You are on page 1of 1

SOAL SELIDIK KEHADIRAN PENGETUA/GURU BESAR KE KURSUS KEPIMPINAN PENGURUSAN PENDIDIKAN (KKPP), KURSUS KHAS KEPIMPINAN PENGURUSAN

PENDIDIKAN (KKKPP), SIJIL KELAYAKAN PROFESIONAL KEPENGETUAN KEBANGSAAN (NPQH)
DAN PROGRAM KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN PENDIDIKAN KEBANGSAAN (NPQEL)

NAMA SEKOLAH :

BIL.

NAMA

NO. KAD PENGENALAN

NAMA & ALAMAT SEKOLAH

NO. TEL

NO. FAKS

SILA TANDAKAN (/) PADA KURSUS YANG TELAH ANDA HADIRI KKPP KKKPP NPQH NPQEL

TARIKH PERSARAAN

Salinan Sijil KKPP/KKKPP/NPQH/NPQEL perlu disertakan bersama Borang Soal Selidik ini hantar Ke PPDTL Untuk Perhatian: Unit Pengurusan Sekolah - Cik Ang pada atau sebelum 15 Feb 2013 Sila hantar soft copy melalui emel sebelum / pada 8 Feb 2013.