You are on page 1of 5

Uputstvo za pristup AMRES VPN servisu za Windows OS

Copyright AMRES, 2011

Uputstvo za AMRES VPN servis

1.

Podeavanje AMRES VPN portabilnog klijenta

AMRES-VPN.zip fajl koji ste preuzeli sa www.amres.ac.rs otpakujte tako to desnim klikom oznaite ovaj fajl i izaberete Extract files..., kao na slici ispod.

U prozoru koji se otvorio odaberite C:\Program Files kao lokaciju na koju e se smestiti otpakovani AMRES VPN klijent. Kliknite na dugme OK.

Strana 2 od 5

Uputstvo za AMRES VPN servis

Otvorite folder C:\Program Files\AMRES VPN, oznaite desnim klikom AMRES VPN.exe ikonicu i iz padajueg menija odaberite Send To, a zatim Desktop(create shortcut).

Ovim je zavrena instalacija AMRES VPN klijenta i na desktop-u vaeg raunara e se pojaviti ikonica Shortcut to AMRES VPN.exe koju moete preimenovati u AMRES VPN:

Strana 3 od 5

Uputstvo za AMRES VPN servis

2.

Pristup AMRES VPN servisu

Kada elite da pristupite AMRES VPNu potrebno je da klikom AMRES VPN ikonicu na vaem desktopu pokrenete proces povezivanja. Zavisno od tipa Windows operativnog sistema, potrebno je za: Windows XP: uraditi dupli klik na ikonicu Windows Vista ili Windows 7: uraditi desni klik na ikonicu i odabrati opciju Run as Administrator Nakon toga, pojavie se prozor u koji treba da unesete Vae korisniko ime i lozinku za pristup AMRES VPN servisu. Korisniko ime je u formi korisniko_ime@domen_vase_institucije (na primer: pera@rcub.bg.ac.rs).

Korisniki podaci (korisniko ime i lozinka) koji se ovde koriste ne moraju biti isto to i Va email nalog! Za informacije o nalogu koji koristite za AMRES VPN, obratite se Vaoj matinoj instituciji. Ukoliko ste se uspeno povezali pojavie se ikonica sa narandastim zatvorenim katancem u donjem desnom uglu taskbar-a:

Vana napomena: Ukoliko ikonica u taskbar-u ima sivi otvoren katanac


uspeno povezali na AMRES VPN servis.

, znai da se niste

Strana 4 od 5

Uputstvo za AMRES VPN servis

Ukoliko ste prethodno bili povezani, ili se pak niste uspeno povezali na AMRES VPN, u taskbar-u e se nalaziti ikonica sa otvorenim sivim katancom . Da bi se ponovo povezali na AMRES VPN, desnim klikom oznaite ovu ikonicu, i iz padajueg menija kliknite na opciju Connect, kao na slici ispod.

Strana 5 od 5