FOLIO BMM 3109

7.3 Pembentukan

Kata Kerja

Kata kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada empat bentuk, iaitu: ( i ) Kata kerja tunggal ( ii ) Kata kerja terbitan ( iii ) Kata kerja majmuk ( iv ) Kata kerja ganda

7.3.1

Kata Kerja Tunggal

Kata kerja tunggal ialah kata yang terbentuk tanpa imbuhan. Dalam bahasa Melayu kata kerja jenis ini tidak sebanyak kata kerja yang yang terbentuk dengan imbuhan dan boleh hadir sebagai predikat tanpa imbuhan. Kebanyakan kata kerja demikian bersifat tak transitif. Antara contohnya ialah; ada balik pulang datang gagal hancur ikut jaga keluar lahir mara terbang

Contoh penggunaan kata kerja tunggal dalam ayat adalah seperti berikut: 1. Murid-murid itu balik ke rumah. 2. Pelawat sekolah saya belum datang lagi. 3. Burung helang terbang di angkasa. 4. Kumpulan askar itu pun mara. 5. Dia lahir di Segamat, Johor.

Tentang kata kerja tunggal berbentuk akronim, terdapat hanya satu kata kerja akronim dalam bahasa Melayu, iaitu berdikari yang diwujudkan daripada singkatan berdiri di atas kaki sendiri.
1

FOLIO BMM 3109

7.3.2

Kata Kerja Terbitan

Kata kerja terbitan ialah kata kerja yangbterhasil daripada prosespengimbuhan,iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar dan melahirkan perkataanperkataan terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan, iaitu awalan, akhiran, apitan dan sisipan.Keempat-empat imbuhan itu terdapat dalam proses pembentukan kata kerja bahasa Melayu.

7.3.2.1

Awalan kata kerja

Awalan yang membentuk kata kerja terbitan dalam bahasa Melayu ialah: ( i ) meN( ii ) beR( iii ) teR( iv ) di( v ) mempeR( vi ) dipeR-

( i ) Awalan meN( a ) Bentuk awalan meNAwalan meN- ialah awalan yang membentuk kata kerja aktif, sama ada transitif atau tak transitif. Awalan ini mempunyai empat bentuk varian, bergantung pada huruf pertama kata dasar yang bercantum dengannya, iaitu me-, mem-, men-, dan meng-.Bentuk-bentuk varian ini berlaku seperti berikut: ( I ) meN- menjadi me- apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf m, n, ny, r, l, w, dan y. Contohnya :

masak nanti

-

memasak menanti
2

FOLIO BMM 3109

nyala nganga rayu lawan wangi yakin

-

menyala menganga merayu melawan mewangi meyakinkan

Termasuk ke dalam jenis ini ialah kata dasar yang bermula dengan huruf p, t ,k, dan s. Dalam hal ini , huruf pertama dalam kata dasar berubah menjadi bentuk sengau yang sama daerah artikulasinya ( homorganik ), iaitu m bagi p, n bagi t , ng bagi k, dan ny bagi s, seperti contoh yang berikut: pesan pukul tetap tari karang kata salin sinar memesan memukul menetap menari mengarang mengata menyalin menyinar

( 11 ) meN- menjadi mem- apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf b dan perkataan pinjama yang bermula dengan huruf f, p, dan v, dan gugus konsonon yang bermula dengan huruf b dan p . Contohnya:

beri bantu bilas

-

memberi membantu membilas

3

sy. dan z .menjadimen. Contohnya: pelopor pelawa percaya punya peduli mempelopori mempelawa mempercayai mempunyai mempedulikan ( 111 ) meN. j.FOLIO BMM 3109 Contoh perkataan pinjaman yang mengekalkan mempertahankan etimologi kata asalnya ialah: huruf pertamanya untuk veto fitnah fatwa pamer popular proses praktik plagiat plaster blok brek - memveto memfitnah memfatwakan mempamerkan mempopularkan memproses mempraktik memplagiat memplaster memblok membrek Terdapat beberapa perkataan yang bermula denganhuruf p yang menerima awalan mem.apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf d. Contohnya: deru dayung menderu mendayung 4 . c.dan dianggap kecualian. serta perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf t dan s dan perkataan pinjaman yang mengandungi gugus konsonon yang bnermula dengan huruf t dan s.

5 .FOLIO BMM 3109 duga cari cuci jemur jaja syarat syarat syukur ziarah zalim - menduga mencari mencuci menjemur menjaja menjaja mensyaratkan mensyukuri menziarahi menzalimi Contoh perkataan pinjaman yang mengekalkan mempertahankan etimologi kata asalnya ialah: tabligh tadbir tafsir takrif tauliah terjemah transkripsi transformasi sintesis swasta stabil skru mentablighkan mentadbir mentafsir mentakrifkan mentauliahkan huruf pertamanya untuk menterjemahkan mentranskripsian mentransformasikan mensintesiskan menswastakan menstabilkan menskru.tanpa berlaku pengguguran. menskrukan Terdapat dua kecualian pada bentuk kata dasar. iaitu ternak dan tertawa yang menerima awalan men.

i. termasuk gugus konsonon yang bermula dengan huruf k. juga hadir dengan perkataan pinjaman yang kata dasarnya bermula dengan huruf k.e. Seperti peng-. gh. meng-.Contohnya: gali gulung ghairah ghaib khusus khayal hantar heret ambil alir ejek embun elak ikut ikat olah ulang ulit - menggali menggulung mengghairahkan mengghaibkan mengkhususkan mengkhayalkan menghantar mengheret mengambil mengalir mengejek mengembun mengelak mengikut mengikat mengolah mengulang mengulit Contoh perkataan pinjaman yang mengekalkan mempertahankan etimologi kata asalnya ialah: huruf pertamanya untuk 6 . dan h ( bunyi konsonon).dan u ( bunyi vokal ).menjadi meng. dan a.FOLIO BMM 3109 ternak tertawa - menternak mentertawakan ( 1V ) meN.apabila digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf g.o.

contohnya. Contohnya: stor brek klip menstor membrek mengklip 7 .tidak berubah menjadi menge. iaitu mengkaji. cat bom sah pos tin lap kod had khas mengecat mengebom . baik perkataan melayu mahupun kata pinjaman. iaitu awalan meng.FOLIO BMM 3109 kabul kanun katalog kategori klasifikasi kritik - mengkabulkan mengkanunkan mengkatalogkan mengkategorikan mengklasifikasikan mengkritik Terdaapat satu bentuk kecualian. Kaji mengkaji Awalan meng.. iaitu kata dasar kaji yang huruf pertamanya tidak berubah menjadi bentuk sengau apabila bergabung dengan awalan meng-.apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bersuku kata satu.mengesahkan mengepos mengetin mengelap mengekod mengehadkan mengekhaskan Kecualian timbul pada kata pinjaman yang bermula dengan gugus konsonan.

boleh digabungkan dengan kata dasar yang yang terdiri daripada berbagai-bagai golongan kata. iaitu kata nama.FOLIO BMM 3109 ( b ) Golongan kata yang dapat bergabung dengan awalan meNAwalan meN. Contohnya: Kata nama dayung lombong langit kail susu mendayung melombong melangit mengail menyusu Kata adjektif putih tinggi besar tebal takut memutih meninggi membesar menebal menakutkan kata kerja ( transitif) beri jual pakai baca ambil memberi menjual memakai membaca mengambil Kata kerja ( tak transitif 8 . kata adjektif dan kata kerja.

Contohnya: membaca buku menggonggong tulang menendang bola membeli sayur memakai baju Dalam contoh di atas . ( 1 ) Kata kerja aktif transitif tanpa akhiran Kata kerja jenis ini terdiri daripada katab kerja yang hanyanmenerima awalan meNtanpa apa-apa akhiran. tetapi diikuti langsung oleh objek. sayur.Contohnya dalam ayat: 6. iaitu: ( i ) Kata kerja aktif transitif tanpa akhiran ( ii ) Kata kerja aktif transitif berakhiran (iii ) Kata kerja aktif tak transitif. Ali menendang bola ke pintu gol. Murid-murid memakai baju seragam. Anjing itu menggonggong tulang. tulang bola. Adik sedang membaca buku di beranda rumah. 10. dan baju ialah objek atau penyambut kata kerja yang mendahului perkataan-perkataan tersebut. buku. 9 . 9. 7. 8. Ayah membeli sayur di pasar.FOLIO BMM 3109 tangis naik laung turun bangun - menangis menaik melaung menurun membangun ( c) Jenis kata kerja berawalanmeN- Terdapat tiga jenis kata kerja berawalan meN-.

FOLIO BMM 3109 ( 11 ) Kata kerja aktif transitif berakhiran Kata kerja berawalan meN. seperti yangbtelah diterangkan ialah kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek.iaitu akhiran –kan dan –i. Harga barang menurun sejak akhir-akhir ini. ( d ) Aspek makna awalan meN10 . Contohnya ialah: menangis menaik memutih menurun menguning Contoh dalam ayat : 11. 13. 15. Anak kecil itu menangis. 14. menjalankan mendekatkan menaikkan menghadiahkan memasukkan - menjalani mendekati menaiki menghadiahi memasuki ( 111) Kata kerja aktif tak transitif Kata kerja aktif tak transitif.boleh juga hadir dalam ayat aktif transitif dengan akhiran . Di bawah ini diperturunkan beberapa contoh perkataan berimbuhan meN-…-kan dan meN…-i. Ombak memutih di pantai. 12. Suhu badannya makin menaik. Padi di sawah sedang menguning.

Harimau itu mengaum ketika hendak menerkam mangsanya. mencari. 17.ialah kata kerja yang mendukung maksud melakukan sesuatu. Jawatankuasa itu sedang memproses borang permohonan. Penulis itu telah mengarang sepuluh buah buku. ( 1 ) Bagi makna melakukan perbuatan. Tikusitu mencicit di sebalik almari kain. sama ada kata kerja yang terbentuk itu kata kerja transitif atau kata kerja tak transitif. iaitu samaada melakukan perbuatan atau menyatakan keadaan. ( c ) membuang. Kucing belang mengiau meminta makanan.FOLIO BMM 3109 Kata kerja yang terbentuk daripada awalan meN. contohnya: mengaum mencicit mengiau Contoh dalam ayat: 19. atau mengumpulkan sesuatu. contohnya. ( b ) Mengeluarkan suara. 18. perkataan yang tergolong ke dalamnya dapat dipecahkan kepada bahagian yang khusus mengikut maksud tertentu seperti yang berikut: ( a ) melakukansesuatu. Pak Mat sedang menggoreng pisang di warungnya. mengarang menggoreng memproses Contoh dalam ayat: 16. Penggunaan kata kerja dengan awalan meNboleh dan menerbitkan dua makna. contohnya: 11 . 21. 20.

24.FOLIO BMM 3109 merumput merotan mendamar Contoh dalam ayat: 22. Helikopter itu mendarat di padang sekolah. Sampan itu menepi ke pangkalan untuk mengambil penumpang. Sarang anai-anai itu membusut di bawah rumah. Adiknya mengekor sahaja ke mana Ali pergi. mendarat menepi ( e ) berlaku seperti atau menyerupai sesuatu. contohnya: Melaut Contoh dalam ayat. Timbunan sampah yang tidak dibakarmembukit di belakang rumah. contohnya: membujang 12 . iaitu: ( a ) hidup sebagai. Petani itu merumput di ladangnya. ( d ) menuju sasaran. 29. ( 11 ) Bagi makna menyatakan keadaan. 25. 23. Penyu itu melaut selepas bertelur di pantai. 26. 30. Kebanyakan orang asli mendamar sebagai kerja sampingan. 27. Pak Abu merotan di hutan sebagai mata pencarian. terdapat dua pecahan. contohnya: mengekor membusut membukit Contoh dalam ayat : 28.

contohnya: membujang menduda 13 . Contohnya: angkat ikut ekor baju dayung nyanyi berangkat berikut berekor berbaju berdayung bernyanyi (a) Hidup sebagai. ( ii ) Awalan beR( a ) Bentuk awalan beRAwalan beR. 32. sama ada yang memerlukan pelengkap atau yang tidak memerlukan pelengkap.juga membentuk kata kerja. Mukanya memucat apabila mendengar berita kemalangan itu. Ombak memutih di pantai. yang digabungkan dengan semua kata dasar. ( b ) menjadi.FOLIO BMM 3109 menduda 31. 35. Dia berasa lebih senang hidup membujang. yakni ber-. Pada dasarnya. Perkataan yang menerima awalan ini menjadi kata kerja yang bersifat tak transitif. terdapat satu bentuk awalan beR-. Sejak menduda Encik Ali menumpukan perhatian pada hobinya. 34. contohnya: memucat memutih memanjang 33. Papan itu dipotong memanjang untuk dijadikan dinding rumah itu.

sama ada yang memerlukan pelengkap atau yang tidak memeruikan pelengkap. Contohnya: angkat ikut ekor baju dayung berangkat berikut berekor berbaju berdayung nyanyi fikir gelut - bernyanyi berfikir bergelut 14 . (b) menjadi. 78.FOLIO BMM 3109 77. Papan itu dipotong memanjang untuk dijadikan dinding rumah. Sejak menduda Encik Ali menumpukan perhatian pada hobinya. Mukanya memucat apabila mendengar berita kemalangan itu. yakni ber. terdapat satu bentuk awalan beR-. 80. (ii) Awalan beR(a) Bentuk awalan beRAwalan beR.yang digabungkan dengan semua kata dasar. Perkataan yang menerima awalan ini menjadi kata kerja yang bersifat tak transitif. Dia berasa lebih senang hidup membujang. contohnya: memucat memutih memanjang 79. 81. Ombak memutih di pantai. Pada dasarnya.juga membentuk kata kerja .

sebagai satu kecualian.tetapi tetap ejaan.dengannya menghasikan bentuk kecualian.tidak gugur. yang konsonan awalnya ber. terdapat kecenderungan bagi setengah-setengah dalam awalan ber. Contohnya: kata nama buah kereta baju haba berbuah berkereta berbaju berhaba 15 . kata kerja. r digugurkan. kata keraja. dan kata tugas.bagi perkataan ajar dan unjur.Awalaqn beR boleh digabungkan kata pada kata dasar yang terdiri daripada keempat-empat golongan kata utama.dalam pengucapan lisan. dua r yang bergabung itu akan berubah menjadi satu r melalui proses peleburan bunyi. misalnya derma. Demikian juga.FOLIO BMM 3109 jiran lari - berjiran berlari Apabila ber. dab berternak. (b) Golongan kata yang boleh bergabung dengan awalan beR. berserban.Contohnya: berderma. iaitu belajar dan belunjur.gabungan ber. Namun penutur emngugurkan r tidak digugurkan dalam Bagi perkataan kerja yang dieja bnekerja.bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r.bergabung dengan perkataan diikuti oleh -er-. Contohnya: ber + rasa ber + renang ber + raja ber + rendam _ _ _ _ berasa berenang beraja berendam Apabila aqalan ber.maka r dalam awalanan begitu. kata adjektif. iatu kata nama.

bersifat tak transitif. 16 . Terdapat dua jenis kata kerja berawalan beR.tak transitif.FOLIO BMM 3109 kedai - berkeda kata kerja buat ubah baring lari tukar berbuat berubah berbaring berlari bertukar kata adjektif susah gembira sedih dukacita lapar bersusah bergembira bersedih berdukacita berlapar kata tugas satu tiga ratus oleh serta bersatu bertiga beratus beroleh berserta (c) Jenis kata kerja berawalan beRKata kerja yang dibentuk dengan awalan beR. iaitu: i) Tak transitif tanpa pelengkap.

90. Jangan sekali-kali berbuat jahat. Buku itu sudah bertukar tangan sejak dua hari lalu. Bapa tidak berkereta ke pejabatnya hari ini. Mereka berterima kasih kerana pertolongannya. Sebelum ke pejabat Azhar bercukur. (I) Contoh kata kerja berawalan beR. Murid-murid sedang bernyanyi di atas pentas. 89. Hasnah suka bergurau dengan adik-adiknya. 88. 84. 85. (II) Contoh kata kerja berawalan beR. 86.tak transitif berpelengkap ialah: beransur baik berbuat jahat bertukar tangan berterima kasih berdatang sembah Contoh dalam ayat: 87.tak transitif tanpa pelengkap ialah: berjalan berkereta bernyanyi bercukur bergurau Contoh dalam ayat: 82. Mereka sedang berjalan.FOLIO BMM 3109 ii) Tak transitif berpelengkap. 83. Pesakit itu sudah beransur baik. 17 .

ialah kata kerja yang membawa pengertian berlakunya sesuatu mengikut makna yang terkandung dalam kata dasar. Nelayan itu berkayuh ke tebing sungai. Peserta program motivasi itu bersenam di tepi pantai. iaitu perbuatan yang melibatkan atau mengenai diri sendiri. Perbincangan tentang aspek makna pada perkataan yang berawalan beRakan dibuat mengikut jenis golongan kata bagi kata dasar yang bergabung dengannya. bergantung pada golongan perkataan tertentu. kata nama atau kata adjektif.yang bergabung dengan kata kerja (a) beR. Pada dasarnya perkataan-perkataan yang berawalan beR.yang memberi pengertian refleksif. Musuh mula berundur sejak subuh tadi. (I) beR. Namun begitu. iaitu sama ada kata kerja. Mereka berunding tentang projek raksasa itu. (d) Aspek makna awalan beRAspek makna memainkan peranan pada perkataan yang menerima awalan beR-.FOLIO BMM 3109 91. 94. bertukar bersenam berkayuh berunding berundur (b) beR. 95. 96. Mamanda menteri segera berdatang sembah.terdapat juga pengertian khusus. Pekerja itu sudah bertukar ke Ipoh. 93. contohnya: 18 .yang member makna melakukan perbuatan dengan maksud seperti yang terkandung dalam kata dasar. Contohnya: tukar senam kayuh runding undur Contoh dalam ayat: 92.

(c) beR. Mereka berjanji akan berusaha seterusnya. 105. 98. Ahli-ahli kumpulan itu bertemu di dewan sekolah. 104. contohnya: tumbuk temu janji kelahi laga bertumbuk bertemu berjanji berkelahi berlaga Contoh dalam ayat: 102. Pengantin baharu sedang berhias.FOLIO BMM 3109 cukur hias jemur sembunyi sandar - bercukur berhias berjemur bersembunyi bersandar Contoh dalam ayat: 97. Kucing memang suka berjemur. 99. 101. Kedua-dua belah pihak mula berkelahi. Ayam jantan itu suka berlaga. Ayah sedang bercukur dalam bilik air. Semalam Ali bertumbuk dengan Ahmad. 103. 106. Pak Mat bersandar pada pohon rendang itu.yang member pengertian perbuatan bersalingan. 19 . iaitu saling melakukan perbuatan yang terkandung dalam kata kerja. Budak-budak itu bersembunyi di bawah katil. 100.

kata kerja yang berawalan beR.ini dapat bertukar ganti dengan awalan di-. 108. Laporan itu belum bertulis lagi.FOLIO BMM 3109 (d) beR.yang member pengertian suatu keadaan yang sudah sedia berlaku. Pakaiannya bersusun rapi dalam almari. Contohnya: tulis hiding jawab susun jahit bertulis ( sedia ditulis ) berhidang ( sedia dihidang ) berjawab ( sedia dijawab ) bersusun ( sedia disusun ) berjahit ( sedia dijahit ) Contoh dalam ayat: 107.yang membawa pengertianmempunyai. (II) beR. 111. 109. 110. yang mirip dengan pengertian pasif. Penggunaan bentuk ber. contohnya: baju rumah pelajaran isteri hak - berbaju berumah berpelajaran beristeri berhak 20 . Makanan yang lazat sudah berhidang. Bahkan. Surat-surat yang saya kirim kepadanya belum berjawab. dalam penggunaan pengertian itu. Baju sekolah anaknya sudah berjahit.yang dikatakan dengan kata nama (a) ber.dengan pengertian ini lazimnya didahului oleh kata bantu Aspek belum atau sudah atau telah.

contohnya: sawah kebun ladang bersawah berkebun berladang 21 . 121. 115.yang mambawa pengertian mengerjakaan atau mengusahakan sesuatu. 113. Murid-murid sekolah berbaju seragam. 119. Orang kaya lazimnya berumah besar. Kebanyakkan murid di situ berbasikal ke sekolah. 118. Penulis muda itu sudah beristeri. Anita suka berbedak dan bercelak. 114. Pekerja-pekerjanya berpelajaran belaka. 116. contohnya: kasut kereta bedak basikal bahasa berkasut berkereta berbedak berbasikal berbahasa Contoh dalam ayat: 117. Adik berkasut baharu ke sekolah. (b) beR. Manusia berhak menuntuk keadilan. Encik Khairul tidak suka berkereta ke pejabatnya.yang membawa pengertian memakai ataumenggunakan. Lucy Lim dapat berbahasa Melayu dengan baik. 120. (c) beR.FOLIO BMM 3109 Contoh dalam ayat: 112.

Ayam borek itu sudah bertelur. Kucing Mak Tom beranak empat ekor. Petani itu mula berkebun kelapa sejak dahulu lagi. 125.yang membawa pengertian menghasilkan. Contohnya: guru dukun berguru berdukun 22 . Pak Din bersawah padi di Kedah. 128. melahirkan atau mengeluarkan sesuatu.FOLIO BMM 3109 kedai rotan - berkedai berotan Contoh dalam ayat: 122. Pokok durian ayah saya mula berbuah. Mereka pergi berotan di hujung kampung. 131. 126. 123. 124. contohnya: buah telur anak tunas akar berbuah bertelur beranak bertunas berakar Contoh dalam ayat: 127. Ah Cong berkedai runcit. (e) beR. Dahan yang dicantas itu sudah bertunas. Dia cuba berladang pula sejak perniagaannya merosot. (d) ber. 130. Pokok besar itu berakar banyak. 129.yang membawa pengertian meminta bantuan daripada.

Seminggu lamanya Uda bermuram durja. contohnya: 23 . Pasangan itu beruntung mendapat anak kembar . Jiran saya lebih suka berdukun daripada berubat di hospital. Keluarga itu yang bersukacita sepanjang hari. beruntung ( IV ) beR. 137. Kesemua mereka berguru kepada orang tua itu.yang digabungkan dengan kata adjektif. 133.yang dugabungkan dengan kata tugas. Usahlah bersedih dengan pemergiannya. (III) beR. 136. 138. Mereka bergembira dengan kejayaan Ali. 135. ( a ) beR yang membawa pengertian menjadi atau menunjukkan bilangan dalam kumpulan. (a) beR.contohnya: untung Contoh dalam ayat: 139.yang membawa pengertian memperoleh. contohnya: gembira sukacita duka sedih muram bergembira bersukacita berduka bersedih bermuram Contoh dalam ayat: 134. Semenjak kematian ibunya dia sentiasa berduka. (b) beR.FOLIO BMM 3109 Contoh dalam ayat: 132.yang membawa pengertian berada dalam keadaan.

Mereka berdua sahaja tinggal di rumah itu. Pasukan itu beroleh kemenangan lagi. Ayah berserta ibu bertolak ke bandar pagi tadi.yang membawa pengertian mendapat. 142. contohnya: serta Contoh dalam ayat: 143. iaitu ter. 141. ( b ) beR.yang membawa pengertianbersama-sama.contohnya: oleh Contoh dalam ayat: 144. Pahlawan berlima saudara itu mengawalistana raja. Mereka bersatu menghadapiserangan musuh. beroleh ( iii) Awalan teR- ( a ) Bentuk awalan teRpada dasarnya terdapat satu bentuk awalan teR-.yang digabungkan dengan semua kata dasar.FOLIO BMM 3109 Satu dua lima - bersatu berdua berlima Contoh dalam ayat: 140. berserta ( c ) beR. contohnya: ikat ambil - terikat terambil 24 .

satu daripada r gugur hasildaripada proses peleburan bunyi. apabila awalan ter. Contohnya: seragam percik serlah perdaya permanai terseragam terpercik terserlah terperdaya terpermanai Namun begitu. kata dasar yang bermula dengan huruf r yang bergabung dengan ter-. terdapat kecenderungan sesetengah penutur menggugurkan r. b) Golongan kata yang bergabung dengan awalan teRAwalan teR. baik kata kerja transitif mahupun tak transitif’ dan kata nama.tidak gugur.er – seperti kata seragam. Contohnya: rasa rentang rendam rancang ringkas terasa terentang terendam terancang teringkas Seperti juga awalan ber-.FOLIO BMM 3109 bubuh carik jalin makan pakai warta - terbubuh tercarik terjalin termakan terpakai terwarta Seperti awalan ber-. dalam pengucapan lisan.bergabung dengan kata yang konsonan awalnya diikuti oleh . maka r dalam awalan ter.digabungkan dengan kata dasar daripada golongan kata kerja. Contohnya: kata kerja transitif beli terbeli 25 .

I) Kata kerja aktif Terdapat dua jenis kata kerja aktif yang terbentuk dengan awalan teR-. iaitu: i) Kata kerja aktif. ii) Kata kerja pasif. b) Kata kerja tak transitif. 26 . iaitu: a) Kata kerja transitif.terdiri daripada dua jenis.FOLIO BMM 3109 pukul makan ambil suruh - terpukul termakan terambil tersuruh kata kerja tak transitif duduk diam baring sandar jatuh terduduk terdiam terbaring tersandar terjatuh kata nama paku nama buku pelajar dayung terpaku ternama terbuku terpelajar terdayung c) Jenis kata kerja berawalan teRKata kerja berawalan teR.

147. tetapi boleh diikuti oleh pelengkap. termakan terambil ternampak terbeli terbaca b) Katakerja tak transitif Kata kerja tak transitif dengan awalan teR. 148. 146. Ali terduduk sejenak setelah mendengar berita itu. Contohnya: jatuh duduk lantar diam sandar Contoh dalam ayat: 150. Saya terambil buku Ali. contohnya: makan ambil nampak beli baca Contoh dalam ayat: 145. 152. Dia terjatuh dari atas pokok. Pesakit itu terlantar di atas katil. 27 - terjatuh terduduk terlantar terdiam tersandar . Murid-murid terdiam apabila dimarahi guru.ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek atau penyambut sesudahnya.FOLIO BMM 3109 a) Kata klerja transitif Kata kerja transitif iaitu kata kerja yang diikuti oleh objek atau penyambut. 151. Ayah tidak terbeli rumah besar itu. 153. Adik termakan lauk yang pedas itu. Anita tidak terbaca tulisan yang halus itu. 149. Kami ternampak seekor buaya dalam dalam sungai itu.

Batu yang berat itu terangkat oleh Badang.yang membawa pengertian tak sengaja bagi kedua-dua kata kerja aktif dan pasif. Antaranya: I) teR. ii) Kata kerja pasif Sejumlah kata kerja yang terbit hasil gabungan kata dasar dengan imbuhan teRberfungsi seabagai kata kerja pasif. Pasukan sekolah tertewas oleh pasukan pelawat. 159. Buku saya terambil oleh bapa.FOLIO BMM 3109 154. 156. seperti contoh yang berikut: pijak ambil telan angkat tewas terpijak terambil tertelan terangkat tertewas Contoh dalam ayat: 155. 158. Tidak tertelan olehnya makanan itu. 157. Kata kerja aktif transitif terminum racun tersepak batu terpijak paku tertelan biji 28 .membentuk kata kerja yang membawa berbagai-bagai pengertian. Bunga itu terpijak oleh Ali. Pelajar itu tersandar di kerusi rotan. c) Aspek makna awalan teRPerkataan yang menerima awalan teR.

Ali tersepak batu semasa berjalan di tepi pantai. 29 . Badang terangkat batu yang besar itu. Pasukan negeri tertewas juga oleh pasukan pelawat.FOLIO BMM 3109 Contoh dalam ayat: 160. 167. 163. Baju abang terambil oleh bapa. Kasut saya terpijak oleh Ali.yang member pengertian keupayaan terangkat batu yang besar tertewas oleh pasukan pelawat terbaca tulisan yang buruk itu terbuat kerja yang berat itu Contoh dalam ayat: 168. Anjingnya terlanggar oleh lori. 169. 166. 161. Biji saga itu tertelan olehnya. 165. Pekerja itu terminum racun serangga. kata kerja pasif terlanggar oleh lori terpijak oleh Ali terambil oleh bapa tertelan olehnya Contoh dalamayat: 164. II) teR. 162. Kanak-kanak itu tertelan gula-gula. Adik terpijak paku semasa bermain.

174. 173. a) Bentuk awalan diAwalan di. iv) Awalan diAwalan di. Tikar mengkuang itu terbentang di ruang tamu.yang member pengertian dalam keadaan tersedia tersusun terhidang tertutup terbentang Contoh dalam ayat: 172. Berbagai-bagai juadah hari raya terhidang di atasmeja. 171. Pak Tua terbuat kerja yang berat itu.iaitu di-. contohnya: sapu tulis pukul ambil baca disapu ditulis dipukul diambil dibaca 30 .ialah awalan yang digabngkan dengan kata dasar untuk membentuk kata kerja pasif bagi ayat yang subjek asalnya terdiri dari pelaku orang ketiga. III) teR. Pasu-pasu bunga tersusun di halaman rumah. Cikgu salmah tidak terbaca tulisan yang buruk itu. Pintu rumahnya tertutup rapat ketika kami sampai. 175.FOLIO BMM 3109 170.sebagai pembentuk kata kerja pasif mempunyaihanya satu bentuk.

FOLIO BMM 3109 b) Golongan kata yang dapat bergabung dengan awalan di.dan – i untuk menjadikannya kata kerja transitif. c) Jenis kata kerja berawalan diSeperti yang telah diterangkan.ialah kata kerja pasif yang subjek asalnya terdiri daripada orang ketiga.Awalan di.dapat bergabung dengan kata dasar golongan kata kerja dan kata nama.juga menerima akhiran kan. kata kerja yang dibentuk dengan awalan di. kata kerja tulis panjat suruh tarik olah ditulis dipanjat disuruh ditarik diolah kata nama gulai hukum jerat panah serkap digulai dihukum dijerat dipanah diserkap Kebanyakan kata nama yang menerima awalan di. Contohnya: tulis panjat tarik gulai hukum ditulis dipanjat ditarik digulai dihukum 31 .

selain pembentukkata kerja pasif untuk orang ketiga. iaitu mampeR-. Contohnya: memper.kecuali dalam ayat perintah. Pesalah itu dihukum oleh tuan hakim. 180.FOLIO BMM 3109 Contoh dalam ayat: 176. per. Ikan merah digulai oleh ibu. Namun demikian . Kereta rosak itu ditarik ke bengkel.+ alat memperalat 32 .di atas mempunyai bentuk aktif yang menerima awalan meN-. Surat itu ditulis oleh adik saya. Dalam bahasa Melayu bentuk ini juga biasa dirujuk sebagai hanya awalan per-. v) Awalan mempeRAwalan mempeR. 178.tidak boleh wujud tanpa awalan meN. Kata kerja pasif yang berlawanan di. dalam ayat aktif. 177. Bentuk ini berubah menjadi diperdalamayat asif. 179. seperti contoh berikut: Aktif menulis memanjat menarik menggulai menghukum Pasif ditulis dipanjat ditarik digulai dihukum d) Aspek makna awalan diTidak terdapat makna khusus awalan di.juga awalan pembentuk kata kerja yang wujud dalam satu bentuk. Pokok-pokok kelapa itu dipanjat oleh pekerja kontrak.

kata nama alat memperalat (menjdikan seseorang sebagai alat) daya memperdaya (menjadikan seseorang tertipu melalui muslihat) hamba memperhamba (menjadikan seseorang sebagai hamba) kata adjektif luas tinggi besar cepat erat memperluas mempertinggi memperbesar mempercepat mempererat kata tugas.+ tinggi memper.kata adjektif dan kata tugas.+ oleh - memperisteri mempertinggi mempercepat memperoleh b) Golongan kata yang dapat bergabung dengan awalan memperAwalan memper. iaitu yang terdiri daripada kata sendi nama: oleh memperoleh 33 .+ isteri memper.dapat bergabung dengan kata dasar yang terdiri daripada katanama.FOLIO BMM 3109 memper.+ cepat memper.

Walau bagaimamapun. Majikan itu memperalat pekerjanya. iaitu memperbuat. Contohnya: memperalat memperkemas memparoleh memperdaya Contoh dalam ayat: 181.FOLIO BMM 3109 Terdapat satu contoh penggunaan memper. membentuk kata kerja yang membawa makna menjadikan sebagai maksud perbuatan dalam kata dasar dan seringb membawa maksud kiasan. apabila digabungkan dengan segelintir kata dasar daripada golongan kata nama. 183. c) Jenis kata kerja berawalan memperPerkataan yang dibentuk dengan awalan memper. Mereka memperoleh seorang anak lelaki. d) Aspek makna awalan memperI) Awalan memper-. Ibu memperkemas bilik itu. Syarikat itu telah memperdaya pembeli melalui iklan. Contohnya: alat daya kacang \ budak memperalat memperdaya memperkacang memperbudak 34 .dengan kata kerja. bentuk ini sebenarnya bentuk yang lewah bagi nmembuat. 182.ialah kata lerja aktif transitif. 184.

Kontraktor mempercepat kerja-kerja pembinaan pejabat tersebut. III) Awalan memper-. 190. dari segi makna. Peniaga itu memperdaya pelanggannya dengan janji-janji manis.bergabung dengan kata dasar daripada golongan kata adjektif membentuk kata kerja yang membawa makna yang menjadikan lebih atau bertambah bagi sifat yang terkandung dalamkata dasar. Sebenarnya bentuk ini menerima apitan memper-…-I tetapi oleh sebab bentuk dasar perkataan tersebut berakhir dengan huruf I maka bentuk I dalam apitan memper-…-I digugurkan. 189. 186.membawa makna mendapat sesuatu.FOLIO BMM 3109 hamba - memperhamba Contohnya dalam ayat: 185. ialah bentuk memperisteri dan mempersuami dengan maksud menjadikan seseorang itu isteri atau suami. Pak Mat memperbesar rumahnya. Dia memperkacang harta orang tuanya hingga habis. Ibu memperkemas ruang tamu rumah kami. Kecualian daripada pola ini. 187. apabila bergabung dengan kata dasar daripada kata tugas untuk membentuk kata kerja. Contohnya: oleh memperoleh (mendapat) 35 . II) Awalan memper. Komunis memperalat pemuda-pemuda itu. Contohnya: besar kemas cepat memperbesar ( menjadikan lebih besar) memperkemas mempercepat Contohnya dalam ayat: 188.

2.ialah awalan yang membentuk kata kerja pasif yang wujud dalam satu bentuk. menambah jadi dua menjadikan atau menganggap dua membahagi dua (untung. dua mendua menduai menduakan memperdua - (jumlah) satu dicampur satu berbelah bagi (berkenaan fikiran. meN-…-I.menipumusuh dengan cara yang sangat licin. licin ( apabila dipegang) menyelidik atau memeriksa dengan teliti . halus menghalusi menghaluskan memperhalus tidak kesat. perbuatan dan sebagainya). Pembentukan perkataan dengan imbuhan-imbuhan ini menghasilkan berbagai-bagai makna: I. lembut.FOLIO BMM 3109 Contohnya dalam ayat: 191. meN-…-kan. Kakak saya memperoleh hadiah pertama dalam pertandingan itu.dan memper-. hasil dan sebagainya) vi) Awalan dipeR- (a) Bentuk awalan dipeRAwalan dipeR. iaitu meN-. Dalam bahasa Melayu terdapat perkataan yang boleh dibentuk melalui penggunaan imbuhan berikut. contohnya: diper + alat diper + isteri diper + tinggi diperalat diperisteri dipertinggi 36 . iaitu dipeR-. menjadikan halus menjadikan lebih halus.

FOLIO BMM 3109

diper + cepat diper + oleh (b)

-

dipercepat diperoleh

Golongan kata yang dapat bergabung dengan awalan dipeR-

Awalan diper- dapat bergabung dengan kata dasar yang terdiri daripada kata nama, kata adjektif dan kata tugas. kata nama alat isteri kacang kawan daya diperalat diperisteri diperkacang diperkawan diperdaya

kata adjektif luas tinggi besar cepat erat diperluas dipertinggi diperbesar dipercepat dipererat

kata tugas, iaitu yang terdiri daripada kata sendi nama: oleh diperoleh

Sebagaimana yang berlaku pada awalam memper-, ,awalan diper- juga boleh bergabung dengan kata kerja buat menjadi diperbuat-. Bentuk ini juga dianggap lewah bagi dibuat.

(c)

Jenis kata kerja berawalan diper-

Jeniskata yang dibentuk dengan diper- ialah kata kerja ayat pasif yang subjek asalnya daripada orang ketiga. Contohnya: isteri diperisteri
37

FOLIO BMM 3109

besar kacang

-

diperbesar diperkacang

Contoh dalam ayat: 192. 193. 194. Anak saudaranya diperisteri oleh Che Daud. Ruang pejabat itu telah diperbesar. Harta orang tuanya diperkacangnya hingga habis.

(d)

Aspek makna awalan diper-

(I) Awalan diper-, apabila bergabung dengan kata dasar daripada golongan kata nama, membentuk kata kerja yang membawa makna dijadikan sebagai maksud perbuatan kata dasar dan sering membawa makna kiasan, kecuali bagi diperdengan kata dasar isteri dan suami yang membawa makna harfiah. (Sila lihat ceraian (7.3.2.3) (x) (e) untuk penjelasan lanjut). Contohnya: isteri kawan alat daya diperisteri diperkawan diperalat diperdaya

Contoh dalam ayat: 195. Gadis sunti itu diperisteri oleh Ali. 196. Murid yang baru datang itu diperkawan oleh Murad. 197. Pemuda kampung itu diperalat oleh orang yang tidak bertanggungjawab. 198. Perempuan tua itu diperdaya oleh penipu itu. (II) Awalan diper- bergabung dengan kata dasar daripada golongan kata adjekti fmembentuk kata kerja yang membawa makna dijadikan lebih atau bertambah, bagi sifat yang terkandung dalam kata dasar. Contohnya:

38

FOLIO BMM 3109

besar kemas cepat

-

diperbesar (dijadikan lebih atau dijadikan bertambah besar) diperkemas dipercepat

Contohnya dalam ayat: 199. Rumahnya diperbesar oleh Pak Mat. 200. Ruang tamu itu diperkemas oleh ibu. 201. Kerja-kerja pembinaan pejabat tersebut dipercepat oleh kontraktor itu. (III) Awalan diper- apabila bergabung dengan kata dasar daripada kata tugas untuk membentukkata kerja, membawa makna terdapat sesuatu. Contohnya: oleh Contohnya dalam ayat: 202. Ilmu pengetahuannya diperoleh melalui pembacaan. diperoleh

7.3.2.2 Akhiran kata kerja Terdapat hanya dua akhiran yang membentuk kata kerja dalam bahasa Melayu,iaitu: (i) -kan (ii) -i (i) Akhiran –kan (a) Bentuk akhiran –kan Akhiran –kan mempunyai satu bentuk sahaja, iaitu –kan.

(b) Golongan kata yang boleh bergabung dengan akhiran –kan

39

FOLIO BMM 3109 Semua golongan kata utama. contohnya: kata nama buku diri sekolah riwayat pasar bukukan dirikan sekolahkan riwayatkan pasarkan kata kerja transitif cari baca kirim beli masak carikan bacakan kirimkan belikan masakkan kata kerja tak transitif lahir tidur terbang jatuh bangun lahirkan tidurkan terbangkan jatuhkan bangunkan 40 . iaitu kata nama. katakerja. kata adjektif dan beberapa jenis kata tugas boleh bergabung dengan akhiran –kanuntuk membentukkata kerja.

Kata kerja yang menerima akhiran –kan tanpa awalan wujud dalam dua jenis ayat tertentu sahaja. Biasanya kata kerja yang menerima akhiran –kan menerima juga awalan meN. Rumah itu kami dirikan bersama-sama. iaitu: (I) Dalam ayat pasif bagi kata nama ganti orang pertama dan orang kedua.dan hadir dalam ayat aktif transitif atau pasif. 205. 204. contyohnya: 41 . Rencana-rencana itu saya bukukan. Kisah itu anda riwayatkan dengan jelas. Gulai ikan iu kau hidangkan kepada tetamu kita. 207.FOLIO BMM 3109 kata adjektif besar panjang sejuk biru tinggi besarkan panjangkan sejukkan birukan tinggikan kata tugas dahulu serta sudah ramai jangan dahulukan sertakan sudahkan ramaikan jangankan (c) Jenis kata kerja berahiran – kan Akhiran -kan membentuk kata kerja transitif. Contohnya: 203. Kamu pasarkan hasil kebun itu. (II) dalam ayat suruhan.atau di. 206.

