You are on page 1of 25

KataTanya Bermaksud :merupakan perkataan yang digunakan untuk menanyakan atau menyoal sesuatu.

Siapa 2.Bagaimana .Apa 3.Dimana /ke mana 5.Kata tanya terdiri daripada: 1.Berapa 6.Mengapa/kenapa 7.Bila 4.

partikel -kah tidak boleh diletakkan bersekali dengan kata bilangan tanya berapa . Bagi kata tanya BERAPA yang melibatkan penggunaan penjodoh bilangan.Sekiranya kata tanya berada dikedepankan. ianya mesti disertai dengan partikel “kah” dan tanda tanya (?) di akhir ayat.

Digunakan untuk bertanya tentang orang/nama orang Siapakah yang sedang menangis? (orang) .

• Siapakah yang sedang main air? (orang) .

• Apakah yang dibuat oleh pendandan rambut itu? (perbuatan) .

Digunakan untuk tanya tentang perkara / benda /perbuatan/haiwan • Apakah yang dibuat oleh lelaki itu? (perkara) .

• Apakah yang dipegang oleh wanita itu? (benda) .

Digunakan kalau bertanya tentang waktu • Bilakah rakan-rakan kita akan tiba? (waktu) .

• Bilakah kita boleh berehat. Cikgu? (waktu) .

Digunakan untuk bertanya tentang tempat/ kedudukan Di manakah barang yang saya pesan? (benda) .

Di manakah mainan saya. datuk? .

Digunakan kalau bertanya mengenai jumlah atau harga/ bilangan Ada berapa orang di dalam gambar ini? (jumlah) .

• Berapakah harga setem ini? (harga) .

• Untuk bertanyakan sebab ( reason )/alasan Mengapakah awak lambat sangat? .

• Mengapakah dia menepuk tangan? (sebab) .

recipe.Digunakan kalau bertanya mengenai cara (ways. steps ) /keadaan Bagaimanakah harus saya jawab soalan ini? .

Bagaimanakah caranya untuk membuat adik berhenti menangis? .

.

Siapakah yang berada di depan kamu? Di depan saya ada ______________. .

.Mengapakah awak datang lambat ? Saya datang lambat kerana _________ ________.

BINA SOALAN DARIPADA CERITA PENDEK TERSEBUT .

” kata Adik Lebah. Pipit mencari buah-buahan. .Adik Lebah dan Pipit lama berada di kebun bunga untuk mencari makanan.Adik Lebah terbang berhampiran pokok bunga mawar. Banyaknya bunga. Bunga mawar ada banyak duri. Adik. Adik Lebah pula mencari madu bunga. Harum pula bau bunga-bunga itu. lihat di situ.” jawab Kakak Lebah. “Pipit. “Berhati-hati.

Bagaimana .Berapa 6.Bila 4.Dimana /ke mana 5.Apa 3.LATIHAN Bina 2 ayat contoh bagi setiap kata tanya yang berikut. 1.Siapa 2. Ayat tersebut mestilah bertemakan sambutan Hari Raya Aidilfitri.Mengapa/ kenapa 7.