You are on page 1of 5

JPK/PPT/1002C

JADUAL PERBANDINGAN STANDARD DENGAN BUKTI-BUKTI KETERAMPILAN CALON PPT ARAHAN: 1. Senarai bukti keterampilan perlu disediakan oleh calon dengan bantuan PP-PPT; 2. Semua bukti keterampilan yang dikemukan perlu disahkan oleh PP-PPT semasa sesi penilaian; 3. Borang ini akan digunakan oleh PPL-PPT semasa sesi verifikasi dan sesi temuduga untuk pengesahan; dan 4. PP-PPT hendaklah memastikan senarai Compentency Unit (CU) dan CU Work Activities lengkap, mencukupi dan memenuhi standard tahap berkenaan.

(A) MAKLUMAT CALON (Diisi oleh calon) NO. PENDAFTARAN NAMA PENUH (DENGAN HURUF BESAR) NO. KAD PENGENALAN SEKTOR SUB-SEKTOR KOD NOSS TAJUK NOSS TAHAP PPT/13/T/ST/KBS(FASA-3)/002357 Pengesahan Calon ROZIANA BINTI YUSOF Adalah dengan ini, saya mengesahkan bahawa segala maklumat ini adalah betul.

730501-11-5442 ELECTRICAL AND ELECTRONIC,TELECOMUNICATION & BROADCASTING INDUSTRIAL ELECTRONICS EE-021-2 PEMASANGAN& TROUBLESHOOTING PERALATAN ELEKTRONIK TAHAP (2)

.............................. Tandatangan

1

4 1.4 1.4.17.17.18 2.18 2. ELECTRONIC SCHEMATIC DRAWING PREPARE ELECTRONIC SCHEMATIC DRAWING REQUIREMENTS PERFORM ELECTRONIC SCHEMATIC DRAWING SUBMIT ELECTRONIC SCHEMATIC DRAWING IDENTIFY INSTRUMENT AND TEST EQUIPMENT SET UP & HANDLING REQUIREMENTS PREPARE FOR INSTRUMEN AND TEST EQUIPMENT SET UP & HANDLING ACTIVITIES 2.3.12.17. Compentecy Unit (CU) CU Work Activities Senarai Kod Bukti Ulasan PP-PPT Diisi oleh PP-PPT Ulasan PPL-PPT Diisi oleh PPL-PPT Dilengkapkan oleh calon dengan bantuan PP-PPT CORE COMPENTENCY 2 .3.12.12.17.18 2.4 1.JPK/PPT/1002C (B) PERBANDINGAN STANDARD DENGAN BUKTI-BUKTI KETERAMPILAN Bil. INSTRUMENT AND TEST EQUIPMENT SET UP & HANDLING SET UP INSTRUMENT & TEST EQUIPMENT REPORT INSTRUMENT & TEST EQUIPMENT SET UP AND HANDLING ACTIVITIES PERFORM RECORDING & TAGGING OF INSTRUMENT & TEST EQUIPMENT Bil.4.3.18 2.18 1.3.2.17.4.2.3.3.4 2. Compentecy Unit (CU) CU Work Activities Dilengkapkan oleh calon dengan bantuan PP-PPT CORE COMPENTENCY Senarai Kod Bukti Ulasan PP-PPT Diisi oleh PP-PPT Ulasan PPL-PPT Diisi oleh PPL-PPT IDENTIFY ELECTRONIC SCHEMATIC DRAWING REQUIREMENTS 1.12.4.3.2.3.12.4.2.3.

12.15.3.18 4.17.17. INDUSTRIAL ELECTRONIC EQUIPMENT INSTALLATION 2.17.18 2.3.4.18 2.17.18 2.3.15.4.3.3.18 3.4.4.12.12.12.18 2.12.17.18 2.15.3.3.18 2.JPK/PPT/1002C IDENTIFY INDUSTRIAL ELECTRONIC EQUIPMENT INSTALLATION REQUIREMENTS INSTALL INDUSTRIAL ELECTRONIC EQUIPMENT CONFIRM CUSTOMER ACCEPTANCE REPORT INDUSTRIAL ELECTRONIC EQUIPMENT INSTALLATION ACTIVITIES SET UP THE INSTRUMENT AND TEST EQUIPMENT FOR DUMMY PROJECT PREPARE TROUBLESHOOTING REQUIREMENTS 2.17.15.17.12.3.12. Compentecy Unit (CU) CU Work Activities Senarai Kod Bukti Ulasan PP-PPT Diisi oleh PP-PPT Ulasan PPL-PPT Diisi oleh PPL-PPT Dilengkapkan oleh calon dengan bantuan PP-PPT CORE COMPENTENCY 3 . INSTRUMENT AND TEST EQUIPMENT TROUBLESHOOTING PERFORM TROUBLESHOOTING ON EQUIPMENT IDENTIFY THE INSTRUMEN AND TEST EQUIPMENT TROUBLESHOOTING REQUIREMENTS Bil.17.12.

18 1.3.18 1.17.17.18 5.18 1.3.18 1.3.18 1.17.18 1.17.3. ELECTRONIC APPLIANCES IDENTIFY THE ELECTRONIC APPLIANCE TO BE INSPECTED 2.3.3.18 4 . INDUSTRIAL ELECTRONIC EQUIPMENT TROUBLESHOOTING 6.17.17.17.17.18 1.3. ELECTRONIC APPLIANCE INSTALLATION Bil.3.3.17.17.3.JPK/PPT/1002C REPORT EQUIPMENT INDUSTRIAL ELECTRONIC EQUIPMENT TROUBLESHOOTING PERFORM TROUBLESHOOTING ON EQUIPMENT PREPARE TROUBLESHOOTING REQUIREMENTS IDENTIFY THE INDUSTRIAL ELECTRONIC EQUIPMENT TROUBLESHOOTING REQUIREMENTS IDENTIFY ELECTRONIC APPLIANCE INSTALLATION REQUIREMENTS PREPARE ELECTRONIC APPLIANCE INSTALLATION REQUIREMENTS INSTALL ELECTRONIC APPLIANCE CONFIRM CUSTOMER ACCEPTANCE REPORT ELECTRONIC APPLIANCE INSTALLATION ACTIVITIES 1. Compentecy Unit (CU) CU Work Activities Senarai Kod Bukti Ulasan PP-PPT Diisi oleh PP-PPT Ulasan PPL-PPT Diisi oleh PPL-PPT Dilengkapkan oleh calon dengan bantuan PP-PPT CORE COMPENTENCY 7.18 1.

...........18 2.3.........................3..18 2..................................... (Cop Nama PP-PPT) ( * Potong mana yang tidak berkenaan ) Tarikh :. Tandatangan : ........ Nama Pegawai Penilai-PPT (PP-PPT) No....JPK/PPT/1002C PREPARE TROUBLESHOOTING REQUIREMENTS PERFORM TROUBLESHOOTING ON EQUIPMENTS REPORT EQUIPMENT TROUBLESHOOTING ACTIVITIES 2.............. Nama Pegawai Pengesah Luaran-PPT (PPL-PPT) No...17....18 TROUBLESHOOTING (C) PENGESAHAN PP-PPT (Diisi oleh PP-PPT) Adalah dengan ini saya mengaku telah menilai dan mengesahkan semua bukti keterampilan yang dikemukakan oleh calon memenuhi / tidak memenuhi * Standard...... Kad pengenalan Tandatangan : ... 5 .............3... Kad pengenalan (D) PENGESAHAN PPL-PPT (Diisi oleh PPL-PPT) Adalah dengan ini saya mengaku telah menyemak dan mengesahkan semua bukti keterampilan yang dikemukakan oleh calon memenuhi / tidak memenuhi * Standard.........17.......... (Cop Nama PPL-PPT) Tarikh :........17............