Mengikut definisi, "belajar sahih" bermaksud pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata dan projek-projek dan

yang membolehkan pelajar untuk meneroka dan membincangkan masalah-masalah ini dengan cara yang relevan untuk mereka.

Pendekatan ini sangat berbeza dari kelas tradisional "kuliah", di mana profesor memberikan fakta-fakta mahasiswa dan kandungan lain yang pelajar kemudian harus menghafalkan dan ulangi pada ujian. misalnya, pelajar tidak hanya perlu berhubung sejarah pasca-Perang Sipil untuk peristiwa terkini dan kehidupan mereka sendiri, mereka juga harus membantu mengajar kelas dan didorong untuk memberikan pandangan mereka sendiri pada peristiwa sejarah. Akibatnya, mereka menjadi sejarawan.

Sahih belajar juga merupakan pendekatan untuk pembelajaran yang kukuh berdasarkan penyelidikan tentang belajar dan kognisi. Satu secara meluas teori belajar diadakan, konstruktivisme, mendalilkan bahawa pelajar belajar terbaik dengan terlibat dalam tugastugas belajar sahih, dengan mengajukan soalan, dan dengan menggambar pada pengalaman masa lalu. Ringkasnya, untuk belajar terjadi bagi pelajar, itu harus dilakukan dengan cara dan di tempat yang relevan dengan "sebenar" kehidupan mereka, baik di dalam maupun di luar kelas.

Pembelajaran sahih (authentic learning) adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang membolehkan pelajar menggali, membincangkan, dan membina secara bermakna konsepkonsep dan hubungan-hubungan, yang melibatkan masalah sebenar dan projek yang relevan dengan pelajar (Donovan, Bransford & Pallegrino, 1999). Istilah 'sahih' bererti asli, sejati, dan nyata (Webster s Revised Unabridged Dictionary, 1998). Pembelajaran ini boleh digunakan untuk pelajar pada semua peringkat kelas, maupun pelajar dengan berbagai macam tingkat kemampuan.

belajar sahih merupakan pendekatan pedagogi yang membolehkan pelajar untuk meneroka, berdiskusi, dan penuh arti membentuk konsep dan hubungan dalam konteks yang melibatkan dunia nyata masalah dan projek-projek yang relevan dengan peserta didik (Donovan, Bransford, & Pellegrino, 1999). Istilah yang sahih ditakrifkan sebagai asli, benar, dan nyata (Webster s Semakan lengkap Dictionary, 1998). Kamus, 1998Jika belajar adalah sahih, maka pelajar perlu terlibat dalam masalah belajar asli yang mendorong kesempatan bagi mereka untuk membuat sambungan langsung antara material baru yang sedang dipelajari dan pengetahuan mereka sebelum ini. Jenis pengalaman akan meningkatkan motivasi pelajar. Bahkan, sebuah "tidak adanya penglibatan yang bermakna keturunan rendah di sekolah dan menghalang [belajar] transfer" (Newmann, Secada, & Wehlage, 1995). Pelajar harus mampu menyedari bahawa prestasi mereka regangan luar dinding kelas. Mereka membawa ke pengalaman kelas, pengetahuan, keyakinan, dan ingin tahu dan belajar sahih menyediakan satu cara untuk merapatkan elemen-elemen dengan kelas belajar.

dan keyakinan. Pelajar digalakkan untuk mengajukan soalan. . • Pelajar mempunyai peluang untuk wacana sosial.. 1992). masing-masing pengetahuan. Jun Dodd juga menegaskan bahawa peserta didik dia mengambil tengah pentas di kedua membina dan program pengajaran dan mereka sendiri "mini" kursus. tetapi mereka pengalaman dan maklumat digunakan dalam cara-cara yang didasarkan pada realiti. • Belajar. dan mencari jawapan mereka sendiri Dalam tetapan ini. peranan profesor bergerak lebih dari seorang "pembina-co" pengetahuan dari pemberi kandungan . • Siswa menjadi terlibat dalam tugas-tugas kompleks dan-order kemampuan berfikir lebih tinggi.. sikap. • Belajar adalah pelajar digalakkan dengan guru. Newmann et al. paling sering. Prinsip Pembelajaran Otentik pengalaman belajar sahih menganut prinsip iaitu: • Ruang kelas ber-berpusat. 1995 Nolan & Francis. orang tua. 1999 Newman & Associates. • Siswa menghasilkan produk yang boleh dibahagikan dengan penonton di luar kelas. dan guru bersama-sama" menggambarkan bagaimana ia struktur kelas untuk menjadi pelajar berpusat..Pelajar tidak lagi hanya mempelajari fakta-fakta hafalan dalam situasi abstrak atau buatan. kemahiran.. Kesusasteraan menunjukkan bahawa pembelajaran yang sahih mempunyai beberapa ciri-ciri kunci. Kekuatan sebenarnya dari pembelajaran sahih adalah kemampuan untuk secara aktif melibatkan pelajar dan menyentuh motivasi intrinsik mereka (Mehlinger. terlibat dalam wacana sosial. Pada berpusat-kelas pelajar. • Pelajar menggunakan perancah teknik. Arahan Otentik akan mengambil bentuk yang jauh berbeza daripada kaedah tradisional pengajaran. dan para ahli di luar semua membantu / pembinaan dalam proses pembelajaran. sintesis. 2. 1995). kita semua akan sejarawan profesional. Marc Richards kenyataan bahawa "Pada akhirnya. • Belajar adalah berpusat pada tugas-tugas yang sahih yang menarik bagi peserta didik. seperti menganalisis. memanipulasi dan menilai maklumat. merancang.. 1996. adalah disiplin. fakulti memperhatikan apa yang pelajar membawa mereka ke dalam kelas. • Belajar sangat erat hubungannya dengan dunia di luar dinding kelas. pelajar. (Donovan et al. • Siswa terlibat dalam penerokaan dan penyelidikan.

Ini mungkin kelihatan jelas. pelajar Jun Dodd mengambil peranan pengajar dalam Pengantar ke kelas Pendidikan Jarak Jauh. mahasiswa Marc Geisler.• Mahasiswa adalah pembelajar aktif. yang. peranan mahasiswa harus berubah sehingga mereka melakukan lebih daripada pasif duduk dan mendengar ceramah profesor mereka. seboleh mungkin. tetapi pengalaman belajar sahih harus menggabungkan tugas-tugas sahih. merancang. Ciri Pembelajaran Otentik Pembelajaran sahih sangat berbeza dengan kaedah-kaedah pembelajaran yang tradisional. mensintesis. untuk membuat. dan menunjukkan kepada profesor mereka dengan cara lain dari pada ujian. • Siswa mengerjakan tugas rumit yang melibatkan kecakapan berfikir tahap tinggi. menganalisis dan menilai maklumat. • Belajar bersifat aktif dan digerakkan oleh pelajar sendiri. mempunyai "dunia nyata" yang berkualiti untuk mereka dan pelajar mencari orang yang relevan dengan kehidupan mereka. Profesor Dodd bekerja dengan masing-masing pelajar untuk menyesuaikan projek ini berdasarkan kerja masa lalu mereka dan pengalaman pendidikan serta potensi untuk penghantaran sebenar Arahan dalam kehidupan profesional mereka. Ini adalah tugas. Tag Stan juga berpendapat bahawa "pelajar perlu dicabar untuk membuat seni. 3. Mereka harus menjadi peserta aktif dalam proses pembelajaran. Tugas otentik berupa pemecahan masalah sebenar yang relevan dengan kehidupan pelajar. bukan hanya dengan mempelajari apa yang orang lain lakukan. • Belajar bersifat disiplin. menunjukkan pemahaman mereka tentang Shakespeare dengan melakukan interpretasi kelompok mereka sendiri dan prestasi Pekerjaan Bard s. bergiliran isi kursus mengajar satu sama lain dalam talian." • Ia menggunakan tugas yang sahih. dengan menulis. • Siswa menghasilkan produk yang dapat dibagikan kepada audiens di luar kelas. Ringkasnya. dan untuk mengambil bahagian dalam kemanusiaan melalui karya mereka sendiri. misalnya. sedangkan guru. ibu bapa. membahas. Sama seperti peranan perubahan profesor. seperti menganalisis. mengolah dan menilai maklumat. • Belajar berkaitan erat dengan dunia di luar dinding ruang kelas. Ciri-ciri pembelajaran yang sahih: • Belajar berpusat pada tugas-tugas yang sahih yang menggugah rasa ingin tahu pelajar. dan narasumber bersifat membantu atau mengarahkan. . • Siswa terlibat dalam kegiatan menggali dan menyiasat. untuk melakukan. pelajar harus mengambil tanggung jawab lebih untuk pembelajaran mereka sendiri. dan membuat program mereka sendiri secara online berdasarkan proses reka bentuk pengajaran.

Mereka membawa ke pengalaman kelas.Siswa tidak merasa jenuh terhadap pembelajaran kerana pembelaaran boleh berlaku di mana saja. 1995). 1995). dan penuh arti membentuk konsep dan hubungan dalam konteks yang melibatkan dunia nyata masalah dan projek-projek yang relevan dengan peserta didik. Arahan Otentik akan mengambil bentuk yang jauh berbeza daripada kaedah tradisional pengajaran. Bahkan. 1998). keyakinan. Istilah yang sahih ditakrifkan sebagai asli. Jenis pengalaman akan meningkatkan motivasi pelajar. Kelebihan . Pelajar harus mampu menyedari bahawa prestasi mereka regangan luar dinding kelas.Siswa mempunyai pengalaman belajar yang mumpuni dalam berinteraksi dengan alam sekitar . & Wehlage. 5. dan ingin tahu dan belajar sahih menyediakan satu cara untuk merapatkan elemen-elemen dengan kelas belajar. tetapi mereka pengalaman dan maklumat digunakan dalam cara-cara yang didasarkan pada realiti. benar. berdiskusi. maka pelajar perlu terlibat dalam masalah belajar asli yang mendorong kesempatan bagi mereka untuk membuat sambungan langsung antara material baru yang sedang dipelajari dan pengetahuan mereka sebelum ini. Jika belajar adalah sahih. Pelajar tidak lagi hanya mempelajari fakta-fakta hafalan dalam situasi abstrak atau buatan.• Guru melaksanakan pemberian topangan (scaffolding). pengetahuan. . 4.Siswa mempunyai kemahiran yang lebih dalam menganalisis wacana social . Secada. Kelebihan dan Kekurangan a. yaitu memberikan bantuan seperlunya saja dan membiarkan pelajar bekerja secara bebas manakala mereka sanggup melakukannya sendiri. Kesimpulan belajar sahih merupakan pendekatan pedagogi yang membolehkan pelajar untuk meneroka. dan nyata (Webster s Semakan lengkap Dictionary. sebuah "tidak adanya penglibatan yang bermakna keturunan rendah di sekolah dan menghalang [belajar] transfer" (Newmann. • Siswa berkesempatan untuk terlibat dalam wacana dalam masyarakat. Kekuatan sebenarnya dari pembelajaran sahih adalah kemampuan untuk secara aktif melibatkan pelajar dan menyentuh motivasi intrinsik mereka (Mehlinger. • Siswa bekerja dengan banyak sumber. • Siswa seringkali bekerja bersama dan mempunyai kesempatan luas untuk berdiskusi dalam rangka menyelesaikan masalah.

Tidak semua materi pelajaran dapat menggunakan pembelajaran sahih.Memerlukan masa.Pembelajaran Otentik cenderung hanya boleh dilakukan pada pelajar yang mempunyai taraf intelegensi diatas rata-rata sehingga pembelajaran berjalan secara aktif . . dan tenaga ektra dari pelajar untuk melaksanakannya. Kekurangan .. kerana bahanbahan yang sesuai dengan pembelajaran sahih bersifat kajian social .Pembelajaran berpusat pada siswa. sehingga membolehkan pelajar memahami materi secara utuh b. kos.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful