Тракија у доба Херодота

ГРЧКИ И ЛАТИНСКИ – ЈЕЗИЦИ НАСТАЛИ ТЕК У ЕВРОПИ ИЗ ПЕЛАЗГИЈСКОГ
ИЛИ
ОД ПЛАТОНА ДО ИНДО - ЕВРОПСКОГ МИТА

Emile Burnouff - далеко од тога да је усамљен у своме тврђењу, каже, на страни 57. свога "Есеја. о Ведама", да:
".. грчки и латински... произлазе из пелазгијског језика... "
'... le grec et le latin... derivent egalement du pelasge... «
Међутим, захваљујући извесним истраживаоцима знамо, да се подручје тзв. "пелазгијског језика" простирало и много даље од медитеранских области.
На жалост, све што је у вези с Пелазгима уопште, у традиционално признатој науци обавијено је маглом, почев од самог имена "ПЕЛАЗГИ". Међутим,
објашњење тог решења веома је једноставно, са становишта српског језика, док полазећи од западно - европских језика до дана данашњег није могло
да се нађе. Исти ти светлопути Пелазги живели су и много даље од Средоземља, по Алпима, а многи прошловековни аутори једноставно су их
идентификовали са старовековним СРБИМА, који су се, како у целој овој студији долази до изражаја, много касније, тек који век по Христовом рођењу,
прозвали Словенима.
Па каквом је маглом обавијено све што је у вези с тим мистификованим Пелазгима, нека нам покаже следећи одломак Кристијана Шнелера (Christian
Schneller):1
''Da aber das Rhätische dem pelasgischen angehörte, so lässt sich
dafur im Griechischen und Lateinischen ein ähnlicher
Anknüpfungspunkt finden... "
''Meinen Lösungsresultaten zufolge steht das Rhätische in der
pelasgischen Sprachfamile so, dass es spater als die durch das
Lateinische vertretenen italischen Sprachzweige, dabei aber früher
als die altgriechischen Dialecte sich vom pelasgischen Hauptstocke
ablöste und in seiner Ausbildung einen Theils dem Griechischen,
Theils dem Lateinischen analogen Weg nahm, dabei aber Theil
mehreres Alte getreuer bewahrte, Theils auch an Farbe un
Formfülle vieles einbüsste..."2
1. Über die sogenannten rhäto-etruskischen Inschriften - Lesungs und.Lösungsversuche, p. 177.
2. Über die sogenannten rhäto-etruskischen Inschriflen - Lesungs und Lösungsversuche, p. 177.
Претходни текст је из Шнелерове расправе под насловом: "O такозваним рецијско - етрурским натписима":
"Пошто језик Реције припада пелазгијском, може за њега да се НАЂЕ
ДОДИРНА ТАЧКА У ГРЧКОМ И ЛАТИНСКОМ... "
"По резултатима мојих истраживања, језик провинције Реције припада ПЕЛАЗГИЈСКОЈ ЈЕЗИЧКОЈ ГРУПИ. Он се, као каснији италски језички
огранци, који су се развили из латинског, као и ранији старогрчки дијалекти
- РЕЦИЈСКИ ЈЕЗИК СЕ, дакле - КАО ГРЧКИ И ЛАТИНСКИ - РАЗВИО ИЗ
ГЛАВНОГ ПЕЛАЗГИЈСКОГ СТАБЛА. У своме развитку он је био делимично
сличан латинском, а делимично грчком, при чему је делимично више сачувао
од оба та језика стара обележја, делимично пак изгубивши доста, што се тиче
особености и пунине облика... "
На жалост, Шнелер нам не објашњава, откуда огранак "пелазгијског језика" у Рецији, када се обично узима, да су Пелазги населили Грчку, па и
Италију... Но откуда они у Алпима? Јер античка Реција, о којој је овде реч, протезала се с обе стране Алпа, који су се чак овим својим делом називали
"ретски Алпи", заузимајући део данашњег Тирола и Баварске, а и Швајцарске. Немогуће нам је овде улазити још у извесне теорије, по којима би стари
Расени (тј. Етрурци) били сишли из наведених делова Алпа у њихова каснија седишта у Италији...
Дакле, одакле у Алпима народ, чији језик припада "пелазгијској језичкој групи" и који је, према томе, сродан латинском и грчком? Створена је, истина,
"индо - европска теорија", но и по њој ствари не изгледају много јасније. Међутим, саберемо ли све што је у овој студији изнето о аутохтоним античким
Србима, каснијим Словенима, који су се из Подунавља разишли по читавој Европи, тиме се ствар необично упрошћава... Сетимо ли се - после тога - да
су Пелазги ишли уз ток Саве, па га прешли и продужили даље у истом правцу, онда заиста постаје некорисно, да се овде у том смислу ма шта више
дода. Додајмо к томе тврђење Јана Колара, да су Словени били и пре Келта, и пре Римљана у целој горњој Италији, не само у њеном венецијанском и
ламбардијском делу, већ и у данашњој Швајцарској, па у Тиролу, делу Баварске, у Рецији и у Норикуму. Кад тако поставимо ствари, постаје све тако
јасно, да јасније не може бити.
Дакле, Шнелерове примедбе о "пелазгијском" елементу у језику Реције, као и о његовој сродности - с једне стране с грчким, с друге стране с латинским
- опет потврђују тезу о присутности античких Срба и у том делу Европе. А то потврђује понајвише и његово накнадно објашњење, да је језик Реције
"делимично више сачувао од оба та језика стара обележја..." То је потпуно природно, јер су сви словенски дијалекти сачували многа од старих обележја
древног српског језика, на чијим темељима су се развили - пре свега - грчки, а за њим латински.
Пређемо ли од Шнелера на Грегора Данковског, наћи ћемо опет исту ту тему, само усмерену у другом правцу. Јер - Данковски је цео свој живот
посветио доказивању приоритета, што се тиче старости, како је он редовно писао "словенског језика". Његова дела су остала у прашним кутовима
библиотека, јер таква је људска захвалност према људима изузетне учености, који су желели, да најсветлији део свога ума пренесу другима и оставе
будућности.
Да се рад овог професора грчког језика и библиотекара краљевске библиотеке у Пресбургу анализира, томе би требало посветити томове од неколико
хиљада страна! Нас овде занимају првенствено два његова дела:
- Homerus Slavicis dialectis cognata lingua scripsit,

који на словенском и на грчком исто звуче.. Attika sagt er. кад је то неизбежно . der 500 Jahre vor Christi Geburt lebte. 1828. каже он. und haben ihre Ursprache (die trachische. Геогр. 4. d. а то потврђује ..und Sprachverwandte der Slawen. VII. " "Хекатеј из Милета. а колико више него данас је некада Грчка морала бити њима настањена. а касније . allein er kommt in der Erzählung mit Dalemil. ..на узимању Словена у обзир само онда.. einem alten böhmischen Geschichtschreiber überein..... да говорећи . традиционалну науку... у коликој мери Данковски потврђује читаву документацију изнету у току ове студије... да Грци дуго уопште нису разумевали Илијаду. bewohnen. које овде можда нико никада није прелистао. о Дачанима. што је вероватно био још чест случај у његово доба . 7. Тако Трачани поседују Македонију.течно говорио и грчки и латински! Да је његово знање било тако дубоко.Грци као племенски и језички сродници Словена. 3. а Срба поготову. да се још у Хомерово доба није правила никаква разлика. slawische) beibehalten. "Es ist ein Land. по Христу) поред Грка. welches ohne Widerrede dermalen ein eigenes Land für sich ausmacht. Најбољи доказ за то је чињеница. " "Прва књига Илијаде.углавном. 1-50.. да је у старини цела Грчка била настањена варварима. који су је тумачили. historisch und philologisch dargestellt. Страбон налази ту појаву сасвим нормалном.понајпре ... um wie viel mehr muss vormals als jetzt Griechenland von diesen Völkern bewohnt gewesen sein. између трачког и грчког језика. Хекатеј код Страбона.. sagt er. задржавши свој првобитни језик (трачки. ова два наслова звуче невероватно..Платон. каже он. уз занемаривање других словенских језика. засновану на . Gregorius Dankovsky... 7. Die Athenienser sind daher ursprünglich Thracier (Slawen). in serbischer Zunge. наћи ћемо на страни 18. Геогр. der Kaiser Konstantin. пређемо ли на друго споменуто дело Данковског "Грци као племенски и језички сродници Словена". dass vor Alters ganz Griechenland von Berbaren bewohnt war. Не можемо довољно да подвучемо. стр. које овом приликом не можемо ни да споменемо! Али.словенским коментаром. г.. bezeugt nach den zu seiner Zeit vorhandenen Denkmälem. он спомиње цара Константина: ''.. него су имали учитеље.6 wohnen bis jetzt (19 nach Christo) an den Seiten Griechenlands. Vindobonae-Posonii.3 . Данковски.. Атику. а листови. hatten jene Thracier inne. што сам једва могла да се послужим споменутим делима у париској Националној библиотеци од нападале прашине. који је живео 500 година пре Христовог рођења.Хомер је писао познатим дијалектом словенског језика.у првом реду . sagt Dalemil.i. трудећи се редовно. уз додатак новог латинског превода с грчко ..Die Griechen als Stamm. .. 18. његово тврђење: "Es ist offenbar. Атињани су стога пореклом Трачани (Словени) и по Херодотовом сведочанству тек су касније постали Грци. тј..5. до 50. Slavice et graece idem sonans et significans. где само у послератним годинама отпочиње да се учи руски . сведочи на основу споменика његовог доба. као што употпуњени наслов каже: "Iliados Liber I. adjecta nova versione latina et commentario graeco-slavico..у почетку потпуном елиминисању Словена уопште. да је могао паралелно да преводи у стиховима. што се догађа на другој планети! У западној Европи. Strabo findet diese Erscheinung ganz naturlich. из самог Хомеровог певања показао. имали су Трачани. Није нам могуће улазити у све његове појединости. So besitzen die Thracier Macedonien.4 . да реконституише "Хомеров језик!" А ми знамо... '' "Hekatäus aus Milet. пошто варвари још увек заузимају највећи део Грчке." 5. стихови од 1.мало после наведеног текста8 о Гетима. Има у вези с тим безброј проблема. 6: '' ηελ κελ γαξ 'Αηηηθελ νη κεηα Ευκνιπνυ Θξαθεδ εζχνλ''. 1829.. VII.. који сви имају исти језик. А та сагласност иде дотле. Страбон. 6. Die Thracier und Epiroten... Трачани и Епирци. sie sind nach Herodots Zeugniss erst nachmals zu Hellenen geworden.. живе до данас (19. да је Хомеров учитељ познавао пелазгијски језик и пелазгијско писмо! Исто се тако зна..ex ipsius Homeri carmine ostendit. јер би то у многоме било понављање речених ствари потпуно независно од њега. Pressburg. " А то значи .да је Данковски.. "7 "Јасно je. Грци као. dass man noch zu Homers Zeit zwischen der griechischen und thraciischen Sprache keinen Unterschied machte. били су готово слепљени. da die Barbaren noch den grössten Theil Griechenlands..два горња наслова су као одјек нечега. словенски).. За уобичајену. У првом од ова два дела наћи ћемо. о становницима Мезије.. приказано историјски и филолошки.

" 8. und führt z. 9. тврдећи.с„ рр. тј.он је. 22. да се од њих могу направити читаве листе.. Уз то.'' У белешци испод текста Данковски даје дорски облик Fυδαδ.. (Die küsten des Schwarzen Meeres und Kleinasien wurden von einem Volke bewohnt.. каже.изнад свега је ценио врлину и истину и . он сам се у причи слаже с Далемилом. или 2000 година пре Платона. коме он додаје и Малу Азију живео један народ из кога су касније произишли Словени и Грци. so weit reicht die Lebenszeit des Orpheus ins graue Alterthum. Tome V. а један од путева га је навео и на то. 19-21. Данковски дословно пише: "Der thracische (slawische) Stamm betrat um Vieles früher als der hellenische die Bahn der wissenschaftlichen Bildung. чињеница је. 11.. што се тиче бар оног "варварског" говора. време Орфејевог живота иде тако далеко у прошлост.. dass es in der griechischen Sprache viele Wörter gibt. Oeuvres completes. У једном изгледа да се бројни аутори ипак слажу.О СРБИМА. Будући млађи од Херодота (Платон је рођен само две године пре Херодотове смрти). " Све што је Данковски рекао. und seine Schüller waren die Erfinder der philosophischer Sprache. па и црначки.сигурно се постављао и проблем језика. да излази јасно. Платон се интересовао за многе проблеме. das Wort υδωξ Wasser an. цар Константин. Wenceslai Hagek Annales Bohemorum. Plato. као и како се развио грчки језик..'Les Belles Lettres". По нашем скромном мишљењу. Споменувши Платона. . Неки се питају. па према томе и за време Платона. Платонов учитељ Сократ .")9 ". а његови ученици били су проналазачи филозофског језика. Јасно је. да имамо само једну репродукцију Сократовог разговора! Јер . да расправља. па онда опште словенска "ВОДА".c. о коме су написане многе расправе.да је "Кратил" дело. каже Далемил. Међутим. захваљујући слову "дигами" (F). V.. којом ce служе такође Фрижани.. значајно је. "Има једна земља. den man wegen seiner Weisheit den gottlichen nannte. који је имао прилике да још и у његово време чује у Грчкој. S. коју је и Херодот потврдио.тражећи принцип врлине. говорили тим истим. али можда је претходни навод од свих најзначајнији: "Трачко (словенско) стабло много пре него грчко нашло се на путу знања . да се опет ради о најстаријим међу Словенима . који би се односио уистину на онај "варварски" језик. aus dem nachmals die Slawen und Hellenen hervorgetreten sind.. Но он иде још и даље у сагласности с основном идејом ове студије. дакле..преко Сократа. Paris. "Кратило".између осталих проблема . али никако и ниједан словенски. да у свим тим интерпретацијама има доста "кретања по кругу".. да Грци већ у његово доба нису могли да са свога становишта разјасне значење многих речи (што се одржало до данас!). да се у његово доба у Грчкој говорило још "варварским" језиком. ствар је много једноставнија него што изгледа: Као уман човек. да у ГРЧКОМ ЈЕЗИКУ ИМА МНОГО РЕЧИ. 9. dass Plato dieselbe nicht mehr bestimmen konnte) war der erste Religionslehrer in Griechenland. texte etabli et traduit par Louis Meridier.. једним старим чешким писцем историје.B.b.11 "Мислим да су Грци.. Овај цитат је Данковски приказао у таквом контексту.. Сократ је тражио и нашао једино правилно тумачење:10 "'Έλλνω γαξ νηη πνιια νη 'Ειιελεδ νλνκαηα αιιωδ ηε θαη νη υπν ηνηδ βαξβαξνηδ νηθνυληεδ παξα ηωλ βαξβαξωλ εηιεθαζηλ.. како се грчки језик развио. о чему нешто дознајемо управо из овог дијалога. Платон.. Платон је ипак морао имати извесна искуства и сазнања. да би тај дијалог био чак и сатиричне природе. у коме се још јасно види. где се говори СРПСКИ. Премда Грци нису показивали ни смисао. 1969. да је око Црнога мора.. Шта бисмо ми данас дали. у коме се по први пут појављује "филозофија језика". die zugleich der Sprachart der Barbaren angehören. а особито они који су потчињени "варварима" многа имена узели од "варвара". sagt. Осим тога. чије примере Платон у току тога дијалога износи посредно . O. да ни сам Платон више није могао да га одреди) .. а то је . Platon. или неке школе? У коликој мери је у њему заступљена шала? Интерпретације овог Платоновог дијалога су толико различите и тако бројне. 418. Има писаца који тврде. да су сви ти Трачани које он спомиње. те имамо утисак. (Κξαηυινδ)... итд. шта је уопште прави циљ "Кратила"? Против кога је уперен? Против неког лица. der Slawen rühmlicher Ahnherr (lebte 1000 oder 2000 Jahre vor Plato. био први верски учитељ у Грчкој. он је морао познавати списе "оца историје". он наводи нпр. који је описивао како је настао и повећавао се грчки народ. Gl. Те се тако у овом случају понавља метода примењена на студиј етрурског језика: узимају се у обзир сви језици света. кога су због његове мудрости назвали божанским. Данковски упућује читаоца на његов дијалог "Кратил". изгубљеној у каснијем грчком..' ("W SERBSKEY YAZYKU gest zemie. Ни један од свих аутора није покушао да изведе ни један једини пут закључак. Мижани. СРПСКИМ ЈЕЗИКОМ.. реч υδωξ "ВОДА".о којима је разговарао и желео да их разјасни . које ИСТОВРЕМЕНО ПРИПАДАЈУ ГОВОРНОЈ ВЕШТИНИ ВАРВАРА. dessen sich auch die Phrygier Bedienen. Cratyle.) Ha стр. па Гети. denn Orpheus. 10. он је морао ићи путевима истине.јер Орфеј. Приметивши. из кога нема излаза. све то ипак не даје јасну слику о овом дијалогу. славни предак Словена (који је живео 1000. споменутог дела. српска. ни интерес за стране и "варварске" језике. Дачани..

. шта се Сократ пита: "Од тога немамо ништа боље.. којима се служио. Наравно. називајући се. упоређен са садашњим варварским. да се стари грчки језик.Грци нису ни имали разлога да у то доба Словене називају "варварима". треба ли. грчки "фратор". санскритско "bhruva ".." Па мало даље у истој глави: "будући. употребљавају "б".. . уноси ово накнадно обавештење: "Вредно је да се спомене. да поставља двоструко питање: " 'Ολ γαξ εχνκελ ηνυηνυ βειηηνλ εηδ ν ηη επαλελεγθωκελ πεξί αιεζεηαδ ηωλ πξωηωλ νλνκαηωλ . Z. а уз то. а видећемо само мало касније .. Данковски то износи на основу Херодота. уз документа.. одувек нам је била некако неозбиљна. дакле. 15.. εηζη δε εκωλ αξχαηνηεξνη βαξβαξνη".. па дакле и Македонци (мислећи на античке Македонце као припаднике античких Словена). још увек говориле тим "варварским" језиком. dass die Slawen.. па не разумевајући њихов говор. да су Грци чувши "варваре". као песници трагедија. у "Кратилу"12 Сократ наставља: "Οηζζα νηη νη παιαηνη νη εκεηεξνη ηω ηωηα θαη ηω δειηα ευ εχξωλην... што не знамо. да су "варвари" у самој Грчкој. мак..особито жене. Данковски.. Данковски нас у свом напред цитираном делу "Грци. Међутим. да прибегнемо машини. да овде изнесемо једно веома занимљиво тумачење тога израза. те да су зато тачне?. 421 с). Пошто смо већ . 15. ст.. На стр. како вичу "бар-бар". мак "братор". " Ово своје тврђење Данковски поткрепљује и именом Фрижана. macedonisch "brator" 'βξαηωξ' griechisch ' θξαηωξ '. Бризи. Νυλ ζε αληί κελ ηνυ ηωηα ε εη ε εηα κεηαζηξεθνυζηω.B. βαξβαξηθζλ ηη ηνυη εηλαη. επεηδαλ ηη απνξωζηλ. упознаје с тим. macedonisch "obrv-e". ωδ δε κεγαινπξεπεζηεξα νληα. да смо их преузели од варвара. те да су (према томе) варвари од нас старији?.. е. када су у некој тешкоћи. επη ηαδ κεχαλαδ θαηαθελγνυζη ζενυδ αηξνληεδ. (треба ли да кажемо). грчки "офис"." ..силом прилика . од њега ни мало није разликовао. и то само њих "барбарос".. не би било никакво чудо." Ево. да се иза ових речи на горњи начин написаних. таква интерпретација. да Словени. griechisch "ofrüs" 'νфξυδ'.. ε εθεηλνδ.) долази од гласа "Б". а касније су ту реч применили на све странце. и 16." "Φαλαη. also auch die Macedonier statt 'θ'. νηη ηα πξωηα νλόκαηα νη ζεζη εζεζαλ θαη δηα ηαυηα νξζωδ εχεη. да у Хомера тај израз не постоји. θαη νυχ εθηζηα αη γυλαηθεδ. до те мере. "обрв-е". налази српско "брат". док су још били на Балкану. те да . " У глави 425. употребљавају "б".): "Es verdient bemerkt zu werden.. νηη παξα βαξβαξωλ ηηλωλ αυηα παξεηιεθακελ. Даље. да су у доба Платоново "варвари" били Грцима одвећ добро познати и да су живели понегде и измешани. А реч "БАРБАР". у које су спадали и Македонци. а затим српско "обрв-а". θαη εκεηδ νυηωδ εηπνληεδ απαιιαγωκελ. Јасно је. они су онда њих тако прозвали.како он каже словенског. да у доба Тројанског рата још увек није било неке битне разлике између грчког и . да су прве речи установили богови.200. αληί δε ηνυ δειηα δεηα. тамо где Грци имају "ф". или. Македонци. нпр. νυδελ ζαυκαζηνλ αλ εηε εη ε παιαηά θωλε πξνδ ηελ λυλη βαξβαξηθεδ κεδελ δηαθεξεη. Наиме.'β' zu gebrauchen pflegen. долази до изражаја. Данковски допуњава своје тумачење: "Грци су звали њихове најближе суседе Трачане. наставља он даље у белешци (стр..Даље ће Сократ рећи (гл.. санкритско "bhrata". Међутим.према томе . да су речи биле свакојако преокретане.. како нас учи Аристофан ("Птице". племенски и језички сродници Словена".. 14. А пошто Словени и њихови потомци. ωζπεξ νη ηξαγωδνπνηνη. која диже богове? Треба ли и ми да се тако извучемо (и да кажемо). дакле. ν αλ κε γηγλωζθωκελ.. или. уместо "ф". западно-европска интерпретација. да ни паметни Сократ више не може да схвати првобитни смисао грчких речи. дакле. њему је то још један повод више за тврђење. δηα γαξ ην παληαχε ζηξεθεζζαη ηα νλνκαηα. αηπεξ καιηζηα ηελ αξχαηαλ θωλελ ζωδνυζη. " Из наведених текстова ми констатујемо. на основу чега бисмо установили истину о првим именима. једноставно на основу тога прозвали "варварима". да се: "Приписује варварски карактер ономе. на стр.толико пута споменули реч "варварски". који су били Трачани.

Сократ се преварио ипак у нечему. 1.. заступљен је други случај. εζαλ νη Πειαζγνη βαξβαξνλ γιωζαλ ηεληεδ.није ставила под истраживачки микроскоп. који су му прилазили као и многи други варварски народи. уневши . кад Платон спомиње "варварски" језик и пошто нам је јасно дато до знања. "терати". зна шта је "ДВОГОН".δυαγνδ).14 Херодот повезује и "варварски језик с Пелазгима: ".. употребљаван увек с тим истим (тј. чак не индо . одвојивши се од Пелазгијског (тј. били су антички Срби и говорили су српским језиком! А пошто се грчки народ бројно повећао."зета" као нешто много боље.. што значи "радња ношења". Да је то нетачно и да се то уочи.: "Facilius mulieres incorruptam antiquitatem conseruant.мења и значење. Сократ најзад даје један пример... онда би се такво тумачење могло прихватити.. У Сократовом примеру "ДВОГОН". КОЈЕ СУ .57. тако карактеристична сложеница српског језика.према превоју .. анатолске. оно се ипак утапа у једну речиту целину. будући слаб.: ".као и много што-шта што је он рекао . докле иду бројке! "ДВОГОН" је управо као "ИЗГОН".. називани од Грка "варварима". Тако је и "Etymologicum Magnum" запао у исту грешку. ЈЕДНОГ ТИПИЧНОГ ПРИМЕРА КОЈИ ПОКАЗУЈЕ. Καη αιια πακπαιια νυηωδ εχεη. дакле. "ПЕТОГОН" и то може да иде све дотле. већ и савременог српског језика. егејске." У одељку "d. 1. Пелазги су говорили варварским језиком.. Према томе. које наука . ГОН-ити. захваљујући Пелазгима. упоредо с "варварским" језиком). наиме.у тому II." "Што се тиче (речи) "ЗИГОН".. зато ономе. " 14. "ПРОГОН". није потребно никакво .ЗАТИМ ЈЕ НАСТАО ГРЧКИ ЈЕЗИК.. Цицерон каже готово исту ствар у "De Oratore". а понајвише жене.". не може бити ништа друго до један од превојних облика корена "ГН-". како се мени чини. интепретирајући "зигос" са "диагос" (δυγνδ. како гласи тај Херодотов текст: ". која има сасвим одређен значај. Сваки српски сељак. порекла непознатог.Срби" нису могли нити за дан. други део сложенице "ГОН".. од малог у почетку. колико и "броћ" Јозефа Костржевског! Да наведемо најпре његове речи: "Καί ην γε 'δυγνλ' νηζζα νηη 'δυνγνλ' νη παιαηνί εθαινυλ . захваљујући особито приласку многих Пелазга .Пелазго . итд.. Данас се каже "зигон". ти знаш да су га СТАРИ ЗВАЛИ "двогон". нити само за који месец да измене и свој језик..ништа није толико природно као помисао. Има врло много случајева ове врсте. " 13. "САГОН".13 Можда то сведочанство само за себе и не би представљало неку посебну вредност. који је настао од корена "АГ-". као нпр. А само мало пре у истој књизи. као у наше доба у хрватски..по западноевропским лингвистичким стручњацима: "Опскурне. радња вођења. 418. " У овом примеру има једна финеса.ни најмање стручно знање. ea tenent semper quae prima didicerunt. да се у његово доба: .. ко добро зна српски језик. е" исте те. αηεη θαηε ηε αληε δηαχξαηαη. већ и многе друге његове одлике. ГАН-ати. главе."Ти знаш. Καη ην κελ γε 'δυγνλ' νυδεω δεινη. δ ). Са становишта српскога језика. ГИН-ути.58. Ево. Νυλ δε 'μυγνλ'. Данас се наместо "јоте" ставља "ета". међутим.не само ондашњег. а на страни 41.. да су Пелазги били они. Херодот. Па с тим у вези да упитамо: Зар Херодот није оставио једно сведочанство. У складу с претходним закључком Ами Буе је у свом познатом делу "Европска Турска" .. одн. да се њена припадност том језику не може побијати ничим другим. "ДВОГОН" је било правилно. Уистину.. Херодот. ην δε ηνηλ δυνηλ ελεθα ηεδ δεζεωδ εδ ηελ αγωγελ επωλνκαζηαη 'δυνγνλ' δηθαηωδ. "ТРОГОН". а уместо "делте" . намећући такође један сасвим одређен закључак. без етимологије." ".европске" итд. због "две упрегнуте животиње за вођење. ωδ εκνη θαηαθαηλεεηαη εηλαη. једини закључак који може да се изведе. који су тим језиком говорили. multorum sermonis expertes. од глагола "аго". ако га посматрамо под лупом српског језика. спојено с Платоновим. ДА ЈЕ УПОРЕЂЕЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА С ГРЧКИМ ТАКОЂЕ ЈЕДАН ОД ХИТНИХ ИМПЕРАТИВА! ТОЛИКО МНОГО У ГРЧКОМ ЈЕЗИКУ ИМА РЕЧИ. quod. 'Απνζχηζζελ κεληνη απν ηνυ Πειαζγηθνυ ενυ αζζελεδ. " 12. стабла). "ЧЕТВОРОГОН". дакле "ГОН-" у смислу "гонити". 12. који . Ако "Зигон" не значи ништа јасно. осим незнањем! ЕВО. да је Сократ дао наместо "двогон" пример "двоагос". повећао се у мноштво.. уз пример из .не само његово лексичко богатство у новонастали грчки. ην δε 'Έιιεληθνλ γιωζζε κεω επεηηα εγελεην. јесте: древни Пелазги.: ГН-ати. исто толико драгоцен за ову нашу тему.. да ти "Варваро . које чувају много боље него мушкарци стари говор. απν ζκηθξνυ ηεν ηελ αξχελ νξκωκενλ αλμεηαη εδ πιεζνδ ηωλ εζλεωλ Πειαζγωλ πνιιωλ κάιηζηα πξνζθεχωξεθνηωλ αυηω θαη άιιωλ εζλεωλ βαξβαξωλ ζυχλωλ. да су наши стари много употребљавали "јоту" и "делту" ( η . а не Сократово "агоге" (αγωγε). споменуо.

'' Међутим. да Данковски ипак српски није знао. Данковски ту најпре пореди краће стихове из Италије и из Теокритове поезије с чешким.. итд. немачког такође (ово своје дело је написао на немачком). заменичке. осим српског. Та књига је чудесна.. шта се иза те две речи крије.. јер . савремена наука их објашњава сродношћу грчкога са санскритским. а уједно ће се потврдити Милојевићево пророчанско тврђење: "Када се језик грчки почне испитивати.. Након неизмерно корисних коментара следи један упоредни речник. написао зато. antiquites. Он не може бити интересантан странцима.из већ много пута објашњених разлога .германски" .." ''. он одмах даје као пример именицу "ЊИВА".. у коме је Данковски узео у обзир све словенске језике.може констатовати. говорећи . који на стр.emprunts etrangers a l'indo-europeen. који смо при писању овога поглавља морали консултовати. Tome IV. А за сада ћемо се само осврнути на један додатак на крају компаративне расправе Грегора Данковског о српском (словенском) и грчком језику. После овог речника....нпр. на основу којих можемо да верујемо. Имамо чак много разлога. али не и српски. не спомињући. што се чита: пиеин д'емои дидоси тон (в)оинон. у бројеве.европски". Levesque) и о његовој двострукој теорији.европске грчке позајмице" . То је једна невероватно занимљива грађа и било би бескрајно штета не наставити овај неизрециво интересантан посао.. исклесан дугом употребом и без иједног сувишног гласа. да пронађу које и какве су те "не индо . Међу његовим примерима има и Анакреонтових стихова.мењамо у СРБИ..грчки". да су извесне речи варварског порекла. 19. (Vaultier M.) је у доле означеном Билтену15 писао о историчару Левеку (Hr. како Волтие приказује најбитније тачке Левекове расправе: .. који српски не знају. али је сасвим сигурно. Bulletin des Sciences historiques. да је у том смислу немачка наука одиграла своју злосрећну улогу. Но каснији израз . Левек је писао о "фрапантној аналогији" између извесних словенских. Посао. 396-397.римски "варвари". као упоређење није дао српске примере.. али не и преко потпуне незаинтересованости и највећих савремених ауторитета за стари грчки у односу на Херодотове и Сократове "варваре". затим као чешку. и поред претходне напомене).. они су водили дуге и непрекидне борбе баш са њима.. као и грчко .европском" (". Она је понајпре. а то је управо оно. Или: "ЗЛАТО" му је старо-словенски. Ево. а то је латински и тај посао тек треба да се уради с новог становишта.германски".. que certains mots ont une origine barbare. који је заменио "индо . па пољску. предлоге. овај: '' Πηεηλ δ' εκνη δηδωζη ηνλ Fνηλνλ ''. разрадити и допунити у будућој Српској академији. што ми с пуним правом замењујемо са српских и одговарајућих им латинских израза. изложеног у овој студији. где се .. пише: ".und Sprachvenvandte der Slawen" . Данковски улази у детаље: глаголске.као и у предњем . РАЗВИО ИЗ ПЕЛАЗГИЈСКОГ.да би се потпуно разумела и прихватила. тј.". али не каже да је "ЗЛАТО" и српски без икакве измене! Што се граматике тиче. да је српски испред грчког. као . или сиромашном чакавштином. Philologie. " ". да је ЦВЕТ у Срба реч неизмењена.преко тога може некако да се пређе. знало за радове извесних филолога с циљем да се пронађу потпуно заједнички корени грчког и српског језика. а то је већ споменути Луи Меридие (Louis Meridier).налазимо.. 1825.. чију улогу за стварање славног грчког језика су подвукли и Херодот и Платон! У овом погледу дело Грегора Данковског "Die Griechen als Stamm.ПО ОШПТЕ ПРИЗНАТОМ УЧЕЊУ. што је наука морала да учини напор. већ цитиране у току овог поглавља.европским језиком.уместо да се каже као Сократ. што би требало кориговати. прерађујући ову иначе веома брижљиво и веома зналачки написану расправу.с друге стране. Међутим.како смо навели мало раније: ЛАТИНСКИ СЕ управо као и грчки . Нпр. ми бисмо на овом месту такође могли ставити и "пелазгијских". да би онемогућила Словенима да дођу до изражаја. он тиме признаје и допушта. ти радови више не могу да се нађу! Где су нестали? Како су нестали? У току целих мојих студија никада и нико их ни у једној прилици није споменуо! О чему се ради?! Чини нам се. које је споменуо Ами Буе.историјски и филолошки приказано). која се сва мора прорадити. По овој расправи. обележивши српски као ИЛИРСКИ. јер на територији коју су свом својом крволочношћу освојили. la science moderne les expliquerait par la parente du grec avec le sanskrit ou telle autre langue indo-europeenne.или страним језицима. Тај свој додатак Данковски је. а особито хеленисти. неопходно је беспрекорно познавање српског језика. али . који сам ја нашла непосредно пред открићем његових дела: Волтие М. а хрватски посебно. свога увода овом Платоновом дијалогу.. А како у нашем тексту Левек говори о "афинитету" и о "фрапантној аналогији" између латинског и словенских језика. Меридие каже (дакле. 15. морало би се поново изнети на светло дана и узети као база за будућу компаративну студију између грчког и српског језика.historisch und philologisch dargestellt ("Грци као расни и језички сродници Словена" . следи "старо-словенски .. " У наставку истог овог одломка. што ми . Тако ће ce надокнадити нестали упоредни филолошки радови ове врсте. да ни он не одговара правом стању ствари. Коментари и белешке Данковског обилују грађом. pp. именичке."). или с неким другим индо . Ha страну то. Тај изванредни познавалац грчког и латинског. створила термин "индо . јер је то било доба. да су стари Пелазги били Словени. То је скоро исто тако неодређено и лишава нас готово сваке могућности да појмимо. да ће српски истраживаоци да се посвете овом послу с највећим задовољством. који чека марљивог истраживаоца! Прелазећи на граматику Грка и Словена.и грчког и латинског језика ."индо . дакле. која се односи на "афинитет" између словенског – с једне . који се развио из "пелазгијског". да би се у њему осврнуо на један француски документ. on connait les travaux de certains philologues pour retrouver des racines tout-a-fait communes aux langues grecque et serbe. а од словенских језика је знао сигурно све друге.. С тим у вези налазимо потврду код преводиоца и коментатора Платоновог "Кратила". да је један велики део (une grande partie) грчког лексичког материјала "позајмица страна индо . када Хрвати још нису били узели српски језик. да се радило управо о Србима. онда ће се открити ствари нечувене! " Што се тиче другог језика.. до данас потпуно занемарено и на западу одбачено. да су Немци боље од свих знали. он наводи "ЦВЕТ" као старо-словенску реч. према томе. прецизирајући "словачки".. "золото" руски. а што значи: "ПИТИ МИ ДАДОШЕ ТО ВИНО!" По јасноћи и једноставности је одмах уочљиво.. au lieu de dire comme Socrate.

запазивши. sondern nur (mit HEYNE): "Dass diese vier Völker scheinbarer Weise einen gemeinschaftlichen Ursprung hatten.. dass die Züge der Ahnlichkeit. Данковски је за ову студију дознао тек у часу.ДА ЈЕ СЛОВЕНСКИ (СРПСКИ) ДАО ПРВЕ И НАЈСТАРИЈЕ ЕЛЕМЕНТЕ ЛАТИНСКОМ ЈЕЗИКУ. коју је Левек извршио . Латина и Германа. Levesque seine Behauptung zu modificieren. У ствари. ми се прикључујемо Српској аутохтонистичкој школи.QUE LES ABORIGENES DU LATIUM ONT ETE DE RACE SLAVE. сматрам. . КАКО И ГДЕ СУ СЕ КАСНИЈЕ У ЕВРОПИ РАЗВИЛИ СВИ ДАНАШЊИ ЕВРОПСКИ ЈЕЗИЦИ. КОЈИ МУ ЈЕ ОСТАО НАЈБЛИЖИ ДО ТЕ МЕРЕ. или пак под утицајем Немца Кристиана Готлоба Хајнеа (Christian Gottlob Неуnе) на следећи начин: "Später suchte Hr.на изглед . да подвучемо. већ и на истанчанија осећања. Il a cru pouvoir en conclure: .." Левек је у својој расправи споменуо такође граматичку подударност између латинског и словенског (српског). ' Другим речима: ". одн.. те речи нису могле да пређу из једног у други језик (тј.ЕВРОПСКУ" ЗАЈЕДНИЦУ. Латини и Немци изданци Словена (Срба)..СРПСКИ ЈЕЗИК! ОВО ЈЕ УТОЛИКО ТАЧНИЈЕ.. ЛАТИНСКОГ. Ево.сасвим сигурно .. " Ich fühle mich berufen. нпр.ДА СУ СТАРОСЕДЕОЦИ ЛАЦИЈУМА БИЛИ СЛОВЕНСКЕ РАСЕ (СРБИ). ДА СЕ ЧАК НИ ВРЕМЕ ЊЕГОВОГ ПОСТАЊА НЕ МОЖЕ НАШИМ ДАНАШЊИМ МЕРИЛИМА УСТАНОВИТИ! Утолико више подвлачимо потребу једног дубоко студиозног новог прилажења Грегору Данковском.или у заједници. истог порекла са грчким. већ: "Да та четири народа . изразивши своје неслагање с каснијом изменом. . како своју мисао излаже Данковски: "Касније је Хр. Та истоветност се ограничава на смисао речи узет у материјалном стању. како је онда могуће СРПСКИ ЈЕЗИК ПОТПУНО ОДБАЦИВАТИ?! На крају..предосетивши с касније потврђеном тачношћу кобне последице двојке Немца Хајнеа и Француза Левека. у што . које је он у почетку приметио код латинског и словенског (српског). ПРВО СТАВЉАЊЕ ПРЕПРЕКА ПРЕД ЈЕДНО ОБЈЕКТИВНО УЧЕЊЕ O СЛОВЕНИМА УОПШТЕ.QUE LA LANGUE SLAVE A EOURNI LES PREMIERS ET LES PLUS ANCIENS ELEMENTS DE LA LANGUE LATINE. не да су Грци.. nicht das die Griechen.. који . као и да је граматичка конструкција оба језика једна те иста: Друго: Да је латински са словенским (српским) јединствен особито у речима. " Из претходног текста је очито.. саглашавајући се с начином. sich auch in dem griechischen und in dem deutschen wieder finden. на основу историјских чињеница. да споменуту расправу прикаже опширније и критички. да се сличности. што је Левек у једном погледу изменио свој став и то под утицајем Немца Хајнеа. или . у коликој мери су извесне успостављене "научне истине" ствар договора и конвенција! Ако је у самом почетку постојао један заједнички језик и ако је од свих из њега произишлих језика СРПСКИ ОНАЈ.. " Нечувено је. Па је он веровао. et que cette ressemblance se borne a ces meme mots pris dans leur etat materiel. на који она изводи и доказује порекло Грка. die Lateiner und die Deutschen der Slowen Abkömmlinge wären.. und ursprünglich (dans le principe) eine und dieselbe Nation gebildet haben müssen. кад је његово напред цитирано дело било завршено. да. своје тврђење измени.ДА СУ СЕ ОНИ ТАМО НАСТАНИЛИ У ВРЕМЕ. те је он тако овога пута извукао закључак са Хајнеом.не само на основне потребе. ЗАДРЖАВШИ КАО ОСНОВУ СВОЈИХ КАСНИЈЕ ИЗМЕЊЕНИХ. из старог српског у латински) саобраћајем и позајмицама. und in dem er bemerkte.како стручњаци кажу "дегенерисаних" идиома . ДОК ЈЕ СРПСКИ ЈЕЗИК ТОЛИКО СТАР И ДОЛАЗИ ИЗ ТАКО ДАВНЕ ПРОШЛОСТИ.QU'ILS S'Y SONT ETABLIS A UNE EPOQUE OU LA CONSTITUTION DU LANGAGE. die er Anfangs in der slawischen und lateinischen Sprache wahrgenommen hate. овако пише на крају свога врло вредног дела: "Осећам се позваним. Левек настојао. да се Данковски осетио повређен зато.није наш задатак да овде улазимо. које су истовремено власништво и грчког.имају заједничко порекло и да су у почетку морали сачињавати једну исту нацију." Прво: Да су словенске (српске) речи које се односе . тако. да су све те мешавине народа УШЛЕ ПРЕКО СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ТЗВ. SE BORNAIT PRESQUE A L'EXPRESSION DES PREMIERS BESOINS. ГОТСКОГ И ИЗ ЊИХ ЈОШ КАСНИЈЕ ДРУГИХ ДАНАШЊИХ ИДИОМА ЕВРОПЕ. die Meinung des Herrn Levesque über diesen Gegenstand dahin berichtigen zu müssen. Стога се он ограничио само на неколико примедби.: . а и на више појмове. "ИНДО .". que ces mots ne peuvent avoir passe de l'une dans l'autre langue par voie de communication et d'emprunt. so zog er dieses Mal hieraus den Schluss. ДОК СЕ ЈЕЗИК ЈОШ ОГРАНИЧАВАО ГОТОВО САМО НА ИЗРАЗЕ НАЈПРЕЧИХ ПОТРЕБА. да је касније берлинско . ПОЧЕВ ОД ГРЧКОГ.. ДА ЈЕ ОВО СВЕДОЧАНСТВО ПРВИ АКТ ГЕРМАНСКЕ ШКОЛЕ ОД ДАЛЕКОСЕЖНИХ ПОСЛЕДИЦА. да мишљење господина Левека о овом предмету коригујем.бечка школа само наставила започету "научну" офанзиву наметања њеног гледања на ствари.. . ДА ГА ЧАК И ШАФАРИК СА СВОЈИМ АУТОРИТЕТОМ СМАТРА ЊЕГОВИМ ДИРЕКТНИМ ИЗДАНКОМ.. те тако није више имао могућности. ШТО СЕ ЗНА: КАДА. да може да закључи: . али сматрамо задатком.. налазе још јасно у грчком и у немачком. .

Andre Lefevre. " У закључку Данковски пише: "Следеће речи би требало да јасно покажу степен сродства између словенског (српског). античким Србима. " 16. volsque. А ТРЕЋА ЈЕ ИЗМЕШАЛА СВОЈ МАТЕРИНСКИ ЈЕЗИК С ЈЕДНИМ СТРАНИМ ЈЕЗИКОМ (ЛАТИНСКИ). без "опскурних. Les races et les langues. ШТО ЈЕ СВОЈИМ НАУЧНИМ АУТОРИТЕТОМ ДОКАЗАО И МИЛАН БУДИМИР У ГЛАВИ ОВОГ ДЕЛА. шта је у односу на постанак латинског језика рекао Андре Лефевр (Andre Lefevre):16 "Le Latin fut d'abord un groupe central de dialectes.. СТВОРЕНИХ ДОГОВОРОМ ЗАПАДНИХ НАУЧНИКА. усвајајући . ПОСВЕЋЕНОЈ СПЕЦИЈАЛНО ЊЕМУ.. да су се Грци од старих Срба научили: канализацији. Paris.. eque. Himmel). CULUS. p. Јер су придошлице стигле без жена. ital. одн.СРПКИЊЕ. Чувена пак "ОТМИЦА САБИЊАНКИ" . ДРУГА ЈЕ СВОМЕ МАТЕРИНСКОМ ЈЕЗИКУ ДАЛА НАЈВИШЕ ЗНАЊЕ.уметнички мотив кроз векове . А Милош Милојевић подробно објашњава." Из претходнога излази. νηδ ДОМ. *** Остављајући продубљивање овде овог тек само назначеног предмета. КОЈОМ ТРЕБА ДА СЕ ПОКАЖЕ . да је ЈЕЗИЧКИ СРПСКИ НАЈДУБЉЕ ВЕЗАН С ПРАЈЕЗИКОМ. непознатих..ЕВРОПЉАНИМА" САВРЕМЕНЕ НАУКЕ. формирајући се постепено. ЗАТИМ О "ПЕЛАГЗИМА" и НАЈЗАД О "ИНДО . јер: ОД ТРИ РОЂЕНЕ СЕСТРЕ ЈЕДНА ЈЕ ОСТАЛА ВЕРНА СВОМЕ НАСЛЕЂЕНОМ МАТЕРИНСКОМ ЈЕЗИКУ (СРПСКИ). Само у том погледу вага ће тешко да превагне на српску страну.. ми не можемо да се ограничимо само на питања језика. OCCHIO.. Јер. пошто се они односе на нешто сасвим друго. NUBES... λεθνδ.. да су прве генерације будућих освајача света родиле . грчког и латинског. λεβνδ.. δνκνδ КЉУЧ."приласком Пелазга". *** ОВДЕ ТЕК ОТПОЧИЊЕ ПРАВА СТУДИЈА О ГРЧКО . НЕКИМ ЊЕГОВИМ РАЗМАТРАЊИМА У ВЕЗИ С ПРЕДМЕТОМ ЦЕЛЕ ОВЕ СТУДИЈЕ...скупа са знањем о њој ... Грци су се од њих учили најпре земљорадњи.. CLAVIS... Све то треба по реду да се испита.): '' . sabin. да погледамо. 170..ово питање одговор нам даје Страбон: (V. да се ради о упоређењима са српским језиком!) тамо. νθνδ OBЦE.) " А САБИНИ СУ БИЛИ ДРЕВНИ СРБИ.com/page/Pelazgijski+jezik-+koren+gr%C4%8Dkog+i+latinskog?t=anon . с. SCHLÜSSEL. (Haus). ЗАМАГЉЕНОГ ИЗМИШЉЕНИМ МИТОМ О "ИНДО . како каже Херодот .wikifoundry.ОКО. δωκα...и изразе. (Wolke.РИМСКИМ "ВАРВАРИМА"." "Латински је најпре био централни група дијалеката: САБИНСКОГ. ко су били отмичари и на какав начин су стигли. итд.. АУТОХТОНИ СТАНОВНИЦИ АПЕНИНСКОГ ПОЛУОСТРВА (по Страбону). DOMUS.сведочи. OVIS.. медитеранских и "по својој прилици" анатолских нејасних етимологија"! Но познато је..КАКО СУ СЕ И ГРЧКИ И ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК РАЗВИЛИ НА БАЗИ СТАРОГ СРПСКОГ ЈЕЗИКА. εζηη δε θαη παιαηνηαηνλ γελνδ νη Σαβηλνη θαη νη αυηνχζνλεδ . јер ни ЗНАЊЕ. AUGE. да се грчка и латинска граматика слажу са српском (из предњих примера је више него јасно. 3. где се њих две слажу међусобно. архитектури. '' "Сабини су најстарији народ и староседеоци (аутохтони.. преиспита ……………………………………………………………………… http://olgalukovic. θιαμ НЕБО. 1.од придошлица отете .АНАЛИЗИРАЈУЋИ РЕЧ ПО РЕЧ . УЗ ПОТПУНО НЕПОШТОВАЊЕ ЧАК И НАЈМОНУМЕНТАЛНИЈИХ ДЕЛА НАЈВЕЋИХ ЕРУДИТА СЛОВЕНСКОГ ПОРЕКЛА! Када се ради о старим Грцима и њиховим савременицима. 1893. који се на њу односе. а ни ИЗМЕШАНОСТ нису квалитативни епитети за "верност своме наслеђеном језику". θιεηδ. SCHAF. А ко су били САБИНИ? На. '' "antiquissima gens est Sabinorum et sunt indigenae. У неким грчким обичајима и у фолклору до данас су се одржали српски трагови. еквиколског. волшанског.ЕВРОПЉАНИМА". па чак и коришћењу рудника и металургији. ''Данковски затим наглашава.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.