Terdapat dua pengertian khusus yang dikaitkan dengan penggunaan akhiran –kan. Hendaklah kamu naikkan bendera itu. Belikan saya sepasang kasut. Panjangkan sedikit tali itu. Beberapa contoh di atas ialah: menjadikan membelanjakan mempertingkatkan berbantalkan dijadikan dibelanmjakan dipertingkatkan bersulamkan (b) Aspek makna akhiran –kan Akhiran -kan merupakan salah satu daripada imbuhan yang membentuk kata kerja transitif. contohnya: buku waris bukukan (menyebabkan jadi buku) wariskan panjang tinggi - panjangkan tinggikan 42 . iaitu meN-…-kan. 209. beR-…-kan.FOLIO BMM 3109 208. 211. di-…-kan. 210. Harap matikan enjin kereta anda. mempeR-…-kan. Akhiran –kan boleh juga hadir dalam ayat dengan beberapa imbuhan lain.dan dipeR-…-kan (sila lihat ceraian 7. 212. iaitu: (I) member pengertian kausatif atau menyebabkan jadi.3).2. Tolong padamkan lampu itu.3.

2. iaitu kata nama.dan beberapa jenis kata tugas boleh bergabung dengan akhiran –I untuk membentukkata kerja.FOLIO BMM 3109 Contoh dalam ayat akan diberikan dalam 7. kata adjektif.3.iaitu –i. (II) member pengertian benefaktif agtau melakukan sesuatu untuk manfaat orang lain. akhiran –I juga mempunyai hanya satu bentuk.3 (i) (d). contohnya: beli masak jahit hadiah belikan (membeli untuk orang lain) masakkan jahitkan hadiahkan (ii) Akhiran –i (a) Bentuk akhiran –i Seperti akhiran –kan. contohnya: kata nama contoh jalan air belakang nama contohi jalani airi belakangi namai kata kerja duduk tangis duduki tangisi 43 . sewaktu membincangkan aspek makna apitan meN-…-kan. kata kerja. (b) Golongan kata yang boleh hadir dengan akhiran –i Semua golongan kata utama.

Perkara itu mesti kamu halusi. 44 . Contohilah teladan yang baik itu. 217.dan wujud dengan awalan meN. 219. 216. Tidak harus awak belakangi orang tua sendiri. Contohnya: 213. kata kerja yang hadir dengan akhiran –i tanpa awalan wujud hanya dalam dua bentuk tertentu. sertai sudahi atasi (II) dalam ayat suruhan. 215. contohnya: 218. Perangainya yang baik itu akan kami contohi.FOLIO BMM 3109 kahwin turun ikut - kahwini turuni ikuti kata adjekif baik dekat kotor dalam baiki dekati kotori dalami kata tugas serta sudah atas (c) Jenis kata kerja yang berakhiran –i Akhiran –i juga membentuk kata kerja transitif. Pondok kecil itu kami duduki selama setahun. 214.atau di-. Jangan anda tangisi pemergiannya. Seperti -kan juga. iaitu: (I) dalam ayat pasif bagi orang pertama dan kedua. Tolong baiki basikal yang rosak itu.

iaitu meN-…-I. Seperti akhiran –kan. dan dipeR-…-i. 221. mempeR-…-I. Ikutilah segala perintahnya. Teladanilah perangai yang baik itu.3. 222.3). iaitu: (I) member pengertian kausatif atau menyebabkan sesuatu jadi: baik hamba sudah baiki (menyebabkan sesuatu menjadi baik) hambai sudahi (II) member pengertian lokatif. Terdapat dua pengertian khusus penggunaan akhiran –I. iaitu menyatakan unsur tempat: naiki bas turuni lurah tumpahi meja dekati mereka naik ke atas bas turun ke lurah tumpah ke atas meja dekat kepada mereka 45 .2. (Sila lihat ceraian7. Beberapa contoh bentuk tersebut: mendekti didekati memperingati diperingati memperkahwini diperkawini (d) Aspek makna akhiran –i Akhiran –i juga membentuk kata kerja transitif. akhiran –I boleh hadir dalam ayat dengan beberapa imbuhan lain. Dekatilah tempat itu perlahan-lahan.FOLIO BMM 3109 220.

Pak Hamid mendekati lembaga itu. 224(a). Dari segi fungsi. terdapat persamaan dan perbezaan antara kedua-duanya. contohnya: besarkan tinggikan baiki sudahi menyebabkan sesuatu menjadi besar menyebabkan sesuatu menjadi tinggi menyebabkan sesuatu menjadi baik menyebabkan sesuatu menjadi sudah (II) Perbezaannya ialah akhiran –kan mengandungi unsur benefaktif manakala akhiran –i mengandungi unsur tempat atau lokatif.keduaduanya membentuk kata kerja transitif. 46 . Murid-murid menaiki bas sekolah itu. 225(a). (b).FOLIO BMM 3109 (e) Perbezaan antara akhiran –kan dengan –i Salah satu perkara yang menimbulkan kesulitan kepada pengguna bahasa Melayu ialah perbezaan antara akhiran –kan dengan akhiran –i. dan oleh itu.dan .di -) dan dibezakan maksudnya dari segi makna-makna yang dibincangkan tadi. Contohnya: belikan membeli untuk orang lain masakan naiki dekati - memasak untuk orang lain naik ke suatu tempat dekat pada tempat atau orang Terdapat sebilangan kecil perkataan yang menerima kedua-dua akhiran ini (dengan awalan meN. memerlukan objek. (b). Murid-murid menaikkan bendera sekolah. Tetapi dari segi makna. Contohnya: 223(a). Saya mendudukkan anak itu pada kerusi yang di hadapan. (I) Persamaannya ialah kedua-dua akhiran ini membawa maksud kausatif. Saya menduduki kerusi yang kosong itu.

(b) Pak Abu memagarkan batang buluh di sekeliling rumahnya. diatau beR. atau ber-…-kan. 226(a).3 Apitan kata kerja Apitan ialah unsur imbuhan yang hadir secara melingkungi kata dasar.2. 7. Pak Hamid mendekatkan badannya ke tembok. dapat dibezakan tiga jenis kata terbitan kata kerja.selain boleh juga menerima apitan meN-…-kan.3. Jenis kata kerja yang pertama ialah kata dasarnya boleh menerima awalan meN-. Apitan yang membentukkata kerja dalam bahasa Melayu ialah: (i) meN-…-kan (ii) beR-…-kan (iii) beR-…-an (iv) di-…-kan (v) meN-…-i (vi) di-…-i (vii) memper-…-kan (viii) memper-…-i (ix) ke-…-an (x) diper-…-kan (xi) diper-…-i Dalam bahasa Melayu. beR-…-an.FOLIO BMM 3109 (b). di-…-kan. Batang buluh memagari rumah Pak Abu. iaitu dua bahagian imbuhan hadir pada awal dan akhir perkataan secara serentak. Contohnya: membaca membeli membesar mengalir membacakan membelikan membesarkan mengalirkan 47 . Apitan juga disebut sebagai imbuhan terbahagi.

atau ber.FOLIO BMM 3109 diberi digulai bersedih berkibar bertilam bersulam beristeri - diberikan digulaikan bersedihan berkibaran bertilamkan bersulamkan beristerikan Jenis yang kedua pula ialah yang kata dasarnya hanya dapat menerima apitan men-…-kan.atau ber-…-an. Contohnya: berajar beralih berasah *berajarkan *beralihkan *berasahkan Berikut dihuraikan satu per satu apitan kata kerja 48 . Contohnya: mengabaikan menggelarkan mencantikkan menjatuhkan digambarkan dihapuskan dinafikan berterbangan berguguran bermaafan *mengabai *menggelar *mencantik *menjatuh *digambar *dihapus *dinafi *berterbang *bergugur *bermaaf Jenis kata kerja yang ketiga pula ialah yang kata dasarnya boleh menerima awalan beR. dan tidak dapat menerima awalan meN-.sahaja. di-…-kan.sahaja dan tidak dapat menerima apitan beR-…-kan. di.

contohnya mendirikan mendaratkan mencucikan menjadikan mensyaratkan menzahirkan mentabligkan mentakrifkan menterjemahkan menstrukturkan mentertawakan mensia-siakan (IV) meng-…-kan.3. iaitu: (I) me-…-kan.(lihat 7.1 (i) (a). contohnya: menggulingkan mengelakkan 49 . contohnya: merundingkan melayakkan mewarnakan meyakinkan memasukkan memayungkan menurunkan mengayakan menyapukan mengangakan (II) mem-…-kan. contohnya: memberikan membandingkan membukukan memvariasikan memfatwakan mempopularkan mempamerkan memperlahankan (III) men-…-kan.FOLIO BMM 3109 (i) Apitan meN-…-kan (a) bentuk apitan meN-…-kan Bentuk meN-…-kan mempunyai kelainan-kelainan yang jumlahnya sama banyak dengan jumlah kelainan untuk awalan meN.2.

contohnya: kata nama hamba syarat takrif warna diri menghambakan mensyaratkan mentakrifkan mewarnakan mendirikan kata adjektif tinggi merah stabil khusus meninggikan memerahkan menstabilkan mengkhususkan 50 . kata kerja dan kata tugas boleh menerima apitan men-…-kan. kata adjektif. iaitu kata nama.untuk membentuk kata kerja transitif.FOLIO BMM 3109 menggayakan mengkhususkan menghitungkan mengkabulkan mengklasifikasikan mengolok-olokkan mengaturkan mengutarakan mengkanunkan mengindahkan (V) meng-…-kan. contohnya: mengepinkan mengecamkan mengesahkan mengehadkan mengekhaskan mengesyorkan (b) Golongan kata yang boleh bergabung dengan meN-…-kan Empat golongan kata utama.

Ayat transitif aktif dengan kata kerja berapitan meN-…-kan terdiri daripada dua jenis.FOLIO BMM 3109 besar - membesarkan kata kerja transitif lempar beli cari lontar jahit melemparkan membelikan mencarikan melontarkan menjahitkan kata kerja tak transitif tidur jatuh masuk datang sampai menidurkan menjatuhkan memasukkan mendatangkan menyampaikan kata tugas dahulu ramai biasa satu mendahulukan meramaikan membiasakan menyatukan (c) Jenis kata kerja yang terbentuk Pada dasarnya kata kerja yang terbentuk dengan apitan meN-…-kan ialah kata kerja transitif. iaitu: 51 . iaitu yang digunakan sebagai unsur predikat yang memerlukan objek atau penyambut dalam ayat transitif aktif.

229. 52 . Kami mewarnakan mural itu. Guru membacakan murid-muridnya karangan yang terbaik. 231. Kenaikkan harga getah menstabilkan ekonomi negara. iaitu dengan binaan seperti yang berikut: subjek + kata kerja + objek 1 + objek 2 Contoh dalam ayat: 232. Murid-murid membesarkan bulatan itu. Aminah membuatkan Ali secawan kopi. Saya menyampaikan salam kepada beliau. Ahmad mencarikan Pak Hussein ubat sakit pinggang. 235. 233. 236. Ibu sedang menidurkan adik 228. Hasnah memberikan Asri sebuah buku. 234. 230. Kakak menjahitkan ibu sehelai baju.FOLIO BMM 3109 (i) yang menerima satu objek (ii) yang menerima dua objek Binaan ayat yang menerima kata kerja berapitan meN-…-kan dengan satu objek adalah seperti berikut: subjek + kata kerja + objek Contoh dalam ayat: 227. (II) Kata kerja meN-…-kan dengan dua objek Ada sejumlah kata kerja berapitan meN-…-kan yang boleh hadir dalam ayat aktif transitif dengan duaobjek.

Satu ukuran untukmenentukan yang manakah antara kedua-dua objek itu objek tepat atau objek sipiialah proses pasif. murid-murid (235). Bentukpasif ayat (232).(236) adalah seperti yang berikut: 232(a) 233(a) 234(a) 235(a) 236(a) Asri dibelikansebuah buku oleh Hasnah. Sebaiknya. Ali dibuatkan secawan kopi oleh Aminah. Dalam ayat (232) – (236) objek-objek tepat ialah Asri dalam (232). Pak Hussein dicarikan ubat sakit pinggang oleh Ahmad. ubat sakit pinggang (233). dan Ali (236). iaitu proses yang mengedepankan objek asal menjadi subjek terbitan ayat pasif. ubat sakit pinggang. yang mengedepankan objek sipi. * Ubat sakit pinggang dicarikan Pak Hussein oleh Ahmad. iaitu objek sipi asal ( sebuah buku.manakala objek tepat asalberpindah ke bahagian belakang ayat.FOLIO BMM 3109 Dalam binaan ayat di atas. hanya objek tepat yang boleh mengalami proses pasif. Murid-muridnya dibacakan karangan yang terbaikoleh guru. sehelai baju ( 234). 232(b) 233(b) 234(b) 235(b) 236(b) * Sebuah buku dibelikan Asri oleh Hasnah.karangan yang baik ( 235) dan secawan kopi (236). objek 1. * Sehelai baju dijahitkan ibu oleh kakak. * Secawan kopi dibuatkan Ali oleh Aminah. karangan yang terbaik dan secawan kopi ) berpindah ke bahagian belakang kata kerja dan menjadi objek tepat yang baharu. sementara objek 2 yang mengikuti objek tepat disebut objek sipi. atau unsur yang diterangkan. Apabila ini berlaku. Kedudukan kata-kata yang berfingsi sebagai objek tepat dan objek sipi dalam ayat asal (232) hingga (236) boleh berubah. * karangan yang terbaik dibacakan murid-muridnya oleh guru. sementara objek-objek sipi ialah sebuah buku (232).tidak dianggap gramatis. struktur ayat adalah seperti yang berikut: 53 . ibu (234).Pak Hussein (233). iaitu objek yang mengikuti secara langsung kata kerja. Ibu dijahitkan sehelai baju oleh kakak. disebut objek tepat. ayat pasif yang berikut. Dalam bahasa Melayu.

Sehelai baju dijahit oleh kakak untuk ibu. objek tepat dalam ayat-ayat yang terbentukdi atas barulah boleh mengalami proses pasif. Kakak menjahit sehelai baju untuk ibu. Yayasan itu merancangkan Projek Ikhtiar. 54 . contohnya: 237. 238. Karangan yang terbaik dibaca oleh guru kepada muridmuridnya. Guru membaca karangan yang terbaik kepada murid-muridnya. Aminah membuat secawan kopi untukAli. manakala objek tepat yang asal berpindah ke bahagian akhir ayat dan menerima kata sendi nama untuk atau kepada dan kata kerjanya tidak mengandungi –kan. Ahmad mencari ubat sakit pinggang untuk Pak Hussein.FOLIO BMM 3109 subjek + kata kerja + objek tepat (baharu) + untuk + frasa nama kepada Dengan perubahan ini. Mereka merundingkan hal itu dengan keluarga masing-masing. Sebagaimana yang telah dinyatakan. Secawan kopi dibuat oleh Aminah untuk Ali. (d) Aspek makna apitan meN-……-kan apitan meN-……-kan Pada dasarnyakata kerja yang terbentuk dengan menghasilkan kata kerja transitif dengan maksud berikut: (I) Maksud membuat sesuatu yang terkandung dalam kata kerja dasar. contohnya: 232(d) 233(d) 234(d) 235(d) 236(d) Sebuah buku dibeli oleh Hasnah untuk Asri. Contohnya: 232(c) 233(c) 234(c) 235(c) 236(c) Hasnah membeli sebuah buku untuk Asri. Ubat sakit pinggang dicari oleh Ahmad untukPak Hussein. frasa nama yang berfungsi sebagai objek sipi asal dalam ayat (232 – 236) boleh berubah kedudukannya selepas kata kerja dan menjadi onjek tepat yang baharu.

terdapat satu bentuk apitan beR-…-kan. Para peneroka mendirikan rumah secara bergotong-royong. 244. contohnya: 241. Dia meyakinkan saya tentang kebenaran cerita itu. Ayah membelikan adik buku. Pengakap itu menaikkan bendera pasukan yang menang. Anak itu membacakan bapanya telegram. Encik Ali membesarkan rumahnya. 245. 249.iaitu beR-…-kan yang digabungkan dengan semua kata dasar. Saya memasakkan tetamu gulai ikan. 243. Contohnya: alas ibu bekal daun lauk judul beralaskan beribukan berbekalkan berdaunkan berlaukkan berjudulkan 55 . Animah menjahitkan adiknya seluar pendek. (II) maksud kausatif atau menyebabkan. Perbuatan pemuda itu memalukan keluarganya. 250. 242. 247. Dalam hal ini ayat yang terbentuk memerlukan dua objek. 240.FOLIO BMM 3109 239. Kakak membuatkan Ali secawan kopi. (ii) Apitan beR-…-kan (a) Bentuk apitan beR-…-kan Pada dasarnya. (III) maksud benefaktif atau manfaat. Contohnya: 246. 248. Kami memanjangkan hubungan silaturahim dengan mereka. Berita itu mendukacitakan kami.

Contohnya: kata nama tilam isteri hakim bantal bertilamkan beristerikan berhakimkan berbantalkan kata kerja ukir pandu sulam tatah berukirkan berpandukan bersulamkan bertatahkan (c) Jenis kata kerja berapitan beR-…-kan Apitan beR-…-kan membentukkata kerja tak transitif yang memerlukan pelengkap. Contohnya: ber.+ rumah + -kan ber. iaitu kata nama dan kata kerja. Contohnya: 251.+ rantai + -kan berajakan berumahkan eratukan berantaikan (b) Golongan kata yang bergabung dengan apitan beR-…-kan Apitan beR-…-kan boleh bergabung dengan dua golongan kata. Pak Kaduk berbajukan kertas. 56 .+ ratu + -kan ber.FOLIO BMM 3109 Apabila bergabung dengan kataa dasar yang bermula dengan huruf r. 252.dua r yang bergabung itu akan berubah menjadi satu r melalui proses peleburan bunyi.+ raja + -kan ber. Pengembara itu tidur bertilamkan rumput.

Contohnya: bertilamkan rumput (menjadikan rumput sebagai tilam) berbantalkan lengan berselimutkan embun berpandukan cahaya bulan (iii) Apitan beR-…-an (a) Bentuk apitan beR-…-an Terdapat hanya satu bentuk beR-…-an. 255. Contohnya: ber + rebut + -an → berebutan ber + rendam + -an → berendaman ber + rentet + -an ber + ratap + -an → berentetan → beratapan (b) Golongan katayang boleh bergabung dengan beR-…-an Sebahagian besar daripada kata dasar yang dibentukdengan apitan beR-. 254. Contohnya: 57 .melalui proses peleburan bunyi. dua r yang bergabung akibat pertemuan ber. Anita menjahit sarung bantal yang bersulamkan benang emas.FOLIO BMM 3109 253. Mereka berjalan berpandukan cahaya bulan. sama ada transitif atau tak transitif. (d) Aspek makna apitan beR-…-kan Kata kerja yangmenggunakan apitan beR-…-kan membawa maksud menjadikan sesuatu itu sebagai maksud yang terkandung dalam kata dasar. Pengemis itu berbantalkan lengan.-an terdiri daripada golongan kata kerja.kecuali dalamkata dasar yang bermula dengan huruf r. Bagi kata dasar yang bermula dengan huruf r.dengan huruf awal dalamkata dasar akan berubah menjadi satu r..iaitu ber-…-an. Terdapat hanya beberapa perkataan yang terdiri daripada kata nama ataukata adjektif.

FOLIO BMM 3109 kata kerja transitif kirim tembak tikam tabur sambut berkiriman bertembakan bertikaman bertaburan bersambutan kata kerja tak transitif terbang gantung lari debar lompat berterbangan bergantungan berlarian berdebaran berlompatan kata nama maaf lubang uban kelompok salam bermaafan berlubangan berubanan berkelompokan bersalaman kata adjektif lanjut kilau jauh sedih damai berlanjutan berkilauan berjauhan bersedihan berdamaian 58 .

265. Sebahagian daripada bentuk ini juga mengalami penggandaan. 258. Burung laying-layang berterbangan di angkasa. berterusan atau berpanjangan. Lampu merah bergantungan di dinding. Perselisihan itu berlanjutan sehingga akhir tahun. Contohnya: 261. Wanita itu sering bersedihan sejakkematian anaknya. Air laut berkilauan akibat sinaran matahari. Dalam konteks ini konsep jamak boleh diluaskan untuk maksud perbuatan yang berlaku antara dua pihak. Daun kering berterbangan apabila ditiup angin.seperti contoh berikut: (I) perbuatan antara dua pihak atau bersalingan: bertembakan berkenalan bertembak-tembakan berkenal-kenalan 59 . Mereka bermaafan antara satu sama lain. Bintang bertaburan di langit. 266. Bendera warna-warni berkibaran di sepanjang jalan. Contohnya dalam ayat: 256.FOLIO BMM 3109 (c) Jenis Kata kerja yang berapitan beR-…-an Kata kerja yang terbentuk melalui beR-…-an ialah kata kerja tak transitif. 259. 260. Kanak-kanak berkejaran di padang sekolah. Daun kering berguguran di halaman rumah. 262. 257. 263. iaitu bersalingan. 264. atau perbuatan yang berulangan. (d) Aspek makna apitan beR-…-an Penggunaan apitan beR-…-an menghasilkan bentuk kata kerja terbitan yang membawa maksud perbuatan yang menunjukkan jumlah subjek yang banyak.

Sila rujuk 7.1 (iv) bagi imbuhan –di dan 7.2 (i) bagi imbuhan –kan. Segala cirri apitan ini dan maknanya tidak berubah daripada yang terkandung dalam imbuhan-imbuhan di. Contoh bentuk kata kerja aktif meN-…-kan dan pasif di-…-kan: Aktif memberikan menafikan menggambaran mentranskripsikan menghapuskan Pasif diberikan dinafikan digambbarkan ditranskripsikan dihapuskan Contoh apitan di-…-kan dalam ayat: 267.FOLIO BMM 3109 bermaafan bertangisan bersalaman - bermaaf-maafan bertangis-tangisan bersalam-salaman (II) perbuatan yang berulangan.3.3.2.dan –kan. Sebuah buku diberikan kepada adik oleh rakannya. berterusan atau berpanjangan: berdebaran barlarian berkibaran bersungutan berpanjangan berdebar-debaran berlari-larian berkibar-kibaran bersungut-sungutan berpanjang-panjangan (iv) Apitan di-…-kan Apitan di-…-kan ialah bentuk pasif bagi meN-…-kan.2. 60 .

(v) Apitan meN-…-i (a) Bentuk apitan meN-…-i Seperti apitan meN-…-kan. 270. Peristiwa pergaduhan itu digambarkan dengan jelas oleh pemberita itu. Kenyataan itu dinafikan oleh orang tuanya. iaitu: (I) me-…-I. meN-…-I mempunyai kelainan yang jumlahnya sama banyak dengan jumlah kelainan untuk meN. Rasuah cuba dihapuskan oleh kerajaan.2. 269.1 (i) (a) ).FOLIO BMM 3109 268. contohnya: membohongi membanjiri mempelopori mempercayai mempunyai membaiki (III) men-…-I. 271.3.contohnya: melindungi mewarisi meyakini menuruni memayungi merindui meamsuki merasai menyayangi menguliti (II) mem-…-I. Rakaman dialek itu ditranskripsikan oleh pelajar saya.(lihat 7. contohnya: menduduki menjumpai menjalani mensyukuri menziarahi mencurahi 61 .

kata kerja. kata adjektif.eN-…-I untuk membentuk kata kerja. iaitu kata nama. dan kata tugas boleh menerima apitan . kata nama belakang contoh pelopor jiwa jalan membelakangi mencontohi mempelopori menjiwai menjalani kata adjektif kotor yakin patuh dalam sakit mengotori meyakini mematuhi mendalami menyakiti kata kerja transitif tutup ulang tolong tuang menutupi mengulangi menolongi menuangi 62 . contohnya: mengubati menghalangi mengairi mengekori mengunggauli mengawasi (b) Golongan kata yang boleh bergabung dengan apitan meN-…-i Empat golongan kata utama.FOLIO BMM 3109 (IV) meng-…-I.

-I dengan satu objek Binaan ayat yang menerima kata kerja berapitan meN-…-I dengan satu objek adalah spert iberikut: subjek + kata kerja + objek Contohnya: 272. iaitu kata kerja yang memerlukan objek. Kata kerja dengan meN-…-I. Hujan membasi jemurannya. 63 . Pemuda-pemuda suka mencontohi gaya pakaian bintang filem. (ii) Ayak aktif transitif yabg menerima dua objek. (I) Kata kerja meN-. iaitu: (i) Ayat aktif transitif yang menerima satu objek.. 273.FOLIO BMM 3109 awasi - mengawasi kata kerja tak transitif masuk naik duduk lalu bohong kata tugas sudah serta amat hendak menyudahi menyertai mengamati menghendaki memasuki menaiki menduduki melalui membohongi (c) Jenis kata kerja yang berapitan meN-…-i Apitan meN-…-I membentuk kata kerja terbitan yang bersifat transitif. seperti juga halnya dengan kata kerja yang menerima apitan meN-…-kan. hadir dalam ayat aktif transitif yang terdiri daripada dua jenis.

terdsapat juga sejumlah kata kerja berapitan meN-…-I yang hadir dalam ayat transitif aktif dengan dua objek. 275. 280. Debu kapur mengotori lantai bilik kami. Baginda menganugerahi pahlawan itu bintang kehormatan. 279(c) Hang Tuah dikurnai sepasang persalinan oleh Sultan Melaka. Seperti yang dibincangkan tentang apitan meN-…-kan. Mekanik itu sedang membaiki kereta saya. Pak Osman menghadiahi Ahmad sebuah basikal. Dalam ayat di atas objek yang hadir sesuadah kata kerja ialah objek tepat. 64 . 280(d) Tetamu itu dihidangi sepinggan kuih oleh Halimah. hanya objek tepat dalam binaan ini boleh mengalami penjudulan dalam proses pasif. dengan binaan seperti yang berikut: subjek + kata kerja + objek 1 + objek 2 Contoh dalam ayat: 277.FOLIO BMM 3109 274. 279. Halimah menghidangi tetamu sepinggan kuih. 278. Sultan Melaka mengurnai Hang Tuah sepasang persalinan. 276. manakala objek kedua ialah objek sipi. (II) Kata kerja meN-…-I dengan dua objek Sebagaimana kata kerja berapitan meN-…-kan. 278(b) Pahlawan itu dianugerahi bintang kehormatan oleh baginda. contohnya: 277(a) Ahmad dihadiahi sebuah basikal oleh Pak Osman. Encik Ismail menjalani kursus selama dua bulan.

FOLIO BMM 3109 Sebaliknya ayat-ayat pasif yang berikut. 280(b) *Sepinggan kuih dihidangi tetamu itu oleh Halimah. 278(d) Bintang kehormatan dianugerahkan oleh baginda kepada pahlawan itu. Ayat (277(c) –(280(c) kini boleh mengalami proses pasif dan objek tepat dikedepankan menjadi unsur yang dijudulkan. 279(d) Semoga rahmat dicucurkan oleh tuhan kepada kami. kata sendi nama oleh yang kedudukannya selepas saja kata kerja boleh digugurkan selepas pilihan. 278(b) *Bintang kehormatan dianugerahi pahlawan itu oleh baginda. 280(d) Sepinggan kuih dihidangkan oleh Halimah kepada tetamu itu. Contohnya: 277(d) Sebuah basikal dihadiahkan oleh pak osman kepada Ahmad. manakala objek tepat yang asal berpindah ke bahagian belakang ayat dan menerima kata sendi nama. Binaan ayat (277) – (280) boleh diubah supaya objek sipi menjadi objek tepat yang baharu dan hadir selepas kata kerja. 278(c) Baginda menganugerahlkan bintang kehormatan kepada pahlawan itu.(280(d).tidak dianggap gramatis: 277(b) *Sebuah basikal dihadiahi Ahmad oleh Pak Osman. yang mengedepankan objek sipi ini. 279(b) *Sepasang persalinan dikurnai Hang Tuah oleh Sultan Melaka. 65 . Contohnya: 277(c) Pak Osman menghadiahkan sebuah basikal kepada Ahmad. Dalam kesemua ayat pasif diatas (277(d) . 280(c) Halimah menghadiahkan sepinggan kuih kepada tetamu itu.

(b) Ali sedang membaikkan kereta yang rosak. (b) Halimah menghidangkan tetamuitu sepinggan kuih. perbezaan penggunaan apitan meN-…-kan dan meN…-I adalah dari segi jenis objek tepat yang boleh mengikutinya. (b) Pak osman menghadiahi Ahmad sebuah basikal. 66 . selain membentuk kata kerja transitif dan mendukoung makna asas yang terkandung dalam kata dasar. penggunaannya saling berganti tanpa membezakan makna. Perkataan member dalam ayat(284(a) sebenarnya terdiri daripada kata dasar beri yang menerima apitan meN-…-I (memberi) tetapi telah digugurkan satu i. fungsinya dapat dibahagikan kepada tiga: (I) Fungsi apitan meN-…-kan menandakan kausatif. (II) Bagi kata kerja tertentu. 282(a) Halimah menghidangkan sepinggan kuih kepada tetamu itu. Apabila dibandingkan penggunaan apitan meN-…-kan dengan meN-…-I. (b) Baginda mengurniakan Ali bintang kehormatan. 283(a) Baginda mengurniakan bintang kehormatan kepada Ali.FOLIO BMM 3109 (d) Aspek makna apitan meN-…-I dan perbezaannya dengan meN-…-kan Pada dasarnya sukar ditentukan makna khusus apitan meN-…-I. contohnya: 285(a) Ali sedang membaiki kereta yang rosak. manakala apitan meN-…-I menandakan lokatif. iaitu apitan meN-…kan lazimnya menerima objek yang tidak bernyawa dan apitan meN-…-I menerima objek yang bernyawa. 285(b) Ali memberikan makanan kepada kucing. Contohnya: 284(a) Ali member kucing makanan. (III) Bagi sebilangan kecil kata kerja yang menerima apitan meN-…-kan dan apitan meN-…-I.Contohnya: 281(a) Pak Osman menghadiahkan sebuah basikal kepada Ahmad.

