OSS Case Study eHadir – Sistem Kehadiran Berkomputer Jenis Penyelesaian : Aplikasi dan Perkakasan Nama Projek : eHadir

– Sistem Kehadiran Berkomputer Tarikh Projek mula Beroperasi : Ogos 2008 Maklumat pegawai Nama Jawatan Organisasi Alamat Chong Phaik Kee Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Perak Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Perak Lot 1516, Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab, 30000 Ipoh, Perak. : 05-2545505 : chongpk@perak.gov.my : http://kebajikan.perak.gov.my:4022

: : : :

Telefon e-mel URL

Pegawai yang boleh dihubungi Nama : Johana Osman Jawatan : Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan Telefon : 05-2545505 Fax : 05-2530505 e-mel : johana@perak.gov.my

1.0

PENGENALAN Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) mempunyai peranan penting dalam pembangunan sosial. Adalah menjadi tanggungjawab JKM dalam menentukan supaya tidak ada yang ketinggalan dalam proses pembangunan dan tidak seorang pun yang patut berada di bawah paras kualiti hidup minima yang menjadi hak kepada semua rakyat selaras dengan Dasar Sosial Negara yang memberi penekanan terhadap perseimbangan pembangunan ekonomi, teknologi dan sosial.

1.1

Objektif Objektif Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah menepati ciri-ciri seperti berikut: Memberi perlindungan dan pemulihan Membangunkan masyarakat Mewujudkan masyarakat penyayang Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sosial dan perkongsian tanggung jawab

1.2

Visi Masyarakat Sejahtera & Penyayang

1.3

Misi Membangun Masyarakat ke Arah Kesejahteraan Sosial

1.4

Motto Berkat Berjasa

2.0

OBJEKTIF eHadir Sistem ini yang berasaskan portal menyediakan kemudahan seperti berikut: • Mewujudkan Sistem Pengurusan Masa Berkomputer bagi memudahkan pemantauan di lakukan terhadap kehadiran, aktiviti keluar masuk, cuti, kerja lebih masa, dan surat kelewatan pekerja. Memudahkan pemantauan tatatertib dan pergerakan kakitangan. Memudahkan proses permohonan dan kelulusan cuti kerana ia dilakukan secara online Boleh dijadikan medium untuk menilai prestasi kakitangan. Meningkatkan tahap keselamatan pejabat dengan penggunaan akses pintu biometrik kerana orang luar tidak boleh masuk ke pejabat sesuka hati Aplikasi ini dibangunkan mengikut pekeliling yang diamalkan oleh agensiagensi kerajaan. Aplikasi ini boleh diubahsuai mengikut kehendak / keperluan pelanggan. Penggunaan secara menyeluruh bermula daripada individu, pentadbir sistem(admin), kerani, ketua jabatan dan pengarah.

• •

• •

• •

3.0

KEY PARTNERS 3.1 Jab. Kebajikan Masyarakat Negeri Perak dan Techmedia Computers System Techmedia Computer System telah dilantik sebagai vendor untuk membangunkan aplikasi eHadir . JKM Perak berperanan memberi maklumat , khidmat nasihat dan sebagai pengguna aplikasi ehadir. 3.2 Bahagian Teknologi Maklumat dan Bahagian Khidmat Pengurusan Sistem ini dibangunkan bagi membantu Bhg teknologi Maklumat dan Bhg Khidmat Pengurusan menguruskan perkara seperti berikut: • Memantau kehadiran, aktiviti keluar masuk, cuti,kursus, kerja lebih masa, dan mencetak surat kelewatan pekerja. Pemantauan secara online ke semua cawangan dan institusi di seluruh negeri Memudahkan proses permohonan cuti,kursus,kerja lebih masa kerana ia boleh diisi oleh semua staf secara online Memudahkan pengurusan rekod kehadiran,cuti dan kursus staf dengan lebih teratur

4.0

TEKNOLOGI OSS Teknologi OSS yang digunakan ialah PHP,MySQL, Apache. Pemilihan perisian ini amat popular di dalam pembangunan aplikasi dan mudah diguna pakai untuk memenuhi keperluan sistem. Bantuan kepakaran dari komuniti antarabangsa juga mudah diperoleh.

4.1

PHP PHP adalah bahasa pemprograman yang di design secara khusus untuk website development. Di dalam halaman HTML kita dapat memasukkan (embed) kod PHP yang mana akan dilaksanakan ketika halaman tersebut dikunjungi. Kod PHP dapat ditampilkan dalam bentuk HTML, PDF atau yang lainnya.

4.2

MySQL MySQL ialah sebuah sistem pengurusan pangkalan data berkeupayaan tinggi yang berkaitan dengan laman web serta pembangunan dan penggunaan aplikasi perniagaan. MySQL memaksimumkan kelajuan, kestabilan dan kepenggunaan, di samping mengurangkan kos pangkalan data sehingga 90%. MySQL terdapat dalam kesemua Linux distributions di samping sistem pengoperasian UNIX, Mac OS X dan Microsoft Windows.

5.0

REKA BENTUK eHadir Capaian aplikasi eHadir boleh diakses melalui Internet dan Intranet. Di ibu pejabat dan cawangan aplikasi diakses melalui Intranet manakala di institusi aplikasi diakses melalui Internet. 5.1 Seni Bina eHadir (Internal dan External)

5.2

Server eHadir mengandungi perisian seperti berikut: 1. 2. 3. Apache Webserver PHP5 MySQL Database

5.3

Capaian Aplikasi adalah seperti berikut: • • Server hanya diletakkan di Ibu Pejabat Jabatan Akses ke Aplikasi menggunakan alamat IP server eHadir di Ibu Pejabat Jabatan (pengguna di cawangan juga menggunakan alamat yang sama) Setiap Cawangan Jabatan hanya dibekalkan dengan reader sahaja, tidak perlu server eHadir Server Peraknet di Ibu Pejabat Jabatan dikonfigurasikan supaya boleh berhubung dengan setiap Cawangan Jabatan dan juga SUK Server Peraknet di setiap Cawangan Jabatan dikonfigurasikan supaya hanya boleh berhubung dengan Ibu Pejabat Jabatan dan juga SUK sahaja

5.4

Jenis Perkakasan a) F702-S TIME ATTENDANCE & DOOR ACCESS • • • Menggunakan protokol TCP/IP Boleh digunakan sebagai ‘Door Access’ Menerima bacaan IC Card / ID Card, Biometric(cap jari) & Password Menyimpan 50,000 transaksi beserta “workcode” Menyimpan 1,500 data pengguna

b) A10 TIME ATTENDANCE • • Menggunakan protokol TCP/IP Menerima bacaan IC Card / ID Card, Biometric(cap jari) & Password Menyimpan 50,000 transaksi beserta “workcode” Menyimpan 1,500 data pengguna

c) F4 Plus Time Attendance Reader • • Menggunakan protokol TCP/IP Menerima bacaan MiFare Card, Biometric(cap jari) & Password (3 dalam 1) Menyimpan 30,000 transaksi beserta “workcode” Menyimpan 1,500 data pengguna

• •

5.5

Langkah Penggunaan reader oleh Pengguna

5.6

Langkah Kemasukkan dan Kelulusan Alasan dan Menyemak Kehadiran

5.7

Langkah Permohonan dan Kelulusan Cuti

5.8

Langkah Permohonan dan Kelulusan Tugas Luar/Kursus

6.0

KENAPA OSS? • • • • • Mengurangkan kos perlesenan. Kebebasan memilih penggunaan perisian. Meningkatkan Interoperability antara sistem. Perkembangan Industri ICT. Pengembangan pengguna dan komuniti pembangunan OSS.

7.0

IMPAK Kesan eHadir kepada jabatan selepas pelaksanaannya ialah: 1. Proses permohonan dan kelulusan cuti,kursus,kerja lebih masa boleh di isi dimana-mana dan tidak semestinya di pejabat sahaja. Proses permohonan dan kelulusan cuti,kursus,kerja lebih masa boleh di selesaikan dengan mudah dan cepat. Mengurangkan penggunaan kertas kerana tiada lagi penggunaan borang. Capaian maklumat lebih cepat dan tepat. Tiada lagi gejala “punch untuk kawan” selepas sistem diimplementasi. Meningkatkan prestasi kehadiran staf, staf yang datang lewat berkurangan. Semakan rekod boleh dibuat oleh individu sendiri.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

8.0

PENGALAMAN Pemilihan perisian yang hendak digunakan semasa membangunkan aplikasi amatlah penting. Beberapa kriteria yang perlu difikirkan, antaranya ialah pengetahuan dan kebolehan pembangun sistem menggunakan OSS.Hardware yang sedia ada, jangka masa yang diperlukan untuk menyiapkan aplikasi dan integrasi sistem dengan sistem sedia ada, jika diperlukan.

9.0

STATUS eHadir Aplikasi eHadir telah dibangunkan di Jabtatan Kebajikan Masyarakat Negeri Perak pada Ogos 2008 dengan modul seperti berikut : – Kehadiran – Rekod Kelewatan dan Pergerakan Staf Cuti – Permohonan Online serta Penyata Tahunan Kursus – Permohonan Online serta Penyata Tahunan Tuntutan elaun Kerja Lebih Masa.

Pada Januari 2009, aplikasi telah dinaiktaraf ke 9 Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah (PKMD) melibatkan seramai 380 orang kakitangan - 9 reader digunakan (satu di setiap cawangan) Untuk kerja – kerja menaiktaraf di Institusi di JKM, sebanyak 6 institusi terlibat dan melibatkan seramai 350 orang kakitangan - 11 reader digunakan (2 di setiap institusi kecuali Asrama Silibin) 10.0 RUJUKAN Senarai Pegawai yang boleh dihubungi berkenaan penggunaan eHadir.
BIL 1 PEJABAT PKMD KINTA NAMA PEGAWAI Mohd Mahir Bin Mohd Tahir NO. TELEFON 05-2418860 EMEL pkmdkinta@perak.gov.my

2

PERAK TENGAH

Baharudin Bin Mohamad

05-3712082

pkmdpktgh@perak.gov.my

3

HILIR PERAK

Harrif bin Hj Abu Hassan

05-6221986

pkmdhipk@perak.gov.my

4

KERIAN

Azmaliza Binti Ismail

05-7162645

pkmdkrn@perak.gov.my

5

LARUT MATANG & SELAMA KUALA KANGSAR MANJUNG

Zamrry bin Mohamad

05-8073302

pkmdlms@perak.gov.my

6

Noor Syafazlin Aida bt Bidres

05-7761198

pkmdkk@perak.gov.my

7

Anuwar bin Ismail

05-6883110

pkmdmjg@perak.gov.my

8

HULU PERAK

Kamizar a/p Bah Kajang

05-7912251

pkmdhupk@perak.gov.my

9

BATANG PADANG

Noraida Binti Ibrahim

05-4011069

pkmdbtgpdg@perak.gov.my

BIL 1

INSTITUSI SEKOLAH TUNAS BAKTI TAIPING

NAMA PEGAWAI Zaimi bin Abd Kadir

NO. TELEFON 05-8073554

EMEL stbtaiping@perak.gov.my

2

TAMAN SERI PUTERI BATUGAJAH RUMAH KANAKKANAK SULTAN ABDUL AZIZ KUALA KANGSAR RUMAH SERI KENANGAN TAIPING RUMAH SERI KENANGAN ULU KINTA ASRAMA AKHLAK SILIBIN, IPOH

Sarida binti Saidin

05-3661493

tspbtgajah@perak.gov.my

3

Faridah binti Sahar

05-7761173

rkkkangsar@perak.gov.my

4

Mohd Fadhlie bin Khamis

05-8072718

rsktaiping@perak.gov.my

5

Haji Zulkifli bin Mokhtar

05-5331875

rskukinta@perak.gov.my

6

Azlan Bin Ashar

05-5263471

wardenasi@perak.gov.my

11.0

Beberapa screenshot dari eHadir. 11.1 Muka Utama untuk Pengguna selepas Log ke dalam Sistem

11.2

Laporan Kehadiran Individu Bulanan

11.3

Permohonan Cuti

11.4

Penyata Cuti

11.5

Penyata Kursus

11.6

Jadual Shif Kakitangan

11.7

Maklumat Kerja Lebih Masa

1. eHadir boleh dilayari oleh pengguna Internet di http://kebajikan.perak.gov.my:4022 2. Pengguna dalaman boleh menggunakan aplikasi di http://10.80.41.2:4022

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful