Selvarajan Yesudian

HATHA-YOGA
Knjiga vježbi

Nastavak „Sporta i yoge" s predgovorom Elizabeth Haich

Sadržaj
Predgovor Elizabeth Haich Predgovor autora Neke misli vodilje 52 misli vodilje za 52 stranice vježbi Yoga -vježbe kroz godinu . Nove pranayama-vježbe disanja i hatha-yoga vježbe i njihovo iscjeljujuće djelovanje Dalje misli vodilje velikih učitelja, misli i pjesme autora

3 4 6 11 33 86

121

Predgovor

Selvarajan Yesudian je u našoj prvoj zajedničkoj knjizi „Sport i yoga" izložio jednostavne klasične hatha-yoga vježbe koje je bez obzira na zdravstveno stanje ili dob s mnogo uspjeha i bez opasnosti mogao izvoditi, pa i ovdje na Zapadu, svatko. Mnogo učenika već godinama izvodi ove vježbe, tako da je postalo neophodnim dati neke dalje vježbe da bi se tijelo učinilo još življim i osviještenijim. Selvarajan Yesudian je s puno lju­ bavi izabrao i sastavio nove, korisne vježbe za svoje učenike s ciljem da oni postanu još uspješniji i postignu još bolje rezul­ tate. Mnogostruke vježbe je ukrasio crtežima i pjesmama i time ih učinio još životnijim. Cijelo djelo odiše finim istinski orijen­ talnim Yesudianovim bićem punim ljubavi. Ova knjiga je nje­ gov najbolji odraz. Fotografija bi mogla pokazati samo njegovo zemaljsko lice, njegove zemaljske crte; ova knjiga odražava sliku njegova duševna bića prožeta ljubavi i dobrohotnošću. Svi oni koji ovo djelo uzmu u ruke i upotrijebe ga ,istinski će u njemu uživati, kao što sam se i ja istinski radovala gledajući trud i radost Selvarajana Yesudiana pri oblikovanju ove knjige vježbi za njegovu voljenu školu yoge. Time s puno ljubavi predajem ovu knjigu vježbi praktikan­ tima yoge.
Zürich, ožujka 1969. Elisabeth Haich

Predgovor autora Otkad smo na više jezika izdali našu knjigu „Sport i yoga". „Snaga izgradnje svijesti". a da mi to ni ne primijetimo. Da bi se posjedovalo temeljito znanje o yogi. Crteži su me naročito veselili. čitatelj treba poznavati neka poglavlja „Sporta i yoge" kao „Što je hathayoga". Mnogi liječnici i psihijatri preporučuju danas svo­ jim pacijentima pravilno disanje i yoga vježbe kao važnu nado­ punu terapije. Profilaktičko i terapeutsko djelovanje vježbi disanja i asana pokazalo se vrlo vrijednim. „Potpuno disanje". one djeluju duboko u našu podsvijest. Oboje je neophodan preduvjet za sreću. „Svaka bolest ima svoj duševni uzrok" itd. Zato sam uz svaku stranicu vježbi jednu stranicu ispu­ nio izabranim uzvišenim mislima velikih mislilaca. interes za yogu je porastao u tolikoj mjeri da je nova knjiga s daljim hatha-joga vježbama postala neophodnom. One nas sile mudrom načinu mišljenja i djelovanja i time. Čitane namjerno ili ne.Ova je knjiga prije praktična nego teoretska . Zato sam sastavio ovu knjigu kao nastavak „Sporta i yoge". Za praktičare yoge od velikog je značaja tjelesna i duhovna čistoća.ona je praktičan putokaz do sjajna zdravlja: odraz i ostvarenje ovladanog načina mišljenja. tu se ukorijenjuju i postaju dijelom našega bića. Njima sam na suptilan način . pročišćuju našu dušu.

Tijekove misli se može izreci riječima. ali stanje svijesti se često mnogo bolje može izraziti malom skicom nego opisima. Molim čitatelje da ovo skromno djelo prihvate s istom lju­ bavi kojom sam ga ja predao mojim dragim yoga-prijateljima.mogao izraziti mnogošta što riječima ne bih bio u stanju. Selvarajan Yesudian .

. tako će čovjek kao svoje najviše djelo očitovati božansko skriveno u njemu.Neke misli vodilje Tko je čovjekov veliki majstor učitelj? Jedino čovjek sam. Nije li on taj koji tumači zagonetne znakove na raskrižjima života da bi se postepeno uspinjao od rođenja do rođenja? Nisu 1 i njegova osjetila dostatna za govor zemaljskim jezikom i nije li on opremljen svime potrebnim za svoje dugo životno puto­ vanje? Koje tajne čuva riznica njegova mozga? I nije li njegovo srce tako skrito da nitko ne može vidjeti koja su blaga u njemu pohranjena? Kao što sjeme stvara moćno stablo. tijelo će krijepiti hranom. S.Y. ali naposljetku je ipak on sam taj koji divovski raste. njegov zemaljski put bit će ponešto osvijetljen učenjima svetih spisa. govori besmrtnim jezikom i vraća se bogu kad zemaljska igra završi. Za vrijeme svog zemaljskog boravka svoj će goli lik pokriti odjećom.

Što su prilike više protiv tebe. Samopouzdanje je temelj života. Zlo je lako činiti zlom. U trenutku njegova gubitka život se raspada. Vivekananda Čovjek postaje savršen pobjedom nad svojini osjetilima. ali teško dobrom. Jadikovke ne mogu pomoći. Buddha Što više letimo. to nas manjima vide oni koji prebivaju na zemlji. Postoji li uopće nemoguće za onog tko je pobjedio svoje stra­ sti? Ramakrishna Dobro je lako činiti dobrom. Mirni duh može ostvariti sve.Pokaži put koji vodi iz tame i ljudi će te spremno slijediti.Y. to se jače očituje tvoja unu­ trašnja snaga. ali teško zlom. tako ni kleveta ni hvala ne mogu pokrenuti mudraca. Buddha Kao što čvrstu stijenu ne može pokrenuti ni najsnažniji vjetar. *** *** S. Nietzsche . Uspravi se! I vrati se svome duhu. mjestu mira u tvome srcu.

Jedva da je počeo. Ramakrishna. Ako je različitim prorocima uspjelo obja­ viti svoju božansku prirodu.strpljenje praćeno marljivošću i izdržljivošću. .Y. Vječnost te zove! Ustani! Probudi se! život je samo san. Mi razvijamo tjelesnu snagu koja se auto­ matski preobražava u emotivnu snagu. S. Mi dakle najprije prekoračujemo tjele­ snu razinu i proširujemo našu svijest na razinu razuma. Radost zbog naše rastuće svijesti doživljavamo kao stanje sreće.Y. snagu razuma i konačno u snagu duha. tako je i u moći svakog čovjeka da postigne isto. Hatha-joga nije znanost o tijelu. Već završava. Hatha-joga uzima tijelo kao polazišnu točku. Sa širenjem svijesti u nama će se raz­ viti sve latentne osobine koje su očitovali Buddha.Svijest je stanje duha. Isus od Nazareta. Strpljenje je ključna riječ u jogi . Vivekananda i drugi divovi duha. Ustani! Probudi se! I ne spavaj više! S. a konačno je razvijamo u njenom neograničenom slobodnom obliku kao duhovnu svijest.

Postoji tako mnogo različitih nazora o istinskom razlogu bola i patnje na ovome svijetu. utjelovlje­ nje vrline. čistoća. kravu kao utjelovljenje Majke Zemlje. bio je Kawli. I on prepozna bika kao utjelovljenje Vrline.ili preodredenju sudbinom. Tvoje četiri noge su samodisciplina. Ja zai­ sta ne znam koji je od tih pogleda ispravan.Kralj Parikshit sreće Kawlija Kralj Parikshit. Tada se okrene biku i reče: „Ti si doista utjelovljenje Vrline. Takva okrutnost razljuti kralja. progovori: „O plemeniti kralju. stajao je jednoga dana na obali rijeke Saraswati. tu je vidio kako neki čovjek zlosta­ vlja i muči kravu i bika. gramzivost i . a čovjek koji je oboje mučio. Neki kažu da smo sami uzrok našoj sreći i našoj patnji. Ti bi želio znati razlog mojoj patnji. ali došavši na svijet kao sumnja. Ne čekajući odgovor kralj svoju pažnju usmjeri životinjama koje su još uvijek drhtale od straha i dobrostivo im govoreći uskoro zadobi njihovo povjerenje.Upita čovjeka čime opravdava svoje nisko ponašanje i objasni mu da je u njegovoj kraljevskoj moči za to ga kazniti smrću. Ali iznenada. per­ sonifikacija željeznoga doba ili utjelovljenje poroka. Kralj je razmišljao o tužnoj sudbini bika i čudio se. nakon što je utonuo u duboko razmišljanje o onom što je čuo. ljubav prema bliž­ njem i istinitost. Ima i onih koji misle da je Bog onaj koji nam šalje sreću ili patnju. tko može biti tako okrutan da odsječe noge jadne životinje." Kralja začudi bikova sposobnost govora. drugi kažu da razlog leži u zvijezdama ili u položaju planeta . neki opet da je zakon karme jedini razlog našoj sreći ili patnji. ti si poprimio tijelo bika. Bik. učini mu se kao da je uklonjena koprena s njegovih očiju. zahvaljujemo ti što si nas spasio. vladar cijele Indije. ali ni ja sam ga ne poznajem.

A kralj vrati biku njegove noge. Bhagavatam . oholosti. ljubomore i nepri­ jateljstva. okrene se s izvučenim mačem Kawliju. Kralj stade. Ali Kawli je svoje carstvo želio proširiti još dalje i molio je kralja za nova područja. Ali Kawli mu se baci pred noge i poče ga zaklinjati za milost i oprost dobro znajući da kralj ne može ubiti nijedno živo biće koje kod njega traži zaštitu i milost. Dakle. nečovječnog postupanja s ženama i okrutnosti prema životinjama. ljubavi prema bližnjem i istinitosti. Kralj mu prepusti carstva prijetvornosti. Ali Kawli zamoli kralja da mu prepusti područja svoga carstva pod vlašću četiri poroka: kocke. istinitosti. utjelovljenje željeznog doba. Kralj udo­ volji njegovoj želji. ali naredi Kawliju da napusti njegovo kral­ jevstvo. Sada stojiš na još samo jednoj nozi.oholost izgubio si tri noge. pića. odlučan ubiti ga. ako čovjek ne želi da Kawli ovlada njime. razbludnosti. on treba izbjegavati carstva tih poroka." Kako je on to govorio. a taj čovjek Kawli. da nepokolebljivo ustraje u vrlinama ovladavanja sobom. spre­ mao se da ti i nju uništi. čistoće.

Onaj napredni postupno osjeća sve veći osjećaj sreće. Dok su njegove ruke dje­ latne u zajednici. ropstva u slobodu.52 misli vodilje za 52 stranice vježbi Ja ne želim učitelja koji bi utjecao na mene. radio ili ne. To je put preobrazbe slabosti u snagu. Ali želim onog koji će me učiti da ne dopustim da se na mene utječe. Vivekananda . S.Y. onoga što donosi smrt u ono što daruje život. S. Nikad se u životu ne bi moglo ostvariti veliko kad bi se moralo brinuti zbog njihove hvale ili prijekora. njegov um mirno razmišlja u osami. svaka tvoja riječ. Ramana Maharshi Pusti da u tvom mozgu nastanu odvažne i neustrašive misli i neka svaki tvoj dah.Y. Ne bi se trebalo obazirati na riječi drugih. Samo je najsvježijim početnicima potrebno posebno slo­ bodno vrijeme za meditaciju. svako tvoje djelo bude prožeto tim mislima.

lice istine skriveno je tvojim zlatnim diskom. to je besmrtnost! Najljepše upanišade Ako u sebi nosiš misli zavi­ sti. ti. Nema života bez svijesti. bez kostiju. Nepomična. ali ona je blizu. spozna: svijest u meni i brahman (apsolutno) van mene su jedno. Jogiji kažu da je najveća snaga . blistava. Osjetila je ne sustižu. savršena. jer ona je stalno u prednosti. Tko u svijesti vidi sva bića i svoju svijest u svim bićima. taj više ne mrzi.Svijest Svijest je jedinstvena. Prosvjetljenje znači: vlastitu svijest naći u cijelom svemiru. Mirujući prestiže sve što se kreće. O sunce.sakrij svoje svjetlo i skupi svoje zrake! Dopusti svojom milošću da me ugleda tvoj ljupki lik. uzmognem ugledati divotu istine. tragalac za istinom. to biće sam ja. Prorok. mislilac. kada utonuo u najdublju kontemplaciju. izvoru života . čista i nedirnuta zlim. proroče. bez mesa. Glupan mnije da se svijest kreće.o svjetleće sunce. Hranitelju. Neopisiva je šteta koju time nanosiš sebi. mržnje ili ljutnje. najviše nad svim svijetom i bivajuće iz samog sebe koje odu­ vijek stvara svijet. brža je od misli. Biće sadržano u tebi. Njemu se čini silno dale­ kim. Tajnu besmrtnosti otkriva samo onaj čista srca. bez tijela. Jedno. Makni ga da ja. Prevladao je opsjenu i brigu onaj tko posvuda vidi jedinstvo. nebeski i zemaljski vladaoče . ipak ona se ne kreće. njihova uništavalačka snaga djeluje na tvoje tijelo i dušu. Biti jedno s Bogom. Sveprisutna je svijest. Ona je u svemu i van svega.

pa ako i sasvim malo. Dobre misli će. biti djelatan je lako. željezni mišići i čelični živci! Vivekananda . ona je transcendentalna sila koja prožima cijeli svemir. Za radnike su razvijena tijela. veća od riječi. onda je misao svemoćna. „ne vidite li da se silno trudi. Aktivnost očituje neznatnu. konji će ti se oteti. ovladaj svojim mislima i budi svjestan moći koju posjeduješ. Idite lamo. Tada ćeš doživjeti stvarnost Vivekanandinih riječi: ako je materija moćna. Budi hrabar i znaj da sam stvaraš svoju sudbinu: Misli zdrave misli.mir naprotiv nadmoćnu snagu. postići svoj cilj.u tijelu misao.Y. Ako pustiš uzde. makoliko se beznačajnima činile. Sačuvati mir je najveće očitovanje snage. . napredo­ vati sam?" S. učio je naš učitelj.Y. „Ne predbacujte nikome nesavršenost". To može svatko. ali je jak onaj koji zaustavi kopitajućeg konja. Ona je snažnija od svake tjelesne snage. S nešto ustrajnosti ćeš ubrzo ovladati svojim mis­ lima koje ti tada više neće smetati već pomagati. Želim pionire i rudare u mojoj vojsci religioznog života. mladici. stvaraj uzvišene misli. S. Sto zahtijeva više snage: pustiti ili zadržati? Miran čovjek nije tup. i oblikujte svoje mišiće! Trapljenje je za isposnike. Miran čovjek vlada snagama duha. Umjesto da siješ pitanja na koja nema odgovora. a koja zagorčavaju tvoj i život onih koje srećeš. one koje bi želio vidjeti ostvarene.

Upitao je Učitelja kakva bi trebala biti pokora za takav propust. poznajemo li našu univerzalnu prirodu. a JA sam ih odbrojao svojim že­ ljama.Y. Čovjek i druga stvorenja mi se čine praznim čahurama koje pomiču svoje glave i udove. od Boga. S. Svaki je dio kao cjelina. ali njihov sadržaj je Bog. Budi visoko. vruću želju za slobodom i pomoć čovjeka koji je postigao cilj. moji su dani odbrojani. V. koji nam pokazuje put. sve izvire iz cjeline. tada je naše oslobođenje izvjesno. tada savršenim mirom promatramo cijelu panoramu ovog svijeta. još više strpljenja! Snošljivost . I kada ti sivi.još više snošljivosti! Sri Ramana Maharshi Znaš li kako ja vidim Boga? Vidim ga kao cjelinu. Vivekananda . odlukama i djelima. i zatvorit ću za sobom zemaljska vrata i poletjeti put vječnosti. Ramakrishna Imamo li tri najveća „Božja dara": ljudsko tijelo. smijat ću se snovima koje sam sanjao. samotni dani odu svome kraju. Učitelj: strpljenje.Neki se revni pristaša Maharshija silno uzbudio. jer je netko u gradu potcjenjivački govorio o Učitelju a on mu nije odvra­ tio jednakom mjerom. Vivekananda Da.

Suzdrži se od svakog napora. časnog i sramotnog. Pusti da cijelo tvoje tijelo prožme ova jedinstvena istina: „Ja sam nikad rođena. transformirana. onda je misao svemoćna. Vivekananda Ne postoji nedostatak. Kada to znamo. Prihvati što nosi sudbina i ostani nedirnut time. uzdig­ nuta do Boga istinskom moći misli. Izbjegavaj klonu­ lost i uzaludno kajanje. apsolutno čista. Vivekananda . sveznajuća. Ako je materija moćna. zapršti u svakoj kapljici tvoje krvi. postane tvoje meso i tvoja kost. Jogi Padmasambhava Konačni.Odnosi se ravnodušno spram svakog događaja. Vjeruj tim riječima i bit ćeš svemoćan. ne postoji jad koji ti ne bi mogao uklo­ niti sviješću o duhovnoj snazi u sebi. ma kakva ona bila. pohvalu ili prezir. dobrog i lošeg. a da bi nešto postigao ili izbjegao. svemoćna. ali mi jesmo vječno. S nepromjenjivom ravnodušnošću prihvati sve što dolazi: bogatstvo ili bijedu. ne dokazujemo se ni sa kime. Vivekananda Najprije trebaš slušati o SVIJESTI. nikad umiruća. ma što da si učinio. nikad ne možemo izraziti vječno. Ponavljaj to sebi dan i noć dok ne poteče tvojim žilama. odustani od razlikovanja između vrline i poroka. Slušaj dan i noć da si ti svijest." Sva tvoja djela bit će uveličana. kao što se nemoj nikad osjećati ni nadmoćnim ili ponosnim zbog svojih djela. vječno slavna svi­ jest.

Pred tom snagom ljudi se u tvojoj prisutnosti neće usuđivati govoriti stvari koje ti ne smatraš istinitima. Stvara sudbine. doseći nebesku snagu. ljudi će biti uvjereni u ono što im kažeš. Tiruvaluvar . Čovjek je također materi­ jalizirana ideja.Možeš biti siguran da ćeš služeći istini. Vitla usude u svemir i smije se kad se rasprsnu kao rakete Sipajući svoj pepeo Na obale zaboravljenih svjetova. tako i najopasniji grijeh uzmiče pred čovjekom koji zrači ljubavlju. usprkos iskušenjima da je napustiš. Ramana Maharshi Kao što mrak bježi pred svijetlom. Iako ćeš masama podariti najveći blagoslov. Prisutne misli se materijaliziraju. Ako tijekom četrnaest godina ne odstupajući predano služiš istini.Y. Vivekananda Čovjek! Silne li misli! Zavitlan iz beskonačnosti Da nadzire igru života i smrti. S. Ispitaj je li tvoja svijest nešto materijalno ili nešto duhovno. razriješiti njihove lance i uzdići cijeli narod.

. blaženi i vječni.Vi. pojedmca i mnoštvo. društvo i narod. to je neprestano vrijeđanje ljudske prirode. donesi svjetlo! Svjetlo treba obasjati sve! Zadaća nije dovršena dok svi ne stignu k Tvorcu. jer ga oni trebaju više nego siromašni.Y. a ne vi njezin sluga. Podignite se.Y. Vivekananda Budi pionir na vlastitome putu I koračaj odvažno odmjerena koraka. Tako donesi svjetlo svima. S. otresite se varave slike ovaca. Vivekananda Duhovnost se mora dovesti do praktične razine života. svog istinskog ja. zemaljska božanstva! Grešnici? Grijeh je tako nazivati čovjeka. Donesi svjetlo neukima i više svjetla učenima. S. Čemu ona inače služi? Duhovnost mora uzdići srce i dom. materija je vaš. Nepokolebljivim htjenjem preobražavaj u djela Zapovijedi svoga jedinoga vodiča. niti tijelo. Vi niti ste materija. slobodni duhovi. jer je silna taština naobrazbe našega vremena. Donesi svjetlo siromašnima i još mnogo više svjetla bogatima. vi lavovi. Donesi mnogo svjetla u svijet! Svjetlo. vi ste besmrtne duše. Svoga Boga.

Mjesec svijetli tako što odražava svjetlo sunca i nakon sunčeva zalaska mora dostajati da predmete učini jasnim. Bez njih on nikad neće dosegnuti onaj najviši grozd iz kojeg teče nektar slobode. ako je d u h osvijetljen.Svijest je „srce". koristimo ga za prepoznavanje predmeta. iluzija. iluzija nestaje. tada prestaje svako prepoznavanje objekta i svijest zrači jedino kao „srce". Okrene li ga se prema unutra. prema izvoru SVJETLA. Okrene li ga se unutra. a nikad ne propitaju tko se vara. "Srce" svijetli samo. Sankaraharya Sretan si ti. Slično je i s duhom i „srcem". maya.sjedište duha . postići ćeš svoj cilj. izvor svjetla zasja sam i d u h ostaje blijed i suvišan kao mjesec pri danjem svjetlu. tvoj rod je blagoslovljen u tebi. ne opaža ga. Ljudi bi uvijek željeli znati što je varka. Kada se SVJETLO diže iz srca i dosegne mozak . jer tvoja je težnja postati vječan oslobađanjem iz okova zablude. nitko više ne misli na mjesec. pa i ako njegov blijedi krug ostane na nebu. mudrače. Znaj.Otkrijete li to. ako nije. Ramana Maharshi Pitanje: Što je iluzija? Ramana Maharshi: Tko se vara? . Odnosno. Sankaraharya . Ali kad izađe sunce. on opaža svijet.tada se opaža svijet zahvaljujući odraženom SVJETLU svijesti s p o m o ć u duha. da su čovjeku bestrasnost i sposobnost raz­ likovanja potrebne kao ptici krila. Duh je potpun uslijed od njega odraženog svjetla.

I mi to možemo i moramo postati.knjiga. Postao je Krist. Isus ima ljudsku prirodu. može ostvariti svoje božansko bice. Ne može biti skrit grad koji leži na gori. Ramakrishna Nije moguće obožavati apsolutno. Matej. Tako neka i vaše svjetlo svijetli pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave oca vašega na nebesima.Čak i najveći grešnik koji je griješio tijekom stotinu utjelo­ vljenja biva oslobođen svih grijeha ako. te svijetli svima koji su u kući. Krist i Buddha su imena za stanje koje treba biti postignuto. Isus i Gautama su bili obličja koja su očitovala to stanje.On postaje čist. savršen i božanski još za ovoga života. Niti se užiže svjetlo i stavlja pod vrč već na svjećnjak. pa makar i na pola sekunde. Vivekananda Vi ste svjetlo svijeta.V. Vedanta Poznaješ li pravi smisao riječi Buddha? Ona označava stalno razmišljanje o svijesti kojim se postaje svijest.stih 14-16 . već samo manifestaciju apsolutnog.

Uvažava i sitnice.Ustani. on ne planira. Dshuang Dsi . on je gos­ podar spoznaje. Ustani. ti koji nikad nisi bio rođen i koji nikad ne možeš umrijeti. ne predaje se poslovima. a ipak je neiscrpiv i boravi s onu stranu ja. On nije sužanj svoje slave. On stvari niti slijedi niti im ide u susret. ti vječno čisti! Ustani. a kao da nema ništa. Stoga se nepovrijeden može uzviti nad svijet. On ostaje smjeran. Riječ moći dolazi iz čistoće i šutnje. ostvaruje više od cijele vojske propovjednika. Objavi svoju istinsku prirodu. Ova su te niska očito­ vanja nedostojna. On ih odražava. Vivekananda Uzvišeni čovjek svoje srce koristi kao zrcalo. ti blistavi! Ustani. ti svemoćni. Vivekananda Čovjek koji se potpuno pročistio. ali ne zadržava. Prima sve darove neba.

A iz olujnih se oblaka slijeva kišna bujica . S." Patnja je najnemiliji učitelj koji nam u samotnim satima daje one nužne pouke. Tamo si Ti.Y. S. gospodaru moj? Da li da Te tražim u pobožni ranojutarnji sat? Ili kada se spuštaju večernje sjene? Tamo gdje krijesnice osvjetljavaju tamni šumski put.Gdje da Te nađem. Gdje potoci šumorec'i brzaju med stijenama. Duh ispunjen istinom svoje djelovanje mora usmjeriti prema krajnjemu cilju.Y. Sve zrije u svoje vrijeme i donosi plod u svoj sat. Tamo gdje dodir smrti daje nadu umirućem. Gdje rođenje djeteta donosi svo svjetlo sunca. objavljujući se onom Koji te uvijek štuje. moj tvorce? Gdje da Te vidim. Gdje blijede munje udaraju o zemlju. Mahatma Gandi „Nije svršeno ono što smo mi učinili takvim. o Gospodine. .

Život je kreacija živuće duše. S. Stoga ne prihvaćaj poklone. . Prihvaćati poklone znači odustati od vlastite duhovne neovisnosti i pristati biti sužnjem. S.Y. Vivekananda Budi kreativan i rasti svakim korakom! Smrt je kreacija umiruće duše.Čovjek koji prihvaća poklone stoji pod duhovnim uplivom davatelja i time postaje povodljiv. Čovjek biva oblikovan prilikama kojima je sam uzrok.Y.

Koji prebiva u dahu -. .a ipak se od nje razlikuje -. koji svjetlom u tišini upravlja -. tvoje besm­ rtno. TAJ je tvoja SVIJEST. a ipak se od nje razlikuje -. TAJ je tvoja SVIJEST. koga spoznaja ne poznaje -. tijelo kojega je misao -. tvoje besmrtno. a ipak se od njega razlikuje -. tijelo kojega je spoznaja -. koji nebom u tišini upravlja -. tvoje besm­ rtno. Koji prebiva u svjetlu -. tvoj unutarnji voda. tijelo kojega je zemlja. tvoj unutarnji voda. koga zemlja i ne poznaje -. TAJ je tvoja SVIJEST. koji zemljom u tišini upravlja -. TAJ je tvoja SVIJEST. tijelo kojega je dah -. tijelo kojega je svjetlo -. Koji prebiva u nebu -. a ipak se od njega razlikuje -. tvoje besmrtno. tvoj unutarnji voda. tijelo kojega je nebo -. koga misao ne poznaje -. TAJ je tvoja SVIJEST. a ipak se od njega razlikuje -. tvoje besm­ rtno. koga svjetlo ne poznaje -. Koji prebiva u spoznaji -. koga nebo ne poznaje -. tvoje besm­ rtno. tvoj unutarnji voda. TAJ je tvoja SVIJEST. koga dah ne poznaje -.Što je Bog? Koji prebiva u zemlji . Koji prebiva u misli -. koji dahom u tišini upra­ vlja -.a ipak se od nje razlikuje -. koji mišlju u tišini upra­ vlja -. TVOJ UNUTARNJI VOĐA. koji spozna­ ­­m u tišini upravlja -. tvoj unutarnji voda.

Otac ih upita jesu li čitali vedantu. on ih upita: „Što je brah­ man?" (Bog). neviđen -. . čuje -. razumije. nečujan -. ON je tvoja SVIJEST. tvoj unu­ tarnji voda. razumije -. spoznaje -. ne postoji ništa van njega koji vidi. spoznaje -. Nakon što mu potvrdiše.ON vidi -. čuje. tvoje BESMRTNO! Upanišade OM * Imao otac dva sina. nespoznan. Nakon dugog izbivanja mladici se nakon završenih studija vratiše kući. postali su posvećenici i bili predani paski religijskog odgojitelja da proučavaju Vede. nerazumijevan -. Kada su dovoljno poodrasli.

Tada kaže otac: „Ništa se ne može izreći o apsolutnom i bezuvjetnom! Progovoriš li o njemu. gospodine?" Redovnik mu se pokloni i reče:" Gospodine. Približi mu se avadhuta (isposnik) i upita ga: „Brate." Ti si dakle spoznao brahman! Vrati se svom poslu. Sve dok se ne probudi unutarnji učitelj.Stariji. on se ne može shvatiti govorenom riječju ili snagom razuma. Otac reče. ribič se okrene i upita: „Što ste rekli. Ja znam sve o tome. koji put vodi do tog i tog mjesta?" U tom tre­ nutku zatitra plovak pokazujući da riba grize. dopustite mi da slijedim Vaš primjer i ne obraćam pažnju ni na što drugo dok ne završi moje bogosluženje!" Ramakrishna Uđi u sebe i iznesi upanišade iz vlastite svijesti." Pa počne navoditi vedske tekstove. Ali taj je samo nijemo sjedio. Put do vrijednosti put je otvaranja knjige srca. odvrati:" O Oče. pa mu ribič ne odgovori već svu svoju pažnju usmjeri štapu. vi ste moj guru. Niti reče ma i jednu riječ niti učini i najmanji pokušaj da progovori. Tvoja šutnja je rječitija od recitiranja stotina stiihova i citiranja stotina autoriteta. koji je citirao Vede i druge svete spise. ti si najveća knjiga koja je ikad bila i koja će ikad biti. To je tako." Ramakrishna Lovio ribič u jezeru ribe. Kad je riba bila ulovljena. Vivekananda ." Tada isto upita mlađeg sina. Kada utonem u promatranje Najviše svijesti. svako poučavanje je uzaludno. bezu­ vjetno pojmovima uvjetovanog. apsolutno pojmovima relativnog. beskonačna riznica svega što postoji. određuješ beskonačno pojmovima konačnog.

ne boj se. u beskrajno.Ako posjeduješ snagu istine. čak ni u snu nećeš moći izreći laž. ti otvori oči. i udaranjem krila noći Leti od zvijezde do zvijezde. Vivekananda Kada osoba šuti. Postoji božanska snaga da se učini kraj njegovu užasu. bit će istina. E. Y. Možeš reći nekom: „Budi blagoslovljen" i on će biti blagoslovljen. Napuštajući krilo lakog sna I'utuj mnogim svjetovima. Dragi.Haich O ti. . Bit ćeš istinski u mislima. Jedan je put da se prijeđe ocean zemaljskog života. Ako je čovjek bolestan i ti mu kažeš: „Budi zdrav". A onda kreni kući U zlatnom rumenilu zore Da mladog dana nedirnuta ljepota. govoriti može tvoja viša svijest. Nema za tebe opasnosti. Sankaracharya Meka te nosi moja pjesma U kraj mojih snova. oprezni. Njome možeš prijeći ocean svi­ jeta i dostići najviše dobro. Sve što kažeš. riječima i djelima. S. on će to odmah i postati.

S. Svo naše znanje počiva jedino na vlastitim iskustvima. Ispravna odluka u svrhu djelovanja donosi slobodu. Pomisli samo na svoju prošlost i usporedi je sa svojom sadašnjošću. Istinoljubiv čovjek ne poznaje nagodbe. Budi iskren. Bhagavad Gita Zbaci sa svog broda strasti i mržnju.Y. otvoren i slobodan. Duhovnost također ne dopušta ravnodušno držanje u nekoj nezdravoj ili neprihvatljivoj situaciji. ali ona je uvijek svijest. ja. Oboje je bolje od straha pred djelovanjem. Alah.Duhovnost nema nikakve veze sa sentimentalnošću.Y. . Vivekananda Koje li duboke sreće. Jehova. kako to dana situacija zahtijeva. Ispravna odluka odricanja od djelovanja donosi slobodu. Mi je možemo nazivati Buddha. Isus. Krishna. S. jedrioče. Samo unu­ trašnji napredak čini čovjeka sretnim. Agni. no ona se svakom duhu prikazuje u obličju drugačijih religijskih pre­ dodžbi. Vidjet ćeš dug razvojni put kojim si prošao. Elisabeth Haich Na tvoje molitve odgovara jedino tvoja vlastita volja. uzmognu ti rasti i božanski se razvi­ jati. pa ćeš lako jedriti u slobodu.

S.Ono što nam je potrebno je religija koja oblikuje čovjeka. pri čemu je nevažno kojoj on vjeri pripada. Vladavina duha nad pet osjetila. Budi jak i neustrašiv.Y. Ako im pustiš na volju. Ljubav oslobađa od razblude i čini da progledamo. i pomažu mu da ostvari svoj cilj. S. Vede su jedini sveti spis koji se ne temelji na nekoj određenoj osobi ili zapisu. S. Onaj tko je u stanju svoje životinjske sile preobraziti u duho­ vnu silu. Mi trebamo muškarce! Muškarce željeznih mišića i čeličnih živaca. S. Štuj oboje: duh i materijalni oblik. uzdiže čovjeka. one će te bez milosti povući za sobom. božanskog. uzmogneš li ih pak preobraziti u duhovne sile. mase ga slijede. Svijet štuje samo svoje junake. inherentnu misao i vidl­ jivi simbol.Y. Njihovi su zakoni sveobuhvatni i vode unutrašnji razvoj čovjeka. nego čovjeka kao takvog čine središtem evolucije i uzdižu do njegova posljednjeg stupnja.Y. . Ljude zasljepljuje pohota puti. Svaki se napre­ dak temelji na ovladavanju životinjskim snagama u nama. Vede ističu najdublje bide čovjeka. pohranjuje u sebi neizmjernu energiju. Vivekananda Nije slijepa ljubav već razbluda. Bez njega se religijsko zdanje raspada. unutar njegove vlastite vjerospovijesti.Y. Ples Krishne na petoglavoj zmiji. Zbog toga ih se smatra univerzalnom religijom koja. one će tebe preobraziti u božansko biće. Sri Ramakrishna Središnja točke svih postojećih religija jest veliki učitelj koji zapovijeda istinu.

Tko je slijep? Tko uživa u onome. kao zaključak tom niskom postojanju. Vivekananda Vječno plamteći žari se i svijetli taj mali žižak. Indijske izreke Ako se već doguralo do toga da se bude rođen kao ljudsko biće. što ne bi trebao učiniti. Tagpo Lhadje . umrijeti. a ne zato jer je on niži a ti viši. Kineska poslovica Ako uopće činiš dobro. Ti služiš drugome. jer si niži. Daruj kao što ruža daruje svoj miris slijedeći vlastitu prirodu. Tko je nijem? Tko u pravom trenutku ne zna reći lijepu riječ.Iskrena misao može pokrenuti nebo i zemlju. onda bi bilo šteta protratiti taj ljudski život besmislenim ili zlim činima i onda.Y. činiš ga za sebe. Utonuo u dubine tišine Nema većeg značenja do znati: „JA JESAM!" S. Osjeti da je prima­ lac viši. Tko je gluh? Tko ne sluša koristan savjet.

dobro utemeljenog mišljenja. egzaktnog. Izvanjski zadaci zahtijevaju racionalno mišljenje. jer je to jedina prilika da se stvarno sam pomogne sebi. Sve što je nužno za ostvarenje svijesti je BITI MIRAN. već osim nje i nema ničeg za spoznavanje.Y. Koga mora potčiniti da bi izbjegao jad? Svoje misli.Ne samo da je svijest najlakše upoznati. A što je lakše od toga? Bhagavan Ramana Maharshi Što je put do neba? Istinitost. Kako čovjek pronalazi sreću? Ispravnim ponašanjem. Mahabharata Tvoj način razmišljanja treba u duhovnim stvarima biti jed­ nako racionalan kao u prilikama svakodnevnoga života. Molitva je prekrasna pomoć. S.Y. Kada je čovjek voljen? Kada u njemu nema sujetnosti. . S. Duhovni život zahtijeva tisućostruku mjeru racionalnog.

može ponovno postati val i to velik onoliko koliko želi. smješkajući cvijet. S. Tko se penje. ako shvaćaš da je d u h onaj koji sve prožima: bistri kristal. nijemu životinju.Y. O mudrače. pobjeđuje sve. Vivekananda Postoji ipak nečistoća veća od svih drugih . misled eg čovjeka. Dhammapada . dolazi iz dubine. Nitko nije rođen tako nisko da se ne bi mogao uspeti. kao val može biti samo ograničen. Prestani se poistovjećivati s pogrešnim i znaj: ti si slobodan.Y.Bezgraničnim val može postati jedino ako padne natrag u more. . Mahabharata Uči razumijevati da si d u h o v a n samo onda ako počneš spozna vati Boga u čovjeku.i to je neznanje. odbaci svaku i budi slobodan od svih nečistoća. Nakon što je postao more. Tko se ne brine zbog zlih riječi drugih. S.

Učenik: Unapređuje li samoća vježbanje? Majstor: Što nazivate samoćom? Učenik: Držati se podalje od drugih. Majstor: Za što bi to trebalo biti dobro? To iz Vas progovara samo strah i nesigurnost. U osami biste se samo plašili smet­ nje nasrtljivaca. Uostalom: Zašto mislite da biste misli lakše utrnuli osamivši se? Ne bi li to bilo jednako moguće u Vašem sadašnjem okružju? Sri Ramana Maharshi

Između onog koji neumorno svakog mjeseca tijekom sto­ tinu godina prinosi žrtvu i onog kojeg nikad ne spopadne bijes, na višem je stupnju nesumnjivo ovaj drugi. Mahabharata Ne poznajem ih, puteve ovoga svijeta, i ne znam što mi je činiti. TI vodi moje korake da bih ispravno djelovao i da nikad ne posrnem od straha ili srama. S.Y. Čovjek duha je zaista onaj koji posjeduje nepokolebljivu vjeru u sebe i koji je sposoban ostvariti je i u najjednostavnijim mislima i svakodnevnim radnjama. S.Y.

Yoga-vježbe kroz godinu

1. Potpuno jogi-disanje (mir) 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3. Lupkanje grudnog koša. (Udišući brzo lupkati grudni koš vršcima prstiju Zadržati dah, brzo lupkati dlanovima) 4. Razvoj sunčane snage 5. Vježba za trbušne i nožne mišiće 6. Bhudschangendrasana (duševna snaga) 7. Matsyasana (mir) 8. Unakrsna vježba 9. Hastapadangustasana (stabilnost) 10. Lauliki-yoga (Udahnuti, istegnuti trbušnu stijenku, izdahnuti, trbuh slijeva nadesno snažno pritiskati dlanovima) 11. Ardha-halasana (elastičnost) 12. Siršasana 13. Meditacija (jedinstvo) 14. Sawasana (mir)
OM 3M

7x 3x 3x

3x 3x 3x 3x 3x 3x7x

3x
3x 5M 5M

Bhegasana (elastičnost) 10. Meditacija 14. Wiparita-karani s vježbama za jačanje očiju 13. s pritiskom brade) snaga volje 3. Nataradšasana (oblik i ljepota) 12. Dšanusirasana II (otpornost) 9.1. Sawasana (mir) 7x 3x 3x 10x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 5M 5M OM . Murcha (stanka u disanju 5-30 sek. Ubrzano naizmjenično disanje desno i lijevo (čistoća) 4. Gokarnasana (oblik i ljepota) 11. Yoga-mudra s šakom na trbuhu (zdravlje) 6. Ardha-matsyendrasana (duševna snaga) 7. Sitkari (udisati između vrha jezika i nepca) (čistoća) 5. Dšanusirasana I (otpornost) 8. Potpuno jogi-disanje (mir) 2.

Meditacija (jedinstvo) 14. Sitali (udisati kroz jezik u obliku cijevi) pročišćavanje krvi 5. Ardha-sarwangasana (mir) 13. Pawanamuktasana (snažno obgrliti koljena) zdravlje 6. Bastrika (ubrzano potpuno disanje) čistoća 4. s pritiskom brade) snaga volje 3. Dšanusirasana vodoravno (otpornost) 8. Potpuno jogi-disanje (mir) 2. Wadšoli-mudra (snaga) 12. Bhudšangendrasana (duševna snaga) 7. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. Dolasana (oblik i ljepota) 10. Natašira Wadšrasana (snaga) 11.1. Dšanusirasana okomito (otpornost) 9. Sawasana (mir) 7x 3x 10x 14x 3x7x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 5M 5M OM .

Mirno disati. Pasthimotanasana (zdravlje) 7. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek s pritiskom brade) snaga volje 3. Meditacija (jedinstvo) 14. Sawasana (mir) 7x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 5M 5M OM . laktove. 11. Nakon 7-10 sek. Wrksasana (ravnoteža) 12. dlanove i glavu na pod. zadržati dah i lupkati dlanovima) 4.1. Ustrasana (elastičnost) 6. ustati. Pročišćujuća vježba 5. Trikonasana (Ja sam upravo u tijelu i u duši) 9. Široko raširene noge prignuti naprijed. Trikonasana (duševna snaga) 10. Vježba koja pročišćava pluća (Udišući lupkati grudni koš vršcima prstiju. Halasana (mir) 13. Potpuno jogi-disanje (mir) 2. Ardha-matsyendrasana II (samopouzdanje) 8.

Murcha (stanka u disanju 7-14 sek. Ardha-salabhasana (bubrezi) čistoća 9. Uddijana-bandha (snažno uvući trbuh) otpornost 11. Wiparita-karani (mir) 13. Meditacija (jedinstvo) 14. Trikonasana (duševna snaga) 10. Wakrasana (duševna snaga) 6. Uddijana-bandha u stojećem položaju (otpornost) 12.1. srednje. Yoga-mudra s šakom na trbuhu (zdravlje) 7. „S" disanje u sjedećem položaju (čistoća) 5. s pritiskom brade) snaga volje 3. Sawasana (mir) po 7x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 5M 5M OM . gornje i potpuno jogi-disanje 2. Pročišćujuća vježba u sjedećem položaju 4. Bhudšangasana (duševna snaga) 8. Trbušno.

Dolasana (kralježnica) elastičnost 11. s pritiskom brade) snaga volje 3. Bhudšangasana (bubrezi) čistoća 6. Wakrasana (duševna snaga) 9. HA-disanje u stojećem položaju. Sarwangasana (štitnjača) mir 13. Potpuno jogi-disanje (mir) 2. Meditacija (jedinstvo) 14. polako (čistoća) 4. Sawasana (mir) 7x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 5M 5M OM . polako (čistoća) 5. HA-disanje u ležećem položaju.1. Ardha-chandrasana (elastičnost) 12. Tadaghi-mudra (jako uvući trbuh) otpornost 10. Bhudšangendrasana (kralježnica) snaga 7. Maha-mudra (otpornost) 8. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek.

srednje. Meditacija (jedinstvo) 14. Wakrasana (duševna snaga) 9. HA-disanje naglo. Murcha (stanka u disanju 7-14 sek. Dšanusirasana (otpornost) 10. Yoga-mudra (zdravlje) 6. Bhudšangasana (duševna snaga) 8. ležeći (ČISTOĆA) 4. Wiparita-karani (mir) 13. gornje i potpuno jogi-disanje 2. Ekapadahastasana I (oblik i ljepota) 11. Bastrika (mijeh-disanje. Ekapadahastasana II (oblik i ljepota) 12.1. Padahastasana (otpornost) 7. naizmjence lijevo i desno) 5. Sawasana (mir) p o 7x 3x 3x po 7x 3x 3x 3x 3x 2x 2x 2x 3x 5M 5M OM . s pritiskom brade) snaga volje 3. Trbušno.

Sukh-purwak udahnuti tokom 4 sek. Zadržati dah 16 sek. ne disati 7 sek. Salabhasana (bubrezi) čistoća 12. (ravnoteža i harmonija) 4. Wakrasana varijacija (duševna snaga) 7. napeti grudni koš i trbušne mišiće. Meditacija (jedinstvo) 14. Izdisati 8 sek. Stav gavrana (ravnoteža) 9. Ardha-bhudšangasana (duševna snaga) I i II 11. Bastrika (mijeh-disanje) naizmjence (čistoća) 5. Sarwangasana (mir) 13. Duboko udahnuti. Sawasana (mir) 7x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x po 2x 3x 3x 5M 5M OM .1. Parswa-bhunamanasana (otpornost) 6. Ardha-matsyendrasana (duševna snaga) 8. Potpuno jogi-disanje (razvoj praničkog tijela) 2. 3. Dolasana (oblik i ljepota) 10. potpuno izdahnuti. Duboko udahnuti.

Potpuno jogi disanje (mir) 2. Wakrasana varijacija (duševna snaga) 7. Zadržati dah. Pranayama br. Parswa-bhunamanasana (elastičnost) 9. Vježbe stopala 12. Sawasana (mir) 7x 3x 3x 3x 2x 2x 3x 3x 3x 3x 3M 3x 5M 5M OM . Polako udišući brzo lupkati grudni koš vršcima prstiju. Vježba lupkanja grudnog koša. I (otpornost) 4. Siršasana ili Wiparita-karani 13.1. Wakrasana (duševna snaga) 6. grudni koš lupkati dlanovima (pročišćavanje pluća) 5. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3.bhudšangasana (oblik i ljepota) 8. Natapadasana (snaga) 11. Meditacija (jedistvo) 14. Ardha. Uddijana-bandha u stojećem položaju (ovladavanje sobom) 10.

Yoga-mudra (okomito podići ruke) zdravlje 10. OM . Meditacija (jedinstvo) 14. Salabhasana (bubrezi) čistoća 9.A. Uddšai „S" disanje (čistoća) 4. I. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek s pritiskom brade) snaga volje 3. Ardha-salabhasana (bubrezi) čistoća 8.OM 5. Siršasana ili Halasana 13. Udijana-bandha u stojećem položaju (ovladavanje sobom) 12. Potpuno jogi-disanje (mir) 2. Sawasana (mir) 7x 3x 3x 3x 3x 3x 2x 3x 3x 3x 3x 3x 5M 5M . Padahastasana (zdravlje) 11.1.O. Bhudšangendrasana (kralješnica) snaga 7. Stambhasana (otpornost) 6.

Wiparita-karani (s vježbama za jačanje očiju) 13. Ardha-salabhasana (bubrezi) čistoća 11. Lupkanje grudnog koša. Trikonasana (Ja sam upravo u tijelu i u duši) 6. Trikonasana varijacija (duševna snaga) 7. Lauliki-yoga (zdravlje) 9). lupkati dlanovima. Čistoća 4. Potpuno jogi-disanje (mir) 2.1. Udišući brzo lupkati grudni koš vršcima prstiju. Sitali (udisati kroz jezik u obliku cijevi) pročišćavanje krvi 5. Zadržati dah. Sawasana (mir) 7x 3x 3x 3x9x 3x 3x 3x9x 3x 3x 3x 3x 3x 5M 5M OM . s pritiskom brade) snaga volje 3. Ustrasana (elastičnost) 12. 8. Pawanamuktasana u ležećem položaju (zdravlje) Snažno obgrliti koljena. Meditacija (jedinstvo) 14. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. Ardha-bhudšangasana (elastičnost) 10.

Dhrityasana (stabilnost) 6. polako (čistoća) 4. Bhudschangasana (duševna snaga) 8. Ekapahastasana I i II (oblik i ljepota) 10. HA-disanje stojeći. HA-disanje ležeći. Meditacija (jedinstvo) 14. polako (čistoća) 5. Dschanusirasana okomito (oblik i ljepota) 11. Halasana (noge raširene) 13. Dschanusirasana vodoravno (oblik i ljepota) 12. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek s pritiskom brade) snaga volje 3. Wakrasana (duševna snaga) 9. Dhanurasana (elastičnost) 7. Sawasana (mir) 7x 3x 3x 3x 3x 3x 2x 3x po 2x 2x 2x 3x 5M 5M OM . Potpuno jogi-disanje (mir) 2.1.

) Izmjenično disanje. Pastchimontasana (zdravlje) 8. Gokarnasana (oblik i ljepota) 11. 4 (snaga) 5. Siršasana 13. Hasta Padasana (Noge jako raširene. Sawasana (mir) 7x 3x 5x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 5M 5M OM . Murcha (stanka u disanju 7-30 sek s pritiskom brade) snaga volje 3. Mayurasana (ravnoteža) 10. Harmonija 4. Wiparita-karani 14. Supta-wadsrasana (mir) 9. Meditacija (jedinstvo) 15. Chakrasana (položaj kotača) elastičnost 6.1. Sukh-purwak (4-16-8 sek. Dhrityasana (odlučnost) 7. Držati palac i izdišući ga saviti prema naprijed) 12. Pranayama br. Potpuno jogi-disanje (mir) 2.

1. Potpuno jogi-disanje (mir) 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3. Pranayama br.3 4. Pranayama br.4 5. Lauliki-mudra (masaža trbuha) 6. Yoga-mudra s šakom na trbuhu (zdravlje) 7. Wadšroli-mudra (otpornost) 8. Bhudšangasana (duševna snaga) 9. Salabhasana (bubrezi) čistoća 10. Matsyasana (mir) 11. Vježbe za jačanje očiju: Brumadya Drišti: usredotočiti pogled između obrva. Nasagra Drišti: usredotočiti pogled na vrh nosa 12. Sarwangasana 13. Meditacija (jedinstvo) 14. Sawasana (mir)

7x 3x

3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x

po 3x 3x 5M 5M

OM

1. Potpuno jogi-disanje (razvoj praničkog tijela) 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3. Pranayama br.6 4. Pranayama br.7 5. Wibhakta-dšanusirasana (otpornost) 6. Natašira-wadšrasana (sila) 7. Dšanusirasana okomito (otpornost) 8. Dšanusirasana vodoravno (otpornost) 9. Dolasana (elastičnost) 10. Lauliki-yoga (masaža trbuha) zdravlje 11. Vježbe stopala 12. Wiparita-karani s vježbom za jezik 13. Meditacija (jedinstvo) 14. Sawasana (mir)

7x 3x

3x 3x 3x 3x 2x 2x 3x 3x

3M 3x 5M 5M

OM

1. Potpuno jogi-disanje (razvoj praničkog tijela) 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3. Ha-disanje u ležećem položaju, naglo (čistoća) 4. Pranayama br.4 (snaga) 5. Wakrasana (duševna snaga) 6, Trikonasana (varijacija) duševna snaga 7. Trikinasana (varijacija) (Ja sam upravo u tijelu i duši)

7x 3x 3x 3x 3x 3x

3x

8. Mantre: Moja otpornost je svakim trenutkom sve veća. Snaga moje volje je svakim trenutkom sve veća. Svaki organ svakim trenutkom radi sve bolje i bolje. po 3x Ja objavljujem život tijela i duše. Tišina i mir. Om-Om-Om 9. Pawanamuktasana (snažno obgrliti koljena) zdravlje 10. Natapadasana (snaga) 11. Vježba za trbušne i nožne mišiće 12. Siršasana 13. Meditacija 14. Sawasana
3x9x

3x 3x 3x 10M 10M

OM

HA-disanje u sjedećem položaju. Ardha-Matsyendrasana (duševna snaga) 9. s pritiskom brade) snaga volje 3. Natapadasana (oblik i ljepota) 7. Meditacija (jedinstvo) 14. Vježbe stopala 12. Halasana 13. Potpuno jogi-disanje (mir) 2. HA-disanje u ležećem položaju. naglo. Trikonasana varijacija (duševna snaga) 10. Uddijana-bandha u stojećem položaju (ovladavanje sobom) 11. Paršwa-padacalanasana (oblik i ljepota) 8. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. čistoća 4. Sawasana (mir) 7x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 2x 3x 3x 3M 3x 5M 5M OM . Yastikasana (položaj štapa) oblik i ljepota 6.1. naglo čistoća 5.

s pritiskom brade) snaga volje 3. Sawasana (mir) 7x 3x 3x 3xl5x 3M 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 5M 5M OM .1. Lauliki-yoga (masaža trbuha) 8. Uddijana-bandha u stojećem položaju (ovladavanje sobom) 12. Yoga-mudra varijacija (udesno i ulijevo) zdravlje 7. Razvoj sunčane snage 6. Mayurasana (stabilnost) 11. Agnisara Dhauti (ubrzano trbušno disanje) čistoća 5. Siršasana ili Sarwangasana 13. Meditacija (jedinstvo) 14.4 (snaga) 4. Potpuno jogi-disanje s razvojem praničkog tijela 2. Kaakaasana (stav gavrana) sigurnost 10. Pranayama br. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. Ardha-matsyendrasana (duševna snaga) 9.

Pawanamuktasana (zdravlje) Jako obujmiti koljena 6. Trataka (fiksacija točke) 12.1. I. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek.A.O. s pritiskom brade) snaga volje 3.OM 4. Trikonasana varijacija (duševna snaga) 9. Ardha-sarwangasana (mir) 13. Ardha-matsyendrasana (duševna snaga) 8. Meditacija (jedinstvo) 14. Ardha-chandrasana I (elastičnost) 10. Sawasana (mir) 7x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 2x 2x 3M 3x 5M 5M OM . Potpuno jogi-disanje s razvojem praničkog tijela 2. Ardha-chandrasana II (elastičnost) 11. Wakrasana (duševna snaga) 7. Ardha-HA-disanje u ležećem položaju (čistoća) 5.

1. Potpuno jogi-disanje (mir) 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3. Bastrika (mijeh-disanje naizmjence) čistoća 4. Sitali (Udisati kroz jezik uobličen u cijev) pročišćavanje krvi 5. Tadaghi-mudra (snažno uvlačenje trbuha) otpornost 6. Stambhasana (snaga) 7. Oordhwa-pastchimotanasana (snaga) 8. Natašira-wadšrasana (snaga) 9. Ekapadahastasana I (oblik i ljepota) 10. Ekapadahastasana II (oblik i ljepota) 11. Salabhasana (bubrezi) čistoća 12. Siršasana ili Sarwangasana 13. Meditacija (jedinstvo) 14. Sawasana (mir)

7x 3x

3x

14x

3x

3x 3x 3x 2x 2x 3x

3x 5M 5M

OM

1. Potpuno jogi-disanje (mir) 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3. Bastrika ( ubrzano puno disanje ) čistoća 4. Razvoj sunčane snage 5. Pastchimotanasana (zdravlje) 6. Pawanamuktasana u ležećem položaju (snažno obgrliti koljena) zdravlje 7. Dolasana (elastičnost) 8. Kaakaasana (stav gavrana) ravnoteža 9. Padangustasana (ravnoteža) 10. Chakrasana (elastičnost) 11. Hastapadangustasana (snaga) 12. Siršasana ili Sarwangasana 13. Meditacija (jedinstvo) 14. Sawasana (mir)

7x 3x 3x7x

3M 3x 3x7x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 5M 5M

OM

1. Potpuno jogi-disanje (mir) 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3. Pranayama br.I (ovladavanje sobom) 4. Pranayama br.II (otpornost) 5. Ardha-matsyendrasana I (samopouzdanje) 6. Ardha-matsyendrasana II (duševna snaga) 7. Ekapadahatasana I (oblik i ljepota) 8. Ekapadahatasana II (oblik i ljepota) 9. Nataradšasana (ravnoteža) 10. Simhasana (vježba za jezik) 11. Vježba za jačanje očiju (Brumadya Drišti: Gledati medu obrve. Nasagra Drišti: Gledati vrh nosa) 12. Ardha-halasana (Stopala preko desnog, pa preko lijevog ramena) 13. Meditacija (jedinstvo) 14. Sawasana (mir)

7x 3x 3x 3x 2x 3x 2x 2x 3x

3M po 2x

3x 5M 5M

OM

Potpuno jogi-disanje (mir) 2. s pritiskom brade) snaga volje 3. Uddijana-bandha u stojećem položaju (ovladavanje sobom) 12. Dhanurasana (bubrezi) čistoća 8. snažno i naglo izdahnuti kroz usta. Ardha-matsyendrasana (duševna snaga) 11.1. Stambhasana (snaga) 9.. Salabhasana (bubrezi) čistoća 7. Kaakaasana (stav gavrana) snaga 6. zadržati dah 7 sek. Siršasana ili Sarwangasana 13. (čistoća) 4. Agnisara Dhauti (ubrzano trbušno disanje u ležećem položaju) 5. Meditacija (jedinstvo) 14. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. Mayurasana (snaga) 10. Sawasana (mir) 7x 3x 3x 2xl4x 3x 3x 3x 3x 3x 2x 3x 3x 5M 5M OM . HA-disanje u sjedećem položaju. Duboko udahnuti.

O. Vježbe stopala 12. Sukh-purwak (izmjenično disanje) harmonija i ravnoteža 4. Uddija-bandha varijacija (oblik i ljepota) 10.OM 5. Pastchimotanasana (zdravlje) 6.A. Meditacija (jedinstvo) 14. Sawasana (mir) 7x 3x 3x 3x 3x 3x 2x 3x 3x 3x 3M 3x 5M 5M OM .1. Potpuno jogi-disanje (mir) 2. I. Ardha-matsyendrasana (duševna snaga) 8. s pritiskom brade) snaga volje 3. Trikonasana (duševna snaga) 9. Uddijana-bandha u čučećem položaju (ovladavanje sobom) 11. Halasana 13. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. Parwatasana (položaj brijega) oblik i ljepota 7.

O.OM 5. Meditacija (jedinstvo) 14. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. Yoga-mudra s šakom na trbuhu (elastičnost) 7. Sukh-purwak (izmjenično disanje) harmonija 4. Halasana 13. Uddijana-bandha u čučećem položaju (ovladavanje sobom) 9. Supta-wadšrasana (elastičnost) 12. I. s pritiskom brade) snaga volje 3.A. Lauliki-yoga (trbušna masaža) 8. Ustrasana (elastičnost) 6.1. Uddijana-bandha u stojećem položaju (ovladavanje sobom) 10. Potpuno jogi-disanje s razvojem praničkog tijela 2. Sawasana (mir) 7x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 5M 5M OM . Trikonasana varijacija (duševna snaga) 11.

s pritiskom brade) snaga volje 3. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. Ardha-chandrasana II (elastičnost) 11. 7 5. Meditacija (jedinstvo) 14. Wibhakta-dsanusirasana (zdravlje) 6. Wakrasana (duševna snaga) 9. Pranayama br. Pranayama br. Halasana 13.1. 6 4. Ardha-chandrasana I (elastičnost) 10. Potpuno jogi-disanje (mir) 2. Uddijana-bandha u sjedečem položaju (ovladavanje sobom) 12. Dšanusirasana vodoravno (snaga) 7. Sawasana (mir) 7x 3x 3x 3x 3x 2x 2x 2x 2x 2x 3x 3x 5M 5M OM . Dšanusirasana okomito (snaga) 8.

7 5. Lauliki-joga (zdravlje) 6. Ekapadahastasana II (oblik i ljepota) 9. Pranayama br. Wrksasana (ravnoteža) 11.6 4. Ekapadahastasana I (oblik i ljepota) 8. Wiparita-karani 12. Pranayama br. Nataradšasana (ravnoteža) 10. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek.1. s pritiskom brade) snaga volje 3. Potpuno jogi disanje (razvoj praničkog tijela) 2. Joga-mudra s šakom na trbuhu (zdravlje) 7. Meditacija i Sawasana 7x 3x 3x 3x 3x 3x 2x 2x 3x 3x 3x po 5x OM .

Trikonasana (duševna snaga) 8. Bhegasana (elastičnost) 11. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek.OM 5.1. Wakrasana (duševna snaga) 6. Potpuno jogi-disanje (mir) 2. Meditacija (jedinstvo) 14. Sawasana (mir) OM 7x 3x 3x 3x 2x 2x 3x 3x 3x 9x 3x 3x 3x 5M 5M .O. Wiparita-karani (mir) 13. Wibhakta-dšanusirasana (otpornost) 12. s pritiskom na bradu) snaga volje 3. naglo (čistoća) 4. HA-disanje u ležećem položaju. Padahastasana (snaga) 9. Pawanamuktasana (ležeći snažno obujmiti koljena) zdravlje 10. I.A. Ardha-matsyendrasana (duševna snaga) 7.

ne disati. Supta-wadšrasana (elastičnost) 9. Agnisara Dhauti (ubrzano trbušno disanje u ležećem položaju) 4. Meditacija (jedinstvo) 14. pa duboko udahnuti i izdahnuti. Pandagustasana (ravnoteža) 6. 7 sek. Matsyasana (mir) 8. Duboko udahnuti. snažno izdahnuti. Razvoj sunčane snage 5. istisnuti zrak. Trikonasana varijacija (duševna snaga) 10. napeti grudni koš i trbušne mišiće. Bhegasana (elastičnost) 11.1. Natapadasana (snaga) 12. Wiparita-karani (mir) 13. (otpornost) 3. Sawasana (mir) OM 7x 3x 2x 9x 3M 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 5M 5M . Natašira-wadšrasana (snaga) 7. Potpuno jogi disanje (mir) 2.

Hastapadangustana (snaga) 7. Potpuno jogi-disanje s razvojem praničkog tijela 2. Dhanurasana 11.. Snaga moje volje je svakim trenutkom sve veća.O. Salabhasana 10. Tišina i mir OM 5. s pritiskom brade) snaga volje 3. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. Ja objavljujem život u tijelu i duši.1. Mantre: Moja otpornost je svakim trenutkom sve veća. Padahastasana (zdravlje) 6. I. Vježbe stopala 12. Matsyasana 9. Meditacija.A. Siršasana. Natardšasana (ravnoteža) 8. 7x 3x 3x po 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x po 5x . Uzrok svih smetnji u tijelu nestaje.OM 4. Svaki organ svakim trenutkom radi sve bolje. Sawasana.

1. Siršasana 14. naglo (čistoća) 5. Urdwa-pašimottanasana (otpornost) 8. Yastikasana (položaj štapa) oblik i ljepota 7. s pritiskom brade) snaga volje 3. Potpuno jogi-disanje (mir) 2. Ekapadahastasana II (oblik i ljepota) 13. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. HA-disanje u ležećem položaju. Supta-wadšrasana (razvoj sunčane snage) 10. Meditacija (jedinstvo) 15. Pastchimotanasana (zdravlje) 6. Ekapadahastasana I (oblik i ljepota) 12. naglo (čistoća) 4. Bhegasana (elastičnost) 11. Matsyasana (obnavljanje štitne žlijezde) 9. Sawasana (aktivni mir) 7x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 5M 5M OM . HA-disanje u sjedećem položaju.

Murcha 7-30 sek. Joga-mudra sa zadržavanjem daha (odlučnost) 10. s pritiskom brade (snaga volje) 3. Dhanurasana (elastičnost) 8. Potpuno jogi-disanje (mir) 2.1. Dhrityasana (odlučnost) 7. Agnisara-dhauti (ubrzano trbušno disanje) čistoća 5. Duboko udahnuti. Meditacija (jedinstvo) 14. ne disati 7 sek. Salabhasana (bubrezi) čistoća 9. Sarwangasana varijacija 12. Kaakaasana (stav gavrana) ravnoteža 6. Halasana s raširenim nogama 13. Padahastasana (zdravlje) 11. Sawasana (aktivni mir) 7 3x 3x 15-30x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 5M 5M OM . potpuno izdahnuti. Duboko udahnuti 4. napeti grudni koš i trbušne mišiće.

Ardha-sarwangasana (mir) 13. Potpuno jogi-disanje (mir) 2. Urdwa-pašimottanasana (otpornost) 9. Gomukhasana (snaga) 8. Polako udahnuti. Sukh-purwak (izmjenično disanje) harmonija i ravnoteža 5. Ardha-chandrasana II (elastičnost) 7. Uddijana-bandha u stojećem položaju (ovladavanje sobom) 12. Ardha-halasana 14. (pročišćavanje pluća) 4.1. s pritiskom brade) snaga volje 3. Ardha-chandrasana I (elastičnost) 6. Zadržati dah. Meditacija (jedinstvo) 15. Sawasana (aktivni mir) 7x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 5M 5M OM . grudni koš brzo lupkati vršcima prstiju. Vježba lupkanja prsnog koša. grudni koš lupkati dlanovima. Chakrasana (oblik i ljepota) 10. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. Trikonasana (duševna snaga) 11.

s pritiskom brade) snaga volje 3. Sukh-purwak (izmjenično disanje) 5. Uddija-bandha sjedeći (oblik i ljepota) 12. Potpuno jogi-disanje (mir 2.1. Wiparita-karani s vježbama za jačanje očiju 14. Wrkšasana (ravnoteža) 11. Ardha-bhudšangasana II (elastičnost) 7. Uddija-bandha stojeći (oblik i ljepota) 13. Sawasana (mir) 7x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 5M 5M OM . Uddšai "S" disanje (čistoća) 4. Hastapadangustasana (stabilnost) 10. Meditacija (jedinstvo) 15. Ardha-bhudšangasana (elastičnost) 6. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. Wakrasana varijacija (udesno i ulijevo) 8. Sarpasana (snaga) 9.

Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. Pročišćavajuća vježba 4. udahnuti. Meditacija (jedinstvo) 14. Padahastasana (otpornost) 9. Vježbe za oči: Brumadša-drišti = fiksirati između obrva Nasagra-drišti = fiksirati vrh nosa 11. Potpuno jogi-disanje (mir) 2. Ardha-matsyendrasana II (duševna snaga) 7. zamotati jezik prema gore i snažno ga pritisnuti o nepce 12. Ardha-matsyendrasana I (samopouzdanje) 6. isplaziti jezik. Pastchimotanasana (zdravlje) 8.4 (snaga) 5. Simhasana: Izdahnuti. Pranayama br. s pritiskom brade) snaga volje 3. Wiparita-karani (mir) 13.1. Uddijana-bandha stojeći (oblik i ljepota) 10. Sawasana (mir) 7x 3x 3x 3x 2x 3x 3x 3x 3x 3x 2x7x 3x 5M 5M OM .

Natašira Wadšrasana (snaga) 10. Ardha-matsywndrasana (duševna snaga) 7. Yastikasana (položaj štapa) oblik i ljepota 11. Trikonasana (duševna snaga) 12. Meditacija (jedinstvo) 14. Sitali (udisanje kroz jezik uobličen u cijev) pročišćavanje krvi 5. Ustrasana (oblik i ljepota) 8. Ardha-sarwangasana (mir) 13. s pritiskom brade) snaga volje 3.1. Potpuno jogi-disanje (mir) 2. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. Pawanamuktasana ležeći (snažno obujmiti koljena) zdravlje 6. Oordhwa-pastchimotanasana (otpornost) 9. Sawasana (mir) 7x 3x 2x7x 14x 2x7x 2x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 5M 5M OM . Agnisara Dhauti (ubrzano trbušno disanje ležeći) čistoća 4.

pa duboko udahnuti i mirno izdahnuti. Bhudšangendrasana (elastičnost) 8. snažno izdahnuti. istisnuti zrak.1. Wiparita-karani 13. napeti grudni koš i trbušne mišice. Vježbe stopala 12. Yoga-mudra s šakom na trbuhu (zdravlje) 7. Padahastasana (zdravlje) 11. Snaga sunca-razvoj 5. Duboko udahnuti. ne disati. Lauliki yoga (zdravlje) 10. Potpuno jogi-disanje (mir) 2. Meditacija (jedinstvo) 14. Tadaghi-mudra (snažno uvući trbuh) 6. Sawasana (mir) 7x 3x 2x9x 3M 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3M 3x 5M 5M OM . (otpornost) 3. 7-10 sek. Bastrika (mijeh-disanje) čistoća 4. Trikonasana (duševna snaga) 9.

4 (snaga) 5.A. Potpuno jogi-disanje (mir) 2. I. Vježbe stopala 12. Sawasana (mir) 7x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3M 3x 5M 5M OM . Padahastasana (zdravlje) 6. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. Uddijana-bandha ležeći (nakon izdaha jako uvući trbuh) 9.O.1. Uddijana-bandha u čučećem položaju (jako uvući trbuh) 7. Pranayama br. Meditacija (jedinstvo) 14.OM 4. Chakrasana (elastičnost) 11. Wakrasana (duševna snaga) 10. s pritiskom brade) snaga volje 3. Uddijana-bandha stojeći (ovladavanje sobom) 8. Halasana 13.

Potpuno jogi-disanje (mir) 2. Siršasana ili Wiparita-karani 13. Meditacija (jedinstvo) 14.1. naglo (čistoća) 5. HA-disanje stojeći. Yoga-mudra s šakom na trbuhu (zdravlje) 7. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. Trataka (fiksacija točke) 12. Trikonasana (duševna snaga) 11. s pritiskom brade) snaga volje 3. Sawasana (mir) 7x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3M 3x 5M 5M OM . VVadšroli-mudra (otpornost) 6. Bhudšangendrasana (kralježnica) snaga 9. Dhanurasana (bubrezi) čistoća 8. HA-disanje ležeći. naglo (čistoća) 4. Wibhakta-dšanusirasana (otpornost) 10.

Mayurasana (otpornost) 8. Padangustasana (ravnoteža) 11. Sawasana (mir) s n a g a ) 7x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 5M 5M OM . Potpuno jogi-disanje (mir) 2. Wiparita-karani s dlanovima na koljenima 13. Meditacija (jedinstvo) 14. Uddijana-bandha stojeći (ovladavanje sobom) 9. Stav gavrana (otpornost) 7. Konasana (oblik i ljepota) 6. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. I I( 4. s pritiskom brade) snaga volje 3 . Nataradšasana (ravnoteža) 10. Pastchimotanasana (zdravlje) 12.P r a n a y a m ab r .IV (snaga) 5. Pranayama br.1.

Potpuno jogi-disanje (mir) 2. Ardha-sarwangasana (mir) 13. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. Natapadasana (oblik i ljepota) 7. Sawasana (mir) OM 7x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 5M 5M . naglo (čistoća 5. Wakrasana (duševna snaga) 10. Meditacija (jedinstvo) 14.1. Matsyasana (mir) 9. s pritskom brade) snaga volje 3. naglo (čistoća) 4. Tadaghi-mudra (jako uvući trbuh) otpornost 6. HA-disanje ležeći. Yoga-mudra (zdravlje) 11. HA-disanje stojeći. Ardha-chandrasana (oblik i ljepota) 12. Paršvva Pada-calanasana (oblik i ljepota 8.

Hasta-padasana (regeneracija živčanog sustava) 7. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. Dšanusirasana okomito (sigurnost) 8. Pranayama br. Siršasana (stoj na glavi) 13. Dšanusirasana vodoravno (sigurnost) 9. Wadšroli-mudra (otpornost) 6. Potpuno jogi-disanje (mir) 2. 2 (otpornost) 5. Meditacija (jedinstvo) 14. Ardha-matsyendrasana II (duševna snaga) 12. Pranayama br. Supta-wašrasana (punjenje sunčanog spleta) 11. Sawasana (mir) 7x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 5M 5M OM . s pritiskom brade) snaga volje 3.1.l (otpornost) 4. Matsyasana (regeneracija štitne žlijezde) 10.

Pranayama br. Padangustasana (ravnoteža) 10.1.l 4. Wiparita-karani s vježbom za jezik 13. Pawanamuktasana sjedeći (snažno obujmiti koljena) 7. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. Bhegasana (elastičnost) 9. Ustrasana (elastičnost) 11. Oordhwa-pastchimotanasana (otpornost) 8. Potpuno jogi-disanje (razvoj praničkog tijela) 2. Meditacija (jedinstvo) 14. Vježbe stopala 12.2 5. Pastchimotanasana (zdravlje) 6. Pranayama br. s pritiskom brade) snaga volje 3. Sawasana (mir) 7x 3x 3x 3x 3x 3x7x 3x 3x 3x 3x 3M 3x 5M 5M OM .

Mayurasana (otpornost) 11. Sarwangasana (mir) 13. Dhanurasana (bubrezi) čistoća 10. Agnisara Dhauti (ubrzano trbušno disanje) čistoća 4.1. Pawanamuktasana (snažno obujmiti koljena) zdravlje 6. Potpuno jogi-disanje (razvoj praničkog tijela) 2. Stambhasana (snaga) 7. Oordhwa-pastchimotanasana (snaga) 8. Natašira-wadšrasana (snaga) 9. Sawasana (mir) 7x 3x 3x15x 2x14x 2x10x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 5M 5M OM . s pritiskom brade) snaga volje 3. Sitkari (Udahnuti između vrha jezika i nepca) čistoća 5. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. Meditacija (jedinstvo) 14. Wrkšasana (položaj stabla) 12.

Murcha (stanka udisanju 7-21 sek. Potpuno jogi-disanje (mir) 2. Katikasana (oblik i ljepota) 8. Urdwa-pastchimottasana (sigurnost) 11. Uddijana-bandha u čučećem položaju (ovladavanje sobom) 6. Bhudšangendrasaria (duševna snaga) 12. (harmonija i ravnoteža) 4. Agnisara-dhauti (ubrzano trbušno disanje) čistoća 5. Parswa Pada-calanasana (snaga) 7. s pritiskom brade) snaga volje 3.1. Uttha-dšanuširasana (otpornost) 9. Natašira-wadšrasana (snaga) 10. Sawasana (mir) 7x 3x 3x 2xl4x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 5M 5M OM . Sukh-purwak 4-16-8 sek. Wiparita-karani s vježbama za jačanje očiju 13. Meditacija (jedinstvo) 14.

Sarwangasana (mir) 13. Tišina i mir. Disanje koje jača živce 5. Salabhasana (bubrezi) 10. Padahastasana (zdravlje) ll. Sawasana (mir) OM 7x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x po 3x 3x 5M 5M . Potpuno jogi-disanje (mir) 2.1. OM OM OM 12. Bhudšangendrasana (kralježnica) duševna snaga) 8. Svaki organ svakog trena radi sve bolje i bolje. Ja objavljujem život u tijelu i duši. Pročišćavajuće disanje 4. Lauliki yoga (čišćenje trbuha) 6.Mantre: Moja otpornost se svakim trenutkom razvija. Uzrok svake smetnje u tijelu nestaje. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. Joga-mudra s šakom na trbuhu (zdravlje) 7. Meditacija (jedinstvo) 14. s pritiskom brade) snaga volja 3. Ardha-salabhasana (bubrezi) čistoća 9.

Vježba lupkanja grudnog koša 4.O. Stambhasana (snaga) 7. Meditacija 14.1. Halasana 13. Potpuno jogi-disanje s razvojem praničkog tijela 2. Murcha(stanka u disanju 30 sek. Bastrika (ubrzano puno disanje) čistoća 5.I.OM 12. Dhanurasana (bubrezi) čistoća ll. Sawasana 7x 3x 3x 2x7x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 5M 5M OM . Katikasana (elastičnost) 9. Bhudšangasana (bubrezi) čistoća 10.A. s pritiskom brade) snaga volje 3. Oordhwa-pastchimotanasana (otpornost) 8. Wadšroli-mudra (otpornost) 6.

Sukh-purwak 4-16-8 sek. (harmonija i ravnoteža) 4. Urdwa-pastchimottasana (sigurnost) 11. Sawasana (mir) 7x 3x 3x 2x l4x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 5M 5M OM . Uddijana-bandha u čućećem položaju (ovladavanje sobom) 6. Parswa Pada-calanasana (snaga) 7. Bhudšangendrasana (duševna snaga) 12. Katikasana (oblik i ljepota) 8. Meditacija (jedinstvo) 14. Murcha (stanka u disanju 7-21 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3. Uttha-dšanuširasana (otpornost) 9. Wiparita-karani s vježbama za jačanje očiju 13. Natasira-wadšrasana (snaga) 10.1. Agnisara-dhauti (ubrzano trbušno disanje) čistoć a 5. Potpuno jogi-disanje (mir) 2.

Uddijana-bandha u čućećem položaju (Jako uvući trbuh.) pročišćavanje krvi 5. Ardha-sarwangasana (štitna žlijezda) mir 13. Pawanamuktasana (snažno obujmiti koljena) zdravlje 7. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. Ardha-bhudšangasana (elastičnost) 11. Lauliki-yoga (masaža trbuha) 6.) 8. Sawasana (mir) 7x 3x 3x 15x 2x l5x 3x 3x7x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 5M 5M OM . Meditacija (jedinstvo 14. s pritiskom brade) snaga volje 3. Potpuno jogi-disanje s razvojem praničkog tijela 2. Trikonasana (duševna snaga) 9.1. Sitali (Udisati kroz jezik u obliku cijevi. Agnisara Dhauti (ubrzano trbušno disanje ležeći) čistoća 4. Ardha-matsyendrasana II (duševna snaga) 10. Ardha-salabhasana (bubrezi) čistoća 12.

Oordhwa-pastchimotanasana (snaga) 7. Disanje za jačanje živaca 5. Siršasana ili Wiparita-karani 13. Yastikasana (položaj štapa) oblik i ljepota 8. Meditacija (jedinstvo) 14. Parwatasana (položaj brijega) oblik i ljepota 9. Stambhasana (otpornost) 6. Dhanurasana (bubrezi) čistoća 11. Vježbe stopala 12. Pročišćavajuće disanje 4.1. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. s pritiskom brade) snaga volje 3. Sawasana (mir) 7x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3M 3x 5M 5M OM . Potpuno jogi-disanje (mir) 2. Bhudšangendrasana (bubrezi) čistoća 10.

Wiparita-karani II (koljena poduprti dlanovima) 14. Pastchimotanasana (zdravlje) 12.1. Padangushtasana (ravnoteža) 8. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek.OM 5. Wiparita-karani (pomlađivanje) 13. Pavvanamuktasana (snažno obujmiti koljena) zdravlje 6. Gokarnasana (oblik i ljepota) 9. Meditacija (jedinstvo) 15.O. Nataradšasana (ravnoteža) 10. Potpuno jogi-disanje (mir) 2. s pritiskom brade) snaga volje 3. Uddšai „S" disanje 4. Kaakaasana (stav gavrana) ravnoteža 11. Sawasana (aktivni mir) 7x 3x 3x 3x 3x7x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 5M 5M OM . Yastikasana (položaj štapa) oblik i ljepota 7.A. I.

Paladhastasana (zdravlje) 9. Pranayama br. Bhudšangendrasana (duševna snaga) 7. Ardha-matsyendrasana II (duševna snaga) 12. Pranayama br. 3 (otpornost) 4. Ardha-salabhasana (bubrezi) 8. Yoga-mudra s šakom na trbuhu (zdravlje) 6. s pritiskom brade) snaga volje 3. Uddijana-bandha stojeći (ovladavanje sobom) 10. Uddijana-bandha čučeći (ovladavanje sobom) 11. Siršasana (stoj na glavi) 13. Murcha (stanka u disanju 7-30 sek. Potpuno jogi-disanje (mir) 2. Meditacija (jedinstvo) 14.1. Sawasana (mir) 7x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 5M 5M OM . 4 (snaga) 5.

Nove pranayama.vježbe disanja i hatha-yoga vježbe i njihovo iscjeljujuće djelovanje .

Uklanja zatvor i njegov duševni uzrok. snažno uvući trbuh. . Nakon 10 sekundi desnu nogu ispružiti na pod. 2. Agnisara Dhauti Sjedeći na petama ili ležeći na leđima. ispružiti ruke iznad glave. s rukama na trbuhu. udahnuti.VJEŽBE DISANJA 1. već samo kratko udah­ nuti. 3x Djelovanje: Temeljito pročišćava krv i organe trbušne šupljine.Nikad potpuno. Duboko udahnuti punim jogi-disanjem i ispružiti ruke iznad glave. poput mijeha.PRANAYAMA . 3x Djelovanje: Pročišćavanje organa trbušne šupljine. Kratko i naglo udah­ nuti i istovremeno izbaciti trbušnu stijenku. Udišući podići obje ruke i polako izdišući kroz nos spustiti ruke uz tijelo. Liječi šećernu bolest. Brzo 20 do 30 puta uza­ stopce. Izvrsna vježba za nečistu kožu i oslabjelu funkciju jetre. Ardha-HA-Atmung Leći ravno na leda. snažno uvući trbuh. potpuno izdahnuti. Naglo izdišući kroz usta objema rukama obuhvatiti desno koljeno. Izvrsno kod smetnji krvotoka. Isto tako naglo opet izdahnuti. naiz­ mjence desna i lijeva strana. Naglo izdišući kroz usta iznenada obuhvatiti lijevo koljeno.

Potpuno izdahnuti. 4. Toksini iz tijela izlaze: 1. što se ne izvodi polako. istisnuti zraka iz pluća koliko god je to moguće napinjući prsni koš i trbušne mišice. s tom razlikom. Bastrika Ova vježba je potpuno jogi-disanje. 3. 2x Djelovanje: Svaki put kada udahnemo. Naglo udahnuti. . Sjesti uspravno s prekriženim nogama ili na petama i izdah­ nuti. pa skupiti rebra i na kraju spustiti ramena. 2. ekskrementima Ovom se vježbom proces pročišćavanja odvija brže. srednje i gornje disanje i ne zadržavajući zrak naglo potpuno izdahnuti. Vježba disanja protiv zaduhe Duboko disati potpunim jogi-disanjem. već ubrzano. urinom 5. najprije uvući trbušnu stijenku. Nakon 10 do 15 sekundi ponovno duboko udahnuti. ispuniti cijela pluća slijedom : trbušno. Ponoviti 7 do 10 puta uzastopce. tijelo se samo pročišćava krvlju bogatom kisikom.3. izdahom kroz pore znojem 4. čime se tijelo brzo oterećuje otrova.

HA-disanje u sjedećem položaju. Zadržati zrak 5 sekundi. Zadržavajući zrak otpri­ like 7 sekundi prsni koš posvuda lupkati dlanovima. 3x Djelovanje: Izvrsna kod plućnog i bronhijalnog katara i bronhijalne astme. Sjediti prekriženih nogu ili na petama. Duboko udahnuti. Vježba lupkanja prsnog koša Sjediti prekriženih nogu. I. Svi jogiji iskuse u svom prosvjetljenju jednaku istinu da je zvuk prva objava Boga i time počinje stvaranje.5. 6. . Za vrijeme usporenog udisanja prsni koš brzo lupkati vršcima prstiju. 3x Djelovanje: Pluća se do posljednjeg mjehurića temeljito pročiste krvlju bogatom kisikom. Sve je stvoreno i oživljeno stvaralačkim principom . Kao kod svih joga-vježbi i ovdje se liječi uzrok bolesti.OM Kao što se zraka sunca lomi kroz staklenu prizmu u sedam boja.logosom. Odlična vježba protiv umora. Nakon pauze ponoviti. kaže Biblija. 'Na početku bijaše Riječ i Riječ bijaše od Boga i Riječ bijaše Bog'. Izdahnuti. Tada otvorenih usta snažno i naglo izdahnuti. 7.O.A. tako slog „OM" nosi u sebi sve ostale tonove.

. također izvučeno i na istoj visini. Podići glavu i polako izdahnuti. Ponavljanje OOOOOO . 3x Djelovanje: Razvija otpornost i snagu volje.. Duboko udahnuti i pri izdisanju reći glas IIIIIII . Kao treći s izdisanjem slijedi glas OOOOOO . Murtša Sjediti prekriženih nogu. Ponavljanje AAAAAA . . Duboko udahnuti. puni srce i sunčani splet novom životnom snagom. Duboko udahnuti i pri izdisanju reći glas AAAAAA . . s dlanovima na ko­ ljenima i zatvoriti oči. djeluje naročito na jetru i time obnavlja krv. 8.Zvuk je titranje stvaranja koje juri svemirom i stvara svjetove. . Vibraciija IIIIIII. . i kao pos­ ljednji OOOOMMMM . Ako ponavljamo izvjesne tonove. odlučan i sigu­ ran. Zadržavajući dah (od 7 do 30 sekundi) pritisnuti bradu na prsni koš. .. . izvučeno i uvijek na istoj visini. Ton ne smije biti pjevan. Stanja straha nestaju i osvještava se očitovanje ljudskog duha. Djelovanje: Glas postaje kristalno jasan i lijep. Ponavljanje OM puni tijelo novom životnom energijom. . time postižemo iscjeljujuće djelovanje na tijelo i istovremeno podižemo našu svijest na višu razinu. prožima cijeli živčani sistem i ispun­ java ga novom životnom snagom. . . . . . Sjediti prekriženih nogu ili na petama.

Zimi vježbati samo u zatvorenom. tada vrlo polako i potpuno opušteno izdahnuti kroz nos. što vrh jezika nepce dodiruje sas­ vim straga. Polako udahnuti kroz njega. 3x Djelovanje: Jača živce. Vrlo polako udahnuti na usta između vrha jezika i nepca. Sitali Jezik u obliku cijevi držati medu usnama. Koža se obnavlja i postaje prekrasna. Oslobađa krv svih otro­ vnih tvari. s tom razlikom. . 10 puta uzastopce. Sitkari Slična sitali. što je moguće finije. 10. 3x Djelovanje: Trenutno opuštanje živaca. Vrlo djelotvorno kod disajnih i srčanih tegoba i jake nervoze. tada vrlo opušteno i polako izdahnuti kroz nos.disanje Duboko udahnuti. Pri izdisanju izvučeno i rastegnuto reći glas „S". 3x Djelovanje: Jednako prethodnoj vježbi. Zadržati dah 10 sekundi. čak i smrtonosnih otrova. Zadržati dah (do 10 sekundi).9. Vježbati otprilike 7 puta za redom. 22. „S". Odstranjenje toksina iz cijelog tijela biva ubrzano.

Duboko udahnuti. tijelo postaje otvor­ eno svim vanjskim utjecajima. Izvođenje: Leći na ravno na leda. čiji živčani centri leže kod kralježnice. To zračenje energije može se izmjeriti jednim finim instrumentom koji se koristi u institutima za atomska istraživanja. tijelo obolijeva. Staviti dlanove na sredinu grudnog koša nešto iznad pupka i paziti da se dlanovi ne dodiruju. Razvitak sunčane snage Svako tijelo zrači životnom snagom koja ga štiti i održava mu imunost. tijelo je otporno na sve vanjske utjecaje. a kad se imunost izgubi. Kad sunčani splet posjeduje dovoljno snage.12. nesanice i smetnji u krvotoku. Djelovanje: Ova je vježba krajnje djelotvorna kod umora. . snažno ispuniti pluća. Kad taj energetski zid oslabi. u sunčani splet. Vrlo polako izdisati i za vrijeme izdisaja voditi energiju iz pluća kroz ruke i prste u grudni koš. Ponoviti 10 do 15 puta. nervoze.

Snažan optok krvi u grudnom košu. Izdišući saviti se koljena malo povijenih daleko unatrag. samo jače.YOGA VJEŽBE 1. s raširenim nogama. Duboko udišući ispružiti ruke dlanom o dlan prema gore. Udišući ponovno se uspraviti.HATHA . 3x Djelovanje: Djelovanje jednako prethodnoj vježbi. Izdišući se saviti udesno. izdišući spustiti ruke od naprijed prema natrag. udišući se pono­ vno istegnuti prema gore. 2. Izdišući rukama sprijeda nadolje. . Udišući podići ruke skupljenih dlanova preko glave. izdišući se saviti ulijevo. Nakon stanke ponoviti. licu i mozgu je izvrstan protiv umora. Ardha Chandrasana II Stajati uspravno. uvući trbuh i podići grudni koš. 3x Djelovanje: Razvija rastegljivost i uklanja eventualne taložine u kralježnici. Ar dha Chandrasana I Stajati uspravno skupljenih stopala. Izvrsna kod svake ukočenosti. udišući se ponovno istegnuti prema gore.

Ardha Sarvangasana Ležati ravno na leđima. Prazne živčane stanice mozga se pune životnom snagom. 4. Izvrsna vježba protiv zatvora.disati pravilnim kratkim trbušnim disanjem. Ardha Halasana Ležeći potpuno opušteno na leđima duboko udahnuti. Izdišući skupiti koljena do čela. Odmah nastaviti. stopala blizu tijela. Ponovno se spustiti i leci ravno na leđa. potpuno opustiti tijelo. Nakon otprilike pola minute okomito podići noge i ponovno ravno leći na leđa. ponovno udesno pa opet ulijevo. naročito peristaltičko djelovanje crijeva. . Duboko udahnuti. Dubokim trbušnim disanjem srce će raditi normalno. jednom uli­ jevo. Neizostavna vježba kod glavobolja prouzroko­ vanih niskim krvnim tlakom i vrtoglavica čiji je uzrok nedostatna cirkulacija.3. 3x Djelovanje: Snažno potiče djelovanje štitne žlijezde. izdišući okomito podići noge i bokove u stav svijeće. jednom udesno. Udišući ispružiti noge i stopala preko glave na pod. Izdišući podići noge i bokove i stopala staviti na pod daleko preko desnog ramena. 3x Djelovanje: Koncentriranim dotokom krvi u lice i mozak sav umor nestaje. Za ljude s presporom probavom meljuće će kretanje trbuha potaknuti cijeli unutrašnji organizam. Bokove držati rukama.

zdjelice. Mirovati dubokim trbušnim disanjem. 3x c) Stajati na sve četiri. Vježbe trbušnih i nožnih mišića a) Za jačanje prezapostavljenog trbuha. Izdišući sjesti i okomito podići ispruženu desnu nogu. visoko podići križa. Izdišući.5. polako se spuštati i ravno leći na leda. s dlanovima iza tijela na podu. čelom dotaći koljeno. Udišući leći na leda i mirovati. 3x . Sjedeći na petama nagnuti se prema naprijed i poduprti glavu šakama prebačenim jednom preko druge. izdišući sjesti i okomito podići ispruženu lijevu nogu i čelom dotaći lijevo koljeno. ali vrlo polako i oprezno. spustiti glavu 4 do 5 puta za redom. istovremeno podići glavu. s koljenima i dlanovima na podu bez pomicanja tijela naprijed ili natrag. zdjelicu i križa podići visoko koliko je moguće. križa i bokova su vrlo korisne sljedeće vježbe: Ležeći na leđima duboko udahnuti. Pri izdisanju snažno uvući trbuh. Udahnuti. Pri udisanju duboko spu­ stiti križa dok ne postanu udubljena. nožne članke držati objema rukama. 3x b) Sjediti raširenih nogu. Udišući ponovno legnuti na leda.

Ova je vježba vrlo korisna za omekšale bokove i za uklanjanje masnih naslaga s trbuha. Udišući lijevu nogu povući u početni položaj i izdišući se savinuti prema naprijed i mirovati. laktovi i čelo ne dotaknu pod. Pri udisanju desnu nogu dići unatrag. dok dlanovi. 3x . Dišući ostati u tom položaju 5 do 10 sekundi.d) Ponovno stati na sve četiri. 3x f) Stajati uspravno jako raširenih nogu. pri izdisanju desno koljeno privući do čela. 3x e) Izvrsna vježba za sve zglobove tijela. također dići glavu. Ponovno se uspraviti i skupiti stopala. pri izdisanju desnom nogom kliznuti naprijed između dlanova. Duboko udahnuti. Udišući desnu nogu ponovno dići unatrag i izdišući koljeno položiti na pod. Ponoviti dosad vježbano i svinuvši se prema naprijed vratiti se u mirujući položaj. Isto s lijevom nogom. izdišući lijevom nogom kliz­ nuti prema naprijed i čelom dotaći lijevo koljeno. Izdišući se savinuti prema naprijed. Čelom dotaći desno koljeno. Stajati na sve četiri. udišući desnu nogu povući u početni položaj. dok jako raširena desna noga nije ispružena prema naprijed.

Ispružiti noge i ruke položiti uz čelo u položaj mirovanja. 3x 7. Udišući se ponovno uspraviti. Leći potrbuške s dlanovima ispod ramena. 3x 6. čak ga i dodirnuti. Nedugo zatim izdahnuti. izdišući se istegnuti prema naprijed. Udišući ispružiti ruke preko glave. uhvatiti palčeve oba stopala i češće pri­ tisnuti stopala neposredno uz bokove na pod. Stražnjica se pritom lagano pomiče nadolje. spustiti se i mirovati ležeći na trbuhu. Duboko udišući podići glavu i grudni koš koliko god je moguće i istovremeno se stopalima približiti zatilj­ ku. Snažnim optokom krvi u kralješnici umor potpuno nestaje. dok trup ne dođe u položaj paralelan s podom. vrat i kralježnicu. 3x . Bhegasana Vježba izrazito za zglobove za razvoj ela­ stičnosti.g) Izvrsna vježba za jačanje kralježnice i križa i protiv bolova u križima. Nakon što se vježba ponovi 6 puta pustiti sto­ pala. Bhudšangendrasana Izvrsna masaža za ganglije i bubrege. Polako disati. Stajati uspravno skupljenih stopala. tada mirovati. Ležeći na podu s povinutim kolje­ nima. sve skupa 3 do 5 puta uzastopce. izdišući se ponovno nagnuti prema naprijed.

Uklanja umor u križima. Skupiti koljena i raširena stopala položiti na pod. polako i duboko disati. Tada duboko udišući podići cijelo tijelo kao most. dovode se u ravnotežu. Duboko udišući podići jako koliko je moguće zdjelicu. sjedeći na petama se nagnuti prema naprijed. križa i trbuha. Nožne članke ili pete držati obim rukama. Kratko vrijeme ostati u tom položaju duboko dišući. nazvan HA-THA. Nakon nekoliko sekundi se spustiti. križa i grudni koš i glavu pustiti da visi unazad. ravno leći na pod i potpuno se opustiti.8. mirovati s šakama jednom preko druge ispod čela. 3x 9. Sjesti na pod među pete raširenih koljena. Dok se ostaje gore. Leći ravno na leđa. Chakrasana Ovom vježbom u potpunosti ovladavamo kralježnicom. 3x 10. Dolasana Ova se vježba preporučuje za oživljavanje cijelog tijela našom sviješću i razvoj oblika i ljepote. Izdišući sastaviti koljena i stopala. Pozitivni i negativni životni tok. sunčeva i mjesečeva energija. Leći potrbuške s . Dhrityasana Vježba za jačanje zdjelice. Dlanove pod ramenima položiti na pod u smjeru sto­ pala. Začepljene nosnice se oslobađaju.

3x uzastopce pa odmoriti. tako da lijevi taban s unutrašnje strane dodiruje desnu natko­ ljenicu. pozitivnu i negativnu životnu silu u savršenu ravno­ težu. Dšanusirasana vodoravno Sjediti s ispruženom desnom i savijenom lijevom nogom. Objema rukama držati lijevi nožni članak i lijevim koljenom dodirnuti čelo. glavu. Istovremeno okrenuti desno rame nadolje a lijevo nagore. a rastom naše otpornosti razvijamo u tijelu prirodni imunitet. Vrlo opušteno disati. Saviti se nad desnu nogu i stopalo ili članak držati objema rukama. 22. . Izdišući se polako spustiti ispruženih ruku. Usporeno duboko disati. Duboko udišuci podići ruke. Sjediti desnom nogom prekriženom i lijevom okomito podignutom. 3x Djelovanje slično onom prethodne vježbe. Dšanusirasana okomito Ova vježba u cijelom tijelu dovodi sunčevu i mjesečevu snagu. grudni koš i noge koliko god je moguće. Sve skupa 3x. 3x 22.rukama ispruženim naprijed. Isto vježbati desnom nogom. Naizmjenično vjež­ bati lijevom nogom.

15. već samo u stranu. Nakon toga hodati normalno. trbuh.13. Iste pokrete ponoviti još dvaput. Ekapadahastasana II Čučeći s dlanovima na podu. ispružiti koljena. ispružiti koljena. Sjedeći na petama poviti se prema naprijed i mirovati. Udišući desnu nogu visoko dići u desnu stranu. (Paziti da nogu ne dižemo unatrag. Udišući dići lijevu nogu. Mirovati sjedeći na petama. 3x 14. izdišući nogu spustiti. Hodati naokolo po sobi samo na vrhovima prstiju otprilike minutu. zdjelicu i noge. Isto vježbati lijevom nogom u lijevu stranu. to znači: spuštati se . 3x Djelovanje: vrlo zahtjevna vježba za bokove. izdišući je spustiti. izdišući desnu nogu ponovno spustiti.) Nakon toga ponovno vježbati desnom pa lijevom nogom. vježbe stopala izvode 2 do 3 minute dnevno neovisno o dobu dana. Vježbe stopala Oni koji provode ovo intezivno hatha-yoga školovanje. Udahnuti i visoko dići desnu nogu. Ekapadahastasana I Čučeći s dlanovima na podu.

Gomukhasana Ova vježba jača mišiće ramena. prsti. da se ispod njih može prokotrljati loptica veličine kovanice od jedne kune. Desnim dlanom držati desno stopalo i ispružiti ga na desnu stranu poda. Nakon minute hodati samo na prstima krutih koljena i podignutih prstiju. prsti jedni za drugima na pod. ruku i leda te čini pokre­ tnim zglobove trupa. Ostati u tom položaju otprilike 20 sekundi jednoliko duboko dišući. tako da obje noge tvore pravi kut. taban. Ova je vježba blagoslov kod reumatskih bolova jer se njome pojačava optok krvi u zglobovima. Leći na leđa. 3x 17. taban. . Nakon minute opet hodati normalno. Sada hodamo krutih koljena po rubu stopala.slijedom: peta. odnosno samo petom i palcem dodi­ rivati pod krutih koljena. ali bi ih trebalo vježbati svakog dana. Nakon toga hodati podignutog svoda stopala. Stopala su tako jako presvodena. Isto vježbati na drugu stranu. Ispružiti lijevu ruku preko glave na pod. Gokarnasana Za osviještenje tijela i oblik i ljepotu. to znači. peta. Djelovanje: Ove vježbe ispravljaju ravno. Nakon 20 do 30 koraka ponovno normalno hodamo. 16. spušteno i prošireno stopalo.

zdjelicu i noge. vrlo opušteno dišući. Nakon otprilike 5 sekundi uspravno sjesti i duboko opušteno disati. . po mogućnosti čelo staviti na pod. 3x Izrazito djelotvorna vježba za kralježnicu. 18. tako da desni lakat bude pritisnut prema gore. križa. 3x Izvrsna vježba za jačanje kralježnice i križa. Naizmjence vježbati lijevom i desnom rukom. Raširenih nogu. Halasana varijacija Ležeći na leđima podići noge i bokove dok se noge ne spu­ ste preko glave na pod. pri izdisanju se savinuti prema naprijed držeći nožne članke. Hastha-Padasana Sjediti jako raširenih nogu. desnom rukom držati lijevu ruku odozgo. 19. 15 do 20 sekundi ostati u tom položaju i nakon toga se spustiti i potpuno opušteno ležati.Sjedeći na petama dovesti lijevu ruku odozdo na srednji dio leđa. Duboko udahnuti.

pri izdisanju ponovno sjesti na pod. pri izdisanju se saviti nad desnu nogu. s dlanovima na čelu i koljenima. Udišući se ispraviti i izdišući . 3x Djelovanje: Najvažnija vježba za oživljavanje kralježnice. raširenih nogu i dlanova isprepletenih iza tijela. dlanova iza tijela položenih na pod. 21. Pri udisanju podići zdjelicu koliko je to moguće. Duboko udahnuti. KAA-Kaasana Ova vježba poboljšava osjećaj ravnoteže.20. Podudprijeti koljena laktovima i prenijeti težinu tijela na laktove i nadlaktice. Pokušati visoko podići stopala. Čučati na petama raširenih nogu. Katikasana Sjesti na pod raširenih nogu i sastavljenih stopala. s malo vježbe uspjet će Vam. ako je moguće čelom dotaći koljeno. 22. Nakon 3 do 4 uzastopna puta sastaviti koljena i mirovati. Udišući se uspraviti. izdišući se saviti nad lijevu nogu. Konasana Stati uspravno. Postaviti dlanove pred sebe na pod. sigurnosti i odlučnosti.

Nastaviti 7 do 10 puta. Vježba se preporučuje kod viška želučane kiseline. zatva­ ranje sfinktera = Mula-Bandha.jetri i naročito u crijevima. Udišući opet je istegnuti. snažno izdišući jako uvući trbuh. 24. 23. šećerne bolesti i zatvora. Isto vježbati na lijevu stranu. Duboko udah­ nuti.ostati uspravan. Lauliki Yoga Sjesti na pete s dlanovima na trbuhu. bradom pritisnuti grudni koš i istovremeno stisnuti sfinkter. nakon toga se poviti naprijed i mirovati. Duboko i opušteno disati. Uvlačenje trbuha = Udijana-Bandha. 3x Djelovanje: Jača unutrašnje organe i uklanja stagnaciju u želucu. 3x . izdišući trbuh ponovno snažno pritiskati slijeva udesno. Za vrijeme menstruacije je treba izbjegavati. Saviti se nad desnu nogu. Izdišući dlanovima slijeva udesno snažno pritiskati cijelu stijenku trbuha. lijevo stopalo dodiruje unutrašnji dio desne natkoljenice. Nakon 5 do 7 sekundi ponovno udahnuti i izdahnuti. stopalo držati s oba dlana. 3x Djelovanje: jedna od najjačih masaža za sve organe trbušne šupljine. pritisak brade = Dšalandara-Bandha. oboljenja gušterače. Maha-tnudra Sjediti s ispruženom desnom i povijenom lijevom nogom. Duboko udišući isteg­ nuti trbušnu stijenku.

) Ja sam neustrašiv. I ona se u Indiji prakticira za zdravlje tijela. tako i ove naredbe daruju snagu. Onaj tko vježba yogu trudi se skupljati pozi­ tivne. Slobodan sam. (Primijeniti samo ako je nužno. Mantre Razvoj energije glasovima naziva se Mantra-yogom. razvoj sposobnosti kon­ centracije i pobuđivanje latentnih duhovnih centara. Snaga moje volje je svakim trenutkom sve veća. Ja sam slobodan. Ja sam neustrašiv. razgovore i djelovanja skupljaju ljud­ skoj podsvijesti. isključiti sve misli i osjećaje. Tišina i mir. Ja sam neustrašiv. Moje tijelo i moja duša su svjesni. . dobre. Tišina i mir. Savršena ravnoteža u tijelu i duši. Kao što se biljka zalijeva pri korijenu.25. Potpuno zdravlje i snaga. Ja objavljujem život u tijelu i duši. zatvorenih očiju. Uzrok svake smetnje u tijelu nestaje. Sjesti uspravno. Tišina i mir. Moja otpornost je svakim trenutkom sve veća. život i djeluju oslobadajuće u svakom pogledu. izgrađujuc'e misli. Usredotočujući se na „JA" u srčanoj čakri tiho ili poluglasno ponavljati sljedeće misli: Ja sam slobodan od svake veze. Ove rečenice se mogu izgovarati ili za vrijeme vježbi ili u krevetu neposredno prije spavanja. Dnevni dojmovi se kroz misli.

Ova vježba jača kralježnicu i opušta križa. Duboko dišući se uspraviti u klečeći položaj. daleko koliko je moguće (ne se saviti. Vrlo opušteno disati i neko­ liko sekundi ostati u tom položaju. držati lijevo stopalo lijevom rukom i saviti se malo prema naprijed ispružene desne ruke. Lijevom nogom isto vježbati u lijevu stranu. Pri izdahu se klečeći cijelim tijelom nasloniti unatrag. Udišući položiti desnu nogu na pod u desnu stranu. 3x 27. Stati na desnu nogu. Sjesti na pete s dlanovima na koljenima. Udubljena križa uzrok su bolova u njima i umoru kralježnice. križa ostaju na podu. Nata-Padasana Nakon određene dobi čovjek zapostavlja držanje svoga tijela i lijenošću i komotnošću stiče povinuta leda. Isto vježbati desnom nogom. već nasloniti unatrag). Udišući se ponovno uspraviti i izdišući sje­ sti na pete. Natasira-Wadšrasana Ova vježba razvija našu odlučnost i čvrstoću. Nataradašasana Izvrsna vježba za ravnotežu i koncentraciju. 3x . Leći na leda i držati noge okomito. 3x 28. Izdišući je ponovno okomito podići. dlanove na koljena.26.

46. Paršwa-Bhunamanasana Sjediti jako raširenih nogu. Padagustasana Za razvoj naše sposobnosti koncentracije i unutarnji pogled. pri izdahu se saviti nad lijevu nogu i čelom dodirnuti koljeno. Oordwa-Pastchimotanasana Vidi opis vježbe br. Duboko udahnuti. Isto vježbati drugom nogom. ruku isprepletenih iza leđa. Udahnuti. 3x Djelovanje: Osim jačanja kralješnice potiče se i djelovanje unutrašnjih organa. izdišući se saviti nad desnu nogu. ruku na podu s obje strane tijela. Opušteno dišući podići dlanove postrance nešto ispod visine ramena.29. opustiti se. staviti lijevo stopalo na desnu natkoljenicu sjedeći na desnoj peti. Duboko udahnuti. Čučeći na petama. 30. uspravno sjediti i izdahnuti. . 3x 31. uspravno sjediti.

Ispružiti noge i mirovati. labavije držati koljena. 3x . 33. izdišući snažno stegnuti koljena dlanovima. 3x Djelovanje: Jača noge i razvija odlučnost. Udahnuti. dlanove sastaviti neposredno iznad glave. izdišući obje noge preseliti na desnu stranu poda. 34. Udahnuti. 3x Djelovanje: Razvija otpornost i snagu volje. Udahnuti. Pašwa-Padakalanasana Ležeći na leđima okomito dići noge. U tom položaju ostati oko 7 sekundi.32. Izdišući staviti dlanove na koljena. tada se odmoriti. Pawanamuktasana Leći na leda i lagano obgrliti koljena. izdišući obje noge na lijevu stranu. Udišući okomito podići noge. Otprilike 10 puta uzastopce. ruku ispruženih uz tijelo. Zadržavajući zrak ruke ispružiti visoko iznad glave. izdišući ih snažno stegnuti. Parwatasana (položaj brijega) Sjediti prekriženih nogu ili na petama. 3 puta uzastopce. Duboko udahnuti.

Duboko udahnuti i labavo držati koljena. ako ga njegov stanar oživljava. Vježbe za jačanje kralježnice a) Sjediti skupljenih koljena. ruke. Djelovanje: „Tijelo živi. Zatvor. U položaju mirovanja dlanove i glavu na koljena. Nakon kratkog odmora dubokim disanjem ponoviti kretanje. . 7 do 10 puta uzastopce. bolest koja truje organizam i time ga degenerira. ruku na podu iza tijela.Djelovanje: Uslijed jakog pomanjkanja krvi koje nastaje kad stisnemo koljena i jakog dotoka krvi pri udisanju i labavom držanju koljena. Pawanamuktasana u sjedećem položaju Sjesti na pod i lagano obujmiti koljena. Tijelo postaje nevjerojatno elastično." Ovo kretanje na sve četiri oživljava kralježnicu i svaki pojedini mišić. Rezultat je usmjeravanje svijesti i u najmanji djelić leđa. Kao i dijabetes i bolesti bubrega. biva u potpunosti uklonjen. Istog djelovanja kao i prethodna vježba. noge i grudni koš. 35. 36. izdišući koljena snažno stisnuti. ova neobično snažna masaža obnavlja sve unutrašnje organe. Podići bokove koliko god je moguće i hodati na sve četiri (stopalima naprijed) 10 koraka naprijed pa opet 10 natrag.

Simhasana Sjediti prekriženih nogu ili na petama. b) Jedna varijacija iste vježbe je savijanje prema naprijed. Dlanovi podupiru bokove. Opušteno dišući dotaći pod desnim stopalom. Izdišući daleko isplaziti jezik otvorenih usta. Sarwangasana varijacija Ležeći na leđima pri izdahu okomito podići noge i bokove u stav svijeće držeći bokove dlanovima. 3x Kada smo dovoljno vježbali. Nakon 2 do 3 puta se spustiti i mirovati. 38. ruke miruju na koljenima. Udišući donji dio jezika (jezik je u obliku cijevi) snažno pritisnuti o nepce. Nakon nekoliko sekundi opet okomito podići desnu pa lijevu nogu.svjesno i uvijek opušteno. po mogućnosti krutih koljena. Djelovanje: Jaki pritisak na područje bubrega uzrokuje temeljito odstranjivanje nataloženih toksina iz bubrega. oprezno pokušamo kada se desno stopalo nade na podu i lijevo spustiti na pod. jako prignutog desnog koljena. 7-10x . stavljanje dlanova na pod i hodanje na sve četiri uokolo po sobi. Isto vježbati lijevom nogom. 37. Spustiti se i mirovati.

Nakon 20 do 30 sekundi odmoriti s dlanovima i čelom na koljenima. Stambhasana Sjediti stisnutih koljena. kao što su nastavnici. 39. 3x Djelovanje: Povećava otpornost. Nakon 5 do 7 sekundi duboko udahnuti. Udišući ispružiti ruke iznad glave. Okomito podići noge i pritom polako disati. Tadaghi-Mudra Leći ravno na leđa. leći ravno na leda i mirovati. Oni koji čestim govorenjem puno troše grlo. pjevači i drugi. od ove će vježbe imati mnogo koristi. ruku na podu iza leda. saviti se prema naprijed i držati nožne članke. Ne dišući. izdišući uspravno sjesti. 40. snažno uvući trbuh.Djelovanje: Jedna od najboljih vježbi protiv prehlada. 3x . sposobnost koncentracije i odlučnost. upala vrata i mandula jer stvara jaki optok krvi u vratu.

Trataka Sjediti prekriženih nogu i fiksirati malu točku na zidu pred sobom. žučnih i bubrežnih kamenaca. svjesnim disanjem će prana (životna snaga) biti živcima koji oživljavaju oči biti usmjerena u njih. 41. a da se ne žmirne. Do regeneracije očiju najbrže dolazi upravo ovom vježbom. jetre i naročito crijeva. Vježba osim toga pospješuje unutrašnji pogled i daje nam izvjesnu nadmoćnost i sigurnost. Arterijama će krv bogata kisikom kružiti od središta do peri­ fernih dijelova i uklanjati toksine. a snažnim uvlačenjem i posrednu masažu. Držati oči širom otvorene i svakim udahom u njih usmjeravati odnosno direktno uvlačiti životnu energiju.S malo vježbe uspjet će nam držati oči otvorenima do 5 minuta bez žmirkanja. . Stoga ona . Djelovanje: Redovitim.po iskustvu yogija uklanja sve očne bolesti. Tek kad oči počnu gorjeti. Ova vježba se s velikom uspješnošću primje­ njuje kod viška želučane kiseline. a masažom prouzročena jaka probavna aktivnost uklanja svaku stagnaciju želuca. Ta vježba pospješuje rast unutrašnje otpornosti. Njeno duševno djelovanje je razvoj unutrašnjeg pogleda i velike moći koncentracije. Oči držati otvorene što je duže moguće. zatvoriti ih na trenutak pa nastaviti s vježbom.Djelovanje: Stiskanjem cijelog trbušnog dijela trbuh dobiva direktnu.

Duboko udahnuti. podignutih ruku. Izdišući lijevim dlanom dotaći desno stopalo okrećući tijelo udesno. Njeno duševno djelovanje je iskrenost i samostalnost. izdišući spustiti ruke i mirovati. Udišući se ispraviti podignutih i ispruženih ruku. Ostati uspravan i mirovati. b) Stajati uspravno raširenih nogu. Nakon 5 sekundi udišući se uspraviti ispruženih. Trikonasana varijacija a) Stajati uspravno sastavljenih stopala. 3x . 3x Djelovanje: Snažnim optokom krvi u bokovima i leđima uklanjaju se eventualne naplavine toksina. a desnu ruku paralelno s podom ispružiti preko glave. Izdišući dotaći desnim dlanom lijevo stopalo jako prignutog lijevog koljena i lijevu ruku ispružiti paralelno s podom preko glave. izdahnuti i spustiti ruke dlanova okrenutih nadolje.42. desno koljeno je jako prignuto. Ne dišući ostati tako nekoliko sekundi. Nakon 5 sekundi udišući se uspraviti ispruženih. Izdišući se saviti prema naprijed jako podignute glave i dotaknuti pod vršcima prstiju. Udišući se ponovno uspraviti ispruženih podignutih ruku. Duboko udišući se uspraviti i izdahnuti. 3x c) Stajati uspravno raširenih nogu. Duboko udišući podići ruke u visinu ramena dlanova okrenutih nagore. podignutih ruku. izdišući lijevim dlanom dotaći desno stopalo. Izdišući desnim dlanom dotaći lijevo stopalo i istovremeno tijelo snažno okrenuti daleko ulijevo.

Trup se napinje udesno i ulijevo. Uddijana-Bandha u čučećem položaju Sjedeći u čučećem položaju duboko udahnuti. Brojne latentne infekcije se odstranjuju iz tijela. Duboko udahnuti i mirovati. tako da ruke i noge zajedno čine X. Na taj način kralježnica dobiva nužnu elastičnost i biva zajedno s bedrenim kostima i muskulaturom dovedena u red. Uddijana-Bandha varijacija Stajati uspravno raširenih nogu. Ubrzanje potpunog ozdravljenja nakon infektivnih bolesti. Pobočni mišići i kralježnica bivaju oživljeni.Djelovanje: Ovom vježbom bočno vježbamo kralježnicu. Nakon snaž­ nog izdaha jako uvući trbuh. mirovati. u povijanju sudjeluju svi leđni mišici koji drže kralježnicu. Nakon snažnog izdaha jako uvući trbuh. Duboko udahnuti. 3x 44. Ne dišući ostati 7 do 10 sekundi. budući da u organizmu skriveni toksini bivaju podvrgnuti procesu razgradnje. Duboko udahnuti. 3x . izdahnuti i sprijeda spustiti ruke. Kralješci podliježu bočnom pritisku i napetosti. 43. Pobočni mišići trupa se naizmjence napinju i opuštaju. ruke nagnuto ispružiti iznad glave.

ova vježba nudi izuzetnu posrednu masažu organa trbušne šupljine. Pospješuje se sagorijevanje u tijelu i time nastaje zdrava probava. Držeći nožne članke objema rukama. Sjedeći na petama se saviti prema naprijed. Nakon 5 sekundi odmoriti skupljenih koljena. Ustrasana položaj deve Sjesti na pete skupljenih stopala. staviti glavu na šake i mirovati. S izdahom dotaći čelom ispružena koljena.Djelovanje: Budući da je ošit snažno uvučen. 3x Djelovanje: Izvrsna vježba protiv taloženja masnih naslaga na trbuhu i bokovima. noge okomito ispružiti prema gore. Pospješuje se preobrazba ili sublimacija seksualne energije. Urdwapastchimotanasana Sjediti skupljenih koljena. 45. 46. Vježba se preporučuje kod čestih polucija dječaka i mladih muškaraca. Ova vježba ima vrlo uspješan učinak kod spuštenog želuca. 3x . Držeći nožne članke obim rukama. bubrega i maternice. U tom položaju ostati 5 do 10 sekundi duboko dišući. podići križ i zdjelicu što je više moguće.

Izvrsna vježba kod dišnih i srčanih tegoba. S malo vježbe trbuh i bokovi ostaju gore kao most. Wadšrasana položaj dijamanta Sjesti na pete. grudnom košu. Držati bokove dlanovima i podiči ih koliko god je to moguće. slezena. Sve smetnje i oboljenja ovih organa nestaju. Kada Vam to uspije. bubrezi i crijeva jačaju i obnavljaju se. Ravnomjerno disati. Pri opuštanju krv bogata kisikom naglo prostruji velikim krvnim žilama nazvanim Arcus Aorta i Aorta abdominalis. Umor u očima i mozgu brzo nestaje.Djelovanje: Naročito snažni pritisak na područje trbuha uzrokuje manjak krvi u unutarnjim organima. . Želudac. Nasloniti se straga i postaviti laktove iza tijela na pod. jetra. Jača moč vida. ali time postaje intenzivniji u organima trbušne šupljine. Glava istovremeno visi unatrag i dotiče pod. daje čvrstoću dijamanta. Kratko nakon se saviti prema naprijed i mirovati glave poduprte šakama. licu i vratu. pokušajte dlanove staviti na natkoljenice. štitnjači. Ovladava se funkcijom gušterače. kao što joj i ime kaže. U donjem dijelu tijela se optok krvi ograničava. 47. 3x Djelovanje: Ova vježba. Ova vježba je naročito preporučljiva za dijabetičare.

Wakrasana varijacija Sjediti jako raširenih nogu. Udišući tijelo polako okretati ulijevo.48. udišući ponovno prema naprijed. 49. izdahnuti i mirovati s dlanovima na koljena. Nakon otprilike 20 sekundi odmoriti. 3x Djelovanje: Ova vježba razvija otpornost i snagu volje kao i izdržljivost i odlučnost. Visoko dižući noge ravnomjerno disati. čime umor i nervoza nestaju. Pri izdahu trup polako okretati udesno. Duboko udahnuti i ispružiti ruke preko glave sastavljenih dlanova. dlanova i čela na skupljenim koljenima. . 3x Djelovanje: Važni živčani centri u kralježnici se pune život­ nom energijom. Wadsroli-Mudra Sjediti skupljenih koljena s dlanovima na podu pred sobom.

Do jedne minute ostati gore. Wibhakta-Dšanusisirasana Vidi br. tada se odmoriti ležeći na leđima i opušteno disati. Wiparitakarani varijacija Ležeći na leđima visoko dignuti noge i držati bokove dlanovima.50. Ravnomjerno disati. 51. 52. 19: Hasta-Padasana . Postepeno se istegnuti tako jako da se stoji na koljenima i koljena drži dlanovima. Nakon 30 sekundi promijeniti. Živčane moždane stanice se brzo pune. 3x Djelovanje: Izvrsna vježba za vanjsku i unutrašnju ravnotežu koja razvija našu sposobnost koncentracije. Wrikšasana Stati uspravno. 3x Djelovanje: Štitnjača jača i umiruje se. Ispružiti ruke preko glave sastavljenih dlanova. Izvrsna vježba protiv proširenih vena. odnosno desno stopalo staviti na lijevu natkoljenicu. Staviti lijevo stopalo na desnu natkoljenicu ili na desno koljeno.

Položiti glavu na meki jastuk pred sobom i ispružiti koljena. 3x Djelovanje: Izvrsna vježba za ljude oštećene kralježnice jer isteže i opušta svaki pojedini kralježak. Wriksasana položaj stabla Sjesti na pete s dlanovima na podu pored koljena. Ravnomjerno disati. 3x Ljudi s oštećenjem kralješnice ovu vježbu ne smiju vježbati ni u kom slučaju.53. Zadržavajući dah istegnuti tijelo od vrha prstiju do palaca. 54. Djeluje opuštajuće na mozak. Mirovati. Podići noge jednu za drugom s poda do stoja na glavi. Nakon 10 do 20 sekundi izdišući spustiti ruke uz tijelo. Saviti se prema naprijed i mirovati s čelom na šakama. Nakon 30 sekundi sjesti opet na pete. Onaj tko pri poslu mora mnogo sjediti. snažno koliko god je to moguće. Tjelesno i duševno jača osjećaj ravnoteže. Duboko udišući ispružiti ruke preko glave na pod. . Yastikasana položaj štapa Leći ravno na leđa. ili Djelovanje: Vježba za jačanje kralježnice. treba ovu vježbu izvoditi svakodnevno.

ali ispuniti samo polovicu pluća.55. Izdahnuti i dlanove položiti na koljena. Nakon 10 sekundi sjesti i tek tada izdahnuti. Izdišući pritisnuti trbuh šakama i saviti se prema naprijed do poda. s tom razlikom što su ruke isprepletenih dlanova okomito podignute iza leda. Yoga-Mudra Izvodi se jednako prethodnoj vježbi. Yoga-Mudra s šakom na trbuhu Sjedeći na petama duboko udahnuti. Yoga-Mudra varijacija Udahnuti sjedeći na petama. 3x . Zadržavajući zrak saviti se prema naprijed do poda. 3x 57. 3x Djelovanje: intenzivnim pritiskom na trbuh dolazi do manjka krvi. Ne disati otprilike 10 sekundi. Dlanove iza tijela držati sastavljene. Pri uspravljanju tiijela jaki optok krvi obnavlja sve organe trbušne šupljine. 56. Uspravljajući se duboko udahnuti.

dokidanje uzroka patnje i put iz patnje u oslobođenje. uzrok patnje.Dalje misli vodilje velikih učitelja. Misli i pjesme autora Redovnici! Četiri su vječne istine (arya staya): patnja. Tako glase četiri vječne istine. Buddha .

da blagosloviš žednu zemlju. spram ljubavi prema svim živim bićima hindusi. djeluj punom snagom i stići ćeš na cilj." Smatraj svoju majku Bogom. „Na moju zapovijed gore se pretvaraju u prah. Kathopanišad Odnoseći se spram milosrđa trebamo biti kršćani. Vivekananda je odgovorio: Jednog dana pala kap vode u ocean. ma kako nevažna ona bila. moraš posjedovati silnu izdržljivost. S njih se opet možeš spustiti. Kad me poželiš napustiti.Učenik: Meni je stalo do moje osobnosti. Kako je to primijetila. ostalim kapljicama vode od kojih sam sačinjen. Svami Sabhapati Da bi bio uspješan. Divovski se ocean nasmije sićušnoj kapljici vode. mala vodena kapljice. I ti ćeš biti ocean sam . Ne želim biti usisan u to vječno jedinstvo. Ramakrishna Za tebe ne smije postojati taština. Smatraj svoga učitelja Bogom. stopila si se u jedno i s tvojom braćom i sestrama. Kako si se stopila sa mnom. „Ispit ću more „ govori ustrajna duša." Budi ispunjen takvom voljom. podigni se sunčanom zrakom gore u oblake. Ne mogu to razumjeti. silnu snagu volje. Smatraj svoga oca Bogom. spram strogog pridržavanja vanjskih pravila muhamedanci. Sama pomisao nato me užasava. „Zašto plačeš?" upita je. samoprecjenjivanje ni oholost. Vivekananda . poče plakati i jadikovati kao ti sada.

smireni. očisti ga svojim govorom i veličaj ga svojom nazočnošću. jer kao dio cjeline ona tu cjelinu stvara. S. mora biti svjestan i mraka. S.promisli da svaki onaj koji posjeduje spoznaju(dšana) istovremeno mora posjedovati i neznanje (adšnana). što je jedan prosvijetljeni (dšanin) kao što je Vasištha plakao zbog gubitka sinova i bio neutješan?" Rama mu odvrati:"Tako je . zdravi i jaki ljudi. Nama su potrebni mirni. . Samo takvi mogu stvarati dobra djela i trajno dobro djelovati.brate moj! Ipak . S.Zdravom jedinkom raste vrijednost cijelog naroda. o Rama.Y. Rad je također oblik meditacije. da svaki onaj koji je svjestan svjetla. nijedan rad ne može biti uspješan . Meditacija nam pomaže koncentrirano raditi. jer svi ti parovi suprotnosti pripadaju području neznanja. Što se čini kad se radi? Biva se u stanju jedinstva i koncentracije u srcu. Takav rad donosi siguran uspjeh. Lakšmana reče jednom svom božanskom bratu: „Nije li neobično. Ne može se postati slobodan od patnje i neznanja dok se ne stupi preko njih. Ali ako su snage uvijek rasijane. Stvarno djelovanje i rad su samo vanjski izraz tog stanja. Ne sudi svijetu.Y. Učini ga božanskim svojim djelima. Trebamo ljude ne rasijanih već koncentriranih i obuzdanih snaga.Y.

Meni. Govori o mojoj rodnoj zemlji." S.samTamo gdje su se medu crnim granitnim stijenama Raskošno zelenila rižina polja. dalekom sinu. O snovima. S. Njihov zvon pjeva mi i danas.šalama i sreći Kada sam od svanuća do sumraka Prolazio danom . kao nekad Kad bih bivao na onom brežuljku: „Dragi moj. Često bih tada čuo zvona s hrama Koja su djecu opominjala na povratak kući I seljake koji su smjerno obavljali svoj dnevni posao. Putujem sam ne posjedujući ništa što bi mi pripadalo. Govori mi o danima djetinjstva. što li me samo opominje. Tamo.Y. Duboko u mome srcu? Glas šapuće dan i noć.onkraj sedam mora. Putujem sam nemajući doma kojem bih pripadao. Gdje bih s visine brežuljka duboko ispod sebe Ugledao moje mirno selo. Onkraj sedam visokih planina leži kućica od gline i kamena.Y. Ali ja stojim na beskonačnim obalama stvaranja i znam: Ono mi u potpunosti pripada. .Selo u kojem sam rođen Ah duboko u meni. vrati se . uz nju mala dva vrela.

" Ramakrishna Čovjek čije su snage rasute je nemiran.Sloboda znači: osloboditi se svih iluzija. nikad ne može izgubiti put. S.Y. jer su njegove snage usredotočene. Idi naprijed bez staze! Ne boj se ničeg. Jednak vjetru neuhvatljivom svakoj mreži. Vivekananda Pitanje: U koje vrijeme je najbolje meditirati? Maharši: Što je vrijeme? Ramana Maharši Tko opazi cilj. Lutaj sam kao nosorog! Dhamapada . S. Božanstvo(brahman) i njegova snaga(šakti) nisu dva. Sabrani čovjek je miran i promišljen. Meditacija će probuditi tvoje uspavane sposobnosti. ne brini ni zbog čega! Lutaj sam kao nosorog! Jednak lavu kojeg ne straši nikakav šum.Y. Jednak lotosovu cvijetu neumrljanom vodom. „Ono što ima oblik i svojstva je također bezoblično i bez svojstava. već jedan božanski princip u muškom i ženskom aspektu. Usredotočenih snaga svako djelovanje će uspjeti. Meditiraj svakodnevno.

On je tamo gdje seljak pluži tvrdu zemlju. učini što i on I sidi u prašinu! Otkupljenje? Gdje nalaziš otkupljenje? Nije li naš Učitelj sam radosno stavio okove Koji vežu sve stvoreno? On je s nama. zauvijek sa svima nama. prebiranje krunice! Koga štuješ u zamaknutom tamnom kutu hrama svih vrata čvrsto zatvorenih? Otvori oči. ostavi cvjetne vijence! Pa što ako se tvoja odjeća podere ili uprlja? Sretni ga i stani uz njega U muci i znoju svoga čela . Mudraci je nazivaju različitim imenima. Tamo gdje cestar lomi kamenje. Pusti tamjan.Pusti pjevanje korala. Njegova odjeća je pokrivena prašinom. Bhagavatam . Jedna apsolutna istina i jedan BITAK.Postoji jedan Bog. vidi! Tvoj bog nije pred tobom. Skini svoju svetu halju. Svako od tih imena i svaki od tih načina je jedno od lica vječnog. po suncu i kiši. Ljudi iz raznih zemalja se na razne načine mole Bogu pod raznim imenima. Izađi iz utonulosti u sebe sama. Kod njih je on. Rabindranath Tagore Istina je jedna jedina.

Bog je duh. S. beskrajnom. Pustite me da dignem jedra Da uhvatim vjetrove koji ih tjeraju I preko voda s valovima poput planina Nek me nose. a duh se može samo biti. ti nisi slobodan. Tako ja hitam tebi Preko bregova i dolina tvoga stvaranja Dok se . Tamo gdje tvoja sloboda povreduje druge. Religija nam pokazuje put k tome. a time postiže najveću sreću duha.darovatelja života svemira. crnu noć K sunčanu blistavilu jutra. S. Nemoguće je vidjeti Boga. jer druge ne smiješ povredivati. Daleko od ove noći strasti. vječnom. pjevajući potoci Brzaju bujici i s njom teku domu. Beskrajnom oceanu. tebi.Y. tebi. Ne nađem u tebi. bez predaha K dalekom nebo sklonu mojih snova. svemogućem.Y. Jogi teži samousavršavanju. Kroz duboku. S. Vivekananda .Y. S. Klokotavi izvori. našim fizičkim očima. tebi.Y. Kroz mrak ka svjetlu.rušeći sve prepreke.Kada u meni slijepo bjesne strasti. Istinska religija je stoga ostvarenje duha.

Postaje crven ako ga uroniš u crvenu i plav ako ga uroniš u plavu boju. Vježbaj redovito i vidjet ćeš da će te tvoj razum slijediti. Ramakrishna . ma kamo ga ti vodio. Ali glupan koji se smatra mudrim je stvarno istinski glup. zla djela donose duševni kaos i očaj. Nema korisnog društva od budale. . Dvije su stvari potpuno nepromjenjive: dobra djela donose unutrašnju sreću i mir.„O Arjuna! Ja sam slobodan svake obaveze!" kaže Krishna. Neko djelo je loše onda kada se zbog njega kajemo i njegove posljedice dočekujemo sa suzama. Glupan svjestan svoje gluposti je barem utoliko mudar. Kao što je nevidljiv put orla u zraku i put zmije. Ramakrishna: Kako to? Postoji nešto što se naziva abhyasajyoga. Duga je noć bdijućem. dug je život budalašu kojem je istinski zakon nepoznat. . tako je nevidljiv i put mudraca. jer čini zla djela koja mu donose samo gorke posljedice. A dobro je ono zbog kojeg se ne kajemo i čije posljedice prihvaćamo s radošću. to znači joga kroz vježbu. .Poprimit će onu boju u koju ga uroniš. . . Buddha Učenik: Ne mogu ovladati svojim razumom. bolje je da sam nastavi svoje samotno putovanje.Vivekananda . savršeno bezbrižan. samo tako možeš istinski djelovati. Budala je sam sebi najveći neprijatelj. Budi potpuno predan. Ako putnik ne susretne nikog na višoj ili barem istoj stepe­ nici na kojoj je i sam. duga je milja umornom. Razum je kao bijela tkanina koja dolazi iz kemijske čistionice.

I podigni glavu lava Da pregledaš beskonačne širine vječne slobode. Religija znači nadrasti sve ljudsko u nama i dotaći božansko. .Y. Vječnost je tvoj cilj! Ti više nisi rob Koji puže pod teškim bičem osjeta.A gdje drugdje se to može postići nego u nama samima? S. sputava govor. Zamućuje misao. S. Jer oba vežu. Neustrašiva daha obznani svoju slobodu I strgni okove vremena.Strgni koprenu koja ti zaklanja pogled. Zauvijek tvoje. Rastrgni svoje lance ljubavi i mržnje.Y.

Želio bih zasvirati na fruli Ali radost mi preplavljuje srce. A sad stojim nijemih usana. No Tvoja blaga ljubav me odrješuje moje bijede I moji krpe se pretvaraju u blistavo odijelo.Y. Rastućom otpornošću nestaju bolest i patnja. Začuđen i zbunjen Pred svim bogatstvima podastrtim podno mojih nogu Ti daješ! Ali moji džepovi su otrcani i poderani I ja ne znam kamo sa svim tim zlatom. u nama će zaživjeti vedar životni stav. S. S.Y.Y. Kad u tako kratkom vremenu skupljene pozitivne energije budu opažene. o moj gospodaru! I čekao sam praznih ruku kao prosjak. . Mirnog raspoloženja naše dužnosti možemo ispunjavati mnogo lakše. S. Ne mogu se zadovoljiti ni sa čim manjim od najvišeg. jer su nam snage usredotočene. Moram očitovati ono najviše.Prosjakove krpe Žurio sam izdaleka I hitajući prevalio mnoge milje Da se ne pojavim okašnjelo na svečanosti Na koju si me Ti pozvao. Pa me pusti u tišini šetati tim vrtom I mirnom molitvom doći do kraja mojih dana.

kao što vide greške drugih. onda si nadmoćan onome koji trpi pokoru i prinosi žrtve. Turiyananda .Kada čovjek iskusi bol i poznaje je. Ako si istinoljubiv u riječi i djelu. Čim ojača duh i pogled postaje čvrst. Ima li čovječanstvo goreg neprijatelja od gnjeva koji ubija smijeh i radost? (Koji su zaista najveće blaženstvo na ovoj Zemlji. zlo na ovom svijetu bi vrlo brzo bilo zatrto. Nesigurnost pogleda i pokreta u potpunosti nestaje. (Tiru Valluvar) Jedan od dokaza čvrstine duha je čvrstina pogleda. Nema većeg bogatstva od nezavidne duše. Najbolja kazna za one koji ti čine zlo je posramiti ih tako što ćeš im zlo vratiti dobrim.) Kada bi ljudi vidjeli svoje vlastite greške. kako je može lakomis­ leno nanijeti drugome? Bol koju čovjek nanosi drugome vraća mu se već istog popodneva natrag.

V. ne prisjećaj se svojih dobrih djela . neznalica neće nikad doseći jastvo. već i da bismo jedni drugima davali ozbiljne savjete. i ne misli više na njih. Daj ih u onom trenutku kad tvoj prijatelj želi skrenuti s pravog puta. Učinjeno je učinjeno. Sve drugo kao besmislicu izbij iz glave. dobra i loša. Odbaci svoja djela. Vivekananda . Ne budi slab. Uči uživjeti se u druga tijela da bi spoznao da smo svi mi jedno. Ozbiljnošću. Slab. T. Buddha Prijateljstvo ne postoji samo zato da bismo se jedni s drugima radosno smijali.Ne spoznaja već ostvarenje je prava religija.budi slobodan. strašljiv. Ne kaj se ni zbog čega i ne razbijaj glavu prošlim djelima. čak ni oči u oči sa smrću. suzdržanošću i ovladavanjem mudrac je u stanju izgraditi otok koji nijedna poplava ne može otplaviti. Odbaci svako sujevjerje.

Buddha Uživaj u radosti koja ti je udijeljena i nosi patnju koja ti je udijeljena. Tko je ne očituje. mržnji ili bilo kojoj drugoj strasti ne može raditi. Nemilosrdno ga otplavi struja okolnosti. ali samo ona koja u misli. pravedni. Istina je . kao što seljak čini s plodovima. da propovije­ dam uništenje. S.Y . ljubavi. požude. govoru i činu vode zlu. Vivekananda Volja za životom je zakon života. Junak. mirno čekaj što donosi vrijeme. nikad uništenje opraštanja. jer samo rasipa svoje snage i ne čini ništa korisno.Simba. koji stvarno živi. pomirljivi. da prekoravam djela. nestaje. živi rado.Istina je . zlih misli i neznanja. uravnoteženi duh vrši najveći rad. Smireni. Simba. Mahabharatam Čovjek koji daje prostora gnjevu. suosjećanja i istine. no samo uništenje ponosa.

Pobjedom atavizma započinje propast. ali s druge strane postoji ohrabrujuća nada da su dobre misli i dobra djela spremni opravdati te snagom stotina tisuća anđela." Beskrajna budućnost leži pred tobom. on mora služiti nečemu.Uvijek se moraš sjetiti da se svaka riječ.Vivekananda Sredstvo za uništenje neznanja je neprekidno vježbanje razlikovanja. Pobjedom evolucije krećemo naprijed.Vivekananda „Ako je nebo stvorilo čovjeka. . . uvijek i vječno. svaka misao i svaki čin pohranjuju u tebi i da su s jedne strane zle misli i loša djela spremni napasti te poput tigra. Ramakrishna . Patandšali Postat ćeš slobodan onog trenutka kad nestane tvoja osobna svijest i ti uđeš u božanstvo.

nego ne doseći nirvanu.Y. . Za meditacije je sjedio pod stablom i govorio: „Ovo tijelo će sagnjiti. Besprijekorni u svemu vidi JASTVO.Vivekananda . On je samo govorio o zatiranju pohote. Nisu li tekovine čovjeka svjedočanstvo njegove veličine i njegove bezgranične prirode? Neće li uvijek osvajati novo? Nije li već ispisao sve stranice knjige života? Tako neizmjerna kao što su nebesa. čak ni vede ne mogu prenijeti znanje o jastvu. nad budućnošću i prošlošću. ništa se ne može postići. Bolje je na mjestu ostati mrtav. nad svim suprotnostima. Ako se ne ovlada njime. dokazivanje. Buddha nije vjerovao u moć ili nešto slično tome. S." Vivekananda Uči istinu božanskog jastva samo od onih koji su Ga već ostvarili. a vječni mir vlada njegovom dušom. najjviši uzlet intelekta. Ostvarenje je nad krepošću i porokom. čitanje spisa. Kod svih ostalih se radi samo o ispraznom brbljanju. Njegova iskustva će jednom pro­ buditi uspavanog diva u njemu i on će se uspraviti i osvjedočiti vlastitu veličinu i snagu.Čovjek je svemoćno biće. Razgovor. Ovo tijelo je veliki lukavac. neizmjerne su i mogućnosti čovjeka.

Jedina mogućnost da se postigne cilj je da nama samima i svima drugima kažemo da smo božanski. I vidio sam Te kako kidaš njihove niti I započinješ pjesmu Koju je mogla pjevati samo moja oslobođena duša. S. proteče našim žilama i prožme naše tijelo. Onaj tko isprva posrće. tvoju jeku.biva sve jačim i jačim. a glas postaje sve snažniji. Tada će doći vrijeme kada je sve do sunca iščezlo i ono sije samo. Vivekananda . Vidio sam Te kako sviraš na strunama moga srca Žalosnu glazbu moje U mreže ovoga svijeta uhvaćene duše. težak teret neznanja sve će se više gubiti.Y. Kako se mekim šapatom razliježe Iz dubina moje nedokučive duše.Mojoj muzi Čuo sam je. postajemo jaki. sve dok istina ne ovlada našim srcem. Ako to uvijek pona­ vljamo. Sve jačim sjajem sunca opsjena će nestati.

Sri Ramakrishna . Lepeze su suvišne kad puše vjetar. s molitvama i trapnjama se može prestati.Ako često vježbamo koncentraciju. ima sve.Vivekananda * Što pojedinac svoje religiozne vježbe više drži za sebe. tim bolje po njega. duh i tijelo će se potpuno smiriti. Usmjeri svoju meditaciju Bogu u nekom tihom kutu. Tko ima vjeru. Kad se Božja milost spusti. tome sve nedostaje. osami šuma ili tvojoj vlastitoj nutrini. a kome ona nedostaje. .

ali znaj da ti oni ne pripadaju. Ophodi se s njima kao sa svojim bližnjima.Y. Nemoguće je napredovati sve dok u nama ima razloga za stid. ali živi u Bogu. S. majkom i ocem. moj razum su uzde. ali JA SAM KOČIJAŠ.Najbolje će biti djelo onoga odrješenog okova vremena. Glupan se muči misleći: „Moji sinovi pripadaju meni. Ramakrishna . Živi sa svima . mržnje i straha. Tijelo su moja kola. Kako bi mu stoga njegovi sinovi mogli pripadati? Buddha .Bhagavad Gita .djecom. . pet osjetila su moji konji. ." On sam ne pripada sebi. Ramakrishna Samo prosvjećeno čovječanstvo može spasiti svijet. moje bogatstvo pripada meni. Pestalozzi Pitanje: Kako trebamo živjeti u svijetu? Odgovor: Vrši sve svoje dužnosti.

A ipak se jedno poistovjećuje s drugim.Jastvo je nedjeljivo i jedno. . Sve stvoreno je potčinjeno tuzi i žalosti. Ima li neznanja većeg od ovog? Jastvo je po svojoj prirodi znanje i čistoća. Onaj tko to zna postaje ravnodušan prema patnji. a tijelo se sastoji od više dijelova. Buddha U beskonačnoj igri Tvog stvaranja stvorio si me da sudjelujem u igri bez kraja. Tijelo je od mesa i nečisto. A ipak se jedno poistovjećuje s drugim. Ima li nez­ nanja većeg od ovog? Sankaraharya Sve stvoreno nestaje.S. U tome leži tvoje veselje. Onaj tko to zna postaje ravnodušan prema patnji.Y. Ima li neznanja većeg od ovog? Jastvo je objektivno i vladar. . To je put ka čistoći. Tijelo je subjektivno i podanik. A ipak se jedno poistovjećuje s drugim. To je put ka čistoći.

onda je to srčanost koja je ustrajno nosi. požuda i želja. Shakespeare . Haich . Djelovao sam i vidio: dužnost je bila radost. „Slobodan je samo onaj koji ovlada svojim nagonima i koji nije rob svojih strasti. ali teško je naći jednog pravog učenika. spavao sam na mnogoj zvijezdi. Opijen ljepotom Tvoga stvaranja. Ako ima nečeg moćnijeg od sudbine. Postoje stotine tisuća učitelja. indijska istina . Probudio sam se i vidio: život je bio dužnost. S vječnim dahom neba u grudima moj život ne poznaje početka ni kraja. Tagore Dug je put koji leži preda mnom. nebrojene sam puteve prešao i prošao mnogim svjetovima.Y.Spavao sam i sanjao: život je bio radost. S." E.

gospodaru.Y. Vivekananda Brižno ispunjavati vlastitu dužnost je najveća služba Bogu. Ustani! Probudi se! Što radiš? Ako tijelo nestaje.„Ne.S." I tko ne osjeća. gospodaru." ." . Cilj je probuditi božansko u tebi i drugima." . upita Drona: „Što vidiš Arjuna? Vidiš li stablo?" .„Vidiš li grane?" . Sri Ramana Maharši USTANI! PROBUDI SE! I NE STAJ DOK NE DOSTIGNEŠ CILJ! Upanišade .„Pa što vidiš onda Arjuna?" . da onaj čije je štovanje božanskog jednako.„O plemeniti gos­ podaru.„Ne.„Ne. gospodaru. ne može vidjeti ništa do Boga? I tko nije siguran u to da se s tako jasnom predanošću mora pogoditi i doseći cilj „Bog"? . neka nestane u radu. ja vidim samo oko ptice. .„Vidiš li pticu?" .Kako Arjuna digne svoj luk i nanišani.

njega se ne može nazvati samim. Čovjek ovisan o svojim željama ne nalazi osamu ma gdje se nalazio. On može biti usred svijeta i zadržati svijetlu vedrinu duha. dopusti da se raskrile svi moji osjeti i podastru svijet pred tvoje noge! Jednak kišnom od neprosutih škropaca otežalom oblaku što visi nisko nad tlom. Bože moj. dopusti da se sva moja osjetila. Sri Ramana Maharshi . Neki drugi može živjeti u šumi i biti nesposoban da ovlada svojim duhom. sve moje misli poklone pred tvojim vratima u jednom jedinom pozdravu Tebi! Pusti da se različiti napjevi svih mojih pjesama ujedine u jednu jedinu struju i teku ka moru šutnje u jednom pozdravu Tebi! Jednak jatu čežnjivih ždralova što prse k svojim planinskim gnijezdima. Samoća je stav duha. daj da cijelog života putujem k vječnom domu u jednom jedinom pozdravu Tebi. Rabindranath Tagore Pitanje: Je li samoća nužna za jnanija? (čovjeka koji kroči putem znanja) Maharshi: Samoća je u duhu čovjeka.U jednom jedinom pozdravu Tebi. oslobođeni je uvijek sam.

ne gradi kuće na njemu. tako će i tijelom prekriveni duh jednom odbaciti svoje istrošeno tijelo i ponovo zaodjenuti novo.Život je samo most. Tiruvalluvar Uzdigni glavu jer svatko od nas nosi Boga u sebi.Staroindijski stih . snošljivost donosi slavu za sva vremena. . Poučavalo se šutnji .i sumnje sumnjičavca nestadoše. Vedanta Kao što čovjek odbacuje svoje iznošeno odijelo i oblači novo. Bhagavad Gita Vidio sam učitelja kako sjedi pod drvetom.a učenik je bio osamdesetogodišnjak. . Bio je to šesna­ estogodišnji mladić . Budi dostojan toga i budi ponosan. Kineska mudrost Osveta donosi radost samo na jedan dan.

" To mudraci nazivaju znanjem. vječno slobodan i neuništiv." To mudraci nazi­ vaju znanjem. nepromjenljiv i prirodom jedina stvarnost." To mudraci nazivaju znanjem. čist i nedodirnut starošću i smrću. nepokretan. kao da bi praznu posudu smatrao svojom. ostaje u neznanju. Zato ja nisam tijelo. „JA sam bez svojstava. bez privida. Zato ja nisam tijelo.Tko vjeruje: „Ja sam tijelo". Sankaraharya . koje je nepravo. „JA sam bez bolesti. „JA sam nepromjenljiv. JA sam zaista duh. koje je nepravo. „JA sam besprijekoran. bezobličan. Zato ja nisam tijelo. bezgrešan i nepodložan propasti. neprekidno potčinjeno stalnoj promjeni." To mudraci nazivaju znanjem. koje je nepravo. beskonačan. Zato ja nisam tijelo. znanje i blaženstvo. isti." To mudraci nazivaju znanjem. nedjelatan. jednako kao i onaj tko vjeruje: „ovo tijelo pripada meni" -. bez suprotnosti i sveprožimajući. vječan. koje je nepravo. Zato ja nisam tijelo.

Ali unutrašnje čišćenje je također potrebno.Y. Vanjsko čišćenje označava održavanje čistoće tijela.nikad slobodan na zemaljskoj. Idealizam govori: Glas o obvezivanju je tlapnja. umjesto da se bori sa svojom sudbinom dok mu ona ne legne pod noge. U tijelu i duši moraš pohraniti veliku snagu. Vivekananda Materijalizam govori: Glas slobode je tlapnja. . prljav čovjek nikad neće postati yogi. Duša je finiji dio tvoga tijela. Ivanovo evanđelje.JA SAM PUT. ISTINA I ŽIVOT. uvijek slobodan na duhovnoj ravni. jastvo ne može biti ostvareno. S. Novi zavjet. Vedanta kaže: Ti si istovremeno i slobodan i neslobodan . Razumije se samo po sebi da je unutrašnje čišćenje vrednije od vanjskog. 14/6 Slabi ne dosižu JASTVO. ali oba su nužna. samo tako će i tvoja duša postati jaka. Najprije moraš krepkom hra­ nom izgraditi svoje tijelo. Vivekananda . . Vivekananda Samo budala će izabrati smrt. Kada u tijelu i duši nema snage. nitko ne dolazi k ocu do kroza me. jer vanjska čistoća bez unutrašnje ne služi ničemu.

snaga volje i odlučnost. za njega više nema nikakve razlike među spolovima. Kad samnyasini to primijeti." Kad je promislio o tim riječima. S. „Rama" reče on.Hatha-yoga nije konačni cilj. voljkost i dug život. Rama odluči odreci se svijeta. Pa utihne. Vasištha nade Ramu potpuno utonula u ravnovjesje." . o Janaka. Njegov otac Dasaratha pošalje k njemu mudraca Vasišthu da ga odvrati od toga. slo­ bodno ti je odustati od njega. Kralj se pokloni pred njom ne gledajući joj lice. reče: „Kako čudno.Y. jer na svijet dolazimo i s njega odlazimo goli. „daj da prije porazgovaramo pa onda napu­ sti svijet. to se brže razvijaju naše duhovne osobine: sposobnost usredotočavanja. Neka samnyasini (lutajuća isposnica) došla jednom na dvor kralja Janake. da još uvijek osjećaš takav strah pred ženom! Onaj tko dosegne potpunu spoznaju (dšana). Sto se više trudimo razviti savršena svojstva našeg tijela. Trostruk je blagoslov hathayoge: zdravlje. Kad se slijedeći upute svoga gurua prosvjetlio. princ spozna da je Bog onaj koga uto ugleda kao očitovani svi­ jet i neočitovano jastvo i da u njegovu bitku sve prebiva. Zato iz našeg tijela moramo izvuci ono najbolje. pamćenje. Pitam te: Je li svijet različit od Boga? Ako jest. u svom biću postaje kao malo dijete -. Hatha-yoga nas čini svjesnim da je tijelo sa svojim neprocjenjivim osobinama sve što posjedujemo u životu.

Isto tako nitko ne voli kšatriju zbog kšatrije. voli brahmana.Ne voli žena muža radi muža. voleći JASTVO u njemu. ako si čula JASTVO. meditirati. već zato jer voli JASTVO. onda ti sve ovo znaš. ako si vidjela JASTVO.O.) . I nitko ne voli bogove zbog bogova. već zato što voli JASTVO. Nitko neku stvar ne voli zbog nje. već zato što voli JASTVO. već zato što voli JASTVO. Nitko ne voli ženu radi žene. promišljati. Nitko ne voli bogastvo zbog bogatstva već zbog ljubavi prema JASTVU.voli djecu. ako si ostvarila JASTVO. već ga voli zbog atmana (JASTVA). Nitko ne voli brahmana zbog brahmana već zato što voli JASTVO. Zbog toga JASTVO treba slušati. . moja Maitreyi. voli ženu. već zato što voli JASTVO . Nitko ne voli djecu radi djece. I nitko ne voli svijet zbog svijeta . već je voli zbog JASTVA. (u indijskoj legendi Yadsnawalkya poučava svoju ženu Maitreyi.

koji posjeduje potpuni ŽIVOT! Dosad sam najuzvišenijim smatrao govoriti riječi svete mudrosti činiti djela ljubavi i dužnosti. Ali kako sam čuo o Dsi Fangovu učitelju. a zapravo kao nebo. Slobodno se prilagodava svijetu. stoga ga ja citiram. Ono što sam naučio.Majstor bez riječi Tian Dsi Fang bio je na dvoru kneza Wen od Wea i često citirao Ki Guanga. on je uzoran u svome ponašanju da bi ih njime probudio." Knez We reče: „Zar niste imali učitelja?" Dsi Fang reče:" O da. Tada pozove pred sebe jednog od prisutnih savjetnika i reče mu: „Koliko je nadmoćniji od nas čovjek. moja su usta zatvorena i ne žele više govoriti. a ipak zakriljuje svoje pravo biće. Moja zemlja We mi je zapravo samo teret. je zapravo samo prah i pepeo." „I tko je bio Vaš učitelj?" Dsi Fang reče:" Majstor Šun od istočnih zaselaka. Ali ni jedna od njegovih riječi se ne može izdvojiti da bi se citirala." Knez Wen reče: „Pa kako to da njega još nikad niste citirali?" Dsi Fang reče: „On je čovjek koji je dosegao istinsko biće. Vanjštinom je čovjek. Često je o SMISLU govorio sasvim ispravno. Knez We reče: „Je li Ki Guang Vaš učitelj?" Dsi Fang reče: „ Ne. On čini da osobne misli ljudi nestaju. On je čist .a ipak ne sputava nijedno stvorenje u njegovu djelovanju." Dshuang Dsi . on je moj susjed. moje je tijelo mlitavo i ne želi se više micati." Nakon što je Dsi Fang izašao. knez Wen je cijelog dana sjedio u nijemoj zaprepaštenosti. Nedostaje li stvorenjima pravi SMISAO.

.Y.ali ti si plakao.budući da si na ovom svijetu.Na svijet sam došao sam Da tijekom mojih dana prođem sam. Sada. Kada si bio dolazio na ovaj svijet. o Tulsi. živi tako da kada ga jednom budeš napuštao. Putovanje je pri kraju.S. svijet se smijao od radosti. Iz dana u dan koračam domu sam Domaji od koje sam rođen. . svijet plače. . ali ti odlaziš smijući se. Tulsidas .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful