You are on page 1of 12

BAHASA: MERENDAHKAN DIRi SERTA TUNDUK, PATUH DAN TAAT ISTILAH: TAAT KEPADA ALLAH DENGAN MELAKSANAKAN SEGALA

PERINTAHNYA SERTA MENINGKATKN KECINTAAN KEPADA NYA.

i)Niat kerana Allah ii)Amalan dan perlaksanaan tidak melanggar hukum syarak iii)Natijah dan usaha diatur kejalan Allah untuk kemakmuran alam dan manusia sejagat iv)Ibadah asas tidak diabaikan v)Tekun .

.

.

-ibadah zahiriah -ibadah batiniyah(hakikat) .

-Ibadah umum -ibadah khusus .

. MERUPAKAN PERINTAHPERINTAH YANG WAJIB DILAKUKAN SEBAGAIMANA YANG TERKANDUNG DALAM RUKUN ISLAM SEPERTI SOLAT.ZAKAT. ZIKIR DAN SEBAGAINYA.HAJI DAN BEBERAPA AMALAN KHUSUS SEPERTI TILAWAH AL-QURAN.PUASA.

.• SEGALA PERKARA DAN AMAL SELAIN DARIPADA KUMPULAN IBADAH KHUSUS YANG DILAKUKAN SEMATA-MATA UNTUK MENCARI KEREDHAAN ALLAH. INI TERMASUKLAH SEURUH PERBUATAN MANUSIA DALAM KEHIDUPAN SEHARIANNYA.

.

  taqwa bermaksud mentaati Allah dan tidak mengingkari perintahNya serta mengingati dan tidak melupaiNya. . Sesuatu ibadat yang Allah perintahkan untuk dilaksanakan oleh setiap hamba agar apabila bertemuNya nanti di hari akhirat.pakaian yang dipakai adalah taqwa.

serta memberikan kepadanya keperluan yang tdak akan habis dan surut. Ibadat kepada Allah aalah satu-satunya yang dapat memenuhi santapan dan perkembangan roh.manusia Memerlukan makanan dalam bentuk rohani. .Selain daripada makanan jasmani.