikor Bernie-vel megittak egy pohár italt. milyen finom. és engedély nélkül felmászott az ölébe. aznap vette. de a kisfiú kiköpte.Meganon látszott.De ebben igaza van. hogy tele van a hasa. . . és meglepetten nyugtázta.Jane akarata ellenére elvigyorodott. finom.Patrick és Jessica házában.A kisfiú 745 .

sovány és alacsony.Szőke volt. . . Bernie-nek fájt.És gyakran sütött.Igen. Szerintem nagyon fontos dolog. . hogy ezt hallja. . hogy a férfi azért vonzódna hozzá. erre mindenki nevetni kezdett. nem az összehasonlítás. A szeméből szomorúság áradt. mert az elhalt feleségére emlékezteti. amelyeket az utolsó tanítási napra vitt. Megan rámosolygott Bernie-re.Az én mamám remekül főzött. ha valaki jól főz. . Valójában éppen az ellentéte. és az elhangzott mondatban az emlék volt fontos. és csaknem sírva fakadt. . Apu? . miközben boldogtalanul pillantott Meganra. ugye. . de tudta. drágám.komoly pofácskával bólintott.Jane emlékezett a szív alakú aprósüteményekre. Jane rábólintott.Az öszszehasonlításban undokság is volt meg szomorúság is. a kislánynak ki kell mondania. és 746 .És nagyon csinos is volt a mamám.Nagyon irigylem. Arról tehát szó sem lehet.

.Biztos utálja. És a bátyám is. de az én mamám is alacsony. Tudom. hogy hihetetlennek találod. mi? . A mamám körülbelül ekkora.Komolyan. . amit mondok. . . Jane elképzelte. Megan mosolygott. Mindkét szülője vonzó külsejű volt.De ez nem volt sajnálatos tény. Én törpének hívom. mint a mamád? Jane-t furdalni kezdte a kíváncsiság. Bernie pedig elmosolyodott. miközben a nap mozog az égbolton. Az emberek gyakran hajlamosak rá.Én az apámra hasonlítok. Lehetetlen megmaradni valakinek az árnyékában. .Igen.Jane vihogni kezdett. Megan együttérző pillantást vetett Jane-re.Komolyan? . . és felnevetett.És a bátyád olyan alacsony. 747 .Megan derűsen a saját vállára mutatott. Talán van rá esély. hogy az elveszett kedves mását keressék.ez bizonyos fokig megnyugtatta. szőke és sovány. hogy a kislány is megnyugszik egyszer. . ami mindent megnehezít.

Talán azért ment pszichiáternek. hogy helyette Jane hívja fel a telefonügyeletet. . ekkor megszólalt a csipogó. 748 . hogy lelkileg magyarázatot találjon rá. de végül meggondolta magát. Kidobták a szemetet. hova hívják Megant. leöblítették az edényeket. beletették a mosogatógépbe. A Dadus ezután Alexandert fürdeni vitte. Megan még egy félórát maradt.Erre mindenki nevetni kezdett. a kandalló előtt üldögéltek és beszélgettek. hogy jó az asszony a háznál. mert ez diplomatikusabb megoldásnak tűnt. és a két asszony beszédes pillantást váltott. a Dadus behozta a teát. elrakták a maradékot. és csak megköszönte mindenkinek a segítséget.. rend volt.Alighanem. A Dadus már-már kimondta. és a kislány azt is végighallgatta. Megan pedig segített Bernie-nek és Janenek leszedni az asztalt. ő meg hagyta. és mire a Dadus visszajött.

mondta erre Jane.A kislány feje felett rámosolygott Bernie-re. Egy kislány megvágta magát a húsvágó késsel. nem akart ajtóstul rontani a házba.Némelyik eset az is.Később visszajön? . Az ember soha nem végez olyan gyorsan.Addigra már túl késő lesz. nem is beszélve Alexander749 .Mennem kell. de felsértette a gyerek torkát. és a sebet össze kell varrni. hogy az orvosnő elmegy. és mindenki nagyon sajnálta. .Valakinek a torkán akadt egy pulykacsont. Szerencsére kivették. de ez szerencsére nem túl súlyos. igen. Nem vágta le az ujját. . még Jane is. újra megszólalt a csipogó.Bernie remélte. .Bernie ezzel nem értett igazán egyet. . és ez a fő. tekintettel Jane-re. . Nem lenne túl jó ötlet. . mint képzeli.De rémes! . Megan azonban. . ha este tízkor zörgetnék az ajtón.Tyű! . Miután Megan letette a kagylót.

amikor megtudta. mert jól érezte magát Kaliforniában. A változást azonban nem tudta elképzelni. hogy az életük nem maradhat mindig ilyen. aki fürdés után visszajött. legfeljebb azt. Tulajdonképpen ez sem jutott akkoriban gyakran az eszébe.ről. és azon töprengett. de Alex 750 . Erről Bernie-nek eszébe jutott. Alex lázas izgalomban volt. hogy egy nap természetesen New Yorkba költöznek. a csaknem tízéves Jane ugyan már nem hitt benne. A Dadus elvitte őket a Diótörő-re és a szimfónikusok gyerekhangversenyére. előzőleg pedig már nem találkoztak Megannal. hogy a doktor néni elment. Természetesen megnézték a Wolff Áruházban is a Mikulást. vajon igaza van-e Pip dadusnak abban. és sírni kezdett. így ekkoriban nem mentek Napába. Bernie-nek túl sok dolga volt az áruházban. hogy a gyerekeknek nincs anyja. Karácsonykor New Yorkba mentek. a gyerekeknek pedig bőven akadt programja.

Az elmúlt hetekben gyakran gondolt rá.Sajnálom. .Úgy tudtam. Ezt igazán megérdemli azok után.kedvéért ő is elment. Az egyik tehetősebb unokatestvérünk férjhez 751 .Így is van.mondta lelkesen.mondta töprengve az asszony.Megan küldött a kislánynak egy meleg rózsaszín sálat és sapkát a New York-i útra. Bernie jobban sajnálta. . .Talán New Yorkban találkozhatunk . Bernie egy nappal az indulásuk előtt hívta fel Megant. de a flúgos bátyám meg a sógornőm átmennek New Yorkba. hogy velük tartsak. mintsem Megan sejtette. de a telefonbeszélgetés idején még nem kapták meg. hogy nem találkozunk a ünnepek előtt. . Jane-t üdvözlöm.Maguknak is. Bostonba utazik a családjához. . és ragaszkodnak hozzá. amit egész évben az emberekért tesz.Kellemes ünnepeket! . Alexnek pedig egy aranyos textilmikulást. . .

Pip dadus egy kardigánt. Megérkezésem után minden kiderül. mi lesz. én meg még nem döntöttem. Rögtön 752 . de úgy érezte. . Nem biztos. hogy túlélek egy ilyen eseményt. felhívom. A sálat és a sapkát Jane kapta. és mihelyt megtudom. hogy Megan fel fogja hívni. Bernie azonban izgatott lett a találkozás lehetőségétől. hogy velük menjek. Aznap este. amelyet Megan küldött nekik.megy. Bernie pedig egy gyönyörű. Megan csak azért egyezett bele. ha bevallaná. ostobaság volna.Megtelefonálja. amikor hazaért a munkából. hogy átjön? . hogy találkozhasson Bernie-vel New Yorkban. a Mikulást Alex. Bernie megadta a szülei telefonszámát. és nagy dínomdánom lesz a Colony Klubban. bőrkötéses könyvet.Természetesen. és nagyon remélte. ha mégis úgy dönt. de azt akarják. már otthon várta a hatalmas ajándékcsomag. ami nagyon tetszett neki.

s hogy őt is sok nehéz időszakán átsegítette. A Dadus úgy vélte. és hogy az élet gyakorta ilyen bonyolult. Karácsonykor mindig rátört a magány. és gondolatban összehasonlította őket. Sok boldogságot kívánt az új esztendőre és valamennyiüknek boldog karácsonyt. és sejtette. hogy régi darab. Fine bizonyára néhai feleségére gondol. Bernie-nek is hasznára lesz majd. és reméli.látta. Bernie nyomban vágyakozni kezdett utána. A repülőút alatt is szótlan volt. túlságosan is az. És amikor Megan sorait elolvasta. de 753 . meg Bernard. hogy a nagyapjáé volt. Megan kísérőcéduláján az állt. hogy Mr. Az ünnep Lizre emlékeztette és házassági évfordulójukra. hogy valami ritkaság lehet. Sajnálta. hogy nem egyazon városban töltik az ünnepeket. Az arcán ülő szomorúságból arra következtetett. Két egészen eltérő személyiség. Saját repülőútja alatt Megannak hajdani vőlegénye járt az eszében. Még mindig nagyon hiányzik neki.

és kissé zavarban volt attól. Bernie meg csaknem elnevette magát. Ruth aggodalmas arccal nyújtotta Bernienek a kagylót. Tudta. . hogy hallja Bernie hangját. . .Milyen volt az utazás? . Mondhatni sürgősen. amikor nem sokkal a megérkezésük után megcsörrent a telefon. A Dadus éppen lefektetni készült a gyerekeket. amíg Bernie egy ideges kézmozdulattal el nem küldte.Megan ugyancsak örült. 754 . akár egy karácsonyfa. Bernie anyja meglepődött.Bernie arca ragyogott.Tűrhető. A női hang azt mondta. Ruth azt hitte. Először azonban mindenképpen Megannal akart beszélni. hogy ő dr. Jones. valaki beteg.mindkettőjüket tisztelte. hogy a beszélgetés után magyarázatot kell adnia az anyjának.Megan? . hogy ő hívta. és Ruth mindaddig ott lábatlankodott. és még aznap este felhívta telefonon. Bernie azonban hiányzott neki. amikor átvette tőle a kagylót.

Értem. Bernie nevetett. Mintha az időben visszalépnének. hogy már felnőtt. miről beszél. Az 755 . Bostonba érve annyira hiányzott neki a férfi. Ebben a házban tulajdonképpen kevésbé volt magányos. Ezt csak itthon érzem. hogy bebizonyítsák. És végtére is azért jöttek látogatóba. akik számára a szex tabu. Mint a tizennégy évesek. . mire céloz Megan. a gyerekekkel azonban erre nem volt mód. hogy a nagyszüleikkel töltsék az ünnepeket. de pontosan tudta. és dirigálják. milyen furcsán érezték magukat Lizzel az ő hajdani szobájában. hogy leküzdhetetlen vágyat érzett. Először mindig olyan furcsa újra itthon lenni.De nem komolyan. mint egy taknyos kölyköt. hiszen ő is ugyanezt tapasztalta. mint egy szállodában. Mintha az ember szülei elfelejtenék. Szívesebben lakott volna egy szállodában. És arra is emlékezett. hogy elérje. nekik volt igazuk.

hazajött. ő pedig nem akart vele tartani. . Megérkezése után egy órával az apját elhívták egy szüléshez. és mert rosszul csomagolta be a bőröndjét. ma este megmentenek. mert fáradt volt. amit a szülei mondanak neki. valaki bizonyára pucérra vetkőzik majd.A bátyám azt mondta. Egy óra múlva pedig azért. Megan nevetett. ezért az apja felpaprikázva indult el. A bátyám valószínűleg leissza magát. Tizennyolc évi önálló élet után ezt enyhén szólva kissé nehéz volt elviselni. amiért nem hozott magával meleg csizmát. csakhogy ez nem így van. És kis idő múltán mindenki dühös lesz ezért. . mert Bostonban már el is érték ezt a pontot. egy jungiánus 756 . hogy mostantól fogva tegye..A bostoni elit vagy tökkelütöttek? . az anyja meg leszidta. vegyesen.. Vacsoravendégek lesznek náluk. mert rendetlenség van a szobájában.Tudomásom szerint mindkét fajtából lesznek.ember tizennégy éves. és lám.

akár egy aggódó kamasz. Bernie hirtelen a tudatára ébredt. . A bátyám imádja az ilyesmit. de majd megbeszéljük. és sok minden maradt kiaknázatlan. Nem tudom. . . mert tulajdonképpen velük kellene maradnom. mert csupán barátságról volt szó.Furcsa volt elképzelni Megant egy ilyen közegben. mennyire hiányzik neki Megan. a tizennégy évesek szindrómája. és akkor minden kiderül. de nem tudta eldönteni.Bernie ezt úgy mondta. és mindketten egyszerre nevették el magukat.pszichoanalitikus.A bátyámék mindenképpen mennek. elengedik. ráadásul nélküle. . .Átjön az esküvőre? . de nem vallotta be.Csak nehogy magára essen a választás! . Valahogy illetlenségnek tűnt a barátságuk fényében.Bernie nagyon számított rá. íme. mit szólnak a szüleim. akire épp rájön a viszketegség. megmondhatja-e neki.Remélem. 757 .

de lévén mindketten elfoglalt emberek.Jöjjön át. Tényleg jó lenne.Nagyon tetszett neki az ötlet. számos kötelezettségük volt.Gondolja. . csak egy napra. hogy nem illetlenség. . ha találkozhatnánk. igazán olyan jó lenne.Majd meglátjuk. épp erről beszélek! . hogy az utazásaik előtt nem volt alkalmuk találkozni. . Gyerekes hangon vetette fel: Eljönne velem az esküvőre? . hogy lássa a férfit. Bernie gondolatai pedig már hetek óta csak Megan körül forogtak. de szerencsére bejáratos vagyok egy príma áruházba. sem a vőlegényt nem ismerem? . s az orvosnő sajnálta. mert nagyon vágyott rá.Na látja.Ekkor valami még jobb jutott az eszébe.A Colony Klubban rendezett esküvő nem hét758 . ..Nem.Hozott magával szmokingot New Yorkba? . Megan nem mondott ellent. És talán egy New York-i találkozás nem is rossz ötlet. -Nevettek. mivel sem a menyasszonyt.

.köznapi összejövetel. Ez volt egyik kedvenc programja New Yorkban.A hangja fátyolos lett.. és elmehetünk valahova máshova. és újra fiatalnak érezte magát. . máris zavarba jött. és ha csak rágondolt. . . például a Carlyle-ba. Évekig járt a nyomában. nem pedig mintha már be is fejeződött volna két évvel ezelőtt.Valahogy mindketten siettetni akarták a dolgokat. de azért csak találkozni akart Bernie-vel New Yorkban.Mindenki olyan részeg lesz. hogy senkit sem érdekel. És hamar megléphetünk.Rendben. jó? . bárhol koncertezett is.Ez remek ötlet! . Megan azonban kinevette. Meganra gondolt. Nem akart 759 . maga kicsoda.. hogy meghallgassuk Bobby Shortot. Bobby pedig régi barátja volt. amitől Megan kissé meg is riadt. a tragédiával. Próbáljon meg átjönni. mintha csak most kezdődne számára az élet.Bernie szótlanul hallgatta.

És jelölje be huszonhatodikát a naptárában. Erre azonban nem akart gondolni. amitől Bernie tartott kissé. . Minden tőlem telhetőt megteszek. Az egész meglehetősen mulatságosnak tűnt. s így száműzze gondolataiból az emlékeket. Most lennének Lizzel négyéves házasok. és a Carlyle-ban fogok megszállni. Aznap reggel érkezem. Furcsán kommunikáltak egymással. Hiszen nem ünnepelhet meg nem létező évfordulókat. Az őrült bátyám mindig ott foglal szobát. míg mindketten visszaérnek Napába. Az asszony valami változást érzett meg a hangjában. és hirtelen elfogta az aggodalom. 760 . Csak három nappal előzte meg a házassági évfordulóját. hogy megérinthesse Megant. és hirtelen arra vágyott. Mintha a ténylegesnél jobban ismerte volna.A héten veszek egy szmokingot az áruházban. ami mind a kettejüknek feltűnt.addig várni. kivéve az esküvőt.

Vagy ha nem. akkor ügyeletben volt. a szülei jó hatással lesznek a férfira.Nagyon örül.. és ilyentájt többnyire volt férfipartnere. Előre tudta. . Harmincadikára vissza kell érnem San Franciscóba egy tárgyalásra. Már három hétre előre megbeszélték a programokat. különösen az évnek ebben a szakában. és a Dadus itt velük marad. de az olyan régen történt. és beteg gyerekekhez hívták. Hogy van Jane? .. . Jane-nek pedig csak tizedikén kezdődik a tanítás. Bernie pedig fáradt mosollyal felelt. Csak néha kísértenek a szellemek.Megan hangja gyengéden csengett a távolból. hogy itt vagyunk. főleg Janenek. én meg visszautazom..Jól van? . úgyhogy két héttel tovább 761 .Megan is keresztülment mindezen. Ő meg az anyám elválaszthatatlanok. mint Bernie. hogy a karácsony nagyon keserves lesz. Azt remélte. a gyerekeknek is. . Mindent összevetve kevesebbet szenvedett.Senkinek sem könnyű.Igen.

hogy New Yorkba érkeztek. Meg! . és mindent pontosan elmond. és nagyon készülnek rá. hogy siessen. és odaszólt a lányának. mint én.Rákapott.maradnak. ezért is esett olyan jól. . hogy így szólítsa. Megan kifulladva érkezett a telefonhoz. mihelyt meghallotta a hangját. és Megan azt ígérte. és Bernie elmosolyodott. Karácsony napján történt.Megan örült. Boldog karácsonyt. 762 .Ezután hosszú hallgatás következett. . . és Megan apja vette fel a kagylót mennydörgő hangon. mindketten ugyanarra gondoltak.Megan arra gondolt. . két nappal azután. De legközelebb mégis Bernie hívta fel. Utoljára egy gyerekkori barátnője szólította így. . míg a gyerekek nem lesznek otthon? .Feljön Napába. amitől meg is riadtak.Lehetséges. valahányszor hallotta.Boldog karácsonyt magának is. a férfi talán magányos lesz a gyerekek nélkül. még a héten felhívja.

De az unokáiknak még ezt is megengedték. nagy volt azonban a lárma körülötte. de Ruth nagyi nem feledkezhetett meg a karácsonyról sem. ismét dr. Nem akart csalódást okozni a gyerekeknek. Hosszasan beszélgettek. Jones néven mutatkozott be Ruth-nak. és valaki már hívta.Nem. így azután hozzájuk is eljött a Mikulás. amitől Bernie-nek nevethetnékje támadt.hogy Bernie hangját hallja. A gyerekek a szobájukban voltak. Visszahívhatom? .Rosszkor hívom? . A szülei magukon kívül lettek volna. Az évek során sokat enyhültek.És amikor megtette. és a Dadus társaságában az új játékokkal játszottak. Hanukkára kapták az ajándékok zömét. De nem 763 . ha gyerekként meg akarja ünnepelni a karácsonyt. és amikor Bernie letette a kagylót. az anyja kíváncsi tekintetet vetett rá. . Csak éppen most indulunk a templomba.

.egészen.Hogy hívják? Bernie ilyenkor rendszerint megmakacsolta magát. Egy nő hívta fel a fiát! Talán újra élni kezd. Nincs mit titkolnia.Ki hívott? . ezúttal azonban nem. .Nem hiszem. aki azt felelte. még az anyja elől sem. A szeméből olyasmit olvasott ki. ő nem lát semmiféle változást. .Már megint egy afféle.Megan Jonesnak. és bár hosszú ideje nem játszották. .Ruth örült is. . amitől reménykedni kezdett. azért titokban élvezte. Megérkezésük estéjén említette is Lounak.Azért tulajdonképpen örült. Mama. hogy az illetőt nem Rachel Schwartznak hívják. és nem kerülte el a 764 . . .Egy barátom.Ismerem? . .Bernie ismerősnek találta a játékot. De soha nem volt érzéke az ilyesmihez. de nem sikerült. Ruth-nak annál inkább.Ruth megpróbálta ártatlan hangon feltenni a kérdést. . de mérges is volt. hogy valaki kereste a fiát.

hogy a fia is felhívta már a hölgyet.A kérdések között hosszú szüneteket tartott.változás a figyelmét.Szóval nem zsidó. .Ajvé! -hangzott a szokásos sopánkodás. .Kettőn áll a vásár. .És milyen? Szereti a gyerekeket? . . . ezt azonban nem akarta megkérdezni tőle.Ezúttal megduplázta a kérdést. .Ahhoz képest elég gyakran telefonál. Ruth bólintott. és Ruth-nak is. meg panasz is.Talán mert nem járok a zsinagógába. mely inkább a tények rögzítése volt. Bernie pedig úgy döntött. és azt találgatta. . És komoly az ügy? Bernie túlságosan hirtelen rázta meg a fejét. .Ruth tudta. Bernie pedig rávigyorgott az anyjára. . Csak jó barátom.Ez egyszerre volt kérdés is. amitől az anyja gyanakodni kezdett. vajon Bernie Liz miatt haragszik-e Istenre. .Ez meg milyen vallású? .Te miért nem randevúzol soha zsidó lányokkal? .Episzkopális. de erről nem szólt. semmint a fenyegető összeomlás. .Eszébe jutott a jelenet a Cőté Basque-ban.Nem. 765 . Bernie meg csak somolygott. .

Íme.Mit mondtál. és a Kaliforniai Egyetemen szerzett szakorvosi képesítést. Megan Jones megütötte a főnyereményt. majd a Stanford orvosi karára. hogy legalább tiszteletet ébresszen az anyjában iránta. . . hogy az apja kénytelen lesz lenyomozni Megant.felhoz valamit Megan mentségére.És Bernie pontosan tudta. . Mostanában amúgy sem túl jó a 766 .. hogy az anyját nagyon is érdekli.Mert nem kérdezted.. . hogy is hívják? . Így apának nem kell olyan sokat nyomoznia. ha érdekel. Először a Harvardra járt.Orvos? Hát persze.Megan Jones. .Ugyanazok a lépések követték egymást a jól ismert játékban. amely mára altatóvá szelídült.Gyerekgyógyász. Somolyogva figyelte az anyja arcát. .Bernie ebből már tudta. Jones doktor! És ezt miért csak most mondod? . Mintha évek óta énekelnék egymásnak ugyanazt a dalt.

Ezt már valamennyien tudták. Bernie azonban kitért előle.Összehúzott szemmel ismételte meg a kérdést.Nem. függetlenül attól.Bibircsókos és lófogú.Ruth úgy tett. akinek ilyen komoly foglalkozása van? .És valamikor bemutatsz majd ennek a bibircsókos és kiálló fogú szépségnek. ha addig kitart. 767 .Komoly az ügy? . valójában azonban meg volt elégedve. És csaknem negyven év után a fia is vele nevetett. .És milyen? .Ne pimaszkodj! . de nem akart komolyan beszélni erről az anyjával.szeme. . Ruth megtanult egyet s mást az évek folyamán. Tudta. . Pillanatnyilag csak jó barátok. de az életben nem sikerülhet minden. mint aki mérges. a nő pedig a Wolff Áruház alkalmazottja. Erre Ruth elnevette magát. Jobban szerette volna. hogy milyen gyakran hívják fel egymást telefonon.Lehetséges. ha a fia az orvos. . . A játék az játék.

Miféle doktor lehet ez? Lou negyven éve folytat magánpraxist a Park Avenue-n. amikor aznap este Megan ismét telefonált. . hánykor lesz másnap a szállodában. és megmondta. mégsem engedhet meg magának egy limuzint.A szeme elkerekedett a meglepetéstől.hogy amikor a fia arcán megjelenik egy bizonyos kifejezés. Mama .. . és elfúló hangon tette fel a kérdést. hogy a ház előtt egy hatalmas fekete limuzin várja a fiát. jobb. amikor meglátta. hogy elegánsan felöltözve elindulni készül otthonról.Ugyan. .Ez kissé elkedvetlenítette. és kettesben elmennek az esküvőre. És döbbenete nőttön-nőtt.Ezt én béreltem! . És egyetlen szót sem szólt. Nem mintha akarná.felelte Bernie mosolyogva. de nem 768 . de mégis.. amely tökéletesen állt rajta. ha visszavonul.Vagy úgy! . Másnap este az anyja elképedve nézte.Ez a doktornő autója? . Bernie már haza is hozta a szmokingot. Átjön New Yorkba.

és Ruth ettől egészen meghatódott. Ruth Fine körülnézett. a Dadus erre elmosolyodott. és észrevette. Jeges a járda. hogy a Dadus figyeli. Sóhajtva lépett vissza a nappali szobába. és a függöny mögül nézte. hogy beszáll az autóba.Mintha legalábbis magyarázattal tartozott volna. . Fine. a Dadus pedig cserébe kedvelte őt.Jó asszony. ... Büszke volt a fiára.Csak tudni akartam.A Dadus olyan hangon mondta.Milyen az orvosnő? . minden rendben van-e. de Ruth tisztelte. . . 769 . És nagyon okos. . És Ruth úgy okoskodott. mint aki büszke rá. .Nagyon jó ember a fia. hogy. Az elmúlt év során nem alakult ki közöttük különösebb barátság. majd óvatosan közelített Pip dadushoz.Alig hallhatóan kérdezte. hogy nem hallgatózik-e senki. Mrs.igazán. hogy a Dadus mindent tud a fia életéről. majd eltűnik a szeme elől.

Jóképű.Nagyon kedves a doktornő. Elmázolt egy kósza könnycseppet. de a Dadus nem akart hiú reményt ébreszteni Ruth szívében. bár ő maga is szívesen vette volna. . és elment lefeküdni.Szép? .Szép pár lenne belőlük. Negyvenedik fejezet A havazás miatt Bernie a szokásosnál lassabban jutott be New Yorkba. Megan ideális feleség lenne. majd eloltotta a lámpát a nappaliban. A limuzin hátsó ülésén ült. Ruth pedig csak bólintott.. aki egy limuzinban New York felé tart. miközben minden szépet és jót kívánt a fiának. . Mintha ezer éve találkozott volna vele 770 .. milyen jó ember! A Dadusnak igaza van. és egyetlen fiára gondolt. Talán lesz a dologból valami. hogy kettőjük között bármiféle komoly kapcsolat kialakul. Milyen jóképű férfi. Mrs. De semmiféle ígéretet nem tett. Fine. és Megan járt a fejében. Semmi oka nem volt azt feltételezni..

amikor a limuzin végigszáguldott a sóval felszórt Madison sugárúton. kiről oly nagy szeretettel beszélt. ott volt még a családja Bostonban. akiket nevetve említett.Napában. És akkor is az járt a fejében. Napról napra erősödött benne. meg a gazdag rokonok. szorgalmát. Bernie ezt már alig tudta leplezni. különösen ebben a teljesen eltérő közegben. noha bűntudatot ébresztett benne. Aztán még számba vette a Megan iránti érzéseit: a tiszteletet. Rokonszenvesnek találta Megan csendes. Azonban nem csupán ennyiből állt a kép. egyszerű életmódját. mint például az unokatestvérét. És nagy izgalommal készült az újabb találkozásra. aki most házasodik. foglalkozása iránti szeretetét és elkötelezettségét. a csodálatot és a növekvő vonzalmat. 771 . És még ennél is többet. a "flúgos" bátyja. hogy milyen gyönyörű Megan. A fizikai vonzódást.

