You are on page 1of 1

BIOGRAFIJA

Ime i prezime: Svetozar Anel Mesto i datum roenja: Zrenjanin, 21.06.1976 Adresa: Vinjieva 22, Zrenjanin Telefon: 023/52 54 52, Mob. Tel. 063/ 711 42 73 email: andjelt@gmail.com Brano stanje: neoenjen (regulisana vojna obaveza)

- OBRAZOVANJE

Srednja poljoprivredna kola, Zrenjanin, (VI stepen) Poljoprivredni tehniar Via tehnika kola, Zrenjanin, Inenjer prehrambene tehnologije (prosek 8,52) Uradio sam Diplomski rad (sa eksperimentalnim delom) iz predmeta Tehnologija konzervne hrane na temu Zdravstveni i tehnoloki znaaj prisustva antibiotika u mleku koji je publikovan u asopisu Prehrambena industrija 1-2 2005 (vol. 16) ,
web adresa do lanka : http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=0353-65640502114B

Zavrio sam kurs za Web Design po planu i programu kole raunara LINGUA EDUCO. Zavrio sam kurs protivpoarne zatite po planu i programu VJ i proveo 8 meseci u protivpoarnoj jedinici VJ. POZNAVANJE RADA NA RAUNARU: imam iskustva sa programima MS office (Word, Exel, Power Point...), Corel Draw, Photoshop... Poznajem programiranje HTML matinog koda i programe web Desing-a: Flash i Dreamweaver (priprema web prezentacije), imam iskustva sa postavljanjem i administracijom Windows operativnih sistema i raunarskih mrea istog prioriteta ...
RADNO ISKUSTVO

Radio sam 19 meseci na odravanju sportskih objekata u Sportskom Svezu Optine Zrenjanin. Radio sam 7 meseci kao raunarski operater u S.R. MK, Zrenjanin Radio sam 4 godine u fotostudiju COLORFOTO, Zrenjanin kao raunarski operater i fotograf . Trenutno radim u AD TERMIKA kao referent za kvalitet (2 godine).
Ja Anel Svetozar odgovorno garantujem za istinitost gore navedenih podataka