Azzman sangat dimanjai oleh datuknya. 288. 291. (vi) Apitan di-…-i kerja aktif meN-…-I dan bentuk pasif di-…-I adalah seperti berikut: Aktif mempelopori mengotori memanjai meyakini membatasi Pasif dipelopori dikotori dimanjai diyakini dibatasi Contoh dalam ayat: 287. 289. Selepas hujan bilik darjah kami dikotori oleh tanah lumpur. boleh digugurkan secara pilihan. kata sendi nama oleh yang kedudukannya selepas saja kata kerja . Dalam kesemua ayat pasif di atas (287 – 291).FOLIO BMM 3109 286(a) Mereka cuba melupai peristiwa itu. (b) Mereka cuba melupakan peristiwa itu. Kebebasan sewajarnya dibatasi oleh undang-undang. Gerakan menuntut kemerdekaan negara ini dipelopori oleh kaum bangsawan. 290. Orang-orang kampong diyakini oleh pegawai daerah tentang projek baharu itu. 67 .

iaitu mempeR-…-kan. 68 . (b) Golongan kata yang boleh bergabung dengan apitan mempeR-…-kan Golongan kata nama dan kata kerja boleh bergabung dengan apitan mempeR-…kan untuk membentuk kata kerja. Raja itu memperisterikan putera sulungnya.iaitu diikuti oleh objek. contohnya: kata nama isteri budak senda johon memperisterikan memperbudakkan mempersendakan memperjodohkan kata kerja dengar lihat banding bahas tunjuk memperdengarkan memperlihatkan memperbandingkan memperbahaskan mempertunjukkan (c) Jenis kata kerja yang berapitan memper-…-kan Kata kerja yang terbentuk dengan apitan memper-…-kan ini bersifat transitif. 293.FOLIO BMM 3109 (vii) Apitan mempeR-…-kan (a) Bentuk apitan mempeR-…-kan Terdapat hanya satu bentuk apitan jenis ini. Contohnya: 292. Kakitangan kedutaan asing mempertunjukkan tarian kebudayaan masing-masing.

295.FOLIO BMM 3109 294. Beliau memperkatakan teori yang terbaharu. Mereka mempersendakan segala usaha kami. Pelukis itu memperlihatkan lukisannya yang baru selesai. menjadikan atau menyebabkan bersatu. contohnya: emperdengarkan memperlihatkan menyebabkan orang mendengar menyebabkan orang melihat e) Perbezaan antara memper. 69 . *memperkemaskan dan sebagainya dianggap tidak tepat. menjadikan atau menyebabkan bertaut.dengan memper-…. ( II ) Pengertian menyebabkan orang lain melakukan perbuatan yang terkandung dalam maksud kata kerja khususnya bagi perkataan yang berikut.-kan dengan kata dasar iaitu: ( I )Pengertian kausatif. d) Aspek makna apitan memper-…. iaitu menjadikan atau menyebabkan.digunakan dengan kata adjektif untukmembawa maksud menjadikan lebih atau bertambah.penggunaan bentuk kata adjektif dengan apitan memper-….-kan Awalan memper. 296..-kan seperti *memperbesarkan...-kan Terdapat dua pengertian khusus yang timbul melalui penggunaan apitan memper…. contohnya: mempertemukan mempersatukan mempertautkan menjadikan atau menyebabkan bertemu. *memperluaskan. Contohnya: besar memperbesar ( menjadikan lebih besar atau bertambah besar) indah memperindah(menjadikan lebih indah atau bertambah indah ) Dalam hubungan ini..

dan suami. Wanita itu memperhamba orang gajinya. 299.dan apitan memper-…-kan untuk menghasilkan perkataan yang berlainan maksudnya. Apitan memper-….-kan dengan kata kerja membawa maksud menyebabkan orang lain melakukan perbuatan yang terkandung dalam maksud kata kerja. 70 . Hang Tuah memperhambakan dirinya kepada sultan. seperti yang dibincangkan di atas. 300. Pak tua memperisterikan Ali dengan gadis dari seberang. 298.-kan digunakan juga dengan kata kerja dan kata nama.. isteri.FOLIO BMM 3109 Apitan memper-….. Apitan memper-…. contohnya: cabang hamba mempercabangkan (menjadikan bercabang ) memperhambakan ( menjadikan diri seperti hamba ) saudara mempersaudarakan (menjadikan seperti saudara) Bagi benerapa kata nama tertentu.. Encik Hamid memperisteri seorang gadis kampung.-kan dengan kata nama membawa maksud kuasatif. contohnya: memperhamba memperhambakan memperisteri memperisterikan mempersuami mempersuamikan melakukan diri seseorang seperti hamba menjadikan diri seperti hamba kepada seorang menjadikan seseorang itu isteri memberikan isteri kepada seseorang atau menjadikan seseorang itu beristeri menjadikan seseorang itu bersuami menjadikan seseorang itu bersuami Contoh dalam ayat: 297. seperti hamba. perkataan tersebut boleh menerima awalan memper.

dan memperisteri. Setakat ini hanya bentuk yang berikut yang wajar dianggap sebagai jenis kata kerja yang terbentuk dengan apitan memper-…-I ini. Kata dasar bentuk terbitan di atas seharusnya menerima awalan meN. Datuk penghulu akan mempersuamikan anak gadisnya dengan wira selepas musim menuai. Bentuk mempersuami dan memperisteri sebenarnya berbentuk mempersuamii dam memperisterii tetapi telah berlaku pengguguran satu huruf i dalam kedua-dua perkataan ini.FOLIO BMM 3109 301.iaitu ke-…-an. Apitan memper-…-I ini wujud hasil daripada perkembangan bahasa. memperkuasai. mempersuami. Kata-kata yand dapat bergabung dengan apitan ini tidak banyak. memperdalami. yang sebelum ini tidak terungkap dalambaha Melayu. 71 . untuk membawa pengertian yang lazimnya dikaitkan dengan perkataan di atas. seperti memperolehi. apitan ini tidak begitu produktif. memperkawani. apitan men-…-I atau apitan memper-…-kan. Berbeza daripada apitan memper-…-kan. puteri Bongsu mempersuami pahlawan yang gagah itu. seperti yang berikut: memperolehi memperbaiki memperkuasai memperdalami memperakui mempersetujui memperhalusi seharusnya seharusnya seharusnya seharusnya seharusnya seharusnya seharusnya memperoleh membaiki menguasai mendalami mengakui / memperakukan menyetujui menghalusi (ix) Apitan ke-…-an (a) Bentuk apitan ke-…-an Terdapat hanya satu bentuk apitanini. (viii) Apitan mempeR-…-i Terdapat hanya satu bentuk apitan ini. sebenafrnya merupakan bentuk terbitan yang lewah. iaitu keperluan menyatakan makna khusus bagi sesuatu perbuatan kata kerja. memperbaiki.mempersetujui dan memperhalusi. 302.atau memper-.memperakui. Bentuk yang lazim digunakan dengan apitan memper-…-I. iaitu memper-…-i. iaitu memperingati.

kata adjektif dan kata nama boleh bergabung dengan apitan ke-…-an untuk membentukkata kerja dalam ayat pasif. 306. 307. 304. Dalam masa kemelesetan ekonomi kami sentiasa kesempitan wang. Malam tadi jiran saya kecurian. Dia kehujanan di jalan. 72 . Contohnya: kata kerja curi dengar lihat tinggal kecurian kedengaran kelihatan ketinggalan kata adjektif panas dingin sempit duka kepanasan kedinginan kesempitan kedukaan kata nama hujan cina siang kehujanan kecinaan kesiangan Contohnya dalam ayat: 303. Sayup-sayup suara azan kedengaran.FOLIO BMM 3109 (b) Golongan kata yang bergabung dengan apitan ke-…-an Golongan kata kerja. 305. Badannya berpeluh kerana kepanasan.

Dalam penggandaan berentak. iaitu diper-…-kan (b) Golongan kata yang boleh bergabung dengan apitan diper-…-kan golongan kata nama dan kata kerja boleh bergabung dengan apitan diper-…-kan untuk membentuk kata kerja.3 Penggandaan berentak kata kerja Penggandaan berentaka ialah proses yang menggandakan kata dasar berdasarkan rentak bunyi tertentu dalam kata dasar.4.3. contohnya: kata nama isteri senda jodoh budak diperisterikan dipersendakan diperjodohkan diperbudakan kata kerja dengar lihat banding diperdengarkan diperlihatkan diperbandingkan 7. iaitu subjek ayat mengalami perbuatan dalam kata dasar. seluruh kata dasar digandakan tetapi dengan perbezaan dan persamaan bunyi tertentu. atau penggandaan yang tidak mempunyai persamaan pada bunyi-bunyi konsonan 73 . (x) Apitan dipeR-…-kan (a) Bentuk apitan diper-…-kan Terdapat hanya satu bentuk apitan jenis ini. iaitu sama ada persamaan pada bunyi-bunyi konsonan dan vokal tertentu. Sila lihat contoh ayat di atas.FOLIO BMM 3109 (c) Aspekmakna apitan ke-…-an Apitan ke-…-an membentuk makna kata kerja pasif.

contohnya : (i) penggandaan berentak persamaan bunyi konsonan. antaranya .3. contohnya : Cerai-berai Gotong-royong Kata-kata yang mengalami penggandaan berentak ini dapat menerima awalan.FOLIO BMM 3109 atau vokal tertentu.4.contohnya : bolak-balik susup-sasap huyung-hayang mandi-manda mundar-mandir lalu-lalang ( ii ) penggandaan berentak persamaan bunyi vokal. atau penggandaan yang tidak mempunyai persamaan pada bunyi-bunyi vokal atau konsonan.4 Makna bentuk penggandaan terbentuk melalui proses penggandaan mempunyai Perkataan-perkataan yang beberapa makna tertentu. (i) ( ii ) ( iii ) menunjukkan perbuatan yang berulang-ulang menunjukkan perbuatan yang berpanjangan menunjukkan perbuatan yang bersungguh-sungguh 74 . contohnya : bergotong-royong berulang-alik membeli-belah menduduk-dadak terhuyung-hayang 7.

Contohnya : (i) perbuatan yang berulang-ulang : tertanya-tanya melambai-lambai berulang-alik tanya-tanyakan berlari-larian ( ii ) perbuatan yang berpanjangan : berangan-angan berkibar-kibar tersenyum-senyum tersengih-sengih menanya-nanya menanti-nanti ( iii ) perbuatan yang bersungguh-sungguh : bercerai-berai Memporak-perandakan ( iv ) perbuatan yang saling berbalasan : bersalam-salaman berkasih-kasihan bertembak-tembakan 75 . dan boleh juga mengandungi gabungan fungsi-fungsi tersebut. Sesuatu bentuk yang digandakan itu mempunyai salah satu fungsi di atas.FOLIO BMM 3109 ( iv ) dua menunjukkan perbuatan yang saling berbalasan atau dilakukan oleh pihak terhadap satu sama lain.

FOLIO BMM 3109 pukul-memukul kejar-mengejar 76 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful