You are on page 1of 25

KAMUS ISTILAH

MATA PELAJARAN TASAWWUR ISLAM TING 4 & 5


Kamus istilah ini disusun untuk kegunaan pelajar yang mengambil matapelajaran Tasawwur Islam Tingkatan empat dan lima. Ianya disusun sesuai dengan apa yang diguna pakai dalam buku teks Tasawwur Islam tingkatan 4 dan 5
Kontrak jual beli untuk membeli sesuatu barangan dengan bayaran harga secara tertangguh termasuk keuntungannya sekali. Pelanggan dibolehkan membayar secara ansuran mengikut tempoh yang telah dipersetujui secara bersama. Alam nyata yang boleh ditanggapi oleh pancaindera manusia dan boleh digunakan pada bila-bila

Disediakan oleh : Safaee b. Zakaria SMK Jelawat, Bachok, Kelantan

Cetakan 2008

Bil 1. 2. Adil

Istilah

Maksud Meletakkan sesuatu kena pada tempatnya Agama, kepercayaan atau ajaran yang diciptakan oleh manusia sendiri, hasil daripada pemikiran mereka tanpa bimbingan wahyu. Contohnya fahaman-fahaman seperti komunisma dan sebagainya. Agama yang diturunkan oleh Allah s.w.t kepada manusia melalui perantaraan Rasul dan Nabi. Contohnya Agama Islam, Kristian, Yahudi dan Nasrani. Ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang Islam atau bukan Islam yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenarnya yang berdasarkan al-Quran dan hadis contohnya ajaran Ayah Pin. Orang lelaki atau perempuan yang sah dikahwinkan antara keduanya ( tiada perhubungan kekeluargaan ) Keupayaan manusia berfikir. Tingkah laku, etika, moral atau sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang. Keyakinan atau kepercayaan tentang kewujudan Allah s.w.t yang maha Esa, yang tiada bersekutu, mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, kesucian dan kebesaran Segala mahkluk yang ada dilangit dan di bumi yang diciptakan oleh Allah s.w.t untuk kegunaan dan kemudahan manusia. Alam yang tidak dapat ditanggapi oleh pancaindera dan akal manusia. Kewujudan alam ini dapat difahami melalui keimanan dan keyakinan yang teguh kepada Allah s.w.t Contohnya seperti alam kubur, padang mashyar dan sebagainya

Agama Budaya

3.

Agama Langit

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Ajaran Sesat Ajnabi Akal Akhlak Akidah Alam

10.

Alam Ghaib

11.

Alam kubur/alam Tempat sementara manusia menunggu hari kiamat selepas barzakh mereka mati Alam Musyahadah Alam nyata yang boleh ditanggapi oleh pancaindera manusia dan boleh digunakan pada bila-bila masa mengikut keupayaan akal manusia. seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan, bahan galian dan sebagainya. Sarwajagat / global iaitu Islam ialah agama yang sesuai kepada semua manusia tanpa mengira tempat dan zaman. Menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran Fahaman yang menolak hadis sebagai sumber hukum dalam
1

12.

13. 14. 15.

Alamiyyah Amar makruf nahi mungkar Antihadis

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Bil

Istilah Islam.

Maksud

16. 17. 18.

Ar-Rahim Ar-Rahman Asma wa sifat

Sifat Allah s.w.t yang Maha Penyayang Sifat Allah s.w.t yang Maha Pemurah Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia, iaitu Allah s.w.t memiliki 99 nama yang indah bagi diri-Nya dan memiliki 41 sifat yang terdiri daripada 20 sifat yang wajib,20 sifat mustahil dan satu sifat yang harus baginya. Ilmu falak, iaitu ilmu tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan dan perkiraan serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang. Perkataan atau perbuatan yang dilakukan ke atas orang yang menerima bantuan dan pertolongan daripada seseorang. Perbuatan itu dilakukan oleh pemberi bantuan tersebut dengan mengungkit-ungkit pertolongan yang telah diberikannya, sehingga menimbulkan perasaan sakit hati orang yang mendapat pertolongan tersebut. Ilmu Allah s.w.t yang hakiki, qadim ,kekal dan mutlak. Badan pemerintahan badan yang bertanggungjawab mengurus dan mentadbir negara Badan perundangan sebuah badan yang berkuasa membuat, mengubal, meminda atau memansuhkan undang-undang Kontrak jual beli untuk membeli sesuatu barangan dengan bayaran harga secara tertangguh termasuk keuntungannya sekali. Pelanggan dibolehkan membayar secara ansuran mengikut tempoh yang telah dipersetujui secara bersama. Perbendaharaan negara Islam Alam tempat roh orang mati berada sementara menunggu dibangkitkan semula pada hari akhirat nanti ( alam kubur) Orang yang tinggal di sesuatu tempat buat sementara waktu sahaja Mereka-reka perkara baru dalam agama (beribadat) yang tidak pernah diamalkan pada zaman Rasulullah dan para sahabat baginda. Membelanjakan harta secara berlebih-lebihan daripada keperluan sebenar atau membelanjakan harta kepada perkara yang tidak perlu atau membelanjakan harta kearah maksiat. Keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara bertindak, berkelakuan dan cara berfikir serta segala hasil kegiatan atau kerohanian masyarakat
2

19.

Astronomi

20.

Aza

21. 22. 23.

Azali Badan Eksekutif Badan Legislatif Bai bithaman ajil Baitulmal Barzakh Bermukim Bidaah

24. 25. 26. 27. 28.

29.

Boros

30.

Budaya

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Bil 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Istilah Budaya Bukan Islam Budaya Islam Darurat Dhabit Dhob Diat Din Drastik Ekosistem Etika Fakir Falsafah Jenayah

Maksud Budaya yang bertentangan dengan Islam dan adat orang melayu yang lemah lembut contohnya budaya bersekedudukan tanpa nikah, budaya lepak, hippies dan sebagainya Cara hidup masyarakat Islam yang berteraskan ketakwaan kepada Allah Keadaan yang memaksa Orang yang cukup kuat ingatan untuk mengingati sesuatu yang didengarinya Sejenis binatang yang hidup di daratan dan menyerupai binatang biawak pasir. Harta benda atau bayaran tertentu yang wajib diberikan kepada waris orang yang dibunuh sebagai ganti hukuman qisas yang tidak dapat dilaksanakan. Agama yang mengatur cara hidup yang lengkap dan sempurna. Keterlaluan, terlalu keras (berkenaan sesuatu tindakan) Sistem yang melibatkan interaksi antara sesuatu komuniti (haiwan, tumbuhan) dengan alam persekitaran yang tidak bernyawa. Nilai akhlak atau tingkah laku yang menjadi pegangan seseorang atau sesuatu kumpulan semasa menjalankan tugas Orang yang tidak dapat memenuhi walaupun separuh daripada keperluan dan perbelanjaan hidup sehariannya Peraturan dan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t terhadap kesalahan yang melibatkan pencerobohan terhadap nyawa, anggota tubuh badan serta harta benda manusia. Kewajipan/perintah Allah yang dikenakan ke atas setiap orang Islam yang cukup syarat-syaratnya. Jika dilaksankan akan mendapat pahala manakala jika ditinggalkan akan berdosa. Seperti menuntut ilmu Kewajipan / perintah Allah yang dikenakan ke atas setiap orang Islam yang cukup syarat-syaratnya. Jika sudah terdapat sebahagian daripada umat Islam dalam sesuatu kawasan telah melaksankan perintah tersebut, maka semua orang terlepas daripada dosa, tetapi jika tiada sesiapa pun yang melaksanakannya maka semua orang akan berdosa. Seperti menguruskan jenazah

42.

43.

Fardhu Ain

44.

Fardhu Kifayah

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Bil 45.

Istilah Fasakh

Maksud Pembatalan ikatan perkahwinan atau perceraian yang berlaku melalui keputusan yang ditetapkan oleh pihak kadi / mahkamah, disebabkan syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh pasangan terbabit. Sebarang keputusan yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa yang telah diwartakan berhubung dengan suatu hukum syarak bagi menyelesaikan masalah semasa. Contohnya hukum harus menderma darah Suatu ilmu yang membicarakan hukum atau perundangan Islam tentang perbuatan mukalaf, seperti hukum wajib, haram, harus, sah atau tidaknya sesuatu perbuatan. Orang yang mengetahui hukum itu disebut fakih. Kefahaman tentang hukum amali yang diijtihadkan oleh para mujtahid yang diambil daripada dalil-dalil syarak. ( al-Quran atau hadis) Berjuang untuk mempertahankan kesucian Islam samada melalui harta, pemikiran, tenaga dan sebagainya dijalan Allah Sifat semulajadi yang dijadikan oleh Allah s.w.t kepada manusia. Seperti sukakan harta, barang perhiasan dan sebagainya. Naluri semulajadi manusia yang mengakui adanya Allah s.w.t sebagai pencipta alam ini. Sesuatu yang diterima daripada Rasulullah s.a.w sama ada berupa perkataan, perbuatan dan pengakuan baginda. Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis Sahih dan hadis Hasan. Hadis yang mempunyai periwayat yang bersambung terus dengan Rasulullah. Sesuatu harta yang dikurniakan oleh Allah s.w.t kepada hambaNya untuk dimiliki dan dimanfaatkan seperti, rumah, tanah, wang ringgit dan sebagainya. Larangan Allah s.w.t yang mesti ditinggalkan, jika ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan berdosa. Hari kehancuran dan kemusnahan alam ini selepas malaikat Izrail meniup sangkakala yang pertama. Anugerah Allah s.w.t kepada manusia, boleh diperolehi dan dimiliki oleh manusia melalui usaha dan ikhtiar mereka sendiri. Perkara yang diberikan kebebasan kepada seseorang untuk melakukan atau meninggalkannya, tanpa dikenakan sebarang pembalasan.

46.

Fatwa

47.

Fikah (ilmu Fiqah) Fikah (perundangan) Fisabilillah Fitrah Fitrah beragama Hadis / sunnah Hadis Dhaif Hadis Sahih Hak Milik Haram Hari kiamat Harta Harus

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Bil 60.

Istilah Hasad dengki

Maksud Iri hati atau rasa benci dengan nikmat dan kebaikan yang diperoleh oleh orang lain dan berusaha agar nikmat tersebut hilang daripada orang itu atau berpindah kepadanya dengan cara yang salah. Kiraan amalan baik dan buruk manusia ketika mereka berada di dunia yang akan berlaku di Padang Masyhar, untuk menentukan ke arah mana mereka akan di tempatkan, sama ada ke syurga atau ke neraka. Orang lelaki yang tertarik nafsu syahwatnya kepada orang yang sejenis dengannya Kesalahan dan hukuman yang ditetapkan oleh syarak serta wajib dilaksanakan sebagai menunaikan hak Allah s.w.t. Kesalahan hudud adalah seperti mencuri, merompak, berzina, murtad, qazaf, dan meminum arak Kepercayaan atau keyakinan di dalam hati manusia mengenai sesuatu perkara. Pengabadian dan kepatuhan kepada perintah Allah s.w.t melalui perbuatan, perkataan dan pengakuan hati yang berlandaskan syariat. Amalan khusus yang disyariatkan oleh Allah s.w.t sama ada fardhu atau sunat seperti solat, zakat dan sebagainya, bagi membuktiksn ketaatan manusia kepada Allah s.w.t Semua amalan kebaikan yang disyariatkan oleh Allah s.w.t bagi menghubungkan manusia dalam sebuah masyarakat demi kebaikan bersama seperti tolong menolong. Fahaman atau aliran pemikiran manusia seperti komunisme, sekularisme dan sebagainya. Satu daripada istilah ilmu fikah, yang bermaksud satu pihak memberi tawaran kepada pihak lain untuk menerima sesuatu transaksi / urusan. Satu perjanjian yang membolehkan seseorang itu mengambil faedah atau manfaat daripada milik orang lain dengan membayar bayaran yang tertentu ( Sewaan ). Persetujuan atau persepakatan antara ulama mujtahidin daripada umat Nabi Muhammad mengenai sesuatu hukum syarak pada masa-masa tertentu Suatu usaha yang dilakukan secara bersungguh-sungguh untuk menghasilkan penetapan sesuatu hukum syarak yang berdasarkan al-Quran dan al-Hadis. Suatu ilmu Bahasa Arab yang membicarakan tentang penyusunan kata-kata yang indah dan tepat dan mempunyai pengertian yang mendalam, mudah difahami, menarik perhatian
5

61.

Hisab / timbangan amal Homoseks

62.

63.

Hudud

64. 65.

Itiqad Ibadat

66.

Ibadat khusus

67. 68. 69.

Ibadat umum Ideologi Ijab

70.

Ijarah

71.

Ijmak

72.

Ijtihad

73.

Ilmu Balaghah

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Bil

Istilah pendengar atau pembaca

Maksud

74.

Ilmu Fardhu Ain Ilmu Fardhu Kifayah Ilmu mantik Imigran Imperialis Inflasi

75. 76. 77. 78. 79.

Ilmu yang berkaitan dengan amalan yang wajib diketahui dan diamalkan oleh semua umat Islam yang mukallaf. Contohnya ilmu syariah, akidah dan ilmu akhlak. Ilmu yang berkaitan dengan kehidupan di dunia yang membawa faedah kepada manusia dan alam ini seperti ilmu kedoktoran, kejuruteraan, pertanian dan sebagainya. Ilmu lojik tentang sesuatu benda Orang asing yang menetap di sesebuah negara. ( pendatang ) Bangsa atau negara yang menjalankan politik untuk menjajah negara lain Keadaan harga barangan bertambah tinggi disebabkan bertambahnya daya membeli / permintaan terhadap sesuatu barangan yang terhad bilangannya oleh pengguna. Sifat sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah, sistem, adat dan sebagainya yang baru. (Menghasilkan atau membawa pembaharuan ke arah yang lebih baik.) Manusia atau mahkluk Allah s.w.t yang paling istimewa kerana mereka boleh berfikir, berkehendak dan boleh menerima ilmu pengetahuan Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang bakal dilantik oleh Allah s.w.t sebagai rasul. Contohnya Nabi Isa boleh bercakap semasa masih bayi. Agama Allah yang mengatur cara hidup yang lengkap dan sempurna. Selamat, Sejahtera, Patuh dan menyerahdiri. Tunduk dan patuh serta menyerah diri dengan sepenuhnya kepada Allah s.w.t dengan mengakui kebesaran dan keagunganNya. Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang tidak taat atau derhaka kepada Allah s.w.t untuk menyesatkannya lagi. Kesediaan melindungi keselamatan terhadap agama, nyawa akal, harta, maruah dan negara. Memiliki daya kreativiti, inovatif dan produktif dalam melaksanakan pekerjaan Mencurahkan segala daya upaya yang ada (bersungguh-sungguh) untuk memerangi musuh Allah, musuh negara serta mempertahankan agama dan kebenaran
6

80.

Inovatif

81.

Insan

82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.

Irhas Islam Islam (Bahasa) Islam (Istilah Syarak) Istidraj Jaminan Keselamatan Jati diri Jihad

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Bil 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98.

Istilah Kabul Kahwin (Perkahwinan) Karamah Kedekut Kemaslahatan Kesaksamaan sosial Khalifah Khulu' Khurafat

Maksud Menerima tawaran atau persetujuan yang diberikan dalam sesuatu transaksi. Ikatan yang teguh antara lelaki dengan perempuan melalui akad nikah yang sah untuk hidup sebagai suami isteri secara halal. Perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia biasa yang tinggi darjatnya disisi Allah s.w.t Sangat berkira untuk membelanjakan wang kepada perkara kebaikan. Sesuatu yang berguna atau berfaedah kepada manusia. Keharmonian hubungan sesama manusia untuk menjauhi perkaraperkara yang menyebabkan perpecahan, perbalahan, kekacauan dan sebagainya. Pengganti. Iaitu pengganti nabi dalam urusan menegakkan agama dan mentadbir urusan dunia. ( pemerintah ) Perceraian yang berlaku atas kemahuan isteri dengan membayar ganti rugi kepada suami Kepercayaan atau perbuatan karut yang bercanggah dengan ajaran Islam Komunisme merujuk kepada fahaman politik di mana rakyat mempunyai kuasa mutlak untuk mentadbir negara dan segala produk keluaran negara menjadi milik bersama rakyat..Sebagai teori sistem sosial, komunisme menjurus kepada sistem sosial egalitarian iaitu tanpa kerajaan, harta dan kelas. Menurut ideologi ini, semua harta dimiliki oleh rakyat, dan setiap rakyat mempunyai status sosial dan ekonomi yang sama.Menurut komunisme, agama adalah racun yang boleh mengongkong pemikiran rakyat. Keseluruhan keadaan atau latar belakang sesuatu yang ada hubungan atau dapat dikaitkan dengan sesuatu. Mempunyai kebolehan mencipta, menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli Ingkar dan tidak percaya kepada tuhan Lapisan atmosfera yang tinggi kandungan ozonnya bertindak sebagai perisai terhadap sinar ultra lembayung matahari yang memudaratkan kehidupan. Perempuan yang mengadakan hubungan seks sesama perempuan Liberalisme adalah satu fahaman / falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik yang tertinggi. Secara amnya, liberalisme mengutamakan hak-hak peribadi serta kesamarataan terhadap peluang untuk semua. Fahaman ini
7

99.

Komunisme

100. Konteks 101. Kreatif 102. Kufur 103. Lapisan ozon 104. Lesbian

105. Liberalisme

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Bil

Istilah

Maksud mahukan kebebasan yang menyeluruh dalam kegiatan ekonomi, politik dan sosial. Melakukan hubungan seks melalui dubur. Sifat-sifat terpuji dan mulia seperti tolong menolong dan sebagainya. Perkara yang digalakkan untuk ditinggalkan, jika ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan tidak mendatangkan dosa. Para nabi dan rasul terpelihara daripada melakukan sebarang dosa kecil atau dosa besar serta perkara-perkara yang boleh mencacatkan kemuliaan baginda sebagai utusan pilihan Allah Menggunakan kemahiran dan kepakaran untuk memperolehi keuntungan peribadi dengan cara yang salah. Memelihara tujuan syarak serta membawa kebaikan umum dengan menolak segala yang merosakkan dan memudaratkan mahkluk Teks hadis Fahaman yang mempercayai bahawa hanya bendalah yang menyebabkan terjadinya segala sesuatu di dunia ini Perkara luar biasa yang berlaku kepada Umat Islam tanpa diusahakan untuk dipelajarinya. Contohnya terlibat dalam suatu kemalangan yang dahsyat, namun dia terselamat. Sifat-sifat keji yang di benci oleh Allah s.w.t seperti mencuri berbohong dan sebagainya Menjaga, melindungi dan membela sesuatu dengan baik.

106. Liwat 107. Mahmudah 108. Makruh 109. Maksum 110. Manipulasi 111. Masalih alMursalah

112. Matan 113. Materialisme 114. Ma'unah 115. Mazmumah 116. Memelihara

117. Memelihara alam Menjaga dan melindungi alam ini supaya tidak di rosakkan Memulihkan sesuatu supaya sentiasa berada dalam keadaan yang baik Mengembalikan alam kepada habitat asalnya seperti menanam 119. Memulihara alam semula tumbuh-tumbuhan yang telah di tebang atau di musnahkan supaya habitat alam akan kekal dan baik. Menceroboh Mengambil harta orang lain tanpa kebenaran yang sah disisi 120. harta syarak seperti mencuri. Membelanjakan harta kepada perkara-perkara yang tidak Merosakkan 121. memberikan manfaat kepada pemiliknya atau orang lain seperti harta membazir. Orang yang tidak dapat memenuhi keseluruhan (seratus peratus ) 122. Miskin daripada keperluan dan perbelanjaan hidup sehariannya 118. Memulihara 123. Mizan Timbangan amalan manusia semasa mereka berada di dunia
8

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Bil

Istilah

Maksud Penguasaan sepenuhnya terhadap sesuatu barangan, perdagangan, perkhidmatan dan sebagainya dalam pasaran tertentu oleh seseorang, sebuah fitma atau sekumpulan orang atau firma. Orang yang baru memeluk agama Islam Satu daripada hukum fikah yang berhubung dengan tatacara perhubungan sesama manusia dalam memenuhi keperluan mereka yang berhubung dengan harta. Pelabur memberi modal kepada orang tertentu untuk diperniagakan dan keuntungannya di bahagi dua atau sebahagiannya menurut perjanjian yang telah dipersetujui bersama semasa akad, manakala kerugiannya jika ada hanya akan ditanggung oleh pihak pelabur sahaja. Perbuatan menilai diri sendiri Ahli hukum Islam yang memutuskan sesuatu hukum fikah berasaskan bimbingan al-Quran, al-Hadis dan menurut pendapatnya sendiri Orang Islam yang telah akil baligh atau cukup umur dan diwajibkan mematuhi segala hukum Islam. Perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah s.w.t kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran, kenabian dan kerasulan serta melemahkan musuh-musuh mereka Seseorang yang berpura-pura menganut dan patuh kepada ajaran Islam sedangkan hatinya tidak tidak mempercayai ajaran Islam. Akad jual beli bagi barangan tertentu. (Penjual menyatakan kos yang dikeluarkan dan jumlah keuntungan yang dikehendaki. Pembayaran dilakukan semasa penyerahan barang atau atau pada masa lain yang dipersetujui bersama). Keluar daripada agama Islam Luwes atau anjal iaitu agama Islam boleh berubah mengikut kesesuaian masa dan keadaan, namun masih tetap atas prinsip asasnya. Orang yang dalam perjalanan dari satu tempat ke satu tempat yang lain Naskah al-Quran yang bertulis tangan atau bercetak Suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dalam sesuatu kegiatan ekonomi dan berkongsi dalam keuntungan. ( Syarikat )
9

124. Monopoli 125. Mualaf 126. Muamalah

127. Mudharabah

128. Muhasabah 129. Mujtahid 130. Mukallaf 131. Mukjizat 132. Munafik

133. Murabahah 134. Murtad 135. Murunah 136. Musafir 137. Mushaf 138. Musyarakah

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Bil

Istilah Mutawatir (Hadis)

Maksud Satu daripada jenis hadis, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh ramai orang sejak daripada zaman Rasulullah sampai sekarang. Oleh kerana terlalu ramai orang yang meriwayatkan hadis ini dan berlainan pula tempat tinggalnya, maka mustahil bagi mereka itu berpakat untuk berdusta tentang hadis tersebut. Bersifat tetap dan tidak boleh dipertikaikan kebenarannya. Manusia lelaki pilihan Allah s.w.t yang diberikan wahyu untuk dirinya dan tidak wajib disampaikan kepada orang lain. Dalil daripada al-Quran atau al-Hadis Rasulullah s.a.w Pertalian keluarga, terutamanya di sebelah bapa Negara yang mengarahkan segala urusan pemerintahan dan pentadbirannya tunduk kepada hukum Islam yang bersumberkan al-Quran dan hadis serta Ijtihad yang benar Tempat balasan azab yang dikhaskan untuk orang yang mengingkari perintah Allah semasa hidup didunia. Perbuatan yang mensia-siakan atau melanggar amanah yang telah diberikan Pekerjaan menurut Islam ialah satu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan wang atau harta dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum syarak. Pengaruh luar yang bertentangan dengan ajaran Islam yang disebarkan melalui media massa dan penjajahan pemikiran, seperti Rock, Punk, Black Metal dan sebagainya Menyelesaikan masalah manusia berasaskan syariat Islam yang merangkumi semua aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial dan perundangan Orang yang meriwayatkan / menceritakan sesuatu hadis Sebuah masyarakat yang hidup sayang menyayangi dan hormat menghormati antara satu sama lain. Hukum yang ditetapkan oleh Allah s.w.t kepada manusia yang merangkumi aspek akidah, syariat, akhlak dan sebagainya.

139.

140. Mutlak 141. Nabi 142. Nas 143. Nasab 144. Negara Islam 145. Neraka 146. Pecah amanah 147. Pekerjaan

148. Pengaruh Asing Penyelesaian Masalah

149.

150. Perawi Perpaduan ummah Perundangan 152. Islam 151.

153. Piagam Madinah Perlembagaan Madinah / Sahifah Madinah 154. Produktif 155. Putik 156. Qadha Mempunyai daya pengeluaran yang aktif. Buah yang baru jadi atau buah yang masih muda dan kecil. Penghakiman atau keputusan yang telah diputuskan oleh pihak mahkamah dalam sesuatu perbicaraan berdasarkan hujah dan bukti yang nyata.
10

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Bil 157. Qias

Istilah

Maksud Menghubungkan hukum yang tidak ada (cabang) kepada hukum yang ada (asal) kerana bersamaan illat (sebab) Hukuman dan kesalahan yang telah ditetapkan oleh syarak melalui al-Quran dan al-Hadis kerana kesalahan yang melibatkan kecederaan anggota tubuh badan dan nyawa manusia Kalam Allah s.w.t yang bermukjizat serta diturunkan kepada nabi Muhammad s.a.w. melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Ketuhanan iaitu segala hukum,konsep,prinsip,nilai dan peraturan yang terkandung dalam Islam ajaran adalah bersumberkan wahyu Allah s.w.t dan hadis. Pajak gadai atau menjadikan sesuatu barang yang berharga sebagai cagaran bagi sesuatu hutang dan barangan tersebut akan menjadi bayaran sekiranya dia tidak berdaya membayar hutang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan Memberi atau menerima sesuatu barangan yang berharga untuk mendapatkan sesuatu atau untuk melepaskan sesuatu tindakan dengan cara yang salah Manusia lelaki pilihan Allah s.w.t dari kalangan para nabi yang diberikan wahyu untuk dirinya dan dikehendaki menyampaikannya kepada orang lain. Para rasul yang memiliki tahap kesabaran yang amat tinggi dalam menghadapi rintangan dan tentangan daripada umatnya ketika menyampaikan ajaran dan seruan kepada umatnya. Tidak mutlak / bersifat nisbi Menunjuk-nunjuk amalan baik yang telah dilakukannya kepada orang lain dengan tujuan mendapat pujian dan sanjungan daripada masyarakat Bunga atau pertambahan dalam urusan pinjaman hutang piutang atau pertukaran barangan sejenis atau pertambahan bayaran balik hutang akibat penangguhan bayaran Keluar daripada agama Islam ( Murtad ) Keyakinan (iktikad) dalam hati secara mutlak bahawa Allah s.w.t yang mentadbirkan semua benda dan perkara di dunia ini dan tiada pentadbir lain, melainkan Allah s.w.t yang Maha Berkuasa dan Esa. Kelonggaran yang diberikan oleh Allah s.w.t kepada umat Islam untuk melakukan ibadat dalam keadaan-keadaan tertentu Teguh dan tahan uji dalam menghadapi dugaan hidup dengan reda, ikhlas dan tawakal kepada Alalh s.w.t
11

158. Qisas 159. Qur'an 160. Rabbaniyyah

161. Rahn

162. Rasuah

163. Rasul

164. Rasul Ulul Azmi 165. Relatif 166. Riak

167. Riba 168. Riddah 169. Rububiyyah

170. Rukhsah 171. Sabar

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Bil

Istilah

Maksud Ucapan atau perkataan Rasulullah s.a.w. Perbuatan khianat yang dilakukan oleh sesuatu pihak atau orang perseorangan untuk menggagalkan atau merosakkan kegiatan pihak lain. Perawi yang menyampaikan hadis Memberi sesuatu yang berharga kepada orang miskin dan yang memerlukan dengan tujuan untuk mendapatkan pahala. Sedekah hendaklah diberikan dengan ikhlas, tidak kerana inginkan pujian atau memberi malu kepada orang yang menerimanya.

172. Sabda 173. Sabotaj 174. Sanad

175. Sedekah

176.

177. 178. 179. 180.

Sekularisme ialah ideologi / fahaman bahawa urusan dunia seperti politik, pentadbiran dan undang-undang harus dipisahkan dari urusan agama. Mereka yang berpegang kepada fahaman ini Sekularisme adalah dipanggil golongan sekular. Fahaman yang memisahkan nilai-nilai agama dengan kehidupan seharian. Perkara luar biasa yang berlaku kepada seseorang dengan Sihir bantuan daripada syaitan dan boleh dipelajari. Sistem sosial Pergaulan dan hubungan sesama manusia dalam menjalani Islam kehidupan masing-masing berlandaskan ajaran Islam Menghimpunkan dua waktu solat dan didirikan dalam satu waktu. Solat Jamak Solat Jamak terbahagi kepada dua iaitu Solat Jamak Takdim dan Solat Jamak Takhir Solat Qasar Memendekkan solat yang empat rakaat menjadi dua rakaat Segala perkara yang berkaitan dengan masyarakat Sosialisme merupakan teori atau sistem organisasi sosial dan ekonomi di mana salah satu ciri utamanya adalah sumber kekayaan negara dinikmati bersama oleh seluruh rakyat secara sama rata. Catatan wahyu yang sedikit bilangannya yang diturunkan kepada Nabi Syis sebanyak 50, Nabi Idris 30, Nabi Ibrahim 10 dan Nabi Musa 10 suhuf. Menceritakan amalan baik yang dilakukan kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan daripada orang lain Perkara yang digalakkan oleh agama untuk dilakukan dan diberikan pahala serta balasan syurga, jika ditinggalkan tidak berdosa. Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah samada perbuatan, perkataan, pengakuan atau sifat-sifat Rasulullah s.a.w
12

181. Sosial 182. Sosialisme

183. Suhuf

184. Sum'ah

185. Sunat 186. Sunnah / hadis

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Bil

Istilah

Maksud Segala hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T kepada manusia Menyekutukan Allah dengan sesuatu dari segi sifat zat atau perbuatan seperti beribadat selain kepada Allah Lengkap dan menyeluruh. Lengkap iaitu agama Islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad s.a.w lengkap dan sempurna serta meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat. Tempat yang indah dan penuh keseronokan untuk orang-orang taat dan patuh kepada perintah Allah s.w.t semasa mereka di dunia Tolong menolong dan bekerjasama dalam memenuhi keperluan dalam kehidupan seharian Perkara-perkara yang boleh menyesatkan umat Islam daripada agamanya seperti Syaitan,berhala dan apa-apa sahaja yang menyesatkan Gabungan anggota masyarakat untuk saling jamin menjamin dan tolong-menolong bagi meringankan beban orang perseorangan serta menjauhi kerosakan yang menyusahkan (insuran secara Islam) Sikap membesarkan diri seperti sombong dan angkuh dengan perkara kebaikan yang telah dilakukan dan segala nikmat kesenangan yang telah dikurniakan oleh Allah S.W.T kepadanya Tanggungjawab yang diberikan kepada seseorang yang telah baligh dan berakal Bahasa : mencegah. Istilah syarak : kesalahan dan hukuman yang tidak ditetapkan oleh syarak dan diserahkan kepada budi bicara hakim atau kadi untuk memutuskannya. Pembubaran ikatan perkahwinan yang sah dengan lafaz talak (cerai) atau yang seumpama dengannya Keadaan masyarakat manusia yang dicirikan atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan dan perkembangan pemikiran (sosial, budaya, politik) yang tinggi dan maju. Berserah diri kepada ketentuan Allah s.w.t setelah berusaha bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu Tetap, teguh dan tidak berubah. Boleh dipercayai Tolak ansur dan saling memahami serta menghormati pendapat dan pandangan orang lain walaupun bertentangan dengan
13

187. Syariat 188. Syirik 189. Syumul 190. Syumulliyyah

191. Syurga 192. Ta'awun 193. Taghut

194. Takaful

195. Takbur 196. Taklif

197. Takzir

198. Talak 199. Tamadun 200. Tawakal 201. Thabat 202. Thiqah 203. Toleransi

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 5

Bil

Istilah pendapat sendiri.

Maksud

204. Transaksi 205. Ujub 206. Uluhiyyah Ungkit 207. (mengungkitungkit) 208. Universal 209. Utopia 210. Wadiah

Persetujuan jual beli, urusan jual beli, urusniaga Kagum dengan amalan sendiri serta sombong dalam melakukan sesuatu ibadat serta memandang rendah dan melekeh-lekehkan amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain Mengakui hanya Allah yang Esa yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak. Mengungkit-ungkit kembali bantuan dan perbuatan baik yang telah diberikan kepada seseorang dengan tujuan supaya orang tersebut sentiasa mengenang jasa dan pertolongan yang telah diberikannya. Sarwajagat atau meliputu seluruh alam Sesuatu yang mungkin tidak dapat dilaksanakan Mewakilkan sesuatu barang atau harta yang berharga kepada orang lain untuk disimpan dan diurus. Bahasa: Nasihat dan bimbingan daripada Allah s.w.t Istilah: Ilham atau perintah daripada Allah s.w.t yang disampaikan kepada para nabi dan rasul melalui perantaraan Malaikat Jibril atau terus daripada Allah s.w.t Perintah Allah s.w.t. yang mesti dilaksanakan, jika dilaksanakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan berdosa Harta yang diserahkan oleh seseorang atau sesuatu pihak untuk faedah orang ramai yang berkaitan dengan agama Islam Dari segi bahasa bermaksud realiti. Apabila di hubungkan dengan Islam bermaksud praktikal, mampu di amalkan oleh semua golongan manusia. Mempunyai keupayaan yang membolehkan seseorang itu menguasai orang lain Mengeluarkan sebahagian daripada harta tententu untuk diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu.

211. Wahyu

212. Wajib 213. Wakaf 214. Waqiyyah 215. Wibawa 216. Zakat

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 5

14

Bil

Istilah

Maksud

FOKUS TASAWWUR ISLAM TING 4 DAN TING 5 TINGKATAN 4 BAB ISU-ISU PENTING 1. ASAS PEMIKIRAN ISLAM 1- Maksud Fitrah 2- Bukti beragama fitrah manusia 3- Jenis-jenis Tauhid 4- Tauhid Rububiyyah prinsip 5- Tauhid Uluhiyyah prinsip 6- Tauhid Asma Wa Sifat nama/ sifat 7- Agama budaya dan agama samawi 1- Maksud 2- Proses kejadian manusia 3- Bukti manusia sebaik-baik kejadian 4- Tanggungjawab Allah manusia- alam 1- Maksud alam 2- Jenis alam contoh hikmah kerahsiaancara mengetahui 3- Peringkat alam 4- Maksud : memelihara alam memulihara alam 5- Sumbangan alam 6- Cara memelihara alam memulihara alam
15

TUHAN

INSAN

ALAM

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 5

BAB

ISU-ISU PENTING 7- Pencemaran : Faktor kesan cara atasi 1- Maksud rasul nabi perbezaan nabi dan rasul 2- Sifat wajib mustahil- harus 3- Peranan rasul 4- Rasul Ulul Azmi maksud-sebab MIN 5- Perkara luar biasa : MMMKIIS 1- Maksud wahyu 2- Ciri-ciri wahyu 3- Peringkat penurunan wahyu 4- Cara penurunan wahyu 5- Peranan wahyu 6- Cara wahyu membimbing akal 7- Cara wahyu membina tamadun 8- Isi Kandungan al Quran 9- Keistimewaan al Quran 10Maksud al Hadis 11Jenis hadis 12Peranan hadis 13Fahaman anti hadis : Maksud Kesan 1- Maksud Pengaruh Lar/ Penjajahan pemikiran 2- Bentuk ancaman / pengaruh yang merosakkan 3- Kesan pengaruh luar 4- Cara mengatasi 5- Fahaman mulhid : Maksud prinsip- contoh -kesan cara atasi 6- Ajaran sesat : maksud ciri- kesan cara atasi

RASUL

WAHYU

PENGARUH LUAR YANG MEROSAKKAN PEMIKIRAN MUSLIM

2- CIRI PANDANGAN HIDUP ISLAM


Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 5 16

BAB ISLAM

ISU-ISU PENTING 1- Maksud Islam 2- Ciri keunggulan Islam 1- Maksud 2- Prinsip 3- Cara mencapai sifat Rabbaniyyah 1- Maksud 2- Prinsip 3- Bukti dalam Kehidupan a) Ilmu : Fardhu Ain Fardhu Kifayah b) Sosial c) Perundangan 1- Maksud 2- Prinsip Hak asasi manusia 3- Bukti dalam Kehidupan a) Perundangan b) Sosial c) Ibadat 1- Maksud 2- Prinsip Wasatiyyah 3- Bukti dalam Kehidupan 1- Maksud 2- Prinsip 3- Kelebihan sifat Murunah 1- Maksud 2- Perkara yang Thabat 3- INSTITUSI NEGARA ISLAM

RABBANIYYAH

SYUMULIYYAH

ALAMIYYAH

WAQIIYYAH

MURUNAH

THABAT

SISTEM PEMERINTAHAN

1- Maksud Negara Islam 2- Prinsip - MMAH


17

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 5

BAB

ISU-ISU PENTING 3- Ciri ciri 4- Elemen Pembentukan Negara Islam 5- Syura majlis syura- hikmah contoh ahli Majlis syura 6- Khalifah : maksud sifat- kelayakan t/jawab kesan pemngabaian 7- Rakyat : hak t/jawab rakyat kesan pengabaian 8- Piagam madinah : Aspek Kesan P 1- Maksud 2- Dasar/ prinsip 3- Ciri-ciri 4- Kepentingan Institusi Kehakiman 5- Sumber kehakiman : AHIQI 6- Prosedur kehakiman i)Hakim : Kelayakan t/jawab / Etika kehakiman kesan ii) Peraturan keterangan : BSP 1- Maksud 2- Nilai luhur 3- Tawakal maksud- kepentingan 4- Tanggungjawab kesan

SISTEM KEHAKIMAN

SISTEM SOSIAL
Alam

Allah

Manusia

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 5

18

TINGKATAN 5 BAB ISU-ISU PENTING 1-EKONOMI ISLAM 1- Maksud harta 2- Jenis harta 3- Konsep Harta MUNAH BZ 4- Harta Amanah : Sebab harta amanah Allah 5- Harta Ujian Allah : Bentuk Ujian harta 6- Syarat harta sebagai ibadat 7- Harta halal dan haram: cara dan kelebihan 8- Cara pengurusan harta 1- Maksud hak milik 2- Perturan pemilikan harta 3- Kepentingan pemilikan harta 4- Golongan yang dilarang : Gol Cara pengurusan harta 5- Larangan dalam pemilikan Harta : MMES RR 6- MMESRR : maksud- faktor berlaku- cara atasi 1- Maksud bekerja / bekerja kerana Allah 2- Matlamat bekerja 3- Syarat pekerjaan menjadi ibadat 4- Jenis pekerjaan : perbezaan
19

ISLAM DAN HARTA

ISLAM DAN HAK MILIK

ISLAM DAN PEKERJAAN

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 5

BAB

ISU-ISU PENTING 5- Etika pekerjaan 6- Budaya kerja 7- Cara meniingkatkan kualiti kerja 1- Maksud muamalah 2- Ciri-ciri muamalah TRAMT 3- Kebaikan / kelebihan / kepentingan 4- Syarat sah muamalah 5- Muamalah yang tidak sah 6- Perbezaan Muamalah Islam dan konvensional 7- Taawun : Konsep/ maksud bukti taawun dalam muamalah 8- Jenis- jenis muamalah : WD-MD-MS/ BMR/R-I-T , Hikmah 9- Cara menggalakkan muamalah Islam 2-FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM 1- Maksud perundangan / syariat 2- Matlamat perundangan Islam : ANKH2 3- Cara mencapai matlamat perundangan Islam 4- Ciri-ciri perundangan Islam 5- Sumber perundangan Islam : AHIQI 6- Kepentingan perundangan Islam 7- Cara menghayati perundangan Islam 1- Fikah maksud-matlamat kebaikan 2- Fatwa - maksud-matlamat kebaikan contoh 3- Qadha - maksud-matlamat kebaikan 4- Ijtihad - maksud-matlamat kebaikan 5- Hukum WSHMH : Maksud contoh hikmah 1- Maksud ibadat 2- Jenis ibadat contoh- ciri / perbezaan 3- Perkaitan ibadat dengan perundangan
20

FALSAFAH MUAMALAH ISLAM

PERUNDANGAN ISLAM

ISTILAH PERUNDANGAN ISLAM

FALSAFAH IBADAT

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 5

BAB

ISU-ISU PENTING 4- Tujuan ibadat 5- Ciri kesempurnaan ibadat 6- Cara meningkatkan kuliti ibadat 7- Perkara yang merosakkan ibadat : SSKRRAHNUT 8- Ibadat tanpa syariat maksud -kesan contoh 9- Syariat tanpa ibadat- maksud -kesan contoh 1- Maksud munakahat 2- Hikmah perkahwinan 3- Hikmah pemiihan pasangan 4- Tanggungjawab : SIB kesan pengabaian 5- Cara mencapai keharmonian rumahtangga 6- Penyelesaian masalah perkahwinan : TKFhikmah 7- Cara mengatasi perceraian 8- Hak penjagaan anak hikmah 1- Maksud Jenayah contoh perbuatan jenayah 2- Matlamat 3- Sumber Falsafah Jenayah : AHIQI 4- Hukuman Jenayah : HQTD maksud jenis kesalahan bentuk hukuman hikmah perbezaan 5- Perbezaan Hukuman Islam dan konvensional 3-PENYELESAIAN MASALAH ISLAM

FALSAFAH MUNAKAHAT

FALSAFAH JENAYAH

ASAS PENYELESAIAN MASALAH

1- Maksud penyelesaian masalah 2- Matlamat 3- Ciri- ciri PMDI 4- Sumber PMDI : AHIQI 5- Kelebihan / kebaikan
21

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 5

BAB

ISU-ISU PENTING 6- Sebab penyelesaian masalah secara Islam 1- Langkah penyelesaian Masalah : MPKUN 2- Perlakuan penyelesaian masalah : NKTTM 3- Maksud muhasabah 4- Tawakal Maksud hikmah 5- Amalah dalam memnyelesaiakan masalah 6- Doa : Maksud adab berdoa- hikmah 7- Dakwah : Maksud ciri pendakwah cara berdakwah yang berkesan peranan dakwah Isu- isu : a) Perpaduan Ummah Cara mengatasi Akidah b) Kecemerlangan pendidikan Ibadah c) Kekuatan Ekonomi Akhlak d) Keadilan sosial e) Jati Diri Isu semasa f) Jaminan Keselamatan 1- Maksud isu 2- Cara mewujudkan / mencapai

CARA

ISU DAN CARA PENYELESAIAN

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 5

22

catatan

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 5

23

catatan

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 5

24