és amikor ő nyitott ajtót sötétkék szatén estélyi ruhában. majd bólintott. megnézte a nyilvántartást.Dr. és Megant kereste. Bernie beszállt a liftbe. olyan kö772 . . de nem ettől akadt el Bernie lélegzete: az arcától és a szemétől.majd a Hetvenhatodik utcánál észak felé fordult. Magához ölelte Megant. Bernie besétált a szálloda elegáns halljába. felment a negyedik emeletre. Az egyik igazgatóhelyettes. Jones a négyszáztizenkettesben lakik. hogy a nagymamájáé volt. Légszomj tört rá. csillogó fekete haja és ragyogó kék szeme. a zafír nyaklánc meg a hozzá illő fülbevaló szinte elnémította Bernie-t. hogy újra láthassa Megant. Az ékszerről utóbb kiderült. aki gomblyukában fehér szegfűvel a recepciónál állt. amikor megnyomta a csengőt. majd az utasításoknak megfelelően jobbra fordult. Hirtelen iszonyú türelmetlenséggel várta.

Alig váltottak egykét szót.szöntés volt ez. rettenetesen hiányoztak egymásnak. máris betoppant a szobába Megan bátyja. Bár csak rövid idő telt el utolsó találkozásuk óta. a hangját meg a humorérzékét. törékeny fizikumát örökölte. Bernie megpróbált néhány szót váltani Megannal. eszébe ne jusson valaha is megkóstolni a húga főztjét. franciául ka773 . a lelkére kötötte. Az édesanyjuk elegáns. majd töltött neki egy dupla whiskyt. mintha mindketten révbe értek volna. és minden kicsi volt rajta. nevetgélt. Megszorongatta Bernie kezét. avagy táncolni vele. a külseje pedig tökéletesen megfelelt Megan leírásának. aki egy meglehetősen trágár francia dalt énekelt. Hullámzott körülötte a zöld szaténruhája. kivéve a száját. lobogott vörös haja. valamint saját bevallása szerint a szexualitását. egy perc múlva azonban beviharzott a sógornő.

. A házaspár körül olyan volt a levegő.Maga is.rattyolt. hogy magával beszélgethessek. amikor a templom felé menet kettesben ültek a limuzinban. Kifejezetten rossz volt ide visszajönni.. Napában szeretnék lenni. hogy sétálni mehessünk valamerre.E helyett az elegancia helyett? . . és rengeteg smaragd volt rajta.kérdezte ingerkedve Megan.Megan. Nagyon távolinak tűnt a farmernadrág és Megan esőkabátja. Bernie ekkor úgy döntött.A fekete nyakkendő remekül állt Bernie-nek. nem titkolja tovább az érzéseit. . Sam és a felesége ugyanis külön autón ment.Rokonszenvesebb számomra az egyszerű élet Na774 . és az estélyi ruhákra meg az autóra mutatott. vagy hogy beülhessünk a rakparti büfébe egy hamburgerre.. .Nagyon hiányzott nekem. . és Bernie csak akkor jutott végre szóhoz. maga egyszerűen gyönyörű! . mint az állandósult forgószél.

hogy négy nap múlva visszautazhasson. Patricket fogja helyettesíteni az ügyeletben. .Megan megértette a helyzetet.pában. hogy visszakerült New Yorkba. mint hajdan. Szilveszter napját a napai völgyben akarta tölteni. Sokszor beszéltek róla. hogy eljött Bostonból. . ahol kellemesebb az éghajlat. -Bernie már szinte sajnálta. Már nem volt számára akkora vonzerő. ahol biztosan útjába akad a farmernadrágos Megan a frissen keményített fehér orvosi köpenyében. valamint a 775 . aki a karácsonyt átvállalta tőle. udvariasabbak az emberek. hogy szükség lenne egy harmadik orvosra. . keleten.Talán igaza volt.Maga elé mosolygott. mert eszébe jutott ottani életük. Már alig várta. Furcsa módon némi honvágyat érzett. miközben a Madison sugárút. Ezen az estén azonban távolinak tűntek ezek a gondok.Én mindig így érzem magam itt. . Szeretett volna visszamenni Kaliforniába.

Hetvenegyedik utca sarkán álló Szent Patrick-templom előtt kéz a kézben kiszálltak a limuzinból. Volt benne valami különleges: szolid elegancia és erő. Szoros családi kötelékei vannak. Megan még életében nem volt ilyen csinos. míg szegény Liz olyan magányos volt a világban. Többször megfordult a fejében. mint Liz volt. A ceremónia után találkozott az unokatestvéreivel. és Bernie a szertartás alatt végig büszkeségtől eltelt szívvel állt mellette. és Bernie-n kívül csak Jane és Alexander tartozott hozzá. mennyire más Megan. akihez bizalommal lehet fordulni. Bernie megtáncoltatta Megan sógornőjét. de ami ennél 776 . hogy vele lehet. beszélgetett a bátyjával meg a sógornőjével. nagyon szereti a rokonait. és Bernie roppant büszke volt. és meglepve tapasztalta. hogy nagyon rokonszenvesek. Olyan ember volt.

hogy iszonyatosan másnapos. Megant is. és Bernie nem állhatta meg 777 . majd utána fél ötig ücsörögtek a Carlyle Szálloda Bemelmans nevű bárjában. Hajnali kettőig táncoltak. és új dolgokat fedeztek fel egymásról. Megan pedig nagyon jól mutatott az élénkpiros gyapjúkabátban. ahol történeteket meséltek egymásnak. amikor érte ment és elvitte a Huszonegyesbe ebédelni. És másnap együtt ebédeltek. Bernie reggel hat körül ért vissza a limuzinnal Scarsdale-be. Reggel kilenckor egy sor tárgyaláson kellett részt vennie az áruházban. aki úgy tett. mintha a feleségét csípte volna fel a bárban. Ebédrendelés közben is a felesége hátsóján tartotta a kezét. és az elmúlt éjszaka bizony alig aludt. titkokat osztottak meg. és azt állította.fontosabb. Ugyanakkor azonban jókedvű és boldog volt. Ott öszszetalálkoztak Megan bátyjával.

férfias. Ez a fickó remek. mondta Megan. őrjítő és botrányos. . és magukra hagyták Bernie-t és Megant. És Megan ezt szerette benne a legjobban.És miért nem nyit ott egy saját áruházat. mondta Megannak: elegáns. A Huszonegyesben elköltött ebéd alatt Napáról beszélgettek. Bernie? Megan még mindig nagyszerűnek találta az ötletet. Marie-Ange elmentek a szállodájukba. reméli. van annyi esze. Végül Sam és a felesége. hogy Bernie-nek rendkívül jó szíve van. Mindketten nagyon vágytak már vissza. Sam kamaszfiús volt. okos.nevetés nélkül. a legfontosabbat azonban kifelejtette a jellemzésből. de ugyanakkor nagyon jóképű. hogy megfogja magának Bernie-t. aki kilencéves maradt. Azt. Aznap reggel néhány Bloody Mary koktél és tatárbifsztek felett Sam azt mondta a húgának. egy negyvenegy éves. meg a 778 . és éppen ilyenre van szüksége.

Így nem megy.Csak meg kell találni a megfelelő alkalmazottakat. Ha egyszer beindul.Hogyan tehetném? Az teljes embert kíván. valahányszor a téma szóba került. . Úgy döntöttek. hogy ebéd után el kellett búcsúznia Megantól. Ennek tudatában már nem fájt annyira. ha Megan ügyeletes. . de ezt Megan nem értheti. és ezúttal megint felébredt benne az érdeklődés.Majd gondolkodom rajta. . . együtt töltik. . . és megígérte.csillogást Bernie szemében. még akkor is. a délelőtti üzleti tárgyalások után kiautózik Oakville-be.Sokkal jobban érdekelte Bernie-t az új szilveszteri program. Ekkora naivitás hallatán Bernie csak mosolygott.De miért nem próbálja meg legalább? . Bernie-nek ez nem volt ellenére.Megan mindig biztatta. akár San Franciscóból. akár New Yorkból irányítható. Az 779 . hogy harmincadikán. Iszonyú mennyiségű munkát kell ilyen vállalkozásba fektetni.

hogy láthassa Megant. és a zavartsága bűntudatot ébresztett benne. amikor végre elindulhat Oakville-be.orvosnő összecsomagolt a szállodában. Bernie csak akkor döbbent rá. Nagy megkönnyebbülés volt. ki sem bírja másnap estig. milyen üres a ház. További két napot töltött a szüleivel és a gyerekekkel. az idő meg szinte repült. Azt nem tudta biztosan. az ügyeleti szobában van egy vakbélgyulladásos gyerekkel. Úgy érezte. útban San Francisco felé. Bernie-nek pedig Paul Bermannal kellett tárgyalnia. ám amikor Bernie telefonon kereste. amikor este 780 . azt mondták. majd visszarepült Bostonba. és nagyon várta. az élet és a szíve Megan nélkül. vajon Megan hiányzik neki vagy Liz. És amikor egyedül találta magát a házban. Két nap múlva a repülőgépen ült. Megan egy nappal korábban érkezett vissza Bostonból.

aki biztosan zseniális igazgató lenne.Megan izgatott hangjától Bernie 781 .válaszolt kertelés nélkül. Megan elmondta. Azt mondta..tizenegykor megcsörrent a telefon. hogy milyen tárgyalásokon kell másnap részt vennie. és a napai utazáshoz csomagolt.Olyan üres a ház Jane és Alexander nélkül. van egy barátnője. . mert ez a mondat az apjára emlékeztette.Most már igen . hogy az ő asztalán egy halom orvosi folyóirat áll.Ezt gyakran kérdezte tőle. erőszakkal kényszerítette magát. és mélységesen meghatotta az együttérzés. És biztosan megkedveli. . mire Bernie elmosolyodott. Megan pedig ismét szóba hozta a napai áruházat. de persze nem tette. . és ennek annyira megörült. Bernie? .Jól van. A hálószobában volt.És Liz nélkül. meg nélküled.Philippa Winterturnnek hívják. Beszámolt róla. . hogy minden bűntudata ellenére csak Meganra gondoljon. Megan hívta..arra. . . hogy legszívesebben sírva fakadt volna.

.Rendben van. . és most épp nincs állása. Bernie. Higgye el. Tetszett neki ez a lelkesedés. aki a környezetemben él. mennyi örömet szerezne Bernie-nek.Más járt azonban a fejében. együtt főzik meg a va782 . Majd gondolkodom rajta. Nagyszerű szakember.nevetett Megan . ideális lenne! Valamikor a Női divat-nak dolgozott. . Egyebek között a szilveszter. Ha akarja. micsoda név! . Úgy határoztak. A korát meghazudtolóan őszül. Meg. bemutatom magukat egymásnak. meg a Bendel cégnek New Yorkban.Te jó ég. Megan pedig tele volt ötletekkel.Megan dédelgette magában az áruház ötletét.Furcsa. a szeme szürke. Megérezte. és ma összefutottam vele Yountville-ben.elmosolyodott. .de tökéletesen illik hozzá. Megan majd bevásárol. az már igaz . másnap este Bernie házában vacsoráznak. a legelegánsabb lény.

És amikor letette a telefonkagylót. Bernie már alig várta. éjfél előtt nem hívják beteghez. Látta. de ezúttal nem nyitotta ki. kényelmes flanelnadrágot húzott és vastag pulóvert. 783 . Még akkor is. hogy láthassa. és nyomban átöltözött. hogy Megan újabban nagyon boldog. az izgalomtól hevesen vert a szíve. Araszonként távolodott Liztől. és amikor a rendelőhöz ért. Negyvenegyedik fejezet Másnap délután hatra ért ki Napába. ha nagyon fáj. Utána elment Meganért. aki végignézte a jelenetet. Le akarta tenni a városi ruháját. . és ha kis szerencséjük van. Jones doktornő! tréfálkozott Megan kollégája. most legalább megtudta. majd megforgatta.Némi józanságot. Bár Megan nem említette. Nem akart a közelébe menni.csorát. hogy így kell lennie. Liz hajdani szekrényére nézett. Bernie pedig magához húzta. Megan nyitott ajtót. miért. ha lehet. Tudta.

. . Bernie pedig azzal ugratta. nyomban megszólalt a csipogó.Már megtörtént. és egy perc múlva összeráncolt homlokkal tért vissza. ha 784 .Sajnálom. Megan pedig elment telefonálni. . Negyvenegy beteg kereste fel aznap. .Nem a tűzoltókat kellene kihívni? .Bernie feltette a kávét. . Alighanem az orrát is eltörte.Egek ura! . úgyhogy nyugi. hogy megállapítsam. nincs-e agyrázkódása.Sóhajtva leült. Megan bocsánatkérően pillantott Bernie-re.gyanította. salátát.Mi lenne. és bezárkózott a fürdőszobába. beverte a fejét. hogy így lesz.Egy kamasz felöntött a garatra. Bernie a bevásárlószatyrokat az autóhoz vitte. Bernie házában marhasültet készítettek. és mihelyt megették. hogy nem dolgozik eleget. Hármasban indultak el. és hálásan fogadta a csésze kávét. közben Megan beszámolt neki a nap eseményeiről.Szörnyülködött Bernie. hogy ezek ketten New Yorkban is találkoztak. . . amelyet Bernie mosolyogva nyújtott oda neki. A srác elájult. Tudtam. .Én is. A barátja vagyok. és azért kellek én.

Így is lett. hogy Megan veszélyben lehet. -Kellemes és meleg ez az autódünnyögte vidáman Megan. ébren tart. . hogy az Austin teteje beázik. netán kényelmetlen kö785 .Nagyszerű ötlet! . különben már néhányszor biztosan nekimentem volna egy fának.Nagy szerencse. Megan pedig meghatódott az ajánlattól. szerencsére.Csak igya meg a kávéját.ma este én látnám el a sofőri teendőket? . . erre. hogy még ha éjszaka megyek is a kórházba. addig én berakom a mosogatóba a piszkos edényt. hogy Megan szilveszter éjszakáján autót vezessen.Nem akarta. Olyan hideg és huzatos. Az este ünnepi jellegéből még az sem vont le.Bernie-nek nem volt ínyére a gondolat. még nem került sor. és néhány perc múlva már robogtak is Napa felé Bernie BMW-jében. De miután a fenekem majd befagy. . Útközben zenét hallgattak. hogy Megan ügyeletben volt.

Roppant hivatalosan festett a fehér köpenyben. és egy fél óra múlva már vissza is jött. ő szállíthatja. se agyrázkódása nincs.Minden rendben? .. bólintott. Miután ellátta a beteget. levette a köpenyt. megeszik a desszertet. úgy határoztak. hogy ezen az éjszakán. Megan nem akart pezsgőzni. Megan azt ígérte. amikor az országút tele van részegekkel. Jonest kérjük az ügyeleti szobába! A kórházban már a hangosbemondó szólította.. . amíg az ügyelet tart. . Bernie pedig egy halom újsággal letelepedett az orvosi szobában. és újabb kávét főznek.Dr. mielőtt a szülei 786 . majd kiléptek a kórházból. amikor odaértek. és holnap nem lesz valami fényesen. . a lehető leggyorsabban végez. dr. a karjára dobta. Megivott egy fél liter rumot. Jones. és nagyon örült. Szegény kölyök nagyon berúgott.rülmények között vezet. Hatalmas dudor lett a fején.Könnyű dolgom volt. de se az orrát nem törte el. visszamennek Bernie házába.

. elég különös dolgokat műveltem. Bernie tekintete egészen ellágyult.Nevetve idézte az emléket. de soha nem fogom elfelejteni. .Harmincnak sem gondolta volna az ember. úgy érzem.észrevették. Összenéztek. . a rumot meg tequilával kevertem! Amikor felébredtem. nemhogy harminchatnak. mintha százéves lennék. és arra lettem figyelmes. agydaganatom van. Bernie-nek még azt is nehezen akaródzott 787 .Amikor ilyen régi históriák jutnak az eszembe. Megan nevetett.Még szerencse. Valaki egy mexikói vacsoraestet rendezett. és nem is ugattam.Én marguerita koktéllal ütöttem ki magam a harvardi évek alatt. . hogy nem néz ki annyinak. Mint utóbb kiderült.Hűha! Egyetemista koromban egyszer én is csináltam ilyet. csakúgy. szerencsére nem rohangásztam pucéron az utcán. . . Másodévben történt. mint Bernie. azt hittem. hogy nem tudok talpra állni.

Furcsa körülmények között töltik a szilvesztert. így viszont nagyon kellemes a szilveszter.Én is örülök. Megan pedig feltette a vizet a kávéhoz. . Néhány perc múlva Bernie a konyhában talált rá. Bernie . Bernie tüzet gyújtott a nappali szoba kandallójában.Nagyon örülök. Bernie bevitt neki egy csésze gőzölgő kávét. Kedves volt. békés arccal ült a kandalló előtt.elhinnie. hova repült az idő? Másfél óra múlva értek vissza Bernie házához. Feltétlenül találkozni akartam magával.mondta mosolyogva. miközben Megan keresztbe tett lábbal. és rámosolygott. aki számít. . de mind a ketten örültek neki. Néha azon morfondírozott. Olyan magányos voltam a San Franciscó-i házban. hogy feljött erre a hétvégére. hogy a következő születésnapja a negyvenedik lesz. 788 . nyugodt. mert olyasvalakivel töltheti az ember. és Bernie is hasonlóképpen érzett. hogy kimondta.

hogy Megan imádja a foglalkozását.Olyan sokat ad a betegeinek.Nagyszerű! . . valami furcsa történt. amikor kimondta. . akkor meg miért is ne? . vagyis Megannak nem kellett kimennie. ha a kislány láza harminckilenc fölé emelkedik.Hogy képes erre nap mint nap? Iszonyúan fárasztó lehet. illetve hívják újra. Bernie 789 . de Megan ebből is értett.Csak nekik van rám szükségük. de csak egy hőemelkedéses ötéves gyerekről volt szó. és közölte. itt maradok ezen a héten.Úgy gondolom.Ez mindig kivívta Bernie csodálatát. hogy reggel látni akarja a gyereket. Majd innen járok be mindennap dolgozni. .. Már korábban is beszéltek erről.Nem volt benne semmi szomorúság. Elmondta a szükséges utasításokat. . Bizonyos szempontból a betegeihez ment feleségül. . Meg. .Óvatosan fogalmazott.Ekkor ismét megszólalt a csipogó.Megan arca felderült.De Bernie tudta. De amint Bernie-re pillantott. . . amíg a gyerekek a szüleimnél vannak.

. és választ sem várva újra megcsókolta. mit is tesznek és miért. .. Azzal. hogyan is kell.Bernie fürkészően pillantott Meganra. egyre jobban belejött.Most mondjam. majd erősen magához szorította.Megan már szédült. Nem tudott megálljt parancsolni magának. a szemében azonban csak a gyengédséget látta. már nem tudta magába fojtani a vágyakozást. .Bernie? .Megan nem tudta pontosan. hogy bocsánat? . Hogy szereti Bernie-t. Hosszan csókolta. És a világ legtermészetesebb módján magához húzta és megcsókolta. Túlságosan régen vágyott 790 .Miért mondaná? . hogy megölelte. mint aki menet közben tanulja. Bernie pedig csókolta. és egyre jobban esett.egyszer csak nem tudta többé tartani az önmaga által emelt határokat. Egyvalamit azonban tudott. . Mindketten kifulladtak. .

Bernie. megpróbált Lizre gondolni. de képtelen volt.Elnézést. . az ablakhoz lépett. a lapos hasára csúsztatta a kezét. majd a szemébe nézett.Mélyet lélegzett.rá. hogy ez igaz. hogy nem bírt magával.Nem tudom.. .. Segélykérő tekintettel fordult Meghez.. és ettől elöntötte a rémület. Hatalmas erekciója támadt. ... és most már annyira kívánta Megant. nedves volt a szempillája. Magához szorította az asszonyt. aki megállt a háta mögött. hogy ezzel tisztában lett volna. a tenyerébe fogta az asszony mellét... majd egészen bele 791 . Meg! . Meg.Bernie tudta.Én is szeretlek.Semmi baj. Hirtelen elhúzódott az asszonytól. anélkül. mérhetetlenül zavarba jött attól. felállt. az arca pedig komoly és eltökélt. senki sem bánt.. . . hogy a nadrágján látszik az az óriási dudor. és a barátod vagyok. mert érezni akarta a melegét. és sírni kezdett.Mire Bernie a karjába zárta. hogy szeretlek. . de az biztos. mit érzek.

Meganhoz tapadt. amikor Bernie a kanapéra vitte. A merev nemiszerv készséggel simult az asszony tenyerébe. és belenyúlt. a férfi meg úgy érezte. Megan élesen felkiáltott.az aszszony nadrágjába. Bernie lehámozta maradék ruhaneműjüket. a melle apró volt és feszes. Meg teste világított. Megan gyengéden kigombolta Bernie nadrágját. majd a férfi érintésétől megkeményedtek a bimbók. Meg pedig halkan felnyögött. hogy 792 . és ott feküdtek a kandalló előtt. gyengéden megérintette az asszony ölét. és a vágytól szinte elfulladt. majd beléhatolt. Az asszony Bernie-be kapaszkodott. és lassan felfedezték egymás testét. És az asszony nem tiltakozott. s nem sokkal később mindkettejükből kitörtek a vágy és az öröm hangjai. finom bőrének színe a hold fényére emlékeztetett. amikor elélvezett. Lehúzta Meg nadrágjának a cipzárját.

Köszönöm .suttogta Bernie. mivel mindörökre szólt. Emellett még nyugalmat és biztonságot is..vége az életének. a melegsége és a segítsége. amint a gyönyörök csúcsára értek..suttogta ismét. hogy valaha még egyszer ki tudom mondani. Megan mosolygott. . majd együtt tértek vissza a földre. akit a tűzbe bámult. magához szorította. és iszonyúan nagy szüksége volt rá. -Nem hittem. és Megan arcának láttán el is hitte. és arra gondolt. akár egy 793 .Bernie olyan megkönnyebbülést érzett. Bernie lehunyt szemmel. szeretlek! Bernie kinyitotta a szemét. mint azt valaha is képzelte. Elrugaszkodott Liztől. mennyire szereti ezt a férfit. Jobban kellett neki. .Ne mondj ilyet. Nagyon sokat kapott ettől az asszonytól. hogy Megan mellett lehet. és ez talán még a halálánál is fájdalmasabb volt. A szerelme. Hosszú ideig feküdtek szótlanul. gyengéden simogatta Megant. . . mint még soha.Szeretlek! .

de megenyhültek a vonásaik. hiszen boldogok. De tisztában volt ennek a veszélyeivel is. . fekete. Bernie tréfásan felemlegette. Megan még fázott is. hogy nincs miért aggódni. mihelyt rájöttek. hogyan töltötték az óév utolsó estéjét.elveszett gyermeket. Leült a tálalópulthoz. majd utánament a konyhába. Aggódva pillantottak egymásra. Bernie feltette a kávét. állát a tenyerébe. Negyvenkettedik fejezet Másnap reggel mind a ketten törődötten ébredtek. hogy nagyon szép férfi vagy? . kócos hajával. Újév napja volt. sűrű. 794 . és Bernie az ölelésében aludt el. a könyökét pedig a pultra támasztotta. és senkihez sem vonzódott még úgy. Megan pedig nevetett. Nagyon szép volt hosszú. mint hozzá. felvette. mint Bernie.Tudod.Még soha nem feküdt le olyan szexi férfival. Megan pedig megtalálta a férfi egyik régi köntösét.

minden nélkül. . hogy visszamegyek. szépséges hölgy? . ha egy ideig nem 795 . Megan átélt már néhány tragédiát az életben. és néhány hónap múlva visszaköltözik New Yorkba. . az asszony úgy itta. bárcsak maradhatnék. Még nem jutott túl a felesége halálán. Megan pedig elég idős volt ahhoz. Mi lenne.Az jutott eszembe. majd odanyújtott Megannak egy csésze gőzölgő feketekávét.Vállat vont.Végtére is Bernie egy szomorú ember. . de már nem is lelkesít annyira. Az első néhány itt töltött évben csak ekörül forogtak a gondolataim. hogy tudja: olykor az őszinteség a legfájóbb. . milyen szomorú leszek.Most meg azt kívánom.Furcsa. Kötelező volt az őszinteség. . ha viszszamész New Yorkba. és a sebhelyek nem tűnnek el nyomtalanul. Ezt nem is titkolja.Min gondolkodol? Mitől vagy ilyen komoly.Értelmetlen lett volna a kertelés.

. majd gyengéden 796 . .Megan elpirult. . Mondtam is az ápolónőnek.. Újra megkívánta. hogy ezt mondod. mennyire szereti. nős vagy. Maga is meglepődött. Ahogy azonban Megant nézte. mire Bernie odaült mellé.Szép kis beszéd! Az éjszaka nem voltál éppenséggel hűvösen tartózkodó! . . többet akart. fantasztikus vagy. Pillanatnyilag a szerelem tündérországában éltek. többre vágyott a megkaphatónál.felelte Megan filozofikus mosollyal. .Így volt. Örökre a magáénak akarta tudni.Bernie felnevetett.Akkor is fájni fog . Komolyan! . azt hittem.De a te szempontodból alighanem megéri. nyomban azt gondoltam.beszélnénk róla? . Hazaúton pedig kiselőadást tartottam magamnak arról.Kedves.Bernie bármire hajlandó lett volna érte. miért nem vonzódhatok a betegem apjához. . Megan elmosolyodott.Amikor először jártál Alexszel a kórházban..

és ezúttal az ő ágyán szeretkeztek. Bernie pedig bevezette Megant a hálószobájába.Megan nagyon örült. amit az asszony percekkel azelőtt oly gondosan maga köré tekert. . hogy Patrickkal ellássák a betegeket. Meg. be kell mennie a kórházba. ahogy a víztől csöpögve a férfi felé fordult. a férfinak el kell őt hagynia. felöltözött. De tudta. .Biztosan velem akarsz jönni? . és közölte.Veled megyek.megoldotta a köntös övét. mint az elmúlt két évben bármikor. Megané pedig barátságos volt. . hogy ez egyúttal veszélyes is. Mintha az első szeretett asszony elvesztése után 797 . Előbb vagy utóbb. végül Megan lezuhanyozott. A ruhadarab a földre hullott. és hogy megoszthatja vele az életét.Bernie hangja őszintén csengett.Bernie szeme boldogabban ragyogott. . hogy mellette van. majd még egyszer. .Nem bírom nélküled.

meg ennivalót. . mint Lizzel a megismerkedésük után. egyenesen Megan rendelőjéhez hajtott. Bernie teljesen ki volt éhezve a szerelemre és a szexre. A gyerekek hazaérkezése előtti utolsó estén Bernie pezsgőt bontott. hogy nem tart örökké. együtt ettek. megitták. futottak és nevettek. és úgy érezte. és akkor vége. Egy nap vissza kell mennie New Yorkba. A hét végén egy lépést sem tettek egymás nélkül.nem akarta volna elengedni a másikat. Olyan volt ez az időszak. sétáltak. amíg Paul Berman meg nem találja az utódját. Ezúttal mindketten tudták. 798 . meg a szeretetre. apró ajándékokat vitt neki. van mit pótolnia. aludtak. Egész héten korán ért haza a munkából. Csakhogy most oly távolinak tűnt. és Megan vacsorát főzött. és mégis más. miközben napjában háromszor-négyszer is szeretkeztek.Rendben. még ha egyetlen távol töltött óráról volt is szó csupán.

és az illendőség mindkettejük számára fontos határait át ne hágnák. és Bernie-t roppant lehangolta. és zavartalan. Ha le akarnak feküdni egymással. .Annyira fogsz hiányozni. hogy észrevétlenül hazaérjen. hogy el kell mennie. vagyis Megan és ő nem alhatnak együtt nyíltan anélkül. és reggel hatkor kell visszaindulnia. ám szenvedélyes éjszakát töltöttek egymás karjában. hogy ne lehessen ostoba hazugságokkal megtéveszteni.Nem akarlak itthagyni. Másnap Bernie szabadnapot vett ki. vagy Bernie a nyaralóban éjszakázhat. hogy a kislányt fel ne kavarnák. de a család hatkor érkezett. A gyerekek hazatérte után semmi sem lesz a régi.Hajszál híján sírva fakadt. hogy Megannal lehessen. el kell utazniuk valahova. így négy órakor el kellett indulnia San Franciscóba. . Meg 799 . Meg! . Jane elég nagy és értelmes ahhoz.Tíz napja egyetlen lépést sem tettek egymás nélkül. .Aznap éjszaka Patrick volt az ügyeletes.

ezt megígérte magának. és legszívesebben visszafutott volna. Bernie betöltötte a szívében azt a helyet. szerelme tárgya még mindig ott van-e. Megan tudta.A hétvégén találkozunk. Itt leszek. . amikor Pip dadussal és a 800 . hogy saját szemével lássa. talán jobban. szerelmem. Bernie pedig megígérte. és azt is tudta. hogy mélységesen szereti. hogy el kell engednie.pedig csókkal jutalmazta ezt a mondatot. úgy érezte. Ám amikor a repülőtéren várta őket. hogy belékapaszkodjon. ahogy ezt mondta. és várlak téged. . ha muszáj. . mint ahogy bevallhatja. és egyébként is.De az már nem lesz ugyanaz. Teljes erővel azonban csak akkor hatalmasodott el rajta ez az érzés. Nincs joga.Nem megyek sehova. valami nagyon fontosat elveszített. amely oly sokáig állt üresen. Megható volt. felhívja. hogy miután a gyerekek lefeküdtek. Ezt mind a ketten tudták.

hogy Isten megbünteti érte. hogy van valahol egy doboz. mintha az asszony ott állna.A Nagyi mondta. . 801 . mintha elárulta volna Lizt.Nem találom a fényképeket. Fényképalbumot akart készíteni nekik ajándékba. és szemrehányást tenne neki azért. és amikor Bernie kinyitotta Liz szekrényét. Elárulta a feleségét. Nem bírta Liz szekrényének a látványát. a Nagyi meg a Nagypapa régi fényképeivel.gyerekekkel hazaért. .De igenis ott vannak azok a fényképek erősködött Jane.A szakáll mögött iszonyúan sápadt volt az arca. olyan érzése támadt. . . ami Megan és közte történt. és a fényképek nélkül ment ki a szobából. Ezúttal tényleg keresett valamit. Úgy érezte. Becsapta a szekrényajtót. Mit csinált? Mit tett Lizzel? Talán elfelejtette? Erről van szó? Bűnt követett el! Hatalmas bűnt! És biztosra vette. Jane megesküdött.

vajon a gyerektől vagy Liztől kér bocsánatot. aki látta. Annyira hiányoztatok. hogy azt hiszem. . tudja az okát. amelyben Lizzel élt. .Bernie maga sem tudta. . Bernie visszament a házba. mit beszél. drágám.Bernie odafordult a gyerekhez.Sajnálom.ordította Bernie. Különösen ebben az 802 . Különösen most. és úgy vélte. egy kicsit meggárgyultam.Semmi. Rosszul érzed magad. erre rémülten odarohant hozzá és átölelte. hogy az apja szeme könnybe lábadt. hogy mielőbb a közelébe akart kerülni. hogy furcsa a hangja.Jól vagy.. .De igen. .Nincsenek itt! .Mi a baj? . felhívta Megant. és ez fájdalmas emlékeket ébresztett. drágám? . . ám amikor a gyerekek már ágyban voltak. Apu? . de jól ismerte Bernie-t. Úgy érezte. .Nem tudja.Megan hallotta. majd idegesen kiment a konyhába. megbolondul nélküle. és olyan ellenállhatatlan vágyat érzett.Jane kicsit zavarba jött.

.Igen. ha nem. ne mentegetőzz! Az életeddel azt csi803 . Bernie. Megan azonban ebből is értett.Hát jó.Megan elmosolyodott. de bizonyos fokig ideges is lett. . Saját tisztázatlan gondolatai zavarták. . . no meg a bűntudat is. aki felsóhajtott. ..Még mindig ott vannak a ruhái? Bizonyos mértékig ez is zavaró volt. mintha még élne.. hogy a férfit a bűntudat gyötri.Nem. . nem hallgat el semmit.. . Bernie pedig felnevetett. . Megan azonban nem kérdezősködött tovább.Jaj-jaj! .A hangja nem volt túl meggyőző. azt hiszem.állapotában.Gyötör a bűntudat.Csak így tudta megfogalmazni.Megan már kiismerte Bernie-t. A kérdésektől ugyan megkönynyebbült.Mintha az anyámat hallanám. Megan tudta. .Igen. . az utóbbi azonban valós volt és leküzdhetetlen.. . és olyan volt.. hiszen az őszinteség közelebb hozhatja őket egymáshoz.Bernie úgy döntött. .. .Az sem baj. Kinyitottam a szekrényt.

aki ezt mondta. és hogyan érhet haza másnap hajnalban. a Dadus tudja hol találja meg.nálsz. hogyan töltheti vele Bernie a péntek éjszakát. . melyben oly hosszú ideje nem volt része. hogy üzleti ügyben Los Angelesbe kell utaznia. a kezére játszik a szerencse. Újra azt érezte. amikor azt mondta Jane-nek. .Szeretlek.Hanem máshogy. Csak nem úgy. Hosszú ideje ez a legjobb. És a rákövetkező hét szerdáján is. . Vasárnap is. És sikerült. Attól kezdve minden héten ezt mondta otthon. ha netán valami történik a 804 . ami velem történt. Csak Pip dadus tudta az igazságot. nem kergetlek az őrületbe.Kicsit elpirult. . Mikor találkozunk a hétvégén? Megbeszélték. és Bernie ezért csak még jobban szerette. kellemesebben. amit akarsz. Bernie elmosolyodott. Bernie azt akarta.Dehogynem.Megan volt az első. és szívből remélem. egy alkalommal pedig egy héten két éjszakát is távol töltött. . ahogy gondolod.

és a vállát is megveregette. ott hívja. hogy 805 . amelyik véletlenül leesett egy fáról a ház közelében.kérdezte egy napon. ki az illető hölgy. A Dadus mindig halvány kis mosollyal kívánt jó utat. és azt mondta. De meghagyta a telefonszámot. aki lelkesen visongott. amikor épp a piszkos edényt tették a mosogatóba. Azt nem árulta el neki. . Jane-t megtanította. ki a másik fél. Hétvégeken Napába mentek.Miért szereted annyira. és Megan meglátogatta őket. sőt mintha természetesnek vette volna. Jane pedig lassan beadta a derekát. Apu? . valahányszor meglátta. és helyre is rakta a madár kificamodott lábát.gyerekekkel. hogyan csináljon fészket egy kismadárnak. ha baj van. Kissé zavarta a helyzet. Nem tartotta megbotránkoztatónak. azt is tudja. de a Dadus soha nem tett megjegyzést. Bevásárló körútjaira olykor magával vitte Alexet. Bernie gyanította.

Nem ismerem olyan régóta. kedves és melegszívű.Megbotránkozott. Az utóbbi időben azonban megkérdőjelezte ezt a döntést is. nem tudta utálni Megant. Ő már két ilyet is talált. Szerencsés fickó.Mert nagyon kedves. Hazudni nem akart. akiben mindez megvan. és túlságosan is kedves a gyerekekhez. nem tölthetik-e 806 .Szerelmes vagy bele? Bernie-nek torkán akadt a szó.Jane elképedt. és amikor áprilisban Bernie-nek Európába kellett utaznia. de egyúttal elsietni sem akart semmit. . annyira még nem. . és nem tudta.Jane bólintott. . mint az Anyuba? . . Ahhoz túlságosan is szeretetre méltó volt. Jane megkérdezte.Tényleg? Annyira. A szerencséje addig tart. ameddig Kaliforniából vissza nem költözik New Yorkba. Szóval komoly az ügy. és mérges arcot vágott.segítsenek a Dadusnak. Ritka az olyan ember. mit válaszoljon. . . De bármennyire akarta is. . Értelmes.Nem.Talán.

. de ha a nappali szoba kanapéján alszik. Egy nő az illető. Bernie időben érkezett vissza Alexander harmadik születésnapjára. . Pénteken.Olyan hallgatag vagy. akit egy másik áruházból akar át807 . a tanítás után.Megannal a hétvégeket. . . . És remekül töltötték együtt az időt. utána Bernie hosszú sétára indult Megannal. márpedig így döntött.kérdezte aggódva az asszony. Ez döntő áttörést jelentett. nyomban Meganhoz mentek. hamarosan meglesz az utódom. . Együtt ünnepelték.Történt valami New Yorkban? . és Bernie a megkönnyebbüléstől és a hálától csaknem elsírta magát.Velük küldhetem a Dadust.Megígérte Jane-nek.Komolyan szeretnéd? . hogy legalább megkérdezi Megantól.Megan háza ugyan kicsi volt. a gyerekeknek pedig a dolgozószobáját.Nagyszerű lenne! . akkor átengedheti a szobáját a Dadusnak.Berman úgy gondolja.

Nem akarlak elhagyni. ha eljön az ideje.A szeméből sugárzó aggodalom nagyon meghatotta az asszonyt. és aznap este az Auberge du Soleilbe mentek vacsorázni.Bernie pezsgőt hozott. Meg? . . és remekül szórakoztak. Pillanatnyilag a pénzen huzakodnak. És aznap éjjel olyan hévvel szeretkeztek. Paul azonban rendszerint győztesen kerül ki az ilyen csatákból. Bernie tudta. hogy megünnepeljék a jó hírt. Mit csináljak. . Berman elveszítette a játszmát: a kiszemelt utód kétszer annyiért újabb szerződést írt alá régi munkaadójával. . jobban. mintha a világ vége volna másnap. hogy megmondja.Iszonyúan hiányzott neki Európában is. Két héttel később Bernie személyesen jött el. hogy ez csak haladék. Bármekkora volt is a megkönnyebbülés. mint valaha is feltételezte.Halleluja! . Bernie másnap 808 . .csábítani.Majd találunk valami megoldást.

809 . mialatt te Európában jártál. az országút közelében. mintha a más felesége lenne: elismeréssel. Megan pedig sok mindent tudott az épületről. aki szegény meghalt. . Kilencvenegy éves volt.reggel nyolckor készült visszamenni a városba. Megan azonban ragaszkodott hozzá.Bernie az órájára pillantott. hogy indulás előtt megmutasson neki valamit. Egy gyönyörűséges kis Viktória korabeli házat mutatott.Csoda szép! Kié? . Ő ment előre a saját autóján. .Nem.Meg akarod venni? . .Ez a ház egy hagyaték. de birtokvágy nélkül. Mosesé volt.Bernie úgy nézte meg. a ház pedig tökéletes állapotban van. Megan ellenben úgy mosolygott rá. . Jobb ötletem van. Hajdanán Mrs. . a szőlőskertek között. Nem késhet el az üzleti tárgyalásról.Bernie kíváncsiskodni kezdett. mint akinek van még valami a tarsolyában.Micsoda? .

De ha csupán néhány hónapig maradsz.Jaj.. elakadt a szava. mikor megy vissza New Yorkba. Legalább gondold meg. akkor is remek befektetés.A férfira pillantott. . hiszen sejtelme sincs.. ..Bernie nem akart csalódást okozni. . Mellesleg a környéken van legalább fél tucat jó építész.Miért nem? Legalább hadd ismertesselek meg Phillippával. . hogy szinte kislányos lett az arca. ha itt nyitnál egy áruházat? Addig nem akartam szólni. Bernie-t meghatotta ez a lelkesedés. . hogy mész vagy maradsz. Bernie! . Meg! Nem tehetem! . mekkora energia kell egy áruház beindításához.Drágám. .. de tudta. hogy nem vághat bele a vállalkozásba. míg ki nem derül. árubeszerzőkre. de Megan aligha tudja felmérni.Miért? Te magad is el tudod mindezt végezni..Mi lenne.Nemcsak igazgatóra van szükséged. akinek 810 .Olyan izgatott volt. hanem építészre.

. . de most indulnom kell. de csak futólag.Jó. hogy Bernie egy áruházra vágyik. majd gondolkozom rajta. Szombaton jövök. és integetve elhajtott. de az övéhez fogható szép arcot Bernie még az életben nem lá811 .Bernie nevetve belecsípett Megan fenekébe.Hajlandó vagy Phillippával együtt ebédelni? . és ugyan miért ne válthatná valóra az álmát? Ő pedig minden lehetséges módon segít majd neki. Az egész élet az együtt töltött napokra épült. hogy megvalósuljon az álma. úgyhogy Megan csalódott arcot vágott. jó! . Tudta. remélve. és kis szerencsével talán itt marad Kaliforniában. Negyvenharmadik fejezet Phillippa Winterturnnek roppant furcsa neve volt. . Megan pedig mosolyogva indult a kórházba. beszállt az autójába.felcsillant a szeme.Holnapután. Joga van ahhoz.Jó. hogy a cselvetés sikerülni fog.

Még az sem zavarta.tott. és nagyon sok mindent csinált már az életében: vezetett áruházat Palm Beachben. dolgozott a Women's Wear Daily és a Vogue szerkesztőségében. őszülő asszony volt. de Bernie úgy érezte. Phillippának határozott elképzelései voltak. hogy közben visszahívták a rendelőbe. mutatós. a 812 . és mellesleg tervezői diplomát szerzett a Parsons Főiskolán. hogy tegye a helyére egy nyolcéves gyerek csuklóját. Megan nehezen leplezett mosolygással hallgatta a beszélgetésüket. Amikor visszaért. Az ebéd végére Bernie szeme lázban égett. és boldogan csatlakozott hozzá. ők ketten még mindig beszélgettek. Az elmúlt harminc évben a kiskereskedelem minden szegletét kipróbálta. A beruházáshoz ugyan nem volt meg a tőkéje. Ötvenes évei elején járó. egy egész áruházláncot Long Islanden. valamint gyerekruhákat is tervezett.

kölcsönöket maga is elintézheti a bankokkal. amilyenről részletesen beszélgettek. Hirtelen újra kísérteni kezdték a régi lidércek. Bernie mindig tartózkodó és zaklatott volt. Bármikor hívta fel akkoriban Paul. ám értelmetlen lett volna ingatlant vásárolni Kaliforniában. legalábbis ami testi valóját illeti. amelyet Megan mutatott neki. hacsak nem befektetés céljából. Hiszen előbb-utóbb mégiscsak vissza kell térnie New Yorkba. és ezért kötekedő volt Megannal. A szíve. hogy nem látta értelmét egy olyan vállalkozásnak. Túlságosan gyakran jutott az eszébe Liz. 813 . Többször megnézte az épületet. Bernie az egész nyarat a San Franciscó-i áruházban töltötte. A gondolat azonban a Phillippával elköltött ebéd után is komolyan foglalkoztatta. A ház szinte őérte kiáltott. A problémát csak az jelentette. és talán némi segítséget a szülei is nyújtanak.

az esze és a lelke valahol máshol járt. Ez nem tetszett Bernie-nek. meg Pip dadus is: Ideális asszonya lehetne. Alexander egyenesen imádta. ha éjszaka behívták. valamint az áruház körül. hosszú sétákat tettek. vagy a háznál. Vegyes érzelmei roppant bűntudatot keltettek. visszafogott és segítőkész. és az asszony megérezte. Nagyon szeretett Megannal lenni. nem tett fel egyetlen kérdést sem Bernie terveit illetően. amelyet szíve szerint megnyitott volna. azt kívánta. szívesen elkísérte a kórházba. bárcsak megvehetne. mi játszódik le benne. csakhogy neki 814 . a férfi pedig ezt hálásan nyugtázta. és lassan Jane is. Hét hónapja éltek együtt lopott időn. Megan nagyon nyugodt volt. Remek asszony! De Bernie-t már ez is aggasztotta. és előbb vagy utóbb döntésre kell vinni a dolgot. Napában Megannál. amelyet. és Megan nagyon kedves volt a gyerekeihez.

és ha Jane erre bármikor kísérletet tett. vonszolta el magát az iskolába. hiszen a két asszony két egészen eltérő személyiség. Bernie már szinte utált a városban lenni. és folyton az járt a fejében.be kell érnie Liz emlékével. a San Franciscó-i háza pedig egyenesen lehangolta. Liz 815 . és közben óráról órára fogyott az ereje. Ezzel a jellemzéssel nem lehetett nem egyetérteni. Megan alaposan kiismerte a gyerekeket. Az emlékek már nem voltak boldogítóak. milyen volt az élet. amikor Liz beteg volt és haldoklott. Bernie már gyűlölt emlékezni. Megan kivétel nélkül mindig megakadályozta.A te mamád valami egészen különleges volt. és Jane is megvigasztalódott ennek hallatán. milyen erőfeszítéssel maradt talpon. főzött vacsorát a családjának. Bernie megpróbálta elkerülni az összehasonlítgatást. Bernie-t meg még náluk is jobban. .

rokonszenvesnek találta. és minden látnivalót megmutatott nekik. Bernie bemutatta a szüleit Megannak. Augusztusban Bernie szülei meglátogatták a gyerekeket. és Bernie szívesebben emlékezett más dolgokra. Korábbi leírásaiból nyilvánvalóan kiderült.két éve ment el. . Még neki sem sikerült ellenszenvet kicsikarnia magából. Az anyja átható pillantással mérte végig. 816 . mert nem volt ügyeletes. Bernie viszont dolgozott. ha rá gondolt. amikor Bernie anyja megcsókolta. és a szülei ezúttal is magukkal vitték Jane-t egy kis utazásra. lehetetlen volt száműzni a gondolataiból haldoklásának körülményeit. Másnap körbevitte Bernie szüleit Napában. Bernie nyárra Napába költöztette a családot: ugyanott laktak.Szóval te vagy a doktornő. Megan szemét pedig elfutotta a könny. Mégis. . Mondhatni. de láthatóan meg volt elégedve. Amikor visszaérkeztek.Csaknem büszkén mondta. kicsoda Megan. ahol egy éve.

.mondta szomorúan. Úgy érezte. . És Saint Helenában a Szent György nevét viselő vendéglőben erről beszélgetett vele. ezzel a rokonszenves fiatal nővel őszintén beszélhet.Időre van szüksége. mint régen . hogy a Megannal folytatott viszony ellenére a fia még mindig Lizt gyászolja.Bernie állapota bizonyos fokig javult: érzékenyebb lett. majd továbbutazott San Diegóba egy kongresszusra. Még mindig nagyon aggódott a fiáért. vajon megváltozik-e a helyzet valaha. Mrs.Még mindig nem olyan. Ruth inkább Napában maradt az unokákkal. . A választás sok 817 . Ruth úgy vélte.Lou csak néhány napot maradt. érettebb.Bernie két év elteltével is csak a gyógyulás útját járta. Fine. és nem tudta. És nyomasztóan nehezedett a vállára a sok rá váró döntés. de a régi életkedve Liz halálával elszállt. .

és a homlokát 818 . . saját áruház vagy a Paul Berman és a Wolff iránti hűség. Ruth is megnyugodott. . mint egy régi barátnőjéhez. Megan vagy Liz emléke.Ruth úgy beszélt hozzá. hogy el tud-e szakadni az emlékektől. .A felesége emlékétől. attól az illúziótól. San Francisco vagy New York. Szerintem most dől el.Mitől kellene elszakadnia? . és Megan tisztában volt vele. hogy még visszajön.Nehéz időszakot él át. a fájós pocakokat. Úgy érezte. .Ruth értetlenül nézett. Úgy érezte. Ameddig viszszautasítóan viselkedik velem. Ettől mindenki kicsit megriad. Ezzel a mosollyal csillapította a sajgó ujjak fájdalmát. azt képzelheti. . hogy az édesanyja egyszer visszajön. a lüktető füleket. .Ez egészségtelen .Mostanában olyan hallgatag. darabokra szakad. hogy ezzel az asszonnyal boldog lehet a fia. Megan pedig kedvesen mosolygott. Jane is hasonló időszakot él át.mondta Ruth.kínt okozott.

hogy Bernie saját áruházat álmodik magának a napai völgyben. Ha ezeken túljut. Megan pedig integetve elhajtott. Ettől az anyja csak még jobban nyugtalankodna. .És akkor miért nem lépsz? 819 . hogy Megant feleségül vegye. .ráncolta. Ebéd közben beszélgettek. . Fine.Majd hozzáfűzte: . . . vajon az egyik döntés nem arra vonatkozik-e.De normális. .Tetszik nekem ez a lány .Értelmes.Csodálatos nő! Bernie egyetértett. Mrs. és Ruth sokkal jobb kedélyállapotban tért haza. . .És szeret téged. nehogy felbosszantsa. -Tudja. szerintem Bernie most roppant nehéz döntések előtt áll.Bernie emlékezete szerint első ízben fordult elő. érzékeny és kedves.Megan nem említette. .mondta aznap este a fiának. Rámosolygott. meg fog könnyebbülni.Ruth nem kérdezte meg.Remélem. hogy az anyja gondosan ügyelt rá. .

Sokkal tartozom Paul Bermannak. Mama. . . . és az megérte. végtére is rengeteget tettél az áruházért! . Önnön érdekei ellen lépett.Annyival azért nem.És? Bernie ismét sóhajtott. 820 .Nem költöztetheti át New Yorkba a pacientúráját.Láthatóan ránehezedett a gondok súlya.Bernie-n látszott a kimerültség. . de a fia boldogságáért. a Wolff cég pedig nem akar mindörökre itt tartani engem. . az anyja szemébe nézett. mint te neki. hogy feláldozd az életedet.Nem ilyen egyszerű a helyzet. .Ez már nekem is eszembe jutott.Bernie hosszan hallgatott. majd felsóhajtott: . Bernard mondta Ruth halkan. Ruth-t elfutotta a pulykaméreg. .Nem élheted le az életedet egy áruházzal. a boldogságodat és a gyerekeid boldogságát! Szerintem ő sokkal többet köszönhet neked. és az anyja megszánta. az anyjának meg fájt érte a szíve.

Megan pedig annak. ölelkeztek.Megpróbálom. szeretkeztek. Három nap múlva Ruth a férje után repült San Diegóba. Soha nem unt rá a társaságára. . hogy elmegy.. Olykor egész éjszaka ébren ma821 . Bernie mosolygott. drágám! Ilyen szempontok alapján dönts. Mama.Remek asszony a mamád. . Bernie! Bernie rávigyorgott szerelme tárgyára. és Bernie nagyon sajnálta. . Ez volt az első együtt töltött éjszakájuk. sőt még Megan is hiányolta. majd odasúgta: . És imád téged. Örült. hogy újra Bernie-vel lehet. Ő is ugyanezt mondta rólad. és arcon csókolta az anyját. beszélgettek. Az évek során az anyja jó barátja lett. mióta az anyja elutazott.Nagyon tiszteletreméltó hölgy. hogy az asszonyok rokonszenveznek egymással. mihelyt lehetőségük volt.Kösz. órákat töltöttek együtt.De így kellene gondolkoznod. .Bernie végre elmosolyodott. és olyan nagyon jó volt újra Megan mellett feküdni.

Patricktól átvállalta az ügyeletet. de a kötelességtudata mindennél erősebb volt. majd utolérik Patrickot. Bernie közelebb húzódott hozzá. és még mindig kifulladva hevertek. . amíg a távolban meg nem csörrent a telefon.suttogta Bernie. Egymás iránti csillapíthatatlan vágyuk minden alkalommal meglepte őket. hogy felvegye a telefont. a mellbimbójával játszadozott.Csak most az egyszer ne. Nyolc hónapja voltak szeretők. .Megan imádta Bernie-t. . és addig szeretkeztek.. . és nem akarta. Ki volt éhezve a testére.És ha őt sem találják? . amikor Megan bocsánatkérően elhúzódott.. hogy otthagyja. a mellette fekvő asszony bőrének érintésére. és a negyedik csengetésre felkapta a telefont.. de máris elhúzódott tőle. ha téged nem találnak meg.Mintha hetek óta nem láttalak volna . csak hogy beszélgethessenek.Édesem. Sajnálkozva bár. de a vágy mit sem lankadt.. Teste a férfi szerelmének illatát 822 . muszáj.radtak.

. az arca aggodalmat tükrözött.Mi történt? Ennél rosszabb hírt még senkinek sem kellett mondania. jaj! .Beszéd közben 823 . Mikor? .. . .Bernie gyomra húszfilléres nagyságúra szűkült. Bernie.És egy jó aneszteziológust is kerítsetek! Máris indulok! .Drágám. Jones beszél. majd Bernie felé fordult. Milyen gyakran? Az intenzív osztályra!..Biciklizett. utálta is magát ezért.Sírni kezdett. Hol? . Jane-nel történt. .Letette a telefont.árasztotta. . és elütötte egy autó. Bernie pedig ment utána.Máris kapta magára a nadrágját. akit ő szeret. a szerelemről megfeledkezett. . és ebből Bernie már tudta..Ez volt a hivatalos hangja.Itt dr.. ... . . el kellett mondani az igazságot.... és le nem vette a kezét Megan hátsójáról. Mennyi? . amelyet rendszerint csend követett. hogy olyasvalakivel történt valami rettenetes. és hívják Fortgangot! . Nem lehetett szépíteni a helyzeten.

A lába. Megan odanyújtotta neki a farmernadrágját.. Pedig értette. hogy rosszabbul hangzik. . azonnal mondd el! Kiabálni kezdett. . Megan megsimogatta a férfi arcát. . Olyan képet vágott. mint 824 . Megan pedig már indult volna. s miközben Bernie csak bámult rá. Lehet. segített Bernie-nek öltözködni. Miután felhúzta a sajátját. hogy a gerince is megsérült. mint aki nem érti a hallottakat.Mi történt? Az istenit. Megan. Az idő meg rohant. és nem kizárt. ..Ne ess kétségbe! Most nem szabad! Be kell menjünk hozzá.Még nem tudom pontosan. Az Isten nem lehet ilyen kegyetlen! Egy életben kétszer meg végképp nem. A kórházba kell mennie. De ez még nem biztos. majd gyorsan megkereste a cipőiket. a karja és a csípője. csak nem akarta elhinni. hogy megnézhesse a gyereket.már öltözött is. és ortopédsebészt is hívattak.Mije tört el? Gyorsan el kellett mondania. .Uramisten! .Bernie a kezébe temette az arcát. Megsérült a feje.

nem igaz? Meg is halhat. .Bernie. Bernie megragadta Megan karját. . . . még az orvos számára is. nyomorék maradhat. miért történt ez az egész? ..Tudod. ugye? . és az ajtó felé ráncigálta Bernie-t.Megan már annak is örült.De rosszabb is lehet. és szinte kilőtt az autópályára. az asszony gondolkodás nélkül hátramenetbe kapcsolt. beszélj hozzám! .Nem. Gyerünk! Amikor beültek Megan kocsijába. Bernie csak bámult maga elé.Megan megtörölte a szemét.Rettenetesen hangzott. és pontosan így érezte magát.Bernie úgy festett. hogy Jane nem fog többé járni. Megan ellenben kényszeríteni akarta a beszélgetésre: . Az sem kizárt.. Ha pedig a fejsérülés agykárosodást okozott..Miért? .Nem..amilyen valójában. mint aki már nem is él. az nem lehet. vagy egy életen át vegetálhat. . hogy legalább 825 . akkor egyenesen katasztrofális a helyzet.

Az Isten megbüntetett.. és még erősebben nyomta a gázpedált. és gyere utánam! Mihelyt megtudom. .. nyomban elmondom. . És az Isten nem büntet téged. és már beállítottak mellé egy gépet.Megan szinte alig látott a könnyeitől. és. de a kórházig tartó úton végig beszélt a férfihoz.megszólalt. és én nyomban kiugrok a kocsiból. . Amikor már majdnem a kórház parkolójánál voltak.. mi van.Imádkozz érte.. Megan figyelmeztetően azt mondta: . szavai pedig mélyen megsebezték Megant. nehogy teljesen összeroppanjon. Nincsen jogom elárulni Lizt.Mert együtt voltunk az ágyban.Megállt a járművel. és azt mondta: . Bernie! Imádkozz! 826 . Esküszöm! .Szeretkeztünk. és azon fohászkodott.De igen. Százötvennel száguldott. . . nehogy a zsaruk elkapják. mennyi Jane vérnyomása. Szinte alig volt benne élet. Az intenzív részleg ápolónője a telefonban megmondta.Megállunk. Te állj be egy parkolóhelyre.Zokogni kezdett.

mit mond. és azt mondta. Megan pedig 827 . sapkában és maszkban. . majd húsz perc múlva kiment Bernie-hez zöld sebészköpenyben.követelte a választ Bernie. Meg? . . milyen súlyos a helyzet. Ráparancsolt. Megpróbálja megállapítani. ugye. Még csak el sem mondja neki. hogy elmondja neki a történteket. Felhívta a Dadust. ezért nem jön be a kórházba. nem mozdul a telefon mellől. Nem akarta megijeszteni Alexandert.Életben marad. és várja a híreket. . a mókaszinján pedig papírpapucsot viselt. Életben marad? .Szeretlek! Ezzel elrohant.Most az ortopédsebész van nála. hogy a Dadus alig értette.Bernie hangja élettelenül csengett. mennyire súlyos a sérülése. de annyira zokogott. így Bernie felmérhette. hogy szedje össze magát. Két gyereksebész érkezik helikopteren San Franciscóból.Megan hívta őket.

amiért elárulta Lizt. Majd elmondja neki később. egy idegsebészt is hoztak magukkal. és ha nagyon nagy szerencséje van. egy ápolónő hozott neki egy pohár vizet. Johanssen jutott erről az eszébe. ami biztos. 828 . a helyi ortopédorvos és Megan voltak az asszisztencia. A helikopter húsz perc múlva megérkezett. Rongybabaként rogyott le a székre. miután Megan újra eltűnt. Minden elő volt készítve. de a fejsérülés nem volt olyan súlyos. hogy nem az ő hibája. Csak erre gondolj! És ha mégsem? Nem tudta kiverni a gondolatot a fejéből. nem is büntetés. mekkora bűntudat gyötri. de a hely erre nem volt alkalmas. A San Franciscó-iak biztos. hogy Liz rákos. Újra el akarta mondani. még járni is fog. a két sebész pedig futva közeledett. amikor megmondta. .Persze hogy életben marad.látta a szemén. de viszszautasította.

Még mindig fáj! . Sok gyógytornára lesz szükség.. 829 . édes? . . és nem tudta abbahagyni a sírást. A karján és a lábán nyílt törés volt. . drágám. Ha a repedés a gerincén két milliméterrel mélyebb.. és bizonyos értelemben a kislány szerencsésen megúszta. sétálhat és táncolhat.. játszhat.kérdezte halkan Megan. akkor deréktól lefelé egy életre béna marad. amikor Megan ismét kijött hozzá. . . Bernie Megan karjában zokogott. minden rendben.Jane jól van.mint ahogy először feltételezték. majd Meganra nézett. Bernie-re mosolygott. Jane csípője és utolsó ágyéki csigolyája sérült meg a legsúlyosabban. Ez keltette a fő aggodalmat. Nézte az alvó kislányt. és Bernie a hisztéria határán állt.Másnap délután már azt is tudták. de futkározhat. és Bernie a hír hallatán ismét nyíltan zokogott. hogy járni fog.. A műtét négy óra hosszat tartott.panaszkodott a kislány.Hogy vagy. de legalább a műtét megvolt. És amikor Jane felébredt.

Megan rém büszke volt a bókra. Megan azonban beszámolt Bernie apjának a gyerek állapotáról. és úgy pillantott Meganra. és Megan egyetértett vele. Jane halványan mosolygott. a másikkal pedig a kislányét. De hamarosan kint játszhatsz majd az udvaron. akiket megrendített a történet. uram. Ahogy látom. . mint aki számít a segítségére. ahogy kell.mondta Lou megkönnyebbülve. és közben megbeszélték az elkövetkező hónapok teendőit. maga is mindent úgy tett. Jane legalább hat hétig lesz kórházban. .Egy darabig még fájni is fog.Köszönöm. . és Lou ugyancsak bíztatónak tartotta a helyzetet.. utána pedig még hónapokig tolószékbe kényszerül. Utána Bernie-vel elmentek hamburgert enni. A San Franciscó-i ház 830 .Jane nagyon szerencsésen megúszta . Bernie pedig egyik kezével Megan kezét fogta. Megan és Bernie együtt hívták fel Bernie szüleit.

.. .Tartozom egy bocsánatkéréssel.suttogta megértően az asszony.Olyan gyengéden pillantott az asztal túlfelén ülő asszonyra.Megan elgondolkodva pillantott rá.Semmi baj .. . és a Dadus sem bírná. mit mondott Megannak a baleset után. . Bernie pedig elmosolyodott. és Bernie ezt nem is bánta igazán.. amiért ennyire szeretlek. és olyan régóta...Olyan bűntudatom volt.Néha bűnösnek érzem magam. mintha ez nem járna nekem. . Hirtelen sok minden megvilágosodott számára. Napában kell maradniuk. és felfogadhatsz mellé egy instruktort... . mintha még hűséggel tartoznék Liznek. de most már világosan tudom.. és 831 . Jane amúgy sem mehet iskolába. hogy indokolatlanul. bár egészen más okok miatt.vagy az iskola a tolószék miatt egyelőre szóba se jöhet. Megan. mintha akkor látná először. De ő már nem él.Miért nem maradsz itt te is? Ebben a házban nincsenek lépcsők. majd az is eszébe jutott. .

Nyilvánvalóan véletlen baleset történt.Tudom. ez azonban csekély vigaszt jelentett a műtét után a kórházban lábadozó gyereknek. De ennek semmi értelme. hogy bűntudatot érzel. soha nem heveri ki a történteket. Bármilyen sokáig hagyta is a szekrényben Liz ruháit. és bármennyire szerette is őt. aki hónapokig tolószékhez lesz kötve. Negyvennegyedik fejezet A rendőrség megvizsgálta a baleset körülményeit. És tudom. Bernie arra a különös megállapításra jutott. sőt az autó vezetőjének a vérét is ellenőrizték. Egyértelműen Jane volt a hibás. Már nem tartozott hozzá. . hogy a bűntudat furcsa módon már el is illant. És egy nap majd elmúlik. és hosszú gyógykezelés vár még rá.téged szeretlek. Valamikor az elmúlt két nap folyamán. Már nem érzett bűntudatot. 832 . amiért szereti Megant. és az autót vezető nő azt mondta.

Jane nagyon elszomorodott. Mintha ugyanakkor szállt volna el Jane-ből az ellenállás. máris jön. amikor nem volt ügyeletben. mint 833 . amiért nem az élete lett oda. A baleset miatt oda az egész nyár! Bernie azonban hálás volt a sorsnak. amikor a bűntudat Bernie-ből. de valamennyi tervük összeomlott. Megan. Bernie nyugodtabb volt. hosszú és elmélyült beszélgetéseket folytattak. .. vele töltötte az időt. és távol kell lennie a barátaitól. És majd fogadunk melléd egy tanítót. Ettől halvány mosoly jelent meg a kislány arcán. . Még a Dadus sem tudna felvinni a tolószékben. . és a korábbinál meghittebb viszonyba kerültek. drágám. Így legalább kijutsz a levegőre.Ebben az időszakban minden tőle függött.Azt mondta. .Eljön hozzám a Nagyi látogatóba? . Alexander már óvodába járhatott volna.Mert nem tudnál felmenni a lépcsőn.Miért nem megyünk vissza San Franciscóba? Jane nagyon elszontyolodott. ha akarod. hogy nem járhat iskolába.

hosszú ideje bármikor. vasma834 . Egy hónap múlva nyugdíjba megyek. aki átveszi tőled a San Franciscó-i Áruházat.Paul nem vesztegette az időt.Közölnöm kell veled valamit. Össze tudsz addigra mindent csomagolni? . mert úgy érezte. hogy valami eget-földet megmozgató esemény történt. Két hét múlva munkába áll. Tulajdonképpen egyszerre három dolgot.Paul. Bernard! . amikor másnap Paul Berman felhívta telefonon. az igazgató tanács pedig téged választott a helyemre. És felesleges lenne tovább titkolni. Két hét alatt? Két hét alatt búcsúzzon el Megantól? Hogyan is tehetné? Jane pedig hónapokig nem mozdítható. Bernie meg visszafojtotta a lélegzetét. . . de persze nem ez a lényeg..kezdte akadozva.. . . Megérezte.Bernie-nek elakadt a szava. Hanem valami egészen más.A mondatot vészjósló csend követte. . A Saks Áruháztól elcsábítottuk Joan Madisont.Gratulálok. így azután meglepte.

amikor Liz meghalt. meg is mondtam volna már. . .rok szorítja a mellkasát.De miért nem? Hiszen csaknem húsz évig dolgoztál érte! .Kaptál egy másik állásajánlatot? A Neiman-Marcustól? Vagy az I. sem az álmainkat. Arra gondolt. .Ez igaz. De nem akart könnyen kibújni a felelősség alól. talán szívrohamot kap.Micsoda? . És ha tudom. de talán valami fantasztikus ajánlatot kapott. Pontosan tudta... mit akar. Kaliforniában akarok maradni. De nagyon sok minden megváltozott az életemben. Már régen meg kellett volna mondanom neked.. hogy nyugdíjba készülsz. Magnin Áruháztól? . Bernie azonban az 835 .Elképzelhetetlennek tartotta ugyan. . hogy Bernie átpártoljon egy másik céghez. Berman hirtelen megriadt. Az mindent megkönnyítene.. Nem vállalhatom el az állást.Nem akarom Megant elhagyni.Paul Berman egészen megbotránkozott.

Az ég szerelmére.Mifélébe? . hogy felmondok-e a cégnek. hogy kimondta. Egy kis különleges áruházba a Napa völgyében. Tudhatod.Ilyesmit soha nem tennék. Paul. Bernie pedig elmosolyodott attól.Már attól is megkönnyebbült. A vonal túlfelén döbbent csend állt be.Nem. és úgy érezte. hogy hűséges vagyok hozzád is. 836 .És már bele is fogtál? . micsodát? El sem tudom képzelni! Hiszen New York a kereskedelem központja! . de valami egészen különlegesre készülök. amit sehol másutt nem tudnék az országban. . Paul. .Semmiképpen sem leszek a versenytársatok.Egy áruházba. Olyasmit akarok itt csinálni. Először el kellett döntenem.ellenkezőjéről biztosította. hogy mindent át kellett gondolnom az életemmel kapcsolatban. meg a céghez is. . elszállt belőle az elmúlt hónapok feszültsége.Saját üzleti vállalkozásba akarok fogni. . hogy megfogalmazta. A döntésemnek az az oka. . .

Sajnálom. . Nem akartalak kényelmetlen helyzetbe hozni.Sajnálom.. hogy ezt kell tennem. .Nyiss odaát egy áruházat. . . Paul. 837 .Ami az ajánlatodat illeti. Békés csöndben üldögélt az irodájában hosszú ideig.És miért nem csinálod a kettőt egyszerre? Berman hangján érződött az elkeseredés.Elmosolyodott. . . Két hét múlva megérkezik a helyettese. . különösen nem ma reggel. és fogadd el ezt az állást. .És sajnálta is.Az igazgató tanács össze lesz omolva. Paul. de mégsem a megfelelő pillanatban érkezett.A szervezetem nem ezt mondja. Itt kell maradnom. és vegyél fel egy igazgatót. Tudom. erre a percre évek óta várok. és Bernie ezt megérezte. . amiért alaposan megdolgoztál.Vagyis még nem mehetsz nyugdíjba. egyúttal nagy boldogság töltötte el. Paul. Egyébként is túl fiatal vagy egy ilyen ostoba lépéshez. Aztán gyere vissza New Yorkba.

Ebédidőben sietve távozott az áruházból. hogy egyszer csak ott terem Liz. és eltűntek az álmok is.Ennyi évi munkaviszony után két hét múlva megszabadul a Wolff Áruháztól. Két éve. amikor a kulcsot megfordította a zárban. mosolygó arccal kijön a konyhából. előbb azonban még hátravolt néhány teendő. A házban halotti csend honolt. Egy percre leült az ágyukra. Bernie még mindig arra várt. és nem volt semmi. bájos. Kezdheti a saját életét. Meg kell tennie. majd gyorsan felállt. a kezét a kötényébe törli. Elérkezett az új álmok és az új élet ideje. és hátraveti hosszú szőke haját. még mielőtt úrrá lesznek rajta a Lizzel kapcsolatos 838 . mint Liz halála óta bármikor.. De nem jött senki.. Mindennek vége szakadt. és a csend ugyanolyan fájdalmas volt. majd fel a hálószobájukba. Bernie vadul dobogó szívvel dobozokat húzott be az előszobába.

amelyiket Liz az esküvőn viselt. Nem volt vonzereje. még mielőtt túlságosan mélyen beszívja a múlt távoli parfümillatát. a cipőkkel.emlékek. Mindössze az a két ruha maradt benne. Még egy utolsó pillantás erejéig visszament a házba. hanem összefogta és belegyömöszölte őket a dobozokba. Talán Jane egy napon fel akarja venni. Halkan becsukta a szekrény ajtaját. meg azt. de Liz nélkül már közömbössé vált számára az épület. míg kicipelte a dobozokat az autójához. A házat el fogja adni. a pulóverekkel és a kézitáskákkal együtt. Egy órával később hat óriási doboz állt megpakolva az előszobában. Itteni életükben Liz jelentette a vonzerőt. Egy újabb órába tellett. Csak az operaszezon megnyitására viselt gyönyörű ruhát tartotta meg. amely még az áruházi 839 . A ruhákat le sem vette az akasztókról.

majd az ajtóhoz ment. ahol bármikor megtalálható.műanyag védőhuzatban lógott. kilépett az üzletből. beült az autójába. Már nem 840 . Az alkalmazott az üzletben barátságos volt és beszédes. és valaki bizonyára jó hasznát veszi még Jane felesleges holmijainak. elismervényt akart adni Bernie-nek "nagylelkű adományáért" aki azonban ezt visszautasította. Különben minden üresen tátongott. és viszszament a munkahelyére. Bernie még egy utolsó pillantást vetett a néma házra. ahova korábban Liz is elvitte Jane kinőtt ruháit. Miközben a mozgólépcsőn az ötödik emeletre tartott. felesleges a pocsékolás. Csak szomorúan rámosolygott. Békében nyugszik Bernie szívében. Liz úgy tartotta. és kilépett a napfénybe. Meglehetősen közel volt a használtruhakereskedés. más szemmel nézte a Wolff Áruházat. Liznek nincs már szüksége a ruhákra.

Valaki másé . Miként a ház is. és már a hagyatéki eljárás is lezajlott.A családjával fog itt lakni? . Negyvenötödik fejezet Bernie aznap délután korán ment haza az áruházból.érezte a sajátjának. majd elindult a Golden Gate híd felé. készen állt rá. Sok elintéznivalója akadt. Hat órára beszélt meg találkozót az ingatlanközvetítővel. hogy munkával teremthesse 841 . Bernie kiállított egy csekket foglalónak. amelyet Megan mutatott neki hónapokkal korábban.érdeklődött a nő. miközben a papírokat töltötte ki. de az ügynöknő megvárta. hogy fájdalmas lesz a távozás. hogy odaérjen. és iszonyúan kellett taposnia a gázpedált. A San Rafael-i forgalmi dugó jóvoltából húsz perc késéssel érkezett. És bár tudta. és alig várta.Paul Bermané és a New York-i igazgató tanácsé. . Az ár időközben csökkent.

de ennek a nőnek semmit sem akart elmagyarázni. Amikor egy perc múlva felvették a telefont. . hogy a gyereknek mi a baja. hogy kereskedelmi célra használhassa az épületet. . Bernie Jones doktornőt kérte. Hét órára végeztek.Bernie mosolygott. de jó oka 842 . Smithnek hívják. . . . és feltárcsázta Megan számát. és azt. hogy ilyen alpári trükkökhöz folyamodik. de majd értesítik. a doktornő az ügyeleti szobában van. .Én is azt hiszem. Bernie erre azt mondta. de a hivatalos hang azt mondta. hogy ő és nem Patrick az ügyeletes.Bernie ugyan restellte. ha megadja a nevét.Engedélyt kellett kérnie.Legjobb. Mr. abban a reményben. .Nem éppen.Némi felújítással csodálatos ház lesz belőle. Odament egy telefonfülkéhez. a telefonszámát.elő az összeg hátralévő részét. A fiamnak erős fájdalmai vannak. és kilencéves George fiának eltörött a karja. ha egyenest az ügyeleti szobába megyek.

De. Egész álló nap arra vágyott. Az illető új beteg. A telefonközpontos megígérte. Megan már az íróasztalánál állt. . . háttal az ajtónak. . én. . de hogyan? .Szervusz. . hogy a kórház felé indulhasson. hogy megemlíti dr.Csak nem Mr. és a fülébe súgta: . hogy tudom.Lehetetlen. és gyengéden megpaskolta Megan fenekét. Bernie odahajolt hozzá. és a férfit már a látványától elfogta a gyönyörűség. Jonesnak a jövetelüket.. amikor Bernie megérkezett..Fogadjunk. . még soha nem találkoztam vele..Majd elvörösödött. Smith az illető? .Ber843 . majd elnevette magát.Bernie alig bírta vidámságát leplezni. hiába igyekezett mérges képet vágni. ki az.. Épp egy beteget várok. hogy a fényes fekete hajzuhatagot és ezt a magas. Mögéje lépett. aki erre öszszerezzent.volt rá.Köszönöm. majd visszaszaladt az autójához. kecses alakot lássa.

Ilyet nem szabad csinálni! Csak emlékezz a fiúra. .A kis George törött karjára gondolsz? .Meglepett volt. . .Megan arcán őszinte meglepetés tükröződött. mint a képzeletbeli kis George.Én is felégettem mindent magam mögött.Ő is ezt mondta. .Viccelsz? És miért nem fogadtad el? Egész életedben ezért dolgoztál! .Ma felmondtam a Wolff Áruházban.Miért? Történt valami? . . . . aki tüzet kiáltott! .Bernie! . miközben a szidalmakat hallgatta.Igen .Paul Berman felajánlotta az állását.Bernie kotorászni kezdett a zsebében.Tréfásan megfenyegette az ujjával. . és láthatóan rém boldog volt. és fiúsabbnak látszott.felelte nevetve Bernie.Hogyan? . de nem igazán mérges.Micsoda? .nie! Te a bolondját járatod velem! . Bernie első ízben vetemedett ilyesmire. és csodálkozva bámult Bernie-re.Bernie lelkesen vigyorgott rá. Bernie pedig gyengéden magával húzta a vizsgálóba. Megan pedig 844 . Nyugdíjba megy. .

Mondd. Nagy körültekintéssel választotta ki és vásárolta meg munka után. Előbb azonban meg akart mutatni Megannak valamit. . A részleteket majd megbeszéljük.De miért? Miért? Bernie egyenesen Megan szemébe nézett. amiből majd kialakítják az áruházat. Óvatosan 845 . vagy megőrültél? .Mi ez? . Átnyújtott Megannak egy díszcsomagolású dobozkát. amelyet az asszony nagy gyanakvással szemlélt.Mind a kettő. . . Van itt valami.Egy nagyon picinyke keresztespók. hogy megvette az épületet. .Megmondtam neki. Bernie pedig büszkeségtől ragyogó képpel pillantott rá. amit meg akarok mutatni neked. hogy saját áruházat nyitok a napai völgyben. Megan még a korábbiaknál is jobban elképedt. . Ha lehet.változatlan döbbenettel bámult rá. komolyan beszélsz. Bernie Fine.Még azt is el kell mesélnie neki.

. hogy csupán az asszony érthette. . És készen áll rá. és ekkor előbukkant egy neves. . Megannak még a szava is elállt. hogy az asszony arcán folynak a könnyek. . és még akkor is sírt.Bernie gyerekesen vihorászott.nyisd fel a doboz tetejét. Gyönyörű volt a gyűrű is meg a kő is. Bernie nem akart neki olyan gyűrűt venni. a smaragd pedig illett Meganhoz. Meganra pillantva látta. egy új élet kezdete.Bernie! Mi ez? Bernie odalépett Meganhoz. szerelmem. Hiszen egészen új élet kezdődik. gyengéden megsimogatta fényesen csillogó fekete haját.Ez. mint egykoron Liznek. és olyan halkan mondta. ékszerésztől származó kis bársonydoboz. Megan pedig reszkető kézzel hámozta le a dobozról a papírt. amikor Bernie az 846 .Felkattintotta a doboz tetejét. amikor meglátott egy apró gyémántokkal körülvett smaragdgyűrűt.

. majd megcsókolta. és elmondják neki.. de Megan ragaszkodott az ötlethez. áruházat akarsz nyitni. . A várakozási idő megérte. Hozzám jössz feleségül? . hogy felmennek a kislányhoz. Megan boldogan.ujjára húzta a gyűrűt. Hosszú időbe tellett...És Jane? . noha nem volt könnyű.Hozzá kell szoknia az elképzeléseinkhez. Most van itt az ideje.Nem állíthatjuk fait accompli elé..kérdezte Bernie meghökkenve. megkéred a kezemet. .Nagyon jól tudod.Szeretlek.Tíz percig ezen huzakodtak. ennyi elhatározás talán kissé túl sok egyetlen délutánra! Tiszta őrület! . végül Bernie beleegyezett. bár némi aggodalommal nézett Bernie szemébe..Miket művelsz! Felmondod az állásodat. bár tartott attól.. hogy kissé korai ez a 847 . .Hogyhogy Jane? . hogy őt is meg kellene kérdezni? Bernie hirtelen megrémült. mire az első lépést meg tudtam tenni. .Nem gondolod. . hogy hónapok óta ezeken gondolkodom.

Megan Bernie-re pillantott. . a gyerek nyomban megérezte. de Megan gyorsan megrázta a fejét. Megan és én össze akarunk házasodni. és szeretnénk tudni erről a véleményedet. .A szobára hosszú. Megan fehér köpenye zsebébe rejtette a bal kezét. vészterhes csend telepedett. . hogy van valami furcsa a viselkedésében. így Jane nem láthatta meg a gyűrűt.Kiült az arcára az aggodalom. És az is volt.Milyen ügyben? . és hirtelen roppant fontos személynek érezte magát.Nem. Jane pedig mindkettejüket végigmérte. aki közelebb lépett Janehez. . mindkét felnőtt számára.mosolygott Jane-re kissé idegesen Bernie.lépés. Ahogy belépett a szobába. .Valami baj van? .Szia! . Bernie csaknem a lélegzetét is visszafojtotta. Csak szeretnénk tanácsot kérni tőled.Jane nem tudta mire vélni a dolgot. és az ágy mellett állva megfogta a kezét. és Megan szemén is látta a könnyek nyomát. 848 . drágám.

Rámosolygott Meganra.Ezen még nem is gondolkodtam. .És gyűrűt is adsz neki? . . de ezt nem akarta Bernie-nek mondani. Hát ez óriási! Tyűha! Klassz dolog! .Jane erre olyan pillantást vetett Meganra.Még az anyja sem csinálta így. . hogy attól egy életen át jó barátok maradtak.. míg téged meg nem kérdezünk.kíváncsiskodott Jane.Így igaz! .Mind a ketten bólintottak.Szerintem jó ötlet. . . Jane meg felkacagott. tulajdonképpen.Bernie elmesélte Jane-nek. .. . Annyi minden történt ma! . mire Jane elvigyorodott. Nem..Bernie kihúzta Megan kezét a fehér köpeny zsebéből.És mi a véleményed? ..majd mosolyogva dőlt hátra a párnákra.Az már megtörtént. Megan erre felnevetett.És nagy esküvő lesz? . hogy otthagyja a Wolff Áruházat. .De addig nem mondott igent.. .És engem kérdeztetek meg elsőként? .. remek.Mindenki mosolygott. . majd közölte a 849 .

. mi lesz az áruház neve.Ez igaz. az élet szép pillanatai. majd a lányára.Jane izgalmában összecsapta a kezét. Ideúton már azt is kitaláltam.Így lesz. . ami az utóbbi időben velünk történt. kicsi lány. Most már azt se bánta. és Napába költözünk. .. Bernie érezte a gyűrűt az ujján. Mit szóltok hozzá? .Megan boldogan rámosolygott. meg minden? . Megan a férfiéba csúsztatta a kezét. mi lesz az áruház neve. .Csodabolt. boldogan mosolygott először rá. meg Alexander. amelyben az áruházát szándékozik megnyitni.. majd leült a látogatóknak fenntartott egyik székre. Jane és Megan várakozóan pillantott rá.. és akkor eszembe jutott..Bernie rámosolygott a hölgyekre. 850 . .hölgyekkel.Te jártál az eszemben.Nagyszerű! . Mind a ketten döbbenten meredtek Bernie-re. Apu? Áruházat nyitsz. Jane pedig visongott a lelkesedéstől. meg mindaz a jó. hogy megvásárolta a házat.

Szeretlek. hogy milyen csodás dolgok történtek Bernie-vel azóta. Meg? Megan könnyes szemmel mosolygott Jane-re. hogy Megan belépett az életébe. Vége ISBN 963 9025 89 5 Maecenas Könyvek. de nem hagyta ki a sorból Alexandert sem. bólintott. Megan Jones. Budapest Felelős kiadó: a Maecenas Könyvek. . és megcsókolta a menyaszszonyát.07 (A/5) ív 851 .És a Csodabolt pompás név. Bernie pedig odahajolt. Budapest igazgatója Műszaki vezető: Szakálos Mihály Nyomta és kötötte a debreceni Kinizsi Nyomda Felelős vezető: Bördős János ügyvezető igazgató Terjedelem: 22.Mindhármótokat szeretlek .És lehetek a koszorúslányod az esküvőn.hogy a kórházban kell rostokolnia. annyi minden jó történik körülötte. .suttogta Megan. . . .Jól tükrözte. apáról lányára pillantott.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful