You are on page 1of 1

Naczelna Rada Adwokacka Wniosek o wpis na list staystw.

Imi i Nazwisko staysty: . Patron*: .. Planowany dzie rozpoczcia praktyki zgodnie z kart praktyk: Czy staysta by karany prawomocnym wyrokiem Sdu Najwyszego?: Tak/Nie** Czy staysta zosta powiadomiony o warunkach praktyki? : Tak/Nie** Czy staysta zosta zapoznany przez Patrona z Wewntrznym Regulaminem Adwokatw?: Tak/Nie** Czy patron bierze odpowiedzialno za dziaania staysty? : Tak/Nie**

Oznaczenia: (*) w rubryce patron podajemy imi i nazwisko adwokata sprawujcego opiek nad stayst. (**) niewaciwe skreli.