You are on page 1of 1

SENARAI KANDUNGAN PORTFOLIO

BIL A. B. SENARAI KANDUNGAN MAKLUMAT DIRI MAKLUMAT SEKOLAH NO A02 A03 A04 B01 B02 B03 B04 B05 B06 C. MAKLUMAT TUGAS C01 C02 C03 C04 D. MAKLUMAT KOKURIKULUM D01 D02 D03 D04 E. JURNAL D05 E01 E02 E03 F. G. LAIN-LAIN LAMPIRAN Tandatangan Tarikh semakan F01 F02 F03 PERKARA BIODATA PELAJAR SURAT PENGENALAN DIRI PERNYATAAN PROFESIONAL PETA LOKASI, PELAN SEKOLAH DAN BILIK DARJAH CARTA ORGANISASI SEKOLAH VISI DAN MISI SEKOLAH TAKWIM SEKOLAH SENARAI NAMA STAF (AKADEMIK DAN SOKONGAN) PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH SURAT-SURAT LANTIKAN TUGAS SEMASA DI SEKOLAH SALINAN BORANG BIMBINGAN (PR1) SALINAN BORANG KEHADIRAN PRAKTIKUM REKOD PENGAJARAN BERPASANGAN RANCANGAN AKTIVITI KOKURIKULUM SENARAI NAMA AHLI DAN KEHADIRAN LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM RANCANGAN PROJEK / PERANAN LAIN LAPORAN PROJEK / PERANAN LAIN FORMAT DAN CONTOH PENULISAN JURNAL PENULISAN JURNAL MINGGUAN CATATAN KEMAJUAN TINDAKAN SUSULAN MAKLUMAT INOVASI P&P Tandakan () P GP