You are on page 1of 5

tiu chun xy dng

tcxd 187 : 1996

Khp ni trc Sai s lp t.


Coupling - Installation tolerance

1.
1.1.

1.2.

2.

Quy nh chung
Tiu chun ny p dng cho vic cn chnh cc khp ni trc sau:
a.

Khp ni mt bch cht cng;

b.

Khp ni mt bch cht lt m n hi

c.

Khp ni bnh rng;

d.

Khp ni l xo rng l|c;

e.

Khp ni vu.

Tiu chun ny quy nh cc sai s khi cn chnh khp ni trc, ph|ng php v
dng c cn chnh v cho php s dng cc s liu k thut v cn chnh khp ni
trc ca cc nh my ch to thit b.
Yu cu k thut
xin tm v di tm cho php khi cn chnh khp ni trc trnh by trong bng

1.
Bng 1 - xin tm v di tm cho php cn chnh khp ni trc

Khp ni trc

Khp ni mt bch cht cng

Khp ni mt bch cht lt m n hi

Khp ni bnh rng

|ng knh
khp ni trc
(mm)

di tm

xin tm

(mm)

(mm/m)

Ti 300

0,05

0,20

300 500

0,07

0,20

Ti 100

0,10

0,35

100 200

0,12

0,35

200 500

0,15

0,40

Ti 300

0,20

0,40

300 500

0,25

0,45

500 900

0,30

0,50

900 1400

0,40

0,60

tiu chun xy dng


Khp ni l xo rng l|c

Khp ni vu

3.

Dng c o v ph|ng php o

3.1.

Dng c o

tcxd 187 : 1996


Ti 200

0,10

0,30

200 400

0,20

0,40

400 700

0,30

0,50

700 1400

0,50

0,60

Ti 100

0,20

0,50

100 200

0,30

0,50

200 300

0,40

0,50

3.1.1. o kch th|c di bng th|c l c vch chia milint


3.1.2. o khe h bng th|c d khe h c l mng 0,02mm.
3.1.3. Dng ng h so c vch cha 0,01mm o o h|ng knh v o h|ng
trc cc khp ni trc c yu cu chnh xc cao.
3.2.

Ph|ng php kim tra

3.2.1. Ph|ng php kim tra ng tm ca khp ni trc


a. Kim tra cn chnh khp ni trc bng ke v th|c o khe h.

tiu chun xy dng

tcxd 187 : 1996

b. Kim tra cn chnh khp ni trc bng b g kim tra v th|c d khe h.

tiu chun xy dng

d. Ph|ng php o v tnh ton di tm v xin tm

o cc i l|ng a v b
i o cc i l|ng a v b

tcxd 187 : 1996

tiu chun xy dng

tcxd 187 : 1996

m bo chnh xc cc php o, o bn ln vi s xoay na gi trc ch ng


i cc gc 900, 1800 v 2700. Cc i l|ng o |c ghi vo s .
Cc i l|ng bi l tr s trung bnh ca bn ln o I, II, III, IV.
bi

b1I  b1II  b1III  b1IV


4

Sau khi o xong phi kim tra chnh xc cc php o bng cc ng thc
a1 + a3 = a 2 + a 4
b1 + b3 = b2 + b4
Sai lch cc ng thc trn khng v|t qu 0,02mm
di tm ca khp ni trc ei

a3  a1
mm
2
a4  a2
e2  4
mm
2
e1  3

xin tm ca khp ni trc Di


b3  b1
1000mm / m
D
b b
D 2  4 4 2 1000mm / m
D

D1  3

Trong :
ai, bi tnh bng milimt (mm)
D - |ng knh na ni trc b ng, tnh bng milimt (mm).