You are on page 1of 9

Pengurusan Bahagian Ko-Kurikulum MTAS 2013

Disediakan oleh : Shahid Mukhlis Bin Ahmad Ghazilan GPK Ko-Kurikulum

Struktur Pengurusan Ko-Kurikulum PENGARAH PEMANGKU MUDIR GPK KO-KURIKULUM S/U KRSM S/U KELAB & PERSATUAN S/U SUKAN & PERMAINAN .

GURU-GURU PENASIHAT .

(bengkel) . • Meningkatkan kemahiran guru penasihat dalam menguruskan krsm persatuan dan kelab. • Melengkapkan kemudahan prasarana dan peralatan sukan bagi tujuan aktiviti kokurikulum.OBJEKTIF • Meningkatkan prestasi sahsiah pelajar MTAS melalui aktiviti ko-kurikulum.

&badan beruniform yang terdapat di sekolah • 70 % Kehadiran pelajar & guru pada sesi perjumpaan mingguan .Sukan.KESAN YANG DIHARAPKAN • Prestasi & sahsiah pelajar MTAS dapat dicungkil melalui aktiviti ko-kurikulum • 100% kemudahan prasarana dan peralatan dapat disediakan • Sekurang kurangnya 50% guru & pelajar mahir dalam Persatuan.

AKTIVITI KRSM DALAMAN PERSATUAN DALAMAN SUKAN DALAMAN • PERJUMPAAN MINGGUAN • PERKHEMAHAN • PERJUMPAAN MINGGUAN • MINGGU PERSATUAN • PERJUMPAAN MINGGUAN • MTAS CERGAS LUARAN •KURSUS KENAIKAN PANGKAT •KURSUS KEMAHIRAN •PERKHEMAHAN PERDANA LUARAN • LAWATAN SAMBIL BELAJAR • DEBAT ANTARABANGSA MUSLEH LUARAN •MENYERTAI SUKAN KELOLAAN MSSNS •KARNIVAL KO-KURIKULUM ANJURAN MGBSSIM .

SASARAN KO-KURIKULUM 2013 .

PERANAN GURU / MUROBBI • Sebagai Uswah Hasanah • Pembimbing kepada pelajar dalam mencungkil potensi pelajar • Sebagai Da’i .

Rohani. Intelek dan sosial. Emosi.PENUTUP • Semoga “perlaksanaan Ko-kurikulum ini dapat memenuhi matlamat dan objektif yang dihasratkan . . Hasil perlaksanaan ini diharap dapat memenuhi keperluan Falsafah Pendidikan kebangsaan yang berteraskan kepada Jasmani.