Förundersökningsprotokoll

Polismyndighet

Åklnr

AM-77352-10
Signerat av

David Abaji

Stockholms län
Enhet

Arkiv/Åkl. ex

Signerat datum SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT

Enhet 4 2012-11-06 12:52 2013-01-08 B 2019-12 AKTBIL: 7 2012-10-08 INKOM:

1/SJ Joursektion
Handläggare (Protokollförare)

Datum MÅLNR:

Polisinspektör David Abaji
Undersökningsledare

Kammaråklagare Jens Nilsson
Polisens diarienummer

0201-K158889-11
Målsägande Målsägandebiträde/Stödperson/Särskild företrädare

Alison, Jan Suliman, Sarkar
Förtursmål Beslag Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen

Nej
Ersättningsyrkanden

Ja
Tolk krävs

Finns
Misstänkt (Efternamn och förnamn) Personnummer

Lundh, Timmy Ulf
Brott

19870606-0038

Misshandel, Narkotikabrott brukande, Ofredande, Våld mot tjänsteman
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelsesätt, misstänkt Underrättelse utsänd Yttrande senast Underrättelse slutförd

2012-10-15
Försvarare

2012-10-31 2012-11-06

2012-11-06 2012-11-06

Bengt Göran Hugosson, förordnad 2012-10-22
Underrättelsesätt, försvarare

2012-10-22 Ej avhörts

Resultat av underrättelse mt

Resultat av underrättelse försv

Ej avhörts
Personnummer

Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Spångberg, Ulf Håkan
Brott

19660325-1270

Misshandel, Ofredande, Våld mot tjänsteman
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelsesätt, misstänkt Underrättelse utsänd Yttrande senast Underrättelse slutförd

2012-10-09
Försvarare

2012-10-28 2012-10-28

2012-11-06 2012-11-06

Begärd, Peter Altin
Underrättelsesätt, försvarare

2012-10-09 Ej avhörts

Resultat av underrättelse mt

Resultat av underrättelse försv

Ej avhörts
Personnummer

Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Terneborg Hjälte, Mikael Gabriel
Brott

19861026-0278

Misshandel, Narkotikabrott brukande, Ofredande, Våld mot tjänsteman
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelsesätt, misstänkt Underrättelse utsänd Yttrande senast Underrättelse slutförd

2012-10-09
Försvarare

2012-10-28 2012-10-28

2012-11-06 2012-11-06

Staffan Bergqvist, förordnad 2012-03-27
Underrättelsesätt, försvarare

2012-10-09 Ej avhörts

Resultat av underrättelse mt

Resultat av underrättelse försv

Ej avhörts
Sida

Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar Diarienr Uppgiftstyp

Mt Spångberg identifierad med sv körkort, mt Hjälte identifierad med sv id-kort, mt Lundh identifierad med sv körkort

För kännedom är misstanken om narkotikabrott mot Spångberg nedlagd (negativt analyssvar)

Anmälan 0201-K158889-11 Anmälan ............................................................................................................... 1
Bilaga: Ursprunglig anmälan

Avrapporterings PM Avrapporteringspm ..............................................................................................

9

PM-beträffande film Avrapporteringspm Antalet filmer i ärendet........................................................ 10 Avrapporteringspm .............................................................................................. 11 Motanmälan för kännedom (nedlagd) Anmälan motanmälan........................................................................................... 13 Protokoll narkotikabrott samt analyssvar Lundh Protokoll narkotikabrott ....................................................................................... 15 Analysresultat Lundh............................................................................................ 17 Hjälte Protokoll narkotikabrott ....................................................................................... 19 Analysresultat Hjälte............................................................................................ 21 Rättsintyg/ mä Alison Rättsintyg Alison.................................................................................................. 23 Fotografi(er) över skador på Alison..................................................................... 26 Fotografi på mä Sulimans skador Fotografi över skada på Suliman.......................................................................... 29

Förhör målsägande Alison Förhör med målsägande, Alison, Jan Farhad ...................................................... Förhör med målsägande, Alison, Jan Farhad ...................................................... Förhör med målsägande, Alison, Jan Farhad ...................................................... Förhör med målsägande, Alison, Jan Farhad ......................................................

30 32 35 38

Suliman Förhör med målsägande, Suliman, Sarkar ........................................................... 39 Förhör med målsägande, Suliman, Sarkar ........................................................... 40 Ersättningsanspråk Alison Ersättningsanspråk från Alison, Jan Jan Alison................................................... 42 Suliman Ersättningsanspråk från Suliman, Sarkar ............................................................. 43 PM ....................................................................................................................... 44 Förhör vittne Vesterberg Förhör med vittne, Vesterberg, Iris Matilda Fredrika ......................................... 45 Förhör med vittne, Vesterberg, Iris Matilda Fredrika ......................................... 46 Johansson, ANDREAS Förhör med vittne, Johansson, Andreas Stefan ................................................... 49 Östman Förhör med vittne, Östman, Mikael Nils Erik ..................................................... 51 Niemi Förhör med vittne, Niemi, Daniel Ilkka Andreas ................................................ 52 Förhör med vittne, Niemi, Daniel Ilkka Andreas ................................................ 53 PM Ang vittnet Alex............................................................................................. 55 Ahrgren Förhör med vittne, Ahrgren, Anni Carina ........................................................... 56

Sietses Förhör med vittne, Sietses, Natalie ...................................................................... 58 Lundblad Förhör med vittne, Lundblad, Tuva Sofia Saga ................................................... 60 Sjöberg Förhör med vittne, Sjöberg, Ove Erland .............................................................. 62 Johansson, ANNA Förhör med vittne, Johansson, Anna Margareta Charlotta .................................. 64 Förhör misstänkt Spångberg Förhör med misstänkt, Spångberg, Ulf Håkan .................................................... Förhör med misstänkt, Spångberg, Ulf Håkan .................................................... Fotografi(er) Misstänkt Spångberg....................................................................... PM Skador Spångberg.......................................................................................... Hjälte Förhör med misstänkt, Terneborg Hjälte, Mikael Gabriel .................................. Förhör med misstänkt, Terneborg Hjälte, Mikael Gabriel .................................. Fotografi(er) Misstänkt Hjälte.............................................................................. PM skador på Gabriel Hjälte................................................................................ Lundh Förhör med misstänkt, Lundh, Timmy Ulf .......................................................... Förhör med misstänkt, Lundh, Timmy Ulf .......................................................... Undersökningsprotokoll journalutdrag skador Timmy Lundh............................. Fotografi(er) Misstänkt Lundh............................................................................. Personalia Bilaga skäligen misstänkt, Terneborg Hjälte, Mikael Gabriel............................. Personalia, Terneborg Hjälte, Mikael Gabriel...................................................... Bilaga skäligen misstänkt, Lundh, Timmy Ulf..................................................... Personalia, Lundh, Timmy Ulf............................................................................. Bilaga skäligen misstänkt, Spångberg, Ulf Håkan............................................... Personalia, Spångberg, Ulf Håkan........................................................................

65 67 69 71

72 73 77 79

80 81 84 86

88 89 90 91 92 93

1

Brottsanmälan
Polismyndighet

Signerad av

Signerad datum

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SJ Joursektion
Anmält datum Registreringsdatum

0201-K158889-11
Överförd från RAR

2011-05-28
Brottsplats

2011-05-28

2011-05-28
Områdeskod

SÖDERHALLEN BILJARD, HORNSGATAN 61 STOCKHOLM
Brottstid

21C0200801420220

Lördag 2011-05-28 19:55
Brottsbeskrivning Brottskod Antal

Misshandel Narkotikabrott brukande Ofredande Våld mot tjänsteman
Involverade personer Roll

0357 5011 0407 1703 Målsägande Målsägande Vittne Vittne Vittne Vittne Vittne Vittne Misstänkt Misstänkt Misstänkt Uppgiftslämnare
Funktion

3 1 1 3

Alison, Jan Suliman, Sarkar Johansson, Andreas Stefan Johansson, Anna Margareta Charlotta Lundblad, Tuva Sofia Saga Niemi, Daniel Ilkka Andreas Vesterberg, Iris Matilda Fredrika Östman, Mikael Nils Erik Lundh, Timmy Ulf Spångberg, Ulf Håkan Terneborg Hjälte, Mikael Gabriel Alison, Jan Farhad
Involverad personal

Baarsen Lars-Erik Gellborn Elin Planeklev Caroline
Fritext grundanmälan

FU-ledare (RAR) Anmälningsupptagare Handläggare (RAR)

INLEDNING Flera patruller däribland 31-9350 och B115b beordras av LKC till Söderhallens Biljard med anledning av ett pågående slagsmål mellan flera killar och en ordningsvakt. BROTT Våld mot tjänsteman - Genom att Timmy slagit ordningsvakten med knuten näve över vänster öga samt armbågat honom över munnen. Samt att Ulf har sparkat ordningsvakten mellan benen och genom att de tre misstänkta tillsammans slagit och sparkat samt hållt i ordningsvakten 0201-1314

2

Misshandel- Genom att Timmy slagit målsäganden Sarkar minst tre gånger i ansiktet samt att de tre misstänkta tillsammans i grupp gått emot målsäganden Sarkar och utdelat flertalet knytnävsslag. Slagen har träffat honom i ansiktet och orsakat smärta. Sarkan har fortfarande ont vid anmälningsupptagningen. Ofredande- Genom att någon av de tre männen spottar på målsäganden Sarkar Narkotikabrott eget bruk - Genom att Gabriel har humörsvängningar, utåtagerande och har stora pupiller. Narkotikabrott eget bruk - Genom att Ulf har humörsvägningar, kan inte kontrollera sin kropp och visar tydliga tecken på narkotikapåverkan. Narkotikabrott eget bruk - Genom att Timmy har kraftiga humörsvägningar, agerar utåtagerande och visar tydliga tecken på narkotikapåverkan. HÄNDELSE Tre killar bråkar med varandra utanför Söderhallens biljard. Då ordningsvakt 0201-1314 går ut och frågar vad de gör säger de att de vill spela biljard. Ordningsvakten nekar dem i dörren då han tycker att de är för berusade. Den ena av killarna (senare identifierad som Timmy) säger "sug min kuk" till ordningsvakten och sedan slår han ett slag som träffar ordningsvakten rakt i ögat. Ordningsvakten puttar då bort Timmy och en annan av killarna (senare identifierad som Ulf) skriker då "vad gör du mot min son" och går fram och sparkar ordningsvakten mellan benen. Ordningsvakten slår då ut sin batong och skriker åt männen att de ska backa. De tre männen återkommer alla tre om och om igen och sparkar och slår mot ordningsvakten och ordningsvakten slår flera slag med sin batong som träffar de tre killarna flera gånger. Den tredje av männen (senare identifierad som Gabriel) går flera gånger in och ser ut som att han försöker lugna ner stämningen, men då han kommer nära ordningsvakten sliter han tag i hans tröja runt halsen och håller i ordningsvakten så att hans kompisar ska komma åt och slå och sparka på ordningsvakten. En i personalen på Söderhallens biljard som heter Sarkar springer ut för att hjälpa ordningsvakten eftersom han är ensam på plats. Sarkar får då ta emot flera knytnävsslag och spott från de tre männen. Slagen gör ont och det svider i ansiktet på Sarkar. Ordningsvakten skriker hela tiden att polisen är på väg och att männen ska

3 backa och sluta, samtidigt som han slår batongslag för att skapa distans. Timmy säger då "kom igen vi kör igen" till de två kompisarna och sedan går han fram och slår ordningsvakten över munnen med sin armbåge så att ordningsvakten får ont i en tand. De tre männen fortsätter slå, sparka och springa mot ordningsvakten och Sarkar tills polis anländer till platsen. ÖVRIGT Ett av vittnena på platsen filmade delar av händelsen. Timmy uppger att han under kvällen druckigt sex öl och sjukvårdspersonal säger att han har hjärnskakning. Han är därför ej hörbar på plats. SKADOR Ordningsvakt 0201-1314 - Rött öga, blodigt tandkött samt smärta i en tand i överkäken samt smärta i pungen. Timmy - Två sårskador i huvudet (den ena 4 cm lång 0,5 cm djup, den andra 5-6 cm lång och 2 cm djup). Två sårskador vänster underarm (sjukvårdspersonal tror eventuellt att det är skador efter något vasst föremål), smärta huvud samt smärta höger axel. Hjärnskakning. Gabriel - Bula i bakhuvudet (Observerat av Pa Lidvall) SIGNALEMENT Timmy- blå jeans, svarta skor, blå träningströja med en vit revär på armen modell Fred Perry, Vit pikétröja. Gabriel - Mörkblå jeans, svart jacka, bruna skor Ulf- Brun jacka

4
ARKIVEXEMPLAR 2011-05-28 22.33 Polismyndigheten i 0201-K158889-11 Stockholms län Sida: 1 -----------------------------------------------------------------------------Anm.upptagande p-mynd: STOCKHOLMS LÄN Dnr: 0201-K158889-11 Enhet: 1/SJ Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: Anmälningsdatum: 2011-05-28 kl: 20.16 Anmälningssätt: Polisman i tjänst Upptagen av: Pa Elin Gellborn Inskriven av: Pa Elin Gellborn Inskriven: 2011-05-28 kl: 20.36 Handl. p-mynd: STOCKHOLMS LÄN Enhet: 1/SJ -----------------------------------------------------------------------------BROTTSPLATS Områdeskod: 21C0200801420220 SÖDERHALLEN BILJARD, HORNSGATAN 61, STOCKHOLM -----------------------------------------------------------------------------BROTTSTID Lördag 2011-05-28 kl 19.55 -----------------------------------------------------------------------------BROTT/HÄNDELSE 1.10 Brottskod Ant Våld mot tjänsteman 1703 3 Misshandel 0357 3 Ofredande 0407 1 Narkotikabrott brukande 5011 1 -----------------------------------------------------------------------------SAMMANDRAG MÅLSÄGANDE: ALISON, JAN SULIMAN, SARKAR MISSTÄNKT: LUNDH, TIMMY SPÅNGBERG, ULF TERNEBORG HJÄLTE, GABRIEL ÖVRIGT: Fritext A N M Ä L A N

ANMÄLARE: VITTNE: JOHANSSON, ANNA JOHANSSON, ANDREAS ÖSTMAN, MIKAEL Fler vittnen finns

BILAGOR: förhör och pm i durtvå -----------------------------------------------------------------------------FRITEXT INLEDNING Flera patruller däribland 31-9350 och B115b beordras av LKC till Söderhallens Biljard med anledning av ett pågående slagsmål mellan flera killar och en ordningsvakt. BROTT Våld mot tjänsteman - Genom att Timmy slagit ordningsvakten med knuten näve över vänster öga samt armbågat honom över munnen. Samt att Ulf har sparkat ordningsvakten mellan benen och genom att de tre misstänkta -----------------------------------------------------------------------------Op sidoenh Södermalm Besöksadress: Torkel Knutssonsgatan 20 Box 106 75 STOCKHOLM Handläggande enhet: Joursektion Söder Tfn: 114 14 Handläggare: Polisassistent Caroline Planeklev E-post: A N M Ä L A N ARKIVEXEMPLAR 2011-05-28 22.33

5
Polismyndigheten i 0201-K158889-11 Stockholms län Sida: 2 -----------------------------------------------------------------------------tillsammans slagit och sparkat samt hållt i ordningsvakten 0201-1314 Misshandel- Genom att Timmy slagit målsäganden Sarkar minst tre gånger i ansiktet samt att de tre misstänkta tillsammans i grupp gått emot målsäganden Sarkar och utdelat flertalet knytnävsslag. Slagen har träffat honom i ansiktet och orsakat smärta. Sarkan har fortfarande ont vid anmälningsupptagningen. Ofredande- Genom att någon av de tre männen spottar på målsäganden Sarkar Narkotikabrott eget bruk - Genom att Gabriel har humörsvängningar, utåtagerande och har stora pupiller. Narkotikabrott eget bruk - Genom att Ulf har humörsvägningar, kan inte kontrollera sin kropp och visar tydliga tecken på narkotikapåverkan. Narkotikabrott eget bruk - Genom att Timmy har kraftiga humörsvägningar, agerar utåtagerande och visar tydliga tecken på narkotikapåverkan. HÄNDELSE Tre killar bråkar med varandra utanför Söderhallens biljard. Då ordningsvakt 0201-1314 går ut och frågar vad de gör säger de att de vill spela biljard. Ordningsvakten nekar dem i dörren då han tycker att de är för berusade. Den ena av killarna (senare identifierad som Timmy) säger "sug min kuk" till ordningsvakten och sedan slår han ett slag som träffar ordningsvakten rakt i ögat. Ordningsvakten puttar då bort Timmy och en annan av killarna (senare identifierad som Ulf) skriker då "vad gör du mot min son" och går fram och sparkar ordningsvakten mellan benen. Ordningsvakten slår då ut sin batong och skriker åt männen att de ska backa. De tre männen återkommer alla tre om och om igen och sparkar och slår mot ordningsvakten och ordningsvakten slår flera slag med sin batong som träffar de tre killarna flera gånger. Den tredje av männen (senare identifierad som Gabriel) går flera gånger in och ser ut som att han försöker lugna ner stämningen, men då han kommer nära ordningsvakten sliter han tag i hans tröja runt halsen och håller i ordningsvakten så att hans kompisar ska komma åt och slå och sparka på ordningsvakten. En i personalen på Söderhallens biljard som heter Sarkar springer ut för att hjälpa ordningsvakten eftersom han är ensam på plats. Sarkar får då ta emot flera knytnävsslag och spott från de tre männen. Slagen gör ont och det svider i ansiktet på Sarkar. Ordningsvakten skriker hela tiden att polisen är på väg och att männen ska backa och sluta, samtidigt som han slår batongslag för att skapa distans. Timmy säger då "kom igen vi kör igen" till de två kompisarna och sedan går han fram och slår ordningsvakten över munnen med sin armbåge så att -----------------------------------------------------------------------------Op sidoenh Södermalm Besöksadress: Torkel Knutssonsgatan 20 Box 106 75 STOCKHOLM Handläggande enhet: Joursektion Söder Tfn: 114 14 Handläggare: Polisassistent Caroline Planeklev E-post: A N M Ä L A N ARKIVEXEMPLAR 2011-05-28 22.33 Polismyndigheten i 0201-K158889-11 Stockholms län Sida: 3

6
-----------------------------------------------------------------------------ordningsvakten får ont i en tand. De tre männen fortsätter slå, sparka och springa mot ordningsvakten och Sarkar tills polis anländer till platsen. ÖVRIGT Ett av vittnena på platsen filmade delar av händelsen. Timmy uppger att han under kvällen druckigt sex öl och sjukvårdspersonal säger att han har hjärnskakning. Han är därför ej hörbar på plats. SKADOR Ordningsvakt 0201-1314 - Rött öga, blodigt tandkött samt smärta i en tand i överkäken samt smärta i pungen. Timmy - Två sårskador i huvudet (den ena 4 cm lång 0,5 cm djup, den andra 5-6 cm lång och 2 cm djup). Två sårskador vänster underarm (sjukvårdspersonal tror eventuellt att det är skador efter något vasst föremål), smärta huvud samt smärta höger axel. Hjärnskakning. Gabriel - Bula i bakhuvudet (Observerat av Pa Lidvall) SIGNALEMENT Timmy- blå jeans, svarta skor, blå träningströja med en vit revär på armen modell Fred Perry, Vit pikétröja. Gabriel - Mörkblå jeans, svart jacka, bruna skor Ulf- Brun jacka

-----------------------------------------------------------------------------MÅLSÄGANDEN ALISON, JAN FARHAD Kön: M Försäkringsbolag: Rättsintyg: J -----------------------------------------------------------------------------MÅLSÄGANDEN SULIMAN, SARKAR Kön: M Försäkringsbolag: Rättsintyg: -----------------------------------------------------------------------------VITTNE JOHANSSON, ANNA MARGARETA CHARLOTTA Kön: K -----------------------------------------------------------------------------VITTNE JOHANSSON, ANDREAS STEFAN Kön: M ------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------Op sidoenh Södermalm Besöksadress: Torkel Knutssonsgatan 20 Box 106 75 STOCKHOLM Handläggande enhet: Joursektion Söder Tfn: 114 14 Handläggare: Polisassistent Caroline Planeklev E-post: A N M Ä L A N ARKIVEXEMPLAR 2011-05-28 22.33 Polismyndigheten i 0201-K158889-11 Stockholms län Sida: 4 -----------------------------------------------------------------------------VITTNE

7
ÖSTMAN, MIKAEL NILS ERIK Kön: M -----------------------------------------------------------------------------VITTNE LUNDBLAD, TUVA SOFIA SAGA Kön: K -----------------------------------------------------------------------------VITTNE VESTERBERG, IRIS MATILDA FREDRIKA Kön: K -----------------------------------------------------------------------------VITTNE NIEMI, DANIEL ILKKA ANDREAS Kön: M -----------------------------------------------------------------------------SKÄLIGEN MISSTÄNKT LUNDH, TIMMY ULF, 870606-0038 Kön: M BRÄNNKYRKAGATAN 56 LGH 1508, 118 22 STOCKHOLM Medborgarskap: SVERIGE Tfn.bostad: Tfn.arbete: Tfn.mobil: 073-675 69 86 E-post: Tilltalsnamn: TIMMY Arbetsplats: Övriga anteckningar: Beslut Datum: 2011-05-28 Tid: 20.30 Namn: Marie Espman

Titel: Polisassistent

-----------------------------------------------------------------------------SKÄLIGEN MISSTÄNKT SPÅNGBERG, ULF HÅKAN, 660325-1270 Kön: M Medborgarskap: Tfn.bostad: Tfn.arbete: Tfn.mobil: E-post: Tilltalsnamn: ULF Arbetsplats: Övriga anteckningar: Beslut Datum: 2011-05-28 Tid: 21.08 Namn: Elin Gellborn

Titel: Polisassistent

------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------Op sidoenh Södermalm Besöksadress: Torkel Knutssonsgatan 20 Box 106 75 STOCKHOLM Handläggande enhet: Joursektion Söder Tfn: 114 14 Handläggare: Polisassistent Caroline Planeklev E-post: A N M Ä L A N ARKIVEXEMPLAR 2011-05-28 22.33 Polismyndigheten i 0201-K158889-11 Stockholms län Sida: 5 -----------------------------------------------------------------------------SKÄLIGEN MISSTÄNKT TERNEBORG HJÄLTE, MIKAEL GABRIEL, 861026-0278 Kön: M

8
Medborgarskap: Tfn.bostad: Tfn.mobil: E-post: Tilltalsnamn: GABRIEL Arbetsplats: Övriga anteckningar: Beslut Datum: 2011-05-28 Tid: 21.07 Namn: Elin Gellborn

Tfn.arbete:

Titel: Polisassistent

------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING Datum: 2011-05-28 20.00 Beslut av: Pinsp Bengt Olsson Förundersökning inleds -----------------------------------------------------------------------------Op sidoenh Södermalm Besöksadress: Torkel Knutssonsgatan 20 Box 106 75 STOCKHOLM Handläggande enhet: Joursektion Söder Tfn: 114 14 Handläggare: Polisassistent Caroline Planeklev E-post:

9

Avrapporteringspm
Polismyndighet

Signerad av

Signerad datum

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SI Ingripandesektion
Uppgiftslämnare Datum

0201-K158889-11
Tid

Söderman, Arvid
Beslag verkställt Material för analys

2011-05-28 Nej
Mottaget datum

20:50

Nej
Mottaget

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Arvid Söderman
Uppgiften avser

Iaktagelser av första patrull på plats vid slagsmål utanför Söderhallen Biljard.
Uppgift

Patrullen B115b med Insp B Olsson, Insp M Nilsson och pa A Söderman var på väg till garaget på Södermalms polisstation efter avslutad tjänstgöring när LKC går ut med med att det är pågående slagsmål och att en ordningsvakt löper amok utanför Söderhallen Biljard på Hornsgatan 61. När vi hör anropet är vi i korsningen Hornsgatan/Ringvägen och är på plats efter ca 15 sekunder. Utanför entrén till Biljardhallen så ser vi en större mängd personer varav flera är blodiga, en ordningsvakt är intryckt mot entrédörren av en "hög" med personer varav en är blodig i hela ansiktet och på huvudet. Ordningsvakten slår flera slag med batongen under tiden det tar för mig att hoppa ur bussen. Jag springer fram och skriker -POLIS! och rycker sedan tag i två av männen som slåss med ordningsvakten och kastar dom åt sidan. Jag tar sedan tag i ordningsvakten och drar honom ur situationen och säger åt honom att ställa sig några meter bort på trottoaren. I det läget har jag börjat förstå att ordningsvakten inte är "tokig" som ingångsvärdet var utan att det är de männen som var på honom initialt som är de problemet. Mannen med skadorna i huvudet och en till som säger sig vara dennes pappa är helt tokiga, dom försöker fortfarande komma åt ordingsvakten och är kraftigt aggesiva. Den äldre av dem ger jag en bågspännare som resulterar i att han hamnar sittande mot entrédörren. Den skadade mannen vägrar lyssna på det patrullen säger till honom och fortsätter försöka angripa ordningsvakten, han läggs ner på trottoaren i väntan på att föras till ambulans. Flera polispatruller anländer sedan och situationen lugnas ner. I tjänsten pa Arvid Söderman 2787

10

Avrapporteringspm
Antalet filmer i ärendet.
Polismyndighet

Signerad av

Signerad datum

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SJ Joursektion
Uppgiftslämnare Datum

0201-K158889-11
Tid

Bergmark, Johan
Beslag verkställt Material för analys

2012-02-13 Nej
Mottaget datum

15:30

Nej
Mottaget

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Johan Bergmark
Uppgiften avser

Antalet filmer
Uppgift

När jag fick ta över ärendet bifogades 5 st cd skivor. Alla uppmärkat på olika sätt. Det visade sig vara så att det är samma film på fyra av skivorna, det är lite olika komprimeringsgrader på filmerna. Dessa skivor är uppmärkta 1 med blå penna. Filmen är 09.51. Den andra filmen är märkt 2 med blå penna och Film från Iphone vittnet Anna. Filmen är 02.14 och filmad ovanifrån

11

Avrapporteringspm
Polismyndighet

Signerad av

Signerad datum

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SJ Joursektion
Uppgiftslämnare Datum

0201-K158889-11
Tid

Krüger, Lena
Beslag verkställt Material för analys

2011-05-28 Nej
Mottaget datum

20:30

Nej
Mottaget

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Lena Krüger
Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Johansson, Anna
Uppgiften avser

Berörd person

Filmsekvens över misshandeln.
Uppgift

Johansson hade filmat en del av händelsen i sin mobiltelefon. Filmen är filmad snett ovanför från en lägenhet, våning 1. Det är en bra filmsekvens där man kan följa händelsen väl. På filmen kan man se 1 ordningsvakt (1) 1 man i gråaktig tröja (2) 1 man i mörk tröja/skjorta.(3) Dessa personer är på ena sidan På andra sidan ser man 1 man i blå tröja med vit rand längst armen (4) 1 man med mörk alt svart jacka (5) 1 man med flerfärjad jacka, den ser mörk ut med vita detaljer, mer vitt över axlarna.(6) Till en början står ordningsvakten och det tre från andra sidan mot varanda. De ser ut som att ordningsvakten försöker hålla dem från sig. Han använder händerna till det. Ordningsvakten har en batong i ena handen. Kille nr 4 slog ett slag mot ordningsvaktes huvud. Ordningsvakten svarade med ett batongslag mot huvudet. Kille nr 4 faller av slaget över något som ser ut som en låda eller dylikt. Kille nr 4 tar sig upp. Nr 4 och 6 är mest defensiva. Nr 4 måttar flera slag mot ordningsvakten. Ordningsvakten svarar med batongslag. Alla tre killarna på andra sidan är delaktiga. Kille nr 4 är mest delaktig då han vid ett flertal tillfällen måttar slag mot ordningsvakten.

Avrapporteringspm, 2011-05-28 20:30 diarienr: 0201-K158889-11

12

Kille nr 6 är också aktiv och är defensiv mot ordningsvakten. Även han måttade slag. Vet ej mot vem. Det ser ut som att kille nr 5 mest försöker gå emellan men man kan tydlig se att han hör till det andra sidan. Han måttade ett slag mot nr 2. Ordningsvakten slog kille nr 4 fyra flera gånger, några slag träffade i huvudet. Ordningsvakten slår även nr 6 vad jag kan se 1 gång. Nr 2 och tre verkar bara vara där för att lugna 4,5,6. De använder inget våld.

Anmälan motanmälan, 2012-04-24 12:00 diarienr: 0201-K158889-11

13

Anmälan motanmälan, 2012-04-24 12:00 diarienr: 0201-K158889-11

14

Protokoll narkotikabrott , 2011-05-29 05:39 diarienr: 0201-K158889-11

15

Protokoll narkotikabrott , 2011-05-29 05:39 diarienr: 0201-K158889-11

16

Analysresultat Lundh, 2011-06-21 21:18 diarienr: 0201-K158889-11

17

Analysresultat Lundh, 2011-06-21 21:18 diarienr: 0201-K158889-11

18

Protokoll narkotikabrott , 2011-05-29 05:38 diarienr: 0201-K158889-11

19

Protokoll narkotikabrott , 2011-05-29 05:38 diarienr: 0201-K158889-11

20

Analysresultat Hjälte, 2011-06-21 21:17 diarienr: 0201-K158889-11

21

Analysresultat Hjälte, 2011-06-21 21:17 diarienr: 0201-K158889-11

22

Rättsintyg Alison, 2011-06-19 09:51 diarienr: 0201-K158889-11

23

Rättsintyg Alison, 2011-06-19 09:51 diarienr: 0201-K158889-11

24

Rättsintyg Alison, 2011-06-19 09:51 diarienr: 0201-K158889-11

25

Fotografi(er) över skador på Alison, 2011-06-19 09:52 diarienr: 0201-K158889-11

26

Fotografi(er) över skador på Alison, 2011-06-19 09:52 diarienr: 0201-K158889-11

27

Fotografi(er) över skador på Alison, 2011-06-19 09:52 diarienr: 0201-K158889-11

28

Fotografi över skada på Suliman, 2011-06-10 00:01 diarienr: 0201-K158889-11

29

30

Förhör
Polismyndighet

Signerat av

Signerat datum

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SJ Joursektion
Hörd person

0201-K158889-11
Personnummer

Alison, Jan
Den hörde är ID Styrkt Sätt Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Målsägande
Tolk

Ja

Svenskt kk 827460205
Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Händelsen utanför Söderhallens Biljard
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Elin Gellborn
Förhörsplats

2011-05-28
Typ av förhör

20:05
Förhörssätt

20:15

Utanför Ringvägen 61 Biljarden
Förhörsvittne

RB 23:3
Utskrivet av

Berättelse

Jan arbetar som ordningsvakt 0201-1314. Han är ensam ordningsvakt vid den här tiden och då han tittar ut utanför Biljarden ser han hur tre killar bråkar med varandra. En kvinna som går förbi säger till killarna något i stil med "lägg ner" eller så. Jan avbryter killarnas slagsmål. Killarna säger då till Jan att de vill gå in och spela biljard, men Jan nekar dem tillträde för han tycker att de verkar för berusade och utåtagerande. Den ena av killarna (senare identifierad som Timmy) säger då "sug min kuk" och slår sedan ett "tjuvslag" med knuten näve rakt över ögat på Jan så att han får ont. Jan knuffar då bort Timmy varpå en annan kille (senare identifierad som Ulf) skriker något liknande med "vad gör du med min son". Ulf sparkar sedan Jan mellan benen så att han får ont i sin pung. Jan knuffar bort Ulf och slår ut sin batong och slår flera slag för att freda sig samtidigt som han skriker flera gånger i rad "backa". Alla de tre killarna är aktiva i angreppen men den tredje killen (senare identifierad som Gabriel) låtsas flera gånger gå in och vilja lugna ner stämningen men då han kommer nära ordningsvakten Jan så tar han tag i tröjan runt Jans hals och håller i honom så att Timmy och Ulf ska komma åt att sparka och slå Jan. Jan slår flera slag med sin batong mot killarna för att freda sig. Han vet att han slog minst två batongslag över låret på Ulf och att han slog ett slag som var avsätt att träffa Ulf men som träffade Timmy i huvudet.

Förhör med Alison, Jan; 2011-05-28 20:05 diarienr: 0201-K158889-11

31

Jan slog även minst två batongslag över låret på Timmy och minst två gånger över axeln. Samtidigt som Jan slår batongslagen skriker han att polis är på väg och att killarna ska backa. Timmy skriker då något liknande med "Kom igen, vi kör igen, kom igen" sedan fortsätter alla tre killarna att gå emot Jan. Timmy slår då ett slag med sin armbåge som träffar Jan över munnen så att han får ont i en övertand. Jan upplevde det som att killarna hoppade på honom hela tiden oavbrutet fram till dess att polis kom och avbröt attacken. Jan tror att själva slagsmålet höll på i minst fem, sex minuter och att killarna hoppade på honom för att de ville slåss helt enkelt. Uppläst och godkänt i konceptform

32

Förhör
Polismyndighet

Signerat av

Signerat datum

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SJ Joursektion
Hörd person

0201-K158889-11
Personnummer

Alison, Jan
Den hörde är ID Styrkt Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Målsägande
Tolk

Nej
Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör med anledning av våld mot tjänsteman m.m. Händelsen inträffat på Hornsgatan vid Biljardhallen, Södermalm.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Lars-Erik Hedberg
Förhörsplats

2011-06-08
Typ av förhör

14:18
Förhörssätt

15:01

Polisstation Södermalm
Förhörsvittne

RB 23:6
Utskrivet av

LEH
Berättelse

Jan berättade att han jobbade aktuell kväll som ordningsvakt och jobbade på Biljardhallen där han är anställd. Jan befann sig inne på stället och blir varse om att tre grabbar utanför skojbråkade med varandra och Jan gick ut för att titta. Jan kom ut till entrén och såg att tre grabbarna bråkade / brottades med varandra och märker att de kommer fram mot Jan. Jan står nu med ryggen mot entrédörren och säger till grabbarna, tyvärr ni har druckit för mycket. När är välkomna en annan dag. Den killen som stod till höger om Jan säger då, "Sug min kuk" och ställer sig väldigt nära Jans ansikte. Jan ber mannen backa men killen gör inte det. Killen säger återigen "sug min kuk" och står fortfarande väldigt nära Jans ansiktet och då puttar Jan undan honom för att inte bli skallad av killen. Killen i mitten (pappan) lägger sig i och säger. vad gör du med min son, så där kan du inte göra och pappa sparkar Jan mellan benen och då puttar Jan bort honom och då kommer killen som står till vänster om Jan fram och börjar prata. När Jan står och pratar med killen får han ett slag från killen som stod till höger och slaget var kraftigt och träffade ögat. Jan backade undan och killarna börjar slå mot Jan och han backar mer och mer. Jan dra fram sin batong för att försvara sig och slår mot benen på pappa och tror han träffar pappans vänstra ben.

Förhör med Alison, Jan; 2011-06-08 14:18 diarienr: 0201-K158889-11

33

Jan fortsatt att alla killarna var på han hela tiden och Jan gjorde allt för att försvara sig och Jan slog mot pappa och siktade mot pappas lår men träffen gjorde ingen verkan och Jan siktade då mot axeln. Jan fortsatt att när han siktar mot pappans axel så lyckas (killen som blödde fhl egna anteckning) sticka fram huvudet och batongslaget träffade honom i huvudet. Jan befann sig i här i en mycket pressad situation och hade svårt att se på ögat och killarna gav sig på honom flera gånger och Jan gjorde allt för att hålla sig på benen. Om Jan skulle ramlat så skulle killarna fortsatt att slå honom enligt Jans uppfattning. Jan berättade vidare att kollegan kom ut på gatan, han som jobbar i baren, och då gav sig killarna på honom och då tänkte Jan att killarna ger sig inte. De försökte slå kollegan och slog även mot Jan och Jan försökte göra allt att för att försvara sig och slog mot benen och armar men det gav ingen effekt. Jan såg den killen som stod till höger om honom gå fram mot andra gäster och attackera dem och då kunde inte Jan låta bli så han tog tag i honom och då small det direkt och Jan fick en armbåge i ansiktet av killen och ramlade bakåt. Jan berättade vidare att andra gäster såg detta och skrek, sluta slå men de gjorde ingen verkan, killen bara fortsatt att slå mot Jan. Pappan och den tredje killen kom tillbaka och var lika aggressiva som första killen. Jan berättade att oro växte och Jan trodde att de skulle gå illa för han. Men samtidigt kände Jan att han är ordningsvakt och måste agera som en ordningsvakt. Jan processade många tankar vid tillfället och hade ingen möjlighet att ringa polisen. Jan beskrev känsla som skrämmande och var jätterädd. Jan tänkte, om killarna har tillhygge på sig och hur kan de slutat då. Jan är glad att han inte blev ihjälsparkad och lever idag. Jan uppfattade killarna som helt galna och de gav sig inte. Jan har i efterhand tänkt mycket på varför han gick till jobbet den dagen och varför han håller på med det han gör. Jan har fram till idag gått igenom händelsen och vet att han flera gånger skrek, backa, backa, kom inte fram. Killarna visste väl vad det gjorde och hur de skulle bråka och planerade allt. Killarna måste varit påtända enligt Jan. Sammanfattat från förhör och återelaterat till Jan.

Förhörsledarens frågor Fl: hur känner du dig idag? Jan berättade att idag känner han olust och en klump i magen
när han går till jobbet. Jan har hört något att man skrivit på Flashback att man ska plocka ordningsvakten på söder och de känns inte bra. Jan önskar mest av allt lugn och ro och att han kan känna sig trygg. Jan känner sig inte trygg idag.

Förhör med Alison, Jan; 2011-06-08 14:18 diarienr: 0201-K158889-11

34

Fl: när drog du fram batongen? Jan uppgav att han drog fram batongen efter att pappan sparkat honom i skrevet och att han fått ett slag mot ögat. Jan kände att de var de enda han hade för att försvarar sig med. Men trots att Jan slog mot benen och armarna gav de ingen effekt. Jan kände sig maktlös mot de tre killarna.

Fl: hur många var inblandande och aktiva? Tre stycken och alla var lika aktiva och
delaktiga i misshandeln. Alla kanske inte slog lika mycket men gjorde något för att underlätta misshandeln av Jan.

Fl: Du pratade om att du fick en armbåge i ansiktet, när inträffade det? Jan
uppgav att de var från killen som blödde kraftigt från huvudet. Armbågen träffade i ansiktet, vilket gjorde att Jan kort tappade balansen. De inträffade på trottoaren.

Fl: Vad fick du för fysiska samt psykiska skador efter händelsen? Jan uppgav att
ena ögat var helt illrött och på ögonlocken var det ett ärr. Skrapsår på pungen efter att blivit sparkad. Överläppen sprucken efter slag. Jan uppgav att han idag känner sig nervös när han går till jobbet och önskar att inte något mer ska hända. Jan brukar stanna kvar på krogen efter stängningsdags så att alla åkt hem och de lugnat ner sig för att inte stöta på killarna. Jan känner sig inte säker och önskar att inget mer inträffar.

Fl: Hur länge har du jobbat som ordningsvakt? Jan uppgav att han jobbat sju år och
gick sin utbildning för Falk Security, idag heter de G4S. Jan har varit anställd på Biljardhallen i fyra månader och har inget annat stället att jobba på. Jan berättade att han gick sin batongutbildning för sju år sen och gick fortbildningskursen för fem månaders sen. De var polisen som höll i den. Förhöret avslutat kl 15.01. Uppläst och godkänt.

35

Förhör
Polismyndighet

Signerat av

Signerat datum

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SJ Joursektion
Hörd person

0201-K158889-11
Personnummer

Alison, Jan
Den hörde är ID Styrkt Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Målsägande
Tolk

Nej
Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör och förevisning av två filmer i ärendet.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Lars-Erik Hedberg
Förhörsplats

2011-06-21
Typ av förhör

12:59
Förhörssätt

13:29

Polisstation Södermalm
Förhörsvittne

RB 23:6
Utskrivet av

Konceptförhör

LEH
Berättelse

Förhörsledaren informerade Jan att han först skulle få titta på två filmer som visar händelseförloppet, där efter få svara på några kompletterande frågor. Jan tittade på första filmen och hade följande kommentarer.

Initiala händelsen vid entrén
Jan berättade att första slaget mot vänster ögat och sparken i skrevet finns inte med på filmen men de inträffad efter att killarna kommit till entrén och blev nekade inträde. Timmy Lundh gick väldigt nära Jans ansikte och sa, "sug min kuk" och då kände Jan sig trängd och puttade bort Timmy. Pappan, Ulf Spångberg, skrek då så där kan du inte göra mot min son och då slog Timmy Jan i ansiktet och träffade honom i ögat. Jan tappar orienteringen efter slaget men ser att pappan, Spångberg, kommer mot honom och sparkar honom i skrevet. Jan lyckas efter sparken komma undan och lyckas komma ut på trottoaren och där efter ser man vidare händelseförlopp på filmen.

Första filmen
01.50 in på filmen ser man Timmy Lundh utdela en armbåge som träffar Jan i ansiktet och

Förhör med Alison, Jan; 2011-06-21 12:59 diarienr: 0201-K158889-11

36

Jan puttar då bort Timmy och slår ett slag med batongen som troligtvis träffar i väggen, (ser på film två som är filmad ovanifrån att slaget träffar väggen) 02.13 andra smällen från Timmy som träffar Jan i ansiktet och där efter backar Timmy undan men uppvisar mer kampvilja mot Jan.. 02.19 ser man Jan plocka upp något från gatan och tillfrågas vad han plockar upp? Jan uppgav att det är hans bilnycklar han plockar upp från gatan. Nycklar tappade han när han blev attackerad av killarna. Man ser att något glimmar till och de är hans bilnyckel. 02.24 ser man att Timmy mottar ytterligare slag mot Jan men träffar inte och faller där efter framåt. Jan slår då att slag med batongen mot Timmy som träffar Timmys axel och där efter dras Timmy bort. Mellan 02.25-03.13 attackerar Timmy och Ulf Jan flera gånger men Jan lyckas hålla dessa på avstånd. Mikael Hjälte försöker hela tiden lugna ner de andra och ses inte utdela några slag mot Jan. Hela tiden var Ulf och Timmy på Jan och vill bråka och Jan kände sig här väldigt pressad och undrade var polisen var. 03.14 anländer polisen och där efter tar polisen över.

Film två.
Jan fick möjlighet att kommentera filmen som är filmad ovanifrån och uppgav att han hela tiden försökte lugna ner killarna men de gav sig inte. Jan medgav att han slog med batongen mot killarna men syftet var att försvara sig och inget annat.

Några kompletterande frågor
I en motanmälan påstås det att Jan skulle tagit Spångbergs mobil, vet du något mot det? Jan visste inte något om Spångbergs mobil. Jan medgav att han plockade upp något från gatan och de var hans bilnycklar som han tappade när killarna attackerade honom.

Hur gick det till när Timmy Lundh fick sårskadan i huvudet?
Pappan, Ulf Spångberg, kommer mot Jan och attackerade honom och då försvarar sig Jan genom att slå mot Spångberg. I samband med att Spångberg går mot Jan sticker Timmy Lund fram huvudet och olyckligtvis träffas Timmy i huvudet av Jans batongslag. Jan hade ingen anledning att slå Timmy då och ville inte skada han eller någon annan. Förhöret slut kl 13.28, återrelaterat och godkänt av Jan.

Förhör med Alison, Jan; 2011-06-21 12:59 diarienr: 0201-K158889-11

37

38

Förhör
Polismyndighet

Signerat av

Signerat datum

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SJ Joursektion
Hörd person

0201-K158889-11
Personnummer

Alison, Jan
Den hörde är ID Styrkt Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Målsägande
Tolk

Nej
Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande fråga.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Jenny Jernberg
Förhörsplats

2011-08-26
Typ av förhör

13:20
Förhörssätt

13:25

RB 23:6
Förhörsvittne Utskrivet av

Telefonförhör

Berättelse

Alison tillfrågas om den personen som står som tredje person från honom och är framme vid bråket. Alison frågar om jag menar killen i svart jacka. I så fall är det en gäst från biljarden. Alison säger att den gästen har varit där tidigare. Alison ombeds att om denna gäst kommer åter be honom att ringa utredaren. Uppläst och godkänt.

39

Förhör
Polismyndighet

Signerat av

Signerat datum

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SNM Näpo Katarina
Hörd person

0201-K158889-11
Personnummer

Suliman, Sarkar
Den hörde är ID Styrkt Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Målsägande
Tolk

Nej
Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som målsägare ma av MISSHANDEL, söderbiljarden Hornsgatan, 20110528 tom kl 20:00
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Agnes Nilsson
Förhörsplats

2011-05-28
Typ av förhör

20:28
Förhörssätt

20:32

Hornsgatan utanför söderbiljarden
Förhörsvittne

RB 23:6
Utskrivet av

Konceptförhör

Berättelse

Sarkar uppger följande: Han arbetar på biljarden och aktuell kväll arbetade han i baren då en gäst sprang fram till honom och sade att det var bråk utanför. Sarkar sprang upp och såg tre st killar som hoppade på vakten. Sarkar försökte putta bort dem men då attackerade killarna Sarkar istället med knytnävslag och de spottade även på honom. Sarkar mottog minst två knytnävsslag i ansiktet. Sarkar upplever smärta i huden, det svider och ömmar. Inga synliga skador. Sarkar anger brottet ofredande till åtal. Uppläst och godkänt i anteckningsform

40

Förhör
Polismyndighet

Signerat av

Signerat datum

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SJ Joursektion
Hörd person

0201-K158889-11
Personnummer

Suliman, Sarkar
Den hörde är ID Styrkt Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Målsägande
Tolk

Nej
Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förmhör ang. misshandel mm vid biljardhallen Hornsgatan i Stockholm den 28 maj 2011 omkring kl. 20.00.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Elisabet Wallin-Skaldeman
Förhörsplats

2011-05-28
Typ av förhör

23:35
Förhörssätt

23:55

Jouren Södermalm
Förhörsvittne

RB 23:6
Utskrivet av

Telefonförhör

Berättelse

Sarkar Suliman arbetar i baren i Biljardhallen på Hornsgatan. När han under kvällen stod i baren kom en gästa fram till honom och sade att det var bråk utanför Biljardhallen. Sarkar sprang ut. Han såg att det var bråk och att ordningsvakten fick ta emot smällar av tre män, det var tre personer som attackerade honom. Sarkar försökte gå emellan vakten och männen. Sarkar blev då slagen av en lång blond man med bakåtslickat hår och iklädd svart jacka och jeans. Mannen gav Sarkar en smäll på höger sida i ansiktet vid ögonbrynet, det var ett knytnävsslag som orsakade smärta. Sarkar puttade bort mannen och försökte återigen komma emellan ordningsvakten och de tre attackerande männen. De tre männen, den blonde var en av dem, forsatte attackera vakten. Och Sarkar fick ytterligare ett slag i ansiktet. Den som slog slaget var en man som var mycket blodig. Mannen slog ett knytnävsslag som träffade på Sarkars vänstra kind under ögat. Efter att den blodige mannen slagit Sarkar så tog Sarkar tag i mannen och höll om/kramade honom framifrån. Sarkar blev helt nerblodad, mannen blödde från huvudet. Sarkar försökte prata och lugna ner den blodige mannen men det funkade inte. Han ville bara bråka och slåss med ordningsvakten. När Sarkar stod och höll om mannen så spottade han Sarkar och träffade honom med spottet i hela ansiktet. Den tredje mannen sade något om att det var hans son som Sarkar höll i. Och den mannen började dra Sarkar bakåt, han drog i Sarkars skjorta. Mannen drog Sarkar bakåt och bort från den blodige mannen/sonen.

Förhör med Suliman, Sarkar; 2011-05-28 23:35 diarienr: 0201-K158889-11

41

De tre männen fortsatte attackera ordningsvakten, de ville bara komma åt vakten. De förstod nog inte att Sarkar arbetade i Biljardhallen. Och en tjej och en kille försökte också hjälpa till men de blev också omkullknuffade. Sarkar sade till en kille att ringa polisen och efter en kort stund kom polis till platsen. Sarkar blev slagen med två slag. Först ett knytnävsslag på höger sida vid ögonbrynet och det slogs av den blonde mannen. Och därefter ett knytnävsslag på vänster kind under ögat och det slaget slogs av den blodige mannen. Den blodige mannen spottade därefter Sarkar i ansiktet. Sarkar såg att ordningsvakten fick mottaga slag av alla tre männen. Ordningsvakten försökte putta bort dem, när han puttade bort den blodige mannen kom han upp igen och fortsatte att slå ordningsvakten. Den blonde mannen slog minst tre till fyra slag med knuten näve som träffade ordningsvakten i huvudet. Och så sparkade han mot ordningsvakten och träffade honom troligen på nederkroppen och magen. Mannen som troligen var pappa till den blonde mannen slog också ordningsvakten. Han hoppade på ordningsvakten och slog honom med knytnävsslag och drog ner honom på marken. Den blonde mannen slog ordningsvakten med knytnävsslag som träffade bakifrån i bakhuvudet. Okänt antal slag. Männen ville bråka och slåss, det gick inte att lugna ner dem. Sarkar tror att de var påtända och inte bara påverkade av alkohol. När Sarkar kom ut från Biljardhallen var den blodige mannen redan blodig och ordningsvakten hade en blåtira, han hade fått någon smäll. Sarkar sprang ut och försökte gå emellan och stod därefter nästan hela tiden med ryggen mot ordningsvakten. Han försökte stå emellan vakten och de tre männen för att skydda vakten. Sarkar såg inte när eller om ordningsvakten utdelade några slag. SIGNALEMENT En blond lång man som hade bakåtslickat hår, han var iklädd svart jacka och jeans. En blodig man, han blödde från huvudet, han var troligen son till den tredje mannen. Den tredje mannen var troligen pappa till den blodige mannen. SKADOR Svullen, röd och lite öm efter knytnävsslaget höger ögonbryn. Och röd och öm på kinden under vänster öga. Sarkar kommer att uppsöka sjukhus/vårdcentral och godkänner att uppgifter inhämtas ang. rättsintyg/journalanteckning. Sarkars kläder blev nerblodade, Han önskar återkomma ang. ersättningsanspråk. Sarkar är mörkhårig och var iklädd en rutig svart/grå skjorta. Uppläst och godkänt i telefon kl. 01.00.

42

Ersättningsanspråk
Jan Alison
Polismyndighet

Signerat av

Signerat datum

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SJ Joursektion
Brott som föranlett yrkandet

0201-K158889-11
Datum

Våld mot tjänsteman
Person som yrkar ersättning Personnummer/Orgnr Roll

2012-04-11 Målsägande
Personnummer/Orgnr Roll

Alison, Jan
Övriga

Alison, Jan
Talan önskas förd av åklagare

Uppgiftslämnare

Ja
Ersättningsyrkande i kronor

19050
Preciserat yrkande

Kränkning samt sved och värk. Frånvaro från arbetet 3 pass. Sjukhuskostnad Förstörda kläder ( blod ) Summa

15000kr 2200kr ( efter skatt ) 350kr 1500kr 19050kr

43

Ersättningsanspråk
Polismyndighet

Signerat av

Signerat datum

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SJ Joursektion
Brott som föranlett yrkandet

0201-K158889-11
Datum

Misshandel
Person som yrkar ersättning Personnummer/Orgnr Roll

2012-04-23 Målsägande
Personnummer/Orgnr Roll

Suliman, Sarkar
Övriga

Suliman, Sarkar
Talan önskas förd av åklagare

Uppgiftslämnare

Nej
Ersättningsyrkande i kronor

22320kr + 165000kr
Preciserat yrkande

20.000 kr för skada och kränkning 320 kr sjukhus besök 2000kr Kläder. Samtliga kläder nedblodade och fick slängas. Summa skada, kränkning, kläder, sjukvård 22320kr 165000 kr i inkomstbortfall. 11 månader x 15.000kr efter skatt. Detta pga av att Suliman inte jobbat som mycket eftersom han känt obehag att vara på biljarden. Han vill bara jobba där när det finns vakt där. Suliman uppger att hans inkomst blivit mycket lägre sedan bråket och att han kan styrka det med uppgifter från skattemyndigheten . Suliman uppger att han inte varit sjukskriven.

Skada, kränkning, kläder, sjukvård 22320kr inkomstbortfall 165.000kr 165000kr Totalt 187320kr

44

PM
Polismyndighet

Signerad av

Signerad datum

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SJ Joursektion
Uppgiftslämnare Datum

0201-K158889-11
Tid

Abaji, David
Beslag verkställt Material för analys

2012-10-09 Nej
Mottaget datum

14:48

Nej
Mottaget

Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

David Abaji
Uppgiften avser

Uppgift

Jag kontaktade målsäganden Sarkar Suliaman den 121008 angående vilken läkarmottagning han besökt för att dokumentera sina skador och utfärda en journalanteckning. Sarkar uppgav att han inte kom ihåg exakt vilken vårdcentral eller sjukhus han besökt eftersom det gått för lång tid sedan händelsen, men att det kunde vara St: Görans sjukhus akuten han besökt. Jag har kontaktat följande sjukhus: Södersjukhuset, St: Görans sjukhus, Karolinska sjkuhuset, Daneryds sjukhus samt Kista Vårdcentral. Ingen mottagning hade några uppgifter angående Sarkars skador vid den aktuella tidpunkten.

45

Förhör
Polismyndighet

Signerat av

Signerat datum

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SNM Näpo Katarina
Hörd person

0201-K158889-11
Personnummer

Vesterberg, Iris
Den hörde är ID Styrkt Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Vittne
Tolk

Nej
Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som vittne ma av MISSHANDEL, Söderhallen biljard Hornsgatan i Stockholm 20110528 tom kl 20:00
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Agnes Nilsson
Förhörsplats

2011-05-28
Typ av förhör

20:32
Förhörssätt

20:34

Hornsgatan, Söderhallen biljard
Förhörsvittne

RB 23:6
Utskrivet av

Konceptförhör

Berättelse

Iris uppger följande: Hon kom precis när bråket började och hon uppfattade det som att några killar blivit utkastade pga. berusning och började bråka med vakten utanför. De samtliga slog med knytnävsslag och vakten svarade upp med att slå en kille med batongen som träffade honom i huvudet varpå killen började blöda. Killarna fortsatte att slåss trots att vänner till Iris försökte ingripa och lugna dem. Detta fungerade bara en kort stund då de lugnade sig, sedan vände de sig om och gick på vakten igen. Vakten fortsatte att freda sig med batongen. Iris upplevde dessa tre killar som mycket aggressiva och att vakten fredade sig från deras slag. Iris uppfattade dem som mycket berusade men att det också verkade som att de kan ha varit påverkade av annat än alkohol. Uppläst och godkänt i anteckningsform

46

Förhör
Polismyndighet

Signerat av

Signerat datum

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SJ Joursektion
Hörd person

0201-K158889-11
Personnummer

Vesterberg, Iris
Den hörde är ID Styrkt Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Vittne
Tolk

Nej
Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör med anledning av våld mot tjänsteman, Hornsgatan 61 i Stockholm.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Lars-Erik Hedberg
Förhörsplats

2011-06-20
Typ av förhör

13:02
Förhörssätt

13:20

Polisstation Södermalm
Förhörsvittne

RB 23:6
Utskrivet av

Konceptförhör

LEH
Berättelse

Iris berättade att hon och pojkvännen och några till var alldeles i närheten av biljardhallen på Hornsgatan och såg att bråk uppstått vid entrén. Iris såg de var tre killar som bråkade med vakten som stod i entrén och de tre killarna gav sig inte. Efter ett tag gick hennes pojkvän fram till killarna och bad att de skulle sluta upp men då vände grabbarna sig mot Iris pojkvän och försökte slå honom. Killarna var väldigt aggressiva och skulle lätt kunnat slagit ner Iris pojkvän. Iris fortsatt att de hela urartade och vakten gjorde allt för att försvara sig mot killarna som hela tiden var på honom och slog mot honom. Iris såg att vakten hade en batong i handen och batongen använde vakten för att försvara sig. Iris berättade vidare att vakten hela tiden var väldigt lugn och försökte lugna ner grabbarna men de gick inte. Flera andra personer försökte hjälpa vakten men de var lönlöst och inget hjälpte. När de andra personer försökte lugna ner grabbarna vände grabbarna sig mot dem och försökte slå dem men slagen träffade inte. Grabbarna måste varit påverkade av något med anledning av deras beteende. Iris berättade vidare att de helt och hållet var grabbarnas förtjänst att allt sluta som det gjorde. Grabbarna var på vakten oavbrutet och förstod inte att de skulle gå från platsen.

Förhör med Vesterberg, Iris; 2011-06-20 13:02 diarienr: 0201-K158889-11

47

Förhörsledarens frågor
Vakten uppger att han blivit sparkade i skrevet, såg du när ska ha inträffat ? Iris uppgav att hon såg inte början av bråket utan de måste hänt innan hon kom fram. Iris såg inte heller slaget som träffade vakten i ögat. När tog vakten fram batongen? Iris kunde inte svara på när vakten tog fram batongen
men såg att vakten använde en batong i syfte att försvara sig.

Såg du när vakten slog mot killarna med batongen, och hur slog vakten? Iris
berättade att hon såg när vakten slog mot killarna och batongslagen riktade vakten mot benen och överkroppen på killarna. Iris såg att vakten träffade benen och överkroppen men såg inte att något batongslag var riktat mot huvudet på någon av killarna.

Batongslagen, hur uppfattade du dem? Iris uppfattade att vakten slog mot killarna för att försvara sig. Iris uppfattade inte att något av slagen var ämnade att skada någon av killarna. Slog vakten mot killarna med knytnävarna Iris såg inga slag med knytnävarna från
vakten men såg att vakten en gång tog ett strypgrepp på en av killarna för att få undan honom och inte bli mer slagen av dem.

Iris tillfrågades om hon såg några slag från killarna som träffade vakten? Iris
såg flera slag mot vakten med knytnävarna men kunde inte exakt redogöra för vem som slog mest och var slagen träffade vakten.

Förstod killarna att de skulle sluta upp med att misshandla vakten? Iris uppgav
att killarna fattade ingenting. Killarna bara fortsatte att gå mot vakten och vakten var hela tiden väldigt lugn och gjorde allt för att freda sig. Iris berättade att hade de övermannat vakten hade de gått väldigt illa för honom.

Var killarna lika delaktiga i misshandel? Iris minns det som att alla killar var lika delaktiga och kunde inte redogöra exakt vem som slog mest eller riktade sparkar mot vakten. Iris har i efterhand sett filmen på nätet. Iris tillfrågades om hon visste varför en av killarna (Timmy) blödde kraftigt från huvudet? Iris uppgav att troligtvis hade väl killen (Timmy) blivit slagen i huvudet av
vakten, men de måste i så fall varit en olyckshändelse. Iris kunde inte se att vakten på något sätt agerade besinningslöst eller slog med batong bara för att skada.

Förhör med Vesterberg, Iris; 2011-06-20 13:02 diarienr: 0201-K158889-11

48

Avslutande fråga Iris tillfrågade hur hon var klädd vid tillfället
Iris hade en beige jacka och svarta tajts och bar svart klänning. Iris har mellanblont hår och syns på filmen. Iris såg hela händelsen från tre meter avstånd. Iris avslutade med att enligt hennes bedömningen gjorde vakten allt för att lugna ner situationen och försökte få killarna att backa undan men killarna gav sig inte utan gick emot vakten om och om igen.

Förhöret uppläst kl 13.19 för Iris och hon godkände ovan.

49

Förhör
Polismyndighet

Signerat av

Signerat datum

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SI Ingripandesektion
Hörd person

0201-K158889-11
Personnummer

Johansson, Andreas
Den hörde är ID Styrkt Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Vittne
Tolk

Nej
Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Våld mot tjänsteman (Ordningsvakt) på Söderhallens biljard.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Mikael Fogelström
Förhörsplats

2011-05-28
Typ av förhör

20:15
Förhörssätt

20:25

RB 23:3
Förhörsvittne Utskrivet av

Konceptförhör

mf
Berättelse

Andreas Johansson var på Söderhallens biljard. Johansson går ut från biljarden. Ordningsvakten och killen från kassan (senare identifierad som Sarkar) håller bort de misstänkta killarna. De misstänkta killarna var aggressiva, särskilt han den blodiga (senare identifierad som Timmy Lundh). Lundh utdelade slag som träffade Sarkar. Lundh utdelade minst 3 slag som träffade Sarkar i ansiktet. Ordningsvakten klev in och tog tag i Lundh. Ordningsvakten tryckte upp Lundh mot husfasaden. Sarkar tog tag i (Johansson pekar mot Ulf Spångberg) Spångberg. Sarkar tryckte upp Spångberg mot husfasaden. Lundh skrek "fittvakter" mot ordningsvakten. Spångberg skrek någonting som liknade "rör du min son" eller nåt som lät som det, till Ordningsvakten. Johansson säger att han kan ha hört fel. Spångberg utdelade sedan 2 stycken slag mot Ordningsvakten. Slagen träffade i tinningen och vid munnen. Ordningsvakten backade då. Spångberg går på ett hotfullt sätt mot Ordningsvakten. Johansson tycker att det ser ut som att Spångberg tänker ge sig på ordningsvakten igen och slå honom. Ordningsvakten drar då batongen och slår ett slag som träffar Spångberg på överarmen och ett slag som träffar Spångberg på benet. Sedan hamnar de allihop precis vid entrén. Polisen kommer sedan springande.

Förhör med Johansson, Andreas; 2011-05-28 20:15 diarienr: 0201-K158889-11

50

Förhöret är uppläst och godkänt från anteckningar.

51

Förhör
Polismyndighet

Signerat av

Signerat datum

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SI Ingripandesektion
Hörd person

0201-K158889-11
Personnummer

Östman, Mikael
Den hörde är ID Styrkt Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Vittne
Tolk

Nej
Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Våld mot tjänsteman (ordningsvakt) utanför söderhallen biljard
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Mikael Fogelström
Förhörsplats

2011-05-28
Typ av förhör

20:02
Förhörssätt

20:15

RB 23:3
Förhörsvittne Utskrivet av

Konceptförhör

mf
Berättelse

Mikael Östman är på Söderhallens biljard. Han tittar upp i gången som leder mot entrén. Han ser att någon är på vakten. Östman ser ej vem som går mot Ordningsvakten. Östman ser hur ordningsvakten försöker att värja sig. Östman säger till killen i kassan (Sarkar). Sarkar skyndar upp mot entrén. Östman ser hur Sarkar försöker hjälpa ordningsvakten. Misstänkt som var mest blodig (senare identifierad som Timmy Lundh) utdelade slag mot Sarkar. Sarkar försöker hålla Lundh på avstånd. Lundh utdelar 3-4 knytnävslag som träffar Sarkar i ansiktet. Östman ringer nu till polisen. Östman säger att han då han sedan pratade med polisen inte hann se exakt vad som hände. När Östman tittar mot platsen igen ser han hur den äldre killen bland misstänkta (senare identifierad som Ulf Spångberg) går mot Ordningsvakten. Spångberg utdelar flera slag som träffar Ordningsvakten på kroppen och i ansiktet. Den tredje misstänkte (senare identifierad som Gabriel Tärneberg) såg Östman aldrig slå någon.

Föhöret är uppläst och godkänt från anteckningar.

52

Förhör
Polismyndighet

Signerat av

Signerat datum

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SNC Näpo Maria
Hörd person

0201-K158889-11
Personnummer

Niemi, Daniel
Den hörde är ID Styrkt Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Vittne
Tolk

Nej
Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som vittne på Hornsgatan 61 den 2011-05-28
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Marie Espman
Förhörsplats

2011-05-28
Typ av förhör

20:08
Förhörssätt

20:13

Hornsgatan 61
Förhörsvittne

RB 23:3
Utskrivet av

Konceptförhör

Berättelse

Daniel uppgav att han och hans vänner gick på Hornsgatan och såg att vakten ville få bort några grabbar från biljarden som ligger på Hornsgatan. Det var tre grabbar och en av dem puttade på vakten, vakten puttade då bort honom ca 1,5 meter. Då kom en annan av de tre grabbarna och slog eller försökte slå vakten med knuten näve på armen (Daniel trodde det var killen som fick ett jack i huvudet, förhörsledarens anteckning). Vakten slog då med sin betong i huvudet på den killen. Efter det kom den tredje killen och försökte också att slå vakten. Vakten slog vilt om kring sig för att han kände sig nog hotad och försökte försvara sig. Trots detta fortsatte de tre att gå mot vakten och försöka slå och de skrek verbalt. Daniel och hans vän Alex försökte få killarna att gå där ifrån men de fortsatte gå på mot vakten. De höll på så här tills polisen kom till platsen. Daniel uppgav att han inte kände någon av de inblandade parterna. Uppläst och godkänt ur konceptanteckningar.

53

Förhör
Polismyndighet

Signerat av

Signerat datum

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SJ Joursektion
Hörd person

0201-K158889-11
Personnummer

Niemi, Daniel
Den hörde är ID Styrkt Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Vittne
Tolk

Nej
Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör angående våld mot tjänsteman, Hornsgatan 61 i Stockholm.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Lars-Erik Hedberg
Förhörsplats

2011-06-21
Typ av förhör

20:03
Förhörssätt

20:21

Polisstation Södermalm
Förhörsvittne

RB 23:6
Utskrivet av

Telefonförhör

LEH
Berättelse

Daniel berättade att han inte såg något av början av bråket och såg inte att Spångberg sparkade vakten i skrevet, ej heller att Timmy slog vakten i ansiktet vid entrén. Daniel berättade att han och kompisarna kom gåendes längs Hornsgatan, riktning mot Mariatorget och Biljardhallen. Daniel såg att någonting höll på att hända längre fram och såg att en vakt var inblandad och tre killar. Daniel och kompisgänget närmade sig händelsen och vakten stod med ryggen mot dem och de tre killarna gick mot vakten och försökte slå honom med knytnävarna. Daniel och kompisarna sa till de tre grabbarna att lugna ner er, ge upp, men grabbarna gav sig inte och fortsatt att misshandla vakten. Daniel fortsatt att helt plötsligt såg han att en av killarna blödde kraftigt från huvudet och trodde att de kom ifrån ett batongslag. Daniel förklarade det vidare att två av killarna, Timmy och Ulf, var på vakten hela tiden och när de attackerade vakten kan mycket väl Timmy träffats i huvudet av ett batongslag. Daniel fortsatt att han såg inte när vakten tog fram batongen men batongen använde vakten endast för att försvara sig.

Förhör med Niemi, Daniel; 2011-06-21 20:03 diarienr: 0201-K158889-11

54

Förhörsledarens frågor Daniel tillfrågades om alla killar var lika aktiva i misshandeln? Daniel såg att endast två av killarna (Timmy och Ulf) var mest aktiva medans den tredje (Gabriel) försökte lugna ner alla. Daniel såg inga slag från Hjältes sida, men såg när Timmy och Ulf slog vakten. Daniel tillfrågades hur han uppfattade batongslagen från vakten, var slagen avsedda att skada killarna? Daniel gjorde bedömningen att vakten försökte lugna ner
alla och slog med batongen i syfte att freda sig. Vakten slog mot killarna efter att de slagit honom.

Daniel tillfrågades om killarna slog mot han eller hans kompisar? Daniel fick
inga slag från killarna, ej heller hans kompisar.

Slog vakten mot killarna med något annat än batongen? Daniel såg inte att vakten
slog med knytnävarna mot killarna, ej heller med något annat. Daniel avslutade med att de batongslag han såg från vakten var mot ben och armarna på killarna. Vakten siktade aldrig mot huvudet på någon av killarna. Daniel har inte förevisas aktuella filmer i ärendet. Daniel uppgav att han tittat på den film som finns på nätet.(fhl egna anteckning)

Förhöret uppläst kl 20.19 för Daniel och han godkände ovan.

55

PM
Ang vittnet Alex
Polismyndighet

Signerad av

Signerad datum

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SJ Joursektion
Uppgiftslämnare Datum

0201-K158889-11
Tid

Jernberg, Jenny
Beslag verkställt Material för analys

2011-08-31 Nej
Mottaget datum

10:44

Nej
Mottaget

Tid

2011-08-31
Sätt på vilket uppgift lämnats

10:40

Telefon
Upprättad av

Jenny Jernberg
Uppgiften avser

Uppgift

Vid telefonkontakt med Daniel så uppgav han att han inte känner Alex. Alex träffade han samma dag på en stand-up comedy show som de båda var på. De bytte inte telefonnummer med varandra. Daniel vet inte vad Alex heter i efternamn eller vart han bor.

56

Förhör
Polismyndighet

Signerat av

Signerat datum

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SJ Joursektion
Hörd person

0201-K158889-11
Personnummer

Ahrgren, Carina
Den hörde är ID Styrkt Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Vittne
Tolk

Nej
Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser misshandel, Hornsgatan
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Jenny Jernberg
Förhörsplats

2011-09-20
Typ av förhör

09:50
Förhörssätt

10:10

RB 23:6
Förhörsvittne Utskrivet av

Telefonförhör

Berättelse

Carina berättar att hon och hennes kille Alex, Alex syster Nathalie, och en jobbkompis Daniel hade varit på Skrattstopp i Hornstull. De skulle gå in på Biljarden på Hornsgatan. När de gick på Hornsgatan såg de att det var tumult utanför biljarden. Carina säger att först förstod hon inte vad det gällde men såg sedan att vakten stod innanför dörren på biljarden. Carina uppfattade det som att vakten höll igen dörren så de tre killarna som stod utanför inte skull komma in. Det var två killar i 20års-åldern och en äldre man. Vakten klev sedan ut från porten. På fråga om någon av de inblandade var skadade vid detta tillfälle säger Carina att den blonda killen blödde från pannan. Carina säger att när vakten kom ut så upplevde hon honom som väldigt aggressiv. Han försökte inte att lugna situationen direkt. Vakten slog sedan med batongen en av killarna i ryggen och på låret. På fråga hur den killen reagerade säger Carina att först vände killen ryggen till mot vakten men sedan vände han sig igen mot vakten och började skrika. Carina minns inte vem av killarna som vakten slog, men tror inte det var han som blödde. Alla stod väldig nära varandra hela tiden. Carina upplevde det som att de tre killarna kom emot vakten och att då vakten slog innan han själv skulle bli slagen. Carina säger att när vakten slog med batongen på killen tyckte hon att det var obehagligt och ringde polisen. Carina säger att polisen kom efter några minuter. Carina säger att hon inte sett något efter det att vakten slog med batongen. Carina gick till undan för att ringa till polisen och stod där tills polisen kom. Carina säger att hon tyckte att vakten var för våldsam och att även om vakten var rädd och skärrad så hjälper det inte att trissa upp stämningen.

Förhör med Ahrgren, Carina; 2011-09-20 09:50 diarienr: 0201-K158889-11

57

På fråga om Carina såg om någon av de tre inblandade killarna slog mot vakten säger Carina att hon tyckte de tre killarna var mycket hotfulla och aggressiva men hon såg bara vakten slå. Carina säger igen att hon gick undan rätt tidigt och har inte sett allt. På fråga om Carina sett någon som spottat mot någon annan säger Carina att det har hon inte sett. På fråga om hon sett om någon av de inblandade tappat något till marken säger Carina att det har hon inte sett. På fråga om hon sett om någon av de inblandade vid något tillfälle böjt sig ner och tagit upp något från marken säger Carina att det har hon inte sett. Carina säger att hon har inte sett hela händelseförloppet. På fråga om hon hört någon konversation mellan de tre killarna och vakten säger Carina att hon har bara minne av skrik inget annat. Carina säger att vakten och de tre killarna var alla mycket aggressiva. På fråga när Carina såg att vakten hade en batong framme säger Carina att hon är rätt säker på att vakten hade batongen utslagen i handen när han klev ut från porten. Carina säger att hon upplevde de tre killarna som påtända. Det gjorde hon eftersom när polisen kom och sade till killarna att sätta sig när fortsatte de att vara taggade emot poliserna. Carina säger att det känns inte som ett normalt beteende. På fråga om vakten var ensam säger Carina att när vakten stod bakom dörren uppfattade hon det som att det stod en kille där som arbetar på biljarden, men när vakten kom ut kändes det som att han var ensam. Uppläst och godkänt.

58

Förhör
Polismyndighet

Signerat av

Signerat datum

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SJ Joursektion
Hörd person

0201-K158889-11
Personnummer

Sietses, Natalie
Den hörde är ID Styrkt Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Vittne
Tolk

Nej
Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser gällande misshandel Hornsgatan
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Jenny Jernberg
Förhörsplats

2011-09-12
Typ av förhör

12:20
Förhörssätt

12:50

RB 23:6
Förhörsvittne Utskrivet av

Telefonförhör

Berättelse

Natalie berättar att hon, hennes bror Alex, Alexs flickvän Carina, Daniel och Iris kom gående på Hornsgatan. De skulle in på biljarden. Natalie säger att bråket var redan igång när de kom dit. En kille blödde från huvudet. Natalie säger att hon vet inte hur råket började, men hon fick uppfattningen att killarna inte kom in på grund av att de var berusade. Natalie säger att hon tror killarna var påtända. Natalie säger att hon blev förbannad när ingen ingrep. Folk stod runtomkring och filmade men ingen gjorde något. Natalie säger att hon stannade kvar utanför eftersom vakten till en början var ensam mot de tre aggressiva killarna. Natalie säger att vakten var lugn medan de tre killarna inte gav sig. Natalie säger att det kom ytterligare två killar som hjälpte vakten. Natalie tror att dessa arbetar på biljarden. De höll sig också lugna.. På fråga om Natalie såg några slag utdelas säger hon att inte som hon minns. Natalie säger att hon sett filmen som ligger på youtube. Förhörsledaren ber Natalie att bortse från den och berätta det hon sett och upplevt. Natalie säger att det känns lite som att hon förträngt händelsen. Natalie kan inte minnas att hon sett någon slå. Det var bråk. Natalie uppfattade att den äldre mannen och killen som blödde från huvudet var mest aggressiva. På fråga om Natalie uppfattade vad vakten och tre killarna sade till varandra säger Natalie att det hon minns var att den äldre mannen var upprörd över det som hände och att han arbetade med ungdomar.

Förhör med Sietses, Natalie; 2011-09-12 12:20 diarienr: 0201-K158889-11

59

På fråga om killarna sade något till Natalie när hon försökte gå emellan. Nathalie säger att killen som blödde från huvudet sade typ att skämtar du eller? Nathalie uppfattade det som att han sa så som att hon var på vaktens sida. Den andra killen, inte den äldre, sade att vad vill du, nä aldrig mot en tjej. På fråga om Natalie sett om någon av de som varit inblandade i bråket tappade något under bråket säger Natalie att det såg hon inte. Hon har inte heller sett att någon böjt sig ner för att ta upp något. På fråga om Natalie kan specificera vad de olika personerna gjorde under bråket säger Nathalie att de kan hon inte. Hon har inte sett några slag. På fråga om Natalie syns på filmen på Youtube säger Natalie att det är hon som har ryggsäck på sig. Uppläst och godkänt.

60

Förhör
Polismyndighet

Signerat av

Signerat datum

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SJ Joursektion
Hörd person

0201-K158889-11
Personnummer

Lundblad, Sofia
Den hörde är ID Styrkt Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Vittne
Tolk

Nej
Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Misshandel, Hornsgatan 61 Stockholm.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Jenny Jernberg
Förhörsplats

2011-08-30
Typ av förhör

12:55
Förhörssätt

13:10

RB 23:6
Förhörsvittne Utskrivet av

Telefonförhör

Berättelse

Sofia berättar att hon jobbar på cafét som ligger på Horsgatan 63, ett par portar bort från biljarden på samma sida. Det var lugnt på cafét hon och hennes kollega/syster Amanda stod och tittade ut genom ett stort panoramafönster ut mot gatan. Sofia såg tre män som kom gående på gatan. Sofia reagerade på dom eftersom de var väldigt högljudda. Sofia säger att de var antingen väldigt berusad eller påverkade av något annat. De kunde knappt gå rakt. Sofia sa att eftersom de utmärkte sig så mycket så följde hon dom med blicken. Några meter längre fram kastade en av killarna ner en av de andra i marken. Sofia säger att det såg otroligt hårdhänt ut, men killen som låg på marken verkade inte reagerade. Sofia säger att han inte reagerade måste bero på att han var berusad eller påverkad. Det såg ut att göra ont. När killen låg ner sparkade en av de andra killarn honom. Sofia kan inte beskriva hur någon av killarna såg ut. Sofia säger att de var väldigt hårdhänta men det verkade ändå vara på en kompisnivå. Sofia tänkte att hon skulle ringa polisen så ingen annan skulle råka ut för killarna. Killarna fortsatte fram emot biljarden. Sofia såg att det stod en vakt där och tänkte vad skönt då kan han handskas med dom. Sofia säger att nu i efterhand borde hon ändå ringt polisen. Sofia säger att något hände inne på cafét så hon gick bort från fönstret. Hon och Amanda skojade om att där lär de ju inte komma in. Nästa gång Sofia tittade ut så såg hon att vakten avvisade killarna. På fråga på vilket sätt vakten gjorde det säger Sofia att han visade tydligt med handen i luften att de skulle gå därifrån. Vakten var inte våldsam men väldigt tydlig i sitt kroppsspråk att han inte ville ha killarna där.

Förhör med Lundblad, Sofia; 2011-08-30 12:55 diarienr: 0201-K158889-11

61

Sofia gick åter in till Cafét. Nästa gång hon tittade ut så var det en stor folksamling vid Biljarden. Folk ropade saker. Sofia säger att då insåg hon att något hänt och i samma stund kom polisen. På fråga om hon hörde vakten prata med killarna när han avvisade dom säger Sofia att det hörde hon inte på det avståndet hon stod. Sofia säger att Amanda har sett mindre än vad Sofia såg. Sofia gick själv ut för att kolla vad som hänt. När polisen var på plats gick Sofia fram och såg då att en av killarna var blodig. Uppläst och godkänt.

62

Förhör
Polismyndighet

Signerat av

Signerat datum

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SJ Joursektion
Hörd person

0201-K158889-11
Personnummer

Sjöberg, Ove
Den hörde är ID Styrkt Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Vittne
Tolk

Nej
Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Misshandel, 2011-05-28, Hornsgatan
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Jenny Jernberg
Förhörsplats

2011-08-31
Typ av förhör

12:55
Förhörssätt

13:14

RB 23:6
Förhörsvittne Utskrivet av

Telefonförhör

Berättelse

Ove berättar att han och hans sambo Anna satt och tittade på tv när de hörde högljudda röster utanför. De öppnade fönstret och tittade ut. Ove tror att det är ca 15-20meter från deras fönster fram till Biljarden. Ove såg tre eller fyra killar som stod med ryggen mot där Ove befann sig och en vakt stod framför dom. Ove säger att ljudnivån var väldig hög, killarna var inte direkt nyktra. Ove såg att vakten försökte fösa bort killarna. På fråga på vilket sätt han föste bort dom säger Ove att vakten hade batongen i handen och höjd över sitt huvud. På fråga när vakten drog fram batongen säger Ove att vakten hade redan batongen i handen när han såg dom första gången. Vakten slog upprepade gånger tomt i luften och skrek något åt killarna. Ove säger att då tände en av killarna till eller blev upprörd. Killen måttade inget slag mot vakten utan puttade vakten mot vaktens axel. Ove minns inte hur den killen såg ut eller någon annan av de inblandade. Vakten slog då, med batongen , den killen som puttat honom upprepade gånger över killens ena arm. Ove vet inte hur många gånger men det var upprepade gånger. På fråga hur situationen såg ut på platsen vid detta tillfälle säger Ove att killarn stod som en halvcirkel framför vakten. Vakten slog sedan killen i huvudet med batongen. Killen satte sig mot husväggen och blödde från huvudet. En av de andra killarna blev arg och också rädd tror Ove. Ove säger att det var ett klockrent slag mot huvudet. Ljudet lät inte så trevligt när han träffade huvudet. Kompisarna till killen skrek nej nej. Ove säger att det han reagerade på att vakten hade inte fått något slag bara putten i axeln när han drog batongen i huvudet på killen.

Förhör med Sjöberg, Ove; 2011-08-31 12:55 diarienr: 0201-K158889-11

63

Ove säger att det var först nu som han upplevde att situationen blev något hotfullt. Kompisarna till killen som fått slaget i huvudet gick nära vakten och skrek. Ove kunde inte någon gång höra vad som sades förutom svordomar. Killen som fått slaget i huvudet ställde sig sedan upp och började skrika mot vakten. Vakten slog ytterligare två slag med batongen som träffade killen i huvudet. På fråga hur Ove upplevde de batongslagen som vakten slog i huvudet på killen säger Ove att som han uppfattade det hela var det inga slag av misstag, utan det var riktade slag mot killens huvud. På fråga om Ove sett att vakten utsattes för något våld säger Ove att när killen fick första batongslaget i huvudet gick någon av kompisarna fram och måttade slag mot vakten. Ove vet inte om något slag träffade. På fråga om Ove sett att vakten fått någon spark i skrevet säger Ove att det har han inte sett. Ove gick in för att hämta något att filma med och när han kom tillbaka ut som kom polisen nästan i samma veva. Ove säger att som han upplevde det slog vakten oprovocerat mycket. Uppläst och godkänt

64

Förhör
Polismyndighet

Signerat av

Signerat datum

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SJ Joursektion
Hörd person

0201-K158889-11
Personnummer

Johansson, Anna
Den hörde är ID Styrkt Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Vittne
Tolk

Nej
Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Höras med anledning av misshandel Hornsgatan 61.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Lena Krüger
Förhörsplats

2011-05-28
Typ av förhör

20:15
Förhörssätt

20:30

Hornsgatan 61, Stockholm
Förhörsvittne

RB 23:6
Utskrivet av

Berättelse

Johansson berättade följande: Johansson bor på Hornsgatan 59B, 1 tr. Ove som också bor på samma adress sa till Johansson att det var bråk utanför. Johansson hörde kvinnoskrik varpå hon gick fram till sitt fönster för att titta. Johansson såg då att det stod några personer precis under deras lägenhet. Hon såg inte hur bråket startade men när hon tittade ut såg hon ordningsvakten slå mot några killar. Killen i blå jacka med vit rand på armen fick ca tre batongslag. Ove gick och hämtade mobiltelefonen och Johansson började då filma hela händelsen. Johansson uppfattade det som att tiden mellan det att de först uppfattade bråket till dess att de började filma var ca en minut. Johansson kommer att spara filmen så att polisen kan få ta del av den. Uppläst från anteckningar och godkänt.

65

Förhör
Polismyndighet

Signerat av

Signerat datum

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SJ Joursektion
Hörd person

0201-K158889-11
Personnummer

Spångberg, Ulf Håkan
Den hörde är ID Styrkt Sätt

19660325-1270
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Misstänkt

Ja

Sv körkort

Delgiven information om att förenklad delgivning kan komma att användas.
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

VÅLD MOT TJÄNSTEMAN genom att gemensamt och i samförstånd med Timmy Lundh och Gabriel Hjälte ha slagit en ordningsvakt med knytnävsslag och sparkar, och NARKOTIKABROTT genom misstanke om eget bruk av narkotika, våld mot tjänsteman och narkotikabrott fram till och med den 28 maj 2011 kl. 19.55 utanför Söderhallen Biljard Hornsgatan 61 i Stockholm.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas

Ja
Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja
Förhörsledare Förhörsdatum Förhör påbörjat Förhör avslutat

Caroline Planeklev
Förhörsplats

2011-05-29
Typ av förhör

02:09
Förhörssätt

02:44

Södermalms polisstation
Förhörsvittne

RB 24:8
Utskrivet av

Berättelse

Ulf förnekar VÅLD MOT TJÄNSTEMAN och RINGA NARKOTIKABROTT; EGET BRUK. Våld mot tjänsteman Ulf vill betona att han är oskyldig. Ulf berättar att han inte minns så mycket av händelsen då han var berusad. Han befann sig i alla fall i Stockholm då han, sonen Timmy och hans kompis Gabriel skulle hoppa fallskärm, men detta blev inställt. De bestämde sig för att gå ut och äta och sedan kasta dart. De gick till Biljardhallen på Hornsgatan för att kasta dart. Ulf hade druckit ca 5-6 starköl under kvällen. På en skala på ett till tio där ett är helt nykter säger Ulf att han var en sjua-åtta ungefär. Han brukar normalt inte dricka alkohol och brukar inte heller få minnesluckor av alkoholen, men vid just denna händelse så minns han inte så mycket på grund av alkoholpåverkan. Det Ulf minns av händelsen är att vakten drar fram en batong och sedan att hans son blöder från huvudet. Han kommer inte ihåg vad det är som utlöser situationen. Det han minns är att

Förhör med Spångberg, Ulf Håkan; 2011-05-29 02:09 diarienr: 0201-K158889-11

66

det är tumult och bråk. Med tumult och bråk menar Ulf att det är rörigt och stimmigt. Som han upplever det är det folk överallt, det är inte bara en vakt. På fråga hur Ulf fick såret i pannan så minns han inte det. Ulf säger att han måste ha blivit attackerad, han skulle aldrig slåss eller göra illa en människa. Han är inte en sådan person. Att det finns flera vittnen till att Ulf, Timmy och Gabriel skulle ha gått på ordningsvakten stämmer inte. Han skulle aldrig göra en sådan sak. Ulf vill betona att det inte är Ulf, Timmy eller Gabriel som har startat bråket, det måste ha varit vakten som startade det. På fråga om Ulf har utdelat några slag, sparkar eller knuffar mot ordningsvakten svarar Ulf nej. Den historia som polisen har fått är felaktig. På fråga om Ulf har sett någon annan person som utdelat slag, sparkar eller knuffar mot ordningsvakten eller någon annan person svarar Ulf nej. Ringa narkotikabrott; eget bruk Ulf har inte tagit några droger. Han använde narkotika för tio år sedan men har varit ren sedan dess. Urinprovet kommer att bli negativt. Ulf är inte villig att betala något ersättningsanspråk. Uppläst och Godkänt.

67

Förhör
Polismyndighet

Signerat av

Signerat datum

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SJ Joursektion
Hörd person

0201-K158889-11
Personnummer

Spångberg, Ulf Håkan
Den hörde är ID Styrkt Sätt

19660325-1270
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Misstänkt
Tolk

Ja

Sv KK, 446670911
Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Våld mot tjänsteman genom att tillsammans och i samförstånd med Timmy Lundh och Gabriel Hjält Terneborg ha sparkat ordningsvakt i skrevet samt utdelat slag mot ordningsvakts ansikte. Hornsgatan 61 Stockholm, 2011-05-28 ca kl 19.55
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Peter Ahltin
Förhörsledare

Ja
Förhörsdatum Förhör påbörjat Förhör avslutat

Jenny Jernberg
Förhörsplats

2011-10-11
Typ av förhör

10:02
Förhörssätt

10:54

Receptionen Södermalm
Förhörsvittne

RB 23:6
Utskrivet av

Berättelse

Ulf berättar att det han minns är att dom varit på Zinkensdamms restaurang. Han, Timmy och Gabriel. De skulle gå vidare och spela biljard. Ulf säger att det han sedan minns är att de är på väg ifrån biljarden. Ulf berättar att det kom några människor bakom honom. Ulf upplevde det som att han blev jagad. En vakt tog struptag runt Ulfs hals. Ulf säger att han såg sin son blöda och det var fruktansvärt. Ulf säger att det han upplevde var att någon försökte slå ihjäl dom. Ulf säger att han upplevde kontrollförlust och handlingsförlamning. Ulf säger att de var långt utanför biljardhallen när allt hände. Ulf säger att det han minns är tumult och kontrollförlust. Ulf såg personer runtomkring och såg sin son blodig. Ulf trodde att han och hans son skulle dö. På fråga varför inte Ulf minns något säger Ulf att han inte vet, men det var en chock att se sitt barn med blodet forsande. Ulf säger att han minns att han vaknade upp på polisstationen och trodde då att Timmy var död. På fråga om de varit inne på biljarden säger Ulf att han inte minns om de varit inne eller inte. På fråga vart vakten befann sig i förhållande till Ulf när han tog strupgreppet säger Ulf att vakten stod framför honom. På fråga säger Ulf att han vet inte hur länge vakten höll honom

Förhör med Spångberg, Ulf Håkan; 2011-10-11 10:02 diarienr: 0201-K158889-11

68

så. Ulf tror att han hade svårt att få luft eftersom han trodde han skulle dö. Ulf upprepar att det var tumult och han såg Timmy blodig och det är det han minns. Ulf säger att vakten slet fram en batong och slog hela tiden. Vakten var helt vansinnig. På fråga i vilket skede vakten tog fram batongen säger Ulf att det var innan struptaget. Ulf säger att det var kraftigt övervåld. Ulf såg inte när eller på vilket sätt Timmy fick sin skada Ulf säger att vakten slog med batongen med Timmy. På fråga om slagen träffar säger Ulf att det gjorde dom. Det hörde han. Ulf säger att det är tur att Timmy lever. På fråga om Ulf slagit någon under tumultet säger Ulf att det har han inte gjort. Det är han helt säker på. På fråga hur han vet att han inte slagit någon med tanke på att han inte minns vad som hände säger Ulf att jag slåss inte överhuvudtaget. Ulf säger att han kanske sade några dumma ord. Ulf säger att det är naturligt att vilja försvara sitt barn. Ulf säger att han tänkte att händer detta verkligen. Ulf minns inte vad han det var för hårda ord som sades. På fråga om han uppfattade om vakten sade något säger Ulf att det var hårda ord men han minns inte vad som sades. Ulf säger att kanske var det som utlöste tumultet, men det borde en vakt tåla. Ulf säger att han förstod inte på en gång ens att det var polisen som kom. Ulf vet inte hur de hamnade i det här eller vad som utlöste bråket. På fråga vad som hände med Timmy säger Ulf att det han såg var att Timmy försökte försvara sig när han låg ner. Vakten fortsatte bara att slå och stoppade inte. Ulf såg inte vad som hände med Gabriel. På fråga när Ulf förstod att det var en vakt inblandad säger Ulf att det gjorde han inte förrän han blev förhörd och förstod att han var misstänkt för våld mot tjänsteman. På fråga om mobiltelefonen säger Ulf att han är helt säker på att han hade mobiltelefonen med sig till biljarden. Ulf uppger att han inte sett filmen som ligger på YouTube. Försvarare Althin ges möjlighet att ställa frågor. Althin: "Kontrollförlust vad lägger du i det?" Ulf: "Situationen blev så laddad". "Blev chockad". "Jag förlorade kontrollen" Althin: "På vad då?" Ulf : "På vad jag gör". "Agerar på ett konstigt sätt". Althin har inga flera frågor. Ulf och Althin förevisas de två filmer som finns i ärendet. Ulf säger att det är förjävligt att se och han vill inte se filmerna igen. Uppläst och godkänt.

Fotografi(er) Misstänkt Spångberg, 2011-05-30 10:14 diarienr: 0201-K158889-11

1(2)
UTREDNINGSJOUREN 1/SJ

69

Civil utredare Annika Roos 08-401 18 33

2011-05-30

Bilder i original inlagda i BIP. 0201-K158889-11

POLISMYNDIGHETEN STOCKHOLMS LÄN UTREDNINGSJOUREN SÖDERMALM TORKEL KNUTSSONSGATAN 20 118 49 STOCKHOLM

TFN 08-40 118 00 FAX 08-40 11849

Fotografi(er) Misstänkt Spångberg, 2011-05-30 10:14 diarienr: 0201-K158889-11

70 2(2)

Fotograferat på 1/SJ, 110529

71

PM
Skador Spångberg
Polismyndighet

Signerad av

Signerad datum

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SJ Joursektion
Uppgiftslämnare Datum

0201-K158889-11
Tid

Spångberg, Ulf
Beslag verkställt Material för analys

2011-09-19 Nej
Mottaget datum

09:36

Nej
Mottaget

Tid

2011-09-19
Sätt på vilket uppgift lämnats

08:15

Telefon
Upprättad av

Jenny Jernberg
Uppgiften avser

Uppgift

Spångberg uppger att han inte hade några skador eller ont någonstans efter bråket. Han har inte uppsökt sjukvård. Spångberg säger att han dock blivit mycket lidande i sitt arbete. Han har blivit omplacerad i väntan på utredningen samt går hos en psykolog en gång i veckan.

72

Förhör
Polismyndighet

Signerat av

Signerat datum

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SJ Joursektion
Hörd person

0201-K158889-11
Personnummer

Terneborg Hjälte, Mikael Gabriel
Den hörde är ID Styrkt Sätt

19861026-0278
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Misstänkt

Ja

Id-kort.

Delgiven information om att förenklad delgivning kan komma att användas.
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

VÅLD MOT TJÄNSTEMAN genom att gemensamt och i samförstånd med Timmy Lundh och Ulf Spångberg ha slagit en ordningsvakt med knytnävsslag och sparkar, och MISSHANDEL genom att ha slagit en man med ett knytnävsslag i ansiktet, och NARKOTIKABROTT genom misstanke om eget bruk av narkotika, våldsamt motstånd och misshandel och narkotikabrott fram till och med den 28 maj 2011 kl. 19.55 utanför Söderhallen Biljard Hornsgatan 61 i Stockholm.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas

Ja
Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Advokat Staffan Bergqvist.
Förhörsledare Förhörsdatum Förhör påbörjat Förhör avslutat

Elisabet Wallin-Skaldeman
Förhörsplats

2011-05-29
Typ av förhör

02:08
Förhörssätt

02:20

Jouren Södermalm
Förhörsvittne

RB 24:8
Utskrivet av

Berättelse

Gabriel Hjälte nekar till allt, han FÖRNEKAR brott. Hjälte har inte tagit någon narkotika i hela sitt liv. "Turkarna" slog på Timmy, hans polare. De slog honom i huvudet. Han vet inget mer. Det finns inte en chans att Hjälte slagit någon. Han har flera gånger blivit slagen där borta. Han kan räkna upp femti pers som blivit slagna där borta. De skulle gå in och dricka en bärs och spela biljard. De fick komma in, han vet inte vilka som fick komma in. Han kan inte svara på om någon inte fick komma in. Hjälte är inte beredd mottaga ev. strafföreläggande eller betala något ersättningsanspråk. Uppläst och godkänt efter avslutat förhör.

73

Förhör
Polismyndighet

Signerat av

Signerat datum

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SJ Joursektion
Hörd person

0201-K158889-11
Personnummer

Terneborg Hjälte, Mikael Gabriel
Den hörde är ID Styrkt

19861026-0278
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Misstänkt

Nej

Okända

Delgiven information om att förenklad delgivning kan komma att användas.
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Mt våld mot tjänsteman mm underrrätad om misstanke sedan tidigare.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas

Ja
Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Staffan Bergqvist
Förhörsledare

Ja
Förhörsdatum Förhör påbörjat Förhör avslutat

Johan Bergmark
Förhörsplats

2012-04-03
Typ av förhör

09:30
Förhörssätt

10:44

Södermalm
Förhörsvittne

RB 23:6
Utskrivet av

Sköldmark, Kay
Berättelse

FL hur känner du Timmy och Ulf, varför skulle ni till Biljarden? Timmy är en gammal vän och Ulf är pappa till Timmy, de satt på Zinkenskrog och skulle vidare till Biljarden. FL hade du druckit någon alkohol? Ca sju starköl och en grogg på Zinkenskrog. FL hade du tagit någon narkotika? Nej det är jag helt säker på FL vittnen lägger märke till er på väg mot biljarden pga er högljudda beteende, hur är stämningen? Vi var fulla, glada och berusade. FL bekräfta att du är personen med svart jacka på filmerna.

Förhör med Terneborg Hjälte, Mikael Gabriel; 2012-04-03 09:30 diarienr: 0201-K158889-11

74

Ja Nedan sammanfattningar är av Insp Bergmark gällande innehåll på filmerna, filmerna förevisas. Film 1 Filmen påbörjat från andra sidan Hornsgatan, sedan går filmaren över till samma sida som bråket, strax innan polis kommer. 00.02 knuffar Ordningsvakten bakåt mot entren. Verkar få ta emot slag med batong mot ben, blir bort några sekunder. 00.24 in och börjar gruffa, trycker sig mot Mä Suliman 01.44 framme och tar i tröjan på OV , knuffar OV in mot entren. 01:54 Har händerna uppe mot OV hals. 02:27 slaget mot Suliman ( Sannolikt det slag som syns 01.27 i film 2 ) Efter 02.27 blir filmen ganska dålig och skakig fram till att polis kommer 03.12. 03.56 får Hjälte ett föremål som låg på marken av en åskådare. Sedan fortsätter filmen till 09.51 där Hjälte är tämligen lugn jämfört med de andra två inblandade. Hjälte för åt sidan av en polis.

Film 2. Filmat från ovan 00.01 fram och buffar på Ordningsvakten 00.11 Framme och drar i OV tröja . Knuffar på Mä Suliman 00.45 är på och drar i OV tröja knuffar OV mot Lundh. 00.53 ser att OV angrips springer fram och ser ut att måtta slag mot OV händelsen döljs av en restaurangskylt . Fortsätter att stöka till 01.03 då han blir bortknuffad av Suliman. 01.08 tillbaka och tar i OV tröja 01.19 Viftar mot OV men blir bortknuffad av Suliman 01.27 kraftigt slag med vänster hand mot Suliman:s ansikte. Går åter mot OV . 02.05 Buffar mot OV som står inträngd. FL har du sett filmerna tidigare? Ja nr 1 på internet men inte nr 2 ( Den som var filmad från ovan ) FL vittnet Lundblad uppger att hon på håll förstod att ni blev avvisade från Biljarden bara genom att ordningsvakten var tydlig i sitt kroppsspråk, förstod du inte att ni blev avvisade? Vad hände? Det blev tjafs mellan Timmy och vakten, vakten ville väl inte släppa in oss på biljarden då vi var för fulla, antar jag. FL förstår du att det är en uniformerad ordningsvakt, ser du brickan ? Gabriel uppger att han inte kommer ihåg om det var en ordningsvakt på platsen, Gabriel uppger att han inte minns pga av trauma och berusning. Gabriel tillägger att han säkert förstod att det var en ordningsvakt, senare ändrar sig Gabriel igen och är helt säker på att han inte minns om det var en ordningsvakt. ( Förtydligande efter genomläsning från Gabriel , Jag såg säkerligen att det var en ordningsvakt då, men nu minns jag inte, Gabriel tycker att sammanfattningen i stycket ovan parenteserna är felformulerat. )

Förhör med Terneborg Hjälte, Mikael Gabriel; 2012-04-03 09:30 diarienr: 0201-K158889-11

75

Gabriel minns inte om det var ordningsvakten eller hans vän som avvisade oss. FL ordningsvakten uppger att du låtsas försöka lugna ned stämningen men tar tag i tröjan runt halsen på Ov så att Timmy och Ulf kan slå. Jag bara försöker hålla isär de som bråkar. FL förstod du att ordningsvakten blir attackerad? Gabriel tillägger att han säkert förstod att det var en ordningsvakt, senare ändrar sig Gabriel igen och är helt säker på att han inte minns om det var en ordningsvakt. FL om inte varför? Gabriel minns inte. FL varför drar du i ordningsvaktens tröja? Det har jag inte gjort. Jag försöker bara hålla isär parterna. FL varför lämnar du inte platsen? Bråket pågår i flera minuter, varför fortsätter du att lägga dig om och om igen. Vad är syftet? Gabriels syfte är att stanna kvar på platsen och skydda Timmy, och hålla isär parterna.

FL VÅLD MOT TJÄNSTEMAN ERKÄNNER / FÖRNEKAR ? Förnekar brott FL VÅLDSAMT MOTSTÅND ERKÄNNER / FÖRNEKAR ? Förnekar brott Gabriel anser sig inte gjort sig skyldig till våldsamt motstånd. FL varför slår du Suliman? Film 1. 02:27 och Film 2. 01.27 Gabriel minns inte slaget, han känner sig angripen av alla, han tror att polisen är på väg. Gabriel anger självförsvar pga av att han känner sig hotad. FL förstår du att Suliman försöker sära på alla? Nej det är sån tumult, jag ser Suliman som gärningsman tillsammans med vakten. FL på filmen ser det ut som om Gabriel och Suliman är lite ifrån ordningsvakten och Timmy samt Ulf varför utdelades slaget då? Suliman rycker i min hand och puttar mig i tumultet känner jag mig hotad. Suliman hindrar mig att gå från platsen.

Förhör med Terneborg Hjälte, Mikael Gabriel; 2012-04-03 09:30 diarienr: 0201-K158889-11

76

FL MISSHANDEL MOT SULIMAN ERKÄNNER / FÖRNEKAR ? Förnekar misshandel mot Suliamn FL NARKBROTT ERKÄNNER / FÖRNEKAR ? Förnekar brott, uppger att han inte tagit narkotika. FL visar analysbeskedet Gabriel förstår inte varför det är positivt. Ersättningsanspråk? Medger inga anspråk Advokatens frågor, Advokaten uppger att Timmy blödde i början på filmsekvens 1, varför gjorde han det? Gabriel säger uppenbarligen har han fått ett slag innan filmen börjar. Genomläst och godkänt av Hjelte och Advokat Ev stavfel kommer att korrigeras. Förhör avslutas kl 10.44.

Fotografi(er) Misstänkt Hjälte, 2011-05-30 10:35 diarienr: 0201-K158889-11

1(2)
UTREDNINGSJOUREN 1/SJ

77

Civil utredare Annika Roos 08-401 18 33

2011-05-30

Bilder i original inlagda i BIP. 0201-K158889-11

POLISMYNDIGHETEN STOCKHOLMS LÄN UTREDNINGSJOUREN SÖDERMALM TORKEL KNUTSSONSGATAN 20 118 49 STOCKHOLM

TFN 08-40 118 00 FAX 08-40 11849

Fotografi(er) Misstänkt Hjälte, 2011-05-30 10:35 diarienr: 0201-K158889-11

78 2(2)

Fotograferat på 1/SJ, 110529

PM skador på Gabriel Hjälte, 2012-04-24 12:00 diarienr: 0201-K158889-11

79

80

Förhör
Polismyndighet

Signerat av

Signerat datum

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SJ Joursektion
Hörd person

0201-K158889-11
Personnummer

Lundh, Timmy Ulf
Den hörde är ID Styrkt Sätt

19870606-0038
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Misstänkt

Ja

Kk.

Delgiven information om att förenklad delgivning kan komma att användas.
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

VÅLD MOT TJÄNSTEMAN genom att gemensamt och i samförstånd med Ulf Spångberg och Gabriel Hjälte ha slagit en ordningsvakt med knytnävsslag och sparkar, och MISSHANDEL genom att ha slagit en man med ett knytnävsslag i ansiktet samt OFREDANDE genom att ha spottat samme man i ansiktet, och NARKOTIKABROTT genom misstanke om eget bruk av narkotika, våld mot tjänsteman och misshandel och ofredande och narkotikabrott fram till och med den 28 maj 2011 kl. 19.55 utanför Söderhallen Biljard Hornsgatan 61 i Stockholm.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas

Ja
Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Elisabet Wallin-Skaldeman
Förhörsplats

2011-05-29
Typ av förhör

01:34
Förhörssätt

01:44

Jouren Södermalm
Förhörsvittne

RB 24:8
Utskrivet av

Berättelse

Timmy Lundh FÖRNEKAR brott. Lundh vet inte vad som hände, han har fått batongslag i huvudet och vet inget annat. Lundh säger att han inte slagit någon ordningsvakt eller misshandlat någon man och han har inte spottat någon. Han har självklart inte tagit någon narkotika. Lundh har ont i huvudet och vill hem och sova. Han vet inte vad som hänt. Lundh var ute med Gabbe och sin farsa. Lundh har inget mer att säga. Lundh är inte beredd mottaga ev. ersättningsanspråk eller mottaga strafföreläggande. Uppläst och godkänt efter avslutat förhör.

81

Förhör
Polismyndighet

Signerat av

Signerat datum

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SJ Joursektion
Hörd person

0201-K158889-11
Personnummer

Lundh, Timmy Ulf
Den hörde är ID Styrkt Sätt

19870606-0038
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Misstänkt

Ja

Sv Kk, 652301909

Delgiven information om att förenklad delgivning kan komma att användas.
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Våld mot tjänsteman genom att tillsammans och i samförstånd med Ulf Spångberg och Gabriel Hjält Terneborg ha slagit ordningsvakt med knytnävslag i ansiktet samt armbågat ordningsvakten över munnen. Misshandel genom att tillsammans och i samförstånd med Gabriel Hjält Terneborg ha utdelat knytnävslag mot mä Sarkars ansikte. Ofredande genom att ha spottat målsäganden Sarkar i ansiktet. 2011-05-28 ca kl 19.55, Hornsgatan 61 Stockholm. Narkotikabrott eget bruk genom att på okänd plats och tidpunkt till och med 2011-05-28 Hornsgatan 61 Stockholm brukat narkotika.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas

Ja
Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Bengt Göran Hugosson
Förhörsledare Förhörsdatum Förhör påbörjat Förhör avslutat

Jenny Jernberg
Förhörsplats

2011-10-04
Typ av förhör

08:05
Förhörssätt

08:55

Receptionen Södermalm
Förhörsvittne

RB 23:6
Utskrivet av

Berättelse

Timmy berättar att han inte minns någonting från händelsen. Han har i efterhand sett filmen på Youtube om vad som hände. Timmy berättar att han, hans pappa Ulf och Gabriel tidigt samma morgon åkte norr om Uppsala för att hoppa falskärm. När de kom till Uppsala blev hoppet inställt så de åkte tillbaka till Stockholm. Meningen var att Ulf skulle lämnat dom i stan, men de bestämde att de alla skulle gå till Zinken och dricka öl. Timmy vet inte vad klockan var då. Timmy berättar vidare att han drack några öl. Han minns inte hur många han drack och han minns inte om han kände sig berusad. Efter det blev det kolsvart och Timmy minns ingenting förrän han vaknade upp på SÖS. Timmy trodde då först att han var i Uppsala. Timmy säger att han tappade minnet helt och att det måste ha varit av hjärnskakningen han fick av

Förhör med Lundh, Timmy Ulf; 2011-10-04 08:05 diarienr: 0201-K158889-11

82

batongslagen i huvudet. Timmy säger att han har en minnesbild och det är att det droppade blod från hans ansikte. På fråga om Timmy minns vad som utlöste bråket med ordningsvakten säger Timmy att han inte minns och det enda han vet är det han sett på filmen på Youtube. På fråga om Timmy har något minne av att han slagit någon säger svarar Timmy nej. På fråga om Timmy spottat någon svarar Timmy att varför skulle han göra det. Möjligtvis har han spottat ut blod från munnen eftersom det rann blod från pannan ner i munnen. På fråga om Timmy uppfattade att det var en ordningsvakt inblandad säger Timmy att han minns inget och därifrån så han kan inte svara på det. Timmy säger att det syns på filmen vad jag gör och det kan jag inte förneka. På fråga vad Timmy menar med det som syns på filmen säger Timmy att han handlar i självförsvar. Timmy säger att på filmen syns det att dom inte är står utanför biljarden och hur långt utanför sitt område kan ordningsvakten gå och agera. På fråga om Timmy minns hur många slag som ordningsvakten slog med sin batong och vart slagen träffade säger Timmy att det måste varit minst två slag, ett i huvudet och ett på hans arm. Timmy visar upp ärr på sin vänstra underarm. Timmy förnekar våld mot tjänsteman och misshandel och säger att han handlat i självförsvar. Timmy förnekar ofredande. Timmy förnekar narkotikabrott, eget bruk. Förhörsledaren visar analysbeskedet för Timmy. Timmy säger att det är helt sjukt. Hans pappa jobbar med sånt. Timmy har aldrig någonsin provat narkotika. Timmy säger att han kan lämna urinprov nu och varje dag framöver så kommer det synas att han inte använder droger. Timmy säger att han kan inte förstå att analysbeskedet visar positivt. Timmy tillfrågas om han har någon förklaring till varför de hamnade i slagsmål med ordningsvakten. Timmy säger att han inte vet. Han brukar inte slåss och han blir inte aggressiv av alkohol. På fråga varför han inte gick ifrån bråket säger Timmy att han inte vet vad han tänkte då, men han var väl rädd. Timmy säger att han hade en brutal huvudvärk i en till två veckor efter händelsen. På fråga hur Timmy idag tänker tillbaka på händelsen säger Timmy att det är jobbigt att tänka på. Hela situationen och om allt som står på Flashback om honom och om hans familj. Är ej villig att motta strafföreläggande. Är ej villig att betala ett ersättningsyrkande. Timmy förevisas filmen som finns på Youtube och ombeds kommentera det han ser. Vid ca 00.06 säger Timmy: Vilka är dom andra två. Vi står inte utanför biljarden. Hur långt utanför Biljarden kan vakten agera. Timmy säger att han uppfattar det som han ser på filmen att de är på väg därifrån men att dom blir motade tillbaka.

Förhör med Lundh, Timmy Ulf; 2011-10-04 08:05 diarienr: 0201-K158889-11

83

Ca 00.30 säger Timmy: Där tar han stryptag på min pappa och hur känslomässigt är inte det för pappa. Ca 00.56 säger Timmy: Kanske är det det där killen menar med spottningen. Jag fräser bara ut blod från munnen. Det rann från pannan. Ca 02:25 säger Timmy: Ordningsvakten sparkar mig i huvudet och slår mig med batongen i bakhuvudet. Timmy avslutar med att säga att jag blir slagen. Pappa blir tagen med stryptag och som det ser ut på filmen är vi på väg bort från biljarden och ordningsvakten kommer efter. Timmy förevisas filmen som är filmad av vittnet Johansson. Timmy tittar på filmen och säger att vakten vevar väldigt mycket med sin batong som att han är sugen på att slå med den. "Om det är som det ser ut är vi väldigt fulla". "Självklart har vakten rätt att använda batong men det känns som övervåld". "Han vevar ju med den". "Det känns inte som att batongen dämpade bråket direkt". Timmy säger att han blir upprörd när han ser filmen. Förhörsledaren ber honom förklarar varför. Timmy säger att man kan i och för sig se det från två håll. "Vi skulle ha tänkt mera och inte varit så påstridiga och han skulle inte använt batongen på det sättet han gjorde". "Vi var så fulla att han hade väl bara kunnat putta undan oss med sina händer." Uppläst och godkänt.

Undersökningsprotokoll journalutdrag skador Timmy Lundh, 2012-04-24 12:00 diarienr: 0201-K158889-11

84

Undersökningsprotokoll journalutdrag skador Timmy Lundh, 2012-04-24 12:00 diarienr: 0201-K158889-11

85

Fotografi(er) Misstänkt Lundh, 2011-05-30 10:30 diarienr: 0201-K158889-11

1(2)
UTREDNINGSJOUREN 1/SJ

86

Civil utredare Annika Roos 08-401 18 33

2011-05-30

Bilder i original inlagda i BIP. 0201-K158889-11

POLISMYNDIGHETEN STOCKHOLMS LÄN UTREDNINGSJOUREN SÖDERMALM TORKEL KNUTSSONSGATAN 20 118 49 STOCKHOLM

TFN 08-40 118 00 FAX 08-40 11849

Fotografi(er) Misstänkt Lundh, 2011-05-30 10:30 diarienr: 0201-K158889-11

87 2(2)

Fotograferat på 1/SJ, 110529

88

Bilaga - Skäligen misstänkt
Polismyndighet

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SJ Joursektion
Skäligen misstänkt person

0201-K158889-11
Personnr

Terneborg Hjälte, Mikael Gabriel
Misstankeuppgift
Brottsmisstankenr

19861026-0278

Diarienr

020111053066
Brottskod Brottsbeskrivning

0201-K158889-11 Våld mot tjänsteman
Beslutsfattare

1703
Beslutsdatum

2011-05-28
Misstankeuppgift
Brottsmisstankenr

Elin Gellborn

Diarienr

020111053067
Brottskod Brottsbeskrivning

0201-K158889-11 Misshandel
Beslutsfattare

0357
Beslutsdatum

2011-05-28
Misstankeuppgift
Brottsmisstankenr

Elin Gellborn

Diarienr

020111053068
Brottskod Brottsbeskrivning

0201-K158889-11 Ofredande
Beslutsfattare

0407
Beslutsdatum

2011-05-28
Misstankeuppgift
Brottsmisstankenr

Elin Gellborn

Diarienr

020112500202
Brottskod Brottsbeskrivning

0201-K158889-11 Narkotikabrott brukande
Beslutsfattare

5011
Beslutsdatum

2011-08-31

Jernberg, Jenny

89

Personalia och dagsbotsuppgift
Utskriftsdatum

2012-11-06
Namn Personnummer

Terneborg Hjälte, Mikael Gabriel
Tilltalsnamn Kallas för Öknamn

19861026-0278

Gabriel
Medborgarskapsland

Sverige
Adress Telefonnr

Skarpnäcks Gårdsväg 16 LGH 1003 128 31 Skarpnäck
Folkbokföringsort

0766344470

Enskede
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Studerar vid Globens gymnasium.
Yrke

Arbetsgivare

Telefonnr

Stockholm
Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Betalar av ett lån till sin mamma på 400kronor/månad.
Uppgiven inkomst Bidrag Civilstånd

240000
Maka/make/sambos inkomst

Ogift
Hemmavarande barn under 18 år

0
Försörjningsplikt Skulder

40000
Förmögenhet

0
Kontroll utförd Taxerad inkomst Taxeringsår

145000
Maka/make/sambos taxerade inkomst

2011

Taxeringskontroll utförd av

Datum

Krinsp Mats Johansson

2012-10-08

90

Bilaga - Skäligen misstänkt
Polismyndighet

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SJ Joursektion
Skäligen misstänkt person

0201-K158889-11
Personnr

Lundh, Timmy Ulf
Misstankeuppgift
Brottsmisstankenr

19870606-0038

Diarienr

020111053058
Brottskod Brottsbeskrivning

0201-K158889-11 Våld mot tjänsteman
Beslutsfattare

1703
Beslutsdatum

2011-05-28
Misstankeuppgift
Brottsmisstankenr

Marie Espman

Diarienr

020111053059
Brottskod Brottsbeskrivning

0201-K158889-11 Misshandel
Beslutsfattare

0357
Beslutsdatum

2011-05-28
Misstankeuppgift
Brottsmisstankenr

Marie Espman

Diarienr

020111053060
Brottskod Brottsbeskrivning

0201-K158889-11 Ofredande
Beslutsfattare

0407
Beslutsdatum

2011-05-28
Misstankeuppgift
Brottsmisstankenr

Marie Espman

Diarienr

020111053061
Brottskod Brottsbeskrivning

0201-K158889-11 Narkotikabrott brukande
Beslutsfattare

5011
Beslutsdatum

2011-05-28

Marie Espman

91

Personalia och dagsbotsuppgift
Utskriftsdatum

2012-11-06
Namn Personnummer

Lundh, Timmy Ulf
Tilltalsnamn Kallas för Öknamn

19870606-0038

Timmy
Medborgarskapsland

Sverige
Adress Telefonnr

Brännkyrkagatan 56 LGH 1508 118 22 Stockholm
Folkbokföringsort

073-675 69 86

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke

Arbetsgivare

Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst

Bidrag

Civilstånd

300000
Maka/make/sambos inkomst

0

Ogift
Hemmavarande barn under 18 år

0
Försörjningsplikt Skulder

0
Förmögenhet

0
Kontroll utförd Taxerad inkomst Taxeringsår

306000
Maka/make/sambos taxerade inkomst

2010

Taxeringskontroll utförd av

Datum

Jenny Jernberg, insp

2011-10-04

92

Bilaga - Skäligen misstänkt
Polismyndighet

Stockholms län
Enhet Diarienr

1/SJ Joursektion
Skäligen misstänkt person

0201-K158889-11
Personnr

Spångberg, Ulf Håkan
Misstankeuppgift
Brottsmisstankenr

19660325-1270

Diarienr

020111053062
Brottskod Brottsbeskrivning

0201-K158889-11 Våld mot tjänsteman
Beslutsfattare

1703
Beslutsdatum

2011-05-28
Misstankeuppgift
Brottsmisstankenr

Elin Gellborn

Diarienr

020111053063
Brottskod Brottsbeskrivning

0201-K158889-11 Misshandel
Beslutsfattare

0357
Beslutsdatum

2011-05-28
Misstankeuppgift
Brottsmisstankenr

Elin Gellborn

Diarienr

020111053064
Brottskod Brottsbeskrivning

0201-K158889-11 Ofredande
Beslutsfattare

0407
Beslutsdatum

2011-05-28

Elin Gellborn

93

Personalia och dagsbotsuppgift
Utskriftsdatum

2012-11-06
Namn Personnummer

Spångberg, Ulf Håkan
Tilltalsnamn Kallas för Öknamn

19660325-1270

Ulf
Medborgarskapsland

Sverige
Adress Telefonnr

Ryggåsvägen 4 BV 743 61 Björklinge 743 61 Björklinge
Folkbokföringsort

018565471

Björklinge
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke

Arbetsgivare

Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Egen företagare.
Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst

Bidrag

Civilstånd

400000
Maka/make/sambos inkomst

Gift/sambo
Hemmavarande barn under 18 år

Försörjningsplikt

Skulder

0
Förmögenhet

0
Kontroll utförd Taxerad inkomst Taxeringsår

151000
Maka/make/sambos taxerade inkomst

2003

Taxeringskontroll utförd av

Datum

- -

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18
Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1/SJ Joursektion
Ärende Diarienr Handläggare

0201-K158889-11
Gärning

Abaji, David

Våld mot tjänsteman, Misshandel, Ofredande samt Ringa narkotikabrott genom eget bruk.
Berörd person Personnr Efternamn Förnamn

19870606-0038
Underrättelse utsänd

Lundh
Yttrande senast Underrättelse slutförd

Timmy Ulf
Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2012-10-15
Underrättelsesätt

2012-10-31

2012-11-06

2011-10-04

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhörts
Försvarare Namn

Bengt Göran Hugosson
Underrättelse utsänd Yttrande senast Underrättselse slutförd

2012-10-22
Underrättelsesätt

2012-11-06

2012-11-06

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhörts

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18
Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1/SJ Joursektion
Ärende Diarienr Handläggare

0201-K158889-11
Gärning

Abaji, David

Misshandel, Ofredande och Våld mot tjänsteman
Berörd person Personnr Efternamn Förnamn

19660325-1270
Underrättelse utsänd

Spångberg
Yttrande senast Underrättelse slutförd

Ulf Håkan
Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2012-10-09
Underrättelsesätt

2012-10-28

2012-11-06

2011-05-29

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhörts
Försvarare Namn

Peter Altin
Underrättelse utsänd Yttrande senast Underrättselse slutförd

2012-10-09
Underrättelsesätt

2012-10-28

2012-11-06

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhörts

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18
Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1/SJ Joursektion
Ärende Diarienr Handläggare

0201-K158889-11
Gärning

Abaji, David

Misshandel, Våld mot tjänsteman, Ofredande samt Ringa narkotikabrott genom eget bruk.
Berörd person Personnr Efternamn Förnamn

19861026-0278
Underrättelse utsänd

Hjälte
Yttrande senast Underrättelse slutförd

Mikael Gabriel
Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2012-10-09
Underrättelsesätt

2012-10-28

2012-11-06

2012-04-03

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhörts
Försvarare Namn

Staffan Bergqvist
Underrättelse utsänd Yttrande senast Underrättselse slutförd

2012-10-09
Underrättelsesätt

2012-10-28

2012-11-06

Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhörts

Involverade personer i protokoll
Upprättad enligt bestämmelserna i 21§ 3st och 21a§ förundersökningskungörelsen (1947:948)
Diarienummer Handläggare

0201-K158889-11
Namn

David Abaji
Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Ahrgren, Anni Carina Yrke: Sjuksköterska

Uppg.lämn., hörd som vittne

0201-K158889-11

19720124-0343

Östervägen 14 B Lgh 1404 169 52 Solna --- Arbetsgivare --Sös

Mobiltelefon: 0723014374

Alison, Jan Farhad Yrke: Ordningsvakt

Målsägande Uppg.lämn., hörd som målsägande Uppgiftslämnare

0201-K158889-11 0201-K158889-11 0201-K158889-11

19740921-8752

Mariehamnsgatan 18 2TR 164 71 Kista

Altin, Peter Yrke: advokat Bergqvist, Staffan Yrke: Advokat

Offentlig försvarare (Begärd)

0201-K158889-11

Offentlig försvarare

0201-K158889-11

Arbetstelefon: 08-685300 E-postadress: fari_f@hotmail.com Hemtelefon: 0736872913 --- Arbetsgivare --Hemtelefon: 0736-872913 Södrhallen Biljard Mobiltelefon: 0736872913 Mobiltelefon: 0736-872913 Mobiltelefon: 0736-87 29 13 Mobiltelefon: 073-6872913 Mobiltelefon: 0736-872913 Mobiltelefon: 0736 87 29 13 Mobiltelefon: 0707-71 45 01 Skeppsbron 28, 111 30 Stockholm Arbetstelefon: 08-14 15 70 Arbetstelefon: Mob 070-630 05 56 Fax: 08-14 98 98 Box 5153, 102 44 Stockholm Arbetstelefon: 08-545 850 60 Arbetstelefon: 0709-90 35 70 Fax: 08-545 850 70

Diarienummer

Handläggare

0201-K158889-11
Namn

David Abaji
Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Terneborg Hjälte, Mikael Gabriel Yrke:

Berörd person Misstänkt (skäligen) Uppg.lämn., hörd som misstänkt

0201-K158889-11 0201-K158889-11 0201-K158889-11

19861026-0278

Skarpnäcks Gårdsväg 16 LGH 1003 128 31 Skarpnäck

Hugosson, Bengt Göran Yrke: Johansson, Andreas Stefan Yrke:

Offentlig försvarare Uppg.lämn., hörd som vittne Vittne

0201-K158889-11 0201-K158889-11 0201-K158889-11 19800310-2475

Johansson, Anna Margareta Charlotta Yrke:

Berörd person Uppg.lämn., hörd som vittne Vittne

0201-K158889-11 0201-K158889-11 0201-K158889-11

19700505-0203

Arbetstelefon: 08-5000 21 00 Arbetstelefon: 073-708 45 67 Hemtelefon: 08-643 22 68 Mobiltelefon: 073-7084567 Mobiltelefon: 073-708 45 67 Mobiltelefon: 0766344470 Mobiltelefon: 073-768 52 56 Mobiltelefon: 0737084567 Mobiltelefon: 0737-084 567 Mobiltelefon: 073 - 708 45 67 Mobiltelefon: 0733-200415 Mobiltelefon: 070-768 52 56 Mobiltelefon: 0737-084567 Mobiltelefon mammans mobil nr: 070-200 61 26 Västra Ågatan 16, 753 09 Uppsala Arbetstelefon: 018-13 56 10 Arbetstelefon: 0733-569319 Bjurholmsgatan 14 LGH 1301 E-postadress: 116 38 Stockholm andreas.johansson@topsolution.se Hemtelefon: SAKNAS Mobiltelefon: 070-4776387 Mobiltelefon: 0704776387 Mobiltelefon: 070-477 63 87 Hornsgatan 59 B Lgh 1101 Mobiltelefon: 073-345 15 39 118 49 Stockholm

Diarienummer

Handläggare

0201-K158889-11
Namn

David Abaji
Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Lundblad, Tuva Sofia Saga Yrke: Lundh, Timmy Ulf Yrke:

Uppg.lämn., hörd som vittne Vittne Berörd person Misstänkt (skäligen) Uppg.lämn., hörd som misstänkt

0201-K158889-11 0201-K158889-11 0201-K158889-11 0201-K158889-11 0201-K158889-11

19840612-0108 19870606-0038

Folkskolegatan 12 LGH 1601 117 35 Stockholm Brännkyrkagatan 56 LGH 1508 118 22 Stockholm

Mobiltelefon: 070-204 62 79 Hemtelefon: 018-300167 Hemtelefon: 08-649 65 26 Mobiltelefon: 073-6756986 Mobiltelefon: 073-675 69 86 Mobiltelefon: 0736756986 Arbetstelefon: SAKNAS Arbetstelefon: MOBIL: 073-7 Hemtelefon: 08 646 84 84 Hemtelefon: SAKNAS Hemtelefon: 08-744 28 80 Mobiltelefon: 070-713 22 94 Mobiltelefon: 073-72 22 294 Hemtelefon: 0735-732 704 Hemtelefon: 073-573 27 04 Hemtelefon Stängt på kundens begäran, 2009-07-04: 08-54131620 Arbetsgivarens telefon: 08-564 507 30 Arbetstelefon: 08-564 507 30 Mobiltelefon: 0709-546433

Niemi, Daniel Ilkka Andreas Uppg.lämn., hörd som vittne Yrke: Vittne

0201-K158889-11 0201-K158889-11

19881109-0011

Rombergsgatan 27 745 33 Enköping

Sietses, Natalie Yrke:

Uppg.lämn., hörd som vittne

0201-K158889-11

19850115-0620

Eriksövägen 19 B 185 34 Vaxholm

Sjöberg, Ove Erland Yrke: Butikschef

Uppg.lämn., hörd som vittne

0201-K158889-11

19720920-0778

Hornsgatan 59 B LÄG16 118 49 Stockholm --- Arbetsgivare --Coop Extra Pajalagatan 48 Vällingby

Diarienummer

Handläggare

0201-K158889-11
Namn

David Abaji
Roll Diarienr Personnr/Orgnr Adress Telefon/E-post

Spångberg, Ulf Håkan Yrke:

Suliman, Sarkar Yrke:

Berörd person Misstänkt (skäligen) Uppg.lämn., hörd som misstänkt Uppgiftslämnare Målsägande Uppg.lämn., hörd som målsägande Uppgiftslämnare

0201-K158889-11 0201-K158889-11 0201-K158889-11 0201-K158889-11 0201-K158889-11 0201-K158889-11 0201-K158889-11

19660325-1270

Ryggåsvägen 4 BV 743 61 Björklinge

19790807-5471

Trondheimsgatan 14 164 30 Kista --- Arbetsgivare --Söderhallen Biljard

Vesterberg, Iris Matilda Fredrika Yrke: Östman, Mikael Nils Erik Yrke:

Uppg.lämn., hörd som vittne Vittne Uppg.lämn., hörd som vittne Vittne

0201-K158889-11 0201-K158889-11 0201-K158889-11 0201-K158889-11

19921019-1582

Karlsrovägen 26 182 53 Danderyd c/o Lisette Ericsson Heliosgatan 46 Lgh 1305 120 63 Stockholm

19760731-1490

Annat telefonnummer Skall vara kopplat till Spångbergs mobil: 018565471 Mobiltelefon: 073-7809802 Mobiltelefon: 073-751 28 68 Hemtelefon: 08-7614937 Hemtelefon: 0735-0056607 Mobiltelefon: 070-7764555 Mobiltelefon: 0707-211 866 Mobiltelefon: 0707211866 Mobiltelefon: 070-4445819 Mobiltelefon: 070-7764 555 Hemtelefon: 08-755 77 90 Mobiltelefon: 070-9389223 Mobiltelefon: 070-938 92 23 Mobiltelefon: 073-933 07 41 Mobiltelefon: 0739-330741

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful