KAJIAN BERKAITAN

Sejarah Ringkas

Terdapat beberapa kajian yang telah dijalankan di dalam Pendidikan Jasmani, Psikologi dan bidang-bidang lain berhubung dengan masa reaksi dan kepantasan pergerakan. Pada asalnya, para ahli psikologi telah menumpukan perhatian dalam mengkaji perkaitan di antara masa reaksi dengan pembelajaran, manakala bagi para pengkaji di dalam bidang sukan pula telah melihat masa reaksi ini daripada segi kaedah-kaedah untuk mempertingkatkan kepantasan pergerakan dengan masa reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi fizikal. Sejarah penyelidikan masa reaksi telah dimulakan oleh seorang pengkaji di Pusat Pemerhatian Greenwich yang telah membuat keputusan untuk memecat seorang pembantunya kerana telah mencatatkan masa persinggahan bintang melintasi teropong, 0.5 saat lebih lambat daripada catatan sebenar. Ekoran kejadian tersebut, timbul minat dikalangan beberapa pengkaji ketika itu untuk mengkaji masa reaksi dengan lebih mendalam. Antara pengkaji-pengkaji tersebut ialah Bessel, Donders dan Singer.

KAJIAN LAMPAU

Banyak kajian berkaitan dengan masa reaksi telah dilakukan oleh para pengkaji mengikut perkembangan dan keperluan semasa. Penyelidikan tentang masa reaksi tidak hanya tertumpu kepada sesuatu aspek sahaja malahan turut membabitkan aspek fisiologi dan psikologi. Ramai yang menjangkakan terdapatnya perkaitan rapat antara masa reaksi dan kepantasan pergerakan seseorangi individu kerana setiap individu mempunyai tahap kepantasan reaksi yang berbeza terhadap rangsangan yang diterima. Kepantasan masa reaksi akan meningkat seiring dengan perkembangan individu. Thomas, Callagher dan Purvis (1981) dalam Johnson dan Nelson (1986) telah mengkaji kesan perkembangan dan pertumbuhan manusia terhadap masa reaksi. Mereka berpendapat bahawa apabila umur meningkat, masa reaksi juga akan meningkat.

Botwinik dan Thompson (1968) dalam Johnson dan Nelson (1986) pula berpendapat bahawa orang-orang tua mempunyai masa reaksi yang lebih perlahan jika dibandingkan dengan golongan yang lebih muda. Apabila mencapai umur akhir remaja dan awal 20an, didapati kepantasan masa reaksi seseorang berada pada tahap mendatar lalu beransur kurang. Chema (1977) dalam Johnson dan Nelson (1986), dalam kajiannya mendapati orang-orang tua mempunyai masa reaksi pramotor yang lebih lambat dalam semua keadaan. Beliau mengaitkan faktor utama yang menyebabkan keadaan sebegini adalah kemampuan sistem saraf pusat yang semakin berkurangan dan lebih perlahan.

Ini dikukuhkan lagi dengan kajian Christina pada tahun 1985. Kajian Christina menyokong set sensori berkenaan dengan kepantasan masa reaksi tetapi tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan atau jelas pada skor masa pergerakan. Hasil ujikajinya juga. iaitu jelasnya semakin kompleks sesuatu tindakbalas.Christina pula ( 1973 ) dalam Johnson dan Nelson (1986) menguji Hipotesis Henry (1960) iaitu mengenai ‘ Memory Drum Theory’ . Manakala berdasarkan Goggin dan Cristina (1979) dalam Johnson dan Nelson (1986) . Norie (1974) dalam Johnson dan Nelson (1986) turut mengukuhkan ‘Memory Drum Theory’ sebagaimana pandangan Henry tadi dan beliau telah berpendapat bahawa proses membuat keputusan bagi tugasan pergerakan mudah berlaku sebelum bermulanya sesuatu pergerakan. Henry mengandaikan penumpuan perhatian kepada pergerakan akan melambatkan masa reaksi dan pergerakan. kepantasan masa reaksi adalah berkurangan bagi pergerakan yang laju mengarah ke sasaran kecil kerana lebih masa diperlukan untuk merancang tindakbalas. beliau berpendapat bahawa atlit yang terlibat dalam acara berpasukan mempunyai masa reaksi yang lebih pantas berbanding dengan atlit dalam sukan . maka ia akan menambah masa merancang lalu melambatkan masa memulakan tindakbalas. Smith (1969) dalam Johnson dan Nelson (1986). Selain itu terdapat beberapa kajian yang menyatakan bahawa masa reaksi atlit adalah lebih pantas daripada masa reaksi bukan atlit. ‘Memory Drum Theory’ menyatakan set sensori bertumpu kepada rangsangan sementara set motor lebih kepada pergerakan yang akan dilakukan. telah mendapati bahawa golongan atlit mempunyai masa reaksi yang lebih pantas daripada bukan atlit.

Alatan ujian masa reaksi Nelson adalah mudah dan murah tetapi dibentuk berasaskan hukum pecutan malar objek yang jatuh bebas di bawah tarikan graviti. Alat ini dicipta berasaskan hukum pecutan seragam jasad yang jatuh dengan bebas. Alat ini dinamakan “ The Nelson Reaction Timer”. Situasi tersebut mungkin dipengaruhi kadar intensiti kerja yang menyebabkan atlet lebih peka terhadap sesuatu rangsangan persekitaran. F.B. B. masih popular dan terus digunakan hingga kini walaupun terdapat peralatan-peralatan lain yang lebih canggih untuk mengukur kepantasan masa reaksi. Pada Tahun 1960-an Nelson. Teknik yang telah diperkenalkan beliau telah menarik minat ramai pihak untuk menggunakan kaedah yang sama untuk menjalankan ujian terhadap masa reaksi. F.individu. Ujian yang diperkenalkan oleh Nelson. telah membentuk satu alat pengukur masa reaksi yang membabitkan ujian masa tindakbalas untuk tangan dan ujian masa tindakbalas untuk kaki. Beliau telah menggunakan sebatang kayu berskala yang dibaca dalam unti masa untuk mendapatkan kepantasan reaksi seseorang dengan menggunakan formula seperti berikut :- Masa = 2 X jarak jatuhan kayu Kelajuan akibat graviti .

Alat pengukur ini telah digunakan untuk mengukur masa reaksi tangan dan kaki serta kepantasan pergerakan tangan. Semua 10 masa yang lain dijumlahkan dan dibahagikan dengan 10 untuk mendapatkan purata masa. maka masa melepaskan alat selepas isyarat diberikan hendaklah sentiasa diubah-ubah oleh penguji. Subjek dikehendaki berdiri dalam keadaan sedia di atas garisan dengan menghadap ke arah penguji. Dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Ujian kedua Nelson melibatkan ujian masa tindakbalas untuk kaki yang bertujuan untuk menilai keupayaan subjek untuk bertindakbalas dan bergerak dengan cepat ke arah yang betul mengikut rangsangan yang diberikan. Ujian pertama Nelson bertujuan menilai masa reaksi subjek untuk menangkap alat pengukur yang dilepaskan setelah isyarat diberikan. Dalam ujian pertama yang dinamakan ujian masa tindakbalas Nelson untuk tangan ini. . subjek dikehendaki duduk dalam keadaan selesa serta meletakkan tangan dominan di atas lengan kerusi. Pada keseluruhannya alat-alat pengukuran ini adalah tepat. Dalam ujian ini dua garisan berjarak 14 ela dengan satu garisan tengah dilukis. Pihak penguji akan menunjukkan tangan ke satu arah samada kiri atau kanan dengan cepat dan pada masa yang sama memulakan jam randik. 20 percubaan diberikan dengan masa yang terpantas dan 5 masa yang terlambat disingkirkan. Subjek juga diingatkan untuk memberikan sepenuh perhatian kepada ‘Zon Tumpuan’ yang ditandakan pada hujung alat pengukur. Alat tersebut digantung pada jarak hujung bawahnya berlegar atas ibu jari dan jari telunjuk subjek. subjek bersedia untuk mencubit alat pengukur yang digunakan. Bagi mengelakkan subjek dapat mengagak atau meramal jatuhan alat pengkur tersebut.

Kajian terkini mendapati aktiviti stimulus auditori tiba di serebral kortek 8-9 msec selepas diberikan rangsangan. Ia boleh diukur dengan menggunakan Elektroensefalograf.Subjek yang terlibat bertindakbalas kepada rangsangan dengan berlari pantas ke arah yang telah ditunjukkan oleh rangsangan itu. 10 percubaan diberikan dengan lima ke satu arah dan lima lagi ke arah yang bertentangan. 1984). Masa reaksi terhadap stimulus yang diterima oleh sistem auditori adalah lebih cepat dari masa reaksi yang diterima oleh sistem visual iaitu kira-kira 50 msec. Masa reaksi juga melibatkan pengukuran julat dan aplikasi stimulus sehingga perubahan pertama dalam aktiviti kortikol di dalam otak. Oleh kerana panjang kedua-dua sensori adalah sama maka perbezaan dianggarkan oleh perbezaan kepantasan pemindahan impuls. Masa diberhentikan apabila peserta melepasi garisan arah yang ditunjukkan oleh penguji tersebut. .(EEG). berbanding stimulus visual yang mengambil kira-kira 20-40 msec untuk sampai ke korteks. Walaupun begitu hala rangsangan hendaklah dilakukan secara rawak dengan masa rehat 20 saat untuk setiap percubaan. (Sage.

Analisis dibuat terhadap faktor yang . 8 dan 10 tahun. Oleh itu masa reaksi adalah lebih panjang dalam keadaan melepaskan punat. Peserta terdiri daripada 20 orang pelajar lelaki yang berumur dalam lingkungan 20 hingga 28 tahun di Universiti of Oslo. peserta mesti menghentikan daya tegangan otot itu sebelum dapat melakukan pergerakan melepaskan kekunci.KAJIAN TERKINI Bjorklund (1991). Bjorklund menjelaskan reaksi seseorang dibantu oleh satu tegangan otot permulaan (initial muscle tension) sebelum mengesan sesuatu isyarat. umur dan blok percubaan keatas masa reaksi mudah kanak-kanak sekolah rendah. Masa reaksi dan masa pergerakan diukur dalam dua keadaan iaitu dengan menekan dan melepaskan punat komputer. jari yang dalam keadaan menekan dapat menjanakan tegangan otot antisipatori yang lebih besar. telah mengkaji tentang pengukuran masa reaksi dan masa pergerakan dengan menekan dan melepaskan punat komputer. Oleh itu. Secara amnya. Lock dan Berger (1990). Dalam keadaan melepaskan kekunci pula. Peserta terdiri daripada 78 orang kanak-kanak lelaki dan perempuan yang dominan tangan kanan dan berumur 6. 20 ujian percubaan tersebut terdiri daripada 5 blok percubaan yang setiap satunya mempunyai 4 ‘foreperiod’. masa reaksi untuk menekan punat lebih singkat daripada pelepasan punat. telah menjalankan kajian tentang pengaruh jantina. keadaan melepaskan punat komputer memerlukan lebih maklumbalas persepsi daripada menekan punat. Mereka ini diarahkan menekan satu daripada punat komputer sebagai respon terhadap pemulaan stimulasi perintah (cahaya biru) untuk empat pelaziman dan 20 ujian percubaan. Oleh itu.

Hal ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor iaitu kematangan saraf motor. Selain itu. kemajuan dalam memproses maklumat dan peningkatkan dalam tumpuan terhadap stimulus berkaitan. Kesimpulannya. Kebolehan seseorang itu bergerakbalas dengan secepat yang mungkin membantunya dalam situasi permainan dan di dalam keadaan kecemasan. Didapati kanak-kanak bertindak lebih cepat semasa percubaan blok pertama dan kedua-dua daripada blok yang lain. . Ianya juga merupakan kombinasi kekuatan otot dengan kelajuan dimana ia merujuk kepada kebolehan individu melakukan suatu pergerakan pantas (mengejut atau eksplosive) yang kuat dalam jangkamasa yang singkat dengan kecekapan yang tinggi. Hasil dapatan menunjukkan bahawa masa reaksi kanak-kanak lelaki adalah lebih pantas berbanding dengan kanak-kanak perempuan.berbeza (jantina. umur dan blok percubaan) dengan mengulangi ukuran fakor terkini iaitu blok percubaan. masa reaksi juga berkurangan mengikut tahap umur. masa reaksi adalah merupakan masa yang diambil untuk bergerak atau bertindak selepas menerima rangsangan untuk berbuat demikian. Hasil daripada penguncupan otot yang cepat dalam jangkamasa yang singkat memerlukan gabungan dan kepantasan penguncupan otot.

Pengaruh masa reaksi dapat dilihat dengan jelas terutamanya melibatkan sukan-sukan yang mementingkan elemen-elemen ketangkasan seperti larian pecutan dalam olahraga. Hasil penyelidikan dalam topik ini juga menunjukkan bahawa masa reaksi amat mempengaruhi pencapaian prestasi seseorang dalam sukan. Rangsangan terhadap deria yang berlainan menghasilkan masa reaksi yang berbeza. kesakitan. lelaki mempunyai masa reaksi yang lebih pantas berbanding perempuan. menghidu dan sentuhan. Walaupun begitu. rasa. Namun begitu. apabila umur melepasi 25 tahun. Kajian juga menunjukkan seseorang ahli sukan mempunyai masa reaksi yang lebih pantas berbanding mereka yang tidak melibatkan diri dalam sukan. bola sepak. Apabila umur meningkat. penglihatan. Kita perlu mempercayai bahawa. ragbi serta sukan-sukan tempur lain seperti taekwondo dan silat olahraga. Susunan kepekaan deria terhadap rangsangan ialah pendengaran. memiliki masa reaksi yang pantas dalam sukan-sukan tersebut akan memberikan kelebihan untuk mengatasi lawan semasa bertanding. masa reaksi akan menurun. Di samping itu. . menembak dan boling. Keadaan ini dapat dilihat dalam sukan-sukan seperti memanah. masa reaksi juga akan turut meningkat.RUMUSAN Rangsangan terhadap deria dapat memberikan kesan kepada masa reaksi. masa reaksi mungkin kurang mempengaruhi sukansukan yang mementingkan kemahiran motor halus (fine motor skill) atau mudahnya sukan-sukan yang tidak mementingkan keagresifan.

. Kesimpulannya. tahap kecerdasan. Walaupun begitu tahap arousal seseorang perlu dikawal kerana arousal yang terlalu tinggi adakalanya akan menjejaskan prestasi.Masa reaksi mungkin tidak mempengaruhi sukan-sukan seperti ini kerana ianya tidak mementingkan keagresifan sebaliknya lebih menitikberatkan kepada ketenangan ketika bertanding. Salah satu faktor tersebut ialah arousal ataupun lebih dikenali sebagai kebangkitan. faktor-faktor tersebut bukanlah alasan utama kepada kegagalan masa reaksi yang baik sebaliknya pencapaian masa reaksi yang baik boleh dihasilkan melalui latihan. Kebiasaannya seseorang yang mempunyai arousal akan lebih bersedia untuk beraksi samada secara fizikal. Di samping itu terdapat beberapa faktor yang lain yang mempengaruhi pencapaian masa reaksi seseorang tetapi tidak dinyatakan secara mendalam melalui perbincangan topik ini. intelektual atau perseptual berbanding atlet yang tidak mempunyai arousal. Walaupun begitu. rangsangan dan keadaan kesihatan individu itu sendiri. Kedua-dua kenyataan di atas jelas membuktikan bahawa apabila seseorang itu mempunyai arousal maka secara tidak langsung ia turut mempengaruhi pencapaian masa reaksi yang lebih baik. motivasi seseorang. bagi individu yang bergelar atlet. Bagi individu yang kurang aktif faktor-faktor tersebut amat memainkan peranan penting dalam menentukan kepantasan untuk bertindakblas terhadap rangsangan persekitaran. masa reaksi banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jantina. Seseorang yang mempunyai arousal juga biasanya akan lebih bersedia untuk menghadapi stimulus yang bakal dihadapinya.

iv. Sebagai sumber motivasi dan maklum balas kepada pelajar untuk mempertingkatkan prestasi masa reaksi pelajar. Dapat digunakan dalam memilih pelajar untuk aktiviti sukan. vii. Digunakan untuk menilai keberkesanan latihan dalam mempertingkatkan kepantasan pelajar. Dapat mengenalpasti keupayaan kepantasan masa reaksi pelajar bagi merancang program latihan. Sebagai satu alat pengukuran untuk mengetahui perbezaan dan membuat perbandingan keupayaan kepantasan masa reaksi atlit-atlit dalam bidang tertentu. Antara kepentingan ujian masa reaksi ialah: i. Berguna kepada guru-guru Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan dalam mengklasifikasikan pelajar kepada kumpulan tertentu untuk menjalankan aktiviti. vi. keupayaan motor dan kemahiran sukan atau permainan. iii. viii. v. Sebagai panduan kepada guru atau jurulatih untuk menjalankan latihan yang spesifik. .KEPENTINGAN KAJIAN Ujian kepantasan masa reaksi ini mempunyai pelbagai kegunaan dalam bidang Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan. Sebagai salah satu faktor di dalam ujian-ujian kecergasan motor. ii.

Mengenalpasti ujian-ujian yang sesuai yang boleh dijalankan untuk mengukur kepantasan masa reaksi.ix. Menerangkan konsep dan kepentingan ujian kepantasan masa reaksi dengan jelas dan tepat. vii. Menggunakan alat pengukuran ujian dengan teknik yang betul. ii. Mengetahui apakah faktor-faktor fisiologi dan psikologi yang mempengaruhi prestasi kepantasan masa reaksi individu. Sebagai alat pengukuran untuk mengetahui perbezaan dan perbandingan keupayaan masa reaksi seseorang atlit atau pelajar dalam bidang sukan yang berlainan. . Mengumpul dan menganalisa data-data yang diperolehi untuk mengetahui prestasi individu. v. Mengelola dan mentadbir ujian-ujian kepantasan masa reaksi dengan teknik yang betul dan sistematik. vi. Memperoleh data-data untuk membentuk norma tahap kepantasan masa reaksi individu dan kumpulan. iv. OBJEKTIF UJIAN Pada akhir sesi ujian masa reaksi ini diharapkan agar pelajar dapat: i. iii.

Di antaranya adalah seperti berikut: i. . Pengujian dan Penilaian Pendidikan Sains Sukan. LIMITASI UJIAN Pengendalian ujian dan keputusan yang diperolehi daripada ujian ini dibatasi oleh beberapa limitasi. Hasil dapatan ujian hanya boleh digunakan untuk rujukan kepada pelajar-pelajar Universiti Pendidikan Idris sahaja.Pengukuran kepantasan keseluruhan badan yang tepat sukar dijalankan kecuali dengan menggunakan peralatan yang canggih dan piawai. Keputusan yang diperolehi tidak boleh digunakan sebagai rujukan oleh mana-mana pihak lain yang ingin mentadbir ujian masa reaksi yang sama di mana-mana tempat lain. Sebanyak tiga bateri ujian masa reaksi telah dipilih dan ujian berkenaan hanya sah digunakan pada masa dan tarikh ia dijalankan. Alatan . Subjek yang dipilih adalah berdasarkan latar belakang yang berbeza seperti jantina. umur dan tahap kecergasan yang berlainan.DILIMITASI UJIAN Ujian masa reaksi ini dijalankan kepada pelajar-pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris bagi memenuhi keperluan Kursus Pengukuran.

Keadaan Makmal . tahap penguasaan asas subjek serta pengalaman lampau. Persekitaran merangsang - Situasi semasa ujian dijalankan harus perhatian dapat dan subjek supaya tahap penumpuan persediaan diri membolehkan subjek mencapai prestasi yang optima. v. Masa . Tahap Kesihatan dan kesediaan subjek dari segi mental. Subjek Faktor jangkaan akan mempengaruhi pengukuran kepantasan masa reaksi.Skor kepantasan masa reaksi yang tepat boleh didapati selepas beberapa ujian dan bilangan percubaan yang mencukupi. iv. kedudukan badan yang berlainan semasa menjalankan ujian. iii. Di samping itu faktor kelesuan akan menjejaskan prestasi. Percubaan yang terlalu banyak juga menyebabkan subjek hilang minat dan menjejaskan dapatan kajian. Oleh itu kesungguhan dan keikhlasan subjek ketika menjalani ujian juga mempengaruhi keputusan ujian. emosi dan fizikal semasa menjalankan ujian juga akan mempengaruhi keputusan ujian.ii. Ini melibatkan tempoh masa yang panjang. Kebiasaannya motivasi yang tinggi akan mempengaruhi pencapaian prestasi. Situasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti interpretasi subjek terhadap ujian tersebut. .Kepantasan masa reaksi dalam situasi permainan sebenar mungkin lebih tepat jika dibandingkan dengan ujian yang dilaksanakan dalam makmal.

. Penguji .Ujian kepantasan masa reaksi lebih banyak menggunakan rangsangan penglihatan. vii.vi. Jenis Rangsangan .Penguji seharusnya terlatih atau faham prosedur ujian dan konsisten dalam memberi arahan dan pembacaan skor. Ketidakcekapan penguji semasa mengendalikan ujian akan memberi ralat kepada keputusan.

B dan C . Setiap kumpulan akan bergerak dari satu stesen ke stesen yang lain dalam kumpulan masing-masing mengikut urutan yang telah ditetapkan. Seramai 9 orang pelajar yang mempunyai kepelbagaian tahap kecergasan telah dipilih sebagai subjek bagi ujian masa reaksi. .PENTADBIRAN UJIAN MASA REAKSI Pentadbiran Ujian Prosedur Am: i. Tindakan ini bagi membolehkan pelajar-pelajar dalam kumpulan tersebut melakukan ujian yang sama sekiranya masa mencukupi. hanya tujuh percubaan dibenarkan untuk setiap subjek dan bukannya 20 percubaan seperti yang dicatatkan dalam prosedur ujian. Bagi memastikan ujian ini membabitkan penglibatan secara menyeluruh. Subjek dicadangkan untuk melakukan ujian tersebut secara bersungguhsungguh dengan memberikan sepenuh tumpuan semasa melakukan ujian berkenaan. ii. v. setiap stesen ditetapkan dua orang ahli pembentang yang akan bertindak sebagai penunjuk cara dan pemantau. iv. maka ketiga-tiga ujian ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh para pelajar dan bukannya oleh kumpulan pembentang. iii. Walaupun begitu. Bagi stesen 1 dan 2. Subjek telah dipecahkan kepada tiga kumpulan yang dinamakan sebagai kumpulan A.

setiap kumpulan pelajar dikehendaki berkumpul di satu kawasan yang ditetapkan untuk sesi soal jawab. Sebelum melaksanakan ujian. ii.(Johnson dan Nelson). satu sesi taklimat ringkas dibuat yang akan dikendalikan oleh penunjuk cara di setiap stesen tersebut.Protokol Menjalankan Ujian i. . iv. Bagi setiap jenis ujian. Selepas selesai menjalankan ketiga-tiga ujian. Subjek juga akan diberi satu percubaan sebagai latihan sebelum melakukan setiap ujian masa reaksi bergantung kepada peruntukan masa yang ada. satu wisel akan dibunyikan apabila tempoh waktu yang ditetapkan telah tamat. Stesen ujian masa reaksi dibahagikan kepada tiga stesen. v. Setiap ahli kumpulan akan memerhatikan cara melaksanakan ujian tersebut. Keterangan berkaitan dengan stesen-stesen tersebut adalah seperti berikut: a) Bateri Ujian 1 Ujian Reaksi Tangan Nelson . subjek akan diberikan penerangan selama beberapa minit oleh penunjukcara sebelum menjalankan ujian. iii. b) Bateri Ujian 2 Ujian Reaksi Kaki Nelson c) Bateri Ujian 3 Ujian Tindakbalas Pilihan Nelson –(Johnson dan Nelson) Ujian ini akan ditadbirkan selama 50 (anggaran masa) minit bagi keempat- empat stesen tersebut. Bagi memudahkan prosedur pertukaran stesen.

penguji akan dapat mengukur kepantasan reaksi tangan setiap subjek apabila rangsangan diberikan. Peringkat umur : Pelajar-pelajar Major Sains Sukan UPSI yang mengambil Kursus KSS 3073. Kesahan : Pengukuran masa wujud kerana tarikan graviti bumi membuat objek tersebut jatuh dengan kadar pecutan yang sama. Kebolehpercayaan : Dilaporkan r = 0.89 (Johnson & Nelson (1986) Alatan : a) b) c) d) Pembaris Meja Kerusi Kapur penanda .Bateri Ujian Ujian Kepantasan Reaksi Tangan Nelson Objektif : Pada akhir ujian ini.

c) Kedudukan jari subjek seperti bersedia dengan jarak menyepit diantara ibu jari dan jari telunjuk seluas 1 inci. Subjek akan disapu dengan kapur penanda pada ibu jari dan jari telunjuk. sebelum diuji. b) Tangan yang dominan diletakkan diatas diatas meja. . f) Seterusnya. g) Subjek menyepit kayu pembaris dengan keadaan tangan kekal diatas meja. h) Subjek diberikan percubaan 3 – 4 kali. d) Penguji memegang kayu pengukur pada bahagian atas dan biarkan kayu pengukur tergantung telunjuk. e) Subjek menumpukan perhatian kepada diantara ibu jari dengan jari bahagian yang ditandakan pada alat pengukur.Prosedur : a) Subjek duduk dikerusi dalam keadaan rehat. penguji berkata SEDIA dan melepaskan kayu pembaris diantara ibu jari dan jari telunjuk subjek pada bila-bila masa dengan selang masa yang berbeza-beza. Kedudukan jari terkeluar 3 – 4 inci dari sisi meja.

b) Lima percubaan yang tertinggi dan terendah bezanya tidak akan dikira didalam skor. Lampiran Ilustrasi : Sila Lihat Lampiran A(1) . c) Bacaan akan diambilkira berdasarkan kepada tanda atau garis yang terdekat dengan bahagian atas ibu jari subjek.Pengukuran : a) Subjek diberi percubaan sebanyak 20 kali. d) Skor diambil daripada purata 10 bacaan yang tinggal.

Kesahan : Pengukuran masa wujud kerana tarikan graviti bumi yang membuatkan objek jatuh dengan kadar pecutan yang sama. Kebolehpercayaan : Dilaporkan r = 0. Tahap umur : Pelajar-pelajar Major Sains Sukan UPSI yang mengambil kursus KSS 3073.85 (Johnson & Nelson) Alatan : a) b) c) Alat Pengukur (kayu pembaris) Kerusi dan permukaan dinding Kapur penanda .Ujian Kepantasan Reaksi Kaki Nelson Objektif : Untuk mengukur masa reaksi kaki subjek apabila rangsangan visual diberikan.

g) Penguji menyebut SEDIA dan melepaskan kayu pembaris di antara tapak kaki subjek dengan permukaan dinding. i) Subjek diberikan 3-4 kali percubaan sebelum diuji.Prosedur : a) b) Subjek duduk di kerusi dalam keadaan rehat. f) Subjek menumpukan perhatian kepada bahagian yang ditanda pada alat pengukur. h) Subjek akan menekan kayu pengukur menggunakan bebola kaki yang tekal di atas kerusi. d) Jarak tumit dengan hujung kerusi lebih kurang atau 2inci. c) Tapak kaki selari dengan dinding dalam 1 inci. Subjek akan menyapu bebola kaki dengan kapur penanda. . e) Penguji memegang kayu pada bahagian atas dan membiarkan kayu pengukur tergantung diantara dinding dan tapak kaki subjek.

Lampiran Ilustrasi : Sila Lihat Lampiran A (2) . c) Skor diambil daripada purata 10 bacaan yang tinggal. b) Bacaan akan diambil kira berdasarkan garis atau tanda yang terdekat dengan bahagian atas ibu jari kaki subjek.Pengukuran : a) Subjek diberi percubaan sebanyak 20 kali yang mana lima kali percubaan tertinggi dan terendah bacaannya tidak akan dikira dalam skor.

(melalui ujian ini dipercayai untuk mengetahui jenis pergerakan dalam sesuatu jenis sukan) Peringkat Umur : Pelajar-pelajar Major Sains Sukan UPSI yang mengambil kursus KSS3073 Kesahan : Kesahan lahir diterima Kebolehpercayaan : Dilaporkan r = 0. penguji akan dapat mengukur kebolehan bertindakbalas dan bergerak apabila rangsangan diberikan.Ujian Tindakbalas Pilihan Pergerakan Nelson Objektif : Pada akhir ujian ini.87 Alatan : a) b) c) d) e) Jam Randik Pita Pengukur Pita Pelekat Kon Penanda Bendera Merah dan Kuning .

kaki dibuka seluas bahu menghadap penguji c) Penguji memegang “BENDERA” di kedua-dua belah tangan dengan keadaan kedua-dua belah tangan diangkat. e) Subjek bergerak sepantas mungkin ke arah yang ditunjuk oleh penguji sehingga melintasi garisan penamat. d) Penguji berkata ‘SEDIA’ dan memberi isyarat ‘MULA’ dengan mengarah tangan ke kiri atau ke kanan serentak dengan itu pencatat masa menekan butang “start”.80 meter). h) Jika subjek berlari ke arah yang bertentangan dari yang ditunjukkan oleh penguji. f) Jeda rehat antara percubaan adalah selama 20 saat g) Masa diambil oleh pencatat masa apabila penguji mengarahkan tangan hingga subjek melintasi garisan penamat. b) Peserta berdiri di titik tengah antara dua garisan penamat (kon penanda) dalam keadaan bersedia. masa tetap terus diambil sehingga peserta berpatah balik .Prosedur : a) Jarak antara dua kon penanda adalah 14 ela (12.

i) Skor diambil daripada purata 5 bacaan masa yang hampir j) Penguji sepatutnya terlebih dahulu praktis untuk melakukan signal arahan memberi untuk arahan mendapatkan kemahiran dengan tangan serentak menekan butang start. m) Subjek sepatutnya tidak diberitahu yang dia akan bergerak ke atas rangsangan yang diberikan. k) Dalam memilih rangkaian arahan penguji boleh dengan mudah meletakkan 5 slips di kanan mereka dan 5 slips di kiri mereka. Keselamatan : a) Penguji perlu memastikan subjek berpakaian lengkap yang sesuai dengan ujian serta melakukan aktiviti senaman dan rangsangan terlebih dahulu. b) Kawasan ujian mesti bebas dari sebarang gangguan dan halangan . l) Prosedur ini dapat mengelakkan dari terjadi subjek dari mengharapkan arahan dari satu percubaan seterusnya.dan melintasi garisan penamat yang sepatutnya.

Baton Rough. L.40 – 1. 1976.65 2.55 – 1. Minnesota: Burgess Publishing Company . (1986).45 2. Louisiana State University. Corpus Christi.Pengukuran : a) Skor diambil daripada purata 5 bacaan masa yang hampir. Practical Measurement for Evaluation in Physical Education (4th ed.) Minneapolis. J.60 2.60 – 1.95 2. hingga subjek melintasi garisan Lampiran Ilustrasi : Sila Lihat Lampiran A (3) Norma Ujian Pergerakan Tindakbalas Pilihan Nelson TAHAP PENCAPAIAN CATATAN MASA (SAAT) LELAKI WANITA 1. B. K. 1968 dan 45 orang wanita.65 2. & Nelson. Tex.90 dan ke atas CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH SANGAT LEMAH 1.75 dan ke atas Catatan: Data diperolehi daripada 200 orang lelaki. b) Masa diambil apabila penguji mengarahkan tangan penamat. Carpus Christi State University.85 – 2. Sumber: Johnson. La.90 – 1.35 2.70 – 2.60 dan ke bawah 1.30 dan ke bawah 1.

R. 1379 –1387. (1998). . R. Iowa : Wm. Iowa : McGraw-Hill. K. Illinios : Human Kinetics. & Berger. K. Johnson.) Dubuque.) Prentice Hall . R. 663-673. Lock. E. Brown Publishers. A. Bjorklund. R. Champaign. (1990).A. (1991). Biomechanics of human movement. C. Sage. A. Dubuque. G. (1991). New Jersey. F. & Nelson. G.J.) New York : Macmillan Publishing Company. B. Age And Trial Block On Simple Reaction Time Of Elementary School Children. K. Tharp. L. (1986). Magill. Perceptual and Motor Skill. 72. Essentials Of Anatomy & Physiology (2nd ed. 71. J. Motor Learning & A Neuropsychological Approach . (1995). Martini. Practical Measurements For Evaluation In Physical Education (4th ed. (1984). Perceptual and Motor Skill.) Prentice Hall : Upper Saddle River. Reaction And Movement Time Measured In A Key Press And A Key Release Condition. Motor Learning-Concepts And Applications ( 5th ed. J.. Dubuque.BIBLIOGRAFI Adrian.F.H. M. Influence Of Sex. Iowa : Brown & Benchmark. Schmidt.A. (1997). (2000).. Motor Learning And Performance-From Principles To Practice..D.H. & Cooper. Upper Saddle River.M. Experiments In Physiology ( 7th ed. & Bartholomew.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful