You are on page 1of 78

Program pro tden .

36 T24
(Definitivn verze)

2. z 2013 8. z 2013

pondl

02. Z

2013

05.59 - Studio 6 Zpravodajsk nskok do novho dne. Rann infoservis T VPS: A 02 09 05 59 08.44 - Kdy to bylo - soutn otzka "60" VPS: A 02 09 08 44 08.45 - Studio 6 II Zpravodajsk nskok do novho dne. Rann infoservis T VPS: A 02 09 08 45 10.00 - Zprvy v 10 VPS: A 02 09 10 00 10.28 - Studio T24 Dv a pl hodiny aktulnho zpravodajstv v politice, ekonomice, kultue i sportu, komente, analzy, specializovan informace o ivot lid v jinch svtadlech, v byznysu a na burze VPS: A 02 09 10 28 - ST - ST -

pondl

02. Z

2013
- ST -

12.00 - Zprvy ve 12 Nejdleitj udlosti dne v R i ve svt VPS: A 02 09 12 00 12.20 - BBV, Pedpov poas Souhrn sportovnch a meteorologickch informac VPS: A 02 09 12 20 12.30 - Zprvy VPS: A 02 09 12 30 12.35 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 02 09 12 35 13.00 - Zprvy VPS: A 02 09 13 00 13.05 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc

- ST -

- ST -

- ST -

pondl

02. Z

2013

VPS: A 02 09 13 05 13.30 - Zprvy VPS: A 02 09 13 30 13.35 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 02 09 13 35 14.00 - Zprvy VPS: A 02 09 14 00 14.05 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 02 09 14 05 14.30 - Zprvy VPS: A 02 09 14 30 14.35 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln - ST - ST - ST -

pondl

02. Z

2013

tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 02 09 14 35 15.00 - Zprvy VPS: A 02 09 15 00 15.05 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 02 09 15 05 15.30 - Zprvy VPS: A 02 09 15 30 15.35 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 02 09 15 35 16.00 - Zprvy v 16 Nejdleitj udlosti dne v R i ve svt - ST - ST -

pondl

02. Z

2013

VPS: A 02 09 16 00 16.30 - Zprvy VPS: A 02 09 16 30 16.35 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 02 09 16 35 17.00 - Zprvy VPS: A 02 09 17 00 17.05 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 02 09 17 05 17.30 - Zprvy VPS: A 02 09 17 30 17.35 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln - ZJ --AD- ST --AD- ST -

pondl

02. Z

2013

tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 02 09 17 35 17.55 - Pedpov poas Souhrn meteorologickch informac uplynulch 24 hodin a prognza vvoje poas na pt dny VPS: A 02 09 17 55 18.00 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost v krajch esk republiky VPS: A 02 09 18 00 18.26 - Kdy to bylo - soutn otzka "60" VPS: A 02 09 18 26 18.29 - Poas VPS: A 02 09 18 29 18.30 - Zprvy - ST --AD- ST --AD-

- ST --AD-

- ST -

pondl

02. Z

2013

VPS: A 02 09 18 30 18.35 - Interview Daniely Drtinov Profilov rozhovor s vznamnou osobnost, kter m co ci k aktulnmu dn v R nebo ve svt VPS: A 02 09 18 35 18.59 - Poas VPS: A 02 09 18 59 19.00 - Udlosti Hlavn zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost dne v R i ve svt VPS: A 02 09 19 00 19.48 - Poas v letoviscch VPS: A 02 09 19 48 19.50 - Branky, body, vteiny VPS: A 02 09 19 50 20.00 - Zprvy VPS: A 02 09 20 00 20.05 - Hyde Park - ST --AD- ST --AD- ST - ST --AD- ZJ -

pondl

02. Z

2013

Nae zprvy a vae nzory. Prvn interaktivn zpravodajstv v R VPS: A 02 09 20 05 21.00 - Zprvy VPS: A 02 09 21 00 21.10 - Ekonomika T24 Hlavn ekonomick poad zpravodajskho programu T24. Ekonomick aktuality, erudovan host ve studiu VPS: A 02 09 21 10 22.00 - Udlosti, komente Komentovan zpravodajstv esk televize. Akti klovch udlost odpovdaj na aktuln otzky VPS: A 02 09 22 00 22.56 - Pedpov poas VPS: A 02 09 22 56 23.00 - Zprvy ve 23 Nejdleitj udlosti dne v R i ve svt - ST - ST -

- ST -

pondl

02. Z

2013

VPS: A 02 09 23 00 23.30 - Ped plnoc Profilov rozhovor: osobnosti ve studiu T24 VPS: A 02 09 23 30 00.00 - Zprvy VPS: A 03 09 00 00 00.10 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost dne na jin Morav a ve Zlnskm kraji VPS: A 03 09 00 10 00.36 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost v Moravskoslezskm, Olomouckm a Zlnskm kraji VPS: A 03 09 00 36 - ST - ST -

- ST -

pondl

02. Z

2013

01.02 - Udlosti, komente Komentovan zpravodajstv esk televize. Akti klovch udlost odpovdaj na aktuln otzky VPS: A 03 09 01 02 01.58 - Pedpov poas VPS: A 03 09 01 58 02.01 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost dne na jin Morav a ve Zlnskm kraji VPS: A 03 09 02 01 02.27 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost v Moravskoslezskm, Olomouckm a Zlnskm kraji VPS: A 03 09 02 27

- ST -

- ST - ST -

- ST -

pondl

02. Z

2013
- ZJ -

02.53 - Interview Daniely Drtinov Profilov rozhovor s vznamnou osobnost, kter m co ci k aktulnmu dn v R nebo ve svt VPS: A 03 09 02 53 03.17 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost dne na jin Morav a ve Zlnskm kraji VPS: A 03 09 03 17 03.43 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost v Moravskoslezskm, Olomouckm a Zlnskm kraji VPS: A 03 09 03 43

- ST -

- ST -

04.09 - Ped plnoc Profilov rozhovor: osobnosti ve studiu T24 VPS: A 03 09 04 09 04.35 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost dne na jin Morav a ve Zlnskm kraji VPS: A 03 09 04 35 05.01 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost v Moravskoslezskm, Olomouckm a Zlnskm kraji VPS: A 03 09 05 01 05.27 - Ped plnoc Profilov rozhovor: osobnosti ve studiu T24 VPS: A 03 09 05 27

- ST -

- ST -

- ST -

- ST -

ter

03. Z

2013

ter

03. Z

2013

05.59 - Studio 6 Zpravodajsk nskok do novho dne. Rann infoservis T VPS: A 03 09 05 59 08.44 - Kdy to bylo - soutn otzka "60" VPS: A 03 09 08 44 08.45 - Studio 6 II Zpravodajsk nskok do novho dne. Rann infoservis T VPS: A 03 09 08 45 10.00 - Zprvy v 10 VPS: A 03 09 10 00 10.28 - Studio T24 Dv a pl hodiny aktulnho zpravodajstv v politice, ekonomice, kultue i sportu, komente, analzy, specializovan informace o ivot lid v jinch svtadlech, v byznysu a na burze VPS: A 03 09 10 28 - ST - ST -

ter

03. Z

2013
- ST -

12.00 - Zprvy ve 12 Nejdleitj udlosti dne v R i ve svt VPS: A 03 09 12 00 12.20 - BBV, Pedpov poas Souhrn sportovnch a meteorologickch informac VPS: A 03 09 12 20 12.30 - Zprvy VPS: A 03 09 12 30 12.35 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 03 09 12 35 13.00 - Zprvy VPS: A 03 09 13 00 13.05 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc

- ST -

- ST -

- ST -

ter

03. Z
VPS: A 03 09 13 05

2013

13.30 - Zprvy VPS: A 03 09 13 30 13.35 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 03 09 13 35 14.00 - Zprvy VPS: A 03 09 14 00 14.05 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 03 09 14 05 14.30 - Zprvy VPS: A 03 09 14 30 14.35 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln

- ST -

- ST -

- ST -

ter

03. Z

2013

tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 03 09 14 35 15.00 - Zprvy VPS: A 03 09 15 00 15.05 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 03 09 15 05 15.30 - Zprvy VPS: A 03 09 15 30 15.35 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 03 09 15 35 16.00 - Zprvy v 16 Nejdleitj udlosti dne v R i ve svt - ST - ST -

ter

03. Z
VPS: A 03 09 16 00

2013

16.30 - Zprvy VPS: A 03 09 16 30 16.35 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 03 09 16 35 17.00 - Zprvy VPS: A 03 09 17 00 17.05 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 03 09 17 05 17.30 - Zprvy VPS: A 03 09 17 30 17.35 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln

- ST -

- ST --AD-

- ZJ --AD-

ter

03. Z

2013

tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 03 09 17 35 17.55 - Pedpov poas Souhrn meteorologickch informac uplynulch 24 hodin a prognza vvoje poas na pt dny VPS: A 03 09 17 55 18.00 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost v krajch esk republiky VPS: A 03 09 18 00 18.26 - Kdy to bylo - soutn otzka "60" VPS: A 03 09 18 26 18.29 - Poas VPS: A 03 09 18 29 18.30 - Zprvy - ST --AD- ST --AD-

- ST --AD-

- ST -

ter

03. Z
VPS: A 03 09 18 30

2013

18.35 - Interview Daniely Drtinov Profilov rozhovor s vznamnou osobnost, kter m co ci k aktulnmu dn v R nebo ve svt VPS: A 03 09 18 35 18.59 - Poas VPS: A 03 09 18 59 19.00 - Udlosti Hlavn zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost dne v R i ve svt VPS: A 03 09 19 00 19.48 - Poas v letoviscch VPS: A 03 09 19 48 19.50 - Branky, body, vteiny VPS: A 03 09 19 50 20.00 - Zprvy VPS: A 03 09 20 00 20.05 - Hyde Park

- ZJ -

- ST --AD-

- ST --AD- ST --AD- ST -

ter

03. Z

2013

Nae zprvy a vae nzory. Prvn interaktivn zpravodajstv v R VPS: A 03 09 20 05 21.00 - Zprvy VPS: A 03 09 21 00 21.10 - Ekonomika T24 Hlavn ekonomick poad zpravodajskho programu T24. Ekonomick aktuality, erudovan host ve studiu VPS: A 03 09 21 10 22.00 - Udlosti, komente Komentovan zpravodajstv esk televize. Akti klovch udlost odpovdaj na aktuln otzky VPS: A 03 09 22 00 22.56 - Pedpov poas VPS: A 03 09 22 56 23.00 - Zprvy ve 23 Nejdleitj udlosti dne v R i ve svt - ST - ST -

- ST -

ter

03. Z
VPS: A 03 09 23 00

2013

23.30 - Ped plnoc VPS: A 03 09 23 30 00.00 - Zprvy VPS: A 04 09 00 00 00.10 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost dne na jin Morav a ve Zlnskm kraji VPS: A 04 09 00 10 00.36 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost v Moravskoslezskm, Olomouckm a Zlnskm kraji VPS: A 04 09 00 36 01.02 - Udlosti, komente Komentovan zpravodajstv esk televize. Akti klovch udlost odpovdaj na aktuln

- ST -

- ST -

- ST -

- ST -

ter

03. Z

2013

otzky VPS: A 04 09 01 02 01.58 - Pedpov poas VPS: A 04 09 01 58 02.01 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost dne na jin Morav a ve Zlnskm kraji VPS: A 04 09 02 01 02.27 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost v Moravskoslezskm, Olomouckm a Zlnskm kraji VPS: A 04 09 02 27 02.53 - Interview Daniely Drtinov Profilov rozhovor s vznamnou osobnost, kter m co ci k aktulnmu dn v R nebo ve svt VPS: A 04 09 02 53 03.17 - Udlosti v regionech

- ST - ST -

- ST -

- ZJ -

- ST -

ter

03. Z

2013

Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost dne na jin Morav a ve Zlnskm kraji VPS: A 04 09 03 17 03.43 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost v Moravskoslezskm, Olomouckm a Zlnskm kraji VPS: A 04 09 03 43 04.09 - Ped plnoc VPS: A 04 09 04 09 04.35 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost dne na jin Morav a ve Zlnskm kraji VPS: A 04 09 04 35 05.01 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost v Moravskoslezskm, Olomouckm a Zlnskm kraji VPS: A 04 09 05 01 05.27 - Ped plnoc VPS: A 04 09 05 27 - ST -

- ST - ST -

- ST -

- ST -

steda

04. Z

2013

steda

04. Z

2013

05.59 - Studio 6 Zpravodajsk nskok do novho dne. Rann infoservis T VPS: A 04 09 05 59 08.44 - Kdy to bylo - soutn otzka "60" VPS: A 04 09 08 44 08.45 - Studio 6 II Zpravodajsk nskok do novho dne. Rann infoservis T VPS: A 04 09 08 45 10.00 - Zprvy v 10 VPS: A 04 09 10 00 10.28 - Studio T24 Dv a pl hodiny aktulnho zpravodajstv v politice, ekonomice, kultue i sportu, komente, analzy, specializovan informace o ivot lid v jinch svtadlech, v byznysu a na burze VPS: A 04 09 10 28 - ST - ST -

steda

04. Z

2013
- ST -

12.00 - Zprvy ve 12 Nejdleitj udlosti dne v R i ve svt VPS: A 04 09 12 00 12.20 - BBV, Pedpov poas Souhrn sportovnch a meteorologickch informac VPS: A 04 09 12 20 12.30 - Zprvy VPS: A 04 09 12 30 12.35 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 04 09 12 35 13.00 - Zprvy VPS: A 04 09 13 00 13.05 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc

- ST -

- ST -

- ST -

steda

04. Z
VPS: A 04 09 13 05

2013

13.30 - Zprvy VPS: A 04 09 13 30 13.35 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 04 09 13 35 14.00 - Zprvy VPS: A 04 09 14 00 14.05 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 04 09 14 05 14.30 - Zprvy VPS: A 04 09 14 30 14.35 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln

- ST -

- ST -

- ST -

steda

04. Z

2013

tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 04 09 14 35 15.00 - Zprvy VPS: A 04 09 15 00 15.05 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 04 09 15 05 15.30 - Zprvy VPS: A 04 09 15 30 15.35 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 04 09 15 35 16.00 - Zprvy v 16 Nejdleitj udlosti dne v R i ve svt - ST - ST -

steda

04. Z
VPS: A 04 09 16 00

2013

16.30 - Zprvy VPS: A 04 09 16 30 16.35 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 04 09 16 35 17.00 - Zprvy VPS: A 04 09 17 00 17.05 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 04 09 17 05 17.30 - Zprvy VPS: A 04 09 17 30 17.35 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln

- ST -

- ST --AD-

- ZJ --AD-

steda

04. Z

2013

tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 04 09 17 35 17.55 - Pedpov poas Souhrn meteorologickch informac uplynulch 24 hodin a prognza vvoje poas na pt dny VPS: A 04 09 17 55 18.00 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost v krajch esk republiky VPS: A 04 09 18 00 18.26 - Kdy to bylo - soutn otzka "60" VPS: A 04 09 18 26 18.29 - Poas VPS: A 04 09 18 29 18.30 - Zprvy - ST --AD- ST --AD-

- ST --AD-

- ST -

steda

04. Z
VPS: A 04 09 18 30

2013

18.35 - Interview Daniely Drtinov Profilov rozhovor s vznamnou osobnost, kter m co ci k aktulnmu dn v R nebo ve svt VPS: A 04 09 18 35 18.59 - Poas VPS: A 04 09 18 59 19.00 - Udlosti Hlavn zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost dne v R i ve svt VPS: A 04 09 19 00 19.48 - Poas v letoviscch VPS: A 04 09 19 48 19.50 - Branky, body, vteiny VPS: A 04 09 19 50 20.00 - Zprvy VPS: A 04 09 20 00 20.05 - Hyde Park

- ZJ -

- ST --AD-

- ST --AD- ST --AD- ST -

steda

04. Z

2013

Nae zprvy a vae nzory. Prvn interaktivn zpravodajstv v R VPS: A 04 09 20 05 21.00 - Zprvy VPS: A 04 09 21 00 21.10 - Ekonomika T24 Hlavn ekonomick poad zpravodajskho programu T24. Ekonomick aktuality, erudovan host ve studiu VPS: A 04 09 21 10 22.00 - Udlosti, komente Komentovan zpravodajstv esk televize. Akti klovch udlost odpovdaj na aktuln otzky VPS: A 04 09 22 00 22.56 - Pedpov poas VPS: A 04 09 22 56 23.00 - Zprvy ve 23 Nejdleitj udlosti dne v R i ve svt - ST - ST -

- ST -

steda

04. Z
VPS: A 04 09 23 00

2013

23.30 - Ped plnoc Profilov rozhovor - osobnosti ve studiu T24 VPS: A 04 09 23 30 00.00 - Zprvy VPS: A 05 09 00 00 00.10 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost dne na jin Morav a ve Zlnskm kraji VPS: A 05 09 00 10 00.36 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost v Moravskoslezskm, Olomouckm a Zlnskm kraji VPS: A 05 09 00 36 - ST -

- ST -

steda

04. Z

2013

01.02 - Udlosti, komente Komentovan zpravodajstv esk televize. Akti klovch udlost odpovdaj na aktuln otzky VPS: A 05 09 01 02 01.58 - Pedpov poas VPS: A 05 09 01 58 02.01 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost dne na jin Morav a ve Zlnskm kraji VPS: A 05 09 02 01 02.27 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost v Moravskoslezskm, Olomouckm a Zlnskm kraji VPS: A 05 09 02 27

- ST -

- ST - ST -

- ST -

steda

04. Z

2013
- ZJ -

02.53 - Interview Daniely Drtinov Profilov rozhovor s vznamnou osobnost, kter m co ci k aktulnmu dn v R nebo ve svt VPS: A 05 09 02 53 03.17 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost dne na jin Morav a ve Zlnskm kraji VPS: A 05 09 03 17 03.43 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost v Moravskoslezskm, Olomouckm a Zlnskm kraji VPS: A 05 09 03 43

- ST -

- ST -

04.09 - Ped plnoc Profilov rozhovor - osobnosti ve studiu T24 VPS: A 05 09 04 09 04.35 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost dne na jin Morav a ve Zlnskm kraji VPS: A 05 09 04 35 05.01 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost v Moravskoslezskm, Olomouckm a Zlnskm kraji VPS: A 05 09 05 01 05.27 - Ped plnoc Profilov rozhovor - osobnosti ve studiu T24 VPS: A 05 09 05 27 - ST -

- ST -

tvrtek

05. Z

2013

tvrtek

05. Z

2013

05.59 - Studio 6 Zpravodajsk nskok do novho dne. Rann infoservis T VPS: A 05 09 05 59 08.44 - Kdy to bylo - soutn otzka "60" VPS: A 05 09 08 44 08.45 - Studio 6 II Zpravodajsk nskok do novho dne. Rann infoservis T VPS: A 05 09 08 45 10.00 - Zprvy v 10 VPS: A 05 09 10 00 10.28 - Studio T24 Dv a pl hodiny aktulnho zpravodajstv v politice, ekonomice, kultue i sportu, komente, analzy, specializovan informace o ivot lid v jinch svtadlech, v byznysu a na burze VPS: A 05 09 10 28 - ST - ST -

tvrtek

05. Z

2013
- ST -

12.00 - Zprvy ve 12 Nejdleitj udlosti dne v R i ve svt VPS: A 05 09 12 00 12.20 - BBV, Pedpov poas Souhrn sportovnch a meteorologickch informac VPS: A 05 09 12 20 12.30 - Zprvy VPS: A 05 09 12 30 12.35 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 05 09 12 35 13.00 - Zprvy VPS: A 05 09 13 00 13.05 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc

- ST -

- ST -

- ST -

tvrtek

05. Z

2013

VPS: A 05 09 13 05 13.30 - Zprvy VPS: A 05 09 13 30 13.35 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 05 09 13 35 14.00 - Zprvy VPS: A 05 09 14 00 14.05 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 05 09 14 05 14.30 - Zprvy VPS: A 05 09 14 30 14.35 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln - ST - ST - ST -

tvrtek

05. Z

2013

tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 05 09 14 35 15.00 - Zprvy VPS: A 05 09 15 00 15.05 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 05 09 15 05 15.30 - Zprvy VPS: A 05 09 15 30 15.35 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 05 09 15 35 16.00 - Zprvy v 16 Nejdleitj udlosti dne v R i ve svt - ST - ST -

tvrtek

05. Z

2013

VPS: A 05 09 16 00 16.30 - Zprvy VPS: A 05 09 16 30 16.35 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 05 09 16 35 17.00 - Zprvy VPS: A 05 09 17 00 17.05 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 05 09 17 05 17.30 - Zprvy VPS: A 05 09 17 30 17.35 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln - ZJ --AD- ST --AD- ST -

tvrtek

05. Z

2013

tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 05 09 17 35 17.55 - Pedpov poas Souhrn meteorologickch informac uplynulch 24 hodin a prognza vvoje poas na pt dny VPS: A 05 09 17 55 18.00 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost v krajch esk republiky VPS: A 05 09 18 00 18.26 - Kdy to bylo - soutn otzka "60" VPS: A 05 09 18 26 18.29 - Poas VPS: A 05 09 18 29 18.30 - Zprvy - ST --AD- ST --AD-

- ST --AD-

- ST -

tvrtek

05. Z

2013

VPS: A 05 09 18 30 18.35 - Interview Daniely Drtinov Profilov rozhovor s vznamnou osobnost, kter m co ci k aktulnmu dn v R nebo ve svt VPS: A 05 09 18 35 18.59 - Poas VPS: A 05 09 18 59 19.00 - Udlosti Hlavn zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost dne v R i ve svt VPS: A 05 09 19 00 19.48 - Poas v letoviscch VPS: A 05 09 19 48 19.50 - Branky, body, vteiny VPS: A 05 09 19 50 20.00 - Zprvy VPS: A 05 09 20 00 20.05 - Hyde Park - ST --AD- ST --AD- ST - ST --AD- ZJ -

tvrtek

05. Z

2013

Nae zprvy a vae nzory. Prvn interaktivn zpravodajstv v R VPS: A 05 09 20 05 21.00 - Zprvy VPS: A 05 09 21 00 21.10 - Ekonomika T24 Hlavn ekonomick poad zpravodajskho programu T24. Ekonomick aktuality, erudovan host ve studiu VPS: A 05 09 21 10 22.00 - Udlosti, komente Komentovan zpravodajstv esk televize. Akti klovch udlost odpovdaj na aktuln otzky VPS: A 05 09 22 00 22.56 - Pedpov poas VPS: A 05 09 22 56 23.00 - Zprvy ve 23 Nejdleitj udlosti dne v R i ve svt - ST - ST -

- ST -

tvrtek

05. Z

2013

VPS: A 05 09 23 00 23.30 - Ped plnoc Profilov rozhovor: osobnosti ve studiu T24 VPS: A 05 09 23 30 00.00 - Zprvy VPS: A 06 09 00 00 00.10 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost dne na jin Morav a ve Zlnskm kraji VPS: A 06 09 00 10 00.36 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost v Moravskoslezskm, Olomouckm a Zlnskm kraji VPS: A 06 09 00 36 - ST - ST -

- ST -

tvrtek

05. Z

2013

01.02 - Udlosti, komente Komentovan zpravodajstv esk televize. Akti klovch udlost odpovdaj na aktuln otzky VPS: A 06 09 01 02 01.58 - Pedpov poas VPS: A 06 09 01 58 02.01 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost dne na jin Morav a ve Zlnskm kraji VPS: A 06 09 02 01 02.27 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost v Moravskoslezskm, Olomouckm a Zlnskm kraji VPS: A 06 09 02 27

- ST -

- ST - ST -

- ST -

tvrtek

05. Z

2013
- ZJ -

02.53 - Interview Daniely Drtinov Profilov rozhovor s vznamnou osobnost, kter m co ci k aktulnmu dn v R nebo ve svt VPS: A 06 09 02 53 03.17 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost dne na jin Morav a ve Zlnskm kraji VPS: A 06 09 03 17 03.43 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost v Moravskoslezskm, Olomouckm a Zlnskm kraji VPS: A 06 09 03 43

- ST -

- ST -

04.09 - Ped plnoc Profilov rozhovor: osobnosti ve studiu T24 VPS: A 06 09 04 09 04.35 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost dne na jin Morav a ve Zlnskm kraji VPS: A 06 09 04 35 05.01 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost v Moravskoslezskm, Olomouckm a Zlnskm kraji VPS: A 06 09 05 01 05.27 - Ped plnoc Profilov rozhovor: osobnosti ve studiu T24 VPS: A 06 09 05 27

- ST -

- ST -

- ST -

- ST -

ptek

06. Z

2013

ptek

06. Z

2013

05.59 - Studio 6 Zpravodajsk nskok do novho dne. Rann infoservis T VPS: A 06 09 05 59 08.44 - Kdy to bylo - soutn otzka "60" VPS: A 06 09 08 44 08.45 - Studio 6 II Zpravodajsk nskok do novho dne. Rann infoservis T VPS: A 06 09 08 45 10.00 - Zprvy v 10 VPS: A 06 09 10 00 10.28 - Studio T24 Dv a pl hodiny aktulnho zpravodajstv v politice, ekonomice, kultue i sportu, komente, analzy, specializovan informace o ivot lid v jinch svtadlech, v byznysu a na burze VPS: A 06 09 10 28 - ST - ST -

ptek

06. Z

2013
- ST -

12.00 - Zprvy ve 12 Nejdleitj udlosti dne v R i ve svt VPS: A 06 09 12 00 12.20 - BBV, Pedpov poas Souhrn sportovnch a meteorologickch informac VPS: A 06 09 12 20 12.30 - Zprvy VPS: A 06 09 12 30 12.35 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 06 09 12 35 13.00 - Zprvy VPS: A 06 09 13 00 13.05 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc

- ST -

- ST -

- ST -

ptek

06. Z
VPS: A 06 09 13 05

2013

13.30 - Zprvy VPS: A 06 09 13 30 13.35 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 06 09 13 35 14.00 - Zprvy VPS: A 06 09 14 00 14.05 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 06 09 14 05 14.30 - Zprvy VPS: A 06 09 14 30 14.35 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln

- ST -

- ST -

- ST -

ptek

06. Z

2013

tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 06 09 14 35 15.00 - Zprvy VPS: A 06 09 15 00 15.05 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 06 09 15 05 15.30 - Zprvy VPS: A 06 09 15 30 15.35 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 06 09 15 35 16.00 - Zprvy v 16 Nejdleitj udlosti dne v R i ve svt - ST - ST -

ptek

06. Z
VPS: A 06 09 16 00

2013

16.30 - Zprvy VPS: A 06 09 16 30 16.35 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 06 09 16 35 17.00 - Zprvy VPS: A 06 09 17 00 17.05 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 06 09 17 05 17.30 - Zprvy VPS: A 06 09 17 30 17.35 - Studio T24 Aktuln rozhovory na aktuln

- ST -

- ST --AD-

- ZJ --AD-

ptek

06. Z

2013

tmata v R i ve svt. Monost peruen vysln v dsledku pmch penos z vznamnch akc VPS: A 06 09 17 35 17.55 - Pedpov poas Souhrn meteorologickch informac uplynulch 24 hodin a prognza vvoje poas na pt dny VPS: A 06 09 17 55 18.00 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost v krajch esk republiky VPS: A 06 09 18 00 18.26 - Kdy to bylo - soutn otzka "60" VPS: A 06 09 18 26 18.29 - Poas VPS: A 06 09 18 29 18.30 - Zprvy - ST --AD- ST --AD-

- ST --AD-

- ST -

ptek

06. Z
VPS: A 06 09 18 30

2013

18.35 - Interview T24 Profilov rozhovor s vznamnou osobnost, kter m co ci k aktulnmu dn v R nebo ve svt VPS: A 06 09 18 35 18.59 - Poas VPS: A 06 09 18 59 19.00 - Udlosti Hlavn zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost dne v R i ve svt VPS: A 06 09 19 00 19.48 - Poas v letoviscch VPS: A 06 09 19 48 19.50 - Branky, body, vteiny VPS: A 06 09 19 50 20.00 - Zprvy VPS: A 06 09 20 00 20.05 - Hyde Park

- ZJ -

- ST --AD-

- ST --AD- ST --AD- ST -

ptek

06. Z

2013

Nae zprvy a vae nzory. Prvn interaktivn zpravodajstv v R VPS: A 06 09 20 05 21.00 - Zprvy VPS: A 06 09 21 00 21.10 - Ekonomika T24 Hlavn ekonomick poad zpravodajskho programu T24. Ekonomick aktuality, erudovan host ve studiu VPS: A 06 09 21 10 22.00 - Udlosti, komente Komentovan zpravodajstv esk televize. Akti klovch udlost odpovdaj na aktuln otzky VPS: A 06 09 22 00 22.56 - Pedpov poas VPS: A 06 09 22 56 23.00 - Zprvy ve 23 Nejdleitj udlosti dne v R i ve svt - ST - ST -

- ST -

ptek

06. Z
VPS: A 06 09 23 00

2013

23.30 - Ped plnoc VPS: A 06 09 23 30 00.00 - Zprvy VPS: A 07 09 00 00 00.10 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost dne na jin Morav a ve Zlnskm kraji VPS: A 07 09 00 10 00.36 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost v Moravskoslezskm, Olomouckm a Zlnskm kraji VPS: A 07 09 00 36 01.02 - Udlosti, komente Komentovan zpravodajstv esk televize. Akti klovch udlost odpovdaj na aktuln

- ST -

- ST -

- ST -

- ST -

ptek

06. Z

2013

otzky VPS: A 07 09 01 02 01.58 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost dne na jin Morav a ve Zlnskm kraji VPS: A 07 09 01 58 02.24 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost v Moravskoslezskm, Olomouckm a Zlnskm kraji VPS: A 07 09 02 24 02.50 - Interview T24 Profilov rozhovor s vznamnou osobnost, kter m co ci k aktulnmu dn v R nebo ve svt VPS: A 07 09 02 50 03.14 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost dne na

- ST -

- ST -

- ZJ -

- ST -

ptek

06. Z

2013

jin Morav a ve Zlnskm kraji VPS: A 07 09 03 14 03.40 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost v Moravskoslezskm, Olomouckm a Zlnskm kraji VPS: A 07 09 03 40 04.06 - Ped plnoc VPS: A 07 09 04 06 04.32 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost dne na jin Morav a ve Zlnskm kraji VPS: A 07 09 04 32 - ST -

- ST - ST -

04.58 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn

- ST -

ptek

06. Z

2013

nejdleitjch udlost v Moravskoslezskm, Olomouckm a Zlnskm kraji VPS: A 07 09 04 58 05.24 - Ped plnoc VPS: A 07 09 05 24 05.50 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost dne na jin Morav a ve Zlnskm kraji VPS: A 07 09 05 50 06.16 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost v Moravskoslezskm, Olomouckm a Zlnskm kraji VPS: A 07 09 06 16 06.42 - Novela Obanskho zkonku Pt rok ns ek nejvt zmna soukromho prva za 20 let zane platit nov Obansk zkonk. Cel leton podzim budeme vyslat seril report a rozhovor, kter pedstav a podrobn rozebere nejdleitj novinky. VPS: A 07 09 06 42 - ST - ST -

- ST -

- ST -

sobota

07. Z

2013

sobota

07. Z

2013

07.00 - Studio 6 Vkend Zpravodajsk nskok do novho dne. Rann infoservis T VPS: A 07 09 07 00 10.34 - Kdy to bylo "60" Soutn seril v pmm penosu na programu T24, kter pipomn 60 let existence televiznho zpravodajstv. Divkm pedkld ukzky udlost z archivu T24 a zpravodajstv ST. Soutc volaj pmo do studia a v rmci soute odpov modertorkm na otzku, kdy se nabdnut udlost stala tedy - kdy to bylo? Divci mohou soutit tak bhem tdne a reagovat na ukzky v SMS souti VPS: A 07 09 10 34 11.00 - Zprvy VPS: A 07 09 11 00 11.05 - Tep 24 Novinky z esk medicny - ST - ST -

sobota

07. Z

2013

modern zpsoby lby v pbzch pacient a lka VPS: A 07 09 11 05 11.31 - Z metropole Souhrn toho nejdleitjho, co se udlo v Praze v uplynulch sedmi dnech VPS: A 07 09 11 31 12.00 - Zprvy ve 12 Nejdleitj udlosti dne v R i ve svt VPS: A 07 09 12 00 12.30 - Zprvy VPS: A 07 09 12 30 - ST --AD-

- ST -

- ST -

12.32 - Ochrnce Kdy splakov voda namsto sprvn fungujc kanalizace odtk tam, kam by nemla - teba k sousedm (2012). Reie Z. Skokan

- ST -

sobota

07. Z
VPS: A 07 09 12 32

2013

13.00 - Zprvy VPS: A 07 09 13 00 13.05 - Historie.cs Dobrou chu za c. a k. monarchie. esk kuchyn a jej nrodn obrozen. Co se jedlo, kde se kupovalo a jak se vailo nejen u Rettig? A co pinesla sporkov revoluce? VPS: A 07 09 13 05 14.00 - Zprvy VPS: A 07 09 14 00 14.30 - Zprvy VPS: A 07 09 14 30 14.32 - Politick spektrum I mal politick strany e velk politick problmy VPS: A 07 09 14 32 15.00 - Zprvy VPS: A 07 09 15 00

- ST - ST -

- ST - ST - ST -

- ST -

sobota

07. Z

2013

15.30 - Zprvy VPS: A 07 09 15 30 15.32 - Archiv T24 kolstv v 60. a 70. letech. Jak zachytily dobov s. filmov tdenky rove vzdlvn u ns. VPS: A 07 09 15 32 16.00 - Zprvy v 16 Nejdleitj udlosti dne v R i ve svt VPS: A 07 09 16 00 16.30 - Zprvy VPS: A 07 09 16 30 16.32 - DW - European journal Evropsk magazn nmeck veejnoprvn televize. Jak vid kontinentln realitu soused esk republiky? VPS: A 07 09 16 32 17.00 - Zprvy VPS: A 07 09 17 00

- ST - ST -

- ST - ST -

- ST --AD-

sobota

07. Z

2013
- ST -

17.29 - Tep 24 Novinky z esk medicny modern zpsoby lby v pbzch pacient a lka VPS: A 07 09 17 29 17.55 - Pedpov poas Souhrn meteorologickch informac uplynulch 24 hodin a prognza vvoje poas na pt dny VPS: A 07 09 17 55 18.00 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost v krajch esk republiky VPS: A 07 09 18 00 18.26 - Retro Vci, kter ns obklopovaly do pdu elezn opony. Jak jsou jejich osudy? Design a trendy v dob komunismu VPS: A 07 09 18 26 18.55 - Udlosti za okamik a poas

- ST --AD-

- ST -

- ST -

- ST --AD-

sobota

07. Z

2013

Hlavn udlosti a pedpov poas VPS: A 07 09 18 55 19.00 - Udlosti Hlavn zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost dne v R i ve svt VPS: A 07 09 19 00 19.44 - Poas v letoviscch VPS: A 07 09 19 44 19.46 - Branky, body, vteiny VPS: A 07 09 19 46 20.00 - Zprvy VPS: A 07 09 20 00 20.05 - Hyde Park Civilizace Vda a souasn civilizace. Interaktivn poad - prostor pro vae otzky a komente VPS: A 07 09 20 05 21.00 - Zprvy VPS: A 07 09 21 00 - ST --AD- ST --AD- ST --AD- ST --AD-

sobota

07. Z

2013

21.05 - Historie.cs Vyvradn Slavnkovc. Potky eskho sttu jsou zahaleny temnmi udlostmi. Jak se formovala centrln knec moc? VPS: A 07 09 21 05 22.00 - Zprvy VPS: A 07 09 22 00 22.05 - Archiv T24 Pin stihov dokumenty k aktulnm i nadasovm tmatm. Vychz z eskoslovenskch filmovch tdenk z let 1945-1989 a z archivu zpravodajstv esk televize VPS: A 07 09 22 05 22.31 - Politick spektrum I mal politick strany e velk politick problmy VPS: A 07 09 22 31 23.00 - Zprvy ve 23 Nejdleitj udlosti dne v R

- ST -

- ST - ST -

- ST -

sobota

07. Z
i ve svt VPS: A 07 09 23 00

2013

23.30 - DW - European journal Evropsk magazn nmeck veejnoprvn televize. Jak vid kontinentln realitu soused esk republiky? VPS: A 07 09 23 30 00.00 - Zprvy VPS: A 08 09 00 00 00.10 - Hyde Park Civilizace Vda a souasn civilizace. Interaktivn poad - prostor pro vae otzky a komente VPS: A 08 09 00 10 01.05 - Reporti T Kauzy a reporte s Markem Wollnerem VPS: A 08 09 01 05

- ST -

- ST -

sobota

07. Z

2013

01.45 - Tden v regionech Nejdleitj udlosti tdne v krajch VPS: A 08 09 01 45 02.11 - Tden v regionech Nejdleitj udlosti tdne v krajch VPS: A 08 09 02 11 02.37 - Ochrnce Kdy splakov voda namsto sprvn fungujc kanalizace odtk tam, kam by nemla - teba k sousedm (2012). Reie Z. Skokan VPS: A 08 09 02 37 03.03 - Tden v regionech Nejdleitj udlosti tdne v krajch VPS: A 08 09 03 03 03.29 - Objektiv Magazn zahraninch zajmavost VPS: A 08 09 03 29

- ST -

- ST -

- ST -

- ST -

- ST -

sobota

07. Z

2013

03.56 - Tep 24 Novinky z esk medicny modern zpsoby lby v pbzch pacient a lka VPS: A 08 09 03 56 04.22 - Ochrnce Kdy splakov voda namsto sprvn fungujc kanalizace odtk tam, kam by nemla - teba k sousedm (2012). Reie Z. Skokan VPS: A 08 09 04 22 04.48 - Tden v regionech Nejdleitj udlosti tdne v krajch VPS: A 08 09 04 48 05.14 - Tden v regionech Nejdleitj udlosti tdne v krajch VPS: A 08 09 05 14 05.40 - Tden v regionech Nejdleitj udlosti tdne v krajch VPS: A 08 09 05 40 06.06 - Tep 24 Novinky z esk medicny modern zpsoby lby v pbzch pacient a lka VPS: A 08 09 06 06 06.32 - Zajmavosti z region Udlosti a informace z kraje, v nm ijete VPS: A 08 09 06 32

- ST -

- ST -

- ST -

- ST -

- ST -

- ST -

- ST --AD-

nedle

08. Z

2013

07.00 - Studio 6 Vkend Zpravodajsk nskok do novho dne. Rann infoservis T VPS: A 08 09 07 00 11.00 - Zprvy VPS: A 08 09 11 00 11.05 - Hyde Park Civilizace Vda a souasn civilizace. Interaktivn poad - prostor pro vae otzky a komente VPS: A 08 09 11 05 12.00 - Otzky Vclava Moravce Tmata, o kterch se zane mluvit. Diskusi pipravuj: Vclav Moravec, estmr Frank a Marek Straka VPS: A 08 09 12 00 13.00 - Zprvy VPS: A 08 09 13 00 13.05 - Otzky Vclava Moravce 2. st Tmata, o kterch se zane mluvit. Diskusi pipravuj: Vclav Moravec, estmr Frank a Marek Straka VPS: A 08 09 13 05 14.00 - Zprvy VPS: A 08 09 14 00 14.30 - Ochrnce Kdy splakov voda namsto sprvn fungujc kanalizace odtk tam, kam by nemla - teba k sousedm (2012). Reie Z. Skokan VPS: A 08 09 14 30 15.00 - Zprvy VPS: A 08 09 15 00 - ST - ST -

- ST - ST -

- ST - ST -

- ST -

nedle

08. Z

2013
- ST -

15.05 - Historie.cs Vyvradn Slavnkovc. Potky eskho sttu jsou zahaleny temnmi udlostmi. Jak se formovala centrln knec moc? VPS: A 08 09 15 05 16.00 - Zprvy v 16 Nejdleitj udlosti dne v R i ve svt VPS: A 08 09 16 00 16.30 - Zprvy VPS: A 08 09 16 30 16.32 - Film 2013 Souhrn toho nejpodstatnjho ve svt filmovch plten VPS: A 08 09 16 32 17.00 - Zprvy VPS: A 08 09 17 00 17.28 - Turbulence Pravideln magazn o poas smr novinek a zajmavost ze svta poas, klimatu i zneitn ovzdu, uniktn snmky z umlch druic, prlety atmosfrou i zznamy pozen objektivy divk VPS: A 08 09 17 28 17.43 - Novela Obanskho zkonku Pt rok ns ek nejvt zmna soukromho prva za 20 let zane platit nov Obansk zkonk. Cel leton podzim budeme vyslat seril report a rozhovor, kter pedstav a podrobn rozebere nejdleitj novinky. VPS: A 08 09 17 43 17.56 - Pedpov poas Souhrn meteorologickch informac uplynulch 24 hodin a prognza vvoje poas na pt dny VPS: A 08 09 17 56

- ST - ST -

- ST --AD- ST -

- ST -

- ST --AD-

nedle

08. Z

2013
- ST -

18.00 - Udlosti v regionech Hlavn regionln zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost v krajch esk republiky VPS: A 08 09 18 00 18.26 - Retro Vci, kter ns obklopovaly do pdu elezn opony. Jak jsou jejich osudy? Design a trendy v dob komunismu VPS: A 08 09 18 26 18.55 - Udlosti za okamik a poas Hlavn udlosti a pedpov poas VPS: A 08 09 18 55 19.00 - Udlosti Hlavn zpravodajsk relace esk televize. Souhrn nejdleitjch udlost dne v R i ve svt VPS: A 08 09 19 00 19.44 - Poas v letoviscch VPS: A 08 09 19 44 19.46 - Branky, body, vteiny VPS: A 08 09 19 46 20.00 - Otzky Vclava Moravce Tmata, o kterch se zane mluvit. Diskusi pipravuj: Vclav Moravec, estmr Frank a Marek Straka VPS: A 08 09 20 00 21.00 - Zprvy VPS: A 08 09 21 00 21.05 - Otzky Vclava Moravce 2. st Tmata, o kterch se zane mluvit. Diskusi pipravuj: Vclav Moravec, estmr Frank a Marek Straka VPS: A 08 09 21 05

- ST -

- ST --AD-

- ST --AD-

- ST --AD- ST -

- ST --AD- ST -

nedle

08. Z

2013
- ST - ST -

22.00 - Zprvy VPS: A 08 09 22 00 22.15 - Tsov linka Zachrnn ivoty, potrestan zloiny. S Mirkem Vaurou za zchrani, policisty a hasii VPS: A 08 09 22 15 22.41 - Turbulence Pravideln magazn o poas smr novinek a zajmavost ze svta poas, klimatu i zneitn ovzdu, uniktn snmky z umlch druic, prlety atmosfrou i zznamy pozen objektivy divk VPS: A 08 09 22 41 23.00 - Zprvy ve 23 Nejdleitj udlosti dne v R i ve svt VPS: A 08 09 23 00 23.30 - Z metropole Souhrn toho nejdleitjho, co se udlo v Praze v uplynulch sedmi dnech VPS: A 08 09 23 30 00.00 - Zprvy VPS: A 09 09 00 00 00.10 - Otzky Vclava Moravce Tmata, o kterch se zane mluvit. Diskusi pipravuj: Vclav Moravec, estmr Frank a Marek Straka VPS: A 09 09 00 10 01.10 - Otzky Vclava Moravce 2. st Tmata, o kterch se zane mluvit. Diskusi pipravuj: Vclav Moravec, estmr Frank a Marek Straka VPS: A 09 09 01 10

- ST -

- ST --AD-

- ST -

- ST -

nedle

08. Z

2013
- ST -

02.05 - Zajmavosti z region Udlosti a informace z kraje, v nm ijete VPS: A 09 09 02 05 02.30 - Zajmavosti z region Udlosti a informace z kraje, v nm ijete VPS: A 09 09 02 30 02.55 - Ochrnce Kdy splakov voda namsto sprvn fungujc kanalizace odtk tam, kam by nemla - teba k sousedm (2012). Reie Z. Skokan VPS: A 09 09 02 55 03.21 - Zajmavosti z region Udlosti a informace z kraje, v nm ijete VPS: A 09 09 03 21 03.46 - Zajmavosti z region Udlosti a informace z kraje, v nm ijete VPS: A 09 09 03 46 04.11 - Tep 24 Novinky z esk medicny modern zpsoby lby v pbzch pacient a lka VPS: A 09 09 04 11 04.37 - Retro Vci, kter ns obklopovaly do pdu elezn opony. Jak jsou jejich osudy? Design a trendy v dob komunismu VPS: A 09 09 04 37 05.05 - Zajmavosti z region Udlosti a informace z kraje, v nm ijete VPS: A 09 09 05 05 05.30 - Zajmavosti z region Udlosti a informace z kraje, v nm ijete VPS: A 09 09 05 30

- ST -

- ST -

- ST -

- ST -

- ST -

- ST -

- ST -

- ST -

nedle

08. Z

2013