Nghiên cứu và ứng dụng cọc xi măng đất cho công trình kè bảo vệ bờ sông, rạch cho khu

vực Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên ngành:

Phạm Anh Tuấn Xây dựng công trình thủy

Mã số: 60 – 58- 40 Hướng dẫn khoa học: TS Bùi Quang Nhung I.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI. TP. Hồ Chí Minh là một không gian nhỏ bé so với cả nước, nhưng cái không gian đó đã chiếm một trong những vị trí then chốt, rất mực quan trọng của Việt Nam. Trong những năm gần đây, do nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, việc xây dựng mới, cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng ở TP. Hồ Chí Minh đã và đang trở thành một vấn đề được quan tâm nhiều nhất. Là một trong những địa bàn có nhiều sông rạch chằng chịt, ven theo là những con đường, những tòa nhà cao tầng mới ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang đầu tư lớn vào việc chỉnh trang đô thị ven các sông rạch và bảo vệ bờ sông để ứng phó với các tác động của tự nhiên cũng như con người như địa chất nền mềm yếu, thủy lực dòng chảy diễn biến phức tạp, tình trạng ngập úng ngày càng diễn ra thường xuyên với mức độ tăng dần theo thời gian, … cũng như hiện tượng biến đổi khí hậu, nước biển dâng đã và đang tác động trực tiếp đến thành phố nói riêng và toàn bộ khu vực trong đó bao gồm Việt Nam. Chính vì vậy, việc nghiên cứu lựa chọn các loại công trình kè và xử lý nền đất yếu đạt hiệu quả kinh tế, thời gian thi công và đặc biệt là đảm bảo tốt chất lượng công trình xây dựng bên trên là vô cùng cần thiết. Để chống sạt lở và bảo vệ công trình ven sông trên, có rất nhiều loại công trình được sử dụng như: tường chắn đất có gia cố bằng cừ tràm mái đá xây, tường cọc bản với nhiều loại cấu tạo vật liệu khác nhau, hay kết cấu kè kết hợp với tường chắn, vv… Tùy thuộc vào đặc điểm của từng vùng cũng như tuổi thọ công trình mà người ta chọn các giải pháp thích hợp. Tuy nhiên, ở những vùng có chiều dày lớp đất yếu lớn và diện tích xây dựng công trình bị hạn chế nhất là ở các khu đô thị lớn thì biện pháp kể trên khó có khả năng đảm bảo điều kiện kinh tế - kỹ thuật của công trình. Trong những năm gần đây việc xuất hiện ồ ạt các công trình trong ngành xây dựng giao thông và dân dụng sử dụng cọc xi măng đất để gia cố nền đất đắp, giảm lún cho công trình, chống sạt lở tầng hầm hố móng … với giá thành tương đối rẻ. Đồng thời việc qui định thiết

kế và thi công của qui phạm hiện hành chưa được rõ và chính xác với việc xuất hiện nhiều thiết bị thi công được nhập về từ các nước trên thế giới cũng như nhiều quan niệm thiết kế đã cho nhiều kết quả khác nhau về chất lượng, giá thành và thực tế công trình. Vì vậy, việc nghiên cứu và ứng dụng cọc xi măng đất cho công trình kè bảo vệ bờ sông, rạch cho khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh là rất cần thiết với yêu cầu đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và tiết kiệm tối đa diện tích công trình đối với vùng ven sông và giá thành công trình.

I.2

MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI.
Nghiên cứu các kết cấu công trình bảo vệ bờ sông hợp lý cho khu vực TP. Hồ Chí

Minh. Ứng dụng cọc xi măng đất trong việc thiết kế và thi công kè.

I.3 MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
I.3.1 Mục tiêu.
Dựa vào các điều kiện tự nhiên khu vực TP. Hồ Chí Minh, cùng các kết quả thí nghiệm hiện trường, thí nghiệm trong phòng cọc xi măng đất (CDM) so sánh với kết qủa tính toán lý thuyết để nghiên cứu tính toán, đề xuất kết cấu kè hợp lý với cọc CDM và ứng dụng cho công trình bờ kè khu vực TP. Hồ Chí Minh.

I.3.2

Nội dung thực hiện.
- Tổng quan về địa chất và địa hình đặc trưng từng quận, huyện TP. Hồ Chí Minh. - Tổng quan về chế độ dòng chảy và các hệ thống sông rạch TP. Hồ Chí Minh. - Thống kê hiện trạng xây dựng kè ở thành phố và các vùng lân cận. - Nghiên cứu tính toán, thi công cọc xi măng đất cho công trình kè với những giải pháp

kết cấu tương ứng từng vùng địa chất và địa hình khác nhau. - Lập báo cáo kết quả và hoàn thiện luận văn.

I.3.3

Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu.
- Thu thập tài liệu và tìm hiểu về kè và cọc CDM trong và ngòai nước đặc biệt là khu

vực nghiên cứu. - Tìm hiểu về những điều kiện tự nhiên trong khu vực nghiên cứu như: đặc điểm cấu

tạo địa chất và sự hình thành của đất, địa hình, thủy văn, thủy lực, khí hậu… - Tiếp cận các phương pháp tính về công trình kè và cọc CDM và các biện pháp thi công, thí nghiệm - So sánh các kết quả nghiên cứu trong phòng và hiện trường, kiến nghị các các số liệu sử dụng khi thiết kế - Đề xuất giải pháp. Tính toán và kiểm tra theo thủ công và phần tử hữu hạn. - Áp dụng cho công trình thực tế.

I.3.4

Kết quả đạt được.
- Xác định các giải pháp thiết kế và công nghệ thi công cọc CDM - Xác định sự khác nhau giữa cường độ cọc CDM theo thí nghiệm hiện trường và trong

phòng, đề xuất các số liệu kinh nghiệm sử dụng tính toán. - Đề xuất được các giải pháp kết cấu kè sử dụng cọc CDM phù hợp cho khu vực TP. Hồ Chí Minh. - Kết luận và kiến nghị.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful