Soalan 1 hingga soalan 6 berdasarkan peta di bawah.

1

1 Apakah bentuk muka bumi yang terbentuk dalam Rujukan Grid 2335? A Pulau B Delta C Jeram D Beting Pasir 2 Berapakah panjang jalan raya dari jambatan Kampung Bayam ( RG257330) ke simpang Kampung Manis (RG287356) dalam peta? A 9.5 km B 17.0 km C 22.0 km D 30.0 km 3 Bearing sukuan sekolah (RG250330) dari masjid (RG280360) ialah A U 45○ B B S 45○ B C U 45○ T D S 45○ B 4 Keluasan kawasan penanaman padi dalam peta ialah A 8.5 km B 9.0 km C 22 km D 25 km 5 Ciri-ciri fizikal yang terdapat dalam peta adalah I hutan II rumput III pokok getah IV paya bakau A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

2

I Padi ditanam di bahagian selatan IIkawasan tanah tinggi terletak di sebelah utara III Sungai Telipot mengalir kea rah tenggara IV Perkampungan nelayan berada di bahagian barat laut A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 7 Antara yang berikut.6 Pilih pernyataan yang benar berdasarkan peta di atas.manakah banjaran yang mempunyai kemuncak tertinggi di Malaysia? A Banjaran Crocker B Banjaran Bintang C Banjaran Keledang D Banjaran Titiwangsa Sempadan dua buah negeri Projek pengairan untuk tanaman padi 8 Maklumat di atas merujuk kepada A Sungai Muda B Sungai Endau C Sungai Pahang D Sungai Kinabatangan 3 .

9 Bentuk muka bumi di atas terbentuk disebabkan oleh A pemendapan tebing sungai B hakisan dasar sungai C hakisan tebing sungai D pemendapan dasar sungai Anak sungai masuk ke sungai utama bersudut tirus Terbentuk di kawasan tanah rata yang mempunyai struktur batuan yang sama jenis 10 Berdasarkan maklumat di atas. ciri-ciri sungai yang digambarkan dapat dikaitkan dengan pola A selari B reranting C setumpu D sepunca 4 .

Q dikenali sebagai A gua B teluk C tebing tinggi D lohong ombak 12 Tanih gambut adalah sesuai untuk penanaman tanaman A padi B nanas C getah D kelapa • • Berlaku pada 21 Mac Kejadian siang dan malam sama panjang 13 Maklumat di atas adalah berkaitan dengan A solstis musim sejuk B solstis musim panas C ekuinoks musim luruh D ekiunoks musim bunga 5 .11 Berdasarkan gambar rajah di atas.

14 Apakah kesan peredaran bumi mengelilingi matahari? A Kejadian empat musim B Pembiasan angina lazim C Kejadian siang dan malam D Kejadian pasang surut air laut 15 Merujuk kepada peta di atas. I Bertiup pada bulan November . kawasan yang paling lembab di Malaysia bertanda A I B II C III D IV 16 Pilih penyataan yang benar mengenai angin Sumatera.Mac II Bertiup pada bulan April dan Oktober III Membawa hujan lebat ke Pelabuhan Klang dan bahagian tengah Johor IV Membawa hujan lebat ke Kelantan dan Terengganu A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV .

pernyataan manakah yang berkaitan dengan rajah di atas? I Kejadian bayu laut II Kejadian bayu darat III Tekanan udara rendah di laut IV Tekanan udara rendah di daratan A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Angin X • • Bertiup pada Mei hingga September Membawa hujan lebat ke Pantai Barat Semenanjung Malaysia 18 Penyataan di atas merujuk kepada angin A siklon B angin sumatera C angin monsun barat daya D angina monsoon timur laut .17 Antara yang berikut.

Suhu musim panas 1○ C hingga 5○ C • Hujan kurang dari 250 mm • 19. Keterangan di atas merupakan cirri-ciri iklim di kawasan peta yang bertanda A I B II C III D IV .

Peralatan di atas digunakan oleh masyarakat yang mendiami kawasan peta bertanda A B C D I II III IV Aktiviti kauri batu granit 21.• Harpoon • Andur salji 20. Aktiviti di atas adalah penyumbangan utama kepada berlakunya A jerebu B hujan asid C hakisan tanah D kepupusan flora dan fauna . Kesan daripada aktiviti di atas ialah A pulau haba B pencemaran udara C pencemaran air D penipisan lapisan ozon Asap kilang Asap kenderaan 22.

Pilih pernyataan yang benar mengenai ciri-ciri tumbuhan semula jadi di kawasan gurun. Hutan ‘taiga’ terdapat di A Turki B Siberia C Malaysia D Thailand . I Mempunyai batang yang berduri II Berakar panjang dan menjalar III Mempunyai empat lapisan IV Daun luruh pada musim kering A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 25. Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan fenomena A jerebu B hujan asid C pulau haba D penipisan lapisan ozon 24.Kekurangan pokok Bangunan konkrit 23.

26. Apakah faktor di Malaysia yang mendorong berlaku migrasi di atas? I Upah yang rendah II Keamanan dan kemakmuran III Banyak peluang pekerjaan IV Kos sara hidup yang tinggi A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV . Pilih pasangan yang benar mengenai iklim dan tumbuhan semula jadi Iklim Khatulistiwa Gurun Monsun tropika Tundra Tumbuhan semula jadi lavender kaktus rosemary rafflesia A B C D 27.

Maklumat diatas merupakan sebuah Negara yang dikategorikan sebagai A penduduk optimum B penduduk berlebihan C kekurangan penduduk D penduduk bertamadun Petempatan yang terancang Kawasan pembangunan tanah pertanian 30. Manakah negara kurang penduduk? I Jepun II Sudan III Australia IV Kanada A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV Kadar kematian tinggi Kadar kelahiran tinggi Wabak penyakit 29. Maklumat di atas merujuk kepada kawasan A B C D Ipoh Bangi Kota Bharu Bandar Pusat Jengka .28.

X merujuk kepada pola petempatan A berpusat B berselerak C berjajar D berkelompok .31. Pola petempatan yang ditunjukkan di atas biasanya terdapat di A B C D pekan ladang kelapa sawit perkampungan nelayan kawasan kebun kecil getah • • Pola petempatan X Bangunan dibina secara selari Banyak terdapat di tepi sungai dan landasan kereta api 32.

Lebuh raya yang ditunjukkan dalam peta di atas ialah A Lebuh raya Karak B Lebuh raya Jerangau C Lebuh raya Utara-Selatan D Lebuh Raya Trans Borneo .33. Antara yang berikut. manakah merupakan cara pengangkutan awal? I jalan raya II jalan kereta api III lorong IV denai A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV 34.

Ciri-ciri penduduk negara di atas ialah I II III IV kadar buta huruf tinggi taraf kesihatan tinggi ramai penduduk tinggal di bandar penduduk ramai terlibat dalam sektor pertanian A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV . Negara X di dalam peta di atas mewakili A penduduk berlebihan B penduduk optimum C penduduk kurang D kadar migrasi Kanada 37.35. Apakah langkah yang dilakukan oleh negara Jepun untuk mengatasi kesesakan lalu lintas di bandar Tokyo? A B C D meninggikan kadar bayaran tol melancarkan kempen kongsi kereta membina sistem laluan lima lorong mengehadkan jumlah kenderaan memasuki pusat Bandar 36.

38. Pola petempatan berpusat yang terawal dibangunkan oleh kerajaan banyak terdapat di kawasan A B C D lembangan sungai kebun kecil getah tepi landasan kereta api rancangan pembangunan tanah (FELDA) . Lokasi di atas dapat dikaitkan dengan A B C D lombong bijih timah petempatan awal tanaman hawa sederhana pelabuhan perikanan 40. Tamadun awal Mesir purba terletak di peta yang bertanda A B C D I II III IV • Lembah Bujang • Kota Tampan 39.

41 Lokasi pusat memproses petroleum yang diimport terletak di peta yang bertanda A 1 B 11 C 111 D 1V • • Industri pateri Industri piuter 42 Bahan mineral yang berkaitan dengan maklumat di atas ialah A kuprum B arang batu C bijih besi D bijih timah .

Mineral Z • • Diperolehi daripada najis kelawar Digunakan untuk membuat baja 43 Mineral Z terdapat di kawasan peta yang bertanda A P B Q C R D S • • Boleh didapati di Teluk Ramunia dan Seri Medan di Johor Digunakan untuk membuat alumunium 44 Bahan mineral yang dihuraikan di atas ialah A Batu granit B Arang batu C Batu Kapur D Bauksit .

apakah faktor yang menyebabkan berlakunya kejadian di atas? 1 Permukaan bumi yang berturap 11 Sistem perparitan yang tidak terurus 111 Banyak bangunan yang tinggi 1V Pertambahan bilangan kenderaan A 1 dan 11 B 1 dan 1V C 11 dan 111 D 111 dan 1V .• • 45 Terdapat banyak kolam air panas Memajukan tenaga geoterma Maklumat di atas menerangkan kawasan yang bertanda A 1 B 11 C 111 D !V 46 Antara yang berikut.

• • • Bau Raub Rusila 47 Apakah jenis mineral yang dikaitkan dengan lokasi di atas? A Kuprum B Emas C Bijih besi D Bijih timah 48 Lokasi X dan Y mempunyai persamaan fungsi sebagai A pusat pelancongan B pusat industri desa C pusat pengumpulan kayu balak D pusat penapisan petroleum .

49 Penerokaan tidak terkawal terhadap sumber di atas boleh menyebabkan risiko berlakunya 1 jerebu 11 banjir Lumpur 111 hakisan pantai 1V kerosakan ekosistem A 1 dan 11 B 1 dan 1V C 11 dan 111 D 111 dan 1V 50 Pilih pasangan yang benar 1 11 111 1V A 1 dan 11 B 1 dan 1V C 11 dan 111 D 111 dan 1V Tangga Batu Teluk Ramunia Pulau Redang Silantek Pusat penapisan petroleum Perlombongan bauksit Perlombongan batu kapur Pusat pencairan gas asli .

51 Apakah jenis pokok yang hidup di kawasan yang bertanda X dalam peta di atas? A Pokok ru B Pokok Nipah C Pokok periuk kera D Pokok buluh • • Belanda Tenaga X 52 Apakah kepentingan tenaga X terhadap Belanda? A Menghidupkan enjin kenderaan B Memanaskan rumah C Menapis udara D Mengisar bijirin .

• • Tasik buatan manusia terbesar di Asia Tenggara Menjana kuasa hidro elektrik 53 Maklumat di atas kawasan merujuk kepada kawasan yang bertanda A I B 11 C 111 D !V .

54 Berdasarkan rajah di atas Q ialah A pasir B angin C fosfat D emas 55 Apakah fenomena yang ditunjukkan dalam gambarajah di atas? A Jerebu B Pulau haba C Hujan asid D Kesan rumah hijau • Pemasangan alat photovoltaic di bumbung rumah 56 Pernyataan di atas adalah merujuk kepada penggunaan sumber tenaga A angin B suria C biomas D geoterma .

Kelantan 57 Maklumat di atas berkaitan dengan penanaman A teh B tebu C kelapa sawit D tembakau 58 Program kitar semula dalam rajah di atas dijalankan di A Jerman B Perancis C Denmark D New Zealand • • • • PNB KWSP MARA Bank Pertanian .• • Besut-Terengganu Bachok dan Pasir Puteh.

59 Institusi yang disenaraikan di atas merupakan A pasaran tempatan B peminjam modal C biro khidmat nasihat D agensi penyelidikan 60 Rajah di atas dikaitkan dengan A kerjasama dua hala B kerjasama pelbagai hala C kerjasama serantau D kerjasama kumpulan Negara SKEMA JAWAPAN SOALAN GEO PMR SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 JAWAPAN D A A C B B A A D A B B D A SOALAN 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 JAWAPAN D C C C C A B B B D B C C D .

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A C B C C D B B C A B B C C B D 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A A B D D A C B A B D B D A B A .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful