CONTAS A PAGAR

SALARIO

JANEIRO
FEVEREIRO MARÇO
ABRIL
MAIO
R$ 500.00 R$ 750.00 R$ 800.00 R$ 700.00 R$ 654.00

JUNHO
R$ 700.00

R$ 10.00 R$ 15.00 R$ 15.00
R$ 50.00 R$ 60.00 R$ 54.00
R$ 300.00 R$ 250.00 R$ 300.00
R$ 40.00 R$ 40.00 R$ 40.00
R$ 10.00 R$ 15.00 R$ 14.00
R$ 120.00 R$ 150.00 R$ 130.00
R$ 50.00 R$ 60.00 R$ 65.00
R$ 145.00 R$ 145.00 R$ 145.00

R$ 11.00
R$ 56.00
R$ 200.00
R$ 40.00
R$ 31.00
R$ 190.00
R$ 85.00
R$ 145.00

CONTAS
ÁGUA
LUZ
ESCOLA
IPTU
IPVA
SHOPPING
Combustivel
ACADEMIA

TOTAL DE CONTAS
SALDO

R$ 12.00 R$ 12.00
R$ 55.00 R$ 54.00
R$ 300.00 R$ 200.00
R$ 40.00 R$ 40.00
R$ 15.00 R$ 20.00
R$ 200.00 R$ 150.00
R$ 70.00 R$ 65.00
R$ 145.00 R$ 100.00

00 R$ 70.00 R$ 14.00 R$ 11.00 R$ 654.00 R$ 60.00 R$ 15.00 R$ 145.00 R$ 145.00 R$ 20.00 R$ 55.00 R$ 40.00 R$ 40.00 R$ 300.00 R$ 700.00 R$ 85.00 R$ 15.00 R$ 31.00 R$ 12.00 R$ 200.00 R$ 800.00 R$ 56.00 R$ 750.00 R$ 40.00 CONTAS ÁGUA LUZ ESCOLA IPTU IPVA SHOPPING Combustivel ACADEMIA TOTAL DE CONTAS SALDO R$ 10.00 R$ 100.00 R$ 200.00 R$ 50.00 R$ 12.00 R$ 54.00 R$ 40.00 .00 R$ 15.00 R$ 145.00 R$ 120.00 R$ 300.00 R$ 150.00 R$ 700.00 R$ 190.00 R$ 10.00 R$ 54.00 R$ 40.00 R$ 65.00 R$ 200.00 R$ 65.00 R$ 300.00 R$ 15.00 R$ 50.00 R$ 40.00 R$ 145.00 R$ 150.00 R$ 250.00 R$ 130.00 R$ 145.00 R$ 60.CONTAS A PAGAR SALARIO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO R$ 500.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful