You are on page 1of 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) BAHASA MELAYU TAHUN 3

MATA PELAJARAN TARIKH MASA TAHUN TEMA TAJUK BILANGAN MURID

:Bahasa Melayu :10 Mei 2010 :08.10-9.10 : 3 Gemilang : Mari Bertani : Pokok kelapa dan Pokok Betik :26 Orang

Hasil Pembelajaran Utama (HPU) 1.0 Berbual dengan keluarga,rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan,intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai 8.0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan Hasil Pembelajaran Khusus(HPK) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata,ungkapan, ayat,sebutan, intonasi dan nada yang sesuai 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk

Huraian Hasil Pembelajaran (HPP)

1

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: i.2 Aras 3 i.1Aras 1 i) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan dengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir : menjana idea 2 .Kata Kerja : Sebutan dan Intonansi . iii. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. i. 8. ii.Fokus Utama 5.1 Aras 3 8.1 Aras 3 i. Fokus Sampingan 1. Membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul Menulis lima ayat tunggal yang lengkap berpandukan gambar Kemahiran Berbahasa : Kemahiran Bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Mendengar Kemahiran Menulis Sistem Bahasa : Tatabahasa -Morfologi .1 Aras 2 i. 5.Membaca Ayat : Sistem ejaan – Kata dasar / Kata terbitan ( bajak-membajak ) Pengisian Kurikulum Ilmu : Sains. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Menjawab soalan lisan dengan betul tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

: Penggabungjalinan : Mendengar. Pisang) petikan. daun kelapa ) Penekanan Konsep 5P i. : Murid mengeja perkataan dan ayat. bertutur. Pendidikan Muzik. iii. Pengayaan : Membina ayat majmuk yang gramatis : Menulis perkataan berimbuhan. menulis ayat dengan tanda baca dan imbuhan yang betul iv. menulis ayat LANGKAH Set Induksi ( 5 minit ) Muzik ( Lagu Bercucuk Tanam ) Sumber P&P: Radio Perkembangan Langkah 1 (8 minit) AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN     Guru meminta murid mendengar muzik lagu melalui radio Murid mendengar dengan teliti lagu yang diperdengarkan Guru dan murid menyanyikan lagu bersamasama Bersoal jawab tentang lagu CATATAN KP .muzik Aktiviti 1   Guru menunjukkan buah pisang dan daun kelapa Guru dan murid bersoal jawab. Kad Perkataan. Pemulihan tunggal v. membaca dan menulis Penyerapan Penilaian : Sains. mencatat : kontekstual Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengetahui tanaman buah-buahan di sekitar rumah / kawasan tampat tinggal Bahan Sumber P & P : Gambar ( Pokok Kelapa. Namakan buah ini ? Teknik 3 . Benda maujud ( pisang. Kajian Tempatan. dan cekera padat.Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai Nilai : Bersyukur. ii. Ilmu: Sains BCB – mendengar dengan teliti Sumber P&P: Soalan lisan. berdikari : mendengar dengan teliti .

Buah pisang dan daun kelapa Aktiviti 2   Apakah kegunaan daun kelapa ini?d bercerita KP: interpersonal Guru membaca petikan tentang tajuk. Murid memberikan perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan Langkah 3 (15 minit) Aktiviti 1  Guru meminta murid membina ayat secara lisan berpandukan kad perkataan yang disediakan.bajak = membajak Aktiviti 3   Guru mengemukakan soalan lisan tentang petikan dialog yang telah dibaca.dan Mencatat perkataan berimbuhan Nilai: berdikari Sumber P&P: Petikan KP: Interpersonal BCB: bacaan mentalis. Ayat Majmuk 4 . Teknik bersoal jawab Sistem ejaan : tanam = menanam.  Murid membina ayat tunggal secara lisan berpandukan kad perkataan yang diberi Aktiviti 2 (Aktiviti Kumpulan )  Guru meminta setiap kumpulan murid menulis 1 ayat tunggal dan 1 ayat majmuk Ilmu: Kajian Tempatan KB: Menjana idea Sumber P&P: -Gambar -Kad perkataan Ayat Tunggal. Murid mendengar dengan teliti Langkah 2 (12 minit) Aktiviti 1   Guru meminta murid membaca petikan dialog yang diberi Murid membaca perkataan dan ayat secara mekanis mengikut sebutan dan intonasi yang betul Aktiviti 2   Guru meminta murid membaca petikan dialog ( bacaan mentalis).

Refleksi --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 .berpandukan gambar  Guru membuat ulasan tentang ayat yang disampaikan dan membuat pembetulan tentang penggunaan perkataan yang betul dalam ayat Langkah 4 ( 15 minit ) Isi . Kumpulan 2 – Murid menulis ayat majmuk dengan rangkaikata yang disediakan Kumpulan 3 – Murid membina 5 ayat berdasarkan gambar yang disediakan Pemulihan – menulis perkataan berimbuhan KBCB: mencatat KP: interpersonal Sumber P&P: Lembaran kerja Penutup (5 minit) Guru membuat rumusan tentang tajuk yang telah dipelajari -Apakah kebaikan berkebun sayur ? .Ayat Majmuk Aktiviti 1 Aktiviti Penulisan Kumpulan 1 – Murid menulis ayat secara terkawal dengan membubuh perkataan pada tempat kosong .Menyanyi bersama lagu.”Buah-buahan” Rumusan isi pelajaran Penerapan nilai-nilai murni.