You are on page 1of 9

S KHC BIT C BN GIA HC THEO NIN CH V HC THEO TN CH ThS. Phm Xun Thu 1.

t vn : Cho n nay hnh thc o to theo tn ch c trin khai v p dng trong gn 50 trng trong c nc. Vo thi im ny vic dy v hc theo hnh thc o to tn tn ch l gn nh bt buc i vi cc trng i hc v cao ng trn c nc theo ngh quyt s 37/2004/QH11 kha XI, k hp th su ca Quc hi v gio dc v Quy ch s 43/2007/Q-BGD&T ca B gio dc v o to v o to i hc v cao ng h chnh quy theo h thng tn ch. Mc d vic hc theo hnh thc o to tn ch Vit Nam c thc hin ln u tin trng i hc Bch khoa Tp.HCM vo nm hc 1993-1994 v thc hin rng ri cc trng i hc v cao ng trong c nc sau Quy ch 43 ca B Gio dc v o to vo nm 2007 nhng cho n nay vic p dng hnh thc hc tp ny vn cn nhiu lung tng ti cc trng v nhiu sinh vin vn cha tht s nm bt ngha ca n so vi hnh thc o to theo nin ch dn n cha vn dng ht nhng u im m hnh thc hc theo tn ch mang li. Ti Trng Cao ng kinh t i ngoi, hnh thc hc tp tn ch c p dng u tin ti Khoa Ti chnh k ton t nm 2009 nhng vn c c mt s kh khn trong qu trnh thc hin. Trong khun kh ni dung ca bi vit ny s c gng trnh by s khc nhau gia hai hnh thc hc tp theo tn ch v hc theo nin ch nhm gip cho sinh vin v ging vin nm bt nhanh nht v to c s cho vic p dng hnh thc hc tp theo tn ch cho tt c cc khoa ti trng Cao ng kinh t i ngoi trong thi gian sp ti. 2. Cc khi nim: Trc ht cn phi nm r cc khi nim ca vic hc v o to theo hai hnh thc nin ch v tn ch lm c s cho vic phn bit cc chng trnh v ni dung ca hai hnh thc ny. Trong bi vit ch mong mun trnh by ngn gon nht cc khi nim gia hai hnh thc gip phn bit nhng im khc bit c bn.

Hc theo nin ch: l hc theo n v l nm hc, mi chng trnh hc ca mt ngnh hc c quy nh hc trong mt s nm nht nh. Sinh vin phi hon thnh mt s lng kin thc n nh bt buc trong nm hc , cc khi kin thc hc c b tr theo mt t l nht nh vi n v o l n v hc trnh. V d chng trnh hc trnh i hc c cp bng c nhn thng thi gian tham gia hc tp trong 4 nm, cp bng k s c trong 5 nm, cp bng bc s chng trnh trong 6 nm. Sinh vin hc ht thi gian quy nh nu khng b lu ban, dng tin hc tp th c cp bng tt nghip i hc, c ra trng. Hc theo tn ch: Tn ch hc tp l mt i lng o ton b thi gian bt buc ca mt ngi hc bnh thng hc mt mn hc c th, bao gm (1) thi gian ln lp; (2) thi gian trong phng th nghim, thc tp hoc cc phn vic khc c quy nh thi kha biu; v (3) thi gian dnh cho c sch, nghin cu, gii quyt vn , vit hoc chun b bi...;. o to theo tn ch khng t chc theo nm hc m theo hc k. Mt nm hc c th t chc o to t 2 n 3 hc k, mi chng trnh o to ca mt ngnh hc nht nh khng tnh theo nm m tnh theo s tch ly kin thc ca sinh vin, sinh vin tch ly s tn ch quy nh cho mt ngnh hc th c cp bng tt nghip i hc, c ra trng. Vi cc khi nim c bn trn, c th thy rng s khc nhau c bn gi hai hnh thc hc tp tp trung cc ni dung sau: (1) Tn ch/ tiu ch hc tp; (2) Chng trnh hc; (3) Phng php nh gi kt qu hc tp; (4) Phng php hc. Da vo vic phn tch cc ni dung ny s gip sinh vin, ging vin thy r s khc bit nh s c phng php hc tp v ging dy thch hp khi trin khai o to tn ch ton trng trong nm hc ti. 3. S khc bit c bn gia hai hnh thc hc tp: Ni dung ca phn ny s tp trung vo vi so snh hai hnh thc hc tp theo nin ch v hc theo tn ch da trn cc ni dung nu phn 2. S dng phng php lp bng so snh c phn tch s nhm lm r khc bit gia hai hnh thc hc tp.

Nin ch 3.1 Tn ch/tiu ch:

Tn ch

- Ngi dy hc l trung tm, ngi hc - Ngi hc l trung tm ca qu trnh xoay quanh qu o ca ngi dy; Chng trnh hc, thi gian, tin v ni dung thng c n nh sn, sinh vin thng b ng; Sinh vin tham gia vi vai tr b ng; Sinh vin chp hnh tt cc lch hc, lch thi, cc quy nh, quy ch ca nh trng, tch cc hc tp v rn luyn th s t kt qu tt; o to; Chng trnh hc linh hot hn, sinh vin c th ch ng trong vic sp thi gian, t ng k lch hc v s mn hc cho mt k; Sinh vin ch ng tham gia vo mi trng cng tc dy - hc; Sinh vin phi ch ng nghin cu k, nm chc cc ti liu ca nh trng, nm vng chng trnh o to, cc hc phn phi hc trc, cc hc phn hc song hnh, phn kin thc gio dc i cng, phn kin thc gio dc chuyn nghip Khuyn khch t hc nhng khng phi l mt phn bt buc theo quy nh; 3.2 Chng trnh hc: - T chc theo nm hc; - Mt nm hc c 2 hc k; nm hc v t bin ng; c n nh theo nm hc; - T chc theo hc k; - Mt nm hc c th 2 hoc 3 hc k; phn; lch trnh thc hin chnh xc; phn, tch ly s tn ch theo hc k; T hc l mt thnh phn hp php trong c cu gi hc ca sinh vin;

- Chng trnh hc c thit k theo - Cu trc m un, thnh nhng hc - Sinh vin phi hon thnh ni dung hc - Sinh vin tch ly kin thc theo hc

Nin ch k hn d iu kin v nng lc tt; - n v o lng khi lng hc tp ca tng ng vi 15 tit hc l thuyt trn lp, 30 gi thc hnh th nghim; - Mt tit hc c tnh bng 45 pht; phi tch ly khong 50 (vht); nm tng ng vi 200 (vht); chng trnh cao ng tng ng 150 (vht);

Tn ch s tn ch ca mt hc k nu c kh nng; tn ch (TC), 1 tn ch tng ng vi 15 tit ging l thuyt, 30 gi thc hnh th nghim - Mt tit hc c tnh bng 50 pht; tng ng 15 tn ch; nm tng ng 120 tn ch; chng trnh cao ng tng ng 90 tn ch;

- Sinh vin rt kh c xt hc trc - Cho php sinh vin ng k hc vt

sinh vin l n v hc trnh (vht) - n v o lng khi lng hc tp l

- Mi nm sinh vin cao ng, i hc - Mi hc k sinh vin phi tch ly - Chng trnh i hc thc hin trong 4 - Chng trnh i hc thc hin trong 4

- Chng trnh hc trn lp di hn so - Chng trnh hc trn lp c rt vi hc theo tn ch; ngn khong 1/3 so vi nin ch; ngnh khc nhau t tn ch tch ly; - Lin thng theo ngnh hc, chuyn - D lin thng v chuyn i trng, ngnh; kh lin thng ngnh khc, trng khc; - Khuyn khch t hc nhng khng bt - Vic t hc ti nh l bt buc theo buc (v mt quy ch); c cng nhn theo tng nm theo chng trnh quy nh. chng trnh; - Sinh vin phi hc theo tng nm v - Vic cng nhn nm hc sinh vin theo: SV mm I: tch ly di 30 TC; SV nm II: t 30 n di 60 TC; SV nm II: t 60 n di 90 TC; SV nm II: t 90 n di 120 TC;

Nin ch 3.3 Phng php nh gi kt qu hc tp:

Tn ch

- Kt qu c nh gi theo nm hc - Kt qu hc tp c nh gi theo hc vi s n v hc trnh c quy nh sn; - C t mn t chn; buc cho tng ngnh hc: i hc tng ng vi 200 (vht); chng trnh cao ng tng ng 150 (vht); - Thang im nh gi: 10; - Cch nh gi tng mn (Pi): Theo thang im 10; - C nhiu mn t chn; thiu quy nh cho tng hc k (ti thiu 10 TC); SV i hc tch ly khong 120 TC v cao ng khong 90 TC; - Thang im nh gi: 4; - Cch nh gi tng mn (Pi): Quy i thang 4 t thang im 10: F (di 4,0); D (4,0 - 5,4); C (5,5 - 6,9): B (7,0 - 8,4); (8,5 - 10): Gii. im khng t: < 5 im; im t: 5 im; - Cch dnh gi tng kt: Theo k/nm hc: im TB chung hc k/nm hc; TBHK(TBNH)= (Di x Pi)/Di [1]; Tnh c im khng t (Pi<4); S dng xp hng theo hc k, nm hc, lin quan n vic tnh hc bng, c hc tip, ngng hc ci thin im; im tng kt cc nm hc v cui kha: im tng kt theo s k: Tnh c im khng t (Pi = F=0); S dng xp hng theo hc k, tnh im hc bng trong k; im khng t: F; im t: < D, C, B v A; - Cch nh gi tng kt: Theo hc k: im TB chung hc k ; TBCHK = (Ci x Pi)/Ci [3]; - Hon thnh s n v hc trnh (Di) bt - Hon thnh s tn ch (Ci) tch ly ti k v theo s tn ch c tch ly;

Nin ch im trung bnh chung; TBC [2] im tng kt cc nm tnh c im khng t; im tng kt cui kha th tt c cc mn phi t. c s dng xt hc tip, ngng hc, xt cho thi tt nghip, xt tt nghip; - Phn hng, xp loi: Theo hc k/nm hc (tnh [1]): im di 4:Km Khng t T 4 n cn 5:Yu khng t T 5 n cn 6:Trung bnh; T 6 n cn 7:Trung bnh kh T 7 n cn 8:Kh T 8 n cn 9:Gii T 9 n 10: Xut sc Tng kt chng trnh hc (tnh [2]): Xp hng tng t nh trn; = = (Di x Pi)/Di

Tn ch im trung bnh chung tch ly; TBCTL = (Di x Pi)/Di [4]; Khng tnh: im khng t v im ca mn t chn vt qu s mn quy nh ; c s dng tnh im tng kt cc k lin quan n vic c hc, c ng k hc phn hay b ngng hc; - Phn hng, xp loi : Theo k hc (tnh [3]): T 1,0 di 2,00: Yu T 2,00 n 2,49: Trung bnh; T 2,50 n 3,19: Kh: T 3,20 n 3,5:: Gii: T 3,60 n 4,00: Xut sc:

im tng kt theo s k (tnh [4]): Xp hng tng t nh trn; Gim mt mc nu tng lng ca cc hc phn phi thi li vt qu 5% so vi tng s tn ch;

- iu kin hc tip nm sau: t c - iu kin hc tip: t cc yu cu hai: sau: TBCHK< 2: ch c ng k 14 tn

Nin ch TBC ca nm hc t 5,00 tr ln; V c khi lng cc hc phn b im di 5 tnh t u kho hc khng qu 25 n v hc trnh; - Buc thi hc (Theo TBC [2]): TBC ca nm hc di 3,50;

Tn ch ch cho mi hc k; V khng b buc thi hc theo iu kin Buc thi hc; - Buc thi hc (Theo [3] v [4]): TBCHK < 0,80 vi hc k u ca kha; < 1,00 i vi cc hc k tip theo hoc < 1,10 i vi 2 hc k lin tip;

TBC tnh t u kho hc di 4,00 sau hai nm hc; di 4,50 sau 3 nm hc v di 4,80 sau t 4 nm hc;

TBCTL< 1,20 vi SV nm th nht; di 1,40 i vi sinh vin nm th hai; di 1,60 i vi sinh vin nm th ba hoc di 1,80 i vi sinh vin cc nm tip theo v cui kho;

3.4 Phng php hc tp: - Sinh cn chp hnh tt cc quy nh - Sinh vin phi ch ng nghin cu k, ra t u chng trnh, cc yu cu ca trng, khoa, ging vin; tun th ng c quy nh v ln lp v gi ging; nm chc cc ti liu ca nh trng nh quyn nin gim, s tay sinh vin, nm vng chng trnh o to, cc hc phn phi hc trc, cc hc phn hc song hnh, phn kin thc gio dc i cng, phn kin thc gio dc chuyn nghip - Tham kho ging vin ch nhim lp - Sinh vin nn tham kho k cng cc ti cc bui hp lp hng thng. Tuy nin, vai tr ch nhim thng khng r nt; bui hng dn v quy nh, quy ch, cch thc b tr cc mn hc cng nh cn thng xuyn gp g c vn hc

Nin ch tp;

Tn ch

- Kh nng t hc chu nh hng trc - T hc, t nghin cu, gim s nhi tip ca chng trnh, khoa v ging vin ging dy trn lp; nht kin thc ca ngi dy, pht huy c tnh ch ng, sng to ca ngi hc; - Theo chng trnh quy nh khung c - T chn chng trnh hc theo khi sn ca trng, khoa, ca b mn t u nm hc v chuyn ngnh hc; hc theo s nm quy nh, c th ko di nhng rt kh rt ngn; kin thc chung v kin thc chuyn ngnh ca trng; cch tch ly tn c cp bng ty theo kh nng v ngun lc (thi lc, ti lc, sc khe, v.v.) ca c nhn; - Do s mn t chn t v thng theo - C th la chn cc mn t chn theo quy nh thun tin cho qun l ca khoa, trng nn kh chn la mn hc theo thc t ca nh tuyn dng; - Sinh vin cng mt lp hc c chung - Mi sinh vin u c thi kha biu thi kha biu, c quy nh c th.v.v.; th vn dng vo s sp xp ca cn s lp v thi gian hc, cch hc cc mn; Kt lun Qua phn tch s khc bit c bn gia hai hnh thc hc theo nin ch v hc theo tn ch cho thy vic o to theo tn ch l xu hng bt buc, do hc tt theo hnh thc tn ch, sinh vin cn m bo thc hin: - Tham gia y cc bui hng dn v tp hun v hnh thc hc theo tn ch; ring, khng theo mt quy lut no c v.v hon ton ch ng trong cch hc cng nh thi gian hc; khuynh hng nh tuyn dng.

- Thng phi hon thnh chng trnh - C th hon thnh chng trnh bng

- T chc lp hc cht ch, sinh vin c - T chc lp hc b ph v v sinh vin

- Nghin cu k v nm chc cc ti liu ca nh trng nh quyn nin gim, s tay sinh vin, nm vng chng trnh o to, cc hc phn phi hc trc, cc hc phn hc song hnh, phn kin thc gio dc i cng, phn kin thc gio dc chuyn nghip; - Nghin cu k cc khc bit trong nh gi gia hc theo tn ch v hc theo nin ch trnh ch quan dn n vic ngng hc; - Xem vic hc l vic quan trng ca c nhn, cn ch ng trong vic theo di thi kha biu cc hc phn, ch ng chn v thit k thi lng, s mn hc trong k hc di s t vn v hng dn ca cc t vn vin hc tp; - Trong o to theo tn ch, i vi sinh vin t hc l vn quan trng nht, sinh vin phi t hc ngay trn lp, ln lp l lm vic thc s (ch khng phi i nghe ging, d gi). Mun t hc trn lp c hiu qu sinh vin phi t c ti liu trc, khng ch c gio trnh m phi c ti liu c lin quan, khng phi c c quyn ti liu m ch c nhng vn trc tip lin quan n bi ging. Cc vn lin quan u phi c nh du li, ghi chp li hoc c ch dn r rng khi cn lp tc c th tra cu c ngay. - Sinh vin hc trn lp phi chu kh ghi chp, hng hi pht biu, tch cc tm hiu, phn khi khi c ging vin kim tra, vn g cha r phi hi ging vin cho r, nu vn cha hiu th trao i li vi nhm hc tp (tho lun nhm). Tho lun nhm l hnh thc rt quan trng, qua tho lun nhm sinh vin pht hin nhng vn mnh cn thiu ht t b sung. Nhng vn nm bt c qua tho lun nhm cng c khng nh.