ISU DAN TRENDA PENDIDIKAN KHAS (ISU INDIVIDU

)
DISEDIAKAN OLEH :
MOHD FAQIH BIN BAHARUDIN MOHD AFDHAL HAFIZ BIN RODILAN AMIR SYAIFUL AZUAN BIN AMIR HAMZAH

ISU INKLUSIF Lyin Gow (1990) menyatakan bahawa kanak-kanak ketidak upayaan belajar  bersama-sama rakan sebaya dengan segala kemudahan pembelajaran berkesan yang dapat memenuhi keperluan mereka  Stainback & Stanback (1990) menyatakan bahawa inklusif merupakan program menempatkan kanak-kanak ke dalam bilik darjah sebagaimana kawan yang tidak mempunyai kecacatan(pelajar normal) .

RASIONAL INKLUSIF Memberi peluang untuk berinteraksi antara kanak-kanak istimewa dengan  kanak-kanak lain  Memberi peluang untuk kanak-kanak istimewa menyesuaikan diri dalam masyarakat  Berkongsi kemudahan serta alat-alat tertentu dengan sepenuhnya .

CIRI-CIRI PELAJAR YANG DIINKLUSIFKAN Mempunyai kemahiran 3M     Tiada masalah tingkah laku Boleh mengikut arahan Boleh berkomunikasi .

JENIS-JENIS INKLUSIF (INKLUSIF PENUH) mengikuti semua mata pelajaran di kelas biasa seperti murid-murid biasa    senarai nama murid kekal dalam daftar kelas khas guru kelas biasa boleh rujuk atau minta bantuan guru pendidikan khas sekiranya ada masalah dari segi pembelajaran atau tingkah laku  pelajar pendidikan khas tahun 6 boleh mengambil peperiksaan .

INKLUSIF SEPARUH mengikuti pembelajaran kelas biasa untuk mata pelajaran tertentu sahaja     senarai nama murid masih terdapat pada program pendidikan khas guru pendidikan khas terlibat sebagai pembimbing atau guru pendamping ujian mata pelajaran terlibat sama dengan murid biasa .

2.KEBAIKAN DAN KELEMAHAN PENDIDIKAN INKLUSIF  KEBAIKAN : 1. 3. Wujud hubungan interaksi yang baik Mengurangkan kecenderungan melabel dan menyalah label Mengurangkan stigma terhadap pelajar berkeperluan khas  1. KELEMAHAN : Berlaku pengasingan daripada kanak-kanak biasa Guru biasa mengalami bebanan dan tanggungjawab yang lebih . 2.

bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatan.INTERGRASI Intergrasi ialah program yang disediakan bagi murid-murid pendidikan khas di  sekolah-sekolah biasa.  Program pendidikan khas intergrasi disediakan untuk murid-murid berkeperluan khas masalah pembelajaran.  Ia diwujudkan di sekolah harian biasa rendah dan menengah dan sekolah menengah teknik atau vokasional yang menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara pengasingan .

OBJEKTIF PENDIDIKAN KHAS INTERGRASI menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk murid-murid dengan  keperluan khas  menyediakan pendidikan yang sesuai dan releven kepada setiap murid pendidikan khas  menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi dan terkini .

PERBEZAAN INDIVIDU DAN PENYESUAIAN Definisi  Perbezaan individu didefinisikan sebagai ketidaksamaan individu dalam aspek perkembangan secara fizikal. mental. emosi dan sosial Murid pk vs murid normal     Fizikal dan kesihatan Emosi dan sosial Kesediaan belajar Pengamatan .

ASPEK YANG DILIHAT/PERBEZAAN Jantina     Fizikal Personaliti Kesihatan  Gaya belajar .

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Prinsip pengajaran kumpulan    Pelajar bergerak bebas dan berbincang Alat dan bahan disediakan Perhatian guru penting    Ahli kumpulan tidak semestinya tetap Melantik ketua kumpulan Arahan guru mestilah jelas .

KAEDAH PENGAJARAN KUMPULAN Persembahan     Rumusan Sumbang saran Main peranan   Simulasi Teknik jigsaw .

KEBAIKAN PENGAJARAN KUMPULAN Meningkatkan komitmen individu terhadap pembelajaran     Pelajar yang lemah akan dibimbing dan pelajar cerdas akan terus maju Memperkembangkan kemahiran komunikasi Memupuk semangat positif seperti tolak ansur dan kerjasama .

KELEMAHAN PENGAJARAN KUMPULAN Menimbulkan perasaan rendah diri    Memerlukan penglibatan aktif murid Guru yang tidak cekap akan mengalami masalah kekangan masa .

2003)  Menekankan sistem pembelajaran yang fleksibel yang mengambil kira perbezaan individu dan gaya pembelajaran individu  Murid banyak bertanggungjawab terhadap pelbagai aspek pembelajaran mereka dan mempunyai motivasi yang tinggi .PENGAJARAN INDIVIDU Turut dikenali sebagai self-direct. independent atau autonomous learning  (Fry.

KAEDAH PEMBELAJARAN INDIVIDU Pengajaran kendiri melalui bahan media    Pembelajaran berasaskan komputer dan multimedia Tugasan atau projek individu .

KEKUATAN PENGAJARAN INDIVIDU Mempunyai penyataan objektif pembelajaran yang jelas untuk dicapai   Melibatkan penglibatan aktif murid dalam memberi respon kepada bahan pembelajaran  Memberi peluang kepada pelajar lemah untuk mendapat perhatian yang diperlukan  Hubungan guru dan murid erat kerana berlakunya maklum balas .

KELEMAHAN PENGAJARAN INDIVIDU Memerlukan komitmen dan motivasi yang tinggi daripada murid   Masalah logistik kerana perlu mendapat sokongan daripada pihak pentadbiran .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful