Bauhaus

Imagine 1 - Bauhaus -- Clădirea Bauhaus din Dessau, clădire şi oraş care sunt îndeobşte asociate cu stilul şi mişcarea artistică Bauhaus, chiar dacă originea sa este în Weimar. Bauhaus este termenul folosit în mod curent pentru a desemna ceea ce în limba germană reprezintă Staatliches Bauhaus, o şcoală de artă, design şi arhitectură originară din Germania, respectiv un curent artistic extrem de influent în arhitectura, artele plastice, designul, fotografia, mobilierul şi decorările interioare ale secolului 20. Această şcoală şi mişcare artistică, generată de către arhitectul şi pedagogul german Walter Gropius, în oraşul Weimar, în 1919, a funcţionat la maxima sa anvergură între anii 1919 - 1933, în trei oraşe germane diferite, Weimar, Dessau şi Berlin, devenind în timp, în ciuda interzicerii lor de către nazişti în 1933, unul dintre cele mai importante şi inspirante curente ale arhitecturii moderne şi, mai ales, a stilului cunoscut sub numele de stil internaţional. Chiar mai mult, odată cu emigrarea fondatorului Bauhaus, Walter Gropius, în Statele Unite ale Americii, această mişcarea artistică cunoaşte o renaştere cunoscută sub numele generic de Stilul The New Bauhaus, deseori doar ca Stilul New Bauhaus. La rândul său, [The] New Bauhaus devine un factor educativ, inspirant şi stimulativ pentru alte generaţii de arhitecţi şi artişti plastici propagând esenţa stilului originalului Bauhaus până în secolul 21. Deşi traducerea în spiritul ambelor limbi a noţiunii Staatliches Bauhaus înseamnă Şcoala de stat pentru arhitectură, totuşi cea mai apropiată şi normală referire în limba română ar fi aceea de Casa Arhitecturii, întrucât clădirea Bauhaus din Dessau a devenit, de fapt, locul intim de naştere al acestui extrem de puternic şi influent curent artistic. Clădirile Bauhaus din Weimar şi Dessau au fost înscrise în anul 1996 pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO. Istoric

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful