You are on page 1of 2

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian SENARAI SEMAK PORTFOLIO INTERNSHIP ( Disemak oleh mentor / guru

besar) NAMA PELAJAR : NUR SYAFIQA BT MOHD ZAMANI

PROGRAM & PENGKHUSUSAN :PISMP PENDIDIKAN KHAS SEMESTER 8 BIL 1 ITEM-ITEM Biodata Guru Pelatih Pernyataan Profesional a) S1 (Apa yang akan dilaksanakan semasa Internship) b)S2 (Pengalaman yang dilalui dan dilaksanakan sepanjang Internship) c)S3 (Pencapaian dan kesan di akhir Internship) Profil Sekolah 3 a)Sejarah sekolah b)Senarai guru semasa c)Senarai tugas guru Pengajaran dan Pembelajaran a)Jadual Waktu b) Sukatan Pelajaran c) Huraian Sukatan Pelajaran d) Rancangan Pengajaran 4 minggu Kokurikulum 5 a)Jadual Kerja / Rancangan aktiviti b)Laporan aktiviti kokurikulum Projek / Aktiviti Laksanakan 3 projek / aktiviti Nama projek/aktiviti : Tugas / jawatan Sila Masukkan Tarikh dan Tandakan ( / ) atau ( x) M1 M2 M3 M4 CATATAN

Ditulis sebelum bermula sesi Internship Ditulis setiap minggu perkembangannya Ditulis pada minggu terakhir Internship Kemaskini maklumat praktikum 3

Major sahaja -Rancangan 4 minggu mesti disahkan oleh guru besar pada minggu pertama Internship Pilih 1 kegiatan kokurikulum

Projek / Aktiviti 1 a)Perancangan 6.1 b)Pelaksanaan c)Dokumen sokongan

Projek /aktiviti 2 a)Perancangan 6.2 b)Pelaksanaan c)Dokumen sokongan Projek /aktiviti 3 a)Perancangan 6.3 b)Pelaksanaan c)Dokumen sokongan Laporan Pelaksanaan Internship 7 a) Draf Laporan b)Laporan Lengkap 8 Lain-lain dokumen a)Surat lantikan/arahan b)Surat/Sijil Penghargaan c)Surat Pekeliling d)Laporan Pencapaian/aktiviti e)Artikel/Esei f)Jadual Kerja

Nama projek/aktiviti : Tugas / jawatan Nama projek/aktiviti : Tugas / jawatan

Laporan antara 8-10 muka surat Laporan lengkap mesti siap pada minggu terakhir untuk pengesahan Guru Besar Dokumen sokongan yang berkaitan

Tanda tangan Mentor / Guru Besar