You are on page 1of 3

21-23 AUGUST 2013, SLATINA, JUD.

OLT

AL XXXV-LEA CONGRES AL ASOCIAŢIEI GENERALE A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA, CONGRESUL CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ŞI AL CADRELOR DIDACTICE ROMÂNE DE PESTE HOTARE

PROGRAMUL CONGRESULUI
INTERVAL ORAR ZIUA I 08.00 – 22.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 – 19.00 

ACTIVITATEA
(organizatorii îşi rezervă dreptul de a anunţa şi de a aduce eventuale modificări programului, în funcţie de situaţiile ivite) Miercuri, 21 august 2013 Primirea, înregistrarea şi cazarea delegaţilor din România (se vor prezenta obligatoriu documentele justificative – chitanţe, ordine de plată-sau se vor elibera/semna pe loc) şi din străinătate la Casa de Cultură a Sindicatelor Slatina Întâlnirea Consiliului Director al A.G.I.Ro la Casa de Cultură a Sindicatelor Slatina Şedinţă de lucru cu preşedinţii sucursalelor / filialelor / asociaţiilor A.G.I.Ro la Casa de Cultură a Sindicatelor Centre tematice de lucru, foaierul Casei de Cultură a Sindicatelor, B-dul. Independenţei Nr. 1 Slatina Expoziţie cu reviste vechi ale învăţătorilor din judeţele Olt şi Romanaţi de la Muzeul Dobricei, dl. Petrescu Mihai Expoziţie de pictură, artişti plastici: Paul Tudor (Balş); Marcel Duţu (Drăgăneşti – Olt), „Artă abstractă“, expoziţie de pictură, grafică şi tehnică mixtă; Andreea Vlăduţ (Slatina). Stand INTUITEXT Stand EDUEXPERT Stand Gamma Educational Stand Centrul de Educaţie Aplicată Stand edituri cu profil educaţional Stand lucrări artizanale, Oana Nichita, Palatul Copiilor „Adrian Băran“ Slatina Ornare obiecte de lut, grup de elevi de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Balş Ornamente cu materiale din natură, prof. înv. primar Pirnă Mariana Tehnici de fabricare de cantităţi mari de acuarele pentru utilizarea de către elevi la clasă, artist plastic Marcel Duţu Colţul viu al clasei, înv. Alexe Diaconu Cina Deplasare pe Dealul Grădişte Serată de socializare Discurs de „Bine aţi venit!“, Primarul Municipiului Slatina, Inspector Şcolar General, Man Felicia Bufet suedez Spectacol: ansambluri folclorice, recitaluri prezentate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Slatina, coordonator Director A djunct, prof. Fieraru Marius – Arald Taraful de la Morunglav Cursuri de dansuri populare româneşti, instructor Stroe Lucian Jocuri populare româneşti din toate zonele ţării Karaoke: intonare de cântece populare româneşti din toate zonele ţării Întâlniri informale ale conducerii A.G.I.Ro cu sucursale / filiale / asociaţii AGIRo Joi, 22 august 2013 Micul dejun Deplasarea către Casa de Cultură a Sindicatelor din Slatina Înregistrarea participanţilor la Casa de Cultură a Sindicatelor din Slatina Înmânarea legitimaţiilor (numai pe bază de act de identitate) şi mapelor Congresului AGIRo 2013 care cuprind: - Buletinul Congresului - Revista AGIRo - Revista simpozionului internaţional „Dascălii, făclii în universul copiilor“ - Portrete de dascăli (volumele IV şi V); Pliante Stand INTUITEXT, EDUEXPERT, editura DIANA, alte edituri cu profil educaţional Expoziţii cu vânzare (carte, material didactic etc.) Lucrările Congresului al XXXV-lea al A.G.I.Ro 2013: 09.00 - 17.00 Casa de Cultură a Sindicatelor din Slatina 11.00 – 11.15: Pauză - Fotografie de grup în faţa Casei de Cultură a Municipiului Slatina 13,30-15,00: Pauză de masă Binecuvântare din partea Episcopiei Slatinei, Inspector Eparhial, Preot Cristian - Gheorghe Stoica, Catedrala „Sfântul Gheorghe – Ionaşcu“ Slatina Imnul de Stat al României Imnul Învăţătorilor din România (text şi muzică din urmă cu 100 de ani) Salutarea şi nominalizarea delegaţiilor din ţară şi din străinătate (Preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, prof. Viorel - Dănuţ Dolha şi Preşedintele Sucursalei Olt a AGIRo, prof. Margareta Gheorghiţă)

