Cursul 1

Introducere în marketing: definiţii, istoric, funcţii, scop Definiţii
• Marketingul semnifică organizarea procesului de concepţie a produselor, producţia, desfacerea şi activitatea de service şi postvânzare, pornind de la ideea de cunoaştere a cerinţelor consumatorului sau utilizatorului, în scopul satisfacerii celor mai exigente cerinţe ale acestuia. ( A. Zamfir, Marketing, Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1974)

• Marketingul reprezintă proiectarea, punerea în practică şi controlul programelor elaborate în vederea influenţării acceptării ideilor şi implică consideraţii privind planificarea produselor, stabilirea preţului, comunicarea, distribuţia produselor şi cercetarea de marketing. (Kotler şi Zalman, 1980) • Marketingul este analizarea, programarea şi controlul resurselor diferitelor firme producătoare, politica şi activitatea lor de producţie şi desfacere în vederea satisfacerii cerinţelor diferitelor grupe de consumatori şi a obţinerii de profituri. ( Kotler,
P. , Marketing-Management – Analysis, Planning, and Control, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ,1990)

• Marketingul este un concept fundamental, o nouă optică economică, un nou mod de a gândi, de a pune centrul de greutate pe obţinerea de beneficii de către întreprindere prin satisfacerea cerinţelor consumatorilor pe calea adaptării produselor, preţurilor, distribuţiei şi a altor activităţi teoretice şi practice, programate şi organizate prin folosirea unor metode şi tehnici ştiinţifice. (P. Ştefănescu, Bazele
marketingului, Bucureşti, 1995)

Definiţia dată de asociaţia americană de marketing (American Marketing AssociationAMA) este: • Marketingul reprezintă procesul de planificare şi execuţie a concepţiei, stabilirii preţului, promovării şi distribuţiei de idei, bunuri şi servicii în vederea creării de schimburi care satisfac obiectivele organizaţionale. Caracteristica comună a tuturor definiţiilor privind marketingul este:

1

Clientul este o parte vie a afacerii noastre. ci reprezintă sensul şi scopul ei. ci el ne face o favoare când ne dă posibilitatea de a-i satisface o dorinţă. indiferent dacă el este fizic prezent. exprimate prin cerere cu ale producătorilor. idei. Clientul nu este cineva cu care să te cerţi sau căruia să-i pui la îndoială capacitatea intelectuală. instruirii şi/ sau prin influenţa mediului social.Marketing • Activităţi care se referă la procesul de schimb sau influenţează procesul de schimb. scrie sau telefonează. Clientul nu reprezintă o statistică seacă. Sarcina noastră este de a satisface aceste dorinţe cu un profit pentru ambele părţi. Clientul nu reprezintă o întrerupere în munca noastră. • Marketingul nu se referă la vânzare ci la rezolvarea unei probleme*. • Nevoia reprezintă forma de manifestare a instinctelor de supravieţuire • Dorinţa reprezintă forma de manifestare a nevoilor sub influenţa educaţiei. serviciu. • Schimbul reprezintă actul de obţinere a unui produs/serviciu dând altceva pentru acesta (produs. culturii. • Piaţa reprezintă locul de întâlnire a dorinţelor consumatorilor. economic. Clientul este cineva care ne aduce dorinţele sale. · · · · · · Clientul reprezintă cea mai importantă persoană din firma noastră. bani). • Cerinţele sunt dorinţe pentru care există posibilităţi de susţinere a unui schimb. de multe ori cu idei preconcepute sau greşite. politic. exprimate prin ofertă. Nimeni până acum nu a ieşit învingător din cearta cu un client. 2 . Nu noi îi facem o favoare. Compania = Amplificator (multiplicator) de bani + Suma de relaţii socio-economice + Suma de clienţi * Marketingul rezolvă problemele clienţilor în armonie cu interesele companiei şi ale comunităţii. ci un om în carne şi oase.

ceea ce limitează posibilitatea de alegere a consumatorilor. metoda costurilor. • Concurenţă perfectă nu există în realitate pe piaţă. asupra unei categorii de clienţi. Există trei metode anticoncurenţiale: metoda efortului concentrat. aceasta ar presupune existenţa unui număr nelimitat de producători şi a unui număr nelimitat de consumatori. • Concurenţa este incorectă când producătorii practică metode în discordanţă cu normele şi normativele în vigoare. imperfectă. • Este concurenţă imperfectă pe piaţă când există un număr mic de producători. asupra unei pieţe de desfacere a mărfurilor. metoda elitei. Concurenţa pe piaţă poate fi: perfectă. incorectă. • Metoda efortului concentrat exprimă efortul pe care îl face un producător în a obţine supremaţia în vânzarea unui produs. aflaţi în postura de consumatori şi producători la un anumit moment al manifestării lor ca participanţi la diviziunea socială a muncii. Istoric 3 . • Metoda elitei exprimă efortul pe care îl face un producător de a aduce pe piaţă un anumit produs de excepţie care prin calitatea sa să elimine orice concurenţă. Cu cât concurenţa pe piaţă este mai mare cu atât piaţă este mai dezvoltată din punct de vedere economic. • Piaţa: grup de oameni sau companii care împărtăşesc o nevoie sau o dorinţă similară şi care s-ar putea să vrea şi să fie capabili să se angajeze într-un proces de schimb pentru a-şi satisface nevoia/ dorinţa Relaţiile pe piaţă sunt concurenţiale. • Metoda costurilor exprimă efortul pe care îl face un producător de a obţine supremaţia pe piaţă prin practicarea unor preţuri mici datorate unor costuri mici.Introducere în marketing • Piaţa reprezintă un ansamblu de relaţii de schimb între oameni.

de consumatorii cărora se adresează firmele aplică următoarele orientări: • Marketing orientat spre produs se aplică atunci când utilizatorul (clientul) este orientat spre acele produse care oferă cea mai bună calitate. luarea comenzilor. Omul tot timpul a fost confruntat cu schimburile pentru a-şi satisface nevoile.1930-1960 era vânzărilor: marketingul era definit ca un sistem de activităţi referitoare la promovarea şi distribuirea produselor/ serviciilor menite să satisfacă cerinţele consumatorilor actuali şi potenţiali ( reclama. • În ultima perioadă se distinge. luarea comenzilor. orientarea marketingului spre client. pentru a înlătura stările de disconfort generate de acestea. mai accentuat. de produse. iar în ultimii ani spre menţinerea relaţiei cu clientul.Marketing Se pot identifica trei mari perioade*: -1930 era producţiei: marketingul dirija fluxul de bunuri şi servicii de la producător la consumator (informarea. firma producătoare se orientează spre perfecţionarea produsului. • Marketing social presupune testarea pieţei consumatorilor şi satisfacerea dorinţelor lor într-o manieră care să îmbunătăţească societatea în ansamblul său. promovarea. * Istoria marketingului este la fel de lungă ca a omului pe pământ. diferenţierea. responsabilii cu vânzările. luarea comenzilor. O firmă modernă care şi-a însuşit o viziune de marketing trebuie să aplice o serie de metode care să vizeze următoarele aspecte: 4 . distribuirea produselor) Funcţie de domeniul de activitate. distribuirea produselor) . dorinţele. responsabilii cu vânzările. distribuirea produselor) . • Marketing orientat spre vânzare se aplică atunci când utilizatorul nu va cumpăra destul din produsele firmei dacă firma nu acţionează substanţial în domeniul promovării şi distribuţiei.1960era marketingului total: intensificarea eforturilor tuturor departamentelor din firmă spre a satisface cerinţele consumatorului ( cercetarea de piaţă.

influenţarea pieţei Metodele aplicate trebuie să se sprijine pe trei convingeri: .toate activităţile să fie coordonate cu posibilităţile firmei .Introducere în marketing .există un mijloc de comunicare între părţi Într-o companie marketingul trebuie să răspundă la întrebări ca: Ce să ofer spre schimb? Cui să ofer? Cum să ofer? 5 .fiecare dintre părţi are ceva de oferit în schimb .două sau mai multe părţi au nevoi nesatisfăcute .investigarea pieţei. servicii.activităţile de marketing să fie parte a activităţilor sistemului (companiei) Funcţii Desfăşurarea procesului de marketing are loc numai dacă: . idei) pentru satisfacerea consumatorilor . şi nu vânzările de dragul volumului . .oferirea unei game largi de produse (bunuri.fiecare parte vrea şi are posibilitatea de a–şi satisface nevoile .toate activităţile şi programele să fie orientate către consumator .scopul activităţilor să fie vânzările profitabile.adaptarea operativă la piaţă. .identificarea unei pieţe .

Marketingul acţionează astfel încât să maximizeze posibilitatea de alegere a consumatorului. dacă creşte producţia creşte numărul locurilor de muncă.Utilizarea resurselor companiei astfel încât să satisfacă cerinţele unui (unor) grup(uri) de consumatori mai bine decât concurenţa . comportamentul acestora. dorinţele şi cerinţele acestora. Scopul marketingului este ca societatea să consume mai mult. 6 .Cercetarea pieţei pentru a prevedea evoluţia pieţelor : numărul de consumatori.Marketing Unde să ofer? La ce preţ? Răspunsul corect la aceste întrebări se obţine prin: . Dacă societatea consumă mai mult creşte producţia.Îndeplinirea obiectivelor companiei . deci creşte bunăstarea. Marketingul presupune satisfacerea cerinţelor consumatorilor mai eficient decât concurenţa.Adoptarea unui concept de marketing specific companiei Scop Maximizăm profitul când maximizăm satisfacţia consumatorului. clienţii potenţiali .

7 . responsabilităţi. adaptează măsurile la schimbările intervenite. nu numai activităţile de marketing. cuantificate (atunci când este posibil) şi determinate în timp. stabileşte: resurse. integrator în cadrul unei companii.Diagnoza de marketing – nu dă soluţii. modalităţi de măsurare a îndeplinirii obiectivelor. preţul.Controlul îndeplinirii planului de marketing: măsoară rezultatele. Prin prisma acestui concept.Introducere în marketing ORGANIZATIA Productie Finante Resurse Marketing C O N S U M A T O R CONCURENTA Productie Finante Resurse Marketing Marketingul cu rol de interfata • Paşi în elaborarea şi în punerea în aplicare a unui concept de marketing* : .Planificarea de marketing**: sintetizează eforturile managerilor pentru a aloca resursele mix-ului de marketing: produsul/serviciul. . promovarea şi plasarea.Stabilirea obiectivelor şi strategiilor – precizează exact rezultatele dorite. * Conceptul de marketing este un mod de gândire al managementului companiei şi influenţează întreaga activitate a companiei. ** Planuri de marketing pe termen lung – vizează obiective şi strategii pe un orizont de timp de la 2 la 5 ani Planuri de marketing anuale – vizează obiective şi strategii pe un orizont de timp de un an. compară rezultatele cu obiectivele propuse. cu scopul de a câştiga piaţa ţintă. . indică modalităţile prin care se pot atinge rezultatele dorite la momentul precizat. astăzi marketingul este factorul central. . analizează mediul intern şi extern companiei . termene.Implementarea planului de marketing: defalcă pe activităţi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful