MARKO DRAGIĆ

POETIKA I POVIJEST HRVATSKE USMENE KNJIŽEVNOSTI
(FAKULTETSKI UDŽBENIK)

AKADEMSKA GODINA 2007/08.

Izdavač: Filozofski fakultet, Sveučilišta u Splitu Sinjska 2, 21.000 Split, Republika Hrvatska Tel. 021 384 144, www.ffst.hr Predsjednik Povjerenstva za izdavačku djelatnost: Doc. dr. sc. Ivan J. Bošković Odgovorni urednik: prof. dr. Josip Milat Recenzenti: Prof. dr. sc. Stipe Botica Doc. dr. sc. Ivan Bošković Prof. dr. sc. Boris Škvorc Grafička obrada: Josip Dragić, dipl. iur., Jozo Kraljević, prof. Lektori: Jozo Kraljević, prof., Helena Dragić, prof. Datum postavljanja na mrežu: Podatak o izdanju: 1. izdanje Dostupno u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem:

ISBN-13: 978-953-7395-16-2

2

KAZALO
UVOD .............................................................................................................................. 11 I. LIRSKA POEZIJA..................................................................................................... 14 1. VRSTE USMENIH LIRSKIH PJESAMA.............................................................. 15 SVJETSKA USMENA LIRSKA POEZIJA................................................................ 16 HRVATSKA USMENA LIRSKA POEZIJA U KONTEKSTU TRADICIJSKE KULTURE ...................................................................................................................... 18 ZBORNICI (RUKOPISNE ZBIRKE)..................................................................... 23 1. MITSKE PJESME................................................................................................. 24 2. OBREDNE PJESME............................................................................................. 26 KOLEDSKE (KOLEDARSKE) PJESME .......................................................... 27 JURJEVSKI OBREDI I PJESME ..................................................................... 33 LADARSKI OPHODI I PJESME ...................................................................... 37 KRALJIČKI OPHODI I PJESME ..................................................................... 44 DODOLSKI OPHODI ......................................................................................... 51 IVANJSKI OBREDI I PJESME ........................................................................ 56 3. POSLENIČKE PJESME ...................................................................................... 62 4. POVIJESNE PJESME .......................................................................................... 72 5. LJUBAVNE PJESME ........................................................................................... 79 NARICALJKE (TUŽBALICE, TUŽALJKE)..................................................... 99 RODOLJUBNE PJESME................................................................................. 102 6. ROMANCE .......................................................................................................... 103 7. BALADE............................................................................................................... 108 7.ŠALJIVE PJESME............................................................................................... 126 9. BEĆARAC, GANGA........................................................................................... 127 VJERSKA USMENA LIRIKA................................................................................... 128 1. ADVENTSKI I BOŽIĆNI OBIČAJI I PJESME.............................................. 129 BADNJAK .......................................................................................................... 138 BOŽIĆ................................................................................................................. 142 NOVA GODINA, MLADO LITO, POČELO ................................................... 147 SVETA TRI KRALJA ........................................................................................ 148 2. KORIZMENE I USKRSNE................................................................................ 151 POKLADNA NEDJELJA.................................................................................. 152 ČISTA SRIJEDA ............................................................................................... 153 KORIZMA .......................................................................................................... 153 SVETI GRGUR ČUDOTVORAC (GRGUREVO, 12. ožujka)....................... 154

3

SVETI JOSIP ..................................................................................................... 155 KRIŽIĆANJE..................................................................................................... 156 CVJETNICA ...................................................................................................... 157 VELIKI ČETVRTAK ......................................................................................... 159 VELIKI PETAK ................................................................................................. 162 VELIKA (BIJELA) SUBOTA ........................................................................... 169 USKRS (VAZAM) .............................................................................................. 173 UZAŠAŠĆE (SPASOVDAN)............................................................................. 175 DUHOVI............................................................................................................. 176 3. MOLITVENE USMENE LIRSKE PJESME ................................................... 177 4. PRENJA (NADMETANJA) ............................................................................... 179 5. VERSIFICIRANE LEGENDE........................................................................... 182 6. ROMARSKE PJESME ....................................................................................... 194 IZVORI I LITERATURA........................................................................................... 196 II. EPSKA POEZIJA ................................................................................................... 204 SVJETSKA USMENA EPSKA POEZIJA................................................................ 205 HRVATSKE USMENE EPSKE PJESME U POVIJESNOM KONTEKSTU ..... 209 MARKO KRALJEVIĆ................................................................................. 213 JURAJ KASTRIOTIĆ (SKENDERBEG, IVANBEG)................................. 213 BUGARŠĆICE......................................................................................................... 234 TAMNOVANJE VOJEVODE SIBINJANIN JANKA .................................... 235 MAJKA MARGARITA ...................................................................................... 235 PREVOĐENJE USMENE POEZIJE NA STRANE JEZIKE ........................... 242 IZVORI I LITERATURA........................................................................................... 244 III. PRIČE (PRIPOVIJETKE)................................................................................... 248 NAZIVLJE.................................................................................................................... 249 SVJETSKE USMENE PRIČE.................................................................................... 249 HRVATSKE USMENE PRIČE.................................................................................. 253 MOTIVSKI SVIJET HRVATSKIH USMENIH PRIČA....................................... 258 1. BAJKA .................................................................................................................. 259 2. BASNA .................................................................................................................. 270 3. PREDAJA............................................................................................................. 272 POVIJESNE PREDAJE U POVIJESNOM KONTEKSTU ............................... 274 DREVNI GRCI ........................................................................................... 274 ILIRSKO I RIMSKO DOBA ....................................................................... 275 Gaj Aurelije Valerije Dioklecijan .................................................. 287 SVETI VLAHO (BLAŽ), ZAŠTITNIK DUBROVNIKA.................................... 293 PRENOŠENJE MOĆI SVETOGA DUJMA................................................... 293 STAROHRVATSKO DOBA ..................................................................... 298 Kraljica Buga ................................................................................... 298 Kraljica Tuga ................................................................................... 299

4

EPOHA OD UJEDNINJENJA HRVATSKE DO KRAJA VLADAVINE NARODNIH VLADARA (925.-1463.).............................................................. 300 SVETI DONAT ........................................................................................................ 301 KRALJ TOMISLAV .................................................................................... 301 SVETI IVAN TROGIRSKI .......................................................................... 303 DMITAR ZVONIMIR ................................................................................. 303 VLADIMIR.................................................................................................. 305 KRIVOVJERSTVO ..................................................................................... 307 MISIONARI ................................................................................................ 310 SVETI NIKOLA TAVELIĆ ......................................................................... 311 MLETAČKA OKUPACIJA HRVATSKE ................................................ 313 SREDNJOVJEKOVNI BOSANSKO-HUMSKI VLADARI................... 314 Kulin ban .......................................................................................... 314 Prijezda I., ban bosanski................................................................. 315 Stipan Tvrtko, kralj Bosne, Srbije i Zapadnih zemalja.............. 316 Dabišino proročanstvo .................................................................... 317 Hrvoje Vukčić Hrvatinić, vojvoda splitski i ban hrvatski i dalmatinski ....................................................................................... 318 HERCEG STIPAN VUKČIĆ KOSAČA...................................................... 320 Stećci, srednjovjekovni nadgrobni spomenici .............................. 321 OSMANSKA OKUPACIJA ...................................................................... 322

Radakova izdaja Bobovca ........................................323 Potjera za bosanskim kraljem ..................................324 Predaja kralja Stipana Tomaševića .........................324 Smaknuće kralja Stipana Tomaševića......................325 Pad Bosne.................................................................327
POSLJEDNJA BOSANSKA KRALJICA, KATARINA KOSAČA ........ 329 BORBE PROTIV OSMANSKE, MLETAČKE I UGARSKE OKUPACIJE.............................................................................................. 334 Legendarna obrana Đurđevca ....................................................... 339 Vođa Seljačke bune, Matija Gubec ............................................... 343 Petrica Kerempuh............................................................................ 345 Ivo Senjanin...................................................................................... 345 HAJDUCI I USKOCI................................................................................ 348 Mijat (Mihat, Mijovil) Tomić ......................................................... 351 Knezovi i vitezovi Vučkovići........................................................... 357 Obrana Splita ................................................................................... 358 Mila Gojsalić .................................................................................... 358 Stojan Janković ................................................................................ 361 EPOHA OSMANSKE VLADAVINE ............................................................... 363 PRAVO PRVE BRAČNE NOĆI I DRUGI TURSKI ZULUMI .................. 377 PORAZ OSMANSKE VOJSKE POD BEČOM 1683. G., OSLOBAĐANJE HRVATSKE................................................................. 393

Oslobođenje Poljica .................................................394 Oslobođenje Požege .................................................395 Oslobođenje Vrgorca ...............................................396 5

Oslobođenje Sinja ....................................................397
Roša harambaša............................................................................... 401 FRANCUSKA I AUSTRIJSKA OKUPACIJA HRVATSKE................. 406 Ban Josip Jelačić Bužimski............................................................. 409 Andrijica Šimić ................................................................................ 411 HERCEGOVAČKI USTANAK ................................................................ 414 ETIOLOŠKE PREDAJE................................................................................... 415 ESHATOLOŠKE PREDAJE ............................................................................ 426 MITSKE PREDAJE .......................................................................................... 429 DEMONOLOŠKE PREDAJE........................................................................... 436 PRIČANJA IZ ŽIVOTA .................................................................................... 444 4. LEGENDA............................................................................................................ 448 LEGENDA O GAVANOVIM DVORIMA........................................................ 448 SVETI VALENTIN............................................................................................ 455 5. NOVELA .............................................................................................................. 457 7. ANEGDOTA............................................................................................. 465 7. SITNI OBLICI (ŠALA I VIC) ............................................................................ 468 LITERATURA ............................................................................................................. 472 IV. DRAMA (FOLKLORNO KAZALIŠTE) .......................................................... 479 POVIJESNI PREGLED FOLKLORONOG KAZALIŠTA ................................... 480 KAZALIŠTE LUTAKA.......................................................................................... 484 SVADBENI OBIČAJI............................................................................................. 485 MASKIRNI OPHODI ............................................................................................. 488 LITERATURA ............................................................................................................. 501 V. RETORIČKI (GOVORNIČKI) OBLICI............................................................. 503 BASMA (BAJALICA, EGZORCIZAM, ZAKLINJANJE).................................... 504 2. ZDRAVICA............................................................................................................... 511 3. BROJALICA (BROJILICA, NABRAJALICA)................................................... 514 4. BRZALICA ............................................................................................................... 516 5. BLAGOSLOV/ MOLITVA..................................................................................... 517 6. KLETVA ................................................................................................................... 520 IZVORI I LITERATURA........................................................................................... 522 VI. MIKROSTRUKTURE (POSLOVICE, ZAGONETKE) .................................. 524 POSLOVICE................................................................................................................. 525 LITERATURA ............................................................................................................. 535 ZAGONETKE .............................................................................................................. 536 LITERATURA ............................................................................................................. 539 BILJEŠKA O AUTORU.............................................................................................. 553

6

Prema tome, dakle, braćo, budite postojani i držite predaje kojima smo vas poučili bilo usmeno, bilo pismom! Naređujemo vam, braćo, u ime Gospodina, Isusa Krista, da se klonite svakoga brata koji neuredno živi i ne drži se predaje koju ste od nas primili. SVETI PAVAO (2 Sol 2, 15) Priče su Ljudi. Zovite ih da žive s vama. Ako ćete biti dobar domaćin naučit će vas svemu što znaju. Dat će vam do znanja kada se spremaju otići. Tada ćete ih predati nekome drugome. PRIPOVJEDAČ IZ INDIJSKOG PLEMENA KRI Quid proficit in literis, et deficit in moribus plus deficit quam proficit. Tko napreduje u znanju (nauci), a nazaduje u običajima, više nazaduje nego napreduje. LATINSKA POSLOVICA Pjesme naše pjevaju junaštvo i ljubav, naravni duh u njima živi. Ne znadu zlatna pera onako pisati, kako javorove gusle gude . . . Ne leži naša vila u velikim posteljama, kod gospodskih trpeza ne sjedi: žedna i gladna trči kroz gore i što više trpi, sve ljepša postaje, i glas njezin puniji izlazi iz prsiju golih i hlepećih. Pjesme su povijest naša, u njima tražimo dobro i zlo svoje. Drugi puci štiju ih, prevode i čude se njima, a mi ih se sramimo i još ismijavamo svojim prosvijećenim barbarstvom. Pokupimo braćo, pokupimo svoje blago, prije nego ga vjetar vremena ne pogubi. Hljeb je iz zemlje, lijepost iz puka: puk nam je otac, a zemlja majka naša. NIKOLA TOMASSEO, ISKRICE III; XVIII. (ZLATNA KNJIGA HRVATSKE NARODNE LIRIKE, SASTAVIO KREŠIMIR MLAČ) 7

U puku stoji prava sila naroda, on je od svega naroda najviše spojen sa zemljom, a bude li u njega obrazovanja i samosvijesti, ni sve sile svijeta neće narod krenuti s puta kojim udariti mora; zaman su sve tuđe spletke, zaman su vanjski pokušaji da navuku narod na svoje – on stoji čvrsto kao dub, jer je dubu silan korijen, a taj korijen je puk. (…) al dobro je da narod sam zaviri u dušu, da otvori krvavu knjigu minulih dana, jer je prošlost vazda zrcalom sadanjeg doba. Dobro je da narod sazna gdje je zgriješio i posrnuo, gdje li se proslavio i podičio. To neka mu je naukom za buduća vremena. AUGUST ŠENOA, NAŠA KNJIŽEVNOST; SELJAČKA BUNA Bosanske kasabe i varoši pune su priča. U tim ponajčešće izmišljenim pričama krije se, pod vidom nevjerojatnih događaja i maskom često izmišljenih imena, stvarna i nepriznavana povijest toga kraja, živih ljudi i davno pomrlih naraštaja. To su one orijentalne laži za koje turska poslovica veli da su istinitije od svake istine. Te priče žive čudnim skrivenim životom. […] Za bosansko dijete mitovi i legende imaju moć majčinog mlijeka, nešto tajanstveno i stravično, što postojanje nosi sa sobom, ulazi u nas u obliku drevnih predaja. IVO ANDRIĆ NA DRINI ĆUPRIJA Legende izdržavaju probu vremena bolje nego prava povijest. RICHARD CAVENDISH Slušajući dalmatinske klape shvatio sam da hrvatski narod ima dušu koju treba znati pokazati svijetu.(...) PABLO COELHO

8

Poštovane studentice i studenti; čitateljice i čitatelji, Pred vama je dio duhovnosti naših davno upokojenih pramajki i praotaca kojima su mnoge devet stoljetne okupacijske vlasti htjele iskriviti i zatrti pamćenje i postojanje. Međutim, naši su hrabri predci kroz višestoljetne mnogobrojne progone, patnje i stradanja, stvarali svoju kulturu i usmenu književnost, pamtili je, brusili i, hrvatskim narodnim jezikom, s koljena na koljeno prepričavali svojemu potomstvu. Nijedna sila nije mogla uništiti narodno pamćenje i usmenom komunikacijom je velik broj pjesama, priča, drama, poslovica, zagonetaka, retoričkih oblika, običaja, ophoda i obreda sačuvan do naših dana. Mnoga sam kilometarska bespuća propješačio sa svećenicima ili uglednim ljudima. Naslušao sam se mnogih ljudskih sudbina, divio se plemenitosti, izdržljivosti, dostojanstvu, ponosu, vjeri i optimizmu sugovornika. Neke sam predaje dobio pismom poput onih od velikog autoriteta u Bosni i Hercegovini, dr. fra Ignacija Gavrana; neke faksom. Nekoliko su mi puta nepoznati ljudi u ured donijeli priče iz svoga kraja. U ovoj knjizi je stotinjak izvornih suvremenih zapisa, koji se prvi put publiciraju. (Osamdeset je tih zapisa iz Republike Hrvatske, dvadesetak iz Bosne i Hercegovine te šest iz Crne Gore.) To narodno blago prvi put se publicira u ovom udžbeniku. Zapisi su podjednako nastajali i u ruralnim i u urbanim krajevima, a među njezinim prenositeljima ima ih od bezpismenih do fakultetski obrazovanih, kao i poslovnih ljudi, uglednih umjetnika, svećenika, sveučilišnih profesora i dr. Različite su životne dobi i ima ih od malodobnih do stogodišnjih. Većina zapisa nastala od 2001. do 2008. g. To su zapisi koje smo bilježili ja i studenti kojima sam bio mentor pri pisanju seminarskih i diplomskih radova. Mnogo je tih zapisa snimljeno. Unatoč iznimnom bogatstvu, raznovrsnosti i višestrukim vrijednostima, hrvatska tradicijska kultura i književnost, nedostatno su istraženi. Razlozi tomu su višestruki: surove povijesne okolnosti, sustavno zatiranje i iskrivljivanje narodnoga pamćenja od devet stoljetnih okupacijskih vlasti, zabranjivanje vjere i svega što je činilo vjerski i nacionalni identitet, snažno upletanje komunističke ideologije na znanost i kulturu. Usmena književnost sadrži višestoljetne i višemilenijske pouke i poruke. Namjena usmene književnosti je utilitaristična, didaktična i edukativna. Njezine su estetske, edukativne i didaktične vrijednosti iznimne. Ta je književnost, dakle, općedruštveno korisna. Velik je značaj 9

hrvatske tradicijske kulture i književnosti u očuvanju nacionalnoga i vjerskoga identiteta Hrvata kao i poštivanja drugih naroda s kojima žive Hrvati. U ovim je vremenima najveća opasnost, po tradicijsku kulturu i usmenu književnost, potrošački mentalitet življenja. Zato je civilizacijski čin izvorno sakupljati i snimati usmeno-književne oblike i narodne običaje kako bismo ih oteli od zaborava i sačuvali za naše potomstvo. To je opći trend u razvijenom svijetu kojega smo dijelom. Neznanje je najveća opasnost po čovjeka, narod i čovječanstvo. Narod koji nema svoje tradicije i nije narod. Stoga, duhovnu i materijalnu baštinu treba poznavati i iz njih učiti. U toj su baštini naši korjeni i povijest naša, a narod koji ne poznaje svoju povijest osuđen je na njezino ponavljanje. *** Iskazujem zahvalnost svim mojim kazivačicama i kazivačima, od kojih mnogi nisu više među nama, a neki su bili prisiljeni napustiti pradjedovska ognjišta i raseliti se po svijetu. Mojim studenticama i studentima, njihovim kazivačicama i kazivačima izražavam najveću zahvalu. Velika zahvala pripada i mojim sponzorima, posebice, Optima I. D. Mostar. Neizmjerna zahvalnost pripada mojim profesorima: dr. Stipi Botici, pok. dr. Josipu Kekezu, dr. Anti Franiću i drugima. Posebnu zahvalnost iskazujem svojoj obitelji: supruzi Kati i djeci: Josipu, Heleni i Mariji. Svi su oni dionici ove duhovnosti.

U Mostaru, 23. kolovoza 2008. godine

prof. dr. sc. Marko Dragić

10

UVOD
Književnost svjedoči o životu ljudi, naroda i čovječanstva. Usmena je književnost najstarija i najdugotrajnija vrsta književnosti. Usmena lirika, epika, drama kao i poslovice i zagonetke postoje od agrafijske etape ljudske duhovnosti i tradicija su pisanoj književnosti. Renesansa je epoha u umjetnosti koja obnavlja vrijednosti antičke grčke i rimske civilizacije. Od humanizma i renesanse pozornost se pridaje i običnim ljudima. U renesansi se javlja velik ineteres za narodnom književnošću. Michel de Montaigne (1533.-1592.) bio je oduševljen narodnom poezijom. Od njegova je vremena naziv narodna književnost. Jak je utjecaj usmene književnosti i na renesansnu i baroknu književnost. Pisci su stvarali svoja djela po uzoru na usmenu književnost ili su u svoja djela inkorporirali usmenoknjiževne oblike. U XVIII. st. javlja se interes za sustavnijim sakupljanjem, zapisivanjem i proučavanjem usmene književnosti. Johan Gottfried Herder (1744.-1803.) objelodanio je 1778. g. svoje djelo Volkslieder (Narodne pjesme). Drugo izdanje toga djela objavljeno je u Leipzigu 1778./1779. pod naslovom Stimmen der Völker in Liedern (Glasovi naroda u pjesmama). Herder je u te svoje zbirke uvrstio Goetheov prijevod Hasanaginice kao i tri pjesme iz Razgovora ugodnoga naroda slovinskoga (1756., 1759.) fra Andrije Kačića Miošića. Od kraja 18. stoljeća u vrijeme uvođenja homerologije za usmenu književnost uvodi se naziv anonimna književnost. William Thomas 1846. godine sugerirao je naziv folklor – narodno znanje. Roman Jakobson i Petra Bogatirjeva u svom članku Folklor kao naročit oblik stvaralaštva usmenu književnost od pisane razlikuju upravo po postojanju folklora. U naše vrijeme naziv neofolkloristika poistovjećuje izvedbu i djelo. Mnogi povjesničari, filozofi, etnolozi i antropolozi navode da su Hrvati iz svoje izakarpatske prapostojbine u današnje domovine donijeli jedino svoju tradicijsku kulturu. Odjeci te kulture opažaju se u suvremenim zapisima obrednih lirskih pjesama koje su pjevale Kolede, Ladarice, Kraljice, Dodole (Prporuše, Preporuše) kao i u obrednim pjesmama koje su se izvodile uz Božić, Jurjevdan (23. travnja), Ivandan (24. lipnja) i dr. U Hrvatskoj se početkom 20. stoljeća, za vrijeme dominacije Seljačke stranke predvođene braćom Radić, usmena književnost nazivala 11

VI. posebice u poglavljima Usmene epske pjesme i Povijesne predaje. antropologija. piše da narodne usmene umotvorine treba zapisivati “onako kako izviru iz ustiuh naroda”. Najčešći su pristupi proučavanju usmene književnosti monogenetski i poligenetski. međusobno prepleću. Usmeno-književni sustavi se. a u Engleskoj folklorna književnost. V. pučku i usmenu književnost treba razlikovati. Stoga će u ovom djelu. teologija. čuva. Drama (folklorno kazalište). njeguje i prezentira. Lirska poezija. U Hrvatskoj se naziv narodna književnost u službenoj uporabi zadržao do devedesetih godina dvadesetoga stoljeća. Do sada se uobičajilo misliti kako je usmena književnost nastajala u zabačenim ruralnim (htjelo se kazati zaostalim) mjestima. Svaki taj sustav može se klasificirati na više vrsta i podvrsta. Stotinjak 12 . g. također. Međutim. U uporabi je bio i naziv tradicionalna književnost. Odnos spram tradicije civilizacijski je čin. radi lakšega snalaženja. Općenito se može reći da je osamostaljenjem Republike Hrvatske snažno porastao interes za tradicijskom kulturom i književnošću. Pomoćne su znanosti za proučavanje te vrste književnosti: etnologija. Neki su je povjesničari književnosti nazivali pučkom književnošću. Prvi hrvatski značajniji folklorist Petar Hektorović ukazao je na nužnost zapisivanja usmenoknjiževnih oblika. U naprednom svijetu tradicija se poštuje. III. dolaziti do nužnih ponavljanja u različitim poglavljima. Josip Kekez je ta pravila nazvao HektorovićVrazovim zakonom. povijest. Priče (pripovijetke). IV.seljačkom književnošću. četvrti su izvorno zapisivali usmeno-književne primjere. psihologija i dr. U Njemačkoj je i danas takav naziv. Višestruke su interferencije usmene i pisane književnosti. zagonetke). Mikrostrukture (poslovice. treći su pisali po uzoru na usmenu književnost. sociologija. II. a Stanko Vraz u Kolu 1842. Epska poezija. Sustav usmene književnosti čine: I. Jedni su pisci zapisivali usmeno-književne primjere i inkorporirali ih u svoja djela. drugi su se nadahnjivali usmenom književnošću i tako stvarali djela trajne umjetničke vrijednosti. arheologija. Retorički (usmenogovornički) oblici.

pripovijedana. Višestruke su interferencije usmene i pisane književnosti. brušena i prenošena hrvatskim jezikom. Hrvatska tradicijska kultura i književnost svjedoče četrnaest stoljetnu ukorijenjenost Hrvata u europskoj kulturi i civilazaciji. Ta je književnost tradicija pisanoj književnosti. 13 . zorno svjedoči vitalnost hrvatske usmene književnosti. ima najveće zasluge za očuvanje hrvatskoga nacionalnoga i vjerskoga identiteta. bila u izvedbi. koji se prvi put publiciraju u ovoj knjizi. Najveći su velikani pisane književnosti stvorili djela trajne umjetničke vrijednosti nadahnuvši se na vrelu tradicijske kulture i književnosti. stoljećima i milenijumima pamćena. a o svemu navedenom zorno svjedoče sljedeće stranice. Hrvatska usmena književnost.izvornih suvremenih zapisa.

I. LIRSKA POEZIJA 14 .

Obredne pjesme: Koledarske. 6. Romarske pjesme. Ladarske. Kiridžijske. Žetelačke. Versificirane legende. Rodoljubne. Ribarske. 3. Veselanje. Putničke. Kosidbene. Korizmene i uskrsne pjesme. Bećarac. Svatovske. Posleničke pjesme: Težačke. Prenja.Vukarske. 5. Molitvene usmene pjesme. 7. *** 15 . VRSTE USMENIH LIRSKIH PJESAMA Lirska je pjesma skupina umjetnički komponiranih lirskih slika kojima dominira osjećajnost. 6. Ljubavne pjesme: Zagledanje. Naricaljke (tužbalice). 9. Mogu se klasificirati na: Svjetovna usmena lirika: 1. Ivanjske.1. Zaruke. ganga. Poskočice i pjesme uz kolo. Kraljičke. Balade. Romance. a obuhvaćaju vjersku i svjetovnu liriku. natpjevavanja (dvostihovi). Napitnice vinske. Pjesma siročeta umrloj majci. Vjerska usmena lirika: 1. 3. Lirske pjesme su najmnogobrojnija usmenoknjiževna vrsta. Šaljive pjesme. Pastirske. Pjesme uz žrvanj (zorna). 2. pjesme uz kolijevku i druge pjesme maloj djeci. Život u braku. Mitske pjesme. Dodolske (preporuške). 4. 5. Prvosvibanjske. Jurjevske. Uspavanke. 2. 4. Povijesne pjesme. Ašikovanje (ljubovanje). 8. Te pjesme prate čovjeka od rođenja (uspavanke) pa do smrti (naricaljke). Adventske i božićne pjesme.

arapska. U lirskoj poeziji iznimno značajne bile su himne. hebrejska. Kr.1 Među egipatskim himnama svojom ljepotom ističu se Velika himna Amonu u kojoj se slavi vrhovni staroegipatski bog Amon (Amon-Ra).) SVJETSKA USMENA LIRSKA POEZIJA Starim književnostima Bliskog i Dalekog istoka pripadaju: sumerska. Blaženoj Djevici Mariji i svecima i sveticama Božijim. Isusu Kristu. indijsko-sanskrtska. arapska. Ljubavne pjesme pjevaju o ljubavi: dragoga i dragane. Poznate su sumerske lirske pjesme: Dumuz i Inanna – Ljubav u Giparu. kineska i japanska književnost. Himna Inanni i dr. Drevni su Egipćani pjevali himne i vladarima jer su ih smatrali sinovima vrhovnoga božanstva. asirsko-babilonska (akadska). Himna Nergalu. roditelja i djece. kineska i japanska književnost. Zagreb 1993. g. Pjevaju te pjesme i o ljubavi prema prirodi i životinjama. Lirska je poezija Sumera vjerska i svjetovna. pr. staroegipatska. Sumerske su himne: Himna boginji pravde Nanše. Početci sumerske književnosti sežu u 2600. Mnogobrojne su ljubavne pjesme o Bogu. Himna Nilu i Himna Suncu. a procvat joj je bio 2000. Inanna i kralj – Blagoslov za svadbenu noć. asirsko-babilonska (akadska). hebrejska. a sumersku je književnost naslijedila asirsko-babilonska (akadska) književnost. g. indijsko-sanskrtska. 16 . Te su pjesme imale kultni i obredni karakter. 7. Asirci i Babilonci su asimilirali Sumere. U tim himnama opjevane su pobjede i pothvati vladara kao i njihove svećeničke dužnosti. Primjerice. Naprijed. prije Kristova rođenja. sestre i brata. perzijska. perzijska.(Neki žanrovi usmene lirike međusobno se prepleću. Šu i Tefnut – Vjenčanje u Ombosu. str. U sumerskoj lirici iznimno mjesto zauzimaju himne bogovima i vladarima. poskočice u retoričke oblike i u ljubavne pjesme itd. muža i supruge. 1 Marko Višić. Književnost drevnog Bliskog istoka. staroegipatska. mezopotamska. Ljubavne su usmene lirske pjesme bile u usmenoj komunikaciji kod najstarijih civilizacija Bliskog i Dalekog istoka kojima pripadaju: sumerska. prenja se mogu svrstati i u vjersku i u svjetovnu liriku. mezopotamska. Dumuz i Inanna – Ljubavna ekstaza.-1800. a među njima najljepša je i najslavnija babilonska Himna Šamašu – bogu sunca.

Kr. str. o ljepoti dragane koju se “podsjeća na cvjetne livade. Svjetovnu staroegipatsku lirsku poeziju čine mudrosne i ljubavne pjesme. Ljubavne pjesme pjevaju o ljubavnoj čežnji. U toj pjesmi opažaju se utjecaji sumerske i staroegipatske usmene lirike. Psalmi (XI. g. st. pr. Krista – I.-XIV. Krista) čine Rgveda. XVI. Takve su. zahvalnica te pokorničkih. Propast Ura. liturgijskih.) i Jeremijine (VII. neuzvraćenoj ljubavi.Tako su stvarane himničke biografije. Akada – Ekur je osvećen. pr. Najstarija je i najopsežnija Rgveda (10 knjiga). st. 17 . Pouka za Amen-em-opeta. st. pr.-970. Kr. Takva je. 50. Kr.) su najvažnije hebrejske vjerske pjesme. a u njoj se nalazi 1028 himni čiji su stihovi najstariji uzorci indoeuropskog stiha. pr. Antologijska je ljubavna Pjesma harfašu. st. st.3 Pored himni Veda sadrži i tužaljke. 4 Isto. Značajan broj tih pjesama pripada usmenoj lirici.-VI. po Kristu) mnogo je usmenih lirskih pjesama trajne ljepote i vrijednosti. U spomen na razaranje važnoga grada ili hrama stari su Egipćani pjevali himne – tužaljke (tužbalice). Pouka vladara Akhtija sinu Merikaru (oko 2000.) 2 3 Isto. Krista) je. potoke i šumarke s pticama koje bijahu svjedoci njihove ljubavi”.) snažno je utjecao na kasniju liriku.). st. 8-11. ili VI. (Starozavjetna Knjiga o Jobu napisana je stihovima i prozom. st. str. Prokletstvo. Neke su drevne egipatske mudrosne pjesme pripisane mudracima ili vladarima. 19.) kao i mudrosnu Knjigu o Jobu (V. Pjesma nad pjesmama (X.4 Valja istaknuti i starozavjetne proročke biblijske knjige: Izaijine (VIII.-VI. Biblijske psalme čini 150 pjesama (hvalospjeva. Svetu staroindijsku knjigu Veda (Usmeno znanje. Najljepša ljubavna pjesma svih vremena. hodočasničkih. tužbalica.). Zagreb 1996. Kr. Kr. st. poučnih i proročkih pjesama). sina Ka-nakhtija (VII. st. pr. pr. st. pr.2 Staroegipatski zbornik ljubavnih pjesama Pjesme s rijeke (XV. Brahname i Upanišade (Vedante). Školska knjiga.) kojom faraon daje savjete sinu – nasljedniku kako će se ponašati prema podanicima i usput ga upoznaje sa stanjem u susjednim zemljama. U Bibliji (XIII. primjerice.-IV.) utjecala je na biblijske Mudre izreke. konjem i gazelom”. str. Čitanka iz stranih književnosti I. Nevenka Košutić – Brozović. o ljepoti dragoga “koji se uspoređuje sa sokolom i labudom. basme i druge usmenoknjiževne oblike. pr. po nekim povjesničarima književnosti. zbirka usmenih ljubavnih pjesama.-IV. st. pr. Predaja ih pripisuje kralju Davidu (vladao oko 1010. Kr. primjerice.

primjerice.). ali ima i drugih pjesama (nagautu).-1796. Škotski pisac James Macpherson (1736. izdanje. Značajne su Kokinšu ili Kokinvakašu (Zbirka starog i novog pjesništva. Biblija i hrvatska kulturna tradicija. tj. 1300.) objavio je zbornik engleskih usmenih pjesama pod naslovom Ostatci stare engleske poezije (1765. 1509.?) koji u 17 poglavlju svoga djela De situ Illyriae et civitate Sibenci (1487. str. prenja i dr. g. Najstariji zbornik japanske poezije Manjošu (Knjiga od 10 000 listova. oko 450. st. stoljeća. pr. studenoga 1484. osobito Jeremijine. 94. str. 18 . 14. pr. Vl.-400. nakl.6 Velik je utjecaj Ši kinga na kinesku i japansku poeziju. ljubavne su toliko lijepe da bi ih jedva mogli spjevati 5 6 Stipe Botica.) sadrži 4 500 većinom lirskih pjesama. – Šibenik. Franjo Minucij je 4. g. 1445. tužbalice). Kr.). VI. a neke potječu iz vremena dinastije Šang (oko 1300. To su.-764. g. oda i balada. HRVATSKA USMENA LIRSKA POEZIJA U KONTEKSTU TRADICIJSKE KULTURE Zapisivanje hrvatskih usmenih lirskih pjesama počinje u drugoj polovici XV. Zagreb 1972. Thomas Percy (1729. g.-1811. pr.).5 Zbornik najstarijih kineskih pjesama. Znanje. početak X. Prve značajnije podatke o izvođenju usmene lirike dao je Juraj Šižgorić (Šibenik. Zagreb. Krista) sadrži 305 usmenih pjesama među kojima je najviše lirskih pjesama. g. Ši king (Knjiga pjesama. svadbene su pjesme bolje od Katulovih i Klaudianovih. 1995.) objavio je 1760.U Bibliji se nalaze i drugi žanrovi usmene lirike.) u koji je uvrštena škotska balada Edward. Kr.. tužaljke (lamentacije.-403.) piše O nekim šibenskim običajima ističući: da su tamošnje tužbalice dirljivije od tužbalica Tetide i majke Eurialove. uredio Antun Šoljan. 100 najvećih djela svjetske književnosti. na rubu oporuke Zadranina Trana zabilježio pjesmu Još pojdoh ravnim poljem. Pjesme su uglavnom iz vremena dinastije Čou (1115. zbirku usmenih lirskih pjesama Odlomci starih pjesama sakupljenih u brdovitim predjelima Škotske.

) Dragocjen je. str. 1713. 1482. Zagreb 1996. 1501. 7. Ti su zapisi izvorni i njima je Hektorović pokazao kako treba zapisivati usmeno-književne oblike. Usmene lirske pjesme. vjerojatno u Travniku gdje je bio francuskim konzulom. 1851. a zapisao je nekoliko usmenih lirskih pjesama. MH. (O nekima je već bilo riječi. 1900.). Zlatna knjiga hrvatske narodne lirike.).Propercije. Ferićev učenik Marko Bruerović (Lion. oko 1770.).) i mnogih drugih. – Zagreb. 1739.) koji je zapisao i na latinski jezik preveo pjesmu Crni Madžarić. . 1461.) zabilježio dvije bugaršćice. – Hvar. Hanibala Lucića (Hvar.) kao i djelo njegova osporavatelja Ivana Lovrića (Sinj. oko 1485. – Beč. priredo Stipe Botica. Hektorović je u svomu Ribanju i ribarskom prigovaranju (1568. – Cipar. – Stari Grad. povjesničar i vjerski pisac Josip Bedeković (? oko 1688.) Mnogi povjesničari književnosti Petra Hektorovića (Stari Grad. Polovicom XVIII. koncem XVIII. tri počasnice i jednu baladu. st. 19. SHK. dakle. 1760. Veoma je zaslužan što je svom prijatelju Albertu Fortisu (1741. 1524. 1914. Mavra Vetranovića (Dubrovnik.7 Džore Držić (Dubrovnik. 1553. 1576. – Zagreb. zapisao pjesmu Sidila moma kraj mora. glazbenik i pisac Julije Bajamonti (Split. Značajan doprinos hrvatskoj usmenoj književnosti dao je liječnik.) koji se bavio proučavanjem Morlaka. 1843. 7 19 . – Dubrovnik. Pjesmu je na hrvatski jezik preveo pjesnik i prevoditelj Hugo Badalić (Brod na Savi.) smatraju prvim značajnijim hrvatskim folkloristom (folklor = narodno znanje). – Remete kraj Zagreba. st. 1652. Žumberak.) koji je na latinski jezik prevodio hrvatske pjesme. Fortisov Put po Dalmaciji (1774.) a prvi je objavio u svojoj Povijesti hrvatskoj Tadija Smičiklas (Reštovo kraj Sošica. Vrijedan je hvale rad Đura Ferića Gvozdenice (Dubrovnik. – Dubrovnik. – Split. 1823. – Dubrovnik. Više je njegovih zapisa u rukopisnoj zbirci Popievke Slovinske. 1572. mali grdni i odurni. a o nekima će biti u daljnjem tekstu.) pomogao pri sakupljanju i zapisivanju hrvatske duhovnosti.). oko 1754. str. Zagreb 1972. – 1803. Nezaobilazan je Pavao Ritter Vitezović (Senj. 1800. sastavio Krešimir Mlač.? 1777. (Neki navode da je Bajamonti svoj zapis Hasanaginice dao Fortisu. – Split. 1450. 1487. Golem je utjecaj usmene lirike na djela Marka Marulića (Split.) u Bosni je.) pisao je pjesme po ugledu na usmenu liriku. MH.) pisao je o međimurskim običajima i starohrvatskoj mitologiji navodeći ladarske pjesme. a ekloge se doimlju da ih stvaraju Damet i Menak pred Palemonom. 1820. Gal ili Sapfa. 1744.

Hrvatske narodne pjesme i pripovijetke. Svatovske. Književni krug Split. 177.) objavio je u svojim Pjesmama (1847. poslovice i zagonetke. godine. a razvrstane su na: I.) Don Mihovil Pavlinović (Podgora. III. 1878. 1831. i sv. do 1875. Vraz je u Kolu (knj. a Književni krug Split 2007. g. – Beč. Stipe Botica priredio je. Hrvatsko zagorje. – Puhakovec. a 1847. 1887.) Okružnicom je 1813.9 Luka Ilić Oriovčanin (Oriovac. 1752.) objavio 19 usmenih lirskih pjesama. 1857. i III. poboljšano izdanje. str. Vilinske. Matica hrvatska uputila je Poziv za sabiranje hrvatskih narodnih pjesama.) u Kolu i Bosanskom prijatelju objavljivao je pjesme. Slavonske varoške pjesme sv. Izmajl Ivanovič Sreznjevski početkom četrdesetih godina XIX. II. str. Tanahna galija. 1827. godine objavio knjigu prvu Hrvatske narodne pjesme koje je zapisao Mihovil Pavlinović.) objelodanio je 1844. Split 1996. – Zagreb. Bosne i Hercegovine i drugih krajeva. potaknuo zapisivanje i sakupljanje usmene književnosti i starih rukopisa. g. I. Godine 1877. Diklice. prikupljao je “književno-folklornu građu u Dalmaciji”. 1818. Tanja Perić Polonijo. 1843. 1851. st. (br. piše da narodne usmene umotvorine treba zapisivati “onako kako izviru iz ustiuh naroda”. i IV.) iznimno je ime među hrvatskim etnografima. II. Njegovi rukopisi od 1860. Književnik. 1920. Krajini i u Turskoj Hrvatskoj. Usmena književnost. g. 1889.. (Marjanovićevi i Blagajićevi zapisi pripadaju bošnjačkoj tradicijskoj kulturi. U toj je knjizi 921 pjesma. I zbog njegova poticaja u Hrvatskom narodnom preporodu dolazi do procvata hrvatske usmene književnosti i u izvedbi i u zapisima. Fra Ivan Franjo Jukić (Banja Luka. u: Škreb – Stamać Uvod u književnost. povjesničar i političar Ivan Kukuljević Sakcinski (Varaždin. Kamilo Blagajić izdao je u Zagrebu 1886. 1844. Zagreb 1986. čakavske i 77 kajkavskih pjesama. 1810. objavio knjigu Narodni slavonski običaji u kojoj su opisi narodnih običaja i 137 hrvatskih lirskih usmenih pjesama. sv.) u Kolu 1842. – Zagreb. Luka Marjanović (Zavalje kod Bihaća. Pravnik.) objavio je u Zagrebu 1864. 49. Zbirka hrvatskih narodnih pjesama Tamburaši ilirski… sv. Hrvatske narodne pjesme što su se pjevale u Gornjoj Hrvatskoj. IV. Oriovčanin je 1846. – Podgora.) štokavske. I. g. 9 8 20 . tih pjesama. Josip Kekez. g. 1817. 58 i 63) obuhvaćaju 1653 pjesme iz Dalmacije. – Zagreb. 1816. priče. Globus. III. g. g. – Novska. objavljena je u Osijeku 1842. IV.8 Stanko Vraz (Cerovec kraj Ljutomera u Sloveniji. Pobožne i usvjestne.Zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac (Karlovac.

– Đakovo. Zagreb 1972. 2. str. Valja spomenuti svećenika.) Fra/don Franjo Miličević (Veliki Ograđenik kod Čitluka. Matici hrvatskoj rukopis narodnih pjesama iz Luke na Šipanu. Rukopis Andra Murata priredila je Tanja Perić Polonijo. Šteta je što su Ivan Franjo Jukić.) predao je 1886. XX.) Ivan Zovko (Mostar. 1903. 32 poskočice i 48 zdravica koje je Andro Murat izvorno zapisao od svoje majke Kate. g. MH. pomoćnog biskupa Vrhbosanskog (u vrijeme legendranog nadbiskupa Josipa Stadlera) i splitsko-makarskog nadbiskupa. 1858. Neke od tih pjesama potječu iz Bosne i Hercegovine. 1862. a objavila ga je MH u Zagrebu 1996. U toj je zbirci 69 epskih pjesama. Matica hrvatska je do prosinca 1896. 1802. Antun Radić (Trebarjevo kod Siska. Ivan Zovko.) objavio je 1883.Svećenik Nikola Tordinac (Đakovo. g.. sv. Ivan Zovko i dr. 11. Nikola Tommaseo je sakupio 57 pjesama koje su ostale u rukopisu br. – Zagreb. Nikola Tordinac. knj.. – Mostar. a objavila ga je MH u Mostaru 1998. g. 1864. 1835. Franjo Miličević i neki drugi nisu navodili mjesto niti vrijeme nastanka zapisa kao ni kazivače. 1881. Od mnogobrojnih pisaca koji su ukazivali na ljepotu i značaj usmene lirike spomenimo Nikolu Tommasea (Šibenik. 1868.) i Augusta Šenou (Zagreb. župnika u župi Ravno. 1888. Nikola Andrić (Vukovar. 1900. g.) je 1870. – Dubrovnik. 10 21 . 1874. – Zagreb. Ivan Franjo Jukić.). dostavio Matici hrvatskoj (rkp. sabrala 157 zbornika s preko 24500 pjesama. 1952. – Mostar.) iznimno je ime u hrvatskoj kulturi. Osnovu za sabiranje građe o narodnom životu. Antun Radić je bio urednik ZZNŽO JS (Zagreb). – Firenca. 77. 1915. – Zagreb. vršili preinake svojih zapisa. 1867. Taj časopis ima golem značaj za očuvanje i promicanje hrvatske usmene književnosti kao i Napretkov Kalendar (Sarajevo). Svećenik Andro Murat (Šipan. napisao djelo Ženidba (broćanska župa u Hercegovini) koje je posthumno objavljeno u Zborniku za narodni život i običaje Južnih Slavena (JAZU.). 34. sastavio Krešimir Mlač. godine. Vinka Palunka. 1838. sakupljača i zapisivača narodnoga blaga. Tvorac je Zadružne teorije o nastanku usmene književZlatna knjiga hrvatske narodne lirike. g. Hrvatske narodne pjesme i pripovijedke.10 Među tim pjesmama je tisuću (hrvatskih i muhamedanskih) koje je sakupio i 1893. g. (Vinko Palunko je ujak Andru Muratu.). Djelo uz svadbene običaje sadrži nekoliko usmenih lirskih pjesama.) objavio je 1897. 1919. 1942. g.

Drugo izdanje je pripremio. godine. za Narodnog umjetnika imenovan je 1945. objavila pretisak toga djela.). – Sarajevo.) koje sadrže 274 lirske pjesme. osnovao je i vodio Zabavnu biblioteku (1917. Najznačajniji strani etnograf i melograf. XIX. 1927.). Priredio je 6 svezaka Hrvatskih narodnih pjesama za ediciju Matice hrvatske.) Petar Grgec je objavio Hrvatske narodne pjesme. Zagreb. godine. Svjetlost. 1944.1909. Iste je godine u Zagrebu tiskana knjiga Razvoj hrvatskog narodnog pjesničtva (književno-poviestne razprave) Petra Grgeca (Kalinovec kraj Đurđevca. Čeh Ludvik Kuba je za svoj izniman doprinos višestruko nagrađivan: izabran je za člana JAZU u Zagrebu (1935. g. objavljene Narodne pjesme (svezak II. Pjesme i napjevi iz Bosne i Hercegovine.nosti. Bio je predsjednik MH i DHK.) boravio je u Bosni i Hercegovini u 14 navrata i zabilježio 1127 usmenih lirskih pjesama Hrvata.). U Mostaru je MH 1999. st. g. Godinu dana ranije (1943.) u Sarajevu 1906. Golem je doprinos usmenoj lirici dao Vladimir (Vladoje) Bersa (Zadar. 1947. Ludvik Kuba. Nikola Buconjić (Neum. prvi intendant). Bošnjaka i Srba.) u Sarajevu je 1908. Sarajevo 1984.. jedan je od utemeljitelja zagrebačke Glumačke škole (1898. 1865. godine.). romanopisac. preko 600 svezaka).) i osječkog HNK (1907. Kuba je Pjesme i napjeve iz BiH objavio u GZM BiH (god.11 O 1000-godišnjici hrvatskog kraljevstva u Zagrebu su 1926. U drugoj polovici 20. a nije navodio kazivače i vrijeme zapisivanja. najznačajniji su časopisi za tradicijsku kulturu: Narodna umjetnost (Institut za etnologiju i folkloristiku Zagreb) i Glasnik zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (Sarajevo). 1890. za redovitog člana Češke akademije znanosti i umjetnosti (1937. Miroslave Furlanović – Šošić i Dunje Rihtman – Šotrić. – Zagreb. Ludvik Kuba (1863. a objavila je Svjetlost Sarajevo 1984. etnograf i povjesničar. – Zadar. g. 1962.-XXII. 1864.) koji je zapisao 476 primjera narodne glazbe iz srednje Dalmacije (Zbirka narodnih popjevaka iz Dalmacije. Pjesnik. Kuba je navodio mjesta zapisa.). str.1956. Klek. za počasnog doktora Karlovog univerziteta u Pragu (1936.-1942. objavio svoje djelo Život i običaji Hrvata katoličke vjere u Bosni i Hercegovini. 12-13. Buconjić navodi 61 usmenu lirsku svjetovnu pjesmu te nekoliko molitvenih pjesama. 11 22 . dopunio neobjavljenim pjesmama i dodao indekse Cvjetko Rihtman uz suradnju Ljube Simić.

*** Dubravko Jelčić. 2000.) priređivačice Tanje Perić Polonijo. i 1998. kao i Molitvice (nabožne pjesme u selu Kijevu) (2001. Pavičić. knjige Ramo moja (1992. 1973. – Zagreb. 23. 23.). i Duša tilu besidila (hrvatske katoličke molitvene pjesme iz Bosne i Hercegovine) (1997. 1796.).). Narodne pjesme iz luke na Šipanu (1996. (drugo znatno prošireno izdanje). Anđelko Mijatović objavio je 3. Bokeljski rukopis (prva polovica XVIII.) Marka Dragića. Hrvatska usmenoknjiževna čitanka (1995.). P. i dalje). Povijest hrvatske književnosti.). g.Od vrednijih izdanja hrvatske usmene lirike spomenimo sljedeće: Godine 1963. Zagrebački rukopis i dr. 1972. i sadrži duhovne pjesme i desetak svjetovnih. ima usmenih pjesama.). st. Zagreb 2004.). u okolici Požege).). tu jabuka (hrvatske narodne lirske pjesme iz Rame) (1995. antologiju usmene lirike iz Dalmacije Tanahna galija (1996) Tanje Perić Polonijo.. str. st. Mnogobrojni su primjeri hrvatske usmene lirike zabilježeni u zbirkama: Rukopis Peraštanina Nikole Burovića (konac XVII. Pridodajmo tomu već spomenute./XVIII. st. g. kao i u Rapskoj ili Picićevoj pjesmarici (1471.) priredio je Narodne lirske pjesme knj. Popievke Slovinske (1758.) Ante Jurića Arambašića. 1798. izdanje Ganga. ZBORNICI (RUKOPISNE ZBIRKE) U glagoljaškom Petrisovu zborniku XV.) Stipe Botice.) te Oxfordskom zborniku (1486. Knjiga sadrži 217 lirskih pjesama te melodije za nekoliko pjesama. 1910. 1994. Naklada P.. Erlangenski rukopis (nastao oko 1720. Požeški zbornik (Kraljevićev i Babukićev. Kotorski rukopis (XVII. u ediciji PSHK Olinko Delorko (Split. Krešimir Mlač sastavio je Zlatnu knjigu hrvatske narodne lirike.. 12 23 . st. Stipe Botica je u ediciji SHK priredio Usmene lirske pjesme.12 Za povijest hrvatske usmene lirike izniman je Zbornik Nikše Ranjine (od 1507. Krupan su doprinos hrvatskoj usmenoj lirici knjige: Biserno uresje (1990. Prekomurska pjesmarica (Mariborska pjesmarica) nastala je oko 1593. Tuj tunja. Vinko Žganec je priredio lirske pjesme Jačkar (hrvatske narodne jačke iz Gradišća) koje je sabrao Martin Mešić.). Godine 1964. 1996. I.) i Lijepa naša baština (1998.

zemljica tavna. (O tim osobama više je riječi u poglavljima: Epska poezija i Povijesne predaje. Pored navedenih spomenimo još: Marka Marulića. Stojan Janković. čarne oči. troje ključe). povijesnim i epskim pjesmama. sinja kukavica. zemljica crna. crna zemlja.Iznimne su vrijednosti ovovremeni terenski zapisi u seminarskim i diplomskim radovima studenata filozofskih fakulteta u Zagrebu. pticama. Novaka Simića. drvo javorovo. drvo šimširovo. bilo lice. svitli obrazi. Antuna Branka Šimića. bila vila. sjajan mjesec. sinje more. rujno vino. 1. Mijat Tomić. ruse kose. Andrija Šimić i drugi. murtelica drobna. te povijesnim osobama kojima se pripisuju mitska obilježja. nebeska rosica. Ivu Andrića. Vjetar. mjesec žut. Miroslava Krležu. U usmenoj su književnosti česti magični brojevi: tri (tri strane. devet (devet braće). Cijela je plejada književnika koji su pisali svoju liriku po uzoru na usmene lirske pjesme ili su u svoja djela utkali svoje zapise usmenolirskih oblika. rumena jabuka. prirodnim pojavama. Osijeku. deset (deseta sestra Marta). ruse pletenice. bili grad. zlatna grana. rumeni obrazi. ostarjela majka. sivi soko. Rijeci i Splitu. čobanice mlade. također. Mostaru. Silvija Strahimira Kranjčevića. ptice (soko. Hrvati u Bosni i Hercegovini i danas kazuju mitske pjesme o caru Dušanu i posestrimi vili. posleničkim. šenica bilica i dr. Dubravka Horvatića. Petra Gudelja i td. stalni epiteti: konji vrani. Sunce. lagane šajke. sinica i dr. MITSKE PJESME Mitske su pjesme nastale u drevnim mnogobožačkim vremenima. Božja rosica. mila majka. jarko sunce. čarna gora. a pjevaju o: mitskim bićima. zelena rozeta. stara majka. rujna zora. U mitskim je pjesmama 24 . Janko Sibinjanin. Ivana Gundulića. žarko sunce. Mjesec.). kuga (morija) su antropomorfirani. sveta zemljica. gorki čemer. tanahna galija. vita jela. zelenika trava. mutno jezero. crna gora. oko sokolovo. vjerna ljuba. Mehmedaliju Maka Dizdara. U hrvatskom usmenom pjesništvu česti su. crne oči. jabuka zelenika. Vile su najčešća mitska bića. vodica ladna. čedo ponejako. nebeskim tijelima. previjerna ljuba. bili dvori. ljubičica plava. bistro oko. bistar um. Od povijesnih osoba najčešći su: Marko Kraljević. Stjepana Džaltu. Vladimira Nazora.) Mitski su elementi česti u obrednim. mlađena divojka.

brat i sestra vilama su dali otkup. OJ. Otac. oganj gori na jelovoj grani. majka. a od ljube đerdan ispod vrata. NA VRU GORE. Zato su vile umorile Ivana. primjerice. od matere ruku iz ramena. ali nije ljuba Ivanova. ko l’ se kod njeg grije? Stipe Botica. str. pa sam našo zlatnu granu. a Mjesec će kumovati.česta alegorija. ali su od njega zatražile otkup: od babe nogu iz koljena. sunce će nas ogrijati. na dvi strane jabučice.13 (Drenje kod Đakova) Neke su mitske pjesme baladno intonirane. Svi se deset razgovara a kud ćemo sestro Marto? Kome ćemo seju dati. U gradu su devet braće i deseta sestra Marta. OGANJ GORI Na vru gore oganj gori. sestra i ljuba) zakukale. Školska knjiga. Zagreb 1995. U sljedećoj pjesmi. a od brata sedef i šargiju. Hrvatska usmenoknjiževna čitanka. sokol sjedi i besjedi. a od seke ruse pletenice. da li suncu ili mjesecu? Bolje suncu neg mjesecu. pa besjedi: – Jašio sam konja vrana. sokol sjedi. pa da vidim što j’ u gradu. a na trećoj sokol sjedi. a tri su kukavice (majka. Ko l’ ga loži. a mjesec će kumovati. 13 25 . pa sam odn’o kulundžije da mi skuje troje ključe da otvorim bila grada. U sljedećoj su pjesmi vile izliječile Ivana. 34. ULICE BAULICE Oj ulice. baulice. devet braće razgovara da li će seju dati Suncu ili Mjesecu te zaključuju da će je dati Suncu jer će ih ono grijati.

druga kuka jutrom i večerom. veliki su otkup zaiskale: Od babe su nogu iz koljena. Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: lirika. Ne da ljuba đerdan ispod vrata: “Nije mi ga Ivan ni kupio. Što no kuka kad joj na um padne. dade brato sedef i šargiju. 14 26 . OBREDNE PJESME I obredne su pjesme po svom postanku veoma stare i sežu u pretkršćanska vremena. knjiga 4. str. a Ivan se grije. od matere ruku iz ramena. epika. ono jeste Ivanova majka. ono jeste Ivanova seka. Kad su vile Ivu izliječile. Što no kuka jutrom i večerom. Matica hrvatska i HKD Napredak. treća kuka kad joj na um padne. ono jeste Ivanova ljuba. dade majka ruku iz ramena. a od ljube đerdan ispod vrata. Izvođenje tih pjesama sinkretizira više vrsta umjetnosti: književnost. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga.14 (Žepče) 2. Dade babo nogu iz kolina. Što no kuka nikad ne prestaje. priredio Marko Dragić. dade seka ruse pletenice.” Kad su vile Ivu umorile. 55-56.Vile lože. zakukaše trije kukavice: Jedna kuka nikad ne prestaje. retorika. Sarajevo 2006. glazbu i ples. od svoje sam majke donijela. a od brata sedef i šargiju. a od seke ruse pletenice. folklorno kazalište.

173-176. nav. Hrvatski etimološki rječnik. a izvođači se nazivaju koledaši. Rkp. skupio ga i na svijet izdao Vuk Stef. koleđani (kod Hrvata u Rumunjskoj. August Cesarec. str. U Istri. 17 Ivana Kardum zapisala je u svibnju 2007. kolendra (u Splitu i okolici). Novu godinu. Belom na otoku Cresu). 285. kolendaši. a nalazi se u Sinajskom trebniku u kojem se zabranjuje običaj “bivših poganih” da prvoga siječnja idu u koledu. 1964. koledvaši. 139. božićna slama koja se na Badnju večer prostirala po sobi. istumačen njemačkijem i latinskijem riječima. koledva (u Dubrovniku i okolici. st. Zagreb 2002.15 Vuk Stefanović Karadžić naveo je da se običaj koledanja kod pravoslavaca izgubio. str. str. mladića pa i odraslih ljudi. a da kod katolika još traje i dodaje da “čitava koleda. Hrvatske narodne pjesme. junaki i ditići kod gradišćanskih Hrvata. obred. U Hrvatskoj se prvi put kolede spominju u dubrovačkom Statutu iz 1292. koledovanje smatralo običajem starih poganih i ističe se da “nije lijepo koledovati ni rusalije plesati”. Badnji dan. stoljeću. božićni kruh. pjesma. Nazivaju se još i koledvači18 i kolijani. božićna vatra. U Rusiji se u 11. U usmenom su diskursu i nazivi: kolenda. Poganska baština. 16 15 27 . 21 Jačkar hrvatske narodne jačke iz Gradišća. Slično je i kod drugih Slavena. Kod gradišćanskih Hrvata koledati znači prositi (tražiti darove). FF Split 2007. predaju da su u Gdinj na Hvaru prve obitelji došle iz Slavonije i Bosne. 19 Milovan Gavazzi. Srpski rječnik. 151. čestitanje. sabrao Martin Meršić. Zagreb 1943.20 Koledom su se nazivale obredne vatre koje su palili uskoci. 20 Ivan Lozica. a u Gdinju na Hvaru ophod se zove koleđanje!17). 18 Petar Grgec. str.21 Alemko Gluhak.KOLEDSKE (KOLEDARSKE) PJESME Najstariji je spomen kolede kod Bugara u 9. koji su s došli u 17. redakcija i komentari Vinko Žganec.16 Koleda je riječ mnogostrukoga značenja. 328. travnja) i na Ivandan (24. kolendraši. lipnja) te krijes koji se palio za vrijeme biranja seoskih kraljeva. pjevanje (kolendanje) mladića djevojci pod ponistrom. str. reče se i sad kad ide mnogo ljudi zajedno”. g.19 Koleda znači: skupno pjevanje muške djece. Hrvatskom primorju pa i Lici nazivaju se i fiole (prema pripjevu “fiole”). godine. 201. božićno darivanje. u Beču u štampariji jermenskoga namastira 1852. te kolojani (u Zlarinu kod Šibenika). Hrvatska državna tiskara. Novinsko – izdavačko i štamparsko poduzeće Čakovec. Karadžić. stoljeću s područja Crvenog Grma u Bosni i Hercegovini. Zagreb 1993. dj. Golden marketing. Koleda znači i krijes koji se palio na Jurjevdan (23. Njegov zaselak Visoku osnovali su obitelji Visković i Ćurin . str. ophod.

137-138. str. 178.24 Neki znanstvenici smatraju da naziv koleda potječe od latinske riječi kalendae što znači prvi dan u mjesecu. Koledari idu od kuće do kuće pjevaju. Božić. U Belom na otoku Cresu dječaci su od dvanaest – trinaest godina odmah nakon što bi povečerali na Badnju večer zapalili feratić. prosinca). Tomu (21. Išli bi do kuća u kojima su znali da će dobiti darove te bi pokucali i svima čestitali Božić i predstojeće blagdane. 23 Isto. koledo. prosinca).22 Neki etnolozi i antropolozi navode da naziv koleda potječe od imena praslavenske i sveslavenske božice Kolede ili boga Koleda. studenoga). Na večer bi se sastali u skupine po tri – četiri i po dogovoru krenuli obilaziti selo. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena. Zagreb 1998. Radovi V. studenoga). Sv. 26 Andrija Bortulin. Sv. Hod kroz godinu. sv. Većina je 22 Slobodan Zečević. Ivana (27. te na Sveta tri kralja (6. Elementi naše mitologije u narodnim obredima uz igru. Zagreb 1906. a ponekad muška djeca (dječurlija). str. Koledarske je skupine najčešće činilo pet do sedam mladića. 1. Andriju (30. uoči i na Novu godinu. Ivan Lozica. Povijest i historija usmene narodne književnosti. čestitaju imendan ili blagdan koji je toga dana te traže simbolične darove. Vitomir Belaj. Izdanja muzeja grada Zenice. slovenskom.. Barbaru (4. str. prosinca). 328. Zagreb str. siječnja). Sv. prosinca). Sv. pozivati. Pokatkad su to bili samo odrasli ljudi. str. Martina (11. na Božić (25. te su pjesme pretežito svjetovne. prosinca). Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Kod gradišćanskih Hrvata koledarska je skupina brojala dvadesetak mladića. dj. Zenica 1973. bugarskom. običaji u Belom na otoku Cresu. prosinca). Luciju (13. Nikolu (6. poljskom). Poganska baština. str. Golden Marketing. Boranić. Koledare su ponekad činili momci i djevojke zajedno. uzeli vrećicu i otrčali iz kuće. na Badnjak (24. češkom. 24 Alemko Gluhak. Stjepana (26.O postojanju koleda kod drugih slavenskih naroda svjedoče i nazivi: koljada (u ruskom). 152-155.26 Premda se motivi u koledarskim pjesmama prepleću s motivima adventskih i božićnih usmenih lirskih vjerskih pjesama. 21-26. str. prosinca). 21. sazivati. 28 . 72. D. Zagreb 1990. koleda (u srpskom. nav. 25 Tvrtko Čubelić.23 Koleda baštini naziv prema grčkom i latinskom glagolu caleo što znači zazivati. Usp. studenoga) na Korčuli. na Sv. Golden marketing. prosinca). urednik dr. Sv.25 Koledarski ophodi izvodili su se u različitim krajevima u različito vrijeme: od Sv. Katu (25. Najčešće im svaki stih završava pripjevom koledo. Strukturom su bliske zdravicama i blagoslovima. Sv. na Braču u adventu u onim kućama gdje je imenjakinja ili imenjak svetice ili sveca: na Sv. knjiga XI. Zagreb.

str. Na vatru bi se posula pšenica i reklo: Rodilo na drvetu i kamenu i polju vinovu!27 Obred posipanja pšenice ima panspermijski karakter. 101. Najstariji muškarac u kući kojega su svi zvali otac stavljao je tri bije (badnjaka) na kamin. faljen Isus i Marija. u Gornjem Selu na otoku Šolti. Bije bi se pustilo da samo malo gore jer one su morale trajati do Nove godine. na kamin bi se. Koledarske su pjesme vesele. a vatra se palila svake večeri. u Gornjem Selu na Šolti). a kazivao joj je Bogdan Jakovčević (rođ. stavljalo i drvo za naložiti pa bi se vatra zapalila. Rkp. sv. a drugi i treći dio izvodili su se u domu domaćina. a za darove nisu vele iskali. Kolede su s obzirom na tekst koji je pratio dionice ophoda imale tri dijela. Zapisala je Zrinka Matić 2006. osim tri bije. a u Ante ka u brata. a čestitalo bi se: Otac: Hvaljen Isus! / Dobro vam došla Badnja večer! / Ostali: I tebi! / Otac: Stipan dan! / Ostali: I tebi! / Otac: Ivan dan! / Ostali: I tebi! / Otac: Mladenci! (Nova godina)! / Ostali: I tebi! / Otac: Mlado lito! / Ostali: I tebi! / Otac: Vodokršće! / Ostali: I tebi! / Otac: Posve novo godišće! / Ostali: I tebi! Kad se sve to izgovorilo. Zato su bije morale biti velike. g. Prvi je dio činilo pjevanje pod prozorom. Na području nekadašnje Poljičke Republike kolenda se izvodila na Badnjak kada bi se svi ukućani skupili. Sadržaj je koledarskih pjesama raznovrstan i varira od ljubavne. ali i kletve ukoliko domaćin ne bi simbolično darovao koledare. mitske do vjerske tematike. prosinca). 27 29 . 2006. često maslinova. ili skupno kao na Badnju večer ili pak u crkvama za vrijeme svetih misa. Uvod je činio pozdrav ukućanima. Koledari su u svojim pjesmama veličali domaćine i njihove dvore. Bije su komadi grana drveta. na poštena vrata došli. živahnoga ritma. g. U njima su često prisutne šale. Priko svega sela prošli. Na poštena ova vrata.antologičara adventske i božićne pjesme nazivala koledskim. kapijom ili vratima doma. 7-8. na primjer: Pukla grana od orija. Adventske i božićne pjesme pripadaju usmenim lirskim vjerskim pjesmama (molitvama) i njih vjernici mole pojedinačno. FF Split. 1923. primjerice na Dan Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije (8. povijesne.

Dvori su u tim pjesmama zlatni tori. kćerima po uzrastu i mogućim gostima. Dubrovački su kolendari dolazili gosparima i njihovim dvorima hvale dati. / na dobro vam doša Božić. a u “bolje stojećim kućama pojilo bi se i čakad boljega” komad mesa ili pršuta (u Zlarinu kod Šibenika). Na Novu bi godinu pripjev glasio: Sada vazda i do lita ovde. Na kraju bi domaćini pozvali koledare u kuću i počastili ih. / izvadite botiljune. / izvadite baškotine. kćeri i snovi. u Belom na otoku Cresu djevojka je koledare darivala smokvama. mindulama (bajamima). sinovima. MH. svirači). Običaj je najprije se pravim imenom obratiti najstarijem i ujedno najuglednijem ukućaninu. prošekom. Zagreb 1995. baškotinama. a u njima je golubica – domaćica koja će gosparu rijeti da oni nisu prokleti već su pravi dubrovački leri (pjevači. 28 30 . fritulama. / na dobro vam Mlado lito dojde. Iskazivali su želje da Bog gosparu dade sina koji će se oženiti i od pira podijeliti bogatom i ubogom ali još više kolendarima. sastavio Krešimir Mlač. str. U središnjem su dijelu spominjani ukućani poimence. 46. Vidi: Zlatna knjiga hrvatske narodne lirike. domaćica.28 Pelješki su kolendari kolendali gosparima koji su živjeli iza srebrom zalivenih i zlatom okovanih vrata. / otvorite ormarune. primjerice u Gornjem selu na otoku Šolti. te rakijom. str. 29 Vidi: Stipe Botica. orasima i mlincima itd. a njihovom vođi starcu dovoljna je mantalica (plećka). 127. Školska knjiga. Dubrovački kolendari za darove nisu vele iskali: malo smokav i oraha jer je bura u njihovim smočnicama.29 Završni dio kolede sastojao se od rima kojima su koledari tražili darove: Otvorite škafetine. zatim njegovoj ženi. Hrvatska usmenoknjiževna čitanka. primjerice: pršuratama. Zagreb 1972. Pjesma šaljivo završava jer je kolendarima dosta jedan kolač od Božića i jedna noga od praščića. Hvaljeni su domaćin. vinom ili rakijom (na Šolti). nakon svake strofe slijedio bi pripjev ovisno o blagdanu na koji se koledalo: Za Božić bi pripjev glasio: U kući vam oštar nožić. orasima. mali pinezni dar (u Gradišću i drugdje). smokava i oraha (u dubrovačkom kraju).Kod koledarskih pjesama. str. crnim vinom i prošekom.

101. krunom od liposti. g. kad ih ukućani ponude. zlatnom kitom.-8. Rkp.) i svoje bake Jozice Mihanović (rođ. 1934. cvite od slatkosti.30 Posjeti koledara smatrani su čašću i pridonosili su jačanju prijateljstva i boljem povezivanju mještana. urešenje moje. draga dušo moja. 7. a kazivao joj je Bogdan Jakovčević (rođ. tri kralja. vrijeme kada se daruju među sobom dragi. Gospojo i vilo.. kruno od liposti. Vodokršće je. g. sv. Projdoše Božići. da ti dara poda virna sluga tvoja. ja te ne darova. 1941. 1. cvitom od slatkosti. Dojmljivi su lirski efekti u toj pjesmi: mladić djevojku naziva dušom svojom. Oboje kazivača skoro cijeli život žive u Žrnovnici. 2005. Dobra večer. momak nema drugoga dara nego da joj dariva srce s ljubavlju. 30 31 . moja zlatna kito. 1923. Eni Buljubašić zapisala je u Žrnovnici kod Splita 2005. godine po kazivanju svoga djeda Pavla Mihanovića (rođ. 31 Zapisala je Zrinka Matić 2006. FF Split.Koledari bi. Mladić je virna sluga djevojke i došao je pod njezin prozor da joj uruči dar. te općem dobrom raspoloženju u vrijeme adventskih. urešenjem svojim. Međutim. gospojom i vilom. ostali jesti i piti ili bi sa sobom odnijeli hranu u torbama. g. projde Mlado lito.4. 67. u Gornjem Selu na otoku Šolti. Evo su nam došli Vodokršća kralji. str. Rkp. u Privoru – dijelu Žrnovnice). Mladić izriče žal zato što su prošli božićni blagdani i Mlado lito ali on svoju zlatnu kitu nije darovao. FF Split.31 U Kaštelu Starom koledanjem se zvalo pjevanje mladića pod prozorom dragane na blagdan Sv. ali ne projde ljubav među nami. u Gornjem Selu na Šolti). g. također. 2006. sv. str. Bog da. božićnih i novogodišnjih blagdana. Evo nam projdoše od Božića blagdani.

33 TV Nova Dnevnik 24.45. 32 32 . srce moje. 96-117. zbogom mi ostavaj. tri kralja idu kroz selo i traže darove. nego da ti srce s ljubavlju darivam. Crkva u svijetu br. 1 (1192).kad se daruju među sobom dragi. Što Božić ne pjevamo. 12. MILO NAM JE Božić nam je. srce moje. Ali mu se ne nadamo. 12. Neke od tih pjesama imaju pripjev veselo. veselo. Desetogodišnja je koprivnička tradicija koledanje u humanitarne svrhe. veselo. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu. Zbogom. Zbogom. dušo moja. a počinje na Badnjak u sedamnaest sati. veselo. veselo. zbogom. veselo. Nikole do Sv. 2006. Sveta tri kralja u hrvatskoj tradiciji. ja dara ne imam. Split 2007. Moja dušo draga. milo nam je. U Dubrovniku se koledva ispred Vijećnice kad odzvoni podne. veselo. 2006. 19. dušo moja. Vidi: Marko Dragić. BOŽIĆ NAM JE. koledo. Zbogom mi ostavaj.33 VESELANJE U jugoistočnoj Hercegovini se do danas sačuvao blijedi odsjaj negdašnjega veselenja pa ondje dječurlija od Sv. Drevni se običaji u novije vrijeme modificiraju.32 Narodni pjevač tugu mladića zbog rastanka od djevojke izriče anaforama: Zbogom. veselo. 19. str. vilo i gospojo. Taj pripjev se u najvećem broju pjesama uzastopce iza svakoga drugoga stiha izmjenjuje pripjevom koledo. 20 i HTV Dnevnik 24.

vjeru našu. Matica hrvatska i HKD Napredak. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. Mijoljdanak (29.35 Taj dan se obilježavao i kao dan pastira. veselo. priredio Marko Dragić. veselo. retorika. veselo. Širi Bože. Eto Bože preko vode. veselo. veselo. šimširiću. veselo. 34 33 . U zdravlju nas Božo našo. Od toga dana se intenzivirala gospodarska godina. veselo. veselo. veselo. veselo. travnja. Na dobro vam Božić došo. travanj) značio je svršetak zime i početak novoga boljega i ljepšega vremena. Do danas je ostala uzrečica Jurjev danak hajdučki sastanak. a na taj dan kitila se stoka biljem i cvijećem i palile očisne vatre. veselo. veselo. veselo.34 (Stolac) U navedenoj veselarskoj pjesmi mitski su motivi: Eto Bože preko vode / Nosi nama struk bosilja. dođi vamo. epika. veselo. veselo. JURJEVSKI OBREDI I PJESME Dan sv. Sarajevo 2006. Jure (23. veselo. Nosi nama struk bosilja. U boljemu proslavili. 35 Na taj dan okupljali su se hajduci u planini. goro sveta. vjeru našu katoličku. veselo.Oj brštane. veselo. širi tamo. veselo. 67. Običaj ovjenčavanja stoke bio je Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: lirika. veselo. a najviše na kršćane. veselo.-68. Naš Božiću. U drevnome Rimu dan pastira palije (palilije) slavio se 21. rujna) hajdučki rastanak. veselo. str.

Prije izlaska sunca travari su brali trave kojima su liječili ljude. Zagreb 1846. uredio Anđelko Badurina. Na Jurjevo bi se prije izlaska sunca kupalo ili umivalo vodom u koju bi se stavljalo bilje ili omaja (pjenušava voda s mlinskoga kola). Vjerovalo se da će zelenilo odagnati demone. nav. Narodni slavonski običaji. Temeljem te simbolike sv.. usjeva.36 U narodnoj je tradiciji sv. dakle. Jure zaštitnik ratara. zelenila. U rano Jurjevo jutro domaćin s vodokrsnom vodom. zemlje. pastira. Stoka se udarala blagoslovljenom ili svježom zelenom grančicom i vjerovalo se da će se tako zaštiti od uroka. Zagreb 1990. Jure se pojavljuje u zelenilu.38 Među Hrvatima u Bosni i Hercegovini. u narodnom vjerovanju ima apotropejsku moć. I taj je obred imao apotropejski karakter jer se vjerovalo da će se tim obredom predusresti bolesti. prilazi u dvorišta. Vjerovalo se da to doprinosi zdravlju i ljepšem tenu. Taj je obred istovjetan navedenom obredu kod uskrsnih krijesova i ima apotropejski karakter. str..-57. Zelenilo je boja proljeća i vegetacije i simbolizira nadu. a ponegdje i na Jurjevo palili krijesovi. Panoniji i drugdje na Jurjevo su momci i ljudi obilazili sela trubeći u trubaljke (trubaljike) savijene od vrbove ili ljeskove kore. U poganskim inicijacijama zelena je boja vode. str. U dinarskim je krajevima kod Hrvata i muslimana bio običaj ljuljanja mladeži.tradicionalan u sjeverozapadnim krajevima Hrvatske i koncem tridesetih godina dvadesetoga stoljeća. Ivan Krstitelj ponekad je nosio zeleni ogrtač što simbolizira duhovnu inicijaciju krštenja na Jordanu. 590. Vračari su također prije izlaska sunca brali trave kojima su vračali. konja i ostale stoke. 37 36 34 . stoka.37 Na Jurjevo su se zelenilom kitili ljudi. 41. pobjedu života nad smrću. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva i Uvod u ikonologiju Radovana Ivančevića. poškropio bi štalu i stoku kako bi cijelu godinu bila sačuvana od vukova. 52.-42. nav. Dalmaciji. U narodnom vjerovanju i sv. dj. Nekoć su se na Jurjevsko navečerje. dj. Kršćanska sadašnjost. moleći se. 127. pobjedu proljeća nad zimom. domovi. 39 Milovan Gavazzi. Zelenilo. bolesti i demona. str. vještica i drugih demona. Leksikon ikonografije. štale. str. Po garištu tih krijesova pregonila se stoka. 38 Luka Ilić Oriovčanin. Zeleno liturgijsko ruho simbolizira nadu i iščekivanje kraljevstva Božjega.39 Milovan Gavazzi. Tim apotropejskim obredom željeli su se otjerati demoni i pokvariti čini raznim vračarama.

40 U Lici je Jurjevo Dan pastira kad se pale vatre i oko njih igra kolo. U nekim drugim maruševačkim selima djevojke su oko krijesa plesale kolo. g.htm Pleteni dio vunene obuće koji se obuvao na čarape. štale. 8. Juru na zelenom konju.) Uoči Jurjeva ispred ulaza u dvorište kuće naložio bi se mali krijes. Ljudi su i stoku vodili preko pepela krijesa.-9. Također se vjerovalo da će ona djeca koja to jutro rano ustanu vidjeti sv. Djevojke su uz zapaljeni krijes pjevale pjesme u kojima je personificirani sv.hr/kultura-obicaji. Običaj je bio na taj dan prije izlaska sunca svetom (kršćenom) vodom poškropiti44 http//www. coprnice. djeda. 42 Viške – vještice. a u sredinu štale bi se stavilo uže u obliku kruga. stvari. 44.marusevac. Vjerovalo se da ugljevlje i pepeo od krijesa štite kuću. vrtove. primjerice. (O vješticama je riječ u poglavlju Demonske predaje. mladež i stariji hodali su u krug po pepelu krijesa moleći tri puta Vjerovanje. a na glavi su imale koprive koje su poslije plesa bacale u vatru. str. 43 Zapisala je 2004. Čobani žele da se viške razbiju pa pjevaju: I o drvo i o kamen. ošini po viški. livade od demonskih sila koje noću hodaju selom. stuhe. vrtovi i sl. njive. ni o kamen. štale. a djeca lupaju štapovima po kamenju i kantama vičući Ošini. višketini. Obred je 41 40 35 . U Bikovecu kod Maruševca. sv. na “lesu” se stavljalo trnje “kako coprnice ne bi mogle dojti v hižu”. (Dim u kršćanstvu simbolizira prolaznost života i uzaludno traženje zemaljske slave. dvorišta. je l k mesecu / je l k drobnim zvezdicama. ujni i rođakinja. domovi. Na taj dan u vatru se bacaju stari obojci41 da bude što više gustog dima. štrige.) Puca se preko štale. s namjerom da se očiste i da se odagnaju demoni.43 Vjerovalo se da će cijele godine biti lijen onaj koji ne ustane na Jurjevo i ne okiti kuću zelenilom. Vjerovalo se da uoči Jurjeva viške jaše na metli i odlaze na Klek. 44 Škropljenje je obred kojim se blagoslovljenom vodom prskaju osobe. Rkp. Taj obred ima apotropejski karakter jer se vjerovalo da će se tako izbjeći bolesti i demonske sile. U krugu bi stajao gol muškarac da prestraši viške42. 2004.Kao i drugi običaji i običaj Jurjeva se različito obilježavao u pojedinim mjestima. Vjerovalo se da će se tako zaštiti od bolesti. Nekoć se na taj dan u sjevernim hrvatskim krajevima moglo vidjeti dosta svijeta sa zelenom grančicom kao znakom da traže pastirsku službu. Jure naložio krijes. Kosinja i Perušića Lidija Đerek od svoje obitelji: bake. a djevojke su ga pjesmom zvale sebi kako bi s njim razgovarale i pitale ga komu će kćerku dati je l k suncu. na području Gospića. FF Split. more. putem pjevajući: Ni o drvo. Prije izlaska sunca djeca.

Etnologija. jer je ona izvor svih nevolja na svijetu pa je zbog toga treba umilostiviti. Zagreb 1990. NS. dvorišta. 47 Vidi: Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: lirika. Mjesecu zvijezda govori: “Polako. Ko ono leže kod kola. 2006. / i ja ću hvatati volove. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva i Uvod u ikonologiju Radovana Ivančevića. sv. Sarajevo. Narodni običaji stanovništva Lištice. i ja ću vezat djevere. U Katoličku crkvu uveden je u 15. epika. XXIV/XXV. str. 592. 36 . str. retorika. ja sam mjeseče! I ja ću s tobom za polje. štale. bašte i njive kako ne bi zmije ujedale. i ja ću orat dolove.. stoljeću. primjerice. 69. Po svom postanku su poput ostalih obrednih pjesama veoma stare. 309. 46 Leksikon ikonografije. Kršćanska sadašnjost. Glasnik zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. U kršćanskoj je simbolici zmija poistovjećena sa sotonom.45 Kod mnogih je drevnih naroda zmija bila predmet kulta. / i ja ću plesat tenefe.”47 (Široki Brijeg) Anaforama: i ja ću s tobom za polje. ka ono junci kod tora? Što oni ne će u kolo? Danas je slavni Jurjevdan. 45 Radmila Kajmaković. Tako su. uredio Anđelko Badurina.46 Jurjevske su obrede pratile narodne igre i pjesme u kojima su raznovrsni mitski. ljubavni i vjerski lirski motivi. / I ja ću sijat konoplje. a oni leže cio dan. I ja ću sijat konoplje.kuće. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. u sljedećoj pjesmi antropomorfirani sjajan Mjeseče i za njim zvijezda Danica: Isteče sjajan Mjeseče. / i ja ću drevnoga postanja i nalazi se u mnogim religijama (lustracija). za njim je zvijezda Danica. i ja ću hvatati volove. str. i ja ću plesat tenefe. priredio Marko Dragić. ali su do naših dana u sebi sačuvale mitske elemente. Sarajevo 1969/1970. / i ja ću orat dolove. Matica hrvatska i HKD Napredak.

u Beču u štampariji jermenskoga namastira 1852. Ladinec. str.51 Vuk Stefanović Karadžić objašnjava riječ ladati “(u Hrv. O dualizmu u vjeri starih Slovjena i o njegovu podrijetlu i značenju. 51 Luka Ilić Oriovčanin. skupio ga i na svijet izdao Vuk Stef.) LADARSKI OPHODI I PJESME Lado se prvi put spominje u poljskim Statuta provincialia nastalim oko 1420.”50 Luka Ilić Oriovčanin navodi da su naši pređi Ladom ili Ljeljom nazivali boga ljubavi. Zenica 1973. Ladešići. Hod kroz godinu.-73. U Bugarskoj i Sloveniji su se na Ivandan izvodile pjesme u kojima je pripjev lado. Jugoslavenska akademija znanosti i 49 48 37 .-120. Narodni slavonski običaji. Matija Petar Katančić piše da “odjek božanstva starih Panonaca. Laduć. u okolici Karlovca) djevojke kršćanske nakićene vijencima idu po selima uoči Đurđeva dne.53 Vitomir Belaj.49 Lado se spominje u proljetnim. Zagreb 1998.52 Po ruskoj i poljskoj tradiciji Lada je bila božica proljeća.. Zagreb 1846. Erasmus naklada. str. str. Izdanja muzeja grada Zenice. godine. 53 Ivo Pilar. Karadžić. a u varoši na Đurđev dan ujutru od kuće do kuće i pjevaju”. U 15. Ladovac. izbor iz djela. u Češkoj su se u svadbama izvodile obredne pjesme u kojima je pripjev Lado. U staročeškom lada znači djevojka. kao i toponimima Ladina. 118. boga Latobiusa jest božanstvo Lado koje se u pučkom pjevanju. Zagreb 2004.vezat djevere / izriče se marljivost. Slobodan Zečević.48 U Poljskoj se u svadbenim pjesmama spominjao pripjev lado. 320. 247. Ivo Pilar prisustvo božice Lade u slavenskoj mitologiji ilustrira toponimima Ladin Vrh kod Obrovca. istumačen njemačkijem i latinskijem riječima. Ladovica. Golden Marketing. 52 Srpski rječnik. st. mladosti. i 16. ljepote i plodnosti. Radovi V. Trag drevnosti naše popivke (…) prepoznaje se (…) u hrvatskom (kajkavskom) i bosanskom (slavonsko-ikavskom) narječju. Elementi naše mitologije u narodnim obredima uz igru. 50 Matija Petar Katančić. 145. za ljetnih radova Podravki i Posavki. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena. str. da bi se potom prekorile lijenčine koje leže kod kola kao junci kod tora. a mladež mu je obojega spola žrtve (aldove) prikazivala. priredio i predgovor napisao Stanislav Marijanović. str. ljetnim i svadbenim pjesmama slavenskih i baltičkih naroda. navodi za bilo koje božanstvo. 72. (O Zelenom Jurju bit će riječi u poglavlju Folklorno kazalište.

a sinonim je riječima dobar. 74.U slavenskoj je mitologiji Ladin sin Ljeljo – bog ljubavi. 1. 56 Tvrtko Čubelić. Povijest i historija usmene narodne književnosti. Duhove. str. te Ljeljen-brdo na razmeđu Dalmacije i Hercegovine. Na web stranici ansambla Lado prva je rečenica: “Lado je arhaična slavenska riječ često korištena kao pripjev u starim obrednim pjesmama sjeverozapadne Hrvatske.lado. U Poljskoj. str. str. Zagreb 1990. 72-73. Jure. 54 Isto.f2o. 779. Sv. Mazuri i Poljaci slavili su božanstva Ljelja i Poljelja. 57 Rječnik hrvatskoga jezika. mio. da su dalmatinski renesansni pisci uvijek navodili božanstvo Lelja kao sinonim za Amora ili Kupidona. 527.org/vile. 55 Bratoljub Klaić.anita. glavni urednik Jure Šonje. Zagreb 1980. d. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Nadbiskupska tiskara Zagreb. Rječnik stranih riječi.htm 59 http://www. umjetnosti. Nakladni zavod MH. drag. Ivana (24. urednik dr.57 Međutim. Bratoljub Klaić navodi da je mišljenje o Ladi kao božanstvu znanstveno opovrgnuto. Filipa i Jakova. Prisustvo Ljelja u južnoslavenskoj mitologiji Pilar afirmira i višebrojnim nazivima planina Ljeljen u Bosni i Hercegovini. Školska knjiga. Lelija Planina u Hercegovini.54 U nekim je kraljičkim pjesmama pripjev ljeljo po kojemu su se te kraljice nazivale.56 U Rječniku hrvatskoga jezika (2000. a Slobodan Zečević ga citira. g.55 Tvrtko Čubelić lade (ladarice) iz Hrvatskoga zagorja poistovjećuje s dodolama. str. Boranić. Ljeljen – vrh planine Visočica kod Konjica i t. Sv. Rusiji i Litvi spominjao se i Ladin sin Poljeljo. Pilar navodi. Jurjevo je prije Duhova i takvo je objašnjenje invalidno. knjiga XXVIII. sv. U tim je zemljama bio drevni običaj da od prve nedjelje po Uskrsu do Ivandana djevojke i žene u kolu pjevaju pjesme u čast Lade. Uz to vjerovanje veže se običaj kada na Ivanje djevojčice Ivančice u grupi od četiri ili osam s vjenčićima na glavi obilaze sela i pjevaju. 76. Ljeljen Glavica u Konavlima.”58 Prema narodnim pričama ladarice hodaju svijetom od Jurjeva do Ivanja. lipnja) te za vrijeme sušnih proljetnih i ljetnih dana.htm 38 . djevojke koje u svečanoj povorci obilaze seoske kuće za Duhove ili Jurjevo i pjevaju prigodne pjesme”. 58 http://www.) ladarice su “djevojčice. Zagreb 2000. str.hr/lado.59 Temeljem relevantne literature i motiva u pjesmama koje su zapisane kao i onima koje informanti na terenu i danas kazuju može se ustvrditi da su se u Slavoniji i Hrvatskom zagorju ladarske pjesme izvodile na blagdane: Sv. Zagreb. D.

-280. 61 U sjeverozapadnom i središnjem dijelu Hrvatske mladići koji su sudjelovali u jurjevskim ophodima zvali su se jurjaši. Vidi: Milovan Gavazzi. štali.hr/kultura-obicaji. u: Narodna starina. na “lesu” se stavljalo trnje “kako coprnice ne bi mogle dojti v hižu”. nav. X. kelj ili korabicu da im bolje rodi. vremenski su skoro istovjetno izvođeni ladarski obredi u Hrvatskoj kao u Rusiji. Vjerovalo se da će se tako zaštiti od bolesti.htm Vidi: Fredo Heffler. Vjerovalo se da pepeo od krijesa štiti kuću od demonskih sila koje noću hodaju selom. a Zeleni Jure je bio u košu ispletenom od vrbe i jagnjeda. kak naloži tak pogori. Djevojke koje su uoči Jurjeva i na Jurjev išle po selima i varošima nazivane su krisnice. Josip Matasović. vrtu. broj.marusevac. Sve su vrtlarice dobivale grančicu iz kite ili koša i stavljale ih među zelje. je l k mesecu je l k drobnim zvezdicama. 62 Jurjaši su u svakom domu koji bi ih darovao ostavljali komadić zelenila koje su domaćini kasnije ostavljali u kući. 61 60 39 . oj zovu ladarice. kaj se bumo spominjali komu bumo kćerku dali je l k suncu. Jedan je visoko nosio mladu zelenu brezu okićenu maramom i šarenim papirima. Krisnice i Zeleni Jure u karlovačkoj okolici u XIX stoljeću. U Bikovecu kod Maruševca. Hodi Jura k nam k večeri. vlasnik. polju i sl. dj. lade. 2. Zagreb 1931. a na glavi su imale koprive koje su poslije plesa bacale u vatru.62 a http//www. 278.60 U okolici Karlovca na Dan sv. vjerujući da će tako odvratiti demonske sile. Poljskoj i Litvi. primjerice. knjiga. Djevojke su uz zapaljeni krijes pjevale pjesmu: Sveti Jura kres naloži. jurjevčani. Djevojke se po pripjevu u pjesmama oj Lado.Dakle. str. Kao i drugi običaji i običaj Jurjeva se različito obilježavao u pojedinim mjestima. Uoči Jurjeva ispred ulaza u dvorište kuće naložio bi se mali krijes. 26. dvojica su nosila kite brezovog granja. Jure seoski su mladići pjevali po selu i gradu. glavni i odgovorni urednik Dr. U nekim drugim maruševačkim selima djevojke su oko krijesa plesale kolo.

64 Zlatna knjiga hrvatske narodne lirike. duhom premilim. đurđari. Dragi dragu gradacijski naziva borom. sastavio Krešimir Mlač. ovo nazivanje prvi dan se čini. koj’ od sunca vene?64 (Brusje na Hvaru) I u Kaštelu Starom mladići su djevojkama prvoga svibnja pod prozor ili uz kuću stavljali neko stabalce i pjevali pjesme. Josipa radnika koji je zaštitnikom radnika. Do naših je dana sačuvana pjesma o prvom svibnju kojem se vesele anđeli od raja. U starinskim usmenim lirskim pjesmama koje su se izvodile na taj dan prevladavale su obredne pjesme s mitskim motivima. cvićem nerazličnim. 63 40 . anđelom milim. Pjesma je komponirana od devet šesteračkih katrena i po svojoj strukturi Ophođani su se nazivali jurjevčani. Kod Hrvata je tradicija obilježavanja prvoga svibnja veoma stara. ali će i povećavati plodnost. str. uzmi za bor mene. Hrvatska državna tiskara. Đure. MH. O boru! O jele! O duhu primili! Cviće nerazlično. saopćava joj da bora nije našao i da njega uzme umjesto bora jer što će joj zelen bor koji vene od sunca. str. Zagreb 1972. prikazujuć voća u svojoj istini. da svaki dragi dragoj maž misec naziva. Vidi: Petar Grgec. Od zelenila kojim je bio prekriven Zeleni Juraj bilo je dopušteno otkinuti dio grančice za koju se vjerovalo da će ukućane i njihovo imanje štititi od demona. anđele moj mili! Bora nisam našo. Pjesma alegorijski erotizira ljubav mladića prema djevojci – on traži zelen bor da joj ga usadi na njezin bili dvor. 154. Isčući zelen bor. Zagreb 1943. U Brusju na Hvaru pjevane su pjesme u kojima je svojevrsna invokacija kojom se kazuje da je u tomu mjestu pribivao običaj po kojemu bi dragi dragoj nazivao mjesec svibanj.63 Prvi svibanj je Dan sv. 139. U ovome mistu običaj pribiva. Nazivanje bi počelo prvoga svibnja prikazujuć voća u svojoj istini. jelom. Radi toga se taj dan obilježava kao Međunarodni praznik rada. što će ti zelen bor. Hrvatske narodne pjesme. da ti ga usadim na tvoj pribili dvor za ljubav postavit.djevojke koje su bile sudionicama u tim ophodima nazivane su jurjašicama.

Bog da. zenicom pridragom. Divojčice mlada i jelo uvita. kao i u prethodnoj pjesmi. kome se vesele anđeli od raja. javore premili. gradacijski svoju divojčicu naziva divojčicom mladom. jelom visokom. Bora nisam naša. ni jelene zelene. Dobra večer. uvitu jelicu. Išćući zelen bor. O bore i jelo. za takvu deklicu. Umilna je molba djevojci da nikada od ljubavi ne razdili dragog svoga jer ljubav izlazi iz srdaca. javor kitnovasti za svoju deklicu. zenice pridraga od mojega oka. ta je pjesma iznimno lirična. a iz lišca dragane izlazi zrak od sunašca. Divojčice mlada i jelo visoka. anđele moj mili. Iskao je zelen bor. Premda se mladić ne spominje u pjesmi. ali nije našao ni bora niti jelene zelene te je umjesto toga nudio sebe. uzmi za bor mene. moja dušo draga. o cvite razliki. jelom uvitom radi koje se trudio sva svoja ljeta. 41 .je bliska usmeno-retoričkim oblicima. uvitu jelicu. prvi dan od maja. rad ke sam se trudi po sva moja lita. razvidno je da on. javor kitnovasti. Međutim.

g. Ovim te pozdravljam. sv. o sv.hr 65 42 . ). od ljubavi tvoje. a kazala joj je Srećka Puljas (djev. Filip se povezuje u izvještaju o čudesnom umnažanju kruha. zelena šumice! Ti se mladiš svake godinice. 292. (Navodim prema: Leksikon ikonografije. mirna ti mrkla noć. apostol brat je sv. Zaštitnik je Španjolske. zenice pridraga. Svećenici koji su štovali zmiju uhvatili su Filipa i pogubili ga.66 Uz taj blagdan vezuju se ophodi filipovčica koje zahvaljuju slavonskoj šumi jer se svako proljeće ponovno zeleni i svojom ljepotom nadahnjuje:67 Blago tebi. Znaj. a iza nje je ostao strašan smrad od kojega su mnogi umirali među kojima i kraljev sin. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva i Uvod u ikonologiju Radovana Ivančevića. 2006. dušo iz srdaca. rođ. Križem je učinio da nestane zmije. Rkp. a iz tvoga lišca zrak od sunašca. Jakovu str. Puljas. mrkla noć.otok. a ja sada i više nikada. javor kitnovasti. Kršćanska sadašnjost. nikad srce moje. o sv. Po predaji je Španjolsku oslobodio od Maura i ondje postavio temelje kršćanstva. javor premili. u Kaštel Starom Marina Žarković. Filipu str. svibnja. 10. anđeli nebeski bili ti u pomoć!65 (Kaštel Stari) Pored stilske figure gradacije u navedenoj je pjesmi cio niz epiteta: divojčice mlada. Blagdan sv. ja ne ću od tebe. Filip je uz pomoć križa mladića oživio. jelo visoka.) 67 www. 66 Sv. jelo uvita. 1935. Po predaji je propovijedao evanđelje među Skitima i ondje je vidio kako narod štuje neku golemu zmiju. Zapisala je 2006. g. Filipa i Jakova je 3. 228.. Ivana i u bliskom je srodstvu s Isusom. ljubav izlazi.. FF Split. Zagreb 1990. uredio Anđelko Badurina. 29. Po povratku u Judeju odrubljena mu je glava. str. Jakov Stariji.Ti me ne razdili.

Oj. crven pojas sebi za pas. Ladarice. epitetima. Filipovo. U njoj filipvčice pitaju staru majku: Je li Filip doma? Stara majka odgovara da Filip nije doma. kraljice i dodole u hrvatskoj tradicijskoj kulturi i slavenskom kontekstu. oj! Otišo je u Ukovar. asonancijama. str. oj Lado. Lado. 68 43 .Obredi su filipovčica slični jurjevskim proljetnim ophodima. str. godišnjak za kulturno i povijesno nasljeđe br. kao i druge obredne pjesme. oj Lado. U Slavoniji i Hrvatskom zagorju ladarice su se molile višnjem Bogu da udari rodna kiša i porosi polja i travicu i da se ugoje stada: Tvrtko Čubelić. oj Lado oj! Nije doma draga dušo. Povijest i historija usmene narodne književnosti. 282. već je otišao u Vukovar kupovati crne čizme i maramicu svilenicu. oj Lado. oj Lado oj! I maramu svilenicu. Mostar 2007. 69 Marko Dragić. Ladole mile. 76. oj! kao i stilskim figurama: retoričkim pitanjima. oj! Crven pojas sebi za pas. oj Lado. Ladole mile. oj! Kupovati crne čizme. Ladole mile. oj! Filipova stara majko. Ladole mile.oj!69 (Vinkovci) Ta je pjesma. Drevnoga su pretkršćanskoga podrijetla ophodi koji su se izvodili za vrijeme proljetnih i ljetnih sušnih dana. oj Lado. komponirana tako da njezini stihovi proizvode magijsku moć. oj Lado. oj! Jel’ Filip doma? Ladole mile. Hercegovina. 21. Magijski je efekt postignut pripjevima Ladole mile. Ladole mile. Ladole mile.68 Sljedeća dijaloška filipovska pjesma može se svrstati u ladarske – filipovske. Jakobovo Ladole mile. metaforama i alegorijama. aliteracijama. Zagreb 1990.

71 Suvremena katolička enciklopedija. MH. 6. Split 2005. risaliček slovenski je naziv za svibanj. str. str. Da udari rodna kiša. Srbobran 1928. Duh Sveti je u središtu kršćanskoga postojanja.72 U južnoj Dalmaciji Duhovi se nazivaju Rusalije. Ugoje se naša stada.html#_Toc530384684 70 44 .Molimo se. oj!70 (Šamac kraj Slavonskog Broda) KRALJIČKI OPHODI I PJESME Kraljičke pjesme izvodile su djevojke o Duhovima (Dovima). Oj Lado. Ukrajinci i Bjelorusi duhovsku nedjelju nazivaju rusalnom nedjeljom.yu/ antropologija/ svasiljev mitologija. Neki antropolozi smatraju da su u narodnoj mitologiji rusaljke nasljednice vila. oj! Da popuhne tihi vjetar. a tijelo ne koristi ništa”. http://www. Zagreb 1972. A – E. U Bugarskoj su se obredni igrači nazivali rusalije. Lado. oj! Da nam stada. a risalčak. rusalije vezane uz Duhove.org. 63) Po Duhu Uskrsloga Gospodina “vjernici postaju jedno tijelo. 244. Na taj je dan Isus Krist svojim učenicima podario Duha Svetoga i tako im dao moć govora na više jezika kako bi mogli po svijetu propovijedati Kristovu vjeru. 72 Spasoje Vasiljev.-245. To je slavenski naziv za vodene vile. (O vilama će biti riječi u poglavlju Mitske predaje.rusaljke. Po Ivanovu evanđelju “Duh je onaj koji oživljuje.) Po nekim drevnim predajama rano preminule djevojke i žene pretvarale su se u vodene vile . Kod Rusa su. 142. Oj Lado. jedan Duh u Kristu”. Slavenska mitologija. a mjesec lipanj nazivan Zlatna knjiga hrvatske narodne lirike. Oj Lado. Helwing.rastko. Slobodna Dalmacija. oj! Da porosi naša polja I travicu mekušicu. Slovenci taj blagdan nazivaju Risale. sastavio Krešimir Mlač. Kod Čeha se taj praznik zvao Rusadle. također.71 Kraljice ljelje nazivaju se i rusaljkama. Oj Lado. Lado! Molimo se višnjem Bogu. risalček. (Ivan. priredili Michael Glazier i Monika K.

je rusalski mjesec. U Rumunjskoj je narodni naziv za Duhove bio Rusali. U Makedoniji su se Duhovi nazivali Rusale.73

Dok etnolozi kraljičke ophode pripisuju praslavenskim mnogobožačkim vremenima u Đakovštini se i danas pripovijeda o nastanku kraljica: Stara predaja kaže da su Turci zarobili sve muškarce u selu, a njihove su se žene obukle u šarenu odjeću, na glave stavile muške šešire okićene umjetnim cvijećem i u ruke uzele srpove i kose, te tako obučene otišle pred turski tabor. Turci su pomislili da su došli duhovi, uplašili se i pobjegli. Tako su gorjanske žene oslobodile svoje muževe, očeve i braću. Od tada su se isto tako oblačile na blagdan Duhova, u spomen na taj dogadaj.74 Obično je kraljica bilo osam do deset, ali je bivalo i manje i više od toga. Dijelile su se u dvije skupine. Glavni su skup činile one djevojke koje su na glavama imale muške šešire okićene čapljinim ili paunovim
Dr. Slobodan Zečević, Elementi naše mitologije u narodnim obredima uz igru, Izdanja muzeja grada Zenice, Radovi V, Zenica 1973, 99.-100. 74 U Gorjanima kod Đakova zapisala je 2008. godine Zdravka Vranješ iz Osijeka koja pod mojim mentorstvom piše diplomski rad. Rkp. FF Mostar 2008, D.
73

45

perima te cvijećem, najčešće smiljem i koviljem. U toj su skupini posebice bile urešene jedna ili dvije djevojke koje su bile prvakinje. Na njihovim je klobucima sprijeda bilo ogledalo, a straga nekoliko obješenih šarenih vrpca. U rukama im je bio stari pravi ili drveni mač o kojem su bili obješeni šareni trakovi ili su bili zabodeni u jabuku, naranču ili limun. Među djevojkama se isticala kraljica ili kralj. U družbi su često bili i kralj i kraljica koja se još zvala mlada i imala je koprenu na glavi. Jedna ili dvije djevojke bile su barjaktar(i), a one su na štapu nosile šaren barjak. Polovicom 19. st. u Slavoniji jedna je djevojka bila barjaktar, a druga dvorkinja (služavka) kraljičina.75 U družbi su bili i diver i mlada koja je na glavi imala koprenu i vijenac, a razlikovala se od kraljice – mlade. Kraljički su ophodi u Đakovštini obnovljeni 2005. godine. Cijela se skupina ponegdje dijeli na kraljeve i kraljice, a jedna ili dvije su im prvaci i one s krunama na glavi. Među kraljicama su i djevojke ali i mladići sabirači darova prosjaci, torbonoše, sirgonja, kajmačar i sl. Kada bi kraljice došle pred kuću, dvorkinja postavi stolac na koji kraljica sjedne. Iza kraljice stane dvorkinja, a iza njih u obliku srpa kraljice – ljelje izvode pjesme uz pratnju gajdaša ili tamburaša.76 Osebujni su obredi i pjesme koje su do pedesetih godina 20. stoljeća izvodile kraljice u bunjevačkim77 krajevima.78 Bunjevački su Hrvati na taj dan Duhova ranim jutrom kitili prozore, kapije, te na salašima: volarice, kokošinjce, obore i čardake. Pripreme za obred kraljica počinjale su već od Uskrsa. Tada bi se mlade kraljice u dobi od deset do petnaest godina okupljale u dogovorenoj kući gdje ih je običaju i pjesmama podučavala žena koja je već bila kraljica. Dan prije Duhova kraljice su se sastajale u kraljičinoj kući i dogovorile bi kojim će putem ići, koje pjesme pjevati i kao će podijeliti
Luka Ilić Oriovčanin, Narodni slavonski običaji. Zagreb 1846, str. 145.-146. Milovan Gavazzi, nav. dj. str. 72.-74. Usp. Ivan Lozica, Poganska baština, Golden marketing, Zagreb 2002, str. 195.-196. 77 Bunjevci su 1687. g. od osmanskoga terora masovno pobjegli s područja Bune kod Mostara i nastanili današnje krajeve. Od 2007. g. taj egzodus obilježavaju pohodeći pradjedovska ognjišta. 78 Bunjevačke kraljičke običaje kao i pjesmu koračnicu navodim prema: mr Suzana Kujundžić Ostojić, Kraljičke pisme,; http://www.bunjevci.org.yu/site/narodna-knjizevnost/kraljicke-pisme/ mr Suzana Kujundžić-Ostojić, Kraljice, http://www.bunjevci. org.yu/site/bunjevacki-obicaji/kraljice/.
76 75

46

darove? Bile su obučene u bijelu šlingovanu bluzu i suknju. Nekoć su išle bose, a u kasnijim vremenima bile su u bijelim čarapama i crnim lakiranim cipelama. Na glavi su imale krune od cvijeća ukrašene perlicama, pantljikama i zrcalom preko kojega je bio đerdan. Kose su noć ranije upletale u pletenice, a kada su polazile u ophod rasplitale su ih. Obilazile su gušće naseljena mjesta. Kraljički su ophodi trajali najčešće prvi i drugi dan, a ponekad i treći dan Duhova. Kraljice u Subotici nisu nosile barjake ni mačeve. Išle su u paru po ustaljenom rasporedu: pridnjaci, sabljari, diver s kraljicom (koja je bila najmlađa od svih sudionica), a posljednji su par bili ban i banica. Putem su pjevale, “a na pripjev Ljeljo bi zastale, odigle se petama od zemlje i naklonile se”. To je davalo dojam da stalno pocupkuju, a đerdani su im lupkali o zrcala i proizvodili potmuo zvuk. Domaćice su bile počašćene posjetima kraljica te su ih darivale jajima, šunkom te novcima. Vjerovala se da će gadna nevolja stići onaj dom u kojem se ne bi primile i darovale kraljice. Vjerovalo se da proljeće ili ljeto nastaje kad kraljica pobijedi. (Po tome je nastanak proljeća ili ljeta ovisio da li su Duhovi početkom svibnja ili u lipnju.) Kraljice su izvodile obred tako da kraljica sjedi, a ostale oko nje bosonoge i raspletenih kosa igraju. Vjerovalo se da bosonoge kraljice svoju plodnost prenose na zemlju, a što tome obredu daje panspermijski karakter. Također se vjerovalo da bi upletena kosa usporavala ili čak zaustavila vegetaciju. Kraljičke su pjesme komponirane od šesteračkih stihova nepravilnih cezura. Dijele se na: koračnice, vesele i žalosne. Koračnice bi kraljice pjevale dok bi išle od kuće do kuće. Te su pjesme živahne, ritmične i jednostavne. Imale su i svoju praktičnu životnu funkciju jer su mlade kraljice idući od kuće do kuće mogle vidjeti buduće mladiće pa i svekra i svekrvu. Mi selu iđemo, selo od nas biži, a što od nas biži? Mi mu ne iđemo, da ga porobimo, već mi mu iđemo da ga veselimo. Vesele su se pjesme pjevale djeci i mladima. Karakterizira ih melodioznost, nježnost i blagost. U tu skupinu idu i šaljive kraljičke pjesme. Među tim pjesmama su i one alegorijske mitske pjesme u kojima kraljice

47

pjevaju o ljepoti svoje drúge pitajući: je li joj tato mladi mjesec bio, a nana žarko sunce bila: Oj ti naša drugo, Alaj si ti lipa, Ko da ti je tato Mladi misec bio, Ko da ti je nana žarko sunce bila! — Al ni mi je, druge, Tato misec bio, Al ni mi je nana žarko sunce bila, Već je mene riba U vodi rodila, žuna me je tica U kljunu iznela. Tica lastavica Bila j’ dadiljica, Rastova korica Bila j’ kolivčica.79 (Vancag) Kraljice su vesele pjesme pjevale u skupinama dvije po dvije okrenute jedna prema drugoj, lagano pocupkujući, a na pripjev Ljeljo odignu se petama od zemlje i lagano poklone. Žalosne su pjesme kraljice pjevale okrenute jedna prema drugoj, ali na pripjev Ljeljo ne bi pocupkivale nego bi se lagano njihale. Žalosne su kraljičke pjesme pjevale o vojnicima (katanama). U kraljičkim su pjesmama mnogobrojne narodne mudroslovice. Kraljice su pjevale pjesme o sudbinama u kojima se ogledala sudbina zajednice i naroda. Neke od tih pjesama imaju strukturu tužbalica: Oj borci, vojnici, Tužne majke sinci,
Zlatna knjiga hrvatske narodne lirike, sastavio Krešimir Mlač, MH, Zagreb 1972, str. 145.
79

48

Kako vam je stanje U polju bojnome, Tužnom ledenome? Strahotom vas bije, Krv se vaša lije I zelena trava Ostaje krvava. Zemlja vam je tvrda, Propast ne možete. Nebo je visoko, Popet s’ ne možete. Kad sunce ograne, Ogrije vam rane, Misec se promine I pokaže vrime, Da prolazu dani, Proć će i mejdani. Kad tako mislimo, S otim se tišimo.80 (Subotica) U repertoaru su kraljičkih pjesama i one pjesme koje imaju elemente vjerske usmene lirske pjesme: Gospodin plebanoš, ustaj, pa pošetaj, iz cele u celu, u baštu pod ružu, kud Gospodin hodi, za njim cviće rodi svakojake fele: modre i zelene, žute i crvene. ruža se razvila, u kalež savila, na oltar nošena, misa govorena.81
80

Isto, str. 144.-145.

49

Siroče je čest motiv u hrvatskoj tradicijskoj kulturi. I danas su mnoge usmene lirske pjesme i predaje koje kazivači kazuju o siročićima. Česta je narodna izreka Da nije siročadi ne bi ni Sunce grijalo. Te su pjesme pjevane i siročićima. I kraljice su pjevale žalosne pjesme siročićima. Sirotica Milka sjedila je u bašti, naletjela je ptica i krilima je udarila: Sirotica Milka, Sidila u bašći, Tica naletila, Krilim udarila, Kanda j’ tica znala, Da je sirotica. Kako j’ tici, nane, Letiti brez glave, Tako j’ Milki, nane, Brez njezine nane, Kako j’ tici, nane, Letiti brez oka, Tako j’ Milki nane, Brez njezinog oca. Kako j’ tici, nane, Letiti brez vrata, Tako j’ Milki, nane, Brez njezinih braća. Kako j’ tici, nane, Letiti brez perja, Tako j’ Milki, nane, Brez njezinih sela. Kako j’ tici, nane, Letiti brez repa, Tako j’ Milki, nane, Brez njezinih teta. Kako j’ tici, nane, Letiti brez noga, Tako j’ Milki, nane,
81

Mr Suzana Kujundžić-Ostojić, Kraljičke pisme, http://www.bunjevci.org.yu/site /narodna knjizevnost/ kraljicke-pisme/;

50

Brez njezina roda.82 (Tavankut kod Subotice) Navedena je pjesma komponirana retoričkim pitanjima i odgovorima: kako je ptici letiti bez glave, tako je Milki bez njezine nane; kako je ptici letiti bez vrata, tako je Milki bez njezine braće; kako je ptici bez perja, tako je Milki bez njezinih sela. (…) Retorička pitanja i odgovori na njih u pjesmi Sirotica Milka komponirani su narodnim mudroslovicama

DODOLSKI OPHODI Dodolske pjesme su, također, nastale u prastarim mnogobožačkim vremenima. Pjevale su ih djevojke prekrivene zelenilom u vrijeme proljetnih i ljetnih suša. Vuk Stefanović Karadžić dodole objašnjava kao skupinu djevojaka koje za vrijeme suše idu “po selu od kuće do kuće, te pjevaju i slute da udari kiša. Jedna se djevojka svuče do košulje sa svijem pa se onako gola uveže i obloži različnom travom i cvijećem i tako da se nigdje ne vidi ni malo, a to se zove dodola (…)”. Pred kućom dodola igra sama, a druge djevojke iz te skupine stanu u red i pjevaju različite pjesme. Potom

Zlatna knjiga hrvatske narodne lirike, sastavio Krešimir Mlač, MH, Zagreb 1972. str. 145.

82

51

domaćica ili netko drugi uzme pun kotao vode i izlije na dodolu koja se na to ne obazire nego i dalje igra.83 Slobodan Zečević navodi da se obred dodola izvodio i u sedamdesetim godinama 20. stoljeća. Dodola je djevojčica i glavna je u skupini. U davnim je vremenima bila naga i uvijena u zelenilo. Morala je biti uzorna ponašanja i seksualno čedna. U nekim je krajevima dodola bila siroče bez roditelja, a u nekim je bila posljednje dijete u majke - neporođena. Dok dodola igra, pjesmom je prate njezine pratilje. “Pred svakom kućom dodolu polijevaju vodom (…).”84 U Skopskoj Kotlini dodolski su ophodi bili u četvrtak po Uskrsu. Četvrtak je dan Peruna, vrhovnog slavenskog boga koji je slavljen i kao bog groma i kiše. Iz tih razloga u Mačvi od Velikoga Četvrtka do Spasovdana u sve četvrtke nitko nije smjeo orati, kopati, tkati, prati, tjerati kola.85 Bratoljub Klaić u svome Rječniku ne navodi dodole, a u Rječniku hrvatskoga jezika (2000.) dodole se objašnjavaju narodnim običajem magijskog prizivanja kiše u doba suše te mladićima i djevojkama koji okićeni cvijećem i zelenilom sudjeluju u obrednoj pjesmi zazivanja kiše.86 Matej Sova navodi da bi u Dalmaciji za vrijeme sušnih dana momci okićeni zelenim granama i cvijećem išli od kuće do kuće pjevajući i plešući. Momci su se nazivali prporuše a njihov kolovođa prpac.87 Djevojke su skladno poigravale pjevajući pjesme a domaćin ili domaćica polijevali su ih vodom vjerujući da će im se božanstvo smilovati i podariti kišu. Neke od tih pjesama imaju šaljiv karakter. Kultni su kiša i zelenilo u tim obredima. U Somaliji i nekim drugim zemljama sačuvao se obred u kojem za vrijeme suše najljepše djevojke gole gledajući prema nebu pjevaju magijske pjesme kako bi kiša udarila. Starozavjetna je Ilijina kiša koja je u zemlji kralja Ahaba pala po zagovoru proroka Ilije nakon tri godine suše u kojoj su istrijebljeni Baalovi svećenici.

Srpski rječnik, istumačen njemačkijem i latinskijem riječima, skupio ga i na svijet izdao Vuk Stef. Karadžić, u Beču u štampariji jermenskoga namastira 1852. str. 128. 84 Dr. Slobodan Zečević, Elementi naše mitologije u narodnim obredima uz igru. Izdanja muzeja grada Zenice, Radovi V, Zenica 1973, str. 125.-126. 85 Isto, str. 127.-128. 86 Rječnik hrvatskoga jezika, glavni urednik Jure Šonje, Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Školska knjiga, Zagreb 2000. str. 194. 87 Matej Sova, Pregled narodne književnosti s primjerima i teorijom, Školska knjiga, Zagreb 1955., str. 43.

83

52

Djevojke u pjesmama pjevaju pripjev oj dodo, oj dodo, le pa se prema tome zovu dodole: Naša doda Boga moli, da udari rosna kiša. Oj dodo, oj dodo, le. Da pokisnu svi orači, svi orači i kopači, svi po kući poslovači. Oj dodo, oj dodo, le. 88 (Prisap pokraj Livna) Prastari običaj dodola zadržao se u Đakovštini, napose u Potnjanima i Gorjanima, do Drugog svjetskog rata. U Potnjanima je bilo jedno naselje Roma i oni su ostali posljednji koji su taj ophod obdržavali. Dodole ili dojdole (oba izraza se jednako koriste) je grupa mlađih djevojaka (od 14 – 15 god.) i poneki dječak koji za velikih suša obilaze selo i u kući pjevaju dodolske pjesme, zazivajući kišu i spas uroda. Obično je to 6 – 10 djevojaka i 2 – 3 dječaka. Dva dječaka su „prosjaci“, oni nose košaru u koju im domaćin nakon otpjevane pjesme stavlja darove (jaja, jabuke, slaninu i što se već nađe, ponekad i novac). Treći dječak obično bude doda ili dodola. Njega obaviju zelenilom od glave do pete od granja, najčešće abdovine i bazge. Taj zeleni oklop je u obliku stošca, pa da bi vidio vode ga dvije manje djevojčice. Djevojke su obučene u rubine, bosonoge su i raspletene kose. Oko glave imaju grube vijence od zelenila (prave hlad glavi na uzavrelom suncu) te oko pasa granje koje visi do zemlje (adbovina, bazga, vrba i dr.). Putem galame, sviraju u trube i svirale ili škrebeću kako bi ih domaćini čuli i dočekali. Kada uđu u dvorište, pozdrave tradicionalnim katoličkim pozdravom „Faljen Isus“ i počinju pjevati. Domaćin ili domaćica poliju vodom dodu, a ovaj se na riječi iz pjesme „Ajd poigraj dodole“, vrti, otresa vodu i imitira kišu. Nakon što im domaćin stavi dar u košaru odlaze u drugu kuću. 89
U Prisapu pokraj Livna 25. 09. 2004. g. studentici Fakulteta filozofsko-humanističkih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Marini Maganić, kazao Jako Krole (rođ. 1937. g.). Rkp. FF Mostar, 2005., sv. 2., str. 5. Kazivači uvijek ne kazuju pripjev oj dodo, oj dodo, le. 89 O dodolama je 2008. g. Zdravki Vranješ kazivao Zvonko Vugrinović, rođen u Đakovu 1956. g. Bio je dugogodišnji direktor Turističke zajednice Grada Đakova. Dragovoljac je Domovinskog rata. Oženjen, otac dvoje djece. Sa suprugom Dubravkom suvlasnik je Turističke agencije Orion Turs i vlasnik Gastro-etno imanja „Slavonska kuća“. Rkp. FF
88

53

PREPERUŠKI OPHODI U JEZERIMA NA OTOKU MURTERU U Dalmaciji i Istri djevojke se zovu preporuše (prporuše, preporuče), a na otoku Murteru preperuše. Kazivači u Jezerima na otoku Murteru 2006. godine pripovijedaju “o puno staroj fandaniji (običaju) zvanja kiše” koji se održao do prije nekoliko godina. Običaj se sastojao u tome da bi djeca, a pokatkad momci i djevojke pa i ljudi ubirali grane tešara (biljke smrdljivice). Potom bi išli putem, mahali tim granama i dozivali kišu pjevajući: Preperuše odile, sve su Boga molile: “Daj nam, Bože, kišicu i nebesku rosicu, da urodi godina i šenica bilica i vinova lozica.” Niki sira, niki jaj, To je naman za ufar. Kada bi domaćice vidjele da idu preperuše dozivale bi: Oj dodole, moj dodole, Dojdi k meni zlato moje. Zatim bi preperuše polijevali vodom, a onaj koji bi ih polio trebao im je dati neki dar: “komad sira oli koje jaje. Na kraju bi se preperuše skupile na Koledišće užgale veliku koledu i podilile darove ča su skupile.”90 Prporuše hodile, kuda one hodile,
Mostar 2008, D. Vidi: Josip Vinkešević, 40. Đakovački vezovi, Jubilarna revija br. 36, Godina XXXVII., Gradsko poglavarstvo Grada Đakova. 90 Ivana Klarin zapisala je u studenom 2005. godine u Jezerima na otoku Murteru po kazivanju Konstantina (Ukasa) Klarina (rođ. 1938. g.) i Ante Klarina (rođ. 1934. g.). Kazivači su rođeni u Jezerima na Murteru. Rkp. FF Split, 2005, sv. 59. str. 6.

54

tuda Boga molile da nan Bog dâ dažda i crlena mazda, šenice bilice, sake dobre srićice. Šenica nan rodila, dičica prohodila, šenicu pojili dicu poženili. Skupi, Bože, oblake, struni Božju rosicu na ‘vu svetu zemljicu.91 (Okolica Pazina) U navedenom je primjeru zdravica: da nan Bog dâ dažda / i crlena mazda, / šenice bilice, / sake dobre srićice./ Šenica nan rodila, / dičica prohodila, / šenicu pojili / dicu poženili / te molitva: Skupi, Bože, oblake, / struni Božju rosicu / na ‘vu svetu zemljicu. U Gdinju na Hvaru molilo se za kišu: Križi gredu po nebu Križi gredu po nebu, Za njima djeva Marija, Svoga sina molila, Da nam poda lipi dažj, Bog je Petru ključe da, Da otvori slavni raj, Da očuva mornara na moru, Težaka na polju, Da nam da mučicu karščansku, Čini vitar, čini dažj, Ništa da nan ne istuče grad.92

Narodne lirske pjesme, priredio Olinko Delorko, Zora, Matica hrvatska, PSHK, knj. 23, Zagreb 1963., str. 91. 92 Ivana Kardum zapisala je u Gdinju na Hvaru 2007. godine, a kazala joj je Mande Visković, (djev. Visković, rođena 1932.). Rkp. FF Split, 2007, E, str. 8.

91

55

Vitomir Belaj. str. mladići i stariji svijet. Ivana upale. 16. galama te pokatkad pucanje iz pištolja imali su u narodnoj percepciji apotropejsku moć kojom su se tjerali demoni. primjerice u Velikoj kod Slavonske Požege. nav. godine zapisala u Tisnom na Murteru po kazivanju Šime Grgurine rođ. Ivana pripreme baklje (lučevi). Ivana zapalio krijes oko kojeg bi se skupili djeca. Najznamenitiji je cvijet u ivanjskim vijencima bio paprat. S tim bi se drvima na viliju (uoči) Sv. 7. seoski čuvar u Brestu u Istri nekoliko dana prije Sv. Sin je starozavjetnog svećenika Zaharija i Elizabete. 94 93 56 ... 96 Jasna Čapo Žmegač. primjerice.95 Neki etnolozi paljenje ivanjskih krijesova interpretiraju kao ostatak Sunčeva kulta. Običaj paljenja krijesova na taj dan bio je prisutan kod Rusa. rođakinje Bogorodičine. 1930. stave ih na kuće te ih na večer uoči Sv. pištolji pucali. nav. zajednica. Korizmeno-uskrsni običaji hrvatskog puka u prvoj polovici XX. Slovaka i dr. 17. 214. stoljeća. Mladići bi ta drva sabrali i donijeli na kraj sela. 158. str. Marina Lampalov u travnju 2006. U Tisnom na otoku Murteru 23. str... Kazivač je po zanimanju ribar. dj.97 U živoj je narodnoj tradiciji sv. Ivan veliki zaštitnik vrela voda. djevojke. Zagreb 1997. Djevojke bi ubrale razno cvijeće od kojega bi isplele vijence te se njima kitile u ivanjsko navečerje i sutradan kada idu u crkvu.98 Kao i drugi obredi i ivanjski su raznovrsni. Hrvatski uskrsni običaji. nav. 95 Luka Ilić Oriovčanin. nav. Ivana Krstitelja (24. Ti su se mladići nazivali bakljari. str. Uz blagdan rođenja sv. sv. dj. str. bio običaj da muškarci nekoliko dana prije Sv. 97 Luka Ilić Oriovčanin. svirali mjehovi (dude). 98 Vitomir Belaj. Posljednji je starozavjetni prorok. 2006. a sada je umirovljenik. dj.93 U Bosni i Hercegovini te Dalmaciji svitnjak je sinonim za krijes. lipnja) vezuju se pretkršćanski kultni običaji paljenja krijesova (kresova.-162. lipnja “uoči Ivanje žetvene” 94 vršilo se paljenje kolede. Stara je hrvatska tradicija da se na izvorskoj vodi treba okupati prije izlaska sunca.. str. Buka. Ivana obavještavao mladiće gdje ima suhih drva u šumi. 215. Mladići su se s bakljama penjali po zidinama i stijenama.-17. Tako je.96 U nekim je hrvatskim krajevima. Poljaka. Rkp. Golden marketing. dj. FF Split.IVANJSKI OBREDI I PJESME Sv. Oko krijesa bi se veselilo. krisova). kolo igralo. Čeha. 154. pučka pobožnost. Ivan nosi naziv Krstitelj jer je u rijeci Jordanu krstio Isusa. g.

215-223. godine u ZZNŽO JS pisao Jakov Mikac i ustvrdio “Kresovi su se u posljednje vrijeme prestali paliti”.102 Sv. Djevojke su se zvale krisnice. str. 100 Ferdo Heffler. Boranić. Zagreb. oca. dj. očekivali su se gosti iz drugih sela. dj. U pjesmi se traži od majke.. na rukavima bijeli opšiv. ali ga je na krijes dala njegova ljuba. str. Ćirila i Metoda. MH. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena. Seljaci su uoči Sv. 99 57 . osobito mladež. Oko pojasa su imale bijeli komot. Kad bi vatra jenjala. a poslije toga su odlazili kućama. Spremalo se bolje jelo. Ivana stavljalo na strehu i u rupice u zidu. U nekim se selima taj obred vršio na samo Ivanje. nav. 102 Zlatna knjiga hrvatske narodne lirike. 1972. Godišnji običaji (Brest u Istri). sv. Seoske su krisnice nosile košare. a mogle su biti i mlađe. JAZU. Seoske su krisnice bile okrenute jedna prema drugoj. To se cvijeće na Sv. 155. Zagreb 1933.Stariji i djeca bi se veselili do pola noći. Ivan se osobito slavio u Gornjem Selu na Šolti. Pjesma je komponirana osmercima s cezurama iza četvrtoga sloga i bila je prikladna pri obredima koji su pratili paljenje krijesova. 1. mladići su preskakali krijes “jedni ovamo. urednik dr. Skakali su vjerujući da im preko ljeta buhe ne će gristi noge. Po selima su išle po četiri djevojke u dobi od petnaest do osamnaest godina. Ivana po poljima palili male krijesove vjerujući da će tako dozvati jaču sunčanu toplotu i da će im polje što bolje roditi. D. Okićene bi djevojke išle po selu pjevajući pred pojedinim kućama i kiteći vratnice i prozore cvijećem.Te je običaje cijelu noć pratila zvonjava crkvenih zvona.99 U okolici Karlovca djevojke bi uoči blagdana Sv. U popodnevnim satima domaćini i gosti. a sa strane im je visjela kesa od perlov. Taj je obred imao apotropejski karakter te se vjerovalo da će tako godina biti rodnija sijenom. vino i prošek. 101 Vidi: Petar Grgec. 278. Djevojke i mladići ostajali su kod krijesa do zore. izlaze na određena Jakov Mikac. Ivana u polju nabrale puno ivančica i od njih plele vijenac. str. Nitko od njih nije dao na krijes Ivana. sestre da daju na krijes Ivana.100 Neke Ivanjske pjesme pjevaju o vrijednim domaćinima i njihovoj vrijednoj djeci. sastavio Krešimir Mlač. nav. Petra i Pavla te Sv. U Istri su se krijesovi palili i na blagdane Sv. Djevojke su jedna drugoj tri puta preko vatre bacale povezane rukoveti cvijeća. Razlikovale su se seoske i gradske krisnice. 148.101 Djevojke su pjevale i dijaloške ivanjske pjesme u kojima je Ive krijes potpalio na Ivanjsko navečerje. a gradske jedna iza druge. Tako je 1933. brata.-280. Knjiga XXIX.. a drugi onamo”.

Apotropejski obredi. Nije tić perutić. 384. Kad bi sve to sakupili s nestrpljenjem su očekivali mrak kada bi netko od starijih i iskusnijih muškaraca zapalio svitnjak. Stari su govorili da u toj vatri trebaju sagorjeti sva zla koja su nas zadesila kroz proteklu godinu. Kad bi se vatra rasplamsala. a ljudi su preskakivali vatru govoreći: Od Ivana do Ivana. Ivana palili su vatru pred crkvom. str.104 Dok su neke ivanjske pjesme sačuvale mitske motive. 104 Isto. Sveučilište u Zadru. Croatica et slavica Iadertina. dotle je sljedeća u cijelosti kristijanizirana. 385. grančice blagoslovljene masline ili ugljevlja što je preostalo od božićne vatre. Pod krilima krizmica. kojoj bi dodavali malo blagoslovljena cvijeća. Vidi: Marko Dragić. Sutradan bi se pričalo u čijem je kvartu bio najbolji svitnjak. Sa zvonika se ispaljuju rokete. str. od Ivanje do Petrove da nas vile ne pohode. a jedna od žena bi blagoslovila vatru. Taj se običaj u Splitu posljednjih godina gasi. Već poslije ručka dan uoči blagdana Sv. Dan prije Sv. antitezom te višestrukim deminutivima spjevao ritmičnu lirsku vjersku pjesmu: Poleti tić perutić. Vatru su uglavnom preskakali dječaci i mladići dok bi ostali stajali okolo i uživali u tom prizoru. Zadar 2007. gdje se skupljalo cijelo selo. Narodni je pjevač stilskom figurom.103 Običaj “paljenja svitnjaka” dugo se zadržao i u samom Splitu i bio je iznimno omiljen među djecom. Da me noge ne bole. 103 58 . U krizmici Marija. mladima ali i starijima.okupljališta u selu na druženje i zabavu. neg anđeo krilutić. Od vode do vode. Zvona su zvonila cijelu noć. običaji i ophodi u hrvatskoj tradicijskoj kulturi. Uvečer uoči Sv. palili hrpe smilja i druge makije. Također su se palile i manje vatre po vlastitim dvorištima koju su preskakivali i zabavljali se ukućani i susjedi. Ivana djeca bi po susjedstvu skupljala drva i sve ono što je od drveta. Ivana Krstitelja Šoltani su kadili vinograde. ponajviše zbog urbanizacije grada. djeca bi se zatrkivala i preskakala vatru jer se vjerovalo da će onaj koji preskoči vatru biti sretan i zdrav. a da je staro i da ljudima ne treba.

Voda je magijski izvor moći. 105 Isto. Na Pepelnicu (Čistu srijedu) stavlja se pepeo na čelu što označava početak korizme koja počinje s tim danom. prije sunca umiva i kupa na izvorskoj vodi. Mrtvalj u Podmilačju kod Jajca.105 (Ružić kod Drniša) U Bosni i Hercegovini se do naših dana sačuvao običaj paljenja svitnjka u sumrak prije blagdana Sv. Ivana. vijenci od cvijeća u ivanjskim obredima imaju apotropejske karakteristike. Od osamdesetih godina dvadesetoga stoljeća nekoliko obitelji kod kuća zajednički zapale svitnjak. str. također. Vrilo u Knešpolju kod Širokoga Brijega i mnoga druga. Mlađi su se igrali oko svitnjaka. Donedavno je bio običaj da se svitnjak pali kod svake kuće i da se na najuočljivijim mjestima pale veliki svitnjaci.Šta j’ Boga rodila i Ivana krstila. U sve crkve zemaljske. Oko svitnjaka se okupljao mlađi i stariji svijet. Pastiri su se natjecali tko će imati veći i bolji svitnjak. a nakon toga se. Do danas se sačuvao običaj da se ujutro prije izlaska sunca po pepelu svitnjaka hoda ukrug moleći tri puta Vjerovanje. a u kršćanstvu simbolizira pranje. Svrabivica u Perićima kod Prozora (Rama). Krst’ Ivane i mene da virujem u tebe. bradavice i kurije oči na nogama te da će se tako izliječiti i spriječiti kožne bolesti. pepeo. ugljevlje od krijesa. Mnoga su kultna vrela diljem Bosne i Hercegovine kojima narod hodočasti i pripovijeda o čudotvornim izlječenjima na tim vrelima. Kada bi svitnjak dogorijevao i plamen mu se smanjio. čišćenje i nevinost. a stariji su sjedili. u anđele nebeske. zelenilo. Pepeo je u kršćanskoj simbolici znak pokore i obraćenja. Vatra. Takva su primjerice: Jakovljevo vrelo kod Kreševa (Vrelo Jakova Markijskoga). 385. mladići su ga preskakali. izvorska voda. Pepeo simbolizira smrt tijela i prolaznost ovozemaljskoga života. Vjeruje se da će se time spriječiti naboji. 59 .

i donesu bistre vode i naliju čiste lonce. stare majke. poigramo. i napasu riđe vole i posiju belo žito. kris nalaže.. dajte. bele dvore i komore i oriblju žute stole. izpeljajte pod jabuku.*** Krijesovi su se palili i za Dan sv. riđe vole u lugove. 95. 106 Milovan Gavazzi. lipnja) po jadranskom području i Bosni. str.106 Neke Ivanjske pjesme pjevaju o vrijednim domaćinima i njihovoj vrijednoj djeci: LIPI IVE KRIS NALAŽE Lipi Ive kris nalaže. potancamo. Mi ćemo ga dobro ranit suvim sirom i pogačom. da mi s njim se poigramo. Petra i sv. Ilindan (20. da se ćerke zorom staju. dajte. žute stole javorove. pod jabuku crljeniku. dj. za Vidovdan (na sjevernom jadranskom području i Podravini). 60 . da izrenu riđe vole. da se sinki zorom staju. i lipo ga nakitimo z rožicami ivanjskimi i k sebi ga odpeljamo. da počešu plave kose i umiju belo lice i pometu bele dvore. venac plete. ako li nam niš ne date. vi nam dajte lipog Ivu. Stari ćaćke bud’te sinke. Pavla (29. 85. Stare majke bud’te kćerke. srpnja) po Podravini. nav.

a negdje od osam.108 Djevojke koje su izvodile ivanjske ophode nazivane su još ladekarice. dobro leto i proliće o Ivanju i Štefanju.hr/dodatak2003. Golden Marketing. Znesemo ga na vulicu. Ivana (24. ivančice) bile su djevojčice koje su na blagdan Sv. Na vulico pod lipico. pod lipicu. Po poteku.belim mlikom i šećerom.107 (Karlovačka okolica) Krijesovalje (ladarice. 110 Zlatna knjiga hrvatske narodne lirike. Oj lepa Lado. ladanjke. Sve na slavu Ivaneka!110 (Okolica Koprivnice) 107 Stipe Botica. Hod kroz godinu. str. http:www. Školska knjiga. str.109 Na Dan sv. ovjenčane vijencima od cvijeća išle po selima i pred kućama izvodile kolo i pjevale pjesme hvaleći gazdu i gazdaricu. Hrvatska usmenoknjiževna čitanka. 1988. MH. Lado! Znesemo ga na vulico.html 109 Vitomir Belaj. Zagreb 1972. 215. 41. Milovan Gavazzi. str. krisnice. Bože. po praheku. dobro leto. Pak mu bomo ruže brale. sastavio Krešimir Mlač. Zagreb 1995. Na vulicu. Kaj se bomo ž njem igrale. Godinu dana hrvatskih narodnih običaja. lipi Ivo. kresovaljke. ajdmo sada pjevajući: Daj nam. Ajdmo sada. Lado. 147. Zagreb 1998. lipnja) u skupinama od četiri. 108 61 . II priređeno izdanje. Vijence su po završetku ophoda djevojke bacale u tekuću vodu vjerujući da će se udati onamo kuda vijenac otplovi.studio-tanay. Ivana ladarice su pjevale: Podajte nam Ivaneka.

retorika. volovi su mu sivi sokolovi. 112 Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: lirika. Boranić. kao i suglasnika v). Volovi mu sivi sokolovi. Čaranje i gatanje. 1.112 (Bučići kod Novog Travnika) Emocionalni je efekt u prethodnoj pjesmi postignut stilskim figurama: aliteracijom (ponavljanjem suglasnika r. Matica hrvatska i HKD Napredak. str. 225. sivi Tomislav M. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena. urednik dr. Knjiga XXIX. jaram mu je drvo javorovo. udaće se za onega.U Blatu na otoku Mljetu na Svetoga Ivana uvečer bi se ubrala “tri badeja. Težak ore kraj zelene gore. epika. kome je badej bio namijenjen. ralo – drvo šišmirovo. kako ore ne vidi se gore. 111 62 . Sarajevo 2006. sv. tu će poći ono čejade. Te su pjesme pjevane za vrijeme predaha kod teškog težačkog posla oranja. jaram – drvo javorovo: TEŽAK ORE KRAJ ZELENE GORE Težak ore kraj zelene gore. i koji od njih do jutra procvijeta. također. (Ovo rade u prvom redu djevojke za udaju. koje hi je ubralo. Macan. seže u davna vremena. str. epitetima (zelene gore. pa hi se na ognju dobro popali i klade (stavi) pod tundjelu kad se ide spavati a svakoga od njih namijeniš na jedno čejade. D. ralo mu je drvo šimširovo. U njima se pjeva o težaku koji ore kraj zelene gore. 83. Zagreb 1932. metaforom (volovi mu sivi sokolovi). JAZU. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. 3.)111 O vukarskim (vučarskim) ophodima i pjesmama riječ je u poglavlju Folklorno kazalište. priredio Marko Dragić. POSLENIČKE PJESME Nastanak posleničkih pjesama.

Družinu sezava: “Prizmi ti. (Šimšir i javor u narodnoj tradiciji imaju mitska obilježja. Jendrašina! Tiraj voli v jarem. budi dječicu.sokolovi) i inverzijama (drvo šimširovo. drvo javorovo). Stani. 63 . čadonju. Đurina. Dva konjička naprv. Na sve strane zgleda. To je muški najem. družinu doziva da tjeraju volove u jaram i konje ispred njih jer će sutra orati i žito sijati. Dečicu zbuđiva. To roginju. Žito bumo sejali.) Oranje ralom na vitlo Težačke pjesme pjevaju o marljivom domaćinu koji rano ustaje. Žito bumo sejali. Zutra bumo orali. a domaćica će pripremiti pečenku s lukom i gibanicu s kukom: MUŽEK RANO VSTAJE Mužek rano vstaje.

Žito bumo sejali. 142. bolje i ljepše kositi. Poldan nam dohaja. Zagreb 1972. sastavio Krešimir Mlač. Gibanica s kukom. 115. MH. Samo jedna sirota djevojka: “Suđeniče i nesuđeniče. A trećega nitko od nikuda. Drugog žali bratac i sestrica. Kaj smo lani vejali!”113 (Hum u Hrvatskom zagorju) Sve do sedamdesetih godina dvadesetoga stoljeća poseban je bio kosidbeni običaj. Po tu tikvu vina! Zutra bumo orali. Obed se zgotavlja: To pečenka z lukom. str. Ki spleplje oraču? Pojdi. Kaj bude kovaču. Sunce je visoko. 113 64 . Prvog žali i otac i majka.-116. Žito bumo sejali. Najbolji je bio na čelu i zvao se kosibaša. Za vrijeme kosidbe i predaha u njoj pjevane su pjesme različite tematike. Rano zađe moje jarko sunce!”114 (Babina Greda) Zlatna knjiga hrvatske narodne lirike. 114 Isto. Jendrašina. Okupilo bi se pet-šest i više kosaca koji su se natjecali koji će brže.Kaj smo lani vejali. str. Neke su težačke pjesme baladno intonirane: OTKIDE SE GRANA JORGOVANA Otkide se grana jorgovana I ubila tri čobana mlada. Nakon obavljenoga posla kosibaši je kao nagrada pripadala glava pečenoga jagnjeta ili ovna. Polje je široko.

kazao Veselko Sesar (rođ. R.” Bacio sam kosu. On baca kosu nek se trava suši i odlazi poljubiti dragu što u ladu spava. dolje kod Bregave. rkp. Bregava se koscu javila da mu dolje u ladu draga spava. Vl. 4. Bregavke garave. 2005. nek se suši trava. što u ladu spava. tiho progovara: “Eno dolje draga. g. g.115 (Vrapčići kod Mostara) Marinu Škobiću u Vrapčićima kod Mostara 2005.). 115 65 . KOSIO SAM SIJENO Kosio sam sijeno. poljubit ću dragu. 1959. Putem prolazile. str. Bregava mi šumi.Pokatkad je i sam domaćin kosio svoju livadu. sv. u ladu zaspala.

iđi za njom tio stranputice. Tad zapiva seko Ivanova: “Oj Ivane. jesi 1 naše cviće nalazio?” Čoban dipli i kroz diple kaže: “Jesam bio kud smo jučer bili. Mala nakladna kuća Sveti Jure. zalivo ga od jabuke mlikom: cviće vene. 66 . samo nije ljuba Ivanova. str. pa govori svom Ivanu mužu: “Šalji seku za goru na vodu.Žetelačke su pjesme pjevale žetelice žanjući žito. Kad je bilo ićindiji k mraku. jesi 1 bio kud smo jučer bili. 69. o želji djevojke da joj to bude zadnja žetva kod roditelja i da to žito ne jela ona nego ga pozobali njezini svatovski konji i dr. Pjesme pjevaju o ljubavi.”116 (Prozor – Rama) 116 Marko Dragić. dositi se ljuba Ivanova. Baška Voda 1995.” To se niko dositio nije. ugledala jednog čobanina. ne mere bez tebe. vazdan žele. Tuj tunja tu jabuka. VAZDAN ŽELE MLADE ŽETALICE Vazdan žele mlade žetalice. U seke je čedo ponejako: da ga ne bi umorila mlado. jesam naše cviće nalazio. vazdan pripivale. materin čobane.

Tomi. oluje i nevremena. zelena rozeta. također. Peri. Pastiri su. Prvi otkos. Dujmu.Ovako se nekada vrhlo žito na gumnu Do sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća odjekivale su po planinama. Isusu. drugi otkos. samo Rade što kosi livade i on ljubi čobanice mlade. Mladići su se skladnim sviranjem na svirali (dvojnicama) javljali svojim djevojkama. ljubičica plava. zelenika trava. 67 . Svetoj Gospi. Te su pjesme dragom otkrivale gdje se nalazi njihova dragana. šumama. treći otkos. ČUVAM OVCE PO LIVADI SAMA Čuvam ovce po livadi sama. Vidu. Pavlu. niko nema od naših čobana. Luki. proplancima i poljima milozvučne pjesme pastirica. Iliji. Grgi. molili pjesme protiv groma. Pastiri su pjevali i molitvene pjesme svecima: Anti.

za vrijeme velikih fešta i poznatih regata. g. još se nije nagledao svijeta!117 (Čapljina) Najmanje je ribarskih pjesama koje su kazivači kazivali ili još uvijek kazuju. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. OTO MUŽI S PALAGRUŽE Oto muži s Palagruže. retorika. sv.-15. Ki gariful. Vis) Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: lirika. Ribari se. Valja će ga rakamati svome dragom darivati. vidila bi svoju sriću. 2006. Pjevušilo se i molilo za vrijeme rastiranja i skupljanja mreže. str. cviće moje. Goj. epika. 117 68 . 118 Jeleni Marušić u Komiži na Visu 2006.118 (Komiža. 13.). 81. Rkp. g. Da si o srebra. kazao Petar Mihovilović – Bejota (rođ. dok ne dojde vrime tvoje. svoju sriću ol ljubavi. Odgovor je tomu u viškoj ribarskoj poslovici: Kad je vrime veslonju / Nije misto kantonju. str. 1947. Petar je proveo 8 godina u Engleskoj gdje je završio Koledž za grafički dizajn. izišla bi sad na vrata. suha zlata. oparčojte žene ruže. Ipak se nalazilo vremena za pjesmu. bere a jo pijen gorki čemer. 110. uživat će sarce moje. ili na vrata na ponistru. dakle. u veslanju moraju stalno naprezati i boriti protiv vjetra i valova. Matica hrvatska i HKD Napredak. se goj. ki son brala al ga nison rakamala. Drugi mi te trga. Uglavnom su pjevali mlađi ribari na poštama čekajući svićaricu. FF Split. Sarajevo 2006. mala moja cvit gizdavi. priredio Marko Dragić.mila majko dobila si zeta! Mlada zeta od sedamnaest ljeta.

Pjesme i napjevi iz Bosne i Hercegovine. OJ DJEVOJKO MOJA „Oj djevojko moja. ako mogli i ako se dalo. Svjetlost. napoji mi konja.” „Sazuj nalune. slamu i ostalu ljetinu i prodavali u Hercegovini ili Dalmaciji ili trampili za vino i rakiju i prodavali u Duvnu. pala je slana. Ludvik Kuba. pala je rosa. ne mogu sama. 97.” . str. napoji mi konja. Nakon uspješno obavljenog posla preko polja bi pjevali pjesme i tako javljali obitelji da živo i zdravo idu svojim kućama. Sarajevo 1984. kupi ć u ti postole. obuj cipele. dok i meni mili Bog pomogne.” „Ja ne mogu bosa. pala je rosa.Ja ne mogu bosa. 119 69 .Putničke su pjesme pjevali putnici vraćajući se uveče svojim ukućanima nakon obavljenog putovanja ili nakon obavljenih težačkih poslova.” 119 (Prozor) Kiridžije su ljudi koji su iz Duvna na zaprežnim kolima vozili sijeno. Tim su pjesmama ili sviranjem na svirali davali do znanja svojim ukućanima da se vraćaju. DEDER KUME DAJ DA ZAPIVAMO Deder kume daj da zapivamo. „Oj djevojko moja. ja ne mogu bosa. pala je rosa.

da nam Bog da zdravlje i veselje.ako bi nas grlo poslušalo. str. Ne imo se čim pokriti. a u njima su česti elementi šale. U poselničkim pjesmama nalaze se i elementi: mitskih. MH. epika. pastirske. Napitnice vinske su pjesme koje se pjevaju uz vinograde i vino. a po njemu ime Marijino. 121 Zlatna knjiga hrvatske narodne lirike. 180. sastavio Krešimir Mlač. ni žene. neg’ li tim Već držalom motičim. Matica hrvatska i HKD Napredak. Bogu hvala i slava u vike. svatovskih i ljubavnih lirskih pjesama te usmenoretoričkih oblika. težačke. A iz ove čaše Vince ispio! Ako ne ćeš sve popisti. 120 70 . Dok ti duša ispala. a spasenje da se ne gubimo. Sarajevo 2006. Sve u strahu Boga Velikoga.121 (Hvar ) Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: lirika. Bog te živio. priredio Marko Dragić. Tug’ i žalost prođe. Tilu zdravlje da se veselimo. putničke i kiridžijske pjesme pjevane su i na sijelima (prelima). obrednih. VESEL’MO SE.120 (Tomislavgrad) Žetelačke. Zagreb 1972. Neg’ li čim. Već te žena lupala. 87. Ni djeteta kraj sebe. str. Najsvetije ime Isusovo. Te pjesme su strukturom najbliže zdravicama. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. Kad se vidjesmo! Lijepo ime Ivo. BRAĆO Vesel’mo se. Kad se sastasmo. braćo. retorika. Ni sebe.

kruh i gladnu dječicu. meji zarvanj moj. 1947. g. str. One su malanom po taktu vrtjele gornji žrvanj koji se uz škripanje i posebni šum kotrljao po donjem nepomičnom kamenu i drobio zrnje koje se nalazilo između dva kamena. Taj su posao obavljale žene ili djevojke. igralo. 17. MEJI. Različite su se vrste usmenih lirskih pjesama izvodile u tim prigodama.) Nabijalje su bile žene i djevojke koje su na stupici nabijale konoplju koja se tako nakon kiselenja (u močilima) i sušenja pripremala za daljnju obradu. 122 71 . Jeleni Marušić u Komiži na Visu 2006. Na Visu se u starim vremenima pšenica mjerila u žrvnjevima. 110.). zorna). Mnoge su obitelji imale svoj vlastiti žrvanj zavrvanj (pl. U tim prigodama su se rađale prve ljubavi. pjevalo i natpjevavalo do zore. farinu ću umisit lipe kruhe ucinit. sv. veselilo. Rkp. Vlačilje su bile djevojke i žene koje su se skupljale u jesenji i zimski sumrak i vlačile vunu. šalilo. Vlačiljama i preljama bi kasnije dolazili mladići.122 (Komiža. (Nikakvih sijela nije smjelo biti za vrijeme Korizme. kazao spomenuti Petar Mihovilović – Bejota (rođ. MEJI ZARVANJ MOJ Meji. dok ti recen: zarvanj stoj! Kad samejem jo ću stat u posteju poću spat! Kad mi projde slatki san i ustanem sutra dan. g. I speći ću bublice za svu braću i sestrice. Prelje su bile djevojke i žene koje su se okupljale u ranu jesenju i zimsku večer kako bi oprele vunu. Sijelilo bi se.U Bosni i Hercegovini nisu zabilježene napitnice vinske. FF Split. 2006. Za to su vrijeme pjevale kratke pjesme koje su tematikom bile vezane uz taj posao. Vis) Mnogobrojni su drugi narodni običaji koje su pratile usmene lirske pjesme: Komušalje su donedavna bile običaj u kojem su se u rujanski ili listopadski sumrak skupljali mladići i djevojke i komušali kukuruz.

g. a odlasci u vojsku iznimno bolni: Komušalje. rezala stara odjeća te se kasnije pomiješana sa sintetikom tkala i tako su nastajale ponjave koje su služile kao “prostirka” (kao današnji tepisi). U mnogim su povijesnim pjesmama patnje i stradanja pod mletačkom. Međutim.) progonima i stradanjima Hrvata pod osmanskom vlašću. Kaurima koji porobiše Livno. Zbog toga je kod Hrvata sve do devedesetih godina dvadesetoga stoljeća svaka vojska bila omražena. hercegu Stipanu Vukčiću Kosači.) U povijesnim su pjesmama česti mitski motivi. 4.) 123 72 . (Dakako.-1878. braći Morić. Stojanu Jankoviću. najviše je povijesnih pjesama o višestoljetnim (1463. robinjicama koje su bile usužnjene jer nisu htjele prihvatiti islam. Andrijici Šimiću i dr. (O tome je više riječi poglavljima o usmenim epskim pjesmama te povijesnim predajama. francuskom vlašću i drugim nenarodnim vlastima.Za razliku od prethodnih narodnih običaja u kojima je sudjelovalo po petnaest-dvadeset i više mladića i djevojaka tkalje su bile djevojke i žene koje su posao tkanja platna obavljale same pjevušeći ljubavne pjesme. to ne mora značiti da ih ipak nigdje više nema. Od 2000. st. Zacijelo su ti običaji bili prisutni i u drugim krajevima.123 U Rami i Bosni se sedamdesetih godina 20. Mijatu Tomiću. To sijelo nazivalo se rutalje. ugarskom. POVIJESNE PJESME Lirske povijesne pjesme pjevaju o: kralju Vladimiru. te o povijesnim osobama: Marku Kraljeviću. prelje i nabijalje su običaji koji su se u Rami održali do sedamdesetih godina dvadesetoga stoljeća. Stoljećima su Hrvati služili tuđe vojske i bili se prisiljeni boriti za tuđe interese. vlačilje. padu bosanskoga kraljevstva. moji studenti i ja nismo zabilježili te običaje ni u Hrvatskoj ni u Bosni i Hercegovini.

73 . Jesi l’ izjubio Zadarske divojke? Zadarske divojke.DOŠLI SU MI GLASI Došli su mi glasi Od principa moga. 278. Viće ti je vrime. Dilit ću se. MH. Moja juta rano? Majci al’ sestrici. Komu ću t’ ostavit. Je li dojidrilo Drago mi doisto. 277. Jidri. 125 Isto. Da se imam dilit Od Splita biloga. Zagreb 1972. sastavio Krešimir Mlač.125 (Split ) 124 Zlatna knjiga hrvatske narodne lirike. U jutorak rano. Jesi li obaša Sve mletačke rive. Pobojte se Boga.-278. Vi pošjite meni Moga draga doma. Sve mletačke rive I po Zadru porte. dušo. drago moje. str. Al u Pojišanu Mariji Divici?124 (Split) Dok su mladići služili tuđinske vojske njihove su ih djevojke iščekivale strepeći hoće li u tuđini izljubiti druge djevojke? POĆI ĆU NA MORE Poći ću na more Vidit je li bistro. str.

Dominik Mandić. Nakon prodora Eugena Savojskoga i pustošenja Sarajeva. str. st. Mi smo lepo dokončali. Samu s decom sad ostavil?126 (Stupnik kraj Zagreba) Prema turskim defterima i drugim povijesnim izvorima. parec i pajdašec. Ivandija. Zagreb 1973. Gdo bu sada kaj preskrbel Dečici i mene? Nismo mi tak dokončali. Deset kamenih mačeva. g. s Bogom. Zakaj si me ti prevari!. 21. Od Kozigrada do Zvonigrada.Mnogi su hrvatski mladići izginuli po raznim ratištima. u trenutku pada Bosne i Hercegovine pod osmansku vlast 1463.128 Progoni Hrvata pojačani su 1524. PAREC I PAJDAŠEC S Bogom.130 Isto. Povijest katoličke crkve među Hrvatima. Mnoge su hrvatske udovice ostajale same sa svojom siročadi. str.-51. godine. Sarajevo 1990. Da si bumo dečicu hranili. godine ostaje samo 29 000 Hrvata. Parec. Toronto-Zürich-Chicago 1982. u Bosni i Hercegovini ostaje 150 000 Hrvata katolika. 361. II. 127 126 74 . Da se bumo mi rastali..-116. 83. godine na islam je u Bosni bilo prešlo 38 000 bosanskih kršćana. Sabrana djela 5. u toj je zemlji živjelo 750 000 Hrvata katolika. 80 000-90 000 krivovjeraca i 30 000 Srba pravoslavaca. str.127 Prema turskom defteru iz 1489. str. u Bosni i Hercegovini 1699. Ljubo Lucić. Kalendar 1991. U posljednjim desetljećima XVII. Etnička povijest Bosne i Hercegovine. Josip Butorac – A. 129 Usp. 130 Vidi o tomu više: Marko Dragić. priredio dr. Marko Dragić. S BOGOM. 167. 173. Baška Voda 1999. Te pjesme imaju elemente naricaljki: S BOGOM. u toj je zemlji samo 23 000 Hrvata katolika. Baška VodaMostar-Zagreb 2001. To je najmanji broj Hrvata od kako su nastanili tu zemlju u sedmom stoljeću.129 Broj Hrvata se strahovito smanjivao. kada su razrušeni mnogi samostani i crkve. parec i pajdašec. 128 Dobri pastir. Godine 1723. 41. ZIRAL. str. izdanje. str.

Nego trides’t dana ramazana. Iznimno su bolna bila i nasilna prevođenja na islam. a na vratima njezina seka Mara: POTURČI SE KUĆA BANOVIĆA Poturči se kuća Banovića I u kući trideset čeljadi. Za Anicom pristavaše majka: “Poturči se. Ali ne će Ane Banovića. Pokatkad su svi ukućani bili prisiljeni prijeći na islam kako bi sačuvali život i imanje. Međutim. pašom ili drugim osmanskim vlastodršcima. kad im koji dođe. Takva je bila i Ana Banović. Te ne znadu.” “Bogme neću. u narodnome su pamćenju djevojke koje su svoju vjeru zasvjedočile patnjom i mučeničkom smrću. Ni korizmom za sedam nedjelja. Ni četvrte kvatre u godini. Već gledaju po nebu mjeseca Kano lovac po planini zeca. Ana se razboljela. kćeri moja! Ne ćeš postit petka ni subote. Dva bajrama u godini dana. Te su djevojke kazivale silovatelju za koga se trebaju udati. Ane. a ako bi ih odbio. mila majko moja! U Turčina sveca ne imade. Mnoge su kršćanke ostajale trudne te su nakon toga rađale djecu svojih krvnika silovatelja.” 75 . ali se grohotom smijala jer su joj od raja vrata otvorena. Mnogo je povijesnih predaja koje kazivači i danas o tome pripovijedaju. njihov odabranik morao je pobjeći ili bi bio pogubljen. agom.Najbolnije su patnje kršćana pod osmanskom vlašću bile Prava prve bračne noći po kojem su kršćanke svoju prvu bračnu noć morale provesti s begom.

MH. str. A Nikole nitko ni odakle.previjerna ljuba. Car je pustio mila brata seki. molili cara da pusti mila brata seki kako bi se sinje more izbistrilo i pokrenule šajke. Soldati su. Razboli se Banović Anica: Bol boluje.) Nikolu nije imao tko pratiti osim sestrice Jelice koja ga pratila sve do sinjega mora koje je suzama zamutila. A nekoga previjerna ljuba. ostarjeli babo. A nekoga bratac i sestrica. Pratila ga sestrica Jelica. seko!” To izusti. nekoga bratac i sestrica. grohotom se smije. Nekoga je pratio i otac i majka. 76 .297. a dušu ispusti.” “Ne pitaj me. Zagreb 1972.131 (Kozica kraj Makarske) Sve do devedesetih godina dvadesetoga stoljeća bolni su rastanci bili s mladićem koji je odlazio u vojsku. Suzama je more zamutila A s jaukom šajke sustavila. Ane. Ja se smijem.Malo bilo. Pratila ga do sinjega mora. 131 Zlatna knjiga hrvatske narodne lirike. kćeri moja. imam zašto. Sinoć pismo u Dubicu dođe. Od raja mi otvorena vrata. U subotu vazdan se kupili. sastavio Krešimir Mlač. A na vratim moja seka Mare. a grotom se smiješ. Nekog prati i otac i majka. more se izbistrilo i lagane šajke pokrenule: SINOĆ PISMO U DUBICU DOĐE. Da se kupe mlađani soldati. a nekoga previjerna ljuba. Pa me zove: “Hodi k meni. U nedilju rano polazili. Pa besjedi svojoj kćeri Ani: “A bora ti. Više kćeri ostarjeli babo. babo. Bol boluješ. zadugo ne bilo. zato. (Emotivni je stav izražen epitetom .

Kad viđoše mlađani soldati. 132 Isto. Udovica kuka kao kukavica i obraća se poginulom mužu koji ju je ostavio sa sirotom dječicom koja su ga tatom zvala: ŠTO UČINJE VELE JADE Što učinje vele jade Mladoj tvojoj kukavici. Ni dječicu ludu svoju. I lagane šajke pokrenule!” Kad to čuo care gospodine. da ne reče? Ma te moli kukavica: Ah. care gospodine. Oni mole cara gospodina: “Bora tebi. Da je ne ćeš bandunati. Hudo ime “udovica”! Gdje bi sjela. I lagane šajke pokrenule. da ne sjede. Što bi rekla. Nadjede joj hudo ime. da ne pođe. Jutros si je zacrnio. Gdje bi pošla. nemoj me bandunati I za ljubav. Koji su te tatom zvali. Pustio je mila brata seki. Kojojzi si vjeru dao.132 (Zrinj) Neke povijesne pjesme mogu se svrstati i u tužbalice. Ne bi l’ nam se more razbistrilo. 77 . 302. Ni ostalu muku tvoju. Da je ne ćeš ostaviti? Eto sada vjerom svrnu. Nama se je more razbistrilo. str. Ali ima uzdanicu U tu tvoju mudru glavu. Daj pusti-der mila brata seki. što imaste.

a ne daju zvoniti niti groba škropiti. 360-361. Bez celiva i grljenja I bez svakog dobra tvoga!133 (Kaštela u Dalmaciji) Narodna nošnja gornjih Kaštela Dirljiva je pjesma sina kojem je otac poginuo te ga u grob nose. Zato mu sin svojim pjesmama zvoni i suzama grob mu škropi: 133 Isto. str. Ni sirotnu djecu tvoju Bez nastave i nauke.Kojuno si ti mučio Od djeteta malenoga. 78 .

godine. Isto. puna ti si lada. Nepunih stotinjak godina prije Montaignea Šibenčanin Juraj Šižgorić oduševljavao se hrvatskim narodnim običajima i književnošću. nit groba škropiti. str. Korčuli. 361. Splitu. Zagreb 1902. nikom ne kazujem. srce moje još punije jada. mnih da sam…135 Renesansa je imala svoj procvat u: Šibeniku. Neg mu sad zvonite s mojimi pesmami.134 (Selnica u Hrvatskom zagorju) 5. PUNA TI SI LADA Crna goro. Tužne i nesretne su bile one djevojke koje nisu imale ni majku ni sestre. Grobek mu škropite s mojimi suzami.IŠEL SAM ČEZ GORU PO ZUBLJU VISOKEM Išel sam čez goru po zublju visokem. Oček mi umira. Nit mu daju zvonit. U ljubavnim dvojbama i jadima djevojke su se povjerovale svojim majkama i sestrama. Kad dojdoh na kopao. na grob ga peljaju. Milorad Medini. knj. 135 134 79 . LJUBAVNE PJESME Koliko je do sada poznato najstariji zapis hrvatske svjetovne lirske ljubavne pjesme seže u period između 1421. 1. Dubrovniku. Hvaru. i 1430. 123. str. MH. Povijest hrvatske književnosti u Dalmaciji i Dubrovniku. a prijateljice su im bile daleko: CRNA GORO. Pjesmu su pjevali “dubrovački vlasteličići” u svojim uredima krateći vrijeme: Sada sam ostavljen srid morske pučine valovi moćao bj`en daž` dojde s visine. Zadru. Jad jadujem.

knjigu štije grozne suze lije. Pokrov šije gizdava divojka: “Da sam znala.136 (Okolica Osijeka) Različite su ljudske sudbine. 155.”137 (Vukovar) 136 137 Usmene lirske pjesme.” Knjigu štije gizdava divojka. MH. mladi dućandžija. Isto. već i zora svane. izvezla bi mu gusto pamučno platno: ZAZVONILA ZVONA SEMERINSKA Zazvonila zvona semerinska da sve tutnji zemlja vukovarska jer umira momče na zanatu. al je na daleko. daj ti meni najtanjega platna da pokrijem svojeg milog dragog.-156. da sam znala da ćeš mi umreti. str. On na svitu nigdi nikog nema samo jednu gizdavu divojku. 80 . Djevojka je imala dragoga koji je otišao na zanat. 155. Razbolio se i svojoj dragoj poslao pismo da mu pošalje pokrov bijeli. Dok ja dojdem. kući ić’ se mora. SHK.majke nema. Da je draga znala da će joj dragi umrijeti. drago srce moje. osim drage. priredio Stipe Botica. Knjigu piše gizdavoj divojki: “Oj divojko draga dušo moja. Zagreb 1995. svane zora. Gizdava je djevojka otišla mladome dućandžiji i zamolila najtanjega platna. str. Ona ide gori u dućane pa govori gizdava divojka: “Boraj tebi. pošalji mi jedan pokrov bili. da joj jade kažem. Nit sestrice da joj se potužim. dala bi te na pargal izvesti.

neka te.-197. Neka te.Mnoge su nesretne ljubavi bile zbog nerazumnih majki. sastavio Krešimir Mlač. MH. zaplakala jer misli na blagi pogled svoga dragog. U nekima od tih pjesama majka savjetuje kćerku da pazi koga će odabrati jer momci znadu privarit i ostavit. U tim je pjesmama mnogo tuge i kletava zbog neuzvraćenih simpatija i ljubavi. 81 . komšo. zbog toga. kletve u tim ljubavnim pjesmama: KOLKA JE NOĆCA NOĆAŠNJA Kolka je noćca noćašnja. 196. Duša ti u raj ne došla. Nesretne su ljubavi pokatkad bile i zbog prvog komšije. U kolu moja djevojka Sve moje pjesme ispjeva. Već s našeg prvog komšije. Već ti se vila i vila Pa u dnu pakla savila!”138 (Sarajevo) Ljubavne pjesme u vrijeme zagledanja pjevaju o ruži koja je procvjetala. Zagreb 1972. str. U svakoj mene pripjeva: “Ah moje prvo gledanje! Ko nam se uzet ne dade? Ni s moje majke ni s tvoje. a djevojka je. Narodni pjevač po načelu dobro – loše komparacijom poučava kakve su razlike između ljubljenih i neljubljenih djevojaka (poštenih i nepoštenih). Svu noć ja zaspat ne mogoh Od svoga jada golema Slušajuć kolo i pjesme. gledajući je. LASNO TI JE POZNATI DIVOJKE Lasno ti je poznati divojke Koje ti su ljubljene u majke: Crne su im oči zamućene Kako voda u mutnu jezeru. 138 Zlatna knjiga hrvatske narodne lirike. Česte su.

str. soldačkoga vina. ćerko. str. Još je lašnje poznati divojke Koje nisu ljubljene u majke: Bistra im je od oka zenica Ko sunašce litno na istoku. hiža mu je siva kabanica a ormari – soldački rukavi. soldat bogec nede nikog nema. Matica hrvatska. priredio Olinko Delorko. Zora. 140 139 82 .Crne su im kose zamršene Kako svila u loša trgovca.139 (Dubrovnik XVIII st. Zagreb 1963. PSHK. Crne su im kose razglađene Kako perje u mlada sokola. 201. a ormari – vojnički rukavi: MAJKA SVOJU JEDINICU KARA Majka svoju jedinicu kara: “Ne pij. MURTELICE DROBNA Murtelice drobna kâ si na balkunu. a crnim očima na nju pogleduje. dom im je siva kabanica. 23.”140 (Hrašće kraj Zagreba) U sljedećoj je pjesmi nekoliko lirskih slika koje jezičnim izrazom oslikavaju ljubav drage i dragoga. Isto. pozdrav’ draga moga što je na timunu.) Majke su svoje kćerke savjetovale da se ne zagledaju u vojnike jer su vojnici siromasi i nigdje nikoga nemaju. Narodne lirske pjesme. knj. Draga preko murtelice na balkonu pozdravlja dragoga na kormilu koji rukama jedra podvezuje. A nadasve lišce neljubljeno Kako zimi nebo po vedrini. 188.

Još od drevnih književnosti Bliskog i Dalekog istoka draga je nazivana golubicom. Pune su ljubavne čežnje. sokolom.biliman rukaman jedra podvezuje. 141 Tanja Perić-Polonijo. itd. Isto je i u hrvatskoj usmenoj književnosti. ali i patnje i kletve zbog neuzvraćene ljubavi. u svatovima. a ona izriče svoj sinošnji san u kojem je sa svojim golubekom bila na rastanku: SAVILA SE TUGA OKO MENE Dremle mi se. a nastavio bi ašikovati onaj koji je odmaknuo suparnika. str. sanjala je da je bijelo tijelo dragog kraj njezinoga ležalo. spati mi se ne će Dok moj dragi. a dragi golubom. košutom. ej golobek. Djevojka ne može zaspati dok se njezin golub oko kuće šeta. Split 1996. sokolicom. Momak bi rukom po ramenu dodirnuo onoga koji ašikuje s djevojkom i on bi se odmaknuo.141 (Vis) Do sedamdesetih godina dvadesetoga stoljeća u Bosni i Hercegovini kod Hrvata je bio običaj da jedna djevojka ašikuje s više momaka. pokraj hiže šeće. dremle. kod kola. srnom. idući od crkve do kuće ili idući od škole do kuće. 99. Dragi joj se u mislima javlja i dozivlje je da dođe kod njega ležati i da će ozdraviti. 83 . Momci su se odmicali kod djevojke ašikujući na sijelima. crniman očiman mene pogleduje. Književni krug Split. Pjesme za vrijeme ašikovanja su snažno emocionalne. Tanahna galija. Kad je malo usnila.

212. SAVILA SE TUGA OKO MENE Savila se tuga oko mene Kao brštan oko vite jele.Snoćka mi se malo. Ne će da se ostavi od jele Dokle god joj koren ne uvene. Tako i ja kad ne vidin tebe!143 (Murter) Tuga se savila oko djevojke kao brštan oko vite jele i ne će ostaviti jele dok joj korijen ne uvene. Pokošenu a ne pokupljenu. ej. 212. sastavio Krešimir Mlač. str. 212. To je brat ili najbliži rođak od djevojčina odabranika i bio je zadužen paziti djevojku u 142 Zlatna knjiga hrvatske narodne lirike. Tako ne će ni tuga od mene Dok moj dragi ne dojde do mene. Djevojku ne će ostaviti tuga dok dragi ne dođe do nje. Zagreb 1972. s tobom na rastanku. TU TRAVU ZELENU Vidi. dragi. tu travu zelenu. čitala čitanku Da sam bila. str. draga. 144 Isto. MH. ej golubek. dragi. bodeš ozdravelal Snoćka sam ti.142 (Okolica Koprivnice) Metafora je česta stilska figura u hrvatskom usmenom pjesništvu djevojka od ljubavnih jada vene kao pokošena trava na sunašcu: VIDI. 143 Isto. Kako ona od sunajca vene. DRAGI. str. malo zasenjalo Da je tvoje belo telo kre mojeg ležalo Čul ja jesam. da si bita bila! Dojdi k meni.144 (Prvić Luka) Djever je često prisutan u hrvatskoj usmenoj lirici. večer spat. 84 .

siv golub. VEZAK VEZLA DIVOJČICA Vezak vezla divojčica na sunašce prid pendžerom. da ja znadem. Rumunjska) Djevojka je dragog tri puta prevarila i on je naziva kurvom: TRI PUTA ME PRIVARILA DRAGA Tri puta me privarila draga. ja ću biti ručni diver. kolu velikomu. na vodicu ladnu. dragi. da ćeš biti ručni diver.odsutnosti njezinog dragog. Kad ja dojdo na vodicu ladnu. 85 . Zagreb 1995. dragi. U usmenoj je hrvatskoj lirici djever . prvi me je privarila puta: Dojdi. 145 Usmene lirske pjesme. ona kurva i došla i ošla. da se viješ prid golubi kano misec prid zvizdama i Danica prid zorama!” 145 (Rekaš. Kad ja dojdo kolu velikomu. navez’ mene desno krilo. priredio Stipe Botica. na bajeru cvita ostavila. ja ću kolu kolovođa biti. navezla bi i obadva i na krilje i pod krilje. MH. divojčico. da je dolazila. str. Tud preleti siv golube.” Uzgovori divojčica: “Da bi znala da ćeš biti. SHK. Drugi me je privarila puta: Dojdi. 134. Uzgovori siv golube: “Navez’ mene.

Ja ću tebe niz more ploveći. Narodne lirske pjesme. 183. Toka mi te. 155. darovati I tvojoj te majki ostavljati. Pomeni me u crikvu odeći. Spomeni se mirlice pletući. Zaljubljeni mornar žali što svoju vilu još nije darovao. knj. Zora.) Kada je momak odlazio od kuće (u vojsku ili na rad ili na školovanje) svojoj djevojci je ostavljao poklon kako bi ga se ona sjećala i mislila na njega. ja darovâ nisan. 147 146 86 . Matica hrvatska. Još te. vilo. priredio Olinko Delorko. Mornar će se svoje vile sjećati ploveći niz more i perući palubu: ZALJUBLJENI MORNAR Od Zirone pa do bila Visa.ona kurva med dva brata igra. str. PSHK.146 (Otok kod Vinkovaca) Djevojka se u usmenoj književnosti često metaforično naziva vilom. vilo. a mora je darovati i njezinoj majci ostavljati kako bi ga se sjetila hodeći u crkvu. (O vilama će biti riječi u poglavlju Usmene priče – mitske predaje. Zagreb 1963. str. 23. Treći me je privarila puta: Dojdi. Ja ću tebe kuvertu perući!147 (Marina kraj Trogira) Isto. Kad ja dojdo u večer pod pendžer. a drugi joj bilo lice ljubi. Najčešće je to bila fotografija ili neki sitan poklon. u večer pod pendžer. dragi. med Ivanom i med Marijanom.

zaručili bi jedno drugo prigodnim darom: u starija vremena skromnim darovima. a od šezdesetih godina XX. U tim je pjesmama izražen žal što ih kolegica napušta i odlazi u novi dom. Nesretne djevojke. “Za kog si je nakitila. pjevale su djevojačke kletve. stara? ! Ali za me. nav. Narodni pjesnik ističe da je lijepo cvijeće u proljeće. rumena jabuko! Stara te je nakitila majka. Zaruke su pratile pjesme koje su pjevale prijateljice zaručnice. Nakon zaruka djevojka i mladić nisu više smjeli ašikovati s drugim mladićima i djevojkama. dj. u životu nisu imali sreće i kroz život su ih pratile teške nevolje. stara ju je majka nakitila i dala za njenog odabranika: LIPO TI JE CVIĆE U PROLIĆE Lipo ti je cviće u proliće! Još je lipša u jesen divojka. Zaruke su značile da su se djevojka i mladić odlučili na brak. 87 . po narodnom vjerovanju. Kad bi se dogodilo da pogaze vjeru i ne ožene se jedno drugim. što je njihov nesuđeni drugi odabrao drugu. 233. st. Oj divojko. al za pobru moga?” Stara majka njemu odgovara: “Za kog htela mlađena divojka!”148 (Podgora u Dalmaciji) 148 Krešimir Mlač. str.Kada bi se mladić i djevojka nakon zagledanja i ašikovanja odlučili oženiti. Djevojka je rumena jabuka. ručnim satom ili verom (viticom). ali je još ljepša djevojka u jesen.

b) pjesme pri dolasku u djevojački dvor. Dala mi je jabuku. g) pjesme na piru. mili. U tu čast njemu sviraju i pjesme pjevaju. Lipe Jane u majke!”149 (Imed u Gradišću) Svatovske se pjesme mogu klasificirati na: a) pjesme pri odlasku po djevojku. Dala mi je kiticu. 149 Isto.Zaručnik je sretan sa svojom zaručnicom. trikrat slajšu neg bratu. a on ponosno kazuje da je njegova zaručnica iz sela Janica koja mu je dala: rubaču. f) pjesme pri dolasku u mladoženjin dom. To je moja zaručnja.” “U selu je Janica. d) pjesme pri odlasku iz djevojačkog doma. Dala mi je rubaču. mili. trikrat tanjšu neg bratu. Trikrat slajšu neg bratu. 233. trikrat lipšu neg bratu. str. dala mu je i jabuku. e) pjesme na putu od djevojačkog doma do crkve i od crkve do mladoženjinog doma. Ko je tvoja zaručnja.” “Željna moja ručica! Željan sam te divojke. c) pjesme u djevojačkom domu. Vsimi piski piskaju. Trikrat tanjšu neg bratu.” “Grizi. dala mu je kiticu. jabuku. 88 . Ne vgrizi se za ruku. Trikrat lipšu neg bratu. NA VRHU MI SURLAJU Na vrhu mi surlaju. “Povij meni ti.

na konjima. (Vjenčanja kod matičara obavljana su prije svadbe. Na tomu ručku kupila se jabuka. Vlasnik konja koji je pobijedio kao i najbrži trkač dobijali su za nagradu ručno tkani i vezeni peškir. Svatovski običaji sinkretiziraju folklorno kazalište. Djever i jenjga su najčešće bili mladoženjin mlađi brat i sestra ili najbliži rođaci (ako mladoženja nije imao brata i sestru). odlazili do djevojačkog doma. Dugo u noć se pjevalo. mladići su pred vratima pjevali erotizirane ljubavne pjesme. Utorkom su svatovi oko dva do tri sata popodne. Glavna im je zadaća bila čuvati nevjestu. Čauš je bio zadužen za komoru (djevojačko ruho) koje je nekoliko dana prije svadbe na konjima u baulama dotjerano iz djevojačke u mladoženjinu kuću. Pri dolasku pred novi dom mlada je ljubila mladoženjine roditelje i rodbinu te jabukama prebacivala kuću. stari svat. barjektar. Srijedom se išlo na vjenčanje u crkvu. VESELI SE. a zvao se sudbeno vjenčanje. jenjga. nazivan Veliki ručak. usmenoretoričke oblike (zdravice i blagoslove). Organizirane su konjske te pješačke utrke. djever. 89 . Glavni su svatovi bili: kum. Kada su mlada i mladoženja odlazili na počinak (najčešće u magazu). STARA MAJKA Veseli se. pomočnico I vu polju delaricu. stara majka. Tu noć bi svatovi prenoćili u domu mlade kao i u bližnjim domovima. /I vu dolu čuvaricu. ocu i majci pripomoć. Srijedom je bio pir za mlade. Stari svat je bio odgovoran za red. Barjektar je na čelu svatova nosio barjak.) Iz crkve se veselo odlazilo mladoženjinom domu. / I vu goru kopačicu. Peljamo ti lefkotico. /I vu dolu čuvaricu. Lirski efekt i poruka mladoženjenoj majci. ali i ocu. igralo i veselilo. Četvrtkom je bio pir za odrasle. ljubavne i druge lirske pjesme. Kum je najčešće bio mladoženjin zet. Ti mladići su se zvali vukovi. Čauš je bio zadužen za zbivanje šala i za zabavu. Lefkotico. Mnoge su pjesme svatovi pjevali mladoženjinoj majci izričući u njima veselje što joj dovode kućnu pomoćnicu i u polju radnicu i u planini kopačicu i u polju čuvaricu.Do konca sedamdesetih godina dvadesetoga stoljeća svadbe su se održavale između Božićnih blagdana i Čiste Srijede. čauš. Taj se čin nije svečano obilježavao. postignuti su anaforom “i vu” te ponavljanjima stihova I vu polju delaricu. Oni su bili ponosni. O njima se pričalo i bili su vrlo cijenjeni. /I vu goru kopačicu. / I vu polju delaricu.

A s punim se brzo vraćaj. Ocu. Od pol noći bode snešica rumena. 90 . 249. Jagodo divojku. str.I vu polju delaricu. a od pol noći snešica rumena. dakle. metaforično nazvana jagodom. Vijenac meće i govori: “Budi dobra. Isto. kasno lijegaj. Bez žamora dvoron hodaj. majka. Djevojka je. 249. A uzgrede kosu pleti. Lice vodon tek dodirni. Rano rani. OTPRETE NAM MAJKA TE BELE DVOROVE Otprete nam. 152 Isto.150 (Hrvatsko Zagorje) Svatovi pjevaju mladoženjinoj majci da im otvori bijele dvore jer joj vode djevojku jagodu – ranu volaricu koja će do pol noći biti jagoda divojka. te bele dvorove. I vu dolu čuvaricu. 249. Još pri svijeću dvore meti. jagodo divojku. str. rano volarico. I vu dolu čuvaricu. majka. Do pol noći nam bo jagoda divojka. Pelamo vam. ćeri moja. I vu goru kopačicu. Svog se posla žustro laćaj!”152 (Ston) 150 151 Isto.151 (Koprivnica) MARI MAJKA VIJENAC MEĆE Mari majka vijenac meće. majki poleščicu. I vu goru kopačicu. S praznim vjedron k vodi hitaj. str.

veselju vašemu svi se radujemo. 91 . nego vas je celival vaš pridragi otac Blagoslov od fratra jeste vi prijali. Mlada nevistice. Ter su nas jubili kako majka dite. Celivat vas hoće vaš pridragi sluga. Od majke vas prosili a poštenjen tolikin ter su nas proveli s veseljen velikin. S veseljen velikin nas jesu svi tako. Mlada nevistice. poklon ti dajemo. času. svega roda diko svi se radujemo. miru ovomu. da su nas držaline umin reći. buduć tako i vili dostojne te dike.PIRNA PJESMA Svima dobra večer ki ste u ovon piru vazda hvalte Boga i živte u miru. kako.

u Selcima don Stanko Jerčić. veljače 2004. D. od sarca dičice da biste imali. Don Stanku 1999. kazala je pok. 2008. Na trećen rojenju popa redovnika koji će van biti u starosti dika. I još hoću reći maslina zelena. 153 92 . A sal na diljenju dobar večer budi anjeli poslani za bit van u družbi. Rkp.u jubavi Božjoj vika uživali. god. Povlja. Da budu kuntenti veseli svej biti i takoj mladici svej se veseliti. jubi ________ (ime) jabuko rumena! 153 Dijani Mišetić kazao je 21. U jubavi Božjoj vika uživali. god. Mandina Vrsalović-Livaj. Na drugom rojenju mladoga mornara ki će van biti u starosti hrana. Na prvom rojenju mladu nevisticu koja će van zibat svu ostalu dicu.

zakaj sem pak tvoja. Svaki svojoj peču kupi. Uz njih su se bez glazbene pratnje kola igrala. Ubila te žalost moja. Ubila te žalost moja. šargiji i od šezdesetih godina XX. zakaj sem pak tvoja. 93 . harmonici. Poskočice karakterizira ritmičnost. Mlade su djevojke uz poskočice nasamo učile igrati kolo. Tako su se rađale mnoge ljubavi. a moj meni ne će. Svaki svojoj prsten kupi a moj meni ne će. a moj meni ne će. a moj meni ne će. Svaki svojoj čizme kupi a moj meni ne će. U nekim od tih pjesama nalaze se i elementi šaljivih pjesama. Ubila te žalost moja. Uz kola su djevojke i mladići pjevali ljubavne pjesme. svirali (dvojnicama) diplama. st. Poskočice su svojom strukturom najbliže brojalicama. Ubila te žalost moja. zakaj sem pak tvoja. Pokatkad su te pjesme svirane na glazbalima: fruli (ćurliku). usnoj harmonici. S vaki svojoj pojas kupi. zakaj sem pak tvoja. SVAKI SVOJOJ BARŠUN KUPI Svaki svojoj baršun kupi.To je najpoznatija bračka pirna pjesma koja se pjevala pred kućom u kojoj se pirovalo. Ubila te žalost moja. Uz tu glazbu igrali su djevojke i mladići.

154 (Mikovac kod Križevaca) VINJANSKO KOLO Mara: Lipo ti je u mom kolu. Zora. 23. str.-150. đel dušice đelema meni na ruku Narodne lirske pjesme. đel dušice đelema meni na ruku Ivan: Još je lipše oko kola đel divojko. 149. đel dušice đelema meni na ruku Ivan: Evo mi ga i još lipšeg đel divojko. Matica hrvatska. đel dušice đelema meni na ruku Ivan: Ja ću ti ga poljubiti đel divojko. 154 94 . Zagreb 1963. đel dušice đelema meni na ruku Mara: Vid u mene lipa oka đel divojko. đel dušice đelema meni na ruku Ivan: Ja ću ti je razmrsiti đel divojko.zakaj sem pak tvoja. đel dušice đelema meni na ruku Mara: Vid u mene lipe kose đel divojko. PSHK. đel dušice đelema meni na ruku Mara: Vid u mene lipa lica đel divojko. priredio Olinko Delorko. đel divojko. knj.

Antoneli Rebić. 155 95 . 13. divojko. u dolami vezena marama!155 (Donji Vinjani) Studentici Filozofskoga fakulteta u Splitu. digod u nedilju! U nedilju bija na livadu. 2004. poljubio. đel dušicu đelema meni na ruku… Između posljednje dvije kitice kolo stane. str. Bušić 1919. moje janje malo! Oj da sam ja tvoje janje malo ti bi doša i janje obaša! Neman kada. poljubio đel divojku. rođ. Ivan priskoči kolo i poljubi Maru i njih dvoje ponovo povedu kolo i pjeva se: Priskočio. ja te. bolan. u Vinjanima Donjim kod Imotskoga kazala Iva Rebić.Mara: U mene je čvrsta straža đel divojko. đel dušice đelema meni na ruku Ivan: Ja ću stražu preskočiti đel divojko. ne poljubi đel divojku. divojko. sv. 21. đel divojku. Rkp. moje janje malo! Imaš. janje. na vrancu ti zelena dolama. đel dušicu đelema meni na ruku Ivan: Priskočio. FF Split. gangaši u pratnji gangaju ljubavnu pjesmu Oj. đel dušice đelema mi na ruku Mara: Ne priskoči. đel dušicu… U Vinjanskom kolu prije svih ovih pjesama koje izvode plesači. ni vidio nisam! Vidio san tvoje konje vrane. moje janje malo: OJ DIVOJKO. MOJE JANJE MALO (ljubavna pjesma uz pratnju dipala) Oj.

Već ju j’ prala vijerna ljubčica. ali ljute zmije? Nit su vali nit mornari mladi. Da su zmije. str. Nij’ je prala va sinjemu moru. dite mlado. U patrijarhalnoj zajednici mladoženja i mlada su poštivali najstarije muško čeljade u kući.156 (Novi Vinodolski) IŠLA J’ DIKLA PO TRAVICU Išla j’ dikla po travicu. Zagreb 1972. Iznimno su emotivne pjesme žene koja ih u samoći pjeva čekajući da joj se muž vrati s privremenoga rada u inozemstvu. MH. Ali vile. Bilo je sramotno pokazivati ljubavne osjećaje muža i žene. dirljive su pjesme supruge prema mužu koji je otišao u rat odakle se često nije živ vraćao. Nit sušila na žarkom sunašcu. Već je ono Ive. Nit su vile niti ljute zmije. va grmu bi bile. 262. Već ju j’ prala v groznimi suzami A sušila na svojem srdašcu. Nij’ je prala majka ni sestrica. va gori bi bile. žela dikla travu Zlatna knjiga hrvatske narodne lirike. va moru bi bili. ĆA SE ONO USRID MORA BELI Ća se ono usrid mora beli.To je izvorno Vinjansko kolo koje se njeguje još od davnina i s kojim se i danas članovi HKUD-a “Seljačka sloga” iz Vinjana Donjih predstavlja na svim smotrama folklora diljem domovine. Međutim. Vzela srpac i platnicu. Jesu l’ vali al mornari mladi. Žela j’. sastavio Krešimir Mlač. Da su vali. 156 96 . Da su vile. Na njemu se košuljica beli.

Uspavanke izražavaju snažnu majčinsku ljubav prema djetetu. Majka djetetu u kolijevci pjevuši najdraže i najslađe riječi dok ga njiše da ga uspava. NI GA DOMA Nini. Poznaju ih sve civilizacije. NANI.Pri Budimu. U nekim suvremenim zapisima uspavanki opažaju se mitski elementi: srmali beša. treći meće zlatne jabuke itd. te bake i starija sestra ili brat. 97 . drugi pozlaćuje. Sama sebe ne pokvarim!” 157 (Čatar u Gradišću) Korjeni uspavanki sežu u prvobitne zajednice. primjerice. bere ruže Bere ruže i vijole Nabro jih je kanistricu i još druge polovicu Pak jih nosi prid kraljicu Kraljica se dobro zbrine Ča će malom darovati Daruje mu konja vrana i na konju divojčicu 157 Isto. Uz kolijevku se pjevaju i pjesme kojima majka budi svoje zlato jer je zora. na moru kovata. Čest je kršćanski motiv: anđeli ti na san dolazili. Da si sinka ne zagnjavim. Neke uspavanke imaju elemente romanci i brojalica. 262. Vu travicu na glavicu. pomozi mi. Majke su nekoć na dijete stavljale svete sličice i kipiće. ni ga doma U poju je. Maloj djeci se pjevaju pjesme dok su u krilu ili naručju majke. belom gradu. rjeđe očevi. ali i kao predmet protiv uroka. str. a bez njega je tužna zora. a iznad kolijevke na polukružni obruč nanizale bi razne predmete. mili. kovale je do tri kujundžije – prvi kuje. Te pjesme najčešće imaju elemente romanci i brojalica. Malom djetetu nad kolijevkom uspavanke pjevaju majke. Ća j’ nažela. Majke za svoju djecu podnose sve i obavljaju najteže zavjete. NINI. “Hodi. u Dalmaciji lijepe školjke koje su služile kao ukras i igračka djetetu. nani. Na miloga pogledala. to svezala.

za nju dao dva tovara blaga. Matica hrvatska i HKD Napredak. priredio Marko Dragić. sv. a iz groba progovara: Studentici Filozofskoga fakulteta u Splitu. treći meće alem kamen dragi. 13. epika. a dijete je žalilo da nije ono majka! JEDNO DITE MALO Jedno dite malo. pokraj kog se vidi večerati. 159 Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: lirika. grobe mili. majku dozivalo.Kako zlatnu jabučicu.159 (Trn kod Širokoga Brijega) Diljem Bosne i Hercegovine i Hrvatske Hrvatice kazuju potresnu pjesmu o siročetu koje je bez majke ostalo. 142. SPAVAJ ČEDO PRENEJAKO Spavaj. Trgovac je bešu donosio. Majka se djetetu iz groba javila i govorila da ide kući majci novoj. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. Beša ti je u moru kovana. drugi pozlaćuje. naspavaj se u šimšir bešici. kovale je četiri kujundžije: Jedan kuje.158 (Bogomolje na Hvaru) SPAVAJ. 158 98 . ovd’e su mi mamu skrili!“ Grob se otvora. na grob istrčalo. babo bešu sinu kupovao. u Bogomoljama na Hvaru kazala Anka Godinović. retorika. 49. da se ljulja čedo prenejako. Kad je dite znalo. spavaj čedo prenejako. Sarajevo 2006. Ljubici Rudan. knjiga 4. 2004. a kad je dijeto saznalo na grob je kleknulo. str. FF Split. Rkp. bez majke ostalo. iglicom kopalo. 2004. prstićim po grobu: „Otvori se. str.

161 Vidi: Marko Višić.161 Naricaljke su pjesme koje se nariču nad pokojnim. a ti kad si prala. Ramo moja. / taticu pitalo: / “Tatice. nakl. prigodnih lirskih epiteta. Kad mi kruva daje. TUŽALJKE) Naricaljke (tužaljke. / siroče ostalo. svega ga podere. Vl. str. nav. a ti kad si prala. Stipe Botica. dj. 9. tužbalice) su poznate još od najstarijih civilizacija. Iznimno tužan lirski efekt postiže se višestrukim upotrebama asonancija. Sarajevo 1992. Namijenjene su oplakivanju pokojnice ili pokojnika u domu.. Biblija i hrvatska kulturna tradicija. Franjevački samostan Rama Šćit i Matica hrvatska ogranak RamaProzor. Neke su hrvatske tužaljke biblijske provenijencije. Drevni Egipćani i Mezopotamci pjevali su himne-tužaljke razorenom hramu ili gradu. str. godine: Jedno dite malo. ti bi medom namazala!”160 (Gmići kod Prozora) NARICALJKE (TUŽBALICE. str. od korito lupa.-77. Kad mi glavu kupa. ti si sačuvala. alegorija i drugih stilskih figura. / po selu skitalo. 99 . metafora. tamo imaš mamu novu. 162 Usp. ti si milovala. Zagreb 1995. 160 Po mnogim krajevima pjevane su slične pjesme. 76. svome domu. 94. sine. Kad mi rublje pere. Snažno su bolne ali i dostojanstvene. tatice.” “Ta mi mama nije mila. U zaleđu Zadra zapisao sam 1979. / di je moja mamica?” Marko Dragić. kao što si ti mi bila. a ti kad bi dala.162 Naricaljke su komponirane osmeračkim ili deseteračkim stihovima. na pogrebu i na grobu.“Iđi.Hrvatske narodne lirske pjesme iz Rame. anafora. broji zalogaje.

niti ima snaše odabrane. moja jabuko zelena.Majka oplakuje svoga sina – jabuku zelenu koja nije dozoriti mogla. divojke se udavati ne će. gdino nema gajdi i barjaka. požurio. drago srce moje. što odmami jedinka od majke! Oj težaku mile majke svoje. već se ovdi i plače i cvili. poranio. i sad si mi. Oj. sakupio sve svate žalosne. mile majke mili mladoženjo! Majka te je jedva dočekala. zlato. / tko će dadi poslove raditi. Majka nariče jer joj je sin sakupio sve svate žalosne / gdino nema gajdi i barjaka. jaoj moje momče neženjeno. pa si rano. od svatova nisi sebi snašu odabrao. Ti si mene. Kroz cijelu je pjesmu majčin žal što nije dočekala da oženi momče neženjeno i proklinje crnu zemlju što odmami jedinka od majke. prosto ti ne bilo. A što si mi zlato požurio? Nije vrime. / tko će dadi konje dovoditi. / što si tako ucvilio majku! / Tko će starog dadu zaminiti. jedinče. još je rano svatove kupiti. / već se ovdi i plače i cvili. zlato. vridno srce mile majke svoje. vridno srce i vridnoćo moja. jedinče. privario. zlato. srce. koja nisi ni dozriti mogla! Jaoj. što si tako ucvilio majku! 100 . moja jabuko zelena. Iznimno su dirljiva i majčina pitanja sinu: Oj. / tko će dadu do smrti braniti? Na koncu majka mrtvoga sina moli da se okrene ma na koju stranu i požali žalosnicu ucviljenu majku svoju: Jaoj. drago srce moje. koje majka oženila nije! Crna zemljo. / niti ima snaše odabrane. koja nisi do vrimena došla.

Hrvatska usmenoknjiževna čitanka. seko moja i pozdravi Matu moga. 1943. a njegova se kuća porušila i po njoj raste mahovina: Mila moja. FF Split. Sve se kuće popravile i nanovo sagradile. 2006. 96. seko moja. žalosnicu ucvilitu majku. Njegova se porušila i po njoj raste maovina. 164 Nekoliko je studenata Filozofskoga fakulteta Split u Imotskomu 2004. tko će dadi konje dovoditi. 8. tko će dadu do smrti braniti? Ne brineš se. seko pitat: “Šta je novo u Merčepin?” Ti mu kaži. Sestra oplakuje umrlu sestru moleći je da joj pozdravi upokojenoga muža Matu i poruči mu da su mlađarija po svijetu rasturena. Kako ti se sažalit ne more što te tvoja tako moli majka? Okreni se ma na koju stranu pa požali žalosnicu svoju.164 (Imotski) Vidi: Stipe Botica. tko će dadi poslove raditi. i 2005. g. kuće su se popravile i nanovo sagradile. godine zapisalo tu naricaljku. ti si uvik dobra bila i mene si razumila. Zagreb 1995. a kazala joj je Iva Šerić (rođ. seko moja: “Mlađarija podgojena i po svijetu rasturena. drago srce moje. Istu je naricaljku u Ogorju 2006.163 (Otok kraj Vinkovaca) U nekim naricaljkama se preko pokojnika šalju poruke najdražima koji su prije upokojeni. zapisala Željana Rončević. str. što si tako ucvilio majku. g. 163 101 . On će tebe. 97. Ti odlaziš.Tko će starog dadu zaminiti. sv. str.) Rkp. Školska knjiga.

102 . g. njihove naricaljke nisu zabiljžene. Te su pjesme iznimno potresne. A moj grade razoreni! Evo iđu blagi danci. 2006. A moj brate. FF Split. diko moja. Rkp. 165 U Zmijavcima kod Imotskoga 2006. Gudelj. gdje i danas živi). 4. obojica pala od gelera. a kazala joj je Pavica Tonković (djev. 1934. Di je lipa mladost tvoja? A moj bore.Do bola je dirljiva naricaljka sestre za mrtvim bratom kojega metaforično naziva borom povaljenim i gradom razorenim: A moj brate.165 (Zmijavci kod Imotskog) Premda se kazivači prisjećaju da su nekoć kod Hrvata u Hercegovini postojale narikače. g. 96. Skupljaju se u sastanke. vidit nema. Ni u crkvi ni u kolu. Mladi momci i divojke. Kad je borba na Odžaku bila i mene je tuga zadesila. KAD SE SJETIM ČETRDESET PETE Kad se sjetim četrdeset pete. Tebe brate. Imala sam muža i djevera. Jadna ti je sestra tvoja. Ni u tvome bilon dvoru. RODOLJUBNE PJESME Zbog nenarodnih vlasti koje su represijom sprječavale nacionalni i vjerski ponos do naših je dana vrlo malo sačuvanih rodoljubnih pjesama. str. povaljeni. sv. Gizdaju se mladi momci. tugo moja. Oba mrtva ležaše na travi. zapisala Tihana Cvitanušić. rođ. same suze iz očiju lete. u Zmijavcima.

priredio Marko Dragić. 103 . Lorca. svekrvica mene mladu zove: “Odi nevo. retorika.glave su im okrenute Savi. Neke od tih pjesama pripadaju usmenoj lirici.) sadrži 250 latinskih i 50 njemačko–latinskih svjetovnih i religioznih pjesama. Matica hrvatska i HKD Napredak. Tema je romanci 166 Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: lirika. Svake noći moja majka stara. Romance u pisanoj književnosti imaju epske elemente. Romance su pisali mnogobrojni svjetski pjesnici. nikom ništa nisam kazivala. S. Sarajevo 2006. knjiga 4. što miluju materine ruke!” To izusti i dušu ispusti. spominjući Iliju i Luku.” Jedno jutro prije rane zore. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. 161-162. a usmene romance ih vrlo rijetko imaju. Tri godine mučila sam muku. vidi djece moje. st. Moj Ilija zagrlio Luku.166 (Žepče) 6. ROMANCE Nazvane su prema španjolskom el romance što je značilo španjolski narodni jezik za razliku od latinskoga. Svojom sam ih rukom pokopala. sokolovi sivi. primjerice F. Harambašić. g. S. kao i hrvatski pjesnici među kojima su A. preko njega prebacio ruku. G. epika. do koje sam u kolu igrala. Zbornik lirskih pjesama Carmina Burana (oko 1230. Zbornik španjolskih usmenih pjesama Romancero (konac XIII. Kranjčević i drugi. Snažan je utjecaj toga zbornika na svjetsku poeziju. sa svojom se djecom razgovara: “Djeco moja. vidi moga Ilije i Luke. dođ’te majci ako ste mi živi. str.) ide u najznačajnije zbirke svjetske usmene poezije. Djevera sam po ruci poznala.

priredio Olinko Delorko. 1484. 1995. MH. tri Rečana i još jedan černi Moro.”168 (Iz Istre) Usmene lirske pjesme. i odnesal Mari krunu. tanka boka. ter pomislih: Bih liš bil za divojku? Bar sad bih. 43. hladan vetar od Levanta. Zagreb 1963. JOŠ POIDOH RAVNIM POLJOM Još poidoh ravnim poljom susrite me devojka. Našal ju je černi Moro. visoka. i govori lipa Mare: “Volila bim krunu zgubit. 23.167 (U Zadru. SHK.) MARINA KRUNA Popuhnul je hladan vetar.” Šli je iskat dva Bakrana. Matica hrvatska. Zora. knj. ki bi meni krunu našal. 168 167 104 . PSHK. neg ne bih. str. 37. 4. dva Bakrana. Zaš ja dam da m’ ju dadu? Pojdoh sam da se minem. Zagreb. Još mislit. kruno moja. Sprogovara lipa Mare: “Ajme meni. Njihov je ritam ubrzan i vedar. Narodne lirske pjesme. leh černoga Morca ljubit. XI.najčešće ljubavna. a na bili rumena. str. priredio Stipe Botica. njegova bim ljuba bila. Mnogobrojne romance raznovrsnih motiva kazivači i danas kazuju.

Mnogi etnolozi Marinu krunu smatraju jednom od najljepših hrvatskih usmenih lirskih pjesama. junaku je na konju dodala. str. svojoj miloj majci govoraše: “Majko moja. Pavao Ritter Vitezović prvi se osvrnuo na pjesmu Marina kruna ukazujući na domoljublje u njoj jer Mara je Hrvatica. da ti od sunca ličce ne gori. 78.) POKRI. a černi Moro Mađar. SHK. 78. jada velikoga. 171 Isto. Usmene lirske pjesme. u konderu vode tere napoj trudahna junaka. ćerce.” Ufatila u konderu vode.) 169 170 Isto. divojak željan. str. trudan junak kroz goricu prođe. da te od draga žeja ne mori. crne oči tvoje!”170 (Kotor. str. MH.” Majka ćerci tiho govoraše: “Crpni. DJEVOJKO. st. od truda se na mač naslanjaše. st. djevojko. a od sunca štitkom zaklanjaše. a od sunca štitkom zaklanjaše. priredio Stipe Botica. početkom XVIII. bijelo mu lice sagledala: “O junače. ma mu nemoj lica sagledati. koprinom kose da ti od sunca biser ne puca. vode žedan. Zagreb 1995. KOPRINOM KOSE Pokri.169 TRUDAN JUNAK KROZ GORICU PROĐE Trudan junak kroz goricu prođe od truda se na mač naslanjaše. početkom XVIII.171 (Korčula. 210. Divojka ga s prozora gledaše. 105 .

Jubavi. 106 . Isto. na vrane konje. str. početkom XVIII. ni tebe ni mene. ni tebe ni mene ne bi ogrijalo.UTICALI SE GOSPODIČIĆI Uticali se gospodičići uz ravno poje. jubavi. JUBAVI! Jubavi. Petrova majka Boga molila da Petra konjic najbrži bude prid gospodinom. str. šta si mi skončala cvit moje mladosti. vrag ti odni kosti. jubavi. Da nije jubavi ne bi svita bilo. ni tebe. 119. st. moja bila vilo! Da nije jubavi ne bi sunce sjalo. da te ne bi bilo. ni mene. moja bila vilo!173 (Split) 172 173 Isto.) JUBAVI. 78.172 (Korčula. meju družinom.

Zagreb 1909. Književni krug Split.175 (Šibenik) 174 Tu je pjesmu zapisao Ferićev učenik Marko Bruerović (Lion. ali tudje krade. da ga je ubila.) u Bosni. Što ti ubi u gori čobana. Iz oblaka tri strile puknule: Jedna bila na moru trgovca.-20. I pravo je. Treća ubi u gori čobana. 175 Hrvatske narodne pjesme. 19. Knjiga peta. Slađi je cjelov od meda. Ženske pjesme. MH. tudje preorava. a drago prodaje. Sveska prva. I pravo je da ga je ubila. I ubila na moru trgovca. Pjesmu Sidila moma kraj mora navode mnogi antologičari. Je li što slađe od meda. Momica moru govori: “Je li što šire od mora. Ribica momi govori: “Šire je nebo od mora. Split 2007. knjiga prva. Krivo miri.SIDILA MOMA KRAJ MORA Sidila moma kraj mora. 107 . 1823. Svoje pase. Je li što draže od brata?” Ribica glavu promori. pak se naoblači. st. str. Nikola Andrić. vjerojatno u Travniku gdje je bio francuskim konzulom. 46. da ga je ubila. Mihovil Pavlinović. 104. Što je pukla na sinjemu moru. Botica (1996: 97. Što ubila na polju volara. uredio Dr. koncem XVIII. Mlač (str. I pravo je. Druga tuče na polju volara. Svoje ore. str. S.). oko 1770. priredio Stipe Botica. Draži je dragi od brata!”174 STRIJELE OSVETNICE Bilo vedro.). primjerice K. Pjesma je objavljena i u: Hrvatske narodne pjesme.. – Cipar.

ko će mene sirotu uzeti. Ja sirota na ovome svijetu. BALADE Balade su nazivane prema provansalskom balar što znači plesati i prema keltskoj riječi balad koja znači usmena (narodna) pjesma. Mila majko. 89. 108 . svak će reći ja sirotu neću. Školska knjiga. grožđe iz Mostara. cukra. str. nove ribe. nemoj mi umrijeti.NA UMORU DJEVOJAČKA MAJKA N umoru djevojačka majka. Hrvatska usmeno književna čitanka. U 176 Stipe Botica. kave iz svakog dućana. Zagreb 1995. nemoj mi umrijeti.”176 (Ervenik Gornji kraj Knina) Pakovačka narodna nošnja 7. svake ću ti ponude doniti: suvi šljiva sa sirovi grana. ali njena kćerka govorila: “Mila majko.

Već u bašču pod žutu naranču. puno ašikujte! U Stambol je kuga udarila. Anuša). Nit je meni zima bez jorgana. nasilnim prelascima na islam. Nit je meni tvrdo bez dušeka. Neke od njih pjevaju o: povijesnim osobama i događajima. Nit je meni nisko bez jastuka. 109 .-XIII. itd.) jedna je od najstarijih i najljepših balada. Rano rani jedinkova majka. Najčešći su akteri u hrvatskim baladama Ivo i Anica (Ane. Rastavila jedinka od majke. Raznovrstan je tematski svijet balada. Rijetke epske epizode u funkciji su pojačavanja lirskoga tona. I sinoć je dvoje rastavila. Ivo i Mara (Mare.baladama su pretežito lirski ljubavni motivi. U đulbašču pod žutu naranču. Ona iđe u zelenu bašču. Jer su teške djevojačke kletve. Pa dozivlje Sarajke djevojke: “Malo rad’te. o moriji (kugi) koja je pomorila Mostar. Balade najčešće pjevaju o nesretnoj ljubavi čiju je tragiku izazvala mladićeva (ili suprugova) majka. Ne da majka u groblje kopati. nek ne ostavljaju. Već pozdravi sve moje jarane: Što gledaju. Velik je broj iznimno potresnih balada koje i danas kazivači kazuju. bratovim sirotama. A rastavlja i milo i drago. Maruša. Završetak je balada tragičan. Škotska balada Edward (XII. Sve pomori i staro i mlado. smrtnom madežu. Ona zove svog jedinog sinka: “Je li tebi crna zemlja teška? Je li tebi tvrdo bez dušeka? Je li tebi nisko bez jastuka? Je li tebi zima bez jorgana?” Iz groblja joj nešto odgovara: “Nije meni crna zemlja teška. st. Marija). ŠTO GLEDAŠ NE OSTAVLJAJ Leti vila priko Varadina.

pozdrav Božju njima je nazvao. Zagreb 1909.”177 (Mostar) ČUVA OVCE IVO I ANICA Čuva ovce Ivo i Anica. sveska prva. da ga majka ženi. kod Ivana. Književni krug Split. majka ti je rekla.” Hrvatske narodne pjesme. 146. pa mu našla Gabelku divojku: od Anice i lipša i viša. Jedno drugom viru uložili da se nikad privariti ne će: tvrđa vira nego mramor stina. svog jedinog sina. da on saje.” Tada Ivo njemu progovara: “Uzalud je i lipša i viša i ruhom svojim bogatija. Kad komšija kod Ive došao. Oni njemu pozdrav prifatili. dio drugi. visoku planinu. Za to čula Ivanova majka. i divojku majka ti je našla: od Anice i lipša i viša i ruhom je od nje bogatija. (romance i balade). 85-86. Split 2007. Ivo. do Boga se čuje. uredio dr. ženske pjesme. Tad govori komšija Ivanu: “Ajde. 177 110 . Nikola Andrić. knjiga prva. Ivanovoj majci govorio: “Tvoj je Ivan tebi poručio da on Ane privariti ne će. Tiskara Hrvatske stranke prava d. u Kunari.Kad uzdahnu. od Anice i ruhom bogatija.-147. priredio Stipe Botica. Ne dolaziše devet godin kući. Mihovil Pavlinović. pod naslovom Djevojačke kletve objavljena i u: Hrvatske narodne pjesme. str. visokoj planini.” Komšija se nazad povratio. str. d. Majka sprema svog prvog komšiju u Kunaru. knjiga peta. Pjesma je. skupila i izdala Matica hrvatska.

a seke mi kolo ne ufate!” Kad su došli da Ivana zovu. moja mila majko. ona se je svom Ivanu uputila uz Kunaru. Ivo. sine. Tad govori Anica divojka: “Ajde. od Anice ruhom bogatija.” Tada majka Ivu zaklinjaše svojim mlikom kojim ga odgojila: “Ajde.” Tada Ivan majci govoraše: “Uzalud je. sine Ivane! Zar ti nije zlato omililo?” Kad je majka vrata otvorila. Ugledala svoga mrtvog sina 111 . kad te majka zove!” Tada Ivo Anu poslušaše i Aninu košu obukaše. mliko materino!” Opet Ivo majku ne posluša. onu košu što je Ane vezla. sinu govoraše: “Ajde. moja majko.Kad je majka aber razumila. svojoj majci ona sritno doje i ispriča što se dogodilo: da je Ivo mladu privario. Tada Ane odma za njim poje. budit dok mi braća kavu ne popiju. Majka Anu s devet ključa zaključa. majci svojoj on je govorio: “Nemoj mene. visoku planinu. ugazila u krv do kolina. Tada doje majka da ga zove. Kad izašla. Kad se Ivo s vinčanja povratio. majka da te ženi. Ivo. vrata im se otvorit ne dadu. Ona budi svog Ivana sina: “Otvori mi. da svatove Ivine ne gleda. ja Anicu privariti neću. našla sam ti Gabelku divojku: od Anice i lipša i viša.

Ko voli ružicu rumenu. oba meni draga. neka vodu pije. i Ivana spustiše na zemlju. Ko je žedan. Bog joj dade grome i topove. Mara njima jeste besidila: “O bora vam. Kad izašla. sprovod zaustavi. a seke su kolo zastavile. ona razbi devetera vrata. 72. a Anica Boga je molila: da joj dadne grome i topove. 112 . tu jabuka.178 (Rumboci u Rami) ŠUJIĆKINA MARA Pasla ovce Šujićkinja Mara. Mrtva tila u greblje ponili. Svatri tila u greb ponesoše. str. Gabelka je pismo ostavila: “Kad je s mene. oba mlada.-74. više ne ustade. vodu pije a pokoj pridaje. Jer tih tila nikad ne će biti. Tuj tunja. nek se kiti a pokoj pridaje. ispod nogu voda je provrla. u zemljicu svatri pokopaše. Mala nakladna kuća Sveti Jure. Pasla ih je ispod Malovana. da razbije devetera vrata. nek nije ni mene!” Tad su braća za njim zaplakala. dva Jakšića mlada. živa pade. Baška Voda 1995. Povr glave ruža je procvala. Oba mlada. oba Mari draga. S njom pored dva Jakšića mlada. ne mogu vam obim biti ljuba! 178 Marko Dragić. Ona pade po njegovu tilu.i uz njega Gabelku divojku.

Obadva se pinom zapinila: Pero bilom. a Pero dopade. Drugi nosi burmu od Nikole. Sve troje ji bilo preminulo. pokojna mu duša! Vadi Mara nože okovane: “kad je s mene. Gleda Mara u Perine oči: Umro Pero. Okrećite podno Malovana Ja ću kretat povr Malovana. Među njima Šujićkinja Mara. Tri žalosne zakukale majke. Koji meni ponajprije dođe. Kad su bili na po Malovana. Zakukala Nikolina majka: “Ovo jeste moga Nike burma!” Zavikala mladog Pere majka: “Ovo jeste mog Pere pero!” Izletila majka Marušina: “Ovo jesti Marina marama!” Trče gledat prižalosne majke. Treći nosi vezenu maramu. Kroza zemlju ruke sastavljali. Koji meni malo potlje dođe Onoga je vezena marama!” Kad ujutro malo osvitalo Mara krenu povr Malovana. Nikola krvavom. Izletiše prid žalosne majke. pokojna mu duša! Pođe gledat u Nikine oči: Umro Niko. Onoga je Šujićkinja Mara.Okrećite bile ovce svoje. Kad dođoše uvr Molovana. nek nije ni mene!” Naletiše tri gavrana crna: Jedan nosi pera od Perine. Kad ja manem vezenom maramom. Niko pade. Tu su majke zakopale sinke. Poletite dva Jakšića mlada. 113 . Braća krenu podno Malovana.

Nakon smrti dvoje mladih ljudi iz pjesme. Godine 2008. knjiga prva. Rkp. Tko je žedan neka vodu pije. Rose i Mladen bili su iz Biokova. Rose se mogla udat u grad za poštara. ožujka (na Grgurevo) 1939. Oko nji su vodu navratili. studentici Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu 179 114 . Na kraju majka proklinje sebe što se miješala u ljubav svoje kćeri. Podace je obavila koprena tuge i žalosti. Usp. Neka njima pokoja nazivlje!179 (Tomislavgrad) ROSANDA I MLADEN Desetine su studenata fragmentarno zapisali baladu o Rosandi Visković i Mladenu Andrijaškoviću. selo Podaci. FF Mostar. veljače 1968. godine. Mihovil Pavlinović. a Rose mu nije smjela pisati jer joj mater nije dala. rekao joj je da će se ubiti ako ona ne želi bit s njim. Toga dana je rekao težacima da mora obaviti važan posao. Kada se vratio. Tako na kraju ubija sebe i nju.U rukama im zelene jabuke. Tko je željan neka voća jede. Ganut tom tragedijom Dinko Bekavac spjevao je 941 stih: 180 Zapisala Josipa Bagarić 2004. Tragedija se dogodila 12. Oko nji su voće posadili. Hrvatske narodne pjesme. 180 Tonka Bulić rođ. u Tomislavgradu. Šinković zapisala ju je u Splitu 14.). 378-381. On je otišao u vojsku. 1927. 2004. dala ju je Jeleni Markoti. Nekoliko ljudi željelo je poslati poruku svim roditeljima kako se tragedija ne bi ponovila nikad više. godine. Split 2007. Književni krug Split. priredio Stipe Botica. Kazala Ilka Križanac (rođ. str. ali nije htjela jer je voljela Mladena.

niz tebe to Jadransko more. baš trideset devete godine. al za tobom moje srce vene. Prolazeći dani i sedmice. vjeruj meni neću ti pobjeći. On bijaše rumenoga lica. pođe da se javi zlatu svome: “Ti si Rose nevino za mene. moj Mladene i srebro i zlato. Viskovića Mara. Imala je suviše mladića. Od kada su te tvoje visine. Ti ćeš momče poć u vojsku sada. Nemoj dušo da ti srce pati iz vojske ću ja tebi pisati. visoko se nad more nizilo. dok se vratiš čekat ću te mlada. te mu tako govori ozbiljno. koju je ona navela u svome seminarskom radu iz predmeta Hrvatska usmena književnost. Od ljubavi ne razumin ništa.Divno brdo Biokovo milo. momče primi pismo do vojnice. Divnu ćerku. Rosi biše petnest godinica. Ante žena. a sad ju je majka izgubila. Te se desi dragi pobratime. kao sunce kad sja iza gore. kao što je ovoga vremena.” Mlada cura sinpatično zbori. kad pomislim meni srce gine. da se s tobom ne pozdravim vruće. S tebe divan pogled je na more.” A mladiću ove riječi mile. U Podocima selu malenome Makarskom srezu velikome Na dvanaesti ožuljka mjeseca Slušaj dobro golema udesa. mlado moče u vojsku se sprema. Nije stalno već mu ona veli: “Poslušaj me mladiću veseli. Rosanda joj ime. a kamoli ljudi omrzili. te se nije često sastajao. Sad drugoga razgovora nema. kao kita iz pitara cvića. Vjetrovi ih nebi odnosili. Nema mira on u srcu svome. jednome se mlada obećala. Ja ne mogu da pođem od kuće. nemoj dati volju dušmanima. na rastanku mladiću govori: “Što smo rekli misli samo na to. ispod tebe morske pučine i po tebi te visoke gore. Naokolo gradovi i sela. ja sam dite od petnest godina. A i on se ozbiljno držao. 115 . Samo budi kao što sam i ja. u srcu se momku usidrile. neostala majka nevesela. Andrijašković se zovijaše. divnu ćerku Mara je gojila. ako si ti mladić od riječi. Svima momcim ona hvalu dala. Jer on misli to dite nevino.” Jer mladiću Mladen ime biješe.

” Još mu Mare sto dinara daje. Ali majka nije vjerovala. Kitu cvijeća još ćeš ti primiti Koja će te dragi veseliti. Još evo ti maramice ove.Rose prije neg se s njim rastala. ti ostala kod majčina dvora. on Rosandi sitno pismo piše. Na ti dragi čarapa dva para. s tobom se rastajem. “Oj Rosando jutarnja danico. da je prošla cijela godinica.” “Rose draga. u carevu vojsku odlazio. te se sjeti kada sam ih dala. ovaj novac mali.” Za bijele se ruke uhvatiše. Mladen htjedne da neće primiti. Ti ćeš dragi morem putovati. u vojnicu kada si otiša. novac dušo tebi će trebati. “Evo dragi tebi sto dinara. naša ljubav da ostaje šala. Ja sam majci odgovore dala. na darovim koje si mi dala. U svom srcu nema mira više. te se sjeti ka smo se rastali. Ti znaš dušo da sam prenejaka. Ni dan danas nisam je otkrila. Da ti meni sitno pismo pišeš s dana u dan na ljubav pristaješ. Sinoć dušo s tobom se rastao. Rose ima osjećaj još više.” Iz vojnice Mladen Rosi piše. te se sjeti ti Rosande svoje. srdačno se mladi pozdraviše. A Rosa stade govoriti: “Primi dragi.” Od kuće se hladan uputio. ja ti drugog ne imadem dara. ovo cvijeće moraš pogledati. Ako dragi ti za menom patiš. mnogo tebi hvala. Čini mi se ne vidim tvog lica. za tobom mi vene moje lice. već nad menom nadzora imala i jednoga me dana preobašla i sakrita pisma mi je našla. 116 . Draga dušo kojeg si mi pisa. ja sam našu tajnu ljubav krila. otkrila se ljubav šta si krila. Primi pozdrav od odlaska moga. divno ga je mlada darovala: “Mi ćemo se dragi sad rastati. tebe neću ostavit nikako. utjehu će tebi cvijeće dati. sada Bogom. tebe ljubim i više nikoga. Na pismo mu cura odgovara: “Moj Mladene srce iz nidara.” “Te mi kaže nesretnice mila. Dugo imaš ti u vojsci stati. ali mi je to doznala majka. na rastanku desnu ruku dao. Ja sam išo preko sinjeg mora. Ali šta ću kada mora biti tako. samo ne znam što ću tebi dati.

Al ću isto prvo poginuti. nego ću te ja Mladenu dati. uze pero te rođaku piše: “Poslušaj me Slavko rodijače. Bolje ti je u dućan sa knjižicom. hitno ga je mladić otvorio. proklet bio ko nam ljubav krati. a nećeš se težakinja zvati. kad ne mogu. srce iz nidara. Ja imadem dosta da ti pišem. već on prati šta mu Rose piše. suzama ga Mladen okupao. željo srca moga. Koji želi tebe oženiti. Ja se moram od tebe rastati. Pismo ode Rosanda ostane. ja se mlada neću udavati. Rosanda te ljubi sve do groba. ti imadeš mladoga poštijera. kako moje mlado srce gine. Boga moli za svoga dragana. Ali. tvoja majka Mara? Bog jedini neka majci plati. al na srcu ona nosi rane. nego poći drugu ja ljubiti.” “Još suviše mene majka psuje. Ti se možeš za suca udati. sve ne mogu da ti opisujem. ne izgubi sreće. zlato. kad od tebe moram da se dilim. Na Rosandu on misli sve više. Ja sam tvoja al mi neda majka. Kad tvoja nemogu ostati. na te mislim te ne mogu više. a ti dušo imaš djevojaka. Moj Mladene. sa poštom ga mlada opremila. Dragi Bože. pismo čita te ga on zatvori”. ja te ljubim a majka mi ne da. Zašto sam te odgojila majka. ti se moja ćerka nećeš zvati.Rađe će te majka pokopati. da ti ljubiš jednoga težaka. Nemoj dušo više mi pisati. a moje će uvenuti cvijeće. šta će od nas.” Kad Rosanda pismo napisala. moje srce bez prestanka plače. neg u polje da ideš sa britvicom. Do pola ga nije pročitao. Pa se misli cura svakog dana. Tako Mladen sam sobom govori. On ne misli tako ništa više. Ako hoćeš Mladenu pisati. Bože vidiš s velike visine. Već oproštaj ja ti šaljem mili. 117 . šta ću činiti. sa knjižicom u dućan hoditi. Ako hoćeš kćeri da se vjeraš. dobro biti. šta volim ljubiti? “Oj Rosando. da me više ne napada mati. zašto ona našu ljubav krati. ćeri. i s njim će ti. Još mi srce u grudima preda. Pismo Mladen kada je primio. Ti ćeš sa njim u gradu živiti.

zadnje pismo meni Rose piše da ja ne smim da je ljubim više. da ti pratiš da ne zaboraviš. te mladiću odgovor je dala: “Ima dušo nekoliko dana. kako je? I što mi je od Rosande moje. Slavku mlada progovori tada: “Slavko moga Mladena pozdravi. sve sam ti pisao. da ga neću mlada zaboravit. Nek on meni ne piše nikako.Od kada sam od kuće pošao. iz sveg srca žalosno uzdiše. svom rođaku odgovor je dao. Kada bi ti drugu oženio. najmiliji pozdrav tebi dava.” Slavko mladu djevu poslušao. mlado srce malo mu se smiri.” Kada Mladen ovo pismo primi. da je meni rekla stara nona: Rose draga ti otvori oči. u sakrito Rosi ga odnio. sve na veće da svoj život gubi.” Slavko pismo kada je primio. Dan za danom prođe godinica. On je vazda živio u nadi. Vidi Rose što u njemu piše. Kada pišeš javi mi. Prve riječi ti ćeš meni dati. Niti ću ja veselja imati. nek je majka veće ne napada. sama sebi smrt će zadati. ne misli se više. ja radosti još nisam imao. jer ja znadem da ti nije žao. Već ne može da stoji od jada. Mladen kralja vjerno oslužio i zdravo se kući povratio. iz vojske će brzo Mladen doći. kad on dođe da ćemo mi lako. Zato Rosi neću pisat sada. Da nju neće drugi uživati. Dragi rode. a da ona mene isto ljubi. mlada će te Rosa čekat mirno. Rosanda te od srca pozdravlja. Samu djevu u kući zateče: “Kako si mi golubice reče. psuje li te veće draga mati?” Suzicama Rose okupana. dok ti meni odgovor ne vratiš. Slavko rode. Slavnog kralja da ti služiš virno. a Rosandu mladu ostavio. Da od majke napadaj imade i da mene ljubit je ne dade. Jer mi kaže Rose da ti javim. Bože šta mi sada Rosanda radi. Rosu mi pozdravi i opširno pismo meni javi. 118 . I u pismu ovako mu piše: “Rode mili. te i druge prođe polovica. Istog dana kada kući dođe. nema mira on do Rose pođe. tvoja ljubav Rose će se zvati. Ako Bog da da se zdravo vratiš.

šta si svojoj majci obećala. Ko da joj je dvadeset godina i Rosa je za mene sudbina. pazi dobro što je majka rekla!” Rose mlada momku progovara.” “Majko draga. da do njega ona dođe mlada. Da vam vaša mladost tako pati i da će te sami smrt zadati. a krasan je život odgojila. sami sebi mi ćemo smrt dati. Rado bi se majko utopila. Na stranu mi ostavi svakoga. Rose draga kad ti oćeš tako. Mladenu je tada govorila: “Moj mladiću Rosu mi ostavi. Tvoje srce nemoj da ti pati. Srce naše ne može da pati. s njim se nećeš sastajat nikako. da se ona ostrani od svega. Rose slike napraviti mora. crna će nas uživat zemljica!” Na to se je Mare nasmijala i Mladenu odgovor je dala: “To su momče stare poslovice. što mi kažeš to nije istina.” 119 . ja Rosandu neću udavati. I mnogi su tako govorili. otplovit će preko sinjeg mora! Dragi otac Rosi piše sada. Sa Mladenom ti si se sastala. nego ja drugoga ljubila i najprje da će se desiti ne budem li moći ja njega ljubiti.” Stara dragu ćerku razumila. ti ne slušaš šta ti kaže majka. Vrijeme svoje kad bude imati tada će je majka udavati. ali nisu ništa učinili. Moja Rose još je prenejaka. drugu nađi te se s njom zabavi. da će vaše uvenuti lice.” Progovara sad Mladen polako: “Slušaj mene od Rosande majko. moju Rosu ti nećeš ljubiti! Već te molim i to bi ti mora. ja joj ne dam da postane majka. Kada ih je skupa ugledala. ja ću ljubit što mi srce želi. ti mi slabo veliš. Ti si Rose krasan život stekla. svojoj ćeri Mara progovara: “Kćeri mila nesrećo nejaka. dok evo ti njena majka Mara. nego none svoje majke mile. tvoja kćerka da je prenevina. Nemoj momče o tom govoriti. u Americi da dođe do njega. Svršila je sedamnest godina. Dok je bolje to tvoje noselje. samo ljubim ja Mladena moga.S njim se nemoj često sastajati ako majci želiš život dati. da ti pođeš iz mojega dvora. već našega neće biti lica.

ja odlazim sad od kuće tvoje. tada. milo moje zlato. Dođi draga do bijele crkvice. Putujući njima Mladen veli: “Čujte me. te se mlada od njega rastala. nediljica sveta kad će doći? Ljubav moju s Rosom da sastavi. prosto su se pucanju čudio. al se je isto doznalo. da je mladić te noći pucao. te zapjeva on pjesmu veselo: “Tužni dani. moj Mladene. Na kog mislim imadem vremena i baš sutra taj posao opremam. da će moja biti Rose mlada. nedjelica sveti dan će doći. Pet hitaca u zrak upalio. Vi tad poso nastavite.Kad je Mladen staru razumio.” Ove riječi Rose momku dala. ponedjeljak sretni dan će doći. Tako kao što smo pogodili. radnik posa mora da ostavlja. Ja taj dan neću s vama biti. nikad neću ono zaboraviti. Mladić dođe kući polagano. Mladen ode polako kroz selo. dobri prijatelji. u tome se mladić veselio. ovako je njoj govorio: “Kad si znala da mi je neš dati. od tebe sam ja novac primio. neku zemlju da idu kopati. uredite prijatelji mili. a nisu je jošte dovršili. ove tamne noći kada prođe. te čovjeku rađu uredite. važan posa moram opremiti.” Iz džepova lervorver trgao. Koju jesu bili pogodili. koja neće nikad nas rastaviti. pjevajući iz njega je pucao. gospođo. Što si rekla to nosim u glavi. Rosandi je mladić govorio: “Rose draga. noć se pribilžava. crne moje oči. Dan prolazi. te sutradan.” Rose momku odgovara na to: “Poslušaj me. Kada svane danak nediljice. Ovi dani brzo će nam proći. Tako oni rađu ostaviše i svojoj se kući uputiše. bolno srce moje. Ode svoje prijatelje zvati. I rekla si ti. Tu pucnjavu ko je ućutio. 120 . Cijelog dana onu zemlju rade. neg će drugi Rosandu ljubiti!” Sa majkom je razgovor svršio. Zašto si me pošla darivati? Znadeš kad sam u vojsku išao. Rađe ću se smrti odlučiti. povedoše razgovore razne. kad ćete mi proći. ja ću doći ako budem moći. on se digne rano.

odgovore ovome dadoše: “Prijatelju. Majci Božjoj ti molitvu obrati. Po maslinama propjevale ptice. Da su znali o čemu se radi. drugarice mila. drugarice mila. Bog ti sreću dao. Katica je Rosi govorila: “Rose draga. danas Mladen može me ubiti. kad ne možeš šta voliš ljubit. zato momci za njoj ludovaše. jesi l mi se mlada opremila?” “Jesam Rose. Noćca tamna to je prolazila i bijela zora zarudila. kad si mi se tako uredila?” “Majko. svoju kuću opremat je stala. dan osvane svete nediljice. Sjajno lice Rosi je ostalo. te Rosandi govorit stala: “Rose draga šta si odredila. znam da ti je dosadno živit. obukla se kao gorska vila. Da vidite moja braćo mila. Ovako je kako majka zbori. nemoj ništa govoriti.Ne mogu vam taj posao kazati. na koji se on posao sprema. Mlada Rose rano se ustala. ti ne misli radi svoj posao. dvije drugarice. Uze Rose studene vodice. tad u svoju sobu ulazila. Stara majka za njoj istrčala. Bože zdravlja vi će te ga znati. te se mlada obučivat stala. uz brda bi vodu okretala. Sad zbogom s vama se rastajem i srdačno pozdrav vama dajem. nije priša ti ćeš se udati. jer ne mogu da pođem bez tebe. al čekam na tebe. kamol ne bi momka prevarila. Sunce sine sa visoki planina. Pramen kose mlada raščešjava. do rodice ona svoje pođe: “Oj Katice. Potpuno je kuću uredila. obasjala mlade Rose dvore. Divnu svoju robu uzimala. materino zlato. oni bi ga umirili mladi.” U pameti jer ni jedan nema. Što suviše ugodna bijaše.” Sa Mladenom tu se rastadoše.” Djeve mlade. Obasjava ona plavo more. 121 . I ja ću mu mlada dozvoliti. bolje nego sjajno ogledalo. otiđoše do bijele crkvice. pa umiva svoje bijelo lice. obasjava brda i doline. ti ne slušaj što Mladen govori!” Rose prije neg u crkvu dođe. kad ne mogu ja njega ljubiti!” “Rose draga. ajd u crkvu te ne misli na to. ide cura te se ogledava.

te u svetu crkvu uniđoše. dozvolu mi majka ne bi dala. ja ću se ubiti. Putujući njih troje polako. milo dobro moje!” Rosandi se od srca uzdane. Čini dragi. ako nećeš ti mene ljubiti! Staru majku ti nemoj slušati. njih dvojicu mladih ostavila. ne mogu ti ja pomoći mlada. samo mene. jer ni jedno potpisa nemade. već ne mogu dalje da podnosim. ne ostavljaj mlade. Te bi rekli vidi cure nejake jer ne sluša riječi svoje majke.Sve tajnosti tvoje Rose znadem. Njih dvojica sami biše tada. malo ćeš ostati.” Katica je naprid odlazila. U putu ih Mladen dočekao i lijepi pozdrav njima dao. da ti mene nećeš ljubit više. možeš doma poći. naša ljubav vazda se sprečava. razgovore velike imaše. dolaze mi pisma sa svih strana. za tobom ću život izgubiti!” Kad je Mladen djevu saslušao. I još dragi. To bi bilo od Boga grehota. i meni bi to sramota bilo. Razgovore cure prekiniše. Zato Rose. Kad se poče misa govoriti. tebe ću ljubiti. sve je dobro što govoriš meni. Kad bi ja sa tobom ostala. Mladen reče: “Slušaj Rose sada. ne razumim šta mi to kazuješ. hodi sa mnom. Put ne vidim po kojem putujem. Ti Katice. Misa svrši po svom običaju. govorim ti milo. narod ode svome zavičaju. za mene suđeni. Kad bi s tobom sada pobjegnula. Ima dušo već nekoliko dana. a sa mnom ćeš mlada uživati. pojedino sam pismo otkupio. 122 . odgovor je ovaj njome dao: “Dan za danom smrt se približava. a od ljudi golema sramota. Dvi rodice skupa hodale. kako god i znadeš. Ko mi piše to sam Bog znade. cure Bogu stale se moliti. dokle mladić govori ovako: “Rose draga. U svakome pismu meni piše. Moj Mladene. Zaboravi sve u kući svojoj. a majka mi nije dozvolila. imam tebi nešto kazivati. te mladiću govorit stade: “Moj Mladene. Bože zdravlja i mi ćemo doći.” Tako cure mlade putovaše. rad ljubavi koju dušo nosim. pod ruku se mlade uhvatile. Svako pismo bez marke je bilo.

Ako želiš našu smrt vidjeti. Obilazi mladiću džepove. Majka pođe njih dvoje ostane. Oko vrata rukom se sklopiše. činit svoju mati. koji će nas ovdje pogubiti. Cijelom svijetu da mi ugodimo i da našu ljubav sastavimo. da se moraš ti njegova zvati. Bogu dušu dade. Hitac puče i drugoga puta. Hoćeš dite.” Al pozadi jedan džep je stao. te i dalje Rosu kući zove. da i sebe on pogibe mlada. u kojem levorver počivao. Milog glasa djevojci nestade. da se budem vraćat tebe zvati. sad vidjeti.” Htjede majka da još nešto reče. mene nema”. Tad levorver Mladen izvadio. a usto mu odgovor vratila: “Uživanja ja bez tebe nemam. “Moj Mladene. hitac puče djevojke nestade. vazda misli da ja ono šala. već mladića obilazit stane. već ti možeš malo pričekati. nas dvojica mladi kad pogine. nema sučim tebe pogubiti. dušo. “Di si Rose. Ona dođe da Rosandu traži. kako ćemo sada poginuti!” Nato se je stara nasmijala. na Rosandu on ga je pružio. reče. mrtvu djevu kraj sebe je gledao. Krasna djeva na zemljicu kleče. Bez pameti Mladen je ostao. da majka obolim. al joj Mladen riječ preteče: “Nemoj dalje na nas napadati. danas ćemo skupa poginuti. jer ne slušaš što ja govorim. Levorver ćeš. On oružja ništa ne imade. Nemoj Rose. da je znala bila bi ga našla. 123 . nebrojno se puta poljubiše. majka tebe traži.Ne možeš dalje podnositi. koju ćemo danas sastaviti i narodu sjenu ostaviti. nemoj mi se strašit. mira ne imade. dragovoljno se u smrt spremam!” Još odgovor Rosanda ne vrati. Ubojito oružje okači. prisloni ga njoj na slipe oči. On revorver upotrebi tada. Već on hoće silom napadati. Ali majka. on te neće pogubiti mlade. “Rose draga. On oružju živi ogan dade. Te džepove majka ne obašla.” Mlada Rose momka razumila. obojica od srca uzdahne. Širom svijeta nek se spominje. ukaza se momku rana ljuta. to izusti. od Rosande preteče ih mati.

cijelu noć je kod njih straža stala. 124 . Od Rosande dođu drugarice. prvo sam se ja smrti nadala. mrtvo lice Rosandi umije. Rose draga. Rose draga. skupa nismo mogli ljubovati. zadnju posjet drugarici dati. čudne smrti milostivi Bože. nas dvojici kad mladi kod matere. Komisiji jer su se volili. Petnest dana prije su mislili. mrtvu Rosu kad je ugledala. Kad djevojku u kuću uniše. žalosti odviše. ljubi majka rane joj na glavi. preko štampe naše slike dajte. mrtva na ulici. Tu doleti njihova rodbina. Divna Rose. Majka Mara u afan je pala. cijeli slučaj o ovom kazati. nego da ću te ja mrtvu ljubit sada. kako bi se na smrt odlučili. nema živi više. sestre braća i majka im mila. već ću ja života izgubiti. mrtvu djevu sutradan digoše. prolivenu krvcu cjelivali. moj cvit ubavi. Iz Mladena crna krv se lije. jedno s drugim da se je volilo. Na petoga su datuma pisali. na krilo joj pala. te u plaču Mare progovara: “Oj prokleta bila svaka mati koja djeci u ljubavi krati. sruši se na travu. kad pomislim ja na ovo pismo. Njih dvojicu mladi preobašli. Ranjen mladić gledati ne može. tebe majka zove! Mrtva joj se Rose ne oziva. naplakano njihovo je lice. Ozovi se. moja ćeri mila. Petnes sati mrtva je ležala. U posjeti rod nek ostane. “Rose draga. srce majke svoje. na Rosandu naslonija glavu. moj narode. U tom pismu dobro se vidilo. Sad ne mogu ništa učiniti. Mrtvu djevu sa mnom uslikajte. Neprestano tu oni plakali.Ranjen Mladen. njih dvojice mladi. dvanestoga su se na smrt dali. Njezinoj je kući odnesoše. događaju vele se čudili. Što mislili tako učinili. kako si mi danas poginila?” Ovdje mnogi ljudi dolazili. Bože dragi strašna mi je miso. Što dolaze sve stadu plakati. Krvavo joj lice ljubit stala. majka Mara. žalost dođe cijeloj porodici. u vječnome ona snu počiva. i kod njih su jedno pismo našli. Ne može se perom opisati. skupa će nas zemljica uživati.

svakog dana što po moru idem. Mrtvo lice. pogledajte sliku golubice. strašan slučaj meni kazivali. U čistu je preobukli svilu. nek zna ko vam ovu pjesmu piva. Kad je mrtva ovako pogledati. slika će vam svjedočit najviše. pjesmu kad izjavim. Krvca smrzla. 125 . Oči tvoje sjajnije su bile. koja će vam žalostiva biti. seko Rose. Koju novost ja po svijetu čujem. Ja vam braćo nisam pjesnik bio. Ja sam Dinko pjesnik pjesme ove. Događaj sam cijeli opisao. te je mrtvu preoblačit stali. moj anđele mili. Putujući sa mnom putovali. I na glavi te strašne ranice. na glavu joj mladu. Ja pred tobom klečin na koljeno. dok je živa to možete znati. u životu nisam mir imao. sad su žarku sjajnost izgubile. mrtvu djevu u vel obaviše. ah žalosti milostivi Bože. Niti sam ja zadovoljan bio. gazim plačem i suze prolijevam. Da je bila po izbor curica. Ja sam Rosu dobro poznavao. za tobom ću život izgubiti.Cure nosu studene vodice. neprestano cvila. Ljubim sada tvoje crne oči. niti sam koju pjesmu sastavio. Draga braćo i družino mila. Sine lica od mrtve djevice. mene vode do crne zemljice. kao bijelu nagorkinju vilu. Ovu ću vam pjesmu sastaviti. Njima mladim spomen će ostati a i ja se hoću spominjati. umit se ne može. Ja sam rodom iz sreza istoga. kazat ću vam kako se ja zovem. dok vam nisam pjesmu sastavio. na papir vam braćo upisujem. Dok ne dođem svrha pjesme ove. koju pozna ova okolica. iz Brala sam sela malenoga. Draga braćo. ja bez tebe živjet neću moći. Seko Rose. Ispod krune. kako mi je narod kazivao. kao da je vjenčat imadu. kad su okupali. Krunu stavu. Moj narode. kao perje bijele golubice. vel bijeli stavjaše. Ja sam mornar jadranske plovidbe. umivaju od Rosande lice. onda hoću da miran počivam. Šta ću tužna seko učiniti. zašto te je mladu pogubio. Bog Mladenu grijehe oprostio. po imenu Bekavac se zovem. Evo slike od mrtve djevice. istinu vam pišem.

Na koji način poginili i svoj mladi život izgubili. kolo piva. Cure mlade oči otvorite. nisam lijepe znao. nisam nikog ništa uvrijedio. 7. Čitaoci Bog vam sreću dao. u ljubavi djeci ne smetajte. novine sam taj dan primio. Momci mladi. Ja se vati u to kolo: kolo igra. a drugome na ljubav pristajale. a na ono dvoje pomislite. dino svekar i svekrva. Svekrva me istirala. Karakterizira ih humor i ironija. neg njihovu ljubav rastaviti. One pjevaju o svekrvi. Roditelji pameti imajte. zaovi. Neke od tih pjesama kroz šalu poučavaju. Ako budem stoga pogriješio. mužu. draga braćo. kolo piva. U birtiji kolo igra. oko dvora optirala. jetrvi. Ne volite cura ti je rekla.Ovaj slučaj kad se je desio. Prvo ćete djecu izgubiti. sve po izbor i malo i veliko. UDADE SE MLADA-LUDA Udade se mlada-luda: dino zava neudata. Na svršetku pozdravljam vas lijepo. Ja se vrnu u birtiju. Iz novina pjesmu sam spjevao. Jednome se momku obećale. Ali ima dosta djevojaka. kolo igra. evo sam vam pjesmu ispjevao. druga cura tebe jedva čeka.ŠALJIVE PJESME Šaljive su se pjesme najčešće izvodile na sijelima (prelima) i u svatovima. dok ljubavi život ne gubite. 126 . vi nam zdrava bila. Braćo moja. Pjevam pjesmu od prostoga mira. djeveru. žalosne ih porodila majka. dino diver i jetrva. pametni budite.

BEĆARAC. da me mladu ne istuče!”181 (Gmići kod Prozora u Rami) 9. Mala nakladna kuća Sveti Jure. 181 127 . živa bila. str. da je vijor ne ponese. Otud iđe moj divere: “Ajde kući. Kad sam prid dvor dolazila. Ko se voli. nevo naša. Baška Voda 1995. da se koca ne dokopa. natpjevavanja u raznim prigodama. umrla je majka naša!” Ja se zavi ne virujem: kolom igram. rera. a mnogi nemaju estetsku funkciju. tu jabuka. Mnogi od njih pripadaju pučkoj književnosti. da se nije utajila!” Nosiocim govorila: “Ne dižte je povr sebe. nevo naša. SELO MOJE. GANGA Bezbrojni su dvostihovi koje kazivači kazuju. ojkalice. Pjevaju se kao ganga. bećarac. ALALIM TI PUTE Selo moje. alalim ti pute. umrla je majka naša!” Ja s diverom dvoru odo. Neki od dvostihova imaju iznimnu umjetničku i životnu funkciju.Otud iđe zava moja: “Ajde kući. kolom pivam. a ne došla u te. kupaljkama govorila: “Ne kupajte vrilom vodom. taj se uzet ne će: Marko Dragić Tuj tunja. da je dvoru ne donese!” A kopačim govorila: “Ne kopajte blizu plota. 63.

Porfirogenetu.182 VJERSKA USMENA LIRIKA Vjersku usmenu liriku čine: molitvene pjesme. u srce se piše.ja i moje cvijeće. 1582. Ljubav. 75. Po Konstantinu VII. Hrvatska vjerska usmena lirika može se pratiti od XIII. samo doviđenja: osta naša ljubav neriješena. prenja. Ja se. ne mereš se zaboravit kleta.) u svome djelu Szveti evangeliomi (Graz. dragi. str.to će biti . ne na papir. košulja šarena: svaka šara po tri momka vara. Moja lola nosi crnu mašnu: žali našu ljubav nekadašnju. – Zagreb. Te pjesme svjedoče o dubokoj religioznosti hrvatskoga katoličkog puka koji je svoju vjeru i običaje sačuvao kroz stoljeća i pod tuđinskom i pod nenarodnom vlašću. do naših dana. st. 1651. Heraklije je iz Rima doveo svećenike i od njih proizveo biskupe. st. 1653. pa ne mogu bez tebe minute. prezbitere i đakone koji su pokrstili Hrvate. tu jabuka. arheološki. zaljubila u te. Isti se dvostihovi izvode diljem Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Oj ljubavi rano započeta. Povijesni. Ja malena.-93. arhivski i drugi izvori svjedoče da su Hrvati pod utjecajem Rimljana već u VII. jer se lako briše. Nije. dragi. 182 128 . dragi. versificirane legende. nadbiskupe. Vjerski pisac i propovjednik Nikola Krajačević Sartorius (Sisak. Navedeni su dvostihovi iz moje knjige Tuj tunja. prihvatili kršćanstvo i europsku kulturu.) zagovarao je duhovne pjesme.

Budući se prema crkvenome učenju godišnje vrijeme dijeli na Advent. Prigodne. Na zornicama se molilo i pjevalo u čast Majke Marije. Baška Voda 1997. Hrvatska književnost do narodnog preporoda. Uskrs i Vrijeme kroz godinu molitvene pjesme mogu se klasificirati na: a) Adventske i božićne. Andrije prva je nedjelja adventa. početak. Ta se pjesma usmenom komunikacijom sačuvala do naših dana. potječe iz 4. 184 Kombol – Novak. Te svete mise započinju obično u šest sati ujutro. stoljeća. dohod. (XV. riječi adventus. Jutarnje. što znači dolazak. Advent se sastoji od četiri nedjelje koje prethode Božiću a simboliziraju četiri tisućljeća od stvaranja svijeta do dolaska Isusa Krista. pripremnog razdoblja pred Božić. Nedjelja koja je najbliža svetkovini Sv. Povjesničar književnosti Slobodan Prosperov Novak ustvrdio je da je božićna pjesma U se (=ovo) vrime godišća prevedena s latinskog jezika In hoc anni circulo. str. st. Školska knjiga. Obredne.) i Va se vrime godišća. Toj klasifikaciji mogu se dodati: Molitvene pjesme Isusu. tj. 29. Podrijetlo je riječi advent od lat. m. Općinske (priporuke). kao i božićne pjesme: Bog se rodi u Vitliomi (XIV. -us.184 Slavljenje adventa potječe iz 4. Slavljenje adventa. Koliko je do sada poznato hrvatska vjerska lirska pjesma Narodil nam se kralj nebeski seže u XIII. Nedjelja koja Marko Dragić.).183 1. dohod. stoljeća. Molitvene pjesme Mariji. ADVENTSKI I BOŽIĆNI OBIČAJI I PJESME Riječ advent dolazi od lat. stoljeće. c) Svetačke. 183 129 . st. riječi adventus. Ponedjeljkom iza toga dana u crkvi počinju zornice. Večernje. što znači dolazak. b) Korizmene i uskrsne. Zagreb 1996. Jure. Duša tilu besidila (hrvatske pučke molitvene pjesme iz Bosne i Hercegovine) Mala nakladna kuća Sv. Korizmu. početak. Božić.

od budućih punice i punca dobije paprenik188 koji ponese svojoj kući. molitve i svekolike priprave za doček Božića. E. 187 U vareškom kraju. Jedan je od glavnih zaštitnika Škotske. 114. Zavezanija se proslavljala svakoga 30. Kazala joj je njezina baka. Poljica. studenoga kolom i šaljivim igrama s početkom u podne. pa se i vrijeme za vjenčanje biralo prema crkvenom kalendaru. 130 . liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva i Uvod u ikonologiju Radovana Ivančevića. Do II. nije bilo vjenčanja. Običaj je bio u Varešu da mladić. Andrije održavala se Zavezanija ili Andrijinsko sijelo nakon kojeg su se zaustavljale sve slave preko cijeloga adventa do Božića. str. To je dan kad su djevojke običavale nagađati o budućem ženiku i uopće o budućnosti. a o tomu svjedoči i izreka zapadnohercegovačkih Hrvata: Sveti Andrija svadbi zavezanija. Zagreb 1990. 457. brak se sklapao isključivo u crkvi. Rkp. Frano Ivanišević. djev. Split 1987. također. 1948. Rođena je 1936. ali u tom slučaju nije bilo pira – fešte. 2008. Iznimno se i tada moglo obaviti vjenčanje. Ivka Sekić. str. „Zavezati“ je značilo prestati sa zabavom i igrom. Advent je vrijeme posta. U poljičkoj je tradiciji izreka: Sveti Andrija kroji kabanice ( red je zagrnit kabanice jer striže za ušima bura i led). 186 Kristina Babić zapisala je 2008. na Dan sv. Andrije prestaju svadbe. Tada se kolo 185 Sveti Andrija je brat Šimuna Petra. 535. kad su se apostoli razilazili i kad je svima određen jedan dio svijeta gdje će propovijedati Kristovu vjeru. Crkva nije odobravala sklapanje braka u adventu i za vrijeme korizme. godine u selu Pećine. svjetskog rata. 188 Paprenik – vrst kolača pripravljenog u kalupu. Obratio je velik broj ljudi na kršćanstvo te se rimski upravitelj Patrasa u Grčkoj poplašio narodnoga ustanka. Bio je ribar u Betsaidu u Galileji i jedan od prvih Kristovih učenika. Andrije185 prva je nedjelja Adventa (Došašća). Prema predaji. 187 Ivana Valenta zapisala je 2008. Leksikon ikonografije. u Bosni. primjerice. Andriji su dodijeljeni sjeverni krajevi sve do današnje Ukrajine. Naredio je da se uhvati Andrija i dadne svakakvim mukama. Na koncu ga je pribio na križ koji je po nekima bio u obliku znaka X. dogovori i svadbe od Svete Kate do Svetog Andrije. str. FF Split. priredio Anđelko Badurina. E 2008. Kršćanska sadašnjost. bilo je bez svirke i slavlja. Budimir. narodni život i običaji. 186 U Lašvanskoj dolini. Od dana sv. ali ako bi se neko vjenčanje moralo obaviti. Književni krug Split. i neobjavljena građa. Sada živi u selu Rankovići u Novom Travniku. reprint izdanja JAZU iz 1906. U Benićima kod Vareša. Djevojke su tada obično pjevale: Sveta Kato rastavi me s majkom / Da ne čekam ćelavog Andrije. Kazala joj je Anđelka Kovačević rođ. Pošto se kroz Zavezanije do Božića nisu svadbe pravile jer je svako slavlje bilo zabranjeno pravile bi se prosidbe. FF Split. godine u Turjacima. Rkp. godine. blizu Novog Travnika. na upoznavanju s djevojčinim roditeljima a u doba prije adventa.je najbliža svetkovini Sv.

str. st. i sutradan se ujutro u pet sati išlo na ranu misu Zornicu. Čitanja su u crkvama usredotočena “na mesijanska proročanstva Ivana Krstitelja i Izaije te na odlomke iz evanđelja koji Iskolati – naigrati kola. To je bio i znak da se ide na sijela kod „prijatelja“ na kojima se obično igrale igre kao na pr. 190 189 131 . sv. ogrjevom pomagati i darivati one kojima je pomoć potrebita. 1929. Rkp. Te svete mise započinju obično u šest sati ujutro. novcem. prosinca). U Rami i Bosni se sedamdesetih godina 20. Zagreb 1990. 192 Ivani Đimoti 2008.).192 Ponedjeljkom iza toga dana u crkvi počinju zornice. 2007. Zora je simbol Kristova dolaska. pale svijeće na prozorima i to je bio znak da su Zavezanije počele. str. FF Mostar. 593. hranom. Taj dar naziva se božićnicom. 30. 191 Zapisala je Katarina Pejčinović u kolovozu 2007 godine od Serafine Pejčinović (rođ. Kršćanska sadašnjost. odjećom. 2008. Ovo sijelo je posebno odgovaralo djevojkama koje su pričale o momcima i savjetovale se i dogovarale koja će što pokloniti svom momku. krojile rute190 (u Bosni) i pripovijedale.193 Došašće karakterizira pokora i priprava te radosno iščekivanje Gospodinova dolaska. obućom. Običaj je bio u stara vremena da se kroz Advent. Igre su trajale sve do ponoći kada su crkvena zvona označavala prestanak zabave i svi su bez pogovora išli kućama jer je počeo Advent. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva i Uvod u ikonologiju Radovana Ivančevića. niti se «gizdalo». a muškarci su igrali prstena i kartali. vezle (u Slavoniji) vlačile i prele vunu.: igra prstena u kojoj se prsten sakrije u jednu vunenu čarapu i onda se traži. 1912. 55. a s početkom na Svetog Andriju. g). rezala stara odjeća te se kasnije pomiješana sa sintetikom tkala i tako su nastajale ponjave koje su služile kao «prostirka» (kao današnji tepisi). str.igralo obično u nanulama pa čak i po snijegu. D 68. Zavezanije podsjećaju i na poklade samo što nema toliko raskoši. a znakom je i Kristove prolivene krvi kojom je nadvladan grijeh i ostvaren vječni spas. FF Mostar. u vrijeme Došašća. U dugim zimskim noćima djevojke i žene su se skupljale na sijelima (prelima) i čijale perje. Trebalo se iskolati189 da bude dosta za mjesec dana. 193 Leksikon ikonografije. U adventu se nije pjevalo ni igralo. Na zornicama se molilo i pjevalo u čast Majke Marije. Rkp. priredio Anđelko Badurina. Iznimka je bio blagdan Bezgrješnoga začeća Blažene Djevice Marije (8. 9.191 U požeškom kraju je običaj. godine u Ljeskovici kod Požege kazao je Ivan Đimoti (rođ. tko nađe dobije nagradu. g.

Suvremena katolička enciklopedija. Vulovili Barbaru divojku. Turen bil bi iz samoga zlata. Povedali kralju i kraljici. Ta bi osoba predstavljala Sv. Vergli su ju vu tamnu tamnicu. Split 2005. U adventsko vrijeme darivala su se dobra. Kraljeve sluge su je uhvatili. str. daruju. Na Dan svete Barbare (4. Šetala se Barbara divojka Gore dole po širokom polju. Stariji tada prijete djeci pa ih djeca. Barbaru koja bi dobru djecu nagrađivala jabukama i orasima. Helwing. str. govorila da bi. Šetjuć mi je rečku govorila: “Da bi mi se kralja ne bojati. Versificirana legenda o divojci Barbari pripovijeda kako je ona. Nutre budi oko leto dana. 223.195 U narodu se treća nedjelja prije Božića naziva Ditići.194 Svećenici u tom razdoblju nose ljubičaste misnice. kad se kralja ne bi bojala. Po dva. Bi si dala cirkvu zazidati. 194 132 . 195 Isto. prosinca) sijala se pšenica. Barbara se u nebo prošetala. Ditinci. Zminulo je oko leto dana. 223. priredili Michael Glazier i Monika K. Djetići. a kažnjavala loša djeca. a lošu bi djecu išibala. U kajkavskoj je Hrvatskoj pučki naziv za taj dan Barbarinje. a posebno se naglašava uloga Majke Kristove. Slobodna Dalmacija. Našli su Barbarine kosti i na kostima golubicu bijelu.” To začuli slugi i dvorjani. Nakon godinu dana stražari su išli pogledati Barbaru divojku. U Slavoniji se običavalo da na taj dan jedno čeljade ogrnuto plahtom do zemlje i sa šipkom u jednoj ruci a torbicom s darovima u drugoj ruci ide u one domove u kojima je bilo male djece. šetajući. Po talera na oltar metala. Cirkva bila b’ z dragoga kamena. po tri bogcem razdeljala. od dragoga kamena crkvu izgradila. Saki dan bi k maše došetala. Kralj ju je utamničio. da ih udobrovolje. U zadnjem se tjednu liturgija usmjerava na Kristovo rođenje. a na treću nedjelju mogu upotrijebiti i ružičaste misnice čime se još više naglašava pokora.prikazuju i opisuju Isusa kao ispunjenje tih proročanstava”. A – E.

budi ga. Zagreb 1972. Sveti Mikula tvrdo spi. U Splitu se vjerovalo da sv. Mikola ili sv. Barbara je zibala – tog maloga našega Isusa: Lijepa je sveta Barbara. I u lirskim pjesmama o sv.-117. prosinca). I nek mi je Barbarna dušica. Sv. Zibli ga.196 (Hlašćina kraj Zagreba) Od Sv. Miko. sastavio Krešimir Mlač. Mikola bogatima donosi darove. Nek se ga ljudi naglede. Nikola (6. Tog maloga našega Isusa!197 (Mraclin u Turopolju) U primorskim krajevima posebno se štovao zaštitnik pomoraca sv. Mikula. Barbara. Dok sv. njemu dolazi anđeo. MH. Nesu našli Barbare divojke. K njemu angel doleti. Mikula tvrdo spava. str. 197 Isto. “Ustaj.Išli gledat Barbare divojke.. 117. Mikula ili sv. Barbara je lijepa. A još je ljepša Marija. 196 133 . Zlatna knjiga hrvatske narodne lirike. Neg su našli Barbarine kosti. Koja je Isusa rodila. Nek se ga zipka nazible. 116. zibli. U narodu se taj svetac zove sv. Barbara se v nebo prošetala. str. Na kosti je bela golubica. Radost dolaska Božića ogleda se i u barbarinjskim pjesmama. Barbara ga je zibala. A nek mi je Barbarne srdašce. šalje u šumicu da odsiječe jelvicu i napravi zipčicu jer će Marija roditi našega Spasitelja. Barbare do Božića je dvadeset dva dana. Nikoli lajtmotiv je rođenje Spasitelja. a još je ljepša Marija koja je Isusa rodila. ustaj.

1928. Tog bi se dana održala procesija koja bi krenula iz župne crkve prema Hramini kako bi se uzeo kip sv. u susretu na Zlatnim vratima. prosinca. kip sv. U narodnoj je percepciji Divica Marija vezak vezla u bašči pod žutom narančom. Roditi će Marija Našega Spasitelja. koje se na poseban način odražava u zornicama. FF Split. Mirjana Ćališ zapisala je u ožujku 2008. / za naše putnike i bolesnike koji putuju / da zdravo kući dolaze / koji boluju. 1906. Kazala joj je Ivanica Mudronja. Kult Marijina bezgrješnoga začeća dobio je punu papinsku potvrdu 1477. postavljen u kapelici na uglu Malina. Murter. Kuraja. D str. (Lašćina – olakšanje) 200 Ivona Tolić zapisala je na Murteru 2008. Rkp. godine. u kapelicu na Hramini. 117. u općoj Crkvi. Gmići. Nikole. ranim jutarnjim misama na čast Majci Božjoj. Blažena Djevica Marija u otajstvu Božića uz malog Isusa ima glavnu ulogu. Zato joj pučka pobožnost u doba Došašća posvećuje osobito štovanje. u Rami: Svetom Nikoli putniku. također u procesiji. po kazivanju Lilje Zadrić.Pa ti ajde v šumicu I odseci jelvicu I napravi zipčicu. Slavi se 8.”198 (Süngel kod Mrkopolja) U zajedničkim (općinskim) molitvama Hrvati se preporučuju sv. godine. Njojzi je dolazio stari svećeniče koji je obećao pobrinuti se o njoj te joj je našao pobožnog zaručnika koji je stidljiv od Isto. da im Bog / dadne lašćinu. Nikoli. g. Mihovila. g. u Španjolskoj. Nikole vraćao se natrag. Nikole. čula od svoje bake Anđe Kuraja. 199 Na Murteru se posebno slavio blagdan sv. Moramo se pripravit Spasitelja pozdravit.200 Izuzeće Bogorodice od istočnoga grijeha smatra se povlasticom i zahtjevom časti buduće Kristove majke. i prenio u crkvu Sv. a od 1708. 23. 199 198 134 .). 2008. Borovnica. E. djev. (rođ. 2008. Na blagdan Bezgrješnog začeća. U ikonografiji istočne crkve (u početku i zapadne) bezgrješno začeće izražava se poljupcem Bogorodičinih roditelja Zaharija i Ane. Rkp. primjerice. FF Mostar. Zapovjednim je blagdanom od 1644. str. 1972. na svoje mjesto.

2006. stidljiv je od svake divojke. a Jozip se javi: “Sestro moja. priredio Marko Dragić.” I vinčaše se dva ljiljana bila. brate ko od majke. pa je njojzi tio besidio: “Dite moje. da Divicom vik ću vikovati. 135 . Matica hrvatska i HKD Napredak. Eto sada on nas sastavijo.svake divojke. pa je njemu tio besidila: “Srce moje samo Bogu leti. obećao sam s tobom pobrinuti.” Starac je otišao. epika.” Marija mu puna sriće vrati: “O Jozipe. draža od anđela. otvorila dva nebeska oka.” Marija je vezak odložila. Amen. I vinčaše se dva ljiljana bila. Sarajevo.201 (Bukovica kraj Tomislavgrada) 201 Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: lirika. pa ti evo nađe zaručnika. Divice Marijo. a njemu je tio besidila: “Srce moje samo Bogu leti. / udaja mi nije na pameti. Marija je vezak odložila. a Jozip se javio. da bi mogli po volji Božanskoj u ljubavi živit divičanskoj. 294-295. udaja mi nije na pameti. / čista. otvorila dva nebeska oka. retorika. čista. Pobožan je kao patrijar. lipša. draža od anđela: Vezak vezla Divica Marija. vele meni da se s tobom ženim. K njoj dolazi stari svećeniče. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. nu milosti Boga velikoga i ja sam se njemu povirila. Divice Marijo. str.” Starac ode. lipša. baš u bašči pod žutom narančom.

preselila se u Split). str.Nekoliko je stilskih figura u navedenoj pjesmi. Toma (21. U Splitu se vjerovalo da sv. dva ljiljana bila. 75. U Dugobabama kod Splita djeca bi. Ujutro rano urane da oca uhvate u postelji te ga zavežu kako bi se morao otkupiti (ciniti. Očići. g. 1954.203 Sv. 36. To je naljutilo kralja te odluči osvetiti U Splitu 2006. pripremila konop i prijetila majci da će je objesiti ako se ne iskupi. Majke darivaju djecu. lipša. usprkos pogibeljnim prijetnjama Židova. Djeca. ali je on sav novac podijelio siromasima. 1916. prosinca) sije se pšenica za božićnu svijeću. darovati). 4. primjerice: aliteracija – Vezak vezla divica Marija. Krist je uvjerio Tomu da se uvjeri pozivajući ga da stavi svoju ruku u njegov bok. Oci nebeski obilježavaju se nedjelju dana prije Božića. epiteti – žutom narančom. u Dugobabama.-12. a kazali su joj Mila Krivić (rođ. Na Dan svete Lucije (12. a Marija ga je uvjerila bacivši mu s neba svoj pojas.). Majka bi se iskupljivala tako što bi djeci dala slatkiše i voće. a 1951. FF Split. Muškarci tada ucjenjuju djevojke i žene i traže otkup. 1935. stari svećeniče. Lucija donosi darove siromašnima. sv. Često se naziva nevjerni Toma jer nije htio vjerovati u Kristovo uskrsnuće dok se ne uvjeri svojim očima i rukama. sv. Materice. Indijski je kralj dao Tomi mnoštvo novaca da sebi sagradi palaču. 202 136 . draža od anđela. dva nebeska oka. šaleći se. Majke nebeske obilježavaju se druge nedjelje prije Božića. Oci. asonancija – divicom vik ću vikovati. a kazala mu je njegova baka Marica Vučica (rođ.) i Milan Vuletić (rođ. Rkp. metafora – dva ljiljana bila. Međutim. U hrvatskom Zagorju pučki je naziv za taj dan Lucinje. 2006. Toma je pozvao ostale učenike da krenu i umru s Kristom. Antonija Vuletić. 203 Zapisala je u Slivnu 2006. g. Toma je bio hrabar. simbol – ljiljani bijeli. Rkp. g. Kada se Krist htio vratiti u Judeju. g. djevojke i žene traže od muškaraca da se otkupe. FF Split. str. 11. Prema predaji nije vjerovao ni u Marijino uznesenje na nebo. prosinca) bio je jedan od Kristovih učenika. zapisao Marijan Buljan. g.202 U nekim mjestima Bosne i Hercegovine (primjerice Stolac i Vitez) taj dan karakteriziraju maskirni ophodi.. Prema predaji Toma je do Indije širio Kristovo evanđelje i ondje utemeljio Kristovu crkvu. g. usporedba – čista. 2006. Isto su djeca činila očevima nedjelju dana kasnije na Očiće.

koladek (Hrvatsko Zagorje). Kad se Gad ukazao bratu Gondoforu i to mu rekao. Bosna). klasa. 126. djeteta u kolijevci i sl. primjerice u Kučinama kod Splita. Božićna se peciva i kruhovi pomoću tijesta ukrašavaju motivima križa. ubij prasca doma. zapisao je Ante Jureta u Rujanima kod Livna. i danas poznata izreka Sveti Toma. vilicom. Rkp. kruvokriž. Tada se ide na ispovijed i pričest te se kolje ono što je pripravljeno za Božić. a kazala mu je Mira Jureta (djev.204 Sv. 567-568. a on je prstom pokazao na veličanstvenu palaču koja je ondje stajala. u Rujanima kod Livna. Mostar 1968. krunicom. 206 U lipnju 2007. šareni kolač. a o tomu svjedoči i izreka: Sveti Toma. luk. str. a što ima panspermijski karakter. fildžanom. križnica. Višestruki su nazivi za božićni kruh: božićnjak. kićenjak. Rkp. g. ključem i td. božićni somun. FF Split. Ubrzo je umro kraljev brat Gad. 137 .207 U narodu je. Zagreb 1990. U Žumberku i Slavoniji 204 Leksikon ikonografije. litnjak (južna Dalmacija). dotraj mi sve doma. zabilježila Stjepanka Čikeš. Toma zove milivosija. janjeta. a ondje se sv.se Tomi. U Bosni je. ptičica. primjerice. 2007. 205 U Merolinu u Slavoniji 2006. ljetnica. Vjerski život i običaji Zapadne Hercegovine. božićna pogača (Bosna i Hercegovina). Toma označava početak prvih božićnih blagdana. Kršćanska sadašnjost. 115. božićnica (Žumberak. bačve. priredio Anđelko Badurina. krsnica (Bosna). 3. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva i Uvod u ikonologiju Radovana Ivančevića. badnjak. Barun. bravarica (Dalmacija). 2006. sv. svatko se morao vratiti doma pa ma gdje bio. FF Mostar. U Bosni se ukrašava križem. čašom. 207 Jerko Suton. čurek. str. 1. U Merolinu u Slavoniji se na taj dan blagoslivljaju božićne svijeće. kruvar. žitnica. rođ. Tada je Toma kralju «protumačio kako se vjerom i ljubavlju na ovom svijetu skuplja veliko blago na nebesima». g). U Bosni i Hercegovini domaćice spremaju kovrtanj i srićicu za pastire i obrede s ovcama. česnica/časnica (Bosna i Hercegovina). koleda. sv. Kad je došao u nebo anđeli su ga upitali gdje bi htio živjeti. badnjača (Vojvodina. g. 1941. svojevrsno natjecanje tko će bolji kruh pripraviti.205 Do toga blagdana. Na taj dan domaćice počinju pripravljati razne vrste peciva i kruha.-7. kralj je Tomu oslobodio.206 Do svetog Tome trebaju svi godišnji poslovi biti dovršeni. bogatica. Slavonija). U Zapadnoj Hrvatskoj pripravlja se krušnica u koju se utiskuje svakoga žita i klip kukuruza. str. 50. str. Anđeli su ga od toga odvratili rekavši mu da je palaču sagradio neki kršćanin za njegova brata Gondofora.

čestitanje. FF Split. Split 2008. III izdanje. badnjaka. badnje pucanje. 209 I uz taj dan se vezuje proricanja o budućem mladoženji. 67-91. voćnjaka. njiva. 2007. 1936. Djeci su se pravile tzv. čekanje polnoćke. 138 . Dakle. MH. badnje koledanje. štala.210 Dan prije Badnjaka u narodu je poznat kao Tuci dan. 33. posipanje žitom badnjaka i onoga koji ga unosi211. dvorova. Karakteriziraju ga priprava hrane za Božić. Godina dana hrvatskih narodnih običaja. škropljenje blagoslovljenom vodom: ukućana. 301-302. ovčarica. Od kolača prave se vitice. maslinika. najčešće bršljanovim i lovorovim grančicama: domova. badnji ophodi. božićne svijeće. na blagdan sv. badnjaka. dvorova. zdravlje i td. božićni bor. badnji krijesovi. domova. Ponegdje se taj dan naziva Kokošiji badnjak. Žene bi ih prije naredale po nekoliko u ostavama. str. To su okrugla peciva. Zagreb 1996. Zagreb 1991. 1 (1-196). 125-126. Kreševo). badnji post i badnja večera. Kao i na Dan sv. groblja. konjarica. str. kićenje zelenilom. kovrtnji. Hrvatski Sabor kulture.. njiva. a i sada to neke rade. badnje zdravice. čelarica. jer je blagoslovljena voda prvi sakramental kojemu se davala najveća zaštitna uloga protiv demonskih sila. Tuči dan. Drvo badnjak u kršćanskoj tradicijskoj kulturi. a zvao se: volarica. 209 Gordani Vujica 5.pripravljao se kruh za stoku i pčele. domaćica ili drugi tko od ukućana 208 Milovan Gavazzi. a domaćin. voćnjaka. stoke. Tome kolje se ono što je spremljeno za Božić. priredio Josip Kekez. selo Drežnice. maslinika. vrtova. pčelinjaka. božićne jaslice. Crkva u svijetu br. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu. Tome. SHK. Tusti dan. Napeče ih se dovoljno za sve dane Božića jer nema nikakvog kuhanja u božićne dane. ptice koje su im se davale kao poklon. Rkp. pčelinjaka. Škropljenje je obred kojim svećenik ili biskup škropilom. srpnja 2007. slama. vrtova. 210 Vidi: Poslovice.208 Žene su prije. str. iznimno je važno škropljenje blagoslovljenom vodom. večernja molitva. zanimljiva su djeci koja ih vole nabadati na prste. BADNJAK U folklornom smislu Badnjak je najbogatiji i najraznovrsniji dan u kršćanskoj tradicijskoj kulturi. isijavale brašno za božićne kruhove koji se uvijek ranije prave. D 69. godine kazao je u Drežnici kod Kreševa Marko Đerek (rođ. štala. zagonetke i govornički oblici. 211 Vidi: Marko Dragić. str.

6. štale. stoljeću. st. Treća je korist stvarna i propicijatorna jer po blagoslovljenoj vodi bolesnici primaju zdravlje.213 Od Badnjega jutra do odlaska na polnoćku u središtu je zbivanja drvo badnjak. Zagreb 1990. 213 Fra Luka Tomašević. a spominje pomorce koji na Badnjak donose i u vatru polažu panj te bi za to bili nagrađeni. ozdravljuju i živine. 1. priredio Anđelko Badurina. Crkva u svijetu. (Vjera i moral u životu kršćana Sinjske krajine u 18. Split 2007. Od davnina su badnjak palili drevni Rimljani. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva i Uvod u ikonologiju Radovana Ivančevića. Portugalci. domove. Sveta tri kralja u hrvatskoj tradiciji. str. 98-101. stvari. Najstariji spomen paljenja badnjaka kod Hrvata nalazi se u dubrovačkom Statutu Liber statutorum ciuitatis Ragussi iz 1272. s namjerom da se očiste i da se od njih odagnaju demoni. Paljenje badnjaka spominje biskup Martin iz Bracare u Španjolskoj (umro 580. Obred je drevnoga postanja i nalazi se u mnogim religijama (lustracija). bora ili jele – prskaju blagoslovljenom vodom osobe. 131. U kršćanskoj civilizaciji obred škropljenja u sakramentu krsta postoji od samih početaka. Između zemlje i neba. hrasta. južnoslavenski narodi. Nijemci. dvorišta. Iochan Weichard Walvasor spominje paljenje i darivanje hranom badnjaka u Istri. 560). U drugoj polovici 17. godine). Leksikon ikonografije.grančicom – na primjer. godine predvidjela za sve nedjelje. Francuzi. 212 139 . vrtove i sl. godine.” Prva je korist što se vjernici čiste od lakih grijeha. te Englezi. Osim sakramenta krsta u Katoličku crkvu obred je uveden preko galikanske Crkve u 15. Prema navedenoj sinodi svećenici su pozivali narod da je koriste svakoga jutra i večeri kako bi Sotona ostao daleko. Sinj 2000. stoljeću. Letonci i dr. Kod gradišćanskih Hrvata badnjak se spominje već u 16. Usp. br. Po “ondašnjem teološkom poimanju vjernici su imali trostruku korist od škropljenja blagoslovljenom vodom ako se upotrebljavala popraćena pravom vjerom u Boga i uvjerenjem da će Bog dati svoju pomoć zbog vjere svoje Crkve. 212 Radi toga sinoda ju je 1688. Kršćanska sadašnjost. a zemlja postaje plodnijom. Druga je korist od škropljenja ta što je od poškropljenih mjesta bježao đavao sa svojim djelima. str. stoljeću) Knjižnica “Gospa Sinjska” knjiga br. a majkama je savjetovano da škrope djecu kako im ništa ne bi naškodilo. 1-192. koja ju blagosliva i daje na korištenje svojim vjernicima. Marko Dragić.

(Tako se nekoć išlo na sijela i svadbe. a domaćica ga posipa pšenicom. Vjerovalo se da će kajmak biti onoliko debeo koliko je debeo iver. Kad se dođe do drva koje će se usjeći za badnjak okrene se prema istoku drveta i tri puta prekrsti i pri tome se drvo posipa pšenicom te rekne: Dobro jutro badnjače. U Hercegovini gdje su velike kuće badnjake je dovlačilo šest ili osam volova. a badnjake su ostavljali u kući. Drvo se siječe s njegove istočne strane. (1852) u Beču u štampariji jermenskoga namastira. Srpski rječnik. Badnje drvo se najprije pospe žitom uz riječi «Dobro jutro i čestit ti Badnji dan». Cerovo drvo simbolizira drvo kojim se novorođeni Isus grijao u pećini. str.Mnogobrojne su sličnosti katoličkih i pravoslavnih narodnih običaja:214 V. Iverom umočenim u tijesto za česnicu domaćica. koristeći se lučom zapaljenim u posudi koju bočno vrti u krug i tako osvjetljava put. te ih polijeva vinom. ukrasnim trakama i sl.. te se sječe samo s jedne strane. najčešće djed.) U nekim mjestima pri dolasku u šumu domaćin i unuci koji su s njim prekrste se.» Kad se badnjak stavi na vatru. a dva na Božić. a kad pregori gornji kraj se dočeka u rukavicama pa se obnosio oko košinca i po tom ugasi te ostavljao na kakvu mladu šljivu ili jabuku. Tim iverom se ukrašavala česnica koju domaćica priprema okrenuta prema istoku. pa onda domaćica na njega sveže povjesmo i baci ga pod strehu. Dobro nam došao. Karadžić 1852. Tri su se badnjaka stavljala u vatru na Badnju večer. pomakne se tri puta unaprijed. Karadžić. U nekim mjestima pri tome i domaćin domaćicu posipa pšenicom. Vino simbolizira Hristovu krv. Po nekim mjestima vršak od badnjaka korišten je umjesto vatralja. Pri tome se odsiječe debela trijeska koju će unuk ponijeti baki da taj komad drveta (iverka. a pri tome ga neki muškarac iz kuće pospe žitom i govori: «Dao ti Bog sretnji i čestiti. U Risnu se badnjaci kićeni lovorikom. 11-12. dokle god položajnik u kuću ne dođe. okrenuta prema istoku na zidu tri puta napravi krst. Badnjak od cera zove se veseljak. u kuću ušao. U novije vrijeme u urbanim sredinama pravoslavci na tržnicama kupuju grane cera jer s toga drveta ne opada lišće i koriste ih za badnjake. Dok se badnjaci unose u kuću netko od ukućana ih posipa pšenicom. u Crmnici onaj koji je unosio badnjake nazdravljao ih je milojkim vinom i pošto se napije. sa svojim unukom ili unucima u ranu zoru ide usjeći badnjak i pri tome nosi kolač koji je domaćica specijalno za tu priliku pripravila. Domaćin uvečer presječe badnjak na tri dijela i unosi ih u kuću te ih u dnevnom boravku složi po debljini. Domaćin donese badnjak pred kuću. Uvečer domaćin unosi badnjake u kuću govoreći: «Dobro veče i čestit vam badnji dan. Česnica je tradicionalna pogača u koju se stavlja novčić. Domaćin kuće. Pravoslavci za badnjake koriste drvo cera. istumačen njemačkijem i latinskijem riječima. Domaćica ih ukrasi mahovinom. a sjekirom se zasijeca tri puta. S. 214 140 . a s druge se zasječe samo jednom. napoji i badnjake (polije ih vinom). razlome kolač i po komad pojedu. a ako nema toga drveta onda se koristi drvo hrasta. skupio ga i na svijet izdao Vuk Stef. te ih tjerali da prođu kroz kuću. graba ili kojeg drugog tvrdoga drveta. grančicama cera s lišćem. naš stari rođače. kao i drvo na kojemu je Isus razapet bio. iver) blagoslovi. a ostatak kolača ostave na panj usječenoga badnjaka da ga životinje pojedu. godine napisao je: Kod Srba pravoslavaca badnjak je sirova cerova glavnja što se uoči Božića loži na vatru. Također su se čuvali badnjaci za Mali Božić (Pravoslavnu Novu godinu). Moraju biti dva do tri badnjaka i moraju se usjeći na Badnji dan prije sunca. također.

Čestitanje narod naziva mirobožanje. siječnja 19. Domaćica ljubi badnjake i svaki put se prekrsti.Domaćin vinom polijeva badnjake U novije vrijeme domaćin na štednjak po debljini s desna na lijevo poslaže badnjake koji su prethodno bili poslagani u dnevnom boravku. BN TV 6. a prevozi se do trga uz pratnju automobila. Zatim se čestita drugim ukućanima uz riječi: Mir Božji. BN TV. a domaćin odgovara Bog ti pomogo. novaca. također.) Badnjak se najprije čestita domaćinu riječima O domaćine Hristos se rodi. Nakon toga domaćin stavlja badnjake u štednjak. Paljenje badnjaka na otvorenom narod naziva Badnje krijesnice. Hristos se rodi. siječnja 2007. jaradi. riba. Siječe ga kum Badnjaka odjeven u narodnu nošnju. pogača. Pravoslavci. Tu čestitku ukućani izgovaraju ljubeći se. / Poklanjam se Hristu / i Hristovom carstvu. Pripravljaju se posna jela: grah (najčešće bijeli). siječnja 2007. siječnja 2007. te uz iskrice od badnjaka izražavaju želje u nadolazećoj godini.. / od sada do vijeka. 141 . za Badnjak poste. posna pita. Netko od ukućana otvara štednjak te raspiruje vatru. HTV Dnevnik 6. 15. da bude janjaca. RTS 6. 23 h. (Na pr.40.. 13 h. koliko iskri. 4. U novije vrijeme u nekim mjestima pripravlja se središnji mjesni Badnjak.

http://www. stara narodna tradicija. a odgovara se I s tobom Bog dao zajedno. Na taj su se dan ukućani prisjećali svojih najmilijih koji nisu među njima pa bi se radi toga isplakali.. lovora. Nakon polnoćke rodbina susjedi i prijatelji se božićaju ili mirobože. Sveta baština. Župni ured Kijevo. ogrjevom. Duša tilu besidila.. Zagreb 1944. Zagreb 1971. obućom.hr/ 217 Usp.: Vladoje Bersa. 10. Sveto porođenje Isusovo. f. Vlatko Pavletić. našega Spasitelja. Zagreb. odgoni demonske sile. Lat. Zagreb 2001. priredio Ivica Puljić. Duvno 1989. Latinsko hrvatski ili srpski rječnik. Hutovo. Zbirka narodnih popievaka.. Za Božić se novcem.. božićni kruh. 1995. Zagreb 1979. Mala Nakladna kuća Sv. strenama215 koje su drevni Rimljani davali najbližima za dar. Biblija i hrvatska kulturna tradicija.. 2002. i bogati i siromašni.cursor. rođenja Isusova. Božiću se raduju i mladi i stari. Podrijetlo je takvih običaja u novogodišnjim okićenim granama. zelene grančice: masline. i njegova ljubav prema ljudima. Školska knjiga. 1995. Stipe. Molitvice (nabožne pjesme u selu Kijevu) Ante Jurić Arambašić.. Hrvatska usmenoknjiževna čitanka. npr. bolesni. U minulim je vremenima najčešći dar bio crvena jabuka. Hrana. Botica. Od 17. Stipe. 02. a zelenilo.216 Blagdanskim raspoloženjem i prigodnim pjesmama217 izražava se radost što se po Isusovu rođenju očitovala dobrota Boga. Jaslice svojom jednostavnošću približavaju vjernicima događaj Božića. pri. božikovine. 251. Veljko Gortan. Lucije. u: Župa Tihaljina. po narodnom vjerovanju. u: Marko Dragić. Darivanje je. Fra Kamilo Milas. hrvatske pučke molitvene pjesme iz Bosne i Hercegovine. Matica hrvatska. U Zagorju su najstariji primjeri jaslica u Hrvatskoj. Za obiteljskim ručkom pale se božićne svijeće koje su postavljene u pšenicu posijanu u zdjelu na Dan sv. Petar Gudelj. također. HAZU. zeleni bor. – znači znamenje. Taj se dar naziva božićnica. -ae. 215 142 . Zlatna knjiga hrvatskog pjesništva. Mostar 1994. Baška Voda 1997. st. Jure. kob. borovice koje su se stavljale iznad ulaznih kućnih vrata i kitili domovi i štale simboliziraju želju za blagostanjem u nadolazećoj godini. sedmo izdanje. pšenica posijana u posudu na Dan sv. Tradicionalna je hrvatska katolička čestitka Na dobro vam došo Božić. Neki vjerski običaji. kadulje.BOŽIĆ Božić u narodu označava početak nove godine.. Sjemenje. 216 Josip Barlek.. odjećom. Botica. strena. Hrvatska pučka molitvena pjesma. Lucije. a u kućnoj su izradi prisutne dvjestotinjak godina. hranom darivaju siromašni. str. Vl. nakl. jabuka. Zagreb. u srednjoeuropskim crkvama su se počele izrađivati jaslice. Školska knjiga. dar o Novoj godini. Izbor iz religioznog stvaralaštva – neke stare molitve. nemoćni i uopće oni kojima je pomoć potrebna.

moj Sinko. Majke za svoju djecu podnose sve i obavljaju najteže zavjete. MH. 118. stari gospodari. Među mnogobrojnim usmenim božićnim pjesmama nalaze se i uspavanke. Odite. premila majka. Josipe. Majka djetetu u kolijevci pjevuši najdraže i najslađe riječi dok ga njiše da ga uspava.Značajke jezika božićnih lirskih pjesama su: emocionalnost. Ti nebeski kraljiću. Bački Hrvati podrijetlom su s Gradovrha kod Soli (Tuzle) odakle su 1688. U tim pjesmama ogleda se veselje jer se rodio Spasitelj i Otkupitelj svijeta. Uspavanke izražavaju snažnu majčinsku ljubav prema djetetu. Djetiću. slikovitost i konkretnost.) godine na najvišoj razini obilježava se tristota obljetnica toga egzodusa. moj Isuse mali. Ove (2008. Zagreb 1972. Zlatna knjiga hrvatske narodne lirike. vidite. godine morali pobjeći od osmanske odmazde. ali se iskazuje i briga jer je malom Isusu hladno. Narodni pjevač pjeva uspavanku nebeskom kraljiću. spavaj. u razdrtoj štali i moli Josipa da nam užeže svijeću da ne mre od zime Isus. Ko li će. malo Dite: DIVICA MARIJA SINKA PORODILA Divica Marija Sinka porodila U štalici. ko li će nam doći. što ćemo od zime u razdrtoj štali. di je Isus mali. 218 143 . Poznaju ih sve civilizacije. Na tin tvrdin jaslican. str.218 (Bač) U svim je božićnim pjesmama iznimno snažan lirski efekt. na slami među marvalija! O blago Ditešce. volari. malo Dite. Spavaj. na tvrdim jaslicama gdje ga je stavila Djevica. užeži nam sviću. Harmoničnost stihova uspavljuje Isusa i daje mu nježnost i toplinu da ne drhti i leda se ne boji. Korijeni uspavanki sežu u prvobitne zajednice. Volari. tebe ugrijati? Josipe. Da ne mre od zime Isus. simboličnost. Ko će nam pomoći. sastavio Krešimir Mlač. Narodni pjevač slika porođenje Isusovo u štalici među marvalija.

Sarajevo 2006.220 (Bistrica. str. Došlo je novo leto k nam! Novo se leto veseli. Na moru je jaki brod. Oslik i volik dišejo. Gospe sina uzeše. 291. priredio Marko Dragić. zlatna kremešnica: Šta no na gori škripuće. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. nemoj drćati Ni leda se bojati. S tovarčićen grijati!219 (Grohote na otoku Šolti) U nekim suvremenim zapisima božićnih uspavanki opažaju se mitski elementi: srebrena bešika. u srebrenoj bešici. 118. Tople su rose padale. Gospe sina ninuće. Majka tvoja premila. Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: lirika. gospodar. 144 . Uskoplje – Gornji Vakuf) U sljedećoj se pjesmi s vjerskim motivima prepleću svjetovni motivi: u kućama je ružmarin. retorika. epika. djevojčice se darivaju lijepim zelenim venčekom koji nam kazuju o božićnim običajima u Hrvatskom zagorju. pomogao nam dragi Bog. Svetle su zvezde shajale Za one gore visoke. u zlatnoj kremešnici. knjiga 4. otac reže slaninu. na more ga odnesoše.Gdje te stavi Djevica. str. Dobro vam večer. Matica hrvatska i HKD Napredak. Spavaj. Da nam se sinek narodil. 219 220 Isto. Jer volak će dihati. Malo detešce grejejo.

retorika. str. Daj Bog dušicam svetli raj. MH. Naši je pesmi konac kraj. Zagreb 1972. Sarajevo 2006. sastavio Krešimir Mlač. Devojčice mi darujemo Z lepim zelenim venčekom. da operem ručice. 221 145 . priredio Marko Dragić. Jesi l’ dušo spasenje? Spasi Bože i mene. Japica po lotri smicajo Pa nam slanine cicajo. ja vjerujem u tebe. Gospa sina ninuće. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga.Ke su to d’jete kupale. epika. Kad pogledam na nebo. Pomozi nas Djevo i Djevice Marijo.-126. knjiga 4. veselje. dej vam Bog zdravlje. 125. i vrućice vodice. Vaši je ‘iži ružmarin.221 (Hrvatsko Zagorje) Snažna je lirska slika neba koje škripuće dok Gospa sina ninuće. Malo detešce nunaju. Narodni pjevač moli pomoć Djevice Marije da pogleda u nebo i vidi je li nebo ranjeno i je li duša našla spasenje: Što no nebo škripuće. Matica hrvatska i HKD Napredak. Devojke po ‘iži kišejo Pa nam božićnice iščejo. Oslik i volik dišeju. Tu budi sam Marijin sin. str. 222 Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: lirika.222 (Žepče) Zlatna knjiga hrvatske narodne lirike. Vaši je ‘iži zelenje. je li nebo ranjeno. 301.

epika. Na njem sidi Divica na glavi joj krunica. dušam našim na spasenje. Brković./ bile ruke umiva. u Kljacima). FF Split 2004. sv. 140. 224 Isto. Amen. knjiga 4. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. Kud povojom okretaše. Na tomu kamenu sjedi Divica. Sarajevo 2006. 290. Mariji Šarić. zb.224 (Ravno) Studentici Filozofskoga fakulteta u Splitu.223 (Kljaci) Neke su božićne molitve tijekom cijele godine služile protiv nevremena: Sjedi Gospa u dočiću. rođena 1946. O. u Kljacima 2004. Narodni pjevač puku govori taknite se ramena / za Isusa ranjena. 223 146 . Rkp. / i pogledajte gori-doli / kako j’ zemlja procvatila. priredio Marko Dragić. Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: lirika. / i grišne duše oprašća. Usp. Gospa j’ sina porodila svemu svitu na veselje. str. I vi bile ručice. Bile ruke umiva i grišne duše oprašća. / na glavi joj krunica. i vi grišne dušice taknite se ramena za Isusa ranjena. godine kazala Luca Šarić (djev.U božićnim je pjesmama čest motiv vode vrućice koja vrije iz kamena vodušća. na zlatnu stočiću. 15. Isuse. retorika. str. tud zlo vrijeme ne mogaše. Matica hrvatska i HKD Napredak. spasi duše naše! Sinu Božji budi ‘valjen po sve vike vika. i pogledajte gori-doli kako j’ zemlja procvatila. Sina svoga povijaše. jer je Gospa porodila Spasitelja i Otkupitelja: Vrije voda vrućica iz kamena vodušća.

Janušovo je treći dan Božića. Iznosi se božićna slama. NOVA GODINA. I na taj dan bi se stari svijet prisjetio svojih najmilijih te bi se rasplakao. Ivandan. lješnjacima. POČELO Stara godina je završavala molitvama i škropljenjem čeljadi. MLADO LITO. Seljaci su se tada utrkivali konjima. Na taj su dan djeca dobivala jabuke u koje su stavljani novci. Štefanje je drugi dan Božića. Čakovec 1964. a i drugdje kod Hrvata. 138. a domaćice su ih darivale kolačima.U Gradišću su Hrvati pjevali i lirsku minijaturu: Srićna noć je prispila. Nova godina. dvorišta i štale. orasima. U Bosni i Hercegovini. Stipanje. Treći dan od Božića blagdan je Nevina dječica.225 Do danas je u Bosni i Hercegovini ostala uzrečica da nakon Božića dani postaju duži onoliko koliko pijevac skoči s kućnoga praga. Ivanuš. Mlado lito ili Počelo također je veliki blagdan. Na taj dan bi se kuća pomela što se nije smjelo raditi na sam Božić ili Stipandan. 147 . Tada su djeca obilazila kuće i pozdravljala ukućane riječima: “Na zdravlje vam došla nevina dica”. jabukama. redakcija Vinko Žganec. kuće. Majke bi na taj dan išibale svoju dječicu kako bi se prisjećala onoga dana kada je Herod poubijao svu djecu misleći da će među njima ubiti i Isusa. sabrao Martin Meršić. stavlja na voćke i pali se koleda. Čestitalo se rukujući i ljubeći uz riječi Na dobro vam došla Nova godina. pri porodu Divice. blaga. Stjepan zaštitnik konja. Stipanjdan. Ivanjdan. str. Tada se vrši blagoslov vina u crkvama. Narod je taj dan posvećivao konjima jer je sv. misečina j’ svitlila. Pjesmu je priređivač svrstao u kolede. najčešći je odgovor bio I s tobom Bog dao zajedno. (Stranica nije numerirarana). igrale su zvezdice. 225 Jačkar (hrvatske narodne jačke iz Gradišća).

nevoljne uboge. bolesnike. vodu. 226 148 . sve potoke. zemlju. Podil čine pršut i suho meso. poglavare. Blagoslovom svećenik moli Boga da ga usliši i blagoslovom sve utiši.. U crkvama se blagoslivlja voda koja će se do idućega Vodokršća čuvati u kućama i kojom će domaćin u određene dane i po potrebi škropiti ukućane. SVETA TRI KRALJA Sveta Tri kralja. susjedima u božićno vrijeme i blagoslov vode na Bogojavljenje su kraj toplih. svu živinu i pčelice mlade. prijateljima. sv. g. pješake. gore. Ovi dani u srcima vjernika bude svijest o pripadanju Božjem narodu. grah i novci. polja. ujedini sve kršćane. putnike. Na taj dan se iznosi ugljen. mora. Ako bi župniku bilo potrebno što popraviti u kući. pepeo i nedogorjeli badnjak i ostavlja u vinogradu ili voćnjaku ili masliniku i sl. 3. poticaj su da poput mudraca s Istoka svatko potraži Boga. sve ostale muške glave. pokloni mu se i daruje ono što u srcu nosi. Toga dana župnik blagoslivlja kuće. str. 2006. Ivana Nevišćanin u selu Gustirni kod Trogira. Rkp.226 Na taj Zapisala 2006. župljani su se dobrovoljno javljali. vojvode. navlastito. Tri kralja i nosio iz kuće te stavljao u tor u zid gdje su stale ovce jer su ljudi vjerovali da su tako ovce zaštićene od bilo kakvih bolesti. Melkior i Baltazar). vojnike. rijeke i otoke. stoku i imanje. naš hrvatski narod cili. Svećenik moli blagoslov i za splitskoga biskupa. da digne svoju desnicu i brani Crkvu zaručnicu. Iznad ulaznih vrata napiše G + M + B (početna slova imena mudraca: Gašpar. iz kuće se iznosi božićni bor. mornare i trgovce da pomognu uboge. težake. konjanike. U blagoslovu svećenik moli Boga da puk zaštiti od gladi i rata te mu dade zdravlja i radosti. FF Split. zrak i vjetar da ne čine puku škodu. Taj blagoslov svećenik pjeva na kraju pučke mise na Novu godinu. brda. 6. U togirskom kraju badnjak se gasio na blagdan Sv. ili Vodokršće predstavljaju završetak božićnih blagdana.U župi Žeževici (kod Šestanovaca) se do naših dana sačuvao običaj blagoslova puka na Novu godinu. za sve svećenike i koludrice i ostale sve divice. Posjeti obitelji. vjerničkih dana. i služi kao zaštita od nevremena i za uspješniji rod. Stari je običaj da se za ovu prigodu priprema podil za župnika. Taj blagdan se nekada zvao Tri mudraca od istoka. tamničare. ili Bogojavljenje.

a potom Iruda.227 (Okrug Gornji kod Trogira) Tri kralja jahahu i nosjahu darove: miris. zlato i tamjan. da b’ Isusa vidila. Prvi je bijelu. u Okrugu Gornjem). g. 1936. 2006. drugi u crvenu. Kad u Betlem dojdoše.. FF Split.blagdan pjevale su se pjesme o Tri kralja koji su plovili da bi Isusa vidjeli u Betlehemu te mu se poklonili i hvalu davali: Tri su kralja idrila. dobroga je roda U Okrugu Gornjem kod Trogira 2006. kano bile vile. niti zobi zobju nit im žeđa priđe. Kazivači već 30 godina žive u Okrugu Gornjem. Kazivači su bračni par Jozo (rođ. str. 2. gdje se Isus rodi? Irud im je odgovorio da i on zna da se Isus rodio. te je zatražio od kraljeva da i njemu glase donesu kada se budu vraćali od Isusa. Kad su došli u Jeruzalem pitali su vratara. s onih sunčanih stran. drugi u crvenu. sv. te se drugim putem vratiše: Tri kraja jahahu. to Isusa nađoše i njemu se klanjaše. u Vinišću kod Trogira) i Zorka Marić (rođ. Bogu hvalu davaše Sveton Divon Marijon. treći sav u zlatu. 227 149 . 18. zlato i tamjan. Tri dara nosjahu: miris. Kraljevi su slutili da Irud želi ubiti Isusa. kao sunce sija. Prvi je Gašpar kralj. 1932. g. Kraljevi od anđela upute dobiše. Rkp. ali ne zna gdje. Mnogu goru projdoše dok u Betlem dojdoše. Pod njima su konji kano bile vile. zapisao Ivan Marić. Prvi je u bijelu. Pod njima su konji. a treći sav u zlatu.

I tako dođoše. te se drugim putem vratiše. nosju. “Irude prekruti. 1 (1192). zobju svjedoče o starini te pjesme. Drugi je Melkior. Krista hoćeš ubit to nam srce sluti”. Sveta tri kralja u hrvatskoj tradiciji. Treći je Baltazar. Crkva u svijetu br. Irude prehudi. natrag se vratite i meni Irudu glase donesite”. Tri kralja u crkvi Sv. dobroga roda i on želi vidit slavu Oca Boga. a Vidi: Marko Dragić.228 (Pučišća na Braču) Pored ostaloga i arhaični oblici imperfekta jahahu.i on želi vidit slavu Oca Boga. gdje se Isus rodi? Vratar odgovori: “Mi toga ne znamo i naš se kralj boji i mi svi priznamo da se On rodi. ako ga nađete. Rodi bi se u palaču. str. Split 2007. Svake se godine na blagdan Sv. a ne na toj gori. Ivana Krstitelja u Postirama na Braču izvodi pjesma Kad se Bog čovik učini. pred grad Jeruzalem. gdje pastiri skaču. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu. pitajuć za mjesto. 96-117. 228 150 . Al od anđela upute dobiše. dobroga koljena i on želi vidit slavu Gospodina.

Melkior i Baltazar se vele čudiše. anđeli s neba sletiše. Isus tada kraljevima udijeli blagoslove.kazivačica navodi da je pjesma stara pet stoljeća.229 2. str. padnu na koljena te svaki od njih Božjeg sina nadari. Crkva u svijetu br. jasno je sunce zasjalo. a zvijezda im je bila u družbi. Kad su stigli u Jeruzalem. / da se porodit imaše. Kralj ga je Baltazar tješio i molio da su s najboljom namjerom prišli da od nebeskoga poroda prime blagu utjehu. Zatim je Irud uputio kralje u Betlehem jer će ondje Isusa naći. ali da mu na povratku kažu gdje je Isus. a đavolu je snaga izginula. koji će s nami vladati. Pjesma završava molitvom upućenom Isusu da nama grijehe oprosti i neka se duša napuni njegvom blagom milosti. 96-117. kralji s glave skinuše predragocjene te krune. Narodni je pjevač u pedeset katrena opjevao dolazak Stvoritelja i Otkupitelja svijeta. Za dolazak kraljeva čuo je srditi Irud. ti ne čudi se/ jer pisma tako tumače. Na svijetlom istoku zvijezda se ukazaše i kad je vidješe tri kralja: Gašpar. Osib drhćući otvori vrata. i dobre konje vrh svega. Ponovno je zasjala zvijezda koja je od kraljeva pobjegla kada se pojavio Irud. KORIZMENE I USKRSNE Srednjovjekovne su vjerske pjesme: Muka Isusova i Gospin plač. “pisana u ritmičkoj. Mariju brzo zazove da sinka probudi i sakrije. U Betlem odgovoriše. Split 2007. recitativnoj prozi”. hitro je krenuo prema njima te ih pitao kamo su pošli? Saznavši od kraljeva da se rodio Isus. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu. Kraljevi su shvatili da se kraljić porodi. živine su Stvoritelja poznale. Spremili su vojsku i službu.). Sveta tri kralja u hrvatskoj tradiciji. a Bog im objavi da se ne vraćaju istim putem. 229 151 . 1192. a tamnost noćna pobjegla.231 230 Vidi: Marko Dragić. kraljevi su pitali građane: u ke se rodi Bog strane / i k stanu put im da kažu. Kada Osib ugleda mnoštvo od straha tužan uspreda. Irud sazva sve svoje zbore da vidi što mudraci govore gdi će se Isus roditi. 1. Pred kućicom Svet Osib (Josip) šetaše i s trudom drva beraše. Na vjersku je liriku utjecala Šibenska molitva (krajem XIV. Zvijezda je tri kralja dovela do spilice i ondje je zvijezda iskricam kapala. jer bihu dnevi studeni. st. Snažne su lirske slike koje taj najradosniji čin u kršćanstvu oslikavaju mnogim čudesima koja se dogodiše: noć se u dan promijeni./ Irude.

župnik župe Gromiljak.232 Korizmene i uskrsne molitvene pjesme molile su se od Čiste srijede do Uskrsa. 2007. POKLADNA NEDJELJA Pokladna nedjelja posebno značenje ima u mjestu Gromiljak kod Kiseljaka. rkp. te se i tu nerijetko poigra kolo. četvrta Sredoposna. a oni koji imaju mogućnost dolaze u kočijama. str. 232 "http://hr. 18. Odrasli pripadnici za krštenje. Također se maloj djeci oblače narodne nošnje. katekumeni imaju u korizmi završne pripreme za svoje krštenje u uskrsnoj noći. gdje se obično unaprijed organizira proslava za sve uključene. To je vrijeme kada katolici posebno skrušeno žive i pripravljaju se za najveći blagdan – Uskrs. kršćani pristupaju sakramentu ispovijedi. treća Bezimena.org/wiki/Korizma"Kategorija: Kršćanski blagdani 233 Gordana Vujica zapisala je 2. Povijest hrvatske književnosti. a počinje na Čistu srijedu i završava na Veliki petak.233 U Poljičkoj krajini poklade su ludo pijano vrime. a šesta je Nedjelja muke Gospodnje ili Cvjetnica. Prva korizmena nedjelja zove se Čista. Na zadnji dan. a kazao joj je don Marko Perić. a sutra je korizma i više se ne smije jesti. Kršćani se pripremaju za slavljenje Uskrsa molitvom. peta Gluha (Glušna). jer grjehota je da propadne. nakon čega ‘povorka’ kreće dalje. Vl. priredio Stipe Botica.Korizma obuhvaća četrdeset dana prije Uskrsa. Zagreb – Ljubljana 1987. slušanjem i čitanjem Božje riječi te dobrim djelima. 27. Nakon mise slijedi obvezno kolo ispred župne crkve. sv. str. da pomireni s Bogom i ljudima radosnije mogu slaviti Uskrs. 231 230 152 . MH. kroz cijeli grad do nekog od okolnih mjesta. Ivo Frangeš. SHK. u Gromiljaku kod Kiseljaka. rođen 1938. Sve kočije krenu dalje do obližnjeg Kiseljaka gdje se pomole na gradskom trgu ispred spomenika poginulim braniteljima. to je utorak pred Čistu srijedu. U korizmi. Pokladni utorak Usmene lirske pjesme. svijet se najede mrsna do grla. srpnja 2007. postom. druga je Pačista. Mnogobrojne su starinske molitve koje kazivači i danas kazuju. 69.wikipedia. Zagreb 1996. Unutar korizme ima šest nedjelja i svaka ima svoje ime. Tu se već više od deset godina ovaj blagdan slavi na nešto drugačiji način. u Vidovicama kod Orašja. Put se potom nastavlja dalje. Na misu dolaze mnogi vjernici u narodnim nošnjama i iz mnogih drugih mjesta i župa. D.

“Govori se da iđu tirat krnju. a završavaju: “Hvala ti.su prave poklade ili krnjeval.’' Do odstupanja od Miji Gojsalić 11. cigareta i ostalih poroka što. g. Zato se i kaže ‘Proljetna mlada i jesensko šćene na istoj deredži. str. dok se petkom obvezno posti i ide na Put križa. ispričao je Ivan Gojsalić. 234 153 . rođen 1954. sin Matije. FF Split. na ovim darovima.234 ČISTA SRIJEDA To je početak korizme. dok ne zaviče aleluja. sv. kad se vjernici posipaju pepelom uz riječi “Sjeti se čovječe da si prah i da ćeš se u prah vratiti. Za Uskrs priprave počinju već blagdanom Pepelnice ili Čiste srijede. KORIZMA U Lepeničkom kraju nekoć se prije korizme otkuhavalo i pralo sve suđe. (E). Starija čeljad. ništa mrsno staviti u usta. O pokladin se vrigaju ušćipci”. “Nema ženidbe za vrijeme korizme i uopće u to proljetno vrijeme oko Uskrsa. 64/07. rujna 2007. ja se neću omrsit”. Rkp. nažalost. podaj onima koji nemaju. ne će ni u radne dane ni u blagdane (svece). Govorilo se: “Nema. svatko sebi odredi dane koje će postiti. pogotovo žene. Taj dan započinje korizmeni post. Korizma je vrijeme duhovne obnove čovjeka kada se ne pije. Molitve su obvezne uz jelo. Bože. Također svatko nastoji odreći se nečega što jako voli kao žrtvu u spomen na ono što je Isus pretrpio za nas. ne prave igranke ni bilo kakva druga veselja. kako u njemu ne bi ostao mrs jer se u korizmi jela samo posna hrana. po mogućnosti jede se samo kruh i pije voda. Ljudi se obično odriču alkohola. 9.” Taj dan je obvezan post i nemrs. ponekad izgubi svoju prvotnu svrhu. valja “očistit criva”.” U korizmi posti kad god tko može.

Krajem ožujka ili početkom travnja 1418. Tada je kralj Ostoja pobjegao u Bobovac i molio od Turaka pomoć za preuzimanje kraljevstva. Prva žena kralja Ostoje bila je Vitača.235 SVETI GRGUR ČUDOTVORAC (GRGUREVO. godine pobuniše i istjeraše ga iz kraljevstva. Josipa. te se puk i plemstvo 1404. 69. Od Kozigrada do Zvonigrada.236 a na zamolbu zadnjega bosanskoga kralja Stipana Tomaševića 7. Sačuvani su njegovi mnogobrojni spisi. i ponovno postao bosanskim kraljem. Ostoja. “koju bijaše skrivila njegova neutaživa pohota”. Uzalud je 1415.) 237 Leksikon ikonografije. Nalazi se na novcu kralja Stipana Ostoje. može omrsiti. Kiseljak. bio je Stipan Tomaš. studenoga papa Pio II. kad se obično onaj koji se nečega odrekao. 236 235 154 . 246-247. rođen 1955. izabran je za bosanskoga kralja 1398. umro od groznice. selo Podastinje. Zagreb 1990. Kada je Hrvoje 1416. Kršćanska sadašnjost. obećavši im plaćanje godišnjeg danka od dvadeset tisuća škuda i svoga sina Radivoja za taoca. OŽUJKA) Sveti Grgur Čudotvorac rođen je oko 213..).svega dolazi samo na Dan sv. g. Drugi Ostojin sin. str. nezakoniti sin kralja Tvrtka I. Baška VodaMostar-Zagreb 2001. godine nastojao zagospodariti Šibenikom. godine u poganskoj obitelji u Neocezareji (današnji Niksar u Pontu) u Maloj Aziji.) Gordani Vujica kazao je Ratko Raguž. proglasio ga je patronom Bosanskoga kraljevstva. kralj Ostoja je svoju ružnu kraljicu Kujavu otjerao i za ženu uzeo Jelicu. Ratovao je s Dubrovčanima i Hrvojem Vukčićem Hrvatinićem.237 (O Grgurevu bit će riječi i u poglavlju Povijesne predaje. Godine 1408. Kralj Ostoja je živio raskalašenim životom ne prežući ni od silovanja plemkinja. nepoznata podrijetla. Stipan Ostoja. Hrvojevu udovicu. vjerojatno u Bišću. druga Kujava iz vlastelinske obitelji Jablanovića-Radinovića. godine. Nadimak Čudotvorac baštini po mnogobrojnim iznimnim čudesima. Mala nakladna kuća sveti Jure i Zajednica izdanja ranjeni labud ZIRAL. str. Bio je patronom bosanskih kraljeva Kotromanića. godine umro. uredio Anđelko Badurina. 12. (Vidi: Marko Dragić. godine kralj Ostoja je. ne zna se iz kojega braka. Ostoja je svrgnuo kralja Tvrtka II. među kojima je i prva kršćanska autobiografija. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva i Uvod u ikonologiju Radovana Ivančevića. Preobratio se na kršćanstvo i postao biskupom rodnoga grada koji je tijekom svoga biskupovanja pokrstio do svoje smrti (270. kralj bosanski.

Josip (19. i za njega je on odgovarao. proglasio je sv.SVETI JOSIP Sv. Potomak je kralja Davida kome Bog obeća da će od njega poteći Mesija. Hrvatski sabor je 1687. da bježi u Egipat pred Herodom koji želi ubiti Isusa. Evanđelja ne navode niti jednu njegovu riječ. Velika je snaga njegova zagovora kod Boga. čovjek dobra srca. U prosincu 1870. Sv. jer mu je takvu čast ukazao sam Bog odabravši ga za brižnog čuvara i skrbnika najsvetije obitelji. U tim prigodama Josipu se uglavnom javlja u snu anđeo da mu dadne potrebne naputke: da se ne boji uzeti Mariju za ženu. Pred ljudima je Isus bio njegov. Dodajmo još da je sv. a time i cijelog hrvatskog naroda. Josipa zaštitnikom sveopće Crkve. da se vrati u Nazaret kad je ta opasnost prošla. godine proglasio sv. čovjek vjere i poslušnosti. Po zanimanju je bio stolar. godine papa Pio IX. Bio je pravedan muž. Josip je tiha svetačka veličina. Vodi svoju zaručnicu Mariju na popis stanovništva iz Nazareta u Betlehem kojom se prilikom rodio Isus. Nakon ove zgode s Isusom u hramu Josip se više ne spominje pa se pretpostavlja da je umro prije Isusova javnog nastupa. Josipa zaštitnikom Hrvatskog kraljevstva. muž Marijin zakonski je iako ne i naravni otac Isusov. ožujka). traži s Marijom Isusa koji je ostao u hramu u Jeruzalemu. a ono što znamo o njemu sadržano je uglavnom u dva prva poglavlja Matejeva i Lukina evanđelja. jer “što je u njoj začeto. Dostojan je velike časti. 155 . doista je od Duha Svetoga”. Josip zaštitnik bolesnika i umirućih i uzor obiteljskog života te kako se služi Bogu.

Oni bi vršili razne zulume te bi. između ostalog. Prah je trebao biti sitan. na kojima bi bio još veći križ. Ti križići su ostali kao podsjetnik na vrijeme osmanskoga terora. Rkp. Vjerovalo se da ih ti križevi štite od napasnika. Sam postupak tetoviranja je bio slijedeći: oštrom iglom bi se bockala koža pa se u ranice ubrizgavala boja da se na koži trajno vidi križ . Otac nije smio odbiti bega pa mu je rekao da dođe nakon mjesec dana kad sve bude spremno za svadbu. a na prsima malo veći križ. Otada su sve cincarske djevojke tetovirale križ na čelu i na rukama. Cvjetnicu. U tursko doba. Znalo se da Turci bježe od križa i da se nikada ne bi dotakli rukom ruke kršćanke na kojoj bi ugledali križ. D 60. Djevojci su istetovirali križ na čelu pa je beg nije mogao uzeti za ženu. Čuvalo se poštenje i ponos. 41. Ranice bi zarasle i crteži križa ostajali su za cijeli život. str. u dane Velikoga tjedna i na Ivandan. dobivala bi se crna smjesa. kad su age i turski gospodari bili strah i trepet katoličkom pučanstvu. Čak su i majke Katarina Tomas zapisala je 2007. Na Dan svetoga Josipa djevojke i mladići u dobi od trinaest do šesnaest godina križićali. Da bi se to nasilje spriječilo.238 U Imotskoj krajini još uvijek se na rukama starica može vidjeti tetoviran jedan veći ili više manjih križića. posebno ženskom stanovništvu. 1949.KRIŽIĆANJE Poznata je predaja kako su Turci upadali u cincarska sela i otimali djecu. ili prsiju. FF Mostar. rođ. jedini način je bio da se na rukama utetovira više manjih križića. U jednoj zdjelici zamiješao bi se med i usitnjeni ugalj od izgorenog drveta. onda su ponovno manjom iglom bockale to ucrtano mjesto. Ta smjesa ulazila je pod kožu. Kad bi ih nacrtale. g. lovili kršćanske djevojke i žene te ih silovali. Zato su još od rane mladosti crtale križeve po rukama. 238 156 . Kad bi se pomiješao s medom. Tada su bake i mlade žene iglom zamočenom u tu smjesu crtale križeve po rukama. a prenijela joj je majka Ana Tomas (djev. Tako od nekog bogatog Cincara beg zatraži kćerku za ženu. žene su vjerovale da ih samo Bog može u tome sačuvati. Postupak se ponavljao i nekoliko puta dok bi ta crna smjesa ostala plavkasta na koži. Pored blagdana Svetoga Josipa križićalo se i na Blagovijest. Todorić.simbol krštene duše. S tim se križevima i umiralo i svaka od njih je vjerovala da ju je samo Bog tako zaštitio od napasnika. uglavnom žensku. godine). U Imotskoj krajini tetoviranje je uzelo maha za vrijeme turskih provala.

wikipedia. Rkp. Matej 21:1-11. Luka 19:28-44. već začet po Duvu svetom. CVJETNICA Cvjetnica ili Nedjelja Muke Gospodnje je kršćanska svetkovina koja se slavi u nedjelju prije Uskrsa i uvod je u Veliki tjedan. primiče se dan muke Gospodinove. ponegdje i na Veliku subotu mladež se umivala izvorskom vodom u koju se dan ranije stavljalo tek ubrano cvijeće ljubičice. godine). Na njemu su zlatna vrata. putem kojim je Isus išao jašući na magarcu. U spomen na to. ni od krvi ni od puka. i to obavezno na šaci jer je to bilo jedino uvijek vidljivo mjesto na koži. jagorčevine i drugog proljetnoga cvijeća. godine u Prološcu Donjem kod Imotskoga. i Ivan 12:12-19).org/wiki/Korizma"Kategorija: Kršćanski blagdani 239 157 . 1953. rođen 1951. Petričević. U nekim se mjestima umivalo vodom u koju su stavljene grančice bršljana. Kazali su joj Ante Juričić Zele. mašući palminim i maslinovim grančicama i rasprostirući svoje haljine. 313. opisan u sva četiri Evanđelja (Marko 11:1-11.svoje mlade kćeri tetovirale. moli i sljedeća molitva: CVITNA MOLITVICA U nedilju bio cvitak. na Cvjetnicu se obavljaju procesije s blagoslovljenim palminim i maslinovim grančicama. 240 "http://hr. E str. Oltari su u crkvi pokriveni. u livanjskom kraju.239 Glušna nedjelja u kršćanskoj tradicijskoj kulturi javlja žalosne dane. Također se za vrijeme sv. 240 Na Cvjetnicu. rođ. Ponegdje se umivalo izvorskom vodom u koju se stavljala grančica drijenka. FF Split. čita izvještaj o Isusovoj muci. Drijen je u narodu metafora za zdravlje. Narod je dočekao Isusa. Mise. Na taj dan se slavi Isusov trijumfalni ulazak u Jeruzalem u dane prije Pashe. Vjerovalo se da time donose zdravlje i ljepotu lica. zbog običaja nošenja dugih rukava. na vratima Gospa kleči i u rukam knjige drži Ines Ivelja zapisala je 2008. 2008. Na Cvjetnicu se. godine i Marija Klarić (djev.

241 (Doli u Vidoši kod Livna) U Kaštelu Starom na Cvitnicu bi mladići djevojkama posipali dvore cvijećem i pjevali: Evo anđel pred očiman. str. Evo tebi dvanest apoštola i četiri vanđelista i prid njimi bili čovo. neka kitu moj deklicu. jest moj anđel znam doisto. priredio Marko Dragić. budi faljen. kad osvane na Cvitnicu. rajskim cvićem od liposti. retorika. nje lipota privelika. u nje lipi cvit mladosti. svitle zvizde. Od ljubavi Bože mili. među ostale divojčice. sjajniji je od miseca. O Isuse.i u knjige Boga moli. 305. Amen. Matica hrvatska i HKD Napredak. Nek izajde nakićena. Veseli se Gospe lipa. veseli se Gospe zdrava. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. s kojim kaže mlado lito. svojom majkom uvik. 158 . epika. Sarajevo 2006. na dobro joj dan Cvitnice. On je bilji od sunašca. ovoj lipoj mojoj vili. Svim deklicam nek je dika. i lipotu nje nagizde. knjiga 4. pošlji meni zgor s nebesa. Neka misec. 241 Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: lirika. cvit anđelski od uresa. Neka lipost nju odiva. cvitak nosi za prsiman. nek nakiti lipo lišce.

dok ti svane dan Cvitnice. nad sve vile ke mi omili. str. koj’ ugodno tebi vilo. zbogom bila golubice. zbogom bila golubice. Peran. Uzmi cvitak ma ljubavi. da g’ uživaš ma gospojo. svitla moja o danice. Znak svoje prisutnosti Krist je ostavio Crkvi i svijetu u kruhu i vinu. na nebu su sve zvizdice. Ja ostavljam tvoje lišce. dragi moj pokoju. Ter s njim drago moj’ žuđeno na Cvitnicu okiti se. FF Split.Kako žarko sunce siva. 57. E. predavši tako Mariji Lučić kazala 2007. 2007. Na Veliki četvrtak je Isus sa svojim učenicima proslavio posljednji put židovski blagdan Pashe i to jedan dan prije samog blagdana. ev’ izberi cviće milo. Ti si dika moj’ i slava. ter prem’ srcu njega stavi.242 VELIKI ČETVRTAK Veliki ili Sveti četvrtak je dan Isusove posljednje večere. te ustanovio svetu misu. rođena 1967). Katolička crkva ulazi u sveto trodnevlje i sprema se na slavljenje Uskrsa. ovo cviće moj’ rumeno tebi vilo. o lipoto meni mila. teb’ ga daje drago tvoje za obiližje od ljubavi. da počivaš u radosti. moj’ danice. urešeni žilju bili. Rkp. po kojoj se kršćani osobito prepoznaju. primi na dar ljubav moju. 242 159 . sv. godine u Kaštel Starom Ivana Penga (djev. Mili. golubice ma gizdava. S njim ti dajem srce moje.

katolici. kao polog i jamstvo pobjede nad: patnjom. priredili doc. “Sveta misa je predokus i nada da smo djeca Božja i baštinici neba. “Ovo je krv koja se prolijeva za vas i za sve ljude na oproštenje grijeha”. krivicom. smrću. sc. Veliki petak i Veliku subotu umjesto crkvenih zvona najavljivala je skupina od pedesetero do stotinu djece koja su tri puta prolazila oko mjesta stvarajući buku krčalima (drvenim glazbalima ručne izrade) načinjenim od nazubljenog koluta koji se okreće i drvene letvice koja udara o zupce koluta i izaziva klaparanje. pakost čovjeka pretvorena je u pokajanje. on otvara svoje nebeske dvorane. Ali. nečeg nadonosnog u zraku. Josip Miletić. te se od očaja objesio. ispričao je Ivan Gojsalić. 244 243 160 . da naučimo biti ljudi i dobri jedni drugima”. FF Split. u koju sada odlazi. str. sin Matije. uhićen i cijelu noć sudski ispitivan. 2007. Zadar 2006. nehumanosti i razaranja. Rkp. U Poljičkoj krajini “učini se grob Gospodinov” i čuva se preko dana. 26. g. Isus dakle želi reći da kroz njegovu smrt. zrakom nade pobijedio je mrak. str.244 Na otocima Ugljanu i Pašmanu kod Zadra početak svete mise na Veliki četvrtak. (E).243 Na Veliki četvrtak zavežu se crkvena zvona. stotinu Zdravi’ Marija i deset Slava Ocu na čast muke Isusove i na oprošćenje grija. Vanda Babić i mr.php?action=c_vidi&id=990 Miji Gojsalić 11. 9.Crkvi i čovječanstvu svoje ljudsko tijelo i svoju krv. što simbolizira gostoprimstvo. dr. Na taj je dan Isus izrekao najhumanije riječi apostolima i svijetu. Isus je svojom krvlju ustanovio novi i vječni savez između Boga i ljudskog roda govoreći: “Ovo je moje tijelo koje se za vas predaje”. 18. Odjel za kroatistiku i slavistiku. 245 Vidi: Hrvatski običaji. sc. U svetoj misi postajemo jedno s Isusom. Zbornik studentskih radova. Toga je dana bio izdan. spušta se otajstvo čovjekova pada i uzvišenje među nas. kada se proslavi uskrsnuće Gospodinovo. a čovjek pao u bezdan zavisti i mržnje na Boga. Zvona su zavezana do na Bilu subotu. u koje nas poziva kao svoje uzvanike. Sveučilišta u Zadru. rođen 1954.245 Slično je i u drugim Dr. Juda je otišao u mrak. on postaje naš brat i učitelj”. “šutnje zvona sve do Uskrsa. čudesno je molio za nas i obećao svog Duha protiv duha zloće. Mnogo čeljadi moli stotinu Očenaša. U dvorani posljednje večere Isus je oprao učenicima noge. zlom i tamom. rujna 2007.org/duhovnost. jer se mrak čovjekove duše pokazao najgušćim. U tajnovitosti liturgijskih slavlja na Veliki četvrtak. i kroz skoro uskrsnuće. dobrota je pobijedila zloću. na taj dan je milosrđe jače od krivice. Tomislav Ivančić http://www. predao Učitelja iz Nazareta u smrt za trideset srebrnika.

zajednica.-71. FF Split. Hrvatski uskrsni običaji. pučka pobožnost. stoljeća. Zagreb 1997. 69. amen!247 (Svib) O tome više: Jasna Čapo Žmegač.246 Ta buka upućuje na galamu i klepetanje kojim su džudije pratile Isusa dok je nosio križ prema brdu Glavica na Kalvariji. Lici. središnjoj Hrvatskoj. Golden marketing. Slavoniji i Srijemu. Božja jesan. 246 161 . Konavlima. u Svibu kazao Ilija Čondić Bijader.mjestima u Dalmaciji. sv. sto se puta prikrstila na blag danak. Margiti Čondić Bijader. susrist će te duv nečisti. Ujmoca i Sina i Duva svetoga. g. 2004. 2004. sto amena. str. izmolila san sto križića. To je molitvena pjesma koju su najčešće kazivale kazivačice i kazivači diljem Bosne i Hercegovine i Hrvatske. budi u viri kripna. Diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine mladi kazivači i danas kazuju molitvu koju mole na Veliki četvrtak: DUŠICE GRIŠNA Dušice grišna. 4. Kada budeš putovati dugin putin. Pitat će te duv nečisti: Jesi l’ moja il’ si Božja? Ti ćeš reći: Tvoja nisan. 247 Studentici Filozofskoga fakulteta u Splitu. Korizmeno-uskrsni običaji hrvatskog puka u prvoj polovici XX. na Veliki četvrtak. Rkp. na pribilomu cvitu. uskin klancin. Kad san bila na onom svitu.

str. g. Oltar je bez križa. 64/07. Isus pogleda Petra koji se pokaja. 9 h: Osuđuju ga na smrt i tuku. svijećnjaka. Veći dio dana stoji se u crkvi. 8 h: Isus je poveden u kuću Ane gdje mu jedan sluga udari zaušnicu. godine u Mlecima je objavio djelo Zrcalo od ispovijesti u kojemu opisuje život Isusa Krista od 1 sata poslije ponoći na Veliki četvrtak do 12 sati na Veliku subotu: Od 1 h od noći na Veliki četvrtak: Isus šalje Petra i Ivana napraviti gdje imaše večerati. ljubi se raspelo i kupi lemozina. sin Matije. Miji Gojsalić 11. Blaguje janjca vazmenoga s učenicima. cvijeća i oltarnika. Slavi se u petak prije Uskrsa.” Ivan pita – tko? 3 h: Juda izlazi van izdati Isukrsta. Zajedno s Velikim četvrtkom i Velikom subotom čini Vazmeno trodnevlje. bijući i tukući ga vode Jerusalemu. sv. Slijede ga Petar i Ivan. nitko ne pjeva. umiva noge apostolima i Judi.248 Aleksandar Komulović 1704. Sve zamre. Povedoše ga u Kaifinu kuću koji ga upita je li on sin Gospodnji. iziđe vani i gorko zaplaka. Rkp. Anđeo s neba krijepi ga i tješi. Isus hrabri učenike.VELIKI PETAK Veliki petak je kršćanski spomendan Isusove muke i smrti. Vraća se učenicima i govori da Juda vodi oružnike koji će ga uhititi. Na Veliki petak. rođen 1954. Od velike tuge krvavim se znojem znoji. a svatko posti suho. Ne moli čeljad zajedno u kućama. 7 h: Isusa svezaše. Petar ga zataji tri puta a na posljednje zatajenje zapjeva pijevac kako je i rekao Isus. što simbolizira Isusovu muku i smrt. 6 h: Juda ga poljubcem izdaje. 4 h: Petar obećava slijediti ga do smrti. pjeva se Muka Gospodinova. Narodno je vjerovanje da se vino popijeno na taj dan pretvara u krv. nego svak za se. ne slavi se euharistijsko (misno) slavlje. Veliki petak je dan žalovanja. 2 h: Govori: “Jedan će me od vas izdati. 248 162 . FF Split. (E). 9. Petar odsječe uho Malku a svi apostoli pobjegoše i ostaviše njega samoga. rujna 2007. 5 h: Isus čini molitvu i budi učenike da i oni mole. Moli se sto pedeset Zdravi’ Marija i sto pedeset Slava Ocu. ispričao je Ivan Gojsalić. Isus mu govori da će ga 3 puta izdati.

Dižu križ. Pilat čini izbičevati Isusa na kamenom stupu ne bi li tako zasitio židovski gnjev. Bože moj. Nosi križ padajući.10 h: Isusa strašno tuku. Svi odgovoriše Barabu. Pilat umiva ruke da osudi Isusa. 6 h Dođoše do Kalvarije i dadoše mu piti vino pomiješano. Zemlja se potrese. Svi govoraše: “Ovo biše pravi sin Božji. Staviše ga u grob u vrtu blizu mjesta gdje je raspet. Mažu ga mašću koju je donijeo Nikodemo i zaviju ga u bijelo čisto platno. a drugi mu se lupež preporučuje i Isus mu obeća raj. 5 h Svukoše mu crvenu a obukoše njegovu haljinu. 2 h: Pilat Isukrsta šalje Irudu koji mu se naruga i obuče ga u bijelo. Djevica Marija ga slijedi do gore Kalvarije. 4 h Pilat izvodi Isusa pred svjetinu. krv teče iz rana i postavljaju ga između dva lupeža. Pilatova žena šalje Pilatu znake da oslobodi Isusa. Daju mu pit žuč i ocat. Reče Isus: “Svršeno je. Mater svoju preporučuje Ivanu. 11 h: Isus je u velikim mukama. Raspinju ga i čavlima pribijaju na križ. Bože moj zašto si me ostavio?” 9 h Preporučuje dušu ocu govoreći: “Oče u ruke tvoje preporučujem dušu svoju. Skidaju ga s križa. 11 h Majka Marija prima ga u krilo. kamenja se raspukoše. Sunce se pomrači i nasta tmina. 163 . Svi zaviču: Raspni ga. a iz njih izađe krv i voda. 12 h: Svezanoga Isukrsta vode u Pilatovu kuću.” Ispusti dušu i glava mu klone. Juda se na tu uru objesi. 8 h Vapi da je žedan. Isukrstu probodoše prsa. Oružnice ga okrune trnovom krunom i obuku u crveno. 7 h Igraju se i njegove haljine dijele na četiri dijela.” 10 h Razbiše noge lupežu. 3 h:Pilat traži način da oslobodi Isusa i pita žudije hoće li osloboditi Isusa ili Barabu. Na prvu uru Pilat pita Isusa je li on Kralj a Isus mu reče da nije njegovo kraljevstvo od ovoga svijeta. Džudije ga psuju i proklinju zajedno s lupežom. Žene za njim plaču a on im govori da ne plaču radi njega nego radi sebe i svojih sinova.

” Kažu da je na Isusu bilo pet tisuća udaraca. Zrcalo od ispovijest. Postavljaju Isusa u grob koji zatvoriše kamenom i zapečatiše ga. Kad su to začuli Židovi vikali su ako ga oslobodi bit će neprijatelj ćesaru.249 Bartol Kašić o Muci Gospodina našega Isusa Krista napisao je u Rimu 1638. oprostivši ga. Pilat reče svjetini (pučini) da ga oni uzmu i prikuju na križ. stoljeća. Izranivši tako Gospodina našega a zbog grijeha i opačina naših. Pilat je Aleksandar Komulović. Pitao je svjetinu: Koga hoćete da vam oslobodim – ili barabu ili Isusa? Mislio je da će svjetina tražiti da se kazni baraba jer je mnoga zlodjela počinio. Najprije je bio udaran šibama od drače te bičevima od konopca koji na kraju imahu zvizde gvozdene i na kraju verigama od gvožđa. priredio Ravlić. Pilat je pitao Isusa: Odakle si ti? Isus mu nije odgovorio te Pilat nastavi: „Meni ne odgovaraš ti? Ne znaš li da ja imam vlast prikovat te na križ? Isus mu odgovori da on (Pilat) ne bi imao nikakvu vlast da mu nije dana odozgora. Razmišljanja od Gospodinove poglavlje XII. str. šamarajući ga. priredio Jakša Ravlić. u: Zbornik proze XVI. Šalju oružnike da čuvaju grob. 164 . godine: Poznaše Pilat da je Gospodin čist i pravedan i da je lažno radi zavisti optužen te ga htijaše osloboditi (bijaše običaj na Vazmeni dan osloboditi jednoga tamničara). 1972. (1704). 249 Muke Jakša XVII. 137. Poslije toga Pilat je nastojao osloboditi Isusa. Udarali su ga i svega izranjavali “izlivaše se oda svih strana. i XVII. Vidjevši Pilat da nije uspio osloboditi Isusa smisli da Isusa bičevima izudaraju šestorica koji ga svukoše i privezaše na stup. 250 Bartol Kašić. krvnici ga pregrnuše starom odrpanom kraljevskom haljinom i nabiše trnovu krunu do moždana. PSHK. 202. slijepi puk prevaren od Skriba i Farizeja tražio je da se na križ razapne Stvoritelj od života i tako bi pušten baraba. Žena mu je pripovijedala da je u snu radi njega pretrpila strašna prikazanja.12 h Žudije traže od Pilata da se grob čuva jer je Isus rekao da će uskrsnuti. knjiga 11. Ženu svoju Pilat ne htjede slušati da oslobodi Isusa. križu ga pribij!” Čuvši to. Međutim. PSHK. Zora i Matica hrvatska Zagreb str. a da bi utažio jadovita i gnjevna srca židovska.”250 Svjetina je i dalje vikala: „Križu ga pribij. Pilat ga je izveo pred svjetinu i kazao da u njemu ne vidi nijednu krivicu radi koje zaslužuje smrt: „Dostojno je dakle da se na njega smilujete. Život Gospodina našega Isukrsta. u: Zbornik proze XVI. Zora i Matica hrvatska Zagreb 1972. knjiga 11. kakono rika. i stoljeća.-147. krv božanstvena i neprociniva.

Taj se rubac tijekom godine više puta pokaže svemu puku u crkvi Sv. Došavši na Glavicu (tj. 251 165 . glave mrtvačke. str. stoljeća. razgledaj raspetoga Isukrsta čestokrat i s pomilovanjem kajući se od griha tvojih. Petra. Isusa je slijedilo veliko mnoštvo koje je molilo i plakalo.251 POĐE GOSPE TUŽNIM PUTEM Pođe Gospe tužnim putem Zagrnu se crnim skutem i ugleda drven križ. ne velem ti da si moja već ti velim da si Božja. Kad je Bogorodica Djevica Marija saznala da joj sina vođahu. Isus im je rekao da ne oplakuju njega nego sebe i svoje sinove. 206. Zora i Matica hrvatska Zagreb 1972. Isus je to učinio i na rubcu ostavio svoju priliku zapečaćenu i svoju krv. Među tim ženama bila je i Veronika koja je rubac s glave dala Isusu da otare s lica znoj i krv. glasovima od trubalja i galami mnoštva slijedila je put. gdje se imaše posvetilište učiniti Bogu). u: Zbornik proze XVI. Teže mi je uzdisanje Tvoje neg na križu rane moje. Budući se razbojnicima žurilo Isusu su dali Šimuna Cirenca da mu pomogne nositi križ. “O grišniče. knjiga 11. priredio Jakša Ravlić.sjedio i umio ruke (po židovskom običaju kako bi ukazao da on nije kriv za Isusovu smrt). PSHK. Na tome je mjestu Abraham od svoga sina Izaka htio učiniti posvetilište. počni prolivati i ti riku od suza i očiju tvojih i ne pristani”. Tu je Isus pribijen na križu ostao do smrti. Krvnici su Gospodinu našemu dali da se napije vina pomješanog sa žuči. duševni raj Bartol Kašić. a on ga ne htjede ni okusiti. Isus je osuđen i naprćen teškim križom. ko god ovu pjesmu zna na blagdanak na Veliki petak Bog mu dao. i XVII. Život Gospodina našega Isukrsta. s velikom je žurbom krenula. Isus s križa progovara: O Marijo. Po tragu kapljica krvavih. moja mati.

166 . Crni skut iz drugoga stiha otkriva nam Gospinu tugu i bol. Prvi stih: Pođe Gospe tužnim putem vjerojatno govori o Gospinom hodu za Isusom za vrijeme njegovoga križnog puta. FF MO 2008. a ovu molitvenu pjesmu znala je jedino Ruža Džalto koja ju je naučila od svoje pokojne majke. diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine. 252 Mirjana Ćališ zapisala je u siječnju 2008. Gospa češlja zlatne vlasi. D. po kazivanju Ruže Džalto.na umrli dan. a on joj se obraća. žali zbog njezine patnje više nego zbog rana koje su Mu zadali. Naziva je.252 (Ustirama u Rami) Tu pjesmu je ramski puk molio na Veliki petak. Kad su došli na pol puta. Našli jesu malo dete. ne svojom. rođ. Sam’ se vrata otvaraše. Sljedeći stihovi imaju dramske elemente kao i većina ovakvih pjesama. Sami Jezuš misu služi. Za Križiće su znali gotovo svi kazivači. Jedan veli: “Nosimo ga!” Drugi veli: “Ne ćemo ga!” Treći muči pa ga nosi. Rkp. Među molitvama koje su se šaputale na Veliki petak jesu i ove: IŠLI JESU TRI PUTNIKA Išli jesu tri putnika K Majke Božje na Bistricu. Gospa dolazi do Isusova križa. nego Božjom Majkom. Kad su došli bliz’ Bistrice. Čula ju je od svoje pok. Sami zvoni zazvonili. pa je to i tema ove pjesme. Malo dete Bog-Jezuša. majke. Molitva je slična Križićima koji su se molili na Veliki četvrtak sto puta. Na Kalvari otpeljali. na Ustirami u Rami. Kraj je također karakterističan za pjesme ove vrste – obećava se spas onome tko bude molio ovu molitvu na Veliki petak. Veliki petak je dan smrti i muke Isusove. Ljudi bi se zavjetovali da je izmole pedeset puta do podne. 1959. Anđel nosi tužne glasi: “Sinka su ti ulovili.

svega svita ponajlipšeg. Njoj dolazi sveti Pero.” 253 (Žumberak) OJ NEDILJO TI SI SVETA Oj nediljo ti si sveta. Progovara sveti Pero: “Što ti Gospe tude klečiš. lijepe crkve sagrađene. sve su križim prikrižene. svetom Peri odgovara: “Kako neću ovdje klečat. svoje grozne suze roniš. sveti Pero.Po kamenu hodit mora. MH. str. iza svega srca ječi. prigrađene. sveti Niko. U tebi su lijepe crkve. slavna prsa lomiš?” Slavna Gospa progovara. 160. svoje grozne suze ronit. Sagrađene. 253 167 . iza svega srca ječiš. Zagreb 1972. svetim uljem pomazane. Isusa mi odvedoše Zlatna knjiga hrvatske narodne lirike. ti si sveta i presveta. Tude slavna Gospa kleči. iza svega srca ječat. Svoje grozne suze roni. svega svita ponajvišeg. Ja imadoh jednog sinka. jednog sinka ko jedinka. Zločinci mi dolaziše. sveta. sveta slavna prsa lomit. sveta. Teret križa sam si nosi. sastavio Krešimir Mlač. slavna prsa lomi.

lipo cviće. volio govoriti. u vinčiće uvijao. prije smrti petnest dana i ljudima govorila: “S anđelima ćeš putovati. Sveta krvca udarila i po ploči kapijala. a trnovu navijaše. 168 . gdje mu kruna slavna stala. a u nedilju devet puta. sve su čavlim probodene. svakog petka po pet puta. slavna Gospa govoraše: “Ko bi moju molitvicu. ovih dana korizmenih. dok mu dođe do moždana. Isusova slavna prsa. sukijom su probodena. po križu su razapete. anđeli se pokloniše.” Isusove slavne noge. u subotu sedam puta. Zlatnu krunu odvijaše.” Gospa bi se ukazala. Isusove slavne ruke. niz križ drvo položene. Isusova slavna glava. sve su čavlim probodene. Naviše je sa svih strana. Božja zvona zazvoniše. Tu je raslo lipo cviće. Tude sam Bog sidijaše. na nebesa odnosio. nebesa se rastvoriše. Sva se ploča raspadala od mirisa Isusova. Anđeo s neba silazio u kitice ukitio. lipa ruža.i na križ ga pripetoše.

str. rijekama.254 (Hamzići kod Čitluka) VELIKA (BIJELA) SUBOTA Velika subota dan je šutnje i ozbiljnosti. po sve vike vikova. Matica hrvatska i HKD Napredak. unosi u župnu crkvu koja je u mraku. str. iz suhe mladice daje da nikne novi život. dj. 34.255 Veliku subotu je karakterizirao obred obnove kućne vatre. 74. retorika. 254 169 . 256 Milovan Gavazzi. Vjernici posjećuju Božji grob. vjerovalo se da vještice i drugi demoni ne će imati vlast dokle dopre svjetlost i dim uskrsnih krjesova.”257 U kasnim večernjim satima u crkvama počinje vazmeno bdijenje. 297.. Bdijenje počinje lucenarijem ili službom svijetla. Pastiri su za taj dan pripravljali krjesove budno motreći cijelu noć da im tko ne bi prije vremena potpalio krijes. amen. epika. Blagoslivlja se vatra izvan crkve. koju su momci i djevojke preskakali “u želji za ženidbom odnosno udajom.-36. U jutro toga dana svećenik je pred crkvom blagoslivljao vatru.s apostolim vikovati. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. Sarajevo 2006. U svim je hrvatskim krajevima na Veliku (Bilu) subotu bio običaj umivanja vodom koja je netom blagoslovljena u crkvama. dj. Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: lirika.-76. ugarci s zgarišta stavljani su u njive i vrtove kako bi plodnost bila bolja. Taj je običaj bio posebno raširen u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. 255 Isto. str. na njoj se pali uskrsna svijeća koja simbolizira Isusa Krista uskrsloga . slika te šutnje je odsutnost euharistije i ogoljeni oltar. nav. Svijeća se. a ukoliko netko ne bi imao tu vodu valjalo se umiti na vrelima.-299. Uskrsni krijes palio se i u noći s Velike subote na Uskrs ili oko tri-četiri sata predu samu zoru. 19. 257 Hrvatski običaji. majka cijele kršćanske liturgije koja završava svečanom euharistijom koja označava Kristovu pobjedu nad smrću i u kojoj se odražava snaga Božje ljubavi koja od mrtvog čini živa. potocima. Garištu iza tih krjesova pripisivala su se apotropejska svojstva: preko njega pregonila stoka kako bi bila zdrava. moru. u procesiji.256 Na otoku Ugljanu kod Zadra na nekom većem prostoru sličnom trgu palila se od smilja i suhih drva uskrsna vatra – koleda. str.” O Isuse budi faljen.svijetlo. nav. priredio Marko Dragić.

sluša se Božja riječ o stvaranju. To simbolizira pobjedu nad grijehom i smrću. razvodnik straže dovodi drugu dvojicu stražara. postavlja ih paralelno s prvom dvojicom.katolici. g.org/kolumne. obično ih svake godine ima između trideset i šezdeset. (E). Po starom običaju zvona bi se zavezala na Veliki Četvrtak u podne. bere zelje i blitvu. Gospodinov se grob uvijek čuva stojeći. blagoslivlja se voda za krštenje. priprema večeru dok zvona slave uskrsnuće Gospodinovo. ali ni to nije bilo duga vika. Čitanja svetopisamskih tekstova. pale i vjernici svoje svijeće i pale se sva svjetla. 9. Stražari stoje jedan nasuprot drugomu u stavu mirno. krste se katekumeni. Čitanja završavaju svečanom pjesmom Slava Bogu na visini i tada se oglase orgulje. i tada je nastupala prva straža. pale svijeće na oltaru. pjevanje psalama. nakon čega slijedi svečani pjevani hvalospjev uskrsnoj svijeći. Tko se odluči čuvati Gospodinov grob. U Poljičkoj krajini kažu da odmah počnu ptice pjevati. ispričao je Ivan Gojsalić. Ujutru je o ručku blagoslov ognja. str. tako mirno da ne bi okom trepnuli.Unosom uskrsne svijeće u crkvu. rujna 2007. U svakoj straži nastupaju po dva stražara koja su se u stara vremena mijenjala svako pola sata. 259 258 170 . ali nitko sa sigurnošću ne zna kad je točno počeo. Većinom su mladi. kroz psalme hvali se i slavi Gospodina i njegova djela. a među njima i velik broj onih koji su čuvali grob po dvadeset i više godina. Vazmeno bdijenje završava euharistijom. treba se najprije zavjetovati i pridbilužit kod župnika. ali ima i starijih. Kad je smjena.258 Na Bijelu subotu je početak vazmenog veselja. Drugi dio bdijenja je Služba riječi. Broj stražara je neograničen. Gospodinov grob se jedno kraće vrijeme čuvao sjedeći. Stražar može biti tko je hoće uz uvjet da je doličnoga ponašanja i da živi ili da je podrijetlom iz te župe. 64/07.259 ČUVARI GOSPODINOVA GROBA Običaj čuvanja Gospodinova groba u župi Radobilja star je najmanje dvjesta pedeset – trista godina. a danas se mijenjaju svakih petnaest minuta. Poslije Službe riječi slijedi krsna služba.php?action=c_vidi&id=9425 Miji Gojsalić 11. a kršćani se pozivaju na radosno slavljenje Gospodina. Stopanjica kuha pogaču i vari jaja za blagoslov. rođen 1954. FF Split. sin Matije. Jedno je vrijeme bio običaj pranja nogu na Veliki Četvrtak. Rkp. sva zvona na crkvama. pogleda lijevo i desno http://www.

branimo Gospodina!". ušćipci i prisnac. I crkva je imala svoje škrgajice. i zatim udari kundakom puške o pod. a onda bi svi išli kući na spavanje. Za vrijeme Plača. Straža je opet počinjala na Veliki Petak ujutro. kojima bi onda škrgajala do mile volje. dok bi završio obred Velikog Petka. Isto je tako bio običaj da onaj tko prvi put čuva Gospodinov grob dade nešto simbolično. oko sedam sati. takmičili bi se čije su škrgajice bolje. jeo se bakalar. a nova dvojica. Nakon toga razvodnik straže vodi prvu dvojicu na mjesto gdje straža boravi . koji je počinje Gospinim plačom popodne u tri sata. Djeca bi jedva dočekala Veliki Petak jer bi ponijela škrgajice. i trajala cijeli dan do navečer oko devet sati. Za vrijeme obreda bi bilo toliko svijeta da bi po nekoliko stražara moralo praviti red u crkvi. kada bi zazvonio Slava Vični. uvjeti stražarenja su znatno poboljšani i stražari imaju svoju prostoriju na koru crkve. Djeca su živjela za taj dan. Na Bilu Subotu straža je također počinjala ujutro. Svi su bili radoznali i svatko je htio vidjeti svoga kako stražari pa bi se stvorila velika gužva. Stražari su nosili kapu s frontinom. čisti bakalar i krumpire i cijepa drva. jer je tada župa bila još naseljenija. Na vratima crkve stražarima bi se davala uskrsna jaja jer je toga dana bio blagoslov hrane i pića. Kasnije se i taj običaj ukinuo. Za vrijeme straže uvijek se postilo. a na lijevoj strani kape svaki je stražar imao po maslinovu grančicu.je li sve u redu. Na Veliki Četvrtak se stražarilo navečer za vrijeme obreda. nikad nije bilo ni najmanjih izgreda jer se čuvanje Gospodinova groba uvijek smatralo najvećim zavjetom na svijetu. godine otvorena nova crkva. a jedan je stražar bio zadužen za njih. pa dok bi završila. i zato su djeca jedva čekala Veliki Petak da ih isprobaju. i tu se okupljaju i borave kada nisu na dužnosti. i tada stražari padaju i već se slavi Uskrs. kojeg bi nekoliko stražara pripremalo. a i stara je crkva bila puno manja nego ova današnja. jer je to znak da čuvaju Isusa iz Nazareta. riba. Po iskazima stražara. 171 . kad bi župnik rekao: "Udrimo Barabana. U naše vrijeme. narod bi stao udarati po zidovima šibama koje su se donosile od kuće. Tako je po starom običaju proslava Uskrsa započinjala već u subotu. a otkako je u kolovozu 1970. Uskrsna misa bi počela već u osam navečer i trajala bi do deset. jedan lijevo a drugi desno. kao i danas.to bi prije obično bilo u mrtvačnici. Tada prva dvojica idu korak unatrag. Kako bi počela straža. dolaze na njihovo mjesto. stražari nastupaju na Veliki Petak uvečer oko devet sati i čuva se cijelu noć.

pri tome su praćeni znatiželjnim pogledima velikoga broja nazočnih vjernika. kada zvoni Slava Vični i stražari padaju. okrenuti jedni prema drugima. Zatim u crkvu dolazi razvodnik straže s dva stražara i budi one stražare koji su popadali: Stražari Gospodinova groba. padala bi dva stražara. svaki red sa po jedne strane oltara. po starom običaju. zdesna i slijeva. sve do ponoći. Svi ostali stražari se poredaju po sredini crkve. a po 172 . četiri stražara koja su na straži padaju i ostaju ležati nekoliko minuta. i kada on zapjeva Slava Vični.Čuvari Kristova groba u staroj crkvi u Katunima Na Bilu Subotu čuva se cijeli dan. dakle četiri stražara. Sam događaj padanja izgleda ovako: u ponoć manje pet minuta dolazi dupla straža. Tu čestitaju jedan drugome Uskrs i vraćaju se u crkvu u dva reda slušati svetu misu. zašto spavate? Ustanite! A oni odgovaraju: Ne spavamo. Ranije. praćeni ostalim stražarima. Tada dolazi svećenik. prestrašili smo se! Uskrsao je! Zatim se dižu i ponizno izlaze iz crkve u njihovu prostoriju na koru crkve. i time započinje proslava Uskrsa.

Neki su stražari onima što su bili na redu za padanje nudili po sto litara vina i dva pečena janjca da im prepuste svoje mjesto. to jest Slava Vični. župnik bi davao hranu i piće. Ni to danas više nije običaj. Rođen 28. koje je izradio pokojni Špiro Zečić. rujna 1936. između 21. ožujka i 25. godine. Metkoviću i dr. godine župnik don Većeslav Šupuk. vlasti tada nisu zadavale velike probleme. Baškoj Vodi. Podrijetlo mu je u židovskom blagdanu Pashe. Rkp. nekoliko sati unaprijed bi se znalo koje su smjene na redu za padanje. Posebno je bilo teško u poslijeratnim godinama. a također bi i novčano pomogao kako bi se održao taj drevni običaj. E. Židovi su Pashom slavili čudesna Božja djela koja je on Kristini Matić kazao je u Katunima 2008. Šest godina je djelovao u Australiji. stoljeća slavi se jedanput godišnje nakon prvog proljetnog punog mjeseca. u Slimenu. godine. pa sve do naših dana. jer je to bila velika čast koga bi zapalo da padne. Grob se čuvao s pravim lovačkim puškama do 1953. a od 2. 260 Uskrsno scensko prikazanje Čuvanje Gospodinova groba srednjovjekovnoga je podrijetla. kada su komunisti na sve načine to pokušavali iskorijeniti. (O tome će još biti riječi i u poglavlju Folklorno kazalište. FF Split 2008. Danas se osim u Katunima. a već 28 godina je župnik u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Katunima. Kako bi se približavao pad stražara. Za divno čudo. iako je bilo sitnih provokacija na račun čuvanja. običaj se nije ukinuo i održao se sve do današnjih dana. travnja. Važno je napomenuti da su mnogi župljani dolazili iz Europe kao i iz prekomorskih zemalja kako bi izvršili taj veliki zavjet. kada je došla UDBA i uz velike probleme pokupila sve puške.) USKRS (VAZAM) Uskrs je najveći kršćanski blagdan jer je Isus Krist svojim uskrsnućem spasio i otkupio Svijet. Vodicama. stanovnik Blata na Cetini. Uvijek.novom padaju četiri – to se običava od 1952. a posebice za gladnih godina. u ta starija vremena narod je sa sobom u crkvu donosio malo vode kojom bi se umio kad župnik zapjeva Slava Vični. ali čak ni u najtežim trenucima nije se posustalo. U Splitu stječe osmogodišnju naobrazbu u Klasičnoj gimnaziji (sjemeništu). Al uvijek je sve išlo pravim redom i padali su oni što su i bili na redu za padanje. Prvotno se Uskrs slavio svake nedjelje. a nakon toga završava Teološki fakultet u Zagrebu. Od tada. Omiljen je među župljanima. čuva se s drvenim puškama. godine. 260 173 . Svećenikom postaje 1963. Također. Vrlici.

sirnice. a od 19. Tvoj je sinak uskrsnuo na današnji dan Blažena Gospe. ti nam ga daj 261 To je službeni blagdan u gotovo svim europskim zemljama. Sljedeća molitvena pjesma molila se na sam Uskrs trideset i tri puta: GOSPE MOJA Gospe moja. kao i u nekim afričkim i srednjoameričkim državama.) održan 8.pokazao posebno izlaskom Izraelaca iz egipatskoga ropstva. Festival je posvećen vatrogascima poginulim na Kornatima. festival u Šipurinama na otoku Prviću kod Vodica. Australiji. te Kanadi. a mladići i domaćini nose na blagoslov u vrču vina. Nekada se Uskrs slavio tjedan dana. a ne smije se ni dati živini. Velika je misa pred podne. 262 Ove je godine (2008. ti meni daj lip dar. a smotru je izvršio jedini preživjeli iz kornatske tragedije Frano Lučić.Uskrsni ponedjeljak. Svako dijete hoće da mu se obuče najljepša roba. ja ću tebi lip glas. Za ručak se jede blagoslov. soli. Na taj dan tradicionalno se održava Festival žudija. Kršćanska se vjera usredotočuje na Isusovo Uskrsnuće. a ljudi se sastaju lijepo obučeni. Djevojke i domaćice u crkvu na blagoslov nose jaja. slavi se samo dan poslije Uskrsa .262 Žudije su mladići koji glume rimske vojnike koji su čuvali Kristov grob. 174 . Sljedeće godine (2009) domaćin ta manifestacija bit će Kninu. Uz blagdan Uskrsa vezani su u Hrvata mnogi drevni pučki običaji. Novom Zelandu. Čileu. Poslije uskršnjega objeda mladež se veseli igrajući i pjevajući. Ne smije se ništa baciti da se ne poljubi prije. Argentini. Češkoj i Slovačkoj tradicija je da mladići na Uskrsni ponedjeljak probude djevojke prskajući ih svetom vodom koja je blagoslovljena na Uskrs.) U Poljskoj. st.261 Na taj dan u crkvama se spominje put uskrsloga Isusa Krista u Emaus s dvojicom učenika koji su ga prepoznali tek kada je lomio kruh. Na Festivalu je sudjelovalo oko četiri stotine žudija iz dvadeset dvije župe u Republici Hrvatskoj te iz Vareša u Bosni i Hercegovini. mlada sira. (O tome je riječ u poglavlju Folklorno kazalište. odnosno prijelaz iz smrti u život. mlade ljutike.

263 175 . majke. komu je priteklo. čula od svoje pok. ovaca. Jedu se jaja. Onda ti ima nekavije običaja koji su više Srbi čvarovali ali su i neki naši uz nji prifatili. Rkp. 28.na umrli dan. i na taj dan bi se janjci bilježili. Ali nikakva slavlja u kući nema. UZAŠAŠĆE (SPASOVDAN) Uzašašće (Spasovo. 1959. 264 Isto. To su ko radili ako su se bojali vukova ili bolesti pa bi čvarovali u to. 265 Mariji Brać ispričala je na Dubravama kod Stolca Cvija Brać (djev. o Isuse Isukrste.) 265 Zapisala je Mirjana Ćališ u siječnju 2008. a slavi Kristov uzlazak u nebo.263 O ISUSE. uskrsnulo tijelo tvoje na jutrašnji dan. Ustirama. FF Mostar.. (To je na neki način bio zavjet ili možda čak i žrtva. Pazin) rođ. D. Tako bi ko je imo puno tog živa. U stolačkom kraju taj se blagdan nekoć obilježavao: Prije je bio običaj da se na Spasovdan kolje nešto živo. Spasovdan) je blagdan koji je četrdeset dana nakon Uskrsa. 1942. ISUKRSTE O Isuse Isukrste.264 Mali Uskrs je tjedan dana iza Uskrsa. ni velike spreme. Isuse. D str. uskrsnula duša naša na današnji dan. uši bi im se zarezivale makazama kako tko hoće. smiluj nam se. po kazivanju Ruže Džalto. odredio jedan dan u sedmici kad se ne bi ni klale ovce nit bi se ispod nji' đubre izbacalo. 2007.

Petar je rekao Izraelcima da je Isusa. “kao što svi vi vidite i čujete (…)”. 2007. 57. Budući su Židovi toga dana obilježavali Pedesetnicu u Jeruzalemu je bilo mnoštvo naroda različitih narodnosti. 266 176 .KIĆENJE STOKE U vareškom je kraju. Pokazali su se razdijeljeni jezici kao od vatre i na svakog od njih sišao je po jedan.-207. Petar je među apostolima ustao i rekao da se ispunilo obećanje proroka Joela: “Izlit ću duha svojega na svako tijelo”. bio običaj uoči Spasova da pastiri. Neki su se podrugivali govoreći da su se apostoli ponapijali. i napunio svu kuću u kojoj su apostoli sjedili. Biblijska povijest Staroga i Novoga zavjeta. od prvoga proljetnog cvijeća naprave vjenčiće koje su stavljali na stoku. str. Rkp. kao što nema ni Uskrs. 267 Taj blagdan nema određen datum. kao kad se digne silan vjetar. 206. Tada ih se tri tisuće pokrstilo i to je bio rođendan Kristove Crkve. FF Mostar. Sutradan bi na Spasovo nosili u šumu dobar ručak. Bog oživio od mrtvih i uzdignuo na nebesa gdje je primio Duha Svetoga i izlio ga. D. Na taj su dan svi Isusovi učenici bili zajedno. S neba se začuo šum.268 Katarina Pejčinović zapisala je u srpnju 2007 godine od Jelene Rodić i Kazimira Džoje. koji je pedeset dana nakon Uskrsa. str. Navečer bi dotjerali nazad u selo tako nakićenu stoku. 268 Janko Oberški. primjerice. a Petar im je rekao da čine pokoru i pokrste se jer će tako primiti Duha Svetoga i spasiti se. Potom bi pomuzli krave i međusobno se polijevali mlijekom i moli se Bogu da tako bude i dogodine. igrali se pastirskih igara i ručavali. Zbunjeno je mnoštvo pitalo što im je činiti. završavaju se uskršnji blagdani. Napunili su se Duha Svetoga i počeli govoriti tuđim jezicima “kako im je Duh Sveti davao govoriti”. Split 2005. Marjan tisak. Mnoštvo je bilo zbunjeno kada su čuli apostole kako govore njihovim jezicima. kravama i volovim' oko rogova a ovcama oko vrata. 266 DUHOVI Tim pomičnim267 blagdanom. kojega su oni razapeli. koji su gonili stoku na pašu u okolna brda u šumu.

kao preporuka. Tute j’ Diva k zemlji pala. nit je blizu ni daleko.3. vruće čavle pronesoše. na putu ga uvatiše na križ gori razapeše. dosad si mi sluga bija. KATO. Katarino. kao zahvala za uslišane molitve. Nikog svoga ne ugleda nego Ivu slugu svoga. ajme diko!” “Biž otolen. Isus gleda i pogleda ne bi l’ koga svog ugleda. MOLITVENE USMENE LIRSKE PJESME Mnogobrojne su molitvene pjesme koje i danas kazivači kazuju. ti Ivo. oslen si mi bratac mija. Isukrston. Te se molitve upućuju svecima i sveticama Božjim kao molbe za zdravlje. slugo moja. Božja ženo. KATARINO Sveta. u tamnicu postavljena. uspjeh. Tužno plačuć kroz gradove nać ćeš Divu pokraj grada di raspravlja duge vlase i kaži joj tužne glase. da je zvizda uvaćena. Bole li te tvoje rane? “Ne bole me moje rane. Teže mi je tvoje uzdisanje 177 . ti otiđi tamo doli. blagoslov. SVETA. sreću. otolen se j’ podizala: “Ajme sinko. tuga mi je oko srca za Isuson. Sinoć jesan ja vidila čudnim puton proletiše. za ne reći moja mati. Teže su mi suze tvoje neg na križu muke moje. Kato. Oj.

Sakrio se u drugom gradu gdje je živio jedan bogati čovjek. U knjizi Molitvice Ante Jurić Arambašić navodi molitvene pjesme iz Kijeva i uspoređuje ih s molitvama iz knjige Duša tilu besidila. Rok je molio za to mjesto i otjerao bolest. Otada se štuje kao zaštitnik od kuge. *** U knjizi Duša tilu besidila 120 je suvremenih zapisa starinskih usmenih molitvenih pjesama iz Bosne i Hercegovine. u Pučišću na Braču 2005. Katarini Nekić. te je bio potjeran iz grada. Studentici Filozofskoga fakulteta u Splitu. Njegov pas je pronašao sklonište sv. 269 178 . god. u Pučišći na Braču).. 270 Studentici Filozofskoga fakulteta u Splitu. Bog ti hoće milost dati Sve od kuge ozdravljati Moli za nas sveti Roče Po velikoj tvojoj milosti Amen. 2004. Vlasnik je zapovjedio slugama da slijede psa i otkrili su gdje se skrivao sv. st.”269 (Zadar) ZDRAVO ROKO PRIČESTI Zdravo Roko pričesti. Rkp. Branki Ćićerić. godine u zaseoku Zelenikovac pokraj Jasenica). Propovijedao je po gradovima riječ Božju. U jednom gradu u kojem je bio.neg na križu moje umiranje.10. FF Split.270 (Pučišće na Braču) Sveti Rok je bio bogat i svoje bogatstvo je dijelio sa siromašnima. sv. Baričević. Kazivačica je šezdesetih godina 20. Rok. rođena 1924. Roka i donosio mu hranu. 2005. u Zadru 2004. č. od koje je i on obolio. godine kazala Nekić (djev. Pjesme je uglavnom naučila od svoje majke. godine kazala Tonka Martinić (rođ. Rkp. 1. U tom mjestu je tada izbila kuga. na seoskim prelima i čuvajući ovce. preselila u Zadar. 11.1919. 15. FF Split. izbila je kuga. Sv. sv. s.

tisućljetna je sumerska civilizacija nestala pod naletom Amorićana. Babilonska Pripovijest o siromahu iz Nipura (XIII. gdje su mu mladost i jakost. Tijelo se tuži gdje mu je: ljepota i mladost. Didaktička sumerska poezija ogleda se u prenjima Emeš i Enten. Pjesma je dvodijelna i napisana je osmeričkim dvostihovima i zasigurno je nastala davno prije XVI. (Velik je broj suvremenih zapisa hrvatskih prenja o razgovoru čovjeka i njegove duše. dika i užitak. 3-4. Inanna odabira zemljoradnika. a od refleksivnih pjesama poemu Hvalit ću Gospoda mudrosti. gdje su mu stanja i imanja. pr. Odjek sumerske pjesme Čovjek i njegov bog opaža se u biblijskoj knjizi o pravednom Jobu. Razočarani je čovjek odabrao smrt. 272 Isto. do 2100. PRENJA (NADMETANJA) Prenja su moralno-didaktička nadmetanja.). Smrt ga je zatekla. Uzalud ga je duša odvraćala. Duša tijelo upozorava da smrt nema milosti i da drage rastavlja u žalosti. Oko 1600. 271 Nevenka Košutić Brozović. Procvat je te književnosti bio od 2300. Školska knjiga.-VIII.). druzi dok je ono u tuzi. a poznavale su ih najstarije civilizacije.) Od asirsko-babilonskih prenja valja istaknuti Razgovor tamarisa i palme. Kr. Kr. Kr. g. Čitanka iz stranih književnosti I. g. Čovjek se u toj pjesmi razočarao nepravdama i sudbinom te je priželjkivao smrt. str. g. Duša savjetuje tijelo da se odluči pokoriti i da se ne goji jer će u smrdećem grobu u smradu izgnjiti. a grob će tijelu biti svo stanje i imanje. 10-12. Sumerska je književnost trajala koliko i Sumerani.) je jedna od najstarijih humoristično-satiričnih pjesama u svjetskoj književnosti. Pronalazak i posvećenje trnokopa i dr. Kr. pr. st.271 Istovjetno je intonirana mezopotamska pjesma Razgovor gospodara i sluge (oko 1000. U Osorsko-hvarskoj pjesmarici je i pjesma Tužen´je zločestoga tila ko preminuje [s] sega svita u kojoj tijelo govori da će pribivati u zemlji do Sudnjega dana. pr. g. Kr. sva lipost odbjegla.) nalazi se pjesma Kako se tuži duša svrhu tila. pr. a na dušu nije mislilo. palače i postelje. st. 179 . pr.4. Početci staroegipatske književnosti vezuju se uz Staro kraljevstvo. Zagreb 1996. U toj pjesmi duša upozorava i prekorava tijelo da će brzo iz njega ići te mora ispovjediti grijehe jer je uživalo u strastima. blago koje ljubi vele drago. Antologijski je primjer staroegipatskog prenja Razgovor čovjeka i njegove razočarane duše (oko 2250.272 U Osorsko-hvarskoj pjesmarici (oko 1530. g.

414. 273 Prenje đavla s Isusom (Kako se je prel đaval s gospodinom Isuhristom) razgovor je između Isusa i đavola. žive ljude pritresalo. str. sebi Boga otijaše. Za drugim si mramoralo. str. ……………………………… Suvremeni zapis prenja Oj divice.-420. na molitvi svetoj staše. PSHK. Baška Voda.. MH. 274 Mihovil Kombol. čistim postom. MH. 1. Zora. i: Molitvice (nabožne pjesme u selu Kijevu) Ante Jurić Arambašić. zahvati đavola “i objesi ga glavom dolje”. Anica Nazor i Marija Pantelić. Zagreb 1945. di se duša s tilon kara: “Kam’ ti sada amir konja? Kam’ ti sada plug volova? Kam’ ti sada krd ovaca? 273 Hrvatska književnost srednjega vijeka. Jure. suvom žeđom. Novo greblje načinjeno. Tu se dara naslušalo. sveta slavna čini 113 stihova. 180 .275 U suvremenim zapisima duša (umirućem) tilu besidi: ……………………………… “Ej ti tilo. U tome prenju đavao nije mogao slušati Isusove riječi te je sa svojom vojskom navalio na Isusa koji je zapovjedio da se oblak spusti na zemlju. Zagreb 1969. gnjilo bilo. skoro tilo pokopano. Zagreb 2001. priredio Vjekoslav Štefanić i suradnici Biserka Grabar. Duša tilu besidila (hrvatske pučke molitvene pjesme iz Bosne i Hercegovine) Mala nakladna kuća Sv. knj. DI SE DUŠA S TILON KARA Brnjada spašen biše.274 Velik je broj prenja koja se i danas kazuju. 13. Povijest hrvatske književnosti do preporoda.Tijelo nastavlja tuženje i obraća se družbi miloj i upozorava žive da će i oni umrijeti. Župni ured Kijevo.. 1997. što me nisi pridisalo. 275 Vidi: Marko Dragić.

goli šljuci ostadoše. Nit će moći prigoriti. ispod sela zalazio. jadnu dušu poljamiše. Kad se kune mukan mojin. mene rane povriđuju. Već se duša krivo klela. Maglica se sva stiskaše. Kad se kune dragin Bogom. nit će moći izgoriti. duša gori k nebu gleda. krivo klela mukan mojin. majko moja. Crne kite ogrizoše. da te vitar ne zapune. crnu zemlju pritiskaše. moli ti se jedna duša. Kad se kune ranan mojin. krivo klela ranan mojin. da te sunce ne ograne.Kam’ ti žena uzorita? Kam’ ti dica plemenita? Čime si se ponosio. s kutju se zanosio. da je primiš gori k sebi. di gori vatra i žerava. kad je na onom svitu bila. kad si k misi polazio. krivo klela dragin Bogom.” Isus tada ‘vako reče: “Oj Marijo. iz zemlje iznikoše. mene muke uzimaše. rogi su in ko u magarca. Gospa kleče na kolina prid Isusa Gospodina: “Oj Isuse lipi sine. Strašni đadri doletiše. Prostiću joj tamo doli. nije duša naka bila. 181 . sve se trese nebo. zemlja.

Iznimno je štovan svetac kod mnogih naroda. Sarajevo 2006. a o tome svjedoči i gradnja crkve u čast toga sveca u Putalju kod Solina već u IX. travnja 303. I. Engleske. a nalaze se u Trogirskoj pjesmarici. Budljanskoj pjesmarici i dr. epika. Senja. stoljeću. knjiga 4. str. Dnevnik. retorika. Portugala. Zagreb 2004. Na njegovom je grobu izgrađena katedrala. Jure je bio zaštitnik srednjovjekovnoga bosanskog kraljevstva. Poljičke Republike. priredio Marko Dragić. 312.277 U drugoj polovici XV. SVETI JURAJ Po tradiciji je sveti Jure bio rimski časnik. Pjesmarici Miše Vrančića. kao i o kralju Vladimiru..278 5. godine za vrijeme Dioklecijanova progona kršćana. Povijest hrvatske književnosti. godine. Sv. Juri posvećena je i crkva u Podbrežju kod Zenice za vrijeme Kulina bana (1193. dramatizirana je srednjovjekovna vjerska dijaloška pjesma Muka Isusova. Armenije. 277 Dubravko Jelčić.-313. 23. Izvorni pučki napjev Gospinog plača prvi je put izveden na Hvaru 1510. Pokopan je u Palestini u Lidu. (drugo znatno prošireno izdanje). Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: lirika. 06. 276 182 . Juru posebno štuju. Lovrana. P. ožujka 2005.276 (Polog kod Širokoga Brijega) Dijaloške su pjesme vezane i uz pasionsku tradiciju. Od srednjega su vijeka u usmenoj komunikaciji legende o Svetom Juri. Genove. g. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. str. 278 HTV. st. Lucićevu Vrtalu. Sv. Barcelone.). 12 sati. Hrvati sv. Gruzije i td. Visa. Do naših dana sačuvao se običaj kantanja Muke Isusove na Veliki petak. velevlasti. Pavičić.već će nako potamnit zauvike. Mučen je i pogubljen u Kapadociji (Mala Azija) 23. Naklada P. VERSIFICIRANE LEGENDE Kroz minula stoljeća do naših su dana u usmenoj komunikaciji sačuvane versificirane legende: Sveti Jure i zmaj ognjeni i Sveta Kate. Matica hrvatska i HKD Napredak.

str. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva i Uvod u ikonologiju Radovana Ivančevića. Zagreb 1990.–1819. koju će ti Jurjevdan donijeti. a od tada do danas u usmenoj je komunikaciji motiv sv. Juri koji je kopljem probo zmaja i tako spasio Širin grad. Venecija. 279 183 .-310. st. pripovijeda se o čudesima koja su se dogodila po zagovoru sv. 10. Jurjev danak iđe i još će ti ljepša radost doći.-14. str. Versificirana legenda o sv.-VIII. a u njoj je prva pjesma Pisan svetoga Jurja. st. Diljem Bosne i Hercegovine i Hrvatske Hrvati i danas kazuju (prozne i stihovane) legende o sv. Ta je pjesma “transkribirana i objavljena početkom” XX. Daniele Farlati (1690. Leksikon ikonografije. 5. Kršćanska sadašnjost. Veseli se Bosno slavna. 1751. Jure. Juraja. od staroga fakta i zemana. 308. I. koja si no na glasu odavna. nastala je prva hrvatska lirska pjesmarica. Diljem književne baštine. Od 12.Od 6.280 Ta se legenda kod Dalmatinaca skoro od VII. Mostar 1996. Jure koji je kopljem proboo zmaja. 280 Miroslav Palameta. Juri. uredio Anđelko Badurina. pridodana je Kačićevu Razgovoru ugodnomu.) u djelu Illyricum sacrum (sv. 13. o glasovitoj njegovoj pobjedi u kojoj je ubio zmaja”. običavala izvoditi svake godine na Dan sv. legende pripovijedaju o njegovoj mučeničkoj smrti.279 Godine 1380.– 1733. Jure u njegovim svetištima. tu zeleno jezero bijaše. Sveučilište u Mostaru. među kojima je i ova: SVETI JURE I ZMAJ NEMILI Oćemo li jednu zapjevati. st. tiha rosa zeleni livada i još će ti ljepša radost doći. Tebi nosi ugodne darove. koju će ti Jurjevdan donijeti. Eto tebi lijepo proljeće. st.) navodi da se pokatkad običavalo prije svete mise u “Jurjevoj crkvi u Kaštel Sućurcu recitirati vrlo zbijenom mnoštvu s povišenog mjesta (…) ugodnim ritmom hrvatski pisanu povijest o životu i mučeništvu sv. Kod Širen grada bjeloga.

tu se grozno skupa naplakaše. Djevojka je i od sebe lipa. lijepo svoju ćercu obukao i dao joj širensku gospodu. Od naglosti pram gradu iđaše. gizdava djevojko. 30. ja ću tvoga zmaja pogubiti. iskakaše gradu na bedeme. ne boj se. pa će t’ sa mnom prožderat zajedno. Pa padaju mrtve na stotine.” I još joj reče vojvoda Jurko: “Oćeš moju viru virovati. “Muč. da on dade ćercu jedinicu. iz onog zelenog jezera. al’ od tuge i nevolje one. Ako njemu mita ne dadoše. 20. grad mu dade mita i darove: Na dan ovcu i mladu djevojku.15. “Bjež odatle. da je vode preko bila grada. pa gospoda natrag pobjegoše. 40. neznani junače. koja tješe biti za kraljicu. što pogubi zmaja ognjenoga. sad će izać zmaj proždera. gizdava djevojko. tu nemili zmaj prebivaše. Buduć Jure. mlađena je i visoka lipa. ne gledajuć ucviljenu majku. on skakaše gradu na bedeme 25. 184 . Kad su bili nasred polja ravna. mojim se krstom pokrstiti.” Govori joj vojvoda Jurko: 50. roda viteškoga. Božju je pomoć zazivao: “Božja pomoć. pa je redak kralju dolazio. a djevojku cvileć ostaviše.” Ona njemu rukama odgovara: 45. Sav se Širen redom obredio. 35. Kad se kralj dobro naplakao. i padaju mrtve na stotine.

90. 65. 70. u naglosti prema njima iđe. pa je svilen pas otpasao. i da imaš nebeske kriposti.” “Vidim Jure tvoje hrabrosti 80. Al’ mu Jure dara ne htjedoše.” “Kad su tebi to dala nebesa.” I krsti se nasrid bila grada i s njim vojske dvadeset iljada.” Al’ mu Jure dara ne htjedoše. pa povika Isus i Marija. ljuta zmaja da vodi u ruci. ja ću tebe od njeg izbaviti. Oćeš moju viru virovati i mojim se krstom pokrstiti. 85. 60. 75. neka bude zaručnica tvoja. pa je tude on zmaja svezao. Kad su preko polja išli. o Širen kralju i prevari akarona svoga. Pojas dade gizdavoj djevojci. a Jure viče tanko glasovito: “Pokrsti se. Kralj ga vodi u svoje dvorove. ne izmiče junačkoga oda. Sve se krsti što u gradu biše i pravom se Bogu pokloniše.” Istom oni u riječi biše. I evo ti pola kraljevstva moga. mala plaća dostojanstva tvoga. pristojan je te desnice tvoje.55. I evo ti draga ćerca moja. A da vidiš vojvode Jurke. priznaj kripost Boga istinoga. zmaj nemili jezero zamuti. Bojnim kopljem zmaja ubio. 185 . ja ću tvoju viru virovati i tvojim se krstom pokrstiti. “Dajem ti prsten s ruke svoje. da mu dadne velike darove. ranjen zmaj zviždi straovito. kad moreš činiti takva čudesa.

282 (O sv. i krv proli za svog Isukrsta i podnese vele muke dosta A mi da smo zdravo i veselo. Tako. 2004. str. već mu Jure vako govorio: “Ti obori. Juri bit će još riječi u ovoj knjizi. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. stavio joj prsten na ruku i uzeo je za svoju nebesku zaručnicu. knjiga 4. Aleksandru rimskom cesaricu 105. priredio Marko Dragić. Djevica je zamolila Isusa da uzme Katarinu za svoju službenicu. pitala se kako bi se svidjela malome Isusu i do krštenja se nije smirila. Prema legendi Katarina je prije krštenja u snu vidjela Djevicu Mariju kako u naručju drži dijete Isusa.281 (Majdan kod Mrkonjićgrada) Neki toponimi baštine ime po sv. 321. 281 Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: lirika. Juru (Đurđa) štuju Srbi. Kad se probudila.) SVETA KATARINA Sveta Katarina Aleksandrijska rođena je u 3. st. Katarina je. 9. ali je dijete okrenulo glavu rekavši da ona nije dosta lijepa. međutim. Matica hrvatska i HKD Napredak. retorika. Muslimani su posebno štovali sv. epika. Tere Jure u Perziju ode i on mnoge obrati narode i obrati gospoju kraljicu. sve u strahu Boga velikoga. vrh Biokova zove se Sveti Jure i td. U Bosni i Hercegovini sv. vidjela je prsten na svojoj ruci i nosila ga je do kraja života. pa sagradi crkve i oltare. Sarajevo 2006. 12. na daleko bila poznata po svojoj ljepoti i učenosti.-324. A ja iđem od mista do mista. 186 . da se veselimo. propovidat viru Isukrsta. Nakon krštenja Krist joj se ponovno pokazao u snu. da pjevamo. sve idole stare. u Aleksandriji u Egiptu. Juri. 282 FTV.95. Juru. kod Kraljeve Sutjeske (stolnoga mjesta srednjovjekovnih bosanskih kraljeva) nalazi se Jurjevo vrelo.45. primjerice. Kad se Katarina probudila.” 100. IV. Potječe iz plemićke obitelji koja je kraljevskoga podrijetla.

Rumene su ruže cvale. Katarina je odlučila posjetiti cara i odvratiti ga od njegove odluke. dok se presuda izvršavala. Katarini potječe iz latiničnog rukopisa časnih sestara Sv. priredio Anđelko Badurina. str. st. ali pod uvjetom da ona napusti Kristovu vjeru. snažan je plamen s neba uništio kotače.283 Zapis legende o sv. Odlučio je iskorijeniti sve kršćane. koja predstavlja kraljevsko podrijetlo.) i u Budljanskoj pjesmarici (XVII. st. Leksikon ikonografije. Zagreb 1990. 283 187 . Anica Nazor i Marija Pantelić. Tu su legendu zadarske redovnice u koru recitirale na Dan Sv. Očajnički je naredio da je svežu između četiri kotača optočena oštricama. st. Mnoge slike prikazuju zaruke sv.). Katarini kojoj je otac. str. Uzalud je car glađu pokušavao na pokornost prisiliti Katarinu. a tada: Divičanska krv se lila. Razjareni car je tada donio smrtnu presudu za sve kršćane osim Katarine. Marije u Zadru s konca XV. kralj. Katarine i Krista. U kršćanskoj ikonografiji sveta Katarina se obično prikazuje s krunom na glavi. te su se obratili na kršćanstvo. a Katarina utamniči. knj. u ruže pritvorila. Zagreb. PSHK. Katarini nalaze se u Korčulanskoj pjesmarici (XV. U Katarinu se zaljubio poganski kralj. 274. Car je naredio da se filozofi pobiju. Katarina ih je zasjenila.. Anđeli su joj donosili hranu. priredio Vjekoslav Štefanić i suradnici Biserka Grabar.284 U kršćanskoj je tradiciji sveta Katarina zaštitnica djevojaka. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva i Uvod u ikonologiju Radovana Ivančevića. U nekim je slikama sv. Zanesen njezinom ljepotom ponudio joj je brak. a ona je carevu ženu s pratnjom obratila na kršćanstvo. Tada su Katarini odrubili glavu. Katarina s knjigom koja predstavlja njezinu učenost. ali je ona to s gnušanjem odbila. Kršćanska sadašnjost. 284 Hrvatska književnost srednjega vijeka. Katarina je radije odabrala smrt i kralj je naredio da joj odrube glavu. rano umro. 324-325. Versificirane legende o sv. Katarine. Htio je Katarinu dovesti u svoj dvor.277.U to je vrijeme car Maksimin II. 1. izabrao Aleksandriju za glavni grad svoga dijela carstva. s palmom koja simbolizira pobjedu te s mačem koji simbolizira mučeništvo i pobjedu. te da je tako iskidaju na komade. st. mnoge Hrvatice u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini kazuju lirske pjesme o starokršćanskoj mučenici sv. Iznenađeni car pozvao je najučenije filozofe da pobiju vjeru. Početkom 21. 1969. Međutim.

priredio Marko Dragić. knjiga 4. I Kaju na ustre raznesite. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. retorika. 324. 188 .” Kad je kralj razumija On je slugan naredija: “Ajte. sv.) SVETA KAJA. “Vidiš tute vaik stati neg se moja žena zvati. Nek’ se sunca nasunčaju I miseca nagledaju.-326. 285 Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: lirika. Ceciliji i dr. odšetajte I kola naperite.285 ………………………. Neka tavni devet ravni.cilom svitu mirisale. SVETA BILA Sveta Kaja. Sarajevo 2006.” Kad su sluge došle prid tavnicu Sva j’ tavnica ka danica. A Isus mi prsten dava Da ga nosim u raspašću. str. I u tavnicu je stavite. sluge. epika. sveta bila pa se ne ti udavati. sluge.” “Volim ode vaik stati neg’ se tvoja žena zvati. Nikoli Taveliću. I ustre naoštrite.” Kad se navršilo devet godinica ravni: “Ajte. odšetajte One kosti izvadite. Matica hrvatska i HKD Napredak. (Danas u Dalmaciji kazivačice kazuju i stihovane legende o sv. Seser prosi na sve strane od otalen Irudane. ni za grije poznavati. Mene j’ Gospa zaručila.

godine.” Kad joj ništa ne mogaše U more je uvališe. moj kralju.” Kad je kralj razumija on je slugan naredija: “Ajte. odšetajte I vi peć ugrijte Kaju u peć zaprećite. zvizdon kapu napuljala.” Kad to Kaja oču. Al’ ti pusti tio rosu Da zaladi oganj vatre. gospodaru. 286 189 . Kad su tako opazile one natrag usprednile. Da ti kažem jedno čudo. Misecon se opasala. Kaja Boga zavapija: “Bože mili. FF Split.U njoj sidi Kaja ka divica. Sinu Božji budi ‘valjen Po sve vika. Prid njon puna trpezica Kruva pribiloga i mesa debeloga. u Zadru 2004. zvizdon kapu napuljala. Misecon se opasala. Rkp.286 (Zadar) Zapisala je Katarina Nekić. 2004. A oko nje se anđeli savijaše Na nebesa je odnesoše. Anđeli joj svićon svitle. Kad smo došli prid tavnicu sva tavnica ka danica u njoj Kaja ko divica. Anđeli joj svićon svitle. rođena 1921. godine. Amen. A ona bile knjige štije. Perković. “A. sluge. ako gine tilo moje Nek’ ne gine duša moja. Kazala joj je Marija Brković rođ.

a prsten joj srcem sjaje. u lipoti i kriposti. Kata cvita u milosti. Isus ju je zaručio. desnom rukom znamenova. Od mudrosti Kata sjala. Sveti znamen čar joj daje. u matere jedinica. na blag danak u nedilju. Da mi bile dvore krasi i milinom srdžbu gasi. da se njome namažemo i za grijehe pokajemo. Livom rukom prstenova. Osta Kata sirotica. doć u moje bile dvore. daj i nama svete masti. Od lipote Kata cvala. otac kralj. Kralj poganski za nju čuje. velevlasti i oblasti.SVETA KATE. pa slugama poručuje: “Brzo na put požurite i ni časa ne kasnite. bile dvore očarala. velevlasti. VELEVLASTI Sveta Kate. bile dvore obasjala. u Isusa zaručnica. Umri Kati. Kralj joj tada progovara i pogodbu strogu stvara: 190 . pogodi je kao malj. Kata mora prije zore.” Virne sluge potekoše Katu u dvor dovedoše.

retorika.” Kada kralju biše jasno. ni za glavu. Ako ne će tako biti. Kad ostaviš zaručnika. Amen. tvoju glavu odrubiti. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga.287 (Dragićina kod Gruda) 287 Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: lirika. Božja dika. cilom dvoru bit ćeš dika. knjiga 4. on je dade pogubiti i glavu joj odrubiti. priredio Marko Dragić.“Moraš Krista ostaviti.” Na to Kata progovara kralju vako odgovara: “Ni za slavu. u ruže pritvorila. O Isuse budi valjen. Rumene su ruže cvale.-326. imat Krista zaručnika. Anđeli se okupili. cilom svitu mirisale. da će Kata umrit časno. Matica hrvatska i HKD Napredak. neću gazit viru pravu. Radije ću mrtva biti. Divičanska krv se lila. Najveća je moja dika. da bi mogla slavna biti. tvoju slavu oblatiti. ja ću tebe pogubiti. epika. pokraj Krista zaručnika. str. 324. po sve vike vikov. Sarajevo 2006. Blista Kata. nego Krista ostaviti. u raj Katu tad odnili. 191 .

nisam vidi’ mile majke moje. da me pusti do dvora mojega. moj sužnji nevojni? Što niz obraz grozne suze roniš? Oli ti je stanje dodijalo u tamnici lošoj kući mojoj?” Odgovara sužanj Vladimire: “Duše moja. ja se nisam junak oženio. mili Bože. u tamnicu mene postavio. lipa ćerca kraja bugarskoga. nego sam se majke uželio i mojega dvora bijeloga.VLADIMIR I KOSARA Procmili’ je sužanj Vladimire u tamnici krája bugarskoga. stanje mi je dodijalo teško u tamnici lošoj kući tvojoj. moj sužnji nevojni. Začula ga Kosara divojka. Kosara divojka. Od tega mi ni na pamet nije. neg sam sinac kraja slovinskoga. rek bi da si roda gosposkoga?” Govori joj sužanj Vladimire: “Ma ja nisam roda gosposkoga.” Kad to čula Kosara divojka. Moli babu tvoga velikoga. ponizno govoriš. ža’ ti joj je bilo. a sužanj sam starca babe tvoga Samojila. cmili teško i nevolja mu je. tiho zboriš. da ga bor ubije! Na božju me viru privario. i njemu je tiho besidila: 192 . Ona mu je besidila mlada: “Što ti mi je.” Besidi mu Kosara divojka: “Spovidi se. i šeta se babi u kamari. a na viru opet ću mu doći. Jur je ovo devet godinica.

jer te zove Kosara divojka. jer te draga zaručnica zove!” Muči sužanj. žuti su mu brci do za uho. neg mi pusti sužnja Vladimira za mojega draga virenika!” Više mu se s manjim ne mogaše. moj sužnji nevojni. i izajdi tamnici na vrata. ma najveće sužanj Vladimire. jer se babi vije o grjavce. i otari grozne suze tvoje.“O moj babo. babo dobro moje. a treći mu nojte obrižuje. ja ti ne ću od krajestva ništa. Pusti mi ga.” Kad izajde tamnici na vrata. a za nje je draga virenika. za mojega draga zaručnika!” -“Vele luda Kosara divojko. Opet mu je mlada govorila: “Ustani se. tri barbira ona nahodila. a drugi ga striže. i vodi ga u kamare svoje. Mili Bože. Žuta mu je do pojasa brada. ti vazimaj ključe od tamnice. sužanj Vladimire. babo dobro moje. 193 . hitila ga za bijele ruke. velika ti hvala. on joj dade ključe od tamnice. lipa ćerca kraja bugarskoga. kako da ne čuje. u tamnicu nogom udarila: “Ustani se. i pusti mi sužnja do jednoga ma ne sužnja moga Vladimira!” .“O tako ti. svi ti sužnji u tamnici cmile. kraj mu dava ćercu jedinicu za njegovu dragu zaručnicu. Ona pojde tamnici na vrata. velo dobro moje. da pušćiva sužnja Vladimira. jedan brije.

str. 1.I dava mu po krajestva svoga. dakle. ROMARSKE PJESME Romarske su vjerske pjesme koje su pjevale skupine hodočasnika. Školska knjiga. dakle. Zagreb 1995 str.289 (O kralju Vladimiru bit će još riječi u poglavlju Povijesne predaje. Korčula) *** Usmeno-književni žanrovi se pokatkad preoblikuju. Stihovane legende o kralju Vladimiru obuhvaćaju epizode: usužnjenoga Vladimira. 119-120. ZACVELA VINSKA JAGODA Zacvela vinska jagoda. Hrvatska usmenoknjiževna čitanka. (Nema podataka da li je pjesma o kralju Vladimiru bila u usmenoj komunikaciji prije Kačića. Ta je legenda nadahnula Kačića Miošića da narodnim stilom spjeva Pismu od kralja Vladimira. Legendu o kralju Vladimiru fra Andrija Kačić Miošić u Razgovoru ugodnomu navodi i u proznom i versificiranom obliku (150 stihova). knj. da pozdravi milu majku svoju. 1914. susreta s Kosarom. 288 (Smokvica. prvi je zapisao pop Dukljanin. knj. Usmenu legendu o kralju Vladimiru. 72. prelepa vinska jagoda pred Majkom Božjom Bistričkom. napisale Maja Bošković – Stulli i Divna Zečević.) 6. 288 194 . VI. g. Navedena lirska pjesma Vladimir i Kosara nalazi se u Hrvatskim narodnim pjesmama.) Vjerojatno je Kačićeva pjesma prešla u usmenu komunikaciju. oslobađanje Vladimira i njegovu ženidbu s Kosarom. Stipe Botica. pa ga šaje dvoru bijelomu. Zagreb 1978. * Višestruke su interferencije usmene i pisane književnosti. skoro upola manje od Kačićeve pjesme. Mladost. Liber. 289 Povijest hrvatske književnosti. Ta pjesma ima 81 stih. Vesela bodi Maria.

Mariu mi darujemo z jednom zelenom kiticom: Mariu mi darujemo z lepimi drobnimi čiselci. Pred njom cvete jagoda s kem se meše služiju. Bronzin na kominu Vidi: Stipe Botica. 290 195 . Jezuša mi darujemo z lepimi žutimi križeci. Majku Božju Bistričku. Hrvatska usmenoknjiževna čitanka. str.veseli tvoji romari. Vesela bodi Maria Majka Božja Bistrička. prelepe žute križece. Prelepo drobno čiselce. Ponizite se vse gore kaj bomo vidli Zagorje. Školska knjiga.290 (Zbelava) U Bosni i Hercegovini nisu zabilježeni primjeri romarskih pjesama. grešna tela napajaju. veselo k tebi odiju. 27. vesele dare nosiju. Zagreb 1995.

Ljubomir Zuković. Pogled na ideologiju narodne poezije. Školske novine d. Školska knjiga. sv. Istarske narodne pjesme.o Zagreb 1994. Delorko. Boranić. Maja. Zagreb. Institut za narodnu umjetnost. Zagreb 1995. Zagreb 1906. 15. V. pučka pobožnost. Botica. 16. Usmeno pjesništvo u obzorju književnosti. 3. Korizmeno-uskrsni običaji hrvatskog puka u prvoj polovici XX. 2. Filozofski fakultet Zagreb. Stipe. urednik dr. VI. Urednik I. Čubelić. Zagreb 1861. 17. Botica. Hatidža Krnjević. Zagreb. zajednica. izdanje. Božić. Botica. Zagreb 1960. Stipe. 7. izdanje. Zagreb 1978. Đenana Butorović. SHK. Botica. 1984. D. dr. Biserno uresje (izbor hrvatske usmene ljubavne poezije). Čapo-Žmegač. 11. Tvrtko. 10. Jasna. 4. Povijest i historija usmene narodne književnosti. običaji u Belom na otoku Cresu. Stipe. Botica. 196 . Hrvatska usmenoknjiževna čitanka. nakl. Bošković-Stulli.. Bosansko-hercegovačka književna hrestomatija. Matica ilirska. Andrija.o. Zagreb 1995. Školska knjiga. Bakotić. Zbornik Kačić. Vl. Botica. Zagreb 1997. 6. Jukić. III.IZVORI I LITERATURA 1. Sveučilišna naklada. 12. 14. 1.. Narodna književnost. Zagreb 2003. Zagreb 1990. Zagreb 1996. Hrvatski uskrsni običaji. drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje. 13. 100 najvećih djela svjetske književnosti. Golden marketing. Znanje. Školska knjiga. Stipe. MH. Zavod za izdavanje udžbenika. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Tvrtko. Sarajevo. stoljeća. uredio Antun Šoljan. Lirske narodne pjesme (Antologija) IV. Bosanski prijatelj. Stipe. Lirske narodne pjesme. Usmene lirske pjesme. knjiga XI. Zagreb 1998. 8. Split 1961. 9. Tvrtko.. 1972. Olinko. dr. Zagreb 1963. 5. Bortulin. izdanje. F. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena. Petar. Čubelić. Biblija i hrvatska kulturna tradicija. knjiga II. Čubelić. Stipe. sv. Andrija Kačić Miošić. Zagreb 1972. Lijepa naša baština (književno-antropološke teme).

Split 2008. Osvrti). 24. 3. Ljuba Ivanova. Erlangenski rukopis (Zbornik starih srpskohrvatskih narodnih pesama). Zagreb 1980. Zlatna jabuka. 30. Narodna umjetnost. br. Zadar 2007. Zanemareno blago. Zagreb 1956. Hrvatske narodne balade i romance. Odjel za kroatistiku i slavistiku. retorika. epika. Mala nakladna kuća Sv. Dragić. 1 (1-192). MH. Olinko. Split 1976. Olinko. Croatica et Slavica Iadertina. Sjećanja. str. Tuj tunja tu jabuka (Hrvatske narodne lirske pjesme iz Rame). Olinko. priredili Radoslav Medenica i Dobrilo Aranitović. Delorko. običaji i ophodi u hrvatskoj tradicijskoj kulturi. 22. Mala nakladna kuća Sveti Jure.. br. Zagreb 1908. 25. Delorko. Delorko. Delorko. str. Marko. 1 (1-196). Split 2007. Hercegovina. Duša tilu besidila (hrvatske pučke molitvene pjesme iz Bosne i Hercegovine). Olinko. Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: lirika. Zora. knjiga 4. Delorko. Dr. Narodne pjesme s otoka Zlarin. Marko. str. knjiga. Olinko. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. 197 . Matica hrvatska i HKD Napredak. Otimanja zaboravu (Dojmovi. Mostar 2007. Crkva u svijetu br. Zagreb 1975. 20. Marko. Narodne pjesme s otoka Brača. Marko. Šurmin. Dragić. Đuro. kraljice i dodole u hrvatskoj tradicijskoj kulturi i slavenskom kontekstu. Jure. Baška Voda 1997. 21. Univerzitetska riječ. Dragić. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu. Drvo badnjak u kršćanskoj tradicijskoj kulturi. Baška Voda 1995. Dragić. 275-296. Olinko. Marko Sveta tri kralja u hrvatskoj tradiciji.-12. Narodne pjesme otoka Hvara (prema zapisima osmorice sabirača Matice hrvatske u devetnaestom stoljeću). 33. 28. Crkva u svijetu br. Nikšić 1987. Hrvatske starinske narodne pjesme sakupljene u naše dane po Dalmaciji. Dragić. 26. II. MH. Zagreb 1988. 17. Delorko. MH. Split 1969. Čakavski sabor. Ladarice. 31. Marko. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu. str. Zagreb 1979. Sarajevo 2006. Olinko. 67-91. Apotropejski obredi. 23. godišnjak za kulturno i povijesno naslijeđe br. Dragić. 27.. 369-390. Delorko. 19. Povijest književnosti hrvatske i srpske. Sveučilište u Zadru. 32. Narodna umjetnost. Marko. br. Dragić. 21. 29. 11. 96-117.18.

AGM. s francuskoga preveo Goran Rukavina. Hrvatski sabor kulture. 51. Eric A. Josip Miletić. 39. Književni krug Split. Zagreb – Ljubljana 1987. III izdanje. 278-280. Milovan Godinu dana hrvatskih narodnih običaja. Narodni slavonski običaj. MH. knj. redakcija i komentari Vinko Žganec. Hrvatske narodne pjesme. 40. Zagreb 1991. 35. X. Odio drugi. 48. K. Vanda Babić i mr. Michael. Odjel za kroatistiku i slavistiku. Problemi narodne kulture u srednjem veku. Gavazzi. Jačkar hrvatske narodne jačke iz Gradišća. sc. Zagreb 1951. Krisnice i Zeleni Jure u karlovačkoj okolici u XIX stoljeću. Heffler. Frangeš. Zbornik studentskih radova. Ceres. priredio Stipe Botica. Zagreb 2002. 2. Zora. Knjiga šesta. Zagreb 1846. Sveučilišta u Zadru. 42. Hrvatske narodne pjesme. Ferdo. priredio Vjekoslav Štefanić i suradnici Biserka Grabar. Split 2007. Nikola Andrić. 43. 45. 26. Glazier. Zagreb 1969. Gurevič. 41. uredio dr. Zagreb 2003. Razvoj hrvatskog narodnog pjesničtva. sc. broj. priredio Stipe Botica. glavni i odgovorni urednik Dr. priredili doc. Josip Matasović. uredio Olinko Delorko. 36. dr. August Cesarec. Zagreb 1914. Književni krug Split. Ilić Oriovčanin. (ženske pjesme). uredio dr. 38. Genette. Hrvatski običaji. s ruskog prevela Lidija Subotin. Hrvatske narodne pjesme. Luka. Zagreb 1931. Gluhak. Grafos. Hrvatske narodne pjesme. Hrvatski etimološki rječnik. Zagreb 1993. Muza uči pisati. Grgec. Novinsko-izdavačko i štamparsko poduzeće Čakovec 1964. 46.. MH. Anica Nazor i Marija Pantelić. A – E. Gerard. Split 2008. Fikcija i dikcija. PSHK. vlasnik. knjiga. Split 2005. Zagreb 1943. sabrao Martin Meršić. Beograd 1987. Havelock. knjiga prva. Alemko. Monika Suvremena katolička enciklopedija. knjiga peta. Zadar 2006.. Ženske pjesme. Aron. str. Nikola Andrić. Slobodna Dalmacija. 1. 49. sveska prva. Sveska druga. (Pričalice i lakrdije).34. Zagreb 1944. Povijest hrvatske književnosti. Helwing. Hrvatske narodne balade i romance. Ivo. Hrvatska književnost srednjega vijeka. Petar Hrvatske narodne pjesme. Petar. Hrvatska državna tiskara. Razmišljanja o usmenosti i pismenosti od antike do danas. Grgec. knjiga druga. 50. Narodna starina. 44. Zagreb 1909. 37. (romance i balade). 198 . 47. MH.

Zora i Matica hrvatska Zagreb 1972. 62. Globus. knjiga 11. Košutić – Brozović. sv. Povijest hrvatske književnosti do preporoda. 54. Junačke narodne pjesme (hrvatske i srpske). izdanje. Izdanje hrvatskih srednjoškolskih profesora. Nakladni zavod MH. neizmjenjeno izdanje. Zagreb. Školska knjiga. Etnologija. stoljeća. Zagreb 1996. str. 66. Školska knjiga. Organizator. 61. Sarajevo 1984. Zagreb 1977. Nevenka. (1704). Radmila. Srpski rječnik. NS. 229-231. Ludvik. i XVII. Zagreb 1925. priredio Jakša Ravlić. Kajmaković. NS. u: Škreb – Stamać Uvod u književnost. Kašić. Karaman. Bartol Život Gospodina našega Isukrsta. str. Povijest hrvatske književnosti. Kekez.. III. (drugo znatno prošireno izdanje). Jelčić. Zagreb. i XVII.. u: Zbornik proze XVI. Hatidža. Čitanka iz stranih književnosti 2. Josip. Čitanka iz stranih književnosti 1. 60. Antologija narodnih balada. Naklada P. 65. Beč u štampariji jermenskoga namastira. Kombol. 53. Aleksandar Zrcalo od ispovijest. Zagreb 1986. PSHK. 59. Nevenka. priredio dr. knj. V. 1852. stoljeća. 63. Zagreb 1996. Srpska književna zadruga. XXIV/XXV. Pjesme i napjevi iz Bosne i Hercegovine. Komulović. MH. 57. Josip. istumačen njemačkijem i latinskijem riječima. priredio Jakša Ravlić. Beograd 1978. knjiga 11. Školska knjiga. Bratoljub. Marjanska vila ili Zbirka narodnih pjesama sakupljenih u Spljetu. Etnologija.-IX. Zagreb 2004. Klaić. Stef. Milan Strašek. Zagreb 1945. 58. 55. Zora i Matica hrvatska Zagreb 1972. Razmišljanja od Muke Gospodinove poglavlje XII. Kolo (Almanah). Glasnik zemaljskog muzeja. Dujam Srećko. Narodni običaji stanovništva Lištice. od 1842. Kuba. Bugaršćice. Split 1889. Svjetlost. PSHK. Krnjević. I. 299-318. Pavičić. 199 . 67. 64. I. Dubravko. IV.1996. do 1953. Usmena književnost.52. Glasnik zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. SV. poboljšano izdanje. u: Zbornik proze XVI. Kekez. P. Hrvatska književnost do narodnog preporoda. Rječnik stranih riječi. 56. 69. Kajmaković. Košutić-Brozović. Kombol – Novak. Sarajevo 1961. Radmila. Mihovil. 68. Zagreb 1980. Karadžić. Vuk. XV-XVI. Maskirani ophodi. Sarajevo 1969/1970.

Matija Petar izbor iz djela. Župni ured Kijevo. Gange. 88. MH. Povijest hrvatske književnosti u Dalmaciji i Dubrovniku. Hrvatske narodne pobožne pjesme. 1924. Jeronimska knjižnica. Golden marketing. Kršćanska sadašnjost. Narodna književnost (izbor studija i članaka o narodnoj književnosti). Zagreb 1932. JAZU. Godišnjak. autor koncepcije Krešimir Nemec. priredio Olinko Delorko. knj. Mažuranić. Ivan. lirske. PSHK. Zagreb 1996. knjiga 23. Stara Slavenska religija u svjetlu novijih istraživanja posebno balkanoloških. MH. 224-234. 79. Zagreb 2002. 86. sv. Lozica. Zagreb 1926. pripremio Branko Vodnik. D. Knjiga XI. Zagreb 1933. JAZU. 1973. Tomislav. Vlajko Palavestra. 1. 1. Folklorno kazalište. Zagreb 2000.. Godišnji običaji (Brest u Istri). 71. Narodne lirske pjesme. Centar ZA balkanološka ispitivanja. Juraj. 73. 80. Molitvice (nabožne pjesme u selu Kijevu) Ante Jurić Arambašić. Zora. Medini. Zagreb 1902. 215-223. 87. Lozica. Kulišić. 77. Društvo Sv. 72. 82. Gorica 1925. Jakov. Zagreb 2001. Hrvatska istarska pjesmarica. III. 75. Mijatović. Crikvenica 1907. str. 81. Zagreb 2004. Narodne pjesme (O 1000-godišnjici kraljevstva hrvatskog 925. knjiga 9. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena. Kulišić.1925. knj. Božo. Zagreb. Marjanović. str. Svjetlost. Knjiga XXIX. III. Špiro.70. 1963. 23. izdanje. Značaj slovensko-balkanske i kavkaske tradicije u pručavanju stare slovenske religije. 74. Duvno 1973. Đenana Buturović i dr. Zagreb 1926. Mohora za Istru. Boranić. Zagreb 1990. priredili dr. Milanović. i 25. Zagreb. Špiro. M. Mikac. izdanje. Sarajevo 1979. Sarajevo 1974. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva i Uvod u ikonologiju Radovana Ivančevića. Čaranje i gatanje. 83. II. D. Milorad. Sarajevo. 84. Leksikon hrvatskih pisaca. Uredio Anđelko Badurina. sv. Leksikon ikonografije. Stjepan. str. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena. Narodne pjesme srpsko-hrvatske. Ivan. 109-184. IV. Poganska baština. Knjiga XXIX. Školska knjiga. 200 .). izdanje. 76. Erasmus naklada. Hrvatske narodne pjesme. Boranić. Macan. Stanislav. 1. 85. urednik dr. MH. Lahner. Anđelko. 78. Katančić. urednik dr.

Split 2005. Mladost. Dunja. Neven (časopis). knjiga XXVIII. Boranić. Ivo. 1996. od 1852. August. Školska knjiga. Primjerak se nalazi u Franjevačkoj knjižnici Mostar. napisale Maja Bošković – Stulli i Divna Zečević. Hrvatske narodne pjesme Istre i Kvarnerskih otoka. “Istra kroz stoljeća”. Zagreb 1961. 103. 98. O dualizmu u vjeri starih Slovjena i o njegovu podrijetlu i značenju. Petre. Mostar 1968. Milivoj. 99. 100. Nadbiskupska tiskara Zagreb. Helwing.89. knj. Znanje. Izvori europske književnosti. 1. 1-86. Knjiga o Božiću. 21. Liber. Božić i božićni običaji u hrvatskoj narodnoj kulturi. Janko Biblijska povijest Staroga i Novoga zavjeta. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. (Umnožen rukopis. Vjerski život i običaji Zapadne Hercegovine. Antologija pjesničtva hrvatskoga i srbskoga narodnoga i umjetnoga sa uvodom o poetici. do 1858. 101. Pilar. 96. Zagreb 1999. Pregled narodne književnosti s primjerima i teorijom. Mostar. 93. 201 . u Zagrebu i na Rijeci. Ogledi iz usmene književnosti. Vuk vitez Vrčević. Split 1996. 91. 102.) 104. 39. grm grmi. br. 105. Šenoa. Sova. urednik dr. izdanje. Tanja. Šum šumi. Skupio ih po Boki Kotorskoj. Izbor iz usmene poezije. Suton. A – E. Jerko. Rudan. Rihtman-Auguštin. str. Povijest hrvatske književnosti. 94. Slobodna Dalmacija. II. sign. inv. Književni krug Split. 1. Narodne satirično-zanimiljive Podrugačice. Sveučilište u Mostaru. Tanahna galija. 3912. Orbini. Miroslav. priredili Michael Glazier i Monika K. Univerzal. Zagreb1876. 90. Mavro Kraljevstvo Slavena. Rodić. Zagreb 1931. Zagreb 1978. Perić-Polonijo. Školska knjiga. Zagreb 1955. Fran. knj. Crnoj Gori. Tuzla 1991. Perić-Polonijo. Zagreb 1986. Tanja. (priredio Franjo Šanjek). 92. Diljem književne baštine. Pula-Rijeka 1983. D. Dalmaciji a najviše po Hercegovini. u: Uvod u književnost (urednici Fran Petre i Zdenko Škreb).. Palameta. Dubrovnik 1888. Split 2005. Oberški. Zagreb 1995. Marjan tisak. Suvremena katolička enciklopedija. sv. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena. Matej. 97. 95. Golden marketing. Ive.

116. *** 1. fra Mato Ramske starine. 118. Zagreb 1993. 114. Zbirka narodnih popievaka (iz Dalmacije). Književnost drevnog Bliskog istoka. Rkp. Rama – Sarajevo 2005. izdanje. Vinko. Luka. Ženet. Zagreb 1950. fra Luka. knj.. Knjiga prva. (Vjera i moral u životu kršćana Sinjske krajine u 18. I. 115. Izdanja muzeja grada Zenice. (Vlastita rukopisna zbirka. Žerar. Svjetlo riječi Sarajevo. Zečević. FF Mostar. Hrvatske narodne pjesme kajkavske. Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru) 3. Hrvatske narodne pjesme i pripovijetke iz Bosne. 117. Marko. 202 . Naprijed. Figure. stoljeću) Knjižnica “Gospa Sinjska” knjiga br. 1972. Žganec. Vinko. sastavio Krešimir Mlač. Franjevački samostan Rama – Šćit. zapisao napjev i tekst Vladoje Bersa. fra Mato. Zima. Topić. Vukovar 1883. Ujević. 113. Mate. Franjevački samostan Rama – Šćit. FF Split. rkp. 112. Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja. Šćit 2007. (Rukopisne zbirke Katedre za Hrvatsku usmenu književnost. Tordinac. Zagreb 1988. Vl. Između zemlje i neba. MH. Sinj 2000. Nikola. Slobodan. 109. Žganec. Tomašević. odabrala i prevela Mirjana Miočinović. 107. Zagreb 1924. Elementi naše mitologije u narodnim obredima uz igru. Figure u našem narodnom pjesništvu. Rama i Ramljaci u zavičaju i iseljeništvu. 111.106. HAZU. Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu) 2. Višić. Radovi V. Globus. 108. MH. JAZU. 110. Hrvatska narodna pjesmarica. Beograd 1985. Zenica 1973. (Rukopisne zbirke Katedre za Hrvatsku usmenu književnost. Zagreb 1938. Topić. Zlatna knjiga hrvatske narodne lirike. Zbornik jugoslavenskih pučkih popjevaka. Zagreb 1944. Rkp.) Te su rukopisne zbirke nastale kao rezultat izvornih terenskih zapisa studenata kojima sam bio mentorom pri izradi golemoga broja seminarskih i diplomskih radova iz Hrvatske usmene književnosti. 6. Zagreb. Gornja Rama. sakupio ih. II.

hr/lado. oznaka E znači da je rukopis u elektroničkom obliku.lado.htm 203 .) 1.marusevac.hr/kultura-obicaji.(Oznaka D znači diplomski rad. http//www.htm 2. http://www. Rukopisne zbirke nalaze se kod mene.

II. EPSKA POEZIJA .

1 Najznačajniji je sumeranski Ep o Gilgamešu (oko 1700. Ep o bogu Erri. čovjeka iznimne snage koji je odrastao među divljim životinjama u prirodi. g. dakle. Književnost drevnog Bliskog istoka. Korijeni sumerske književnosti sežu u 2600. događaje i osobe. Zagreb 1993. Ep o stvaranju svijeta. (Neki povjesničari književnosti pripisuju taj ep Babiloncima i Asircima. ploča) ep govori o prijateljevanju sumersko-babilonsko-asirskoga kralja Gilgameša i Enkidua. 10. u vrijeme procvata sumeranske civilizacije. Ep o boginji Agušaji. g. a “pronađen je u biblioteci asirskog cara Asurbanipala (668. datirajući ga u XX. prije Krista. ploča) pripovijeda o Gilgamešovoj tuzi i strahu od smrti nakon Enkiduove smrti.-630. Marko Višić.). Nevenka Košutić – Brozović. g. Gilgameš i Agga od Kiša. Poema o potopu i druge. prije Krista.-6. st. u njima je jače izražen mitski svijet. Kr. Babilonci i Asirci u epskim pjesmama opjevali svoje junake božanskoga ili ljudskoga podrijetla. g. 5. a njezin vrhunac bio je za vrijeme Osamnaeste i Devetnaeste dinastije (1567. Procvat je te književnosti bio od 2000. opći potop. Usmena epska poezija razvijala se (s oscilacijama) od najstarijih civilizacija do danas. stvorivši tako nacionalne epove: Enmerkar i gospodar Arate. Što su epske pjesme starije. Naprijed. Drevni su Sumerani. st. Školska knjiga. Ep o Gilgamešu sadrži motive koji se nalaze u Bibliji (čovjek napravljen od gline. g. prije Krista. Drugi dio epa (8.) Ep o Gilgamešu je zapisan na dvanaest ploča. U usmenoj se epici zrcali život ljudi. do 1800. naroda i čovječanstva. str. str. Enkidu i donji svijet. Čitanka iz stranih književnosti 1. pr. U hrvatskoj se usmenoj epici od konca 15. g. Postanje i posvećenje trnokopa. ili XVIII. čovjek pretvoren u prah. Odnos usmene epike i zbilje je objektivan. do 2100. Procvat je te književnosti bio od 2300.-12. 2 1 205 . najviše pjeva o znamenitim junacima i sudbonosnim povijesnim događajima. zmija koja je ukrala besmrtnost.-1200.-7.). kao i mitske epove: Lahar i Ašnan. Zagreb 1996. prije Krista. U prvom dijelu (1. silazak u podzemlje – pakao i dr.)”.).SVJETSKA USMENA EPSKA POEZIJA Epska pjesma epskom tehnikom pripovijeda ili opisuje sudbonosne pojave.2 Početci staroegipatske književnosti vezuju se uz Staro kraljevstvo.

Pothvati i djela boga Ninurte. Uz pomoć epigrafije ustvrđeno je da je grčko društvo Homerova doba bilo potpuno usmeno. En-Ki i Sumer i dr. str. Razmišljanja o usmenosti i pismenosti od antike do danas. Po jednima je slijepac Demodok kazivač tih epova. dakle. po drugima ih je Homer napisao (zapisao). napušta je. silazio je u podzemlje.5 U duhu usmene klasične epske poezije nastala je Enejida Publija Vergilija Marona (70. 5 Eric A. Kr. AGM. Mezopotamci su u epskim pjesmama opjevali svoje mitsko viđenje zagrobnoga života. Susreo se s Didonom. st. str. g. nav. st. Muza uči pisati. Kr. kraljicom Kartage. i Eneje te nagovori Turna.Mezopotamska epska poezija pripovijeda “o uređenju Zemlje i utemeljenju civiliziranog života na njoj” čemu su posvećeni mitovi En-lil i Nin-lil. kao i pobjednička pjesma Bitka kod Kadeša (13. pr.. a ona prokune njega i njegove potomke i ubije se. Ilijada i Odiseja pjevaju o trojanskom ratu iz XII. bivšeg Lavinijina udvarača da se tomu usprotivi. a drugi završio epove. pr. 40. Antička grčka književnost počinje s glasovitim epovima Ilijada i Odiseja koji se pripisuju Homeru (oko 800. Takav je “mit o bogovima donjeg svijeta nazvan Nergal i Ereš-ki-gal. Eneja u pripremljenoj bitci ubije Turna i zasnuje grad nazvavši ga prema supruzi Marko Višić.). st. Božica Junona je neprijateljica Trojanaca.. Isto.) koju neki egiptolozi smatraju egipatskim nacionalnim epom. 4 3 206 . a po trećima su bila dva Homera od kojih je jedan započeo.). 6.. primjerice: Pobjednička pjesma faraona Tutmesa (Tutmozisa) Trećeg iz 15. Zagreb 2003. Havelock. pr. Eneja se iskrca na ušću Tibera i ondje se zaljubi u kraljevu kćer Laviniju. 6. str. staroegipatskim i mezopotamskim himnama epskom su naracijom opjevani vladari i njihove pobjede. bio je preodređen da osnuje rimsku državu. Eneja je pobjegao iz uništene Troje. pokušavaju rasvijetliti trilemu oko nastanka Ilijade (15 696 heksametara) i Odiseje (12 110 heksametara).”3 Staroegipatske epske pjesme spjevane su u čast najboljih vladara i njihovih podviga. Enejida je junački nacionalni ep Rimljana. Takve su. Krista. st.-19.4 *** U nekim sumersko-akadskim. Uzalud homerolozi od konca XVIII. dj.

Mahabharata se pripisuje slijepcu Vjasu (Vyâs).Laviniji. str. str.8 Ramajana (IV. 5.) najstariji je zbornik usmenih kineskih pjesama koji sadrži 305 pretežito lirskih pjesama. Znanje. u početku je opisan kao ljudski junak.-106. 56. Kr. Vladao je tri godine. Pjesan o Rolandu.. – I.-88. – IV.11 Ši king (Knjiga pjesama.)”10 i dr. str. 10 Vladimir Vratović. po. u priči o Davidu i Golijatu (Prva knjiga Samuelova. XVI. i Mate Zorić. 9 Milivoj Solar. 207 . Slovo o vojni Igorevoj i Pjesan o Nibelunzima. Povijest svjetske književnosti (kratak pregled). 8 Isto.) drugi je znameniti indijski ep. zajedničkom predku “obiju vladarskih kuća u zapadnoindijskom plemenu Bharata. Kr. 95.-500. Epika i epske pjesme. Ostatci starohebrejskih junačkih pjesama nalaze se u Bibliji (XIII. pr.. st. st. 47.). gl.) u priči o Samsonu (Knjiga o sucima. U Mahabharati je mnogo umetnutih epova među kojima se ističe Pjesma o kralju Nalu koja se nalazi u trećoj knjizi a obuhvaća 26 pjevanja ispjevanih u šesnaesteračkim dvostihovima. Beowulf je staroengleski junački ep koji vjerojatno potječe iz VIII. Zagreb 2003. 13. Zagreb 1995. Kr. “npr. str. po. osnivači Rima. Rama je pobijedio uz pomoć majmunskog kralja. Najznačajniji su srednjovjekovni epovi: Beowulf. gl. st. nav. Ep je bajkovit i basnovit. Predaja Ramajanu (Ramin udes) pripisuje Valmikiju. u Deborinoj pjesmi (Knjiga o sucima. 56. Kr.. po. Kr. dj. Edda. Zagreb 1961.) obuhvaća preko 200 000 stihova u 18 knjiga i najopsežnije je djelo u svjetskoj književnosti. Biblija i hrvatska kulturna tradicija. U 48 000 stihova opjevani su doživljaji idealiziranog kraljevskog para Rame i Site. 17. pr. gl. st. a obrađuje anglosaksonsku predaju o gotskom junaku Beowulfu iz VI. st. st. – II. 7 Nevenka Košutić – Brozović. 412.. pr. prije Krista) nalaze se i epske pjesme. 1300. Pjesan o Cidu. str. Po predaji.-16.6 U svetoj staroindijskoj knjizi Veda (Usmeno znanje. Walter snažne ruke. nav. Kr.-VI. st. nakl.. 11 Vidi: Stipe Botica. a nakon Enejine smrti njegovi potomci odsele u Albu Longu gdje se rodiše Romul i Rem. dj. Staroindijski ep Mahābhārata (IV. st. Kr. ali ima i mitsko-povijesnih epova kao i dužih moralno-refleksivnih pjesama. 87. Golden marketing. str. Vl.-48. u: Uvod u književnost (uredili Fran Petre i Zdenko Škreb). 6 Milivoj Solar. reinkarniran je u boga Višnu9 itd.”7 Ep pripovijeda o ratu među Bharatama. pr.).

g. Epska Pjesma o Cidu (oko 1140. 218. Staroruski ep Slovo o vojni Igorevoj (kraj XII.) Njemački nacionali ep Pjesma o Nibelunzima (oko 1200. st. 1532. Ep je nadahnuo mnoge književnike među kojima je i Pierre Corneille (1606. str. Mlađa Edda je “prozni priručnik nordijske mitologije i poetike (…). običajima. 214.) obrađuje mitsku i povijesnu tematiku germanskog plemena Burgunda. st. nav. (Neki povjesničari književnosti smatraju da je Kalevala zbornik finskih usmenih pjesama.st. g.) koji je 1636.) u 50 pjevanja s 23 000 osmeraca pjeva o borbama Finaca s Laponcima. Roland je carev nećak i simbol je srednjovjekovnoga viteštva. dj. napisao tragikomediju Cid. u Norveškoj i Islandu. st. Starija Edda sadrži nordijske junačke i mitske epske pjesme koje su nastale od IX. Isto. Narodna ga je tradicija idealizirala i od njega stvorila “savršenog kršćanskog viteza”. st.) koja u 4 000 stihova kazuje o napadu Baska na vojsku Karla Velikoga koji se 778. str. biti u starogermanskoj Pjesmi o Nibelunzima.”12 Iz X. do XIII. mitologiji i pretkršćanskom vjerovanju Finaca. a pripovijeda o surovom životu germanskih plemena. Ep je komponiran od 39 pjevanja pisanih parno rimovanim katrenima. Ep je podijeljen u tri dijela i sadrži 3 730 stihova koji pripovijedaju o junaku zvanom Cid (oko 1040.) Snažan je utjecaj usmene epike na epove: Bijesni Orlando (1516.) 12 13 Nevenka Košutić – Brozović.-XIII.).-1684. Ep pripovijeda o životu. a obrađuju nibelunske predaje koje će u XII. Oslobođeni Jerusalem (1575. 208 .) je najstarije književno djelo na španjolskom jeziku. (I taj ep neki povjesničari književnosti pripisuju pisanoj književnosti. Neki povjesničari književnosti taj ep smatraju najstarijim spomenikom ruske pisane književnosti. Najpoznatija starofrancuska junačka epopeja je Pjesan o Rolandu (XII. st. vraćao iz Španjolske..) kazuje o neuspjelom pohodu novgorodsko-severskog kneza Igora na Polovce (1185. st.) je zajednički naslov za dva staroislandska zbornika pjesama.-1099.). st.) koji je bio hrabar ali prevrtljiv feudalac. Edda (IX.-1533.13 Neki povjesničari književnosti Pjesmu o Cidu pripisuju nepoznatom kastiljanskom pjesniku.. potječe germanska junačka pjesma Walter snažne ruke. Finski svojevrsni nacionali ep Kalevala (nastao pretežito u XII. Radnja epa odvija se u Danskoj i južnoj Švedskoj.) Lodovica Ariosta (1474.

1908. Te su pjesme s oduševljenjem primljene u Engleskoj i Europi. Macpherson te epove pripisuje keltskom narodnom slijepom pjevaču Ossianu koji je bio Fingalov sin.-1580. Izdanje društva srednjoškolskih profesora. Kuripešič je zapisao da Hrvati u Bosni i Hercegovini mnogo pjevaju o Junačke narodne pjesme (hrvatske i srpske). Versificirana legenda o sv.15 Ostatci srednjovjekovne usmene epske poezije opažaju se u natpisima na stećcima. 16 Usp. 14. Spomenimo. Romantičari su usmenu poeziju smatrali najboljim odrazom narodne duše.. Tada su europski književnici tražili uzore u usmenoj književnosti. Značajnije podatke o hrvatskoj usmenoj epskoj poeziji 1531. Silvija Strahimira Kranjčevića (Senj. A. Zagreb 1867. Luzitanci (1572. Zagreb 1925. Wolf 1795. g. 1589. Usmene epske pjesme I. 14 209 .). Historija književnosti naroda hrvatskoga i srbskoga. g. – Sarajevo. Juri ima elemente epske poezije.).) koji je svoje prvo djelo naslovio Bugarkinje (Senj.) i Temora (1763.) Luisa Vaza de Camoesa (1524.) i dr.. Njemački pjesnik Klopstock građu za svoje drame uzima iz germanske usmene epske poezije. navodi Slovenac Benedikt Kuripešič u svom.14 HRVATSKE USMENE EPSKE PJESME U POVIJESNOM KONTEKSTU Vatroslav Jagić je ustvrdio da je Kronika dukljanska nastala na narodnoj poeziji. SHK. Staro doba. – Dubrovnik. B. putopisu Itinerarium. Zanimanju za usmenu poeziju znatno je doprinio škotski pisac James Macpherson (1736.). Isto čine i mnogi drugi.Torquata Tassa (1544. primjerice. a ne u antičkoj grčkoj i rimskoj književnosti kao do tada. str.-1796. Milan Strašek. 1638. u Predgovoru k Homeru ustvrdio da su Ilijada i Odiseja zbirke usmenih pjesama. 113. 15 Vatroslav Jagić.) u svojim djelima često spominje bugarkinje. str. 1885. knjiga prva. Zagreb 2004. MH. Usmena je književnost doživjela svoj procvat u vrijeme romantizma.. V..16 (O toj pjesmi bilo je riječi u poglavlju o usmenoj lirici.) svojim epovima Fingal (1762. 1865. str. priredio dr.) Ivan Gundulić (Dubrovnik.-15. priredio Davor Dukić. Njemački je znanstvenik F.-1595.

1704. Filolog Đuro de Matei Matijašević (Dubrovnik. Dragocjen je.) pri sakupljanju i zapisivanju hrvatske duhovnosti. – Vinkovci. – Rim. 17 210 . Njegov rad nastavili su Josip Betondić (Suđurad. SHK. otok Šipan. David Bogdanović. Matija Antun Reljković (Svinjar. Kobiloviću).) pisao je narodnim desetercem. zapisao je usmenu pjesmu Jakšići kušaju ljube.junacima: Radosavu Pavloviću. 1744. 18 Usmene epske pjesme. g. – Zaostrog. st. danas Davor. priredio Davor Dukić. MH. str. Malkošiću i Milošu Obiliću (Kobiliću. st. spominje se da je neki slijepac u Splitu pjevao pjesme o Marku Kraljeviću a narod ga je pratio.. Izabrane narodne pjesme. kao prosvjetitelj.18 Neizmjeran je doprinos usmenoj epskoj poeziji dao fra Andrija Kačić Miošić (Brist kraj Makarske.-1803.) koji se bavio proučavanjem Morlaka i pomagao je Albertu Fortisu (1741. Reljković je. Zagreb 1930. Rezultat njihova rada je zbirka Popijevke slovinske skupljene 1758. Zagreb 2004. Fortisov Put po Dalmaciji (1774. zamjerao narodu što je pjevao o osmanskom vazalu Marku Kraljeviću. 1728. 1764. Nastanak te pjesme datira se u XV. hrvatske i srpske. Neki smatraju da su Kačićeve: Pisma od vojvode Janka. Dubrovnik.).) napisavši svoj Razgovor ugodni naroda slovinskoga (1756. – Split.) sakupljao je usmenu poeziju. 1670. a David Bogdanović navodi da je u usmenoj komunikaciji bila tridesetih godina XX. vojvodi Janku i Vuku despotu.) kao i djelo njegova osporavatelja Ivana Lovrića (Sinj. 1798... 1732. oko 1754.). Zbirku je otkrio Nijemac Gerhard Gesemann u njemačkom gradu Erlangenu. Ivan Matijašević i dr.). 4. Nezaobilazan je rad Julija Bajmontija (Split. u Dubrovniku koje sadrže 38 bugaršćica i 46 drugih uglavnom deseteračkih pjesama. – Budim. U izvješću grada Splita mletačkom senatu 1547. priredio dr. 35. dakle. 1800. Izniman je doprinos hrvatskoj tradicijskoj kulturi fra Matije Petra Katančića (Valpovo.) piše kako narod pjeva o banu Derenčinu.) u stilu usmene poezije.) svoje djelo Satir iliti divji čovik (1762. 1825. Pisma od Sekule i Pisma od grada Zadvarja izvorne usmene epske pjesme. 1759. 1750. – ? 1777.17 Oko 1720.. 1760. str. Hanibal Lucić u svojoj drami Robinji (koja je izvedena vjerojatno prije 1530. godine u okolici Požege nastao je Erlangenski rukopis koji sadrži 217 uglavnom lirskih i epskih pjesama.

U rujnu 1912.) te ih objavljivali u Kolu i Bosanskom prijatelju. g. 1889. st. i 1846. objavljeno je više usmenih epskih pjesama koje su zapisivali Hvaranin Šime Ljubić i dr. O don Mihovilu Pavlinoviću. st. Martić. Petar Gudelj je tu pjesmu nadahnuto 211 . I u pretežito lirskoj zbirci Pesme Ivana Kukuljevića Sakcinskog (Varaždin. Augusta Šenou. U Narodnim slavonskim običajima (1846. fra Grgo Martić (Rastovača kod Posušja. i Babukićev 1798. Taj časopis ima golem značaj za očuvanje i promicanje hrvatske usmene književnosti kao i Napretkov Kalendar (Sarajevo) i dr. U Zori dalmatinskoj 1845. 1857. Stjepan Banović i dr.) ima 13 epskih (junačkih) pjesama. Vinku Palunku i Antunu Radiću već je bilo riječi u prethodnom poglavlju. osnovana je u Zagrebu Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti te su u njezinim publikacijama objavljivali ugledni znanstvenici: Vatroslav Jagić. 1878.) i fra Marijan Šunjić (Bučići kraj Travnika. g. 1818.) ima nekoliko epskih pjesama. 1798. – Beč. Josipa Eugena Tomića. Godine 1867. – Puhakovec. 1822. tiskano je desetak zapisa usmene epske poezije. st. st. u Bosni i Hercegovini su usmene pjesme prikupljali fra Ivan Franjo Jukić (Banja Luka. 1860. – Kreševo. *** Najveći su hrvatski pjesnici XIX.).) Luke Ilića Oriovčanina (Oriovac. Jukić i G. U ožujku 1999. 1816. F.) u kojem se nalaze i epske pjesme. O Okružnici zagrebačkoga biskupa Maksimilijana Vrhovca kao i Pozivu Matice hrvatske već je bilo riječi u poglavlju “Usmene lirske pjesme”. Andru Muratu. Luku Botića. Hrvatsko zagorje. Franjo Rački. Intenzivnije zapisivanje epske poezije započinje polovicom 19. Godinu dana nakon smrti I. i unuk Miroslav. Stjepan Banović je u zaostroškom Brdu od Mate Banovića Trliša zapisao najdulju hrvatsku usmenu epsku pjesmu (1635 stihova) Kako je Ilija Primorac postrijeljao ženine prosce. O Nikoli Andriću i Petru Grgecu također je bilo riječi u prethodnom poglavlju ove knjige. U Makarskom primorju epsku poeziju i balade zapisivali su: Ante Franjin Alačević te njegovi sinovi Frane i Jerko. Silvija Strahimira Kranjčevića itd. Polovicom XIX.Koncem XVIII. Tomo Maretić. Ivana Mažuranića. Grgu Martića (Ljubomira Hercegovca). – Beč. – Novska. 1905. svoju epsku poeziju pisali po uzoru na usmenu epiku. U Danici ilirskoj 1836. g. F. nastao je Požeški zbornik (Kraljevićev 1796. 1817. Jukića objavljena je zbirka epskih usmenih pjesama Narodne pjesme bosanske i hercegovačke koje su prikupili I. Spomenimo Mirka Bogovića. g.

objavio djelo Zmaj. Junačke narodne pjesme (hrvatske i srpske) priredio je dr. Zlopolje kod Muća. g. dio junačke pjesme. 1879. a objavilo je 1925. g. – Radunić. otisnute Narodne pjesme (herojske) koje sadrže 48 usmenih epskih pjesama. Maja Bošković – Stulli je iste godine i u istoj ediciji (knj.) priredio je Izabrane narodne pjesme hrvatske i srpske koje je 1930. g.) priredila Narodne epske pjesme II.) i Silvestra Kutleše kao i kazivača Bože Domnjaka (Potravlje kod Sinja. 1922.). koji je od 1909. u Zagrebu objelodanila Knjižara Kraljevskog sveučilišta Jugoslavenske akademije. g.popratio predgovorom i u reprezentativnom izdanju objavio naslovivši je Hrvatska Odiseja. izdanje I. Narodne epske pjesme I. g. 1926. Epske pjesme Bože Domnjaka priređivača Ivana Mimice. 1910. Antologija usmene epike iz Dalmacije koju je 212 . 2000. – Zagreb. – Potravlje. u Zagrebu “Društvo hrvatskih srednjoškolskih profesora”. junak. Isti je izdavač 1992. Taj je rad rezultirao dvotomnim djelom Tragom srpsko-hrvatske narodne epike (1951. 25. g. Najvažnija izdanja usmenih epskih pjesama u drugoj polovici 20. Anđelko Mijatović je 1969. Milan Strašek. g. (Uz MH i Zora je nakladnica za PSHK.) u PSHK knj. 1944. – Zagreb.) u Zagrebu je 1924. 1844. više puta boravio u središnjoj Hrvatskoj i Dalmaciji i fonografski snimao epske pjesme. 1879. Slovenac Matija Murko. g. 24. objavila je Matica hrvatska u edicijama Pet stoljeća hrvatske književnosti i Stoljeća hrvatske književnosti. Grčić zapisao tridesetak tisuća stihova i nekoliko priča. g. Nepotpisani je priređivač uvrstio najviše pjesama o Marku Kraljeviću.). bila. Povodom tisućite godišnjice kraljevstva Hrvatske u Zagrebu su 1926. 1869. Njegov su rad nastavili Millman Parry i Albert Bates Lord. priredio je 1964. Književni krug u Splitu je objavio je 1990. u Zagrebu priredio Narodne pjesme o Mijatu Tomiću. Povjesničar književnosti David Bogdanović (Brod na Savi. Godine 1975. g. Od njega je S. do 1932. – Zagreb. u Zagrebu su objavljenje Narodne pjesme iz Hercegovine i duvanjsko-livanjskog kraja koje je priredio Anđelko Mijatović. 1932. Golem je doprinos zapisivača Stjepana Grčića (Sinj – Podvaroš. Branko Vodnik (Drechsler) (Varaždin. priredio Narodne pjesme (srpsko-hrvatske) IV.) Olinko Delorko (Split. st. Među najvećim terenskim istraživačima hrvatske i srpske usmene epike je profesor praškog sveučilišta.

Marko Kraljević poginuo je na Rovinama 1395. godine. godine zapisao je 22 pjesme od kojih je 4 naznačio nedovršenima. vladari. Juraj (Skenderbeg) Kastriotić.). Bosne i Zapadnih strana okrunjen je Tvrtko Kotromanić. Nakon Vukašina za kralja Srbije. Mostaru. koji je kao talac turskog cara u Carigradu islamiziran./1958. albanski knez. Usmenih epskih pjesma koje je priredio Davor Dukić. godine. O njemu pjeva i Andrija Kačić Miošić u Ta je zbirka objavljena 2006. Skender-beg. Marko Dragić. ban (1353. IVANBEG) Juraj (Đurad. 1395. Splitu. Dragić. MARKO KRALJEVIĆ Marko Kraljević (? – Rovine. Osijeku i Rijeci koji su zapisali mnogobrojne usmene epske pjesme.) te kralj (1377. a priredili su je mr.) sin je srpskoga kralja Vukašina kojega je na vrelu. 1920.-1468. sc.). – Sultići.odabrao i uredio Davor Dukić. g. str. Split 2005. 19 213 . uskoci. vodio Janos Hunyadi (Janko Sibinjanin). hajduci. U ediciji SHK 2004.-1377. Istaknuo se u borbama protiv Osmanlija te je omilio narodu koji i danas o njemu pjeva i pripovijeda. umorio njegov sluga kako bi se dokopao zlatnoga lančića koji je kralju visio o vratu.20 U hrvatskoj usmenoj epskoj poeziji opjevani su najznačajnije povijesne osobe među kojima su: Marko Kraljević. dok je pio vodu. 1985..-1391. JURAJ KASTRIOTIĆ (SKENDERBEG. boreći se na strani Osmanlija protiv vlaškog (rumunjskog) vojvode Mirče. Tomislav Anđelić i dr. sc. Ivan-beg) Kastriotić (1405. Znameniti arheolog Pavao Anđelić (Sultići kraj Konjica.) u rodnomu mjestu 1957. Juraj Kastriotić je pobjegao od Osmanlija. Napredak. 214.232. g. 20 Vidi: Marko. objavljena su 2 sv. Književna i povijesna zbilja.19 * Hvale je vrijedan terensko-istraživački rad studenata kroatistike filozofskih fakulteta u Zagrebu. Za vrijeme ugarskoga rata protiv Osmanlija koji je 1443. Među tim pjesmama je i Pogibija Nakića svatova (586 stihova) zapisana u Vinovu Gornjem 2004. g.

Ondi kažu Mihat harambašu. b’jeloj Bosni dođe. Pa doziva mlade Sarajlije: 214 .) SMRT MIJATA TOMIĆA Divan čini care u Stambolu.” 20. Sehidiji care govorio: “Sehidijo. 30. Jer na Bosni dv’je paše imadu: Na Saraj’vu paša Smahilpaša. Govori mu care gospodine: “Sahidija. Sve mu lale po divanu stale. svoju tevabiju. Hajde paša na Bosnu ponosnu. Ode vezir na Bosnu ponosnu. Dan po danak. moja lalo mila! Digni.Razgovoru ugodnomu naroda slovinskoga. sve moje uzdanje! Der podigni svoju tevabiju. Dođe paša šeher Sarajevu. paša. Spahijama potvrdi berate. Već podiže svoju tevabiju. Veće prođe šeher Sarajevo. Ne mogu ti Bosnom upraviti. (O povijesnim osobama bit će riječi i u poglavlju Povijesne predaje. 25. Ti ćeš mojom Bosnom upraviti!” A veli mu paša Sahidija: “Čestit care. 5. A evo ti dva katal fermana. Ne htje paša past u Sarajevo. 15. iza gore sunce! Bogu fala a i tebi fala! Nemoj mene Bosni kalovitoj. A na ravnom Duvnu i Lijevnu. Care daje agam agaluke A pašama d’jeli pašaluke. Valja t’ sići na Bosnu ponosnu. Na Gorici pope čadorove. Te pogubi dv’je paše bosanske.” Al’ se paši na ino ne može. 10.

Al’ nijesam takom murtatinu. eglenišu l’jepo. sivi sokolovi! 40. Koji dođe prodat Bosnu ravnu. Uze svoga sina nejakoga.” Sahidiji vrlo milo bilo. Pa odoše šeher Sarajevu. “Ja sam mukti Bogu velikomu I carevu bijelu fermanu. od po godinice. Onda reče vezir Sahidija: “Smahilpaša od sve Bosne glavo! Jesi l’ mukti Bogu velikomu I carevom bijelom fermanu?” A veli mu paša Smahilpaša: 60. 70. Pod čadorom misto namistio. L’jepo ih je paša dočekao. Nejakoga. Pokriše ga divan kabanicom. Smahilpaša na Goricu dođe. Pa zaziva pašu Smahilpašu. Kavu piju. Jeste 1’ mukti Bogu velikomu I carevom bijelom fermanu?” Rekoše mu mlade Sarajlije: “Gospodine. 50. To se čudo po Saraj’vu čulo. A kavazi jedan na drugoga. Smahilpaši glavu odsikoše. paša gospodine. paša Sahidija Mi smo mukti Bogu velikomu 45. To začula Smahilpašinica. A i tebi.” 65. Pod čadorom misto načinio. eglenišu l’jepo. Pa namače očim na kavaze. I carevom bijelom fermanu. Ha! prodati Bosnu u kaure. Te veziru na Goricu dođe. Kavu piju.35. Sahidiji vrlo mučno bilo. 55. Reče njima paša Sahidija: “Sarajlije. L’jepo ga je vezir dočekao. Zagrnu im ćurke i binjiše. 215 .

Sina hrani i oda zla brani!” Pa s’ odatle vezir podignuo 95. Onda bilu knjigu nakitiše Pa je šalju Mihi u planinu: “Harambaša. Pa ti ga je devlet pogubio. Tomiću Mijate. Paša dođe Duvnu bijelomu. 216 . 100. Smahilpašinice. Molit ću se caru čestitomu. Ja će otić vaša za njegovu!” Kad vidiše duvanjski knezovi. Zgubiše ga tvoje Sarajlije Hrzeći ga bijelu Stambolu 85. I on ode Duvnu širokomu. Sve u devlet caru čestitomu. kaduno. u Abihodžića.75. od Duvna knezovi! Brže da ste Tomić Mihovila Ja njegovu glavu odsičenu. Pa govori paši Sahidiji: “Sahidijo. A govori vezir Sahidija: “Ja. Dođoše mu duvanjski knezovi Pa je paša njima govorio: 105.” 90. A drugi je konak učinio U Kruščici. Brže da si u Duvnu b’jelomu! Tebe ište paša Sahidija. I mal mu je begluk okrenuo. pope čadorove Pa doziva duvanjske knezove. Smahilpašinice! Nijesam ti paše pogubio. Izvadi joj stotinu dukata: “Haj kaduno. Kada dođe. Pa se maši rukom pod serdžadu. 110. “Rajo prava. Paša prvi konak učinio U Crnićim kod hana novoga. Mal će tvomu pokloniti sinu. gorska haramijo! Što pogubi Smahilpašu moga? Tko će moga othraniti sina Nejakoga od po godinice?” 80.

Mene ište paša Sahidija. Pa po njima čohane ječerme. Na nogama hrvatski čorapi. Povezo je duvanjske knezove. kako guje ljute. moja braćo draga.115.” A kad Mihi tanka knjiga dođe. “Hej družino. što ljepše možete. Pa će otić sve njihove glave A za moju glavu sa ramena. Sve oblače svilene košulje. 217 . ni predane kose Od bijele svile opletene. zlatom ožežene. Jal’ odoše sve naše za tvoju. A na njima pleteni opanci. Već hajdete pred pećinu donju. u kog troje toke. jali tvoju glavu. Valja ići Duvnu bijelomu. Nije pravo. Niz njih puca s obadvije strane 145. Sve podveze. draga braćo moja! Pijte vino ne opijajte se. U kog dvoje. 130. U svakoga kovče i čakšire: Više im je pod kolinom zlata Nego im je čohe od pojasa! 150. jali moju glavu. Oko pasa nozi i sindžiri A za njima sv’jetli vedenici. dico u svatove!” To družina Mihu poslušala I siđoše pred pećinu donju. 125. Iz njih vise zlatni sindžirići. Oni vade đuzel đeisiju. 140. Knjigu gleda Tomić Mihovile Pa družini svojoj govorio: 120. Popunjene zlatom žeženijem. A po tokam morkaste dolame. Oprem’te se. Jali mene. A ni tkane. Svaki svoj je sepet otvorio. Ko da ćete. 135. Sve od srme. da ginu pravi siromasi. Oh. Jali tebe.

Zavrgli su dugim granalijam.” Tude Mijat društvo zastavio. 180. Pred njima je Tomić Mihovile. Ako meni do nevolje bude. 160. “Gospodine. Eno za njim četres i dva druga. To je Mijat sa družinom svojom. niz planinu. Četrdeset i dva druga više. A na pogled Duvnu bijelomu. od Duvna knezovi! Čij’ su ono kićeni svatovi. Paša njemu pomoć prifatio: “Bog t’ u pomoć. Vi stanite okolo čadora. vrlo odiveni?” Govore mu duvanjski knezovi: 175.” Pa dođoše pašinu čadoru. draga braćo moja! Kad budemo pašinu čadoru. Valja meni pod čador unići. Svi pješice. Sjaše mu se kano sunce žarko. I veziru ruku poljubiti. Tude Mijat društvu govorio: “Hej družino. Na duge se puške naslonite A metnite ruke na balčake. Barem mene mrtva osvetiti. 190.155. Dugačkom se zametnuo šarom. Oko glave poše zamotali. Paši Mijat Božju pomoć viče. gorska haramijo!” 218 . Ugleda ih paša Sahidija 170. 185. I siđoše na Ljubušu ravnu. Prema žarkim odgovara suncem. paša Sahidija! Nisu ono kićeni svatovi. Sve se sjaju kako misečina. 165. Iz poša se čisto zlato sjaše. Među njima pale zakovane Sve u srmu i u zlato suho. Pa pođoše niz Vran. Radite vi čador pogaziti. Pa govori duvanjskim knezovim: “Rajo prava.

paša. Obadvoje dadoh u kaure. Mijate. paša Sahidija! Da ti meni u pećinu dođeš. Miho. Kafedžija kafu iznosio. Mijate. viru ti zadajem! 219 . viru ti zadajem! Kad se bijah ja jako odbio O. Kraj sebe mu misto načinijo. Najprije bih tebi nazdravio Pa ti. odbio. u kaure?” A veli mu Tomić Mihovile: 220. 200. Je 1’ istina. Kafu piju. Kafedžiji vezir govorio: “Kahfedžija. paša. u hajduke. što mi kažu ljudi. Neću kafe najpri. mili gospodine. čašu potkučio. Pa je daje Tomić Mihovilu. Da ti ljubiš lijepe divojke I neviste skoro dovedene A po Duvnu i okolo Duvna?” “Lažu. što mi ljudi kažu. Da ti fataš tursku dicu. paša. A metnuli ruke na balčake. gospodine. Mijat meće a na prsa ruke: “Fala tebi. Potle nisam nikad nikadare Ni vlaškoga a ni turskog sina. promini nam kafu!” Pa im zdravu kafu donosio.” Al’ govori paša Sahidija: “Ja. bolan. 225. Na duge se puške naslonila. haran harambaša! Je 1’ istina. Bijah se ja zurđut dogodio Te ufatih dvoje Cigančadi. Bogu fala a i tebi fala. Prije tebe. paša. haran harambaša! 230. 205. Te prodaješ. “Ja. 210. Tako reče paša Sahidija: 215. Sjede Mijo pod tijem čadorom A družina čador opkolila.195. eglenišu l’jepo. “Lažu.

220 . 255. paša gospodine.” Opet paša Miji govorio: “Reci društvu. 260. paša Sahidijo. Toga.” Pa je Mijo paši govorio: “Gospodine. Trgovačko blago otimamo. Triput iđoh do turskoga suda. paša. Ne oremo. i sam znati možeš! Turski zulum kad dotešča raji: 250. tako bio zdravo. Pa sam Turke sudit naučio. Što s’ povezo duvanjske knezove? Mrve im je muke i nevolje. “Čestit paša mili gospodine. Nitko nama pomoć ne imade! Ja imado l’jepe podvornice I livadu zelenu Jabuku. nek ti se odmori!” 265. “Kaži pravo. Da razbijaš bale i tovare. šta doma nemaju. paša. ne traže junaci. Sa šta ti se odbi u hajduke?” A veli mu Tomić Mihovile: “To ti. 270.” Opet paša Miji govorio: “Je 1’ istina.” Opet paša Miju zapituje: 245. što mi kažu ljudi. paša. Gdino sude gorske kosovice. Ponajbolje Suzicu kadiju. Sve je meni uzaludu b’ilo Vlaška vira ne prije Turčina: Pa ja odoh potražiti pravdu U bogaze i tijesne klance. Bog visoko a car je daleko. ni umorna nisu. Sve mi ote od Duvna kadija. “Istina je. Hranimo se i od’jevamo se.235. Mlada dica. ne kopamo. Trgovačko da otimaš blago?” 240. Neka dvore i tebe i mene. Kad im i ja na užinu dođem A sa svoja četres i dva druga! Valja tražit.

Odveži ih ljeba ti careva!” Zapovidi paša pašalijam. Koj’ će otić u Vran u planinu Te doniti glavu Mijatovu. Kako se je saćin učinio. Odvezaše duvanjske knezove. Jer sam bio devet godin dana U hajduštvu s Tomića Mijatom. Izvadi mu pedeset dukata: 280. Ja dovesti ruku svezanijeh. Tko b’ otiša u Vran u planinu Te donio glavu Mijatovu. Dao bi mu punu kulu blaga A iz hasne cara čestitoga. paša Sahidija! 305. staze i bogaze I jatake. 310. Jal’ sekuna brata odnijala. Ja doveo rukuh svezanijeh? 295. Pak ja odoh u šeher Saraj’vo.275.” Telal vika tri pune nedilje. tko Tomić bijaše! 300. paša gospodine. Pusti vezir po šehru telala: “Nije 1’ majka rodila junaka 290. Jer ja znadem. Ode Mijat u Vran u planinu. Jer svak znaše. Mijate. Muškijem ga pasom opasala. Pa govori Klišanin Arape: “Gospodine. te se napij vina Sa družinom gdjegod u mehani. Da se junak naći ne mogaše. Sve ja znadem. 221 . Kako vezir u Saraj’vo dođe. “Na. Evo majka rodila junaka I sekuna brata odnijala. 285. Tu se nađe Klišanin Arape I on ide carevu veziru. gdi dohodi Mijo. Evo tebi Duvno i Lijevno!” Ode vezir k šeher Sarajevu. Kad četvrta nastade nedilja. Pa se maši rukom pod serdžadu.

Dan po danak. Prevari se. Bolje će nas vezir darovati. Dat će nama punu kulu blaga. 330. Tomić Mihovile! Dva si meni okumio sina. A evo ti puna čizma blaga. u Doljane dođe Ka bijelu dvoru Bobovčevu. “Žeravico. Pa mu bijah nešto sakrivio. 325. “O moj kume. I daj meni dvanaest delija” Vezir dade ne reče ni rječi. Taman mi je d’jete za kumljenja. Pa govori Vidu Žeravici: 350. Već onako mene otisnula. ujede ga guja On zastavi ralo i volove Pak otiđe dvoru bijelomu Te je bilu knjigu nakitio: 340. Nejman puno vina i rakije. Otle Arap društvo podignuo. Zastavi mu ralo i volove: “Bogom brate. 345. Prevari se Bobovac Ilija. Da okumim d’jete Bobovčevo S nama hoće Mali Marijane” 222 . Hodi siđi u selo Doljane.” Kad Mijatu tako knjiga dođe. Opremi se što god lipše moreš: Hajdemo mi u selo Doljane. Knjigu gleda a na nju se smije. Pa Iliju na oranju nađe. Kad siđemo u šeher Saraj’vo.315. Htijaše me Mijat obisiti Pa ne dade ostala družina. Da nosimo glavu u Saraj’vo. Al’ ne vodi ti puno družine. Već daj meni jednu čizmu blaga 320. Bobovac Ilija! Daj mi izdaj Tomić Mihovila. Ja svedemo ruku svezanijeh. moja vjerna slugo. Okumi mi sina i trećega.” 335.

Boščalukom krvlju pokapanim.355. Na bašču mu čedo iznosio. Poče junak čašom nazdravljati. 385. A staje mu nogom po nogama. 365. A dva zrna. Samo uze Malog Marijana. 370. Kose mu je zlatom pozlatio. U odaju Klišanin Arapa Zatvorio Bobovac Ilija I još s njime dvanaest delija. Po dva drama praha latinskoga. A veli mu Tomica hajduče: “Ja moj striče. Al’ se Mijat ositit ne može. Bijelomu dvoru Bobovčevu. Da ne bude kakva prijevara!” Na to mu se Mijat razljutio. Pogodi ga u grlo bijelo. Uze Mijo čašu od biljura. Pušci Arap vatru dobavio I pogodi Tomić Mihovila. I obadva zrna na sindžiru. Te mi staje nogom po nogama? Pa siđoše hladno piti vino. Što se moja kuma pomamila. Već premišlja misli svakojake: 380. Ne bi li se Mijat ositio. Na bašči mu vatru naložio. Ama Arap. Mijo brez družine. Ne idi ti. L’jepo ga je kume dočekao. Na odaji pendžer prorezao. Ode s njime u selo Doljane. 360. jedno za drugijem. Iznosi mu b’jela boščaluka Te darova Tomića Mijata 375. Tomić Mijovile. Poče Mijat hladno piti vino. Daruje ga ljuba Bobovčeva. 390. 223 . od Boga mu bilo! Na pendžer je pušku naslonio I dobro je pušku napunio. Te mu Mijo čedo okumio.

224 . Jednoć reče: Jezus i Marija! Drugoč reče: Pomozi mi Bože! Treće reče: Drž’ me. Jedno jutro Toma uranio Pa cvijeli pod omarom vitom. Znadijaše stazu naprečicu A uzjaha debela jagaza I dostiže Malog Marijana Pa se za njim buzdovanom baci I u zlo ga misto pogodio. Ama Arap. “Kako.395. vilo. 410. Pod koljeno u nogu lijevu. A četvrto: Biži. A. Mijata i s njim Marijana. Kad su bili u šeher Saraj’vo. Bježi s njime momak uz planinu. Pokloniše glavu Mijatovu. Njega baca na pleća široka. Kad Mijata puška udarila. Pa ga vrati u selo Doljane. A sve krije suze od družine. 425. muka koja ti je? 430. Njemu dođe vila Prigorkinja: “Ja bora ti. I dadoše paši Sehidiji. Marijanu on saveza ruke. Pa digavši Bobovac Iliju I odoše šeher Sarajevu. od Boga mu bilo! 405. cvijeliti neću. 415. A da vidiš Tomice hajduka! Sve cvijeli po gori zelenoj A ne smije u selo Doljane. Kad imadoh dva najbolja druga. Marijane! 400. Marijana ruku svezanijeh 420. Pa ga uze Mali Marijane. Mar’jan pade a Arap dopade Mijatovu odsiječe glavu. Što cvijeliš. Pa otišli u selo Doljane. Tomica hajduče. Zaklaše ga dva sindžirli zrna. Da okumi d’jete Bobovčevo. Marijane.

Tebe pašo. Cvili junak kao guja ljuta. Bog ubio mlade Sarajlije. ne ćeš ostaviti. A veli mu Mali Marijane: I sam znadeš. ja tvoga. 445. 225 . Pa ih nejma. 440. Al’ ne mogu. Ja sam vila u planini bila U Igmanu niže Sarajeva. Tvoju bih ti glavu poklonio!’ 460. Kad je Toma vilu razumio. Otkud meni ovo odijelo: S takih sadro a na se nadero.” 470.435. veće kakono je. Da mi hoćeš viru založiti. paša Sehidija. Bezerdžane i trgovce mlade. Vidjela sam svojijem očima: Mijatovu glavu pronesoše.’ I pušća ga paša Sehidija. milom Bogu fala. ostaviti neću. Marijane. bolan. dragi pobratime! Rada bih ti dobar haber kazat.” Njemu paša opet besidio: 455. ja tvoga. Tomica. Pita paša Malog Marijana: ‘Otkud tebi takvo odijelo?’ 450. draga braćo moja!. 465. Ubiše ga iz ruku kamenjem. Dovijeka ja moga. Dovijeka ja svoga. iz gore hajduče. Da me. A evo ti tvrdu viru dajem. Dovedoše u šeher Saraj’vo. Onda Toma društvu govorio: “Ja. A Marjan mu riječ progovara: ‘Gospodine. družino. vilo posestrimo! Ne možeš mi kakav haber kazat?” A veli mu vila Prigorkinja: “Ja. Dadoše ih paši Sehidiji. Pokloni mi moju rusu glavu. Hajdemo mi u selo Doljane. Marijana živa provedoše.

što 1’ se dogodilo. Što je bilo. Sve im kaže ljuba Bobovčeva 480. paša Sehidija. Veće mu se ne zna ni za društvo. Dobavi nam Mijatovo društvo!” Zove paša Klišanin Arapa I pobru mu Bobovca Iliju: 495. vatru živu. A sve gleda Tomica hajduče. Jadne babe masnu prevrtušu. 510. Osto ti je Tomica hajduče S Mijatovih druga četrdeset. 490. Kad se tamna ufatila noćca On ugleda oganj. 485. babe. 226 . Gdino gori oganj na Ljubuši. Bezerđane i trgovce mlade Gdje odoše paši Sehidiji: “Gospodaru. društva Mijatova?” A govore babe ostarile: “Kako nam je Mijat poginuo. Desile se babe na stanovam Pa pitaju bake na stanovma: “Jeda.” Pa odoše u selo Doljane Bijelomu dvoru Bobovčevu. Ostala je guja u kamenu. “Brže da ste Mijatovo društvo Pa se oni na noge skočili I uzeše šezdeset delija I pođoše u Vran u planinu. Al’ se Arap hasi učinio U Saraj’vu hladno pije vino Po Varoši i po Latinluku. Al’ da vidiš mlade Sarajlije. Zaludu si zmaja pogubio.475. Da mi naše kume upitamo.” Tu se oni rahat učiniše I golemu vatru naložiše. Sve on gleda iz Vrana planine. Pa odoše u Vran u planinu. 505. Vino piju a pripiču janjce. 500. Dan po danak na Ljubišu b’jelu.

Isikoše šezdeset delija. Jal’ su svati. braćo. 227 . 530. Da ja vidim ko j’ kod vatre žive.” Uze dugu po srijedi pušku. odoh na Ljubušu. na Ljubušu. Pred pećinu do družine dođe. a janjce pripiču. Mi nijesmo ništa zadobili. 545. Hajduk brže na Ljubušu siđe. draga braćo moja: Kako nam je Mijat poginuo. jedan za drugijem. Četrdeset. 550. Biše Toma pušku položio. A oko njih mlade pašalije. Položio po studenoj stini. Sve družini po istini kaže: “Već hajdemo. Već on diže pušku sa stijene Pa se vrati hajduk uz planinu. Osvetiti Mijat harambašu I našega Malog Marijana!” Skočiše se na noge lagane. Uteče mi Bobovac Ilija. Primače se ognju. 525. Obadva ih na ražnje nadiše. Al’ kod vatre Klišanin Arape I kod njega Bobovac Ilija. 520. Da b’ ubio Klišanin Arapa. jali su trgovci! Vi sjedite pred pećinom st’jenom A ja. Na Arapu nišan sastavio: Pa se misli Tomica hajduče: 535. I siđoše na ravnu Ljubušu Al’ se oganj vatra potrnula A pospale mlade pašalije. Pa goleme ražnje donesoše. vatri živoj. Napadoše gorske haramije. Vino piju. A Arapu ruke savezaše I điđi Bobovcu Iliji. braćo. Golem gori oganj na Ljubuši. 540. Pa družini svojoj govorio: “Hej družino.515.

391. Zagreb 2004. Sinj – Duvno 1985. knj.Usmene epske pjesme I.215. piše da je pjesma navedena prema I. Dukić na 406.555. Ni danas se nisu načinili! I tako ti Miju osvetili I svojega Malog Marijana. MH. Jukić i Lj. Ta je motiv i danas prisutan u povijesnim predajama o pogibiji harambaše Mijata Tomića. Na živu ih ognju ispekoše Pa odoše u selo Doljane. Od Kozigrada do Zvonigrada. Zagreb 1975. 50. 560. Bobovčeve dvore zapališe. str. str. (priredio Davor Dukić) SHK. br. O tomu vidi: Marko Dragić. F. O posebnom metku “koji jedini može ubiti junaka” pjeva i pjesma br. Kako su ti onda izgorili.21 21 Anđelko Mijatović.. Pa ih ognju živom primakoše. 228 .. Baška Voda – Mostar – Zagreb 2001. Obadva ih žive ispekoše. str. Od Ilije meso odrezuju Te ga daju Klišanin Arapu.-91. 377. 2 u Hörmannovoj zbirci kao i u članku Maje Bošković Stulli Postojanost epskog modela u dvije pjesme iz dubrovačke okolice. 42. 200. Hercegovac (fra Grgo Martić ) 1858. te da je varijanta te pjesme objavljena u HNP VIII. u: Usmena književnost kao umjetnost riječi. Od Arapa odrezuju meso Te pitaju Bobovac Iliju. 565. Narodne pjesme o Mijatu Tomiću. 77. br. str. LVIII. Oganj živu vatru potakoše.

I livanjsko polje do Grahova. 30. Da idemo u tursku krajinu. A do kule Stojan Jankovića. 35. Pod pancirom šipke od čelika. I još ćemo porobiti Livno 15. Trim kovačim za pun misec dana. A ufatim Bajagić Aliju 20. Po Kotaru i oko Kotara: Jednu četu pet stotin drugova. Koja jeste u Mlecim kovana 25. daj nam skupi četu u kotaru. pa srića donese. Ama brate Duvnu u ravnine. I kopile Bojčić Delaliju. On dozivlje Pavla barjaktara: “Opremi mi mog dobrog putalja.PISMA O SMRTI STOJANA JANKOVIĆA Vino pije Stojan Jankoviću u Kotarim u pjanoj mehani. Sve do kule Jusuf Begovića. Kupi junak četu po Kotaru. Do njeg sidi Tintor barjaktare. 10. On sakupi pet stotin junaka.” Kad to čuje Tintor barjaktare. Ona valja trista mađarija. 5. Barjaktare. Kad je Janko četu opazio. Hoću tebe čirak učiniti! Svoju ću ti ćordu pokloniti. I junaka pod svitlim oružjem. Ako Bog da. Onda Stojan besidio riči: “Moj Tintore. A do njega trideset serdara. Ako zdravo bilom Livnu sajdem. Dovede ih do oblice kule. sve moje uzdanje. vrstan barjaktare. Ravno ćemo porobiti Duvno. Dok obučem svijetlo odilo!” 229 . Ona siče pancir po junacim. pa ufatim setru Atlagića.

mladih divojaka. Po ćebetu sedlo sedefliju. A još više roblja zarobili: Udovica. Po kolinim pucaju putalja. 230 . Tude Janka noćca ufatila. Svojom četo nočcu prinoćio 65. Sva se sjaje kako ledenica. Svu spremljenu. Priđe Janko vodu na Kosincu. Priteže mu četiri kolana. Svu je četu otle podignuo. ljuto oružanu Zdravo sađe Duvnu u ravnine. Ran ujutro Janko podranio. 75. Bratac Jankov povede putalja. A na sedlo zlatnu abaiju. Tu je četa noćcu prenoćila Svi u jutro rano podraniše. I nevista skoro dovedenih. Na njega je ćebe nabacio. Eto Janka niz bojali kulu Pripaso je okovanu ćordu. 55. A za njime četa plemenita. Izvodi ga na mermer avliju. Zdrav u Buško blato dohodio. pali sela i varoše 70. Sve su iz nje kite udarile. Janko dobra uzjaši putalja. Čudno jesu plina zadobili. Poje vodom sve konje hatove. Sađe junak do konja putalja Hladnom vodom i raki-safunom. Istire ga pamukli-čaršafom.A da vidiš Pavla barjaktara! 40. Sve do kule Jusuf Begovića. Robi. Zauzda ga rešmalijom uzdom. 45. 50. A za njime Tintor barjaktare. Na njeg meće puške s kuburama. Svu je svoju četu privodio. 60. krstaš barjak nosi u desnici. Zdravo dođe do vode Kosinca.

105. čuda velikoga. Tu se turčin prigodio biše. 80. Pa s’ uvlači u grivu putalju. Zagrli ga oko svega vrata.” Kad je Janko razumio riči. Posiko sam strahovitu guju. Saliva se konju niz kopite Studene ga vode napojio. 85. Pa s’ uvuče u grivu putalju. Pa posiko guju strahovitu. koja mi je u pomoći bila. Na perčin mu naslonila glavu. 115. Vilu moju. Izvuče se iz tvojih kubura. Sve se sliva konju niz kopite. To si meni pogubio. Bratu Janku imenom kaziva: “Ne znaš brate. Guja grli plemića putalja. brate poplašio biše. Pa posiče strahovitu guju. Da će guja ujesti putalja. Svu mi uze sriću i junaštvo. brate. 90. On poteže mača zelenoga. grdna rano moja! 110. Na perčin mu naslonila glavu. Jal’ od puške jal’ od sablje britke. Ja se. Prigoda se prigodila tude. Ma da vidiš čuda velikoga. moju posestrinu. brate. tu je i nesrića. Di s’ izvlači zmija iz kubura. Sad si meni odlomio krila. Pa se junak poplašio biše. 100.Da mu dade studene vodice. Jankov bratac opazio biše. 231 . Povrati ga i metnu mu zobi.” Di je srića. On se plesnu rukom po kolinu: “Ajme. Danas ću ti junak poginuti. 95. Zaskače se na dobra putalja. Kaca krvca niz dobra putalja. Otišće se krvca niz putalja.

Od’ uzjaši mog junaka putalja. Pogodi ga u prsa junačka. Tu odleti Tintor barjaktare. Svrće svoju do akšama vojsku. Onde Janko vode zaiskao. Donese mu vode u maštrafi. 130. 232 . Dok se Janko napio vodice. 135. 150. Svoju četu natrag povratio. A obuče njegovo odilo. Dok se mrkla ne ufati noćca. Zdravo dojde do vode Žbanice. Pa uzjaši mog dobrog putalja. Svrćaj četu do mrkloga mraka. Do svoje ga čete dogonio. Di junaku melem ne tribuje. Sašlo ture kupit desetinu. Potira ga Stojan Jankoviću. Ak’ doznadu krajišnici turci. Od puške sam ranu prifatio. Biži turčin glavom bez obzira. A pripinje Jankovića krilo. Svi hoćete izginuti listom. 140. brate. moje sjajno krilo. Njegova ga puška pogodila. 125. 120. vrstan barjaktare. Priko sebe od stra’ izbacio. Ne daj nikom na juriš otići. 155. Svitlu mu je pripasao ćordu. kamenu Kotaru.Baš iz Prusca Nadžaković Mujo. Ne daj glasa društvu ni četici.” A da vidiš Tintor barjaktara! Di uzjaha Jankova putalja. Da sam junak dopanuo rana. Di je srića tu je i nesrića. Moje svitlo obuci odilo. Pa dozivlje barjaktara svoga: “Moj Tintore. Biži. Zadij. Dino Janku melem ne trebuje. Janko konja obrnu putalja. 145. Nosi dugu pušku o ramenu. brate.

travnja 1945. godine. Neka služe i dodaju vino. A u crkvi svetoga Stipana. Umre Janko. Tu se piva i govore ljudi. skupio fra Marijan Šunjić.Namah svijet junak prominio. 69. veljače 1938. Kad serdari čaše ispijaju. a razvija se pučka usmena poezija. Tu ukopa pokojnoga Janka. u Mirčetu kod Glamoča. 180. g. Onda bilo.22 U razdoblju između dva Svjetska rata stagnira usmena epska poezija. Narodne junačke pjesme iz Bosne i Hercegovine. A kako je poginuo Janko. U čitlučkom kraju kazivači kazuju pučku epsku pjesmu o pogibiji svatova Ivana Rozića. A divojke po mladim junacim. Da ne biše Tintor barjaktara. d. Odnese mu tilo u Kotare. kadno se činilo. izdao Zbor franjevačkih bosanskih bogoslova “JUKIĆ”. Zdravo došli Jankovića kuli.. Hrvatska tiskara d.-73. 22 233 . Udovice po pjanim mehanam. Kod turčina Nadžaković Muje. Mnogo plina zarobio biše I doveo roblje i robinje. 175. Iz tog perioda zabilježena je 2004. II. str. g. Epske pjesme se sve manje pjevaju. 165. 170. u Stepenu kod Tomislavgrada epska pučka pjesma koja opisuje pogibiju Ivana Dodiga i Ante Bagarića 23. Sarajevo 1925. Svatovi su izgorjeli u požaru 10. i saveo četu u Kotare. 160. pokojna mu duša! Nestalo mu sile i junaštva. A da vidiš Tintor barjaktara! Sve ti plino po družini dili. izdanje. U epohi SFRJ represivnim mjerama sprječavalo se nacionalno i vjersko dostojanstvo. Zdravo došo Tintor barjaktare. a u onima koje su se izvodile prevladavaju mitski elementi i Josip Broz Tito. Ostalo bi Jankovića krilo.

ponajviše u priobalnim krajevima. st. Armin Pavić i dr.) objavio Hvaranin Petar Hektorović. 1922.23 Najveći znanstveni doprinos u proučavanju bugaršćica dali su Josip Kekez (Katuni iznad Omiša. st. Znanstveni interes za bugaršćice potaknuo je 1851. tražiti pomoć. 1937. U XIX. tražiti milost i sl. Burna je povijest Hrvata uzrokom što je najstariji zapis bugaršćice nastao u Molissama u Italiji kod Hrvata koji su onde našli utočište bježeći od Osmanlija iz Bosne i Hercegovine.Buđenjem nacionalne svijesti devedesetih godina XX.). g. U ovom vremenu cvjeta pučka usmena epika. 23 234 . Franz Miklošič objavivši Popevku od Svilojevića. Od bugarštice do svakidašnjice. dolazi do velikoga interesa za tradicijsku kulturu. Te su pjesme specificum Croaticum. O tome više: Maja Bošković – Stulli. 2003. Neke su bugaršćice lirske pjesme a neke se mogu promatrati kao lirsko-epske pjesme. str. doprinos izučavanju bugaršćica dali su još Valtazar Bogišić. – Zagreb. bugaršćicama se bavio i Miroslav Pantić. U drugoj polovici XX. 5. BUGARŠĆICE Bugaršćice su starinske pjesme. Najviše je bugaršćica koje pripadaju epskoj poeziji. U narodnoj je uporabi u Rami i drugdje glagol bugariti a znači kroz plač govoriti. st. Zapisivane su kod Hrvata.) i Maja Bošković Stulli (Osijek. Karakteriziraju ih dugi stih (dvanaesterac – šesnaesterac) i tugaljiv ton.-65. Konzor. Zagreb 2005. Bugaršćice (bugarštice) u povijesti književnosti su se nazivale i pjesmama dugog stiha. a od zaslužnijih za to valja istaknuti guslara Željka Šimića iz Gruda. jadikovati. Prve je tri bugaršćice zapisao i u svom Ribanju i ribarskom prigovaranju (1586. žaliti se. Mnogo je riječi napisano o podrijetlu naziva bugaršćica. Stojan Novaković.

šibensko i zadarsko područje. ali je izdajom raškoga despota Đurđa Brankovića usužnjen. nego Janko vojvoda govoraše iz tamnice: .) 24 235 . 1387. VIII.) MAJKA MARGARITA Bugaršćica Majka Margarita pjeva o majci Margariti kojoj su sin Ivan i brat Petar otišli u borbu protiv Osmanlija. – Zemun. Kandijski rat (1645. Zagreb 2000.71. Hunyad. lipnja 1497.-1669. godine osvojili Makarsku i luku Busoljinu kraj Trogira. Premda se ne spominje da su Margaritini sin i brat otišli u rat protiv osmanske vojske slijedom tih povijesnih događaja kao i stih ako bi ti oba dva turske uze dopadnuli upućuju na to da su otišli boriti se protiv osmanske vojske.25 (Mollisse. Oslobođen je uz veliku otkupninu. pjeva o Janku Sibinjaninu (Janošu Hunyadiu.TAMNOVANJE VOJEVODE SIBINJANIN JANKA Bugaršćica.) jednom od najistaknutijih i najuspješnijih boraca protiv Osmanlija. (četvrtkom) u mjestu Gioia del Colle nedaleko od Barija. 1497. Sljedeće su godine (1501. Erdelj.26 Poginuli su. str. najčešće naslovljena Tamnovanje vojevode Sibinjanin Janka. g. Bogom te brata zimaju. 25 Isto. 69. Plešući su je pjevali prognani Hrvati iz Bosne i Hercegovine u čast kraljice Izabele del Bolzo.-1503.) osvojili trogirsko i šibensko područje. ja te ću napitati črvene krvce turečke. Godine 1448. 1456. pođi do smederevske gospode da s` mole slavnomu despotu da m` otpusti iz tamnice smederevske. Italija. godine Turci (Osmanlije) su opustošili splitsko. g. beloga tela viteškoga. a 1500. Nitkore ne ćaše s njime govoriti. Bugaršćice. Omiljen je kod Hrvata i Srba koji i danas o njemu pripovijedaju. 1497. prodro je na Kosovo. Pjesmu je zapisao Ruggero de Pazienza 1. godine Beograd i 11. sidi malo niže da s tobome progovoru. kod Hrvata u Molissama u Italiji. Izmijenjeno izdanje.Molim ti se. orle. 69. VI. Obranio je 1456. III. I ako mi Bog pomože i slavni dispot pusti iz smederevske tamnice. te godine umro. O njemu pjeva najstarija bugaršćica zapisana 1. Organizator. 26 U Mletačko-turskom ratu od 1499. Otac je ugarskoga kralja Matije Korvina.24 Ora` vija` se nad gradom Smederevom. str. Majku Josip Kekez.

U pjesmi Plač Margarite mletački pjesnik Zuan Polo Lionpardi (1541. ona mala ptica. U tom ratu istaknuli su se zapovjednici: Sorić. 20. g. ona mala ptica. studenoga 1965). 4. 1876. Poljica. skladao je (1952/53) radijsku operu Majka Margarita. str. Zagreb 2000. U tursko – mletačkom Kandijskom ratu Osmanlije su potisnuti iz Makarskoga primorja. Bugaršćice. žene – majke. Majka Margarita nadahnula je grandioznog slikara i kipara Ivana Meštrovića koji ju je naslikao u svojoj Povijesti Hrvata. 1628. Novigrad. Vranu. Klisa. Ona cvilu cviljaše Zadru gradu na pridvratju. ter ju biše pustilo žarko sunce na zapadu. 1949.) pjeva o majci Margariti. Solina i šibensko-zadarskog zaleđa.Margaritu tješila je vila. Izmijenjeno izdanje. Biše mi se cvileći drobna ptica zakasnila. poduzima napad na Turke i zauzima Zemunik. Vladimir Nazor (Postire na Braču. Organizator. biše mi se cvileći drobna ptica zakasnila. ožujka 1888. Glavni junak najdulje hrvatske usmene epske pjesme Ilija Primorac bio je zarobljen u tom ratu. onu malu pticu. Obrovac i Skradin a turski napad na Šibenik propada. ona cvilu cviljaše Zadru gradu na pridvratju.27 Bugaršćicu Majku Margaritu zapisao je Juraj Baraković (Plemići kraj Zadra. 236 . Venecija 1647. žene – sestre. g. Mandušić. Na stranu Mlečana prelaze Poljica i niz hercegovačkih plemena.) objavio i svoju bugaršćicu Majka Margarita. 82. ter ju biše pustilo žarko sunce na zapadu. cvilu to mi cviljaše drobna ptica lastovica. Miljanići. a biše ju zaskočio sjajni misec na istoku.) u svojim je Pjesmama u šikari. MAJKA MARGARITA Cvilu to mi cviljaše drobna ptica lastovica. Majka Margarita je simbol hrvatske žene – supruge.) i ukomponirao u svoju Vilu Slovinku. Milković i Janković. započet je turskim napadom na mletački otok Kandiju (Kretu). III. Turci 1646. Skladatelj Krsto Odak (Siverić kraj Drniša. g. ona mala ptica. – Zadar. rujna 1669. iz močvare i nad usjevima (1931. – Zagreb. – Zagreb. zauzimaju Novigrad i napadaju područje od Zadra do Šibenika. 27 Josip Kekez. cvijetu slavenske zemlje. Turska vojska se iskrcala na otok ali je mletačka vojska blokirala Dardanel i tako spriječila opskrbu te je Kandija kapitulirala 6. Njezina sudbina reprezentira četrnaeststoljetne sudbine neizbrojivih znanih i neznanih Hrvatica. 1548.

jadovi. priboliti. ali ono ne biše drobna ptica lastovica. Na nju mi je našetala bila vila planinkinja. jadi te se ostavili. majka Margarita. bila vilo. a biše ju zaskočio sjajni misec na istoku. majci Margariti. stara majko Ivanova.onu malu pticu. Na nju mi je našetala bila vila planinkinja. ona bila vila. bila vilo. posestrino vilo! I ovo ih ne mogu. ljute rane otrovane. stara majko Ivanova. ona mala ptica. majka Margarita! Ona majka klikovaše sinka svoga i brajenka. obe su mi. ljute rane otrovane. jadna majka. neg mi ono biše stara majka Ivanova. ter mi side bila vila staroj majci besiditi: “Ča mi tako cviluješ. planinkinjo vilo! Dvi su meni ljute rane na mojemu željnom srcu. dvi su meni ljute rane na mojemu željnom srcu. majko Margarito? Ča mi tako cviluješ. neg mi ono biše stara majka Ivanova. a ove su ljute rane na mojemu željnom srcu. 237 . Koja ti je nevolja grozne suze prolivati? majko Margarito? Koja ti je nevolja grozne suze prolivati?' side to mi stara majka biloj vili besiditi. majka Margarita. i ovo ih ne mogu. ter mi side bila vila staroj majci besiditi. jadi te se ostavili. side to mi stara majka biloj vili besiditi: “Ostaf me se. planinkinjo vilo! Ostaf me se. planinkinjo vilo! Obe su mi. ali ono ne biše drobna ptica lastovica. ona majka klikovaše sinka svoga i brajenka. nikakore priboliti. jadovi.

238 . gdi se gavran vijaše nad merli od Zadra grada. jadna majka. kumiti i bratimiti. jadna majka. Obih sam ih. posestrino vilo! Po njih mi je svitla zora od istoka poručila. obih sam ih. mila sinka. gavranče. jadna majka. Kaži meni. po njih mi je svitla zora od istoka poručila. neg su mi se zli bilizi. ona črna ptica. ukazali. jadna majka. jadni majci. a bihu mu crna pera sva od krvi ustrapana. gdi se gavran vijaše nad merli od Zadra grada. onoj črnoj ptici. te bilige do istine. jadna majka. da li evo ne znadem za njih smrti ni života. jedno malo dite. sila sam ga. od srdašca. A bihu mu crna pera sva od krvi ustrapana. a ja ti se. virom mojom obituju. od srdašca. virom mojom obituju. mila sinka. kumiti i bratimiti: “Kaži meni. A Ivana hranila. svitloj zori otpravila. da ti hoću trudna pera sva suzami prehladiti. svitloj zori otpravila. moj črni gavranče. gavrane. ja t’ sam majka imila mlada Petra bratca moga. majci Margariti: Neg su mi se zli bilizi. ukazali. i kad sam ih jadna bila do viteštva dohranila. sila sam ga. jadna majka. posestrino vilo! Ja t’ sam majka imila mlada Petra bratca moga a Ivana hranila. posestrino vilo! I kad sam ih jadna bila do viteštva dohranila. te bilige do istine.posestrino vilo! A ove su ljute rane na mojemu željnom srcu. vilo posestrino! Da li evo ne znadem za njih smrti ni života. a ja ti se. jadni majci. majka Margarita. onu kobnu pticu. ptice zlokobnice.

stara majko. sila mi je bila vila staroj majci besiditi: “Nisu ti jih. mene. side to mi bila vila staroj majci besiditi: “Ovo ću te. lasno ću ih. ako bi ti oba dva turske uze dopadnuli kojom bi jih ti spenzom iz tamnice iskupila? majko Margarito. bila vilo. stara majko. nego to mi odleti u planinu črnu goru. posestrino vilo. side to mi stara majka biloj vili besiditi: “Ako su mi. majku Margaritu!” Mene. da li ne hti na mene huda ptica ni gledati. ako su mi. 239 . sila mi je bila vila staroj majci besiditi. a za sinka Ivana živim ognjem izgoriti. jadna majka. ostavi grozne suze prolijući. turske uze dopadnule. ona huda ptica. iz tamnice iskupiti. posestrino vilo. bila vilo. planinkinja vila. majku. jadna majka. majko Margarito. radi boga uprašati. turske uze dostignuli. da li ne hti na mene huda ptica ni gledati. za to mlado dite!” A za sinka Ivana živim ognjem izgoriti. majka Margarita.ptice zlokobnice. posestrino vilo. lasno ću ih. ostavi grozne suze prolijući. ona huda ptica. side to mi bila vila staroj majci besiditi. majku. majci Margariti. nego to mi odleti u planinu črnu goru. kojom bi jih ti spenzom iz tamnice iskupila?” Side to mi stara majka biloj vili besiditi. turske uze dostignuli. Da ti hoću trudna pera sva suzami prehladiti. iz tamnice iskupiti: za bratca ću mojega dati moju rusu glavu. za bratca ću mojega dati moju rusu glavu.

da li ću ti istinu. na to mlado dite. biše mi ga lipa Cvite onim vencem okrunila. mladi i gizdavi. a kada si od sebe sinka svoga otpravila. ne spomene. povidati: bratca ti je obljubila mlada moma Grkinjica. turske uze dopadnule. Očicami sagledali a srdašci saljubili. jadna majko. starice nebogo. jadna majko. da li ću ti istinu. Jer kada mi on dojde u Primorje valovito. stara majko. na njega se namiri lipa Cvite Primorkinja.starice nebogo! Nisu ti jih. ondi mi se oni bihu očicami sagledali. bratca ti je obljubila mlada moma Grkinjica. ona venac vijaše od primoga vilovita. ter ti ga je napojila mrzle vode zabitljive. povidati. sestre svoje. Na njega se namiri lipa Cvite Primorkinja. jer kada mi on dojde u Primorje valovito. a kada si od sebe sinka svoga otpravila. ono mlado dite. da se nigdar od tebe. ondi mi se oni bihu očicami sagledali. ter ti ga je napojila mrzle vode zabitljive. da se nigdar od tebe. ona venac vijaše od primoga vilovita. ono mlado dite. očima sagledali a srdašci saljubili. biše mi ga lipa Cvite onim vencem okrunila. ono mlado dite. da se nigdar nikadare k tebi majci ne zavrati. majko Margarito. mladi i gizdavi. majko Margarito. mlada Primorkinja. onda se je u tebi srdašce okamenilo. 240 . starice nebogo. ne spomene. starice nebogo. sestre svoje. onda se je u tebi srdašce okamenilo.

starice nebogo!” Nit ćeš bratca dozvati.starice nebogo! Da se nigdar nikadare k tebi majci ne zavrati. nit ćeš bratca dozvati. majko. 1621. Organizator. 1671. nit ćeš sinka dočekati. i da ti se nikadare.) Kuće u Poljicima za vrijeme Turaka Vidi: Josip Kekez. Zagreb 2000. (O tome će biti riječi u poglavlju Povijesne predaje. Svilojević je oslobođen. str. godine. godine. od suz' lišca ne osuše. 28 241 . Zrinski je sa svojim šurjakom Krstom Frankopanom pogubljen 30. I Svilojević i Zrinski su bili usužnjeni. – Bečko Novo Mjesto. nit ćeš sinka dočekati!28 U rukopisnoj je ostavštini Petra Zrinskoga (Vrbovec. majko Margarito! Cvili. Bugaršćice.) nađena i bugaršćica Popivka od Svilojevića koja je vjerojatno zapisana u sjevernoj Hrvatskoj 1663. travnja 1671. majko Margarito! I da ti se nikadare. majko. III. cvili. od suz' lišca ne osuše. Izmijenjeno izdanje. i žali i prolivaj grozne suze. 76-83. i žali i prolivaj grozne suze. Maja Bošković – Stulli je s pravom ustvrdila da su sudbine Svilojevića i Zrinskoga slične.

političar i povjesničar. povjesničar književnosti dr. Izdanje hrvatskih srednjoškolskih profesora.PREVOĐENJE USMENE POEZIJE NA STRANE JEZIKE Početkom XX. Zagreb 1908.). Đuro Šurmin ustvrdio je da se svijet zanosi našom narodnom epikom. Zagreb 1925. priredio dr.). 30 29 242 . Zagreb 2003. U Njemačkoj su nakon Goethea prevodili Johanes von Müller. Gerhard je objavio zbirku usmenih pjesama Hrvata.-1832.) nadahnut junaštvom Stojana Jankovića napisao je svoje djelo La Chute Dr. Imao je svoje pristaše u Hrvatskoj među kojima su Matija Ban (1818. Školska knjiga. Prosper Mérimée (1803. Međutim.).1923.) iz Herderova je Volksliedera preveo na francuski jezik Kačićevu pjesmu o Milošu Kobiliću i objavio u svom djelu La Guzla (1840. str.).30 (Vuk Stefanović Karadžić je bio kontroverzna osoba. Đuro Šurmin. 1825. Sukladno tomu on je i hrvatske usmene pjesme podvodio pod srpske. Dao je golem doprinos reformi srpskoga jezika. Milan Strašek. str. Već smo kazali da je J. 31 Stipe Botica.). Fortisov Put po Dalmaciji nakon Goetheova prijevoda preveden je na francuski jezik.-1870. Po Goetheovom nagovoru Therese Albertine Luise von Jakob pod pseudonimom Talvj prevela je i objavila Vukove pjesme pod naslovom Volkslieder der Serben (I.31 Francuski pjesnik. Zbornik Kačić. Od tada se naše usmene pjesme prevode najprije u Francuskoj a potom u mnogim drugim zemljama. Baladu o Hasanaginici najprije je na njemački jezik preveo Johann Wolfgang von Goethe (1749.29 Sustavnije prevođenje hrvatskih kao i srpskih i bošnjačkih pjesama počinje s Albertom Fortisom i njegovim djelom Put po Dalmaciji (1774.-1803. Povijest književnosti hrvatske i srpske. i 1779. njegova krilatica Srbi svi i svuda predvodila je velikosrpsku ideologiju po kojoj su Hrvati – Srbi katoličke vjere. Medo Pucić (1821. Alphonse de Lamartine (1790.).) u svoj Volkslieder (1778. Herder (1744.-1869.) uvrstio Goetheov prijevod Žalosne pjesamce o Asanagici kao i tri pjesme iz Kačićeva razgovora ugodnoga..-1938. G. II. 118. Filozofski fakultet Zagreb.) (Gusle). a W. braća Jakob i Wilhelm Grimm. Junačke narodne pjesme (hrvatske i srpske). str. VIII.). 19. U filološkom pogledu Karadžićev je sljednik i Tomo Maretić (1854. 1826. Već je kazano da je Đuro Ferić Gvozdenica hrvatske usmene pjesme prevodio na latinski jezik. st.-1903.-1882. Srba i Bošnjaka. Ivo Ćipiko (1863. ali se divi nježnim ženskim pjesmama. Andrija Kačić Miošić.

Poljak Adam Mickiewicz (1798. dr. Walter Scott (1771. str. st. 32 243 . g. Đenana Butorović. Zagreb 1990.). Lord je s prekidima.-1823. Hatidža Krnjević. Zavod za izdavanje udžbenika. B. Ljubomir Zuković. svjetskog rata objavili su zbirku naših narodnih pjesama.-124. Mađari. U XX. Mnogi su Poljaci prevodili našu poeziju.. 9. Sarajevo 1972.-1855. Na ruski jezik prvi je prevodio Aleksandar Sergejevič Puškin (1799. Rumunji. str. a poslije II. objelodanjena zbirka naših narodnih pjesama koju je uredio Arturo Cronia.-1837. Nakon Puškina na ruski su jezik prevodili naše pjesme Berg. dr. U Padovi je 1949. 33 Bosansko – hercegovačka književna hrestomatija. izdao na hrvatskom (i srpskom) i engleskom jeziku zbirku naše usmene poezije. st. Naše su usmene pjesme prevodili i Česi. Tommaseo je hrvatske lirske pjesme prevodio na talijanski jezik.) u Parizu je predavao o našim narodnim pjesmama. 123. Slovaci. Vostokov i dr.d’un Ange (Pad anđela). knjiga II.33 Najveći dio podataka o prevođenju usmene poezije na strane jezike navodim prema: Tvrtko Čubelić. Narodna književnost.32 A.) je prema Goetheovu prijevodu na engleski jezik preveo Asanaginicu. prikupljao i izučavao usmene pjesme u Bosni i Hercegovini i u 70-tim godinama XX. Šveđani i dr. golem doprinos našoj usmenoj poeziji dali su Millman Parry i Albert Bates Lord koji je 1953. Na engleski je jezik prevodio i John Bowring. Povijest i historija usmene narodne književnosti. Puškin se divio junaštvu harambaše Stanka Sočivice iz Imotskoga.

Thema I. Razvoj hrvatskog narodnog pjesničtva. Marko. 10. Zagreb 1943. nakl. Epske pjesme Bože Domnjaka Bojana. 12. Petar. Stipe. dr. Matica hrvatska i HKD Napredak.. VI. Hatidža Krnjević. 1861. Davor. Vl. 15.. priredio dr. 8. Školska knjiga. Split 1990. retorika. Tvrtko Čubelić. Tvrtko. priredio Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. Zagreb 1938. Matica ilirska. Zadar 2004. Filozofski fakultet Zagreb. Grgec.. Povijest i historija usmene narodne književnosti. Split 2005. 244 XXIX. sv. Od bugarštice do svakidašnjice. Zagreb 1965. MH. Zavod za izdavanje udžbenika. Napredak. Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: lirika. Stipe. dr. Narodna književnost. peto prošireno izdanje. Sultanova djeca (Predodžbe Turaka u hrvatskoj književnosti ranog novovjekovlja). Zbornik Kačić. Bosansko-hercegovačka književna hrestomatija. 100 najvećih djela svjetske književnosti. 16. Zagreb 1944. 4. Zagreb 2005. Ivo. Dragić. epika. Školska knjiga. Dragić. Banović. knjiga II. Botica. Književna i povijesna zbilja. Hrvatska školska knjižica. Marko. Grgec. knj. Andrija Kačić Miošić. Urednik I. Povijest hrvatske književnosti. Književni krug Split. Zagreb – Ljubljana 1987. 13. 11. sv. Sarajevo 1972. 5. Čubelić. Kad je živio Mijat Tomić. 9. Zagreb 2003. 6. Zagreb 1972.. knjiga 3. Maja. Petar. Hrvatske narodne pjesme. Ljubomir Zuković. Konzor. 14. izdanje. 1. Jukić. Biblija i hrvatska kulturna tradicija. Sarajevo 2006. Stjepan. Dukić. Zagreb 4. Zagreb 1995. Bosanski prijatelj. uredio Antun 2. Đenana Butorović. Botica. Znanje. (Izbor). Zagreb 1990.D. F. . ZZNŽO JS. III. 7. Hrvatska državna tiskara.IZVORI I LITERATURA 1. priredio Ivan Mimica. Epske narodne pjesme. Šoljan. Bošković-Stulli. Frangeš.

priredio dr. Junačke pjesme. Junačke narodne pjesme (hrvatske i srpske). Josip. Zagreb 1969. Historija književnosti naroda hrvatskoga i srbskoga. Uredio dr. Nikola Andrić. knjiga osma. Dubravko. Pavičić. 25.. 4. Izdanje “Društva hrvatskih srednjoškolskih profesora”. Zagreb 1896. knjiga prva. 28. Hrvatske narodne pjesme. knjiga druga. 22. Milan Strašek. Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: lirika. sv. Hrvatska odiseja. Zagreb 1897. Povijest hrvatske književnosti. Eric A. Novinsko-izdavačko i štamparsko poduzeće Čakovec. Odio prvi. Naklada Leksikon. sabrao Martin Meršić. Zagreb 1996. I. I. 19. 30. Naklada P. Nikola Andrić. Anica Nazor i Marija Pantelić. 32. Baška Voda 1999. PSHK. Junačke pjesme. Zagreb 1940. David Bogdanović. Zagreb 1925. pismenosti od antike do danas. Odio prvi. Jačkar hrvatske narodne jačke iz Gradišća. Hrvatske narodne pjesme. Organizator. priredio i uredio Petar Gudelj. 24. Sarajevo 2006. Zagreb 1930. Havelock. MH. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. Matica hrvatska. MH. 27. Odio prvi. i II. knjiga deveta. Muza uči pisati. priredio Marko Dragić. sveska peta (Uskočke i hajdučke pjesme). Izdanje društva srednjoškolskih profesora. Staro doba. Zagreb 2004. 29. Odio prvi.. MH. Zagreb 1867. priredio dr. hrvatske i srpske. 245 . Jelčić. 1. 20. Zagreb 1996. epika. knj. Stjepan Bosanac. P. knjiga prva. Ivan Broz i dr. sveska šesta (historijske. Izabrane narodne pjesme.. AGM. 1964. Bugaršćice. Milan Strašek. Zagreb 1925. HKD Napredak. 21. knj. Jagić. krajiške i uskočke pjesme). 26. priredio dr. Kekez.17. Hrvatska književnost srednjega vijeka. 31. uredio dr. izdanje. Hrvatske narodne pjesme. Razmišljanja o usmenosti i 18. Junačke narodne pjesme (hrvatske i srpske). retorika. redakcija i komentari Vinko Žganec. uredili dr. priredio Vjekoslav Štefanić i suradnici Biserka Grabar. Stjepan Bosanac. 23. (drugo znatno prošireno izdanje). smislio. Mala nakladna kuća Sveti Jure. MH. III. Hrvatski leksikon. Zagreb 1939. Zagreb 2003. Hrvatske narodne pjesme. Vatroslav. uredio dr.

Književni krug Split. 41. Molinie. Maretić. Nevenka. 42. godine u Splitu. Vl. 46. 40. Tomo. Stilistika. Hrvatski narodni junak (drugo prošireno izdanje). 50. Kekez. Ivan. Zagreb 1986. Sarajevo. listopada 1994. I. skupio Ivan Franjo Jukić Banjolučanin i Ljubomir Hercegovac (fra Grgo Martić). Split 1988. Zagreb 1902. Zagreb 2000. Mihovil. Školska knjiga. priredila Maja Bošković-Stulli. književnost. Milas. Zagreb 1909. Anđelko. Školska knjiga. Čitanka iz stranih književnosti 1. . nakl. Leksikon hrvatskih pisaca. Georges. Mimica. Zagreb 2000. 1925. Povijest hrvatske književnosti u Dalmaciji i Dubrovniku. skupio fra Marijan Šunjić. knjiga 25. izdanje. Naša narodna epika. 43. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 30. Hrvatska književnost do narodnog preporoda. 36. Život i epski svijet Bože Domnjaka. Košutić – Brozović. Narodne pjesme o Mijatu Tomiću. Mijatović. Povijest hrvatske književnosti do preporoda. knjiga 24. PSHK.33. 44. MH. u: Škreb – Stamać Uvod u 34. svezak pervi. Zagreb 1964. 38. poboljšano izdanje. Mijatović. MH. Narodne epske pjesme. Školska knjiga. Medini. 246 45. knj. Kombol – Novak. s francuskoga preveo Goran Rukavina. Narodne junačke pjesme iz Bosne i Hercegovine. PSHK.. Filip Kunić Kupriješanin. Split 1996. autor koncepcije Krešimir Nemec. autor koncepcije Krešimir Nemec. Usmena književnost. II. Zora. Mimica. Milorad. JAZU. Narodne piesme bosanske i hercegovačke. 35. Zora.. Osiek 1858. Zagreb 1964. 37. Mjesto Julija Bajamontija u hrvatskoj usmenoj književnosti-Splitski polihistor Julije Bajamonti. Piesme junačke. Narodne epske pjesme. Sinj-Duvno 1985. II. Zagreb 2002. Zagreb 1945. Globus. 48. Mijo. 47. Zagreb 1996. Ivan.d. Zagreb 1996. Iz riznice hrvatske povijesti i kulture. Zagreb 1996. priredio Olinko Delorko. Kombol.. izdao o. Split 1996. MH. Ceres. Školska knjiga. Anđelko. Leksikon hrvatskih pisaca. 1. IV. 39. Školska knjiga. Josip. Hrvatska tiskara d. MH. Logos. 49.

Uspomene o Rami i ramskom franjevačkom samostanu. uredio prof.. 64. Golden marketing. Logos-tours. 63. 55. SHK. Zlatna knjiga hrvatske narodne lirike. Epika i epske pjesme. 67. Zagreb 1924. 58. izdanje. uredili Mijo Milas i Ivan Mimica. 247 . Zagreb 1986. Vladimir i Zorić. 57. 54. Jeronim. Vratović. Višić. Zagreb 2001. Rihtman Auguštin. Liber.) Pave Anđelića. zapisao Andro Murat./58. Zima. 1. Povijest hrvatske književnosti. 62. Sedam pristupa pjesmi. Sarajevo 1931. napisale Maja Bošković – Stulli i Divna Zečević. Branko Vodnik. Junačke pjesme IV. Milivoj. Dunja. izdanje. Solar. Zagreb 1880. MH. Usmene epske pjesme I. Zagreb 1972. Radetić. Mate. priredio dr. Globus. Zagreb. 56. 52.) I.1925. Etnologija i etnomit. Zagreb 1961. Ivan Renđeo. Narodne pjesme o Mijatu Tomiću. Slaming. Povijest svjetske književnosti (kratak pregled). Narodne pjesme iz Luke na Šipanu. priredila Tanja Perić Polonijo. Marko. Split 2005. Zbornik radova Andrija Šimić izuzetna pojava među hajducima. Pregled hrvatske tradicionalne književnosti. Književnost drevnog Bliskog istoka. Figure u našem narodnom pjesničtvu. priredio Davor Dukić. i II. Zagreb 2004. 61. u: Uvod u književnost (uredili Fran Petre i Zdenko Škreb). MH. HKD Napredak. dio. reprint MH ogranak “Rama” Prozor. Zagreb 1926.. Naprijed. Zagreb 1996. Narodne pjesme o 1000-godišnjici kraljevstva hrvatskoga (925. 1882. Rukopisna zbirka (1957. knj. 53. Zagreb 1978. 65. 59. s njihovom teorijom. Zagreb 2003. IV. 60. Narodne pjesme (srpsko-hrvatske) I. 1991.51. herojske. Znanje. sastavio Krešimir Mlač. JAZU. 66. Ivan. MH. Rijeka 1986. Zagreb 1993. Mladost. Ivan. Vladić. Izdanje profesorskog društva sekcije Zagreb. Luka.

III. PRIČE (PRIPOVIJETKE) .

Kada je netko u nečemu iznimno dobar i zaslužan. kako su to već rekli veliki filološki autoriteti. U hrvatskom jeziku poznati su nazivi: priča. Sumersko-babilonsko1 Tvrtko Čubelić. šale i legende. historia. 249 . izmišljeni junaci i izmišljene priče o njima itd. Legende. naziva ga se živom legendom. Ima ih istinitih i izmišljenih. latinskom fabula.NAZIVLJE Usmene priče obuhvaćaju: bajke. Istrebljenje ljudskoga roda. Usmene su priče književnost. a kada se. U portugalskom jeziku se zovu: fabula. njemačkom Märchen. beside. primjerice. Istovremeno se za mnoge velikane govorilo da su ušli u legendu i da su otišli u legendu. predaje. pripovijest. apologos (novela). Schwank. 209.) Narod usmenu prozu naziva: priče. Legenda o faraonu Khufu (Keopsu). Zagreb 1990. (Kazavicom ili kazalicom nazivane su i epske pjesme. anegdote. vjerovanja. basna. engleskoj. bugarskom jeziku nazivale povesti. Dva brata. Nipošto se ovim ne želi reći da su sve legende i druge vrste priča istinite. Zanimljivo je da su se usmene priče u slovenskom. u talijanskoj. onda se kaže da su to samo legende. Na našim prostorima rijetko se koja riječ toliko suprotno tumačila kao riječ legenda. Trajne su antologijske vrijednosti staroegipatske usmene priče: Sinuheova priča. SVJETSKE USMENE PRIČE Svaka je kultura na sebi svojstvene načine oblikovala bitne motive koji su postali (usmeno) književni. engleskom story.1 Usmene priče se. već o onom što bi se moglo tipski dogoditi. Bajka o ukletom kraljeviću. U starogrčkom mit. Povijest i historija usmene narodne književnosti. češkom. Legenda je latinska riječ i znači ono što valja čitati. pripovijetka. ono što treba čitati. basne. bajka. Novelle. slovačkom. a književnosti nije da pripovijeda o onome što se dogodilo. novele. legende. Raznovrsnost usmenih priča svjedoče i njihovi nazivi na raznim jezicima.-210. to jest. govori o hajducima. primjerice. lenda. str. caso itd. legend. kazavica (kazalica). U minulim ideološko-tendecioznim sustavima pod tom riječju podrazumjevalo se nešto što je izmišljeno i što je lažno. američkoj filologiji nazivaju legendama. Sage. Unamunovo putovanje u Fenikiju.

oko 460.-II. Snažan je utjecaj toga zbornika na svjetsku književnost. Stjecanje prijatelja. 2 250 . En-Ki i Nin-mah. st. st. prije Krista). godine sadrži usmene priče i anegdote. prije Krista) istaknuo je da je poezija (podrazumijevajući pod tim nazivom književnost) istinitija i povjesnija od povijesti i da je treba ozbiljnije shvatiti od povijesti.-61. Čitanka iz stranih književnosti I. st.) u svoj fantastično-satirički roman Metamorfoze ili Zlatni magarac inkorporirao je bajke i predaje među kojima je najpopularnija Priča o Amoru i Psihi. Krista umro oko 396. Neki povjesničari književnosti završetak nastanka toga najopsežnijega djela u svjetskoj književnosti /215 000. Sermones discipuli Nevenka Košutić-Brozović. 60. prije Krista). po Kr. Usmene priče. Za oblikovanje hrvatske usmene proze iznimno su važna djela: Fiore di virtu. Djelo Gesta Romanorum (Junačka djela Rimljana) nastalo oko 1300.asirske predaje (mitovi) su: Lahar i Ašnan. Školska knjiga. prije Krista). prije Krista).-XIV. st. st.) pripovijeda o mudroj i lijepoj Šahrazadi. Tukidid (r. str. – IV. Pored Veda iznimne je vrijednosti indijska zbirka Pančatantra (III. u svom djelu Spis o ratu Peloponežana i Atenjana (8 knjiga) navodi velik broj usmenih priča koje je zabilježio kod zaraćenih strana. Apulej (oko 125. Kr. pr. bajke i basne prožete didaktičkim stihovima. a njegov i Zenonov učenik Aristotel (384. st. st. Arapski zbornik priča Tisuću i jedna noć (IX. st.) Pančatantra je jedna od najvažnijih zbirka svjetske usmene književnosti a motivi iz nje nalaze se i u hrvatskim usmenim pričama. Kr. pr. spominje Platon (IV. st. Gubitak stečenoga i Nepromišljeno djelovanje.-322. U njoj se priča o glupim sinovima kralja Amarašaktija koje mudrac Višnušarman pomoću priča uči umjetnosti vladanja. po Kr.2 Na značaj usmenih priča ukazivao je najstariji grčki povjesničar Herodot (V. Grčki povjesničar i vojskovođa iz Atene. 18 knjiga/ nastajanje toga djela lociraju u IV. Aurea legenda Jakoba Voragine. Zagreb 1996. Sastavljena je od pet knjiga: Razdvajanje prijatelja. Krista). pr. prije Krista). Usmenim pričama bavio se i Ciceron (I. pr. (U to doba i riječ historija znači priča). En-lil i Nin-lil. U tome je djelu više priča o Aleksandru Velikom Makedonskom (IV. U zbirci su priče.-180. među ostalima. U Pančatantri se nalaze i motivi iz Mahabharate (IV. Vrane i sove. st.

) Alberta Fortisa (1741. Od velikoga je značaja Put po Dalmaciji (1774.) u djelu Illyricum sacrum (sv.) kao i u vojnim pohodima Nikole Zrinskoga u Slavoniji.-1703.Ivana Herolta te srednjovjekovne hagiografije i legende. – Krško. U romantizmu se javlja interes i za narodno pripovijedanje. Perraultov sunarodnjak Antoine Galland (1646. 251 . Tomu je mnogo doprinio Johann Wolfgang von Goethe (1749. Takvi su. pričama iz okolice: Zadra. primorja. Daniele Farlati (1690.). 3 Narodna šala.-1616. sv. o usmenim pričama piše Jean la Fontaine (1621. otoka Visa. folklornom kazalištu. Raba. Francuz Charles Perrault (1628.-1837.-1616.) i William Shakespeare (1564. Kvarnera. Paga. Njegovi zapisi iz Hrvatske govore o narodnim vjerovanjima.). I. prvi.-1664. između ostaloga. (O tim djelima bit će više riječi u daljnjem tekstu. Palagruže. treći svezak). 1641. vjerovanjima.). pričama. Miguel Cervantes (1547. U romantizmu je općenito snažan interes za usmenu književnost. Splita. a Aleksandar Sergejevič Puškin (1799. god. MH. bilježi legendu o sv.1695. Šibenika.). Nijemac iz Slovenije Johann Weichard Valvasor (Ljubljana. 1815. (Dva stoljeća nakon Shakespearea zapisao ju je I.) Mnogi su renesansni i barokni književnici veliku pozornost davali usmenoj prozi i stvarali svoja djela uzimajući građu iz usmene proze. 1693. prvi. st. Goethe spominje pripovijedanje svoje majke.) skrenuo je veliku pozornost pripovijetkama iz zbirke Tisuću i jedna noć. Polazište braće Grimm je odnos između bajke (Märchen) i predaje (Sage).-1773. Fortis piše o običajima.-1715.-1803. primjerice. F. Juri.)3 U XVII. U klasicizmu su mnogi pisci značajnu pozornost pridavali usmenim pričama. Oni su u tri sveska objavili Dječje bajke (1812. Od velike je važnosti njegova Geografska karta Hrvatske (1688. Venecija 1751-1819). IX.-1832.). Jukić i objavio u Vrazovom Kolu. Brača. Trogira.) spominje svoju dadilju Arinu Rodonovu od koje je čuo bajke i pjesme. Zagreb 1923. Braća Jakob i Wilhelm Grimm započinju novo razdoblje u teoriji usmenih priča. Cetinskoga kraja.) sudjelovao je u Austro-turskom ratu (1663. Shakespeare je dramu Mletački trgovac napisao na temelju priče Dram jezika koja je poznata i kod Hrvata u BiH. Hvara. Skradina. uredio Josip Pasarić.VIII. Njegove informacije o Morlacima utemeljene su i na usmenim pričama. drugi i 1822.) postigao je velik uspjeh zbirkom priča koje je zabilježio ili sam izmislio.

a drugo je naraslo u prekrasnu biljku. Finske škole koju su utemeljili Kaarle Krohn i Antti Aarne. Stuttgart. Njima se koriste najveći menadžeri i motivatori. u usmenu prozu uvodi se termin švank kojim su se označavale šaljive priče.) navodi basnu koja govori o dva zrna koja su se našla u zemlji i razgovaraju.) Usmene priče često se koriste i u druge neknjiževne svrhe. Zagreb 1986. Jedno zrno se uplašilo i nije smjelo izniknuti. Tvrtko Čubelić. Ono plašljivo zrno ostalo je u zemlji. Tako.Veliki znanstveni interes za usmene priče pobudio je Nijemac Theodor Benfey 1858. primjerice.6 Američki filolog Richard Cavendish u djelu Legende svijeta pod pojmom legende podrazumijeva usmene priče i ističe da legende izdržavaju probu vremena bolje nego prava povijest.) i Max Lüthi. 210. str. i kasnije. str. Nakon braće Grimm najznačajniji doprinos u proučavanju usmene proze dao je Vladimir Jakovljevič Propp (1895. Beograd 1984. st.7 (Slično je i u filologijama drugih naroda. str. Tridesetih godina XX. Usmena književnost.4 U komparativnom pristupu proučavanja usmenih priča značajna je zemljopisno-povijesna metoda tzv. predaje i legende. godine u Jednostavne oblike pogrešno uvodi i manjkavo tumači bajke. a najveća je što se u njemu ne vide osobitosti nacionalnih kultura. 151. 1968. petosveščanim prijevodom staroindijskih priča.-212. 4 252 . u: Zdenko Škreb-Ante Stamać Uvod u književnost. 7 Richard Cavendish.5 Međutim. Zagreb 1990. Ptica ga je pozobala. 9. Legende sveta. Švicarac rumunjskoga podrijetla Andre Jolles 1929. g. taj katalog ima manjkavosti. jedan od najbogatijih ljudi i jedan od najvećih motivatora Zig Ziglar u svojoj knjizi Pogled s vrha (2000. g. Tom su se problematikom najviše bavili Erich Strassner (Schwank. Sljedbenik Finske škole Amerikanac Stith Thompson je sa suradnicima sastavio katalog u kojemu su pripovijetke razvrstane po tematskom i motivskom indeksu. 187. Ti su znanstvenici utvrđivali nastanak i migraciju bajki. 6 Isto. 5 Josip Kekez.) knjigom Morfologija bajke. To je djelo nastavio Johannes Hertel 1909.-1970. str. Povijest i historija usmene narodne književnosti.

Sramotan pad Bosanskoga kraljevstva krajem svibnja 1463. te jezera kod Pleternice i Vinkovaca.) i Zoranićevim Planinama (1569.) dominikanca Serafina Razzia (Firenca.) te Povijesti Dubrovnika (1595. Krajem XIV. Njegova su djela vjerskodidaktičkoga karaktera. U tomu djelu zapisana je legenda o propasti Sodome i Gomore. st.) osim katehetičkog dijela. među kojima je i inačica Posvetilišta Abramova Mavra Vetranovića. g. usmenih 8 Matija Divković u franjevački je red stupio najvjerojatnije u Olovu.8 Divković je građu crpio iz legenda. Marin Držić (Dubrovnik. 1508. 1531. Dubrovačke priče nalaze se u anonimnoj Kronici. nastao je Cvet vsake mudrosti u kojem se. Crvenog i Plavog jezera kod Imotskoga. – Mleci. Za hrvatske usmene priče iznimno su važne bosanske fratarske knjige mada nemaju izvornih narodnih priča. ostavio je najdublji trag u hrvatskoj književnosti i povijesti. brevijarima i misalima. 253 . počeo sastavljati Nikša Ranjina. godine sa studentima sam zapisao pedesetak legenda o propasti Gavanovih dvora.) fra Matije Divkovića (Jelaške kod Olova. Usmene su priče temelj Besida (1616.) u Dundu Maroju navodi izreku Šaptom Bosna poginu koja je do danas sačuvana u izričaju Bosna šaptom pade. Nauk karstjanski doživio je 10 izdanja. 1567. jezera u Rijeci Dubrovačkoj. Zborniku koji je 1507. Prukljanskog jezera kod Šibenika. a nalaze se u glagoljskim knjigama. o lukavoj lisici koja se pretvara mrtvom kako bi pohvatala ptice. Od 1996. Kreševu. i početkom XV. jezera Kuti kod Neuma.). Olovu.). – Olovo. između ostaloga. hagiografija. Hutova blata u Trebimlji. Usmene su priče parafrazirane i u Hektorovićevom Ribanju i ribarskom prigovaranju (1568. Bio je franjevac u Sarajevu. Plitvičkih jezera.). U Mađarskoj se pripovijeda da je tako nastalo Blatno jezero (Balaton). g. Školovao se u Italiji. u drugom su dijelu knjige stare hrvatske vjerske pjesme i dramski tekstovi.) objavio je sa zbirkom pripovijesti o čudima Presvijetle Djevice Marije (Sto čudesa aliti znamenja blažene i slavne Bogorodice. Libru od mnozijeh razloga (1520. a namijenjena su narodu. divice Marije) prevedenom iz popularne zbirke Ivana Herolta Sermones discipuli de tempore et de sanctis (1476. 1631. Svoj prvi katekizam Nauk karstjanski (tzv.HRVATSKE USMENE PRIČE Usmene su priče poslužile piscima i propovjednicima. 1611. spominju kazivanja o vili morskoj. 1563. Po tim legendama Gavanovi dvori su se nalazili na mjestu: Boračkoga jezera kod Konjica. U Malom katekizmu (1616. Veliki 1611. – Firenca. do 2005.). Miloševa jezera ispod Krinja u Hrvacama kod Sinja.

Od slatkosti pjevanja ptičice nije se ničeg sjećao. Smatra se ocem bosanske književnosti (hrvatske književnosti u Bosni i Hercegovini). Djela je tiskao bosančicom (zapadnom inačicom ćirilice). kolika je radost i veselje i koliko uživanje biti u kraljevstvu nebeskome u kojem je devet kora anđeoskih. www. Bio je vrstan propovjednik i veoma popularan narodni pisac. 254 . na vrućini. Ako je tolika ljepota i razgovor jednog anđela. Prvi je bosansko-hercegovački Hrvat koji je pisao narodnim jezikom. 74-77. bos i gol.ffst. Starješina pitaše redovnika tko je i povede ga drugim fratrima te ga pitaše tko je starješina bio kad je on izišao vani. naškim. a tada fratri shvate da je on iz tog samostana izišao prije 340.) prijevodi su i kompilacije iz nekoliko latinskih autora 15.predaja i legenda koje je čuo od naroda kao i iz Heroltovih Sermones discipuli (Odgovori učenika) te iz Gesta Romanorum (Junačka djela Rimljana). svet Gospodin Bog Sabaot! *** Divkovića Besjede svarhu evanđelja nedjeljnih priko svega godišta (1616. Kad dođe vidje da su stara vrata zazidana a nova sagrađena na drugom mjestu. g.hr str. Redovnik ispriča. Sva je djela objavio u Veneciji. svet. Svoj jezik zvao je bosanskim. Divkovićeva Rajska ptica nalazi se u glagoljskom rukopisu popa Mihovila iz 1558. Split 2006. st. Redovnik je pod drvetom stajao i slušao pticu a kad ona odletje vrati se u samostan. Osnova njegovog jezika bio je štokavski ijekavski-ikavski narodni jezik. Kad je redovnik bio na molitvi pred njim zapjeva jedna ptičica i on je pokuša uhvatiti te ona pred njim pobježe u gaj koji bijaše blizu samostana. Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu. i 16. Vidi: Marko Dragić. našim. blažena Gospa i svekoliko mnoštvo svetaca Božjih koji slave Gospodina dan i noć govoreći: Svet. Vratar se vrati i sve ispriča starješini. na hladnoći. Njegov je rad pridonio širenju štokavštine. Stadoše se čuditi da je toliko živio gladan. Fakultetski priručnik. Poče kucati i dođe vratar da mu otvori te ga poče pitati: odakle je. tko je i što ište? Redovnik mu reče da je izišao iz tog samostana. žedan. zaustavi se na jednom drvu i nastavi pjevati. Neki povjesničari književnosti ističu da ga je jedino nadmašio Andrija Kačić Miošić. Hrvatska književnost katoličke obnove i prvoga prosvjetiteljstva (Hrvatska barokna književnost). godine: KAKO SU SLATKE PJESNI NEBESKE Bijaše jedan redovnik dobra i sveta života i moljaše Gospodina Boga da bi mu očitovao kojugod slast nebeske slave. slovinskim.

kao i djelo njegova osporavatelja Ivana Lovrića (Sinj.) Djela fra Filipa Lastrića (Oćevija.) i Svetinjak (1766.) te rukopisi vrsnog propovjednika Stjepana Margitića Markovca (Jajce. Fortisov Put po Dalmaciji. st. g.) Nediljnik dvostruk (1766. Pored navedenih bosanskih fratarskih knjiga iz XVII.).). 1609. 1800. 1650.) koji se bavio proučavanjem Morlaka i veoma je zaslužan što je svom prijatelju Albertu Fortisu pomagao pri sabiranju i zapisivanju hrvatske duhovne kulture.) sadrži u sebi više usmenih priča preuzetih od Orbinija i iz naroda. o mučenicima za vrijeme osmanske vlasti. O značaju Okružnice koju je uputio zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac. – Šćit u Rami.).) također. pogibeljima svećenstva i njihova puka.) fra Stipana Jajčanina. U Narodnom je preporodu i romantizmu velik interes za sve vrste usmenih 255 . – Zaostrog. 1703. oko 1600. st.Narodno je pripovijedanje i u bosanskim fratarskim knjigama: Cvit od kriposti iz 1647.? – Sinj.) koristio je i usmene priče. 1624. 1717.). – Jajce.) (koji je građu crpio i iz Gesta Romanorum). leksikograf. – Split. 1750. – Fojnica. dragocjene su u XVIII. 1744. Vrata nebeska i xivot viečni (1678. 1651. 1685. Nagnanović je pisao o stradanjima bosanskih samostana. 1765. dakle. 1730. (Lašvanin je umro od kuge. Usmene su priče i u Pripovidanju nauka krstjanskoga u tri knjige (1750) fra Jeronima Filipovića (Rama.) u svojim religiozno-moralnim djelima Zrcalo Marijansko (1662. 1700. – ? 1777. latinskim jezikom pisana Kratka povijest Bosne srebrne fra Bernardina Nagnanovića (Brotnjo-Čitluk u zadnjem kvartalu XVII.) u svom Ljetopisu bilježi više priča a među njima i spomenutu Porfirogenetovu o Hrvatima koji su. iza Babinih gora. Ispovid krstjanska (1710. Značajan doprinos hrvatskoj usmenoj književnosti dao je liječnik.) Ivana Ančića (Lipa kod Duvna. fra Pavla Posilovića (Glamoč. glazbenik i pisac Julije Bajamonti (Split. govornik. su važna za širenje usmenih priča. 1688.: Prilike (1701. Fala od svetih (1708. 1783. Svietlost karstianska i naslagenye duovno (1679. Pisac. oko 1754. Dragocjen je.). Fra Nikola Lašvanin (Dolac kod Travnika. st.) i Prvi oca našega Adama grijeh (1674. kao i o Stanku Vrazu već je bilo riječi. došli u današnje krajeve predvođeni petoricom braće i dvjema sestrama.). svećenik Juraj Habdelić (Staro Čiče u Turopolju. – Ancona. – Kraljeva Sutjeska. Među mnogobrojnim predajama u Lašvaninovu Ljetopisu je i demonološka predaja o kugi. – Zagreb. 1678.

1857. Iako je Tordinac vršio manje jezične preinake. Zora. 1887.) u svojoj Historiji naroda hrvatskoga i srpskoga (1867. – Podgora. 46. Prvu je pravu zbirku narodnih usmenih priča objelodanio Matija Valjevac 1858. Dragocjeni su. 11. on u svom djelu Puti navodi i etiološku predaju o kultnom mjestu Petričevac u Banjoj Luci.) ističe snagu i važnost narodnoga duha: “U puku stoji prava sila naroda. 2003. 1888.) u Kolu i Bosanskom prijatelju objavljuje priče iz Bosne (Jukić je prepravljao priče. – Đakovo. Zbor redovničke omladine sakupio je i 1870. beatificirao Ivana Merza). a taj korijen je puk. – Zagreb. Maja Bošković-Stulli.) prvi se sustavnije bavi interferencijama hrvatske usmene i pisane književnosti. njegova je zbirka (62 str. zaman su sve tuđe spletke. Fra Ivan Franjo Jukić (Banja Luka. knj. međutim. 1858.priča. Tordinac je zabilježio i hrvatske narodne običaje. Kamilo Blagajić objavio je zbirku bošnjačkih priča. str. (Na tome je mjestu Sv. Priče su zapisane u Varaždinu i okolici. – Beč. socijalnu i književno-kritičku dimenziju. Jukićevi zapisi poslovica i zagonetki. Svećenik Nikola Tordinac (Đakovo. on je od svega naroda najviše spojen sa zemljom. g. Mnogobrojni su se hrvatski književnici i u predrealizmu i realizmu nadahnjivali usmenim pričama. 1881. 1818. g.) objavio je 1883. Matica hrvatska. 1923.”10 Trajno su poticajna Šenoina načela po kojima književnost mora imati nacionalnu. otac Ivan Pavao II. knj. Narodne pripovijetke.) u svom paradigmatskom članku Naša književnost (1865. PSHK. Predaju su mu kazali muslimani koji su iznimno štovali to sveto mjesto.) uglavnom zapisivao i sabirao usmenu poeziju. August Šenoa (Zagreb. str. Zagreb 1964.9 Premda je don Mihovil Pavlinović (Podgora. zaman svi vanjski pokušaji da navuku narod na svoje – on stoji tvrdo kao dub. – Beč. Bosanske narodne pripovijetke. Filolog Vatroslav Jagić (Varaždin.) do danas jedina prava zbirka usmenih priča bosansko-hercegovačkih Hrvata. pjesme i pripovijetke iz Pećuha. Hrvatske narodne piesme i pripoviedke iz Bosne. a bude li u njega obrazovanja i samosvijesti. August Šenoa I priredio Šime Vučetić. 59. 1831. ni sve sile svijeta ne će narod krenuti s puta kojim udariti mora. 1838. PSHK. 10 9 256 . a nije navodio mjesto. objavio sv. Jagić je skrenuo pozornost na bosanske fratarske knjige. 1. vrijeme zapisa i kazivače). 1838. 26. jer je puku silan korijen. Zagreb 1963.

– Zagreb.Filolog i književnik Rudolf Strohal (Lokve.) koje je započeo Nikola Andrić (Vukovar. a u njoj je Hitrec. na svijet izdao Cvet vsake mudrosti. Josip Pasarić (Pušća. Osijeku. nadahnut hrvatskim predajama i legendama. anegdote i viceve). Mila Gojsalić. Ivo Andrić. Bosna Franciscana (Sarajevo). Dubravko 257 . Hrvoje Hitrec 2007.) objavio je tri zbirke usmenih Bunjevačkih pripovijedaka (Subotica. U istom smislu važni su časopisi Matice Hrvatske u BiH: Motrišta (Mostar) i Hrvatska misao (Sarajevo). Strohal je 1916. Ivan Raos. g. prva). 1912.. 1856. Crna kraljica. st. Ante. st. 1. Mostaru. Majka Božja Bistrička. Ramska kraljica. Miljenko i Dobrila. iznimnu su ulogu u očuvanju hrvatske tradicijske kulture imali časopisi Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena kao i Napretkov Kalendar (Sarajevo) u kojem nalazimo i dokonice (šale. Rijeci. Vladimir Nazor. *** Goleme su vrijednosti terenski zapisi u seminarskim i diplomskim radovima studenata filozofskih fakulteta u Zagrebu. g. Izdavač je te monografije Školska knjiga. Narodno je blago i u katoličkoj periodici: Svjetlo riječi. objavio je 1923. sljedbenik “zdravog realizma” Franje Markovića (Križevci.) objavljuje u tri sveska kajkavske i čakavske priče (XIX. knj. a od 1906. Pored spomenutih navodimo i sljedeće: Dinko Šimunović. godine objelodanio je Hrvatske legende. 1860. – Zagreb. 1936. Nikola Šop. Kalendar Sv. 1845. Gospa Sinjska. – Zagreb. 1867. Hrvatske narodne šale (sv. *** Cijela je plejada velikana pisane riječi koji su u svoja djela utkali usmene priče ili pak pisali o usmenoj književnosti. Miroslav Krleža. Trenkova djeca i dr.). 1942. Balint Vujkov (Subotica. Mehmedalija Mak Dizdar. Splitu. – Zagreb./XX. Gorski Kotar. profesor u Zagrebu i Osijeku. Milutin Cihlar Nehajev. Zvonimirova kletva. 1914. O značaju Antuna Radića i Nikole Andrića već je bilo riječi. Narodna umjetnost (Institut za etnologiju i folkloristiku Zagreb) i Glasnik zemaljskoga muzeja Bosne i Hercegovine (Sarajevo).) književni kritičar. 1937. ravnatelj Klasične gimnazije u Zagrebu.). napisao trideset sedam predaja i legenda među kojima su: Dolazak Hrvata. Božo Lovrić. 1951. Dobri pastir. Crkva na kamenu (Mostar) i Naša ognjišta (Tomislavgrad). Novak Simić..). U 20.

Po toj klasifikaciji priče bi bile: zbiljske (realistične) i fikcijske (izmišljene. Hašim Šerić. Ćiro Truhelka. 3. Ivan Aralica. 1995. basne. zapisivanju i izučavanju hrvatskih usmenih priča imaju: Maja Bošković-Stulli. Mitske predaje. Filipović. mistične. Pavao Anđelić. Eshatološke predaje. Radmilu Fabijanić i Nadu Milošević Đorđević. Ivan Mimica. – Zagreb. – Zagreb. Milenko S. Huseina Đogu. 1913. šale. Usmena proza može se razvrstati prema motivima. fantastične). Ferdo Šišić. predaje. Najveći doprinos do sada u zapisivanju i izučavanju usmene proze Hrvata Bosne i Hercegovine dao je Vlajko Palavestra. Ljubo Lucić. Franjo Šanjek i drugi. Julijan Jelenić. MOTIVSKI SVIJET HRVATSKIH USMENIH PRIČA Usmena proza obuhvaća vrste priča: bajke. 4. Marko Perojević. Miroslav Džaja. Basna. Stipe Botica. (Relevantna djela za ovaj rad spomenutih autora kao i djela iz navedene periodike bit će navedena u bilješkama i literaturi). Estela Banov Deppope. temama i oblicima. Novela. 5. 2003. viceve i legende. novele. Petar Gudelj i mnogi drugi. Tvrtko Ćubelić (Bihać. Legenda. 1937. Pričanja iz života. Najveći doprinos u sakupljanju.Horvatić. Etiološke predaje. Jozo Vrkić. Ignacije Gavran. 258 . Demonske predaje. Među mnogima povjesničarima i arheolozima u čijim djelima nalazimo usmenu prozu jesu: Tadija Smičiklas. Usmene priče mogu se razvrstati i prema njihovom odnosu prema zbilji. Bajka. Nikola Bilogrivić.). Krunoslav Draganović.) Josip Kekez (Katuni. Stjepan Džalto. Žanrovi usmenih priča: 1. Vrijedi spomenuti i Irmu Čremošnik. Predaja: Povijesne predaje. anegdote. Andrija Nikić. 2. Vjekoslav Klaić.

Mislio on da će se ona brinit za njegovu curicu. al se prevario. Genus specificum bajke je fantastično ili čudesno. Pastorka se puno uplašila – mače znala je da ju je ona ostavila samu. Tako je ležala neko vrime dok nije pripočinila. Najpoznatije su bajke Pepeljuga. Anegdota. 1. pa se on onda priženio. Dobro uvijek pobjeđuje zlo. pa radi toga. U šumi se nekako maćuha odvojila od ove. pa je zbog toga nije nikako voljela. a on bio cili u čirovim. bio on bogat. ona je pastorku zamrzila još više. Ta je bila ohola i ona je njega htjela samo radi para. Puno su oni patili za njom. Ivo i Marica. i sakrila se iza njekog drveta pa pobjegla kući. Uhvatila nju neka teška bolest i nije joj se mogla sakriti. al nije znala puta. Jednog je dana maćuha spremila pastorku i odvela je u šumu. Uniđe unutra i ugleđe njekog starog djeda. Tak je ona njemu pomogla i živila u njegovoj kolibi par dana. Sitni oblici: Šala. Čudesno u bajkama sudjeluje i rješava nerješivo. ostali sami i nisu se nikako mogli utješiti. Otac i ta ći. Tako je tome čoiku bilo žao njegove male. Onda zastane na vrata pa je i primjetila da je djed gleda al ništa ne govori. al eto. Ona se još više uplašila pa tjela pobjeć. Va je bila ljepša od njene ćeri. BAJKA Bajka je najdulja usmeno-prozna vrsta. Tak je ona odala po toj šumi i odjednoč ugleđe ona njeku kolibu pa potrči. Za to vrime postali su oni dobri drugovi. zamrzila maćuha pastorku još više.6. Vic. Ona je ageografična i ahistorična te se u njezinom izučavanju koristi monogenetski pristup. Ona se sažali na njega pa se približi i pita ga da mu pomogne. Bili to čovik i žena i njihova mala curica. Lipo su oni živili i bili radosni dok se jednog dana nije razboljela ta žena. Tjela se ona vratit kući. Ma. Kad su curice obadvi narasle i postale cure. Ona je njemu pričala što joj se 259 . Tjela se ta maćuha otarasit nje pa je tak dugo vremena ona mislila šta će napravit. Kad su njia dvoje dobili svoje dite. Valjda on mislio da će nadoknadit djetetu mater pa je to i uradio. Rekla joj je da će je odvest na njeko fino mjesto pa se pastorka obradovala. PASTORKA Prije je to bilo – tako sam ja čula – da je živila neka sretna porodica. 7. mada je mala bila dobra.

Kakoćemo ga proslaviti? A žena mu reče: – E moj čovječe. evo nam sad ide krsno ime. Onda je maćuha uzela ti kofer pa ga otvorila. Onda joj je pastorka sve ispričala i rekla je da je to ko biva njeki dar jer je pomogla tome djedu. već dvi velike guje – ma goleme su one bile. Tako se pozdravila sa tim starcem i krenila. HKD Napredak. str. 5. Jedva je ta izdržala i jenu noć tode. priredio Marko Dragić. pa je pitala odkud joj i šta ima u njemu. Odma su iskočile iz kofera i ujele njia dvi. U šumi ju je mater već čekala. koliko je on bio težak. 11 260 . al se zbog zlata napravila dobra pa ga pitala da mu pomogne. što ću ti ja. ali joj je rekla da uzme što more veći kofer. a on njoj o svom teškom životu i kako je dobio te čireve. ali iznenadile se one samo tak. Bile one baš zadovoljne jer su mislile da su se obogatile. rano jutrom. knj. pa je rano ujitra krenila. Svi su se iznenadili kad su je vidjeli. Čim su stigle u kuću. Na mjestu su i usmrtile jer su bile otrovne. 2005. ona se htjela vratit kući. pa joj je došla pomoć nosit ti teret. i idući putem pomisli u sebi: Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: proza. MH. Ći i otac su nastavili lipo živit u zadovoljštini. koji oće. Stari joj je rekao da sebi kao nagradu što ga je njegovala uzme jedan od kofera. koji god izabere. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. dovede ona svoju ći na to mjesto u šumi.desilo. jer je puno voljela oca i falio joj. Sarajevo. Unutra bilo sve samo zlato. On joj se baš smučio. odma su one to otvorile. kad ni ja ne znam kako? Potom čovjek zakalal. a ona je uzela najmanji pa je pošla kući. Već sutra. mater se odma vrati nazad.11 (Brčko) ZLATNA LAĐA Tako su bili čovjek i žena jako siromašni. Djed joj je reko da slobodno sebi uzme jedan od kofera. Jedva su njia dvi donile ti kofer. Nije unutra bilo zlata. Onda je ona htjela poslat svoju ći da i ta dobije zlata od djeda. On je imo puno ti njeki lipi kofera. Tako je ta mala ušla u kolibu i vidila toga djeda. Kad je djedu bilo bolje. pa kad je curica došla do kolibe. 59-61. ali ne zna ona šta je unutra. a mi nemamo nigdje ništa. Jedva njekako ona je našla put i došla kući. pa iziđe nekuda van. Tako je ona uzela onaj najveći i jedva š njim izišla na vrata. i nijesu nigdje ništa imali osim jednog djeteta. Jedamput reče čovjek ženi: – Ženo. Maćuhu je puno zanimo ti mali kofer. drama i mikrostrukture.

vide ga car. On pristane. ja ne znam. pa udari preko careva dvora. ja bi ga prodao. a car mu dadeplatu. Pa šta išteš za njega? – pita car opet. pa skupi goste i proslavi krsno ime onako. – odgovori starac. Ali nijesam. – reče starac. – reče starac. Kad je starac nosio dijete ispod careva dvora. reče car carici: – Znaš ti.pa bih poslužio svoje krsno ime. da imam ikome dijete prodati. reče car carici: Kako ćemo mi sad nadjesti ime onome našem sinu? E. Pa bi li ti to prodao? – pita car dalje. A starac mu reče: Pa daj ga meni. pabih služio krsno ime. a starac još reče: Za taj ćeš forint sve kupiti i platiti što ti god treba. što mu je trebalo. pa ga pita: Šta si ti sad divanio!? Nijesam ništa. Samo šta išteš za njega? A šta ćeš mi dati? Dat ću ti forinti. pa uprti dijete i odnese. Kad je starac otišao. Ma jesi nešto. kako bi bilo najbolje. a taj car nije imao muška djeteta. a on će ti vavijek udžepu biti.– Bože moj. Potom on njemu dade forint. – I on donese dijete i preda ga caru. pa kupi sve. Bih. I tako ostane Dragan. A carica reče: – Bome je to i moja volja. neka bude. a starac mu reče: Dat ćeš mi forint. – njih su se dvoje još od prije zavoljeli. što sam i ja dao. da sad imam ikome ono dijete prodati. što je moja volja? Mi ć emo lijepo dati našu k ć er zaDragana. kako je trebalo. On nije nego tako pomislio. ja ću ga kupiti. – A carica reče: Pa slobodno. 261 . – odgovori on. al pred njega iziđe star čovjek. dalje. Kad je Dragan već bio narastao.reče on: Ma rekao sam. pa ga upita: Šta ti to nosiš stari? Evo nosim dijete. Starac odnese dijete. da bih ga prodao. – reče opet ovaj. A kad ga starac i po treći put upita. – Car reče: Hajde da mu damo ime Dragan. Car reče: Daj ga amo. te starac otide. Čovjek otide. – reče starac. nego samo jedno žensko. pa će nam sve naše dobro ostati skupa.

pa još ništanijesam vidio. neka onome bude. ali ovaj car reče. Kad je ujutro svanulo. poslat ću ti koliko budeš trebao. legnu oni i prespavaju. Kad Dragan pođe. – da tržim. i tu nađe jednoga starca.Kad to čuju carevi ministri. paako ti pofali novaca. Car pristane. pa ćemo spavati. gdje sjedi i loška vatru. A on mu reče: – Na ne ću toliko novaca. pa koji više istrži za tri godine. da više od njega istržiš. patrži. javi mu: E pa dobro. sad se uprav na silu rastati moramo. piši mi. dade mu forint. Onaj jedognao šestora kola novaca. kako bi mi spavali ovdje u planini. pa će mi to biti dosta. Kad sudili ovamo. – reče Dragan. nego ti meni daj samo onaj forint za koji sime kupio. reče mu starac: 262 . i onuze još komadić kruha. Onda Dragan otide k djevojci. dade onaj car svome sinu šestora kola novaca i pošalje ga u svijet. pa mu reče: – Vidiš. Ja ovuda hodam. a ovaj dozove svoga Dragana. pa da nas štoujede? Ali starac reče: – Ne boj se ti ovdje ništa. da je ne da. reknu caru: Mora vijeće suditi. Kad to car čuje.A ona reče: Evo ti moga prstena s ruke. pa hajde. moj sine. a tebi evo sedmora. Kad oni tako dosude. Ali Dragan reče: – A moj djedo. djedo! Bog pomogao! – reče mu starac. Sjedi tu. Kad onaj to čuje. pa ako se igda vidimo. i tako se skupe ministri. zaprosi je drugoga cara sin. pa joj reče: Ja sad moram otići. reče mu car: – Evo ti sedam kola blaga. Idući on tako. Potom mali Dragan sjede. a ti ćeš sa mnom ratovati. pa hajde i ti. onome neka bude. bome dosude. i gledaj. A starac mu reče: – Dobro sinko. sudili onamo. Kad on dođe k njemu. pa sjednu suditi. da njih dva idu u trgovinu. pa otide. reče mu: Pomozi Bog. dođe u jednu planinu. te samo pogađaj i kapariši. kad je careva kći do udaje dorasla. a kad omrkne. hodam. da micar dade svoju kćer.Ali. i bogzna hoćemo li se igda vidjeti. dobro. bar ću te poprstenu poznati. ne bih li što dobio. A otkud ti ovamo? Idem po svijetu. pa komu dosude.

– samo ga priveži tu za taj trnić. a ti onda uzmi te masti. sinko. da prijeđem tamo. jer je ono gubava zemlja. On priveže ćenu i dođe k starcu. pa hajde preko te planine. Potom Dragan ode uz planinu. pa mu reče: Evo djedo. Dat ćeš mi forint. A kad cara izliječiš. onda nemoj više nikoga. pa ću te sretna načiniti. Ali mu on reče: – Ja ti ne mogu lađe prevesti. djedo. pahodi amo k vatri. Kad ujutru svane. Sad uzmi tu mast. a ti ne smiješ amo. a kad ga dozove. nema ondje ništa. A stari mu reče: Dobro je to sve. pa štogod prvo sretneš. a i da ti ne smiješ onamo. Ali ti njemu reci. reče mu: – Daj mi tu lađu prevezi amo. kad al iskopa rukavicu masti. pa pogleda onamo i vidi careva krmara. onda ćeš pola sna i platu primiti. jer te ne vidim. pa da ćeš ga sretna načiniti. kupiga. A kad prijeđe preko planine. pa odnese starom. On otide. A kad Dragan tamo. reče mu starac: Hajde. što sam kupio. pa grebenaj ondje. a on ga pita: Bi li to prodao? Bih. sinko. pa otide od staroga.– Sad ti hajde preko one planine u grad. i car je gubav. Dobro si to kupio. – reče starac. On mu izvadi onaj forint i dade i uzme ćenu te se vrati nazad starcu pa mu reče: Evo. možda ćešda što iskopaš. jer smo mi svi gubavi. dok ne prospava. pa ćeš doći do jedne velike vode. On onda dođe k starcu i kaže mu: Ma. Kako to. a kad prospavaš. pa ga stane zvati. jer da ne vidi. pa će te onda odvesti k caru. dođe do one rijeke. Kad kupiš. djedo. a kad bio na vrh planine. neka ti preveze unamjerice lađu. šta sam našao. šta ti ono radi. pa začeprka noktima. Onamo preko vode vidjet ćeš careva krmara. pa sjede. neka ti preveze lađu. vidi šta si kupio. uzme je. te tu opetnoći. – reče onaj. pa ću ti jošnešto kazati. zakala. Pa šta išteš za njega? – pita on dalje. Kad Dragan to čuje. a on će ti reći da ne more. pa ga zovi. onda dođi k meni i dovedi da i ja vidim. al ćene nema. – reče ovaj. grdne kao more. da ne bi bilo ništa? Hajde. 263 . pa ga samo pomaži po čelu i on će biti zdrav. On će tebi pregnati lađu. pa onda izliječi i cara. srete ga čovjek i vodi crna ćenu.

neka kuju lađu. pa došao i nakupovao silno blago. i on progleda. i za mjesec dana izliječi svu carevinu. i da će izliječiti svu carevinu. Ovi na to pristanu.Ali mu Dragan reče: – Ma daj ti meni prevezi lađu. al to onaj carev sin. aon otide i leže. Dragan uze one masti. dok ne prospavam. pa ćeš progledati. koja će ići posuhu. na đ e pod uzglava č omknjižicu. On kad čuje. kad mu pomoći ne možeš. Kad on tamo. pa će mu ondaizliječiti zemlju. ja ću za njega platiti. zakupio silno blago. da je zdrav. Dragan sjede u lađu. On sada reče caru: Ako ćeš mi dati zlatnu lađu i u nju četiri zlatna soldata. odvede ga k caru. a Dragan onda uzme one masti. ja ću učiniti. pa ga pomaže po čelu. da ga vidim. te će ga sad objesiti. al se u gradu čuje velika graja. Kad ovaj to vidi. Dragan stane liječiti. reče mu: Hajde liječi moju družinu. Kad to krmar čuje. Kad car to čuje. On tako uradi: najprije izliječi zlatare. pa evo došao do vješanja. Kad car vidi. dat ću ti. i da mu dade u la đ u četiri zlatna soldata. reče: Idem ja sad. Dragan pita dalje. pa se vrati k caru. jer sam trudan. te ga zato optuže. pa mu kaže. pa hajde. štogod zaišteš. On onda reče carevu sinu: 264 .Ali mu oni rekoše: A šta bi imao. a oni onda uzmu kovati lađu. i onda liječi nasdruge. Kad Dragan dođe tamo. Car mu reče: Jesi li gotov? Jesam. Ali on svejedno ode. evo ti zlatne lađe. pa nema čim daisplati. pa pomaže cara po čelu. preveze mu lađu. Car mu to dopusti. i ona pođe. a kad odspava i ustane. Dobro. onda ću tizemlju izliječiti. reče im: – Dajte ga meni. samo najprije izliječi zlatare. i on odmah progleda. a oni mu rekoše: – Eno uhvatili nekakva trgovca. pa nije imao čim isplatiti. Idući tako dođe u jedan grad. Car mu reče: – Hoću. a u njoj piše. šta to tamo galame.Ali mu dragan kaže: Ne mogu. reče mu: – Hajde mene izliječi. da mu car načini zlatnu lađu. da ga je on izliječio. a kad tamo.

Potom car otide. pa ću sve za te platiti. pa se ženi. 265 . Najposlije dadu onome jednom slugi novaca. pa stane u polje niže dvora. ali mu Dragan reče: Nemoj ti ići klečeći k meni. Kad i on blizu dođe. da će ga objesiti. pa dođe. sastavi nekako što kakve teskere i napiše. Ja ne ću kući nigda doći. pa hajde lagaško. I tako se skupi svadba. Kad onaj dođe kući. van ga stane zvati. ali niko ne smije k Draganu. ali samo neka on pokaže svoja leđ a. iziđu van pa gledaju. dok ne dođe djevojka. pa mu kaže: – Junaci. uđe u sobu pa sjede do đuvegije i metne ruku na sto tako. pa pokaže one teskere. pa ću onda doći. Dragan reče: – Odmah me objesite. dade mu svoju kćer. Oni ga stanu nuditi da jede. Potom ovaj zakala. klekne. a car zakala. Sluga otide. Najedamput uđe u dvor među svatove jedan sluga carev. da je vidi. a on ne će k njima. i to se sve dobro pozna. A car. jer ti si mi otac. Onda carev sin podigne košulju. ali on reče da ne će ništa. pa sude. a ti ondahajde kući. pa otiđe kući. kad to vidi. vidi prsten. a on zakala. da on njega ispod vješanja otkupljuje. Ali to car ne razumije. a od lađe udari svjetlosti. Oni otidu brže po nju pa je dovedu.A on reče: – Neka car dođe po mene. da dođeš k njemu dvor. doći ću ja. pitaju ga otkuda je. pa pročitajte šta piše na njima i ako ovijem prstenom ne bude pečatudaren. pa on zakala te na koljenima klečeći ode k njemu i reče mu: Ako si sveti čovjek. da se je sve okolo sjajilo.A Dragan ga pita: A šta je to u dvoru? Sluga mu odgovori: Careva se kći udaje. te kaže caru.kao da je s neba sašlo. i pije. a Dragan sjede u svoju lađu (kad je platio za njega dug). pa vikne: – Ma. da te ja popipam po leđima. a on im reče: ja sam taj i taj.– Daj ti. hajde. pa kaže tako i ocu one cure i one mu teskere pomoli. i oni mu povjeruju.A on mu reče: Hajde ti. Potom dođe Dragan u zlatnoj lađi. da on laže. a ona kako uđe. il će biti posve dobro il posve zlo: evo nešto u polju sja se. Ali onaj đuvegija reče. pa pođe k njemu. da je taj Dragan obješen. eto mu moga prstena na ruci! Kad svatovi to čuju. pa onijem prstenom pritisne kod onoga pisanja. pa su svatovi. car te moli. Kad to oni čuju. to je naš Dragan. kako će careva kći moći poznati prsten. pa za njim. Kad dođe gore. kao da je na njegovoj koži izraslo. a Dragan mu zapiše. onda me objesite. šta je ovaj rekao.

i on skine košulju. Jednog dana dođe kraljev glas da će nagradit onoga ko donese tri najlipša cvita. a oni joj odgovore da ih tako kralj tjera da mu vrate dugove.12 (Mostar) MUDRA ŽENA Bio je ćaća koji je ima ćer. HKD Napredak. bacali ga kroz prozor. 61-67. 12 266 . Kad im je on reka Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: proza. samo neka ide van. MH. str. On mu odgovori da je to njegova ćer poslala. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga.tribala je doć k njemu ni gola ni obučena. priredio Marko Dragić. uze konja za povodac i pusti da je vuče za sobom. Tako i ova ćer ubere u polju jedan cvit od pšenice. Njoj ih bilo žaj pa im odluči dat savjet kako će se izbavit.Đuvegija se stane nećkati. Ona se skine gola i stavi mrižu priko sebe. Oni tako učine i njega išćeraju. Ali im Dragan reče: – Ja ga ni sad ne dam vješati. a on se vjenča s carevom kćeri. Upita ih zašto su zatvoreni. knj. a kad ga on upita kako je to moguće. I svi tako tražili i birali koji bi cvit moga bit najlipši. a onda pročitaju svi i vide prsten i dosude da njega treba objesti. 5. ni na konju ni bez konja. Tako su oni svaki put kad bi dobili hranu. Sad je kralj da novi zadatak . Donese to cviće ćaći i kaže mu da ode s tim na kraljev dvor. Kralju nije bilo jasno zašto to rade pa mu oni reknu da to čine kako bi bob izniknija. Kralj ga pohvali da je najpametniji na svitu jer takve cvitove niko nema. uvijek kuvani bob. ali svi navale na njega. a vi svatovi ostanite pa budite moji svatovi. Na to ćer da to ćaći i reče da vrati to kralju i nek joj on izdjelje vreteno i držač za igle. Sve je bilo dobro dok ona jedan dan ne ode u kraljevu tamnicu di je sve bilo puno zatvorenika. Bilo je tako kako je ona rekla. Kad je kralj vidija takvu uzme je za ženu i da joj na znanje da nikome nesmi odat svoju mudrost. pa tako s jednim forintom ostane sretan. Sarajevo 2005. onda cvit od masline i cvit od loze. Kralj mu onda da zadatak da odnese ćeri tri svitka pamuka i da mu ona od toga oplete sve konope za brod i sva jedra. nek mu odgovori da je jednako nemoguće kao i od tri svitčića napraviti svu opravu za brod. drama i mikrostrukture.

što je oprela. one bi se mati odmah pretvorila u kravu. koja dovede jednu svoju kćer. Poslije nekoga vremena otac se ove djevojke oženi udovicom. izmakne vreteno iz ruke i padne u jamu. Ujutro kad se probudija nije mu bilo jasno di je i ona mu reče da joj je reka da uzme najdraže iz dvorca i da je ona zato uzela njega. godine kazala Anita Matić. Kad je vidi ona krava. češlja i preoblači. a dođe nekakav starac bijele brade do pojasa. što je i kako je. Ona ga zamoli da samo pripreme gozbu za oproštaj jer su puno skupa živili. i svakojako je tražila uzroke. da je kara i muči. Onda krava tješeći je rekne joj. da uzme sa sobom najdraže iz dvorca i ode. čudeći se njegovijem riječima prikuče se jami još bliže i stanu se u nju nadvirivati i razgledati je. što joj je bila mati. Djevojka sirota idući za govedima prela je koliko je mogla. a to joj se mati pretvorila u kravu i stoji pred kućom. Kad ona u veče dođe kući. Na toj gozbi ga napije i kad je zaspa odvede ga u kočiji sebi na selo. FF Split.13 (Hvar) PEPELJUGA Prele djevojke kod goveda oko jedne duboke jame. Jednom joj dade u jutru punu torbu kudjelje. oni mu uzvrate da je nemoguće da i oni njemu vrate dugove u uzdama. Maćeha stane odmah mrziti na svoju pastorku osobito za to. E. a sad živi u Zagrebu. str. a djevojke onda. rođ. koja je bila najljepša između njih. da se za to ne brine ni malo: 13 Ivoni Šabić 2007. 2007. al čim je stiga doma reče kraljici da može ić ća jer je izdala svoju mudrost. ubit ću te. što joj je. 98. 1987. šta je ona bila ljepša od njezine kćeri: zabranjivala joj je da se umiva. pa joj rekne: – Ako ovo sve danas ne opredeš i u kokošku ne smotaš. stane plakati. Rkp. a ona joj kaže sve redom. 267 . A kad na podne goveda poliježu u plandištu.da je nemoguće da kuhani bob iznikne. ona videći da se na kudjelji ne poznaje. dok se jednoj. Kraljica se složi s tim i on ih pusti. gdje plače. zapita je. pa im reče: – Djevojke! Čuvajte se vi te jame. g. koja je dio života provela u Splitu. u Hvaru. Ovo rekavši starac otide. Po tom ona stane ovu kravu goniti na pašu s ostalijem govedima. ne idi mi doveče kući. jer da kojoj od vas upadne vreteno u nju. Opet se uvjerija kakva je mudrica i oni se skupa vrate u dvorac.

pa otrči odmah onamo. pa reče pastorci: – Ti pepeljugo! Ako ovo sve proso ne pokupiš i ručak ne zgotoviš. i kako se tako najviše oko vatre nalazila. djevojka nije šćela okusiti izgovarajući se. ko to njoj pomaže presti i motati. ali najposlije. prala sudove. već kosti moje pokupiš. što joj je krava rekla. ali. pristane i on na to. pa će se na moje uho pomoliti žica. Kad tamo. pa ih zakopa. te vidi kako krava kudjelju uzima i žvače. a djevojka na uho njezino žicu izvlačiti i motati. ona stane jednako plakati. – veli. đe joj je krava kazala. dođi na moj grob i naći ćeš pomoć. Kad kravu zakolju i meso joj stanu jesti. zašto plače. maćeha joj se vrlo začudi. Kad pastorka za to dozna. reče joj krava: – Muči ti. gotovila jelo. Pošto one otiđu u crkvu. a ti je uhvati pa odmah motaj na kokošku. ona pomisli u sebi. lasno ću ga zgotoviti. – kudjelju uzimati u usta i žvatati. da to njoj pomažu njezine drugarice. i odmah budu gotove. pa da ih za kućom pod tijem i pod tijem kamenom zakopaš u zemlju. pa joj sjutridan da još više kudjelje. pa joj treći dan da još više kudjelje. ako kad bude u nevolji. ali kako je poslije toga najviše radila i slušala u kući: nosila vodu. a pastorka na njezino uho pređu mota. šta da vidi! Na grobu stoji velikački sanduk otvoren pun 268 . Kad djevojka u veče maćesi da veliku kokošku. Jednom u nedjelju maćeha. da nije gladna i da ne može. ali ko će toliko proso pokupiti! U tom joj padne na um. nego pokupi sve njezine kosti. ubit ću te. ne plači. Ali kradom pošalje za njom i svoju kćer. Kad se ova poslana djevojka privuče. da se krava zakolje. kad se žena nije šćela okaniti. Po tom maćeha navali na svog muža. ona se vrati kući kaže sve materi svojoj. Djevojci je ovoj bilo ime Mara. pa kad ti bude kaka nevolja. i ona joj kaže sve što je i kako je. prozovu je maćeha i njezina kći Pepeljugom. da gleda. da će je u taj i taj dan zaklati. djevojka sirota stane plakati govoreći u sebi: – Za ručak mi nije brige. prospe po kući punu kopanju prosa. a kad je krava zapita. da ne jedeš od mene mesa. opremivši se sa svojom kćeri u crkvu. Muž je iznajprije ženu od toga odvraćao. Tako i učine: krava stane kudjelju u usta uzimati i žvatati. i kaže joj. a kad ona i ovo oprede i smota kao i ono prije i u veče donese kokošku gotovu.– Ja ću. već kad mene zakolju. da ide na njezin grob i da će naći pomoć. mela kuću i radila sve ostale kućevne poslove. dok mi iz crkve dođemo.

Ali kad bude ispred svršetka leturđije. Pošto one otidu iz kuće. koji joj reknu. dok mi dođemo iz crkve. a on se sam zatvori i nestane ga. pak se obuče i otide u crkvu. a osobito joj se začudi i oko na nju baci carski sin. kad tamo.svakojakijeh dragocjenijeh haljina. 269 . pastorka odmah k materinu grobu. pa na pohodu maćeha prospe još više prosa po kući i kaže pastorci kao i prije: – Ako ovo proso sve ne pokupiš. i nikako se nijesu mogle dočuditi. U crkvi joj se opet začudi sve još više nego prije. dok mi dođemo iz crkve. one se opet spreme u crkvu. Kad bude u treću nedjelju. maćeha se sa svojom kćerju opet spremi u crkvu i na pohodu prospe još više prosa po kući. a najviše. U crkvi sve se. ubit ću te. ona se između naroda nekako ukrade. pa kaže pastorki kao i prije: – Ako to sve proso ne pokupiš i ručak ne zgotoviš i ostalo sve ne urediš. pak se obuče i otide u crkvu. pak se brže bolje svuče i haljine ostavi u sanduk. Ona brže k vatri. ubit ću te. Pošto njih dvije otiđu u crkvu. kad vide sve uređeno. pa k vatri. ona se iz crkve iskrade pa bježi kući. a na zaklopcu njegovu dva bijela goluba. pastorka odmah k materinu grobu i nađe opet sanduk otvoren i na zaklopcu dva bijela goluba. U crkvi joj se svi začude još većma. ko je ona i otkuda je. te bježi kući. a carev sin očiju ne smetaše s nje. Maro. a to sanduk opet otvoren kao i prije i na zaklopcu stoje dva bijela goluba. još većma se začude kad vide proso pokupljeno. ručak gotov. ručak ne zgotoviš i ostalo sve ne urediš. a mi ćemo proso pokupiti i ostalo sve urediti. pa joj reknu: – Maro! Uzmi iz sanduka haljine. koje hoćeš. Kad joj maćeha sa svojom kćerju dođe iz crkve. kad tamo. Kad bude ispred svršetka leturđije. al’ eto ti joj maćehe sa kćerju svojom iz crkve. Onda ona uzme iz sanduka haljine sve od čistoga srebra. već da je čuva da vidi. začude njezinoj ljepoti i njezinijem haljinama. i sve uređeno. a to proso pokupljeno. a carev sin bio namislio da je ne pušta kao i prije. Onda ona uzme iz sanduka haljine sve od suha zlata. kuda će. ručak gotov i ostalo sve uređeno. pak se obuče i otide u crkvu. da se obuče i da ide u crkvu. pa se obuci i idi u crkvu. Malo postoji. pa i proso pokupljeno. Kad bude u drugu nedjelju. koji se ondje desio. pa svukavši svoje haljine ostavi ih u sanduk. a da se ne brine ni za što u kući. što niko nije znao. i žensko i muško. i vrlo se začude. pa joj reknu: – Obuci se ti. Ona veselo uzme prve haljine s vrha sve od same svile. pa idi u crkvu. a mi ćemo proso pokupiti i ostalo sve urediti.

da nemaju više nikake. 1944. kad je vidjela. Pod Ezopovim (VI. kojoj uska. U tom pijevac skoči na korito. Kad carev sin dođe s papučom i zapita. orao te odnio! Carev sin čuvši to potrči brže bolje ka koritu. ne imajući kad tražiti je. kad tamo. – Dubrovnik. ali kojoj duga. ona nju pred kućom sakrije pod korito. on se gotovo obeznani od radosti. pa joj brže bolje papuču nazuje na desnu nogu. a carev sin uzme joj papuču. kojoj široka. a carev sin za njom ustopice. ali joj papuča ne može ni na prste da se navuče. a ona mu kaže. Onda carev sin zapita. Maćeha njezina. Dijalog joj je glavno sredstvo. da je traži po svemu carstvu ogledajući svakoj djevojci papuču na nogu. samo bez papuče na desnoj nozi. 1739. biljke ili stvari govore o ljudskim osobinama. što je bila u crkvi i u onijem istim haljinama. Đuro Ferić Gvozdenica (Dubrovnik. pobjegne bosonoga. da joj je ne samo taman na nogu nego da je upravo i onaka kao i ona. Carev sin po tom zađe s onom papučom njezinom. Novele o životinjama mogu se svrstati kao podvrsta basni. da će carev sin doći i njihovoj kući da traži onu djevojku. E. 14 (Zagreb) 2. nekako joj spadne papuča s desne noge. 1820. a to pod njim ona ista djevojka. st. BASNA Basna je vrsta priče u kojoj životinje. rođ. u kojijem je treći put bila. prije Krista) imenom do naših je dana došlo 400 basni. 2007. pa odmah k vatri kao i prije. ta ga digne. pak zapjeva: – Kukurijeku! Evo je pod koritom! Maćeha poviče: – Iš. godine kazala je u Zagrebu Jadranka Živković. str. ne može ni jednoj da pristane. Kad joj papuču on ogleda na nogu. FF Split. što joj je na lijevoj nozi odvede je svome dvoru i oženi se njome. Rkp. imaju li kaku djevojku u kući. te ona pođe da ide. i videći.Kad bude ispred svršetka leturđije. 85-87.) u svoja je djela uvrstio mnoge 14 Tini Marasović 2007. 270 . I tako idući od kuće do kuće. Došavši ona kući svuče se i haljine ostavi u sanduk. i ona. ona mu kaže da imaju i izvede mu svoju kćer. Kad je carev sin ugleda. imaju li u kući još kaku djevojku. I tako ona između naroda provlačeći se i bježeći. kojoj kratka. dođe i kući njezina oca.

ta u šišljagu. napotekne za njim i lisica. tri i to sasvim dobre. obazre se i vidi. koliko ti imaš mušterija.” A teta će: “Bolan jazvo. i upute se u društvu dalje. pak će te pustiti. da si ti toliko pametna i mudra. dobro”. pak upita lisica jazavca: “Kud ćeš ti jazvo?” A jazavac će: “Idem tražiti koga pametna i mudra. a lisica dade vatru nogama pak u šumu. ne budi te tvoj belaj tamo nositi. a teta ostade u gvožđu. a ja tri. da se tvoja pamet i mudrost pripovieda i u pjesmah kiti po cielom svietu. rekne jazvo. pa kad vidiš zgodu podaj vatru tabanima. al eto za staro jaranstvo kazat ću ti. s kojim bi se mogla kotarisat nevolje? “Imam devet” odgovori teta. onda se ti učini kao mrtva. s kojim bi se. pak se opet natrag povrati. Već ja sam teto čuo. već što ću sada raditi. On misleći. već da se sjaranimo. Kad dođe čovjek odmah se poče lisica propinjati i umiljavati oko njega. već kad on počme gvožđa zapinjati. pak ne će biti fajde. preskače preko puta tamo amo. dok te pusti.” Lisica bavrljajuć po šumi tamo amo.narodne basne. odgovori jazvo. kaži mi kako ću se izbaviti. odgovori jazvo. da mi bude do pomoći.” Dobro. Al eto ti jazavca i zapita ju: “Što je to teto?” “Evo pobratime”. Dok oni razgovarali. premeće se.” “Pa kaži ti meni. al ne ćeš više. Ali ti nemoj odmah bježati. A jazavac poskoči od dragosti. a ti 271 . da nema lisice pak će: “Uteče jednoč. On putujući nekoliko. izbaviti mogao?” Imam ja. ti imaš devet. evo ja dopadoh nevolje. pak će teti: “Taman sam i tražio tebe. već te molim da mi kažeš od one dvie mudrolije jednu i da se izbavim.” “Neću teto. nego popoiđi za njim nekoliko. al kad bude blizu šumice. Kad pođe kući. a za naslove svojih latinskih basni uzimao je hrvatske poslovice. ne bi se izbavila zla. kad dođe onaj čovjek. Jazvo dok ugleda čovu. odgovori lija. međutim nemoj odmah bježati. pak ćemo se moći od svake nevolje izbaviti. da se nismo sjaranili. da je pitoma. pa počme misliti šta će učiniti. on će misliti da si ti pitoma. ako bi gdjegod u nevolju pao. daj između tvojih mudrolija kaži jednu. Dok dođe onaj čovjek čija su gvožđa. eto ti čovjeka gdje ide. pusti ju i zapne gvožđe. Kud godi ide lisica. dok se jednom ne strpa u gvožđe. nemoj tako već kad znaš. upita teta jazvu. koliko imaš ti načina i mušterija. opet u ista gvožđa upade. pak će te on od sebe baciti. pak će iz gvožđa jazvi: “Ej jazvo. vavjek svoje provodi. ako kad dopadnem nevolje. rekne lisica. “opet sam upala u gvožđa. đisa.” “E. što si se izbavila iz gvožđa.” Onda će jazvo: “Znaš teto. brate mili. ne bi te izbavio. jer će te pripamarit čim. po Bogu brate. odmah se počmi umiljavat i propinjati uz njega. već kaži mi teto. JAZAVAC I LISICA Sastanu se jednoč jazavac i lisica na putu.

eto čovjeka. eto mi je drago. a sve teta gledi iza grma. U Bibliji (XIII. st. počme moliti i kumiti: “Posestrimo ako Boga znadeš. preda mu je. On počme gvožđa zapinjati. starozavjetni su pisci više puta ukazivali i poticali njegovanje vjerne usmene predaje. potresna priča Judita (II. a ja ću sebi svoju mudrost ostaviti za posljedku. Vukovar 1883. ja sam se prije mučila i patila.15 3. i kad dodje.” Pridržavši jazvo tetu. prije Krista – I. Takva je. pak odapne gvoždja i baci je daleko od sebe. sreća il nesreća jazvina. kao žalostan rekne teti: “A ti posestrimo hodi barem da se oprostimo. Vede (usmeno znanje) je sveta staroindijsko-sanskrtska sveta knjiga a nastajala je od XVI. pak ću tebe pustiti. st. a jazvo kao pomaman zgrabi liju i pritisne ju uza se. PREDAJA Predaja je vrsta priče koja se temelji na vjerovanju u istinitost njezina sadržaja. Tisak i naklada ERN Jančika. što znaš. U taj čas se pokaže onaj isti čovjek. ta i zaviče: “Drži. primjerice. dok ja dođem. 38-40. pa se prikući jazvi. Međutim. ona izlit. te on njega izpusti iz gvoždja. a lisica skoči. te i on upadne u ista gvožđa. prije Krista. st. a jazvo sve gleda ispod brežuljka. ako možeš u noge se pouzdati. jazvo. str. a lisici izbroji sjekirom na glavi devet mudrolija i načina. ja već vidim. vidi u gvođju mrtvu lisicu. a Hrvatske narodne pjesme i pripovijetke iz Bosne.” Lisica vavjek o nevjeri radeć i tude kao preko sjekire odgovori: “E. pak put pod noge. Drugo popravljeno izdanje. a s njom ću račune polagati. jer me je već dva put prevarila.” To čuvši jazavac. nanese ga. sada se ti pati i mudruj. Jazvo sjeroma. 15 272 . st. a ti si gledo. čovjek kad zapne gvožđa ode kući. Golem je broj usmeno-proznih oblika u svetim knjigama. a on ništa drugo ne znajuć što će. dok on dođe. daj od devet mudrolija i načina. i dok jazvo dopade nevolje. Poslie nekoliko vremena. samo odmane glavom i smrmlja nešto u sebi. kad se obazre. Na značaj i ulogu usmene predaje. jedan meni i izbavi me od ovoga zla. Zahvaljujući usmenoj predaji u Indiji i danas živi sveto pleme Veda. poslije Krista) je mnogo usmenih predaja i legendi. do VI.” Prevari se lija. što se čini. kad vidi tetu. Do malo vremena. a lija struže uz brdo. da me svakako nije. Skupio N(ikola) Tordinac. od koga se lija izmakla dvaput i dok vidi šta se radi.onda. bježi. prije Krista).-I.

Temeljem dosadašnje relevantne literature i posebice terenskoistraživačkoga rada predaje ću klasificirati na: 1. filozofsko-religijske traktate i lirsku poeziju. bilo pismom!” (2 Sol 2. Eshatološke predaje. tematska. 4. legende su zasebna vrsta priča. mitološke predaje (byval’ščine. Demonske (demonološke) predaje. Usmena književnost kao umjetnost riječi. byličke).18 Ta klasifikacija ima svojih manjkavosti: 1. 616. braćo. Kr. 128.-483. po predaji. Povijesne predaje. u ime Gospodina. prisutne usmene priče. pr. 5. 615. Ta knjiga sadrži Budine govore. Demonološka bića su uvijek zla i razlikuju se od eshatoloških kao i od mitskih koja su uglavnom dobra i rijetko čine zlo. 15.-653. 17 Isto. Mladost. Novi zavjet. komentare. etiološke predaje (rasskazy). Tipitaka (tri košare) sveta je knjiga budizma koji je utemeljio Gautama Buddha (563. U Kur’anu (612. 4. 3. budite postojani i držite predaje kojima smo vas poučili bilo usmeno. Zagreb 1975.). iz groba ustajala kako bi ukazala na zločin počinjen na njima.”17 Usmena proza nalazi se i u Talmudu (usmenoj znanosti) sastavljenom na temelju židovskoga tumačenja Staroga zavjeta. 2. 6. Mitske (mitološke) predaje. Zagreb 2000. Mostar. dakle. 2. U poetici književnosti najčešće se prihvaća Proppova tematska podjela na pet vrsta: 1. ZIRAL. Eshatološke predaje ne mogu se svrstati u mitološke (mitske) predaje jer su se eshatološka bića. Etiološke predaje. Pričanja iz života.)16 Sveti Pavao nastavlja “Naređujemo vam.uzorno je Pavlovo učenje: “Prema tome. povijesne predaje. str. funkcionalna i druga. legende (religiozne) i 5. 2. Isusa Krista. 3. nedostaju eshatološke predaje. str. str.) su. pričanja iz života (skazi). braćo. 16 273 . također. nedostaju demonske predaje. Hrvatsko ekumensko biblijsko društvo. Žanrovi predaja Mjerila po kojima se predaje klasificiraju su motivska. 3. da se klonite svakoga brata koji neuredno živi i ne drži se predaje koju ste od nas primili. 18 Maja Bošković-Stulli.

Ilirsko i rimsko doba. epske pjesme i povijesne predaje mogu se klasificirati na: Agrafijsku epohu.-1990.). godine. (Tu je štanga dvojstruka). Prema povijesnome slijedu hrvatske povijesne pjesme.). I bila su dva mašeta i na jednom konjska ploča utisnuta. Period od konca 19. Razdoblje između dva Svjetska rata (Jugoslavija 1918. 4. Epoha od ujedinjenja Hrvatske do kraja vladavine narodnih vladara (925. 1. do 1914. Po nekim pričama bili su toliko veliki da nisu cijeli mogli leći u kuću te im je za vrijeme spavanja pola tijela bilo u kući a pola vani: A jesu. 5. 10.-1463. DREVNI GRCI Opće je narodno mišljenje da su na ovim prostorima najprije živjeli Grci i da su bili goleme veličine.). bili krupni ti ljudi. st. kad su Švabe štangle radili i tamo se zvala mašeta. Starohrvatsko doba. Epoha osmanske vladavine (1463. Ja sam tamo bio. Kad su oni te kamenice odvalili i onda otvorili taj grob. 6. Doba drevnih Grka. Period od osamostaljenja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine (1990. U mnogim je epskim pjesmama i predajama prisutna mitska tematika iz agrafijske i pretkršćanske etape.Legende ćemo promatrati kao zasebnu vrstu usmene priče. POVIJESNE PREDAJE U POVIJESNOM KONTEKSTU Epske su pjesme opjevale sudbonosne povijesne događaje i osobe. 3. 7. 8.). Epoha SFRJ (1945.-). I glava čoeka.-1990. a na drugom nije ništa. brte. 2. 274 .-1878. 9.

99. st. 5. g. Najveći su utjecaj na Ilire imali Kelti i Grci. prije Krista osnovali su kolonije na istočnoj Jadranskoj obali (Issa. Pharos). prije Krista) Iliri su nastanjivali područja iznad Makedonije i Tracije do Dunava. Kolapijani. godine prije Krista. pr. Dauni. Makedoncima i Rimljanima. Česti su ratovi uništili moćnu ilirsku državu 168. te vjerojatno Histri u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Enheleji. prije Krista. Šematizam hercegovačke franjevačke provincije. Vjerovali su u različite bogove. Prema rimskom povjesničaru Apijanu (2. drama i mikrostrukture. 20 Usp. st. Mezeji. 19 275 . u Albaniji. i Marko Dragić Zakopano zvono. str. Državu su stvorili i Taulanti i Dardanci. Dokleati u Crnoj Gori. a u 4. knj. koji su s Balkana doselili u Italiju. izdanje) i 1997. Labeati i dr. Smatra se da Ilirima pripadaju: Taulanti. također./7. prije Krista osnovali svoje kolonije na ilirskoj obali (Epidamnos). 1996. Mostar 1977. Kr. Brojne su grandiozne ilirske gradine do naših dana nijemi Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: proza. Autarijanci. Međusobno su ratovali. 164. Peligni. Nakon toga stvorena je moćna ilirska država koja se prostirala od srednjodalmatinskih otoka na sjeveru do Epira na jugu te Dardanije i Makedonije na istoku. st. Japodi. Ratovali i s Grcima. izdanje). Breuci. Enheleji su stvorili moćnu državu u južnoj Iliriji koja je na vrhuncu moći bila u 8. HKD Napredak.20 Od tada su Delmati bili skoro stalno u ratu protiv Rimljana sve do općega ustanka protiv Ilira (6. a ovde mu moreš lišnjak metnuti. str.). Delminij je spaljen 156. 103. Liburni. Mala nakladna kuća Sv. Govorili su sličnim jezicima. Jure Baška Voda (1. (2. Ilirska su plemena. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. Iliri su bili razjedinjeni. Najžešći otpor pružili su Delmati i Japodi. U prapovijesnoj i antičkoj epohi živjeli su na zapadnomu Balkanu. Japigi i dr. MH. – 9. Grci su u 8. Zbog zemljopisne udaljenosti i vanjskih utjecaja ilirska su plemena razvila različite kulture. st. di je jagodica. Taj je ustanak surovo ugušen. Delmati.19 (Gorica u Rami) Po pričanju žestoka je zima trajala sedam godina te su Grci izumrli ili napustili Bosnu i Hercegovinu. Ardidejci. Dardanci.g. Daorsi. ILIRSKO I RIMSKO DOBA Iliri su indoeuropski narod. Sarajevo 2005.samo jedan zub kraj nje ispo. priredio Marko Dragić. str.

Četiri ljeta ostao je u pustinji hraneći se biljkama i korijenjem. Pozvao ga je biskup carigradski Grgur koji je Jeronimu bio učitelj. primjerice: Aurelijan. nebo pokrivalo. Dioklecijan. Jeronima naučitelja crkve. Odatle ode u Treveru i našavši neke knjige Sv. Jerolim se odluči slijediti ih. 495. a on ga izliječi. Potom je prošao gore koje dijele latinsku zemlju od Panonije ili Banovine dođe na svoju djedovinu i ondje svoju sestru preporuči nekim ženama jer mu otac i majka bjehu umrli. Konstantin. Sve je nevjernike zbunio i hrabro protjerao. Papa Damaso naredio mu je da dođe k njemu te mu je dodijelio jednu parokinju i zato se Jerolim piše kardinalom. 21 276 .-496.-216. Kao mladić uputio se na školovanje u Rim te ubrzo svojim znanjem postade govornik da mišljaše da u njemu Ciceron uskrsnu. Kasnije prenesen u Rim i po njemu Bog mnoga čudesa učini. Jerolimu. Jeronim istepao. str. Jednom mu je lav došao te nogu u koju se trn zabio pokaza sv. Zagreb 1972. 22 Slavni Jeronim (oko 347. Vidjevši to mladić i čarobnjak (Negromant) i djevojka udruže se i zavjetuju Sv. kruna redovnikov i dika slovinskoga jezika. On posla đavola da djevojku osvoji ali se đavao kričeći vrati govoreći da ga je Sv. u: Zbornik proze XVI. Navodim prema: Bartul Kašić. Naklada Leksikon d.21 Sveti Jeronim je Ilirac iz Stridona. Jeronimu. Najviše je podataka o Ilircima navedeno prema: Hrvatski leksikon. a djevojka časna sestra (koludrica). priredio Jakša Ravlić.U to je vrijeme puna Sirija bila pokornika pustinjaka. 1. str. rukom ih svojom ispisa. zvjerinje i škorpioni bjehu njegova družba. Mnogi su mu vladari slali pisma da ih tumači. i bi pokopan pored Gospodinovih jasala. sv. U Rimu je ostao tri godine propovijedajući i pišući ondje. Mnogo je još napisao navlastito maternjim jezikom. vrati se i dođe u Aquileju. PRILIKA: Djevojka neka zavjetovala se Sv. rodi se u Stridonu. Pavla. – 422. Jerolim se odluči u svijet krenuti. Hilarija. vjere branitelj. Zemlja gola bila mu je postelja. Njih dvojica postadoše fratri. i XVII. Zato se kod Sv. Zora i Matica hrvatska. Četrdeset godina je ondje u pokori živio. PSHK. crkve naučitelj. Jeronima piše to zvjerinje. blizu rijeke Drave od poštenih roditelja. stoljeća. Jeronimu. rujna 422. urednik Antun Vujić. o.22 KRALJICA TEUTA U POVIJESNIM IZVORIMA Nedostatni su povijesni podatci o podrijetlu najljepše kraljice Teute. Zagreb 1996. o. Ilirskoga su podrijetla rimski carevi. Mjesto pohoditi gdje nauči židovsko pismo. Prob. U djevojku se zaljubio neki mladić ali ju nije mogao pridobiti te ode Negromantu da on djevojku smuti nekim čarolijama. Nakon četiri godine poželi Sv. 213. Ponovno ode u Jerusalem te pored jasala gdje se Isus rodio ozida jedan Kloštar i ondje nastavi činiti pokoru. A-K. gdje s Svetim Agariom ostade neko vrijeme. Umro je u osamdeset šestoj godini života 30. S Pavlinom i Bonoziom ode u Francu i u mjestu Concordie od Friula (odmori se) počinu neko vrijeme i odatle posla život prvog pustinjaka Sv. Sv.svjedoci ilirske materijalne kulture.). Život S. Uputi se prema Grčkoj i Siriji te uđe u Antiochiju. Bibliju je preveo iz židovskoga a Novi zavjet iz grčkoga.

Krista. Zagreb 1996. Po nekim suvremenim predajama u Boko-kotorskom zaljevu Agrona je otrovao njegov vojskovođa Demetrije Hvaranin koji mu je u znak dobrodošlice nakon izvršene pobjedonosne vojne akcije dao da ispije vrč s vinom u koje je usuo otrov. U Risnu je pravila brodove. urednik Antun Vujić. akadske.Teuta je stupila na prijestolje 231.o. prije Krista nakon smrti supruga Agrona. Kr. 01. ožujka 2005. smatrani božjim potomcima te im je bilo sve dopušteno. sv.15. Radoslav Katičić navodi da je Teuta bila Agronova kćerka. 17. Po povijesnim izvorima kraljica Teuta vladala je u ime svoga malodobnoga pastorka Pinesa.). 565. Zaljubio se. isprosio je i oženio. književnost i naobrazba ranoga hrvatskog srednjovjekovlja. Po drugim predajama Teuta je bila kćerka kralja Agrona kojom se on oženio jer su kraljevi kod Ilira kao i kod drugih civilizacija od sumerske. SAT RT CG. pr. Nakon pokušaja da zavlada Visom zaratila je s Grcima koji su u pomoć pozvali Rimljane 229. MH. – 228. ljepoticu Teutu. mjesto u današnjoj Crnoj Gori) i bila prisiljena plaćati ratnu odštetu i danak te ograničiti kretanje naoružanih brodova.25 PODRIJETLO KRALJICE TEUTE Po nekim predajama bila je kćerka ljekaruše iz Metkovića. str. pr. 24 23 277 .26 Po narodnom pripovijedanju ne zna se je li Teuta ime ili je kraljevsko ime kod Ilira. pr. ožujka 2005. 26 Radoslav Katičić. Litterarum studia.23 Rimljanima je pripao prostor do ušća Drima. 2. U to vrijeme moćna Ilirska država prostirala se od lijeve obale Neretve do Epira obuhvaćajući sve otoke osim Visa. Povukla se u Rhizon (Risan. Naklada Leksikon d. Zagreb 1998. a Hvarom i susjednim otocima zavladao je rimski vazal a Teutin nekadašnji vojskovođa Demetrije Hvaranin.o.15. Za vrijeme sajma ilirski ujedinitelj. staroegipatske i druge. L-Ž. g. 01. Poražena je u tomu ratu (229. 17. 42. 25 SAT RT CG.24 Umrla je na otoku u Jonskom moru. str. kralj Agron razbolio se na sajmu i došao toj ljekaruši vidjevši njezinu kćerku. Hrvatski leksikon.g. Kr.

Zatim je morski val za sva vremena sakrio nekadašnju ilirsku prijestolnicu. Sudjelovala je Teuta s Agronom u mnogim ratovima. Pripovijeda se i da je Posejdon nije htio kazniti zbog njezine iznimne ljepote. Kraljica ga je dočekala na pristaništu “u svoj svojoj ljepoti.27 *** Hrvati iz Crne Gore u svojim predajama zamjeraju Teuti jer je i ona bila u svečanoj povorci kada joj je muž otrovan. Umoran od dugoga putovanja i zadovoljan razvojem događaja Agron je ispio tečnost na iskap. Po predajama Teuta nije bila kažnjena jer nije znala da se pripremalo ubojstvo njezinoga supruga. Zemlja se otvorila. Stvorili su moćnu državu.AGRONIUM Ilirski grad Agronium nazvan je po kralju Agronu. a u njenu utrobu propao je tek izgrađeni Agronium.” Agron je postupio suprotno volji svemogućih. Po kotorskim predajama ilirski su bogovi preklinjali Agrona da ne oženi Teutu: “Lijepa jeste. (Kazivačica je Hrvatica. U gradu su izgrađeni cvjetni trgovi i arene. vodio sa sobom. Hrvati joj nisu Predaju je 2006. Agronu je stigla vijest da mu supruga Teuta živi raskalašenim životom. Prišla je kralju i u znak dobrodošlice ponudila mu pehar da ispije. Volio ju je. darivao poklonima i počastima. Zbog toga umorstva bog Posejdon je naredio da se iz grada sklone robovi i sirotinja. no je i zlokobnica koja će sigurno donijeti nesreću cijelom kraljevstvu.) Kazivačica ističe da je ova predaja po svome nastanku najstarija predaja koja govori o postanku Kotora. isticali su. Odlučio je vratiti se i osobno ustvrditi što je istina. u raskošnim kočijama”. Izgrađeno je i pristanište u kojem je “planirano da prvi privezani jedrenjak bude onaj koji će Agrona dovesti kada ovaj dođe na proslavu otvaranja grada”. 27 278 . Već u godinama ali vrele krvi. Grad je opasan bedemima. Napravio je nekoliko koraka i pao na tepih prostrt njemu u čast. Tako je jedan od uglednih Agronovih vojskovođa usmrtio kralja i preuzeo zapovjedništvo nad ilirskom flotom i vojskom. Počelo je strašno kažnjavanje. godine snimila Iva Brguljan u Kotoru od tamošnje nastavnice koja je želila ostati nepoznata. Potom je Agron sagradio prelijepi grad Agronium u kojem će stolovati njegova supruga. Bio je mrtav. Oženio je Teutu.

31 Svi drugi povijesni izvori navode da je kralj Agron umro 231. godine. Kr. Croatiae et Slavonije posvećeno je Ferdinandu IV. godine i pokopan kao kanonik. Njoj je pisao pisma koja su došla u ruke biskupu. str. a u njihovom su vlasništvu bila i imanja u varaždinskoj i zagrebačkoj županiji. a ona je preselila u Krško. paremiografija i običaji u kotorskom kraju.oprostili ni njezin kukavičluk jer “je bila jedna obična gubitnica koja je u Risan došla skloniti glavu a ne imati prestolnicu”. Rattkayevo djelo Memoria regum Regnorum Dalmatiae. svibnja 2006. autor koncepcije Krešimir Nemec. kandidat za zagrebačkog biskupa. 30 Juraj Rattkay (Velikotaborski) (Veliki Tabor. U prvoj počinje općim potopom. 28 279 .) iz velikaške je barunske obitelji mađarskog podrijetla kojoj je pripadao posjed Veliki Tabor. Kad mu nije pošlo za rukom postati zagrebačkim biskupom. 17. legende.). Rad je obranila 19. Ta mu je knjiga donijela dosta neprijatelja i stvorila zavist i pakost kod protivnika te je lišen kanoničkog čina. gdje ju je on i dalje posjećivao. i da ga je te godine naslijedila njegova žena Teuta. i braći Nikoli i Petru Zrinskom. tako da je izgubio sve časti i crkvene prihode (1664. Darko Novaković (Hrvatski latinizam). pa ide do rimskih bojeva s Teutom. Poslije je posrijedi bila neka druga žena. – Zagreb. (…) Navodim prema: Juraj Rattkay. godine prije Krista31 umro nakon nekoliko dana zbog pretjeranog slavlja i pijančevanja i kraljevstvo ostavio na upravljanje svojoj ženi Teuti. 1612. Školska knjiga Zagreb 2000. Povod za to bila je jedna žena s kojom je živio i od koje se morao odvojiti. Predaje iz kotorskoga kraja snimila je na diktafon studentica Fakulteta filozofskohumanističkih znanosti Sveučilišta u Mostaru Iva Brguljan i dala ih meni. Crnogorci i danas mnogo pripovijedaju o kraljici Teuti mistificirajući i glorificirajući je. 1. svršava knjigu zemljopisnim opisom Hrvatske i Slavonije svoga vremena. Iva je pod mojim mentorstvom napisala diplomski rad Suvremene povijesne i etiološke predaje. imao je problema s izabranim biskupom Petrom Petretićem. 29 SAT RT CG. Bio je isusovac. V(ladimir) R(ezar). pr. u: Leksikon hrvatskih pisaca.28 Međutim. ožujka 2005. Iva Brguljan zapisala 2005 god. Podijeljeno je u šest knjiga.29 AGRON I TEUTA U RATTKAYEVU SPOMENU NA KRALJEVE I BANOVE Juraj Rattkay30 piše da je kralj Agron nakon uspješno svršenog rata s Etolcima 221. 615. zagrebački kanonik. g. I dalje je ratovao protiv Turaka. Uz bana Ivana Draškovića te Petra Zrinskoga i Krstu Frankopana ratovao protiv Turaka te u Češkoj. od Tomislava Grgurevića. Saskoj i Türginiji protiv Šveda. tajnik biskupov. 1666. urednici: Dunja Fališevac (Starija hrvatska književnost). 45. Krešimir Nemec (Novija hrvatska književnost). Ipak je dobio novu župu u Novoj Vesi. što će opisati u Memoria regum. Bolestan od kostobolje umro je 1666.

stigli su Rimljani kako bi s njom razgovarali o nanesenim nepravdama. svojom galijom mladi i naočiti kapetan Horacije. sjekirom je poubijao sve dalmatinske prvake kako bi pružio zadovoljštinu Rimljanima zbog njihovih ubijenih poslanika. Vile su najčešća mitska bića. Hrvatske i Slavonije. u njima je element mitskoga izraženiji. u njegovom srcu pojavila se. Kad je to vidio Demetrije. To je naljutilo najmlađeg rimskog poslanika koji joj je rekao da je rimski običaj kažnjavati one koji čine nepravde i pomagati onima kojima se čine nepravde. Mladog pomorca zavoljela je ilirska kraljica Teuta koja je stolovala u Risnu. jedna druga oluja. a neki da su ubijena obojica s cijelom pratnjom. gdje je stolovala ilirska kraljica Teuta. Kada je ovdje došao.Zbog velike pobjede Teuta se ponašala oholo te je svojima dopustila da gusare na štetu Grka i Rimljana i plijene njihove lađe i flote. prevela Zrinka Blažević. Jednog dana dođe u Rizinium. godine prije Krista. Zagreb 2000. sasvim iznenadno.) Usmenom je komunikacijom do naših dana u kotorskom kraju u Crnoj Gori sačuvana predaja o vili koja je voljela rimskoga kapetana Horacija. Neki tvrde da je ubijen jedan poslanik. Uplovio je u Crnoduboku rijeku da bi se zaštitio od velikog nevremena koje je bjesnilo Adriaticom. Ali. 130. Tada je Teuta poslala poslanike Rimljanima i s njima sklopila mir obećavši im plaćati danak koji oni odrede te da će se povući iz Ilirika osim iz nekoliko mjesta. ova Juraj Rattkay. Spomen na kraljeve i banove Kraljevstava Dalmacije. Naslijedivši veliko blago svoga supruga Agrona. Rattkay piše da je Teuta umrla 179. ali je obećala da Iliri više ne će činiti nepravde i dodala da se nikome ne može priječiti da iz mora izvlači korist. Horacija je voljela i Teuta. Za vrijeme njihova govora Teuta je prkosila. ostao je mnogo duže.32 PROPAST RIZINIUMA Što su stariji usmeno-književni oblici. Kraljica je prezrela tu opomenu i poslala neke svoje da sjekirom ubiju rimskoga poslanika koji je izrekao opomenu. str. Hrvatski institut za povijest. koji se nakon Agronove smrti bojao kraljice jer su ga pred njom optuživali. (O vilama je riječ u poglavlju Mitske predaje. 32 280 . ovoga puta ljubavna. Iako je namjeravao isploviti čim se nevrijeme stiša. Dok je Teuta opsjedala Issu.131.

I danas ona obilazi ruševine potonulog grada i ne da nikome da tamo zađe plašeći se da ne uznemire njenog (Prčanj kod Kotora) dragog. imaš sina Parisa. njeno srce je jače zakucalo. koji ti je mlađi od ljubavnika. Narednog jutra sve je bilo mirno. Međutim. Na zaprepašćenje ljudi. 33 281 . Teuta je u više navrata pokušala ukloniti vilu s ljubavne scene.33 Vidi: Marko Dragić. Čim je vidjela kapetana Horacija. izmoliću bogove da ti grad prekrije more!” Teuta nije ozbiljno shvatila upozorenje. Čulo se i zapomaganje građana dok su kapetani jedrenjaka pokušavali da na brzinu isplove. dolje u zalivu nije bilo grada.Te noći nestao je i lijepi kapetan Horacije. ur. Zaljubila se na prvi pogled što joj se rijetko dešavalo. Jedne noći. Na Horacijevu nesreću u mladog pomorca se zaljubila i jedna vila koja je u Krivošijama imala dvorac od slonove kosti. Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet. jer je ova žena-ratnik uspješno odolijevala svim velikim opasnostima. jednom preletje preko zidina Riziniuma i preko bedema kraljičinog dvorca i uputi se u njenu ložnicu. više nikada nije vratila u svoje dvore na Krivošije. kako se ne stidiš. prestala je sudbonosna nepogoda. 2007. Tako je propao Rizinium. Ostao je u gradu koji se preselio pod more. Smatrala je da će lako izaći na kraj sa ljubomornom vilom. rođendana akademika Miroslava Šicela. pa i napadima rimskih legija i ostalih neprijatelja. Uskoro. 153171. iz vedrog neba. ovoga puta njene procjene bile su pogrešne. počeše sijevati munje. Vinko Brešić. Spustila se u morske dubine da traži mladog pomorca. Nije birala sredstva kako da dođe do muškarca koji bi joj se svidio. Bijesno je prekori: “Kraljice. poče tutnjati zemlja i otvarati se njena utroba. koja je izbliza pratila nestajanje grada. Od tada se vila Rizina. Ilirske teme u suvremenom narodnome pripovijedanju u: "Osmišljavanja" Zbornik u čast 80. koji je zapovijedao pristajanjem jedrenjaka u risansku luku. str. Gruvali su gromovi i zapomagali nesretni žitelji Riziniuma. koji su živjeli na okolnim brdima i odozgo posmatrali. sakriven u stoljetnoj šumi. Zagreb. Ostavi se Horacija! Ako to ne učiniš. Rizina je bila blagovremeno obavještavana od svoga prijatelja boga Nedaurusa. Kada su vili dojadile sve spletke razuzdane kraljice. FF-PRESS. Tog trenutka počelo je nadmetanje dvije suparnice: kraljice i vile za ljubav Horacija.žena izuzetne ljepote provodila je svoj život na način koji ne dolikuje kraljici. Međutim. Vili Rizini svidje se došljak na prvi pogled. Saznavši da ima konkurenciju.

ožujka 2005. Po tim je pričama kraljica Teuta sa stijene. kako ne bi pala u ruke Rimljanima koji su bili opkolili Rizinium. 45-. lovci u trku i lađe s razapetim jedrima. do jedne stijene iznad grada. Kad je nevrijeme prestalo Teute više nije bilo među Ilirima. Kraljice Teute više nije bilo. Rimljani su gledali kako oluja nosi ženu u bijelom. na padinama Orjena. Bio je to dan kada je prestala postojati moćna ilirska država.34 Crnogorci su u svojim pričama kraljici Teuti pripisali osobine svetice.36 Po nekim predajama Rimljani su u Risnu našli mrtvo tijelo kraljice Teute.” Zatim su počele sijevati munje i udarati gromovi. Nastala je potraga za dva blaga: za dragocjenostima i za tijelom kraljice Teute. Kad je opkoljena kraljica vidjela da joj spasa nema sazvala je svoje zapovjednike i rekla im: “Radije ću u smrt nego u ložnice komandanata rimskih legionara. suglasno njezinoj želji.. 17. str.262. Uliks. 36 Vidi o tomu više: Miraš Martinović. koja se danas zove Stijena kraljice Teute. Kotor.35 TEUTINO BLAGO Postoje i mnoge predaje vezane za Teutino blago koje govore kako je ono sakriveno iznad Morinja. Teuta se spustila na vrh stijene. na nadmorskoj visini od oko 5000 metara. na čijim stijenama i danas stoje crteži stari nekoliko milenija: jeleni. koje se strmo spuštaju u more. 282 . Sunovratila se niz liticu i nestala. uzletjela na nebo. u pećini Lipcima. Po narodnom vjerovanju Pines je blago sakrio i ostavio poruku ispisanu 34 35 Isto. Mitologija.” Vjetar je odnio. Rizinium je predat bez borbe. SAT RT CG. postoji stijena za koju se vjeruje da se s nje sunovratila ilirska kraljica Teuta. ali nisu našli njezinoga sina Pinesa niti pet galija s blagom. 2003.STIJENA KRALJICE TEUTE Iznad Risna. a Rimljani su začuli odjek kraljičine odluke: “Ja ću kako moram!” Vjetar je stao i nebo se razvedrilo. 1.

FF Mostar. Taj bujni izvor koji je doduše kratkoga vijeka od svega par dana.” Kako bogovi nisu zainteresirani za zemaljske blagodati. to su ti suze kraljice Teute. Mnogi su uzaludno pokušavali razriješiti taj rebus.39 Hrvati u Tivtu pripovijedaju da je taj grad dobio ime po Teuti. Nikolić. sv.38 O Teutinim suzama pripovijedaju i Crnogorci. 45. Za protekla dva milenija i dvije stotine godina još ga nitko nije riješio. 37. To ti ona plače za vojnicima poginulim protiv Rimljana. Teutino blago nalazi se na sigurnome mjestu. a pripadajuće mu polje nosi ime Vidovo Polje. 1935. Narod vjeruje da će blago nekada moćne kraljevine pripasti onomu koji razriješi “svojevrsni Pinesov rebus”.37 TEUTINE SUZE U Boko-kotorskom kraju mnogi toponimi i danas u svom nazivu imaju Teutino ime kao što je Teutina pećina. godine snimila Iva Brguljan u Kotoru od tamošnje nastavnice koja je želila ostati nepoznata. a nad njim stoljećima bdiju velike zmije otrovnice koje se nalaze na ulazu u veliku riznicu na kojoj su petora vrata. Ispod risanskih planina postoji sedam podzemnih jezera. 37 283 . rkp. MO. str. Niti jedna od rijeka nije još izbila na površinu a to će se desit jedino kada žena slične božanske ljepote bude stolovala u Risan. 10. čiji su ostatci i danas vidljivi. godine). rođ.“čudnim znacima”.) Kazivačica ističe da je ova predaja po svome nastanku najstarija predaja koja govori o postanku Kotora. sve do danas blago nije pronađeno. D. Kad je Agron umro. 2006. “Pines se želio osvetiti onima koji su žudjeli za blagom te je tako postavio težak zadatak da ga mogu razriješiti samo bogovi. 2006. ožujka 2005. godine zapisala u Prčnju kod Kotora po kazivanju Sonje Nikolić (djev. (Kazivačica je Hrvatica. sv. 1. Poznata narodna predaja spominje kraljicu Vidu od Stoca po kojoj dobi ime Vidoštak. 38 Iva Brguljan 2001. Predaju je 2006. bio je strašan potres i mnoge rijeke koje su tad tekle njegovim kraljevstvom postale su ponornice zauvijek. Vl. 17. 39 SAT RT CG. na Carine. 37. D.-11. vrelo koje se javlja samo dva puta godišnje. ILIRSKA KRALJICA VIDA U STOLAČKOJ TRADICIJI Ilirska kraljica Vida stolovala je na Daorsonu. odakle izvire Sopot. Rkp.

I šesti brat poginu. 284 . Po nekim drugim predajama postojala su još dva brata. Dolaskom osvajača crkva je srušena. CRKVA I BLAGO KRALJICE VIDE Po narodnoj predaji crkvu na Vlaci kod Rivina napravila je kraljica Vida koja je živjela na gradu iznad kanjona rijeke Radimlje. Vjeruje se da će jednoga dana proći tuda djevojka. zapet će nogom za žilu i to će biti znak da se na tom mjestu nalazi kazan sa zakopanim blagom. Sazidana od kamena. Demil. Grdijevci su dobili ime po Vidinom bratu Grdanu. Sva su braća poginuli kao svatovi. Naime. Za tu crkvu vezana je još jedna priča. župnik je uspio svo blago sakriti u veliki kazan i zakopati duboko u zemlju. u selu Rivine. Svitavko po kome dobi ime Svitava i Doman po kome ime dobiše Domanovići. Ručka svojim izgledom podsjeća na žilu. od Popova prema Planini (Morine). a mjesto gdje se to dogodilo dobi ime Demilov krst. a mjesto gdje je poginuo danas se zove Livorska prodo. Tu poginu četvrti brat što se zvao Radovan i po njemu Radimlja dobi ime. a grobovi su im pored puta. ali blago je sačuvano. Priča kaže kako na mjestu zakopanog kazana viri kazanska ručka. Na mjestu njihove pogibije podignuti su križevi. prije pogibelji stari pričaju. Svakog proljeća okupljala bi kraljica Vida narod ispred crkve i tu bi donosila važne odluke. Na Popratima se nalazi rijeka Radimlja. Šćepan Krst dobi ime po bratu Šćepi koji tu u svatovima poginu. Drugi brat. Crkvu na Rivinama ljudi su od milja prozvali Crkvica. Naime.BRAĆA KRALJICE VIDE Kraljica Vida imala je nekoliko braće. poginu također u nekim svatovima. Jasenko se zvao. a mjesto se prozva Jasena. kao i u cijeloj Hercegovini. izvana je izgledala skromno ali je njena unutrašnjost blistala od raskoši svakojakog blaga i dragocjenosti. Turci su dolaskom u Hercegovinu rušili sve pa i crkve. dolaskom Turaka srušene su mnoge vrednote za koje trenutno zna malo ljudi. Jedan od braće se zvao Livor.

Plemena su živjela zajedno i pritom obavljala različite zadatke. Danas te obitelji žive pod prezimenom Škarić. No nakon nekog vremena nastupilo je teško razdoblje ovčje kuge. Rkp. 40 285 . Škare i Strizirep bila su dakle domorodačka plemena ovih prostora. Drugi dio plemena ostao je na području Splita. južno od Splita) pa do otoka Čiova. Drugo pleme je postalo poznato pod imenom Strizirep i oni su rezali i podrezivali repove ovaca. FF Mostar 2006. Treće je pleme šišalo vunu s ovaca i bavilo se općenito s vunom i njihovo je ime bilo Škare. Vrela su nazvana po njoj. VATAVUK I STRIZIREP Iz drevnih su ilirskih vremena do naših dana obiteljskom tradicijom sačuvane predaje o nastanku prezimena Škare. Postali su poznati po ovčarstvu (mesu i vuni) i ubrzo su dobili imena ovisno o radovima koje je obavljalo neko pleme. 40 O POSTANKU PREZIMENA ŠKARE. Danas još postoji mjesto podno Gospića (ucrtano i na zemljovidu Predaje o kraljici Vidi zapisala je Danijela Bošković 2006. također s nepromjenjenim prezimenom Škare. Naša je i Vesna Škare Ožbolt. godine u Stocu po kazivanju više kazivača. Stada ovaca su umirala.TOPONIMI NAZVANI PO KRALJICI VIDI Kraljica Vida bila je vlasnik dva bunara na kojima su se njeni podanici skrbili vodom iz živih vrela. Treći dio plemena otišao je u Liku. Jedno pleme je prozvano Vatavuk čiji je zadatak bio tjerati vukove i ostale zvijeri od ovaca te ih čuvati na ispaši. Na tom prostoru i najviše na Čiovu nalazili su se pašnjaci gdje su ova tri plemena vodila svoje ovce na ispašu. Plemena Vatavuk. po kraljici Vidi nosila je ime i rijeka Bregava (Vidoštica) i Vidovo Polje. Vatavuk i Strizirep. a ova tri plemena su išla pretežito na istok. Područje na kojem su ta tri plemena živjela protezalo se od današnje Podstarne (mjesto danas. Vidoštak u Popratima i Vidoljub na Rivinama. Na području današnje Dalmacije obitavala su višebrojna ilirska i ostala domorodačka plemena. gdje su sagradili kuće i ostali pod prezimenom Škare. Dio plemena Škare povukao se živjeti u Biorine. Osim tih vrela. D. pokrstili su se i prezime im dobiva nastavak –ić. Tri veća plemena bavila su se uzgojem ovaca.

2007. no davno je bio najljepši. 42 Isto. naići ćete zasigurno na kamenu klesanu ploču koja je postavljena u spomen grčkih trgovaca pomoraca. a nalazi se podno samog Varoša. skoro pa ruševni. Sagradili su niz kamenih. našli su se ubrzo na obali. tamo gdje počinju nizovi starih sazidanih kuća.41 (Split) POSTANAK SPLITSKOGA VAROŠA U predaji o postanku splitskoga drevnog naselja Varoš prepleću se antički grčki i ilirski događaji. Da bi preživjeli od gladi i sklonili se. ur. i jedini…” Mnogo prije nego što je car Dioklecijan i kročio na splitsko tlo.”42 Vidi: Marko Dragić.Hrvatske) koje se zove Škare. rođendana akademika Miroslava Šicela. i tako tvorili prvo stanovništvo grada Splita i prve autentične Splićane.neki žive na području današnje Srbije i prezivaju se Škare. počeli su hvatati ribu i napravili su par koliba. (Split) “Ako prošetate starim Varošem. Vinko Brešić. počeli su se baviti ribolovom i živjeti i zarađivati od njega. Međutim. 153171. Četvrti dio plemena otišao je dublje u prostore današnje BiH. Pripadnici ovih plemena (i danas) uvijek imaju krvnu grupu 0. najstariju. Zagreb. danas dobro poznati Varoš. Danas je Varoš najstariji. a dio ovih istih prešao je na pravoslavnu ispovijest . današnje Jadransko more bila je veća trgovačka zona i poznata ruta grčkih trgovaca. i uvijek su prepoznatljive i specifične fizičke građe. Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet. prvi. S plemenima Vatavuk i Strizirep dogodila se slična sudbina. Ženili su se ženama iz prisutnih okolnih plemena. Peti dio došao je u Slavoniju i oni se zovu Škoro. No s vremenom nisu htjeli otići iz pitome zavale. današnji Split imao je svoje živo srce. nevrijeme je zahvatilo nekolicinu plovećih grčkih trgovačkih brodova i oni su doživjeli brodolom. 41 286 . do koje su plivali. Ilirske teme u suvremenom narodnome pripovijedanju u: "Osmišljavanja" Zbornik u čast 80. “Još prije nego je sagrađena Dioklecijanova palača. dio grada Splita. str. Naš je također i Miroslav Škoro. FF-PRESS. nižih i spojenih kuća. uvučenih u uzvisinu – da im more ne bi ponovno potopilo život. Oni koji su se uspjeli spasiti.

Pro arte papiri. ali Dioklecijan im je bio poglavar. Godine 285. dakle niža od augusta. Split 2005.5. a Maksimijana sinom Herkula davši mu ime Marko Aurelije Valerije Maksimijan Dioklecijan je potom imenovao i dva podcara i nasljednika: Flavija Valerija Konstancija Herkulova (zvanoga Klor “blijedi”) na Zapadu. Dioklecijanova zamisao o upravljanju carstvom srušena je građanskim ratovima nakon 305. veliki poraz cara koji je progonio kršćane. Nakon osam godina ratovanja i upravljanja carstvom shvatio je da je golemom Rimskom Carstvu potrebno više vladara te je ustanovio tetrarhiju po kojoj su četiri cara vladali podjednakim dijelovima carstva. Svaki je cezar oženio kćerku svoga augusta i tako su se stvorile vladajuće dinastije. Mater se pripala pa je malome od svog mlika napravila kolač i dala mu da ga ponese. proglašen je carem. 43 Jesus Pordo. Dioklecijan je ostao carem Istoka i vladarem čitavoga carstva. a uzroci su bili u pohlepi vladara i ambicijama da sami vladaju. Dioklecijan.43 DIOKLECIJANOVA KĆER U narodnoj je živoj tradiciji predaja o Dioklecijanovoj kćeri koja je bila naklonjena kršćanima i nije htjela dopustiti da joj otac ubije pet stotina kršćanske djece. a to je značilo da se više dite ne će vratiti. Svoga prijatelja Maksimijana proglasio je cezarom. a vlast su ostavili Galeriju i Konstanciju. prevela Linda Palameta. Oba su podcara imali naslov cezara. godine.Gaj Aurelije Valerije Dioklecijan Gaj Aurelije Valerije Dioklecijan bio je jedan od naosebujnijih vladara u povijesti Europe. a Gaja Galerija Valerija Maksimijana Jupiterova pod njegovim izravnim zapovjedništvom.-7. Car Zapadnoga carstva bio je Maksimijan kojemu je Dioklecijan dodijelio naslov augusta. str. Dioklecijan i Maksimijan povukli su se nakon dvadeset godina vladavine. Zbog toga ju je prokleo i ona otada dva puta godišnje u sablasnoj kočiji obilazi Solin i traži nekoga da joj pomogne i da je spasi. Podrijetlom je iz Dalmacije. pod Maksimijanom. Sebe je urbi et orbi proglasio sinom Jupitera. Mater i dite pozva car Dioklecijan. 287 . dakle podcarem i nasljednikom. Bio je obični vojnik te zapovjednik straže cara Numerijana.

Ilirske teme u suvremenom narodnome pripovijedanju u: "Osmišljavanja" Zbornik u čast 80. i ona nije tila dopustit svom ocu da pogubi svu tu dicu. Mali mu je reka da je od materinog mlika i tada je car reka da ga je dječak privarija jer da ga sad ne može ubit. a otac ju bješe obećao jednom kraljeviću. On je prije svoje smrti poželija samo da pojede kolač kojeg mu je mater pripremila. Ali ona nije htila poć ni za nj ni za nikoga. Car Dioklecijan je to čuo i naredio da se pobije pesto dice u Šelima (tu je bija amfiteatar). Otiša je iza kuće i prišaplja travi: “U cara Dioklecijana praseća glava. zmije su ga grizle. tako da još i danas ta kočija obilazi Solin u nadi da će biti spašena. To je čula Dioklecijanova kćerka koja je bila naklonjena kršćanima. Zato je otac stao proganjati. i pošto je car pojeo komadić. 45 Car Dioklecijan imao je jedinu kćer. rođendana akademika Miroslava Šicela. 153171. a to nije lako jer tada su ga napadali vrazi. Za nju su se mnogi jagmili. I još mu je reka da ako ne može izdržat da nikom ne kaže da prišaplje zemlji. FF-PRESS. svake godine izlazila iz tamnice jedanput na 288 . Legenda kaže da dvaput godišnje sablasna kočija obiđe Solin. vitrovi su ga nosali. žačudi se okusu i pita ga od čega je spravljen. To Dioklecijanova kćer traži nekog da joj pomogne i da je spasi. a dječak ga ponudi da proba. I on je sve to izdrža. Kad je kočija došla triba je uhvatit i nije je smija pustit do zore. koziji rozi i magareće uši!” Na tom mistu izrasla je zovina (trstika) i dica su od toga napravila svirala i ona su svirala ono šta je dječak bija reka. di je bilo puno vlage i vode. Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet. I kad je rekla car joj je tad uzvratija: “Đava te nosa!” I tad je doša vitar i odnija mu ćer skupa sa kočijom i ona se nikad više nije vratila. 2007. str. I jedan od mnogih koji su je pokušali spasit skoro je i uspija. pa je napokon baci u tamnicu u Splitu pokraj mora. ur. pripa se i zgrabija ih obima rukama. Zagreb. Vinko Brešić. stoljeća zapisao Josip Ceresatti i u Vjesniku 44 Vidi: Marko Dragić. dopušćenjem Božjim.I tako joj je sin otiša caru Dioklecijanu koji ga je onda posla da ga se pogubi. I pusti ga tako da se vrati doma materi. I dite je tako i napravilo. i taman prid zoru vidija je svoja crijeva kako ispadaju iz utrobe. I pustija je kočiju. Ipak bi ona. ali da nikom ne kaže ništa. Onda ga je car pita šta mu je to.44 (Kaštel Gomilica) Ta se predaja donekle razlikuje od Priče o Dioklecijanovoj kćeri45 koju je polovicom 19.

Najedanput nestane nje iz tamnice. stasita ko jela. pa zaustavi konje i karocu i nju poljubi. konji upropanj. Vrati se natrag da će kući u Srinjine. U nas u Srinjinam dolazi “ pod Baščom” gdi je bio Dioklecijanov ribnjak. a ona se tu igrala kad je bila malena i bacala ribicam mrvice od kruva i mesa. Vjerovalo se da je mogu zaustaviti i godinu i to sva u zlatu i sjaju u zlatnoj karoci sa vilovitim konjima. 289 . Vjerovalo se: tko bi tada mogao susresti nju i poljubiti je. Nju je sigurno moga zaustavit i poljubit pokojni don Nikola Mužinić. 345-346. To Dioklecijanu nije bilo drago.pa je odlučija pokušati sriću. U istoj zlatnoj karoci pojavljuje se svakih tisuću godina i to u Splitu i Solinu. Ona se prikazuje i sada svaki hiljadu godina isto u zlatnoj karoci. bio bi čestit za vavik. ka vila. str. da je se ne mogu dva oka nagledati od velike plemenitosti. u zlatnoj karoci sa vilovitim konjima. kad bi ona izišla iz tamnice. a još se nije bilo svanulo. 454. Kćerka je Božjom voljom iz tamnice izlazila jednom godišnje i to sva u zlatu i sjaju u zlatnoj karoci sa vilovitim konjima. u Mravinskom polju pod Kamen i u nas u Srinjinam “pod Baščom”. Ode zato u Split. a ona pobiže. gdi je kupina. SHK. godine objavio Fr(ano) Bulić. Pripovijedalo se da ona u Srinjinama traži jednu ženu koja je nju jako voljela i zato je bila proganjana od Dioklecijana. Sva u sjaju i zlatu kao zvizda Danica. taj bi zauvijek ostao sretan. naredio svojim slugam da s latom čine po gradu naokolo veliku grmljavinu. Ko bi tada moga nju susrist pa zaustavit konje i nju poljubit. problidi i onesvisti. Zagreb 1997. ali je nije naša. kad eto ti nje pod Kamen. pa bi zato. Caru je sve to dodijalo i odlučio je smaknuti kćer. ali ona ošine konje. ufati konje za uzde. da da. MH. u Mravinskom polju pod Kamen i u Srinjinam “pod Baščom”. pa je odluči smaknuti. Napokon to je više bilo dodijalo Dioklecijanu. To nije odgovaralo Dioklecijanu pa je naredio slugama da po gradu čine veliku grmljavinu i tako zastraše sve kako se ne bi približavali njegovoj kćeri. a leti. neka bi se pripao svaki oni koji bi pokušao nju zaustavit i poljubit.Ona još ni danas nije umrla. lipa ka ružica. Skoči on prida nju. i to u Splitu i Solinu.ovo mi je kaziva moj pokojni otac . brate. on se pripade. Pripovidali su stari ljudi da ona traži u Mravinskom polju jednu ženu koja ju je puno ljubila i bila je zato progonjena od Dioklecijana. Po toj predaji ona ni danas nije umrla. ostao bi čestit za vavik.arheološkoga društva 1919. Ko nju i sada vidi. pa šta Bog da. Ne bi ga bili konji satrli. 46 Isto.46 Po toj predaji car Dioklecijan utamničio je u Splitu blizu mora svoju jedinicu kćerku jer je odbila ispuniti očevu želju i udati se za jednoga kraljevića. priredila Maja Bošković Stulli. Kad je on to bio odlučio. ali se nije na nju namirio. Ona je bila ošinula konje samo da njega kuša. (Srinjine kraj Splita) Navodim prema: Usmene pripovijetke i predaje. Vidi se da mu nije bilo dano da je poljubi pa da bude čestit za vavik. str. najedanput nestane nje iz tamnice. jer je ona puno dobra. Predaju je kazao Mato Čović. Bijaše se našao jedan naš Srinjanin od srca .

svi oni koji su sudjelovali u tim ekspedicijama nisu se vratili živi. ploče koje se okreću i tako gutaju sve koji se usude tuda Isto. *** Motiv praseće glave i tajne koja se ne može sakriti nalazi se i u priči o kralju Norunu48 i kralju Trajanu. Kolač mu se dopao te je upitao vojnika od čega je tako sladak. 15. Nedavno su otkrili da jedan od njih poveziva Solin. g. rođ. Usmene pripovijetke i predaje. Kad je taj vojnik obrijao cara. Hrvatska usmenoknjiževna čitanka. 2006. Car mu je dopustio i zamolio ga da i on uzme kolača. priredila Maja Bošković Stulli. 48 47 290 . u Koprnom). Tridesetih godina 19. g. 454. sv. Školska knjiga. 1925. zamolio ga je da pojede kolač. Vojnik je od štapića napravio sviru koja je svirala: “U cara Kliktijana kozja brada i praseća glava. Cara su vojnici po redu išli brijati. car je uzviknuo: “Ta mi smo braća kad od iste matere uživamo mliko”. FF Split. 49 Ivana Hrga zapisala svibnja 2006.47 U Priči o Dioklecijanu i njegovoj kćeri biblijski je motiv ptice koja samo jednom u tisuću godina dotakne zemlju. 45. stoljeća do Drugog svjetskog rata vršena su ispitivanja tih tajnih podruma i katakombi. Sinj i Split. Rkp.”49 DIOKLECIJANOVI PODRUMI U Splitu i okolici u usmenoj su komunikaciji i predaje o Dioklecijanovim podrumima. U Kistanju (Dalmatinska zagora) pripovijeda se o caru Kliktijanu koji je imao kozju bradu i praseću glavu. Govori se da su te katakombe i podrumi puni zamki – koplja koja probadaju. Kad mu je vojnik rekao da je od majčinoga mlijeka. 336-337. i tim tunelima i podrumima služili su se vojnici i sam car. Vidi: Stipe Botica. Rajčić. str. ali se od njega nijedan nije vraćao. SHK. str. Jednom je vojniku majka svojim mlijekom ukuvala kolač. godine. 194. Car mu je dao štapić i pustio ga. Kazala joj je Božica Hrga (djev. I svi istraživači. str.poljubiti samo dobri ljudi kakav je u to vrijeme bio župnik don Nikola Mužinić (umro 1856. MH.). u Koprnom (Dalmatinska zagora). Zagreb 1997. Zagreb 1995. str. sve do palače.

Eno ji doli. 2005. 50 291 .prolazit. Tuden su Rimljani boj bojevali i zato se i zovu Bojčuše. FF Split. str. 2007. Jedan dil gre do kneževog dvora. Od tada više nije poznato da je neko iša istraživat te podrume i katakombe. ispod Benediktinskog samostana do Zborne crikve Marijina Uznesenja. također. pljačkali i uznemiravali grčko-rimska naselja i trgovce na obalama. a kazao joj je Jure Kaurloto. Delmati su. zapisala je Petra Jakovčević. str. Rkp. FF-PRESS. Vinko Brešić. g. 6. S Vidi: Marko Dragić.50 (Kaštel Gomilica) PODZEMNI PROLAZI Razne su vlasti na području Hrvatske gradile tajne podzemne prolaze koji su služili za komunikaciju i za bijeg u slučaju potrebe. g. Jedna je ekspedicija pošla sa arijom kako bi se mogli čut sa drugim članovima na površini. toponim Bojčuše. rođendana akademika Miroslava Šicela.51 (Kaštel Gomilica) BOJČUŠE Duvno je dugo bilo središte otpora protiv Rimljana. Rimljani su zauzeli i spalili Delminium 156. a drugi do Župnog dvora. svi nestanu u bezdan. sredina tih podzemnih prolaza je na pijaci. odakle se putevi dile prema Župnom dvoru i Dominikanskom samostanu. ali i oni su se u jednom trenu prestali javljat. Uspomenu na žestoki duvanjsko-rimski boj čuvaju: povijest. sv. 51 Na Pagu 2005. Ilirske teme u suvremenom narodnome pripovijedanju u: "Osmišljavanja" Zbornik u čast 80. Zagreb. odman spram gradine. Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet. ti prolazi greju od kule Skrivanat. 52. kosti koje su se ondje izoravale i živa predaja: U nas u Letki imaju njive i zovu se Bojčuše. Takvi prolazi postoje i na Pagu: Po jednoj priči. ur. prema palači Matasović i Zbornoj crikvi Marija Uznesenja i dalje prema kuli Skrivanat. 153171. Po drugoj priči. prije Krista.

Nastavila je slijediti svete mučenike idući u Sirmij. u Letki 2003. str. 1933. Krševan). Stažija. Solun i ponovno u Sirmij gdje je 25. Rkp. uz baziliku svetoga Dimitrija. zb. Stajka. d. žito je uvik slabije. 2. Pokopana je u vlastitoj bazilici. Staza. Kao i danas. D. stoljeću njezine relikvije su prenesene u Carigrad. di je njijov. 53 Predaju je zapisala Tatjana Čuić po kazivanju Dragice Ćurić rođene 1931. godine dobio je te Marko Radoš. Od gradine priko njiva Mukišnica do Lužina ima konjski put. 2004. Nasta.52 (Letka kod Tomislavgrada) RIMSKI PUT Mnogobrojni ostatci Rimskih puteva i priče o njima i danas svjedoče moć toga carstva. Stoja. godine. Stana. godine spaljena na lomači. Usužnjenu ju je tješio sveti Krizogon (hrv. Tragovi tih rimskih cesta mogu se vidjeti i u polju i po okolnim brdima. Put je bijo sve od gradine pa amo. to su sve stine ko kaldrmane bile priko polja i vidile se vazda dok 53 nisu potopoli polje. godine kazao Danijeli Ančić. 30. Bila je srijemska mučenica (djevica) ili udovica patricija Publija koji ju je radi njezine želje za djevičanstvom zatvorio u kućnu tamnicu. (Korita kod Tomislavgrada) *** SVETA ANASTAZIJA (STOŠIJA) Sveta Anastazija u narodu je poznata kao Stošija. Vl. U 5. rkp. god. Zadarski biskup. 52 292 . kažu rimski. sv. Staža. Duvno je se i u rimsko doba nalazilo na raskrižju cesta. rođ. sveti Donat oko 804. prosinca 304. rimski put bijo. Svake godine oruć stine izvaljujem. u Koritim. Nakon Publijeve smrti pratila je Krševana u Akvileju i ondje prisustvovala njegovoj mučeničkoj smrti. FF Mostar 2003.onu stranu.

pomislivši da je vrač. Zagreb 1990. priredio Anđelko Badurina. stoljeću. str. str. Otkrili su ga kraljevi lovci te su ga. Pučani su potrčali prema obali da vide čudo. 57 Leksikon ikonografije. 55 Isto. Božjom pomoću zacijelile su mu rane te je hodao po vodi propovijedajući mnoštvu. FF Split. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva i Uvod u ikonologiju Radovana Ivančevića. 4. jer je prema legendi spasio dijete koje se gušilo progutavši riblju kost. 57 PRENOŠENJE MOĆI SVETOGA DUJMA Solinski biskup i mučenik sveti Dujam živio je u 3. čuvari su dali znak za uzbunu. sv.relikvije i pohranio ih u crkvi svetoga Petra koja se od tada naziva Sveta Stošija. g. zarobili. str. Sjale su poput zlata. 2006. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva i Uvod u ikonologiju Radovana Ivančevića. Kazala joj je Ivana Radovani. Po zanimanju je bio liječnikom. Kad je doveden pred Licinija.112-113. Opazivši ih. 161. 1979. 46/06. Nadaren božanskim nadahnućem povukao se u pećinu i ondje živio među divljim životinjama koje ga nisu napadale. Zaštitnikom je divljih životinja. on je naredio da ga raskidaju željeznim grebenima i bace ga u jezero. Neki su se barkom odveslali i izvadili vlasi iz mora. Sveca čije su vlasi bile nazvali su Vlaho i uzeli ga da im bude parac (zaštitnik).54 SVETI VLAHO (BLAŽ). 54 293 . str. 56 Anđela Gilić zapisala je 2006. stoljeću. te mu ranjene i bolesne dolazile. ZAŠTITNIK DUBROVNIKA Sveti Blaž bio je biskupom Sebaste u Armeniji u 3.). Zavjetuje mu se za ozdravljenje grla. Kršćanska sadašnjost. Prema toj predaji podrijetlom Leksikon ikonografije. Rkp. Kršćanska sadašnjost. prof.56 Kao zaštitnik Dubrovnika u ruci drži model grada. Splitska predaja ga stavlja u prvo stoljeće. 55 O svetome Vlahu Hrvati i danas pripovijedaju: Jednom davno su pred grad Dubrovnik doplutale vlasi svetoga Vlaha. 211. već su ga mirno susretale i mazile se uz njega. priredio Anđelko Badurina. Znali su da su to svetačke vlasi pa su ih odnijeli u Crkvu. godine u Splitu. povijesti i diplomirani etnolog (rođ. Na koncu mu je odrubljena glava. Zagreb 1990.

Svetom Dujmu je odrubljena glava. Stjepan Štrodl-Srijemac. Prije njega ubijeno je četrdeset pet mučenika. Kad je zvijezda stala na tom mjestu. 59 58 294 . koji ponosno pristupiše i htjedoše ga podići. Oni su otad' vjerovali u taj kamen. preobratio se na kršćanstvo i krstio u Antiohiji. jer djeca nisu grješna. I zaista čim se djeca prihvatiše. i ljekovita. Apolinar u Ravennu. a oni se napiše i pođoše dalje. po tom' je ona i dobila ime. a o tome se pripovijedalo: Kad se svijet. da se svetac ne da od grješnih ljudi nositi. str. Ondje je osnovao crkvenu zajednicu i mnoge obratio na kršćanstvo radi čega je podnio mučeničku smrt. Neko napokon smisli. Sarajevo. Narod mišljaše . str. sagradiše Spljećani kapelicu. Napredovali su jer sve što im je trebalo kralj bi poželi i zazivaj uz pomoć Isto. od nje se otkinuo jedan dio koji je sjao a njeg' je uzeo kralj tog plemena. 1901. da se odmore. Đački izlet u Bosnu. vjerovali da će im bit' dobro sve dok njega imaju. sakupio da ga prenose. Bio je učenik svetoga Petra. No pošto je velika vrućina bila.58 Ivan Ravenjanin je u 7.. pomoliše se svecu i u taj čas izbi iz zemlje lijepa hladna voda. pa povjeriše taj časni posao svećenicima. ali ni maći s mjesta. stali bi i oni.59 ILIRI OSNOVALI VAREŠ I VISOKO Prema kazivanjima naših starih djedova i pradjedova prostor Vareša prije nije bio nastanjen a 'vamo na drugoj strani je postojalo jedno pleme Ilira koje je u bijegu pred kugom i raznim nedaćama krenulo u potragu za boljim mjestom. a kad tamo ni oni ne mogoše. gdje je voda izbila. kad bi zvijezda stala. da izaberu nevinu djecu da ona pokušaju nositi. koja je. vele. 452-453. Na tom mjestu. koja i danas stoji. podigoše i ponesoše sveca. kojega je s Pankracijem i Apolinarom pratio u Rim.. VIII. a pod njom je izvor bistre i hladne vode. Tako su oni išli za jednom zvijezdom. a i drugi pratioci. Dalmaciju i Hercegovinu za jedanaest dana. i putovali su samo noću. nisu putovali danju. izabraše nekoliko ljudi.je iz Sirije. pa pred Spljetom. 211. tad' su se odmarali i dok je išla zvijezda toliko su i oni putovali. Pankracije je krenuo na Siciliju. sjedoše kraj ceste. ali pošto ih žeđ žestoko morila. To se baš desilo na području naše planine Zvijezde. ožednješe djeca. Školski vjesnik. a Dujam u Salonu. stoljeću prenio moći Svetoga Dujma iz Solina u Split.

gdje s Svetim Agariom ostade neko vrijeme. Sv. mogla se obrađivati. 2007. Potom je prošao gore koje dijele latinsku zemlju od Panonije ili Banovine dođe na svoju djedovinu i ondje svoju sestru preporuči nekim ženama jer mu otac i majka bjehu umrli. rodi se u Stridonu. 60 Katarina Pejčinović zapisala je u Varešu kolovoza 2007. nisu ga mogli naći pa ga je odnio sa sobom pod zemlju i došlo je do nji'ove propasti a legenda kaže da je tada nastala nekakva kletva. U to je vrijeme puna Sirija bila pokornika pustinjaka. nebo pokrivalo.tog kamena koji je svijetlio. Zemlja gola bila mu je postelja. 60 SVETI JERONIM Slavni Jeronim (oko 347. FF Mostar. Jerolim se odluči slijediti ih. Pavla. pusti jak vjetar koji istrgnu od kralja taj kamen te on pade u podnožje planine. Uputi se prema Grčkoj i Siriji te uđe u Antiochiju. Tu je zemlja bila plodna. jer se Huri krio s kamenom od kralja i da bi bio sigurniji zavi on Zvijezdu u snijeg. g. godine od Liljane Grgić (domaćica. Nije se moglo sijat' više jer je bila velika studen pa su oni morali pobjeć' i selit se jer nisu imali više šta jest'. Hilarija. Jerolim se odluči u svijet krenuti. Četiri ljeta ostao je u pustinji hraneći se biljkama i korijenjem. Al' zbog zavisti i ljubomore mitsko biće Huri koje je živjelo pod zemljom. – 422. D. rođena 1953 god. Kako su silazili s Zvijezde tako su nastanjivali Vareš i Visoko. Odatle ode u Treveru i našavši neke knjige Sv. Kralj naravno naredi da se kamen nađe ali pošto Huri pusti gustu maglu u podnožje Zvijezde. zvao se Zvjezdan-grad.). A ustvari su oni imali i jednu zlatnu jabuku koju su stavili na vrh kule pa im je ona služila k'o putokaz jer je davala odsjaj od sunca po danu i od mjeseca u noći. rukom ih svojom ispisa.) Rkp. blizu rijeke Drave od poštenih roditelja. S Pavlinom i Bonoziom ode u Francu i u mjestu Concordie od Friula (odmori se) počinu neko vrijeme i odatle posla život prvog pustinjaka Sv. Kao mladić uputio se na školovanje u Rim te ubrzo svojim znanjem postade govornik da mišljaše da u njemu Ciceron uskrsnu. ljudi su mogli od svoga rada tu živjeti pa su tu napravili i grad. vrati se i dođe u Aquileju. crkve naučitelj. kruna redovnikov i dika slovinskoga jezika. Kralj je otiš'o u Visoko a neki su se samo spustili u Vareš 'dje su isto tražili tog Hurija i kopali zemlju i tako otkrili golema rudna bogatstva. zvjerinje i škorpioni bjehu njegova družba. vjere branitelj. 295 .

Došli su u Moravsku kojom upravljahu Slaveni. Ivan Gundulić. Mavro Orbini u svom djelu piše i o braći Čehu i Lehu. LEHU I MEHU Mavro Orbini (Dubrovnik. Pozvao ga je biskup carigradski Grgur koji je Jeronimu bio učitelj.) objavio je 1601. Filip Grabovac. Kasnije bi prenesen u Rim i po njemu Bog mnoga čudesa učini. st. Čehu se ondje svidjelo. Andrija Kačić Miošić i drugi. To je djelo napisano na temelju Ljetopisa popa Dukljanina. Papa Damaso naredio mu je da dođe k njemu te mu je dodijelio jednu parokinju i zato se Jerolim piše kardinalom. godine Kraljevstvo Slavena. Zato se kod Sv. ondje zatekne više ovaca i goveda nego ljudi. a Meha ne spominje. – Dubrovnik. Mnogo je još napisao navlastito maternjim jezikom. Ponovno ode u Jerusalem te pored jasala gdje se Isus rodio ozida jedan Kloštar i ondje nastavi činiti pokoru. također slavenskog roda. Kada je Čeh stigao u Bohemiju. Četrdeset godina je ondje u pokori živio. st. Hrvati bjehu vješti gradnji i 296 . a on ga izliječi. povijesnih izvora i usmenih predaja. Bibliju je preveo iz židovskoga. To je djelo bitno utjecalo na početke srpske i bugarske historiografije. 1611. Mjesto pohoditi gdje nauči židovsko pismo. rujna 422. je prevedeno i na ruski jezik. Zbog toga ga optužiše i htjedoše ga osuditi te on pobjegne zajedno s bratom Lehom i mnogobrojnom rodbinom. PRIČA O ČEHU. Umro je u osamdeset šestoj godini života 30. Moravci im kazaše da je Bohemija prazna i da je u njoj tek šačica Vandala. mlijeko i sir. Jeronima piše to zvjerinje. U 18. Jeronimu. Vrati se u polje svojima i reče im da ondje sagrade kuće i počnu obrađivati zemlju. i bi pokopan pored Gospodinovih jasala. Čeh Hrvat nehotice ili hotimice ubije jednog od svojih čovjeka velikoga ugleda.Nakon četiri godine poželi Sv. a Novi zavjet iz grčkoga. Jednom mu je lav došao te nogu u koju se trn zabio pokaza Sv. vjerojatno pol. Orbinija su koristili Pavao Ritter Vitezović. slugama i drugim ljudima. Ljudi su bili zapušteni dugih kosa mahom pastiri. Junije Palmotić. Sve je nevjernike zbunio i hrabro protjerao. Ljudi su vidjeli da su Čeh i njegovi ljudi iste narodnosti te se pozdraviše i izgrliše dajući Čehu poklone: meso. U Rimu je ostao tri godine propovijedajući i pišući ondje. te se popeo na planinu i ondje ubi žrtve i prinese bogovima. XVI. prijateljima. Mnogi su mu vladari slali pisma da ih tumači.

Pokoravao se on rimskom caru i njegovom namjesniku u Hrvatskoj. Leh i Meh zazidali su sestru u toranj koji se i danas zove Vilin toranj. odluče braća poći na sjever.ratarstvu. 9. Njihova se sestra zagledala u rimskog namjesnika te mu. 61 297 . bijaše češkog roda. Leha i Meha. Dražen Kovačević je na temelju starijih zapisa (ili priča koje je slušao) kao pripovjedač 1993. Česi se pokazaše hrabrim ljudima i vrsnim strijelcima. kazna im je bila gubitak djevičanstva. Bili su ratoborni. Kad to ne bi učinile. te kći po imenu Vilina. Kraljevstvo Slavena. Krenuše braća preko triju rijeka. Golden marketing Zagreb. Leh Lešku (Poljsku) a Meh Mešku (Rusiju). priredio i napisao uvodnu studiju Franjo Šanjek. Braća su pobjegla na sjever i tako je Čeh osnovao Češku. a Meh Rusiju. ispriča što braća snuju. Starije su žene ranjavale neprijatelje a djevojke ih gađahu lukom i strijelom. Papa Pio II. str. Doznavši sestrinu izdaju. U dubokoj starosti umre knez i ostavi za sobom tri sina: Čeha. 110. živjelo nekad davno svo plemstvo slavensko. str. Narodne novine Zagreb 1999. odlučili su zbaciti rimski jaram. Leh napušta brata i osniva Lešku (Poljsku). Leh osnuje Poljsku. Zagreb 1993. Sinovi uz Krapinu sagrade još dva grada – Psari i Šabac i vladaše njima.) zabilježio je predaju o braći Čehu. Legende i predaje Hrvata. 1872. Lehu i Mehu: U zemlji Hrvatskoj kako kažu stari kroničari. Valaska sedam godina vladaše Češkom nakon što je poubijala 7 protivnika. Doskora dozlogrdilo braći rimsko godpodarstvo pa odluče rimski jaram zbaciti. Lehu i Mehu koji su stolovali u Krapini. Njihova sestra Vilina bila je zaljubljena u rimskoga namjesnika i izdala mu je braću. Čeh. 1809. Kada im je otac umro. Knezom im bijaše Hrvat stolujući u starom gradu Krapini. prevela Snježana Husić. put sjevera: Čeh utemelji Češku. bojeći se za nj. 62 Dražen Kovačević. 61 Ljudevit Gaj (Krapina. Uvidjevši da se ne će moći obraniti od rimskog cara.-114. Dalmatinci su pristizali u Bohemiju. godine objelodanio dvije stotine hrvatskih predaja i legenda među kojima je i ova o Čehu. braća je uzidaju živu u toranj krapinskog grada kojeg i danas nazivaju Vilinim tornjem. – Zagreb.62 Mavro Orbini.

Kožočeš. Šuici. (U isto su se vrijeme Englezi nastanili u Engleskoj. Hrvat i dvi sestre: Tuga i Buga. Tu u jezeru ima neka Đuro Basler. Brezi. fra Ignacije Gavran). Arheološki spomenici kršćanstva u Bosni i Hercegovini do XV. koja je od mora do Dunava dosegla. Turci se odvojiše od oblasti rimskih cesara. stoljeća. između ostalog. mi ovde. Ljetopis. 63 298 . I od njih Dalmacija. Sarajevo 1991. Klobej.) Hrvati su došli iza Babinih gora iza Karpata. ovdi se nastaniše. Blagaju na Sani. 67. Duvnu. Vrhbosanska visoka teološka škola. Porfirogenet u svomu djelu De administrando imperio (O upravljanju carstvom) prvi naveo povijesne predaje o dolasku Hrvata u današnje krajeve koje su predvodili petorica braće i dvije sestre. u: Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne. Lepnici.Radnja predaje dogodila se u vrijeme Ilira i Rimljana. u Prisoju. bila je gospodarica. neka Buga i po njoj je nazvano Buško jezero i narod. Marindvoru u Sarajevu. str. Ričici kod Kaknja.). Vrlo rano su primili kršćanstvo o čemu. do 630.63 Već je kazano da je Konstantin VII. 64 Nikola Lašvanin. Muklo. Dojdoše iz priko Babinih gora Hervati najprvo u Dalmaciju i ove sadanje hrvatske i slovinske strane. hrvatsko ime prija. Bužani. i zove se do današnjega dneva. g. Sarajevo 1981. IRO “Veselin Masleša”.64 Kraljica Buga U Dučiću. Prid ovim bijaše pet bratje: Kluka. Poljaci i Česi ilirskoga podrijetla. Majdanu kod Mrkonjić Grada. – Upade u turske ruke Peršija. *** U vrijeme romantizma bilo je rasprostranjeno vjerovanje da su Rusi. s mlogim bojem istiravši Abare. radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089. (priredio dr. STAROHRVATSKO DOBA Hrvati su današnje krajeve nastanili od 610. svjedoče bazilike u Zenici. str. Komjenovcima (Jabuci) kod Ustikoline na Drini i drugdje. a ne kako je navedeno u predaji.-1989. Doboju kod Kaknja. 3. Srđu.

Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. Ona je tu sagradila svoje dvore. priredio Marko Dragić. svi su za njon plakali i nisu je Poljičani ni dan danas zaboravili. Buško jezero i prezime Bužana. Ona i danas zna. Sarajevo 1892. Ivan Zovko je koncem 19. To se gorje zove Karpati. najstariji zva se Hrvat. A kad je Tuga umrla. Sarajevo 2005. najprije da je rimska. U Policin se nije smilo govorit ružno. Veliki je to bijo grad i tu je bilo groblje. HKD Napredak. u biloj haljini i duge Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: proza. Jedan od braće. Bilo je dvanaest plemena. sićam se da sam 65 jednom vidila kad su te mrtve iskapali. za misečine. str. Svi su radili. a oko njena dvora plemići su sagradili palače. I Tuga je dobila lip kraj. 455. a sestre su bile Tuga i Buga. 65 299 . I tako je nasta gradić koji su zvali Tugini dvori. 66 GZM. Ona je svake večeri i jutra uveseljavala ljude svojom pismom. Kad je sušna godina dobro se vidi. BiH. Govorilo se da je biloj vili druga. str. Bila je Tuga pobožna i dobra i činila svima lipega. To je bila njihova nova domovina koju podilili među sobon.66 Kraljica Tuga Daleko. MH. stoljeća zapisao da je prezime Bužana uvijek u ženskom rodu. knj. drama i mikrostrukture. Tuga je bila divojka duge zlatne kose i crnih očiju. pa su pod vodstvom petero braće i dvi sestre krenili na dalek put. ravnicu podno Mosora – Poljica. 100.gradina. daleko odakle pušu ladni vitrovi i snig vije. a danas se zovu Tugari. ni svađat ili štogod jedno drugom uzet. di su u davna vrimena stolovali naši pradidovi. Svi su živili u jubavi. Onda im je bilo lakše putovati kroz šume i nizine. trudili se i punu su kuću svega imali. nalaze se visoke gore. Hrvat je ka najstariji brat bija snažan i jak i duž puta je branija svoj narod od zviri i neprijatelja. ali sad se ne vidi. 5. (Korita kod Tomislavgrada) Uspomenu na gospodaricu Bugu čuvaju etiološke predaje i toponimi Bužana grad. Naši su pradidovi čuli kako je toplo u krajevima blizu sinjih vali. dok nisu napokon ugledali more. (Po narodnom kazivanju priopćio Ivan Zovko).

Skender-begu. 68 Studentici Filozofskoga fakulteta u Splitu. 2006. ča je Bračanima savršeno odgovaralo zbog položaja sunca. Siciliju. 4. Iz sjeverne Afrike su prodrli i osvojili: Maltu. Sardiniju i Kalabriju. FF Split. u Selcima na Braču kazala Doris Bošković (rođ.67 U livanjskom kraju i danas pripovijedao da je planina Tušnica nazvana po kraljici Tugi koja je ondje dolazila u posjete svojoj sestri Bugi.-1463. Sarajevo 2005. 31. na pamet je pala izvrsna ideja. pobrali su duge šibe od jasena i primazali ih lojem.. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. Ni bilo puno Bračana za obranit misto. Janku Sibinjaninu. pa su utekli. Dijani Mišetić.68 (Selca na Braču) EPOHA OD UJEDNINJENJA HRVATSKE DO KRAJA VLADAVINE NARODNIH VLADARA (925. knjiga 5. g. ali onima ča su bili. Po zanimanju učiteljica. str. drama i mikrostrukture. jerbo su one na samom vrhu Brača. 69 Vidi o tome: Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: proza. i: Marko 300 . U narodnom je pamćenju Bračana i danas predaja: Ne znam kako su Saraceni došli do Brača. Kako je ti loj bliska na suncu. a mista u sredini otoka su nastala puno pri onih uz more.-172. 39. sv. 27. Saracenima se pričinilo da vide ogromnu vojsku. Borba je bila u cik zore.). sv. srpnja 1965. te se učvrstili u Ulcinju. hercegu Stipanu Vukčiću Kosači. Logično je da su to bile baš Pražnice. HKD Napredak. živi i radi u Selcima na otoku Braču. FF Split. puno veću od njihove. ali postoji legenda o njihovome napadu na Pražnice. str. godine u Sumpetru (Jesenicama) kazao je Jure Klarić.plave kose proći priko ruševina svoga dvora u Tugarima bdijući nad Pojičanima i Pojicama. Korziku. priredio Marko Dragić. Marku Kraljeviću. u Splitu. Rkp. 97. 67 Mirni Trgo 2006. SARACENI U PRAŽNICAN Saraceni je bizantski i latinski naziv kojim su u ranom rednjovjekovlju nazivani sredozemni arapski islamizirani narodi. 2004. Da se spase. Rkp. MH.) U usmenoj su komunikaciji do naših dana sačuvane povijesne predaje69 i pjesme o: kralju Tomislavu.

hrabar i vrlo poduzetan. Duvnjaci vjeruju da Tomislavgrad baštini ime po kralju Tomislavu. Od Kozigrada do Zvonigrada (hrvatske povijesne predaje iz Bosne i Hercegovine) Mala nakladna kuća Sv. str. oslobodio je Posavsku Hrvatsku među Dravom i Savom. znači da je krunjen godine 877. dao je izraditi kameni sarkofag i oltar i crkvu je posvetio svetoj Stošiji. Kršćanska sadašnjost. Ako je kralj Budimir kraljevao 40 godina i preminuo 917. prvi hrvatski kralj okrunjen je na Duvanjskom polju. Tomislavgrad – Zagreb. Benenato je htio Stošijine relikvije ponijeti u Mletke. Duvno kroz stoljeća. Ponijeo je sa sobom moći svete Stošije i kuda god se kretao mnoštvo naroda je ozdravljalo. godine koja se spominje u Kronici. 493. 301 .-93. Ondje je otkrio posmrtne ostatke svete Stošije. str.. st.SVETI DONAT Donat je. 71 Robert Jolić. Tada je Donat upriličio svečani prijenos Stošijinih kostiju u biskupsku crkvu svetoga Petra. Jure i Ziral. Podrijetlom je bio iz ugledne zadarske obitelji. 209. ali se pojavila silna oluja. stoljeću. Baška Voda-Mostar-Zagreb 2001. za vrijeme kralja Karla Velikoga na Zapadu i Nicefora na Istoku. sin Mutimirov kojega je naslijedio oko 910. U narodu je najraširenije i najprihvaćenije mišljenje Kukuljevićevo i Klaićevo. Tomislav je otkazao poslušnost Grcima i Hrvatsku učinio samostalnom. 70 Leksikon ikonografije. Zauzeo je nakon toga Bosnu i Hum. i da se okrunjeni kralj zvao Budimir.71 Tomislav je. Neki drugi povjesnici drže da se krunidba zbila krajem 9. priredio Anđelko Badurina. 57.70 KRALJ TOMISLAV Prema izvješću u Hrvatskoj kronici. Dok se bugarski car Simeon borio s Grcima. Naša ognjišta. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva i Uvod u ikonologiju Radovana Ivančevića. ili otprilike tada. 2002. Kad je proglašen knezom. Htijući spriječiti sukobe između carstava krenuo je s mletačkim duždem Benenatom u Carigrad. Grgur Dragić. bio zadarski biskup (9. Dominik Mandić drži da se taj događaj zbio godine 753. najvjerojatnije u blizini planine Liba. str. g.). prema kojem se na Duvanjskom polju za kralja okrunio Tomislav godine 925. Zagreb 1990. vjerojatno. gdje su nekoć i Delmati imali svoj glavni grad. Bio je jak.

Tomislav. U toj se crkvi. str. To je sveto misto i ne smi se dirat u grebove. str. drama i mikrostrukture. Ne zna se kada i gdje je umro kralj Tomislav niti gdje počiva. 101. bio je krunisan u Kongori pod čvorovim rastom.72 CRKVA U KOJOJ SE VJENČAO KRALJ TOMISLAV Legenda kaže da je na Gradini poviš Petrovića bila crkva koja se zvala Ružica. u susret trećem tisućljeću. vinča kralj Tomislav. g.73 (Stepen kod Tomislavgrada) CRKVA U KOJOJ SE POSVETIO KRALJ TOMISLAV U Mesijovini se nalazi Gradina i tu je bila crkva Sv. Tu su nađeni neki grebovi i kaže se ako se kopa po strani od Duvna da odma počme nevrime. i 925. najprvo je Tomislav okrunjen. Zagreb 1998. ukopan je Tomislav na Jabuci njivi (na Čondraku) i pored Tomislava ukopana su još tri poglavita rvacka kralja. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga.Ninski ga je zlatnom krunom ovjenčao na Duvanjskom polju između 920. 72 302 . Stari su naši pripovidali da je naroda bilo za vrime krunisanja Tomislava tri i po milijuna i od Stržnja do Sovićki vrata ispod kapka mogo si proć da čovik pokiso ne bi. priredio Marko Dragić. I danas se to misto zove Crkvina. kada je u stara vrimena vlado Rvackom. 74 Isto. ustanovio je 15 točaka kojima se moralo srediti stanje u državi. 60 000 konjanika te 80 velikih i više malih brodova. KRUNIDBA KRALJA TOMISLAVA Kraljo Tomislavo. A njegova žena je bila rodom iz Zauma. 5. a i danas se zna gdje je bila crkva u kojoj se Tomislav krunio. Ilije i kazivali su da je se tu kralj Tomislav doša posvetit poslje krunisanja. HKD Napredak. Sarajevo 2005. MH. str. Potukao je vojsku bugarskoga cara Simeona dočekavši ga sa 100 000 pješaka. knj. kazivali su brte stari. Najprvo je na cilom svitu od svih svitskih vladara onoga staroga vakta. 101. g. 71. Prvi hrvatski kralj. Narodni sabor i krunisanje kralja na Duvanjskom polju u: Zbornik. Na Splitskom saboru oko 925. Kako stari ljudi pamte i pripovidaju.74 (Stepen kod Tomislavgrada) Vjekoslav Klaić. 73 Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: proza.

Za njegova kraljevanja hrvatski narod je živio u blagostanju. Riješio je spor između Zadrana i kralja Kolomana. Provodio je pokornički život. između Drniša i Muća. Prema trećoj legendi Ivan je za vrijeme oluje putovao u Šibenik doživješi brodolom kod rta Planke. st.75 DMITAR ZVONIMIR Dmitar Zvonimir kraljevao je od 1075-1089. 1846. Međutim.). blagošću i pomirljivošću. Papinski legat Gebizon okrunio ga je kraljevskom krunom u bazilici Svetoga Petra u Solinu. priredio Anđelko Badurina. a Ivan je naredio da se ono malo preostaloga grožđa stavi u tijesak iz kojega je potekla golema količina mošta. Druga legenda kazuje kako je jednom tuča uništila vinograde. stoljeća. Ime kralja Zvonimira zabilježeno je na Baščanskoj ploči. st. ističući se miroljubivošću. Kršćanska sadašnjost. str. Za vrijeme kralja Krešimira IV. Prvi put se spominje kao ban u slavonskom dukatu šezdesetih godina 11.SVETI IVAN TROGIRSKI Sveti Ivan Trogirski podrijetlom je iz plemićke rimske obitelji Orsini (11. Arheolog i povjesničar Frane Bulić (Vranjic kraj Splita. Ivan je hodao po valovima i po njegovom je zagovoru spašeni su mornari i teret. 303 . Poslije Ivanove smrti Mlečani su htjeli njegovu ruku prenijeti u Mletke. U XIV. Pripadao je dinastiji Svetoslavića. U nerazjašnjenim okolnostima naslijedio je kralja Petra Krešimira IV. Papa ga je poslao u Trogir i u tom je mjestu izabran za biskupa.) zabilježio je u rujnu 1886. 1869. godine. Zagreb 1990. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva i Uvod u ikonologiju Radovana Ivančevića. 1934. – Zagreb. predaju o umorstvu kralja Zvonimira i poslao je povjesničaru Ferdi Šišiću (Vinkovci. godine kod Rotne gomile. O njemu postoji više legendi: Po jednoj od njih biskupu Ivanu je za vrijeme mise s neba sletjela golubica na glavu kao znak Duha svetoga i njegova mirotvorstva. 284. zapisana je predaja o silovitom umorstvu najboljega hrvatskog kralja Dmitra Zvonimira. – 75 Leksikon ikonografije. uoči godišnjice njegove smrti ruka je zrakom došla i spustila se na svečev grob.

Zagreb 1997. o. Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara. Povijest Hrvata. Naklada Leksikon d. (Takvih je zločina bilo i kod drugih naroda. Po nekim izvorima ta je kletva trebala trajati devet stotina godina do 1989. na lokalitetu Pet crkava. knjiga prva.Zagreb. nego vazda tuju jaziku podložni bili. L –Ž. II. Zagreb 1990. ožujka 44. 1849. glavni urednik Antun Vujić. 78 Hrvatski leksikon. 1940. sredinom 1089. a od puste krvi prolivene nedaleko ove gomile pocrvenila je zemlja i zato se zove Crljenica. što se. svezak. 587. Na Kosovu polju kninskom zavadio se neki kralj s vojskom te se pognali.78 76 77 Ferdo Šišić. a vojska ga stigla gdje je sada Rotna gomila. 144. Po drugoj verziji Zvomirova je kletva glasila: Dabogda nad vama tisuću godina vladao tuđi jezik. Tu ga je izmrcvarila i ubila.) ZVONIMIROVA KLETVA Prema predaji zadnje su Zvonimirove riječi upućene Hrvatima: nigdar ne imali gospodina od svoga jazika. 1928. Vjekoslav Klaić. Zagreb 1974. MH. 724.77 Talijanaši su to umorstvo zlorabili tvrdeći da Hrvati nisu u stanju vladati sobom jer su ubili najboljega kralja zaboravljajući pri tom da su Brut i Kasije 6. Kralj se zvao Rotando. Vojska se potom pobila između sebe i izmrcvarila. godine.). Prema predaji umoren je od svojih podanika na Saboru u Kninu. o. i svaki je vojnik na mrtvo tijelo bacio po kamen. str. dakle i ostvarilo. Kralj već ranjen bježao sa Kosova polja. str.76 Istinitost te predaje negira povjesničar Vjekoslav Klaić (Garčin kraj Slavonskog Broda. g. str. – Zagreb. prije Krista noževima izboli najboljega imperatora i prijatelja Cezara. godine. 304 .).

kralju Crvene Hrvatske. – Zaostrog. mudar i svet. st.-1016. potom Zetom.) u Razgovoru ugodnomu naroda slovinskoga (1756. 1713. Fra Andrija Kačić Miošić (Brist kraj Makarske. te Crnom Gorom. 1760. st.Crkva svetoga Jure u Poljicima VLADIMIR Sveti Ivan Vladimir. Za njegove vladavine u Dalmaciju prodre bugarski car Samuilo (oko 938. Katolički biskup iz Bara. 1704. Bog usliša njegovu molitvu. na zapadnoj obali Skadarskoga jezera.) u Životu i mučeništvu Sv. hrvatskoga kralja (1705.). Vladimira.) Stolovao je u Krajini kod crkve Prečiste Krajinske..).? – 1014.) navodi proznu i versificiranu legendu o kralju Vladimiru: Vladimir bijaše lijep.) zabilježio legendu o Vladimiru (oko 978. – Dubrovnik. Tu legendu navode Mavro Orbini (Dubrovnik. bio je dukljanskim knezom. 1759.) i Pavao Ritter Vitezović (Senj. Vladimir se s vojskom povuče na planinu Oblik na kojoj su zmije otrovnice ubijale ljude i životinje. – Beč. mučenik. Vladimiru bude žao vojske te se uputi Samuilu koji pak pogazi obećanje 305 . kojega je Samuilo obećao nagraditi. (Duklja se u vrijeme popa Dukljanina zvala Crvenom Hrvatskom. Želeći sačuvati vojsku. Vladimir se molitvom obrati Bogu da ga oslobodi od zmija. Kad Vladimir to ne prihvati. 1652. počne nagovarati Vladimira da ode k Samuilu.) u Kraljevstvu Slavena (1601. u svomu je Ljetopisu (XII. Samuilo uvidi da se ne može domaći Vladimira te ga počne mamiti da dođe do njega i da mu ne će naškoditi. sredina XVI. pop Dukljanin.). 1611. jedan njegov župan.

Kad to vidje Vladimir. skromnost. da će ga Gospodin izbaviti iz zatočeništva i da će mu mučeništvo osigurati kraljevstvo nebesko. Vidjevši to. Kad su k Vladimiru došli biskupi i pustinjak. Vladimir sretno stigne u Preslav Vladislavu koji je bio za objedom. Vladislav misli kako njegovo kraljevstvo ne će biti mirno dok je Radomirov svak (zet) Vladimir živ te ga počne mamiti sebi. Car Bazilije Radomirovu bratiću obeća dati veliku nagradu ako ubije Radomira i tako osveti smrt svoga oca i strica koje je dao ubiti Samuilo. 79 306 . zagrne ga kraljevskom odorom i dade mu za ženu Kosaru i povrati mu kraljevstvo kojemu pridoda Drač. zatraži od oca dopuštenje da zatočenicima opere noge. ali zatraži da mu Radomir pošalje drveni križ i da nad križem prisegne da mu ne će učiniti nikakvo zlo. pobjegoše. Samuilo nastavi harati Dalmacijom i pohara je sve do Zadra. Samuilo oslobodi Vladimira. zašto me izdaste? Što vas je nagnalo da prisegnete nad križem Gospodnjim. Kraljevstvo Slavena. Zagreb 1999. oni koje je Vladislav poslao da ubiju Vladimira vidješe da je uz njega mnoštvo vojske s krilima i kopljem u ruci. naljuti se i naredi da mu odrube glavu.” Rekavši to iziđe iz crkve i preda se svom krvniku. Vladislav je dočeka sa svim počastima. Kosara (oko 978. da mi nećete nanijeti nikakva zla?” Biskupi su stajali pognute glave. Vidjevši ljepotu. ali ga ne uspije ubiti. Samuilo umre i naslijedi ga Radomir koji zauze sve grčke zemlje do Konstantinopola. Vidjevši da Vladimir nije ubijen. Vladislav u lovu ubije Radomira. (priredio Franjo Šanjek). Biskupi mu tijelo pokopaše u crkvi. Kosara ne dopusti Vladimiru da ide Vladislavu te ona ode vidjeti kakve su mu namjere. Naime. 288289. okrene se biskupima i reče: “O časni ljudi. Vladislav posla svoje ljude sa zlatnim križem kunući se da mu ne će naškoditi. a na grobu njegovu mnogi bolesni ozdraviše.79 Pred crkvom mu je 22. str. što ga donijeste sa sobom.?). godine javno odrubljena glava. U tamnici se Vladimiru ukaže anđeo i navijesti mu da će biti oslobođen. Poljubi križ rekavši: “Prečasni ovaj križ nek’ mi zajedno s vama bude svjedokom u ovaj dan Gospodnji da ću umrijeti nevin. svibnja 1016. Vladimir ishodi pričest prije nego mu odrube glavu. Vladislav ostane zgranut i dopusti Kosari da muža danonoćno oplaMavro Orbini.te ga utamniči u Prespu kod Ohrida. milinu riječi i razboritost Vladimirovu. Bijahu to anđeli. Vladimir povjeruje. Oni koji su poslani da ubiju Vladimira. kći kralja Samuila. . Vladimir sa šačicom svojih ljudi krene Vladislavu koji mu je putem bio postavio zasjede. vidjevši anđele Božje. Kosara zamoli oca da oslobodi Vladimira iz tamnice.

albigenzi. Najtajnovitije i najzamršenije mjesto u bosanskohercegovačkoj povijesti je krivovjerje. vrlo rano primili kršćanstvo. U trenutku pada Bosne i Hercegovine pod Osmanlije u njoj je bilo 80. patareni (krstjani bosanske crkve) i manihejci. Godine 1227. boni homines. katari. Vladislav se poplaši. stoljeću u toj zemlji se širi krivovjerstvo.80 Ivo Andrić. Razvoj duhovnog života u Bosni pod uticajem turske vladavine (doktorska disertacija).kuje i da ga pokopa gdje god hoće./1232. Vladislav zauze Vladimirovo kraljevstvo. Beograd 1997. Na dan njegova blagdana mnoštvo hodočasnika hodočasti njegovom grobu. Dok je jedne noći objedovao za stolom. 80 307 . papa šalje misionare dominikance kako bi krivovjerce preobratili na katoličanstvo. Do 1404. Hrvati su. Ona ga prenese u Krajinu i pokopa ga u crkvi Svete Marije. str. U X. Njegovo tijelo je i dandanas neraspadnuto i iz njega isparava blag miris. no anđeo ga udari i on ostane mrtav. 21. kada su se u toj zemlji nastanili mnogi pavličani i masalijanci. a u rukama drži onaj križ koji mu bješe poslao bugarski car. Pod otomanskom vladavinom događaju se mnogobrojni prelasci na islam i malobrojni prelasci na kršćanstvo. godine šalje franjevce kako bi nastavili misionarski rad. stoljeću za vrijeme vladavine cara Nikole. koje je bizantijska vlast protjerala iz Male Azije i kolonizirala u okolicu Plovdiva. KRIVOVJERSTVO Oduvijek su prelasci na drugu vjeru bili sudbonosni za Bosnu i Hercegovinu. Čini se vjerojatnim da su u Bosni i Hercegovini živjeli bogumili. nastanivši tu zemlju. Papa 1291.000 – 90.). pojavi se pred njim čovjek nalik Vladimiru i s mačem u ruci.000 krivovjeraca.000 krivovjeraca. Nazvano je prema utemeljitelju popu Bogumilu. BOGUMILI Bogumilstvo je nastalo u Bugarskoj u X. Vjerojatno je bogumilstvo bilo karika u lancu pokreta koji su se u XII. stane dozivati vojsku. tiseranci itd. godine na katoličanstvo se preobratilo 500. Kosara se u toj crkvi zaredi. stoljeću razvili do sjeverne Italije i južne Francuske (patareni.

str. 28. 19. Vjerovali su da je Lucifer uzletio na nebo i pobunio anđele. Ivan Krstitelj je smatran prokletim. Nisu vjerovali u uskrsnuće. zbog snage Nemanjića. također.Bogumilstvo se. Zabranjivali su davanje milostinje smatrajući kako nije nikakva zasluga ako se daje milostinja. Petra. Osuđeni su svi oci iz Staroga zavjeta. također. Bogumili su se u Bosni voljeli nazivati bosanskom crkvom. stoljeća (Franjo Šanjek. Govorili su da se svatko tko griješi mora ponovno krstiti. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. krizmu. koji je stvorio sve što je tjelesno i vidljivo. Odbacivali su.81 Prema tim spisima bogumili su vjerovali u dva božanstva. str. kipove i križeve. a drugo je manje božanstvo Lucifer. jaja ili slično. Za sebe su tvrdili da su Kristova crkva i potomci apostola te da u svojoj sredini imaju Kristova namjesnika i nasljednika sv.-26. svetu tajnu braka.-31. Govorili su kako se ne treba zaklinjati ni u istinu ni u neistinu. osim Psalama. Osuđivali su duhovnjačko sudstvo i kazne tjelesne i duhovne ne dopuštajući da se tko kazni. str. koji je stvorio sve što je duhovno i nevidljivo. svetu pričest. 211. pa su svi sišli na zemlju. Odbacili su Stari zavjet. nije moglo ukorijeniti u Srbiji pa je zahvatilo Bosnu i Hercegovinu i u njoj se razvilo.).-299. O vjeri kršćana bosanske crkve sačuvana je legenda o postanku svijeta iz 14. Ubijanje životinja smatrali su smrtnim grijehom. Također su sačuvane legende: Kako je satana stvorio ovaj svijet (druga polovica 12.. patrijarsi i proroci kao i svi drugi koji su postojali prije Krista. gdje ih je Lucifer zatvorio u ljudska tijela. str. sir. 296. str. Osuđivali su i proklinjali sve one koji su jeli meso. 201. te bi tako u jednom ili više tijela okajali grijehe i vraćali se na nebo. te po njihovu učenju nije stradao.82 Bogumili su. Burna povijesna događanja u Bosni i Hercegovini uništila su bogumilske knjige pa se njihov život može jedino rekonstruirati na temelju protivničkih spisa. stoljeća). ubije ili progoni. Jedno je veće božanstvo Isus Krist. Zagreb 1996. Prezirali su Mojsijev zakon kao i Rimsku crkvu. Krist je imao nestvarno tijelo u obliku zraka. svetu tajnu ispovijedi i posljednje pomazanje. Isto.. umro i uskrsnuo. svete slike. Sve su grijehe smatrali smrtnim grijesima i smatrali kako nijedan od tih grijeha ne će biti oprošten. Učili su kako nema čistilišta.) 82 81 308 . osuđivali materijalnu crkvu. Antologija starih bosnaskih tekstova. Odbacivali su krštenje vodom i tvrdili da djeca prije zrelosti ne mogu steći blaženstvo. Blažena Djevica Marija je bila anđeo.-202. Sarajevo 1997. Blagodat i istina i Početje svijeta (Mak Dizdar.

Crkve su bile jednostavne kuće. Živjeli su bez sakramenata. dj.84 Orbini piše da je papa Klement VI skupinu Male braće “ljudi sveta života”. 414. godine poslao u Bosnu kako bi oni iskorijenili tu “krivovjernu kugu. nav. nedaleko od Nikopolja. Bosanska Narodna (Patarenska) crkva. zvona i svete vode. 1349. Napredak. str. stigli su u Bosnu. voditi ratove itd. u javnoj ispovijedi. Ćiro Truhelka to negira tvrdeći da su u Bosni i Hercegovini živjeli patareni (krstjani bosanske crkve) i da su stećci njihovi nadgrobni spomenici. posteći petkom i štujući svetu nedjelju kao i sve ostale kršćanske blagdane.”85 Usp. Bogosluženje se sastojalo u molenju Očenaša i čitanju Svetog pisma. Jedino su javnom ispovijedi morali priznati svoje grijehe i morali su makar pred smrt prijeći u redove savršenih. koji su se smjeli ženiti. u: Povijest Bosne i Hercegovine. kada su. Sarajevo 1942.. Ne mogavši naći utočišta. stjecati bogatstvo. Na čelu bosanske crkve nalazio se djed (senior. njemu je bilo potčinjeno dvanaest strojnika među kojima su bili: redari. electi) koji su se strogo pridržavali svih propisa svoje vjere.-1991. učitelji.-1998. Tako pišu Rački. Petru. prema sv. 83 309 . bez prinošenja žrtve i bez svećenstva. vidjevši da ih kršćani napadaju i odvode u zarobljeništvo kao da su Turci. 413.. 84 Mavro Orbini. 767-793. Andrić i drugi. Nazivali su se patarenima. primanju novih vjernika i posvećivanju strojnika. U drugoj skupini je bila većina običnih vjernika (credentes).Vjernici su bili podijeljeni u dvije skupine. gdje su se neki od njih zadržali. a drugi su nastavili put i nastanili se na obalama Dunava. među njima i fra Pelegrina i fra Ivana iz kraljevine Aragona. magistri. anzianus). slika. str. Manju skupinu su činili savršeni (perfecti. str.83 PATARENI (KRŠĆANI BOSANSKE CRKVE) Orbini piše da “krivovjerje bosanskih patarena (kako piše Pietro Livio iz Verone) potječe od Rimljanina Paterna koji je sa svojim sljedbenicima bio protjeran iz Rima i čitave Italije. 85 Isto. jesti kako žele. križeva. a nazivali su se kršćanima. U svojoj su vjeri ustrajali do posljednjeg rata između cara Transilvanaca i Turaka. odlučili istinski prigrliti kršćansko bogoštovlje. Ćiro Truhelka. kipova. bez ukrasa. Nisu pristupali krštenju i zazirali su od križa.

ispod Kalavure prema Mečetu. prebivajući s redovnicima (krivovjercima). 415. Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: proza. u Bosnu dolaze misionari dominikanskoga reda. Njihov bi svećenik. HKD Napredak. između Mujinovca i Ploča. a puk bi mu odgovorio: ‘Blagoslovi ga’. MH. str. Orbini piše: “Ovi posljednji (kako izvješćuju Voloterano i Sabellico) nastanjivali su samostane smještene u dolinama i drugim udaljenim mjestima. N. Taj put iđe od Blazina. priredio Marko Dragić. ulazeći u crkvu. A ima još jedan put koji iđe kroz Crkvinu. a puk odgovorio: ‘Prelomite ga’. nailazi kraj 87 Stepenjskog greblja. Krivovjerci manihejci su potrajali do 1520. da bi zatim dodao: ‘Prelomit ću ga’. godine. knj. 5. str. Bogumilstvo je najzamršenije i najtajnovitije područje bh. Gotovo u isto vrijeme kada je albanićanski biskup Belesmemca uspostavio u Bosni bogumilsku crkvenu organizaciju s djedom Rastudijem na čelu. okrenuo prema puku i uglas izgovorio: ‘Blagoslovit ću ga’.”86 BOGUMILSKI PUT Ispod Kalavure se nalazi Bogumilski put koji su pravili Bogumili. Pfeiffer. povijesti te se u novije vrijeme zlorabi. Matinu gradu do Crvenički parnica. Opata samostana su zvali djed. Sarajevo 2005. 87 86 310 . uzeo kruh u ruku. stavlja njihov dolazak u 1226. iza vrtla. a priora strojnik. 129. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga.MANIHEJCI U Bosni su pored bogumila i patarena bili i krivovjerci manihejci. drama i mikrostrukture./32.-416. zatim bi tim kruhom pričestio puk u crkvi. Povijesni dokaz tome imamo u pismu pape Isto. kako bi žene koje su ozdravile od kakve bolesti običavale na zavjet otići služiti na određeno vrijeme. (Stepen kod Tomislavgrada) MISIONARI Veliki broj starokršćanskih bazilika i starokršćanskih crkava u Bosni i Hercegovini dokaz je da je kršćanstvo na ovim prostorima bili vrlo rano prisutno i da su Hrvati u ovim krajevima vrlo rano primili kršćanstvo. pisac kritičke povijesti početaka ugarskih dominikanaca.

godine u Svetu zemlju kako bi ondje bio misionar.89 To je obnovio papa Bonifacije VIII. upravio “braći bosanskim propovjednicima”. Dalmaciju.88 Na molbu mačvansko-bosanskoga vojvode Stjepana Dragutina. godine službeno je povjerio dvojici franjevaca hrvatske provincije dužnost istražitelja krivovjerja i pobijanje bogumilskih zabluda u Bosni. 203.91 Od tada do danas narod pripovijeda o svojim ujacima (fratrima). 213. a u njemu su se našli najbolji propovjednici iz europskih zemalja. 214. te od Jadranskoga mora do Drine na istoku i Drave na sjeveru. – 1408.( Papa je 1342. Istru i Slavoniju. Rašku. Zato je povelik broj mjesta koja su po fratrima dobila imena: Pratrovac.). gdje se povezao s još dvojicom braće . Bogumilska crkva bosanskih krstjana. Godine 1339. str. S dvadeset pet godina postao je franjevcem. Iz Bosne je fra Nikola zajedno s Deodatom otišao je 1387. Pratarska cesta. Njih su se četvorica zanosili idejom 88 Dominik Mandić.-183. koje je 10. Godine 1402. a s trideset godina došao je za misionara u Bosnu. povjerio franjevcima skrb za Svetu zemlju. od Novoga u Boki Kotorskoj do Omiša na Cetini. str. papa Nikola IV. str. osnovan je bosanski vikarijat. Sabrana djela 4. proširivši djelokrug franjevačkih istražitelja na Srbiju.) javio je papi Bonifaciju IX. ožujka 1291. 91 Isto.90 Franjevci su tada imali u svojemu vikarijatu više od 40 samostana s 500 članova. da su franjevci do te godine obratili ili pokrstili u Bosni oko 500. 90 Isto.fra Petrom iz Narbone i fra Stjepanom iz Turellija. i od 1378. 2.) Postojala su dva samostana u Jeruzalemu: jedan kod Isusova groba i drugi na brdu Sionu.000 bogumila. listopada 1233. str. 89 Isto. U Bosni je dvanaest godina obraćao na vjeru katoličku poglavito krivovjerce. 182. SVETI NIKOLA TAVELIĆ Nikola Tavelić potječe iz šibenske plemićke obitelji.Grgura IX. pismom od 29. 311 . travnja 1298. Bosnu.. među kojima je bio i sveti Nikola Tavelić (1372. Pratarska čatrnja.-1383. Jedno je vrijeme boravio u samostanu u Bribiru. Pratarska šuma. fra Bartul iz Alverne (u Bosni boravio od 1366. ZIRAL 1979. S fra Nikolom je u Bosnu došao i fra Deodat iz Ruticinija (Rodeza). izdanje. Nikola je s Deodatom bio smješten u Sionski samostan. Hrvatsku. 23. – 1375.

Kada su nakon sat vremena mučenici došli svijesti i progovorili. tvrdeći kako mu žele reći nešto “vrlo korisno i spasonosno za njegovu dušu”. pitajući ih hoće li opozvati sve što su rekli. Tri su dana bili okovani u tamnici neprestano moleći i tješeći se. Pojavili se u devet sati ujutro pred veličanstvenom Omarovom džamijom (sagrađenom na mjestu Salamonova hrama!) tražeći kadiju i predstavnika mjesne vlasti. Isto. str. godine slavili četvrti dan Kurban-bajrama. Kada ih je primio oni su pročitali svoj govor kojim su prisutne pozvali da se obrate na kršćanstvo. 92 93 Dobri pastir. 58. Fratri su ostali pri izrečenom: “Spremni smo radije umrijeti za ovu istinu. kadija ih je dao svezati i držati tako do pola noći. odveli su ih njegovoj kući. Jeruzalem je bio pun Arapa pa su Nikola i braća iskoristili prisutnost mnoštva kako bi im se obratili. odlučili su se “uvjeriti” jeruzalemskog kadiju da se mora obratiti na kršćanstvo ako želi spasiti dušu. za katoličku vjeru. 56. čvrsto je braneći. vrlo strogi u životu. Čuvši to kadija je pozvao starješinu Sionskoga samostana i njegovu braću. Kalendar 1991. ili ih je poslao papa ili neki kršćanski vladar kako bi izazvali rat. Kada su muslimani 11. U međuvremenu se skupilo mnoštvo muslimana (kažu da ih je bilo oko 30. ali im je pružio mogućnost da sačuvaju glavu. Kadija je fratre osudio na smrt. Na to su fra Nikola i njegova subraća odgovorili kako ih nije poslao nikakav čovjek. nakon dugoga razmišljanja. Svojim uzornim životom željeli su privući pozornost arapskog stanovništva u Palestini. 92 Nikola i njegova subraća odlučili su početi svoje misionarsko djelovanje među Saracenima i obratiti ih na kršćanstvo. molitve i savjetovanja.mučeničkog svjedočanstva za Kristovu vjeru. Sarajevo 1990. str.”93 Osuđene fratre na smrt svjetina je izudarala sve dok nisu izgubili svijest. studenoga 1391. nego ih je poslao Bog. uzor puku. Kad im se to učinilo presporo. poslušni starješinama. Kadija je pred gvardijanom i drugim franjevcima upitao fra Nikolu i njegovu braću jesu li oni svoj govor izrekli kao normalni i razboriti ljudi ili kao luđaci. posebice u Jeruzalemu. Dokument koji je napisao gvardijan fra Gerald Calveti govori o njima kao o ljudima “posebno ukrašenim krepostima” jer su bili “vrlo odani Bogu. prokušani i savršeni u svakoj kreposti”. Kako kadija nije bio u džamiji. 312 .000) tražeći da se izazivači ubiju. podvrgnuvši ih ponovno mukama: gole su ih privezali uz stupove i udarali.

Motovun i Rovinj. lipnja 1970. 865. stoljeću bili su mnogobrojni sukobi Mlečana s hrvatskim vladarima. ali su ratne prilike spriječile tu svečanost. 1941. 840. proglasio Nikolu Tavelića i njegovu subraću svetima. I X. st. Sve je dirnula činjenica što oganj nije htio progutati tjelesa mučenika. Okupljeno je mnoštvo s isukanim mačevima i noževima navalilo na fratre kako bi ih potpuno iskomadali. Arapi su potajno zakopali zemne ostatke mučenika. Dubrovnik. ali tjelesa su ostala neizgorena. a vladali su nad 2.. Korčulu i Lastovo. Hrvatska je 1102. a među njima i dvanaestorica franjevaca čija se imena spominju u izvješću što ga je gvardijan Sionskog samostana u Jeruzalemu poslao na neke samostane franjevačkog reda. Osor. Mlečani su ovladali teritorijem od Istre do Albanije osim Dubrovačke Republike.500. Tek je 21. mletačku vlast priznaju: Poreč. Nakon neuspješnih mletačkih prodora 839. Emir je potvrdio smrtnu kaznu. i pogibije dužda Petra Candiana I. do 1009. Trogir. a jedan je prijepis stigao i u Šibenik. godine Mlečani su plaćali Hrvatima danak kako bi slobodno plovili Jadranskim morem. Novigrad. MLETAČKA OKUPACIJA HRVATSKE U IX. studenoga došao Emir.000 žitelja. Tada su se mletački duždevi titulirali i kao dux Dalmatiae. papa Pavao VI. godine. tri puta je paljen sve veći oganj. Od tada do XV. st. 313 . kod Makarske 887. U drugoj polovici XIII. U XV. i obnovio sudski proces na glavnom trgu. godine stupila u državnu zajednicu s Ugarskom. Međutim.Iz Gaze je 14. Split. Proglašenje svetim Nikole Tavelića trebalo je biti o proslavi tisuću tristote obljetnice veze Hrvata sa Svetom Stolicom. godine Mlečani su zauzeli: Zadar. st. To je prvi kanonizirani Hrvat svetac. bili su neprestani sukobi Mlečana i hrvatsko-ugarskih vladara. Da ne bi ostavili traga svoje okrutnosti i mogućnosti kršćanima da štuju ostatke mučenika. U to je vrijeme Mletačka Republika brojila 200. Umag. upravitelj pokrajine. Krk. Izmrcvarena tjelesa bacili su u veliku vatru koja je gorjela na trgu. U tome su kršćani vidjeli znak da je Bog primio žrtvu umorene braće kao svjedočanstvo za vjeru. Od 991. Rab. gdje se i danas čuva. Odvažno svjedočanstvo promatrali su muslimani ali i kršćani. Sveti Lovreć.000 stanovnika..

1189. Nepoznata je podrijetla. Međutim. zbog njih su se sporili bosanski velikaši. kršćani bosanske crkve94 koje će mnogi proglasiti hereticima.SREDNJOVJEKOVNI BOSANSKO-HUMSKI VLADARI Kulin ban Kulin je bio ban Bosne od 1180. na Bilinom polju kod Zenice skupio “prvake — priore bosanskih krstjana” koji su prisegnuli na pravovjernost. velikom bosanskom banu”. fra Leon Petrović. slobodu kretanja i boravka u Bosni. U vrijeme njegova banovanja nastaju prvi sačuvani pisani spomenici (tri primjerka njegove povelje 29. pisane latinskim i hrvatskim jezikom). Od tada je često Kulin ban nazivan kršćaninom bosanske crkve. Papa Aleksandar III. a njih je pri kraju bosanske samostalnosti moglo biti najviše 40. pak. godine) papa Inocent III.1204. Kulin je pisao papi kako se radi o pravim katolicima. Chicago-Roma-Zürich-Toronto 1979. dr. Ziral. Jedan je od najlegendarnijih bosanskih banova. pisao je: “Kulinu. 1999.000 u Bosni i možda toliko u Hercegovini. Sabrana djela 4. 42. Tom ispravom Kulin ban je sklopio mir i prijateljstvo s Dubrovčanima dajući im povlastice. . drugo izdanje. godine. Do danas je u narodu sačuvano mišljenje kako je u vrijeme njegove vladavine bilo blagostanje. Protiv njih su vođeni križarski ratovi. str. tražio od ugarskoga kralja Emerika da povede križarski rat protiv Kulina. VIII. tada je (1200. Prema invokaciji toga dokumenta razvidno je da je Kulin ban bio katolik. Optužbe iz inozemstva uveličavale su “krivovjerje” bosanskih krstjana i njihov broj. 95 Dominik Mandić. Bogumilska crkva bosanskih krstjana. Uzroke tomu je moguće tražiti u ugarskim pretenzijama na Bosnu. Kulin ban u svoju zemlju primio heretike koje je iz Splita i Trogira protjerao biskup Bernard. pak. Kršćani bosanske crkve. ali o njima se vrlo malo zna. 94 314 . Od tada se često spominju “krstjani crkve bosanske” ili.95 Usp. ban je u travnju 1203. izdanje. Kada je. Sarajevo-Mostar. Kada su Kulin ban i bosanski kršćani bili osumnjičeni da su krivovjernici. II.

). posestrimu nekad milu: «Kaži der mi. što od carstva propalo je?» Razumi ga posestrima. kojom im daruje župu Zemljenik.» 315 . Godine 1927. preneseni su mu zemni ostatci u crkvu Svetoga Marka u Beogradu. prosinca 1355). ban bosanski Prijezda I.. (– 1287. Po predaji ubio ga je sin te je on prokleo sina i njegovo potomstvo. U ponoćno jedno doba. Stefan Uroš IV. –) te jednu kćer koja se udala za Stipana Vodičkog. potom. a Srbija pala u osmansko ropstvo. za desnu ga ruku prima i obiđe grob sa njime. Njegovi su potomci kraljevi bosanski. Bio je ugarski vazal u središnjoj Bosni. *** CAR DUŠAN I POSESTRIMA VILA Sin kralja Stefana Dečanskog. pa mu veli posestrime: «Obiđosmo carstvo tvoje. sve ostalo. promijenilo se ništa nije. Pa dozivlje sebi vilu. Među prvim europskim vladarima ukazivao je na opasnost od osmanske najezde te je omilio narodu koji i danas o njemu pripovijeda.Prijezda I. Imao je tri sina: Stipana I.-1310. Po nekim je izvorima pao u osmansko ropstvo i ondje umro. propalo je. Dušan car se riješi groba. Kotromanića (1284.).. Te naloži ko i prije. (1287. Pokopan je u svojoj zadužbini manastiru Svetih Arhanđela kod Prizrena. bosanski ban (1254.-1287. što je moje.). Poznat je po svojoj povelji knezovima Babonićima.–) i Vuka (– 1287. Prokletstvo se ostvarilo na njegovom unuku Urošu koji je izgubio kraljevstvo i. Srpski kralj (1331-1345) i prvi srpski car (1346-1355). naslijedio je bana Ninoslava.20. Dušan Nemanjić (oko 1308 . Prijezdu II. kada je knez Lazar izgubio boj na Kosovu.

a unuk Stipana I. porazi brata. Pavle Kulušić je tako zauzeo Usoru i proglasio se banom. Međutim. Kada je Tvrtko ponovno otišao u Ugarsku i ostavio majku da upravlja zemljom. Čuvši za to. Leopold Bogdan Mandić. Srbije i Zapadnih strana 26. da bi htio oživjeti. vratio se u Bosnu. kralj mu to ne dozvoli dok mu ne prepusti Hum od Neretve do Cetine kao i gradove Imotski i Novi. bosanski plemići su se pobunili te za bana izabrali Tvrtkova mlađega brata Vukića. godine zidao je grad Novi (Herceg Novi). poštovaše ga i slušaše. u kojemu je rođen sv.96 (Široki Brijeg) *** Stipan Tvrtko. kralj Bosne. ban bosanski. godine u petnaestoj godini života. Nit ga želja više sjeti. Tri godine kasnije raškoga kralja Vukašina umori njegov sluga kako bi se domogao zlatnoga križa koji je visio kralju na prsima. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. kada se Tvrtko htio vratiti u Bosnu. epika. uhvati i oslijepi Vladislava Dabišića. godine u crkvi franjevačkog samostana sv. Poslije toga Tvrtko odlazi u Ugarsku. Nikole u mjestu Mile kod Visokoga. Poslije Vukašinove smrti Tvrtko Stipan postade bosanskim kraljem. U početku mu se nisu pokoravali u svemu. neki bosanski plemići. 60. ali uvidjevši njegovu mudrost i dobrotu. Tvrtko se vrati u Bosnu. str. priredio Marko Dragić. Međutim. Tada je kralj potvrdio Tvrtkovu vlast u Bosni. su se odmetnuli jer nisu mogli podnijeti da ih vodi neiskusan mladić i još k tomu što sluša majku. Kotromanića i Elizabete. Tvrtkovi rođaci. Tvrko je zavladao 1353. Srbije i Zapadnih zemalja Stipan Tvrtko je sin Vladislava Kotromanića i Jelene Šubić. Okrunjen je kraljevskom krunom Bosne. kćeri kralja Dragutina. Matica hrvatska i HKD Napredak. 1373. a majku mu protjerali iz Bosne. 96 316 . listopada 1377. Majka mu je bila razborita žena i on ju je poštivao i slušao. Tvrtko. od žalosti u grob pane. Tvrtko ga s vojskom porazi i zatvori u tamnicu u kojoj Kulušić umre. gdje ga kralj ljubazno primi. Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: lirika. Sarajevo 2006. gospodara Neretve. retorika.Zapanji se care Dušane. Tek kada je to učinio.

Kralj Tvrtko mu nije mogao dati dostatnu zaštitu pa su ugarski vojnici zarobili Ivaniša. Tvrtko. Umro je 8.–1998. kćeri Jurja Šubića. str. Umrla je skoro istodobno kad i majka kralja Tvrtka. Naslijedila ga je na prijestolju njegova žena Jelena Gruba. iz plemićke kuće grofova Nelipića. a na jugu je posjedovao Kotorski zaljev. kćerkom vidinskoga cara Stracimira. Dabišino proročanstvo Kralja Tvrtka I. godine. Kada je ban Ivaniš.97 Tada je kralj Tvrtko stupio u savez s napuljskim kraljem Karlom. Ban je pobjegao u Bosnu. Kralj Tvrtko je proširio svoje kraljevstvo do Save. Tvrtkove vojskovođe Vlatko Vuković i Radić Sanković sa sedam tisuća vojnika ustanu u obranu zemlje. s drugim odmetnicima ugarskoga kraljevstva. rujna 1395. 349. napali su ga sin i rođaci ugarskoga nadvornika. g. Sukobe se na Rudinama a zatim u Bileći i sasjeku i poraze tursku vojsku uz neznatne vlastite gubitke. Poslije toga poraza Turci se nisu usuđivali napadati Tvrtkovu zemlju. raščetvorili ga i objesili na četvera vrata grada Pelengera. Znakovito je Dabišino proročanstvo: Mavro Orbini. zarobio kraljicu Mariju i pogubio njezinu majku Elizabetu. On se potom oženio bosanskom plemkinjom Jelicom. naslijedio je 1391. nezakoniti sin Ninoslavov. u: Povijest Bosne i Hercegovine. Vezali su ga konju o rep i tako uokolo vukli.–1991. Kad je 98 97 317 . ne rodivši mu djece.Prije krunidbe Tvrtko se oženio Dorotejom. Kralj Stjepan II. Perojević piše da je kralj Tvrtko imao zakonitoga sina Tvrtka i nezakonite Ostoju i Vuka. Marko Perojević. a protiv Ugara. Stipan Dabiša99. Za vrijeme Tvrtkova kraljevanja u Bosnu prodre turski vojskovođa Šain s osamnaest tisuća vojnika i navale pustošiti zemlju. Orbini piše da je vrlo kratko živjela s mužem. 423. Oženio se Hrvaticom Cvjeticom. Šibenik i Split su se predali kralju Tvrtku. Na molbe i preklinjanja svoje majke kralj Tvrtko je vratio svoga brata Vukića iz Ugarske i oprostio mu. nav..98 Kralj Tvrtko je umro 10. te da je imao nezakonitog sina Tvrtka kojega mu rodi bosanska plemkinja Vukosava. Orbini i Lašvanin pišu da kralj Tvrtko ni s drugom ženom Jelicom nije imao poroda. dj. 99 Kralja Tvrtka je iste godine naslijedio Dabiša. Sarajevo 1942. a zatim mu usijanim kliještima kidali meso. ožujka 1391.. koja je bila dvorska dama ugarske kraljice. najvjerojatnije Vladislava koji se oženio Jelenom. kćerku umrloga kralja Ludovika. Želio je zagospodariti Dubrovnikom. str. g. nezakonito dijete.

Ćirković i dr. koji su lovili ribu po jezerima od Ohrida do Plitvica. a u njihova se gnijezda uselile vrane. U zemlji punoj povijesti. U drugoj predaji se kaže da su se ovdje u vrijeme Hrvoja legli sokolovi. od koje nakon samo nekoliko dana napusti ovaj svijet 8. nadimkom Gruba. Povjesničar Ferdo Šišić smatra da se Hrvoje Vukčić Hrvatinić rodio u Kotoru (Kotor Varoš) i da je ondje često boravio u svom tvrdom Bobasu.. 2001..-1416. sapeti svojim nevoljama. str. dvadesetak minuta hoda daleko od grada.). dodijelivši mu Split. ” Juraj Rattkay. Kralj Ladislav mu je dao titulu hercega splitskog. 318 . rujna 1395. napadnut groznicom. Kovačević. Spomen na kraljeve i banove kraljevstva Dalmacije.Doći će vrijeme kad će kršćanske vladare mučiti silna tuga što. Stanojević. 100 Rattkay dodaje: “A zbog toga ovo naše doba uistinu lije suze. Perojević. 1380. 101 Anto S. oni se skloniše u Bosnu. pišu da je Dabiša najvjerojatnije nezakoniti sin Ninoslavov i da mu se žena zvala Jelena. vojvoda splitski i ban hrvatski i dalmatinski Hrvoje Vukčić Hrvatinić (1350. Tako pišu Orbini. Hvar i Korčulu. Sarajevo 1993. dok se nisu raselili. Klaić. Svjetlo riječi. Imao je veliki ugled na dvoru bosanskih kraljeva Tvrtka I. Hrvoje je htio Hrvatsku i Dalmaciju pridružiti Bosni. čije zidine još i danas strše iznad Jakotine. a kralj Dabiša s vojskom krenu u Hrvatsku i razruši nekoliko utvrda koje su pripadale naprijateljima njegovih šurjaka. Ante 1994. I to jao! Kolike: No poput Trojanaca. Kralj Ladislav Napuljski imenovao je njega i brata Vukca banovima Hrvatske i Dalmacije. Preko svoje žene Jelice dobio njegovim šurjacima Grguru i Vladislavu Kurjakoviću zaprijetila opasnost. nisu u prikladno vrijeme pritekli u dužnu pomoć Bosancima u nevolji. Dabiše i Tvrtka II. sin je Vukca Hrvatinića i dubrovačke plemkinje iz kuće Lukarić. U narodu do današnjih dana živi predaja kako je Hrvoje skočio na svome vrancu čak s Ravnog Čepka preko Jakotine “do svojih dvorova i pokazuje se na otiske konjskih kopita utisnute u tvrdom kamenu. Zagreb.100 Hrvoje Vukčić Hrvatinić.”101 Kralj Stipan Tvrtko I. dok Rački. a njegova žena se povuče u samostan i tamo dočeka smrt. Kalendar sv. godine imenovao ga je vojvodom bosanskim. Brač. Ivan Franjo Jukić i dr. godine bez potomaka. prekasno. Potom se kralj Dabiša vrati u Bosnu. Šišić. Hrvatske i Slavonije. 107.

Hrvoje je bio prijatelj s kraljem Žigmundom. 107 Isto. 105 Isto.-427. “obasipajući ga pogrdama i govoreći mu: Vi. Oko Omiša i Krajine u 102 103 Znameniti i zaslužni Hrvati. Isaka. Hrvoje je zbog toga bio uvrijeđen. 319 . str.. Vidjevši kako Hrvoje s turskom vojskom hara Bosnu. 427. kojega je ubio Nikola Slaven po nalogu cara Žigmunda. sad isti taj glas zaodjenite u obličje i kožu njegovu”. te se. str. Tada je u pomoć pozvao tursku vojsku i s njom poharao Bosnu. 79. dj. Zagreb 1925.104 Klaić također navodi predaju da je Pavao Čupor “nekom zgodom Hrvoja pogrdio ovim riječima: ‘Slovinac nije čovjek. Balša se prozvao Hercegović naslijedivši bosanske oblasti i gradove s Jajcem. pozdravivši ga volovskim mukanjem da se naruga njegovu hrapavu i krupnom grlu”. sestru cetinskoga kneza Ivaniša Nelipića.je i Omiš. Tako Hrvoje pobijedi i zarobi mnogo plijena i plemića. str. Mavro Orbini. Zagreb 1974.106 Utopio ga je vezana u rijeci. Tvrtkovića. Kažu da je Hrvoje bio i “izgledom i ponašanjem nalik biku”. Kada je Hrvoje vidio da su ga Turci izdali. To je bio prvi pristup Turaka u Bosnu. Hrvoje je s prijestolja skinuo kralja Ostoju i postavio na prijesto Stipana Tvrtka II. pogača nije kruh’. ali je s njim ušao u rat jer ga je ugarski ban Pavao Čupor na Žigmundovu dvoru pozdravio mukanjem. Hrvoje naredi da Čupora zašiju u goveđu kožu.103 Vjekoslav Klaić navodi predaju prema kojoj je “Pavao Čupor jednom na kraljevskom dvoru hercega Hrvoja ljuto uvrijedio. Ugarska vojska je nanosila goleme gubitke Hrvojevoj i turskoj vojsci. str. pa je Hrvoje postao predmetom ismijavanja. 426.102 Hrvoje je imao silnu moć pa su ga zvali neokrunjenim kraljem.”105 To se razglasilo po dvoru. koji ste u ljudskom obličju oponašali glas goveda. koji bijaše uzrok tome ratu. Ivan Morović i Pavao Čupor s vojskom krenu na Hrvoja. a tada su se Hrvojevi vojnici popeli na obližnja brda i vikali kako bježi ugarska vojska. i sina Balšu (1400. ne mogavši to podnositi. 104 Vjekoslav Klaić. To je izazvalo pomutnju među Ugrima pa su povjerovavši Hrvojevim vojnicima počeli bježati.-?). umro je od očaja107 u travnju 1416. MH. ugarski plemići Ivan Gorjanski. 79. 284. godine. str. nav. str. Hrvoje je za sobom ostavio udovicu Jelenu. Ugarski se kralj u to vrijeme nalazio u Konstanzu kako bi iskorijenio husitsko krivovjerje. 426. 106 Isto. pobuni protiv Ugara. Povijest Hrvata (knjiga treća). a među njima i Pavla Čupora. Tada je Mehmed prvi put postavio svog sandžaka u gornjoj Bosni.

Hrvoje Vukčić Hrvatinić ostavio nam je znamenita djela Hrvojev misal i Hvalov zbornik. se prozvao hercegom i od tada se Hum zove Hercegovina. O hercegu Stipanu Vukčiću Kosači ispjevane su lirske i epske pjesme. a vojnički kobaškoj kapetaniji. Zagreb 1974. Prva mu je žena Jelena. a treća Cecilija iz Senja. udovica Jelena je predala Omiš svome bratu Ivanišu Nelipiću i tako je Omiš s Krajinom pripao Hrvatskoj i rodu Nelipića. Treći sin Stipan rođen je u braku s Barbarom de Raugo. 108 Vjekoslav Klaić. 1405. osnovane s nakanom da se zaustavi prodor Turaka prema zapadu. g. a do tada je bio u sastavu Jajačke banovine. druga je bila parmska plemkinja Barbara de Raugo. HERCEG STIPAN VUKČIĆ KOSAČA Herceg Stipan Vukčić Kosača (Kosača kod Foče. g. Povijest Hrvata (knjiga treća). g. Podrinje. – Herceg Novi. godine. Herceg Stipan 1448. godine. Živio je razuzdanim životom: Doveo u dvor pohotnu Firetinku zbog koje ga je napustila žena Jelena. Ženio se tri puta. te sinove Vladislava (Ladislava) i Vlatka. str. kći Balše III. Stipan (Ahmet) Hercegović bio je sedam godina veliki vezir. Za vrijeme turske okupacije Kotor Varoš pripada jajačkom kadiluku. Turci su Kotor Varoš zaposjeli 1519.) naslijedio je 1435. zaratio je s Dubrovčanima. i Maru. 1466. Još uvijek je u narodnom je pamćenju priča o hercegovom blagu. Međutim. obljubio sinovu nevjestu zbog čega je sin (Vladislav) zaratio protiv njega. U prvom je braku imao kćeri Katarinu. Prešao s bogumilstva na katoličanstvo. Dubrovčana. od svog strica Sandalja Hranića Hum. buduću bosansku kraljicu.108 Jelena se dva-tri mjeseca nakon smrti Hrvoja udala za kralja Ostoju.Hrvatskoj nastala je “prava jagma” između Mlečana. MH. 93. 1450. Turci su u Kotor Varoš smjestili svoju posadu koja je tu ostala sve do 1838. Stipan je nakon očeve smrti iz nepoznatih razloga prešao na islam i ostvario blistavu karijeru. O njemu narod i danas pripovijeda. Krajinu (Makarsku) i Poljica. dio Zete. 320 . Splićana i Trogirana.

107. 5. I oni su ujtili tu ženu i to dite. MH. i to muško dite. Kada je Stjepan uvidio da mora napustiti grad on utovari sedam mazgi zlata. priredio Marko Dragić. Predaju je magnetofonski snimila i Maja Bošković – Stulli (1963: 303. zaziđali u zid. Sarajevo 2005. Bespotrebne se polemike vode oko srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika – stećaka. ona se sorije. Htjede kasnije Stjepan uzeti svoje zlato da ode u Herceg Novi. Priča se da su herceg Stjepana tražili Turci. kažu. ali zlato su prisvojili Dubrovčani i napisali na ulazu u grad: ″Doša Stjepan i dotjera zlato″. I oni će po tragu. Čim je oziđu. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 djela. mliko. Nedvojbeno je da pod tim monumentalnim nadgrobnim spomenicima Isto. jer je konja naopako potkova i nisu ga našli. 110 109 321 . te objavi Stjepanu rat. 106. snjig je bija. živu. str. str. pobjegne u Dubrovnik. a na izlazu: ″Proša Stjepan i otjera zlato″ . srednjovjekovni nadgrobni spomenici U naše se vrijeme u Bosni i Hercegovini politizira. I kroz taj zid njoj je iz prsiju proteklo. drama i mikrostrukture. I oni su nju zaziđali odvojeno od diteta. I undana su ti oni čuli da trebaju ujtit mladu katolkinju sa diteton i da je zazidaju u tu kulu i da se ta kula ne će više sorit. jer vazda je se sorila. 110 (Proboj kod Ljubuškoga) Hercegovo blago spominje. mudri Stjepan ostavlja je krive tragove. primjerice. I kula se više nije rušila. Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: proza. HKD Napredak.KULA HERCEG STIPANA Kulu Herceg Stjepana ziđali su Turci i to puno puta.109 (Crveni Grm kod Ljubuškoga) HERCEGOVO BLAGO Dok je Stjepan vlada Hercegovinom njegov mlađi sin se s njim svadi. ali ga nisu mogli naći jer on je svoga konja naopako potkova. Ali. baba je u Drežnici i Rami nagovorila Turke da konje potkuju naopako i tako zavaraju domaće i poraze ih. ode u Bosnu i iskupi vojsku.) Motiv potkivanja konja naopako bilježimo u predajama o bježanju kraljice Katarine. i Ignjat Đurđević u Marunkovim suzama. mislili su ga po tragu uvatit. Stećci. knj.

progonima i pogibeljima kršćana i uništavanju njihovih crkava i samostana. priko polja Svinjače. Kamen je vuklo sto volova. Sestra Marta vuče stećak za brata Marka. z. Ja ne znam. 1997. a. O tomu svjedoče mnogobrojni povijesni i arheološki izvori.Hrvati. To je sve kamen krečnjak.111 (Bukovica kod Tomislavgrada) Nekropola na Radimlji kod Stolca OSMANSKA OKUPACIJA Mnogo je povijesnih izvora i predaja o sramotnome padu moćnoga Bosanskoga kraljevstva pod osmanlijsku vlast. Predaje Predaju Kako su stećci navučeni kazao mi je Pero Ćurdo na Gorici 1997. Neko kaže da su i’ žene na leđima navukle. kako je one stećke navuklo i na čemu i’ je navuklo. stradanjima. Kaže neko da je bila voda pa i’ vodom navuklo. a sestra Marta zakla sto ovnova. godine. a miseca veljače.počivaju srednjovjekovni kršćani . Vl. 111 322 . i sam se mislim.

koja je brojala sto pedeset tisuća konjanika. Tada je poglavar Bobovca Radič (Radak). jedanaest kula. Mehmed je s vojskom. Inače ne bi nikad bio osvojen jer je bio što'no kažu neosvojiv. Nekim grobovima i crkvama hodočaste i muslimani i pravoslavci. kojega je sultan podmitio. zna se kako je on završio. zove se Radakova stijena i iz nje izvire voda koja se isto zove Radakova voda a drvenim je olucima odvedena na grad Bobovac. Ugari su zbog toga kod papa optuživali domaće vladare da u Bosni i Hercegovini kriju i šire krivovjerstvo. napadnuvši Bobovac. skupocjene tkanine i dr. za tjedan dana pokorili Bosnu. Dugo ga je tukao. Među predajama su i one koje govore o prelascima na islam. Radakova izdaja Bobovca Radakova izdaja je jedna od najfatalnijih izdaja u povijesti a o njoj se i danas pripovijeda: Bosanski kralj. Sukobi su se događali i u samim obiteljima vladara poput onih između hercega Stipana Vukčića Kosače i njegovog najstarijeg sina Vladislava 1450. Zanimljiva su pripovijedanja o tvrđavama. izgrađen na strmini s tvrdim bedemima.kazuju o mnogobrojnim mučenicima i mučenicama. a potom i rijeku Bosnu. Osmanlije su koncem svibnja 1463. prešao Drinu bez ikakva otpora. ali ga nije mogao osvojiti. godine. g. Njihovim grobovima narod stoljećima hodočasti. o domaćim muslimanima koji su pomagali kršćanima. Da nije Radaka i 323 . a na jugu od Herceg Novoga do Ravnih Kotara). Ta je stijena ime dobila prema predaji o izdajstvu vojvode Radaka rad' kojeg je pao grad Bobovac. srebra. do 1391.) i slabile su moć domaćih banova i kraljeva. izd'o ga neki vojvoda Radak. g. g. prostiralo na sjeveru do Save. Zato postoji i sad stijena malo dalje od naše crkve. čatrnjama i blagu. osim pješaštva. tamo. Sve to dovelo je do sramotnoga pada nekoć moćnoga Bosanskoga kraljevstva (koje se za vrijeme bana te kralja Tvrtka od 1353. Za razumijevanje povijesnih predaja i etioloških predaja koje su nastale na povijesnoj razini važno je uz ukratko izložiti i sljedeće: Stalne su bile pretenzije Ugarske i Turske na Bosnu i Hercegovinu zbog njezinoga bogatstva (olova. mostovima. izdao taj grad. To je dovelo do velikih svađa i obračuna između vladara.

potvrđene zakletvom. Tako je zarobljen zadnji bosanski kralj Stipan Tomašević i stric mu Radivoj. Mehmed je saznao da s bosanskim kraljem boravi spomenuti Radivoj koji se s njim ponovno sprijateljio posredstvom modruškog biskupa. Sultan je ostao u Jajcu vidjeti kako će se razvijati događaji u Bosni. A kad je predao ključeve caru. u Varešu od Kazimira Džoje. da krene u potjeru za odbjeglim kraljem. vođi janjičara. Tada je Marija. pa su molili milost za kralja nudeći njegovu i svoju predaju. FF Mostar 2007. Nakon predaje Jajca sultan Mehmed zapovjedi Muhamedu. Katarina Pejčinović zapisala je u srpnju 2007. 112 Kad su osmanlije obmanom od Radaka dobili ključeve Bobovca. Potjera za bosanskim kraljem Kada je osvojio Bobovac. Čim je sultan stigao u Jajce. a oni su uvidjeli da se ne mogu dugo odupirati turskoj sili. Predaja kaže kako je prije bijega ostavio dvojici svojih povjerinika krunu koju po njegovoj zapovijedi morahu sakriti negdje oko jezgre starog grada. a stijena Radakova stijena. D. Muhamed je s vojskom savladao Sanu. Od tada se vrelo zove Radakovo vrelo. Rkp. Radak je imao posebnu želju napiti se vode s vrela s kojega je često pio vodu. 112 324 . Predaja kralja Stipana Tomaševića Muhamed je opsjedao Ključ paležom strašeći njegove građane i vojsku. zarobili su ga. odrubili mu glavu i strmoglavili ga niz liticu. Mehmed je zapovjedio Muhamedu da krene u potjeru za bosanskim kraljem koji je već bio pobjegao u Klaviju (Ključ).njegovog izdajstva nikad Bobovac pao ne bi. Osmanlije su mu dopustili i potom ga odveli na stijenu iz koje izvire ta voda. po savjetu svojega muža. O tome je s Turcima sklopljen ugovor i sačinjene isprave. krenula prema Dubrovniku. grad mu se predao nagodbom prema kojoj je domaćinima dozvoljeno da gradom upravljaju na domaći način. Rekavši mu: Kad si izdao svoje izdat ćeš i nas. ovaj mu je dao odrubit' glavu na nekoj stijeni koja je po tom' dobila ime Radakova stijena. žena kralja Stipana.

Neki od njih predali su sebe i svoju zemlju u ropstvo. da su ga privezana uz stablo ubili strjelicama. Proklinjao je tursku nevjeru. odlučan prihvatiti smrt hrabrije nego što je branio kraljevstvo i slobodu. 207.Radivoju su Turci odsjekli glavu. držeći u ruci pismo u kojemu je bila Muhamedova zakletva. Iz toga tabora poslao je “glasnike obližnjim knezovima i plemićima s naredbom da svaki preda svoju zemlju sultanu pa će od njega u Europi dobiti drugu”. Neki kažu da je Stipanu odsječena glava. – 170. Usp. zavedeni tim prijedlogom. Marko Dragić. Predaja kazuje kako je sultanov kuhar kralja oderao živa pa su od kože napravljeni bubnjevi u koje su udarali dok su ga nosili pokopati. nav. Jure.113 Smaknuće kralja Stipana Tomaševića Muhamed nije uspijevao osvojiti Blagaj pa je pozvao kralja Stipana preda se. str.114 Nikola Lašvanin. S brda su navaljivali na tursku vojsku. međutim kada su otišli na sultanovu portu. Deset kamenih mačeva. Vojnici hercega Stipana Kosače zaposjeli su gorske vrhunce. Mehmed je poslao izaslanike Dubrovčanima tražeći ženu bosanskoga kralja. a kako je ondje nisu našli. a sa zarobljenim kraljem Muhamed je obilazio gradove u Bosni i Hercegovini podlažući ih pod tursku vlast. neki bijahu bačeni u okove i odvedeni u Bizant. str. Baška Voda 1999. Ubrzo ga Muhamed predade svom učitelju Perzijancu da ga ubije. 168. poglavar Tesalije. dj. 114 113 325 . Uz Muhameda u osvajanju Bosne isticao se i Omer. pak. Mehmed je podignuo tabor i okružio tvrđavu Blagaj. Mala nakladna kuća Sv. a neki su okrutno smaknuti. Mehmed je provalio u Hercegovinu i strahovito je opustošio. čak su provalili i u turski tabor.. nanosili su poraze Turcima pa se povlačili na brda. Kralj je shvatio da ga ne zove od naklonosti te je stupio pred njega. a drugi.

a osim toga i dva mala srebrena ugarska 115 326 . te se ovdje slegla na dno. Kuća u selu Šibenica mu je srušena i sad živi u Jajcu. Dr. godine. Rkp. Ćiro Truhelka je 1888. 1936. D. Sve bi bilo dobro kad se čovjek ne bi patio. Kažu da su mu oderali kožu i od nje napravili bubnjeve. U tom sloju bila je položena lešina. jer nije ležala na vratnim kralješcima nego na desnoj strani grudnih kostiju. rođ. godine kazao Stipo Crnkić. Lubanja bijaše odijeljena od trupa. koji je i onako istruli kostur mjestimice zdrobio. Lijevo stegno pokazivaše tragove. Od priloga se našao komad gvožđa nalik na polukružnu kuku. Mrtvac bijaše okrenut smjerom zapada prema istoku. Pokoj mu duši al se napatio. doveli vamo. oni su ti tog kralja mučenički ubili. tako da je lice gledalo prema izlazećem suncu. Nije lako ni umrit.Grob posljednjega bosanskoga kralja Stipana Tomaševića U jajačkom kraju i danas se pripovijeda o smaknuću Stipana Tomaševića: A znaš. a odozgor ne moš Jajce. da je prelomljeno. Ruke kostura bijahu na prsima prekršćene. Kosti ležahu na sloju ilovače. Ufatili ga kod Ključa. godine pretražio grob i zabilježio: „U dubini od 88 centimetara naišlo se pod slojem crnice na sloj krupnog kamenja. Al su ti Turci bili životinje. Onda su ti ga posuli sa soli i nabili na kolac. FF Mostar 2007. a oba prelomljena kraja nisu ležala jedan tik do drugoga u istom pravcu nego u razmaku kakvih 8 cm razdaleko. kako služe kao zapon katanaca ili možda kao kuke na negvama.115 Predaju je Katici Lozić Radielović u Jajcu travnja 2007. Onda su ga odlučili pokopat tamo gore iznad borova oklen se ne vidi Jajce tako da mu to bude kazna. a noge ispružene. Kažu da gore smrti nije bilo. Ko ono odavle grob moš vidit. što ju je kišnica iz gornjih slojeva splavila.

u Trsat. a trideset tisuća mladića učinili janjičarima.117 Od Osmanlija je pobjeglo 400 000 Hrvata a od toga ih je 200 000 izginulo i pomrlo bježeći u Hrvatsku. (. što ga u srednjem vijeku davahu pokojniku kao poputbinu na drugi svijet. Odijelu i što bi k njemu spadalo kao pucetima. poklani časni starci. domogao se bosanskoga kraljevstva i kraljevskih riznica.J. str. Sarajevo. U Bilaju pod Ključem koncem svibnja 1463. kojeg pokopaše u vrijeme koje je slijedilo vladi Ljudevita Velikoga. posvećen štovanju Blažene Djevice Marije. Bezbrojni ljudski plijen odveli su u barbarske krajeve – Trakiju i Aziju – da odsele rađa Turke. Ćiro Truhelka. Zarobljeno je i u hareme i janjičare odvedeno 100 000 kršćanskih djevojaka i mladića. vatrom nagrđeni oltari. Turci su ga na prevaru zarobili novca iz dobe Ljudevita Velikoga. 117 Vjekoslav Klaić. Studničke I druga.118 SMRT KĆERKI BANA RADIVOJA Ban Radivoj je brat kralja Tomaša (1443. 58.) i stric zadnjega bosanskoga kralja Stipana Tomaševića (1461.. 116 Nikola Lašvanin. 327 . MH. koliko je bilo moguće te pohranjen u staklenom lijesu u samostanskoj crkvi u Jajcu. Turci su zarobili sto tisuća kršćana. sasječena i izmučena čovjeka. 208.. posvećeni muževi ili mačem pobijeni ili osramoćeni. Etnička povijest Bosne i Hercegovine.Pad Bosne U roku od osam dana turski car Mehmed pokorio je sto sedamnaest gradova. Iz ovih opažanja slijedi da je tu bila sahranjena lešina. dvoraca i utvrda. oskvrnjene bogoštovne zgrade. Italiju i Ugarsku. Povijest Hrvata (knjiga četvrta). Austriju (Gradišće). str. Dr.običaj koji je po Bosni bio vrlo raširen.) Kostur. Kraljevski grad Jajce. Rumunjsku i drugdje. Toronto-Zürich-Roma-Chicago 1982. povijest i znamenitost. ZIRAL. koji je iz groba izvađen bi sastavljen. Italiju (Molisse).. obeščašćene djevice. nije u tom grobu bilo ni traga. kopčama i dr.-1461. pretopljena zlata u vrijednosti više od milijun dukata.). nav. Neki su ponijeli sa sobom veliki drveni kip. g. “Tada su silovane čiste gospođe. str: 14.-1463.. djelo.”116 Velik broj Hrvata iz Bosne i Hercegovine spasio se bježeći u kršćanske zemlje Hrvatsku. str. 1904. dok su još njegovi novci Bosnom kolali. Ove novce možemo smatrati kao neku vrstu obola. 173. Zagreb 1974. 118 Dominik Mandić Sabrana djela 5. nevina djeca nogama pogažena.

17. Narod i dan danas priča da se od tad sa te stine širi miris ruža. jednom mjestu na brdu poviš Kreševa. Nakladna knjižara J. jer nadaleko se pričalo o njihovoj nemilosti prema ženskoj čeljadi. uz kralja Stipana u gradu je bio i ban Radivoj. ne tijuć bit sužnjevi Osmanlijama i osramotit se prid Bogom i svitom. skočiše u ponor. (Pretisak Općinsko poglavarstvo Jajce. povijest i znamenitosti. Sarajevo 2005. nadajuć se da ih tu niko ne će nać.119 OBRANA KREŠEVA Kraljica Katarina se jedno vrijeme krila od Turaka na Bedemu. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. sakri ih on u jednu pećinu ispod koje bijaše veliki i duboki ponor. a sa Stipanom su obilazili gradove u Bosni kako bi kralj naredio predaju bez otpora. Katarina Kosača.). Al kako su Turci sve više jačali i jurišali naprid. Studeničke i Druga u Sarajevu 1904. 119 328 . knj. da se izbave turskog sužanjstva i sramote. pod kojom bijaše duboki ponor. da ih sačuva od ratne nepogode u jednu pećinu. Krila se gore sa kćerkom i sinom. HKD Napredak. Riža je sletila niz cestu. uvatiše kralja a s njim i bana Radivoja. a kad su Turci saznali gdje se nalazi krenuli su prema Bedemu. Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: proza. str. Kad je ban Radivoj krenuo u bijeg s kraljem Tomaševićem sakrio je svoje kćeri u jednu pećinu kako bi ih sačuvao od osmanskih napasnika: U onaj vakat. a od ovoga se vremena još i danas širi oko pećine i ponora miomiris ruža. prije nego što su Turci došli do njih i rasula se. 171. te ujdoše u trag njegovim ćerima i najdoše pećinu. Kada ga sa kraljem uhvatiše. Tili ih oni uvatit i povest sa sobom al divojke.119 Ćiro Truhelka Kraljevski grad Jajce. Bile su tolko čedne i bogobojazne. Tu je predaju zapisao Ćiro Truhelka: Ban Radivoj sakrio je svoje kćeri. kćerka i sin nakupili su riže u mješine (žake) i ozgor su zavaljali riže niz brijeg. Nakon toga su kralja Stipana okrutno ubili u Jajcu.zajedno sa kraljem Stipanom Tomaševićem. 1996. da su rađe sačuvale svoje poštenje i čist obraz nego pustile da ih Turska ruka obeščasti. uđoše Turci skrovištu djevojaka i htijahu ih uhvatiti. Banu Radivoju su Turci u Bilaju odsjekli glavu. Djevojke. priredio Marko Dragić. str. drama i mikrostrukture. 5. MH. kad je Turčin navaljivo sa svi strana da zauzme Jajce. skoče sa stine u ponor. Bojeći se silno da Turci ne bi učinili kakvo zlo njegovim lipim ćerama. te tako svoje volje poginuše.

uškrobljeni rubac za misu i jedan dio misnice. stola. dj.. U lipnju 1995. plesti – sve domaćinske radove koji su se obavljali u kući. 121 Temelji crkve koju je kraljica sagradila u Otinovcima kod Kupresa 1447.) Rkp. a Katarina Kosača i njena djeca ostala su na sigurnom. 3.120 POSLJEDNJA BOSANSKA KRALJICA. godine boravio sam u Kraljevoj Sutjesci i slušao više kazivačica i kazivača koji su mi kazivali kako je: “U gradu Bobovcu živila kraljica Katarina. svileni ubrus. 122 Bono Benić. Trajna predaja tvrdi da je te stvari izradila blažena Katarina. u Kreševu kazala Ana Topić (rođ. kvadratična svilena vrećica. Ona je bila Kosača. one i dan-danas nose crne marame na glavi. godine u Blagaju kod Mostara.” Također su mi pripovijedali: “Naše su žene veoma mnogo nju cijenile. na divan frizijski način. Ona je naše žene odavde podučavala vest.121 Doživjela je tužnu i tragičnu sudbinu i umrla u izgnanstvu. str. U znak poštovanja prema kraljici i zbog žalosti. nav. “Sve je to izrađeno i satkano najčišćim zlatom po cijeloj površini. kraljica bosanska. godine otkopani su i vide se i danas. 2004. Do pada Bosne pod Turke ova je kraljica izgradila šest samostana i crkava. rođena je 1424. KATARINA KOSAČA Posljednja bosanska kraljica Katarina.Turci su tad rekli: “Kad imaju toliko riže a što još ne imaju. 96. str. 120 329 . Ona ih je svemu podučavala. sv. 1940. 49. daleko od domovine i svoje djece koju su Turci odveli u ropstvo u Carigrad. kćerka hercega Stipana Kosače. g.” Te žene nazivaju se Katarinke. FF Mostar. a kraljica je prešla u vječnu predaju što je pripovijedaju njezini zemljaci.” Onda su Turci pobjegli.. Prešla je s bogumilstva na katoličanstvo i postala franjevkom Trećega reda.”122 BIJEG IZ BOSNE U fojničkome kraju predaje o kraljici Katarini kazuju: Tanji Topić 2004. U sutješkome samostanu su sačuvani plašt. Grob kraljice Katarine u Crkvi Araceli u Rimu Hrvati obilaze više od pet stoljeća.

koji su tukli s Meteriza. Turci opkole grad. s dugim bedemima i brojnim kulama. dao joj je dozvolu da može sebi izabrati dva kapelana među bosanskim franjevcima. 125 Isto. Kad se nisu mogli obraniti. pa im je presijecite.Pripovijeda se da su Turci ovaj grad (Kozograd) najposlije osvojili i da je ispred njih potonja kraljica pobjegla otalen.-1478. reći će im jedna baba: ‘Zatvorite konja pastuha pa mu ne dajte za tri dana vode. natovari blago i pobjegne. Masleša”. “Zvonigrad” i “Gradina” u kotaru fojničkom. udala za kralja Stipana Tomaša.) Bosna Argentina.123 Predaja kaže da je brdo Vis s kulom i sjevernim bedemima grada u cjelini umjetni nasip. Kad vodu presiječete. naredi kraljica. Pošto su se na sve načine uzalud mučili. 124 Pavao Anđelić. također. bez sumnje.126 Nakon smrti Stipana Tomaša 1461. Kada zapovjednika svukoše da ga okupaju. prebjegli u Dalmaciju. te konje potkuju naopako. Nastao je za jednu noć sa svrhom da od turskih topova. i sljedeća predaja: “Priča se da je Katarina bježeći od Turaka. bio velik teret za okolno stanovništvo. Malo iza vjenčanja. Sarajevo 1892. Kada u gradu nestane vode. GZM IV. vidješe da je žensko.. potkovali sve konje naopako i jednu noć iščezli. Povijesno jezgro te predaje sastoji se u činjenici da je cijeli sjeverni dio grada izgrađen silovito. Luka Grđić. koja je ostala udovica s dvoje nejake djece – Sigismundom i Katarinom. 146. “Kozigrad”. 139. “V. 123 330 . 91. Te se noći tako brzo i naporno radilo da je 77 trudnih žena pobacilo djecu i 77 se kobila oždrijebilo. ali mu tvrđi ne mognu za dugo vremena ništa učiniti. zaštiti kraljicu u glavnoj kuli – dvoru. 126 Bazilije Pandžić.124 Postoji. pod Kozogradom. Pripovijedaju da je pri toj prilici ubila kraljica sa Kozograda iz topa turskog zapovjednika spram sebe u Ostružnici. Sarajevo 1973. 121. str. Verlag Köln-Weimar-Wien 1995. i da je to. str. Böhlau.’ Tako oni i urade. str. na Milodražu. Livno i Duvno. Pavao Ritter Vitezović u svome djelu Bosna captiva piše da je kraljica Katarina napustila utvrdu Kozo u Fojnici i pobjegla u Konjic. a onda ga puštajte i dobro gledajte gdje će zakopati nogom! Ondje kopajte pa ćete naći vodu što ide u grad. grad će se predati. novi kralj Stipan Tomašević priznao je Katarinu kraljicom majkom. 4 sata daleko. Katarina Vukčić Kosača (1424. preko brda u Varoš. Bobovac i Kraljeva Sutjeska. bježala iz Jajca. papa Eugen IV. str.”125 Povijesni izvori kazuju da se kraljica Katarina godine 1446.

129 Predaju je Katici Lozić Radielović 2007. nav. najavio kršćanskom svijetu da je odlučio staviti se na čelo križarske vojne protiv Turaka i pozvao da se u lipnju 1464. ali ga je tri dana kasnije zadesila smrt te se odustalo od oslobađanja Bosne i Hercegovine. nije srela. Rkp. str. u selu Barevu kazao Jure Crnoja. Iako joj je Dubrovački senat dopustio doći u Dubrovnik. ali se djeca nisu vratila i ona je poklonila Papi svoju kraljevinu. godine. selo Barevo. Bazilije Pandžić. 1464. iz Viskokog u Rim. Papa je 12. doputovao u Ankonu. U jajačkom je kraju o kraljičinu bijegu živa tradicija: Turci su najprije došli na Suhi vrh u Pougarju. Poznato je kako je kraljica Katarina već u srpnju 1463.. Katarina je iz Dubrovnika otišla papi u Rim. I tu su deset kula napravili od katoličkih glava. g. prema kraljici Katarini nisu pokazivali sklonost jer su se bojali turske osvete.. Nikola Lašvanin. odakle se lađom prevezla u Dubrovnik. kolovoza 1464. u području Dubrovačke Republike. 140. U Melni je bila kula za vrijeme Turaka.. bila na Lopudu. i tu su naše cure poslije vjenčanja išle spavat s begom prvu bračnu noć. Sa Sutjeske u Visoko. nav.128 Tom prigodom kraljica je u Dubrovniku ostavila mač kralja Tomaša s nakanom da bi se on dao njezinu sinu ako se oslobodi iz turskog ropstva. (1456. 203. pismom Ezechielis prophetae. pa se spuštali na Komotin. 128 127 331 . dj. a potom prešla u Rim. Kraljica Katarina u oporuci spominje samo Pavla II. Tada su došli na opštine na Ranče. FF Mostar 2007. i Siksta IV. Pad Bosne i umorstvo njezinog kralja rezultirali su 21. rođen 1932. D. Poznato je da je papa Pio II. listopada 1463.) nagovarao sve kršćanske vladare da zajedničkim silama protjeraju Turke iz Europe. dj. Kad je naša kraljica Katarina viđala da će Turci napast na Jajce ona je svoju vojsku nared'la da potkuju konje naobratno i ona je pobjegla na Sutjesku. u kojem je Pio II. okupe u Ankoni. 129 U RIMU Kako bi i sama poradila na oslobođenju svoga kraljevstva. te je vjerojatno da se s Piom II. str. Tu je provela neko vrijeme.Odatle je pješice stigla u Ston. a dvoje su joj djece oteli Turci. Ona je mislila da svoju kraljevinu ostavi djeci.127 Nemamo povijesnih dokaza da je kraljica Katarina bježala preko Fojnice kako to predaja kazuje.

Oko godine 1590.” 130 GROB Pet dana poslije sastavljanja oporuke (25. Otada franjevci posjetiteljima svoje crkve pripovijedaju burnu povijest kraljice Katarine. str. Njezina mjesečna pomoć iznosila je 100 dukata i još 20 dukata mjesečno za stan. ako se vrati na kršćanstvo. a ako Sigismund ne bi ponovno postao kršćaninom. Grob joj je bio postavljen pred glavnim oltarom crkve.U Rimu je Katarina dobivala izdašnu pomoć kako bi mogla živjeti prema svom kraljevskom dostojanstvu. 144. i njegove zakonite nasljednike baštinicima bosanskog kraljevstva i zamolila ih da ga u potpunosti predadu njezinu sinu Sigismundu. a potom je prešla u drugu kuću gdje je živjela do smrti i gdje je sastavila oporuku. dj. nav. Sveta Stolica postaje vlasnica bosanskog kraljevstva i o njemu može odlučivati prema svojoj uviđavnosti. Ta se kuća nalazila u gradskom predjelu Pigna u blizini crkve sv. S jedne i druge strane glave urezan je po jedan grb. OPORUKA Kraljica Katarina je svoju oporuku sastavila u nazočnosti sedam svjedoka od kojih je šest bilo franjevaca. Pokopana je po vlastitoj želji u franjevačkoj crkvi Araceli. Katarina je najprije stanovala u kući građanina Jakova Mentebona.78 m) s krunom na glavi. Zato je skinuta nadgrobna ploča i stavljena na najbliži stup. Marka.. Ispod nadgrobne ploče bio je postavljen i natpis bosančicom. Na tom je mjestu Katarinin grob ostao više od 100 godina.) kraljica Katarina je umrla. koja za života postade uzor kršćanskog 130 Bazilije Pandžić. Jeronima. da kraljevstvo predaju njezinoj kćeri Katarini. Ako bi. bude li se ona ponovno vratila na kršćansku vjeru. kraljevski bosanski i obitelji Kosača. pak. Nadgrobna ploča bila je urešena reljefnim kipom kraljice u naravnoj veličini (1. oboje ustrajalo u muslimanskoj vjeri. listopada 1478. Uzalud je Katarina više puta činila sve kako bi svoju djecu oslobodila iz ropstva. kako bi kor oltara bio viši. franjevci su odlučili popraviti oltar i pomaknuti ga naprijed. Zbog toga je kraljičin grob morao biti premješten. 332 . Pretpostavlja se da je taj stan pripadao hrvatskoj Bratovštini sv. U svojoj oporuci “imenovala je papu Siksta IV.

Hrvatsko slovo. Pokopana je u Skopju (Makedonija) gdje se dugo pokazivalo na njezino turbe kao mjesto počinka bosanskog kraljevskog potomka.življenja. Turske zaptije su znali da je tuda nemoguće proći pa su pitali jednu babu: ‘Kako bi mi mogli proć u Drežnicu?’ Baba odgovori: ′To vam je sinko lako: potkujte konje naopako i u zoru. Djeca su tom prigodom ubrala cvijeće i igrala se. Izgradila je šest crkava. Katarina se udala za turskog velikaša. str. Nitko nije mogo proć pored stražara jer su bila dva ulazna bloka.' Turci su tako i uradili. SUDBINA DJECE Kraljičinu djecu Sigismunda (12-14 godina) i Katarinu (10 godina) oteli su Turci na vrelu rijeke Bosne. a stražari će mislit da su konji iz Drežnice izašli. Njezina sudbina reprezentira sudbinu mnogobrojnih bosanko-hercegovačkih kršćanki i kršćana. Sunarodnjaci kraljice Katarine već pet stoljeća dolaze u crkvu Araceli kako bi pred grobom svoje kraljice iskazali duboku odanost i zahvalnost. gdje se kraljica zaustavila da još jednom vidi to vrelo na kojemu su se zaustavili i njezini svatovi dok ju je kralj vodio u Sutisku. vidio je da po Sveći odaju turski konji i njiove zaptije. prođite mimo stražara. *** Kraljica Katarina je naomiljenija žena kod Hrvata u Bosni i Hercegovini i šire. 333 . PAD DREŽNICE Čuvari su vazda dolazili i čuvali Drežnicu. kad stražari zaspu. srpnja 2008. Kad je izašo Petar i sa brda pogledo doli. Tada su Turci oteli kraljičinu djecu odveli ih u Carigrad i islamizirali. Petar je od muke na mistu crko. 131 Mladen Anto Molinar. Zagreb 2008. 12-13. petak 25.131 Sigismund je poznat kao Ashak Kral Oglu – Isak Kraljević. jedan s gornje. borila se za slobodu svoga kraljevstva itd. pomagala je sirotinji i ženama. U čekanju oporuke (Istina o kraljici Katarini Kotromanić Kosači). a drugi s donje strane.

godine. a prema drugim povjesničarima. izginulo je 13 000 Hrvata. Iz riznice hrvatske povijesti i kulture. godine osvojili su Makarsku i luku Busoljinu kraj Trogira. Zagreb 1996. Tako je osvajačima otvoren put prema Srijemu. Sljedeće (1501. Nakon tri mjeseca sužanjstva ban Derenčin je od žalosti umro. Hrvatski ban Matija Gereb kod Zrinskog Broda na Uni 1483. Vl. Bernardin Frankapan se spasio. Hrvatske snage. Do okršaja je došlo na otvorenom polju. primjerice A. Zarobljeni su Karlo Gusić i ban Derenčin koji je usužnjen u Carigradu. rujna 1493.) osvojen je Beograd. a i dan danas se priča da je Drežnica pala zbog jedne babe.) godine Osmanlije su osvojili trogirsko i šibensko područje. BORBE PROTIV OSMANSKE. MLETAČKE I UGARSKE OKUPACIJE U Mletačko-turskom ratu od 1499. Slavoniji i Ugarskoj. 9. studentica Pedagoškog fakulteta u Mostaru. Školska knjiga. šibensko i zadarsko područje. nespremno i strateški nesložno. Juraj Vlatković i dr. godine zauzeli posljednji slobodan hercegovački teritoriji (Herceg) Novi. 132 334 .132 Osmanlije su 15. Osam godina kasnije (1521. a ona je predaju čula od Zvonka Čarapine iz Vrdi kod Mostara. godine Osmanlije pustošili su splitsko. godine porazio je osmanlijsku vojsku koja se s 10 000 zarobljenika vraćala iz Kranjske i Koruške. a 1500. str. 2001.133 Veliko je hrvatsko stratište na Krbavskom polju pokraj Udbine. godinu). 1953. predvođene jajačkim banom Emerikom Derenčinom. 137. Izginuo je “Cvijet hrvatskoga plemstva” (Ivan Cetinski. (Mnogi povjesničari tu okupaciju datiraju u 1482. Čačvinu i Nutijak u Cetinskoj krajini Osmanlije su osvojili 1513. Mijatoviću. rođ. Kazala mi je 2001. . sukobile su se s osmanlijskim snagama koje je predvodio Sandžak-beg Hadum Jakubpaša. a Ivan Cetinski je predlagao da se presretnu na šumskim klancima. Derenčin je uoči bitke zagovarao da se Osmanlije dočekaju na polju. prosinca 1481.-1503. godine Helena Čarapina. godine. rkp. Prema Juraju Rattkayu na Krbavskom je polju izginulo 5 077 Hrvata. 133 Anđelko Mijatović.). g.I danas se to misto na brdu zove po njemu Petralj.

unda j doša u Karlovac pa pita oće 1 mu dat Karlovca kolko bivolska mišina svati. Cijeli je život posvetio borbi protiv Turaka. On unda dobro rastegne mišinu i dade krojaču što god moga tanje da iskroji. Onda kad tamo on veli: – Potpisali ste da šte mi dat Karlovca kolko svati mišina bivolska. Ivan Karlović bije je spaija u Kumiću. U epskoj poeziji opjevani su Karlovića dvori. sad ćemo polovicu. – Dobro – on reka. bije mudar. priredila Maja Bošković Stulli. on pristaje na to. Kad on vide da onizi nema. a un unda s onom oputom oko svega Karlovca opaše. MH. str. onda oni najprvi stoje bije do vrata. Oni se dogovore nji sedam da će ić k njemu žalit se. I osta njegov Karlovac. vratije se kući. Zagreb 1997. da im bude što bolje. oni ga pitali što je napravije. nis mogli izlazit nikako kraju. posljednji je potomak Kurjakovića. 134 335 .134 (Vranik kraj Lovinca u Lici) Usmene pripovijetke i predaje. za što je zalagao i svoje posjede.IVAN KARLOVIĆ I KMETOVI Ivan Karlović. vrag ga zatra! Unda s mu kmetovi davali trećinu od svega. a oni utekli svi. Pita ga Ivan da što je doša. Veli: – Od stra nisam zna što ć u. To njim bilo teško. nije više ima o čem živit. SHK. nije zna što će. A Ivan onda kad vide da je sve opustilo. A uni unda prikonoć popale sve kuće i sve što nis mogli ponit ono popalili i izbigli u svit. pa reka: – Dosad smo davali trećinu. A kad došli oni na vrata. Kad oni doša tamo. hrvatsko-slavonsko-dalmatinski ban (? 1485Medvegrad 1531). on se onda uplaši. on od stra reka. 356. U narodnoj je tradiciji hrvatski vitez. manj od stra reka da ć emo davat polovicu. uša.

nut zaruži nekaki gromoviti glas. Pobijedio je Turke kod Klisa 1524. priredila Maja Bošković Stulli.135 *** Knin i Skradin su osvojeni 1522. Kod stola kad su svi veseli bili. kad su naime Turci. To Turci videc’i i za zlu kob uvažavajući. str. g. Petar Kružić (? – Solin.. najviše pako oko Lukavca grada u kojem je njihov vođa obitavao. basa uzdigne se. SHK. MH. preobladavši naše. za nedjelju danah moj će parip na žartveniku Svetoga Kralja u Zagrebu zob zobati! Tek što zadnju riječ poče izgovarati. Četiri godine kasnije (1529) odrekao se dužnosti senjskoga kapetana i posvetio se obrani Klisa. Nadut ovom vještinom. godine. I tako domovinu od turske okrutnosti izbaviše. i doveo pomoć okupiranom Jajcu. pukne top u Medvedgradu i tane udari u kopuna. travnja Osmanlije su jurišali na Klis ali su ih porazili branitelji predvođeni Petrom Kružićem i Grgurom Orlovčićem. Ratovao je i na moru protiv Mlečana i Turaka. ožujka 1537) postao je kliškim kapetanom 1520. U to vrijeme bila su užasna stradanja Hrvata u Bosni i Hercegovini. daržeći u rukuh kopuna. a za njimi onda svikolici karstjani pohite. OBRANA KLISA POD ZAPOVJEDNIŠTVOM PETRA KRUŽIĆA Od 5. Oslobodio je Solin 1532.MEDVEDGRADSKI TOP Prigodom jedne s Turci bitke pripetilo se je. osvojeni su Sinj i Ostrovica kraj Bribira. koji sjekirom koji baltom. dadu se kud koji u bijeg. kog svega na drobne komadiće razmarvi. senjskim kapetanom. nut što se dogodi! Basa donesenog preda nj pečenog kopuna tak je lijepo i vješto porezao da kad bi sve falate skup opet spravio i složio. Usmene pripovijetke i predaje. 352. g. a 1523. a 1522. 135 336 . i kod Senja 1525. dao je varhovni vođa veliku čast u gradu na koju je odličnije pozvao. doparli čak do Save i tamoka se naselili. 12. Poginuo je braneći Klis od Turaka. nije poznati bilo je li kopun prije porezan bio ali ne. ožujka do 10. rekne: – Kao što ja sad ovog kopuna u ruci daržim. Zagreb 1997. koji vilami.

On je bio od Zvečaja. posta i senjski kapetan. O njemu se i danas pripovijeda: Tamo negdi u pentaestom-šesnaestom stoljeću. Jedan od. pa čak i tisućama! A cilo to vrime borio se Krugić. kako protiv Turaka. a zva se Petar Kružić. kad su Turci napadali Jajce. samo kako to uvik ide. a to ti je gori u okolici Karlovca. poznatijih Turskih napada na Klis bio je onaj 1523. Pomaga je on i Krsti Frankopanu. jer su i oni tili osvojit dio našeg mora. i odma to nije ona ista sila koje su se prije Turci bojali. Kružić je vodio opskrbu hranom i oružjem. a u Klisu je bio kaštelan i kapetan. A kralj bi obeća. a to da su uskoci bili razbojnici. pa su on i uskoci bili prisiljeni živit od onoga što bi neprijatelju oteli.Jedan je od najvećih hrvatskih ratnika protiv osmanske vojske. ali se brzo oslobodio zahvaljujući nekom prijatelju. A nije samo s njime Kružić surađiva. ovako. nakon toga. kod Solina pobjedio Turke i onda im je kralj obojici na poklon dao Brezovicu da ih nagradi. ali se kralj nije baš iskaza po pitanju pomoći njemu i njegovim uskocima. i tada je Petar Kružić zajedno sa drugim senjskim kapetanom Grgurom Orlovčićem. Eto. ne zna se kako. ali o njima se ne zna nešto puno. i onda je zbog toga Klis spa na samo pedeset uskoka.. bar ja ne znam to. a valjda kako ko na to gleda. kad je doša Ferdinand Habsburški na vlast. Tako je on jednom prilikom. Oni su tribali dobivat od kralja plaću. Ima je i ženu i sina. Onda. Kružić je od njega dobio Lupoglav. gle. ništa od tog obećanog nije ostvario. dok su se turske vojske brojale u stotinama. a za to su imali uskoke. pao u mletačko zarobljeništvo. braneći Klis sa četrdeset konjanika i četrdeset pješaka. kako je i od pape pomoć rijetko kad pristizala. dok se ovaj borio s Turcima. pa je tražio pomoć od kralja jer su spali na prosjački štap. dok su Turci tili osvojit Klis. Kralj je bio neki od Jagelovića. toliko o kraljevoj pomoći. Bio je pao u tursko ropstvo. ni kako se izbavio. a kako su živili u lošim uvjetima i broj uskoka se smanjio. a i od pape bi ponešto dobili. Sad se nama čini nevjerojatno to 337 . Onda je još. i kad god bi Turci napali Klis on je uvik sudjelova u njegovoj obrani. bio je jedan uskok koji je branio naročito Klis i Senj. to je. tako i protiv Mlečana. I onda je Petar Kružić doša u takvu situaciju da on i njegovi ljudi nisu imali od čega živit. ali znam da se nakon toga borio protiv Turaka i posta kliški knez. jer je i u njihovom interesu bilo da se Turke što dalje od njih zadrži.

Kružićeva vojska počela povlačit prema moru. 1530. a kršćani koji bi pali u turske ruke bili bi ili ubijeni ili prodani u roblje.. budući da je kopno bilo ili pod Turcima ili pod Mlečanima. 136 338 . a odande u Trsat. Turci opet opčeli napadat na Klis. ali to je tako tada bilo. i u Rimu je bio di je od pape dobio potporu.kako su oni morali otimat da bi preživili.03. Ivana Vukadin zapisala je 2008. Računa se da je Klis pao 12. sa dvjesto tisuća vojnika i tri stotine topova osvojili Srijem i Osijek. Onda su 1533. i u Ankoni. kako se zavitova Gospi. E. a kako su Turci bili jači. onda je njegova sestra Jelena otkupila njegovu glavu za sto dukata. FF Split 2008. a samo u proliće 1534. di je on sagradio za zavjet crkvu Blažene Djevice Marije u kojoj je na kraju i pokopan. a u njoj se rodila ćer Bele četvrtog. a kad su je njegovi ljudi vidili i sami su se predali. i na jednoj od tih lađa je on i poginia. a tada je Klis napala turska vojska od deset tisuća. g. Tražio je on bio pomoć i od pape. koje su imali i to pomoću Ferdinandovih i papinih vojnika i svojih ljudi. Tako da je Kružić napa njihove tri utvrde u Solinu. Turci su mu odrubili glavu. Turci su napali Klis i Kružić je doša s tri broda vojske koju mu je papa posla da ga oslobodi. Sabljići kod Imotskog). godine u Klisu. branilo se i kršćanstvo. Živi u Klisu. potuka Turke u Bosni i uništio turske utvrde u Solinu. Njegovo tijelo je onda prevezeno u Senj. Nakon toga znam da je iša u Lorett. su tridesetsedam puta navaljivali na nj da će ga osvojit!i ta je opsada tako trajala par godina. Magdalena se zvala. jer nije se branila samo zemlja. Rkp. I eto.1537. to se zna. i to od toliko moćnijeg neprijatelja ka šta su Turci bili. na dan kad je sam Petar Kružić poginuo. na lađe. tako da seon sad moga oslobodit samo s mora. Ljudi su se manje i bojali ić u rat. Onda. Kazao joj je Marko Sabljić (1958. kako su Turci još uvik imali njegovu glavu.136 *** Osmanlije su 1526. to je bio slavni uskok Petar Kružić! A imaš i Klišku kulu. I onda je on. kad se vratia. pa su Turci u Solinu sagradili dvi kule da im je lakše nadgledat Kliško područje. Za to vrime su Turci i Mlečani na prijeveru zauzeli Klis.

Osvojeni su: Klis 1537. str.138 Po Sanudu. Pakrac i Petrovina 1543. godine. g. mršavo pile-picok. hrvatski ban (1543.php?option=com_content&task=view&id=226&Itemid= 1– 137 339 .str. Oko 10 000 Hrvata iz Pokuplja odselilo je 1532. g. 139 Isto. kolovoza 1526.140 Anđelko Mijatović. u okolicu Beča. Zagreb 1996. Kostajnica 1556. Jedini su profesionalci redatelj i glumac. g. Voćin. U scenskoj izvedbi na livadama Picoki varaju i pobjeđuju veliku tursku vojsku predvođenu silnikom Ulama-begom. str. iz hrvatskih zemalja u ropstvo odveli 600 000 žitelja. 167. g. 178. rujna 1529. Nikola Zrinski. 178. godine. Orahovica.) junački se borio protiv Osmanlija. Po povijesnoj predaji. Brezovica. Sulejman II. U manifestaciji sudjeluje više od dvjesto pedeset amatera. g. g. Manifestacija se održava u spomen na pobjedu nad osmanskom vojskom 1552. Stupčanica. u Žumberak su se naseljavale prve skupine uskoka. Veličanstveni je 29. topom ispuca u turski tabor silnika Ulama-bega kako bi ga se prividom izobilja prevarilo i prisililo da odustane od opsade đurđevačke utvrde. od 1968. g. Kralj nije čekao ni Erdeljsku vojsku pod zapovjedništvom Ivana Zapolje.000 vojnika. Like. *** Legendarna obrana Đurđevca U Đurđevcu se. je 29.djurdjevac. U okršaju je poginulo 22. Našice 1541. Krbave i zapadne Slavonije naselilo je oko 200 sela u Gradišću. Školska knjiga. Valpovo. završeno je osvajanje Slavonije. autoru Diaria.-1556. pred nekoliko tisuća gostiju iz Hrvatske i inozemstva. 140 www. Od 1536.-1533. koja se temelji na stvarnoj obrani Đurđevca 1552. Od 1530. Kralj se utopio u potoku Čeleju. Turci su do 1533. godine tradicionalno održava Picokijada.139 Požega je osvojena 1536. koji oživljava silnika Ulama-bega. Iz riznice hrvatske povijesti i kulture. g. godine. 138 Isto. s oko 100 000 vojnika i 300 topova opkolio Beč. g. na Mohačkom polju s oko 30. a više od 100 000 Hrvata zapadno od Vrbasa.Hrvatsko-ugarski kralj Ludovik II.. do 1541.137 Jajce i Banja Luka su osvojeni 1528. Pounja.com/index. godine. Bijela Stijena. do 1537. starica je predložila da se posljednji zalogaj hrane. g.000 započeo bitku s Osmanlijama ne čekajući glavninu hrvatske vojske koju je predvodio Krsto Frankopan.

*** Marko Horvat Stančić je sa svojom malobrojnom posadom 1556. Tako i završava ova scenska igra: “A vi tamo. Turci su izgubili 200 galija i oko 40 000 ljudi. Mlečani su 1572.) Osmanlije su osvojili Ulcinj.croatia. Malta.). branio Nikola Šubić Zrinski. U Ciparskom ratu (1570. i vezir Mehmed paša Sokolović početkom kolovoza 1566. sa sto tisuća vojnika napali su Siget koji je sa dvije i pol tisuće vojnika. g. g. Lige činile su: Venecija. Ulama-beg Đurđevčane naziva “Picokima”. što picekima bojeve bijete. g. Solin je osvojen. To stratište opisao je sudionik Franjo Črnko. Nikola – Cres. Flotu sv. zaustavila je Turke i oni više nisu bili pomorska velesila. osvojili Klis. Spič. To je bila najveća pomorska bitka galija za Ciparskog rata. Sultan Sulejman II. Ulama-beg odustaje od opsade i napušta bojište. Kao neku vrstu kletve. a unuci vaši ostat će PICOKI!”141 Ta predaja svjedoči o hrabrosti i mudrosti Đurđevčana koji su stoga ponosni na svoju povijest i nadimak. Osmanlije su 7. uglavnom Hrvata. pernati junaci. PORAZ OSMANLIJA KOD LEPANTA Bitka kod Lepanta 1571. 141 340 . Boka je bila ugrožena. rujna zapalili utvrdu i skoro svi vojnici su izginuli. Kršćanska flota izgubila 15 galija i 10 000 ljudi. Uskrsli Isus – kulturniturizam. Bar.Misleći da u utvrdi ima još toliko hrane da se njome oni iz grada mogu i razbacivati i na taj način izrugivati.hr/Home/Legende. U sastavu mletačke flote borile su se galije hrvatskih gradova: Sv. obranio iznimno važan grad Siget u jugozapadnoj Mađarskoj. ime PICOKA dovijeka nosili! PICOKIMA vas djeca zvala. g. oslobođeno je 12 000 robova i veslača. Budvu.aspx?idDocument=2545 – Potpredsjednik Vlade Damir Polančec je 2007.-1573. Papinska država. godine na svečanom otvaranju predao je gradonačelniku Đurđevca Mladenu Roštanu rješenje Ministarstva kulture kojime je Legenda o Picokima dobila trajni status nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske. a Korčula i Hvar su napadani (1571. g. a zapovjednik joj je bio Don Juan Austrijski. Zemunik i Makarsku. Španjolska.

Zlatna knjiga hrvatske narodne lirike. po moru brodila. 1972. koji put Levanta vodi svoje brode i u njima Anu. Sv.-98. Levant je čest u usmenim lirskim povijesnim pjesmama. koji su bili silno ojačali na moru. jidra su joj bila od sunca gorila. MH. sve zemlje oko Sredozemnoga mora. istočno od Italije. lipu divojčicu. Tek je bio navršio tridesetu. 277. 97. Ivan – Rab. obale Male Azije. Zagreb. 142 Tanja Perć-Polonijo. juče divojčicu. Tanahna galija. danas robinjicu. Sirije i Egipta: TANAŠNA GALIJA Tanašna galija. str. Sv. sastavio Krešimir Mlač. str. I mrko lice i snažno tijelo bili su mu prekriveni ožiljcima iz pomorskih okršaja. 341 . već je govorio da je samo izvršavao svoju dužnost prema kršćanstvu i rodnom mjestu. Književni krug Split. Dugo vremena se na Ćipikovoj galiji bio borio protiv Turaka. Tripun – Kotor (poginuo zapovjednik Bizanti). Sv. Split 1996. Jerolim – Hvar. smatrao je da čovjek mora zatomiti vlastite osjećaje i potrebe kada treba braniti čast i slavu svoga grada. Cipiko teško ranjen). od sunca gorila i Nike vojvode. La Donna – Trogir (zapovjednik A. a označava Istok. ali iako je bio još mlad.142 (Neviđeni na otoku Pašmanu kod Zadra) TRAGEDIJA MARINA KJUDUSA NAKON POVRATKA IZ LEVANTA Marin Kjudis se vratio u Trogir iz Levanta. dakle.Krk. Ni nakon svečane pohvale zbog svojih junačkih djela se nije uzoholio.

zapalio lomaču i popeo se na sam njen vrh. 342 . Drva iz svoje lađe Marin je složio u hrpu na hridini iznad jame s kužnima. pao je u nesvijest. Marin naposlijetku ozdravi. E. ali ne i njegova duša: sebe je krivio za gubitak zaručnice i golemu nesreću koja je zadesila Trogir. Tome. Često bi je dugo promatrao i sa zadovoljstvom razmišljao o njihovom budućem braku i potomstvu. Zgrozi se nad strašnim prizorom. Sebastijana (zaštitnika od kuge). a nakon što se osvijestio. 143 (Vrsine kod Trogira) 143 Tereza Karabatić zapisala je 2008. Kao da se smetnuo s uma. godine u Vrsinama kod Trogira. On je. Kazala joj je Kaja Ćarija (rođena 1928.) Rkp. pjevajući sve glasnije. No. pomislivši da čovjek pred njim mora biti velik grešnik kad na takav način umire. svakodnevno posjećivao zaručnicu ne bojeći se bolesti. a potom je. nisu obazirali na smrtonosnu bolest koja je harala gradom. gdje se nalazila crkvica Sv. lutao je ulicama grada i bičevao se. Uživao je pri pomisli kako će se plavokosa Marija radovati svim haljinama koje joj je kupio na Kreti. čitav imetak je ostavio crkvi Sv. a ljudi se počnu kloniti kuće Jurjevih. gdje je u jami. Marija je bila izvan sebe od veselja i iznenađenja. usprkos zabrani gradskog vijeća. Nedaleko od crkvice nalazilo se Groblje kužnih. živi u Trogiru. a njezino zadovoljstvo usrećivalo je Marina. a gradski liječnik ustanovi da se radi o kugi (koju joj je Marin zacijelo prenio s darovima iz Krete). u Seget Vranjici. a kuga zahvati čitav grad. Glas o tome se uskoro proširi po čitavom gradu. dok se pjesma umirućeg Martina pretvarala u bolne krikove koji su čitav nesretni grad ispunjali stravom. Neki pustinjak koji je tu prolazio se približi vidjevši vatru. napunio lađu drvima i u njoj otplovio do rta Sv. Mariji Jurjevoj. Ne mogavši naći mir. Ciprijana. Nije se prevario. Nakon što mu je Marija umrla u naručju. Pade na koljena i stade moliti. 2008.god. Imućniji građani su. odbijao je govoriti i jesti. Sami Turci se.Sa Istoka je donio roditeljima i prijateljima mnogo skupocjenih darova. FF Split. Svi osim Marina. ostavljajući grad bez obrane od Turaka. u svojoj želji za plijenom. Uskoro i on oboli. među stotinama drugih. koji su prijetili i s kopna i s mora. šapćući psalme. gotovo lud od boli i grižnje savjesti. ležalo i tijelo njegove Marije. Marija uskoro oboli. stali bježati u okolicu Trogira. a najviše svojoj zaručnici.

Čovjek je sa svake hrpe uzeo po jednu šaku zlata i vratio se natrag. Vjerovalo se da će Matija Gubec sići na zemlju i da će tada biti zadnji rat i konac svijeta. kaže predaja. u selu Hižakovcu (Vrhovcu). Vratio se i opet su mu soldati rekli da dođe i u treću nedjelju. pa o njemu narod i u naše dane pripovijeda povijesne. SHK. Zaista. pred njim se pojavila silna vojska.) Vidi: Usmene pripovijetke i predaje. Po povratku mu je soldat rekao da dođe i iduće nedjelje. Zagreb 1997. staroga kako piše i uzeo po jednu šaku zlata sa svake hrpe. a ona vojska bila je njegova zakleta vojska. Čovjek je nastavio put i opet ugledao drugoga vojnika koji je također stajao kao da je na straži. str. Bio je to Matija Gubec. Po toj je predaji jedan čovjek išao na Mladu nedjelju u šumu ubrati drva. Šezdesetih godina 20. (O Matiji Gubecu August Šenoa piše u romanu Seljačka buna. etiološke i eshatološke predaje. Matija Gubec Matija Gubec (pravim imenom Ambroz) spominje se 1556.Vođa Seljačke bune. Kad se učinilo da će izići na treća vrata. Bio je vođa Seljačke bune 1573. kada je čovjek uzeo po šaku zlata i uputio se nazad.144 U toj su predaji i motivi biblijske provenijencije (konac svijeta. soldat mu je rekao da ne će lako proći kao prethodne dvije nedjelje. 349. Tada se dignuo onaj starac i umirio vojsku. Matija Gubec je u hrvatskoj tradiciji simbol borbe za slobodu. mitske. okrunjen užarenom željeznom krunom te raščetvoren. Ponovno je vidio soldate na straži.-350. nije mogao izaći jer bi se pred njim pojavila kuharica. stoljeća Nikola Bonifačić Rožin zapisao je predaju u kojoj se prepleću mitski. eshatološki i povijesni motivi. Istvaffyju mučen užarenim kliještima. Kad je došao treće nedjelje. pred njim se ukazao vojnik (soldat) koji je stajao kao da je na straži. g. godine. MH. Također se vjerovalo da će kralj Matija Gubec sa svojom vojskom izvesti pravi rat i da će se tada živi tući s mrtvima. U kući su bile tri hrpe zlata. Dok je on sabirao drva. a za stolom je sjedio sijedi starac i šuteći nešto pisao. živi i mrtvi – Sudnji dan). a bilo je vojnika “više nego crvi na siru”. ali ga je vojnik ohrabrio i rekao mu da ide naprijed po njegovim savjetima. Čovjek se uplašio. I taj je vojnik dao savjete čovjeku i uputio ga dalje. Uhićen je i odveden u Zagreb gdje je prema narodnoj tradiciji i M. Čovjek je poslušao. priredila Maja Bošković Stulli. Čovjek je nastavio dalje i došao u jedan grad te po soldatovim uputstvima našao jednu kuću u koju je ušao. 144 343 .

On je pak naganja! da te včele kraju. on je bil siromak. on je rekel: – Sad ste okrunili mene i sa mnom sav narod. pa su ga za kaznu okrunili užarenom krunom na Markovom trgu. Govorili su da se je proglasil selja č kim kraljem. njemu je siela na glavu. tr je ga zugnul. ai tata. to su bili gospođ ini. je začel odganjat ovako z uotku. To je bila ta koruna. Ale pak najednuć je vidil da ruoj včel lieti. Kad su ga okrunili. Pak da na njega je to išlo. se odviezal. ona je v Bieči v muzeome. tr išal domuom. korunu na glavi je imal. A pak oni su tamo jili. 350. U Stubici je još velika lipa pod kojom je Gubec skupljal narod. kralja su htili imat. to je pamietka. lebo ta koruna komu upadie na glavu. A kad je uoral. A ja ću na želieznom plugi obiedvat. a uon je ziel uotku želieznu ča š njom plug pucuje. I ta križ je od toga časa zugnut na toj koruni. kad su rodici povidali. Ta žije još koruna. A pak ti gospođini su si pripravili želiezne stole. on je na lapti uoral. tu glavu 145 Isto. Ali grofovi su seljake potukli. a Gupca su uhvatili i otpelali u Zagreb. To ja znam od moje maljučkosti. Ale uov sedljak. viećinom mama. a najednuć je udril po tuom uotkom. ali još će dojti stara pravica! Onda su Gupca osudili na smrt i vubili. a je mu to sjelo na glavu. Pokljem toga gospoda su napravili od kamena Gupčevu glavu i da mu se narugaju. a da pri želieznih stolah su se bavili. A on je štimal da su to včele. Kad s tu uotku je udril. komu će koruna na glavu upast.145 (Devinsko Novo Selo. a ja ću si siest. tamo je bilo prijestolje Gupčevo. Tam gde su oni kameni na sred trga. kot pčele. to je bil Matej kralj. to je hazburska koruna. kot ti na stolu želieznom. Slovačka) O MATIJI GUPCU Matija Gubec je bil seljak iz Stubice. str.MATEJU SJELA KORUNA NA GLAVU No. ta će bit kraljem. a je to jako vrcalo. pak si je riekal: no. tr on je pak ostal Matej kraljem. kaj je štel da muži budu svoji gospodari. Tako je se zibral. obiedvali tr su čekali tu korunu. on je ta križ na toj koruni udril. On se sa seljaki spuntal na gospodu grofove. Je si obrnul plug želiezni i na njega se siel. 344 .

st. (Till Eulenspiegel bio je seljački sin iz sjeverne Njemačke koji je živio u 14. str. Optužen za krađu žita i pogubljen. *** Godine 1577. Uzalud je senjski kapetan svjedočio da mu je dao žito za njegove vojnike. g. a narod priča da če Matija Gubec još dojti.146 (Zagreb) Petrica Kerempuh Petrica Kerempuh.) U hrvatskoj su književnosti o Petrici Kerempuhu.1612. tiskanoj 1834. Pomilovan je nakon pogubljenja. satiričar. Prvi put se spominje u knjizi Jakoba Lovrenčića. Onda će bit pravice i kruha na zemlji. Godine 1592. pored Lovrenčića. Kao kapetan ratovao po Albaniji.-356. Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Ivo Senjanin Ivo Senjanin (Ivan Vlatković). Hrvati su 1591.). Lik je iz hrvatske književnosti sličan pučkim likovima u europskoj književnoj tradiciji. da cucki na njega pišaju.-1606. 345 . današnja Ćirilometodska. pisali: Miroslav Krleža.). potisnuli Osmanlije iz Moslavine.su stavili nuz zemlju na vugel Markovog trga i Gospodske vulice. dugo pokljem naši narodni ljudi tu Gupčevu glavu dignuli i stavili je više gore na onom vuglu. poput Tilla Eulenspiegela ili junaka pikarskih romana. Slavko Mihalić i dr. pučki šaljivac. poslije 24. godine u Varaždinu. Osmanlije su osvojili mnoga mjesta u Bihaćkoj krajini. posljednje hrvatsko uporište na Uni. iz narodne je predaje ušao u pisanu književnost i postao nadahnućem značajnih djela hrvatske umjetnosti. Ali su dugo. O njemu je sačuvana zbirka usmenih priča. Istaknuo se u borbama za Klis i Petrinju u Dugom ratu (1593. buntovnik i tribun. Još i sada tamo stoji. uskočki vojvoda (? – Karlovac.VII. Legendarna 146 Isto. 355. osvojen je Bihać.

sastavio Vlatko Pavletić. godine pa do svoje smrti. MH. Neki smatraju da je Gundulić i ta dva pjevanja završio ali da su se zagubila ili ih je pak Senat uništio bojeći se da će uvrijediti Turke. napustili utvrdu. Uskoci su se povukli na uzvisinu i utaborili. prosinca napali kod Ugljana. Hrastovicu i Gore. g. Epu su nedostajala XIV. Senjski uskoci su 18. Mlečani su ih 23. g. od Osmanlija oslobodili Klis ali su ga iste godine morali vratiti. Gundulić spjev počinje stihovanim usmenim mudroslovicama: Ah. Uzaludno su Mlečani jurišali misleći da su uskoci u utvrdi. sve ćeš paka niže pasti.je bila obrana Siska 1593. Hrvati su 1595. *** POGIBIJA SULTANA OSMANA U bitci kod Hoćima ubijen je (1622. i potukli osmanlijsku vojsku kod Čakovca. prosinca 1604.) sudjelovalo je 30 000 Hrvata.147 Osman je nastao pod utjecajem Tassova Oslobođenog Jeruzalema (1575. Hrvatska je 1594. U tridesetogodišnjem protestantsko-katoličkom ratu (1618. čiem si se zahvalila tašta ljucka oholasti ! sve što više stereš krila.-1648. Spjev je komponiran od 20 pjevanja s oko 11. a potom i osmansku vojsku. i XV. privukli brodove.000 pretežito osmeračkih katrena abab.). g.) sultan Osman II. a na utvrdi ostavili štapove i kape kako bi zavarali Mlečane. g. oslobodili Petrinju. 17. od Međimurja do Primorja obuhvaćala samo 16 800 četvornih kilometara. godine. 147 346 . Noć. str. pjevanje koja je dopjevao Ivan Mažuranić. potukli mletačku. Vjekovite i bez svrhe 100 djela književnost jugoslavenskih naroda. Uskoci su od drveta i životinjske kože napravili stazu. Gundulić je to djelo pisao od 1621. Zagreb 1980. Senjski su uskoci uz pomoć vojske iz okolice Splita 1596. a sutradan nevrijeme spriječili su Mlečane da napadnu uskoke. g. Ivan Gundulić opjevao je taj događaj u povijesnom spjevu Osman.

Njegovu je vojsku kod Hoćima 1621. Na sviet izdala Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Sokolica je obećala da se više ne će boriti protiv kršćana pa se vratila Osmanu u Carigrad kamo je stigao i Ali-paša s ugovorom o miru s Poljacima. a tko car bi rob je sada. a tko doli. Osman je bio prisiljen bježati prema Istoku kako bi prikupio nove snage i s njima ponovno udario na kršćanski Zapad. Međutim. sad vrh sablje kruna pada. Krunoslava je usužnjena i pogubljena zajedno s Korevskim. 284. str. eto je doli. a u visocieh gora vrhe najprie ognjeni tries udari.-285. godine porazila vojska poljskoga kraljevića Vladislava. kod kuće je Osman prihvatio da se oženi i sklopi primirje s Poljacima. 148 347 .148 U spjevu je opjevan događaj u vezi s turskim sultanom Osmanom. Vladislav je spasio život turskoj junakinji Sokolici koja je bila zaljubljena u Osmana. Bez pomoći višnje s' nebi svieta je stavnos sviem bjeguća. gori ustaje. zaručnicu turskoga sužnja Korevskog. sad na carstvo rob se uzvisi. Na pregovore je poslao Ali-pašu koji je susreo Krunoslavu.nie pod suncem krepke stvari. satiru se sama u sebi silna carstva i moguća. u Zagrebu 1877. Sad vrh sablje kruna visi. U isto je vrijeme Kazlar-aga tragao za budućim Osmanovim ženama te je oteo lijepu Sunčanicu. Djela Iva Frana Gundulića. Krunoslava je odlučila obući se u ugarsko odijelo i poći u Carigrad kako bi oslobodila svoga zaručnika. Kolo od sreće u okoli vrteći se ne pristaje: tko bi gori. Stari pisci hrvatski. To je na svoju ruku iz osvetničkih razloga učinio Rizvan-paša.

siječnja 1557. 150 Frangeš. a Osman se oženio Sokolicom i još dvjema Turkinjama.Trideset Vodičana i Vodičanki 1646.). mitski i eshatološki svijet. Gundulićev je osjećaj barokne pravde i “suda općenoga” odgovarao potrebama ilirizma. Osman je izvrgnut ruglu i zadavljen. U Carigradu je 1622. sastavio Vlatko Pavletić. 100 djela književnost jugoslavenskih naroda. Ivo: nav. g. Do suprotstavljenih mišljenja dolazi jer su postojale četiri kategorije hajduka: Hajduci zulumćari (turski hajduci) činili su strašna zlodjela nad kršćanima. Jedni ih smatraju razbojnicima. Sunčanica je uspjela pobjeći. str.-1669. Oprečna su mišljenja o hajducima. pjevao je o neizbježnoj propasti turske tiranije a moglo se to primijeniti i na Austriju. došlo do pobune u kojoj je svrgnut Osman i ponovno ustoličen sultan Mustafa.Međutim. 17. a franjevce pobili.150 *** Hrvati su 1638. od Osmanlija oslobodili Topusko. Šeh Gaibija predvodio je “kupreške turske hajduke” koji su 4. g.149 U Osmanu se prepleću povijesni. a hajduci su bili samostalni. a drugi ih mistificiraju i glorificiraju. str. Zagreb 1980. u Rami zapalili i opljačkali samostan. g. oslobađanje Korevskoga bilo je uvjet za mir s Poljacima. g. odbili su napad Osmanlija na Vodice. Na poticaj Mlečana uskakali su u susjedne hrvatske krajeve i borili se protiv Osmanlija. Gundulić je imao prethodnika u Marku Maruliću. Hajdučiju i četovanje prvi put 1550. spominje putopisac Zeno. 97. Uskoci su djelovali u skupinama na poticaj ili sa znanjem vlasti. MH. HAJDUCI I USKOCI Padom Bosne i Hercegovine i Hrvatske u njoj se javljaju uskoci i hajduci. Vrhunac djelovanja uskoka i hajduka bio je za vrijeme Kandijskog rata (1645. 149 348 . dj. Uskoci su bili kršćani koji su iz Bosne i Hercegovine pobjegli od osmanske vlasti nastanivši se ponajviše u Dalmaciji.

Turčin nadalje Muji besjedi o Stipanu koji je prije šest godina porazio dvanaest tisuća Turaka. a kad ga je ona odbila. primjerice. Starješina svatova zahvalio je na gostoprimstvu. Puhnu vjetar s Velebita jako. silno volio Anđu i maštao da će je poturčiti i dovesti u svoj dvor. Aržanova. To svatovim nije drago bilo. Delibaša Stipanu Nakiću pripisuje mitsku snagu i junaštvo i upozorava Muju da je pamet izgubio jer da znade Nakića Stjepana ne bi ima ni u glavi sana. Pružila mu se prilika da je otme od svatova i tako ostvari prijetnju koju je izrekao Anđi. Turčinu delibaši javio se Mujo. POGUBIO SVATOVE STIPANA NAKIĆA Postojali su i hrvatski i srpski hajduci razbojnici. Radosnice niz lice padaju. 335. Tada je trgovac kazao Maleti da su svatovi Stipana Nakića puni zlata. Krstaš i Selinu. Takav je.HARAMBAŠA MALETA. Svatova je bilo koliko je u godini dana. Svatovi su iz Livna putovali preko Buškoga Blata. Kad je trgovac Stipe pogled bacio na brdo Gradinu pred njim se ispriječio harambaša Nikola Maleta s trideset hajduka i zatražio od njega da mu dade vino i rakiju. Sinjskoga polja. on joj je zaprijetio da ne će ni drugoga ljubiti i da će je od svatova oteti. također. Nešto im se loše predočilo. nakita i para vode mladu od bosanskih strana. ture mlado i tješio ga da će na megdanu pogubiti Stipana Nakića. Kad su ugledali Šibenik i more: 353. Roditelji blagoslove daju. Okrene im barjak naopako. Bailovi su svatove častili nedjeljicu dana. Maleta nije vidio stvora zgodnijega niti mu je srcu išta milije bilo od Anđe Bailove. a Anđinim roditeljima zahvalio je što su lijepo snahu odgojili. 349 . Zlo je nanijelo trgovca Stipu Tadina iznad Kambelovca koji je na dva konja u mješinama gonio vino i nastavio put kroz Petrovo polje. Svatovi Stipana Nakića i Anđe Bailove stigli su do vrela Vijanjac u Vinovu i odlučili ondje prenoćiti. bio harambaša Nikola Maleta koji je zaprosio Anđu Bailovu151 iz Livna. 151 Ibro je. Mujo sluša kako Stipan s obadvije ruke siječe Turke a ruka mu je deblja u mišici nego ženska noga pri bedrici.

Kad je to čula nevjesta gizdava preklinjala je svoga djevera: 502. Neg Maletu krvnika ljubiti. 479. Hajdučka se želja ispunila. a hajduci su skočili sa svih strana te su svatim sjekli glave po ledini. Maleti se prilika pružila. Cvrčci cvrče u noćnoj tišini. 564. sve je došlo do sela Vinova. ali ih je sustigao Maleta i rekao Anđi da je prvoga pogubio Stjepana i da će ona biti njegova. Iz žalosnih Bajilovih dvora. “Zaklinjem te mlijekom od matere.” Djever je nevjestu poslušao pa joj sabljom glavu otkinuo. Cijela se Zagora u crno zavila. Za vrijeme pogibije svojih svatova Stjepan Nakić je bio u pivnici i pravio troškovnik. Od nevjeste tvoje Anđelije. Žali majka nariče u bolu. Iz Drniša i Polja Petrova. Stjepan je izbrojio dvije stotine trideset ubijenih svatova. Pa je baci u zelenu travu. I proklinje Maleta Nikolu. Majka Anđi u pohode mora. Najzdanje se pročuše kočije. Mrtva tijela po ledini skaču. Jadne glave odsječene plaču. Maleta je prvi trgnuo zlatna jatagana.Svatovi su zaspali. Kad je očuo pucnjeve trčao je do svojih svatova. 487. Volim časno ovdje poginuti. Kada se taj zločin dogodio u Vinovom strašan potres bio. Odsijeci mi moju rusu glavu. San sanjaju svati po ledini. Crna krvca moja prosta ti je. Djever i nevjesta su pobjegli s mjesta. Maleta je djevera rasjekao na dvije polovine i pobjegao u Moseć planinu. 350 . a stražu nisu postavili. Svatovi su svladali hajduke i ubili ih dvadeset sedam. Mislili su da su sigurni jer u blizini nije bilo Turaka.

Mijat (Mihat. g. str. Pita majka zelenu Dubravu. ovo je naš najglasovitiji junak u osamnaestom vieku.-56. Stojanu Jankoviću. On je imao svoje najvjernije jatake u Primorju u selu Drašnicama (kod Makarske). Fratar ih je svetom vodicom natopio. Vidi: Marko Dragić. don Mijo Pavlinović u bilješci uz pjesmu o smrti Mijata Tomića piše: “Tomić Mihovio. vitezovima Vučkovićima te o hajducima Mijatu Tomiću. snažni su bili muslimanski hajduci osvetnici. Harambaša Abdurahman je 1639. Najprije su pokopali mladu a zatim svatove i hajduke. Imao je liepu kitu od četrest i dva druga. Od žalosti na zemljicu pala. 54. Tko joj kćeri otkinuo glavu. u Ravnom (na putu iz Splita preko Duvna. iskopaju u zemlji grobnice. Od XVII. 152 351 . 152 *** Hajduci osvetnici borili su se protiv osmanske okupacije. Srbi i Muslimani. 570.153 Hrvati i danas kazuju povijesne predaje i epske pjesme o uskocima: Ivi Senjaninu. Da mu sablja otkinula glavu. hladne vodice. Mijovil) Tomić Od svih narodnih junaka Mijat (Mijovil) Tomić najomiljeniji je kod naroda. Split 2005. olovo i opanke nabavljali. Stjepan Nakić je predložio da se kod Vijanjca. Roši harambaši (Ivanu Bušiću) i Andrijici Šimiću. 195-198. koji i danas o njemu pjeva i priča. Kad je majka Anđu ugledala. Majka ljubi mrtvu Anđeliju. Rođen u Duvnu. Narod plače i suze se liju. 214-234.Kune majka tu hrđu gubavu. U tim su družinama bili zajedno Hrvati. Književna i povijesna zbilja. 575. koji su mu prah. st. Objašnjavajući to. Rame do Visokog) sa svojim hajducima napao karavanu trgovaca od 400 ljudi i ubio 19 trgovaca. odbio se u hajduke od turskog zuluma. 153 Isto. i obično stanovao u Vranić-planini više polja duvanjskoga. str. pravu četu… Hercegovinom i Primorjem mnogo se o Mihatu pjeva i pripovieda. HKD Napredak.

). jer je bio od onih hajduka. JAZU. da je i danas poslovica: tko te pita za Mihatove konake.pa i dolazili u četu: i nema vele godina da su se posmicale crljene ječerme. 486. njegov bi kum. 155 Citirano prema: Stjepan Banović. Pogibe malo prije žetve. kojemu ne ostaje zašteđena nikakva svetinja: pa ga je zato narod i obljubio. str. (tko te pita za ono što se ne pristoji? Za ono što kazati nemaš? Za ono o čem nije govora?). To potvrđuju predaje koje se i danas kazuju. do svoje junačke slobode. 1. kao i u Cvitu razgovora naroda i jezika iliričkoga aliti rvackoga (Mleci. kad su oni najokrutnije bjesnili po Bosni i po Hercegovini. pa i danas pod njim drži njeke naše liepe pokrajine.”155 Postoji mišljenje da je Mijata ubio azap (tur. sv. str. 154 Stjepan Banović. 81. 74. Cio život hajduka Tomića Mihata bio je najsjajniji izgled. – 75. nav. Mihat zakloni ženu u Primorje. 352 . lakomost nas izda Turčinu. i tako ga je čuvao od svake izdaje. Ne pitam te ja za Mihatove konake. HAJDUKOVANJE U Hercegovini smatraju da je prezime Naletilić postalo tako što je nekoj djevojci “naletilo” Mijatovo dijete. i on je najveće narodu omilio. žandar) pa je kod epskoga pjevača došlo do zamjene glasa z u r. kako da se sveti poganskom zulumćaru narod. Rečeni poginu oko prvi(h) godina mira od Kandije. Martić-Jukićeva pjesma Mijat Tomić i kadija tešanjski spominje kako je Mijat Tomić po raznim stranama Bosne i Hercegovine gradio česme za putnike i prolaznike. čega se ima najviše bojati podjarmljeni narod: lakomosti za blagom i za gospodstvom.) od fra Filipa Grabovca. o kojima nije govora. pa se podigao na Turke..”154 Mijata Tomića nalazimo i u Erlangenskom rukopisu (1716. tj. pa otuda Arap.. za stvari. Zagreb 1938. piše Grabovac ovo: “Samo ovo oću spomenuti: kako posli Tomića Mijata iz Duvna nije bilo već pravoga ajduka niti će već ni biti. Kad je živio Tomić Mijovil. knjiga XXIX. Lakomost Ilije Bobovca izdade kuma svoga. Na str. u Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena. Izdade ga Bobovac Ilija od Doljana. sapelo ga. dj. koje je on svojim prijateljima darivao. Smrt Mihatova drugi nam je izgled. 1747. U Orlacu (Raštanima donjim kod Mostara) nalazi se hajdučka pećina koju narod zove Pećina Mijata Tomića. – 1733. koji ne imadu ništa hajdučkoga.

odmah ga je mislio prisić. hitar na nogama pa od sablje Mijat odskočio. a ti mi je danas oduzimlješ. gdje je već tri zime zimovao i gdje mu je lijepo bilo u pobratima i kod pomajke k’o u mile majke. ali ga ovaj ubije i. a za pasom malu pušku. nego poteže sablju od pojasa. 1. pobjegne noću u planinu i postane hajduk. žalosna ti majka dovijeka. Bio je mladić od dvadeset godina.’ A Murat mu ništa ne odgovori. Po toj predaji Mijat čuva begove ovce do svoje dvadesete godine. jer mu je duvanjski kadija Suzica preoteo dio očevine. Kad je došo. 156 353 . Jabuku livadu. mlado momče. ali je Mijat. a otac mu je bio Tomić Ivan. zašto kosiš moju livadu? Livada je moja babovina. 57. U hajduke je Tomić krenuo u Vran planinu. Mijat je prid njega došo i reko mu: ‘Šta to radiš. Druga predaja dovodi odmetnuće Mijata Tomića u hajduke u svezu s njegovim gospodarom begom Kopčićem. str. Zagreb 1933. to ugleda tridesetak kosaca iz ruku im ispadoše kose. Nosio je na sebi bijele gaće i bijelu košulju. Mijat Tomić bio je iz Duvna iz sela Kongore. Pade Murat na glavu u travu. Murate subaša. moja djedovina. pa i čukundjedovina.156 Mnoge pjesme u narodu su opisane o ajduku Mijatu Tomiću. JAZU. Čim je ugledo Mijata. koji je ucijenio bio sve Duvno. knjiga XXIX. hitro manu i rukom i sabljom da prisiče Mijata Tomića. a da pred njima kosi Mijat Tomić. a uz njih je bio Murat. sv. kad su doveli djevojku u begovu kulu. puče šarak ko nebesko vrime i u prsa pogodi murata. Ivan je imo na Duvanjskom polju kosnicu livadu. iz očiju suze udariše: ‘Šta uradi Tomiću Mijate.’ Ante Šimčik.. Livadu mu je pod turskim zulumom oteo Suzica kadija i naredio je Suzica kadija seljacima iz sela Kongore i drugih okolnih sela da kose livadu. subaša Suzice kadije. ide umjesto svoga gospodara na mejdan zulumćaru Arapu.Pjesme i predaje kazuju kako je Mijat-harambaša zimovao kod svojega pobre Kopčić Džafer-bega. svi ćemo glave pogubiti. Mijat nije htio nositi kose. Na pleće mu pendže napravilo. Poleće mu ruka do silaja. i zatim. jer ne nosi kosu na ramenu. kad mu se gospodar ženi iz kasabe (Duvna ili Županjca) nosi barjak u njegovim svatovima. To je krivo Turcima svatovima i jedan od njih natjera konja na Mijata. vidio je da livadu kosi trideset kosaca. Begovi Kopčići u: Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena.

gdje se kopčaju panciri i tu ga je arap iz puške pogodio. Takav ultimatum Mijat Turčinu stavi. i biži. Svakom Mijat novo ime daje. osveti me. Tada su Turci odnijeli Levantu u Sarajevo i tu mu se gubi svaki trag.157 Mijat Tomić spada među one plemenite hajduke koje je u planinu otjerao turski zulum. Ne bi Turci darivali kabanice da nije ajduk za jelom il’ za bukvom il’ za studenom stinom kamenitom. Kad je Mijat nazdravio Bobovcu Iliji i počeo piti iz čaše vino. Ne bi nikad Mijat pogino da sam sebe nije odo. Ubio ga Klišanin Arap iz puške ispod krova kad je sjedio pred kulom Bobovac Ilije. u Mostaru zapisala Ivana Kvesić.‘Čujte me trideset kosaca povratka vam kući nema ni kućištu. Dvadeset godina je ajdukovo po planinama dok nije izdaja došla. To je bilo prvo društvo Mijatovo. rođ. ukazala mu se tad jabučica pod vratom.’ To je čuo Klišanin Arap i odma otkinuo pucu sa prsiju (zrno kositra) i pripunio pušku. a Mijatov grob se tu nalazi i za njega se zna i dan današnji. kuća mu se kućetinom zvala. Rkp. Koji ne će u Vran u planinu da tražimo pravo od Turaka. a u kući čedo ne plakalo.’ Tako bi pobjego Marijan sa Mijatom da nije prijekim putem doletio Klišanin Arap i tu opalio iz puške i prisiko Marijanu nogu u koljenu. prid kućom mu stado ne blejalo. dok ga nije izdo kum Bobovac Ilija. a u njoj mu pasja braća stala. u Mostaru. 354 . od rođene mu sestre sin. U njegovoj je družini bilo i muslimana i pravo- 157 U ožujku 2001.’ Te Mijat u Vran okrenu u planinu. drži me. ko prolazi mora ostaviti žute madžarije. on je reko: ‘Ne boj se kumo ne more me sablja presicat nit puška probijat jer je na meni sedam pancira. A ko od vas u planinu ne će. studentica kroatistike iz Mostara. a kazao Franjo Tomić. tako Mijat stvara četu i družinu. 1941. Što mu se u kući rađalo sve manito bilo. Od mene vam takav ultimatum. Zatvori Turcima klance te napravi počivališta i odmarališta pokraj puta da se mogu ljudi odmarati i popušiti lulu duvana. sin mu sina na mejdan pozivao. Kad mu je kuma krvav rubac pokazala da je izdaja. FF Mostar. Marijane. I opet je uspio reći: ‘Jezus Marija. 2001. drago dite moje. Tute prostri divan kabanice. jedan drugom odsijecali glave. Budno prate kud prolaze trgovci i Turci i provode pljačku i zakone. kad je nazdravljo. samo me može probit zrno kositra. onda ćemo Turke suditi i naučiti kako će se s nama ponašati. Prvi bijaše Leventa Marijan.

a za pasom malu pušku. 355 . pa i čukundjedovina. Pjesme o Mijatu Tomiću zapisane su u Bosni. a desetak ih je tiskano i u 8. Kad je došo. ali je Mijat izdahnuo pod Sovićkim vratima. a uz njih je bio Murat. Ivan je imo na Duvanjskom polju kosnicu livadu. Slavoniji.’ 158 159 Ivan Rangjeo. Hercegovini. Mijat je prid njega došo i reko mu: ‘Šta to radiš. godine ili svakako između 1656. subaša Suzice kadije. 31. Narodne pjesme o Mijatu Tomiću. Dalmaciji. knjizi edicije Hrvatske narodne pjesme. str. a poginuo je 1656. Sarajevo 1931. a ti mi je danas oduzimlješ. Mijatov sestrić Marijan je ranjenoga Mijata pokušao odnijeti u Vran.159 Mnoge pjesme u narodu su opisane o ajduku Mijatu Tomiću. kažu. zašto kosiš moju livadu? Livada je moja babovina. i 1659. na njivi Pošćeci. a ubio ga neki Arapin. Ivan Rangjeo je pomoću epskih narodnih pjesama pokušao rekonstruirati njegov životopis. Murate subaša. Bio je mladić od dvadeset godina. Nosio je na sebi bijele gaće i bijelu košulju. a da pred njima kosi Mijat Tomić. U 19 pjesama se govori da je Mijata izdao njegov kum Ilija Bobovac. Čim je ugledo Mijata. nalazi grob hajduka Mijata Tomića. Mijat Tomić bio je iz Duvna iz sela Kongore. Ubojica je bio Hadžizukićev rob (Arap) ili azap (žandar).slavaca. Mijat nije htio nositi kose. stoljeća u selu Brišniku kod Duvna. Narodne pjesme o Mijatu Tomiću. godine izdajom trostrukog kuma Ilije Bobovca iz Doljana kod Jablanice (za kojeg moji kazivači kažu da je bio pravoslavac) za vrijeme vladanja Seidin-paše. vidio je da livadu kosi trideset kosaca. moja djedovina. POGIBIJA MIJATA TOMIĆA Postoji 28 pjesama koje govore o smrti Mijata Tomića. Livadu mu je pod turskim zulumom oteo Suzica kadija i naredio je Suzica kadija seljacima iz sela Kongore i drugih okolnih sela da kose livadu. odmah ga je mislio prisić. Sinj-Duvno 1985. Predaje i pjesme kazuju zatim da je mali Marijan uspio osvetiti Mijata ubivši “Arapina” u duvanjskoj župi u mjestu Jankovac. Tu se. a otac mu je bio Tomić Ivan.158 Nakon svega ovoga može se zaključiti: Mijat Tomić se rodio oko početka XVII. jer ne nosi kosu na ramenu. Anđelko Mijatović.

kad je nazdravljo. puče šarak ko nebesko vrime i u prsa pogodi murata. i biži. Kad mu je kuma krvav rubac pokazala da je izdaja. to ugleda tridesetak kosaca iz ruku im ispadoše kose. a u njoj mu pasja braća stala. nego poteže sablju od pojasa. Zatvori Turcima klance te napravi počivališta i odmarališta pokraj puta da se mogu ljudi odmarati i popušiti lulu duvana. sin mu sina na mejdan pozivao.A Murat mu ništa ne odgovori. ’‘Čujte me trideset kosaca povratka vam kući nema ni kućištu. hitro manu i rukom i sabljom da prisiče Mijata Tomića. Tute prostri divan kabanice. samo me može probit zrno kositra. drago dite moje. Kad je Mijat nazdravio Bobovcu Iliji i počeo piti iz čaše vino. Koji ne će u Vran u planinu da tražimo pravo od Turaka. osveti me. drži me. Ubio ga Klišanin Arap iz puške ispod krova kad je sjedio pred kulom Bobovac Ilije. Poleće mu ruka do silaja. Dvadeset godina je ajdukovo po planinama dok nije izdaja došla. Budno prate kud prolaze trgovci i Turci i provode pljačku i zakone. ali je Mijat. prid kućom mu stado ne blejalo. ukazala mu se tad jabučica pod vratom. tako Mijat stvara četu i družinu. jedan drugom odsijecali glave. Od mene vam takav ultimatum. gdje se kopčaju panciri i tu ga je arap iz puške pogodio. iz očiju suze udariše: ‘Šta uradi Tomiću Mijate. on je reko: ‘Ne boj se kumo ne more me sablja presicat nit puška probijat jer je na meni sedam pancira. dok ga nije izdo kum Bobovac Ilija. Svakom Mijat novo ime daje. Ne bi Turci darivali kabanice da nije ajduk za jelom il’ za bukvom il’ za studenom stinom kamenitom. Takav ultimatum Mijat Turčinu stavi.’ Tako bi pobjego Marijan sa Mijatom da nije prijekim putem doletio Klišanin Arap i tu opalio iz puške i prisiko Marijanu nogu u 356 . svi ćemo glave pogubiti. I opet je uspio reći: ‘Jezus Marija. a u kući čedo ne plakalo. A ko od vas u planinu ne će. Što mu se u kući rađalo sve manito bilo. onda ćemo Turke suditi i naučiti kako će se s nama ponašati. Na pleće mu pendže napravilo. Ne bi nikad Mijat pogino da sam sebe nije odo.’ To je čuo Klišanin Arap i odma otkinuo pucu sa prsiju (zrno kositra) i pripunio pušku. Pade Murat na glavu u travu. mlado momče. žalosna ti majka dovijeka. hitar na nogama pa od sablje Mijat odskočio. od rođene mu sestre sin. Marijane. Prvi bijaše Leventa Marijan. ko prolazi mora ostaviti žute madžarije. kuća mu se kućetinom zvala. To je bilo prvo društvo Mijatovo.’ Te Mijat u Vran okrenu u planinu.

Reljković. Solina i šibensko-zadarskog zaleđa. kako bi ih spasio od osmanlijske odmazde nakon poraza pod Bečom 1684.162 Potomak Vučkovića je i legendarni fra Pavao Vučković (1658. str. Mandušić.161 Petar Bakula piše da Vučkovići nisu mogli podnositi turski zulum pa su pribjegli u mjesta pod vlašću Mletačke republike. Glavni junak najdulje hrvatske usmene epske pjesme Ilija Primorac bio je zarobljen u tom ratu. a Mijatov grob se tu nalazi i za njega se zna i dan današnji. priredio Marko Dragić. odbijeni su od Splita. silovito napali Šibenik i Split. Mostar 1970. U tom ratu istaknuli su se zapovjednici: Sorić. str. gdje su postali prvi mletački četovođe. Razgovor ugodni naroda slovinskoga. pa su poput pravih vukova junački tukli Turke u više od petnaest okršaja. Milković i Janković. 114. Klisa. Miljanići. MH. zajedno s mnogim kršćanima doveli “pridostojnu kuću Vučkovića. a 1648. 162 Hercegovina prije 100 godina ili Šematizam fra Petra Bakule. Tada su Turci odnijeli Levantu u Sarajevo i tu mu se gubi svaki trag. 522. Fra Pavao Vučković bio je jedan od Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: proza. g.koljenu. Sarajevo 2005. Uz velike su gubitke odustali od Šibenika. HKD Napredak. Matija Antun Satir iliti divji čovik (priredio Josip Vončina) Zagreb 1997. *** Knezovi i vitezovi Vučkovići Vučkovići su potomci duvanjske obitelji Nemanović. drama i mikrostrukture.. g. Poljica.-1669.160 *** U tursko-mletačkom Kandijskom ratu (1645. Andrija Kačić Miošić u Razgovoru ugodnomu navodi da su Nakići pod mletačko okrilje. g. g. g. Trideset Vodičana i Vodičanki 1646. (O Mletačko-turskom ratu bilo je govora u poglavlju Povijesne pjesme. str. knj. 5.) Osmanlije su 1647. Spominju se 1506. 161 Andrija Kačić Miošić.) koji je organizirao bijeg Ramljaka i Duvnjaka u Cetinsku krajinu i Dalmaciju 1687. g. 160 357 . 133. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 djela.1735.) Osmanlije su potisnuti iz Makarskoga primorja. odbili su napad Osmanlija na Vodice. iz koje izađoše vrsni na oružju vitezovi”.

godinu. uz čudotvornu pomoć Gospe Sinjske. O fra Pavlu Vučkoviću piše Ivan Aralica u romanu Put bez sna. 164 Mila Gojsalić Hrvatska heroina Mila Gojsalić 27. kad na jedan put pred kulom proviri ispod svakog kamena po kalpak kršćanskoga vojnika. Mile je uzela Hrvatska heroina Mila Gojsalić 27. Dalmaciju i Hercegovinu za jedanaest dana. Uz velike su gubitke odustali od Šibenika.. 164 Stjepan Štrodl-Srijemac. (Neki povjesničari taj događaj lociraju u 1530. g. došli su do pola puta u Split do 163 kule . u kojoj je bilo nešto malo kršćanskih branitelja. g. godinu. 163 358 . odbijeni su od Splita. ožujka 1648.) Trideset je žena 1657.) Obrana Splita Osmanlije su 1647. Kad su Turci osvojili Kostanje. Đački izlet u Bosnu. g. 1901. od Osmanlija herojski obranilo Marinu kod Trogira. ali ona je rekla da će doć i da joj je vrlo drago šta ju je ovi zva.. O Vučkovićima je i sada živa tradicija. Školski vjesnik. Njena momak se bunija. Sarajevo. 452-453. obranili Sinj od mnogobrojnih osmanlijskih vojnika. ožujka 1648. a Turci se poplaše i pobjegnu ne osvojivši Spljeta. Ovi od straha pred golemom turskom silom počeše se moliti svetom Dujmu i ostalim zaštitnicima grada Spljeta. g.zapovjednika obrane Sinja 1715. VIII.) Mile Gojsalić je velika poljička junakinja. a 1648. Ona je ušla u njegov šator u kojem je bila i njihova sva municija i taj glavni Turčin. naredija je da mu je dovedu. g. kada su malobrojni branitelji. zavela je Topal-pašu te zapalila barutanu žrtvujući svoj život za slobodu Poljica. g. (Neki povjesničari taj događaj lociraju u 1530. U čast na tu pobjedu od tada se trči Sinjska alka. taj glavni Turčin je vidija Milu i kako je bila puno lipa. zavela je Topal-pašu te zapalila barutanu žrtvujući svoj život za slobodu Poljica. str. Kada su Turci osvajali Solin. silovito napali Šibenik i Split. (O Vučkovićima će biti još riječi.

FF Split. Zajedno s bratom Nikolom školovao se kod gradačkih isusovaca” i u slovačkoj Trnavi. Kako se Turci nisu imali više s čim borit. muž Katarine Frankopan. polusestre Frana Krste Frankopana.) posebno se istaknuo ban Nikola Zrinski. praunuk legendarnoga sigetskog branitelja Nikole Šubića Zrinskog. Sanji Markić. 165 359 . sv. Rkp.1933. a nakon očeve smrti Studentici Filozofskoga fakulteta u Splitu. PETAR ZRINSKI I FRAN KRSTO FRANKOPAN Petar Zrinski (Vrbovec. i šator i Turke i municiju. Periš. g.165 (Srijani) Trideset je žena 1657.09.baklju i zapalila sve. 2004. g. 1621. 5. kazala Marija Ćurlin (djev. rođena 26. Spomenik Mili Gojsalić *** U Habsburško-turskom ratu (1663. ali i sebe je žrtvovala za Poljica. u Srijanima). 1671. od Osmanlija herojski obranilo Marinu kod Trogira. morali su pobić ća.-1664. – Bečko Novo Mjesto. u Srijanima 2004.) potomak je “plemićke obitelji Šubić-Zrinski.

167 Fran Krsto Frankopan (1643? – Bečko Novo Mjesto. J(osip) V(ončina) i D(unja) F(ališevac). Darko Novaković (Hrvatski latinizam). travnja 1671. Velik je Frankopanov doprinos hrvatskoj usmenoj književnosti. To se Nikolino djelo smatra klasičnim djelom mađarske književnosti. Preveo je s mađarskog jezika djelo svoga brata Nikole Adrianskoga mora sirena (1651. IV. g. Vjerojatno 1658. U tom smislu golem je doprinos dao zbirkom poslovica Sentencije vsakojaške i Jelčić. u: Leksikon hrvatskih pisaca. krenuo u Beč kako bi od cara izmolili oprost. kod Perušića.). 1670. godine. pjesnik. Turci su prokazali urotu. Najznačajnije mu je djelo Gartlic za čas kratiti (zbirka 18 vjerskih i 109 svjetovnih pjesama). Dijačke junačke (8 usmenih epskih pjesama). ogulinski kapetan. Krešimir Nemec (Novija hrvatska književnost). (Nikola Zrinski je poginuo u lovu na veprove kraj Čakovca. urednici: Dunja Fališevac (Starija hrvatska književnost). Glavni je sadržaj toga povijesnoga epa u petnaest pjevanja Opsada sigecka. smrtno ranio vepar (divjak). Uhićeni su i osuđeni na smrt odsijecanjem glave što je izvršeno 1671. autor koncepcije Krešimir Nemec. 1670. 167 166 360 . pristupio je protuhabsburškoj uroti koju je vodio Nikola Zrinski. godine oženio se Giuliom di Naro. To je prigodna elegija o kipu Djevice Marije prenesenu s Trsata u Loreto. krenuo u Beč kako bi od cara izmolili oprost. Francuzima. Petar Zrinski. 107. nećakinjom kardinala Barberinija čija je obitelj u prvoj polovici XVII. Zrinski je sa šurjakom Frankopanom 13. dala papu Urbana VIII. Bio je: plemić. Služio se čakavštinom u koju prodiru kajkavski i štokavski. Nakon Nikoline pogibije. Školska knjiga Zagreb 2000. 1663. U vojsci Petra Zrinskoga sudjelovao je u borbama protiv Turaka. godine. a u kojoj je sudjelovalo i nekoliko mađarskih plemića i crkvenih velikodostojnika. izabran je iste godine za hrvatskoga bana. Prvo mu je poznato djelo Divoto pianito (1656. Poljacima i na kraju Turcima poraziti apsolutističkog austrijskog cara Leopolda I. 1671. st. 807.) djetinjstvo je proveo u Italiji. IV. str.. Uhićeni su i osuđeni na smrt odsijecanjem glave što je izvršeno 30. kojega je 1664. Dubravko: nav. U savezništvu s Mlečanima istaknuo se u borbi protiv Turaka: u Dalmaciji 1654. Stolovao je u Ozalju. dj.). Za Frankopanom su u Bečkom Novom Mjestu ostali brojni rukopisi. Sudionik je urote.putovao je u Italiju. Godine 1664. “Je li ta smrt namještena? Je li to političko ubojstvo smišljeno u Beču?”)166 Urotom se htjelo s Mlečanima. Frankopan je sa zetom Petrom Zrinskim 13. 1655. str. kod Jurjevih stijena.

koji se istaknuo u Kandijskom ratu. poslije vjekova možda. str. u: Leksikon hrvatskih pisaca. zarobljen je i odveden u Carigrad odakle nakon 14 mjeseci bježi.169 Sudjelovao je i u oslobađanju Sinja (1686. Opjevan je u mnogim narodnim pjesmama. g. komu primjera nema . Mletačka ga je vlast odlikovala naslovom “kavaliera” i dodijelila mu u feud imanje u Ravnim Kotarima. dospio je u tamnicu u kojoj ga posjećuje majka koja mu govori da hoće da ih satru.. a s njima i Hrvatsku.168 U Bečkom Novom Mjestu 30. U njegovoj je poeziji stih usmenih epskih pjesama (4+6). oteo je sa Smiljanićem Zvonigrad i Rakovnik.). 119. Pisao je i pjesme erotskog sadržaja. da je spali i da onda dođe k Mostaru gdje Fran Krsto Frankopan. str. – 1925. od cvijeta do cvijeta ići će tajanstveni šapat o veljim osnovama i pokopanim nadama i o jadu. Godine 1666. pogubljeni su Petar Zrinski i Franjo Krsto Frankopan. 1925. protjerao je Turke iz Gračaca.I naći će se. Pomažući carsku vojsku. Međutim. tko će govor cvijeća razumjeti te priču tu ispričati narodu (…) Stojan Janković Ne zna se točno kada je rođen glasoviti uskok Stojan Janković. Z(oran) K(ravar). Darko Novaković (Hrvatski latinizam). Pjesmom Ženidba Janković Stojana koristio se francuski pjesnik Lamartine u svojemu spjevu La Chute d’ un Ange. urednici: Dunja Fališevac (Starija hrvatska književnost). Prevodio je Moliérea. Predaja o tome uskoku govori kako “je poslao nekog Grgu Antunića s vojskom na Gabelu. Školska knjiga Zagreb 2000. Jezik njegovih djela pripada jeziku Ozaljskoga kruga. autor koncepcije Krešimir Nemec. Zagreb. prodro u Liku do Ribnika i osvojio kulu u Lapcu. 169 Znameniti i zaslužni Hrvati 925.. Krešimir Nemec (Novija hrvatska književnost). travnja 1671. kad blagi mjesec po hrvatskim poljanama razlije svoje bajno svjetlo. godine).zbirkom zagonetaka Zganke u kojima se nalaze i one opscenog sadržaja. Potresne su i vizionarske riječi njezine zadnje riječi: Za svake tihe noći. Higin Dragošić u svojoj tragediji Posljednji Zrinski piše o posljednjem Zrinskom. 224. Godine 1685. Ivanu sinu Petra Zrinskoga koji je u Beču pokušao osvetiti oca. oslobodio Kotare od Turaka (1688. 168 361 . U Morejskom ratu uspješno je ratovao u Lici..

352. okupivši se u Sinju. Stojan je krenuo prema Kupresu pa preko Uskoplja na Mejnik kod Uzdola i odatle prema samostanu. Ne dočekavši Stojan.”170 U ljeto 1686. – 73. u pohodu za oslobađanje ramskoga naroda. Tako su od turske sablje spašeni ramski franjevci sa svojim pukom koji su bili prisiljeni napustiti stoljetna ognjišta naselivši se u Trilju. 173 Isto. krenuli prema Rami. sv. XXIV/XXV. koji je već bio u Mostaru.173 Pogibiju Stojana Jankovića opisao je Ivan Aralica u romanu Put bez sna.-79.. godine. 172 Marijan Šunjić. te mu vojsku razbiše tako da se morao vratiti. Sa sobom su ponijeli čudotvornu Gospinu sliku koja se od tada nalazi u Sinju (Čudotvorna Sinjska Gospa). Tada je Mate kapetan pozvao u Sinj Stojana Jankovića iz Kotara. 69. str. Antunića. Čuvši Stojan da je zmijičak ubijen. Pavlu Mandušiću je zapovjedio da ide uz Neretvu prema Konjicu i odatle prema samostanu na Šćitu./1970. Sarajevo 1925. 71. Dugo je narod u Hercegovini pripovijedao o pogibiji Stojana Jankovića: Došavši u Gorance. kaže legenda. ali ga na putu dočekaše katolici Blaževići i Arapovići. 170 362 . 171 Isto. str. Spalivši Antunić Gabelu. ispade iz grive zmijičak. i Ravnim Kotarima. pa kada se Stojan probudio. a momak ga ubije. Vlajko Palavestra. Pjesma o tome četovanju i pogibiji Stojana Jankovića pjeva o tome kako je Stojan poginuo upravo na Duvnu. htjede Stojan malo otpočinuti. Stojan Janković je izvršio poznati pohod na Mostar. II.171 Godine 1687. isječe pred džamijom četrdeset Turaka. str. reče mu što se dogodilo. Dok ga je timario. Sarajevo 1969. i dok je on počivao. 352. Sinju. Matu Daničića iz Primorja i Pavla Mandušića iz Otoke. Stojan Janković je zapovjedio Mati Daničiću da ide uz Neretvu pa preko Mostarskog blata i Rakitna prema samostanu u Rami na Šćitu. krenuo je prema Mostaru. izd. kolovoza 1687.će se ujediniti. str.172 O tome je događaju spjevana epska pjesma (285 stihova). GZM BiH. Junačke pjesme iz Bosne. dotle mu je momak timario konja. te se vrati preko Goranaca kući u Kotare. Svaki je od njih skupio po tristo momaka te su. poginuo 23. NS. Narodne pripovijetke i predanja u okolini Lištice. ramski gvardijan Stjepan Matić zatražio je od sinjskog providura Mate kapetana da spasi ramske redovnike i puk. POGIBIJA STOJANA JANKOVIĆA Stojan Janković je.

vršeno je nasilno islamiziranje. godine Počitelj. tako i bi.. Franjo Šanjek i dr. U Hercegovini je glavno hrvatsko uporište do 1471. 352. Hazim Šabanović. nu čuvajte me dobro na konju. Safvet-beg Bašagić. godine opustošili Turopolje i okolicu Križevaca a u ropstvo je odvedeno 14 000 stanovnika. jer nitko ne smjede na vojsku udariti bojeći se Stojana. prođoše sretno kroz Livno. 174 363 . Školska knjiga. 175 O tomu u svojim djelima između ostalih pišu Pavao Ritter Vitezović. Pravo prve bračne noći po kojem je kršćanka morala prvu bračnu noć provesti s begom.176 Vlajko Palavestra.175 Iznimno je težak bio i Danak u krvi – odvođenje kršćanskih djevojaka u hareme a mladića u janjičare. GZM BiH. a drugovi mu privezavši ga na konja i pokrivši ga crvenom kabanicom. dočeka ga Turčin te ga iz puške ubije. Husein Đogo. Kasim Gujić. Hamid Dizdar. str. kod Duvna. Osnovana je Jajačka banovina sa sjedištem u Jajcu i Srebrenička banovina sa sjedištem u Srebreniku. Ivo Andrić. godine ugarski kralj Matijaš Korvin (sin legendarnog Janka Sibinjanina / Janoša Hunyadia) sa sjevera i Vladislav Hercegović (sin hercega Stipana Vukčića Kosače) s juga izveli su protuudar na osmanlijske snage oslobodivši više gradova. kaže mitska predaja. uništeno je oko 200 sakralnih objekata. Mehmed Handžić. Ferdo Šišić./XXV. Kako Stojan reče. jer inače ne ćete živi kroz Livno proći. Korušku i Štajersku razarajući ih i odvodeći mladiće i djevojke u sužanjstvo. Nakon pada Bosanskoga kraljevstva Osmanlije često upadaju u hrvatske zemlje te Kranjsku. U jesen 1463. NS. U prvim je godinama od zuluma osmanskoga u Hrvatsku i druge zapadnoeuropske zemlje izbjeglo oko 400 000 Hrvata katolika. kao da sam živ. Adem Handžić. str. Osmanlije su 1474. Herceg Novi je zadnje hercegovačko uporište. agom ili pašom. Nedim Filipović. Nikola Lašvanin. 132. XXIV. Šukrija Kurtović. 176 Anđelko Mijatović. Dominik Mandić. Vjekoslav Klaić. sv.reče vojsci: “Ja ću poginuti.174 EPOHA OSMANSKE VLADAVINE Nakon pada Bosanskoga kraljevstva nastupilo je 415 iznimno surovih godina osmanske vlasti. Sarajevo 1969. Gnusno je bilo tzv. Zagreb 1996./70. Bono Benić. Emile Haumant. Martin Đurđević. Narodne pripovijetke i predanja u okolini Lištice. Jako Baltić. Iz riznice hrvatske povijesti i kulture. Na Lipi.

o civilnim objektima sazdanim od crkvenoga kamenja. ubijaju pred djecom i unučadima. (…) našli smo tri naroda i tri vjere. stradanja i progoni Hrvata. Uz rušenja crkava uvijek su vezane patnje. starce i starice. Prvo su starosjedioci Bošnjaci. Benedikt Kuripešič 1530. Ti naročito.-176. Zagreb 1996. kao nepotreban plijen. Anđelko Mijatović. Sabrana djela 5. s velikim tiranstvom vladaju objema prije spomenutim narodima. proputovao Bosnom i između ostalog zapisao: “U spomenutom kraljevstvu Bosni rimo-kršćanske vjere. o čudotvornim slikama i kipovima.(…) Drugo su Srbi. ratnici i činovnici. zapisao je da je svojim očima gledao kako Turci otimaju djecu s majčinih grudi. o džamijama na temeljima crkava. o starim grobljima. siluju žene pred njihovim muževima. o crkvenim zvonima. Toronto-Zürich-Roma-Chikago 1982. da je na prostoru današnje Bosne i Hercegovine prije turskoga osvojenja bilo podignuto preko 200 katoličkih crkava. služenju svetih misa. Etnička povijest Bosne i Hercegovine. str. “Na osnovi papinskih pisama. 177 364 . Sve to ostalo je i u pisanim dokumentima i u narodnom pamćenju. g. ZIRAL. 178 Dominik Mandić.”177 STRADANJA SAKRALNIH OBJEKATA I PREDMETA Ostatci sakralnih objekata i predmeta do današnjih dana svjedoče o živom kršćanstvu na ovim prostorima još od starokršćanskoga doba. biskupskih izvještaja i drugih pisanih izvora dade se utvrditi. taj će se broj znatno pomnožiti. Kada se arheološki istraže mnogobrojne ‘crkvine’ po svoj zemlji. je u diplomatskoj misiji. ubijenim biskupima. g. samostanima i župnim kućama. kršćanskim podanicima. Školska knjiga. koje oni zovu Vlasima. Već pet i pol stoljeća žive predaje i legende o porušenim crkvama. svećenicima i časnim sestrama. Iz riznice hrvatske povijesti i kulture.*** Splitski nadbiskup Bernardo Zane 1512.”178 Život s Turcima i pod Turcima bio je glavna tema narodnim pričama. str. o grobovima hrvatskih mučenika i mučenica. koji su Treći su narod pravi Turci. o svećenicima. 175. 89.

Crkvišta. godine Turci do temelja razorili “tako da na njemu nije ostao ni kamen na kamenu”. Tada su franjevci morali dati u zalog: sveto posuđe. Neki franjevci su pobijeni. kao i samostanski namještaj i sve drugo što je vrijedilo. Čitav sutješki samostan. godine. Sagradili su ga ondašnji Hrvati katolici. Prema turskim izvorima sutješki je samostan zapao u najveću bijedu 1682. Baška Voda 1999. franjevci su. kreševskoga. Crkve. visočkoga. godine. ili nekoliko njih koji su prolazili ovuda 179 Vidi: Marko Dragić. izuzevši crkvu. Nisu mogli uzdržati samostan i u njemu živjeti: nisu mogli odolijevati turskim globama. Takvi su primjerice lokaliteti Crkvine. niti napadima janjičara. sazidali na istome mjestu samostan s prvobitnim imenom. Samostan su 1524. Velik je broj takvih lokaliteta na kojima su arheolozi nakon iskapanja našli ostatke negdašnje crkve. fojničkoga i konjičkoga samostana. U to vrijeme nastalo je silno progonstvo katolika Hrvata. str. Crkovište.Često su predaje poticale povjesničare i arheologe kako bi ispitivali određeni lokalitet. bio je u tome što starješine konjičkoga samostana nisu tadašnjem kadiji htjeli na dar dati pijetla ili neku ribu zvanu “glavatica”. Godine 1596. plativši 900 krunskih zlatnika turskim upravnicima. ponovno je stradao u požaru i bio sravnjen sa zemljom 1658. Morali su izvaditi i sve brave na samostanu kojima su se vrata zaključavala i prodati ih. Deset kamenih mačeva. za koje predaje kažu kako se tu nekoć nalazila crkva. Taj kadija je došao u Bosnu pa je turskom caru u Carigrad napisao pismo kako ga vodi revnost za Muhamedov zakon te kako muslimanska vjera u Bosni nikada ne će moći biti čvrsta i čista ako se spomenuti samostani ne poruše. po predaji i po sačuvanim rukopisima. 179 Sutješki samostan Samostan svetog Ivana Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci ili Banovu Dvoru. crkveni namještaj. Mala nakladna kuća Sveti Jure. Crkva. godine. nastao je na samome početku provincije Bosne Srebrene. a neki su morali pobjeći. 21-116. 365 . a tijekom vremena proširio kralj Tomaš. Sutješki su ga franjevci ipak ponovno sagradili 1664. Uzrok ponovnom rušenju sutješkoga. Svake je noći neki osmanski pojedinac. Crkvica.

oblačili su se u seljačka odijela. Ljetopis sutješkog samostana. kada su krune sklopile mir i vremena se poboljšala a broj franjevaca povećao. te idući od kuće do kuće pružali duhovnu pomoć svojim vjernicima.preko (Kraljeve) Sutjeske. 106. Svim su se silama trudili otkupiti sveto posuđe i pribor. Konačno su se vratili u njega. međutim. 180 KRIŽ U ROŠKOM POLJU U Roškom Polju je bila crkva sv. – 107. Ilije s dosta velikim kamenim križem. 95. Kako bi se sačuvali od neprijatelja. Sakupljali su milostinju i natjecali se tko će više pridonijeti radeći na toj zadaći. str. iako je bio prazan. Rkp. Izišli su prema danoj dozvoli i za sobom zatvorili samostanska vrata i svuda uokolo podigli ogradu od visokog trnja te sa svih strana zagradili pristupe. Turci nekoliko puta razbijali križ. ali bi se on uvik ujutro pojavio isti i cil. rođenog 1946. Crkvu su Turci srušili. ali križu nisu nikada mogli nauditi. godine. 180 366 . IRO “Veselin Masleša”. Turci su ih. Konačno su franjevci za novac dobili dopuštenje od bosanskoga paše da iziđu iz samostana. dobili su dopuštenje od paše da otvore samostan i crkvu. str. Kod križa postoji velika kamena 181 ploča. FF Mostar 2003. Sarajevo 1979. prenoćivao u samostanu čineći mnoge bezobrazluke i razna zlodjela. Bono Benić. D. – 96. stalno zlostavljali. U samostanu je noću stražario neki svjetovnjak da ga neprijatelji ne bi zapalili. 181 Danijela Ančić zapisala je u Vojkovićima kod Tomislavgrada 2003. često ih tukući i kod samoga oltara. Fratri su otišli stanovati u obližnja sela. Nakon gotovo sedamnaest godina rata. godine prema kazivanju Ambroze Kelave iz Vojkovića.

Austrijskom okupacijom 1878. Hrvati su skidali crkvena zvona i zakopavali ih u zemlju ili bacali u ponore kako ih Osmanlije ne bi našli i uništili. Zakonom od 27. pa su s prihodima od tih imanja održavali zgradu. str. Posebno je stradala 15. O njoj su se brinuli članovi obitelji Karahodžić iz Bulića koji su zbog toga dobili posjede u Bulićima i Podhumu. Nakon konačnoga pada Jajca 1528. U popravku džamije zazidani su stari prozori te je izgrađen novi mihrab. lipnja 1892. godine proglašena je spomenikom kulture i dana na čuvanje Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Džamija je nekoliko puta gorjela. Dobri pastir. godine. ili su. Luke pregradili u džamiju i otada je služila kao carska. 182 367 . kada je veliki požar uništio čitavo Jajce. Zvonigrad. pa je car u Jajce poslao vojnike koju su se smjestili u njegovoj džamiji. građani Jajca.CRKVA SVETOG LUKE U JAJCU PREGRAĐENA U CAREVU DŽAMIJU Velik broj katoličkih crkava Osmanlije su pretvorili u džamije. Tada se jajački kapetan stavio na stranu Huseina Gradaščevića. Zemaljska je vlada ruševinu upisala u zemljišne knjige kao javno dobro pod pokroviteljstvom Zemaljskog muzeja. godine ruševina je ostala bez vlasnika. Sarajevo 1972. godine. Bilo je to u vrijeme pobune koju je vodio Husein Gradaščević protiv središnje vlasti u Carigradu. Pretpostavlja se da su i ti posjedi prije Turaka bili franjevačko vlasništvo. Nepažnjom tih vojnika došlo je do požara u kojemu su od zgrade ostali samo zidovi. pak. Zvonarevo i sl. Srednjovjekovne crkve u Jajcu. lipnja 1658. Hondavenkjarova džamija. Ponovno je nastradala 1832. godine. nisu uspjeli u svojoj nakani da vrate ruševinu u nekadašnje franjevačko vlasništvo. Izloženi čestim progonima i pogibeljima. Hrvati. od kamena srušenih crkava gradili džamije i svoje utvrde. Crkvena zvona zauzimaju posebno mjesto kod Hrvata katolika. po predaji. ostadoše lokaliteti Zvonaruša. osmanlije su Crkvu sv. a u imovinsko-pravnim odnosima kao posjed vakufa. 182 Juraj Kujundžić. Osmanlije su ih nazivali šejtanskim spravama zabranjujući im da zvone i naređujući da se skinu. Od tada do danas. 280.

Sarajevo 1990. Biskup je uzeo k sebi obeščašćeni križ a Martinu dao drugi dragocjeniji. od muke se valjao po istom izmetu kamo je bacio križ. 183 Ivan Aralica u romanu Put bez sna opisuje ponižavanje ramskoga svijeta prije njegova izgona iz Rame u Sinj (1687) navodeći kako dva kršćanina moraju čistiti turski zahod u kojem su našli bačen križ. godine u Fojnici Hasan Skender bacio raspelo u zahodsku jamu te zovnuo Martina Čolića i još nekog katolika da čiste zahod. Martin je našao križ i počeo ga čistiti sa štovanjem. 368 . 20-22. godine najstrože je naređeno da se poruše svi križevi koji su postavljeni na putovima. Put bez sna. skupila su se Hasanova i susjedska djeca da bi se smijali katolicima kada nađu križ. 120. U narodnom su pamćenju ostala svetogrđa koja su Osmanlije činili s križevima bacajući ih u zahod. Nakon tri dana u strašnim je mukama ispustio dušu. Hasan se ubrzo razbolio. str. Znanje. Kanun-namom – zakonskom odredbom iz 1516. Vidi: Ivan Aralica. Kada su oni počeli čistiti.184 ČUDOTVORNA GOSPINA SLIKA IZ OLOVSKOG GOSPINA SVETIŠTA Osmanlije su svetogrđe činili i s kipovima i čudotvornim Gospinim slikama. jeste veliko junaštvo učinili. 183 184 Kalendar Dobri pastir za 1991. a onima koji su mu se smijali reče: Smijite se. što ste mog i svog Stvoritelja ovako pogrdili… Martin je pobjegao s križem kući da izbjegne daljnje poruge. U Gospinom svetištu u Olovu nalazi se čudotvorna slika Blažene Djevice Marije.RASPELO U ZAHODU Diljem Bosne i Hercegovine katolički su svećenici još prije dolaska Osmanilija postavili mnoge znakove pored puta – križeve. Zagreb 2002. str. godinu. Tom su svetištu stoljećima hodočastili katolici. Fojnički ljetopisac zabilježio je kako je pred očima biskupa Dragičevića 1743. smijite.

sve do onoga trenutka kada se sam Kotoman počeo boriti sa smrću. 185 369 . O tome Benić piše: “Svi koji su naokolo stajali posve su sigurno vidjeli — s one strane gdje je bio oltar i slavna slika Djevice Marije. Bono Benić. Sarajevo 1990. Međutim kada je ciganin Kotoman. Sarajevo. Fra Bono Benić piše kako je Sefer paša 1703. – 102. divno svjetlo kako je odatle izišlo i kako je odmah poput munje. Ciganin. odatle preletjelo prema zapadu. Očevidci su vidjeli neko sasvim posebno. 186 Bono Benić. Bugarske i drugih zemalja. bilo je već kasno. a i u novije vrijeme ima ih vrlo malo. Od nekada kršćanskog gradića. 1979. 101. prije nego što je – sasvim očajan – ispričao cijelu stvar – zločin i svoj i svojega naredbodavca – pred svima prisutnima. str. ali je čudesno spašena Gospina slika. Ljetopis sutješkog samostana. ležao golemu jamu. ipak (taj) zločinac nije mogao crknuti i svoj bijedni život svršiti.”185 Dugo se nije znalo tko je i zašto zapalio slavno Gospino svetište. 101. 187 Franjevci koji su pobjegli u Slavoniju. da je ona jača od vremena i njegovih promjena. godine dao nekom Ciganinu konja i dva zlatnika da zapali crkvu i samostan. središte okupljanja vjernika. Iako je nekoliko dana proveo u smrtnoj borbi i vlastitim nogama iskopao pod sobom u zemlji gdje je. Sarajevo. “I začetnik i izvršitelj ovoga paleža dugo su vremena bili nepoznati. ne mogavši umrijeti otkrio je kako je on zapalio svetište po nagovoru Sefer-paše. Tek se na Veliku Gospu može vidjeti kako tradicija štovanja olovske Gospe nije zamrla u narodu. gdje su u teškim trenutcima progona i beznađa nalazili nadu i utjehu. Olovo je dugo bilo bez katolika. 1979. str. Izgorjelo je sve što je moglo gorjeti.muslimani i pravoslavci iz Bosne i Hercegovine. “Veselin Masleša”. imenom Kotoman.”186 Tako je nestalo jedno od najznačajnijih svetišta na Balkanu. 120. godinu. 187 Kalendar Dobri pastir za 1991. osnovali su samostan u Iloku i ondje čuvali Gospinu sliku i olovsku tradiciju. Hrvatske. ležao u strašnim mukama na samrti. je ubacio baklju kroz prozor samostana i planuo je oganj. str. bijedan. Kada su stanovnici Olova vidjeli vatru. IRO “Veselin Masleša”. Ljetopis sutješkog samostana. – 102. Ovo priznaju čak i sami Turci.

godina XXIII. godine. 189 Citirano prema: Juraj Kujundžić. izrazivši posebnu zahvalnost kardinalu Vinku Puljiću za oživljavanje Svetišta. postala je zvonarušom crkve olovske. godine rat bjesnio u Bosni i Hercegovini.-IV. mise vjernicima se obratio i provincijal franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Petar Anđelović. POTAJNA SLUŽENJA SVETIH MISA Svećenici su bili prisiljeni bježati i skrivati se po zabitima i teško pristupačnim mjestima. godine na Gospojinu došli tamošnji muslimani na misu kako se višestoljetni slijed Gospinih slavlja ne bi prekinuo.. franjevci su ponijeli i ovu sliku. Turčin je zatim pao u Drinu i utopio se. Čak su usred najžešćih granatiranja Olova 1992.” On piše kako u tu crkvu uz katolike hodočaste i muslimani i pravoslavci. godine protjerani iz Gradovrha pa su se. na što je na tome mjestu potekla krv. 188 Gospino svetište u Olovu oživljeno je 2. a zatim na Gradovrh. 188 370 .. Crkva sv. godine kada je pomoćni biskup vrhbosanski mons. sklonili u Bač. Tamošnja prva susjeda upravitelja Svetišta fra Berislava Kalfića. Slobodna BiH. ali je ona zbog prekida s tradicijom izgubila svoje štovatelje. U tamošnjemu samostanu nalazi se i danas čudotvorna Gospina slika. Habena. Dobri pastir. Sarajevo 1973. svibnja 1999. potajno okupljajući svoje vjernike kako bi na Kada je 1992. Pero Sudar predvodio svečano euharistijsko slavlje. sv. 48. Franjevci su 1688. SLIKA ČUDOTVORNE GOSPE IZ CRKVE SVETE MARIJE U ZVORNIKU Starija povijest slike Čudotvorne Gospe zavijena je u legendu koja opisuje propast samostana i bijeg franjevaca 1533. str. Neki je Turčin presreo bjegunce i Bogorodičinu sliku proboo nožem ispod oka.189 Čudotvornost zvorničke Gospe u novome prebivalištu na Gradovrhu opisuje biskup Baličević 1598. noseći sa sobom Gospinu sliku. 208. Na kraju sv. str. Marije u Zvorniku. posebno na Veliku Gospu. Oživljeno Gospino svetište. I. ali crkveno zvono ni jednoga dana nije prestajalo zvoniti. 3. hodočašća čudotvornoj Gospi Olovskoj silom prilika su prekinuta. godine.Prije prethodnoga rata sve je više oživljavalo obnovljeno olovsko svetište. kada su ovamo dolazili hodočasnici iz sve većih udaljenosti. Bježeći iz Zvornika u Gornje Soli. svibnja 1999. Naila Salkanović.

Također govore kako je hrast star dvije tisuće godina.190 POTAJNO SLUŽENJE SV. Hrast je. uspijevali izmoliti odobrenje da od drveta načine kapelicu. dok još Turci držaše našu zemlju. MISE U BRISTOVICI U stara vrimena. klepet zvona. imao otvor širok jedan metar te ogromnu šupljinu u kojoj se okupljalo po tri stotine vjernika. vraćali pradjedovskim ognjištima i gradili svoje crkve. Progonjeni. Turci su prožimali svoj režim kroz vjeru našeg naroda. Budući su tamošnji mještani vodu s toga vrela odveli u selo. godine. Postoji predaja o tome da je Mijat Tomić s obližnjega brda bacio štap iz kojega je narastao taj veliki hrast. Hrvati katolici stoljećima su se morali potajno okupljati na zvuk roga. potajno se okupljalo na tim ruševinama i sa svojim svećenicima služilo svetu misu. Kada su pak vrlo rijetko. ponekad i nakon nekoliko stoljeća. Na tome su mjestu tamošnji žitelji posadili novi hrast. strepeći svakoga trenutka da će doći Turci i sasjeći ih. trube. na zabitnim i skrovitim mjestima. godine. Ono malo puka što bi ostalo živjeti na pradjedovskim ognjištima. Hrvati su se. Nisu dali narodu da ide u crkvu niti da se prekrste. 371 . dajući Turcima mnogo dukata. Do prije nekoliko godina u blizini je bilo vrelo. 190 Predaju mi je kazivalo više ljudi u Lašvanskoj dolini krajem prosinca 1994. tada su Turci zabranjivali da se stavi križ na nju govoreći: “Ovo vaše /križ/ ne smije biti gore!” SVETE MISE U ŠUPLJEM HRASTU U RANKOVIĆIMA KOD NOVOG TRAVNIKA U mjestu Rankovići kod Novog Travnika ima stari hrast za koji tamošnji mještani pripovijedaju kako se narod u njegovoj šupljini potajno okupljao služeći svetu misu. Branila im se vjera i pivanje vjerskih i hrvatskih pjesama. mučeni i ubijani. Zbog toga su se naši ljudi.ruševinama svojih crkava i po drugim skrovitim mjestima služili svetu misu. po predaji. hrast se naglo počeo sušiti tako da se srušio 1998. gdje su sa svojim svećenicima služili svete mise. Ali. naš narod je bio u teškim vrimenima. samostane i župne kuće.

Tu je se narod i pratar krijo od Turaka. Tu.koji su bili čvrsti u svojoj vjeri. Dakle. MH. priredio Marko Dragić. U Bosni je te godine (1489) bilo 24.93 %). Tuden je jedne godine biskup došo dilit krizmu. 124. Kad je se biskup vraćao kući. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 djela.248 muslimana. 5.348 bile su neudate. Ako je bilo prosječno 8 članova u obitelji. Tu su se sastajali i pripovijedali Božiju riječ sve dok to Turci otkriše. koje su učili kršćanstvu ne želeć da se pokolebaju i padnu pod turski režim. str.000 muslimana. Toji dolac.000 Hrvata i 55. knj. na kraju 15. HKD Napredak. unatoč tom. Sarajevo 2005. Jedno od takvih skrovišta bješe stara ledina u brdu koja se zvala Bristovica.332 kuće bile su udovice. Turci ga prisritnu i ubiju i njega i pratra š njim.000 Hrvata i do 20. str. Usađivali su tako svoju vjeru svojoj dici.000 Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: proza. zove se Biskupov dolac. di je se misa govorila.192 PRELASCI NA ISLAM Već je kazano da je u trenutku pada pod osmansku vlast u Bosni i Hercegovini bilo 750 000 Hrvata katolika. odnosno neoženjeni).000 bili su neoženjeni. 124. onda je bilo 130. MISNI DOLAC Na Midenoj u Plandešiću se govorila misa. 192 Isto. 80 000 – 90 000 krivovjernika i 30 000 Srba pravoslavaca.698 kršćana (80. poubijaše dosta našeg naroda.773 muslimana (19.068 hrvatskih kršćanskih kuća (u 1. gdje je moglo biti 160. stoljeća u čitavoj je Bosni moglo biti 360. a u 4. odnosno neudate). Kad ih nađoše. sastajali i održavali misu.07 %) i 24. drama i mikrostrukture. Ako se pretpostavi da je u jednoj kući bilo 5 osoba. jer je u tim krajevima kasnije počela islamizacija. godine na islam je u Bosni bilo prešlo 38. tada bi bilo 205. Danas je na tom mjestu podignut spomenik i mali oltar od kamena i jednom godišnje se održi velika misa u čast jake vjere našeg naroda koji nije poklekao ni pod velikim najezdama turskog 191 naroda. di su ga ubili.902 Hrvata i 38. Prema turskom defteru iz 1489. Tim brojem nije obuhvaćena Hercegovina niti Zvornički sandžakat. zove se Misni dolac. 191 372 .485 (u 2. Muslimanskih je kuća iste godine bilo 4.000 stanovnika.

Kalendar 1991. I dođe jedan ko kazat ćemo kaplar. 373 . patišahu.Ja mislim da jest. Prema povijesnim izvorima begovi su Kopčići već u prvoj polovici 16. zapisao predaju prema kojoj je beg Kopčić doselio u Ramu “za vrijeme turskih navala na Ugarsku 1525. str. neka dođe caru.i reče Kopčiću: Daj mi skut. što sam otkinuo od dolame! 193 Dobri pastir. – Onda car pusti telala u vojsku.Je li te ovi ufatio? – Kralj njemu: .” Više je kazivača koji i danas pripovijedaju o begovima Kopčićima: Nekaki car ratovo. (priredio dr. pa narednik od podnarednika. Sarajevo 1990.-84.To čuvaj. Car pita ovog kralja: . Alija Ćatić je početkom 20. koji ga je ufatio: . ko ga je ufatio. odriže od nje komad i dadne ovome. 83. što je uhvatio kneza Rakocija i živa ga doveo sultanu Sulejmanu II. svjedoči o njihovom hrvatskom podrijetlu. i onda dođe oni redov. Ljubo Lucić). O ugledu i moći begova Kopčića svjedoči i njihov grb. a kralj kaže: . Jedna talijanska kronika u to vrijeme spominje Džafer-bega Kopčića koji je bio poslanik kod Mlečana. godine. A car pita kralja: . Opet pusti car telala u vojsku. Taj grb kojemu su podloga crveno-bijeli kvadrati. otme ga od ovoga. stoljeća “imali vrlo ugledno mjesto među turskom vlastelom u Bosni”. i ovi Kopčić bio pozvat u vojsku. i oni svi po jedan dolazili. To tvrdi i Andrija Kačić Miošić u Razgovoru ugodnomu naroda slovinskoga “Kopčići od Rame sada su Turci”. Potomci mu vele da je tada bio vojskovođa.muslimana. dođe caru i kaže: . istaknuvši se vanrednim junaštvom na bojnom polju. stoljeća u Bosni na islam nije prešlo više od 13 % stanovništva. – Dođe podnarednik pa otme od kaplara. i tako redom ga otimala veća šarža.193 BEGOVI KOPČIĆI Kopčići su prije turskoga osvojenja Bosne i Hercegovine bili katolici.Ja sam ga ufatio. koji ga otimali. Uzme dolamu svoju.Ko te je ufatio? Je li ovaj?Nije. U ratišću došlo je do ruke ovome Kopčiću da ufati ovoga kralja. godine. to će ti valjat. .Nije nijedan.1542. A oni kralj kaže: Pričekajde. st. dok ga od paše otme onaj vojskovođa. a umro je 1541. Prema tome sa sigurnošću možemo ustvrditi kako do konca 15.

a kazala Mara Rajič iz Jablanice. Što ja obletim na Mlikoti. On je iz torbe kruv baco za biljeg a za njim ko đendari išli i graničili. a konju vode dat. što ću ja na mome Mlikoti obletiti za dvaes četiri sata. Rkp. BD 13. što ćeš letiti. djev. JAZU. Rkp. babu pito. a ona će: Umornu junaku ljuta mlika i leć u lad ispor oraja. 195 Usp. da ti dadnem? .. sv. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena. 1923. D. ABTH Nürnberg 1899. zapisala je Vinka Krezić. išći drugo. da je moje. FF Mostar. često se događalo za vrijeme turskih osvajanja da svi članovi neke obitelji nisu primali islam. Kad je došo u Varvaru selo. – Onda mu car dadne. 2001. godine u Vedašiću kod Tomislavgrada. šta on radi.Ja vala ne ću ništa. nego mi podaj zemlje. patišahu. 1933. Ante Šimčik.Ništa nego to. (I danas se pripovijeda predaja: “Begu Kopčiću obećali dati onoliko zemlje koliko za dan s konjem prije. 194 374 . . Sazidaju mu turbe izmeju Varvare i Rumboka koje niko nije srušijo ni u ovom sada ratu. rođ. I onda dođe u Kopčić i preko planine u Duvno.. nego su neki radije ostavljali svoju djedovinu i bježali u susjedne kršćanske zemlje. Zagreb. a u Rami je do naših dana sačuvana izreka Oblazi ko Kopčić oko Duvna. 40. str. Kovačević. koji je devet godina mliko dojio. Jednu ženu upita šta bi bilo dobro umornu junaku i umornu konju. metne ga na dolamu. On prije Livno. . Izmeju Varvare i Rumboka stane da se odmori.A on kaže: . išći drugo. FF Mostar.. . godine zapisala Marija Musić po kazivanju Marka Papića.Evo. ovaj me je ufatio.195 Međutim. ovaj uzo konja. da iđu za njim kud god on iđe. Duvno.Šta oćeš. u Rumbocima u Rami. što je lik umornu čoviku i konju. I on konja napoji vodom i napije se kisela mlika i padnu obadva. što oćeš.. a konju vode koliko oće. di se kosilo i kupilo žito.pošto je ona znala.Ovaj izvadi onaj skut. A baba mu kaže: . slaže se. što je htio. D. Njegov grb nalazi se u Siembacherovu Wappenbuchu IV. knjiga XXIX. 2006.194 I sada je na tome mjestu turbe. a konju dade vode koliko oće.Budalo. što ćeš letiti.Čovjeku umornu lik je kisela mlika. godine spominje u Topuskom u Hrvatskoj. On se napije ljuta mlika i legne u lad ispor oraja. 1.” U ožujku 2001. Begovi Kopčići. a težaci ga odbijali. U tome je djelu i grb bosanskih Kopčića Predaju je 2006. rođen je 1936. studentica kroatistike u Mostaru. Kaže mu sultan: . . Rumboke. Onda umru obojica. da ne iđe preko one zemlje.Onda car pita ovoga: . Zagreb. a car dao nalog. Takav je bio i Andrijaš Kopčić od Pokupja koji se 1566.

. godine. – Carigrad. st. 1871. Dok je on bio vezir. II. Mihajlo.) sagraditi kamenu ćupriju u Višegradu. beglerbeg Rumelije (od 1549. Albaniji. Odveden je s drugom kršćanskom djecom (danak u krvi) u Drinopolje. str. Planirao je prokopavanje Sueskog kanala.). Brzo je napredovao u osmanskoj vojsci pa je okrutno gušio pobune protiv reforme Porte (u Srbiji. Sredozemlju itd. sv. Posebno mjesto među njima pripada Mehmed-paši Sokoloviću.. rođenom 1506. 18. Zagreb.) piše o mnogobrojnim Hrvatima koji su odvedeni i islamizirani te su potom postigli blistavu karijeru. U Bosni je krvavo ugušio bunu bosanskih feudalaca pogubivši njihovog vođu Ali-pašu.197 Predaja kazuje kako su begovi Omera-pašu potajno zvali Vlaše.). godine u Sokolovićima kod Višegrada.)..). Hrvatski leksikon sv. te veliki vezir (od 1565. 375 . (Jasenica kraj Plaškog 24. u Vukovaru. II. 1997. 1806. podrijetlom Srbin. Gotovo je samostalno upravljao Carstvom. na Drini. Mezopotamiji i dr. osmanlijskom državniku i vojskovođi.. uništenu kod Lepanta. Hrvatski leksikon. – 62. 449. Obnovio je tursku flotu. Zagreb. a hrvatski jezik je bio jedan od službenih. u Moslavini ima Kopčića brijeg.po rukopisu Korjenića-Neorića od 1595. 1997.196 OMER PAŠA LATAS Omer-paša Latas. 1931. IV. Mehmed-paša. Promicao je književnost i umjetnost. Jedna obitelj Kopčića nalazila se početkom 20.. Sudanu. MEHMED PAŠA SOKOLOVIĆ Safvet-beg Bašagić u svojoj knjizi Znameniti Hrvati. Kavanjin u 12. u Perziji. IX. Pred kraj života je pao u nemilost. a na Pelješcu i sada živi obitelj Kopčića. pjevanju svoje Velepiesni među slavnim obiteljima slovinskim spominje i Vladislava Kopčića. Školovao se u Gospiću i Banjoj Luci gdje prelazi na islam i odlazi u Carigrad. na Porti je bilo mnogo Hrvata. str. 8. pa je ubijen 1579. 1551. Kurdistanu. Bio je admiral osmanske mornarice (od 1546. 196 197 Sokolović. pa ih je i zbog toga 52 okrutno smaknuo. Dao je (1571.). Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini (Zagreb. Proslavio se u mnogim ratovima (Austro-turskom. u Carigradu kao žrtva urote.

brže bolje reče: Lez’ kujo i dosad su noćali i sad će! Tako u kuću prime samog Omer-pašu Latasa i ne znajući da je to on. Paša će Frani: Bil’ ja mog’o dobit’ baška odaju? Frano se začudi zahtjevima prosjakovim. u Matijevićima kao i u čitavoj Bosni dojadile narodu sve te daće i nameti pa oni zatrliše trlu. U tom trenutku iz kuće izađe Frano i čuvši ženine riječi. upravo onda kada je Omer Paša Latas posjetio Vareš da bi se uvjerio o prilikama u svom pašaluku. Ujutro Frano prosjaku donese doručak. jer iako nije znao da je to sam Omer-paša Latas. U Varešu. opet upita: Dobar veče. Tako i uradi Frano. pa on odluči da se preobuče u prosjaka i zađe po Bosni da vidi zašto se to raja buni. al’ ne uporedo sa mnom. on će svojoj ženi: Ti kažeš cigan.O Omer-paši Latasu u Varešu pripovijedaju: Sada ću ispričati jednu zanimljivost koja se dogodila čukundjedu mojih prvih susjeda. preda mu ključ. reče on i krene dalje. a Frani naredi: Pratićeš’ me do izlaza iz Vareša. nije imao dovoljno hrabrosti odbiti prosjakove naredbe. Tako i bi. morel’ se ovdje prinoćit? Frane Grgića žena odgovori: Nemere. Od Tuzle dođe u Vareš do Janjušića kuće gdje sretne neke ljude i pozdravi: Dobar veče. Došavši u avliju Kneževićevu gdje se kuvala srnetina. Obuče on čađavu i prljavu odjeću. ovaj se zahvali i ključ od odaje sebi stavi za pas. a on čohu na sebi nosi. ali šutke ga odvede u sobu. al’ ne smije ništa prozboriti. kad’ ovaj opet traži ključ od odaje i štošta iz lonca za večeru jer je kako kaže pješe došo iz Tuzle. Frano se vrati kući i 376 . Grgićima (koji su potomci kneza Andrije pa ih i sada zovu Knežićima). Dođe to do Omer-paše Latasa. Došli su do Droškovca i prosjak se mane. kad ono na njemu čoha i kadifa. ljeskov šćap u ruku i pjehane po Bosni. dobri ljudi! Dobar veče. Donese mu Frano večeru. vrati mu ključ i reče: Ispod jastuka ti je bakšiš (poklon) za konak! Zahvali se još jednom i krene dalje. točnije Frani Grgiću. odakle si putniče? On ne odgovori. a ovaj već bio skino prljavu odjeću. Frano se ne može čudu načudit’. Kad’ je izašao iz sobe. dodijali su mi cigani po kući. nego zapita: Morel’ se gdje noćit? Na to će oni: Slabo ćeš naći neg’ u Knežića! Hvala dobri ljudi. jer su toga dana bili u lovu.

199 Zapisao sam u lipnju 1995. Frano Grgiću? Znam svijetli paša. u Varešu studentica kroatistike Pedagoškoga fakulteta u Mostaru. delija ga vrati pred pašu koji mu reče: Evo ti mazabata (dozvola) koliko god možeš ponijeti oružja. kad ono bakšiša da se jedan čitav čifluk (imanje) more kupit. Zbog takvih zločina “mladići su se dosjetili. poče zafrkavati babu: Mal’ ja glavu ne izgubi zbog tvog jezika. “Kad su se naši momci ženili. Kada se vratio kući. Anice Grgić. hajde svi ćemo se skupa jedan dan oženit.”199 Mnogo je Hrvatica tako ostajalo trudno te su tu djecu rađale u braku sa svojim mužem. morala je mlada ići prvo spavati s tim njiovim starišinom. Poslije nekoliko godina došao je poziv svima da se po cijelom pašaluku mora prijaviti oružje a tako i Frani. vrata se otvoriše i uđe delija. Kada je stigao već je bilo puno naroda. Neki su mi kazivači navodili takve primjere. Frano se ne može čudu načuditi i samo izusti: Ako ću stradat. Paša mu reče: Ovog mi prijatelja odvedi na moj ručak u aščinicu! Kada je jeo. I odatle polazi predanje o Zapisala 2001. a tek onda svome mladoženji. Katarina Pejčinović. Čak je i to jedno vrijeme bilo dok se naši nisu snašli pa se jedan đuvegija (mladoženja) obuko u ženske aljine i nije dao svoju ženu. Isti se ne smije javiti. Rkp. valjda se zvao aga. On opremi konja i u Sarajevo. godine u Kraljevoj Sutjesci. toliko i nosi! Frano se brzo zahvali i izađe. Rozalije Grgić i Tonia Petkovića. FF Mostar 2001. pa ko strada – strada. Ali znaš li me odnekle drugo? Ja sam onaj prosjak što si mu ti dopustio noćit kod sebe. po kazivanju Jelene Rodić. znam. Tako su se naši ljudi snašli. 198 377 . Izađe delija pašin pred narod i pita za Franu Grgića.odmah ode u sobu. pogleda pod jastuk.198 (Vareš) PRAVO PRVE BRAČNE NOĆI I DRUGI TURSKI ZULUMI Mnogi su mi kazivači diljem Bosne i Hercegovne pričali kako su Hrvatice morale prvu bračnu noć provesti s agom (turski dostojanstvenik) ili begom. stradat ću zbog ženina jezika! Paša plesnu triput rukama. Jedan je tako lego s agom i probo ga je nožom. ali delija jače viknu i Frani ne preosta ništa drugo nego da se javi: Ja sam! Delija ga zdrpi pod ruku i reče: Traži te paša! Odvede ga pred pašu koji Franu upita: Znaš li ti mene.

Znalo se za jedan dan vinčat po 60 parova. kap po kap. 201 Katici Lozić Radielović 2007. il' se Turku u ruke dat? Baciše se tako sirotice dvije. HKD Napredak. Bježuć i trčuć pala je priko jednog kamena i upala u provaliju gdje je poginula. „ Bjež'te cure eno i' u gradu. str. FF Mostar. Bila je jedna djevojka. Oće Turčin da i' siluje. 5. rođena je 1935. koja nije dala na se pa je pobjegla. Iste sam predaje slušao i u drugim krajevima u BiH. kada se ona vjenčala. djev. već im je dolazio i obavještavo ih kakvo je stanje. siluju. 2007. Skrivale se one sirotice. Nije im ćaća dao ni sunca vidit a ni miseca. Sarajevo 2005.202 200 Također sam zapisao istoga dana u Kraljevoj Sutjesci. 202 Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: proza.zajedničkim svadbama u našem kraju. drama i mikrostrukture. kolju. Taj se kamen zove Djevojačka suza. Kazivači su mi rekli kako se taj običaj zadržao sve do 1963. Tijelo svoje vodi dadoše. Od tada do danas s tojeg kamena teče voda.-1991. 139. godine. oće. godine u selu Brnjići. katakombe.”200 DVIJE SIROTICE Za vrijeme Turskih prodiranja bio u Jajcu jedan čoek koji je imo dvije 'ćeri. Jednom tako umjesto ćaće uleti jedan mladić i reče. Bjež'te ako Boga znate!“ Izbezumljene cure pođoše prema izlazu ćaću tražit kad i' na vratima dočeka Turčin.) kazala kako je 1940. općina Dobretići (Pougarje). godine. a provalija u kojoj je poginula zove se Djevojačka draga. kazala je Manda Crnogorac. Bore se sirotice te se otrgnu i pođu bježat kroz katakombe. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. a one ne daju. knj. godine u jednom danu vjenčana 53 para. Dođoše tako do kraja jednog od tunela gdje ugledaše mutnu Plivu. Il' se bacit u vodu mutnu. Pranjić. 378 . MH. S dva sina živi u Jajcu. Rkp. Kazivač Ivan Aljinović mi je kazao kako su 1941. g. Tako mi je moja pokojna majka Cvita Dragić (1922. Vido on da su Turci navalili i odluči on skriti 'ćeri od Turčina u podzemne kanale.-65. D. priredio Marko Dragić. tako u tim mračnim tunelima danima. u Rami bilo 16 vjenčanja. ruše i pale. Turci su vazda vodili hrvatske djevojke na Hum i tamo ih silovali i maltretirali.201 DJEVOJAČKA SUZA To je bilo za vrime turske vlasti.

on im je naredio da ne ruše tu pećinu vego da je zaobiđu. str. a da se Anka strmoglavila u jamu bezdanku. FF Split. 6. A to se zove Mojanka što je nekad bila divojka Anka koju su svatovi vodili. 336. 11. Na nju i njenu djecu se namirili turski odmetnici te nju i sinove pobiju i bace ih u kanjon Rame. str.203 (Bitelić kod Sinja) MARINA PEĆINA Oko dvanaest kilometara niz dolinu kraj Rame radnici cara Franca Jozipa su probijali put prema Mostaru. cesta se mora probit za Mostar i more. Neki kazivači pripovijedaju da su svatove poubijali Turci. na početku tog brda. da ju je majka plačući dozivala sve do svoje smrti. Rkp. g. Franc Jozip nije tio prominit svoju odluku i reko im je: ako more kila zlata odbit kilu kamena. Predaju navodi i Maja Bošković-Stulli (1997. također. ali se ne smi dirat pećina. studentici Filozofskoga fakulteta u Splitu. str. djev. kazala Ivani Grandić. išla po Mojanki i tražila Anku među mrtvima i žalila je: “Anka moja. 203 379 . Kad je čuo car Jozip tu njenu priču od svoi radnika. Za Anku se ne zna šta je od nje bilo.204 (Gračanica. Mojanka je misto na Kukuzovcu. kad se iđe iz Sinja prema Splitu na desnu ruku. Pripovijeda se. Među radnicima je nastala pometnja jer je kamen bio tvrd i nisu nikako mogli ga pribit. 1919. prozvalo se imenom Mojanaka. sv. Bogdan (rođ.MOJANKA Narod u sinjskom kraju i danas pripovijeda potresni kronikat o nastanku lokaliteta Mojanka. godine). Rama) Ana Buljan. jer tada nije bilo razni čuda ko sad već se radilo klinima i rukama. u Biteliću kod Sinja 2004. moja Anka. Uz veliki jad su probili tu cestu. 2004.) 204 Isto. ali jadna Mare nije ostala živa. 140. a dočekala ji neka jača sila i poubijala svatove i Anku odvela. Odmah do vode. nalazila se pećina u kojoj je stanovala neka sirota Mara sa svoja dva sina i tude se ona krila od Turaka koji su joj ubili čovika na njezine oči. a mater njezina kad je za to čula. jadna tvoja majka! I po tomu događaju i kako je ona žalila nadjelo se ime.

pitali su di je. MH. rkp. 139. 5. Nju je zabegeniso turski beg i jednog dana skupi svatove pa dođe po divojku. godine u Rakitnu. knj. Vl. Kad su Turci došli u kuću. Početkom 20.206 (Gornji Vakuf – Uskoplje) DIVA GRABOVČEVA Najčuveniju ramsku predaju o Divi Grabovčevoj majke pričaju svojim kćerkama kad treba da postanu cure. str.205 ANICA IZ USKOPLJA Za vrime turske kod nas cure se nisu smile udat za koga su one tile. Više od 150 godina na obljetnicu njezine pogibije mlade djevojke. 206 Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: proza. Anica ih ugleda i pobiže na druga vrata te ode do stine podno Kalina i baci se odozgora. 1994. prve Predaju sam zapisao 1994. kolovoza) služeći svetu misu. a niko ne zna te uzeše oružje i pobiše svu čeljad. Predaja kaže kako su djevojku Katu Turci rastrgali konjima prije dvjesto godina jer je branila svoju katoličku vjeru i nevinost. po kazivanju tamošnjih mještana. Grob je ograđen i njemu mnoštvo vjernika sa svojim svećenicima hodočasti na blagdan Svetoga Roka (16. Tako ti je bila dobra i lipa divojka Anica. HKD Napredak. a Anice nije bilo. priredio Marko Dragić. Sarajevo 2005. Ćiro Truhelka otvorio je Divin grob i ustvrdio da tu zaista leže kosti mlade djevojke. Ako bi beg koju zabegeniso. Ta je predaja potkrijepljena i povijesnim činjenicama. Kad su turski svatovi došli blizu kuće. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. stoljeća dr. drama i mikrostrukture. a u naše vrijeme i tisuće hodočasnika iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. kći jedinica Luke i Luce Grbavac. Anicinog oca svezaše konju za rep. ali i stariji ljudi. 205 380 .KATIN GREB U Rakitnu kod Posušja nalazi se Katin greb. odvedoše ga i obisiše. Utvrđeno je da je prije oko 150 godina u Varvari zaista živjela djevojka po imenu Diva. morala je poć za njega i protiv svoje volje ili bi bila mrtva.

nikad veće žalosti nisi vidio u Rami. E vako ti je to bilo. Od tad ti mlade cure iđu gori na zavit. Zagledo ti se u nju i turski beg. beg put pod noge. Ali on oće pa oće. Znaš kako ti je. Jadna Diva kad ga ugleda biž. Moj sinko. a od ove dobi čovik ne postaje pametniji. Mlati Diva i rukama i nogama da se ubrani. ali pošten čovik. di će katolička cura za Turčina. Nego. diki cile Rame. godine idu. oće da je ženi. I da je bogdo svaka cura taka. opet ja ode od naše priče). i vidi. Oblićali oni. legenda nije. Kad je vidio šta je uradio. Eee. ali džaba. i put pod noge pa u Vran. Prosvitli ga Bog da zna kako je zlo zlo. (Ne znam ti ja. pa tako. Kad joj više ništa nije mogo. kako mu je bilo ime. a jadno dite se brani. kažu. Tako ti našu Divu snaje nevolja. Živila ti u Varvari lipa cura. ko ni ona. jadna ti majka. Jesu li dobili. Turci kažu i znaš kako je i svak bi volio sebi neg drugome. pa rađe u smrt nego Turčinu. zagledo ti se u nju beg. pa ko god ga napravio. Turčin ili Vlah. i u planini. da i Bog pomogne 381 . Ja ti mogu ispričat ako oćeš. kako su meni moji pričali. nekog kuma Turčina. Stigne je ufatit. Znaš. pa će je on sakrit. A šta ćeš! Fala Bogu. tako je bilo ime Divinom ćaći. Probode kum njega baš ko on jadno dite. Našo je kako čuva ovce. na Kedžari. I et to ti je priča o našoj Divi. Turci su ti onda bili ovde. već je bilo kasno. već istina. A imo ti Luka. ma šta lipa. Vidili ti Divu drugi seljaci. ali i simbol cijele Rame. Nego. ne zna šta bi. ali srićom čista i neiskvarena. Ona jadno dite. lipše nije bilo. On ti se zvao Arslanaga. Diva umrla. kaže ti on našem Luki da on njemu dadne svoju Divu. sinko. Tako Luka i uradi. beg izvadi nož i s njim u Divu. fala Bogu. pametno čeljade. Beg oće pa oće. Eto tako lipa da su svi momci oblićali oko nje. na Kedžaru. ali beg brži. E! Pokopali Divu di je i umrla. Biž! Kad je stigo kum Arslanaga. ne znam! Ali tako ti je beg znao di je sada Diva. Pripala se jadna Diva. draga. Je bio Turčin. živa istina. Mučenica Diva Grabovčeva postala je simbol djevičanstva. ali džaba. a jadni ćaća ne zna šta bi. dušo moja.nedjelje u srpnju hodočaste na Divin grob na lokalitetu Kedžara na planini Vranu. Diš ženit. pa poletili begu ne će li dobit štogod od njega. Moli ćaću da je ne da. to znaš. A Diva se zvala. a ovaj ti je popadne i odvede u Vran. Ali zli duša ima svagdi. pripala se jadna. Čuvala ti Diva gori ovce kumove i mislilo jadno dite da je pobigla begu. Pa. I krene ti kum za begom i ufati ga.

a ljudi toga prezimena i danas ima u Stražbenici. GROB KATE LOZIĆ Fra Grgo Lozić u svojemu Adnotationes variae A. jer u vrime bašaluka glavne cure turčili bi na silu. koji “goni kuprešku raju radi neke Ivke. HKD Napredak. 144-145. 217.. Ova se djevojka prezivala Romić. pod planinom Grguljačom.207 (Šlimac. Ante Lozića. Činjenica da joj se više od 200 godina čuva uspomena i hodočasti na grob. 207 382 . proklete krvopije. dao Bog. E. jasnim je dokazom kako je poginula mučeničkom smrću. nešto sjeveroistočno ispod “Malih vrata”. jer mu je pobjegao fratar na kojega je mislio svaliti krivicu kako bi ga oglobio. gdje su doselili iz Duvna (Tomislavgrada). što nije hotila poturčiti se divojka glavna god. ali tko će ti znati. dakle. MH. priredio Marko Dragić. 5. izdanje RKT Župni ured Otinovci-Kupres 1994. 1762. po predaji. povijesna osoba. 208 Miroslav Džaja – Krunoslav Draganović.208 Iva je. 1866.da budu ko ona. drama i mikrostrukture. knj. 209 Isto. Rama) IVIN GROB “Ivin grob” je u osami iznad sela Ratkovina. kod koga su paše kupreške isikli živu na komade Katu ćer pok. što je poginula”. spominje i “jezero više Osmanlija. pastirica Iva pala žrtvom u obrani svojega djevičanstva od divljega nasrtaja. II. S kupreške visoravni. dao Bog! Kod nas se priča da je bila od ovi naši Grbavaca iz Šlimca. Dr. str. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. str. Sarajevo 2005. str. 237. i bacili sve komade tila u jezero.”209 Otada se to jezero zove Katino jezero. na vezira protiv kliškog muselima. moga rođaka. uz sami okrajak šume Plazenice. Matasović bilježi pritužbu (arzeol) kršćana god. Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: proza. 1816. Tu je. Dakle. kupreška je Marija Goretti 150 godina prije te svetice radije izgubila život nego djevičanstvo.

koje se od njega tako i prozva. sv. str. godine. opremi hitra Tatarina. ako se poturči. Dobreja. Car je upita za roditelje. IV. Ljiljanku jednom uhvate Turci i caru na dar dadu. godine doživjevši 98 ljeta. Kažu da u selu Divičani postoji isto tako mjesto gdje su nekad stradali pa se sad tu nalaze kamenja koja su sveta. iz susjednog sela u selo Barevu. selo Barevo kod Jajca) Rkp. rkp. D. Jedna se mlada nije dala. godine spomenik na grobu Stjepana Dobrete. godine. Vidjevši šta se sprema. 211 Zapisao sam u Mostaru 2000. Mlada ga je ubila na Lučkom mostu i vratila se pješke u Dobriće. Vl. Došlo je do sukoba svatova i begovih podanika u kojem se stradali mlada i mladoženja i kumovi. kazala je Marija Crnoja (rođena 1938. Sarajevo 1870. Selo Dobretići “baštini ime od srednjovjekovne bosanske vlastelinske 210 383 .211 (Mostar) DOBRETIĆI Dobreja je imao kćeri Ljiljanku i Katku. glavni svat je izvukao sablju i osjeko begu glavu.KAMENI SVATOVI U BAREVU Za vrijeme Turaka. nakiti sitan ferman. koji po naputku Ljiljankinu brzo nađe starca ćoru (Dobreju) i izruči mu milost carsku. kao pravi katolik. Nakon toga počeli su se Hrvati ponovno naseljavati u Mostar i njegovu okolicu. 2000.212 Katici Lozić Radielović 2007. Svakim diranjem tih grobova nastala bi neka prirodna katastrofa na području Bareva. vraćali su se svatovi. g. već je zovnula agu da iđu u Mostar. Franjevački provincijal i bosanski biskup fra Marko Dobretić podigao je 1773. 5964. daje mu vezirluk. i posvoji ovo mjesto. I dan danas postoje kameni grobovi koji svjedoče o tome. koliko može na konju za dan obaći. Sjećanje na Dobretu živi i nakon pola tisućljeća u predaji i imenu sela. Bosanski prijatelj. Na spomeniku piše da je Dobreta umro 1472. 212 Ivan Franjo Jukić. U većini slučajeva veća klizanja tla. FF Mostar 2007. i on hotijući je razveseliti. Aga je pristo. a ona mu pravo kaza.. odabra drugo. ako li ne. jer ni jedna mlada nije više morala leć s agom. Turci su tražili svoj danak za bega na pravo prve bračne noći po njihovom zakonu. Listovi o Bosni.210 DJEVOJKA UBILA AGU Za vrijeme turske vlasti svaka mlada djevojka je morala leć s agom prije nego s mladoženjom.

384 . a makar da su se ljudi iskupili.) 213 Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: proza.” Poslije Drugoga svjetskog rata neki neodgovorni državni činovnik prozvao je to mjesto Dobratići. pa sve oni izmećari išli. kad su izišli iz džamije. koji se 1852. Sultan.000 bosanske mladeži. te i danas. 5. HKD Napredak. naprimjer). da će oni doći i dati mu tapije. s kojim se dobro pazio. kad su stigli u Duvno reče Ilija: “Amo. Borme. Ilija začuje da mu se kum sprema po tapije. naređuje da se izda ferman (dozvola) kojom se Stjepanu Dobreti daruje vlastelinstvo prije nazivano Zapadne Vrhovine. Još živa predaja. u to vrime počele izlazit neke nove tapije na zemlju. godine prozvaše Zubovićima. eto ti sve diliš onom ono. te to i on ponese kumu stare tapije i dadne da mu promine i donese nove. godine zarobljeno i u Carigrad odvedeno oko 30. (Karaula. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. Stjepan Dobreta i umro. Pavi Pavlovići. te pošto jili. i kad se vratio poruči kumu da zakolje nikoliko janjaci i pripravi ručak. Juri pripadoše Dobretići. Jednom se skumi s nekim Eminom Korićan. pokraj stijene na kojoj je u vrijeme prognanstva nalazio utočište. Ele. knj.EMINOVO SELO Eminovo selo se po starini zvalo Ilijino dobro. pripovijeda kako je padom Bosne u Osmanlijske ruke 1463. lijepa kćerka Stjepana Dobrete. Emin prišaplje nešto kadiji. da te i mi moremo spomenuti!” Paša mu dade sve selo i polje pod selom. 1991. MH.” Poslije smrti starine Dobrete razdijeliše njegovi sinovi golemo imanje. M. Kad je neki paša išo i prigledo sela i gradove sultanove. Oko podne. drama i mikrostrukture.. Ilija radio i upravljao svojom zemljom. ono sve što seže do duvanjski podvorica i jaučerica. umekšan umiljavanjima svoje robinje. dobro pomognuta stvarnim povijesnim osnovama. str. Sarajevo 2005. kadija na Iliju: kada se je on dobavio turske zemlje i kako smi orat tursko i osudi ga na višala. (Tomislavgrad) obitelji Dobretića. Emin uzme. onom ono. priredio Marko Dragić. Boji Bojtačići a Vlatku Vlatkovići. a nama ništa. U sultanovu haremu zamolila je sultana za pomoć. ele ti onaj Emin pođe u Carigrad da izvadi na svoju zemlju tapije. Iliju obise. Tu je. a Emin priuzme zemlju i od 213 onda se nazvalo Eminovo. dragi paša. Ukopan je u selu Zapeće. krene Emin kumu i povede kadiju i nikoliko ljudi. a i ozenđiko ne triba ti pitat. a njima ama baš ništa. Među njima je bila i Ljiljana. onom ono. te postavljo i dilio na agaluke. 131. a zemlju dade Eminu. Ilija zgotovi i sve naredi kako mu je kum poručio. Daj i nama štogod. on je sa sobom vodio tri izmećara. a gledali kako paša dili onom ono. proživjevši dug i mukotrpan život s više obiteljskih tragedija (gubitak dviju kćeri.

Žalosna djevojka je tu naišla na nekog dobrodušnog bega koji se dogovorio s njom. I konj vidi da nema gospodara. / u srid sela Bukovica. Kad je došao beg da spava sa mladom. Ona je uspila pobići i trčala je priko polja i brda koje su nazvali Poganac pa sve do jednog sela. Ugleda di se nešto u ćošku skupilo pokriveno nekakvom rutom. a njoj srce puče. Kad je skupila sve. pođe u Travnik. nije ni znala šta je čeka. ali zamalo dođe sebi. Zbog ovoga događaja. Krenula ona pokopat ga na svojoj zemlji. 385 . Neki čovik iz sela napravi križ i stavi ga na greb. Otišao je i legao u ambar umjesto nje. Skamenila se ona jadna. Poleti tamo i ugleda mrtva sina. ali i zbog toga što ništa tursko nije moglo opstati u Novoselu. Vezir reče: „Iđi doli i vodi ga kući. Turci ga uvatili i odveli u Travnik. Niko se više nikad tu nije ukopo. str.215 (Tomislavgrad) 214 215 Isto. str. Uze svoje dite i stavi ga na konja alata. 137. a ona gleda di je. Toji sluga vezirov otvori joj vrata. Jer je ugibala turska stoka. odrizali mu glavu. Undan toji vezir poručijo njegovoj materi da donese pune bisage dukata i dat će joj sina. osvojijo je konak. 132. Ljudi se skupili i pokopali ji. koje su zbog njenog bijega. Ima i sad pisma: Zakukala majka Letarića Marka. i rukom pokazuje na bisage. / zakukala kono sina kukavica. Nesritna žena počela prosit po selima od ljudi i od rodbine. Isto. stala. oni su mu dali ime Zlosela. (Kupres) LETARIĆA GREBLJE U tom greblju je ukopan Marko Letarić s Lištice i njegova mater. Spusti sina na zemlju i zagleda se u nj. naišao je na muškarca koji ga je zboo nožem.ZLOSELA Godinama poznato ime Novoselo izgubilo je svoju tradiciju kad je za vrijeme Turaka. Marko je bijo kršan momak. uroda nisu imali. Kad je došla u Bukovicu. pravi ajduk. Alat zarza. I danas se Zlosela tako zovu. a i zato što je beg 214 ubio drugog bega zbog katolkinje.” Dok je silazila doli. Došla prid vezira. sva skapala od gladi. Ali beg ju je uhvatio i vratio nazad. jedna djevojka odbila spavati sa turskim begom. nazvali Kukavice.

Pripovijeda se da to nije prvobitno vrelo Bune. Šimunović taj grad naziva Gradinom. s dana na dan sveđer jednako.) napisao Kukavicu. A može biti da je Šimunović boravio u Blagaju na vrelu Bune i sam čuo predaju. a golubovi pećinari. a batina izbije u Blagaj. Školski vjesnik. Pastir se izgovarao na vukove. Na tome je vrelu otac čekajući ovnove dočekao obezglavljeno sinovo tijelo.(…) K tome mlazu podzemne vode usječen je kameni puteljak. i zbilja ovaj bude zatečen gdje je baš bacio ovcu u rijeku.. a tijelo baci u rijeku. svaki dan zaklao po jednu ovcu i bacio je u Zalomsku rijeku. o zalazu Sunca. i moj babo. 217 Dinko Šimunović. str. iđaše puteljkom na ono vrelo. u kojem je stolovao vladar Hercegovine. Aga mu dade odrubiti glavu. Zagreb 1965. Također i danas golubovi i vrane ulaze u klisuru iz koje izvire Buna i dugo se ne vraćaju. Sarajevo 1901. VIII. No. Tu zgodu obojica korisno upotrebiše. kad je mjesto ovce ulovio mrtvoga sina. Na ovo drugo upućuje Šimunovićev opis vrela: Orlovi krstaši vijali se povrh jezera i nestajali prema Gradini. Vjerodostojno spominjanje puteljka koji vodi do vrela navodi na 216 Stjepan Štrodl-Srijemac. Motivi i strukturalni elementi Kukavice u cijelosti odgovaraju navedenoj predaji. PSHK. Jedan pastir čuvajući ovce nekog age. jedan put mu osvanu crni petak! Aga potplatio nekoga da pazi na pastira. naime. Orlovi se pojave i nestanu prema Stjepan-gradu. baci jednom svoju batinu u Zalomsku rijeku. Šimunović je može biti predaju pročitao u Školskom vjesniku 1901. Otac pak njegov imao je što i vidjeti. ovdje je uhvati pastirev otac koji je na Buni mlinar bio. Đački izlet u Bosnu. str. vrane i druge ptice lepršali i krili se u pukotine hridi.-199. nego da ta rijeka izvire u Gatačkom polju te ponire i onda izvire u Blagaju. herceg Stipan Vukčić Kosača. Sin je. 457.216 Ta je predaja nadahnula Dinka Šimunovića da napiše pripovijest Kukavicu.VRELO BUNE Vrelo Bune po mnogima spada među deset najjačih u Europi. a otac je dočekivao. Dalmaciju i Hercegovinu za jedanaest dana.217 Isti su prizori i danas iznad vrela Bune. 386 . 197. Kukavica.. dok napokon agi ne udari u oči da mu stado sve manje biva. svako pet-šest dana. a osamnaest godina kasnije (1919.

godine. kao i katolička i pravoslavna crkva. Poslije toga svima bilo drago što su porazili Turke i odluče da se sad prozovu Brešićima za čast puški koja ih je spasila. R. Oni sliče na svoj kraj i imaju imena iz prirode. 206. Muljika. 387 . Golubovi pećinari i vrane smušeno lijetali povrh nas htijući se zakloniti u rupe one raspucane hridi. A ko će dat zelje u prvom misecu? Ali. i pođi u miru Božjem. 2006. Srna. Kukavica svoju priču završava: “Amin. ali se plašili i opet orlovi krstaši. a Šimunović ih točno locira. sv. pitu od zelja ili će ih sve poubijati. primjerice. sve se više smrkava. Bilo je to u prvom misecu a došli oni u jedan sat u pol noći na Tomina vrata pa traže da im žene odma skuvaju zeljak.zaključak da je ondje Šimunović uistinu boravio. a mi to jače piljimo u ono podzemno vrelo. A naši su pradjedovi bili rodom iz Imotskog i zvali smo se Mikulići. lijeva i grmi. Selo se zove Megdan (što znači dvoboj).218 Priroda je tako najavila veliko zlo. Vl. 203.220 (Megdan kod Livna) Brešići i danas žive na selu pod Tušnicom u okolici Livna. kada su oni harali selima. Beg ga je ubio. a i sve drugo potamni (…). Grmi i lijeva. Otac je uhvatio bezglavo Spasojevo tijelo. I tako ti dođu Turci u naše selo. odnio ga u kuću. Taj puteljak i sada postoji. I Toma ti za pušku. a onda zarominja kiša. pa izađe prid kuću i opali a Turci biž Bog te vidio! Svi pobigoše. pokrio suknom i otišao osvetiti sina. Toma je imo jednu pušku na kres(šta se napuni kresivom pa kad pukne sve odjekne) a ta se puška zvala Breša. U to prestade kiša i vjetar. Isto. Nije se vratio. Šimunovićevi su likovi srasli s prirodom. rkp. ali se snoćalo te vrelo postane crno. Vrijeme najavljuje zlu kob koja će zadesiti njegove junake: (…) Najprije zagrmi. a ne čusmo huke velikih im krila jer pod nama još jače šumila i ključala voda. str. str. što ne isključuje mogućnost da je selo 218 219 Isto. ali ništa vidjeti. sinko. ali se ne daj svakoj rđi!”219 KAKO SU MIKULIĆI POSTALI BREŠIĆI To je bilo još u vrijeme najezde Turaka. 220 Ivana Brešić zapisala je u Megdanu kod Livna 2006.

Mihajlo. Peraga je kaza da bi on bez muke i bez ičije pomoći moga primiti i daleko više gosta i da svi budu zadovoljni.221 HADŽI-BEGOVI ZULUMI Razna su mučenja Osmanlije vršili nad kršćanskim svijetom. Zbog velikih opačina koje je činio Hadži-beg. Ali-pašu je 1851. U groblju sv. stoljeća. od žalosti se ukočio i umro s rukam na bokovima. Poslije dobra ručka Peragu je pita jedan od Turaka koliko je za ovaj doček mora pozajmiti od susjeda rane i ostaloga što je tribalo za doček gostiju. dvoboja na brdu na kome su se nekada davno sukobile dvije strane. i danas tu postoje njive zvane Peraguše. Rkp. D.222 Danijela Ančić zapisala je 2003. On je dokaz kako Turci nisu mogli podniti bogata kmeta pa su ga kažnjavali najokrutnijom smrću. U jugo-istočnoj Hercegovini i danas se pripovijeda o Hadži-begu Rizvanbegoviću koji je bio brat neprikosnovenoga vladara Hercegovine polovicom 19. rođenog 1946. Ivana postoji kameni križ. Turci su poslije ručka nagradili Peragu tako da su mu opljačkali imanje i ubili sina jedinca. PERAGIN KRIŽ Peraga je živio ispod Zavelima. Kad je Peraga vidio mrtvog jedinca. njegov brat Ali-paša naredio je da ga u Stocu ubiju. Peraga je bio dosta bogat domaćin pa je dočeka Turke čiji je pravac kretanja bio iz Ljubuškoga prema Livnu. 221 388 . godine ubio Omer-paša Latas koji je pak podrijetlom bio Srbin pravoslavac. FF Mostar 2003. Križ potpočen rukama postoji i u Bukovici na lokalitetu Letarića groblje. jedinstven u čitavom kraju. tj. ispod bivšeg grada Roga. godine u Roškom Polju prema kazivanju Ambrozea Kelave iz Vojkovića.dobilo ime upravo zbog borbe. Peragin križ. godine. iz Karlovca u Hrvatskoj.

Kad naiđe neki. k misi. Ja sam to sve svatio kako je to moglo biti. pasji sine. samo na Hutovo nemojte. Baška Voda-Mostar-Zagreb 2001. zove se Hadži-begov jaz. pasji sine – kaže beg. A on je bio vamo. A ovaj naš moradne uhvatit za vrh. na Hutovo. 97-105. Iz Neuma i iz Dubrovnika išlo se konjma u Počitelj. Gori se nije moglo. doli. on je imao svu tu vojsku i tije. I išo je narod na misu. A puni tabani drača. 222 389 . Onda bili tu veliki dubovi. koliko je bio prefrigan. Kad ko naiđe. on bi rek’o: – Odi ‘vamo. moj dragi.) – Poteci. Voda je svezala do Trebimlje. on naredi da prikuči stablo. a ovamo je Žaba. odakle počima. ne smiš ‘ranit nego troje goveda. stoljeća. Od Kozigrada do Zvonigrada. a ovi bio u dolini u Počitelju. on kaže: – Đe si poš’o? – Poš’o sam. Otale do u Gradac. Vamo se nije moglo. Tu je bio klanac. pasji sine. pasji sine? – pa kad ga dobro izbode drača iz sijena koje je morao uplastiti. jer im’o je brata u Stocu. do tog i oko toga dana imaš da ogradiš sva ta brda! Pa naredi. kako su kazivali begluci. kad su ga malo po nekakvoj kazni progonili u Istambulu. kad bi bilo to zabilježit. pa. Moj đed meni prič’o. I kaže: – Pošto si kriv – kaže – gonićemo te nođe. str. On pusti stablo i ovaj naš klepne. (Dok dođe misa je završena. beže. To je on stio. I on. A onda. I kaže. Jure i Zajednica izdanja ranjeni labud (ZIRAL). Stocem su upravljali od konca 18. đe si poš’o. Vidi: Marko Dragić. Onde su vatali ribu. I oni njemu kažu: – Baš ‘oćeš. đe te tvoji kazne. kad naiđe u Gradac. sve je to kupljeno od njega). a njemu njegova majka pričala. kome je htio. Mala nakladna kuća Sv. zakasnićeš. – Poteci. pa se kuća nije smjela nego toliko dizat. dobri’ dvanaest kilomentara. Hadži-beg. (Sva ova brda i sva ova imanja. Rizvanbegovići su podrijetlom Hrvati katolici Nikolići iz Trebinja.Po predaji. A on. Kaže: – Svukud me gonite. i svezala do Metkovića. Bila je i tad župa.

Aga ponovo dade pokriti kulu i ona do dana današnjeg stoji tu. a da nikad niko nije stanovao u njoj. nasta neviđeno nevrijeme. u Donjem Selu. sluge bi Hadži-begove odsjekle konopac naglo. Svećenik mu je rekao da se ne može ispovidit bez krštenja i aga prista. drama i mikrostrukture. Zamolio je toga zamjenika da mu bude kum. 22. HKD Napredak. prije nego u nju useliše. koji je imao u svom posjedu polovicu Mostara. priredio Marko Dragić. padala bi kiša od mučeničke krvi!” Predaju Hadži-begovi zulumi zapisao sam 1997. 5. 224 Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: proza. zb. i kad je pokriše. koji je nekada pripadao toj lozi. str. a sigurno ne znaju na koji je način to zemljište pripalo Katoličkoj crkvi.224 (Služanj kod Čitluka) 223 Đurđević (str. Na tom darovanom prostoru napravljena je biskupska kuća. U znak zahvalnosti aga Ćerkić. pola svoga imetka darovao je crkvi. a drugi svećenik dođe i krsti ga. godine po kazivanju Marka Rajića. 119. I nestalo i njega i zuluma. 1997. a truplo na drugu stranu. Biskup je poslao svoga zamjenika i aga je tražio da ga ispovjedi. grom udari u krov i spali ga.223 (Donje Selo u Hutovu) KULA NA SLUŽNJU U tursko doba. knj. rođenog 1929. Tek na kraju života rodio mu se jedan sin kojega je uspio odgojiti. Ovih dana neki potomci age Ćerkića traže povratak toga posjeda. smrači se nebo. nije mogao da umre. I tako se napravi velika četverospratna kula. Isto tako naredi da kmetovi nose jedan po jedan kamen od srušene crkve do Služnja da bi se na njemu napravila kula. Poslao je slugu po biskupa da bi ga ispovjedio. Aga je imao devet žena i one su rađale djecu. ali nikada nisu uspjeli da odgoje ni jedno dijete.) opisuje to mučenje: “Tako je on znao narediti da se skuči mlad hrast jakim konopcem sve do zemlje. pa bi dao privezati čovjeka za vrh hrasta uzicom oko vrata. da bi glava odletjela na jednu. koja se i sada nalazi kod groblja Masline na ulazu u Mostar. MH. a dok bi bio u zraku. grizla ga je savjest što je porušio crkvu. Kada je aga Ćerkić bio na samrti. Sarajevo 2005. zaselak Rajići u Hutovu. Vl. Tako bi čovjek iz zraka naglo pao na kamenje i tu se sav zdrobio. povukao nesretnika u zrak tako jako. Naredi da treba porušiti crkvu u čitlučkom polju u blizini grada Čitluka. te bi se hrast svom silom povratio u svoje prvašnje stanje. Kad bi to bilo gotovo. 390 .I tako je radio te zulume. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. u Služnju je bio aga Ćerkić.

Najvjerojatnije je bogosloviju svršio u Italiji. Otac mu je za vrijeme Bečkoga rata 1690. Školovao se u Zaostrogu. tamnosti i vičnosti. O tome svjedoči pismo fojničkog i visočkog kadije prema kojemu su “franjevci svačiji dobročinitelji”. Zagreb 1913. a u Našicama stupio u novicijat i dobio ime fra Lovro. fra Lovro Šitović (Ljubuški. Splitu te ponovno u Makarskoj. Pisma od pakla. 1682. pa je mali Hasan kao talac dospio u kuću vrgorskoga harambaše Šimuna Talajića Delije koji mu je zarobio oca. Venecija 1727.). Kada se vratio u roditeljski dom. 51. Iznimka je među njima bio Tahirbeg koji je krvnički ubio Divu 225 Mijo Batinić. Šibeniku. Godine 1727. List nauka krstjanskoga. – Šibenik. godine skupljao novac za svoj otkup iz zarobljeništva. rođeno mu je ime Hasan. Mijo Batinić piše kako je ta izjava lijepa i služi na čast “inovjercima” koji su se svladavali “u svojoj vjerskoj zanešenosti” i davali oduška “svojim čovjekoljubivim osjećajima prema nama. 391 . dotle je kažnjavana i najmanja sumnja ili kleveta da je netko nekoga pokrstio.PRELASCI NA KRŠĆANSTVO Dok se na sve načine nastojalo islamizirati katolike. Fojnički samostan. DOMAĆI MUSLIMANI I KRŠĆANI Postoji više predaja i povijesnih izvora o domaćim muslimanima koji su štitili kršćane. kada bi nas od drugog snašla koja nemila potvora i prijetila nam ozbiljna pogibelj. imenovan je starješinom franjevačkog hospicija u Splitu.”225 Postoji više povijesnih izvora i predaja o čovječnosti begova Kopčića. pokrstio se u sedamnaestoj godini i dobio ime Stjepan. Tako je mali Šitović upoznao i zavolio kršćanstvo. Venecija 1752. str. FRA LOVRO ŠITOVIĆ Vjerski pisac i epik. Venecija 1713. Napisao je djela: Grammatica latino-illyrica. pobjegao je. 1729. podrijetlom je musliman. navlastito od paklenoga ognja. Predavao je filozofiju u Makarskoj.

I to sam sve učinio. govoreći: – Neka znaš. – 1730. ističe kako su Kopčići “najčovječniji i najmilosrdniji” i da su očitovali svoje “čovještvo i ljubav” te prijaznost i ljubaznost prema kršćanskome svijetu. kao pobožnost i odanost svećenicima i redovnicima “koje prizivaju u svim svojim potrebama. Tadašnji biskup bosanski Juraj Patačić. Kada je biskup Bianković stigao u Kongoru kod Duvna. Al’ je još reko da mu činim reć misu – i dade mi naknadu za mise.. S katolicima je došlo “dosta Turaka i Turkinja. 1. Jedan od te braće. izrazio se točno ovim riječima veleći: ‘da mnogi i veći od otomanskih mjesta bio bi razoren i pao u propast.) koji je 1710. kad ih molitve i žrtve svećenika Isukrstovih ne bi podržavale blažeći srdžbu Božju’. Imao sam momka krstjanina i umrije od kuge. 227 Ante Šimčik. str. također. biskupa makarskog (1698.godinu: “(…) kuga prođe i ja odoh u Fojnicu ali posla po mene Arslan-beg Kopčić. O tome govori spomenuti Maroli koji u svome talijanski pisanom Diario II. 183. 226 392 . kao zagrebački kanonik nije mogao stupiti na bosansko tlo. pa je taj apostolski put obavio šezdesetpetogodišnji Nikola Bianković. str.”227 Kopčići su pružili zaštitu biskupu kako bi bez smetnji obavio svoju misiju. neka njegovo pri meni ništa ne ostaje. knjiga XXIX. JAZU. da ih blagoslovi.Grabovčevu. 1933. Zagreb. zvan Ibrahim-beg. A kad dojdoh. Vidi: Marko Dragić. Begovi Kopčići. sv. izražava pohvalu četvorici braće Kopčića. tajnik Nikole Biancovicha. 50.226 Veliko priznanje begovima Kopčićima odaje don Federico Maroli. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena. 50. dočekalo ga je oko pet stotina ljudi s konjima i isto toliko pješice. Baška Voda 1999. koje su donijele svoju djecu biskupu. 228 Isto. godine s velikom opasnošću vizitirao Duvno i obližnje krajeve. Maroli. I reko mi je za života da od njegova najma ukopam ga u grebju krstjanskomu i da mu usadim križ od kamena i ogradim greb. – 188. Deset kamenih mačeva.”228 Nikola Lašvanin zabilježio je uz 1690. kako bi prisustvovali svetoj misi i krizmi. Tu je ramsku ljepoticu i mučenicu osvetio njezin kum Arslanaga Zukić iz Varvare. str. Mala nakladna kuća Sveti Jure. kojega narod štuje kao blaženoga. ubivši Tahirbega. reče: – Imam jednu oporuku na duši. fra Stipane.

I to zabiližih, za pogrdu onih krstjana koji su nepomljivi izvršiti oporuke njihovih mrtvih.”229 Sarajevski je mula 1. veljače 1781. godine poslao činovnika da s fojničkim kadijom “i s drugim Turcima izvide oni križ prid crkvenim vratim od kog prie prid vezira bi parnica”. Večer prije fratri se posavjetuju međusobno kao i “s istim susidnim poštenim Turcim” te se dogovore da po noći izvade križ kako bi se spasili od “veće napasti i mučenja”. Kada su kadija i mnoštvo Turaka vidjeli da nema križa, povukli su se u mešćemu (sudnicu) i sa sobom poveli gvardijana tražeći od njega 350 groša. Gvardijan ne htjede to platiti, odgovarajući da nije kriv, te ga zatvoriše s fra Jozom Tomićem u sarajevski zatvor. Ipak su morali nakon patnji platiti 400 groša, a gvardijanu je zabranjeno da se u pogrebu nosi kota i križ ispred pokojnika, te da pogreb ne ide preko čaršije “nego stranputicom pored rijeke”.230 PORAZ OSMANSKE VOJSKE POD BEČOM 1683. G., OSLOBAĐANJE HRVATSKE Pod Bečom je 12. rujna 1683. g. poraženo 250 000 osmanlijskih vojnika. U toj bitci iznimne zasluge pripadaju poljskome zapovjedniku Janu Sobjeskom (te godine pod Bečom gine hrvatski svećenik, otac ruskoga panslavizma, protureformator Juraj Križanić). Poraz Osmanlija pod Bečom bio je povod kršćanskim zemljama da se dignu na ustanak. U tom ratovanju oslobođeni su Lika, Slavonija do Une i Save te zapadni dio Srijema. Eugen Savojski je prodro do Sarajeva a u povlačenju je poveo Hrvate u Hrvatsku. Godine 1687. trideset pet ramskih franjevaca bježeći od osmanske odmazde, s katoličkim pučanstvom iz Rame, Kupresa, Glamoča, Duvna, Rakitna i Doljana, bježe u Cetinsku krajinu. U Sinju su sagradili franjevački samostan. Ramljaci su sa sobom ponijeli Gospinu sliku, danas Čudotvornu Gospu Sinjsku. U Srijemskim je Karlovcima 26. siječnja 1699. g. sklopljen Karlovački mir. Tada je Dubrovačka republika osigurala Turcima izlaz na Jadran u Kleku i Sutorini. Imotski je kraj oslobođen 1717. g.
229 230

Nikola Lašvanin, nav. dj., str. 165. – 166. Jako Baltić, nav. dj., str. 59.

393

Užasna je odmazda nad kršćanima nastupila nakon osmanskoga poraza pod Bečom 1683. g. Tada Hrvati masovno bježe iz Bosne i Hercegovine tako da ih 1723. u toj zemlji ostaje samo 23 000. Bosna i Hercegovina je pod osmanskom vlašću sve do 1878. g. kada tu zemlju anektira Austro-Ugarska. Najmanji je broj Hrvata u Bosni i Hercegovini zabilježen 1723. g. kada ih je bilo samo 25 000.231 Rijetke su zemlje gdje su se toliko ponavljali zločini u kojima su stradali njezini narodi Hrvati, Bošnjaci, Srbi i drugi.Tako je 1991. g. Hrvata u toj zemlji bilo 750 000, dakle, isto kao i 1463. g. U ratu 1992.-1995. g. izbjeglo je i protjerano 400 000 Hrvata kao i 1463. g. Danas prema crkvenim podatcima u Bosni i Hercegovini živi oko 450 000 Hrvata. Oslobođenje Poljica Don Juraj Pezelj poginuo je 1686. godine dok je predvodio vojsku u borbi protiv Turaka. Na samrti je hrabrio svoje suborce da nastave borbu: U tvrđavi Nučak u blizini sela Gardun iznad korita rijeke Cetine bili su janjičari, međutim popustila je disciplina i oni su počeli pit i više puta su se zaljetavali u Gornja Poljica, a tamo je don Jure Pezelj oformio ratnike da se suprotstave Turcima. Don Jure je ima najbržeg konja i bio je na čelu te potjere za Turcima. Ali neki Turčin je nasumce ispalio iz puške i pogodio don Pezelja u stomak. On je pao na pod i znao je da će umrit, ali kad su mu došli suborci on im je reka da mu se odrišio opanak i da oni krenu dalje za Turcima, jer mu je sloboda bila važnija od vlastite smrti. Oni su nastavili za Turcima do Bišćanske gore i vratili su se nazad i našli don Pezelja mrtvog. Na mjestu njegove smrti danas se nalazi križ “Pezeljev križ”.232 (Srijani) Njemu u čast, zbog tog hrabrog čina, Poljičani su u spomen na 300 godina od tog događaja podigli spomenik “navrh puta” (u početku je put bio napravljen samo djelomice i tu je stado prolazilo, a kasnije je
Franjo Šanjek, Kršćanstvo na hrvatskom prostoru, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1996, str. 317. 232 Sanji Markić, studentici Filozofskoga fakulteta u Splitu, 2004. g. u Srijanima kazao don Mirko Skejić, rođ. 17.01.1947. u Srijanima. Rkp. FF Split, 2004, sv. 5.
231

394

omogućen prolaz i vozilima) u Docu Donjem. Na spomeniku, urezano u kamen piše: (1686. godina) Sloga opća Poljička ovom pobjedom u Docu Tuđinca Turčina zauvijek protjera iz Poljica (1986. godina) u spomen don Jurju Pezelju knezu Ivanu Tomčiću i ostalim mučenicima .233 Oslobođenje Požege Grgurevo (12. ožujka) posebno se slavi na području požeškoga vinogorja, gdje ga vinogradari slave gromoglasno uz pucnjavu iz topova (mužara). Toga dana vinogradari sa svojim prijateljima odlaze u vinograde i ondje pripremaju tradicionalna jela, kušajući mlado vino i gotovo neprestano pucaju iz topova iz vinogradskih predjela Vranduka, preko Kamena sve do Sokolovca. Ta pucnjava simbolizira pobjedu nad Turcima 12. ožujka 1688. godine kada su hrabri Požežani predvođeni legendarnim fra Lukom Ibrašimovićem234 oslobodili svoj kraj, porazivši tri tisuće osmanskih ratnika na brdu Sokolovac. Požežanin Miroslav Ivković poklonio je požeškim vinogradarima veći top (mužar) koji je inače bivšem vlasniku služio za obranu od Turaka. Vinogradari su taj top okrstili imenom Grga, a topovski kum bio je Požežanin dr. Zoltan Bartaky. Međutim, osamdesetih godina dvadesetoga stoljeća top se rasprsnuo na tri dijela.235 Uz taj top vezuje se istinita anegdota: Jedan stariji vinogradar iscrpljen od ispijenoga vina pri odlasku kući pao je i polomio nekoliko rebara, a da bi svojoj supruzi objasnio ovaj nezgodan slučaj, svu krivicu pripisao je topu Grgi, rekavši da su mu rebra popucala od zračnoga pritiska koji je proizveo top.236 U novije vrijeme taj običaj poprima i novu dimenziju, te taj dan simbolizira buđenje prirode, početak značajnijih radova u vinogradima i završetak zime.
Ivana Stazić zapisala je 2008. godine od svoje bake Marije Stazić, djev. Bilić, rođ.1940.god. Rkp. FF Split, 2008, str. 60. 234 Svjedočanstvo toga junaštva nalazi se u u listini cara Leopolda I. u kojoj car slavi junaštvo kršćana, a fra Luku Ibrišimovića naziva Sokolom. O njemu se i danas kazuje epska pjesma. Od 1893. godine Požegu resi krasan spomenik podignut u slavu fra Luke Ibrišimovića. 235 Požeški pučki kalendar, 1990, I.R.O. «Požeški list», str. 99. 236 Ivani Đimoti 2008. godine u Požegi kazala je Helena Zima (rođ. 1943. g. u Kutini). Vl. rkp. 2008. sv. 30, str. 9.
233

395

Oslobođenje Vrgorca U raznim sukobima s Turcima, isticao se, posebno u toku Morejskoga rata (1684.-1699.) vrgorački fratar i serdar, muslimanskoga podrijetla, Rade Miletić, “koji je za svog života posmicao 99 Turaka”. Oslobodio je Vrgorac na Dan svete Kate (25. studenoga) 1690. godine. O njegovu junaštvu pjevaju Filip Grabovac (u Cvitu) i Andrija Kačić Miošić (u Korabljici i u Razgovoru ugodnomu naroda slovinskoga). Usmenom je komunikacijom do naših dana sačuvana predaja: Kao mali gradić, odmah uz granicu, Vrgorac je bio česta meta napada Turaka. Premda su stanovnici pokazivali veliku hrabrost u obrani grada, to nije bilo dovoljno zbog puno većeg broja i snage Turaka. Obrana je pošla za rukom Radi Miletiću kojem je na pamet pala izvrsna ideja. Ujedinio je sve jarce i koze iz grada i privezao im svijeće za rogove. Pustio ih je prema Turcima koji su, vidjevši toliko svijeća u noći, mislili da ljudi trče prema njima. Prepali su se i pobjegli. Rade Miletić je postao junak obranivši svoj grad na tako čudan način. Pa kakav je Miletiću Rade, na Riliću konje nagonio, na Matokit glavu naslonio, iz Vrgorca Turke izgonio. Ni dizdar ga smio dočekati nije. Od Vrgorca Franić Ulderika, bijaše vitez od vojnika dika, koja majka dalmatinska dade, boreći se ovdje slavno pade. 237 (Vrgorac) Fra Rade Miletić je jedina osoba koja je pokopana u vrgoračkoj crkvi. I danas se pripovijeda o oslobađanju Vrgorca u kojem posebne zaluge imaju zaostroški fratri, Pava Kačić, Gabro Staničić, Mate Bebić, don Nikola, Ivo Marinović. Sveta Kata je zaštitnica Vrgorca.

Dijani Mišetić kazala je Jolanda Mišetić (rođ. 12. listopada 1953. g. u Vrgorcu, profesorica u splitskoj Zubotehničkoj školi). Rkp. FF Split, 2004, sv. 31.

237

396

Oslobođenje Sinja Poraz pod Bečom 1683. godine naveo je Osmanlije na još veću okrutnost. Nakon povijesne obrane Beča uslijedio je rat između Turaka i Mlečana (1684.) u kojem su oslobođeni mnogi dalmatinski gradovi. Upadi kotarskih uskoka postaju svakodnevna briga turske vlasti. Sve je to potaklo Turke na nemilosrdne progone domaćih kršćana, a osobito franjevaca u pograničnim područjima (Duvnu, Livnu i Rami). Franjevci iz ramskog samostana u takvim okolnostima odlučiše se na bijeg. Bijeg fratara i njihova puka zbio se krajem listopada 1687. godine. Fratri, ponijevši sa sobom čudotvornu sliku Gospe ramske, pobjegoše preko Duvna u Dalmaciju. Bijeg je pripomogao sinjski kapetan Antonio Zeno, a organizirao ga je fra Pavao Vučković.238 Gvardijanu ramskoga samo-

O bijegu Ramljaka Ivan Aralica piše u romanima: Put bez sna i Duše robova. Usp. Dr. Anto Šoljić, Fra Pavao Vučković – pokretač seobe Ramljaka (U povodu 300. obljetnice s osloncem na romane I. Aralice) u: Selidba Ramljaka, Rama – Šćit 1687.1987., Sarajevo, 1988., str. 59. - 66. U duvanjskom selu Mokronogama postoji lokalitet, groblje, Vučkovine. Mještani pričaju kako je to mjesto na kojem su braća Vučkovići pobili Turke i otišli u Sinj. O tome se i danas pripovijeda: Potkraj turske vladavine između Mokronoga i Luga živilo je šestero braće sa svojim ženom, dicom i blagom: konjima, kravama i ovcama. Najmlađi brat bijaše neoženjen. Kad je našo sebi lipu i virnu curu, tide se ženiti. U to doba bio je u Turaka običaj da beg s nekoliko turski momaka dođe, kad se kršćanin ženi, i prispava s mladom prvu bračnu noć. Zbog toga je mladi Ivan Vučković odgađo svatove i zajedno s braćom domišljo kako će toji turski običaj izbić, a navrime se oženiti. Odlučili su toga dana kad se pođu vraćat iz crkve, koja se nalazi u Vašeru (Tomislavgrad) da njijove žene s dicom pobignu u kaure. Blago već prija otrali u kaure i ostavili kod svoji kumova. To pridvečerje braća Vučkovići vraćali se priko polja pivajuć i vrišćeć ko da i je pedeset. Mokronoški beg pošo s nekoliko Turaka da ostvari što je naumijo i noć provede s mladom. Kad je došo u kuću Vučkovića, braća ga lipo primila i privatila ko draga svata. Dok s zajedno ili i pili, beg je nekoliko puta pito: “Di je mlada, tijo bi je vidit.“, al najstariji brat odgovorio bi: „Brzo će nevista dok pomogne jetrvam ovce i krave pomust.“ Najstariji brat zapovidi svom mlađem bratu da ode i zovne mladu. Ustade on i ode. Izlazeć iz kuće, pogleda dobro di je straža turska. Vidi on da je samo jedan tu pa ga zbode nožom. Kad se vratijo u kuću zavika: „Dolazi nevista!“ Ustala se braća pa udri po Turcim, pobili Turke zajedno s begom. Osikli im glave i nabili na kolje oko tora i uzjahali na konje i pobigli u kaure. Uitra Turkinje pošle vidit što im se ljudi ne vraćaju kući, izdaleka vidile glave uokrug poredane te rekoše: „Eno naši kolo igraju.“ Primakoše se bliže i vidiše glave nabijene na kolac pa rekoše: „Sigurno vlasi nisu begu dali mlade pa i naši pobiše.“ Kad dođoše još bliže, pripoznaše Turkinje glave svoji ljudi pa počele plakat i nabrajat, čulo se u selo pa doletili vidit šta je bilo. Imaš šta vidit, Turci i beg nabijen na kolac. E, odma potira za braćom Vučkovića, ali kasno biše, Vučkovići već u kaurim. Nikad Turci ne stigoše Vučkoviće, a i danas se taj dio sela na kojem je groblje zovu

238

397

stana, fra Stjepanu Matiću, od žalosti se pomutio razum, te se vratio natrag i spalio netom obnovljeni samostan i crkvu da ih Turci ne bi oskvrnjivali. Fra Pavao Vučković (1658. – 1735.), brat serdara Tadije, 1687. godine organizirao je iseljenje Ramljaka239 i Duvnjaka u Cetinsku krajinu. Turci su ga u okršaju 1697. godine zarobili u kuli u Čitluku kod Sinja. Tamnovao je šest godina u Bagdadu i Carigradu odakle “junački uteče, dođe pod Sinj, načini manastir i crkvu pod Sinjem. Poče vojevati protiva neprijatelju i dosta mu zla učini (…) pomože uzimati gradove (…). Kad Sinj obsidoše Turci (1715. godine), zatvori se u grad, pomože ga braniti slobodeći junake i svaku jim pomoć dajući.” 240 O viteškoj obrani Sinja Kačić pjeva u 103. pjesmi str. 703. – 710. Čudotvorna je Gospa sinjska, koju su franjevci i puk odnijeli iz Rame, prema legendi spasila Sinj 15. kolovoza 1715. godine od silne osmanlijske vojske. O tome se i danas pripovijeda:

Vučkovine.“ (Predaju je zapisala Danijela Ančić 2004. godine, prema kazivanju Jele Budimir (djev. Križanac), rođene 1948. godine. Rkp. FF Mostar 2003, D.) Mjesto Vučkovine nazvano je po plemenitoj obitelji Nemanovići, kojoj je bio rođen sin Vučko (Vuk). Njegovi potomci su nazvani Vučkovići. Prema Bakuli je 1506. godine bilo više Vučkovića u Duvnu. Kako nisu više mogli podnositi turski zulum, prebjegli su u mjesta koja su bila pod vlašću Mletačke Republike, gdje su postali prvi mletački četovođe, pa su poput pravih vukova junački tukli Turke u više od petnaest okršaja. Andrija Kačić Miošić navodi da su Nakići pod mletačko okrilje, zajedno s mnogim kršćanima, doveli «pridostojnu kuću Vučkovića, iz koje izađoše vrsni na oružju vitezovi». (str. 522.) O «pridostojnoj i gospodskoj kući Vučkovića i njezinih vitezova» Kačić pjeva u 65. pjesmi. 239 O bijegu Ramljaka Ivan Aralica piše u romanima: Put bez sna (1982.) i Duše robova (1984.). Usp. Dr. Anto Šoljić, Fra Pavao Vučković – pokretač seoba Ramljaka (U povodu 300. obljetnice, s osloncem na romane Ivana Aralice), u: Selidba Ramljaka, Rama-Šćit 1687.-1987., Sarajevo 1988., str. 59.-66. Ivan Aralica piše da je fra Pavlova majka iz Kreševa, da mu je otac poginuo tri dana prije ženidbe te da se majka udala za nekoga siromaha na Orašcu u Rami. 240 Andrija Kačić Miošić, Razgovor ugodni naroda slovinskoga, Matija Antun Reljković Satir iliti divji čovik, (priredio Josip Vončina), Sveučilišna naklada Liber, Zagreb 1988, str. 538.

398

Kad se saznalo da prema Sinju dolaze Turci, fra Pava Vučković zovnio Livnjane i Duvnjane da se bore s naman. Jednu vojsku stavili na Han tako kad vide da Turci iđu priko Cetine da pucaju mačkule pa će Sinjani znat šta je i kako je. A bilo i' je svakakvi. Kida je jedan iz Sinja uteka tamo na ooke i u Italiju i pitaj Boga di nije. A onda opet, neki su se ostali borit jer su fra Pava Vučković i don Ivan Filipović Grčić hrabrili i govorili da će Bog pomoć. Ostalo ti od nemilog svita u tvrđavi sedansto junaka, a Turaka dolazi sto hiljada. Neko kaže da i' je bilo više, neko da i' je bilo manje, šezdeset hiljada, a ko će to znat. A sedan fratara šta je bilo, zatvorili se u crkvicu gori na Gradu i jedan ti izvadi iz nike skrinje Gospinu sliku šta su je donili iz Rame i obisi je na oltar svete Barbare. I molili se oni, moj sinko, a di ne će kod noliko dušmana. To je bilo na sedmi jula i poslin toga sedan dana Turci bili oko tvrđave. Kad došlo jutro na Gospin žežen, zora bila, a Turci ti nasrnili na jadnu tvrđavicu, prvo pješaci, onda konjanici a za njiman i pričuva šta su je imali. Primakli se tako blizu da su svoje barjake zadili blizon zidina. A svaki put kad se primaknu, Sinjani se na nji' obruše svin šta imadu. Najedanput, iz čista mira, stali Turci bižat glavon bez obzira, utekoše drito priko Cetine. Ostadoše mrtvi' deset hiljada a ostali utekli. Oko Sinja sve srušeno i spaljeno, nova crkva podno Kamička izgorila do temelja. A zašto su utekli. Vidili po bedemin oda žena cila u bilu. Navalila na nji' srdobolju. Kad se sve svršilo, časnici štano su branili Sinj skupiše osandeset cekina i dadoše Gospi napravit krunu da joj se slika okruni, a virnici Sinjani i Cetinjani dali svoga zlatnog nakita i šta su imali da se okiti Gospina slika. A kad su Sinjani tek donili iz Rame Gospu, oni bi je odnili u tvrđavu u crkvicu, a ona stalno bižala doli ispod Kamička u niku kupinicu. Oni je onda vrate, a ona ti opet u kupinicu. I tako stalno ona

399

bižala. A fratri onda nisu imali šta drugo već sagrade crkvu tuten di je bila ta kupinica. I tako je nastala naša crkva.241 Od tada se, kao spomen na tu pobjedu, svake godine prije Velike Gospe trči Sinjska alka.242 U čast Gospi što je obranila Sinj, podignuta je
Marina Gugić zapisala je 2008. godine u selu Radošiću kod Sinja. Kazao joj je Ivan Gugić (rođ.1933. rođen u selu Radošić). E str. 5-6. U Sinju se, također, pripovijeda: Godina 1715. povijesna je godina za Sinj i Sinjane, za cijelu Cetinsku krajinu, ali i za našu kulturnu baštinu.Te ti se godine dogodilo veliko čudo. Za vrijeme velike najezde Turaka u cilju širenja njihovog carstva, skupila se šačica hrabrih Sinjana da obrani svoj grad i u tome im je pomogla draga Gospa koju svi danas štujemo. Sinj je bio u plamenu, ljudi na izmaku snaga. Turčin je nadirao sve žešće, kad se odjednom na zidinama grada pojavi lik žene s kudljom u ruci. To ti je bila Gospa, Velika Gospa koja je na Turke poslala kugu i protjerala ih iz Sinja preko Cetine na istok. Mnogo se Turaka ugušilo u Cetini, mnogo ih je pomrlo od kuge, a dok su bježali otet im je konj glavnog sultanskog vojskovođe koji se zvao Edek. S konjem je stigla i cijela njegova oprema: sablja, štit i ukrasi na konju. (Edek ti je naziv za glavnu kariku koja se malazi u alci, koja se igra i u današnje vrijeme.) Martini Lovrić 2006. godine u Sinju kazao je Jakov Đipalo-Ban (rođ. 1952. g.). Rkp. FF Split, 2006, sv. 30/06, str. 12-13.
242 241

Obrani ga Marija Divica, kojano je sinjska pomoćnica. Koliko ji pod grad dolazaše, toliko ji mrtvi ostaviše. Bi u Sinju Gospina prilika koja čini čudesa velika: trikrat se je u gradu znjojila moleć sinka, koga je rodila, da pogleda na svoje stvorenje, koje nosi njegovo zlamanje: “Zarad, sinko, tvoje gorke muke ne daj puka u nevirne ruke! Tako t' moje velike žalosti, nu se smiluj ter grešnikom prosti: plačna gledat ja ne mogu puka ni slušati njiova jauka.” Ali Isus majci odgovara: “Njiova je opačina stara. Pusti mene, moja majko mila, da pokaram ja njiova dila!

Njiovi mi dodijaše grisi, nek jim sindžir oko vrata visi.” Trikrat majka moli sinka svoga da ne kara puka cetinskoga. Poslušajte veliki čudesa što će sada pasti iz nebesa! Na Turčina dođe srdebolja, teška bolest, velika nevolja. Po trista ji na dan umiraše, po toliko iz vojske bižaše, a uoči Gospojine slavne biže Turci iz Cetine ravne. Osta mrtvih trideset iljada turske vojske oko bila grada: što pogibe, što bolest umori, Gospe sinjska posve ji obori. Zafaljujte, od Sinja junaci, brez pristanka Isusovoj majci, kojano vas od Turak' obrani! I da ste mi zdravi, Cetinjani!

Andrija Kačić Miošić, nav. dj. str. 709. – 710.

400

crkvica na starom gradu, na utvrdi iznad Sinja opasanoj zidinama po kojima je hodala Gospa s kudljom u ruci. U Crkvi čudotvorne Gospe Sinjske podignut je oltar na kojem je Gospina slika. U znak zahvalnosti sinjski puk i puk Cetinske krajine okitio je Gospinu sliku mnoštvom zlatnih ukrasa. (Godine 1987. Čudotvorna Gospina slika, u znak sjećanja na tri stotine godina odlaska iz Rame, donesena je u Ramu za blagdan Male Gospe i ponovno vraćena u Sinj.) Dakle, Gospa i Alka zaštitni su znaci Sinja i Cetinske krajine. Alkar može biti samo onaj koji je rođen u Sinju. Najpoznatije je alkarsko prezime Vučković. (Vučković je zarobio Edeka.) Nakon stalnih osmanlijskih osveta, Bosna i Hercegovina bila je opustošena, a narod masovno prebjegao u Hrvatsku. Tako je 1723. godine u Bosni i Hercegovini ostalo samo 25 000 Hrvata.243 Koliko je poznato, to je najmanji broj Hrvata u toj zemlji od VII. stoljeća, kada su je nastanili. O bijegu Ramljaka i njihovih fratara Duvnjaci govore:

Na Privali, povri Prisoja, i sad se vidi kud je Gospa bižala iz Rame u Sinj, osto njezin put i trag od kola. Ljudi to i zovu Gospin put. Mnogi Duvnjaci kazuju predaje o bijegu Ramljaka i putu s tragovima Gospinih kola. Gospin put postoji i na Ljubuši iznad Mandina sela i Lipe. 244 Roša harambaša Roša-harambaša hajdučki je naziv za Ivana Bušića. Rođen je oko 1745. Premda G. Bujas u Makarskom ljetopisu od godine 1773. do 1794. piše da je Roša rođen u Gorici kod Gruda, vjerojatnije je mišljenje A. Ujevića koji u Imotskoj krajini (Split, 1953.) piše da je Roša rođen u Donjim Vinjanima kod Imotskoga. To potvrđuje i danas živa predaja u tome kraju.
Franjo Šanjek, nav. dj. str. 317. Danijela Ančić zapisala je u Lipi po kazivanju Vinka Rozića, rođenog 1938. godine. Rkp. FF Mostar, 2003., str. 23. D.
244 243

401

Prozvan je Roša jer imao crvenu kosu (tal. rosso = crven). Rano je ostao bez oca Jakova. Živio je na turskoj granici slušajući priče o turskim zulumima, pa se u njemu rano javlja strast da se osvećuje Turcima. Harambaša Sočivica (pravoslavac) primio je Rošu u svoju četu s nepunih petnaest godina. Velik je broj predaja koje kazuju o Rošinom hajdukovanju. Petar je Bakula u svome Šematizmu zabilježio predaju koja kazuje kako su babe zatvorile vrelo Turanj zbog Roše-harambaše koji je dolazio na to vrelo radi čega su ondje češće boravili Turci htijući uhvatiti toga hajduka. Roša je, kaže predaja, po narudžbi ubijao čas sina, čas oca koji su međusobno bili u svađi. Međutim, kada se Ali-beg Sukljašević izmirio sa svojim sinom Ahmedom, kojega je prethodno pobratimio sa Rošom, potkupili su šestoricu Vlaha da ubiju Rošu. Roša je upao u zasjedu u kojoj mu poginu brat i jedan pratilac, a onda je on sa svoja dva hajduka pobio napadače i oba Sukljaševića. Roša je hajdukovao od Imotskoga do Sarajeva. Priča se da je Roša bio i gusar odlazeći do Amerike i Indije. Benić piše da je Roša imao trideset tri druga i da je među njima bio musliman Mubašir “i nije bio loš čovik”.245 Predaja kazuje: “U početku je Roša živio u dobrim odnosima s pravoslavcima, a njegov prvi harambaša bio je pravoslavac Sočivica. Međutim, jedne su noći imotski kaluđeri zazvonili i skupili narod obukavši odeždu naopako i u litiji govoreći neka prokletstva okrenuvši naopako crne svijeće i tako ih pogasiše, a za njima i sav puk. Kada je čuo za to, Roša je pobjesnio pa je makarski ljetopisac zabilježio: ‘Niki arkaći od straha Rošina blagosivaše se i učiniše se katolici!’”246 Pisani dokumenti i predaje kazuju o Rošinom boravku u kreševskom kraju. “Turci su godine 1777. orobili kreševske franjevce za tisuću groša, jer se na Lopati kod ‘fratarskih štala’ primijetila Rošina četa. Te je, naime, godine Roša s 30 drugova na Lopati (lokalitet Korča) dočekao 12 trgovaca s robom. Ubili su trojicu, a ostali su pobjegli. Svu su robu hajduci raznijeli.”247 Roša je, također, boravio u okolici Tarčina, jer je preko toga mjesta prolazio važan srednjovjekovni put. Zato je u tom kraju poznata izreka: Ivan planina – hajdučka starina. U narodu Sarajevskog polja ostala je uspomena na Rošu, pa se nekome tko je nagal kaže da je “k’o Roša“.

245 246

Bono Benić, nav. dj., str. 260-261. Miroslav Džaja – Krunoslav Draganović, nav. dj., str. 96. 247 Isto, str. 96.

402

Rošinu smrt opisao je Ivo Andrić u pripovijesti Ispovijed.248 Andrić priča kako je Roša, hajdukujući po Dalmaciji, Hercegovini i Crnoj Gori, orobio francuskog emisara na putu u Carigrad. Progonjen od Turaka, bježi u Bosnu i tragično završava kod Kreševa. Hajdučki harambaša Ivan Bušić Roša, živijo ti je u Donjin Vinjanin. Nadimak je dobijo po crljenoj kosi. Ima je brata Mijata, a njega ti je ubijo Rošin pobratim Amet (Ahmet) Sukljažević iz Mostara. Ubijo ga je na kukavički način, iz zaside, dite. Roša se undan naosumio na pobratima i undan ubije njega i nikoliko njegovi ljudi. Poslen toga pobigne on u ajduke. Mostarci Turci su ti undan odlučili osvetit Ameta, pa puklo kud puklo. Undan se umišaju i livanjski Turci i odluče osvetit mostarske, ali ji Roša jopet ubije devet. Urotiše ti se tada svi Turci, al on, ko kad je bijo stoput pametniji od njizi sviju skupa zajedno, on ti lipo pobigne, u Taliju i vrati se za par godina. I dalje je ratova s Turcima, ali je napada i pljačka trgovce i putnike, a zavadija je se i s imockim pravoslavcima. Niki su ti o stra prišli na našu viru, pa ga zato nazvaše “ustaško-križarski preteča”. Posta je opasan i za mletačku i za tursku vlast, pa su činili svašta da ga maknu. Roša je nastavijo po svom, a kad mu je više dodija taj ajdučki život, on ti je tražijo pomilovanje. Nije ga dobijo, pa ti je unda jopet oša u Taliju i kašnje se vratijo u Dalmaciju. Svi su se bojali da će jopet izbit neredi, pa su ga ubili, osikli mu glavu, napunili je pamukon i undan su ti je nosali i š njome po turskim gradovima skupljali darove. Znaš ti, dite, Roša ti je meni bijo neki did, pradid, ali ono izvanjski. Ne znan točno po kome, al ja san ti se uvik ponosila s time, a je i moj ćaća. Uvik mi je priča o njemu i govorijo da neka se ponosin s timen. Neki ti njega fale, neki mu laju, al moj je ćaća, dobar ti je bijo, Bog mu da pokoj, uvik govorijo da je to dobro, da je bitno da je on za života ostavijo traga. Pa šta što mu laju, stara je narodna: “Dobar konj ima sto mana, a loš samo jednu-ne valja!” E, dite moje, nemoj se nikad stidit svoje krvi. I ti se tribaš ponosit š njimen, sa svojin Vinjanin. Nemoj to nikad zaboravit, ti si isto naše gore list! Rošini dvori ti se nalaze u Donjin Vinjanin, ispo crkve sv. Roka, blizu Crne Gore. Područje iznad kuće ti se zove Rošine livade. Tu ti je i njegovo guvno i njegov bunar i kamen na kojem ti je smijo sidit samo on i niko drugi. E, da mi nije ovi stari kostiju, pa da mogu trčat, a trčala san dok san cura bila, sad bi ja

248

Vidi: Ivo Andrić, Sabrana djela VI. Žeđ, Zagreb 1963, 35-54.

403

FF Split. tek nedavno porinutu lađu. Ivan Vekić. Roša se 1782. a da ga nije primijetila.tebe odvela gori u Rošine livade.) KAPETAN MAVRO U ožujku 1797. da ti to vidiš. godine u uvalicu čiovskog škvera je pristala Tetida. Mavro je zbog svog čestog boravka u Dalmaciji tečno govorio hrvatski. Roka. Studentici Filozofskoga fakulteta u Splitu. Antoneli Rebić. pa se obrati plahoj djevojci i pokuša saznati ponešto o njoj. Bio bi i sretan. Stojeći iza čempresa. Mavro je bio osjetio potrebu za odlaskom do samostana i uživanjem u predivnom pogledu i svježem zraku nakon više tjedana života u škveru i udisanja katranskog dima. Već desetak godina je plovio između Trogira i Venecije. prenuo ga je nečiji predivni glas. u Vinjanima Donjim kod Imotskoga kazala Iva Rebić. Uspinjući se prema samostanu Dridu. trogirsku luku. 249 404 . Koračala je putem pjevajući. Crvenjevši se. činila mu se čistom i neiskvarenom poput vile. Marija (tako se zvala) mu odgovori Crna Gora je područje. bio je ne samo mlad i zdrav. Rkp. Mavro primijeti da glas pripada mladoj djevojci u crvenom prsluku. lađa mletačkog kapetana Mavra. Na glavi je nosila vrč. fabula Andrićeve priče ne odgovara stvarnoj smrti Roše harambaše. jedan od te trojice drugova. str. Mavro izađe pred nju. a za prslukom zadjenutu grančicu punu bijelih latica. travnja 1783. godine nakon višegodišnjega izbivanja vratio u Dalmaciju i udružio se s trojicom drugova. Nakon što joj se približio. sv. 2004.-8. ispod crkve sv. bar vidi njegovu sliku. A eto. (Međutim. nego i vrlo mlada. već i bogat. a djevojka se skameni poput prestrašene ptice. rođ. 13. zaseok u Donjim Vinjanima. Već od prvog trenutka Mavro je bio očaran njome. rascvale bademe i zelene brežuljke kojima je Trogir bio okružen. izdao je i ubio Rošu 1. Bušić 1919. da nije njegove neutažive pohote. Iako je bio Mlečanin. Dok je tako u mislima računao koliko zlatnika bi mogao dobiti za konoplju i vino s Tetide (i na koje će venecijanske ljepotice te zlatnike potrošiti). tuten ti visi na zidu u ganjku!249 (Crna Gora u Vinjanima Donjim kod Imotskoga) Ivo Andrić u svojoj pripovijesti Ispovjed piše o Roši harambaši. te stoljetne masline. Mavro uvidi da je djevojka ne samo jako lijepa. 7. Mavro je sa zadovoljstvom promatrao svoju prelijepu.

a ostalo mu vratila. Marija je. no zbog jake oluje se uopće nije moglo upravljati brodom. ali ne želeći se vratiti u Trogir zbog svog zlodjela. Vidjevši priliku. Tetida je već bila nakrcana robom koju će prodati u Veneciji. Plaćao joj je u zlatu. a nevina djevojka je. Odjednom jak nalet vjetra zahvati jedro.da prodaje mlijeko. Ovog puta Mavro joj je dao nekoliko zlatnika. te se onesvijesti i padne na pod kabine. pokuša skrenuti prema uvali u Drveniku. ni ne sluteći njegov zao naum. budući da se on na njih davno bio priviknuo. a zapuhao je suprotni vjetar. Baš u tom trenutku ugledaju Mlečaninovu brodicu kako brzo plovi za Veneciju. ali nedovoljno da pobjegne ili se obrani. koji su bili rezultat njegova iskustva kao pomorca i kapetana broda. ali je uspijevao ničim to ne pokazati – imao je nevjerojatnu snagu volje i strpljenje. a zatim je izbaci na obalu i otplovi. koje odbaci Mavra daleko u more. Na Mlečanina trave nisu djelovale. Iako se trudio biti ravnodušan prema njoj. Oluja se uskoro toliko pojačala da je brod odbacila sve do rta 405 . a Mavro skoči na nju poput pohlepne zvijeri. Nekoliko dana prije proljetnog ekvinocija. veliki crni oblaci su nadvisili Tetidu. Marija se dovuče do samostana Drida i u suzama ispriča fra Andriji. ometajući joj plovidbu. a na svijetu ima jedino baku (roditelji su joj bili mrtvi već duži niz godina). o nesreći koja ju je zadesila. U tom trenutku osjeti nekakav mirisni dim kako je obavija. Njene riječi su natjerale i svećenika u gorak plač. djevojka je stekla potpuno povjerenje u njega. potrga joj cvijeće i oskvrne tijelo. Mavro uskoro uvidi da ne može nastaviti po ovakvom vremenu. budući da su i sami bili u smrtnoj opasnosti. Za manje od pola sata. Djevojka se pomalo osvijesti. već je zadržala jedan. kao i inače. Nakon kraćeg vremena. ali poštena djevojka ih nije htjela primiti. Njegova posada ga nije ni pokušala spasiti. Fra Andrija zatim iznese iz crkve križ i počne se moliti. Mavrina strast za Mariju je rasla iz dana u dan. pobrinuo se da nitko na brodu ne bude zao prema Mariji. gonjena jakim vjetrom. prihvatila. Tako slomljena i oskvrnjena. a upravo to je bilo ono što je Mavro želio. pa je kapetan zapovijedio da sve bude spremno za polazak. nije dopuštao da joj itko kaže koju ružnu riječ. svome zaštitniku. misleći na bolesnu baku i ništa ne sumnjajući. prepredeni Mavro nagovori Mariju da mu svako jutro donosi vrč svježeg mlijeka na brod. donijela i toga jutra mlijeko u Mavrinu kabinu.

Napoleon 1805. 250 FRANCUSKA I AUSTRIJSKA OKUPACIJA HRVATSKE Napoleonova osvajanja označila su kraj tisućljetne vladavine Mlečana. kojeg se biralo svake godine. pisan bosančicom. obnovila je Virovitičku. a bili su u nešto povoljnijem položaju od ostalog pučanstva.Cumbrijana. Nastojala je poboljšati položaj kmetova.-1780. Temelj Poljičke Republike je bio Poljički statut. E. Rkp. (Propast Dubrovačke Republike opisuje Ivo Vojnović u Dubrovačkoj trilogiji. a njegova vojska 1806. u Vrsinama). Tetida je bila potpuno uništena.) Poljička Republika251 je. Tri godine kasnije (1808) i formalno je Napoleon ukinuo Dubrovačku Republiku. leš kapetana Mavra je nađen na žalu blizu crkvice Gospe Pokraj Mora ispod Vilina Doca u okolici Trogira. st. PLANINA BLIZNA Marija Terezija (1717. U svibnju 1797. 2008. dokument iz 1440. Englezi su 13. a ne aristokratska. Nakon tri dana. Poljička Republika. godine u Vrsinama kod Trogira. a 10. godine. a mornari su se jedva uspjeli spasiti. od mora do Zamosorja. ožujka. st. Teritorij Mletačke Republike pripao je Francuskoj i Austriji. 406 . Bečkim kongresom 1815. sve do barbarskog upada Napoleonove sile početkom 19. na području zvanom Poljica. godine Austriji oduzima Dalmaciju. 251 Na području istočno od Splita. 1811. rodila se u 13. Slojevi plemstva su bili ugričići i didići. ukinuta 10. kraj Visa porazili Napoleonovu vojsku i utvrdili Vis. nakon šest stoljeća opstojnosti. FF Split. To je administrativno područje pod samoupravom puka Poljičke Republike koji je svoju samostalnost baštinio od 13. Nekada je bio od životne vrijednosti za stare Poljičane. a danas je od povijesne vrijednosti za Hrvatsku. hrvatska obala je ponovno dodijeljena Austriji.) provodila je politiku prosvijećenog apsolutizma. Godine 1745. Požešku i 250 Tereza Karabatić zapisala je 2008.000 hrvatskih vojnika uzaludno je branilo čast kolebljivih Mlečana.god. odstupio je zadnji mletački dužd. Kazao joj je Blaž Korčulanin (rođen 1937. Za razliku od Dubrovačke Republike. ova je Republika bila seljačka. st. od Žrnovnice do Blata na Cetini i Omiša. lipnja 1807. koji je donosio zakone i običaje Republike. Ukinula procese protiv vještica. ulazi u Dubrovnik. Na čelu je bio knez.

Rkp. koje su još Turci u naše krajeve doveli. HKD Napredak. šta je njima odgovaralo jer se živilo u oskudici. Samo šta se u doba Turaka kulučilo besplatno. priredio Marko Dragić. Kad je Austrija zauzela Dalmaciju. Kažu nju tako zovu jer je kraljica Marija Terezija kad je onuda prolazila bila trudna i konj pod njom poklekne i ona se porodi i rodi blizance. al’ ne znam zašto. na silu. Tako je ta cesta išla od Knina. a bljuzgavicom zovu kad ono pada krupan. FF Split. 358. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 djela. a Francuzi su ipak te naše seljake kruvom naranili. 253 Usmene pripovijetke i predaje.252 (Žepče) KAD JE FRANCEZ PROBIJA CESTU Kad je Francez probija cestu od Pariza do Turiđa i ne potroši pare ni parića. godine kazao je Ivanko Franić (1962. policijski službenik u mjestu Blato na Cetini (Omiš). 252 407 . tamo kod Turiđa. zato nije moga dobiti Francez ništa. da nije potrošio pare ni parića.). drama i mikrostrukture. Cesta se gradila po načelu kuluka. Francez je pita da mu plati trošak za cestu. 5. 132. 2007. Da bi šta brže to dovršia. Zagreb 1997. prišla je Cetinu kod Trilja i stigla do Neretve priko Turije. A nju još zovu Marija Bljuzga. str.254 Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: proza. onda je podignuta kula norinska. O Mariji Tereziji u Žepču se pripovijeda: Blizu Zavidovića ima planina Blizna. E. Znam samo da u nas bljuzak znači pljusak. uposlia je i veći broj seljaka kojima je tako dava kruva i neki mali iznos. ali kad su našli spomenik đe je upisano. dolinom Cetine priko Sinja. Sarajevo 2005. knj. kad je narod silom radija to.Srijemsku županiju i vratila u sklop Hrvatske. 254 Aniti Stanić 2007. al' nije to moga napravit uz obalu jer su tamo bili Rusi nego je iša iza brda i planina. str. MH. priredila Maja Bošković-Stulli SHK. MH. mokar snijeg pa se sve raskaljuži i stopi i nema nigdje suva il’ u proljeće kad se ono snijeg otapa.253 MARMONTOVA CESTA Marmont je iša sagradit ceste koz našu zemlju.

Dan je bio vedar. uz najveće slavlje povratiše sliku Majke Božje u njezino svetište. nebo se odjednom zamračilo. U Kaštel mjeseci nije kiše. a s njim cijela posada. Jurja mučenika. volio ljetovati s njim je dolazilo i četrnaest 1810. Na samom kraju procesije. Zapovjednik francuski. nigdje ni jednog jedinog oblaka. u Dalmaciji je suša. a najčešće njegovih generala. puk i sila naroda iz okolice. sreo je skupinu mještana te ih namrgođen upitao čemu ta predugačka zvonjava.GOSPA NA HLADI U doba francuska je zaposjela sva mjesta u tako i Kaštela. Sutradan je bila procesija. šetajući rivom. župna crkva u mjestu od koje 408 . udarilo nekoliko gromova te je počela padati kiša cijeli taj dan i cijelu noć. svladan od očevidnog čuda. posvećena je crkva na groblju u Kaštel Sućurcu.255 255 Čudotvornoj Gospi na Hladi. kad je puk noseći sliku Majke Božje ulazio u crkvu. godine vladala velika Sućurcu šest pala ni kap svećenik Gospe na prenijeti u župnu crkvu u isprositi kišu. sutradan bosonog. pa Marmont je u Kaštelima. Kaštel Sućurac ima pet crkava: župna crkva Sv. Marmonta vojska znamenitija Dalmaciji. Tada je odlučio sliku Hladi procesiji u mjestu te tako Noć prije zvona su. Kad su mu mještani rekli razlog zapovjednik se počeo podrugljivo smijati. po navješćivala svečani Zapovjednik francuske posade. dugo sutrašnji ophod. procesije običaju.

FRA ANDRIJA DOROTIĆ Fra Andrija Dorotić (Sumartin na Braču. U narodu je ostalo sjećanje na fra Andriju Dorotića. Ivanko Sokol pok. Povukao se iz politike i otišao u samostan u rodnom mjestu. prosinca 1943. zasta je kraj kuće koja se i zove fra Andrijina kuća. a nakon toga postao je potporučnikom u konjičkoj pukovniji u Galiciji. Po legendi je fra Andrija Dorotić biža isprid Francuza jer ga nisu volili ka borca za narodni jezik. a francuska vlast ga je 1810. Kad su ga ovi iz potjere pitali je vidi fra Andriju. 1761. ali se razočarao jer Dalmacija nije pripojena Hrvatskoj. te je putovao po Bosni. 1837. baš je proša”. primiri se i pričini ka težak koji tu radi. Rimu i Veneciji. Radi toga bio je prisiljen pobjeći u Bosnu i Slavoniju. Potkapetanom imenoje ostao samo zvonik jer je 5. – Sumaratin. Ivanko Sokol (1930. i pokaza suprotni smjer od onega u kojen je zatin odjaha. filozof i književnik. u dijelu Vranji Ratac. kad je vidi da in ne će uteć. Rumeliji i Krfu.) Bio je političar. Nakon propasti Mletačke Republike 1797. ban dalmatinsko-hrvatsko-slavonski. Luke na Kozjaku te Sv. godine bombardirana od savezničke vojske pri čemu je poginuo velik broj mještana uključujući i svećenika. 25. kazivač: pok.) – Ivanko je moj djed. godine osudila na smrt u odsutnosti. godine vratio se u Dalmaciju i izdao proglas kojim je pozivao na ujedinjenje s Hrvatskom. Otac mu Franjo bio je podmaršal. E. Albaniji. i dok je stigla potjera.-2007. on je reka: “Evo. U Zagrebu je bio glavnim upraviteljem policijskoga ureda. Godine 1809. 409 . stupio je u austrijske postrojbe. profesor filozofije i prirodnih znanosti u Peruuggiji. Josip se školovao na Theresianumu u Beču.256 (Selca na Braču) Ban Josip Jelačić Bužimski Josip Jelačić Bužimski (Petrovaradin 1801 – Zagreb 1859) bio je grof. crkvica Sv. Nakon uspostavljanja austrijske vlasti odlikovan je. Francuska vlast optužila ga je da je austrijski agent. 10. 256 Isto. Jurja na Putalju). sjaši. zatim crkva Gospe na Hladi.

rujna prelazi Dravu i Hrvatskoj pripaja Međimurje. Pokopan je na svome imanju Novi Dvori kod Zaprešića. Nakon smrti jedinoga djeteta. Bio je sklon savezu s Vojvodinom i Slovenijom. lipnja 1848. travnja 1848. a 1831. ožujka 1848. izašel je ban Jelačić na balkon. ožujka 1849. travnja ban prekida Uniju s Ugarskom. rujna objavljuje rat Pešti i 11. da je malo prigovaral njima. Od 8. majorom je pješačke pukovnije i pobočnikom dalmatinskoga guvernera. bana Jelačića. BAN JELAČIĆ UKIDA TLAKU Na Kamenjaku jedno mjesto se zove Groblje jer je tu bilo groblje onih koji su za vrijeme klake vešani. Onda se puno ljudi sakupilo i išli su pred bana Jela čića u Zagreb. na Gornji grad. g.. banske pukovnije u Glini postao je 1841. g. Car Franjo Josip je 4. pa se danas to mesto zove Galženjak. godine postavljen spomenik na glavnom zagrebačkom trgu. Ban Jelačić 2. izabran za bana. Patrijarh Stefan Rajačić ustoličio je 5. i ponovno vraćen 1990. onda je bil osuđen na galge. I pita 410 . godina potaknuta je Ožujskim prevratom u Beču od 13. ožujka 1848) postavljena su Narodna zahtijevanja. prosinca 1851. prosinca postaje guvernerom Rijeke i Dalmacije. g. Od 1837. Ako su malo zakasnili na rad. a ako je bil više kriv. Za života je postao simbolom hrvatstva te mu je 17. g. prosinca 1866. do 15. godine. Bio je pristašom Hrvatskoga narodnoga preporoda. Time se htjelo simbolizirati jedinstvo Hrvata i Srba. Potpukovnikom 1. godine. Silvestarski paket objavljen je 31. kapetanom 3.” Ban 7. posle klake još su ti grofovi tlačili.. a Bach uspostavlja apsolutizam. i dulje bolesti ban je umro u Zagrebu 1859. Kad je klaka ukinuta. a 19. Revolucionarna 1848. U svojem govoru ban je iskazao ponos “što ga je rodila hrvatska majka u hrvatskoj zemlji. jednogodišnje kćerke Ane. godine proglasio Oktroirani ustav. A galge su bile na bregu blizu ovoga groblja. a dva dana nakon toga (25. Kad je tamo narod došel. graničarske pukovnije u Ogulinu s kojom je ratovao u Italiji i kod Velike Kladuše protiv Osmanlija.van je 1830. g. g. godine ban Jelačić je bio podmaršalom i vrhovnim zapovjednikom obiju banskih pukovnija. a sljedeće godine pukovnikom i zapovjednikom te pukovnije. koji je tajno uklonjen 1947. Pisao je pjesme na hrvatskom i njemačkom jeziku i objavljivao ih u Danici ilirskoj. onda su ih batinali. Ti su ljudi bili kmetovi grofovima. Josip Jelačić Bužimski je 23.. ožujka 1848.

I narod je pristal na to.258 Usmene pripovijetke i predaje. nisam ja kriv. 357. 130. Ako se želite osigurati da ja nisam kriv. Duvnu. Onda je kralj zvadil beli rupček i rekel je: – Od danas više nema klake.1833. Narod ga opisuje kao branitelja sirotinje i zaštitnika potlačenih. 257 411 . str. godine. opet na balkon. Oni su mislili daje ban Jelačić tomu kriv.10. str. A tam su bili novinari i odmah dali u novine. idem s vama u Beč pred cara i kralja Franju Josipa. priredila Maja Bošković Stulli. Livnu i Ljubuškom.257 (Kamenjak) Andrijica Šimić Rodio se 2. I kad su došli pred taj kraljevski dvor. Progonio je i bogatije kršćane. MH. I onda je zišel kralj van. Duvno 1989. Oni kažeju da više ne moreju baviti ovu klaku. u Alagovcu kod Gruda. Andrijica Šimić uhićen je izdajom 1866. Doljanima. U okolici Livna ima nekoliko lokaliteta koji podsjećaju na njega. Glamoču i Vrlici. 258 Župa Tihaljina. Zulum i nepravde otjeraše ga u planinu godine 1859. SHK. podigli su Stubi č ani križ na Galženjaku da bude uspomena na sve one koji su stradali za vreme klake. godini otišao je u Mostar agi Tikvini u službu i služio ga punih 10 godina. Ban Jelačić je išel na konju. uspio je. Sveta baština. te je izručen turskim vlastima.narod kaj hoče. Kad je klaka ukinuta. On je bil ban hrvatski. Nakon dvije godine tamnovanja u Splitu. Zagreb 1997. prepilivši okove. a narod za njim pešice. I ban gaje pozdravil i rekel mu je da narod je došel k njemu u Zagreb na banovinu i zatražil da več ne more baviti klaku. kome je iznenada sasuo šaku prašine u oči. Imotskom. straža je javila kralju daje došel ban Jelačić s narodom iz Hrvatske. godine nakon čega se ponovno odmetnuo u hajduke. Hajdukovao je po Rakitnu. Oteo je oružje nekom begu. Livnu. A ban odgovori narodu: – Narode. Putovali su četiri dana do Beča. pobjeći iz ljubuškog zatvora 1868. Kupresu. Već u 10. Vratio se narod s Jelačićem u Zagreb i više ih nisu grofovi tlačili. Imotskom.

/1982./1982. u jednoj pojati doli. I slušao on što banduri pričaju. Pripovijetke i predanja iz Drežnice. 184. dj. a gori bio Šimić Andrija sa svojim drugom na sijenu. 37. Pitali banduri jednog Drežnjaka: ‘Što bi ti Šimiću Andriji uradio?’ A on rekao: ‘Ne bi mu ništa.HAJDUKOVANJE Godine 1869. Ante Šimčik.. već da imam u torbi šta. 261 Vlajko Palavestra. NS. a slazio je i u Drežnicu.. I slušao on što banduri pričaju. 260 259 412 . ali nikomu nije naudio ni za šibicu. nav.”260 BANDURI O ANDRIJICI ŠIMIĆU Hajduk Šimić Andrija je često dočiko trgovce u Raiča klancu. NS. Vlajko Palavestra. ali i u drugim mjestima. a gori bio Šimić Andrija sa svojim drugom na sijenu. Jednom banduri drežanski zanoćili u Konjskom. 18. GZM. 184.. već da imam u torbi šta. str. Jednom banduri drežanski zanoćili u Konjskom. GZM. 37. studenoga.’ I tako Šimić Andrija nije nikada napao Drežnjake. a slazio je i u Drežnicu. sv. sio bi s njim i poio. u jednoj pojati doli.261 (Drežnica kod Mostara) Usp. str. Pitali banduri jednog Drežnjaka: ‘Što bi ti Šimiću Andriji uradio?’ A on rekao: ‘Ne bi mu ništa. a neke i danas žive u njegovu rodnom kraju. harambaše. – 52. 51. sv.. Narod u Drežnici kod Mostara o njemu još pripovijeda: “Hajduk Šimić Andrija je često dočiko trgovce u Raiča klancu.259 O tome poznatom hajduku i hajdučkome harambaši postoji više predaja. u Karamanovcima Derviš-bega Huseinova Kopčića s njegovih 30 čivčija i Halila Osmanova Muratbegovića iz Žovnice i ogulila ih na putu. ali nikomu nije naudio ni za šibicu. dočekala je hajdučka družina Andrije Šimića. str.’ I tako Šimić Andrija nije nikada napao Drežnjake. Pripovijetke i predanja iz Drežnice. Predaja i povijesni izvor kažu da je u svoj toj družini Šimić bio najčovječniji te ga Derviš-beg i Halil Muratbegović nisu htjeli optužiti pred okružnim sudom u Splitu. sio bi s njim i poio.

U Ružićima kod Gruda.. oko nje mnoštvo kokošiju. u jednom je “dućanu” u pod stavio nož. Stavio je na glavu naćve u kojima se kuha kruh. a kako bi onima mlađima od sebe. što se nitko drugi nije usudio učiniti. prema kazivanju Zdravka Nikića iz Ružića kod Gruda. Prijetili su da će zapaliti kuću ako on ne iziđe iz nje. što vide jadne oči moje? Imade ih dvadeset oko mene. Nad njima se naviju orline. Tako propade Šimić na tvrdoj vjeri. Noge su mi izranjene i otekle. stignem u selo Runović i pokucam na vrata u Garca. Je li vjera? Jest! Tu mi naložili vatru. Sami su u kući muž i žena. On im je odgovorio kako je sramota i grjehota tuđu kuću zapaliti. Iznemožen. ali. U snu vidim rieku Vrliku. Založih. 1996: 58. a na nekim mjestima do pasa. pa da ću skočiti. u jednu ruku uzeo svojega vjernog “džeferdara” (pušku) te pucajući izjurio među Turke koji su se razbježali glavom bez obzira. Za izdaju Garci su dobili 477. Život mi je težak. pataka i pilića. za noge i za trup. te je preskakao magarca s mjesta. pak.262 SAN ANDRIJICE ŠIMIĆA Snieg mete kao lopatom.) 413 . Obijem se na pomrki o drvlje i kamenje. To je Andrijica Šimić ispričao 2. koji su se junačili. uhvatio se rukama za nožne palce i tako preskočio nož. Tako se u jednoj od njih govori kako su Turci Andrijicu opkolili u kući jednog njegova prijatelja i tražili da se preda. sa svojih šezdeset osam godina života još uvijek bio snažan. i danas žive predaje o junaštvu i neustrašivosti toga hajduka. Primih se gore. siječnja 1902. pokazao što je pravo junaštvo. ali su im pokrepali. Sjeo je na pod. (Milas.263 262 263 Predaju sam zapisao 1999. a on pobjegao u obližnju šumu i tako se spasio. U tom se probudim. M.40 fiorina i kupili nekoliko volova. s oštricom okrenutom prema gore. u kojoj je odležao punih trideset godina i četrdeset dana. Gazim ga do koljena. pa me drže za ruke. napih se i zaspah kao zaklan na Garčevoj slamici. nego da će on uskoro sam pred njih izići. Druga predaja govori o tome kako je Andrijica nakon izlaska iz tamnice. novinaru Pučkoga lista Juraju Kapiću u Splitu. Svaka mi se noga čini kao greda. pa se raspokojih. g.

414 ... vođe im odgovoriše kako nikome ne vjeruju. Neki kažu da je NK Hajduk nazvan po njemu.264 Andrijičina kletva se ostvarila. a on se jedva spasio. ustanici su bili oprezni i nisu htjeli doći u Mostar. (Rođak je Antunu Branku i Stanislavu Šimiću. U snu ga sveza i predade austrijskim vlastima za ucjenu koja je raspisana za njegovu glavu. HERCEGOVAČKI USTANAK Za vrijeme Hercegovačkog ustanka (1875. Kada su ih konzuli upitali zašto je vojska dovedena na vijećanje. a Andrijičine noge su nad Garčevom glavom.] Mrvi nas i tare već od 500 godina. SMRT U 68. pa evo nas još ima živih. ali pogazio vjeru da ga ne će izdati. godini života 16. Do sastanka je došlo na drugom mjestu na kojemu vođe dočekaše konzule s mnoštvom vojske.) konzuli su nastojali ishoditi mir pa su pozivali vođe ustanika u Mostar. godine nedaleko od Imotskoga pao je u zasjedu. koji ga je okrijepio umorna. Iste godine Andrijica Šimić osuđen je na doživotnu robiju. prosinca 1901. Stigao je u Runoviće kod Imotskoga nekom Anti Garcu. veljače 1905. da krv do zadnje 264 Tu predaju i danas pripovijedaju u Grudama. pomilovao ga je car Franjo Josip. koji je umro dva dana prije Andrije. Vidjevši da je prevaren Andrijica je kumu Anti Garcu izrekao kletvu: Dabogda moje noge nad tvojom glavom bile. naglo umre i to baš u kući svog izdajice Garca. u kojoj mu je izginula sva družina.SUŽANJSTVO U proljeće 1878. bojeći se da će ih Turci pohvatati i poubijati. Konzuli su upozorili kako ustanak nije opravdan i kako sultan ima silnu snagu i vojsku pa će ih sve smrviti.) Slobode se nije nauživao. Mnoštvo naroda dočekalo ga je na Splitskoj rivi. Odležao je nešto preko 29 godina u tamnici u Kopru. pa su obojica ukopana u isti grob.-1878. Dariju Šimiću. Ustanici su na to odgovorili: “Dugovječne mukotrpnje opravdavaju naš ustanak [. U groblju u Runovićima počivaju Andrijica i njegov izdajnik. 5. Međutim.

prije Krista. legendnoj razini. 2000. lokaliteta.”266 Priča se da je engleski konzul Holmes zaplakao. stavio u usta. Tada je Mijo Ljuban iz Sjekoša zgrabio šaku zemlje ispred sebe. 265 266 Martin Gjurgjević. mjesta. U Splitu je i danas u usmenoj komunikaciji etiološka predaja iz ilirskoga doba koja pripovijeda o nastanku prezimena: Škare. eshatološkoj. U tim su predajama sačuvana sjećanja na znamenite ljude i događaje iz najstarije povijesti. Uspomene na znamenite osobe i sudbonosne događaje čuvaju i mnogobrojni toponimi. ponora te uzroka različitih pojava u prirodi i među ljudima. Memoari sa Balkana 1858. 84. vidjevši taj prizor. rijetko kao fabulati (predaje koje imaju razvijenu fabulu).. Etiološke predaje nastaju na povijesnoj. mitskoj. prezimena. str. 1715. bunara. Vatavuk i Strizirep. nastanka i nestanka jezera. 84. 267 O tim predajama govori se u mojim knjigama Deset kamenih mačeva i Od Kozigrada do Zvonigrada.”265 Na to konzuli rekoše kako će pomrijeti kad pojedu malo kruha što ga nose u torbi. grobova. prožvakao i progutao rekavši: “Evo ove Božje hrane neće nam nikad nestati. grobalja. 415 . Isto. U svojim Annuama (1748. Njive Bojčuše u selu Letki kod Tomislavgrada nazvane su tako jer su na tom mjestu izginuli mnogi Rimljani i Duvnjaci 155 g. 1778.267 ETIOLOŠKE PREDAJE Etiološke predaje nastaju na temelju povijesnih događaja i osoba i iz ljudske potrebe za objašnjenjem uzroka i podrijetla nastanka naziva pokrajina. Baltazar Adam Krčelić (Šenkovec kod Zaprešića. virova.) povjesničar i svećenik bilježi etiološku predaju o nastanku imena grada Zagreba. Težnja k objašnjavanju i tumačenju etioloških predaja stara je koliko i ono što one tumače. str. čatrnja. – Zagreb. vrela.-1878. Stolac. *** Povijesne predaje kazuju se kao kronikati (kratka priopćenja povijesnog sadržaja). demonološkoj. Najviše je povijesnih predaja koje kazuju o višestoljetnom ropstvu pod osmanskom vlašću. Neke su etiološke predaje nastale na temelju pričanja iz života poput one o Svekar-vodi.) Krčelić navodi više priča. a nikada kao memorati (predaje koje kazuju o osobnim doživljajima).kapi prolijemo za slobodu.

Cavtat. eto išla brat' cvijeće po Zvijezdi. Manduševac. U tom smislu iznimne su zasluge Đure Baslera (Sijekovac kraj Slavonskoga Broda. kažu da je dok je brala cvijeće.-1204. ti prokleta bila. 1917. Ćelara (u Posavini) otkriveni su ostatci starih crkava. 1865. – Sarajevo. Ćiro Truhelka (Osijek. TRAVA ZABORAVA Danas je naša planina Zvijezda nepristupačna. 416 . 1942.U narodnom je pamćenju krunidba prvoga hrvatskoga kralja Tomislava.). cvijeće brala pa ga mirisala. Pavao Anđelić (Sultići kraj Konjica. kao i ja teške suze lila .). 1990. Opće su poznate predaje o nastanku imena: Zagreb. momačka te noga ne gazila što si mene s dragom rastavila. – Zagreb. primjerice.) istražio je kraljevski grad Bobovac i okolicu Konjica. ubrala nekakav cvijet oko kojeg se bila oplela trava zaborava i mirisala ga pa se nikad jadna više nije mogla povratit' k' o što'no kažu u prisebno stanje. neplodna. kako je to običaj bio.) istražio Kraljev greb u Jajcu i ustvrdio da je ondje ukopan zadnji bosanski kralj Stipan Tomašević (1461. u Prebilovcima kod Čapljine. Crkvišta. Tako je. Velik je broj djevojačkih lokaliteta na kojima su stradale mučenice. U Stepenu kod Tomislavgrada postoji Bogumilski put. Crkve.) čuvaju predaje i lokaliteti Kuline u Uzarićima kod Širokoga Brijega. Postoji tu jedna priča o Mari koja je pred udaju. Buje i mnoge druge. Crkovišta. Kosti kralja prenesene su u samostansku crkvu u Jajcu gdje se i danas nalaze. 1985. obrasla šumom ali naši preci su kazivali kako je Zvijezda prije bila puno drugačija to jest čista suprotnost Zvijezdi kakva je dan danas. među cvijeće uplela se trava. 1920. Crkvica.-1463. – Sultići. u Koritima kod Tomislavgrada. Na mnogim lokalitetima zvanim Crkvine. ali ne osta zdrava. a u njegovu čast Duvno je prozvano Tomislavgrad. Često su predaje o lokalitetima i grobovima potaknule arheologe da ih istraže i uvjere se u istinitost priča. Njen je dragan rad' toga gorke suze lio i Zvijezdu prokleo jer je takav otrov iznjedrila a pjesma kaže: Zvjezdan-goro. Moja draga po teb' cvijeće brala. uplela se trava zaborava. Uspomenu na najlegendarnijega bosanskoga bana Kulina (1180.

Ljubici Rudan. A kako je njoj bilo vrime od udaje otac joj je naša bogata čovika puno starijega. Udala se s osamnaest godina. godine od Liljane Grgić (domaćica. djevojačko prezime Godinović. 268 LUCIN PONOR U mistu ima jedna stina. u najbogatijoj kući. Litica se i sad zove Lucin ponor. Zajedno su skočili. rođena 1953 god. Tako se kažu i ostvarilo. Ali ju je volija. rođ. 268 417 . a ljudi kažu da se prije virovalo da su im samo postoli bili u ponoru. gusta i eto. 1940. Čuli su da su im blizu. dah ledeni nek' ti dušu steže. g. U nju ti se zagleda momak iz sirotinjske fameje ni ima ništa svoga. Već odavna niko ne zahodi tamo. sv. ali nisu znali kako. Sedam godin' u ledu živjela. ledenim se dahom okitila. g.Zbog te trave ti prokleta bila. u Bogomoljama na Hvaru 2004. ona uteče sa svojin dragin. sinom Zvonkom i njegovom obitelji. 49. I na dan kad su se tribali uzest. studen vjetar nek' ti lice reže. ali kad su svatovi vidili da je mlada utekla.) Rkp. D. I on se njoj svidija. a znala je da je naprid čeka smrt. Pobigli su na uranku. bila je divojka najlipša od svih. svi svati su je pošli tražit. da im tila nikad nisu našli. zato je kažu. FF Split. I tili su pobić. priresta joj srcu jer je bio šestan.. To je jedina obitelj u mistu koja ima troje male dice. 269 Studentici Filozofskoga fakulteta u Splitu. FF Mostar. Luce je tad sa svojin momkom došla do litice i znali su da se više nema di. Snijeg se nije topio sedam debelih godina a kad se otopio po njoj izraste šuma. 'mjesto cvijeća po teb' rasle strijele. tanki bori i visoke jele. ponor četrdeset metara dubok. kazala Jelena Rudan. Danas živi s mužem. Rkp. 269 (Bogomolje na Hvaru) Katarina Pejčinović zapisala je u Varešu kolovoza 2007. A u vrime kad je od moje matere baba bila dite. zbog te kletve Zvijezda ovak'a kakva je danas. 2004. Ali Luce ni tila nazad. Ali znali su oni da jin nikad ne će dat da se uzmu jerbo kako bi ona gospojska cura za sirotinju pošla. sunčeva te svjetlost ne vidjela. 2007.

LJUBAVNA STINA Prija ti, lipa moja, nije bilo da ti moreš, ko danas, ašikovat s kim ti hoćeš. Prije su ti ćaća i mater, ali oni iz bogatih kuća, čim se cura rodi, dogovarali udaju za momka iz druge bogate kuće. A kod onih siromašnih je već bilo drugačije, oni su se uzimali među sobom bez dogovaranja. Pa oni i nisu imali nikakve koristi od ženidbe. A ako bi se bogat momak zaljubio u siromašnu curu ili siromašan momak u bogatu curu, onda bi bilo svačega. Mater i ćaća onog što je bogat bi se bunili i branili im kako god bi znali. Bilo je toga prije puno. Tako ti se jednom momak lip ali siromah zagledo u ćer nekog bogatuna. Kažu da su bili s Pidriša oboje, a neki opet govore s Gmića, pa ti ja ne znam. I tako zaljubio se on u nju, a i ona, brate, u njega. I tila se dica uzimat, ali njezini ne daju ni da se priča o tomu, a kamoli da se uzmu. Tili nju dati za nekog bogatunčića, ali ona nije tila. Ona bi jadna volila siromaka pa makar s njim i prosila, nego s onim bogatunom pare brojala. Sastajali se oni gori na Makljenu. Gori, sad kad se iđe prema Sičajinim kućama, ima jedna velika stina, a iza nje put. Oni su se sastajali iznad te stine. Mislila dica uzimat se, ali stari ne daju, pa ne daju. Zakleli se njiju dvoje volit jedno drugo i radije u smrt nego da se rastanu. Kad više nisu znali šta bi, njezini već dogovorili svadbu, ufate se njih dvoje za ruke i skoče u provaliju iza stine. Oboje umru, a onda se ćaća i mater ufate za glavu što ih ne pustiše da se uzmu. Od tada su se i drugi mladi sastajali kod te stine i kleli jedni drugima, a možda se to i danas radi. Vi mladi to najbolje znate. Stinu od tada zovu Ljubavna stina.270 (Šlimac, Rama) KAMENI SVATOVI U naselju Gračanica, uz rječicu Buntu prema Kordićima, nalazi se jedno od najstarijih spominjanih naselja na ovim prostorima, Susid ili Susid-grad (koji se spominje 19. veljače 1442. g. u povelji aragonskog kralja Alfonsa V. koji je hercegu Stjepanu Vukčiću Kosači potvrdio taj posjed). Susid je po važnosti treća srednjovjekovna utvrda Uskoplja, a predaje ga povezuju uz kraljev dvor, uz kraljicu Katarinu, Jelenu…
270

Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: proza, drama i mikrostrukture, priredio Marko Dragić, Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga, knj. 5, MH, HKD Napredak, Sarajevo 2005, str. 142-143.

418

Predaja o kamenim svatovima je usko vezana uz kamene stupove u Susidu. Na udaljenosti od tri kilometra od Susida, iza velike krivine koju pravi rječica Bunta, na desnoj strani nalaze se monumentalni blokovi koji dominiraju cijelim krajolikom. Okamenjena kolona stoji zaustavljena usred uspona na brdo. Nijemo kamenje izaziva divljenje. Predaja kaže da se tada počeo raspadati i grad Susid. Stanovnici su bježali iz grada i raseljavali se po okolnim mjestima prepričavajući priču o nesreći. Danas, kameni stupovi, izbrazdani zubom vremena slušaju kletvu koju ponavlja Bunta. Često se pojavi, i u izrazito vedrom danu, koprena magle koja zastire kamene stupove. Zanimljivo je i to da stoka u velikom krugu zaobilazi ove stijene, a i lovački psi se uopće ne približavaju tom području. Žice dalekovoda iznad dijela kamene kolone sasvim drugačije zvone i nekako čudno trepere. Ptice na kamene gromade nikad ne slijeću, iako vrlo često kruže iznad i grakću kao da opominju. Jednog lijepog jutra listopada tisuću i neke skupiše se svatovi naočitog ženika Ante Bandulovića ispred bijele kule Susida i krenuše po lijepu Janju Grgurevićevu, krasoticu još ljepšeg grada Vesele straže. Konji bijesni, svati veseli, kod Čoban-kamena pregaziše rijeku Buntu. Mnogi svati Buntu mute, Buntu mute, a nesreću ni ne slute. Na Bunti je rublje prala, cura stara, oholica Mara. Mutnu vodu Mara gleda, a svate klete i proklinje: Dabogda vam puti bili pusti pratio vas vrag i mrak gusti Kud hodili, staze ne vidili u kamen se ladni pretvorili Kamenom se okamenili Tko meni vodu zamuti prokleti im bili puti Ljuto kune Mara, cura stara Žuboreći Bunta odgovara: Muč, ne kuni Mare oholice Zar ti, nije, Mare žao dice. I prošli su svatovi po lijepu Janju ništa ne sluteći. Veselo se svati kući vraćali s krasoticom mladom i stasitim ženikom. Kad su došli na Susid stranu i prvi jahači se spuštaše prema Bunti, nebo se zamrači i iznenada zapuha jak sjeverac Kalinjanin. Zavlada tama, a iz tame je 419

samo dopirao otegnut plač i jecaj koji je ledio krv u žilama. Kad se tama razišla, jeziv prizor iskrsnuo je pred očima. Kolona okamenjena, zaustavljeni bijesni konji s tužnim svatovima. U blistavom sjaju popodnevnog sunca treperila je kletva stare cure, a u blistavo plavo nebo dizao se plač, očaj koji je stezao srca okupljenih stanovnika Susida koji su čekali svatove. Od njihovih suza Bunta je nabujala, a stara cura Mara, kada je uvidjela koliko je zla učinila svojom kletvom, bacila se u mutnu Buntu i nestala u njoj. Njezino tijelo nikada nije pronađeno.271 (Bugojno) OLUJA OSTVARILA KLETVU Narod je vjerovao u moć kletve. Najviše se vjerovalo u moć majčine kletve i u moć kletve prevarene, obljubljene i ostavljene djevojke. U Brusju na Hvaru pripovijeda se o dvoje siromašnih mladih koji su se zaljubili. Mladić je uvijek obećavao djevojci da će se pobrinuti za njihovu budućnost. Djevojka je vjerovala mladiću i odbijala je sve druge mladiće. Zaljubljena je djevojka ostala trudna. Mladić je počeo razmišljati kako bi bilo bolje da nađe bogatiju djevojku i tako riješi budućnost. Našao je drugu djevojku kojoj je zanijekao dijete sa siromašnom djevojkom. Prevarena je djevojka proklela mladića: “Do Bog da se utopi prid mojim očima”. Jednoga je ljeta djevojka bila u polju sa svojim roditeljima. Počeo je puhati snažan vjetar, a na moru je bila oluja. Ostavljena je djevojka pogledala prema moru i vidjela veliki oblak koji se nadvio nad jednim brodom. Prepoznala je svojega bivšega mladića i vidjela je kako se brod izvrće i kako more guta taj brod i sve ljude u njemu. U toj predaji krajolik najavljuje ostvarenje kletve – bila je velika žega i strašno sunce; počeo je strašno puhati vjetar; na moru je bilo nevrijeme; a kad je djevojka pogledala prema moru, vidjela je veliki oblak koji se nadvio nad brodom; brod se izvrtao i more je progutalo brod i sve ljude u njemu. Na utjecaj krajolika na identitet, mentalitet pa i sudbinu ljudi prvi su ukazali irski kulturolozi početkom dvadesetoga stoljeća. Isto je i kod hrvatskih modernista, primjerice, Dinka Šimunovića, Ksavera Šandora Gjalskoga i mnogih drugih. Živa predaja i toponim Kleti Oblak čuvaju uspomenu o tragičnoj ljubavi vjerne djevojke i lakomislenoga mladića koji ju je obljubio i
Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: proza, drama i mikrostrukture, priredio Marko Dragić, Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 djela, knj. 5, MH, HKD Napredak, Sarajevo 2005, str. 148.
271

420

ostavio. Žanrovi usmenih priča se prepleću. Priča o Kletom Oblaku može se promatrati kao etiološka predaja i kao novela. Poanta te priče ističe njezinu didaktičnost – mladića je zbog njegovoga grijeha zauvijek progutalo more. KLETI OBLAK U selu Brusje bili su dvoje mlodih koji su se zajubili. Mladić je stalno divojci govori kako će je oženit i da je njegova jubov tolika da ih niko nikad ne će moć rastavit. I njih dvoje bili su kruto siromašni s velikon famejon, al mladić je uvik obećovo da će se pobrinit za njihovu budućnost i da će se skoro zaručit. Virujući njegovim obećanjima divojka je odbijala sve druge mladiće koji su joj mogli ponudit puno veće od njega. Uskoro je ta njihova jubov urodila plodon, divojka je ostala noseća. U njezinemu zaručniku probudile su se ambicije, poče je pensat o njihovemu siromaštvu, misli da je može noć divojku koja je bogatija i s kojom bi mu budućnost bila sigurija. Svojoj divojci i cilemu selu reko je da to dite ni njegovo i da nema čo činit s njon. Divojka je ostala u svojoj kući sa materon i ocen di se dite rodilo. Svojega bivšeg mladića uvik je proklinjala istom kletvom: “Do Bog da se utopi prid mojim očima.” Jednega lita bila je u poju sa svojim storima, bila je velika žega i strašno sunce kad je poče strašno puvat vitar, na moru je bilo nevrime. Kad je divojka pogledala pud mora vidila je jedon veliki oblak kako se nadvi nad jednin brodom. I ona je odma pripoznala brod svojeg bivšeg mladića, i vidila kako se izvarće i kako je more progutalo tin brod i sve jude u njemu. I tad njezina kletva se ostvorila; on se utopi prid njezinima očima. A danas se to misto di se ti brodovi izvarni zove ,,Kleti oblak”.272 (Brusje na Hvaru) PLANINE BABE Jedne godine nakon tvrde zime odmah prvih mjeseci nekim je babama nestalo sijena za stoku. U veljači se prohorilo (vrijeme je postalo ljepše) i babe su odlučile ranije nego obično potjerati stoku u
Zapisala je u Brusju na Hvaru 2006. g. Katarina Mišković, a kazala joj je Katica Hraste. Rkp. FF Split, 2006, sv. 1, str. 5.
272

421

planinu (obično se ovce gone u planinu početkom 6. mjeseca). Pošle su zadnja tri dana u veljači, a kako nisu mogle za to kratko vrijeme izaći na planinu, govori se da je veljača molila ožujak da se nastave lijepi dani: “Ožujače, po Bogu rođače daj mi zajmi dva-tri bijela dana da ispratim babe u planine.” Dok su babe gonile ovce pjevale su: Veljačo, veljačice, dok je mojih ovnova koloroščića i jarčića vitoroščića,ja se ne bojim tvoje oštre zime.” Taman babe izašle na planinu, zima se vratila. Od silne hladnoće babe su se jednoga jutra smrzle i pomrle. I danas postoje njihove figure u kamenu, likovi triju baba kako muzu ovce na strugi i uz njih stoje kablovi u koje su muzle mlijeko. Po tome se ta planina zove Babe. Postoji uzrečica u našem narodu koja se tiče velikog nevremena, a vezana je za taj događaj. Naime, kada počne kihati (padati snijeg) pri kraju veljače ili na početku ožujka kaže se: Danas su ti huke babe!273 (Stolac) ČIOVO Često su me judi pitali kako je naš otok dobia ime. Meni je moj dida kaza da kad se dilia Split i Trogir, osta je jedino naš otok. Nisu znali
Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: proza, drama i mikrostrukture, priredio Marko Dragić, Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 djela, knj. 5, MH, HKD Napredak, Sarajevo 2005, str. 166.
273

422

kome ćedu pripast pa su judi jedni druge pitali: “A čije je ovo?” Tako su onda nazvali naš otok Čiovo ili kako naši susidi Trogirani kažiju Ciovo.274 (Slatine) ŽRNOVNICA Žrnovnica je postala po Žrnjevim. U njoj nije bilo mlinova već samo žrnjeva. Žrnjevi su veliki kameni koji bi se vrtili rukom, pod njih bi stavili žitiju i tu bi ispadalo brašno. Prije je u Žrnovnici bilo puno žrnjeva.275 (Žrnovnica) BUJE Stari Slavinci su prišli tote kada ni bilo hiž. Bile su samo boški. Na brege poli Buj, kade zovemo Stare Buje, su se fermali i su rekli: — Tu će bit buje. Tamo su živeli. Nekad su tamo kmeti skopali kameni škaf, razbijeni lonci, stari šoldi. Naš slavinski svit je od vaik va Bujah. Samo poklin su napravili nove Buje.276 (Selo Bibala u Istri) O POSTANKU GRADA ZAGREBA Ljudi kazuju u Stupniku, da na mjestu, gdje je sada Zagreb, nije bilo nigdje vode ni zdenca. Jednog dana je onuda prošao neki biskup sa jednim svećenikom i slugom. Kad je putem ožednio, ne našav nigdje vode, dođe do mjesta, gdje je sada Jelačićev trg. Tu stane, udari biskupskim štapom po zemlji, i najedanput proključa voda. Tada reče svome slugi: zagrabi. Od toga doba zove se ono mjesto Zagreb. Onaj zdenac se zove Manduševac.277
Studentici Filozofskoga fakulteta u Splitu, Andrei Pavičin, 2004. godine u Slatinama kazala Ruža Nakir (rođ. 01.01.1930.g., u Slatinama). Rkp. FF Split, 2004, sv. 2. 275 Studentica Filozofskoga fakulteta u Splitu Luiza-Katica Bouharaoua zapisala 2004. godine po kazivanju Agate Blažević. Vl. rkp. ST, 2004, sv. 3. 276 Usmene pripovijetke i predaje, priredila Maja Bošković Stulli, SHK, MH, Zagreb 1997, str. 333. 277 Isto, str. 334.
274

423

(Zagreb) KAK SE PROZVALO VRAPČE Jednom je, vele, sv. Franjo, kad je putovao u Zagreb, projašio i kroz Vrapče. Tu su ga seoski derani nabacivali kamenjem, našto im je on viknuo: “Vrabec vas dal!” Otada da se selo prozvalo Vrapče.278 (Zagreb) CAVTAT Kako je bio porušen Epidaurus, nije nikoga bilo više tu, samo stijene, hridi, razvaline. U montanji, u brdima su neki ljudi bili ijedan čovjek je gledo dole i ugledo je drače, kapinike i kako neko gorsko cvijeće đe cavti u ruševini. I govori: — Gledaj kako cavti. I tako su prozvali to mjesto Cavtat.279 (Cavtat) IME SLANO Ja sam slušala da je došla kraljica neka na kobili tuj u Slano. Kobila bila žedna, pa je dovela kala mora, a kobila ne ćela pit. Ona provala rukon i rekla: – Slano je, ah što je slano! I tako se prozvalo Slano.280 (Slano) KUMOVA SLAMA U vedre noći priko ciloga nebavidi se navlaka koju narod zove Kumova slama. Ta Kumova slama nastala je poslin zvizda koje je Bog prije stvoria.
278 279

Isto, str. 335. Isto, str. 335. 280 Isto, str. 335.

424

Doli na zemlji bila su dva kuma, od kojih je jedan bia nepošten i zavidan onome drugome. Živili su na dva kraja sela i među njima je bilo veliko polje. Nepošteni kum je uvik po noći kra slamu iz plasta poštenoga kuma. Dok je prinaša slamu priko polja tako se ona za njin razasipala. Kako se odavna Zemlja zaklela Raju da se sve tajne doznaju, tako je Bog na nebu razasuja svitleću slamu. I svi sa Zemlje mogu vidit kako se nepoštenomkumu rasula slama po polju.281 (Otok kod Sinja) DUGA U davno doba Bog je učinija tu šaru na nebu da ostvari želju onima koji nisu zadovoljni onim šta su. Pa ako se koji muški želi pritvorit u žensko mora pribacit svoju kapu priko duge, protrkat ispod nje i na drugoj strani uvatit kapu. Ako bi pak koja ženska se tila pritvorit u muško mora svoj šudar pribacit priko duge i kad ga na drugoj strani privati odma muško postaje. Ali nikome to nije uspilo do danas, jer taman kad ti se učini da si poda njon i da je moš pribacit ona ode dalje od tebe i nikad je moš doseć.282 (Otok kod Sinja) SVATOVNA PEĆINA U dolnjem Zagorju, varh tako nazvanoga sela Jablanovca u župi bistranskoj, stoji jedna visoka klisura, o kojoj narod sledeca pripovijeda: U starodavno doba zaljubio se je njeki mladić u krasnu djevojku, želeći je, svim protimbam uparkos, za svoju suprugu uzeti. Ovoj namjeri
Marina Perojević svibnja 2006. g. zapisala u Otoku kod Sinja. Kazala joj je Mila Perković Tabak (rođ. 1968. g. u Rudi. Mila je tu i druge predaje upamtila od svoje bake Vinke Kamber (djev. Varvodić, rođ. 1925. g. u Rudi. Rkp. FF Split, 2006, sv. 46, str. 2. Predaju Kumova slama (zapisanu u Dalmaciji) navodi i Maja Bošković-Stulli u nav. dj. str. 330. 282 Isto, str. 1. Predaju Duga (zapisanu u Otoku i Brnazama kod Sinja) navodi i Maja Bošković-Stulli u nav. dj. str. 331.
281

425

protivljahu se roditelji njegovi, ali on, slijedeći nagon šarca, uze obljubljenu djevojku. Kada su mladići na gori varh rečenoga mjesta svadbu opslužavali, prokleo ih je otac mladoženje, sa svimi svatovi, djeveri, dodaši i ostalom družbom na što se svi na kamen obratiše i pećinom postadoše.283 (Jablanovac kod Bistrice) TRI SUNCA Uvik je baba govorila da je drijota ubit lastu, jer da nije lasta ne bi nas Sunce grijalo i uvik bi nan pripovidala kako je to bilo u davno doba kad se Zemlja tek stvorila. Prvo su bila tri sunca. Dva je zmija koja je bila sam đava popila. Treće sunce je lasta sa svojin krilima visoko na nebo podigla i otlen nas i danas grije.284 (Otok kod Sinja) *** Povijesne i etiološke predaje koje su nastale na povijesnoj razini isprepleću se s poviješću i teško ih je razlučiti. Te se predaje mogu nazvati usmenom poviješću, domaštanom poviješću, literariziranom poviješću. ESHATOLOŠKE PREDAJE Eshatološke predaje pripovijedaju o potresnom pojavljivanju ubijene tek rođene vanbračne djece, umrle nekrštene djece i ubijenih odraslih osoba. Ubijena i umrla nekrštena djeca pojavljivala su se noću, kriveći se u bijelim haljinicama sa svijećom u ruci. U zapadnoj Hercegovini tu djecu nazivaju krivljavcima, u istočnoj Hercegovini

Usmene pripovijetke i predaje, priredila Maja Bošković Stulli, SHK, MH, Zagreb 1997, str. 339-340. 284 Isto, str. 2. Predaju Tri sunca (zapisanu u Brnazama kod Sinja) navodi i Maja Bošković-Stulli u nav. dj. str. 330.

283

426

drekavcima, u dubrovačkom kraju tintilinićima ili tintama.285 U nekim mjestima u Dalmaciji i na otocima ta se djeca nazivaju macićima, a to dovodi do zabune jer se mačićima nazivaju demonska bića – đavao pretvoren u mačku koji noću sve do prvih pijetlova čini strašna zlodjela ljudima koje sretne na putu. Eshatološke predaje govore i o pokojnicima koji su se ustajali iz groba jer nisu ispovjedili sve grijehe. Te bi se osobe prikazivale samo svojim ukućanima i čim bi kazale neispovjeđeni grijeh, zauvijek bi nestajale. Te se predaje kazuju kao memorati. (Razlika je između eshatoloških i demonoloških bića, a o tomu će biti riječi i u daljnjem tekstu.) MÁŠKA U KAMPANEL U Postirama se pripovijeda o djevojci koja je prije dvije stotine godina u ljubavi zatrudnjela. Uz pomoć prijateljice rodila je, te prestrašena za svoju sudbinu, stavila dijete u košaru i odnijela ga u zvonik crkve. Od tada se ta predaja veže za Sutivanjane, a preoblikovana je i u izreku: “Máška van je u kampanel!”286 Pri’ dvisto godin’ u Sutivan je živila divojka jedinica u roditelja. Bilo je to vrime kada se puno vodilo računa o poštenju žene. Ona je u jubávi zatrudnila i sedam miseci to svima krila. Kada je rodila uz pomoć prijatéjice, bila je očajna i pristrõšena za svoju sudbinu. Tada su novorođeno dite stavile u košaru visoko u kampanel crỉkve. Ujutro kad se svit digo i ču’ plač, govorili su: “Máška u kampanel, odakle máška u kampanel? Kako se popela gori?” Kad se svit digo gori, vidili su da je to dite.287 (Postire na Braču) MALI S CRVENOM KAPICOM Išo neki čovjek putem i na križanju sreo malog s crvenom kapicom. Sustavi on čovjeka i rekne mu:
Nevjerojatno je koliko hrvatskih prodavaonica dječjom odjećom i obućom nosi takve nazive. 286 Zapisala je 2005., u Postirama na Braču Tea Fabris, a kazao joj je Ante Bižaca (rođ. 1954. g. u Postirama, po zanimanju elektrotehničar). Rkp. FF Split, 2005., sv. 77, str. 8. 287 Isto.
285

427

– Oćeš ti mene primiti k sebi? Dat ćeš mi jesti prosenu kašu, a ja ću tebi prenašati žito, pa buš bogat i prebogat. Uzeo čovjek malog k sebi i hranio ga kako su se dogovorili, a i mali se držo obećanja. Bilo navjek u kući kod njih žita a nitko nije znao otkud. I čovjek se bogatio sve dok nije neka baba vidla kako kroz travu iz susjedovog ambara putuje žito - zrno po zrno, ko mala stazica prst debela - pa ravno u ambar toga čovjeka. Baba digla viku, spuntala ljude i navalili oni na čovjeka da otjera malog. Nije se moglo drugačije i on ga potjera. Kako je mali otišo, prestalo žito dolaziti - a čovjek uskoro posto bogac kakav je i prije bio.288 (Grginac, Bilogora) TINTILINIĆ POD CRVENOM KAPICOM Pričala mi moja baba kako je jednom kad je bila u paši ugledala za ovcama jednog tintilinića, mali je bio pod crvenom kapicom. Ona je prišla, a tintilinić je vikao: – Daj mi vode, ni iz neba ni iz zemlje! Tako je išao dugo za njom, ali ona se pripala i pobjegla je ispred ovaca. Kad se približili selu, tintilinić je pobjego.289 (Ponikve na Pelješcu) GORI VATRA I DITE PLAČE U Filipovića je bila cura Pava. Kod nje na silo je dolazio Ante iz Osoja. Ante je iša na silo priko Dočića i niko nije zna za to jer prije se išlo krijomice na silo. Kad je Ante doša do Gradine, bilo mu je nešto čudno. Čujo je kako neko dite plače. Jadan on, nije mu se dalo ni naprid ni nazad. Pava se bila zabrinila, ali nije smila nikom reć da će on doć na silo. Kad je Ante otiša gori poviše, jopet je čujo dite kako plače. Kad je doša do Pave, reka joj je da posluša čuje li išta. Ona je isto čula taj plač. Kad se Ante vratijo kući, pita je babe šta je to. Baba mu je rekla da se uvik triba prikrstit i izmolit virovanje kad vidi tako nešto. Potlen ga triba pitat: “Ko si i šta oćeš?”
Usmene pripovijetke i predaje, priredila Maja Bošković Stulli, SHK, MH, Zagreb 1997, str. 370. 289 Isto, str. 415.
288

428

Ante je tako i uradio. Potlen deset dana, kad je jopet iša na silo, vidijo je nešto još gore. Gori kod Gradine gori vatra i dite plače. Ante se prikrstijo i izmolio virovanje i eto vatre nestade. Ante poša naprid, kad dite opet poče plakat. Kad je Ante upita diteta šta je, dite se ušutilo. Dite mu je reklo da je ono izgubljena duša. Mater ga je udavila i zato mu je vrat crven. Dite je reklo Anti da moli za njega i da svin curan i udovican i pratrin kaže da mole za nj. Ante ga je posluša. Potlen toga ni Ante ni niko drugi ništa slično nije vidijo.290 (Batin kod Posušja) MITSKE PREDAJE Mitske predaje pripovijedaju o vilama i povijesnim osobama kojima je narod pripisao nadnaravnu moć. Pomagale su junacima i samo noću dolazile u sela. Priča se da su zavodile mladiće javljajući im se u snu. Jedni pripovijedaju da su ih vile izliječile; drugi da su siromašnim djevojkama pomagale brže istkati ruho za udaju; treći da su pomagale nejakim pastirima; četvrti da su mlade prenijele preko jezera u planinu, a stare pred crkvu itd. Činile su zlo jedino ako bi im se tko zamjerio izdavši tajnu da im je jedna noga magareća, konjska ili kozja. U narodnoj percepciji vile su bajkovite ljepotice, gotovo uvijek u dugim bijelim, rjeđe plavim haljinama, dugih zlatnožutih počešljanih kosa, s modrim ili zelenim očima i imale su nadnaravnu moć. Narod pripovijeda i o vilenjacima i vilinčetu. Od povijesnih osoba kojima narod pripisuje mitsku moć najčešće su Marko Kraljević, Janko Sibinjanin, Stojan Janković, Mijat Tomić i Andrijica Šimić. Mitske predaje često imaju razrađenu fabulu, a pripovijedaju se kao memorati. Vile u VI. st. spominje bizantski pisac Prokopije iz Cezareje. Vile se spominju i u Zlatnoj legendi Ivana Zlatoustog s početka XII. st.291 Vraz u Kolu (br. 5., 1847.) piše o vilama. Ivan Kukuljević Sakcinski (Varaždin, 1816. – Puhakovec, Hrv. zagorje, 1889.) o vilama piše u

Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: proza, drama i mikrostrukture, priredio Marko Dragić, Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga, knj. 5, MH, HKD Napredak, Sarajevo 2005, str. 177. 291 Špiro Kulišić, Stara Slavenska religija u svjetlu novijih istraživanja posebno balkanoloških, Sarajevo 1979, str. 139.

290

429

Danici (1847.). Nekoliko je autora koji pišu o pričama svoga kraja (Lovreć, Makarska, Varaždin, Ivanić-grad, Karlovac, Lonja).292 VILE JEZERKINJE Nekad davno, u staro doba, u brzacima pored vodenica kupale su se vile jezerkinje. Kao i sve vile bile su lijepe i mlade. U jednu takvu, lijepu i mladu, zaljubio se jedan mlinar. Želeći stalno biti s njom, baci se on u brzace pod vodenicama. Nikad se više nije vratio niti su ga našli. Svi su znali koliko je mladi mlinar volio vilu, tako da nitko nije plakao niti je pisao osmrtnicu. Svi su znali da je otišao sastati se sa svojom dragom i da su sad sretni. 293 Predaje o vilama jezerkinjama nadahnule su su i Nikolu Šopa da napiše antologijsko djelo Božanski pastir. VILA I PASTIR U stara vrimena dica su uglavnom koja su bila nejaka da rade čuvala stoku po planinama i ledinama. Bio jednom jedan čoban kojeg su dica zvala Ćelo. On je bio mal i nejak i sva su ga druga dica zafrkavala i tukla. Ćelo jadan moro šutit i trpit, jer je bio nejači. Ali jednoga dana čuvo Ćelo stoku i vidio kako se u grmlju vila zapetljala. Ćelo bio onako strašljiv i nije znao što da uradi, al kako ga je vila sve više dozivala, otiđe on i otpetlja je. Kad je to uradio, reče mu vila da će mu ispunit jednu želju, on odma reče da bi tio bit najjači među svim čobanima. I ispuni vila njemu želju, a on šutio i čekao da ga netko
Usmene pripovijetke i predaje, priredila Maja Bošković Stulli, SHK, MH, Zagreb 1997, str. 27.-28. 293 Katica Lozić Radielović zapisala je 2007. g. u Jajcu 2007. g. Rkp. FF Mostar 2007, D.
292

430

napadne. Tako, jednom zgodom, djeca opet navališe na Ćelu, a on ih spreman dočeka i obrani se od njih nekoliko, a oni se razbježaše. Kad su ovi vidjeli da se nešto čudno s njim desilo, nikad ga više ne dirnuše, a čak ga se počeše i bojat.294 (Ustirama u Rami) MUDRI SALAMUN I SESTRA Salamun je bi mudri čovik i ima je sestru. Govoru da je bila lipa, lipa kako perla. Ali govorilo se i da ima noge o tovara. Tako su i mudrom Salamunu govorili da mu je sestra vila, bo ima noge o tovara; a un ni virova. Više su mu bili dodijali s otin govorenjem! Ča će učiniti da vidi je li oli ni istina? A un bi mudar i pametan, pa učini crikvu, pa je posaliža mramorun i učini kako marete, da se vidi kako da je voda. I kad mu je sestra čula da je je brat, mudri Salamun, učini novu crikvu, šla je viti otu lipotu kakove jošće ni bilo na svitu. Un, kaje vidi di ona gre i da će dojti u crikvu, un se hrani zada vrat. Ona gre i došla na vrata: pari da pliva voda. Unda je digla njevi abiti, da ih ne smoči. (Bila je sva u svili do tloha.) Ka je došla nutra - to ni voda nogo mramor. Ka je vidila da je mramor, pustila je abiti i rekla sama sobun: Di je mudrosti, tote j i ludosti. A mudri Salamun zada vrat govori: Di je liposti, tote j i sliposti. – I unda je se povidi.295 (Sali na Dugom Otoku) GRAD VID U Vidu se okrunilo devet krajeva. Tu je bija velki grad i, kako kažu, drugi odma iza Rima. Rim pa on bio, zvao se Vid. Tu se usio čitavi grad, samo mala crkvica je ostala. Kutije isto bija veliki grad. Usilo se istoga

294

Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: proza, drama i mikrostrukture, priredio Marko Dragić, Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga, knj. 5, MH, HKD Napredak, Sarajevo 2005, str. 184. Sličnu je predaju zapisala i Maja Bošković Stulli u Radešinama kod Sinja. 295 Isto, str. 224.

431

vremena kao i Vid i sada se vide u vodi razvaline, kupe na kućama, kad je čista voda i fino vrime. I unda bi se kladili monci, bili su vele silni ljudi: ko bi dojezdija iz Vida do Kuti na konju, a ne posrnut, onda bi onaj dobija neku nagradu. I kad bi od velike svoje sile, od oholosti, kad ne bi ništa mogli, unda bi skuhali pogaču za metu i u nju bi gađali. A kašnje se usilo sve.296 (Opuzen) VIDOVSKA KRALJICA Ima put Neuma jezero Kuti. Kažu da je govorila vidovska krajica: – Moji Kuti, moji zlatni skuti. Tako san ja čuja. U trupici danas kad se čovik vozi po tom jezeru Kuti, vidu se porušeni zidovi u dubini od nekadašnjeg grada. Od Kuti do Vida sve je bija grad. I ta krajica kad je išla kočijom od Vida do Kuti, zato bi ona rekla: – Jest Vid Vid, ali moji Kuti moji zlatni skuti. To sam čuja kad sam bija dite. * Druga žena dodaje: O, moj Vide, moj očinji vide, moji Kuti, moji zlatni skuti.297 (Opuzen) DIVOVI GRADE TORANJ Su bili neki veli i jaki judi. Kad su zidali turan u Mutunu i u Buzetu i crekvu pod grotu, da su si bat posujivali jedan drugomu. Jedan je bi u Mutunu, a drugi u Svetom Štefanu i su si preko drage davali bat. I žene su bile jake, pa su na glavi nosile kolonu od crikve, a na hrbatu otroka i još su po putu plele hlače.298 (Beletićev Brijeg u Istri)

Usmene pripovijetke i predaje, priredila Maja Bošković Stulli, SHK, MH, Zagreb 1997, str. 337. 297 Isto, str. 338. 298 Isto, str. 364.

296

432

vrag. da mu bu dala bedenj dvanajst veder pun zlata. 433 . dam ti Medvedgrad i sebe! I zaistinu sad vrag pukne i potera Turčina iz Hrvatske.ali joj se opet ne javi. Kad se je Turčin približaval k festungu. drugoga sina hercega Stipana Vukčića Kosače koji je bio oženjen rođakinjom Ulricha Celjskoga. Su nosile na glavi grote i prele. dam ti Medvedgrad — ali joj se ni nišče odzval. Stari su govorili da je to Divić. pa makar si noge do kolena znucal. str. Cez nejni grund nije nišče smel. Kad je peteh zakukurika. Kraljica je na to pristala i sad njemu veli: 299 Isto. Neki misle da je Crna kraljica udovica Ulricha Celjskoga. više nisu mogle dalje graditi. Ona opet i po drugi put veli: – Pukni. 365. dam ti Medvedgrad i sve zlato . Te su predaje nadahnule Josipa Freudenreicha i Higina Dragošića da napišu istoimena djela. te da proglasit po celoj zemlji da keri ju triput oko nejnog grada odnese. ali joj se ni ni jen odzval. pozove kraljica svoje sluge vu festung da ga brane. pa je prez krova. Kak se je navek nosila vu crnom rubju.299 (Loborika u Istri) ČRNA KRALJICA Mnoge su predaje zapisane o Crnoj kraljici. vrag. nije zabil ni na Medvedgrad vudriti. Bila jena žena koja je bila jako zločesta svojim slugem. a neki da je udovica Vlatka Hercegovića. ili bi pak na njega napustila dva orle keri su bili tak izvežbani da bi mam čoveku iskopali oči. Kraljica je bila sad vu nepriliki i pomisli si da se zakune vragu te veli: – Pukni. No kraljica je sad tela da se resi zakletve. Sad se ona i po trejti put zakune i veli: – Pukni.DIVIĆ Vile su sagradile arenu u Puli. To čuje jen vuglenar i on otide k kraljici te se joj javi da ju bu on nosil triput okol grada. zvali su ju “crna kraljica”. jer bi sakega kerega bi na svojem gruntu vlovila dala hititi pred lave kere je baš za t posel hranila. ali mu onda mora dati bedenj od dvanajst veder pun zlata. No kad je Turčin haračil po hrvatskoj zemli. vrag.

No ne projde dugo cajta. jer mu budu drugač deca pomrla od gladi. ali sad dojdu pred njega vragovi sa vilami te ih zapiknu pred njega i ne puščaju dalje.– Ja se bum. On se ni htel dirat vu t bedenj. Kad je prvi put išel. neg samo ujdi furt naprvo. več je samo čul kak juriju kočije. On seje malko preplašil al je sejeno išel naprvo. hiti kraljicu i hoče vujti. da me gdoj ne vzeme. neg si nameće pune nadre srebrnih penez i odleti sav vesel vun. On se vu prvi mah preplašil. no ali sad ni mirno išel. a kraj ne jena velika kaca. a vu trejtem kufer. Dojde ti on prvi put na meju. Kad je krenul po trejti put okol grada. naj se niš bojati. dok ni došel i po drugi put na mejo. i kaj god buš videl i zestal. ali več vidi gde stojiju kočije. a vuglenar ju zeme i dene vu nedre kak mu je kraljica naložila i otide okol grada. pretvorila vu gavrana. Kraljica se i zbilja pretvorila vu gavrana. vidi jeno veliku kacu kera leži na penezih i njega gledi. Kraljica je na to pristala i rekla mu se isto kak i prvomu. Vuglenar se još ne stavi. javi se jen razbojnik keri seje takaj polakomil za zlato i veli joj daju bu on nosil. Sad se je zaistinu vuglenar preplašil. vu drugem srebro. On otide vu hižu s penezi i tu ti najde tri bednja penez. Ide on i po drugi put okol grada. ali sije mam vu sebi premislil da zakaj si ne bi on sam zel penez kad je več kraljica mrla i ni nikoga bilo pri hiže gde su bili penezi. ali kad dojde blizu. pokuči na vrata. ali mu mora dati dvanajst veder zlata. je su ga napali vukovi i lavovi. Njemu je pak kraljica rekla: – Sad si mi petnajst put gorje napravil neg sem prije bila. neg samo ide naprvo. Taki za nekuliko dan kak je kraljica vumrla dojde jen sluga k nje da ju prosi penez. ali se nišče ne javi. da me buš lakše nosil. On bedenj z zlatom bil je čist v kutu i on hoče da ide po zlatne peneze. Dojde ti on pred njejnu hižu gde je ona stanovala. neg ju je pri kraju hitil kak i vuglenar. neg je bila još devet puti gorje zakleta. Još je faljelo samo nekih par korakov da ju i po trejti put donese do meje. I tak ti kraljica vumre zakleta. a ti me skri pod nadre od tvoje rubače. dojdu pred njega velike kace i ne puščaju ga naprvo. je oni tebi ne moreju nikaj napraviti. ali ga kraljica prime za rukaf i veli mu: – Sad si mi još devet puti gorje napravil. a to ti je se sam 434 . I zaistinu on jo je nosil tak kak i on vuglenar i se iste napasti su pred njega došle. Kad je bil več prilično dalko. htel je ipak znati kulko sije zel i hoče da prebroji. ali ni on je ni donesel do meje. Kraljica ni niti sad bila spašena. vu prvem bednju je bilo zlato. kad je počel vaditi iz nedrih. a iz njih izlaziju sama velika gospoda se cilinderi na glavi. ni niš videl. On na to otpre vrata i vidi gde kraljica mrtva leži.

legne kraj ognja. Kad to đak vidi dosjeti se svome jadu ali uteći iz pećine nikako nije mogao. a đak jadni. MH. 111. Divljan slijep skoči kao mahnit i đaku reče: “Neka. to ti ga kaca ne pusti v hižu. Upita ga Divljan:” Šta diljaš taj šiljak?” Đak odgovori da se kod ovaca sjedeći besposleno naučio tako diljati. a đak počne diljati jedan mali šiljak. reče mu Divljan. Kad tamo ni ljudi ni ikog drugog. Ali na vrata pećine bijaše privaljena velika ploča koju sto ljudi ne bi moglo pomaći. Pošto se malo zagriju. str. Staro doba.” Jedi” stane vikati Divljan. On ni htel verovati da su penezi bili. spopane ga i ubije. SHK. Pošto se Divljan najede. pa opet baca u kraj. pusti ih unutra.” Usmene pripovijetke i predaje. Videći oni da već ne mogu taj dan prispjeti kuda su bili naumili. Zagreb 1867. Divljan zatvori oko i zaspi.300 (Remete kraj Zagreba) DIVLJAN U sljedećoj je priči antički grčki motiv o Polyphemu:301 Pop i đak hodali kroz jednu veliku planinu pa ih ondje uhvati noć. navrti na ražanj i stavi kraj ognja da se peče. a jadni đak ne htjede. ali bez penez. Divljan prokleti jede. kad ne umijeh ja tebi obadva. knjiga prva. mislil si je da se je morti zabunil i otide da si i po drugi put nameće. Kad se pop ispekao. Pitaju ga hoće li ih pustiti u kuću i on ih pusti. ali samoga zlata. zovne Divljan đaka da s njim jede. Vatroslav Jagić. Primaknu se oni blizu i povikaše da vide ima li tko tamo. počne ih Divljan pipat iza vrata da vidi koji je pretiliji da ga zakolje i ispeče. On se vrne domov. do jednog divljeg čovjeka s jednim okom navrh glave. pa opet ploču na vrata privali. 301 Usp. domisli se te oni šiljak zavrti Divljanu u oko i oslijepi ga. digne ploču. Divljan ustane. 353-355. al mi uteći ne ćeš. vidjevši da se sutra i njemu nožić pod grlo sprema. Historija naroda hrvatskoga Iisrbskoga. Potakne im veliki oganj i oni se sjednu grijati. jer ću i tebe sutra ovako. Zagreb 1997. 300 435 . i na sramotu ako ne ćeš na lijepo. priredila Maja Bošković Stulli. A hoćeš. a đak stavlja u usta. već mu odgovori da nije gladan. str. Kad ti on dojde pred vrata. pa da ga je i sad ta volja dopala. I napipa popa pretilijega. I dandenešnji leži kaca pred vrati i ne pusti nikoga nutri.vuglen. stanu gledati kroz planinu gdje bi prenoćili i ugledaju oganj daleko u jednoj pećini. Bez izbora đak sjedne s njim. da je Bogu hvala! Izvadi ti meni ovo jedno oko.

Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. padne mu na um britvica koju je pri sebi imao. otvori vrata sasvim i pruži mu štap govoreći: “Kad si mi već utekao na ti ovaj štap da tjeraš stoku. Najčešći demoni u toj vrsti naših predaja su: vještice. ali kako ga se prihvati. vukodlaci (kodlaci. Vidjevši da je poginuo. kučibabe. susret s demonološkim (onostranim) bićem. Kad se đak dohvatio poljane i vidi svu stoku pred sobom. HKD Napredak. đavao (vrag-crni ovan. ali ga ne mogne nikako naći . kuga. napipa Divljan vrata od pećine i vidjevši da su zatvorena počne po pećini brbati tamo-amo da đaka uhvati. primakne se uprav nad vodu. Divljan. pristane za njim. tamo-amo da ga ne dohvati. drama i mikrostrukture. onako slijep. a đak mu onda pritrča iza leđa i tisne ga u vodu. izvadi je i odsječe oni prst što mu pri štapu prijanuo bio i uteče. Divljan već vidi da mu od mnoge stoke ne može ništa. 436 . stuhe. Divljan ga uhvati i izbaci vani među ostale ovce. domisli se što će. Onda đak s mirom i Bogom otjera stoku i dođe zdravo kući. pa pođe na vrata od pećine pa otvori jedan kraj vrata i počne stoku vabiti da jedno po jedno izbaci. pa počne zviždjeti okolo njega rugajući mu se. te tako dođu do jedne velike vode i đak vidi da će ga već moći u vodu utopiti. str. te se Divljan utopi.” Divljan kad vidi da mu je utekao. priredio Marko Dragić.” Đak nesretni prevari se i pođe da uzme štap. 302 Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: proza. Sarajevo 2005. 5. irudice. 194. U to. crni pas). pa se obuče u onu kožu i izmješa među ovce. MH. prijanu mu jedan prst pri njemu. stane skakati oko Divljana. knj. Divljan. jer ti bez njega nijedna ne će krenuti. kozlaci). Đak u ovnovoj koži stade se s ovcama približavati ne bi li i njega izbacio i tako malo po malo primičući se.302 (Čitluk) DEMONOLOŠKE PREDAJE Demonološke (demonske) predaje u osnovi imaju osobni doživljaj. ja sam već napolju. kudlaci. primičući se malo po malo da bi ga uhvatio. čaratani. jer je imao u pećini mnogo stoke te se đak domisli i oguli jednog ovna. Onda se počne Divljanu rugati i smijati tjerajući pred sobom stoku. vikne Divljanu: “Ne traži me više.Kad ujutru svane. dođe do njega. ali bez popa.

spremale masti za ljubavne napitke. E. I bež . kukviža). 303 437 . babe. MH. Ulazile su kroz ključanice. Kad so ludi to naredili. Od sakoga je zrna peska postal po jen sršen. utvare. Neki misle da je u tom razdoblju spaljeno do milijun vještica. Majka Buža. Nigdar više neso odonda Francuzi bili v naše zemli. a đavao bi njoj dao nadprirodne moći. Vještice se još nazivaju: more.orko. u Posanu. jele djecu. U Hrvatskoj je spaljivanje vještica zabranila Marija Terezija 1758. Prva je vještica spaljena 1275. g. a baba onda ne poslala na Francuza. držale tajne sastanke. More su po narodnom vjerovanju djevojke koje su se povještičile. Zagreb 1997. u Tuluzi. bile je dobre bežati. a zadnja 1793. štrige (štringe) coprnice. prikaze. VJEŠTICE Po narodnom vjerovanju vještice su stupile u savez s đavolom pogodbom koja se potpisivala krvlju. te razna plašila. g. SHK. a u predaji je to stvarna osoba koja nanosi zlo. spolno bludničile s đavolom. Onda je nekakva baba dala dovesti na pole dvanajst vaganov peska.ki je kak i ki kam mogel. OD BABE KA JE COPRALA I POSLALA SRŠENE NA FRANCUZE Bili so negda v naše zemli Francuzi pak so štoli da pejo prek Turovoga pola na Zagreb. str. Razlikuju se vještice u bajkama i demonološkim predajama. 358. gušile pri spavanju itd. g. Vještica u bajci je bezimena i zla. kad so sršeni počeli klati vojsko. zloguke ptice (gavran. izazivale razne bolesti i ludilo. mačić. priredila Maja Bošković Stulli. Vjerovalo se da ima i lijepih vještica jer i đavao voli što je lijepo.303 (Lupoglav kod Dugog Sela) Usmene pripovijetke i predaje. Copruvala ona morti jeno vuru kad ti najenpot z onoga peska počeli se sršeni leći. zišla ona gore i počela štrmenkuvati. Konkretna ženska osoba bi đavlu prodala dušu. Zamišljane su kako jašu na metli s grbom na leđima i dugim nosom.

28. 28. 179. ona pritisni. al se od tad uvik pričalo o tome. Tu su kugari umirali i kako nisu mogli doći do groblja. a žensko od zavisti. U Stocu se vjerovalo da su se stuhe prikazivale u obliku vatre i plamena.” Stuhe su slične vješticama. Ako se rano poduzme liječenje. a ako se ne liječi. I HINA/AFP. nožem ustruže malo klačarde s Gospina oltara. Pričalo se da se nekog momka dovezala mora. Snažan je bio. 179. Ostale su molitve (basme) protiv njih. Nikad više nije došla. Teletext. Voli mladu mušku krv nego žensku. Kaziva ćaći. str. Niko mu to nije virova. str. moguće ju je brzo zaustaviti. U srednjem je vijeku od kuge u Europi umrla trećina pučanstva. 10. al opet nije je mogo nikako uvatit. kaziva materi. tare i mori mladost pri spavanju. smrtonosna je u 60 % slučajeva. metne u karticu.305 KUŽNO GROBLJE U SELU MILE U selu Mile. Svojim dodirom je izazivala smrt. da ode u crkvu. “Mogu ga i posve izluditi. Muško mori od želje. zašije u krpu i metne na se. Svaku noć dok on zaspi. 2004. KUGA Kuga se. tu su ih odmah sahranjivali. zaseok Podlice. Bolest – kuga povremeno se pojavljuje u Kini i drugim dijelovima svijeta. Nestalo je priča o irudicama. Po narodnomu vjerovanju štriguni ili čarobnjaci mogu začarati čovjeka i baciti na njega uroke. 305 304 438 . Irudice su demonološka bića koja su predvodila olujno nevrijeme. postoji Kužno groblje. Po narodnom vjerovanju postojali su i višci (vještci). svejedno. 2004.MORA Mora je cura zle krvi. Pričalo se i o stuhaćima. po narodnom vjerovanju. nit glasa dati. Pane mu na pamet. željna mlade krvi. a nestajala je u obliku vatre. Nit je mogo čim krenuti.304 U Bosni i Hercegovini mnogo je kužnih grebova i grebalja. Teletext. Kad ne more da se mladosti drukčije dočepa. pokazivala kao kostur djevojčure u bijelim haljinama. HINA/AFP. 10.

selo Bulići) Živi u selu Mile. djev. iz Bogomolja. Sada je groblje zaraslo u šumicu.307 (Blace na Neretvi) Kučibabe (babaroge) su. Zagreb 1997. priredila Maja Bošković Stulli. i da je pravila pomoritad. I došla je do crikvice svetoga Roka. FF Mostar 2007. u Bogomolju nikadare.danas dan ima jedna kamena ploča u tom groblju. 306 439 . da je na velikoj stini slomila nogu. Rkp. po narodnom vjerovanju. str. 384. Onda je kazala: – Kukudare bukudare. živjele u vodi. bukadare. bunarima. Da je bila kuga u Supetru i da je harala po Supetru. U Hrvatskoj ta demonološka bića nazivaju se babaroge. godine. a ona se ope vratila pu Supetra i govori: – Šukadare. čatrnjama i tamo odvlačile djecu koja bi se približila vodi. iskoveda je vrlo. a kako mi je mama pripovijedala prije su ga ljudi čistili i održavali jer su se bojali da i oni ne bi dobili kugu. 307 Usmene pripovijetke i predaje. vej nikad u Nerežišća. SHK. D. i da je išla da će put Nerežišć. kao ženska neka. kazala je Anđa Tokić.306 SVETI ROKO I KUGA O svetom Roku bilo je riječi u poglavlju Molitvene usmene lirske pjesme (str. I kad je ona s time bila gotova. a sveti Roko vaze šćop pok udri po njon. tražila da je prevezu na Pelješac. Bože sačuvaj. Svalina (rođena 1949. 163). g. BUKUDARE Čuo sam priču od naših starih ljudi da je nekad bila došla u naše selo kuga. I eko la! (Pražnica na Braču) KUKUDARE. MH. u to vrijeme neizlječivu bolest. I kad je iz sela išla. Katici Lozić Radielović 2007.

tri mise Božićne. 18. Ili: Isusova brado. 440 . 2006. ali i pomoć u rasuđivanju pravih smjerova putovanja. a i odrasli. u Vinišću kod Trogira. str. a Zorka 1936. travnja 2006. Za čovjeka nije dobro da se u to doba zatekne na putu jer bi mu se moglo dogoditi svakakvo zlo.308 (Vinišće kod Trogira) 308 Ivan Marić. Prema pričama oni se okupljaju na raskrižjima putova od dvadeset tri do dvadeset i četiri sata.VUKODLACI Demonske predaje o vukodlacima pripovijedaju o mrtvacima koji su se zbog teških grijeha četrdeset dana nakon smrti ustajali iz groba. Ako su za života bili pijanice. U nekim krajevima (primjerice Hrvatskomu Zagorju) vjerovalo se da će se pokojnik povukodlačiti ako preko njega prijeđe mačka. a često uzimaju različite životinjske oblike.. Zbog toga se na raskrižjima putova postavljalo raspelo kao obrana od zlih sila. Isus prid nan. 12. g. U Vinišću kod Trogira vjerovalo se u kodlake (vukodlake) koji su posebno mogli naškoditi djeci. pa kad bi djeca. Jozo je rođen u Vinišćima 1932. Nestajali bi kada bi bili probodeni glogovim kocem (ili sa sedam glogovih kolaca). slavno sveto Vodokršće. FF Split. Gospe za nan. g. u Okrugu Gornjem. a ako nisu bili pijanice. g. držali bi palac u ruci i tri puta izgovarali: Zapori kozlakov. Rkp. pojavljivali su se kao mješina puna vina. pojavljivali su se u obliku mješine pune vodom. sv. Marijino mliko. zapisao je po kazivanju bračnoga para Joze i Zorke Marić. hodali noću (pogotvo kraj groblja). tri mise Uskrsne. Kudlaci su zli i uvijek nastoje naškoditi čovjeku.

Sedam godinaje š njim živila. On iša i iša njeznim tragom i doveja ga trag u pećinu. bespućima. Unda ona rekla lugaru da nose dukata kolko god budu mogli ponit. a on nekvajik viče: Imam sve. 410.309 U nekim krajevima Dalmacije narod pod pojmom mačić (macić) podrazumijeva i ubijenu djecu koja su se noću pojavljivala. str. nije mislila da b to napravla. pakleni magarac). pakleni magarac. psa i ljudima činio zlo. maminjorga. Vrag će njega sve pitat. da b očla za nj. lip. Onda je rekla ona lugaru da nju vragodve tamo u pećinu i rekla je lugaru da što god vrag bude pitaima l on. Ona očla donit vode na vrilo i našla momka kod vode. mačić po narodnom pričanju pojavljivali bi se pred ljudima noću. planinama. Iz njezinog sela bije lugar. U Istri se orko naziva mrak. un nek reče da ima. da ne bi nik reka. “Onda najzad će te – veli -upitat: Imaš li luga kolko? A ti reci: Imam više neg ti.ĐAVAO Đavao se po narodnom vjerovanju pretvarao u: magarca (orko. Taj lugar mislije da je tamo kuća di u šumi. bija fin. DIVOJKA I VRAG Bila divojka nika već stara i roditelji nisu joj bili dobri. podvlačili im se pod noge te kada bi ih ljudi bili prisiljeni uzjašiti. nosali su ih po selima. nije znala da je un vrag. mačku (mačić). Onda naša vrilce vode i snig je bije i naša trag di je boso čeljade dolazilo na vodu po snigu (nije je on obuva). SHK.jer su tu pune bačve dukata. I nju opazije kad je doša i začudije se: — Jes ti tute? Ona je bila već sva orepana. 309 441 . Unda on njoj rekada bi l ona za nj. MH.Una je rekla da je oće vrag. najčešće sve do prvih pijetlova. maminjorga. jer brag voli to. Te su priče biblijske provenijencije. imam sve. da ne bi rekada nema. Orko.bilo slabo vrime. onda taj lugar zabasa kroz šumu. To rekla tak odnamirke. sve Vidi: Usmene pripovijetke i predaje. kad senije moga ništ koristit. sve spalo š nje.Unda je očla š njime i doveja je u šumu u pećinu. konda je grum puka u pećinu.” I sve je onda tako bilo i vrag onda puka od žalosti. tamo nije tkala ni prela. Ona je rekla da bi. priredila Maja Bošković Stulli. ništ već nema. crnoga ovna. Zagreb 1997.

Isto. Po putu ki gre. eto jedan magarac kraj puta. ki šan trudan. to je počelo se zdižat u visok. uzjašio bi na nj. je sa u rucak i je uže šilo van i ga je poceja ubadat kadi je uhitija. invece tovar je bija orko. ma ne boš već. mačić bi ga zbacio na Isto. On je onda njoj da polak svoje obuće s nogu.310 (Vranik kraj Lovrinca u Lici) POSTOLAR I ORKO Jen kaligar je dela cija dan i ga je uhitilo škuro za doć doma. I on uzjaši na nj. str.g. Onda s odnili dukata kolko s god više mogli. FF Split.” Međutin. Čiča miča gotova priča. razmiš. nije stalo malo. kroz duge im vire dukati. I kad je iša. Rkp. samo da dođen prije kući. kad su prvi pivci zapivali…onda moć ti mračni sila prestaje da važi. 312 Studentici Filozofskoga fakulteta u Splitu. 1927. kako s duge rastrošne.). 183.312 (Neorić) MAČIĆ Mačić se pojavljivao na seoskim putevima u noći i ako bi sreo čovjeka. u nekon šumici. I on ga zajaše. sv.311 (Picuda u Istri) PAKLENI MAGARAC Jedan je iša iz gostionice kući. nojde jenega tovara i je reka: – A to si tovar. Mariji Dukić. 311 310 442 . govori: “Da mi je sad đava. Kada bi dosegao kuće. u Neoriću 2005. kad je on to reka. 2005. a čovjek bi na njemu nemoćno jahao i podizao se u visine. tako da je ipak došo kući.od nika. ni zna ca. si me kojina jen bot. i inšoma ti tovar se je poceja nažad kolivat doli. pola njemu ostalo. da ide lakše. str. Ga je razjaha i on je poceja teć tako do doma i je reka: – Orko. bio je malo i umoran. Kad je taj prvi pivac zapiva oko tri i po sata. I kad je taj magarac doša. gonio ga je cilu noć. godine kazao Marko Bazina (rođ. I lipo kada je ša gori. nije on moga sać s njega! Tako da je on. 411. nastojao bi da mu se podvuče pod noge tako da bi ga taj čovjek morao uzjahati. Kaliger še je prestrasija. ćeš me pejat doma. 13. jušto lipo. on je jednput osta na mistu…bio je malo dalje od kuće. Tada bi mačić počeo rasti.

Ako mu netko baca kamenčiće u njegovu kuću. 13. U takvim rupama odzvanja kada se u njih baca kamenje. Takvih stvorenja više nema. 11. Pojavit će se jedino ako peteh (pijetao) snese jaje iz kojeg bi se izlegao zmaj. ali samoga gada ne smije se ubijati jer bi dijamant izgubio moć. Jaje pak valja odmah razbiti kako na svijetu ne bi bilo nesreća. Ako se čovjeku dogodi da na putu sretne kušćericu (guštericu). Rkp. 1932. Najradije prebiva u gustoj šumi. onda se zna ljutiti i čovjeka navesti na krivi put. sv. a ponajmanje onu koja ispod vrata ima čajevno (crveno) jer bi mogla prokleti toga čovjeka. Rkp. 9. Na Cresu se običajilo govoriti za nekoga tko se obogati da ima masmalića na čufitu (u potkrovlju). g. Carev.314 313 Jelena Lijić siječnja 2006. Tada je prilika da mu ga se ukrade. Dobrodošao je i rado će pomoći čovjeku u nevolji. po narodnom vjerovanju. štrigama. zapisala u Kaštel Sućurcu po pripovijedanju Matije Vladović (djev. Iz usta su rigali vatru i pustošili ljudima polja te ih tjerali da im povremeno za hranu dovode lijepe djevojke. Živi u škujinama (rupama) pod zemljom. ST. može sve želje ostvariti. Takav čovjek. Zna lijepo pjevati i oponašati glasove. FF Split. ne treba je ubijati. str. kudlacima. FF Split.-4. godine Tina Ivanišević. vrlo lijep čovjek. g. “Gad zes čavjenu rožu” je zmija koja se glasa poput pijetla.).krov i pobjegao. U šumi pokraj Belog ima nekoliko panjeva oko bijele stijene. 314 Predaje o: štrigunima. Odjeven je u blavitene (plavkaste) bagešice (hlačice) i ima crvenu kapicu. str. u narodnom vjerovanju. zmajevima. rođ. Čovjek bi cijelu noć ostao tu dok netko po danu ne bi naišao i izbavio ga. 2005. sv. mrkoj gušterici. malen. 1. 443 . 2006. Ispod jezika skriva vrlo lijep i velik dijamant koji ima takvu moć da čovjeku. Tu masmalić čuva veliko bogatstvo. više nikada ne bi imao sreće. masmaliću i gadu zapisala je 2005. pećinama) u blizini naselja gdje su čekali žrtvu koju će pojesti.313 Zmajevi žive u škujinama (jamama. a kazivali su joj volonteri Eko centra caput insulae Beli na otoku Cresu. Mrka gušterica po narodnom vjerovanju ima posebnu moć. Narod vjeruje da je to stol kojim se služe masmalići. Gad skida taj dijamant samo onda kada se ide napiti vode u lokvu da ga slučajno ne bi progutao. koji bi ga imao. Masmalić (malik) je.

Kad kraljica to vidi. nestaju sva demonska bića. Zatvorio je tu mnoge ča mu nisu mogli platiti prinose. pripadnici određenih društvenih slojeva (seljaci. malograđani) i zanimanja (činovnici. Isprepleću se novelama. ali i objašnjavaju uzrok pojavljivanja demona. ona ih je savitovala: da svaki dan bacaju bob što su ga tribali obidovat. Kada se. Po narodnom vjerovanju demonska su se bića pojavljivala u gluho doba noći između ponoći i tri – tri i po sata poslije ponoći. MUDRA DIVOJKA Bi jednom jedan kralj i zapovidi da mu se donesu tri najlipša cvita. levande. metaforično pričanje. isto tako ćemo ti mi zatvoreni vratit dugovanja. A kralj je ima i zatvor. ružmarina. Na se stavi ribarske mreže. Kad kralj vidi to. šalama i vicevima. divojka je dugo pensala i dositi se. šaljiva i druga pričanja. a kad ih kralj pita zač to rade samo nek mu odgovore: “A kako će skuvan bob rodit. ni na konju ni pješke. oko tri i pol sata poslije ponoći oglase prvi pijevci. U pričanjima iz života nalaze se didaktička pričanja o ubijanju staraca.Zloguke ptice kukviža (sova ušara) i gavran po narodnom vjerovanju predskazuju tragediju ili smrt. primjerice. Kralj se obradova i uze je za ženu. I kad to ču. prikaza. crnoga (ali i žutoga) psa. I dođe tako pri kralja.” 444 . zeca. mindice) je po pučkom vjerovanju rugobno čudovište koje se čovjeku priviđa noću u obliku nakazne životinje: crnoga ovna. anegdotama. sablast. bi mu drago i on poruči starom da kaže svojoj kćeri da dođe na dvor ni gola ni obučena. mačke i sl. * Demonske predaje plaše i upozoravaju slušatelje i čitatelje. Pritvara (utvara. avet. PRIČANJA IZ ŽIVOTA Pričanja iz života su najčešće kratke i podrugljive predaje u kojima se ismijavaju stanovnici pojedinih krajeva i sela. policajci). o sedam prutova. strašilo. I jedna divojka govorila svom ocu: Poj ti oče! I odnese mu tri cvita: masline. i kaže svom ocu da je veže za konja.

taj ne jede). Otac i majka su bili vrijedni i stekli su veliko bogatstvo.315 (Bogomolje na Hvaru) NI GOL NI OBUČEN Književnost karakteriziraju didaktičnost i edukativnost. a ogleda se i naslovom (paremiologizmom) Ne lavoro tin ne ji ko (Tko ne radi. Ni zna di je ni ča mu se zbilo. Otac je cili život lavuro kako beštija tako je steko veliko bogatstvo. Neki bogataš nije htio udati svoju kćerku. kazala je Tihana Rudan. 49.” Od tada su navik živili sritno. u blagostanju. Al ocu je uvik bilo krivo ča je ćer odgoji nopoko. a kraljici reče: “Hod ča od mene. Tiha rođ. jednoga je dana u njegovu kuću došao ribar. Obećao ju je udati za onoga tko dođe u njegovu kuću ni gol ni obučen misleći da se takav nikada ne će pojaviti. Međutim. Njezinemu budućemu mužu je reka da joj ništa ne će ostavit ako ne počme lavurat. mat i ćer.Kralj je zna da ih je kraljica savitovala. pa je upita da di su? A ona će njemu: “Ti si mi reka da vazmem ča mi je najmilije. 1930. 10. Kćerka ništa nije htjela raditi te je otac njezinom budućem mužu rekao da joj ne će ništa dati od bogatstva sve dok ne počne raditi. NE LAVURO TIN NE JI KO Lijenost je čest motiv u hrvatskoj tradicijskoj kulturi i književnosti. djev. Njih pusti. Rudan. ali su kćerku pogrešno odgojili. sv. Bila je jedna bogata fameja. Bogataš je tako kćerku udao za ribara koji se domogao velikoga bogatstva. FF Split. i nikad ni ništa činila. Kćerka je počela raditi tek kad je ogladnjela. Kad je kralj lega u odaje onako pijan. Didaktičnost je glavna karakteristika te priče. Zahtjev bogataša da će udati kćerku za onoga tko u njegovu kuću dođe ni gol ni obučen ima elemente bajke. Ona je bila strašno lina. otac je odluči da je vrime da ispravi ča je učini. i kralj je sluša svoju mudru ženu. 2004.. str. a na sebi je imao samo ribarsku mrežu. g. Živjeli su tako otac. g. Kad je došlo vrime da se udo. kraljica ga stavi na konja i odvede svojoj kući. otac. vazmi sa sobom ono ča ti je najmilije!” Tu su večer obidovali i vina pili. 315 445 . Rkp. Vidi svoju ženu. Kad je sunce bilo još na uranku kralj se probudi. Svega su imali i ničega njima ni falilo. Ljubici Rudan Bogomolji 2004. majka i kćerka.

sv. I kad je pred carem udario kučku. Kada su svi stari ljudi bili ubijeni. svjesne ljude. tj.. str.. ona opet k njemu leti. Car zovne čovjeka k sebi i zada mu dvi zadaće: da mu dozove najdraži i najgrđe. Narodne pripovjetke i predanja iz Drežnice. g. Narodne pripovijetke. bome jo i ti. a otac mu savjetuje da povede kučku i ženu..318 *** Za vrime turske vlasti došlo je naređenje od sultana da se ubiju svi ljudi stariji od pedeset godina.” I tad je i kad nevista ni cili don okusila ništa. po cili don ni ništa činila. 37. I on ne htjedne. XV. ona rekla čovjeku: ‘Tu ti je ćaća!’ I on se ocu požalio kako ga je žena otkrila. str.Kad se udola. GZM BiH. kazala Katarini Mišković. Etnologija. NS sv. I tako je to bilo dok jednega dona ni muža doša doma i pita mater: “Rec mi.. Sarajevo 1982. a kad je udario ženu. I car se onda uvjerio da ne treba ubijati starce. sultan je Katica Hraste je u Brusju na Hvaru 2006. 1. 5. 318 Vlajko Palavestra. I on se zamisli što će. 317 Vlajko Palavestra. pa iskopa za ćaću rupu pod ognjištem i tu skloni ćaću. On ih zamoli da ga nose što dalje jer je on svog oca donio na ono mjesto gdje su njega donijeli. Rkp. sv. a žena se potuži caru.173. Sarajevo 1961. Sinovi ga vrate kući. rano ujutro se ustala i došla pitat: “Ča je potriba lavurat ?”316 (Brusje na Hvaru) UBIJANJE STARACA Zakon je od vladara izišao da svaki sin svog oca ubije. Jednom čovjeku to bude žao. Jednom je sinu žao bilo ubit svog oca pa ga je sakrio u vinsku bačvu. ona caru sve kaže kako je oca sakrio. Kad su se jednom on i žena posvadili. kako je naučila tako je i nastavila. FF Split.317 *** Sinovi ponesu starog oca u šumu da ga ubiju. Etnologija. najvećeg prijatelja i neprijatelja. Muž i njegova mater su po poju hodili i lavurali a ona ih je gledola. NS. 280. str. 316 446 . ko je danas lavuro?” A ona mu je na to odgovorila: “A sine moj. GZM BiH. ako je prešo pedeset godina. 2006. A žena mu sve to pratila./XVI. a otac mu rekao: ‘Ti mene ubi pa ti car ne će ništa’.

str. ti ćeš ga prvi ugledat. Od tada sultan nije ubijo stare ljude. vi ste kao ovih sedam prutova. te da mu je otac to reko. I kad Sunce baci zrake na najvišu planinu na zapadu. Oni se nasmijaše i rekoše pa tako smo i mi mogli. ko će prije ugledat! Ovi što je oca sakrio u bačvu. Bilo je opakih susjeda koji se radovahu njihovu svađanju. a ovaj mu reče da je svog oca sakrio u bačvu. Odrezao je udicu i prelomio štapove jedan po jedan. ti se okreni i tamo i vamo i istok i zapad. 319 447 . Otac se njihov zabrine vidjevši da će sve biti zlo i naopako. Ove je riječi njihov otac i htio čuti iz njihovih usta. HKD Napredak. priredio Marko Dragić. 219. a ovi se okreće i na istok i na zapad. drama i mikrostrukture. Jedan po jedan probaše ali nitko ne mogaše prelomiti štapove. jer godine donose mudrost. bit ćete kao ovih sedam prutova. pito ga je kako da prvi ugleda Sunce. jer mu ga je žao bilo ubit. A otac mu odgovori: “Sine.naredio da tri čovika uđu u najdublju dragu i obećo da će onome koji prvi ugleda izlazak Sunca poklonit svoje kraljevstvo.” Oni svi gledaju istok. pa to može i nejako dijete. Čudim se što ne možete pa to je tako lako reče otac. knj. Malo po malo.319 SEDAM PRUTOVA Imao otac sedam sinova. 320 Isto. 215. MH. sedam svađalica. Jednom prikupi sve sinove pa im dade sedam štapova svezanih u snop da ih prelome. Ako hoćete da vas drugi ne slomi opasite se uzicom sloge da vas Bog vidi ako ne ćete tako. str. samo da ne bude Bogu lijepo i milo. Lako je grabiti ondje gdje nema tko čuvati. jer će svi ostali gledat na istok. Ako nemaju kakva uzroka važna onda se svađaju oko sitnice. on ga je prvi ugledo. koji kao što sami rekoste. ali pretežno gledaj na zapad da ostali ne primjete. pa se prepiru i svađaju. I sad se misle kako i šta. kad uđete u veliku dragu. 5. Eto vam djeco slike i prilike vaše. Kad je Sunce bacilo zrake na najvišu planinu. može slomiti i nejako dijete. Sultan ga pito otkud je znao za to.320 Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: proza. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. Sarajevo 2005.

te o Božjim i svetačkim čudesima. križevima. utkao legendu o dvoje siročadi koji su se smrzli pored jezera u kojem se njihov otac utopio. Mjesto Tišina kod Bosanskog Šamca prema legendi baštini ime jer je ondje misionar fra Jakov Markijski (XV. (Godine 2005. ali je ipak element čuda njihov genus specificum što ih donekle izdvaja.4. Legenda se dugo poimala kao pripovijest iz života svetaca. LEGENDA O GAVANOVIM DVORIMA Hrvatske legende o propasti Gavanovih dvora biblijske su provenijencije. Ksaver Šandor Đalski (Gredice kraj Zaboka. Mnogo je proznih i versificiranih legenda o sv. Širokom Brijegu i Jajcu. čudotvornim grobovima mučenika i mučenica. Petru kad su hodali po zemlji. – Gredice. U legendama su sudionici Isus Krist. Fra Andrija Kačić Miošić u Razgovoru ugodnom navodi legendu o kralju Vladimiru koji je s malo svoje vojske morao pobjeći u planinu jer je bugarski kralj Samuel zaratio protiv njega. Hrvati najviše pripovijedaju spomenute legende o propasti Gavanovih dvora i o Isusu Kristu i sv. čudotvornim svetim slikama. Legende unose red i harmoniju u život. kazuje u Sinju. mučenice i mučenici. U planini je bilo mnogo otrovnih zmija koje su klale njegovu vojsku. Fra Jakov Baltić (Bukovica kod Travnika. Legende su fakturom bliske predaji i katkad su teško odvojive od njih. 1887. U njezin se sadržaj vjeruje. g. st. Trogiru. Ta se legenda i 2006. – Ovčarevo. 1813. sveci. Juri.) ušutio žabe jer su ometale puk za vrijeme mise. a kažnjavajući zlo. kipovima. Br.) Kačićevu je Razgovoru ugodnom pridodana versificirana legenda o sv. crkvama. Juri.) u svoju je pripovijest Legenda iz K. Metkoviću. na Cresu je zapisana legenda po kojoj je na tom otoku Osorski biskup Gaudencije protjerao otrovne zmije. Vladimir je od Boga izmolio milost i zmije više nisu mogle ujedati. 1854. Božja i svetačka čuda ispravljaju nepravde. crkveni dostojanstvenici. 1935. a na mjestu njihove tragedije pojavila se crkva. svetice. nagrađujući dobro. Siročad su otišla u kraljevstvo Božije. 15. LEGENDA Legenda je vrsta priče koja ima vjerski karakter. Njihovo je izvorište u biblijskoj priči o propasti Sodome i 448 .) u svomu Godišnjaku navodi legendu o čudotvornom fojničkom križu.

28-29). ma ima je i sedamdeset i sedam čobana. Žena je bila još gora od njega. sve žitelje gradske i sve raslinstvo na zemlji. sadrži legendu o propasti Gavanovih dvora. Dva su anđela išla u Sodomu provjeriti ljudsku pobožnost i milosrđe. a prosjake protravala s vrata. jerbo biše još o’olija. A Lotova se žena obazre i pretvori se u stup soli. Čije brdo? Gavanovo! Čije polje? Gavanovo! Ima je i kmeta i slugu. Lajtmotiv legende je Gavanova škrtost. brojio pare. Gavan je bijo u drugim dvorima. nejako. siromaja. Težake prezirala. zapisana je ova priča u glasovitom Fiore de virtu. 12-13) “Kad ih izvedoše u polje. Još u XIV. Ima je svega. Bitan utjecaj na ove legende ima Isusova priča o siromašnome Lazaru. Para je ima da nije zna koliko. Vatroslav Jagić. st. Bog ti da! Pogledaj na me. sve koje imaš u gradu. Dođe k’o prosjak. ma svakudan. dok su se ostali stanovnici htjeli iživljavati na njima.. st.-82. drža ga je u soban.Gomore koje su stradale zbog opačina svojih žitelja. jedan progovori: ‘Bježi da život spasiš! Ne obaziri se niti se igdje u ravnici ne zaustavljaj! Bježi u brdo da ne budeš zatrt!’ Jahve zapljušti s neba na Sodomu i Gomoru sumpornim ognjem. Bijo je u liku čovika. u: Zbornik Ivana Mimice u povodu 70. i svu onu ravnicu. Prid njijovim je dvorin proliveno vele sirotinjski suza. 321 449 . jedan bogati čovik zvan Gavan. Dočekalo ih je jedino Lotovo gostoprimstvo. i uništi one gradove. 24-26). O legendama o propasti Gavanovih dvora vidi više: Marko Dragić. također. Uz te Gavanove osobine uvijek je vezana propast njegovih dvora. U dvorima bijaše samo žena.321 Bijo ti je u davna doba u Imockom. na tavanu. iz mjesta izvedi! Jer ćemo mi zatrti ovo mjesto: vika je na njih pred Jahvom postala tolika da nas Jahve posla da ga uništimo. samo duše nije ima.’” (Post 19. Legende o propasti Gavanovih dvora. Na značaj ovakvih priča ukazao je u XIX. Dodijaše i Bogu ti pusti uzdasi i suze.” (Post 19. st. Anđeli su se zato Lotu odužili: “Onda ona dvojica upitaju Lota: ‘Koga još ovdje imaš: sinove i kćeri. Opširniji rukopis iz XV. str. Split 2003. prid istočne dvore Gavanove. U legendi je ostala snažna slika da se nakon spaljivanja “dim diže nad zemljom kao dim kakve klačine (…) (a) Bog (…) zatirao gradove u ravnici u kojima je Lot boravio. Dođe Isus i pokuca sa svojin šćapićen njojzi na vrata. oholost i nemilosrdnost.” (Post 19. rođendana. Jednon Isus-milosnoga bila. 69. a po duši Gavan. pa priupita: “Dajder štogod prosjaku. I imaše i ženu i jedno muško dite.

metne joj na papuču od noge i ona nabije nogon onaj kruv prosjaku prid nos. nego nestade. u njoj ti je vas najam. ti se ničeg ne boj! Gromovi će pucat. Dok je ta stravota se tu zbivala. Bog ti da!” proslidi prosjak. utišijo tebe Bog!” Kad dodija Gavanovici. prosijak (Isus) se ukaza onome slugi i reče mu: “Uzmi tu zobnicu što visi o gredi. Kako su zidovi bili uokrug. prije nego pođe. nako se za njin otvarala zemlja i stvaralo jezero. pa onda na zapad. Od svi 77 sluga samo dva imadoše dušu i srce i žrtvovaše ono svoje malo sirotinje za prosjaka. a treći put prosiče se zemlja. Kako je sluga s diteton biža. Pomozi mi. Isus ne tide uzet ništa od njizi. Kad je lipo. Te iste noći propuntali se i istočni dvori. i vas novac. a Gavanovica s ditetom u istočnin dvorima. i jedan trs kupusa. Gavan nije ni gleda šta se dešava vanka. Od Bijakove do Zavelina siva i grmi gromovi pozivlju Gavana zadnji put na obraćenje. jerbo se Boga boja. Crne se oblačine spušćale do zemlje. ali oni trs što je uz put. jer je njega najvolio od svega blaga Gavanova. Al’ da ga se otarasi. i Gavan i sluge sve ode u crnu zemlju. Tako ti je nastalo Modro Jezero. ovo će sve otići u propuntu. I dvori Gavanovi. Sluga ode i odriza zdravi trs. nako je i jezero okruglo. nako te Bog dragi pomoga!” Ona naredi slugi da odriže trs kupusa. obaša je sve Gavanove čobane i kmetove. Pod zemljon se začu tutnjavina. a jezera otvarat. U elać! Ovo je prokleta kuća i prokleto misto!” Sluga. gazdarice. iziđe ona na vrata i reče prosijaku: “Biž’ ća s moji vrata! Vi skitančine i linčine ne date mira ni meni ni mome ditetu. Ali ništa od toga tebi ne će naškodit jerbo si pomoga čovika u nevolji!” Kad se prosjak oprostijo od sluge. gladne. Stvori se Crljeno Jezero.” “Daj zalogaj kruva. utonuše dvori i Gavanovica s njima skupa. uzme ono nejako dite iz bešike. on viruje samo u pare. Ali džabe. zemlja će se trest. zvano i Imocko i Gavanovo. al’ Gavan jopet samo pare broji. al’ prije toga reče slugi: “Noćas će biti svašta. i dandanas moreš vidit obrise zidina dvorski. “Šta će meni Bog tvoj dok je meni Gavan moj!” kaza njemu oštrokondža. stavi ga u naručaj i ponese sa sobon. Tako Gavan ostade na konaku u zapadnin dvorima. kad ti ga je Bog da u vrtlu. vedro nebo i mirna voda. I odma biži. donese joj sluga iz kuće koru kruva. jerbo joj se činila sramota da mu dade rukan. Kako je sluga biža najprvo polju. Čin on izađe iz dvora. skupa sa Gavanovicom. zemlja se trese. a uto se i smračilo. Prosjak jopet upita: “Daj mi.nako te Bog pogleda! Utiši. ne vidiš prst prid očima. gospodarice. Prosjak šćapi i ode ća. rođenoj 450 . što su se na nj ćukenja zapišala. Potrese se zemlja dva puta.

tako ti je se i jezero propuntalo u duljinu. Rkp. ne da mu se ni koraka naprid. Ta dva imocka oka bude znatiželju. budno prate poštenje svoji Imoćana. Zovu i Grbavčeva jezera. Tu su ti isto bila guvna Gavanova i pojate. a ne uokruga. Sluga se za ditetom raskaja. al’ ji ne pokri voda. u Imotskome 2004. al’ one su još uzgarite i ne daju se. Fra Silvestar Kutleša. Samo se zemlja nad njima propuntala. 2004. al’ niko ne zna sve i neće nikad ni znat! To će ti uvik bit misterija. k’o što je misterija i Crljeno i Modro jezero. I Krenice i Udovica nesritna su i prokleta mista. Kako ga baci nako se zemlja otvori i proguta dite. začuje glas iz oblaka: “Baci dite ako misliš svoju glavu iznit!” Sluga se ustavi i baci dite. FF Split. 420-423. Krenice provriju svake godine i unda čine šćetu jadnim ljudima. stra’ i straopoštovanje. Narod ji zove “Gavanov kokošinjac”. al’ su se otvorili virovi i voda mu podušila svu marvu iz torova. A Udovica je dosta žena u crno zavila. Pokrila je kupina. jer su oni živi svidoci kako Bog pedipsaje olost i lakomost! Al’ to ti jopet nije sve. Te iste noći i to ti se sve propuntalo. Svak znade nešto. Te strašne noći.kući (jerbo se u Kamenjaku rodija). Al’ unda oćuti glas iz oblaka: “Biži dalje. ne žali diteta! Od zla roda nek’ nije poroda!” Poviše Gospine crkve u Prološcu imaju dva okrugla jezerca. Tu su ti bila dva Gavanova guvna. godine kazao fra Vjeko Vrčić. Kad je doša u Proložac. Krenica i Postranjsko jezero. prid Boga su manje krivi. ma ji isto svaki Imoćanin voli. Imotski 1997. 13. Ta dva imocka oka drže sve na mistu. Matica hrvatska ogranak Imotski. Antoneli Rebić. Ispod Donji Vinjana imadu dvi bare. Pogini tada i 75 Gavanovi sluga. Od svega blaga Gavanova ostadoše živi jedino kokoši i kokošinjac. U Prološkom Blatu tri su jezera: Provalija. Život i običaji u Imockoj krajini. Tako ti nasta “Utopišće”. Ta je manja kazna. ma’ovina i bršljan te zidine.322 322 Studentici Filozofskoga fakulteta u Splitu. a pokriva i danas. Iz te rastvorene zemlje udari velika voda. zovu i Krenice i Udovica. sv. Usp. str. zemlja proguca i voda pokri. Ovden ti vas narod o Gavanu pripovida. između Modrog i Crljenog jezera. sve što je Gavan ima. Tu se nisu otvorila jezera. Vele su života nevini odnila jezera. štuje i s njiman se vali. dite moje! 451 .

Bona je bila dobra te je anđeo po Božjoj zapovijedi upozori na ono što će slijediti. Caska. Anđeo je izveo Bonu iz grada i odveo je daleko na južni dio grada Paga. u kojem su ljudi dobro živjeli.Modro jezero CASKA Na Pagu se pripovijeda da je na tome otoku bio bogat grad. Našao je dvije sestre Bonu i Malu. a tada Bog spusti vatru. Radi toga je Bog poslao anđela prerušenoga u siromaha da vidi ima li u Caski poštenih ljudi. Međutim. jak vjetar i potres 452 . Anđeo se u Caski osvjedočio o velikom grijehu koji se nastanio u tom gradu. ljudi su se s bogatstvom sve više udaljavali od Boga.

a neke je zapisao). prema toj legendi Pag su osnovali dobra sestra Bona i mladi čobanin za kojega se ona udala. Caska je. Tad je Bog s neba spusti vatru. a kazao joj je Jure Kaurloto (rođ. 5. Živio je veoma raskalašeno i bio je veliki proždrljivac. FF Split. Dakle. g. Petra Jakovčević. Rkp. kako se bogastvo povećalo. Nakon toga vratio se u Pag. 1932. Sve zlato i dragulji s Caskom su potonuli na dno mora. str. nalazi na dnu mora. sv. a i sam je bio svjedok nekih od njih. Taj dan kad je Caska tribala bit kažnjena. Legenda govori da je Caska bila bogat grad u kojem su živili dobri ljudi. jak vitar i potres na Casku. osvjedoči o velikom grihu koji se nastani u tom gradu. Danas se Caska. 52. Ali. gdje i danas živi.323 (Pag) RIJEKA KRKA Krka je 1985. Prema svima je bio veoma Zapisala je na Pagu 2005. Posla je svog anđela koji je u obliku furešta. u ruševinama i plamenu potonula u dno mora. a š njom i sve zlato i dragulji koje su judi imali u izobilju. slučajnog prolaznika. Kao dijete često je od svojih roditelja slušao razne priče o Pagu i njegovim mještanima. Tu je završio osnovnu školu. Roškim slapom i Skradinskim bukom. Nekad u davna vremena živio je bogati Gavan čije se nepregledno bogatstvo prostiralo ponad Kninskog polja. Zajedno su osnovali grad Pag. Bona je na južnom dilu otoka našla mladega čobana za kega se i udala. tako su se judi sve više udaljavali od Boga. 323 453 . u mjestu Pagu na otoku Pagu. anđel je izve Bonu iz grada i odve je daleko. triba vidit ima li u Caskoj poštenih judi koje bi tribalo spasit od strašne smrti koja je pritila svim njenim judima. a srednju tehničku u Puli. Na njezinu se toku nalazi veliki broj slapova i brzaca. 2005. Naša je dvi sestre Bonu i Malu. Radi toga je Bog odluči kaznit Casku. na južni dil otoka Paga. kad je doša u Casku. Njen proboj kroz krški kraj na kraju završava prekrasnim. Neke je priče zapamtio. nakon potresa. a u književno-teorijskom pogledu završetak navedene legende ujedno je i etiološka predaja. Bona je bila jedina poštena i anđel ju je po Božjoj zapovidi upozori na ono ca se sprema. godine proglašena Nacionalnim parkom.na Casku koja u ruševinama i plamenu potonu u dno mora. Anđel se.

Bogatstvo stola kojim su se 454 . noseći najmlađe. Nije se ona bila sažalila nad siromašnom ženom i njenom djecom. preklinjući Gavanušu Bogom. Za vrijeme te gozbe na vrata Gavanovih dvora je pokucala siromašna žena sa svoje sedmero djece. neka im ju je na izobilju. otrčala su da ispune očevu naredbu. bolesno u naručju. Gavan se razbjesnio i naredio da se puste psi iz vežnje. nije poznavao nevolju i njegova su vrata za sirotinju uvijek bila zatvorena. Ugledavši siromahe u svome dvoru kako mu ometaju gozbu. Na Gavanovom posjedu nalazio se mlin. njega. osobito prema siromašnima. zemlja se zatresla. kao i on. ženu. U tom su trenutku munje proparale nebo. a siromašnima nikad nije pomagala. tjerajući ih pred vratima dvora kada bi se usudili zaprositi malo kruha ili vode. gurnući ju prezrivo i sa gnušanjem. Svi su redom bili veoma mršavi. Sa stola punog izobilja dala joj je koricu kruha. Gavan je imao mnogo sinova i kćeri s kojima je uživao provoditi vrijeme i kojima je namjeravao ostaviti čitavo svoje bogatstvo. Potom sirotica ponizno zamoli malo vode. jer su im se usta od duga puta svima bila osušila. vičući kako za nju postoji samo jedan Bog. Ozarena od sreće sirotica taj komad kruha raspodijeli svojoj gladnoj djeci. to bi bilo zato da ih se isprebija i otjera. Popevši se na obližnji brežuljak. u dronjcima i vidno iscrpljeni dugim putom. Međutim. njen Gavan i da svoje bogatstvo ne želi uzaludno raspršivati na nezahvalne bijednike. Imao je ženu Gavanušu koja je bila još i gora. Gavanuša se na to razbjesnila i zamahnula rukom prema siromašnoj ženi.naprasit i nemilosrdan. nogom po podu. Kad mu je voda već bila toliko potrebna. Ni oni nisu bili mnogo drugačiji od oca i majke. Bila je trudna i bojala se da joj sirotica ne naškodi. Takva osjećanja ona nije poznavala. opakija i lakomija. a znala je da je Gavanovo sve dokle pogled seže. baci prokletstvo na njih. bili iznimno raskalašeni i proždrljivi. Sirotinju su izrugivali i ismijavali ih. pa je zamolila malo te vode. sva sretna. Gavanova djeca. Prekrasni slapovi i sedrene barijere usjekli su rijeku Krku sa sedam pritoka. a kad bi ih otvorio. iz Gavanovih mlina potekla je voda i natopila mu čitavo imanje. gromovi zatutnjili. za svako sirotičino dijete po jedan. djecu i sve prijatelje proždrljivce. Tužna sirotica pokupi svoju djecu i ode iz Gavanovih dvora. Potopila mu je dvor. Jednog dana Gavan odluči napraviti veliku gozbu za svoje prijatelje koji su. trudna Gavanuša u posljednji trenutak odluči ih spriječiti. Ona nije znala za Boga.

g. za ozdravljenje svog bolesnog diteta. 1937. a na vratima je željezna rešetka. Zaštitnikom je očiju. Brusan u Grabovcima). Crkva se najednom napunila jakom svjetlošću. g. Pripovijeda se da je kapelicu u stijeni 324 Marita Tabula zapisala je 2006. Kršćanska sadašnjost. 2005. g. Rkp. te mu je atribut padavičar. sv. 5. Rkp.proždrljivci gostili postalo je dijelom bogatstva Krke. Na Pagu se pripovijeda o jednoj ženi koja se u crkvi molila sv. Postoji još takvih štorija o mirakulu svetog Valentina pa mu se u čast danas čuva njegov kip u obliku diteta u toj crikvi gdje se žena molila za svoje dite. U njoj se nalazi mali Gospin kip. Prema legendi bio je svećenik. 2006.325 Mnogobrojna su mjesta kojima narod hodočasti tražeći u njima utjehe u svojoj tjelesnoj i duševnoj boli. Petra Jakovčević. a kada je žena došla kući. koja se molila svetom Valentinu prid njegovim oltarom u crkvi Marijinog Uznesenja. 325 Leksikon ikonografije. FF Split. Ozdravio je padavičavu djecu. Valentinu za ozdravljenje djeteta. 1936. Blago . godine u Šibeniku. u Gaćelezama) i Tereza Tabula (rođ.. Kad se žena vratila doma svoje je dite našla zdravo. Siromašno stanovništvo iz okolnih naselja počelo je naseljavati to područje formirajući staru Scardonu i Šibenik.stoka 455 . Njegov je blagdan 14.-6. str. Legenda govori o ženi. priredio Anđelko Badurina. 52. djev. veljače. U jednom trenu cila se crikva napunila jakom svitlošću.324 SVETI VALENTIN Valentin je povijesna osoba o kojoj nema detaljnijih podataka. našla je zdravo dijete. 580-581. Kazivači su bračni par od 1955. FF Split. str. Otada je vode bilo za svakoga. Žive u Šibeniku. a kazao joj je Jure Kaurloto. godine. a Gavanovi dvori i danas se vide potopljeni pod njenim bogatim slapovima.326 (Pag) GOSPE OD GORME U hridini s desne strane uvale Trstene iza Postira nalazi se stotinjak godina stara kapelica Gospe od gorme. Kazali su joj Jure Tabula (rođ. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva i Uvod u ikonologiju Radovana Ivančevića. 326 Zapisala je na Pagu 2005. Mučen je (269/70) za vrijeme cara Klaudija II. Zagreb 1990..

kapelicu. Misecima ni dažilo. U Postirama na Braču 2005. postoje brojni izvori vode. Danas postoje toponimi koji potvrđuju da je vodeno bogatstvo za Pažane bilo iznimno važno: npr. Lina Bižaca je kazala Tei Fabris. pa su u pojima prisušila sva vrela. a i judi. ali je odjednom udario grom i s hridi je pao veliki kamen baš gdje je on netom bio. sv. Bez obzira koliko su judi uzimali vode. vinova loza. Opázi je nikù svitlost. Priblížì se kako bi vidi če je to. Približio se da vidi što je to. kad u isti moment. Kad su se svi judi napili i doma odnili za napravit zalihe. visina vode u bunaru se ni smanjivala. str. Na cijelom području grada Paga. Zbog nje je u opasnosti bilo sve ca su seljaci posadili. težaci su počeli uzimat vode za polivanje polja.izdubio Stipan Biočina jer se ondje za vrijeme oluje sakrio i opazio neku svjetlost. Vode se uzimalo stalno. Jednog godišća u Pagu je bila velika suša. Stipan Biočina sakrì se ispod hridi za vrime jedne oluje. a čobani za napojit svoje stoke. Na Pagu je bila velika suša i sva ljetina. I ta legenda u osnovi ima etiološku predaju jer pripovijeda o uzroku gradnje kapelice i nastanku njezinoga naziva Gospe od gorme. Vode u bunaru taman toliko da se ni prelivala priko korniža po samostanskom dvorištu. Kod hrvatskoga je puka snažna vjera u moć molitve. kao i na većem dijelu otoka. Pažani su se molili Majci Božjoj u Starom Gradu i nakon nekoliko dana molitve i posta samostanski se bunar napunio vodom do vrha. a na otoku postoje čak tri jezera: Velo blato. Iz zahvalnosti izdube u kamenu. Tako je bilo danima i nedijama.327 (Postire na Braču) SAMOSTANSKI BUNAR Naziv Pag dolazi od grčke riječi “pege” koja znači izvor. stoka i ljudi bili su u opasnosti. Malo blato i Blato Rogoza. jedan dio paške uvale zove se Janjeće vode i slično. a uvik je bilo dovoljno za sve. g. u hridi. Bi je to jedino vrelo koje ni presušilo na otoku i judi su dolazili iz svih mista da bi se napili. 2005. samostanski bunar se napuni do vrha. FF Split. blago. Posli nekoliko dan molitvi i odricanja od jela. Vodice. Strahujuć od nedaće koja je zapritila zbog suše. Rkp. 77. 11. Pažani su se molili Majki Božjoj u Starom Gradu. 327 456 . udre grom i s hridi pàde veliki kamen baš di je on malo pri’ bi’.

svraćo se u kapelu. 1994. 52. NOVELA Novela je priča o običnim ljudima i njihovu životu. ne bi imali di nego u kapelu. Voda u samostanskom bunaru se vratila na razinu na koju je uvik bila. dok je nisu srušili.. FF Split. a jednu noć su anđeli prinili kapelu u njenu bašću. kiša je pala i sva poljska vrela su se napunila. od koga je bila bašća. godine po kazivanju Mare Kolende. On je još gori. str. rođ. a uz kapelu napravljena je crkva i tuda su se čudesa stvarala i bolesni se ličili do. Bog je dao da ona ozdravi. Firence. Prija se moglo vidit u nekim molitvenjacima slika anđela kako nose kapelu priko Vrbasa. samo se išlo konjima. 2005. ona bi nju oprala i očistila i ne bi je dala prljati. U kući od jednog bega. A s druge strane Vrbasa bila je neka muslimanska bašća. godine pobjegli iz.Nekoliko nedija posli. Giovanni Boccacio (1313-1375) napisao je Dekameron koristeći priče sedam djevojaka i tri mladića koji su 1348. 6. godine u Novoj Biloj. Karakterizira je realističan književni pristup. 328 457 . a priča se da će tako i zavik ostat. g. eto. ovog rata. sv. I ona je mislila da Bog dâ da ozdravi. Rkp. Didak. st. Prag je osto u Vrbasu i dan danas se more viditi kako voda iđe priko njega. kugom poharane. To je bilo kada nikad nije bilo nikakvih vozila. djev.) nalazi se ljubavna priča o Malgareti Spolatini koja je noću s Lopuda “plivala svome ljubavniku redovniku na Petri Jakovčević kazao je Jure Kaurloto na Pagu 2005. 1923. 329 Legenda je zapisana 1994. Tu je bila pustika i kad bi bilo neko nevrime. kad bi putnici okasnili.328 (Pag) KAPELA U PODMILAČJU U Podmilačju bila kapela i uz kapelu pravila se crkva. U Straparolinoj talijanskoj zbirci novela Ugodne noći (XVI. i da je onu kapelu u njenu bašću. I di ko da je kasnio. Vl. rkp. Boccacio je u pisanoj književnosti afirmirao novelu. je ćer obolila i odala je tuda po bašći i ona je gledala di se tu u kapelu sve svraća.329 5.

i to baš u Hrvatskoj. Dobrila je bila pod strogim nadzorom. MILJENKO I DOBRILA Tragična romansa veronskoga para Romea i Julije kojima roditelji nisu dozvoljavali da se viđaju poznata je u cijelom svijetu.otočiću Sveti Andrija” kod Dubrovnika. godine obavljena vjenčana ceremonija. Miljenko je za to saznao i došao iz Venecije upravo u trenutku kada su mladenci izgovarali zavjete te je spriječio vjenčanje. Tragičnu sudbinu istovjetnu talijanskoj nalazimo u Dalmaciji. No nije sve ostalo na tomu. priredila Maja Bošković-Stulli SHK. a u obitelji Rušinić sin Miljenko. str. iz Usmene pripovijetke i predaje. 330 458 . U drugoj polovini XVII.330 U naše vrijeme Hrvati najčešće pripovijedaju didaktične. Tamo je upoznao bolničarku preko koje je Dobrili slao poruke i ugovorio bijeg. Tako barem svi misle. Kako bi je kaznio zbog sramote koju mu je nanijela. a malo je onih koji znaju da se ista sudbina već dogodila. Dobrilin je otac. Dobrilin otac ugovorio je vjenčanje svoje kćeri sa starijim trogirskim plemićem. a kako bi spriječio Miljenka da je pronađe. Gotovo da i nema osobe koja nije čula za njihovu tragičnu sudbinu. točnije u Kaštel Lukšiću. MH. Takve situacije događaju se i danas. st. 24. Nakon što je u kolovozu 1690. no nisu se smjeli viđati zbog neprijateljstva između svojih obitelji. Također je pitanje postoji li sličan slučaj u još nekoj zemlji. ne mogavši podnijeti da se njegova kći udala za Miljenka. Od trenutka kada su roditelji saznali za njihovu vezu. u plemićkoj obitelji Vitturi rođena je kći Dobrila. a Miljenka su roditelji poslali u Veneciju. Dobrilu je otac poslao u samostan u Trogir. Miljenko je došao u sukob sa zakonom i zbog toga su ga osudili na zatvor u Visovcu. Zagreb 1997. no tragedija je rijetkost. Dvoje mladih zaljubilo se. Braća je prevare zapaljenom svijećom na pogrešnom mjestu i ona se utopi. naručio je njegovo ubojstvo koje zbog Miljenkove domišljatosti (prerušio se u fratra) nije uspjelo. šaljive i baladne novele. Pokušavajući pronaći Dobrilu. Bijeg mladih natjerao je Dobriline roditelje na popuštanje te su im stoga poručili da se vrate u Kaštel Lukšić kako bi se obavilo vjenčanje.

Posljednja želja bila joj je da bude pokopana zajedno s Miljenkom u crkvici Sv. a usred vrta sagradit ću tornjić s kojeg će se vidjeti cijeli otok i more”. obale Afrike i Australije. (Ona je dio loze de Michelli Vitturi. jao onomu tko makne ove kosti”. a dječji dom u Kaštel Lukšiću.osvete na mostu ispred dvorca ubio svojega zeta. lijepa bila je njegova zaručnica Antonija Mauro. i Vitturijev i Rušinićev. Uz njega se vezuje priča o ljubavi jednog morskog vuka koji je za sobom ostavio kuću. 331 459 . godine kazala teta Marija. 1891.331 (Kaštel Lukšić) O sudbini dvoje mladih napisane su: novela. smješten nedaleko od njihova posljednjeg počivališta. kaže priča. To je okrugla.) Rkp. Ivana u Kaštel Lukšiću nasuprot dvorca. Zovu je još i “Toranj ljubavi”. I mlada. a muškarci su cijeli svoj život uglavnom živjeli na moru. FF Split. silbanski je spomenik jedne ljubavi koji je to mjesto učinio čuvenim. ako ih more prije toga ne bi progutalo. U prošlosti su na ovom otoku žene. U sredini Silbe. Poljubio je djevojku i otplovio. a u Kaštel Lukšiću još uvijek postoje oba dvorca. TORANJ LJUBAVI Silba je jedino selo na otoku. još mornar. visoko se diže Marinićev toranj. 2005. hridi sjevernih mora. Studentici Filozofskoga fakulteta u Splitu. A taj toranj na vrhu sela. na istoimenom otoku. Vraćali bi se da umru. Karmeni Carev. smješten usred parka. ali nikada ne bi zaboravili pjesmu o otoku nalik raju i predaju vezanu za toretu na Silbi. “Kad se vratim s ovog dugog putovanja” rekao joj je jednog dana prije odlaska – vjenčat ćemo se! “Zasadit ću vrt oko kuće. Bio je mlad. nosi naziv Miljenko i Dobrila. Toranj se visoko uzdiže i s njega se pruža prekrasan vidik. opera te kazališna predstava. razboljela se i nedugo potom umrla. 21. Poznavali su obje Amerike. plovili svim morskim putevima i pod starost se vraćali na otok. starci i djeca bili uglavnom pastiri. u Kaštelima 2005. Dobrila je nakon toga izgubila zdrav razum. zemlje Dalekog istoka. uska kula na čiji vrh vode vanjske kamene stepenice. toranj i grob na kojemu je još za života dao uklesati natpis: “Petar Marinić. sv. kapetan. Na njihovu vječnom počivalištu zauvijek je uklesana poruka “Pokoj ljubovnicima”.

332 460 . nav. Zadesilo ih je nevrijeme i bura je prevrnula njihov brod. velikih sjajnih očiju. Ti su motivi u usmenoj komunikaciji prisutni preko četiri tisuće godina. mnogo je djece dotrčalo na silbansko pristanište. Taj je motiv i u glasovitom djelu Sermones discipuli Ivana Herolta kao i u djelima bosanskih franjevaca koji su djelovali u razdoblju katoličke obnove od kojih valja istaknuti Matiju Divkovića i njegovu besjedu o dvojici braće. s prorijeđenom kosom. na najvišoj uzvisini Silbe. Petar Marinić joj se nasmiješi. uzme je u naručaj. sv. Ušla je u tu ogradu njezina kći – s rukom u ruci kapetana Petra Marinića. godine kazala je Ruža Brnas (djev. s vjenčanim prstenom na prstu. još lijep u ozbiljnoj zrelosti svoga života. uspravan. rkp. U tim su pričama dva brata bila dobra. Ona u cvijetu mladosti. Vl.Antonija! Rastuži se pomorac. 2007. ali krepak. a drugi loš. 33. Toranj na uzvisini vrta. Jedan je brat našao komad drveta i na njega stavio svoga sina i gurnuo ga prema Jeleni Braović 2007. u Ričinama kod Imotskoga). on – trideset godina stariji. tvoje zaručnice. I gledali su s tornja otok. Sagradio ga je od živog kamena i kamenim je zidom opasao vrt oko njega. Djevojčica se također zove . postat će to kći. Tomislav Đurić. zagrli djevojčicu i zakle se: “Antonija me nije čekala. Pandžić. Usp. Antonija Maruo nikada nije tamo zakoraknula. Čekat ću dok se ovo dijete ne razvije u ženu”. Pokatkad je motiv dva brata od kojih je jedan bio dobar. Dvojica su braće bili vrijedni i sa svojim sinovima su išli na more ukrcati drva. pomiluje je i upita ljude okupljene na pristaništu: – Čije je ovo dijete? – To je kći Antonije Maruo. str. guste crne kose. brodove i more. ali ako majka nije mogla postati mojom ženom. stoji i danas kao spomenik ljubavi.Dugo je plovio oceanima. Dao je sagraditi tornjić usred sela. Mještani ga zovu – Marinićeva toreta!332 (Silba) BRUŠKA GOJČICA U usmenim je pričama od drevnih staro-egipatskih vremena motiv tri brata. Među njima je bila i jedna posebno ljupka djevojčica. rođ. koja se udala za tvog prijatelja. a kada se konačno vratio. 1938. E. Bio je uporan i čekao dugih dvadeset godina. U suvremenoj hvarskoj noveli pripovijeda se o trojici braće. uz svoju kuće. poškropljen slanoćom mora koju vjetar nosi za olujnih dana. a treći je brat bio loš. dj.

Kući su ostali treći brat i njegove dvije nećakinje od nastradale braće. U toj je noveli tragična sudbina dvojice braće i zloća njihovoga trećega brata. Kad od bolova nije mogao zaspati zamolio je da stolicu privežu za stropnu gredu i njega stave na nju te ga njišu onako kako je i on njihao one mazge. začuo je vapaj svoga brata te se vratio kako bi ga spasio. U selu Brusje živili su tri brata. Harmonija je uspostavljena i zasluženom kaznom koju je doživio treći brat te je u strašnim mukama priznao svoj grijeh i molio da ga njišu na stolici privezanoj o stropnu gredu – jer je i on objesio mazge i njihao ih. išao je što dalje od sela i u nekom masliniku objesio je mazge i proboo ih kolcem. Optuženi su krivi ljudi koji su poslani na galiju gdje su i smrt dočekali. Od cijeloga imanja ostale su im dvije mazge. dvojica braće sa sinovima išli su na more ukarcat darva u brod i u temu momentu čapilo ih je nevrime. Međutim. ni to mu nije pomoglo da pođe s ovoga svijeta. 461 . Vrag trećemu bratu nije dao mira i odlučio je od nećakinja posuditi mazge i otići u polje. Al. Nevrijeme je bilo jače. Bura je bila sve jača i jača a brod se sve veće njiho te se na kraju privarni a dvo brata sa svojim sinovima su se nošli u moru. Jedina mu je želja bila ispričati zločin koji je počinio i potom umrijeti. kad je iti izoć iz mora spriči ga vapaj njegovega brata pa se vroti u more da bi sposi brata i njegoveg sina. Zločin koji je napravio stalno mu je bio pred očima i progonio ga je. Tada su svi čuli ono što nitko nije mogao ni promisliti. Novelom je uspostavljena harmonija jer su sirotice od nastradale braće bile vrijedne i svojim su trudom uspijevale živjeti bez oskudice. Jednoga je dana pozvao svećenika i muža svoje nećakinje kako bi se ispovjedio i kazao svoju tajnu koju nije mogao u grob odnijeti.obali. Jedon od braće uspi je noć komad darva na kojega je stavi svojega sina pa ga je gurni prima kraju. Međutim. Pravi krivac. nevrime je bilo jače od njih i barzo ih je svih more progutalo. Treći je brat bio lijenčina i nikada ništa nije htio raditi i bio je ljubomoran na svoje nećakinje koje su bile vrijedne i nisu živjele u oskudici. Sutradan je zamolio da ga privežu na jednu stolicu i nose kroz selo kako bi svi saznali za grozotu koju je učinio. More ih je progutalo. Spasilo se jedno dijete koje je otrčalo kući kazati što se dogodilo. Kad je htio izići. Ostao je nepokretan i trpio je velike bolove. treći brat se izvukao i doživio je preko stotinu godina.

Završila je osnovnu školu na Hvaru. al valo je hodit naprid. zaželi je svoju zodnju želju da katridu privežedu za stropnu gredu i da njega stavidu sest na nju. Bi je stor. Judi ka judi. Blizu su bili niki judi iz drugega mista i oni su plotili za tuju zločin. droge voje su mu ih zojmile. g. Hraste. s njima su hodili u pašu i gonili. da bi prihronili fameju. a kako su ga one čudo volile. Sutradon su one išle pud poja a tamo ničega. dvi ženske. Iskali su ih svukud i cilo selo je pomoglo.333 U Brusju na Hvaru zapisala je 2006. Somo je želi umrit. imaju a on ne. te dvi mazge su čudo vridile. ča su se utopili nikad ni imo ništa. ni ga imo ko hronit poče je bit ljubomoran na svoje zermone. rođ. Al. Katarina Mišković. Vroti se doma i reka zermonima da su mazge u njihovemu poju. priko sto godišć je imo. al mazgih ni bilo nikud. Treći brat od dvo. Davno su u njenoj obitelji svi muškarci bili neobično snažni i visoki (kao hrast). odve ih je u niko poje maslinih i tamo ih je obisi na masline. I tako je i bilo. S tima mazgama iša je ča daje od što daje od sela. ni to mu ni pomoglo da porti s ovega svita. a kazala joj je Katica Hraste (djev. u Brusju na otoku Hvaru gdje je provela cijeli život i gdje živi još i dan danas. A sad kad njih već ni bilo. Niko ni moga virovat da jedon čovik to more napravit nikome ko ga je toliko voli. Kako se u to vrime živilo od poja. Poslali su ih na galiju di su i smart dočekoli. tarčalo je doma reć svoje dvi sestre koja dežgracija ih je strefila. nošli su mazge obišene na maslinama. Ostale su dvi sestre i brat koji je imao deset godišć.Jedno dite ča se sposilo. A provi krivac se izvuka i duboku starost doživi. Nakon ča je pasalo pad don. tako da svi znaju koju grozotu je učini. to ga je uvik progonilo i to mu je bila kazna za ono ča je napravi. i onda da ga tamalisaju kako i on one mazge dok ne porti s ovega svita. probo kolcen i tamaliso sve dok nisu krepale. Jedino ča su te dvi sestre imale bile su dvi mazge. cili život bi je linac i živi na račun svoja dvo brata. a ta žeja nikako da mu se ispuni. on je iša do svojih zermonih i pito ih bi mu one posudile te mazge za u poje. Al trećem bratu vrog ni do mira. Kad od bolovih ni moga već ni zaspat. ni se moga pomitit s tin kako one. otkuda dolazi i prezime 333 462 . I tako je jednega dona odluči zvat popa i muža svoje zermone kako bi se ispovidi jer svoju tajnu nikako u greb ni moga odnit. a ono ča je napravi nikad ni zaboravi. I tad su svi čuli ono ča nikad niko ni ni propenso. u čudu su stale pensat di su njihove mazge. Sutradon je naredi da ga stavidu na jednu katridu i nosidu po cilemu selu. nepokretan je osto i velike bolove tarpi. g. Iz dona u don budi se ogorčen ča je još živ. barzo su nošli koga će okrivit. To je teško pogodilo cilu fameju. se 1929.

Nakon nekog vremena odluče da se vjenčaju.Emocionalni je efekt novele postignut lirskim slikama i lirskim tonom. Bože je imo veliko stado ovaca što je u no vrime bilo veliko bogatstvo. I dalje se potajno viđao sa Kajom. 1. ufati se do mladoženje u kolo i započe: Sinoć meni karli haber dođe Da mi je se dragi oženio. Kao djevojčica slušala je od svoje bake Marije stare bruške pjesme od kojih je većinu zapamtila a neke i zapisala. gdje su starim pričama kratili svoje vrijeme. Jedan dan njegov ćaća otišo po curu Martu i doveo je u kuću. Svekru babi svilenu košulju. Priče koje su njoj prenijeli u nasljeđe njezini preci ona je uvijek rado prenosila drugima). Nek se ženi ženila ga mati. 2006.. Kad čude Kaja za to. Sidoše Božu i Martu u kola i vjenčaše ih u crkvi. Da me oće u svate pozvati. Dođe Kaja. Kao djevojka poslije mise nalazila se s drugim mladima iz Brusja ispred crkve kod starog bora. Njegova obitelj odlučila ga na silu natrati da oženi Martu. od puste žalosti spjeva pjesmu. sv. Hraste koje je uzela ta obitelj. Pošto je Kaja bila siromašna. FF Split. str. Sastajali bi se oni svaki dan kod ovaca i ašikovali. BOŽO I KAJA Za mnoge novele pripovijedači kazuju da su istinite. Bože je izbjegavao tu imućnu curu koja se zvala Marta. Bože je bio na izgled viđen i imućan momak pa se u njeg zagledale mnoge cure iz tog kraja. Donila bi što bi kajder bila. Rkp. Time su pojačane poanta i didaktičnost novele. Poslije vjenčanja vratiše se u Mlakvu i pozvaše sve selo na slavlje. oni su za Božu našli drugu curu koja je bila imućna. 463 . Skupiše se svi seljani i otpoče pjesma i kolo. Svile mu se kosti od bolesti. ali Božini mater i ćaća ne dadoše o tom ni govoriti. 2. I dok je čuvo ovce spazi on Kaju iz susjednog sela koja je bila lipa ali iz siromašne kuće. Zaljubi se Božo u nju. i odluči doći u kolo i zapivati. Takva je i sljedeća: U malom selu Mlakvi živio je jedan momak koji se zvao Bože. a i Kaja u njega.

Marta i ostali seljani zatekoše ih kako side zagrljeni. U šumi su bile staje gdje su spraćali ovce. Krenu ona prema tim stajama da vidi je li Božo tamo. spremi se i krene Božinoj kući. Ona je prišla Boži. sve dok ih nije spazio jedan od čobana što je tu spraćo svoje ovce. Kad je malo došla sebi. pripadoše se i izletiše iz staje.Ko no moje srce od žalosti. Kaja svojoj. Kaja se vrati kući a svatovi se raziđoše. Jadni Božo se vratio svojoj kući. Martu i njegove roditelje pogodi velika sramota zbog svega toga što se desi. vikala je iz sveg glasa ako je tu da se javi. Svekrvici crnu jameniju. Kad je Kaja došla do staja pođe da traži Božu. Tu su ostali u sjenu skriveni tri dana. jer su se tu i prije sastajali. Oboje su plakali gromkim glasom. Ode on do Božine matere i ćaće pa im kaže da je vidio Božu i Kaju u staji. ćaća i braća ga opet prisile da se vrati kući. Kad Kaja ču za to da se Božo obisio. Bože se sakrio u njih. Kad je ušla mrtvac je bio donesen iz staje i položen na daske. Diglo se cilo selo da ide u staju po Božu. Kad su upali u štalu. a Bože okrenu u plač i pobježe iz kola prema šumi. od velike tuge i žalosti. zgledaše Božu kako visi. samo da to ne bude velika sramota za njihovu obitelj. Božini roditelji. Treći dan on opet ode u iste staje i obisi se. Niko nije znao di je Bože otišo. Tražili su dan i noć ali nisu mogli ni slutiti da je Božo bio u stajama sakriven u sjenu. ja ostajem sa Kajom. Smrklo joj se a ne svanulo joj se. Seljani se zagledaše na to. da ga vrate na silu kući. Marta mu prva priđe i reče: “Ako ti Kaju voliš ja ću se vratit svojoj kući makar to bila velika sramota!” A na to Bože reče: “Ti slobodno ajde odakle si i došla. a pogotovo sa Martom. jer ni njezina mater nije tila te sramote. Božo skoči s pojate pred Kaju i čvrsto je zagrli. pala po njemu i počela nabrajati. Kad su čobani došli da sprate ovce. Kaja je naslućivala da bi on moga biti u stajama. samo nju oću za svoju ženu pa makar prosjak posto!” Mater. Odluče da ga pođu tražit. pade odma u nesvist. Otišli su odma u selo da kažu kakvo se zlo dogodilo. Kad se vratio nije sa nikim pričo. I Božina mater je plakala i kroz plač govorila: “Jadna ti sam do Boga svoga što uradi od diteta svoga?” Odgovor joj na to Kaja 464 .

Sarajevo 2005. U anegdotama je humorističan i satiričan ton. bio je teško ranjen i Hasan-aga Arapović. Strukturom i tematikom bliska je nekim pričanjima iz života i šalama. spustio ga na zemlju zajedno sa 334 Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: proza. Lupež se nađe na sajmu. neki siromah kupio kotao. navodi i anegdotu “Vrgorčanin i kotao”. kažu. pa došavši blizu njega. Krađe Vrgorčana obično padaju na teret Turaka. ali u slučaju nužde. O tomu događaju predaja i danas postoji u Vrgoračkoj krajini. 465 . g.) Fortis je. ne štede ni kršćane. Kod tog Pervana 1772. a govori da je nesretna Hasanaginica na putu iz Ljubuškog za Imotski sa svadbenom pratnjom prošla kroz Vrgorac i prenoćila u kući predaka narodnog pjesnika i serdara (vojvode) Ante Pervana Prže u Kokorićima. vođenom i na vrgoračkom području. (Kupres) 7. koji je za svoga domaćina kazao da je “vrstan pjesnik odličnih lirskih i epskih pjesama”. Da li je Ante Pervan Žalosnu pjesmu o Asanaginici kazao svomu gostu Albertu Fortisu ili je Julije Bajamonti tu pjesmu zapisao i dao Fortisu – do danas se ne zna. HKD Napredak. čini mi se. što sam ih čuo pripovijedati o jednome od njih. str. knj. karakterističan. Između domišljatih i smionih poteza u prijevarama.dala: “Dabogda ti prokleta bila što si ovu ljubav uništila!” Sahraniše 334 Božu i završi se priča o tragičnoj Božinoj i Kajinoj ljubavi. osim te balade na hrvatskomu jeziku i u talijanskom prijevodu. gazda područja od Župe preko Grabovca do Zagvozda. priredio Marko Dragić. godine više dana je gostovao putopisac i prirodoslovac. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. MH. 5. uz čije je ime vezan događaj opjevan u pjesmi o Hasanaginici. VRGORČANIN UKRAO KOTAO U kandijskom ratu. U svom putopisu Viaggio in Dalmazia (1744. ANEGDOTA Anegdota je kratka priča koja najčešće na šaljiv način kazuje o određenim osobama. venecijanski opat Alberto Fortis. sljedeći je. 243-245. drama i mikrostrukture.

.zavežljajem sa strane. pa ti ga ne bi ukrali. Dijani Mišetić kazala je Jolanda Mišetić (rođ. d. Sva mu vojska izginula. 12. rkp. završivši razgovor. sv. u Vrgorcu. 1. pa izranja tako i tako pravi plodnu zemlju. a ona je kod svog ušća”.” “Ovaj kad je to čuo. “najplodnija. Vrgorčanin zgrabi kotao sa zemlje i metnu ga na glavu ne mijenjajući položaja. pa sam šćeo” kaže. Jadan se mora vratit svom caru u Carigrad i kazat šta je bilo. ondalen dino ima kameni most. ali morao si ga metnuti na glavu. Ona sedam puta ponire. okrenuo. Vl. Ovaj odgovori iskreno: – Nisam na to pazio. nije ga ubio. ne videći više kotla na njegovu mjestu. 2004. Rkp. Turci vide da je baba iz Doljana. zb. “ još jedna rijeka. to je ko Krupa. g. FF Split. str. “to sve imat za vas i tako sam svu voj336 sku izgubio. sv. Car mu je trebo otkinut glavu. Dalje reče: “Ima rijeka jedna koja pogodine teče uzvodno. 336 Dijani Paponja ispričala Janja Buntić. 1031. ko Trebižata. jerbo tamo se sunce tri puta pojavljuje i tri puta nestaje za brdima i jerbo je tamo bio kameni most. Dok je on s jednim svojim znancem nadugo i naširoko razgovarao o poslovima. djev. 2004. listopada 1953. tamo đe sam ja ratovo ima jedan grad u kojem šever puše s juga. živi u Čapljini. profesorica u splitskoj Zubotehničkoj školi). “A ima” kaže. kadli paša skoči i ovako reče caru: “Čestiti care. 19. Baba im kaže: – Ondalen di sunce tri puta zapne i tri puta odapne. to je mislio na Počitelj. 335 466 . 31. Sad mi” kaže. Kad se onaj drugi. brate. Brkić. rođ. kako sam ja učinio. “sudi. (Čapljina) BABA IZ DOLJANA Turci ufatili neku babu i pitali je oklen je. pogodine nizvodno”. a južina sa ševera”.335 (Vrgorac) PAŠA I CAR Neki paša ratovo oda oko Čapljine. upita upravo toga što ga je imao na glavi. pa izvire. je li vidio koga da mu gaje odnio.

zvani avioni – tvrđave koji su odlazili u rat na Njemačku. godine u Kuli kod Lovreća kazala Ana Mustapić (rođ. g.Tako Turci babu puste.339 AVION – TVRĐAVA Za vrime II. hranu. došli su i do tog grada. FF Split. Kad su Turci zaposjeli cijelu Imotsku krajinu. 12. Rkp.). te ih gladom ne će prisiliti na predaju. Tadašnja vojska na otoku. pribor za jelo). 338 Studentici Filozofskoga fakulteta u Splitu. 339 Jelena Lijić zapisala je 2006. (Kula kod Lovreća) OBRANA KAŠTEL SUĆURCA Po predaji na jednoga Turčina pao je sirac koji je domaćica sušila na kućnom krovu. U povratku jedãn avion se pokvárì i pa’ na jedno brdo u unutrašnjosti Brõča. FF Split. zb. svjetskog rata priko Brõča su prolazili engleski avioni. 1914. Turci su zaključili da ih Sućurani sirom tuku i da imaju hrane u izobilju. partizani. 337 467 . Kada su Turci vidjeli da ih narod gađa hranom.337 (Doljani kod Jablanice) OBRANA LISKAVCA OD TURAKA Kažu da je na brdu Liskavac nekad davno postojao grad. 338 Tako su pučani Liskavca izbjegli svoju propast.-7. pa Zapisao sam u Doljanima kod Jablanice 1997. 2004. pa joj je sirac nepažnjom ispao iz ruke. str. 6. Vl. 2004. u Doljanima. 9. godine po kazivanju Jure Lebe rođ. Na svu sriću svi Englezi iz aviona su ostali živi i zahvaljujući padobranima. sv. 1945. Čekali su u docu da stanovnici grada ostanu bez hrane i sami se predaju. 1932. pomisliše kako je imaju napretek i odustaše od svoje namjere. 11/06. godine u Kaštel Sućurcu. Rkp. pučani se dosjetiše da zakotrljaju velike kolutove sira na Turke. su ih prihvatili i pomogli im da se vrate u Englesku. 1997. str. Carev. Kazala joj je Matija Vladović (djev. Vidjevši to. a ona nije znala da su Turci opsjeli Kaštel. Tamari Treskavici. júdi su navalili na avion ko mravi i skupili sve iz aviona (deke. Kako je u to vrime vladala neimaština. rođ.).

Danas je župnik hrvatske župe Svetog Petra u Las Angelesu). svećenik. 2005. 77. šaljive basne.čak kidali i komade aluminija od kojeg je bio sagrađen te ga iskoristili za razne potrepštine. Rkp. FF Split. Dok su prolazili kroz Gibraltarska vrata. taj drugi brod je olùpi vrata. str. Rkp.. kako bi im brže prošlo vrime. U hrvatskoj književnosti poznate su pod nazivima: rugalica. sv. SITNI OBLICI (ŠALA I VIC) Šala je vrsta usmene priče koja na humorističan. jedan od njih. g. otišo je u kabinu kako bi se odmòri. šaljive predaje.. U Postirama na Braču 2005. 2005. imenom Felicio. I baš na stranu kabine u kojoj je spa’ Felicio. str. Mate Bižaca (rođ. sv. Mogu se klasicificirati na: šaljive bajke. 341 U Postirama na Braču 2005. dosjetka i smiješnica. 77. događajima i pojavama. Ali. Diplomirao je i na području glazbe. 10. 340 468 . a kazao joj je dr.. Od šaljivih priča treba razlikovati kratke šale koje su strukturom i motivima bliske vicevima. dokonica. Lina Bižaca je kazala Tei Fabris.-11. igrali bi na karte. 1947.340 (Postire na Braču) SUDBINA JEDNOG EMIGRANTA Tridesetih godina za vrime emigracije. udrì ih je jedãn brod. ironičan i satiričan način kazuje o osobama. g. Svi putnici su se uspili spasit osim jadnog Felicia koji ih je gleda bespomoćno kroz ponistru. Tako su se Postirani ukrcali u željezni brod i otplovili. godine zapisala je Tea Fabris. FF Split. te ju je usavršio na Oxfordu. šaljive novele. Za vrime putovanja. S trideset pet godina otišao je u Ohio gdje je doktorirao teologiju i ostao na službi u San Pedru u Californiji. putovalo se brodovima u Ameriku. maha i govori: “Pozdrav te mi svih doma!” Jadan je zajedno s brodom utònu u dubine oceana. 9. a kako su bila od željeza nisu se više mogla otvorit. ali i stihovima.341 (Postire na Braču) 7. Akteri u šali mogu biti životinje i predmeti. Šale se ostvaruju prozom.

Duše ti. ISTOMIŠLJENICI O čemu to sad misliš?. Kum: Hmm. Ma tko će s đavlom zaspati-ispovijedi se djevojka. upita se: Kolika im je onda koza? LANJSKO DITE Donio čovjek deseto dijete na krštenje. Nuder ti.. već brate da in nabavimo puške da se brane! *** Vic je kratka usmenoknjiževna tvorevina koja izaziva komičan dojam i smijeh. šetke mi izidoše kokoši. bi li ti moga pobit one šetke. Fratru se dijete učini priličito velikim. kuma moja. 469 . Da se nisam usepetijo. velečasni. pa ta lovac si. ote se curi. toga ti ja ne znam ništa drugo. što je njemu u glavi. a kuma se tuži: Moj kume jada u mene. SPAVANJE S ĐAVOLOM Jesi li spavala s momkom? upita fratar djevojku na ispovijedi.PUTNIK Prolazio putnik namjernik kroz Knešpolje i kad je vidio natpis “Jare-sedam kilometara”. pa se obrati ocu: Meni se čini da je ovo dite tribalo puno ranije krstiti. pa donio lanjsko – odvrati čovjek. upita cura momka koji joj je došao na silo. daj mi bolan kume. mislim o čemu i ti-odgovori sildžija.. KUM I KUMA Doša kum lovac u svoje kume.

svaka država ima svoj sat i kad netko ukrade u nekoj zemlji. ali ne želim reći. zemlja – upita učiteljica Juricu.UČITELJICA I JURICA Reci mi koji je veliki čovjek uzviknuo zemlja. Želim sutra imati čokoladno mlijeko odvrati dječak. služi za ventilaciju. UČITELJICA I IVICA Učiteljica: Tko je razbio kamene ploče na kojima je bilo napisano 10 Božijih zapovjedi? Ivica: Ja znam. 470 . ispravit ćeš ti već loše ocjene. Žena se primakne pogleda vreću i reče: pa zavezana je. LOŠE OCJENE Otac: Ne brini se sine previše. Sin: Probao sam tata al’ su napisane kemijskom olovkom. kazaljke se pomaknu. ČOKOLADNO MLIJEKO Zašto daješ čokoladu kravi? pita teta dječaka koji je došao iz grada. Mužu dodijalo slušati priče pa joj reče: zaveži već jednom. MUŽ I ŽENA Idu muž i žena: žena neprestano govori dok muž nosi tešku vreću na leđima. a on će moj tata kad je juče jeo salatu. MUJO I SAT Došo Mujo na nebo i ušo u jednu sobu kad u toj sobi sami satovi. Tata mi je rekao da ne valja biti tužibaba. Pitao Mujo ali di je sat od BiH-e a ovaj mu odgovori: eno ga u drugoj sobi.

je li znate gdje je Primorska ulica? A ovaj mu odgovori: znam i prođe.IZGUBLJEN ČOVJEK Ide izgubljen čovjek ulicom u nepoznatom gradu te upita prolaznika: oprostite. 342 Ostatci tvrđave Ključica Svi su vicevi navedeni iz moje knjige Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: proza. 342 471 . drama i mikrostrukture.

Stjepan. 11. Znameniti Hrvati. Sabrana djela. Bošković-Stulli. 1. (priredio dr. Zagreb 1963. 13. 6. Maja. Biblija. Slavoljub (Ivan Frano Jukić). Maja. Masleša”. “Veselin Masleša”. Maja. u PSHK. Bošković-Stulli. Svjetlost/Prosveta. Sarajevo 1973. u: Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne. fra Ignacije Gavran) IRO “Veselin Masleša”.).-1882. Razvoj duhovnog života u Bosni pod uticajem turske vladavine (doktorska disertacija). Benić. 2. knjiga XXIX. knj. sv. Ispovijed. Narodna predaja o vladarevoj tajni. (priredio dr.. 26. Đuro. Bošnjak. Bošković-Stulli. Marijan. Sarajevo 1989. Maja: Usmena književnost kao umjetnost riječi. Ivo. fra Jako. Godišnjak od događaja i promine vrimena u Bosni 1754. Usmena književnost. Andrić. “V. Baltić. Banović. 3. Basler.. Safvet-beg. Ivo. radovi simpozija povodom 9 stoljeća spominjanja bosanske biskupije (1089. Zagreb 1931. Narodne pripovijetke PSHK. Maja. Bobovac i Kraljeva Sutjeska. Sarajevo 1991. Zagreb 1975. stoljeća. Sarajevo 1979. Mladost. Ljetopis kreševskog samostana. Zagreb 1978. 1850.-1989. Andrić. Bašagić. 4. 472 . 9. Ljetopis sutješkog samostana. 14. Sarajevo 1984. Aralica. fra Bono. Zemljopis i poviestnica Bosne. Stari i Novi zavjet. Andrić. Sarajevo 1991.LITERATURA 1. Bošković-Stulli. Pavao. Beograd 1997. Put bez sna. 10. Ivo. Kršćanska sadašnjost. Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini. Zagreb 1967. Na Drini ćuprija. Ivan. 5. Anđelić. JAZU. Znanje. Bogdanović. Zagreb 1938. 18. Zagreb 2002. 1.. Zagreb 1984. 7. u: Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena. Usmeno pjesništvo u obzorju književnosti. 8. 15. Kad je živio Tomić Mijovil. 12. Nakladni zavod Matice hrvatske. 17. Andrija Zirdum) IRO “Veselin Masleša”. Arheološki spomenici kršćanstva u Bosni i Hercegovini do XV. Vrhbosanska visoka teološka škola. 16. Zagreb 1963.. Bošković-Stulli. Matica hrvatska. Zagreb 1980.

Tomislav. 26. Botica. Dragić. Bratulić. II. Zagreb 1995. Biblija i hrvatska kulturna tradicija. Jure i Zajednica izdanja ranjeni labud (ZIRAL). Sarajevo 1944. Botica. 20. Mala naklada kuća Sveti Jure Baška Voda. I. br. Zagreb 1995. izdanje RKT Župni ured Otinovci-Kupres 1994. Od Kozigrada do Zvonigrada. Jure. Povijest Katoličke crkve među Hrvatima. Tvrtko. str. Split 2006. Kralj Tomislav u književnosti i umjetnosti u: Zbornik. 27. Botica. Dragić. Buturac Josip – Ivandija Antun. Povijest i historija usmene narodne književnosti. II. Deset kamenih mačeva. Marko. 33. Marko Dragić. Prozor. Mostar. 34. Čehić. 35. 2000. Namik. u susret trećem tisućljeću. Hamid. 2007. ur. FF-PRESS. Antologija starih bosanskih natpisa. 31. Zagreb 1973. 29. Mak. Hrvatska usmena književnost iz BiH u zapisima studenata kroatistike Pedagoškog fakulteta u Mostaru. Dizdar. 473 . 30. Dragić. Beograd 1984. 153-171. Josip. Prvi hrvatski kralj. Stipe. 28. Muslimani i kršćani pod turskom vlašću u Bosni i Hercegovini. Hrvatska književnost katoličke obnove i prvoga prosvjetiteljstva (Hrvatska barokna književnost). Richard. Zagreb 1990. Motrišta. 16. Stipe. Marko Zakopano zvono. Marko.hr 32. Hrvatska usmenoknjiževna čitanka.19. Mala nakladna kuća Sv. Sarajevo 1997. 22. Marko. Baška Voda 1999. Zagreb 1998. Džaja. 1985. 25. Legende sveta. Baška Voda – Mostar – Zagreb 2001. Cavendish. Miroslav –Draganović. Ćirković. Dizdar. 24. Ilirske teme u suvremenom narodnome pripovijedanju u: “Osmišljavanja” Zbornik u čast 80. 23. izdanje 1997. Beograd 1964. Zagreb. Vlastita naklada. rođendana akademika Miroslava Šicela. Istorija srednjovjekovne bosanske države. Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet. Mala nakladna kuća Sv. Školska knjiga. Sima. Fakultetski priručnik. Vinko Brešić.ffst. Stipe. 21. Čubelić. www. Prozorski kraj u oslobodilačkom ratu i revoluciji. izdanje 1996. Dragić. Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu. Krunoslav S kupreške visoravni.

44. POF. 474 . Filipović. Tomislav. X2/1930. Gajret – kalendar. 274-276. LVIII/1968 (vanredan broj). 5. Sarajevo 1940. Školska knjiga. 54. 53. “Kozigrad”. Handžić. Ignacije. Kalendar. Sarajevo 1970. 8/1941. Gujić. Zagreb-Ljubljana 1987. Povijest hrvatske književnosti. 5-49. Sarajevo 1990. Martin. 11-12/1975-76. Tomislav. Napredak Sarajevo 1931. 165-175. Sarajevo 1892. Prvi hrvatski kralj. Gujić. 2000. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovačkih Muslimana. Luka. Haumant. O problemima društvenog i etničkog razvitka u doba osmanske vlasti (Problemi etničkog razvitka u BIH). 45. 52. Fehim. Postanak hrvatskih muslimana. Handžić. 40. Emile. Gjurgjević. 11-12/1975-76. 47. 5. u: Zbornik. Hrvatske legende. Kasim. Frangeš. Nedim O nastanku posjeda muslimanskog plemstva. O podrijetlu muslimanskog plemstva u Bosni i Hercegovini. 16-17/1966-67. 38. 51. Kasim. 13/1940. Gavranić. “Zvonigrad” i “Gradina” u kotaru fojničkom. prvi hrvatski kralj. 386-393. Zagreb 2007. Handžić. Suljaga: Islamizacija Bosne). (Osvrt na rad: Čubrilović. PzKJIF. Sarajevo 1940. Jedan prilog povijesti prvih dana širenja Islama u Bosni i Hercegovini. Adem: O etničkim kretanjima u ranijem turskom periodu Prilozi IZI u Sarajevu. 46. Gavran. Mehmed. Sarajevo. Husein. 76/1936. Gaković. Tradicija o Mijat-harambaši. Petar. 43. ANU BIH. Razvitak. Filipović. 6/1938. 64-78. Prilozi IZI u Sarajevu.-1878. 41. Grđić. Nedim.36. Filipović. 5/1953. Adem: O islamizaciji u sjeveroistočnoj Bosni u XV i XVI vijeku. 274-283. 3. u susret trećem tisućljeću. 37. 50. 42. Narodna uzdanica-kalendar. 287-289. V. 55. “Islamizacija Bosne”. 39. O islamizaciji. 1970.: Poreklo muslimanskog plemstva u BIH) 49.. Zagreb 1998. Memoari sa Balkana 1858. (pretisak). Mehmed. 29-45. 185. Hitrec. Efendić. Napomena o islamizaciji u Bosni i Hercegovini u XV vijeku. Handžić. Stolac. Đogo. Pregled. Obzor. GZM IV. 84-86 (Kritički osvrt na raspravu: Salihagić. Pregled. 48. Suputnici bosanske povijesti. Nedim. Ivo. Pero. Hrvatska revizija. Turski jaram i prelaženje u islam. knj. Hrvoje. Nedim: Specifičnosti islamizacije u Bosni. 1941. Centar za balkanološka ispitivanja. Sarajevo 1940. Filipović.

Kekez. Jelčić. Sarajevo 1973. 75. Hercegovina prije 100 godina ili Šematizam fra Petra Bakule. priredio Marko Dragić. 64. Usmeno-pisani književni suodnosi (Izbor rasprava i ogleda). Kekez. Josip. 71. Naša ognjišta. 65. druga. Skupio N(ikola) Tordinac. 1974. 57. Sarajevo 2005. 70. 66. Prvi hrvatski kralj. 72. Klaić. Vjekoslav: Narodni sabor i krunisanje kralja na Duvanjskom polju u: Zbornik. 1994. 1997. 2-3. 5. Vjekoslav. Hrvatski leksikon. Tomislavgrad – Zagreb. Zagreb 1886. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. 475 . knjiga prva. knj. Ivan. Jablanović. Sakupio i na svijet izdao Kamilo Blagajić. Hrvatska narodna šala. Drugo popravljeno izdanje. Zagreb. 63. Posljedice islamizacije bogumila u Bosni. Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: proza. Prva hrvatska rečenica. Razgovor ugodni. Zagreb 1998. 2. 1986. Zagreb 1961.. Vrhbosna. drama i mikrostrukture. Vatroslav. Radoslav. Vukovar 1883. Tisak i naklada ERN Jančika. 69. Zagreb 2004. Litterarum studia. Hrvatske narodne pjesme i pripovijetke iz Bosne. Hrvatske narodne pjesme i pripovijetke iz Bosne. Tisak dioničke tiskare. Robert. 74.56. (preveo Vencel Kosir) Mostar 1970. 1. Zagreb. Klaić. 1998. Jukić. Josip. Zagreb. 76. Josip. 62. Zagreb. 67. Jolić. Klaić. Zagreb 1988. 2002. sv.. I. četvrta. 60. 1999. treća. Mostar. 68. 61. Andrija. Dubravko. Znanje. Nakladni zavod Matice hrvatske. Duvno kroz stoljeća. Ivan Franjo. II. Staro doba.. Kačić Miošić. Zagreb. prvi (uredio Josip Pasarić) Zagreb 1923. peta). 59. Svijet i život u legendama. Jagić. Josip. Zagreb 1867. Historija naroda hrvatskoga Iisrbskoga. u: Zdenko Škreb-Ante Stamać Uvod u književnost. MH. Kekez. 73. sv. 47-8/1933. Nikšić 1987. Koloman-Rukavina. Matica hrvatska. u susret trećem tisućljeću. Matica hrvatska i HKD Napredak. Povijest hrvatske književnosti. Sabrana djela. Zagreb 1956. 191-194. Tomislav. Maja – Oleg Mandić. U svjetlu hercegovačkih legenda i predaja¸ Osvit. Usmena književnost. Kekez. 58. Katičić. Povijest Hrvata (knjiga prva. Nada: Srednjovjekovna Bosna.

Zagreb 2008. 3. ZIRAL 1979. Zagreb 1985. Molinar. Filip. br.S. Zagreb 1996. Narodne pjesme o Mijatu Tomiću. Novi zavjet (s grčkog izvornika preveo Ljudevit Rupčić). Kulišić. Narodna književnost (priredili dr. fra Ignacije Gavran) IRO “Veselin Masleša”. Naša ognjišta. Školska knjiga. Hrvatsko slovo. Stara Slavenska religija u svjetlu novijih istraživanja posebno balkanoloških. Sarajevo 1979. 7/1952. dr. 83. Darko Novaković (Hrvatski latinizam). 92. 38/1926. 12-13. Sarajevo 1981. Ljetopis. 145-158. Toronto – Zürich – Rama – Chicago 1982. i 1995. Buturović. 35-44. 1974. petak 25. 78. izdanje. 89. Mostar 1928. 2. Dominik. Mandić. autor koncepcije Krešimir Nemec. 94. Starinski opis ponora u Drinovačkom polju. Ziral. Kujundžić. (priredio dr. Narodne propovijetke. Mihovil. Mandić. godine. 86. Bogumilska crkva bosanskih krstjana.77. 87. Gajret (kalendar za 1940). GZM u BIH. urednici Dunja Fališevac (Starija hrvatska književnost). N. Mandić. 2000. V. Nikola. Priredio Josip Kekez. Prahistorijske i sredovječne utvrde oko Travnika. dr. Mandić. 80. Kurtović. “Poturči se plahi i lakomi”. 91. Sabrana djela 5. 79. 84. Sinj-Duvno 1985. 82. 85. Srednjovjekovne crkve u Jajcu. 88. Katehetski salezijanski centar. fra Dominik. Dobri pastir. Zagreb. 93. Lašvanin. IP “Veselin Masleša”. Đ. Kulišić. Sarajevo 1977. Franjo. “Mladost”. Anđelko. Zagreb 1998. Mladen Anto U čekanju oporuke (Istina o kraljici Katarini Kotromanić Kosači). Lastrić. Sarajevo 1941. Špiro. 85-105. 476 . fra Dominik: Franjevačka Bosna. Hrvatsko ekumensko biblijsko društvo. srpnja 2008. Etnička povijest Bosne i Hercegovine. Hrvati-katolici u Bosni i Hercegovini između 1463. Tomislavgrad. Razmatranja o porijeklu Muslimana u Bosni i Hercegovini. Sarajevo 1972. Mijatović. dr. Narodna sloboda. Rim 1968. Mandić. Krešimir Nemec (Novija hrvatska književnost). Palavestra) Sarajevo. Leksikon hrvatskih pisaca. 90. Marić. dr. Juraj. Šukrija. GZM u Sarajevu. Pregled starina bosanske provincije. fra Dominik. Špiro. 81. Sabrana djela.

u Zagrebu 1877. i u: Hrvatsko kolo. XV-XVI. XXIII. Palavestra./73. 110. Palavestra. Palavestra. NS. 111. 102. sv. GZM. XXVII. Rattkay. 108. Zbornik hrvatske omladine Herceg-Bosne. Vlajko: Glasnik Zemaljskog muzeja BiH. XXIVXXV. Narodne pripovijetke i predanja u okolini Lištice. 114. Sarajevo 1942. Sarajevo 1969. 1938. 103. 29-33. Glasoviti Hrvati na visokoj porti. HKD Napredak. 754. Juraj. Sarajevo 1972. 96.–1998. Pregled narodne književnosti s primjerima i teorijom. NS. MajaZečević. Mavro. Palavestra. 3/1938. Spomen na kraljeve i banove kraljevstava Dalmacije. XXIV.– 1991. Zagreb 1999. Sarajevo 1969. 106. Historijska predanja i toponomastika u Fojnici i okolini. NS. prva Bošković-Stulli.-1482. 112. sv. Kršćani bosanske crkve. Zagreb 2001./ XXVIII. 1968. Palavestra. sv. Sarajevo 1962. 97. Matej. Palavestra. Vlajko. 109. Kraljevstvo Slavena (priredio Franjo Šanjek). Sarajevo1939. Hazim. Petrović. Böhlau. Vlajko. Stari pisci hrvatski..) Bosna Argentina. 105. Vlajko. Djela Iva Frana Gundulića. Zagreb 1942. 68-82. 61-71. Sarajevo – Mostar 1999. svezak XVII. Vlajko. Sarajevo 1961. NS. Pripovijetke i predanja iz Drežnice.-1478. GZM BiH.95. Zagreb 1955. Širenje islama u Bosni i Hercegovini. 100. Orbini. GZM BiH. Nekoliko nepoznatih stihova o hercegu Stjepanu. knj. NS svezak XXIV/XXV. 477 . Vladislav. Šabanović. Sova. 37. Vlajko. Etnologija. Narodne pripovijetke. Skarić. Pandžić dr. Vlajko. 113. Sarajevo 1969/70. 16. Leon. 104. 98. NS. Sarajevo. Popović. Na sviet izdala Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti./XXV. Palavestra. Šabanović./1982. Još jedan glasoviti Hrvat na visokoj porti u Carigradu (Ibrahim-paša Požeški./70. Vlajko... Bazilije. Narodne pripovijetke. veliki vezir Sulejman II). GZM BiH. 23/1942. Divna. Hazim. Palavestra. Verlag Köln Weimar Wien 1995. Narodne pripovijetke. Povijest Bosne i Hercegovine. GZM. Hrvatske i Slavonije. Povijest hrvatske književnosti. sv. Katarina Vukčić Kosača (1424. Usmena i pučka književnost. Etnologija. sv./70. GZM. sv. GZM BiH. Gajretkalendar za 1940. Zagreb 1978.. Etnologija. 101.. NS. Bare: Tužna povijest hercegove zemlje 1437. Hrvatski dnevnik. 99. 107.

Ivan. rkp. Pogled s vrha (prevela Vesna Orsag).. Usmene pripovijetke i predaje (priredila Maja Bošković-Stulli). Hrvat. 125. (pretisak Općinsko poglavarstvo. FF Mostar. sv. 47-50. povijest i znamenitosti. (Vlastita rukopisna zbirka) 478 . 1933.. (Oznaka D znači diplomski rad. Hazim. GZM BiH. Ziglar. Teorija književnosti. Zig. 1996. Sarajevo 1892. Kraljica Buga. Sarajevo 1901. Ćiro. Šimčik. Šišić. Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara. Tomaševski. Štrodl-Srijemac. FF Split. Šabanović. Hrv.115. 1942. Zagreb 2000. Dalmaciju i Hercegovinu za jedanaest dana. JAZU. Naklada J. Zagreb. Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu) Rkp. 123. oznaka E znači da je rukopis u elektroničkom obliku. 116. 124. Zagreb 1998. Đački izlet u Bosnu. (Rukopisne zbirke Katedre za Hrvatsku usmenu književnost. knj. narod. Zagreb. IV12/1942. Školski vjesnik. 119.. Šanjek. Najstarije veze islama sa Hrvatima. Zovko. 121. SHK. Studeničke i Druga. Zagreb 1925. Kršćanska sadašnjost. Franjo. Kraljevski grad Jajce. muslimanski kalendar 1943. 118. 3. Boris. Stjepan. Zg. Jajce. XXIX. (Rukopisne zbirke Katedre za Hrvatsku usmenu književnost. Rukopisne zbirke nalaze se kod mene. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena.–1925. Znameniti i zaslužni Hrvati 925. 1996. 120. Ante: Begovi Kopčići. Zagreb 1997. Zagreb 1925.) Vl. Ferdo. 117. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru. Rkp. Truhelka. Sarajevo 1904..) 122. VIII. Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru) Te su rukopisne zbirke nastale kao rezultat izvornih terenskih zapisa studenata kojima sam bio mentorom pri izradi golemoga broja seminarskih i diplomskih radova iz Hrvatske usmene književnosti. 1.

IV. DRAMA (FOLKLORNO KAZALIŠTE) .

u kazalištu. 56. Melpomena-tragedije. a gotovo sa sigurnošću se može pretpostaviti da se ta vrsta umjetnosti razvijala kod najstarijih civilizacija.) Budući je Dioniz bio sin obične žene. sina Zeusa i obične žene. i njegova žena Mnemosina. Zeus se pretvarao u zmiju i spavao s običnom ženom koja ga je prepoznala i otjerala. Kada bi došlo vrijeme da Dioniz ponovno napusti žive. Naljućen zbog toga Zeus se pojavi u obliku munje i groma i sažeže je. božica pamćenja. a narod se veselio. Tako je po mitologiji stvorena komedija. Polihimnija-lirske poezije. Drama je najsloženiji rod književnosti. Beograd 1974.POVIJESNI PREGLED FOLKLORONOG KAZALIŠTA Drama je u tradicionalnoj podjeli književnosti uz liriku i epiku njezin treći rod. 480 . glumci su oblačili jareće kože i stavljali jareće brade. koji je stolovao na Olimpu. Do sada nema pouzdanih podataka o počecima svjetskog folklornog kazališta. Veseli su ophodi (komosi) pjevali i slavili Dioniza. Kaliopa-deklamacije. Ako tekst koji glumci izgovaraju pripada usmenoj književnosti. Dioniz se svakoga proljeća vraćao među žive. str. Grčko je kazalište vezano za mitski sloj kulture. Izvedba drame. Prema tomu (tragos-jarac) nastala je tragedija.1 (U ilirskoj su mitologiji mnoga božanstva zmijolika. glazbu i glumu. Talija je bila pokroviteljica (božica) komedije.) Nastanak komedije i tragedije u grčkoj mitologiji vezuje se uz Dioniza. Mnoge su dramske strukture utemljene na narodnim pričama. Međutim. Hermes šestomjesečni plod spasi i prišije ga Zeusu za bedro da doraste do devet mjeseci. imali su devet kćeri-muza. Erato-poezije. Uranija-astronomije. Antički teatar dao je djela trajne umjetničke vrijednosti. Euterpa-glazbe i Terpsihora-plesa. (U slavenskoj mitologiji muze su vile. u sebi sjedinjuje tri vrste umjetnosti: književnost. U drevnoj grčkoj mitologiji vrhovni bog Zeus. pokroviteljica znanosti i umjetnosti. Grčki mitovi. bogovi su ga prokleli i on je umro. Zato Dioniza zovu dva puta rođeni. 1 Robert Grevs. onda se to kazalište naziva folklornim. Klio-historije.

godine. a sada je umirovljenik. Međutim. U povijesti hrvatske usmene književnosti folklorno je kazalište zanemarivano sve do šezdesetih godina dvadesetoga stoljeća. sv. Postojanje folklornoga kazališta u Hercegovini svjedoče arheološki nalazi kalupa za odlijevanje maski u Daorsonu kod Stoca (IV. Usmena književnost u: Zdenko Škreb – Ante Stamać Uvod u književnost. 3 2 481 . 5 Josip Kekez. 37. Kralj se birao svake godine uz veliko veselje i ručak na trgu. Zato ima malo podataka o folklornom kazalištu. 2006.. g. ili III. 100. godine zapisala u Tisnom na Murteru po kazivanju Šime Grgurine rođ. st.Srednjovjekovna crkvena prikazanja imaju obilježja folklornoga kazališta. st. epskim pjesmama i pričama.5 U Dubrovniku su u XIV. Predaja govori o izvođenju Vinodolskog mesopusta još prije Vinodolskog zakonika iz 1228. 1996. spominju maske Židovi i Turica. susjedi iz Mile Palameta. Usmeni narodni teatar u Hercegovini. Poganska baština. (31. u povijesti svjetske usmene književnosti pozornost se više pridavala lirici i epici nego dramskome tekstu. str. 17. str. 4 Marina Lampalov u travnju 2006.3 U Tisnom na otoku Murteru na trgu “Bratska riva” birao se seoski kralj iz obitelji Meštrov (Meštrović) Baretin. prije Krista). Zagreb 1986. O srednjovjekovnom folklornom kazalištu svjedoče i određene reljefne slike na stećcima poput onih o Kolu ljeljanovu čija se igra u Hercegovini zadržala do danas. Rkp. FF Split.4 Nekoliko je običaja o tome sačuvano na zadarskim otocima do danas. Nedvojbeno je da se folklorno kazalište rađalo i razvijalo usporedo s usmenom lirikom. travanj 1272. kada su Trogirani običavali birati kraljeve i gospodare i plesati s mačevima na Uskrs i iza blagdana nekoliko dana. Mostar. g. str. 1930. kolovoza) dana je izjava da su posljednji kraljevi bili Stipan Lampalo(v) Ronkulo(v) i Ante Lordan. Zagreb 2002.2 Najstariji pisani tragovi o hrvatskoj usmenoj drami sežu u 30. 153. Ivan Lozica. Godine 1926.-41. str. u slavu gradskoga patrona svetoga Vlaha Dubrovčani. Kazivač je po zanimanju ribar. 7. a u XV.

Domaćin im je donosio rakije i smokava kako bi ih umirio. U Dubrovniku se igrala alka i izvodila cingareska.).) sadrže elemente usmene narodne drame primjerice brijanje drvom. Ivan Lovrić (Sinj. Korčuli. 1816. izvodili su vesele igre. SHK. odlučivalo o maskiranju. stoljeća. spominje Pellizer iz Rovinja. spominje se Lastovski Poklad koji je i danas dio pokladnoga rituala. – Mleci. Zagreb 1990. 1482. smiješno se međusobno boreći i brkajući oganj. Hrvatsko zagorje. 7 Ivan Lozica. 1576. Kralj se birao na Krku i Istri (Krnica i Marčana) sve do pred drugi svjetski rat. a ukućani im dovode staru babu sa sitom na glavi”. a izvodi se do danas. 297. Zagreb 1996.6 U nekim krajevima svatovi su tražili mladenku. – Puhakovec. Hanibal Lucić dramatizirao je Robinju koja je srodna brojnim narodnim izvedbama na tu temu.) prikupio je mnogo tekstova usmenih pjesama. 1693. Drame Marina Držića (Dubrovnik. Tada bi se svi svatovi približili ognjištu mučući i urlikajući. st. jarebicu.7 Podaci o folklornom kazalištu i izdvebama u raznim prigodama nalaze se u časopisu Arkiv za povestnicu jugoslavensku koji je utemeljio Ivan Kukuljević Sakcinski (Varaždin. g.) opisujući običaje Hrvata u Istri. Pagu.) u svom djelu Posvetilište Abramovo koristi folklornu glumu. oko 1754. 1567. Braču. 1641. – Krško. Dva rukopisa tradicionalne korčulanske Moreške datiraju iz XVIII. Svećenik. Slične su pokladne izvedbe bile u Dubrovniku. Hvaru. str. 1878. Biranje kralja u Krapnju 1640. str. – Novska.okolice i plaćenici iz susjednih zemalja. st. 1889. Malo je vijeće dubrovačko u XV. književnik i etnolog Luka Ilić Oriovčanin (Oriovac. 1508. MH. Lovrić piše i o svatovskom običaju Paljenja slame pod kumom koje se odvijalo kad bi kum i oba djevera ispratili mladence i vratili se u svatove. i XVI. 19. Rijeci itd. ovcu. 6 482 . Slovenac njemačkoga podrijetla Jakob Weichard Valvasor (Ljubljana. Povijest i historija usmene narodne književnosti. U XVII. 1817. – ? 1777. – Dubrovnik.) u svom djelu Bilješke o putu po Dalmaciji piše o svatovskoj igri kadija koja se izvodi među Morlacima. Tvrtko Čubelić. godine. Primjerak Mesopustove oporuke iz Dobrinje na Krku potječe iz 1718. Folklorno kazalište. Mavro Vetranović (Dubrovnik. navodi prizor kad “svatovi traže mladenku. Nezadovoljni bi svatovi uzeli kuma i smjestili na tačke te pod njim zapalili malo slame dok ih on ne bi umirio smokvama i rakijom.

Istraživanjem usmenoga narodnoga teatra u Hercegovini bavi se Mile Palameta. U drugoj polovici XX. st. 1973. poslovice i zagonetke (1963. – Kragujevac. zdravica i drama i otisnuo ih u knjizi Narodni slavonski običaji (1846.). str.) Ilije Okrugića Srijemca (Srijemski Karlovci. 1873. – Varaždin. Osijeku. Ladanjska opozicija (1908.) Zapisivanjem folklornih drama među Bunjevcima bavio se Milivoj Knežević (Kragujevac.). Ističem ovdje paradigmatsko mišljenje Ivana Lozice glede povijesti te vrste umjetnosti: “Kazalište nije rođeno samo jednom.) Higina Dragošića (Varaždin. – Zagreb. Doprinos usmenoj narodnoj teatrologiji dao je Tvrtko Čubelić (Bihać.) Marije Jurić Zagorke (Negovac kraj Vrbovca. 1881. 1845. 1897. 1827. 483 . sakupljač dijela hrvatskih usmenih drama. literaturi). Foklorno su kazalište u BiH istraživali Jelena Dopuđa i Đenana Buturović. 1916.). Rijeci. ? – Zagreb. 1827. Ovdje valja spomenuti tekstove usmenih drama koje su zapisivali studenti pedagoških fakulteta u Mostaru. 1928. Elemente folklornoga kazališta sadrže i tekstovi pučkih igrokaza: Graničari (1857. – Zagreb. – Petrovaradin. 1836.). 1957.) Marijana Derenčina (Rijeka. 1871.) Josipa Freundereicha (Nova Gradiška. 1908. Posljednji Zrinski (1897.) svojim člankom Osnovi za sabiranje i proučavanje građe o narodnom životu u Zborniku za narodni život i običaje Južnih Slavena. prezentacija) nasuprot kazivanju (naraciji. Lajtmanuška deputacija (1911.) Na Dramatske igre upozorio je Antun Radić (Trebarjevo Desno kraj Siska. – Zagreb. Kazalište se neprestano rađa i postoji kao prikazivanje (predstavljanje. a nije rođeno ni samo dvaput.priča. 21.). 1995.) i Gajuša (1973. Najveći doprinos u proučavanju folklornoga kazališta u Hrvata dao je Ivan Lozica. 1899. 1913.). – Zagreb. 1844. 1926.) Ferde Becića (Poljska.”8 8 Isto. Saćurica i šubara (1864.) i Ladanjska opozicija (1917.). Filozofskoga fakulteta u Zagrebu te Odijela za humanističke znanosti Sveučilišta u Splitu. značajan doprinos na sakupljanju i zapisivanju usmenih drama dao je Nikola Bonifačić Rožin s dvadesetak studija i članaka objavljivanih u Narodnoj umjetnosti i drugdje te dvjema knjigama Narodne drame. – Zagreb.

Oko Božića. pučka drama. Proljetni ophodi. Folklorno kazalište se kroz povijest književnosti nazivalo: narodni teatar. Sijelo i prelo. Folklorno kazalište se ostvaruje dramskim igrama i scenskoglazbenim igrama u kojima scensku i dramsku radnju izvode glumci praćeni plesom. Navest ćemo samo pouzdane primjere koji su postojali ili još uvijek postoje kod Hrvata. nalazi se dobrim dijelom u narodnom životu i običajima. KAZALIŠTE LUTAKA Najrasprostranjenije lutkarsko folklorno kazalište kod Hrvata BiH je Igra s prstima dječje ruke. usmena drama. Kazalište s lutkama u kojem je lutka nositeljica dramskih zbivanja. Smrt. Zbog toga ih nismo uzimali u obzir u ovom radu. Tematika folklornoga kazališta. usmena teatrologija. dakle. može se razvrstati na: komedije. Svadba. Kazalište s maskama u kojem maska ima važnu ulogu. Doba života: Dječje igre. Folklorno kazalište. poluobrazina ili krinka. Uskrs.Folklorno kazalište Hrvata Bosne i Hercegovine nedostatno je istraženo. Neki istraživači nisu navodili vrijeme. pratilo nazive za usmenu književnost. U pokretima sjene ogleda se scenski govor i odašilje poruka gledateljstvu. glazbom i pjevanjem. Najčešće su folklorne maske: obrazina. Folklorno kazalište može se klasificirati na više načina. te Lutke i sjene. satire. pučki igrokaz. Maska koju glumac nosi ima najsnažnije sredstvo i ona spaja magiju i kazalište. mjesto i kazivače usmenih drama te je nepouzdano baviti se tim zapisima. a za ovu potrebu poslužit ću se uobičajnom podjelom po kojoj se folklorno kazalište dijeli na: Kazalište sa sjenama u kojem je sjena na zidu nositelj i izvođač dramske radnje. narodna drama. melodrame. 484 . narodna teatrologija. Od Ivana do Martina. Ivan Lozica folklorno kazalište klasificira prema datumu izvedbe na Godišnja doba: Poklade. usmeni teatar. To je nazivlje. pučki teatar. farse. kao i uopće usmene književnosti. prema motivsko-tematskom načelu.

Mladoženja nebi sam iša po mladu. pokazuje kažiprstom na dječji dlan i govori: “Ovđe zeko pije vodu” Uzima palac: “Ovaj ga viđe!” Uzima kažiprst: “Ovaj ga pripuši. Odrasli koji komentira pokrete. Ako ima neko neku zapreku onda je dužan u to vrime to kazat. Usmeni narodni teatar u Hercegovini. Ako se oni slažu onda se napovidi u crkvi. svaku nedilju po jedna napovid. Mladoženja je triba tražit mladu pa bi mu od mlađe brat izvođija curu i pita bi: “Jel ovo vaša ovca?” A mladoženja bi odgovorija: “Ne. svekar. Tri napovidi tribaju izać za tri nedilje. A kad bi te momak iša isprosit mora bi se prija s tobon dogovorit. Kad treća napovid izađe onda se tek ženi. (potrči za njima)!” Uzima srednjak: “Ovaj ga stiže!” Uzima prstenjak: “Ovaj ga udari!” Skačući i… Mali prst: “A ovaj. nije to naša ovca”. 485 . dijete s uzbuđenjem prati ovu igru i često traži da mu se još jedanput izvede” Originalnost je te igre što je istodobno jedna jedina osoba i pozornica i lutka i publika. Dječji dlan je pozornica i njegovi prsti lutke. otvorenu prema gore i olabavljenu. zaova. a ako se vas dvoje slažete onda se tek ide kod roditelja i roditelja se pita jel se oni slažu. kme. str. 9 Mile Palameta.9 SVADBENI OBIČAJI SVADBENI OBIČAJI U OGORJU DONJEM Cure su se onda mlade udavale. Mostar 1996. Onda bi se mlada zaključala u svoju kuću uz još desetak cura. tu bi bili i diver.-70. kme…!” Po tekstu koji je neodvojiv od minijaturne scene. svekrva. 69. njegovoj dinamici i napetosti koja kulminira u završnoj konstataciji praćenoj stiskanjem i trljanjem malog djetinjeg prsta.“Netko od odraslih uzme otvorenu dječju šaku u svoju ruku.

Igralo se. Onda bi se ukrcali na kar i vratila bi joj se sva njezina roba i svi bi je ispratili. peškira. da mi sve grijehe oprostite”. A mlada. A mladoženja bi najviše dobija. Tu u kući se jelo. sašit. jabuke. veselilo. sve naokruga. šta bilo. kocke šećera. kocki šećera. Kar bi vozija mladence i uže svatove. i bija bi običaj da se metne na prag od kuće neki komad robe. Posli se išlo do mladoženje a mater od mlađe bi joj spremila dvi skrinje i tu je sva njezina dota bila. i pita ga isto. Diver bi ih triba platit. dok bi stari pripremali za večeru. Onda bi se mlađa poljubila sa svekrom i svekrvom i dala bi joj se jabuka. pilo. ili čarape. Svekar il svekrva bi stali u kući a mlada bi in kazala: “Tražin oproštenje najprvo od Boga pa od vas roditelja. Za ovu ovcu morate platit”.. Poslin bi se izašlo prid kuću i ujitilo se šupljo kolo. Najčešće bi mladoženja uša u kolo i igra. bajama i onda bi to ona bacala a dica bi to kupila. A kad bi se vjenčali išlo bi se kod mlade i tu bi se ručalo i stalo do večere. samo izvolite uć u kuću”. kad bi darovala mladoženju. A to su bile skrinje dosta velike... U kući je bila spremljena veća klupa za sist za mladu. i treću.. Na barjak se mećalo smokve. E onda bi dovea mladu i mladoženja bi reka da to je njegova ovca a na to bi brat reka: “Ova je ovca učinila puno štete i mi je nemožemo dat. Kar bi polako kaska a drugi svatovi iza njega. I tu bi mlada kleknila i diver bi joj kleka. Ako se jabuka vrati nazad onda nije dobro. 486 . bi nakitila barjak. Onda bi se došlo kod mladoženje. Onda bi mladoženja za nju da dinare i tek bi onda išla svome mužu. I svak bi triba mladoženju darovat. kolko ih je moglo stat. a ovaj bi odgovorija šta i prije. Mlada bi imala torbu u kojoj se pripremilo svega: bombona. Oni bi kazali: “Bog ti oprostija.Onda bi izvea i drugu curu. Onda se znalo da se udaje ta i ta cura pa bi joj svak iz sela triba pripremit ponešto.. il košulju. Onda bi sili muško dite na te skrinje i ne bi dali te skrinje da ih potraju nego te skrinje bi tribalo platit. Tu jabuku bi bacila priko kuće i ako jabuka ode dalje znači da će kasnije rodit dite. pivalo. Onda bi se te skrinje otvorile i svi susidi bi vidili šta je mater svojoj ćeri spremila od dote. On se nebi vidija od košulja. Onda bi mlada išla do svatova i svih bi poljubila. oplest pa joj darovat. ili perluke. Mladenkin brat bi reka cijenu koju triba platit za njegovu ovcu. mladoženju i divera joj da tu sidu. kod njegovih.

onda bi najprija od momka roditelji isprosili curu od njenih. ti po drva. Onda kad bi mlada došla kući i kad se već svak diga. nije imala slobode ka sada. 2005. onda bi se išlo u crkvu na prstenovanje.. 3-5. ti ćeš ić u sušanj. I kad bi je neko dovea do mladoženje. A mlađa ne bi znala di će. onda bi išli i večer prija Ireni Vukčević ispričala je njezina baka. FF Split. Stana Jukić rođ. 10 487 . naloži vatru i donese vučiju vode i iđe na bunar odnit jabuku da se vidi da je mlada najprva došla na bunar. Elez. Uveče bi se sastali kad bi se večeralo pa bi se dogovaralo šta se ima sutra radit. ti ćeš ovo.10 (Ogorje Gornje) SVATOVSKI OBIČAJI U BAKOVIĆIMA KOD FOJNICE Kad bi momak i cura odlučili da se žene. Ko će Šta radit? Ti ćeš to. Triba je neko odvest. susidi bi je dolazili gledat i njoj bi se dala prešlica a ona je obavezna prest cili dan. Mora je poljubit sve osim nje. Rkp. nije se dalo da se ide družit u selu. se udala za pokojnog Matu Jukića iz sela Bračević koje se nalazi nedaleko Ogorja. a ona njemu vezenu maramu. Poslije toga bi svećenik u crkvi iduće tri nedilje navješto njiovo vjenčanje tako da bi bilo vremena da se kaže ako neko ima nešto protiv. Kad bi muž iša radit u Split. ona bi njemu kucala na vrata i pitala jel može naprid. Nije bilo ka danas. Nedugo zatim su se preselili u Split i tu sagradili kuću. Došli bi kod njenih a mladoženja naknadno iđe kod nje. morala je stat pri kući uz svekra i svekrvu. godine u selu Ogorje Donje koje se nalazi u podnožju planine Svilaje a udaljeno je 40ak kilometara od Splita. Kad bi on oša onda bi se i mladoj pripivalo. Nakon osan dana iđe se na mir kod svojih roditelja. ti po blago.. bi reka: “Vodimo jedno čeljade. pa bi izaša nakon desetak dana kući. ko bi je dovea đo mladoženje. Onda bi se okupljali svatovi i ako su trebali ić na daleko. Rođena je 1933. nema di prispavat oćete li ga primit? A ujutra je bija običaj da se mlada prije svanuća digne.Onda bi se kasnije pivale neke pisme neka iđe mladoženja leć. Tada se puno tražilo od mlade. str. svit bi se ruga kad bi doša pa poljubija ženu. Taki je bija običaj. A on bi kaza da može. 1953.. Momak bi curu dao prsten. Iđe joj svekar i diver. Onda ovi.

Svatovi su nosili uza se i okićene ploske u kojima je bila zašećerena rakija./Fala tebi na lijepoj djevojci. U Hrvata su uz vuka vezani obredi: vukarski. I danas voli pjevati narodne pjesme i plesati. Kad bi svati došli kod mladine kuće./ S Bogom pošli. 12. Kad su poslije vjenčanja dolazili na pir kod mladoženje. onda bi moro opet platit da mu je vrate. djevojačka majko. svatovi bi izjutra išli po mladu. To se sijelo kod mlade zvalo plačipir. kuma. 488 . al ona se je pila tek kad dobiju svatovi mladu. onda bi im dvi. VUKARI Vuk je u tradiciji južnih Slavena i nekih drugih indoeuropskih naroda demonska životinja. Ako je obitelj bila imućnija. Znalo se je desit da mu je i tri puta ukradu. Vl. onda bi sjeli. sretno doma došli. U tim svatima koji su išli po mladu bi bili prvinac. 1934. popili i onda bi kum.11 MASKIRNI OPHODI VUČARI. Kad bi ušli. osim prvinca i komordžije. kum i kuma. Tamo bi im opet žene podmećale neke druge cure sve dok ne bi dovoljno platili. U mladosti je bila članica folklornog društva Matija Gubec iz Bakovića s kojima je odlazila na mnoge folklorne smotre u Zagreb i druge gradove. rkp./ Vodimo ti kićenu nevjestu. pjevali bi: Veseli se kućni domaćine. a posebno u kolu. djever i djeveruša išli izvest mladu. Sva djeca su joj već odrasla i svi su vjenčani. krenula je u osnovnu školu. A žene bi ih ispraćale pjesmom: S Bogom pošli kićeni svatovi. Sada živi u Bakovićima kraj Fojnice. Ako je mlada bila blizu. Cvjetković. svatovi bi se onda udvostručili. rođena u mjestu Bakovićka Citonija.vjenčanja prenoćili kod mlade. Ani Marković. a onda kod mladoženje na pir. str. Prvinac je predvodio svate.tri žene stale na vrata i zapriječile im put naćvicama. djever i djeveruša i komordžija. zb. a komordžija je bio zadužen da prenese mladinu komoru u mladoženjinu kuću prije već što ona dođe. jeli. ali je za vrijeme II. Kad su polazili od mlade svatovi bi pjevali: Zbogom ostaj. Onda bi dobili pravu. Djever je onda bio zadužen za čuvanje mlade sve dok su tu jer ako bi mu je ukrali. 11 Studentici Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta u Splitu. 2005. sv. 3. Onda bi se od mladine kuće išlo u crkvu na vjenčanje. svjetskog rata morala prekinuti školovanje pa je kasnije završila četverogodišnju večernju školu. kazala Luca Bošnjak rođ. Morali su platit prije već uđu.

U kršćanskoj je tradiciji legenda o sv. Vučari su maskirani ophodnici koji su u skupinama od tri do četiri čovjeka – nakon što su ubili vuka. Zagreb 1943. Sarajevo 1961. Glasnik zemaljskog muzeja. Usmeni narodni teatar u Hercegovini.vučarski i vukovi. Ti su obredi i danas u narodnom pamćenju. uredio Anđelko Badurina. Glasnik zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. 77.12 Vitomir Belaj navodi da vukovi u hrvatskoj tradiciji pripadaju i sv. napunili slamom i okitili je svilom. Kršćanska sadašnjost. Sv.13 Nedostatni su podatci o tim običajima. Zagreb 1990. sv. oderali mu kožu. 12 489 . Juri jer ih on može usmjeravati.14 Čubelić spominje vukare i o njima navodi dvije rečenice. 230. a u današnje vrijeme gotovo su iščezli. 17 Radmila Kajmaković.18 Leksikon ikonografije. Hrvatska državna tiskara. NS. Zagreb. Hrvatske narodne pjesme. Franji i vuku koji je činio mnoga zla u okolici Gubbija. Sarajevo 1969/1970. Mostar 1996. 13 Vitomir Belaj. svjetskoga rata kada je država počela isplaćivati nagrade za ubijenoga vuka. uglavnom.15 Ta činjenica kao i sami nazivi vukarski i vučarski izazivaju dodatne dvojbe oko tih obreda. Hod kroz godinu. Franjo je vuka nazvao bratom vukom i zauzeo se za njega kao Božje stvorenje koje ne zna bolje činiti te se angažirao da ga pripitomi. str. 588. Do pedesetih godina 20. vunom i šarenim papirima – hodali po svom i susjednim selima glasno pjevajući i tražeći darove za ubijenoga vuka. stoljeća izvodili su se u jesensko i zimsko doba kada su vukovi napadali i blago i ljude. 1998. SV. Znanstvenici ih. Narodni običaji stanovništva Lištice. ali ništa o njima ne piše. Radmila Kajmaković navodi da su vučarske obrede u livanjskom kraju u jesen izvodili Hrvati i Srbi17. nataknuli je na kolac. navode usputno. Vučare su za ubijenoga vuka darivali slaninom. 18 Radmila Kajmaković.-65. 312. dj. Tada su počeli ophodi s ubijenom lisicom. Golden Marketing. Ti su običaji veoma stari.-313. mesom. 151. str. navodi da se taj običaj izgubio nakon 2. str. 63. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva i Uvod u ikonologiju Radovana Ivančevića. Vučare spominje i Petar Grgec.16 Tim ophodima željelo se “spriječiti” vuka da dolazi domovima i štalama. Maskirani ophodi. str. nav. XV-XVI. ali te obrede nisu pratile pjesme. 15 Tvrtko Čubelić. te ih neki znanstvenici smatraju istim obredom. Etnologija. 16 Mile Palameta. 14 Petar Grgec. i drugim prehrambenim proizvodima od kojih bi pravili gozbu na kraju ophoda. Etnologija. NS. str. str. XXIV/XXV. a pišući o vučarima u širokobriješkom kraju. 190. str.

73. Knjiga XI. Podajte mu zopčice. retorika. 18. Ti su se ljudi nazivali vukari.. Varica21 se sprema od brašna svakoga žita ili se u nju stavlja po zrno svake žitarice te se njome posipaju ljudi. slanine kako ne bi silazio s planine jer nije dobar kod kuće. / dajte njemu slanine. sjekirama i puškama organiziraju hajke na vukove. / Evo vuka preko mosta.23 U Lici je bio običaj da ljudi naoružani vilama. a pjevali su vukarske pjesme kako bi od kuće i stada odagnali vuka: Domaćine od kuće. Podajte mu slanine. sv. 6. Namjera je toga obreda apotropejska i panspermijska. 41. 20 Vidi: Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: lirika. str. Podajte mu šenice. da ne kolje jarice i pri tome objašnjava panspermijsku karakteristiku varice koja se prinosila kao žrtva. g. ulišta i dr. priredio Marko Dragić. zapisala je Branka Despotušić.U Vinjanima Donjim održavali su se vučarski ophodi. jarice. g. rkp. epika. str. 19 Zapisala je svibnja 2006. 23 Milovan Gavazzi Godinu dana hrvatskih narodnih običaja. 1927. 22 Špiro Kulišić. nakon što bi lovci u lovu ubili vuka pjevali su pjesmu: Evo vuka. Hrvatski sabor kulture.-9. brodovi. 1957. / dajte njemu svega dosta. a kazao joj je Mijo Raić (rođ. da ne kolje ovčice. Pjesmom se poziva domaćina da vuku poda sočice. a kazao joj je Ivo Matić (rođ. Značaj slovensko-balkanske i kavkaske tradicije u pručavanju stare slovenske religije.) podrijetlom iz Doljana (Zahumlja) a živi u Pločama. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. str. 2007. 490 . Vl. knjiga 9. stoka. da ne kolje telice. Sarajevo 2006. nije dobar kod kuće. da ne silazi s planine. 21 U stolačkom je kraju varica naziv za koljivo (varivo od mesa zaklane stoke).22 Milovan Gavazzi navodi da su se vukarski obredi izvodili “u doba oko Božića pa do Poklada”.20 Špiro Kulišić spominje izreku Podaj vuku varice. vunice. s planine. g). Tirajte ga od kuće. 220. Godišnjak. evo vuka kod kuće. junice. Zagreb 1991. varice.19 Nabrajalice ili šaljive pjesmice koje su recitirali/pjevali vučari u tim ophodima nazivane su vučarske pjesme. sv. str. Marina Matić u Trbounju kod Drniša. Matica hrvatska i HKD Napredak. 155. 2006. str. III izdanje. Slična je i pjesma iz Trbounja kod Drniša: Domaćine od kuće. U Vinjanima Donjim kod Imotskoga u svibnju 2007. Sarajevo 1973. rkp. Na taj su način vučari od mještana tražili darove jer su ubili vuka i spasili im stada. Vl. g. 8. Centar ZA balkanološka ispitivanja.

Podajte mu zobčice. 44.-9. vuku vlasa. 95. da ne priđe preko mosta. Rkp. sv. o-o-o-o-oj! Tirajte ga od kuće.. sv. Kiti snašo. Rkp. str. Da ne kolje pasa. Da ne slazi s planine. Da t’ je ćerka lipšeg struka. Podajte mu slanine. a kazala joj je Stana Anić (djev. Da ne kolje ovčice. životinje. 2006. 8. mrka vuka.26 Vukarske pjesme po svojoj poetici pripadaju bajalicama kojima se liječe ljudi. 24 491 . zapisala Marija Anić. runo vune. u Kruševu). a kojo sestrica? Majka mi je gora i planina. g. Zapisala je 2004. A sestrica po gori maglica. 2004. g. te iz njihovih domova. a kazao joj je Ivo Matić (rođ. g.Evo vuka kod kuće. g). rođ. rkp. Dajte. FF Split. 25 Zapisala je svibnja 2006. djeda. Da ne kolje telice. 2006. planinu i maglicu. ujni i rođakinja. Vukari su u Kruševu kod Zadra magijskim riječima u svojim pjesmama htjeli udobrovoljiti vuka tražeći od domaćina da vuku dade slanine. 41. a sestrica po gori maglica. str. 26 U Kruševu kod Zadra 2006. Podajte mu šenice.25 Tim su stihovima vukari uspostavili svojevrstan kontakt s vukom te mu nakon pitanja tko su mu majka i sestrica. Da vam tora ne pritresa. kojo ti je majka.-9. Tim su metaforičnim sugestijama vuka tjerali u goru. 8. 3. na području Gospića. Marina Matić u Trbounju kod Drniša. Anić. str. Podajte mu suva mesa.24 Vukari su i sljedećim magijskim katrenom odgonili vuka od kuće: Mrki vuče. štala i imanja odgone demonske sile. Vl. 1927. Kosinja i Perušića Lidija Đerek od svoje obitelji: bake. 1929. da ne kolje ovce žune. Kojo majka. sv. sugestivno odgovaraju da mu je majka gora i planina. FF Split. g. svega dosta.

štala.. D. godine. iza gore vuče. Običaj hodanja vukova na pokladni utorak rijedak je u Hrvata. Kum poškropi sobu svetom vodom. 28 Lepenički kraj obuhvaća Kiseljak. a u Lepeničkom kraju28 nisu se održavali samo za vrijeme Domovinskoga rata. kako kaže.” Zapravo je poželjno da maškare ne hodaju po selu tu posljednju pokladnu večer jer je ona rezervirana za vukove. Vukovi hodaju selom zvoneći i glasajući se kao vukovi. nose zvona. „Vučica viče: “Daj nam udili ovim našim šćenadima“. g. Pred polazak momak i cura izljube svatove. koje jedan od njih skuplja u torbu. zvani Ljubica. Obučeni su u ovčju kožu. Na kraju Iza svatovske večere kum i jenga svode momka i curu u posebnu prostoriju koja se nalazi u prizemlju i obično je nazivaju podrum. pa se kum i jenga vrate među svatove.. piće.* Nameće se zaključak da su bila dva različita obreda vezana uz vuka. dođu mladoženjinoj kući i idu pred vrata sobe gdje su mladenci svedeni. Rkp. DEŽEVIČKI VUKOVI Ne zna se pouzdano otkad traju Pokladni vukovi u Deževicama.. Zato su istovjetne vukarske i vučarske pjesme. a „vukovi” za njom „škemču” (laju i zazivaju). selo Carevo Polje kod Jajca.. Oni „proguraju” (projure) tri puta kroz kuću „tamo-vamo” i prevrću sve što im se nađe na putu. Rođen 1953. 2007. FF Mostar. Vukovi hodaju po selu. sv. “Vukovi nisu isto što i mačkare ili čorjaci. Ljubo Lovrić.27 Vukarskim obredom se išlo u hajke na vukove i pri tome su se pjevale vukarske pjesme. rakija. 27 492 . Svrha i vukarskih i vučarskih obreda bila je tjeranje vukova od domova. ne daj Luci. prespavati luče. Pred vratima „podruma“ cure zapjevaju: „Lipi Ivo. svi se prekrste. a na kraju je vuk. pasa. Prvi „ vuk” se zove „vučica” ili „koja”. Fojnicu i Kreševo. Otac je troje djece. Tu „škemću” i galame. na čelu je vučica. Kad obiđu selo. Vučica nosi štap. Mladoženje im iznese pitu. Vukovi su organizirani tako da ne idu u koloni. želi sačuvati „ono nešto od starine što se gubi”. a vučari su bili ophodnici koji su ubili vuka te kroz selo išli pjevajući i tražeći darove za ubijenoga vuka. Svaka im kuća iznese nešto od hrane. stoke. a nitko im ne odbija dati otkup. ona upravlja i zapovijeda ostalim vukovima pazeći da netko ne bi napustio kolonu. Katici Lozić kazao je 2007. a posljednji „stražnji” ili „ zadnji vuk“. Domaćin im iznese rakiju i večeru nakon čega se raziđu”. Obično im se daje pečenica. od kuće do kuće. I sam. lica zamaskiraju bojama.“ “Tad se pojave „vukovi“.

a zauzvrat ih je domaćin kuće darivao. U tom su se razdoblju održavale i svadbene svečanosti. str. U nekoliko dana održavanja okupi se oko 2000 sudionika Gordani Vujica kazao je 8.29 MAČKARE (MAŠKARE) Sv. ljudi i stoke. selo Deževice. 29 493 .. Središnji je događaj velika pokladna povorka svih sudionika ulicama grada. Time se htjelo otjerati demone od domova i štala. godine je osnovan karneval Đakovački bušari. ĐAKOVAČKI BUŠARI U pokladno vrijeme u đakovštinskom kraju maskirani bušari su obilazili po kućama i domaćinima izvodili kojekakve dosjetke i pjesme. D. U Đakovu je 1994. a što ophod maškara čini apotropejskim. Oni tu kao popadaju i onda ustaju i idu slaviti. 2007. Vl. Ophod maškara najčešće se odvijao u utorak uoči Čiste srijede. zvonjava zvona privezanih na maškare (mačkare). 38. srpnja 2007. siječnja) označavaju svršetak božićnih blagdana i od tada pa do Čiste srijede odvijali su se maskirani ophodi. a karakteriziraju ga: zastrašujuće maske i drugi odjevni rekviziti. buka.hodanja je pucanj (obično se unaprijed s nekim dogovori) koji označava kraj obilaska. tri kralja (6. pjesme. rkp. Kreševo). (rođen 1951. šale i tako dalje. godine u Deževicama kod Kreševa Ivica Barešić. galama. Obično odu na neko već prije dogovoreno mjesto gdje se jede i pije ono što se prikupilo.

. ali i prepirke. (Danas se za bušare kaže da taj izvorni običaj nestaje. a na glavu bi stavile kapu ili šubaru. Pjevalo se vrlo glasno. Pjevale su se narodne pjesme.) Ušavši u kuću pozdrave sve nazočne. a program prati desetak tisuća ljudi.iz svih krajeva. Bušari u pravilu malo govore. Odjeća je najčešće stara i pokrpana kako bušare ne bi odala. Ako pak koji radoznalac pokuša razotkriti bušara. Stoga ženske oponašaju muške. Ponekada koji od kožara obuče dugački kožuh s naopake strane tako da runo bude izvana. a poznati su i stihovi iz sela Beravaca: Bješte dico evo su bušari. Na odlasku im domaćica stavi u torbu čvaraka. Đakovački su bušari po broju sudionika i posjetitelja najveći karneval istočne Hrvatske i član su Saveza hrvatskih karnevalskih gradova. odvrati toga znatiželjnika od njegove nakane. U kuću bi bušari ulazi jako bučno kako bi skrenuli pozornost na svoj dolazak. a domaćin ih nudi rakijom i vinom. a drugi uzme u ruku štap kojim će braniti bušare ako ih tko od nazočnih pokuša razotkriti. a na to pitanje bi bušari davali sasvim neuvjerljiv odgovor koji bi nerijetko izazivao rasprave. Snažno koračaju. manju 494 . No sve se to događa s namjerom da se gosti nasmiju i zabave. njihov duboki glas. Ženske bi pak obukle hlače i kratki kaputić. a i prilikom govora nastoje što više izmijeniti glas kako ih nitko od prisutnih ne bi po njemu prepoznao. U toj se prepirci koji gost i zamjeri bušarima. Jedan od bušara stavi preko ramena platnenu torbu u koju će im domaćica metnuti poputbinu.) Bušari su narodni običaji vezani uz klanje bravaca. Muškarci bi obično obukli žensku obuću i odjeću. Naslute li bušari da bi ih se moglo prepoznati. ne zadržavaju se u kući dugo. a glavu bi pokrili maramama.. unatoč njihovoj umješnosti pretvaranja. Poslije večere dolaze u kuću bušari. To je bila obično skupina od tri do pet momaka i djevojaka koji se nastoje odjenuti tako da ih se ne prepozna. a muškarci nastoje govoriti piskutavim glasom. a ponekad se zvonilo i klepkom (ovećim zvonom od lima što se nekada stavljalo oko vrata volovima prednjacima). a veselje bi potrajalo duboko u noć. Nakon što bi se svinjokolja obavila uslijedila je bogata i obilna večera. bušar sa štapom odalami tj. gromko lupaju na vrata. Lice namažu garom ili prekriju ženskom prozirnom čarapom. Netko bi uvijek od nazočnih upitao bušare tko su i odakle dolaze. Ja sam bježo kad sam bio mali (. a ovi rado iskoriste priliku te o njemu iznesu i ono što nije zgodno da se javno kaže.

Glumili bi mladu i mladoženju. U vrijeme bušara pjevalo se: Poklade su i ludi su dani. krvavicama i kolačima. Ako se toga dana kolju bravci i u kojoj drugoj kući. Ponekad se u torbi nađe i kobasica ili krvavica ispunjena kukuruznim žgancima. 495 . To su „mali bušari“ koji su nastojali zabaviti domaćinove goste i na kraju bi se osladili pečenim kobasicama. Pokatkad u kuću istovremeno dođu još neki bušari pa tako večer postane veselija i zabavnija.kobasicu i krvavicu. Danas ima i žena pijani. Jedan rub ponjavca zavezali bi i prebacili preko glave kako bi rojte sakrivale lice da se ne bi vidjele i prepoznale osobe koje su bile bušari. ponjavce (debele pokrivače vuneno tkane). bušari odlaze i tamo. Bušari su se oblačili u tzv. načinjena upravo za bušare. no oni se ne ljute jer znaju da je to sve za šalu. nekoliko krafni i salenjaka. Tako bi se na kraju u njihovoj torbi našla ukusna i dobra večera kojom se onda svi počaste. U bušare su često išla i djeca od desetak godina. Ponjavci su na sebi imali rojte (rese).

1945. Zapisala je Suzana Parić 2007. glumio je neki sitni mali muškarac. za razliku od velike kapije kroz koju su prolazila zaprežna kola s konjima ). zima. str. god. Obzirom da bude velik snijeg. sv. a danas živi u Đakovu. 1932. pjesme i kola. rođ. ali isključivo do ponoći kada nastaje Čista srijeda. Točno u 17:30 muškarci i žene u narodnim nošnjama polaze s mjesta zvanog Carina. D. prije Korizme. poput žabe. Igrale bi se: Žuta Žaba. Oženi se Ilija. 21. Ni najstariji stanovnici ne pamte od kada datira taj običaj31.12. u selu Vijaka-Vareš. Narodna igra neobičnog naziva Žuta žaba igra se uvijek na pokladni utorak u Gornjoj Vijaci. Tako hodajući dobivali bi namirnice kao darove. Rkp. 2007. To je splet igara i kola koji se igra idući kroz selo i nastavlja poslije na igranci u Domu. Nakon određenog vremena vraćaju se istim putem. Vratili bi se kući i pravili razna jela i jeli dok ne započne korizma. tudumom. ponovno uz igru i pjesmu do Carine. D. 30 496 . 31. mrak. a o njezinu početku nisu ništa znala ni prethodna pokoljenja. pekle su se krafne i častilo vinom tzv. držeći se za ruke i pjevajući igraju kroz cijelo selo do mjesta zvanog Čaršija. Zatim se ulazi u Dom gdje se nastavlja dio igara. FF Mostar. prethodno bi se naložile dvije velike vatre oko kojih bi povorka igrala i pjevala. poigrale malo i brzo se vratile u kuću. a mladoženja. U poklade se išlo dva dana prije Čiste srijede. 2008.. 2. Na poklade su išli svi u narodnim nošnjama.Obično bi mlada bio visoki jaki debeli muškarac. Običaj je bio da seljani obučeni u što starija i poderanija odijela hodaju po selu od kuće do kuće i pjevaju kroz selo pokladne pjesme. FF Mostar. 31 Neki kazivači smatraju da podrijetlo te igre seže u osmansko vrijeme kada žene nisu smjele igrati pa bi. Djeca su se bojala bušara jer su strašno izgledali pa bi bake zaklenile (zaključale ili zaringlale kapijicu (mala ograda kroz koju su ulazili u dvorište samo ljudi. Danas je u selima Đakovštine običaj bušara prošlost. iskočile iz kuće. 30 POKLADNE PJESME Pokladne pjesme su se izvodile nedjeljom prije korizmenog vremena. odnosno vrijeme Korizme i slavlje se prekida. Rkp. Sjećanja na te običaje žive danas samo kroz manifestacije zasnovane s ciljem promicanja narodnih običaja. koji bi trebao biti vitak snažan i jak. a kazao joj je Jozo Matić.-32. g. Ponedjeljkom i utorkom pjeva se i veseli cijeli dan do ponoći. Bog ubio đuđur popa. Zdravki Vranješ kazivala je Evica Rack rođena u Budrovcima.

Hajd’ otale’ crni đavle. Specijalni maljevi naizmjenično su udarali po suknu koje se stalno polijevalo vrelom vodom da ga omekša radi lakšeg izvlačenja rudeži. škuteljke i dimije. a nakon sušenja pristupalo se bojenju. koparana. fermena. Čudnu si mi sreću dala: nit’ u kući kućanica nit’ na njivi žetelica priko kuća priskakuša i na vrata izviruša a na ljude kezi zube! 497 . Ženska narodna nošnja se sastojala od košulje. a bojenje bi trajalo četiri dana. čakšira i fesa. teško je pogoditi. i još više kćerku dala. Osobito ako se poznaje izrazito zagonetan tekst Žute žabe. Vuneno sukno od kojeg su se izrađivale čakšire prethono se obrađivalo u jednoj od stupa na rijeci Tribiji. crne fermene i čakšire. Za Žutu žabu bi se nosila narodna nošnja: muška narodna nošnja se sastojala od košulje. ječermice i dimije i marame a dječaci bijele košuljice tzv. fistančiće. prsluka. osnuj meni jedne gaće od tog platna bijeloga. ali što. dosta sam ti osnovala. Za najmlađi uzrast nošnja je posebno izrađivana: djevojčice bi nosile košuljice. žuta žabo. Oj punice. ŽUTA ŽABA “Platno bijeli žuta žaba u potoku na kamenu njoj dolazi rak na konju.Tim se pjesmama i igrom htjelo nešto reći. jasenove kore i zelene ljuske iz oćevskih majdana. a uz to vunene čarape i kundure. Ovaj iznimno vrijedni običaj bio je prekinut samo 1994. Boja se dobivala iz trava iz obližnje Kozjače. Ovaj proces bi trajao neprekidno 48 sati. godine.

kako će se igrat Žuta Žaba. dirli. ništa nas ne plaši. poče gizdu tući. pomrčina. nemoj. Ko zametnu ovu igru. ‘oće gizda papuče. koja nema dimija. naljuti se Ilija. dirli. gizda poče plakati. Ko zametnu ovu igru. ovu igru poigrušu. i dovede gizdavu. Mi igramo k’o djedovi naši. Ko zametnu ovu igru. pa usjeće drenov ščap. ovu igru zagrljušu. ŠTO SI NAM SE ZAMRAČILA ZVIJEZDO “Što si nam se zamračila Zvijezdo. nemoj Ilija. da po kući skakuće.dirlija.OŽENI SE ILIJA “Oženi se Ilija. ovu igru poklekušu. ovu igru popleskušu. Ovu igru povriskušu. ja sam ti najmilija. Vijaka je od starina gnijezdo. Ovu igru poljubušu. Moju babu naučila baba. Ai ja ću pored svake muke 498 . BOG UBIO ĐUĐUR POPA “Ko zametnu ovu igru.

a djevojke koje su bile sudionicama u tim ophodima nazivane su jurjašicama. Josip Matasović. “32 ZELENI JURAJ Tema Zeleni Juraj zahtijeva složenu interpretaciju. str. Zagreb 1931. jajce-dva. 278. Narodna starina. 499 . štali. vrtu. Rkp. Jedan je mladić visoko nosio mladu zelenu brezu okićenu maramom i šarenim papirima. Zeleni Jura je u jednoj ruci držao “veliku trnavku od šipka”.34 Od zelenila kojim je bio prekriven Zeleni Juraj bilo je dopušteno otkinuti dio grančice za koju se vjerovalo da ima apotropejske karakteristike te da će ukućane. str. str. Skupina mladića selom je pratila Zelenog Jurja. glavni i odgovorni urednik Dr. Đure. Sve su vrtlarice dobivale grančicu iz kite ili koša i stavljale ih među zelje. III izdanje. u Hrvatskoj su se izvodili kraljički obredi.da naučim svoje unuke. 34 Ferdo Heffler. “poskakujući poput medvjeda”. 2007. Jurjaši su u svakom domu koji bi ih darovao ostavljali komadić zelenila koje su domaćini kasnije ostavljali u kući. Hrvatski sabor kulture. ali i odagnati zle duhove. Zeleni je Juraj imao. Za Duhove. jurjevčani đurđari. ali i povećavati plodnost. 26. Zagreb 1991. 154. dvojaku apotropijsku ulogu: svojim je izgledom želio potaknuti vegetaciju. a Zeleni Jure je bio u košu ispletenom od prolistale vrbe. ali za potrebe ovoga rada navodi se samo ono što je apotropejsko. sira.. te od gazdarice tražili darove: dinar-dva.. 33 Petar Grgec Hrvatske narodne pjesme. Ponekad su Zelenoga Juru pratili tamburaši i s njim ulazili u dvorišta. Zagreb 1943. sv. 32 Katarina Pejčinović zapisala je u lipnju 2006 godine u Varešu od Ivanke Peštić. a preko njega je bilo poslagano brezovo kitje. Jure seoski su mladići pjevali po selu i gradu.-280. vino. blagdan koji je pedeset dana iza Uskrsa i označava svršetak uskrsnih blagdana. najmanje. 2. uz paljenje duhovskih krijesova. polju i sl.33 Zeleni Jura bi plesao u krug. dvojica su nosila kite brezovog granja. bukve i dr. i Milovan Gavazzi Godinu dana hrvatskih narodnih običaj. broj. Krisnice i Zeleni Jure u karlovačkoj okolici u XIX stoljeću. Oko njega su plesali i mladići iz pratnje i pjevali da će polje roditi kuda Jure prođe. X. knjiga. str. kelj ili korabicu da im bolje rodi. vlasnik. U okolici Karlovca na Dan sv. Mladići koji su sudjelovali u jurjevskim ophodima zvali su se jurjaši. D. a u drugoj ruci drveni mač. 43-46. FF Mostar. i njihovo imanje štititi od demona. 45. vjerujući da će tako odvratiti demonske sile. Hrvatska državna tiskara.

MH.(O ladarskim i kraljičkim ophodima bilo je riječi i u potpoglavlju Usmene lirske pjesme. Zagreb 1996.) Đakovački vezovi 500 . SHK. priredio Ivan Lozica.) (Reprezentativan je broj primjera folklornoga kazališta u knjizi Folklorno kazalište.

26. Hrvatski Sabor kulture. Narodna starina. 14. Tvrtko. 15. 12. 27. Godišnjak. Grgec. 10. 8. Uvod u književnost. Josip Matasović. 3. Kajmaković. Knjiga XI. Godina dana hrvatskih narodnih običaja. 2005. Zagreb 1970. Sarajevo 1969/1970. Heffler. Usmena narodna retorika i teatrologija. Špiro. 7. 6. Usmena književnost. Zagreb 1943. Petar. Čubelić. glavni i odgovorni urednik dr. Narodni običaji stanovništva Lištice. Zadar 2007. Dragić. Zagreb 1990. Matica hrvatska i HKD Napredak. 9. Sveučilište u Zadru. Grčki mitovi. poslovice i zagonetke. Croatica et Slavica Iadertina. Apotropejski obredi. Mostar 2007. 369-390. 2. Beograd 1974. Ladarice. Sarajevo. knjiga 9. Dragić. 11. Hrvatske narodne pjesme. Hrvatska državna tiskara. Marko. 275-296. Hercegovina. X. Botica. br. 5. Glasnik zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. sv. Folklorno kazalište (priredio Ivan Lozica) SHK. 13. drama i mikrostrukture. Kulišić. III izdanje. Povijest i historija usmene narodne književnosti.-280. Krisnice i Zeleni Jure u karlovačkoj okolici u XIX stoljeću. Bonifačić. Radmila. Milovan. Tvrtko. Josip. običaji i ophodi u hrvatskoj tradicijskoj kulturi. 4. priredio Marko Dragić.-313. Značaj slovensko-balkanske i kavkaske tradicije u pručavanju stare slovenske religije. Hrvatska usmenoknjiževna čitanka. XXIV/XXV. 312. Zagreb 1986. Zagreb 1996. godišnjak za kulturno i povijesno naslijeđe br. 278. Rožin Nikola. Marko. 2. Narodne drame. Sarajevo 1973. Zagreb 1991. Etnologija. Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: proza. knjiga. 21. Gavazzi. kraljice i dodole u hrvatskoj tradicijskoj kulturi i slavenskom kontekstu. Ferdo. PSHK. 3. vlasnik. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. Robert. Kekez. Grevs. u: Zdenko Škreb-Ante Stamać. 5. NS. Čubelić. Zagreb 1931. Stipe. Centar ZA balkanološka ispitivanja. str. knj. Zagreb 1963.LITERATURA 1. Zagreb 1995. broj. knj. 501 .

Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu) 2. Zagreb 1963. 1996. Rječnik hrvatskoga jezika. 23. (Oznaka D znači diplomski rad. 23. Kršćanska sadašnjost. istumačen njemačkijem i latinskijem riječima. *** 1. Zečević. PSHK. FF Split. Narodne lirske pjesme. Usmeni narodni teatar u Hercegovini. Lozica. Zora. Poganska baština. rkp. Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru) Te su rukopisne zbirke nastale kao rezultat izvornih terenskih zapisa studenata kojima sam bio mentorom pri izradi seminarskih i diplomskih radova iz Hrvatske usmene književnosti. Radovi V. 18.16. 21. Školska knjiga. (Rukopisne zbirke Katedre za Hrvatsku usmenu književnost. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva i Uvod u ikonologiju Radovana Ivančevića. Matej. glavni urednik Jure Šonje. Zagreb 1955.) Vl. priredio Olinko Delorko. Zenica 1973. 22. Karadžić. Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Školska knjiga. Zagreb 2002. Pregled narodne književnosti s primjerima i teorijom. FF Mostar. (Rukopisne zbirke Katedre za Hrvatsku usmenu književnost. Sova. knj. Matica hrvatska. Elementi naše mitologije u narodnim obredima uz igru. Zagreb 2000. 17. Palameta. 20. Mile. Mostar. Rukopisne zbirke nalaze se kod mene. skupio ga i na svijet izdao Vuk Stef. 19. Izdanja muzeja grada Zenice. oznaka E znači da je rukopis u elektroničkom obliku. Slobodan. Zagreb 1990. (Vlastita rukopisna zbirka) 502 . Rkp. uredio Anđelko Badurina. Rkp. Ivan. Leksikon ikonografije. Srpski rječnik. u Beču u štampariji jermenskoga namastira 1852.

V. RETORIČKI (GOVORNIČKI) OBLICI .

2 Stipe Botica. Biblija i hrvatska kulturna tradicija. hrvatskim usmeno-retoričkim oblicima nije se pridavala dostatna pozornost sve do naših dana. EGZORCIZAM. 6. ZAKLINJANJE) Basma je stručni naziv za usmeno-retorički oblik kojim se želi čovjeka. Međutim. 107. pr. Krista) retoriku je okarakterizirao kao umijeće govorenja i umijeće uvjeravanja. Basme (bajalice. U Bibliji je govorništvo dar Božji. Vl.) Horacijeva i De institutione oratoria (koncem I. str. njegovu imovinu i stoku zaštititi ili osloboditi od bolesti i demonskih sila. pr. Značajna su također. 3. st.) retoričke oblike tumači kao ukrašeni govor. Kr. st. Kletve.).”1 Aristotel u svomu Pjesničkom umijeću (IV. Kr. a narodni su nazivi bajalica i bajavica.-43. str. 504 . pr. 4. U stručnoj su uporabi za basmu sinonimi egzorcizam i zaklinjanje. zaklinjanja). Brojilice. Neki filolozi i 1 Tvrtko Čubelić.2 Ponajbolji govornik svih vremena Marko Tulije Ciceron (106. 280. Zagreb 1995. pr.Usmeno-retoričke oblike poznavale su najstarije civilizacije. 2. Prvi primjer hrvatskih retoričkih oblika zapisao je Hvaranin Petar Hektorović u svomu Ribanju i ribarskom prigovaranju (1568. Brzalice. nakl.) Kvintilijalova. Usmeno-retorički oblici mogu se klasificirati na: 1. Zdravice. Blagoslovi / molitve. Povijest i historija usmene narodne književnosti. BASMA (BAJALICA.-370. djela rimskih klasika: Ars poetica (konac I. Krista) otkrio je magijsku moć riječi proglasivši je vlastodršcem “koji najmanjim i najneupadljivijim organom postiže najčudesnija djela. 5. st. Zagreb 1990. Antički grčki filozof Gorgija (493. egzorcizmi.

Bajalo se i protiv magle. 6 Nevena Čović zapisala je u Makarskoj 2008. I Rječnik hrvatskoga jezika. urednik dr. vrtoglavice. Kazala joj je Vesna Parčina (baka). Čitav život proživjela je u Makarskoj i vrlo dobro poznaje običaje vezane za Makarsku i njeno primorje.6 3 Vidi: Tvrtko Čubelić. glavni urednik Jure Šonje. Mole su molile ne samo kad stoka oboli. LII. a nazivaju se mole. Mola se na početku obreda prekriži i izmoli Vjerovanje. ujeda zmija. E. 1942. Bajalo se protiv bolesti ljudi. str. ili ako ga svjetlost vatre nije obasjala. 505 . u ZNŽO JS navodi bajalicu protiv poganice i naziva je molitvom.-380. FF Split 2008. privremeno ili trajno. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. str. duševnih i tjelesnih bolesti: poganice. osobito dječije. 379. 58. godine. 282-283. Usmena narodna retorika i teatrologija. kad se mlijeko ne bi dalo izmesti. Ako bi odjeću uhvatio mrak vani nije ju se unosilo dok je sunce ne obasja. usiriti. Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Školska knjiga. Rkp. U novijim basmama prepleću se mitski i vjerski elementi. U makarskom kraju uroci se nazivaju i naude. str. Što su basme starije u njima su mitski elementi izraženiji. Boranić. vračanju). oluje i nevremena. 4 Rudolf Strohal. naime. zagonetke i govornički oblici. svojim pogledom poremetiti nečije zdravlje. štringa ili vištica. Žene s urokljivim okom nazivane su: čara. te se štitilo stoku od bolesti i demonskih bića. Poslovice. Također se vjerovalo da i došljak u kuću noću unosi mrak. već i kad se krava ne bi dala pomusti. Basme su kod Hrvata kristijanizirane te ih je narod nazivao molitvama.5 Bajalo se protiv uroka (urokli) i more. B. priredio Josip Kekez. Bajanjem se htjelo udobrovoljiti božanstva da za vrijeme sušnih proljetnih i ljetnih dana daruju kišu. rođena u Makarskoj. Zagreb 1924. bogomoljke. stoke. primjerice. nesanice. Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. a na koncu obreda se prekriži. Rudolf Strohal. SHK. Namjena i svrha basmi je apotropejska. Zagreb 1970. osim ako nije ušao s upaljenom lulom. iz straha da ne ugine. bogomolje. ukiseliti. opsjednutosti i drugih bolesti.4 Nositelji tih narodnih usmeno-retoričkih magijskih tvorevina rijetke su.3 Basme se ostvaruju stihovima i prozom. odabrane i poštovane osobe. a muškarci vištac i mogli su. straha. str. trzavice. kad ne bi u mlijeku bilo masla. Mole su svojim molitvama (basmama) liječile ljude: od demonskih sila. Zagreb 1996. 5 Usp. Zagreb 2000. moliboge. godine.leksikolozi smatraju da je basma čarobni tekst koji se izgovara pri bajanju (čaranju. Vjerovalo se da naudu noću može nametnuti neka nepoznata demonska sila i nije se smjelo dječju odjeću noću ostavljati izvan kuće. knjiga XXV. Poganica (Sali u Dalmaciji). MH. te mu se branilo da ode djetetu. groma. dima.

Srila urok i rokicu: Di iđeš priko. / Dje se Bogu ne moli. godine u Nevestu. ka momci po rudinom. tri odriču Otac i Sin i Duh Sveti u pomoć bija Amen. Sugestivnost. E. ka magla po planinama. di je drago. 7 506 . simboličnost. FF SPLIT 2008.! Kristina Babić zapisala je 2008. 1945. / Dje pivci ne pjevaju. g. djev. Bajalicama su se bolest i demoni odgonili: U pustinju: / Dje sveti Ilija gromove odgoni. u ime Isusovo. Dželalija. 7 (Nevest kod Unešića) Raznovrsne su strukture basmi. Ovako moli dvadeset puta i na kraju Virovanje. Raziđoše se urok i rokica po svitu. Gospina majka: Pokaži mi svu istinu bolesti i zdravlja i života (za koga moliš) Izmoli ovo tri puta i onda nastavi dalje: Šetala se sveta Ana. neke sadrže lirske minijature itd. Dva urliču. u vištati di je lipo. metaforičnost i alegoričnost najvažnije su stilske karakteristike basmi. Jedne su komponirane kao blagoslovi. treće kao kletve. slikovitost. urok i rokice. Gospina majka. ka pčele po cvatu. sveta Ana. općina Unešić. Kazala joj je Ana Mrčela rođ. Rkp. priko polja ravna. / Dje ždripci ne ržu. druge kao brojalice. / Dje čedo ne plače.Molitva protiv uroka Prvo se triba prikrstit tri puta i tek onda počet molit sljedeće: Oj misusovo.

dje ždripci ne ržu. 148. dje čedo ne plače. oj.Nesritnica nesritna (poganica pogana) odgoni se po svitu. Za uvike vikova amen. 459. po visokim planinam’. 8 507 . ko što čelica po cvitu. te se preporuči za koga se moli. U kršćanskoj ikonografiji pijetao stoji pored sv. razađide se po svitu. u: Hercegovina. Mostar 1986. Zagreb 1990. Petra da suzama opere grijeh. Ajde nesritnice nesritna: U duboko more. str. po morskim dubinam’. str. časopis za kulturno i istorijsko nasljeđe. po visokim planinama. 5. nemilice nemila. a na kraju. oj. uredio Anđelko Badurina. dje pivci ne pjevaju.9 To se izgovara tri puta. U narodnoj percepciji s prvim kukurijekanjem pijetlova nestaju sva demonska bića. svaki put moli se po jedno Vjerovanje. Kršćanska sadašnjost.8 Među mnogobrojnim basmama kojima se bajalo je i sljedeća: Oj. Petra dok plače. Bajalice i bajanja kao dio etnotvorevine u Brotnju. Pijetao se prikazuje i pored sv. poganice pogana. Ajde nesritna nesritnice. Nesritna izrodice. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva i Uvod u ikonologiju Radovana Ivančevića. dje se Bogu ne moli. iđi. Leksikon ikonografije. Pijetao simbolizira budnost i pripravnost. po morskim dubinama jer mjesto joj je u dubokom moru. 9 Danka Ivić. nesritnice nesritna. Tako pijetao opominje glavu Crkve sv. izrodica ti majka. Petra i podsjeća na njegovu izdaju i kajanje i u tom smislu simbolizira i Kristovu muku. tude ti je misto. nesritna izrodice u pustinju: Dje sveti Ilija gromove odgoni.

asonancije: Oj. gdje dijete ne plače. gdje dječica bacaju. Velik je broj basmi kojima se bajalo protiv oluje i drugih vremenskih nepogoda. Sadržaj je tih basmi. / nemilice nemila. kristijaniziran.: križ ide po nebu. jer se i stilskim figurama postiže efekt sugestivnosti. nemilice nemila. / ko što čelica po cvitu te alegorija: Ajde nesritnice nesritna: /U duboko more. / tude ti je misto. Hrvatske su basme komponirane vjerskim lirskim slikama. nesritnice nesritna. poganice pogana. Česti su stalni epiteti poganice pogana. morske dubine. (…) po visokim planinam’. domaćini. aliteracije: dje čedo ne plače.Onaj tko baja vokativom se izravno obraća bolesti i sugestivno je tjera u visoke planine. U navedenoj su basmi mnogobrojne i druge stilske figure npr. Sinku se je molila: “Daj mi sinko onu čast što si Bogu obeća. gdje pijevci ne pjevaju. / oj. za njim Djeva Marija sinka molila da sv. / po morskim dubinam’. gdje ždrijepci ne hržu – odgone je tamo gdje se Boga ne moli. / dje pivci ne pjevaju. poganice pogana. (…) Dje sveti Ilija gromove odgoni. / dje ždripci ne ržu. / oj. za njim Diva Marija. U sljedećim su stihovima epiteti: Oj. / dje se Bogu ne moli. nemilice nemila. pastiri. / oj. držeći križ ili krunicu okrenutu prema mjestu odakle nevrijeme dolazi. Izgovarali su ih domaćice. / dje čedo ne plače. putnici. 508 . Pored navedenih stilskih figura u navedenoj su basmi: metafora: raziđe se po svitu. također. nemilice nemila (u navedenim se stihovima asonancija ogleda i u ponavljanju samoglasnika a kao i samoglasnika i. / dje ždripci ne ržu (u navedenim je stihovima stilska figura aliteracija i u ponavljanju suglasnika ž. Djeva je cvijeće nabrala i njime polje prekrila i dr. nesritnice nesritna povezani anaforama oj. U dvadeset stihova navedene basme deset je anafora: Oj. Svetom Petru ključe daj da otvori sveti raj di anđeli igraju. npr. a zbog aktualnosti prigode u kojoj se izgovaraju uvijek se upotrebljava prezent. Petru ključeve dadne da otvori sveti raj gdje anđeli igraju. / dje pivci ne pjevaju. poganice pogana. težaci. / oj. Slično je i u drugim basmama. / oj. / nesritnice nesritna. Gre križ po nebu.

2006. biži irudice. liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva i Uvod u ikonologiju Radovana Ivančevića.di ditići bacaju. od Boga prokleta. FF Mostar. te se tjera u planinu: di se mise ne govore. / dje ždripci ne ržu. dje se Bogu ne moli. tu ti glavu okine.)10 (Slatine) Irudica je u narodnoj percepciji demonsko biće koje donosi olujno nevrijeme. / dje se Bogu ne moli. 10 509 . koromačeva cvića. u Slatinama). zemlju neznanu. sv. Zvona su se prvi put počela upotrjebljavati u Campaniji potkraj šestoga stoljeća. svetog Ive krvi sapeta. Demonska bića se bajanjem tjeraju: Dje sveti Ilija gromove odgoni. uredio Anđelko Badurina.1935. “Sveti Ilija odgoni gromove čak daleko u Indiju. a od sedmoga stoljeća i vjernika na molitvu. / di Gospa ne kleči. Kršćanska sadašnjost. (Di te sveti Ivan dostigne. 2. 19. 332. studentici Filozofskoga fakulteta u Splitu. s kim je polje pokrila od Zaloga lampa. / dje čedo ne plače. / di zvonce ne zveči.” Nabrala je Diva. str. Ostale su samo u basmama. / di Isus muku ne trpi. (…) po visokim planinam’. živi na Širokom Brijegu. udata za Antu. u Slatinama kazala Marica Mauko (rođ. dje brat sestru uzimlje. / po morskim dubinam’. FF Split 2004. Rkp. 12 U listopadu 2006 kazala je Drina Marušić rođena Mandić.10. 2004. dje pjevac ne pjeva…”. Sveti Ivan sapinje. Zagreb 1990. Bog proklinje. Rkp. gdje zvona ne zvone. U narodnom vjerovanju zvona simboliziraju magijsku moć tjeranja demonskih sila. g. Irudice su nestale iz narodnoga pripovijedanja.g. Biži. majka dvoje djece. od svetog Ivana sapeta.12 Kad bi grmjelo i sijevalo prekrižilo bi se i molilo: Andrei Pavičin. / dje pivci ne pjevaju. 11 Leksikon ikonografije. Prvotna im je namjena bila sazivanje svećenika. U širokobriješkom kraju irudica je prokleta. koje kazivačice i danas kazuju. Široki Brijeg (1953).11 U nekim basmama.

sv. g. 1925. koja su od Boga poslana. mačem poraženje. str. koji biše i pribiše. Da nas uzmu. Amen. FF Split 2006. krvcu od lozice. treći su pisali po uzoru na usmenu književnost. Među potonjim je književnik. mir ću vam učiniti: Tilo od šenice. g. član HAZU-a. kad prva Mlada nediljica dođe štolu ću vam postaviti. 45. drugi su se nadahnjivali usmenom književnošću i tako stvarali djela trajne umjetničke vrijednosti. Veselko Koroman koji je od svoje majke zapisao: Ivana Hrga zapisala svibnja 2006. Jedni su zapisivali usmeno-književne primjere i inkorporirali ih u svoja djela.13 (Koprno. Rkp. neg ona dva. na svoje ruke. pa nas zovu Jeruzalimu gradu: Di no sidi dvanaest apostola. 10. Dalmatinska zagora) *** Višestruke su interferencije usmene i pisane književnosti. za štitenje. od Oca Boga blagoslova. Za branjenje. PEN-a. u noći nebeskoj.Koljabitavac sveti. DHK RH. u danu vičnjem. iz raja ladne vodice. u Koprnu (Dalmatinska zagora). Da se k nama nema niko približiti. Kazala joj je Božica Hrga (rođ. četvrti su izvorno zapisivali usmeno-književne primjere. 13 510 . u Koprnu).

18 U Gornjim Radišićima kod Ljubuškoga 1996. Veleni – vilenjaci. a kazala mu je njegova majka Matija Koroman (djev. skaču. Česte su zdravice i u raznim drugim veselim prigodama kao što su: imendani. uspješan završetak poslova itd. Kraljević. zli duhovi. Govori se najčešće u svadbama. krstitke. Od Boga prokleta. Međutim. za njom Diva Marija. gdje zvonce ne zveči. 15 14 511 .16 da anđeli poigraju. munja.Krišta. biži. di no nema samo drvo i kamen. irudice. Biži. svoga sina molila da učini pelin-prah. da veleni15 ne balaju. ukleta. godine. zapisao je akademik Veselko Koroman. vitlaju. Krišta – krijesnica.) Veselko Koroman mi je tu basmu donio 12. di Božji pivci ne pivaju. Bog joj pelin-ključe da' da otvori svitli raj.-1997. rođendani. Od svetog Ilije sapeta. Po formi su zdravice češće minijaturne ( četiri-pet stihova). svete krizme. Zdravice se izgovaraju veselim i svečanim ritmom.14 krišta po nebu. goni grome do pozle17 gore. majka ti je poganica. 1908. ZDRAVICA Zdravica je po svom postanku veoma stara. g. 17 Pozle – zla. svete pričesti. lipnja 2007. Sveti Ilija ognjeni koji grome odgoni. gdje Gospa ne kleči. 16 Balaju – plešu. sestra ti je otrovnica. godišnjice brakova.18 2. neke zdravice imaju razrađenu fabulu.

………………………. Niti dugove naplatio. šale. Otiša niz morske lugove. SHK. Koze bare zakrilile strane. Zagreb 1996. slavljeniku ili nazočnima. MH. 19 512 . Neke zdravice sadržavaju u sebi kletve: ……………………….One se upućuju domaćinu (gazdi). str. Bijele ovce brda i doline. Niti se kući povratio. 283. zagonetke i govornički oblici. Ko mu loše mislio. Da naplati dugove. drugih usmeno-retoričkih oblika i usmene lirike.. Ćatom se pokriva. blagostanjem itd. …………………… U svatovskim zdravicama domaćin svojom zdravicom uzvraća nazdravitelju. Zdravicama se izriče želja za zdravljem. Dušmani ti hukali. priredio Josip Kekez. . U kutiji šibica spava. …………………… Kravice ti dvore zagrušale. Zdravice sadrže mnoge sintagmatske i sintaktičke formule: …. Ili: ………………. Namaklo ti lito. srećom. Volovi ti bukali.19 ………………………… Poslovice. O koncu visio. A čelice sunce zaustavile. blagoslovom. Oranice luke i dubrave. Ovisno o prigodi u kojoj se izvode zdravice imaju elemente: blagoslova. Rodilo ti lito.

da je blizu dan veselja i radosti! Gospodarice već očistiše odojke. Zagreb 1994. Književni krug Split. u kojih se starina valja. Bog ti dao sina Od prvoga tira. str. da s njima družina omasti brade. da se s njime naužijemo svega obilja. sastavio Ivan Josipov Šarić.20 (Kaštel Novi) Gospodo! Sastasmo se eto u liepoj kiti kod vriednog domaćine. te izabiru one. Bog ti dao živit Sto godin u miru. da veseli dočekamo dvanaesti sat. 513 . te se pita što je uzrok tomu: da li je to zbog čarnih očiju ljubezne domaćice. pretisak.» Amen!21 U slijedećoj zdravici nazdravičar ističe da su svuda okolo vesela i rumena lica. Gospodari ogledavaju svoje bačve u pivnicama. treće dopunjeno i popunjeno izdanje. 151. ili zbog odsjeva kore s pečenoga purana. da ih probodu vinskom pipom: nek teče vince slatko u čiste «srabljivce» i flaše. Split 1996. čija je kuća mastna! Orehnjače. koji je eto baš po starom hrvatskom običaju napunio svoju čvrstu trpezu. Bog ti dao ćerku Prvojedinicu. hajde da sada nazdravimo zdravicu našemu vriednomu domaćini. nek se znade. nek se znade. pa će im sutra resiti stol – neka bude svega. makovnjače i druge kolače već su pospremile u izbu. purane i guske. Golden marketing. ili zbog zadovoljstva domaćina. Ti u ovon piru. te nas pozvao ovamo. Tanahna galija.. kad će se naroditi naš Spasitelj. str. zato je Božić! Gospodo.NEVISTICE MLADA Nevistice mlada. da uzmognemo zajedno s njime još dugo hrliti k ponoćki i klicati: «Narodil nam se kralj nebeski. Svuda veselje danas vlada. neka nam poživi kao sokol sivi još mnogo godinaca. Nazdravičar i govornik za sve prilike života. 213. Koja će ti pazit Svu ostalu dicu. ili od iskrica rumenoga vinca? Odgovor je sadržan u 20 21 Tanja Perić-Polonijo.

poanti – ali najvećim uzrokom radosti naše jest misao. te kad ćemo veseli i radostni zapjevati divnu onu pjesmu: Narodil nam se kralj nebeski: Slavno društvo! Kuda god okom krenem. Dadi Petru puščicu. Petar konja trče. NABRAJALICA) Brojalica je pjesnička tvorevina kojom se stvara ritmički i glazbeni ugođaj: Grličica grče. Zagreb 1994. treće dopunjeno i popunjeno izdanje. 151-152. Neke su brojalice komponirane od mudroslovica: 22 Nazdravičar i govornik za sve prilike života. 514 . Da ubije grlicu. ali najvećim uzrokom radosti naše jest misao. te kad ćemo veseli i radostni zapjevati divnu onu pjesmu: Narodil nam se kralj nebeski! S toga ja nazdravljam zdravicu onomu članu našeg društva. polnoć je. kada se svi vratimo s polnoćke. kad će se roditi naš Spasitelj. koji će prvi o ponoći viknuti: «Gospodo. str. žarke su? Možda nam razžariše lica traci iskrena zadovoljstva našeg domaćine. sve nas to veseli i razblažuje. pretisak. koji se pred nama žari? Da. te nastavimo još koje vrieme ovdje naše veselje … Da Bog da sretno!22 3. sastavio Ivan Josipov Šarić. Golden marketing. zanimljiv je! Možda nas razpaljuju vatrene iskrice rumena vinca. narodi se kralj nebeski!» A zahvalit će se i taj član na zdravici onda. bit će i to! Ili doprinaša rumenilu našem odsjev kore s pečena purana. koji nas tako veselo motri oko svoga stola? Da. da se približuje čas. svuda vidim vesela i rumena lica. da se priblužuje čas. kad će se roditi naš Spasitelj. …………………. BROJALICA (BROJILICA. koje tako gladko teče niz naša grla! Da divno je! I čarne oči i zadovoljstvo i žar putana i vatrene iskrice. A što je uzrok tomu veselju i rumenilu? Zar nas pali žar čarnih očiju naše ljubezne domaćice? Da.

junaku bez puške. 4. Teško jezeru bez žaba. Liskove košulje. Teško vjerniku bez mise. str. 517-518. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. Sarajevo 2006. retorika. duši bez raja. Teško plotu bez koca. Teško orlu bez oka i curi bez momka. Teško zimi bez bure i momku bez cure.Teško mišu bez rupe I pratru bez župe. Teško vagi bez mjere i čovjeku bez vjere. …………………… TEŠKO MIŠU BEZ RUPE Teško mišu bez rupe i pratru bez župe. 23 515 . priredio Marko Dragić. selu bez baba. Djetetu bez sise. Teško košuti bez gaja. Čakaraske brade. Teško košuti bez gaja I duši bez raja. djetetu bez oca. MH. djetetu bez sise. Kudikovih gaća. knj. HKD Napredak. ………………………… Nekim je brojalicama sekundarno značenje izgovorenih riječi. Teško vrabcu bez kruške. Teško vjerniku bez mise. Radostan ti Ade. epika.23 (Bugojno) Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: lirika.

BRZALICA Brzalica je usmeno-retorički oblik koji karakterizira ubrzano izgovaranje riječi. svadbama. radnici. Jegiga usred duba. zavaljuška. erotizirano značenje: ………………… Jegiga uz dub. zaketeri. obavljajući razne poslove. pastiri. težaci. šalilo i odmaralo ali i povjeravalo govorničko umijeće. Neke brojalice imaju i vjerski karakter. Djeca ih izvode igrajući se i zabavljajući. 4. Sadržaj izgovorenoga najčešće nema nikakvo značenje. Jegiga niz dub.Brojalice se izvode i u stihu i u prozi. Brojalicama se uvježbavaju i provjeravaju govorničke osobine i moć memoriranja. Brzalicama se dakle. Petri pan. Takav je suvremeni zapis Deset Božjih zapovijedi. petri puška. za vrijeme predaha. idući od kuće do škole i od škole do kuće itd. đaci izgovaraju ih na sijelima. Neke brzalice imaju elemente zagonetaka. igralo. JEDAN GORI Jedan gori. Djevojke i mladići. Neke su brojalice izvođene laganijim ritmom i služile su kao uspavanke. zabavljalo. drugi doli. Izvode ih djeca i odrasli. 516 . najčešće. idući na posao i vraćajući se s posla. rije zeri. Brzalice koje izvode odrasli često su komponirane tako da su pogreškama izgovorene riječi dobivaju drugo.

25 Isto. 24 517 . 529. patnike. sve ljude.25 (Posušje) BLAGOSLIVLJAM MOJE RODITELJE Blagoslivljam moje roditelje. koje si mi dao Gospodine. biži zec. molim Te. ti nas vodi i čuvaj od svakog zla i napasti. priredio Marko Dragić. retorika. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. 4. sve siromašne. blagoslovi moju obitelj. knj. ti nas brani. Njima se izriču želje Bogu da blagoslovi: obitelj. MOLIM TE Gospodine. Sarajevo 2006. Ti znaš sve njihove poteškoće i jade što ih prate kroz njihov život. ja te molim Gospodine. hranu i piće. HKD Napredak. bolesnike i beskućnike. Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: lirika. Koza vrek. Ti nas ljubi. epika. rodbinu i domovinu itd.24 (Stepen kod Tomislavgrada) 5. sve moje neprijatelje.kokuruška. BLAGOSLOV/ MOLITVA Blagoslov je usmeno-retorički oblik vjerske provinijencije. ti nas štiti. GOSPODINE. str. 526. moje roditelje. MH. str.

518 . str. Što ti želiš u radosti.Gospodine. hvala Ti za sve njihove poteškoće i istjeraj iz njih svako zlo i zaogrni ih u svoj blagoslov!26 (Posušje) BLAGOSLOVI GOSPODINE Blagoslovi Gospodine. mene čuvo ove noći. a dobro ću ja činiti i pobožna uvijek biti. svoga života. str. koji imaju teške križeve. 530. 26 27 Isto. I ovaj dan me na’rani i od svakog zla obrani. teb’ najprva mis’o budi. Falim tebe na nebesi. one koji nemaju strpljenja i nikoga ne trpe. Ja s’ u tebi Bože budim. slavim. pa zato te. Blagoslovi sve njihove patnje i probleme. one koji su rastrešeni i nizašto ne mare. Isuse snagu za život mi daj.27 (Posušje) BOŽE BLAGOSLOVI OVAJ DAN Bože blagoslovi ovaj dan. Bože ti si svojom moći. 531-532. što nada mnom bio jesi. evo. Isto. da ustanem s tijelom zdravim.

Blagoslovi sjeme ove njive. Blagoslovi žuljeve ruke moje i znoj kojim se znoje. Isto.28 (Rankovići pored Novog Travnika) OTVORI. Kad se vihor sprema. čuvaj ga kad resa. str. USNE MOJE Otvori. kad počne da klije. otvori nebesa. mili Oče od ljubavi. 532. pomozi mi Bože njime. Bože. širi ruke. str.29 (Guča Gora kod Travnika) 28 29 Isto. Čuvaj ga kad raste.uradit ću tvom milosti. Ti svemožni. Grijeh ću mrzit danak cijeli. 533. 519 . prijatelje i rodbinu i svu milu domovinu. Samo ti me ne ostavi. GOSPODINE. čuvaj mi ga. blagoslovi njima luge. da slave sveto ime tvoje. usne moje. Gospodine. u meni čuvaj vjeru živu. nek’ s’ od mene zlo odijeli. Blagoslovi ovu moju njivu. Evo tvoje zovem ime.

sam Bog na nebesim sidi ter kraljuje. dvi daske Mojsine. 10. str. Narod je dugo vjerovao u moć kletve. osam blaženi. šest kamenica. Posebice se vjerovalo u moć majčine 30 Isto. četri evanđelista. 8. sedam radosti. Pet rana. tri trojstva. dvi daske Mojsine. 9. 5. četri evanđelista. Tri trojstva.30 6. tri trojstva. tri trojstva. tri trojstva. Formom je bliska poslovici. 520-521. dvi daske Mojsine. pet rana. Devet anđeoski kora. sam Bog na nebesim sidi ter kraljuje. Dvi daske Mojsine. tri trojstva. sedam radosti. Sam Bog na nebesim sidi ter kraljuje. 520 . dvi daske Mojsine. četri evanđelista. Deset Božji zapovidi. dvi daske Mojsine. Šest kamenica. devet anđeoski kora. 2. sam Bog na nebesim sidi ter kraljuje. pet rana. dvi daske Mojsine. tri trojstva. To je najčešće mikrostrukturna književna tvorevina. sam Bog na nebesim sidi ter kraljuje. sam Bog na nebesim sidi ter kraljuje. šest kamenica. dvi daske Mojsine. Osam blaženi. pet rana. 6. sedam radosti. dvi daske Mojsine. osam blaženi. 3. Sedam radosti. četri evanđelista. pet rana. sam Bog na nebesim sidi ter kraljuje. sam Bog na nebesim sidi ter kraljuje. pet rana. sam Bog na nebesim sidi ter blaguje. KLETVA Kletva postoji onoliko koliko postoji i čovječanstvo. Četri evanđelista. 7. šest kamenica.DESET BOŽJIH ZAPOVIDI 1. sam Bog na nebesim sidi ter kraljuje. 4. šest kamenica. tri trojstva. četri evanđelista. četri evanđelista.

knj. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. Sarajevo 2005. Kaže dragi umrla mu mati. Pored Šenoe spomenimo: Ivu Andrića.31 August Šenoa je napisao pjesmu Kameni svatovi koji su se okamenili jer je majka proklela sina koji se usprkos njezinom protivljenju odlučio oženiti siromašnom djevojkom Janjom. *** Mnogi su književnici u svoja djela ukomponirali usmenu retoriku. 539.) Imam svekra slušat sam ga rekla. Vidi: Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: proza. str. Petra Gudelja i mnoge druge. MH. 5. 31 521 . (O djevojačkim i momačkim kletvama bilo je riječi u poglavlju o lirici. Maka Dizdara. dabogda ga živa ne zatekla.kletve. Ivana Raosa. priredio Marko Dragić. Novaka Simića. Jeziv je sadržaj nekih kletvi.32 Sjeta te ubila. Vjekoslava Kaleba. drama i mikrostrukture. str. 167-169. Mnogobrojne etiološke predaje kazuju o okamanjenim kćerima koje su majke zbog neposluha proklele. Da Bog da imao pa ne imao. HKD Napredak. 32 Isto. Ivana Aralicu. Mirka Božića. daboga mu zvonilo i tati.

6. (Rukopisne zbirke Katedre za Hrvatsku usmenu književnost. Usmena kniževnost. Čubelić. 522 . Vl. nakl. Rkp. 14. Tanja. pretisak. Zagreb 1988. Tvrtko. 5. knjiga 4. zagonetke i govornički oblici. IV. pogledi na suodnos usmene i pisane hrvatske književnosti. sv. Zagreb 1986. VII. Nikola Rožin. Pasarić. FF Mostar. Botica. Šum šumi. Fran. Prva hrvatska rečenica. Križevci 1994. Matica hrvatska i HKD Napredak. 9. Poslovice. Zagreb 1996. Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru) Te su rukopisne zbirke nastale kao rezultat studentskih izvornih terenskih zapisa kojima sam bio mentorom pri izradi golemoga broja seminarskih i diplomskih radova iz Hrvatske usmene književnosti. Josip. priredio Josip Kekez. Josip. treće dopunjeno i popunjeno izdanje. sastavio Ivan Josipov Šarić. 4. Petar. Zagreb 1994. Perić-Polonijo. Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: lirika. retorika. 3. Zagreb 1923. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. Hrvatska narodna šala. 13. 2. Ilešić. Nazdravičar i govornik za sve prilike života. Bonifačić. Povijest i historija usmene narodne književnosti. Zagreb 1995. SHK. 10. grm grmi. Zagreb 1963. poslovice i zagonetke. Tanahna galija. (Rukopisne zbirke Katedre za Hrvatsku usmenu književnost. Književni krug Split. Josip. Biblija i hrvatska kulturna tradicija. Narodne drame. Golden marketing. Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu) Rkp. Perić-Polonijo. Zagreb 1986. knj. u : Uvod u književnost (priredili Zdenko Škreb i Ante Stamać). MH. Zagreb 1990. Školska knjiga. Izbor iz usmene poezije. Stipe. Zagreb 1943. Tanja. Kekez. 8. PSHK. knj. 11. izdanje. Gozbe i zdravice u hrvatskoj književnosti (priredio Stjepan Sučić). epika. 7. Zagreb. priredio Marko Dragić. Hrvatske narodne pjesme. 12.IZVORI I LITERATURA 1. Grgec. ZZNŽOJS. Split 1996. Sarajevo 2006. 2. O dječijim igrama. FF Split. 1902. Kekez.

) Vl. oznaka E znači da je rukopis u elektroničkom obliku. (Vlastita rukopisna zbirka) Stap u kojem se melo mlijeko 523 .(Oznaka D znači diplomski rad. rkp. Rukopisne zbirke nalaze se kod mene.

VI. MIKROSTRUKTURE (POSLOVICE. ZAGONETKE) .

st.-1536. nalaze mnoge poslovice. do VI. koja je nastajala od XIII. također. Zagreb 1996. st. prije Krista) Alea iacta est (Kocka je bačena) i Etiam tu filii mi (Zar i ti sine moj). Mnogo je poslovica u staroindijsko-sanskrtskoj svetoj knjizi Vede (usmeno znanje) koja je nastajala od XVI. – XIV. st prije Krista. Nema znalca što seže do punog savršenstva. a nakon njih srednjovjekovne europske civilizacije. 3. Školska knjiga. Tu tradiciju nastavili su stari Rimljani. Staroegipatski zbornik Pjesme s rijeke (XV. Poznati su srednjovjekovni zbornici poslovica Adagia i Dicteria. 1 525 . na tisuće je poslovica a samo u Salomonovoj zbirci izreka ima ih više od šest stotina. svu pažnju ćeš svrnuti na se. Antička Grčka civilizacija posebnu pozornost poklanjala je poslovicama koje su sakupljane u zbornike Gnomologije.POSLOVICE Ptahotepove su Pouke mudrosti (oko 2400. Aforizme i poslovice od najstarijih vremena koriste državnici. Nevenka Košutić-Brozović. g. Lijepa je miso skrita bolje no zelen dragulj. Al ne širi svog srca zbog onoga šta sve znadeš. st prije Krista do I. prije Krista) sadrži poslovice kao i sumeransko-babilonsko-asirski Ep o Gilgamešu (oko 1700. U Bibliji. st poslije Krista. vojskovođe i političari. prije Krista). primjerice. Poslovica je mnogo u Talmudu (usmenoj znanosti) sastavljenom na temelju židovskog tumačenja Starog zavjeta. g.1 …………………………………………………………… Svaki je od navedenih stihova istovremeno i poslovica. Čitanka iz stranih književnosti. Erazmo Rotterdamski (1467. prije Krista) prvo veliko djelo staroegipatske književnosti. To je djelo najvećim dijelom satkano od poslovica: Usavrši svoj govor.) se. Od neznalice uči kano i od mudraca Umijeću nisu postavljene međe. Cezar (I. str.) u svomu djelu Pohvala gluposti koristio je i poslovice i krilatice.-653. U Kur’anu (612.

1594. motivatori. – Lepoglava. – Šibenik. divi se poslovičnoj jasnoći i strukturi. političari. Potkraj XVI. – Dubrovnik. i XVII. Hrvatske poslovice nalaze se inkorporirane u srednjovjekovnim pisanim dokumentima. 1576. Mavro Veteranović (Dubrovnik. Benedikt (Benko) Kotruljević (Kotruljić) (Dubrovnik. oko 1400. 1589. – Dubrovnik. stoljeću razvija se znanost Paremiologija koja se na temelju brojnih paremiografija bavila izučavanjem poslovica. U XVIII. – ? 1569. 1508. Šiško Menčetić (Dubrovnik. 1527. Petar Zoranić (Zadar. st. a nešto kasnije zapisivao ih je Juraj Šižgorić (Šibenik. 1457. pa bi se iz njih mogao sastaviti opsežan gnomologij. st.U XV.) prvi je sakupljač i zapisivač poslovica u Hrvatskoj. Dubrovčanin Stjepan Beneša Benešić sakuplja poslovice. Marin Držić (Dubrovnik.). U XVII. To se pojačalo u XVI. 2 Danica Škara. Poslovice su u svoja renesansna djela inkorporirali: Đore Držić (Dubrovnik. Mostar-Zagreb 1997. 1567. g. 1482. str. državnici. – Beč. a taj se trend nastavlja sve do naših dana. poslovice su sakupljali Bernard Đurđević i leksikograf i pisac Ivan Belostenec (Varaždin. jednog od najbogatijih ljudi današnjice. Pavao Ritter Vitezović (Senj. Glas tradicije. -? oko 1468. 1607.).2 Proširila se i uporaba poslovica pa se njome koriste propagandisti. Champion 1938. 1508. navodi 143 definicije poslovica. stoljeću se tiskaju poslovice u brojnim knjigama i publikacijama. – Mleci. Dominko Zlatarić (Dubrovnik. 1675. 1558. 1501. dakle. 1638.) nalaze se mnoge poslovice. oko 1420.) u svojim djelima koristi na stotine poslovica i paremiologizama. U djelima Ivana Gundulića (Dubrovnik. 1536. 1461. – Dubrovnik. primjerice.).) Ziga Ziglara. a Basgoz 1990. navodi 124 definicije poslovica. g.). Dinko Ranjina (Dubrovnik. – Dubrovnik. Početkom XVIII. imamo dvojicu vrsnih paremiologa dvije do tri decenije prije najvećega europskoga paremiologa Rotterdamskog.).) objavio je zbirku poslovica Priričnik aliti razliko mudrosti cvitje u kojoj hvali i objašnjava poslovice. 1713. – Dubrovnik. – Dubrovnik. 1652. ZIRAL. stoljeću na cijelom europskom prostoru. 1997. st.).). Tako je. U Hrvatskoj. mnogo poslovica u bestseleru otisnutom u dva i pol milijuna primjeraka Pogled s vrha (2000. 1509.). 1613. 526 .

– Fojnica. 1670. Ivan Franjo Jukić (Banja Luka.Poslovice je sakupljao Đuro Matijašević (Dubrovnik.). U djelu Pričice i prorečja slovenskije (1803.) u svom djelu Ženidba (Broćanska župa u Hercegovini) (1870. 1760. – Dubrovnik. – Gredice. Marijana Bogdanovića (Kreševo. 1864.) Andrije Kačića Miošića (Brist kraj Makarske.). Poslovice sadrži i Cvit (1747.) u Danici je objavio 1873. čija djela sadrže brojne narodne poslovice spomenimo Augusta Šenou (Zagreb. 1749. Značajnija djela hrvatskih poslovica u XIX. 1838. 1857. – 1865. 1903. i Etički sadržaj narodnih poslovica (Rad.) Ljudevita Vukotinovića (Zagreb. st.) i Ksavera Šandora Đalskog (Gredice kraj Zaboka. g. 1918. 1743. Narodne poslovice (Dragoljub. – 1791.). Zagreb. Fra/don Franjo Miličević (Veliki Ograđenik kod Čitluka. – Zagreb. st. Filipa Lastrića (Oćevija.) i drugih. 1816.). 1843. ili 1698. 1914. 1670. 1750. – Santo Spirito kraj Venecije. Zagreb.) i Pismarica (1759. Nikole Lašvanina (Dolac kod Travnika.) Mijata Stojanovića (Babina Greda. – Zagreb. – Zagreb. Bone Benića (Ćatići kraj Kaknja. – Kraljeva Sutjeska. Velik je broj mudroslovica zapisao fra Petar Bakula (Batin kraj Posušja. 1935. 1768. 1772.) Ivana Radetića. 1837. Zapisivanjem i sakupljanjem poslovica bavio se i Tomo Mikloušić (Jastrebarsko. 1893. – Mostar.). Od značajnijih književnika u XIX. 1813.) objavio je zbirku hrvatskih poslovica Proričja slovinska. – Kraljeva Sutjeska. 1873.) Đuro Ferić Gvozdenica pored basni uvrštava i mnoge poslovice. 1783.) Filipa Grabovca (Podosoje kod Vrlike? 1697. – Rim. 1835. Mnoštvo je poslovica u kronikama i ljetopisima bosanskih franjevaca Stjepana Margitića Markovca (Jajce.). jesu: Tumačenje narodnih frazah i poslovicah (Bosiljak.). – Zaostrog. JAZU. Polihistor i leksikograf Ivan Aletin Natali (Dubrovnik. 527 .). 1881. 1704. Poslovice: pučka mudrost.) u svoju Gramatiku ilirskoga jezika uvrstio je mnoge poslovice. 1700. 1785. 1868. 1881. 1767. – Kreševo. – Sarajevo.) Franje Markovića (Križevci. Karizmatični Vrhbosanski nadbiskup dr. – Zagreb. Narodne poslovice i zagonetke (…) (Senj. – Zadar. 1845.).) u Bosanskom prijatelju objavio je 863 poslovice. – Jastrebarsko. Ivan Matija Matijašević (1714. 1703. 1833. 1818. – Beč. 1720.). 1879.). Zagreb. Francesco Maria Appendini (Torino.) u rukopisu je ostavio velik broj poslovica. – Jajce. Josip Stadler (Brod na Savi.).) navodi poslovice. 1708. 1650. – Mostar. 1818. 1728. 1730. 1854. 1889.

priričja. – Sarajevo. – Zagreb. 528 . 1985. 1995. Godine 2007.).) bilježi poslovice.). – Beograd. Poslovice se mogu klasificirati na više načina. a ti se ogrij Zbirka poslovica Bartula Matijace koju je priredio Stipe Botica. 1945. poslovice-anegdote ili poslovice-pričice i pareologizme (frazeologizme. objelodanjeno je 14. dijaloške poslovice ili poslovice-pitalice. st. st. 2003. – Zagreb. Josip Kekez ih tipski razvrstava na: izreke. Mogu se tematski klasificirati. 1892. koji su u svoja djela utkali poslovice. Novak Simić (Vareš. – Beč. Ivan Kasumović (Mezinovac kraj Perušića. poredbe. Među značajnijima su: Ivo Andrić (Dolac kraj Travnika. gnomi. 1884. Poslovica je najminijaturnije književno djelo.) u djelu Život i običaji Hrvata katoličke vjere u Bosni i Hercegovini (1908. 1930. Vatroslav Jagić (Varaždin.).926 poslovica u knjizi Kad ti kuća gori. st. ali i po vremenu zapisivanja. pririč. Zdenko Škreb (Zagreb. 1923. događaje i pojave. 1919. 1947. – Zagreb. – Zagreb. 1937. 1962. sentence. 1893. Poslovice imaju općenacionalni karakter. U hrvatskoj povijesti književnosti poslovice su nazivane: proričja. 1906. metafore). Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta u Splitu. Ivan Aralica (Promina kraj Knina. mudroslovice. Najčešće se svrstavaju po značenju. U drugoj polovici XX. Cijela je plejada književnika XX. Rijeci i Mostaru. – Zagreb. Klek.). Ante Šimčik.Među najznačajnijim zapisivačima. Karakter poslovica je utilitaristički i didaktički. – Zagreb.). 1975. Iznimno je značajna zbirka poslovica Hrvatske narodne poslovice Vicka Skarpe (Šibenik. Josip Kekez (Katuni kod Omiša. Velik je broj zapisanih poslovica u seminarskim i diplomskim radovima studenata pedagoških fakulteta u Osijeku. sakupljačima te znanstvenicima koji su se bavili poslovicama u prvoj polovici XX. Nikola Buconjić (Neum. Miroslav Krleža (Zagreb.).) i mnogi drugi. bili su: Stjepan Ivšić (Orahovica. Mirko Božić (Sinj. izreke. 1904.). 1909. velik doprinos paremiologiji dali su Nikola Bonifačić Rožin. priričak. Poslovicom se prenosi višestoljetno i višemilenijsko iskustvo koje jezgrovito tipizira osobe. 1838. Česta je abecedna klasifikacija. 1865. 1981. 1981.). – Novi Vinodolski. sentencije.). 1872.).

3. biži od njega! Nije pošten čovik. i to njezinin manjin dilon. nemoj mi odmagati. Bavi se svojim poslom. nemoj ni zlo. ne tujin. 5. 6. Ako ne moreš učinit dobro. 529 . Ako mi ne možeš pomoći.Murterska kala PRIMJERI 1. ne znaš šta će ti biti. odmor i umjeren način života. Ako nemaš ljekara. 2. Ako znaš šta ti je bilo. neka ti ljekar bude ovo troje: vedra duša. 4. Ako putuješ sa čovikon pa te ponudi raskriženon jabukon.

20. 27. I dva loša svladaše Miloša. 9. 25. Dobro se ne pozna dok se ne izgubi. Gdje brat brata ne voli. 22. Boje gruba zakrpa vengo lipa buža. 24. ne može da kupi sve što nema. Boje manje. s tim i klimam. 14. Čovik je čoviku vuk. a bez zore ne može. a slaje. Dobro dilo samo falu daje. a kukavica tisuću. 530 . ili sviću razbit. 26. I najmudriji da proda sve što ima. Gdje laž ruča. 33. 15. dolikuje ti da se nadaš. 13. 21. Kad se nauči maška sviću lizat. Kada bi se beside kupovale manje bi se trošile. tu nema sreće. Braća se dile kad se ombari isprazne. Il ne pokušavaj. 19. Bolje je svašta jist vengo svašta govorit. Daleko od očiju. daleko od srca. 16. Dok živiš. Kada je netko sposoban onda bi i buhu potkovao. Bolje slaba mater. tu ne večera. 11. Di razum vlada.7. 17. 32. nego dobra maćeha. il dovrši. 18. Izreke su ukras govora. 12. Kad bi svaken vitru jidra otvara ko zna di bi doša. Bolje da te zmija ujide nego marčano sunce ugrije. 29. a primat je juski. 31. Boje dobrome služit vengo zlome zapovidit. Ča iman. Davat je božanski. 10. 30. 8. Bez pivca svane. 23. Hrabar čovjek umire jedanput. 28. puno tega se svlada. ili mašku ubit.

Ko liti laduje zimi gladuje. Lako je za tuđin nosilin plakat. Ko na vitar pjuje. treći put mu se ne vjeruje. Ko je jači. Mnogi ljudi su kao satovi. 52. pitaj da će ti se. Ko prati tuđi posao. 57. Moli Boga ka da ćeš sutra umrit. 41. Ko se sam čuva i Bog ga čuva. stigne daleko. najslađe se smije. 60. 56. Kad mačke nema. 37. ti tabači. Ko radi ne boji se gladi. Ko drugome jamu kopa sam u nju upada . u drugega i gleda. Ko vozi polako. 36. Ko pjeva. Knjiga je čovjekov najbolji prijatel. 44. 53. Ko puno govori. 531 . Pokazuju jedno vrijeme. Koga je zmija ujela i gušterice se boji. 43. 55. 39. Ko sije vitar. Ko se dima ne nadimi. il mnogo zna ili mnogo laže. Ko mnogo zbori. 49. Ko priši vrat lomi. 47. 42. 40. žanje oluju. Kucaj. vatre se ne ogrije. 35. Ljudi se gusto siju. 54. 46. svoj zaboravlja. miševi kolo vode. 38. zlo ne misli. 48. 50. na obraz mu pada. a otkucavaju drugo. Kako si zaja. tako će ti se i vratit. otvorit će ti se. Ko ljude ne sluša.34. 58. 45. 51. 59. malo ga se čuje. ritko niču. radi ka da ćeš sto godin živit. Ko u drugoga radi. Ko dvaput slaže. Ko se posljednji smije . ni čovjek nije.

86. nit će je biti. 76. Nije važno šta se kazuje. Nije blago ni srebro ni zlato. nikomu olova plivaju. 82. 77. ako hoćeš da si poštovan. Ni u raju ne valja bit sam. 532 . nego zbog sebe. Ovca koja bleji. 80. ako čeljad nije bisna. 88. 63. 67. Nije siromah ko malo ima. već ko kazuje. 72. Nikomu pluta potonu. Po jutru se dan poznaje. Opareni i na ladno puše. 74. 70. 81. 87. već ko mnogo želi. Pravde nije bilo. 79. vengo ča izlazi. budale na vlastitim. 62. 65. Ona ča botija ne more vrtit. 66. Rđa se zlata ne hvata. već je blago što je srcu drago. Ni pet prstiju na ruci nisu isti. 78. zalogaj gubi. Svak sa svojon vrićom u mline. Ne laje zbog sela. takov si. prokleto. 69. S kin si. Nije kuća tisna.61. Od samoće ništa gore nema. Poštuj. ljutu travu. Pametni ljudi uče na tuđim greškama. Riba ribi ni virovala dok na vruće gradele nije stala. Oteto. 83. ako nis bit ćeš. novac more vrtit. 75. 73. Sit gladnu ne viruje. Nije grij ča u justa ulazi. Pomozi sam sebi pa će ti i Bog pomoć. 64. 68. 84. 85. Na ljutu ranu. Oči su ogledalo duše. Neka momak prvo napravi štalicu pa onda traži kravicu. 71. Našla tikva čepinu.

105. to vaja primit. Sve se može kad se hoće. i na Božić je tužan. Umiljato janje dvije sise sisa. 97. 108. 110.89. 107. i 2008. 94. 100. 92. 3 3 Sve su navedene poslovice zapisane 2007. 533 . Tko će poplesti uzica za povezati svijetu gubica. 98. a jedanput ne učini . 106. Tko kasno ustaje. Svaka vala ima svoga vitra i kuća svoga dima. što izgubiš. 90. ne kaži. Velike misli dolazidu o srca. 109. Vesela mladost najveća je radost. 103. 91. 93. Učini čovjeku sto puta dobro. Živina se veže na roge. Slogom rastu male stvari. 111. godine ponajviše u Dalmaciji. ne traži. obrok mu nestaje. a čovik za rič. Vrati koke ča si pozobala. Teško onom po kome se svit uči. ma ne more šporki jezik. U laži su kratke noge. Tko je dužan. Utopjenik se i za slamku vata. 104. 96. Šta Bog da. 102. 101. Sve je zaboravljeno. Vjeran sluga tuđoj kesi gospodar.) Zaklela se zemlja raju da se sve tajne doznaju. neslogom se i najveće raspadaju. Svako dilo dođe na vidilo.. 99.. Što imaš. Voda sve opere. (Vrati roditeljima ono što su ti dali. 95. Više vridi znat nego jemat. Svako je kovač svoje sreće.

Negdašnji svakodnevni težački život 534 .

14. Zagreb 1963. 1995. Josip. 7. priredio Stipe Botica. Kekez. P. Sarajevo 2005. Zig. Svaki je kamen da se kuća gradi. Josip.LITERATURA 1. a ti se ogrij.. poslovice i zagonetke. Vilhar. Škara. 3. Zagreb 2000 6. Pogled s vrha (s engleskoga prevela Vesna Orsag). 12. u: Z. izdanje). Zagreb 1984. 5. 4. Osijek 1990. Zagreb 1996. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. Poslovice i njima srodni oblici. drama i mikrostrukture. Novi Sad 1990. Hrvatska usmeno književna čitanka. Danica. Mostar-Zagreb 1997. 11. Jukić) sv. Albin. Košutić. Nikola. Zagreb 1990. Poslovice. Glas tradicije. Kekez. Ziglar. Botica. I. sv. Brozović. Čitanka iz stranih književnosti 1. Skarpa. Josip. F. priredio Marko Dragić. Zagreb 1996. 5. 10. 8. 2. Tvrtko. Zagreb. Usmena književnost. (2. Zagreb. Matica hrvatska i HKD Napredak. Nevenka. 1861. 9. Zagreb 1870. Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: proza. 15.. SHK. Stipe. zagonetke i govornički oblici (priredio Josip Kekez). Latinski citati. Škreb-A. Zagreb 1986. III. Narodne drame. Ćubelić. Bosanski prijatelj (urednik I. Hrvatske narodne poslovice. P. (IV. MH. Povijest i historija usmene narodne književnosti. zbirka poslovica Bartula Matijace. IV. 13. Stamać Uvod u književnost. knj. Šibenik 1909. Kad ti kuća gori. Zagreb 2007. izdanje) Kekez. 535 . Bonifačić Rožin. Vicko.

– Budim. Zagonetke su. predmetima. odgonetljaja).ZAGONETKE Zagonetke su prisutne u usmenoj komunikaciji od najstarijih civilizacija do naših dana. Antun Barac (Kamenjak kraj Crikvenice. 1955. 1780. taj usmenoknjiževni fenomen nije dostatno istražen. Zagonetkama se provjeravala intelektualna zrelost mladeži. U knjizi Poslovice. za vrijeme predaha kod težačkih poslova. Zagonetke se mogu različito klasificirati. Sastoje se od pitalice (zagonetke. događajima. Pisac. – Stari Grad na Hvaru. objavio Zbirku zagonetaka. (Kekez. Josip Kekez ih razvrstava na: zagonetke. studenti itd. 1671. J. – Zagreb. Marijan Vuković je u Zagrebu 1890. zagonetali su i odgonetali pastiri.) u svomu Kalendaru tiska zagonetke. služile za zabavu i razonodu u raznim prigodama: na sijelima. također. svećenik i pisac Emerik Pavić (Budim. 1894.) u književno znanstvenu problematiku ulazio je preko zagonetaka.) navodi zagonetke ribara Paskoja i Zeta.) Prvi hrvatski značajniji folklorist Petar Hektorović (Hvar. st. U XVIII. zagonetke i govornički oblici (1996. osobama i sl. Ivan Franjo Jukić je u Bosanskom prijatelju objavio 329 zagonetaka. putnici. Korijeni hrvatskih zagonetaka nalaze se u srednjovjekovnom dramskom tekstu s otoka Krka Kolo od Buzović. Najčešća je dijakronijska klasifikacija. Međutim. đaci. 1572.. Zagonetke su binarna mikrostrukturna književna djela kojima se metaforično zagoneta o pojavama. Rijetke se otisnute knjige narodnih zagonetaka. Pokatkad se abecedno razvrstavaju. zagonetke-pitalice i računske zagonetke.) u Ribanju i ribarskom prigovaranju (1568.) svoje djelo Zganke za vrime skratiti napisao je na temelju narodnih zagonetaka. 1487.) Josip Kekez objavio je 442 zagonetke. 536 . 1716. Poetski svijet zagonetaka je raznovrstan i obuhvaća velik broj motiva i tema. Zagonetke se kazuju u prozi i stihovima. trgovci. plemić i poliglota Fran Krsto Frankopan (1643? – Bečko Novo Mjesto. životinjama. zagonetljaja) i odgovora (odgonetke. 1996: 174.

podile ih i svakoga zapadne po jedan zec. a sebe ne vide. Mudar onaj tko ga sije. maleno. Po njem blago nebrojeno. Sinci govore. ispod njega vatra nije 14. Ko iđe na glavi ? 11. 4. Jedan lije. Dva oca. Crno sjeme. a okrugla kao buća. Četiri brata putem trče. ubiju tri zeca. 3. Dvije vile povazdan vire. 2.treći raste veselije. Po njoj rastu oštre drače. Ko najprvi uđe u crkvu? 12. Majka kamena.PRIMJERI ZAGONETLJAJI 1. Nasred polja zlatna kuća. 10. Crno. jedna drugu ne vidi. 8. U njoj sjedi mali kneže. Dva lončića. jedan drugog ne mogu da stignu. Kako je to moguće? 7. Svakoga vide. sinci gvozdeni. 6. Na polju lonac vrije. Dvi grede usporedo stale. 13. svu noć cara varalo. Bijelo polje. 537 . 5. dva sina i did pođu u lov. 9. Dugo polje nemjereno. a četiri zaklopčića. majka ne more. drugi pije.

Tukotići tuku. (Kiša. (Komarac.) 3. (Kotači) 4. (Mravinjak) 16. 18. ( Zubi. Iz svake jele dvanaest ogranaka. tjedan i dani) 20. (Mravinjak) 14. 17. (Ključ) 12. a pod njim vatra nije. stablo) 10. iz svakog ogranka četiri grančice. Raste jela nasred sela. a sa paša priko sebe baca. (Riba) 4 Sve su zagonetke zapisane 2007. (Lako.) 9. 15. (Zvijezde) 5. (Godina. kuća mu se kreće. ruke.Kad se kneže šeće. (Oči. (Ježeva kućica) 15. . Puna bačva dvoga vina. i 2008. zemlja. ( Jaje ) 18.) 2. vukotići vuku. trojica su. (Oči i kapci) 6. ( Čava ) 11. godine u Dalmaciji. 19.) 7. iz svake grančice po sedam listića. Priđe ovca priko doca i prinese trista i tri koca. (Jež) 17. a bez ruku grabi? 4 ODGONETLJAJI: 1. 20. ne zna joj se čepa ni tapuna. (Pisac. 538 . jezik ) 19. 16. (Zvonik i zvona) 13. (Oči) 8. Što bez nogu bježi. mjesec. Na srid polja lonac vrije.

2. Kekez. 3. 5. Bonifačić Rožin. Vuković. Ćubelić. poslovice i zagonetke. Poslovice.LITERATURA 1. Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine: proza. zagonetke i govornički oblici (priredio Josip Kekez) SHK. Zagreb 1995.. Usmena književnost. Matica hrvatska i HKD Napredak. Narodne drame. Povijest i historija usmene narodne književnosti. 7. Marijan. Zagreb 1996. Bosanski prijatelj (urednik Ivan Franjo Jukić). Sarajevo 2005. Josip. 6. knj. 1870. Hrvatska usmenoknjiževna čitanka. 8. Zagreb 1861. drama i mikrostrukture. Zagreb 1890. Zbirka zagonetaka. Zagreb 1963. Stipe. u: Zdenko Škreb-Ante Stamać Uvod u književnost. 5. Nikola. priredio Marko Dragić. Tvrtko. 539 . Botica. Zagreb 1990. Hrvatska književnost Bosne i Hercegovine u 100 knjiga. 4. MH. Zagreb 1986.

silos zapovjednik. ajat pojata. aleluja aleluj hambar: drveno ambar spremište za zrnastu hranu. krevetu kristalan biljur tur. dvopek baškotine beaz anterija crna haljina tur. obična zaprež. Ijubovati kućno dvorište ograđeno zidom aspa ašikovati avlija babine B veselje o porođaju. povelja berat tur. crvenilo voditi ljubavni razgovor. kukac baja bakračlije tur. uzengija (prvotno od bakra) skitnica. starješina anđeo angel anterija tur.RJEČNIK A ritualno umivanje abdest (avdest) per. muslimana prije molitve aber (haber) vijest. dio odjeće 1. amir komandant. belenzuk tur. araba tur. pasmine arar (harar) vreća od kostrijeti. životinja. imperf. mangup baraba barzo brzo. stremen. u Rami i danas babo nevjeste svekra zovu babom besplatno. izba. dužinu (između 65 i 75 cm) mjehurići na koži. kola. soba. glas. narukvica diploma. 540 . mjera za aršin tur. ostava haje od hajati = aje mariti stoka. 2. oprostiti alaliti alat (halat) crveni konj tur. braše. ajd’ klijet. posjet porodilji s ponudama otac. uzaludno buba. konj araps. ajvan (hajvan) turc. griva. od berijaše brati kolijevka bešika životinja. kozje dlake ormar armerun lakat. beštija čaše za žesticu bićerine sukneno pokrivalo u biljac lok. vrlo badava jevtino. rumenilo. alaj-barjak zastava jednog odreda tur. obavijest hajde aj’. blago sumrak akšam tur.

izgled lica ljudi gospodin. riječ koja začuđuje Ć papir. od glagola buditi tal. aor. pismo ćaća.pivnica. imperf. od brat brtac budijaše buđaše. pamučno bumbužina (bumbažina) platno kutija. če čehra tur. izrađena u Bresci svetkovina. tjesnac. čejad čelebija čelenka tur. brojiti nešto dva po dva svijećnjak. rjeđe zlatne gorka i otrovna trava čegrtaljka dvoje. mladić plemenita roda nakit u obliku perjanice. otac osobito mlad ćage tur. krunica drveni ili željezni klin čivijati = zakovati čavlima pastirica pastir čvrsto valjano sukno i odjeća od njega čovjek crniti čuh. lice. čirak tur. srebrne. cesarica cika cilo cmilje covik provi crljene cucak cvatijala ča čador C carica krupa. ču. papir. čovik črnit čude čudesnica uhvatilo svat koji zbija šalu u svatovima što je (ča + je). par. čiselce čivija čivijajte čobanica čobanin čoha tur. od gl. momak čislo. ćale ćelebija 541 . neprohodan put siromah bogec bolje boje komad bokun bolesnik bonik dar koji se sastoji boščaluk od više odjevnih predmeta zamotanih u jedan komad platna boca boti(l)ja demižon. gostionica bogataš. sluga. posudica busja birtija bogatun bogaza tur. gospodičić. tuča cijelo smilje pravi čovjek crvene pas cvjetala Č što šator čapalo čauš tur. dem. čemerika čevrtaljka čifta tur. čuti čudna riječ. veselje brgulja bršljan bršćan bratac. velika botiljun boca talijanska puška breša tal.

raste brada. tintom i kalemom (perom od trstike) djevojka divojka dobromu dobremu dočekoli doje doklen dolama donle doperaju doro. uzaludno krvnik. gdjeno dino dijete. zadovoljstvo. lukavac. ne prestajati DŽ ono što je besplatno dano. tur. gospodin. pogrdan naziv koji se ne odnosi na sve Židove već samo na mučitelje Isusa Krista džaba dželat tur. trajati. od gl. mudar D obećao brak da viru dajko. daidža ujak. dorat doša dovnju drivce drobna drugega dubrava durati tur. doći dokle starinska muška i ženska gornja haljina donde donesu konj crvenkastosmeđe dlake došao donju splav. kutija s divit tur.(čelebija) tur. izvezena granama i cvjetovima djecu dicu djevojka dikla gdje ono. sreća. 542 . odjeća dođi. blagostanje nevolja dežgracija gdje di teška svilena diba tkanina. materin brat vrsta puške. hajde đel (tur. svečana blagdanska đeisija tur. vezirsko vijeće. sultan. brod sitna drugoga šumica trpjeti. vrsta daniškinja (danickinja) revolvera drva darva kiša dažd kiša dažj djevojka deklica radnica delarica devlet (delvet) sultanova vlada. poklon. dite vrsta sofe bez divan tur. aor. dočekali dođe. izvršitelj smrtne kazne židov.) lađa. car. brod đemija tur. naslona tintarnica. džudija Đ đadri (njavli) đavli lok. ćer ćorda sablja čovjek kojem ne ćosa tur. gospodičić kćer.

hrid grožđe kameno ograđeno dvorište straža. stremen engija. fišek tur. hamber tur. kula praznik. planine ide grob groblje grijeh grijehe gromovi špilja. sposoban. dežurstvo na brodu H glas. hitra strojna puška. razgovarati uzengija. svetkovina žandari vrsta suknje s naboranim donjim dijelom patrona. grij grije gromi grota grozje gumno gvardija dimnjak G puhaći instrument vješala poskočita. živahan đidija mladić. pošten. zaručnik. prijevara. bjelaš đuvegija tur. đuzel tur. valjan vlasništvo rodbin a blagajnik. obavijest glavni dio konjske opreme za prezanje kola povorka razbojnik.đerdan ogrlica. strojnica pogled godina priča gore. fol F korist. zločinac. vijest. ženski nakit koji se nosi o vratu okvir u koji se đerđef tur. ehel) vrijedan. rizničar fajda fakat fala faljen fameja fatite fes. utvrda. blagdan. junak biser đinđur bjelkast konj. haznadar tur. čestit. haspa (hasaba) tur. skladan E eer (tur. haramija tur. 543 . haran grč. lijep. ham mađ. kradljivac zahvalan. mladoženja krasan. fumora gajde galge geletna gever-mašina gled godišć gojčica gorove gre greb greblje gri’. fesić festung fešta finaci fistančić (fistan) tur. naboj. dostojan eglenisati tur. đogin bijelac. dobit vrijeme hvala hvaljen obitelj hvatite turska stožasta kapa tvrđava. laž haber tur. napinje platno za vezenje obješenjak. metak izmišljotina. pećina. hasi (has) tur.

jarak. dođite već holte nahranit hronit hvajda (fajda) korist. preklopan prsluk jemenija tur. etiketa jagaz (jagrz) bijel konj s riđastim pjegama tur.liječnik hećim tur. jafta tur. izodije izvarće izvid izviniše izvuko ‘iža I polovica vremena između podneva i zalaska sunca jedra idem imam druga muževljeva žena. suparnica demonsko biće koje predvodi olujno nevrijeme insan. jazmak tur. papuča jer jerbo jede ji ljuti jidi jedra jidra njih jih otac jočko jaka joka opet jopet 544 . rukopis tur. turc. kanal ječerma tur. dio muške odjeće. tuđinac izložen oglas. na brodu na koji se pripinju jedra sjeme slično ječmu jarik ili grahu jauklija tur. ićindija idra iđem iman injačica. zaručnica jazia (jazija) pismo. = ljudsko biće ispovijed ispovijedati ispričiti se = suprotstaviti se u tom htio pojede isprljano izvježban. rov. od otac japica prijatelj. duguljast rubac. jaranica drugarica visok stup osobito jarbur lat. vrsta marame. jednom uglu izvezen zlatom dem. dobit tur. muštra njem. odabranica. drug jaran prijateljica. draga. inočica irudica isan ispovid ispovidivat ispriči (se) istor iti izi izmaćano izmuštran njem. vojnička vježba izobilja odjene (Da nas sunce izodije) prevrće iznad izviniti = plesti u vijenac izvukao kuća. voljena djevojka. J stranac. na jagluk tur. izobila lok. dom jabandžija tur.

paluba coperta) ko no komina laćati ladam lagovati lantina tal. pojas od kajas tur. vrsta cvijeća katmer stolica katrida čalma. turban kauk tur. od križ. lapat lavuro lefkotica leri likarija lina linac L hvatati vladam lagati tanka duga palica o koju je privezano jedro njiva.K kabil (kabul) prihvaćanje. pliš. pehar konder kontentamo zadovoljimo kopao kopa kruna koruna krijeposna kripna dem. uljana kandilj svijeća pjevali kantali kapala kapijala kapaše kapijaše kapric hir. tko taj rad obavlja kundure tur. tur. sablje. sanduk ubojstvo katal tur. obijest vrst novčića karantan drug. kampanel uljanica. govoru: skupocjena tkanina lavor kadin remen. bakandže. svirači lijek lijena lijenac 545 . teške cipele ili čizme kuverta (tal. koji ki sobica. uzda postolar kaligar nož kojim se kalemi kalmteš zarezuju vojnička kapa s kalpak obodom od krzna zvonik crkve. u kadifa tur. križić križak križevi križi drvena košara krto strašno kruto kuda kudan kujundžija tur. konjanik katan (katana) mađ. narodn. cokule. tvrdoglavost. vojnik. spremnica. oranica radi ljepotica pjevači. kiljer ostava kim kin ključeve ključe tko ko kao što je ko je kao ono prostorija u kojoj se jede i kuha komšija susjed krčag. zlatar višekatna kamena kula kuća besplatan rad bez kuluk izravne koristi. prijatelj kardoš karščansku krščansku kašun kutija. pristanak baršun.

trg. mor murećef tur. 1. majka. ljubičast mur. psovka: more! glupane!. dvoboj među meju kamena međa meja vlaga. najlipje nakrkali lok. mirisalo makarune mal tur. može kuga. ogovarati mriže mreže besplatno. plećka pečenoga mantalica janjeta stoka marva mačka maška maštraf tur. more mogu. epidemija mra(m)orati mrmljati. stara žena 546 . mejdan (megdan)tur. lumbrela luško ljudi stori ljutika varalica momak. vrč. mirta. blago ostruga mirlica (tal. mrča mortella) onaj koji nešto želi. bojno polje. badava mukte tur. nena N posebno najljepše prejeli. raskrižje. divan. gostionica meit (mejit) mrtvac. morija tal.liska lola lolati se lotra lumbarda tal. tinta. sećija. trulež memla (mema) tur slatkiš od bajama i mendulat šećera naušnice menđuše minderluk tur. blaže: dragoviću moj! morem. limena zdjelica. počivaljka i posuda izrađena od osušene jareće kože mladih mlodin mnogo mlogo podrum mogaza ljubičast. crnilo murtatin tur. dragi skitati se ljestve starinski top kišobran velolučko LJ ljudi stari vrsta kapule M makaroni stoka. odmetnik. nagrada donosiocu dobre vijesti seljak muž nabaška tur. posuda. mušterija kupac muštuluk tur. pokojnik tur. 2. mirušalo mišina sjedalica kod orijentalaca čipka miris mirisala. krčma. čaša svibanj maž mehana tur. tamnomodar uzvik. mamuz (mamuza) tur. polje. mor tur. merletto) miruha mirušala. mastilo. prepili baba. pomor. imetak. izdajica murtela (tal. nana.

otiđi otiji skinem (skinuti san otkinem s očiju) rastavim se. savjetovala njih O otkrivaš otkrila ručka oblila objesi. 547 . bračni drug pargal (franc) vrsta gustoga pamučnoga platna konj. otlen odatle oltare otare lok. otišla hoću hode. odstupite se odtolen oduvik naprijed pogoditi se vok. od nedjelja snaha nevjesta nevolji nije nicaše nekakvu njiše. otkučim se odijelim se to oto odatle otolen otpočine otpočima otprete odvede P drug. nedjelja dem. general fitilj pavej pekšiš (peškiš) napojnica pajdaš pancir tal. svitak pasam konca visoki paša dostojanstvenik u Turskoj Carevini. odatle oproštenje oprošćenje orahu orihu oraha orija ormar ormarun odsijeku osiču ostao. ljulja nisi naopako trudna našli pogledaj. okrće okretati okruniše okrunitaše ondale odanle. priđi učila. osto otale. pleteni dio vunene obuće koji se obuvao na čarape. idu ovdje hodio odoh od sada odstupite odatle oduvijek odakle okle.naprid nasuliti nediljče nediljice nevista nevista nevoji ni nicijaše nikù ninuće nis nopoko noseća nošli nuder! nukovala njiju obadaš obadila obida obiljela (krv) obisi obojci očla oću ode ode odio odo odslen lok. prijatelj oklop za zaštitu vojnikova tijela parec (parek) par. oklen okrćaše. od nedjeljak. odande. pastuh parip fritule paršurati povijesmo. poučavala.

protrese se provi providur tal. pusat tur.tur. turban. dio kose tanjure vilica (pribor za jelo). kaži. prihvatiše uze (Gospe sina popadoše) rođenje otiđe cipele cipele posvećenje. ovratnik. pušćat rada 548 pripovjedi povređuje (rane) krštena voda probuditi se budem. svadbena koprena nevjeste oružje pustiti R biti rad = htjeti . grijeh prevrnuo privežu procesijom prođe promislio prosjek kroz bespuće potrese se pravi naslov poglavara zemlje u doba mletačke uprave nad Dalmacijom ručka prema. potavnilo potriba potrnuše povij prevrtljivac vodimo prozor mislit vilica pletenica. nekršćanka poginula staja pođe pođi pjevaju pripomoć uhvatiše. prebivam pred prihvataše nije se ništa našlo prehranili preko prema prije dogoditi se počine prijestup. pulija tur. vrsta kravate na staroj narodnoj nošnji potamnjelo potrebno pogasiše reci. duvak tur. ukrasni predmet od kovine koji se prišiva na odjeću. provislo pud puli-duvak. posvetilište pokrivač omot. kika. peljamo pendžer pensat penjur perčin tur. pelivan tur. pijate pinjur plotili poberkaju pobro lok. poganica poginila pojata poje poji poju poleščica poljamiše popadoše porojenje porti postole postole posvetelišće poša tur. povriđa pravica voda prenuti se pribudem prida prifaćaše prigodi prihronili priko prima prin pripetiti pripočima pristupanje privarni privežedu proces