19.00 - 20.00  20.00 – 20.30 20.30 – 24.00 20.30 – 24.00

22.00 – 23.00 ZIUA A II-a 07.00 - 08.00 08.00 - 08.30 08.30 - 09.00

09.00 - 17.00 Pauze: - 11,00-11,15 - 13,30-15,00

Page 1 of 3

21-23 AUGUST 2013, SLATINA, JUD. OLT

AL XXXV-LEA CONGRES AL ASOCIAŢIEI GENERALE A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA, CONGRESUL CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ŞI AL CADRELOR DIDACTICE ROMÂNE DE PESTE HOTARE

Înmânarea MEDALIEI DE AUR A CONGRESULUI A.G.I.Ro, adusă de la Ministerul Educaţiei din Chişinău, Domnului Ministru al Educaţiei Naţionale din România, prof. univ. dr. Remus Pricopie Preşedintele de onoare al AGIRo, Ex-Ministrul Educaţiei din România, Preşedintele Comisiei pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport din Senat, prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu Secretarul de stat în Ministerul Educaţiei Naţionale, prof. Valentina Ştefania Duminică Mesaj al Prim-Ministrului României, Victor Ponta Mesaj al Ministrul Educaţiei din R.Moldova, Maia Sandu Mesaj al Ministrului de Externe, Titus Corlăţean Mesaj al Ex-Ministrului Educaţiei din România, senator, prof. Liviu - Marian Pop Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Olt, prof. Felicia Man Preşedintele Consiliului Judeţean Olt, Paul Stănescu Prefectul Judeţului Olt, Eugen Ionică Primarul Municipiului Slatina, Minel Prina Membru al Academiei Române, Academician Solomon Marcus Preşedinte asociaţie judeţeană membră AGIRo Preşedinte filiala AGIRo din Republica Moldova, prof. dr. Mariana Marin (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău), redactor-şef Revista Învăţătorul Modern, Tradiţiile asociative ale învăţătorilor din Republica Moldova. Directorul Casei Corpului Didactic Olt, asist. univ. dr. Victor – Dumitrel Tiţa Preşedinte asociaţie judeţeană membră AGIRo Preşedintele Asociaţiei Pedagogilor din Regiunea Odessa-Ucraina, doctor-conferenţiar în pedagogie, expert internaţional, sef al Proiectului Pilot International ”Şcoala secolului XXI”, grad didactic superior Nicolai Fedoreţ Inspector Şcolar General Adjunct, Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, prof. Nicolae Pellegrini Inspector Şcolar General Adjunct, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, prof. Adina Dobrete Preşedinte asociaţie judeţeană membră AGIRo Vicepreşedintele Comunităţii Românilor din Serbia, Românii Independenţi din Serbia, Vârşeţ, prof. dr. Dorinel Stan Preşedintele Asociatiei Etnicilor Români din Bulgaria, Ivo Gheorghiev Prof Virgil Paraschiveanu, director al Centrului de Educaţie Aplicată şi al platformei DASCĂ LI.RO Preşedinte asociaţie judeţeană membră AGIRo Dr. conf. Universitatea Umanistă de Stat din Izmail- Catedra de limba română, regiunea Odessa, Ucraina, Elena Golovanova Prof.Aurica Bojescu, Vicepreşedinte Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina“ Prof. Maria Barba, Universitatea ,,Bogdan Petriceicu Haşdeu” Cahul, R. Moldova Prof. Maria Alb, Slatina, regiunea Transcarpatia, Ucraina INTUITEXT, prezentarea manualelor digitale, resurse cadre didactice Centrulul Naţional de Training Eduexpert Editura DIANA, prezentare de materiale didactice Preşedinte asociaţie judeţeană membră AGIRo Scriitorul şi realizatorul revistei Sud-Vest, Odessa, Vadim Bacinschi Prof. Dr. Vasile Flueraş, director coordonator Şcolile Genesis Invenţie Românească cu mare Potenţial Educativ, prof. dr. fiz. Grosu Ioan, Facultatea de Bioinginerie Medicală, UMF Gr.T.Popa Iaşi, Facultatea de Chimie, Universitatea Al.I. Cuza Iaşi Prezentare proiecte, dr. Dan Sporea, National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics, Laser Metrology Laboratory, Center for Science Education and Training Preşedintele Asociaţiei pentru Dezvoltare Creativă „VARTO“, or.Vinnița, Ucraina, doctor în pedagogie, psiholog, autor al Proiectului „Mnemotehnica Educatională“, președintele comitetului organizatoric al Festivalului International psihopedagogic „Perspectiva”, Gennadii Cepurnoi Dr. Conf. Goraş-Postică Viorica, Universitatea de Stat a Moldovei, Chişinău Tatiana Parnivoda, dirigintele clasei-pilot, instructor al „Școlii de Eidotehnică“, învățătoare la clasele primare, Scoala nr. 26, or. Vinniţa, Ucraina, membră a Consiliului Asociaţiei pentru Dezvoltare Creativă „VARTO“ Înmânarea unei scrisori de mulţumire profesorului pensionar Sfîrnaciuc Arcadie, şef de promoţie al Şcolii Normale de Băieţi Cernăuţi, dirijor al corului Catedralei din Cernăuţi, la centenarul naşterii sale Învăţător pensionar, îndrumător de practică pedagogică la Liceul Pedagogic Slatina, jud. Olt, Lia Bărbulescu Lansarea volumului V,,Portrete de dascăli“, realizat de A.G.I.Ro Lansarea romanului ,,Tema pentru acasă“ al scriitorului Nicolae Dabija care este elogiul suprem adus de literatura română DASCĂLULUI. Nişte elevi basarabeni, după ora în care profesorul le-a predat Eminescu şi le-a dat temă pentru acasă, dau jos tabloul cu Stalin şi îl pun pe Eminescu. Dascălul ia asupra lui fapta făcută de elevii săi. După 13 ani de închisoare cu evadări şi poveşti de dragoste, la reîntâlnirea cu foştii săi elevi, oameni acum în toată firea, aceştia vin toţi cu tema pentru acasă făcută şi cu ochii în lacrimi. Reprezentanţi edituri etc., prezentare produse educaţionale Gamma Educational, Editurile Carminis, Paralela 45, Nomina, Sigma Concert Corul Millenium Slatina, Dirijor Stanciu Alexandru - Chirilă

Page 2 of 3

21-23 AUGUST 2013, SLATINA, JUD. OLT

AL XXXV-LEA CONGRES AL ASOCIAŢIEI GENERALE A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA, CONGRESUL CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA ŞI AL CADRELOR DIDACTICE ROMÂNE DE PESTE HOTARE

19.00 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 24.00

21.00 – 22.00 ZIUA a III-a 07.00 - 08.00 08.30 - 09.00 09.00 – 11.00 11.00 – 11.15 11.15 – 13.00

13.00 - 14.00 14.00 – 16.00

14.00 – 18.00

Spectacol Palatul Copiilor „Adrian Băran“ Slatina Ansamblul folcloric de la Curtişoara, instructor prof. Mariana Pirnă Recital interpret popular Gheorghiţa Nicolae, Producător TV – Televiziunea, absolventă a Liceului Pedagogic, olteancă Recital interpret popular Georgeta Chiţoran, olteancă Recital interpret Ion Popa, „Învăţătorul“, oltean din Izbiceni Cina Deplasare pe Dealul Grădişte Seară naţională Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiţionale „Doina Oltului“ Ansamblul folcloric Dobrosloveni, instructor Stroe Lucian Cursuri (şi concursuri) de dansuri populare româneşti, instructor Stroe Lucian Jocuri populare româneşti din toate zonele ţării Karaoke: intonare de cântece populare româneşti din toate zonele ţării Întâlniri informale ale conducerii A.G.I.Ro cu reprezentanţi sucursale / filiale / asociaţii A.G.I.Ro Vineri, 23 august 2013 Micul dejun Expoziţii cu vânzare (carte, material didactic etc.) Continuarea lucrărilor Congresului, locaţie: Casa de Cultură a Sindicatelor Slatina Simpozion Internaţional „Dascălii, făclii în universul copiilor“ Pauză Continuarea lucrărilor Congresului, locaţie: Casa de Cultură a Sindicatelor Slatina: Simpozion Internaţional „Dascălii, făclii în universul copiilor“ Secţiuni: Curs de formare, furnizor Casa Corpului Didactic Olt Photovoice - procedeu de receptare a mesajului literar Prezentare tehnici de lucru cu programul MONKEYJAM (soft free pentru animatie) MEMOTEHNICA - tehnici de dezvoltare a memoriei Evaluarea pe baza competenţelor şi a performaţelor Despre indisciplina gândirii şi conformism Moderatori: asist. univ. dr. Victor – Dumitrel Tiţa, Directorul Casei Corpului Didactic Olt, prof. Nicolae Pellegrini, Inspector Şcolar General Adjunct, Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, prof Virgil Paraschiveanu, director al Centrului de Educaţie Aplicată şi al platformei DASCĂLI.RO prof.Gennadii Cepurnoi, Preşedintele Asociaţiei pentru Dezvoltare Creativă „VARTO“, or.Vinniţa, Ucraina conf. univ. dr. Mariana Marin, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, or. Chişinău, Republica Moldova prof. dr. Vasile Flueraş, director coordonator Şcolile Genesis prof. Adina Tulbure, Centrul de inovaţie didactică Constanţa conf. univ. dr. Nicolai Fedoreţ, Preşedintele Asociaţiei Pedagogilor din Regiunea Odessa-Ucraina, expert internaţional, şef al Proiectului Pilot International „Şcoala secolului XXI“ conf. univ. dr. Goraş-Postică Viorica, Universitatea de Stat a Moldovei, Chişinău Mihaela Popescu, lector în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic al Universităţii din Craiova şi lector colaborator al Facultăţii de Litere pentru specializarea Pedagogia Învăţămîntului Primar şi Preşcolar. Pauză de masă Întâlniri informale ale conducerii A.G.I.Ro cu sucursale / filiale / asociaţii A.G.I.Ro Lucrările de închidere a Congresului A.G.I.Ro 2013 Intervenţii din partea asociaţiilor, sucursalelor judeţene A.G.I.Ro, cadre didactice Prezentarea Rezoluţiei Congresului A.G.I.Ro 2013. Semnarea de protocoale Înmânarea certificatelor A.G.I.Ro, diplome, certificate, adeverinţe Excursie în judeţ oferită reprezentanţilor din străinătate: - Vizite la Mânăstirile Strehareţi, Clocociv, Brâncoveni; - Vizită la Casa de Cultură „Radu Şerban“ din Caracal, vizionare piesă de teatru; - Masă tradiţională oltenească în Pădurea Reşca. Plecarea invitaţilor şi participanţilor la Congresul A.G.I.Ro

Page 3 of 3